Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH."

Transkript

1 Koncernårsrapport 2008

2 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue til vinduespladsen i flyet er blevet endnu hurtigere. God rejse! Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

3 CPH tilbyder moderne, effektiv infrastruktur og faciliteter. Men tiden tilhører passagererne. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S er udarbejdet i en separat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, ligesom den er tilgængelig på Årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på På side 65 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Telefon: Fax: Web: CVR-nr.: Stiftet: 19. september 1990 Hjemsted: Tårnby Kommune Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 25. marts 2009 kl i Vilhelm Lauritzen Terminalen. Ledelsesberetning 2008 i overblik... 5 Nordeuropas førende lufthavn... 7 Sammenhæng skaber vækst...10 Hoved- og nøgletal for koncernen Regnskabsberetning Trafik Kommerciel International Kommentarer til øvrige regnskabsposter Forventninger til Medarbejderforhold Corporate governance Risici Aktierelateret information Miljøforhold i lufthavnene Koncernregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Opgørelser over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalopgørelse Noter Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Øvrig selskabsinformation Bestyrelse Direktion Koncernstruktur Supplerende beretning Hoved- og nøgletal for koncernen (dagsværdi) Koncernårsrapport 2008 / Indholdsfortegnelse Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets dattervirksomheder og associerede virksomheder. Betegnelserne bruges synonymt. Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde.

4 57 procent af passagererne i Københavns Lufthavn checker ind på egen hånd. Hvis du ikke allerede har checket ind på mobiltelefonen i metroen eller hjemmefra via internettet, finder du hurtigt din yndlingsplads i flyet på vores selvbetjeningsautomater. Bagagen afleveres i bag-drop, og du kan gå direkte til sikkerhedskontrollen.

5 2008 i overblik Økonomisk afmatning i verdensøkonomien, ændrede rejsemønstre, konkurser og konsolideringer i flybranchen satte sit præg på 2008 for Københavns Lufthavne. Specielt i slutningen af året blev resultatet påvirket i negativ retning, blandt andet som følge af Sterlings konkurs Udviklingen i drift og resultat i 2008 svarer til det forventede i forhold til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008 af 29. oktober 2008, når der tages højde for særlige forhold. Se forklarende tabel på side 74 Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 0,6 procent. Lokalt afgående passagerer steg med 0,8 procent, mens transfertrafikken faldt med 1,6 procent Omsætningen steg med 6,5 procent til DKK 3.113,5 mio. Korrigeret for særlige forhold udgør EBIT DKK 1.299,7 mio. (2007: DKK 1.285,5 mio.). EBIT udgjorde DKK 1.227,6 mio. (2007: DKK 1.430,4 mio.) I forbindelse med Sterlings konkurs d. 29. oktober 2008 har CPH foretaget nedskrivning af relaterede tilgodehavender, hvilket udgør en engangsomkostning på DKK 38,9 mio. Når der endvidere tages højde for effekten af den afledte nedgang i antal afgående passagerer på mellem 0,5 procent og 1,0 procent, har Sterlings konkurs haft en samlet negativ påvirkning på resultat før skat i størrelsesordenen DKK 70 mio. tilgodehavender. Resultat før skat udgør DKK 1.026,3 mio. (2007: DKK 1.351,6 mio.). Resultat før skat var i 2007 påvirket af særlige indtægter på i alt DKK 229,6 mio. vedrørende salg af internationale aktiver og en bygning Korrigeret for særlige forhold faldt resultat efter skat med 14,5 procent til DKK 855,7 mio. Resultat efter skat udgør DKK 755,3 mio. De samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i 2008 DKK 836,9 mio., hvilket er på niveau med det forventede i forhold til i fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008 af 29. oktober Investeringsniveauet er det højeste siden bygningen af Terminal 3 i 1998 og omfatter primært bagagesorteringsfaciliteter, en ny ankomstetage på Finger C, generelle investeringer i udvidelse af ankomstkapaciteten og udvidelse af shoppingcentret Det er CPH s mål at skabe værdi for aktionærerne. Et vigtigt element i denne forbindelse er at opretholde en effektiv og fornuftig kapitalstruktur, der kan finansiere de forretningsmæssige og investeringsmæssige behov. I lyset af de forretningsmæssige forventninger og behov anbefales det, at der udbetales et endeligt udbytte på DKK 260 mio., eller DKK 33,1 pr. aktie, fra nettoresultatet for Det forventes, at der vil blive foreslået et tilsvarende beløb som ekstraordinært udbytte i 2009 Koncernårsrapport 2008 / Ledelsesberetning / 2008 i overblik Korrigeret for særlige forhold udgør resultat før skat DKK 1.144,4 mio., svarende til et fald på DKK 62,3 mio. Faldet er primært forårsaget af øgede omkostninger til serviceforbedringer og myndighedskrav samt nedskrivninger på 5

6 I gennemsnit har Københavns Lufthavn over 700 starter og landinger hvert døgn.

7 Nordeuropas førende lufthavn 2008 har været et år med drastiske forandringer i luftfartsbranchen. Økonomisk afmatning i verdensøkonomien har ændret passagerernes rejsemønstre. Vi har oplevet selskaber gå konkurs og konsolideringer i branchen. Alle disse faktorer har påvirket trafikvæksten i negativ retning i slutningen af året. Vi ved, at vi går en tid med mange udfordringer i møde. Den økonomiske afmatning kommer til at betyde yderligere omvæltninger i branchen, og vi kan se frem til et år, der sandsynligvis byder på faldende passagertal og vigende omsætning. Det er vigtigt, at vi er godt rustet til at komme igennem en nedgangsperiode, og det er lige så vigtigt, at vi er klar til yderligere at styrke vores position, når pilen vender igen. I en tid med mange forandringer har det større betydning end nogensinde, at CPH er omstillingsparat og handlingsorienteret, hvis uforudsete trafikale ændringer opstår. På trods af den økonomiske situation i branchen og skærpet konkurrence mellem de europæiske lufthavne er CPH godt rustet til at møde de kommende udfordringer. Københavns Lufthavn er i dag førende på antallet af passagerer og antal ruter i Skandinavien og det nordligste Europa. For at bevare vores position som områdets trafikknudepunkt skal CPH følge med udviklingen og tilbyde de produkter, som kunderne efterspørger. CPH SWIFT er et nyt offensivt tiltag og en integreret del af den udviklingsplan, der skal sikre, at vi også fremover er en lufthavn i verdensklasse, der skaber værdi for både passagerer, flyselskaber, erhvervslivet og det øvrige samfund. Med CPH SWIFT giver vi flyselskaber adgang til nye fleksible faciliteter og halv pris på passagerafgiften. Det vil betyde nye vækstmuligheder for flyselskaberne i en presset tid og flere billige rejser at vælge imellem for passagererne. Det er veldokumenteret, at CPH klarer sig godt i konkurrencen med andre europæiske lufthavne, men kun ved hjælp af samarbejde kan CPH opnå succes fremover. CPH s visioner og mål, der er til gavn for hele det danske samfund, kan kun nås ved en fælles indsats fra alle parter: Flyselskaber, medarbejdere, regeringen, ministerier, kommuner, organisationer med flere. Sammen kan vi skabe en lufthavn, som fortsat er den førende i Nordeuropa på antallet af direkte ruter og passagerer, hvilket vil give Danmark en konkurrencefordel over for de nordiske lande. Brian Petersen Administrerende direktør

8 Københavns Lufthavn forbinder passagerer og flyselskaber med resten af verden. Den position vil vi styrke de kommende år. Vi vil have flere mennesker til at begynde rejsen i Københavns Lufthavn og gøre det oftere. Vi vil være den bedste lufthavn i verden. Vores mission: Vi forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. Vores vision: Vi vil være verdens bedste lufthavn for passagerer og flyselskaber. Tre strategiske mål skal gøre Københavns Lufthavn til verdensmester: 2010: Top 3 i Europa målt på passagertilfredshed 2012: Best in class på omkostningsniveau 2015: 30 millioner passagerer

9

10 Sammenhæng skaber vækst Koncernårsrapport 2008 / Ledelsesberetning / Sammenhæng skaber vækst Københavns Lufthavn er globaliseringens forpost og Danmarks ansigt udadtil. Det er et ansvar, vi står ved. Vi er det bånd, der binder passagerer, flyselskaber og alle medarbejderne i lufthavnen sammen og sikrer, at vi arbejder i samme retning og yder vores absolut bedste for at give passagererne en god rejse. Vores plan er enkel. Tilfredse passagerer gør lufthavnen til den mest attraktive samarbejdspartner for flyselskaberne og dermed den foretrukne adgang til det globale trafiknet. Lavere omkostninger er afgørende for flyselskaberne. Tilsammen skaber dette grundlaget for nye afgange og flere passagerer. For at blive verdens bedste har vi derfor defineret tre konkrete målepunkter, der er de vigtigste destinationer på vores rejse til succes. Top 3 lufthavn i Europa i 2010 målt på passagertilfredshed Københavns Lufthavn er passagerernes lufthavn. Derfor har vi spurgt dem, hvad vi kan gøre for at møde deres ønsker og behov. Deres svar er klart. Vi skal bruge deres tid klogt. Uanset hvor rejsen går hen, og hvem passagererne skal møde, så er Københavns Lufthavn et sted, hvor man kan koble fra og lade batterierne op. De rejsende bestemmer selv, hvordan de vil bruge tiden. Kaffe eller kaviar, burger eller gourmet. Det er vores mål at forvandle opholdet i Københavns Lufthavn til en afslappende oplevelse. Derfor har vi ombygget og moderniseret passagerarealer på m 2, herunder butikker og restauranter med tilbud for enhver smag. I 2008 har vi derudover forbedret forholdene i bagageudleveringen med to ekstra bånd, svarende til en kapacitetsforøgelse på 25 procent. Samtidig er ventetiden i check-in reduceret væsentligt for de mange, der benytter tilbuddet om selv at checke ind hjemmefra, via mobilen eller på check-in automat i lufthavnen. Også i sikkerhedskontrollen arbejdes der løbende med at reducere ventetiden gennem effektivisering og nye tiltag, således var den gennemsnitlige ventetid pr. passager for hele 2008 på blot 3½ minut. Vi er allerede godt på vej. Københavns Lufthavn er den 7. bedste lufthavn i sin kategori i Europa. Det konkluderer Passagertilfredshed CPH s placering blandt 48 europæiske lufthavne Kilde: ASQ passagererne i en stor international undersøgelse udarbejdet af Airport Service Quality (ASQ), hvor 48 lufthavne i Europa deltager. Vi stiler efter at blive nummer et i den undersøgelse. I en anden international undersøgelse (SKYTRAX) bedømmer 8,2 mio. passagerer Københavns Lufthavn til at være den næstbedste lufthavn i Europa. Lavere omkostninger skal gøre os til best in class i 2012 CPH har et mål om at være best in class, når det gælder flyselskabernes samlede omkostninger i Københavns Lufthavn, herunder handlingomkostninger, Airport Traffic Control-omkostninger (ATC) og effektiviteten i fælles arbejdsprocesser. Samarbejdet med flyselskaberne og de øvrige samarbejdspartnere i lufthavnen fungerer godt. Men det kan blive endnu bedre. Sammen vil vi udvikle nye og smartere arbejdsgange, så effektiviteten stiger, og omkostningsniveauet falder. Derfor vil vi i de kommende år investere i udvikling af forhold, der skaber værdi for kunderne. Ved at tænke lufthavnen som en helhed, kan vi opnå et markant bedre produkt og et lavere omkostningsniveau til gavn for passagerer, samarbejdspartnere og CPH. Vi leverer allerede konkurrencedygtige priser. Ifølge det uafhængige analyseinstitut Transport Research Laboratory (TRL) er CPH blandt de ti billigste storlufthavne i Europa. 10

11 30 mio. passagerer i 2015 Tilfredse passagerer og lave omkostninger skal føre til flere passagerer samt et øget antal flyselskaber og ruter. Derfor investerer vi fortsat i ny infrastruktur, der skal understøtte passagerstrømmen. Siden 2000 er stort set al vækst i Københavns Lufthavn kommet fra lavprisselskaberne, og i dag står selskaberne for cirka 14 procent af trafikken i Københavns Lufthavn sammenholdt med cirka 1,5 procent i Det er et klart udtryk for, at flere og flere passagerer foretrækker billigere rejser og et enklere rejseforløb. Derfor fremlagde vi i oktober 2008 vores plan for nye lavprisfaciliteter, CPH SWIFT. Flyselskaberne får adgang til nye fleksible faciliteter og halv pris på passagerafgiften med det formål at skabe nye vækstmuligheder i en tid, hvor branchen er presset af verdensøkonomien. Dette giver passagererne flere billige rejser at vælge imellem. Lavprisselskabernes andel af den samlede trafik i Københavns Lufthavn Procent I 2008 har vi opgraderet og udvidet Finger C med en ekstra etage til adskillelse af ankommende og afgående passagerer. Kvalitetsniveauet i fingeren er samtidig løftet, blandt andet gennem modernisering og udvidelse af loungeområderne, ligesom ombygningen indebærer en bedre udnyttelse af fingerens standpladser, der fortrinsvis benyttes til langdistance fly. Da Sterling gik konkurs i efteråret 2008, mistede CPH 163 ugentlige afgange. Med løbende planlægning og en proaktiv indsats over for en række attraktive og velkonsoliderede europæiske flyselskaber blev store dele af Sterlings tidligere rutenet hurtigt planlagt genetableret. CPH forventer, at der fra sommerprogrammet 2009 vil være kommet cirka 250 nye ugentlige afgange til efter Sterlings konkurs. Målet er at blive Nordeuropas førende trafikknudepunkt med flere end 30 mio. passagerer om året. Udfordringer i branchen og den tiltagende finanskrise i 2008 betød dog, at antallet af passagerer blot steg med 0,6 procent til 21,5 mio. passagerer. Langt de fleste europæiske storlufthavne fulgte den samme tendens med en stigning i trafikken først på året og et fald i slutningen af året. Danmarks ansigt udadtil I 2008 har CPH investeret mere end DKK 800 mio. i at skabe en bedre og mere effektiv lufthavn det højeste beløb siden opførelsen af Terminal 3 for cirka 10 år siden. Vi vil fortsat investere markant i de kommende år for at nå vores mål. Men vi har også andre forpligtelser. Som Danmarks ansigt udadtil spiller CPH en vigtig rolle for Danmarks og regionens udvikling som internationalt trafikknudepunkt. Med flere end medarbejdere samlet inden for et afgrænset geografisk område i over 550 virksomheder er Københavns Lufthavn en af Danmarks største arbejdspladser. Derfor engagerer vi os aktivt i udviklingen af hele Øresundsregionen. Sammen med andre af Danmarks største virksomheder og Wonderful Copenhagen har vi indledt et samarbejde for at udbrede kendskabet til København som turistattraktion. Og vi arbejder aktivt for at gøre Øresundsregionen til Skandinaviens vækstcentrum. Vores aktiviteter påvirker også vores omgivelser. København er i december 2009 vært for den internationale klimakonference COP 15. En stor opgave for Københavns Lufthavn, der er første stop på rejsen ind i landet for de cirka gæster fra hele verden. CPH har som en del af sin miljøpolitik en målsætning om en reduktion i CO 2 -udledningen på 21 procent i 2012 i forhold til Den væsentligste kilde til udledning af CO 2 fra CPH s aktiviteter er elforbruget, hvorfor der er selvstændigt fokus på dette med en målsætning om reduktion i elforbruget på mindst 10 procent i 2012 i forhold til Det bliver endnu et vigtigt skridt mod at blive verdens bedste lufthavn for passagerer og flyselskaber. Koncernårsrapport 2008 / Ledelsesberetning / Sammenhæng skaber vækst 11

12 I 2008 er den gennemsnitlige ventetid i sikkerhedskontrollen reduceret til 3½ minut. Sikkerhedschecket bliver aldrig en formalitet. Men til gengæld er det hurtigt overstået. I gennemsnit kommer passagererne gennem sikkerhedskontrollen på 3½ minut. Familiesporet gør det nemt for børnefamilierne i ferieperioderne, da de små kommer i første række.

13 Selv i højsæsonen kommer 98,8 procent af alle passagerer gennem sikkerhedskontrollen på under 10 minutter. Hoved- og nøgletal for koncernen Pax (passagerer) Passagerer ( 000) Passagerer Transfer % Transfer % af lokalt afgående OPEX (driftsomkostninger) DKK/Pax (Korrigeret for særlige forhold) DKK mio. Omsætning DKK/Pax Omsætning/Pax Omsætning EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) DKK/Pax (Korrigeret for særlige forhold) DKK mio DKK mio. Koncernårsrapport 2008 / Ledelsesberetning / Hoved- og nøgletal OPEX/Pax OPEX EBITDA/Pax EBITDA CAPEX (køb af anlægsaktiver) FCF (frit cash flow) DKK/Pax DKK mio. DKK/Pax DKK mio CAPEX/Pax CAPEX FCF/Pax FCF 13

14 CPH er et visitkort for, hvad Danmark og Skandinavien kan tilbyde. I transitområdet findes blandt andet møbelklassikere designet af Arne Jacobsen.

15 Hoved- og nøgletal for koncernen Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 52,0 % 61,0 % 54,1 % 48,5 % 58,3 % EBIT-margin 39,4 % 48,9 % 42,8 % 35,5 % 39,2 % Aktivernes omsætningshastighed 0,41 0,41 0,42 0,42 0,38 Afkastningsgrad 16,1 % 19,8 % 18,0 % 14,8 % 15,1 % Egenkapitalforrentning 21,8 % 31,0 % 21,3 % 20,2 % 18,5 % Soliditetsgrad 39,6 % 48,8 % 42,7 % 39,9 % 38,7 % Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 96,2 141,8 92,8 85,5 71,3 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 146,3 186,9 134,4 131,1 128,6 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,2 475,8 437,9 434,7 399,6 Udbytte i DKK pr. aktie à DKK ,1 141,8 105,3 85,4 35,6 NOPAT margin 28,6 % 42,0 % 30,8 % 27,6 % 31,1 % Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,43 0,40 0,37 0,34 0,32 ROCE 12,3 % 16,8 % 11,3 % 9,4 % 10,1 % Koncernårsrapport 2008 / Ledelsesberetning / Hoved- og nøgletal De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2005 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Der henvises til den supplerende beretning i årsrapporten på side 102 for en præsentation af hoved- og nøgletal for koncernen til dagsværdi. Den supplerende beretning er ikke revideret. 15

16 Regnskabsberetning Rejsende med et handicap kan få assistance på turen gennem Københavns Lufthavn fra ankomststed til flysæde eller omvendt. Falck yder assistance cirka 300 gange dagligt.

17 Resultatopgørelse 2008 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 3.113, ,6 188,9 6,5% Andre driftsindtægter 0,7 227,4-226,7-99,7% Driftsomkostninger 1.886, ,6 165,0 9,6% Driftsresultat 1.227, ,4-202,8-14,2% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat -37,3 50,1-87,4-174,5% Nettofinansieringsomkostninger 164,0 128,9 35,1 27,2% Resultat før skat 1.026, ,6-325,3-24,1% Skat af årets resultat 271,0 239,1 31,9 13,3% Årets resultat 755, ,5-357,2-32,1% Resultat i forhold til forventning Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 1.144,4 mio. (2007: DKK 1.206,7 mio.), svarende til et fald på 5,2 procent, hvilket er på niveau med det forventede i forhold til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008 af 29. oktober CPH opnåede i 2008 et resultat før skat på DKK 1.026,3 mio. (2007: DKK 1.351,6 mio.). Resultat i forhold til 2007 Koncernens omsætning er steget med DKK 188,9 mio. til DKK 3.113,5 mio. i Trafikindtægterne er steget med 3,1 procent til DKK 1.675,9 mio. Trafikindtægterne er positivt påvirket af passagervæksten på 0,6 procent og en stigning i startvægten på 4,2 procent samt den aftalte takstregulering. Resultatopgørelse 2008 korrigeret for særlige forhold DKK mio Udv. Pct. Omsætning 3.113, ,5 189,0 6,5% Andre driftsindtægter 1,7 0,7 1,0 142,9% Driftsomkostninger 1.815, ,7 175,8 10,7% Driftsresultat 1.299, ,5 14,2 1,1% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 8,7 50,1-41,4-82,6% Nettofinansieringsomkostninger 164,0 128,9 35,1 27,2% Resultat før skat 1.144, ,7-62,3-5,2% Skat af årets resultat 288,7 205,7 83,0 40,4% Årets resultat 855, ,0-145,3-14,5% til 12,5 procent som følge af de omfattende nye investeringer. Personaleomkostninger steg med DKK 65,6 mio. svarende til 7,9 procent, der primært skyldes ansættelse af yderligere 114 medarbejdere hovedsageligt i security for at kunne efterleve skærpede EU-krav. Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultatet af de internationale investeringer et overskud på DKK 8,7 mio., hvilket er et fald på DKK 41,4 mio. sammenlignet med Dette skyldes delvist fravær af indtægter fra HMA og reducerede indtægter fra ASUR grundet salget af disse internationale aktiver i juni Herudover er der et fald i passagerantallet i NIAL på 10,8 procent, som påvirker både trafikindtægter og kommercielle indtægter i NIAL negativt. Dette er delvist modsvaret af en stigning i antal passagerer i ASUR på 7,9 procent. Koncernårsrapport 2008 / Ledelsesberetning / Regnskabsberetning Koncessionsindtægterne er steget med 10,8 procent til DKK 807,0 mio. Investeringen i tax-free butikken har øget salget pr. passager som følge af det forbedrede serviceniveau og produktsortiment. Butiksåbninger i 4. kvartal 2007 og i hele 2008 har ligeledes medvirket til væksten. Resultatet for de første ni måneder i både 2007 og 2008 har været påvirket af et større renoveringsprojekt i shoppingområdet. Januar og februar 2007 var positivt påvirket af en højere garanteret minimumsafgift pr. passager i tax-free butikken under den tidligere kontrakt. 4. kvartal 2008 har været præget af faldende passagervækst samt en afmatning i privatforbruget grundet den finansielle krise. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med DKK 175,8 mio. svarende til 10,7 procent, når der korrigeres for særlige forhold. De eksterne omkostninger er steget med DKK 66,5 mio. svarende til 14,4 procent, hvilket hovedsagligt skyldes nedskrivninger på tilgodehavender blandt andet grundet Sterlings konkurs samt øgede omkostninger til serviceforbedringer og myndighedskrav. Afskrivninger steg med DKK 43,7 mio. svarende Korrigeret for særlige forhold er nettofinansieringsomkostningerne steget med DKK 35,1 mio. som følge af en højere gennemsnitlig gældsportefølje. Koncernens resultat efter skat korrigeret for særlige forhold er i forhold til sidste år faldet med DKK 145,3 mio. til DKK 855,7 mio., hvilket er en reduktion på 14,5 procent. Dette forklares primært af den store stigning i driftsomkostninger. Internationale regnskabsstandarder Indvirkningen af vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder er nærmere beskrevet i note 1 Regnskabspraksis side Ændringerne har ingen påvirkning på indregning, måling eller pengestrømmene. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for året med udgangspunkt i segmentafsnittene på side

18 Mens du går ind i transitområdet ankommer dit fly fra sin tidligere destination. Efter klargøring er det klar til at flyve dig ud i verden til en af de 18 interkontinentale, 89 europæiske, 14 nordiske eller 7 danske destinationer, der er direkte forbindelse til fra Københavns Lufthavn.

19 CPH samarbejder med flere end 550 virksomheder. Trafik Strategi CPH tager udgangspunkt i passagerernes ønsker og behov og den deraf følgende efterspørgsel for at skabe en lufthavn, der er attraktiv for de forskellige typer flyselskaber. Målet er at sikre passagererne et bredt udbud af destinationer til attraktive priser. Dette er en væsentlig forudsætning for, at Københavns Lufthavn kan fastholde og udbygge sin position som Skandinaviens største trafikknudepunkt. Der er en stigende konkurrence mellem de internationale lufthavne, og CPH tilpasser derfor sine produkter og services til kundernes behov. Den øgede kundefokus skal sikre, at Københavns Lufthavn fastholder sin position som Skandinaviens førende lufthavn. Det skal både være muligt at flyve billigt, effektivt og hurtigt og gerne direkte til slutdestinationen eller via gode forbindelser. CPH har særligt fokus på at tiltrække yderligere langdistance trafik og skabe vækst i antallet af lokalt afgående passagerer. Herudover arbejdes der målrettet på at forbedre transferproduktet for at styrke Københavns Lufthavns skandinaviske førerposition og dermed være passagerernes naturlige valg. CPH har iværksat en række initiativer og langsigtede investeringer, der vil imødekomme passagerernes og flyselskabernes behov og ønsker: Etablering af nye faciliteter (CPH SWIFT), der giver flyselskaber adgang til nye fleksible faciliteter og halv pris på passagerafgiften. Det vil betyde nye vækstmuligheder for flyselskaberne og flere billige rejser at vælge imellem for passagererne Modernisering af Finger C for at imødekomme langdistance passagerernes og flyselskabernes behov Et bedre transferprodukt ved at skabe mulighederne for et øget samarbejde mellem flyselskaber og øvrige leverandører til flyrejsen for derved at fastholde positionen som Skandinaviens største trafikknudepunkt Automatisering og effektivisering af bagagehåndtering for således at reducere flyselskabernes omkostninger Udviklingen af rutenettet i København sker i tæt samarbejde med flyselskaberne. Det er CPH s mål at være en attraktiv samarbejdspartner både for flyselskaber med base i København, for flyselskaber, der flyver til Københavns Lufthavn, og for flyselskaber, der potentielt vil gøre det. Markedet Passagerernes rejse- og adfærdsmønstre er under forandring forstærket af en tid med økonomisk afmatning. Denne afmatning medfører blandt andet konsolideringer i branchen, som gør det nødvendigt, at CPH agerer hurtigt og handlingsorienteret, hvis uforudsete trafikale ændringer opstår. Med løbende planlægning og en proaktiv indsats blev store dele af Sterlings tidligere rutenet hurtigt planlagt genetableret af forskellige flyselskaber. Norwegian Air Shuttle og Transavia valgte begge at etablere base i Københavns Lufthavn, og andre flyselskaber har tilføjet nye ruter og afgange, blandt andet easyjet, Cimber Air (Cimber Sterling), SAS, Spanair og airberlin. Genetableringen forventes at få fuld effekt fra sommeren Koncernårsrapport 2008 / Ledelsesberetning / Trafik 19

20 Koncernårsrapport 2008 / Ledelsesberetning / Trafik Stærk placering i Skandinavien Det er en konkurrencefordel for CPH, at lufthavnen er placeret midt i Øresundsregionen. Regionen er det tættest befolkede område i Skandinavien med god infrastruktur og en høj koncentration af universiteter, forskningscentre og internationale virksomheder inden for brancher som medicin, biotek, IT og telekommunikation. En velfungerende, international lufthavn er desuden medvirkende til, at mange internationale virksomheder vælger at etablere sig i regionen, og det sætter yderligere skub i regionsudviklingen. CPH deltager aktivt i udviklingen af regionen og har tætte relationer til danske organisationer som Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity med flere, der har en fælles interesse i at promovere Danmark og Skandinavien. Stigende konkurrence Trods sin attraktive placering oplever Københavns Lufthavn en intensiveret konkurrence fra andre lufthavne og andre transportformer. Derfor er det vigtigere end nogensinde at markedsføre Københavns Lufthavn over for flyselskaber fra hele verden og synliggøre mulighederne for nye ruter til og fra København. CPH har et indgående kendskab til det skandinaviske marked og udarbejder individuelle markedsanalyser, som udgør et vigtigt grundlag for det enkelte flyselskabs beslutning om at etablere en ny rute eller udvide trafikken på en eksisterende rute fra Københavns Lufthavn. CPH har løbende kontakt til eksisterende og potentielle fremtidige flyselskaber og deltager i internationale luftfartskonferencer rundt om i verden, hvor lufthavnen præsenterer ruteudviklingsmulighederne for de interesserede flyselskaber. Det stigende antal deltagere på disse konferencer er et tydeligt tegn på den skærpede konkurrence mellem lufthavnene. CPH deltog i 2008 med delegationer på den globale ruteudviklingskonference World Route Development Forum (Routes), samt på Regional Routes konferencer i Asien og Europa. Routes er verdens største mødeforum for beslutningstagere i luftfartsbranchen. Innovation Københavns Lufthavn følger konstant udviklingen i passagerernes og flyselskabernes behov og fokuserer på at udvikle Københavns Lufthavn til en lufthavn, der tilbyder produkter, som er på forkant i forhold til konkurrenterne på markedet. En undersøgelse, Airlines on Airports, foretaget af analyseinstituttet Research for Travel blandt 55 flyselskaber viser, at selskaberne generelt vurderer Københavns Lufthavn højt blandt europæiske lufthavne, både på faciliteter og på håndteringen af selskabernes afgange og ankomster. Københavns Lufthavn scorer højest på de parametre, der er bestemmende for, hvor flyselskaberne placerer deres ruter. En god belægningsgrad i Københavns Lufthavn vurderes også højt i forhold til andre lufthavne. Infrastrukturen i og uden om lufthavnen er ekstraordinært god sammenlignet med andre europæiske lufthavne. Selskaberne har også vurderet prisniveauet i en række lufthavne. Ifølge undersøgelsen ligger Københavns Lufthavn blandt de billigste sammenlignet med andre lufthavne, så længe effektiviteten følger med. Undersøgelsen motiverer CPH til at fortsætte med samme fokus på flyselskaberne. Udover sammenligningen af niveauet i Københavns Lufthavn kontra andre europæiske lufthavne gennemfører CPH undersøgelser blandt de selskaber, der beflyver lufthavnen. Dette værktøj bruges også til den løbende udvikling af serviceniveauet og produkter i lufthavnen. Trafikudvikling 2008 Det samlede passagertal i Københavns Lufthavn steg til 21,5 mio. i 2008, svarende til en vækst på 0,6 procent i forhold til sidste år. Første halvår af 2008 bød generelt på positive vækstrater, selv når der korrigeres for skudår, bedre vejrforhold end i 2007 med videre. Generel økonomisk afmatning resulterede dog i negativ vækst i andet halvår af Faldet i antal passagerer blev yderligere forstærket af, at CPH s næststørste kunde, Sterling, gik konkurs i slutningen af oktober Trafikvækst Passagervækst i procent Europa CPH På trods af Sterlings konkurs var der en lille vækst i lavpristrafikken i forhold til 2007, både hvad angår operationer og passagerer. Lavpristrafikken stod for over 3 mio. passagerer i 2008 og udgør fortsat over 14 procent af CPH s trafik. I 2008 steg antallet af lokalt afgående passagerer med 0,8 procent, mens antallet af afgående transferpassagerer faldt med 1,6 procent. Væksten drives derfor fortsat af de lokalt afgående passagerer, men faldet i antallet af transferpassagerer er aftaget i forhold til de seneste år. Transferandelen faldt fra 27,8 procent til 27,3 procent i

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2008, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2007.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH Marts 2013 CPH NEWS Inion to the shareholders of Copenhagen Airports Læs side 4. Ekstraordinære kundeoplevelser, konkurrencedygtighed og en effektiv drift er fokusområderne i CPHs World Class Hub strategi.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige Koncernårsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Forord 4 2010 i overblik 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Regnskabsberetning 8 Trafik 10 Kommerciel 16 International 20 Kommentarer til øvrige regnskabsposter

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939 Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt Københavns Lufthavn var en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de privilegerede. Lufthavnen

Læs mere

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

/ Forord / Finansiel udvikling / Hoved- og nøgletal 2006-2010 / Finansielle resultatindikatorer 2006-2010 / / Et stærkt trafikalt knudepunkt /

/ Forord / Finansiel udvikling / Hoved- og nøgletal 2006-2010 / Finansielle resultatindikatorer 2006-2010 / / Et stærkt trafikalt knudepunkt / CPH og Samfundet 2010 Indhold Københavns Lufthavn er arbejdsplads for flere end 22.000 mennesker, og som et af Nordeuropas største trafikknudepunkter er den en port til verden og en port til Danmark. Københavns

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN 2003 CPH COPENHAGEN KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅRSRAPPORT 2003 Årsrapport 2003 Indhold 3 Indhold 2003 i overblik 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 9 Størst i

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2 September 2013 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 2 Københavns Lufthavn udvider: En om- og udbygget et udvidet og forbedret bagageanlæg blev indviet i juni. Læs side

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Partner Martin H. Thelle København 29 Sep 2011 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster /

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster / CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S. konsolideret med dets dattervirksomheder

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S. konsolideret med dets dattervirksomheder CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere