Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier"

Transkript

1 Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Årsberetning 2001 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

2 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 2002 Nørre Søgade 35, København K Tlf Fax Web: Årsberetning 2001 Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Tryk: Werks Fotosats ApS, Bjødstrupvej 2-4, Postboks 1877, 8270 Højbjerg Redaktion: Cecilie Felicia Stokholm Banke, Jacob Fræmohs, Inger Klausen, Silvia Goldbaum Tarabini, og Uffe Østergård Layout: Jacob Fræmohs ISSN X ISBN Optryk med gengivelse af kilde er tilladt Forsidebillede: Mindesmærke for ofrene i tvangsarbejds- og koncentrationslejren Plaszow ved Krakow. Copyright Torben Jørgensen. 4

3 Årsberetning 2001 Det er med glæde og en smule stolthed at jeg fremlægger denne årsrapport for aktiviteterne i Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, DCHF i Der er tale om den første "rigtige" rapport for et fuldt års aktiviteter, idet den første rapport for i vid udstrækning handlede om etableringen af centeret, lovgrundlaget og de generelle fremtidsplaner. Centeret åbnede 30. august 2000 og medarbejderne blev først ansat i løbet af efteråret. I 2001 nåede aktivitetsniveauet op på fuld højde, og man kan i denne årsberetning få en fornemmelse af hvad et sådant center kan udrette inden for sit brede og forskelligartede arbejdsområde. Med kreativitet, god vilje fra flere sider og forskellige former for finansiering er det lykkedes at tilknytte mange lovende, yngre forskere og studerende. For slet ikke at nævne de mange der mere eller mindre gratis har stillet deres arbejdskraft til rådighed. Det er også lykkedes at etablere gode forbindelser til undervisere over hele landet, såvel i folkeskolen som i de gymnasiale uddannelser. Det drejer sig først og fremmest om "Yad Vashem netværket", som DCHF skylder Otto Rühl stor tak for at have etableret. Såvel den store interesse blandt yngre forskere som efterspørgslen fra uddannelsesverdenen viser tydeligt at der er et behov for et center for studiet af holocaust og folkedrab. Dette behov fremgår også af det stærkt stigende antal henvendelser udefra, såvel fra ministerier og ambassader som fra det øvrige samfund. Den relativt beskedne finansiering på 6.3 millioner plus 2 til den særlige flygtningeundersøgelse har udløst megen energi og tilskud fra andre sider som det fremgår af beretningen. Desuden har det i kraft af den særlige bevilling til oplysning om holocaust og folkedrab, der er Danmarks bidrag til den proces der indledtes i Stockholm januar 2000, været muligt at støtte mange aktiviteter og publikationer, der ellers ikke havde set dagens lys. God læselyst Uffe Østergård Direktør, Jean Monnet Professor 5

4 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Indhold Projekter og programmer... 7 DCHF-aktiviteter Beretning fra medarbejdere Dansk flygtningepolitik Ph.d.-projekter ved DCHF Konferencer arrangeret af DCHF Konferencer besøgt af DCHF-medarbejdere Publikationer fra DCHF Aktiviteter støttet af DCHF Rapporter webbaseret undervisningsmateriale om Holocaust af Peter Vogelsang og Brian B. M. Larsen Opinionsundersøgelse om unges viden om holocaust af Otto Rühl Holocaust- eller Auschwitz-mindedag af Uffe Østergård Folkeretten efter den 11. september af Martin Mennecke Ekskursion til de tyske udryddelseslejre i Polen af Torben Jørgensen og Mogens Bak-Hansen Medarbejdere i Regnskab

5 Årsberetning 2001 Projekter og programmer Forsknings- og formidlingsvirksomheden ved DCHF befandt sig i 2001 endnu i en søgende fase, hvor en lang række muligheder og kontakter indenfor centerets brede arbejdsområde blev udforsket og afprøvet. Dels ved invitation af en række ledende internationale forskere, dels ved etablering af kontakter til sammenlignelige institutioner i ud- og indland. Centeret afholdt fem konferencer i eget regi samt organiserede en rundbordsdiskussion ved det 24. nordiske Historikermøde i Århus. Medarbejdere fra DCHF har deltaget i en lang række møder og konferencer, samt opholdt sig i udlandet i kortere og længere perioder på forskningsophold. Fra årsskiftet etablerede DCHF et eget ph.d.-program med ansættelse af to samfinansierede stipendiater, en filosof og en historiker (DCHF plus Forskningsstyrelsen), samt ved tilknytning af en tysk ph.d.- studerende (jurist) fra Christan-Albrechts-Universität zu Kiel, en ph.d.- studerende (sociologi) ved Yale University og to danske ph.d.- studerende ved henholdsvis Technische Universität i Berlin (en historiker) og Hebrew University i Jerusalem (historie og medievidenskab) finansieret af Forskeruddannelsesrådet. Dertil kom den stort anlagte undersøgelse af dansk flygtningepolitik, samt en række mindre forskningsprojekter fra redningen af de danske jøder i oktober 1943 til folkedrab i Afrika. I den forbindelse har DCHF haft det held at få tilknyttet en seniorforsker fra RUC, finansieret af et udvekslingsstipendium fra SSF, til en undersøgelse af forebyggelse af vold i KwaZulu-Natal (Sydafrika). Desuden har et antal studerende haft arbejdsplads på centeret og skrevet deres specialer. Finansieret af en ny særbevilling til oplysningsformål er der efter ansøgning ydet støtte til en lang række projekter i og udenfor centerets regi (se særlig oversigt). Et undervisningsforløb om holocaust og intolerance ved afdeling for Minoritetsstudier, KU blev afholdt i forbindelse med det amerikansk-israelske projekt "March of Remembrance and Hope" (se rapport). En studierejse for lærere til udryddelseslejrene i Polen blev afholdt under ledelse af medarbejdere fra centeret og Historisk Institut, KU (rapport ved Torben Jørgensen og Mogens Bak-Hansen). Desuden afholdtes det femte Yad Vashem-kursus i Jerusalem for danske undervisere (se rapport). Michael Mogensen har undervist overbygningsstude- 7

6 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier rende i holocaust og folkedrab ved Historisk Institut, ÅU. Dertil kom foredrag i forskellige sammenhænge, interview, artikler etc. som det fremgår af medarbejdernes individuelle rapporteringer. Manuskriptet til en bog om holocaust-benægtelse blev udarbejdet som første bind i en ny serie på forlaget Lindhardt og Ringhof (publiceres juni 2002). En stort anlagt opinionsundersøgelse om unges viden om holocaust blev gennemført af Vilstrup Research i samarbejde med dagbladet Politiken i januar 2001 (se særlig omtale ved Otto Rühl). Endelig udvikledes en undervisningshjemmeside om Holocaust af to studerende ved Historisk Institut, KU, der afleverede hjemmesiden plus en omfattende rapport som deres speciale i historie (se redegørelse). Formidlet af Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson publiceredes endelig Elias Levins erindringer fra Theresienstadt i serien af Arbejdsrapporter (nr. 3). På formidlingssiden er det største udestående indsamlingen af interview med danske overlevende. Det er ikke lykkedes at få rådighed over Shoah Visual Foundations store indsamling af interview med bl.a. danske overlevende. Ej heller er det lykkedes at få lov til at benytte DR's store filmarkiv fra 1960erne. DR betragter det med licensbetaling indsamlede materiale som sin ejendom og har hidtil ikke været villig til at gøre det tilgængeligt for undervisningsformål. Forskning, formidling og øvrige aktiviteter er mere eller mindre fast organiseret i følgende projekter: Direktør Jean Monnet Professor Uffe Østergård Forskningschef Professor ph.d. Eric Markusen Sekretariat Sekretariatsleder Inger Klausen Bogholder og sekretær Tine Barntved Webmaster, cand.mag. Jacob Fræmohs (deltid) Søren Pranstoft (flexjob) Stud.mag. Lone Christiansen, servicemedarbejder (fra ) 8

7 Årsberetning 2001 Stud.mag. René Marc Petersen, servicemedarbejder (fra ) Bibliotek 2001 blev året, hvor vi for alvor tog fat på at udvide bogsamlingen til et egentligt bibliotek. Der blev indkøbt mere end 600 titler til den såkaldte A-serie. Derudover fik vi overdraget Stig Hornshøj-Møllers samling på godt 200 værker (SHM-serien), og vi fik registreret Eric Markusens samling på godt 300 værker (EM-serien). Endelig modtog vi flere boggaver; deriblandt en større samling på over 160 bind fra Det Kgl. Bibliotek. Mange af disse er lidt ældre værker, der ville have været særdeles vanskelige at skaffe uden KB's velvillige hjælp. Disse bøger er opstillet med en særlig mærkning (KB-serien). Året igennem har stud.mag. Katja M. Pedersen arbejdet på at registrere alle artikler i samleværker og tidsskrifter. Databasen indeholder nu knap 7000 hits. Under oprettelse pt. er en database for ældre relevante artikler, som forefindes i fotokopi. Med tiden vil de blive ordnet i ringbind og opstillet i biblioteket. Stud.mag. Torben Jørgensen, biblioteksdatabase (fra ) Stud.mag. Niels Duus, bogregistrering ( ) Stud.mag. Katja M. Pedersen, bogregistrering (fra ) Undervisning/Oplysning Lektor cand.mag. Otto Rühl, Helsingør Gymnasium, ansvarlig for koordinering af oplysnings- og undervisningsvirksomhed, herunder Yad Vashem kurser, interview med overlevende, m.m. Stud.mag. Tore Storstein, avisklip og database med holocaust- og folkedrabsrelevante emner ( ). Cand.mag. og MA (Edinburgh) Steven Jensen, redaktør af DCHF's engelsksprogede bog: Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates. 9

8 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Hjemmeside Cand.mag. Jacob Fræmohs Stud.mag. Peter Vogelsang Stud.mag. Brian B. M. Larsen Dansk flygtningepolitik Ph.d. Cecilie Felicia Stokholm Banke (pt. barselsorlov) Lektor dr.phil. Hans Kirchhoff (frikøbt fra Historisk Institut, KU) Cand.phil. Lone Jenny Rünitz Arkivar cand.mag. Hans Sode-Madsen (samfinansieret med Rigsarkivet ) Ph.d. Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson Cand.mag. Michael Mogensen (delvis) Studentermedhjælpere (Rigsarkiv og database) Stud.mag. Mikkel Borgwardt (fra ) Stud.mag. Lone Brandt (fra ) Stud.mag. Hans Jørgen Brünings-Hansen ( ) Stud.mag. Lasse Højsgaard ( ) Stud.mag. Anders Agerbo Jensen (fra ) Stud.mag. Thomas Scheel Hagelskjær Johansen (fra ) Stud.mag. Hans Erling Koch-Nielsen ( ) Stud.mag. Julie Gitte Lindholm (fra ) Stud.mag. Trine Gantriis Sørensen ( ) Stud.mag. Tilde Wonsild (fra ) Stud.mag. Peter Steenberg Ørnemark (fra ) Kommunisme, politiske massedrab, GULAG Professor, dr.phil. Bent Jensen, Syddansk Universitet Odense. Frikøbt hele 2001 til at skrive en bog om folkedrabene i Sovjetunionen (se rapport). Ph.d.-stipendiat Niels Bo Poulsen forsker i Stalins Sovjet, herunder GU- LAG's funktion og omfang samt forløbet af krigsforbryderprocesserne (se redegørelse under ph.d.-projekter). Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen "What Happened at Pakrac?"; a field research project of a war-torn, multi-ethnic community 10

9 Årsberetning 2001 in Croatia, undertaken in collaboration with Prof. Kai Erikson of Yale University and Ms. Kerstin Schultz of the Copenhagen Peace Research Institute. We have conducted nearly 200 in-depth interviews with a wide range of individuals, including political leaders and "ordinary citizens" and are presently analysing the data. DCHF arrangerede i november 2001 en konference om nationalisme og folkedrab i Eks-Jugoslavien med deltagere fra bl.a. Beograd, Sarajevo og Zagreb i samarbejde med Frederik Stjernfelt (Litteraturvidenskab, KU), Jens-Martin Eriksen (Danske Skønlitterær Forfattere) og Museet Louisiana. Organisation: Silvia Goldbaum Tarabini. Folkedrab i Afrika Lektor mag.art. Preben Kaarsholm RUC ( ) betalt af SSF's udvekslingsstipendier. Forskningsprojekt "Dynamics of Conflict and Violence Prevention in KwaZulu-Natal from the 1980's to the Present". Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen, "Genocide in Rwanda and the International Crimes Tribunal in Arusha". Bidrog til afholdelsen af en konference i Kigali, Rwanda om "Rebuilding Genocide Survivors' Lives" i november. Professor René Lemarchand (Florida University), gæsteprofessor september til december 2001 i samarbejde med Center for Afrikastudier, KU afholdt emneseminar med emnet " Comparative Genocide". Stud.mag. Peter Steenberg Ørnemark, studentermedhjælp. Oktober 43 Cand.mag. Michael Mogensen, indsamling af kilder i danske og svenske arkiver med henblik på udgivelse af en omfattende kildesamling i samarbejde med Dansk Selskab til Udgivelse af Kilder til Danmarks Nyere Historie, samt en kildesamling til undervisningsbrug. 11

10 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Ph.d.-studerende Mette Bastholm, Yale University, "Redningen af de danske jøder som kollektiv aktion" (se redegørelse under ph.d.-projekter). Lektor dr.phil. Hans Kirchhoff, organiserede konferencen "Nyt lys over oktober 1943" den 11. oktober i Rigsdagens Fællessal, Christiansborg; bogudgave på Odense Universitetsforlag forberedes. Tilsagn om støtte til trykning af engelsk udgave af Therkel Stræde, The Wall of People. Denmark in October 1943: The Rescue of the Danish Jews. Holocaust-benægtelse Eva Bøggild og Jacques Blum skriver en bog om "Holocaust-benægtelse", der udkommer på forlaget Lindhardt og Ringhof maj DCHF har støttet med rejsemidler og hjælp til udskrift af bånd-interview. Eva Bøggild, ph.d.-studerende ved afdelingen for Judaistik, Lunds Universitet. Jacques Blum, lektor i sociologi, RUC og medlem af bestyrelsen for DCHF. Stud.mag. Lars Christiansen, studentermedhjælp. Cand.mag. Silvia Goldbaum Tarabini, korrektur. Holocaust Era Looted Cultural Assets Lektor Therkel Stræde, Syddansk Universitet deltog for DCHF i Vilnius International Forum on Holocaust Era Looted Cultural Assets september 2000 og udarbejdede i den forbindelse en omfattende rapport som er optrykt i årsberetningen fra DCHF Sammen med Therkel Stræde undersøgtes mulighederne for en eftersøgning af eventuelle stjålne genstande i danske samlinger i samarbejde med de relevante kulturinstitutioner i Danmark og Kulturministeriet. Sagen hviler efter at Kulturministeriet ikke har modtaget svar fra institutionerne på en forespørgsel om hvorvidt der findes relevante genstande i danske samlinger. Ministeriet fortolker de manglende svar som en positiv tilkendegivelse af at der 12

11 Årsberetning 2001 ikke findes genstande stjålet fra jøder eller andre udryddede under 2. Verdenskrig i Danmark. Forebyggelse af folkedrab (Genocide Prevention) Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen, projekt forberedes i samarbejde med flere internationale institutter. Krigsforbrydertribunaler Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen "Genocide in Former Yugoslavia; the meaning of genocide as expressed in the jurisprudence of the international tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda". Ph.d.-studerende Martin Mennecke, Christian-Albrechts Universität zu Kiel (se redegørelse under ph.d.-projekter). Antisemitisme i Danmark Ph.d.-studerende Thorsten Wagner, Technische Universität Berlin (se redegørelse under ph.d.-projekter). Cand.mag. Michael Mogensen, antisemitisme blandt danske flygtninge i Sverige under 2. verdenskrig. Historiekultur, erindring og folkedrab Ph.d.-studerende Thomas Brudholm (se redegørelse under ph.d.-projekter). Direktør, Jean Monnet professor Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier". Nationalstat, velfærdsstat, flygtningepolitik og etnisk udrensning Ph.d. Cecilie Stokholm Banke arrangerede to konferencer om emnet, hvoraf den første med titlen "Folk og fællesskab" er publiceret som DCHF Arbejdsrapport 2 (se publikationer). Et større projekt om velfærdsstat og flygtningepolitik forberedes. Direktør, Jean Monnet professor Uffe Østergård, "Nationalstaten, mindretal og etnisk udrensning". 13

12 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Afleverede specialer Silvia Goldbaum Tarabini (Litteraturvidenskab, KU), "Dæmonologer. Den fortællende dæmon hos Y. Bashevis otte jiddishe fortællinger". Sune Stampe Sørensen (Statskundskab, KU), "Nice-traktaten og europæiske værdier". Peter Vogelsang og Brian B.M. Larsen (Historisk Institut, KU) "www.holo-caust-uddannelse.dk webbaseret undervisningsmateriale om Holocaust". 14

13 Årsberetning 2001 DCHF-aktiviteter januar 2001 "Folk og fællesskab". I forbindelse med DCHF's undersøgelse af den danske flygtningepolitik fra 1933 til 1945 afholdtes et seminar om fællesskabstænkningen i mellemkrigstiden på tværs af de stridende ideologier. 28. januar 2001 Symposium arrangeret af Danmarks Komité for Levende Historie i Politikens hus omhandlende Holocaust og folkedrab, medvirkende var bl.a. Uffe Østergård og Eric Markusen. 18. februar 2001 Michael Mogensen, foredrag om de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943, Samarbetsrådet för judar och kristna, Lund. 22. februar 2001 Professor David Cesarani, University of Southampton, "Does the Singularity of the Holocaust Make It Incomparable and Inoperative in Commemorating, Studying, and Preventing Genocide?" Professor Paul Levine, Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies, Sweden, "Raoul Wallenberg in Budapest: The Man and the Myths." Marts 2001 Dansk-tysk projekt om KZ-lejren Ravensbrück: En dansk 1.G 1.a på Helsingør Gymnasium og en tysk 10. klasse 10.b på Borwinschule, Rostock besøgte sammen Kvinde-KZ-lejren Ravensbrück mellem Rostock og Berlin. 2. marts 2001 "Antisemitisme i Danmark?". I forbindelse med undersøgelsen af den danske flygtningepolitik fra 1933 til 1945 afholdtes et seminar om antisemitisme i Danmark, med særligt henblik på mellemkrigstiden og 2. verdenskrig. 15

14 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 7. marts 2001 Uffe Østergård, foredrag om Holocaust og folkedrabsstudier i Danmark. Arrangeret af Centrum för Danmarksstudier, Kulturens auditorium, Lund. 8. marts 2001 Michael Mogensen, foredrag om Holocaust og andre folkemord i det 20. århundrede, Roskilde Universitetscenter. 20. marts 2001 Cecilie Banke, "Flygtninge i velfærdsstaten", forskningsseminarrækken, Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC. 4. april 2001 Michael Mogensen, oplæg om de danske aspekter af Holocaust, forskningsseminarrækken, Center for Europæiske Kulturstudier, Aarhus Universitet. 18. april 2001 Seminar om Ruslands krig i Tjetjenien. Oplæg ved Flemming Rose (Jyllands-Posten), Vibeke Sperling (Politiken) og Peter Otken (Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet). 19. april 2001 Jan Schwarz, Drobny Professor of Yiddish Language and Literature, University of Illinois, "Jewish Literary Responses to the Holocaust". 23. april 2001 Israel W. Charny, Executive Director of the Institute on the Holocaust and Genocide, Jerusalem; "The Harmfulness and Varieties of Holocaust and Genocide Denial." 24. april 2001 Israel W. Charny, "What are the Urgent Priorities in the Field of Genocide Studies?", and "Developing a Genocide Early Warning System for a World that Needs to Know Earlier and More Responsibly." 16

15 Årsberetning april 2001 Elazar Barkan, professor i historie ved Cultural Studies Department, Claremont Graduate University, talte om erstatnings- og kompensationssager i kølvandet på Holocaust. 26. april 2001 Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier", Aarhus Universitet, Foreningen Historia. 6. maj 2001 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, foredrag om DCHF's forskning ved årsmødet i Sällskapet för judaistisk forskning (Scandinavian Society for Jewish Studies). 7. maj 2001 Steven Feinstein, Director of the University of Minnesota Center for Holocaust and Genocide Studies, "Artistic Representations of the Holocaust and Genocide." 8. maj 2001 Dori Laub, MD of the Yale University Genocide Studies Program, "The Language of Massive Psychic Trauma: A Contribution to Understanding Genocide". 9. maj 2001 Dietrich Jung, Copenhagen Peace Research Institute, "Psychological barriers in Turkey concerning the "Armenian question"". 14. maj 2001 Dr. Stewart Day, Associate Professor of Humanities and Philosophy, Southwest State University, Marshall, Minnesota, "Philosophical Reflections on Genocide". 15. maj 2001 Eugene Katz, Holocaust-overlevende besøgte DCHF. 17

16 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 16. maj 2001 Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier", generalforsamlingen i Den Danske Helsingfors Komité for Menneskerettigheder maj 2001 Udstilling om de græske jøders Holocaust: "The Holocaust of the Greek Jews: The Persecuted and the Rescuers", Odd Fellow Palæet. 23. maj 2001 Internt seminar om forskningen på DCHF. 28. maj 2001 Henry Huttenbach, Professor of The City University of New York, and founding editor of Journal of Genocide Research, "Four Faces of the Holocaust." Københavns Universitet. 29. maj 2001 Henry Huttenbach, "Urgent Issues in Genocide Studies". Comments by Dr. Thomas Cushman, Professor of Sociology, Wellesley College and Editor of Human Rights Review. 30. maj 2001 Dr. Thomas Cushman, "The Relationship Between Genocide and Human Rights". 1. juni 2001 Professor Henry Huttenbach, "Issues in Genocide Studies". 1. juni 2001 Michael Mogensen, foredrag om synet på jøder blandt danske flygtninge i Sverige ( ). Forskningsnetværket "Konfrontation, kollaboration og flugt i Europa ", Det Kongelige Bibliotek. 20. juni 2001 Therkel Stræde, Professor of Modern German History and Holocaust Studies at the University of South Denmark, Odense, "Restitution for 18

17 Årsberetning 2001 Nazi crimes". Therkel Stræde discusses his own experiences in several restitution cases and his recent visit to the United States Congress. 20. juni 2001 Internt seminar om forskningen på DCHF. 11. august 2001 Rundbordsdiskussion 12 ved det 24. Nordiske Historikermøde, Aarhus Universitet, "Holocaust/Förintelsen og den europæiske/nordiske historiekultur" (se rapport ved Steven Jensen). 23. august 2001 Mogens Bak-Hansen og Torben Jørgensen, oplæg på forberedelsesmøde for ekskursionen til udryddelseslejrene i Polen, Rysensteen Gymnasium. 30. august 2001 Robert Cribb, docent i Historie ved University of Queensland, Australien, "Unresolved problems in the killings in Indonesia". 31. august september 2001 Ekskursion til udryddelseslejrene i Polen for gymnasielærere og medarbejdere ved DCHF. Efterår 2001 René Lemarchand, Emeritus Professor in political science, University of Florida; Seminar on Comparative Genocide. Interdisciplinary Graduate Seminar (Center for African Studies, University of Copenhagen and DCHF). Efterår forår 2002 Michael Mogensen, Seminar om 2. verdenskrig og holocaust. Overbygningsuddannelsen ved Historisk Institut, Aarhus Universitet. 13. september 2001 Thorsten Wagner, "Jews and Non-Jews in the Danish Monarchy emancipation and acculturation". 19

18 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 20. september 2001 Preben Kaarsholm, "Violence, Generation and Popular Culture: The Micro-politics of a KwaZulu-Natal Settlement". 4. oktober 2001 Hans Sode-Madsen, "Flygtninge i Danmark" (med film). 11. oktober 2001 "Nyt lys over oktober 1943", heldagskonference med en række forelæsninger om den tyske aktion mod de danske jøder og deres redning til Sverige i oktober 1943, Fællessalen, Christiansborg oktober 2001 Yad Vashem "International School for Holocaust Studies" i Jerusalem har siden 1996 tilbudt specielle kurser for danske lærere, der i deres undervisning beskæftiger sig med emnet holocaust. Kurserne er arrangeret i samarbejde med DCHF og det danske undervisningsministerium. Se i øvrigt rapport ved Otto Rühl. 23. oktober 2001 Lone Rünitz, "Danmark og de jødiske flygtninge ", Folkeuniversitetet i Århus. 25. oktober 2001 Thomas Brudholm, "Ansvar efter Auschwitz". 7. november 2001 Lone Rünitz, "Krystalnatten og dansk flygtningepolitik". Det gamle Elværk, Vejle. Arrangør: Vejle mod racisme. 8. november 2001 Michael Mogensen, foredrag om forskningen ved DCHF, Dansk/Israelsk Forening, Århus. 20

19 Årsberetning november 2001 Martin Mennecke, "The latest jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, and the International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, on the crime of genocide" november 2001 Conference: "Genocidal Violence in Bosnia-Hercegovina, ", Louisiana, Humlebæk. 21. november 2001 René Lemarchand, Emeritus Professor in political science, University of Florida, "Disconnecting the Threads: Rwanda and the Holocaust". 22. november 2001 Chris Mato Nunpa, Associate Professor of American Indian Studies and Dakota Studies, Southwest State University, Marshall, Minnesota, "Genocide and the Native Peoples of North America." 27. november 2001 I anledning af udgivelsen af Elias Levins erindringsbog "Mine erindringer om mit ophold i Theresienstadt" afholdtes en reception ved DCHF. 28. november 2001 "Folkemord og historierevisionisme: Nazisme, fascisme og kommunisme i historieforskningen efter 1989". Seminar for indbudte forskere på DCHF. 21

20 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Beretning fra medarbejdere Forsker, ph.d. Cecilie Felicia Stokholm Banke Barsel fra juni 2001 til januar 2002 Ansvarlig for følgende seminarer "Folk og fællesskab. Træk af fællesskabstænkningen i mellemkrigstiden", forskningsseminar på DCHF, 12. og 13. januar "Folkemord og historierevisionisme: Nazisme, fascisme og kommunisme i historieforskningen efter 1989". Forskningsseminar på DCHF, 28. november Oplæg "Folk og fællesskab", introduktion til forskningsseminar på DCHF, 12. og 13. januar "Flygtninge i velfærdsstaten", forskningsseminar på Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC, 20. marts Publikationer "Flygtninge en anomali i den begyndende velfærdsstat", Folk og fællesskab, red. af Cecilie Felicia Stokholm Banke, Arbejdsrapporter fra DCHF 2, Folk og fællesskab, red. af Cecilie Felicia Stokholm Banke, Arbejdsrapporter fra DCHF 2, "Raza en franquistisk drøm om Spanien", Den Jyske Historiker, Nr. 91/92 august 2001, side 1. Artikler "Samling om fællesskabet", Information, 4. maj "Fortidens moralske spejl", Sydsvenska Dagbladet, 29. april "Det store spørgsmål", Information, 28. marts "Vi har hver især et ansvar", Information, 24. marts

21 Årsberetning 2001 Ph.d.-studerende, cand.mag. Thomas Brudholm Deltagelse i ph.d.-kurser og konferencer "Politics in an Era of Globalisation", Political Studies Association, Annual Conference, Manchester, april. "The Right to Reparations", Dansk Center for Menneskerettigheder, København, april. "Problemer i anvendt etik", NORFA (nordisk ph.d.-kursus, Finland), juni. "Gedächtnis und Restitution", Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften & Simon Dubnow Institut, Wien, juni. "Genocide: History & Prevention", Hans Jonas Gesellschaft, Wien, november. "Ansvar i grænsesituationer", DPU, fire fredage, efteråret Undervisning og præsentationer "Etik og menneskerettigheder", på DCMR's menneskerettighedskursus, 15. maj. Tutor ved European Masters Programme in Human Rights, Venedig, oktober. Præsentation af forskningsprojekt på DCHF, 25. oktober og på ph.d.- kursus om "Anvendt etik", 13. juni. Publikation "Conviction and Critique: Addressing the Sceptic", i Human Rights on Common Grounds, red. K. Hastrup, Kluwer Aktiviteter på DCHF Arrangeret seminar med Elazar Barkan, DCHF, 26. april. 23

22 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Arrangeret to interne seminarer om forskningen på DCHF, 23. april og 20. juni. Andet Korrekturlæsning af "Folk og fællesskab". Fra 5. december tiltrådt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsesmøderne. Forskningsassistent, cand.mag. Steven L. B. Jensen Redaktør af bogen Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates. Udkommer Arrangeret interne seminarer. Artikler "Ondskabens historie" Interview med Steven L. B. Jensen og Torben Jørgensen, Berlingske Tidende, Univers, 28. april. Steven L. B. Jensen og Anders Bjørn Hansen: "Folkedrab er folkemord og omvendt", Berlingske Tidende, 15. juni. Konferencedeltagelse: Nordisk Historikermøde, Aarhus Universitet, august. Forskningsassistent Torben Jørgensen DCHF observatør på "March of Remembrance and Hope", Polen, maj "Det Onde", Femina, juni Deltog i Association of Genocide Scholars konference i Minneapolis, juni

23 Årsberetning 2001 Interviewet i Koplevs Krydsfelt, DR P1, 7. februar Aktiviteter Løbende indkøb, opstilling, support og vedligeholdelse af computere. Design af biblioteksdatabase. Løbende indkøb af bøger til bibliotek. Arkivbesøg i Ludwigsburg, december Seniorforsker, mag. art. Preben Kaarsholm Akademiske publikationer "Instability, Culture and the Relevance of Development Studies and Theory", konference om "Rethinking Development Theory", Göteborgs Universitet, 31. januar - 2. februar 2001, pp "Cultura popolare, sviluppo e democrazia: Un'introduzione al dibattito" (sm. m. Deborah James), Africa e oriente, vol. 3, no , pp "Generation, Violence and Cultural Styles: The Micro-Politics of a KwaZulu-Natal Slum Settlement", DCHF Report no. 4, pp Anmeldelse af Barbara Oomen, Tradition on the Move: Democracy and Change in Rural South Africa, kommer i European Journal of Development Research, vol. 14, no. 1, Formidlende publikationer "Themba, Can", Den Store Danske Encyklopædi, bind 19, p. 40. "Vera, Yvonne", Den Store Danske Encyklopædi, bind 20, p. 89f. "Zimbabwe: Litteratur", Den Store Danske Encyklopædi, bind 20, p

24 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier "P-kælderens ædle vilde" (anmeldelse af J. M. G Le Clézio, Guldfisk), Information, 12. januar "Skygger i junglen" (anmeldelse af L. Miermont, Våben fra himlen), Information, d. 16. maj "Kunstnerens forpligtelse" (anmeldelse af A. Krasilnikoff, Hurtigløberen), Information, 13. juni "Den hvide klovns blues", Information, 13. juli "Stort format med løse ender" (anmeldelse af A. Ghosh, Glaspaladset), Information, 2. august "Trommedans bag ligusterhækken" (anmeldelse af M. P. Somé, Afrikas helbredende visdom), Information, 2. august "Sortsyn belønnet" (leder om Nobelprisen til V. S. Naipaul), Information, 12. oktober "Glemslens politik" (anmeldelse af A. Hochschild, Kong Leopolds Congo), Information, 19 oktober "Fra rædsel til håbløshed" (anmeldelse af P. Tygesen, Congo formoder jeg), Information, 21. november "Tape fra en halv mand" (anmeldelse af V. S. Naipaul, Et halvt liv), Information, 5. december Akademiske poster og arbejdsopgaver Koordinator for forskningsbistandsprojekt om "Political and Cultural Institutions in Development" i samarbejde mellem Centre for Research, Kampala, Centre for Studies in Social Science, Kolkata, og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter. Medlem af editorial advisory board, Journal of Southern African Studies. 26

Arbejdsrapporter fra DCHF 8. Årsberetning 2002. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Arbejdsrapporter fra DCHF 8. Årsberetning 2002. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Arbejdsrapporter fra DCHF 8 Årsberetning 2002 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Institut for Internationale Studier, Afdeling for Holocaustog Folkedrabsstudier, 2003 Njalsgade 80, 17.3 2300

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

CV er på de foreslåede medlemmer. Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940)

CV er på de foreslåede medlemmer. Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940) CV er på de foreslåede medlemmer 13. september 2012 /chrska Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940) Ansættelser 1989-2000: Administrerende direktør for Novo Nordisk A/S 1981-1989:

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0 1 CURRICULUM VITAE 1. SURNAME FAYE JACOBSEN 2. NAME ANETTE 3. DATE OF BIRTH 27.02.1957 4. NATIONALITY DANISH 5. CIVIL STATUS MARRIED 6. EDUCATION PH.D., CAND.PHIL. Institution Date: from to Degree(s) or

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 38 Studietur Heroes!! What Is a hero? (1,0 ns)! A final definition? (0,6 ns)! Why do we need heroes? (1,3 ns)! We need heroes (1,3 ns)! Definition of a Superhero! Superman

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 Fu Deng Somewhere 1 5. november - 1 3. december 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Fu Deng lørdag den 1

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere