Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier"

Transkript

1 Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Årsberetning 2001 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

2 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 2002 Nørre Søgade 35, København K Tlf Fax Web: Årsberetning 2001 Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Tryk: Werks Fotosats ApS, Bjødstrupvej 2-4, Postboks 1877, 8270 Højbjerg Redaktion: Cecilie Felicia Stokholm Banke, Jacob Fræmohs, Inger Klausen, Silvia Goldbaum Tarabini, og Uffe Østergård Layout: Jacob Fræmohs ISSN X ISBN Optryk med gengivelse af kilde er tilladt Forsidebillede: Mindesmærke for ofrene i tvangsarbejds- og koncentrationslejren Plaszow ved Krakow. Copyright Torben Jørgensen. 4

3 Årsberetning 2001 Det er med glæde og en smule stolthed at jeg fremlægger denne årsrapport for aktiviteterne i Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, DCHF i Der er tale om den første "rigtige" rapport for et fuldt års aktiviteter, idet den første rapport for i vid udstrækning handlede om etableringen af centeret, lovgrundlaget og de generelle fremtidsplaner. Centeret åbnede 30. august 2000 og medarbejderne blev først ansat i løbet af efteråret. I 2001 nåede aktivitetsniveauet op på fuld højde, og man kan i denne årsberetning få en fornemmelse af hvad et sådant center kan udrette inden for sit brede og forskelligartede arbejdsområde. Med kreativitet, god vilje fra flere sider og forskellige former for finansiering er det lykkedes at tilknytte mange lovende, yngre forskere og studerende. For slet ikke at nævne de mange der mere eller mindre gratis har stillet deres arbejdskraft til rådighed. Det er også lykkedes at etablere gode forbindelser til undervisere over hele landet, såvel i folkeskolen som i de gymnasiale uddannelser. Det drejer sig først og fremmest om "Yad Vashem netværket", som DCHF skylder Otto Rühl stor tak for at have etableret. Såvel den store interesse blandt yngre forskere som efterspørgslen fra uddannelsesverdenen viser tydeligt at der er et behov for et center for studiet af holocaust og folkedrab. Dette behov fremgår også af det stærkt stigende antal henvendelser udefra, såvel fra ministerier og ambassader som fra det øvrige samfund. Den relativt beskedne finansiering på 6.3 millioner plus 2 til den særlige flygtningeundersøgelse har udløst megen energi og tilskud fra andre sider som det fremgår af beretningen. Desuden har det i kraft af den særlige bevilling til oplysning om holocaust og folkedrab, der er Danmarks bidrag til den proces der indledtes i Stockholm januar 2000, været muligt at støtte mange aktiviteter og publikationer, der ellers ikke havde set dagens lys. God læselyst Uffe Østergård Direktør, Jean Monnet Professor 5

4 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Indhold Projekter og programmer... 7 DCHF-aktiviteter Beretning fra medarbejdere Dansk flygtningepolitik Ph.d.-projekter ved DCHF Konferencer arrangeret af DCHF Konferencer besøgt af DCHF-medarbejdere Publikationer fra DCHF Aktiviteter støttet af DCHF Rapporter webbaseret undervisningsmateriale om Holocaust af Peter Vogelsang og Brian B. M. Larsen Opinionsundersøgelse om unges viden om holocaust af Otto Rühl Holocaust- eller Auschwitz-mindedag af Uffe Østergård Folkeretten efter den 11. september af Martin Mennecke Ekskursion til de tyske udryddelseslejre i Polen af Torben Jørgensen og Mogens Bak-Hansen Medarbejdere i Regnskab

5 Årsberetning 2001 Projekter og programmer Forsknings- og formidlingsvirksomheden ved DCHF befandt sig i 2001 endnu i en søgende fase, hvor en lang række muligheder og kontakter indenfor centerets brede arbejdsområde blev udforsket og afprøvet. Dels ved invitation af en række ledende internationale forskere, dels ved etablering af kontakter til sammenlignelige institutioner i ud- og indland. Centeret afholdt fem konferencer i eget regi samt organiserede en rundbordsdiskussion ved det 24. nordiske Historikermøde i Århus. Medarbejdere fra DCHF har deltaget i en lang række møder og konferencer, samt opholdt sig i udlandet i kortere og længere perioder på forskningsophold. Fra årsskiftet etablerede DCHF et eget ph.d.-program med ansættelse af to samfinansierede stipendiater, en filosof og en historiker (DCHF plus Forskningsstyrelsen), samt ved tilknytning af en tysk ph.d.- studerende (jurist) fra Christan-Albrechts-Universität zu Kiel, en ph.d.- studerende (sociologi) ved Yale University og to danske ph.d.- studerende ved henholdsvis Technische Universität i Berlin (en historiker) og Hebrew University i Jerusalem (historie og medievidenskab) finansieret af Forskeruddannelsesrådet. Dertil kom den stort anlagte undersøgelse af dansk flygtningepolitik, samt en række mindre forskningsprojekter fra redningen af de danske jøder i oktober 1943 til folkedrab i Afrika. I den forbindelse har DCHF haft det held at få tilknyttet en seniorforsker fra RUC, finansieret af et udvekslingsstipendium fra SSF, til en undersøgelse af forebyggelse af vold i KwaZulu-Natal (Sydafrika). Desuden har et antal studerende haft arbejdsplads på centeret og skrevet deres specialer. Finansieret af en ny særbevilling til oplysningsformål er der efter ansøgning ydet støtte til en lang række projekter i og udenfor centerets regi (se særlig oversigt). Et undervisningsforløb om holocaust og intolerance ved afdeling for Minoritetsstudier, KU blev afholdt i forbindelse med det amerikansk-israelske projekt "March of Remembrance and Hope" (se rapport). En studierejse for lærere til udryddelseslejrene i Polen blev afholdt under ledelse af medarbejdere fra centeret og Historisk Institut, KU (rapport ved Torben Jørgensen og Mogens Bak-Hansen). Desuden afholdtes det femte Yad Vashem-kursus i Jerusalem for danske undervisere (se rapport). Michael Mogensen har undervist overbygningsstude- 7

6 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier rende i holocaust og folkedrab ved Historisk Institut, ÅU. Dertil kom foredrag i forskellige sammenhænge, interview, artikler etc. som det fremgår af medarbejdernes individuelle rapporteringer. Manuskriptet til en bog om holocaust-benægtelse blev udarbejdet som første bind i en ny serie på forlaget Lindhardt og Ringhof (publiceres juni 2002). En stort anlagt opinionsundersøgelse om unges viden om holocaust blev gennemført af Vilstrup Research i samarbejde med dagbladet Politiken i januar 2001 (se særlig omtale ved Otto Rühl). Endelig udvikledes en undervisningshjemmeside om Holocaust af to studerende ved Historisk Institut, KU, der afleverede hjemmesiden plus en omfattende rapport som deres speciale i historie (se redegørelse). Formidlet af Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson publiceredes endelig Elias Levins erindringer fra Theresienstadt i serien af Arbejdsrapporter (nr. 3). På formidlingssiden er det største udestående indsamlingen af interview med danske overlevende. Det er ikke lykkedes at få rådighed over Shoah Visual Foundations store indsamling af interview med bl.a. danske overlevende. Ej heller er det lykkedes at få lov til at benytte DR's store filmarkiv fra 1960erne. DR betragter det med licensbetaling indsamlede materiale som sin ejendom og har hidtil ikke været villig til at gøre det tilgængeligt for undervisningsformål. Forskning, formidling og øvrige aktiviteter er mere eller mindre fast organiseret i følgende projekter: Direktør Jean Monnet Professor Uffe Østergård Forskningschef Professor ph.d. Eric Markusen Sekretariat Sekretariatsleder Inger Klausen Bogholder og sekretær Tine Barntved Webmaster, cand.mag. Jacob Fræmohs (deltid) Søren Pranstoft (flexjob) Stud.mag. Lone Christiansen, servicemedarbejder (fra ) 8

7 Årsberetning 2001 Stud.mag. René Marc Petersen, servicemedarbejder (fra ) Bibliotek 2001 blev året, hvor vi for alvor tog fat på at udvide bogsamlingen til et egentligt bibliotek. Der blev indkøbt mere end 600 titler til den såkaldte A-serie. Derudover fik vi overdraget Stig Hornshøj-Møllers samling på godt 200 værker (SHM-serien), og vi fik registreret Eric Markusens samling på godt 300 værker (EM-serien). Endelig modtog vi flere boggaver; deriblandt en større samling på over 160 bind fra Det Kgl. Bibliotek. Mange af disse er lidt ældre værker, der ville have været særdeles vanskelige at skaffe uden KB's velvillige hjælp. Disse bøger er opstillet med en særlig mærkning (KB-serien). Året igennem har stud.mag. Katja M. Pedersen arbejdet på at registrere alle artikler i samleværker og tidsskrifter. Databasen indeholder nu knap 7000 hits. Under oprettelse pt. er en database for ældre relevante artikler, som forefindes i fotokopi. Med tiden vil de blive ordnet i ringbind og opstillet i biblioteket. Stud.mag. Torben Jørgensen, biblioteksdatabase (fra ) Stud.mag. Niels Duus, bogregistrering ( ) Stud.mag. Katja M. Pedersen, bogregistrering (fra ) Undervisning/Oplysning Lektor cand.mag. Otto Rühl, Helsingør Gymnasium, ansvarlig for koordinering af oplysnings- og undervisningsvirksomhed, herunder Yad Vashem kurser, interview med overlevende, m.m. Stud.mag. Tore Storstein, avisklip og database med holocaust- og folkedrabsrelevante emner ( ). Cand.mag. og MA (Edinburgh) Steven Jensen, redaktør af DCHF's engelsksprogede bog: Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates. 9

8 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Hjemmeside Cand.mag. Jacob Fræmohs Stud.mag. Peter Vogelsang Stud.mag. Brian B. M. Larsen Dansk flygtningepolitik Ph.d. Cecilie Felicia Stokholm Banke (pt. barselsorlov) Lektor dr.phil. Hans Kirchhoff (frikøbt fra Historisk Institut, KU) Cand.phil. Lone Jenny Rünitz Arkivar cand.mag. Hans Sode-Madsen (samfinansieret med Rigsarkivet ) Ph.d. Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson Cand.mag. Michael Mogensen (delvis) Studentermedhjælpere (Rigsarkiv og database) Stud.mag. Mikkel Borgwardt (fra ) Stud.mag. Lone Brandt (fra ) Stud.mag. Hans Jørgen Brünings-Hansen ( ) Stud.mag. Lasse Højsgaard ( ) Stud.mag. Anders Agerbo Jensen (fra ) Stud.mag. Thomas Scheel Hagelskjær Johansen (fra ) Stud.mag. Hans Erling Koch-Nielsen ( ) Stud.mag. Julie Gitte Lindholm (fra ) Stud.mag. Trine Gantriis Sørensen ( ) Stud.mag. Tilde Wonsild (fra ) Stud.mag. Peter Steenberg Ørnemark (fra ) Kommunisme, politiske massedrab, GULAG Professor, dr.phil. Bent Jensen, Syddansk Universitet Odense. Frikøbt hele 2001 til at skrive en bog om folkedrabene i Sovjetunionen (se rapport). Ph.d.-stipendiat Niels Bo Poulsen forsker i Stalins Sovjet, herunder GU- LAG's funktion og omfang samt forløbet af krigsforbryderprocesserne (se redegørelse under ph.d.-projekter). Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen "What Happened at Pakrac?"; a field research project of a war-torn, multi-ethnic community 10

9 Årsberetning 2001 in Croatia, undertaken in collaboration with Prof. Kai Erikson of Yale University and Ms. Kerstin Schultz of the Copenhagen Peace Research Institute. We have conducted nearly 200 in-depth interviews with a wide range of individuals, including political leaders and "ordinary citizens" and are presently analysing the data. DCHF arrangerede i november 2001 en konference om nationalisme og folkedrab i Eks-Jugoslavien med deltagere fra bl.a. Beograd, Sarajevo og Zagreb i samarbejde med Frederik Stjernfelt (Litteraturvidenskab, KU), Jens-Martin Eriksen (Danske Skønlitterær Forfattere) og Museet Louisiana. Organisation: Silvia Goldbaum Tarabini. Folkedrab i Afrika Lektor mag.art. Preben Kaarsholm RUC ( ) betalt af SSF's udvekslingsstipendier. Forskningsprojekt "Dynamics of Conflict and Violence Prevention in KwaZulu-Natal from the 1980's to the Present". Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen, "Genocide in Rwanda and the International Crimes Tribunal in Arusha". Bidrog til afholdelsen af en konference i Kigali, Rwanda om "Rebuilding Genocide Survivors' Lives" i november. Professor René Lemarchand (Florida University), gæsteprofessor september til december 2001 i samarbejde med Center for Afrikastudier, KU afholdt emneseminar med emnet " Comparative Genocide". Stud.mag. Peter Steenberg Ørnemark, studentermedhjælp. Oktober 43 Cand.mag. Michael Mogensen, indsamling af kilder i danske og svenske arkiver med henblik på udgivelse af en omfattende kildesamling i samarbejde med Dansk Selskab til Udgivelse af Kilder til Danmarks Nyere Historie, samt en kildesamling til undervisningsbrug. 11

10 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Ph.d.-studerende Mette Bastholm, Yale University, "Redningen af de danske jøder som kollektiv aktion" (se redegørelse under ph.d.-projekter). Lektor dr.phil. Hans Kirchhoff, organiserede konferencen "Nyt lys over oktober 1943" den 11. oktober i Rigsdagens Fællessal, Christiansborg; bogudgave på Odense Universitetsforlag forberedes. Tilsagn om støtte til trykning af engelsk udgave af Therkel Stræde, The Wall of People. Denmark in October 1943: The Rescue of the Danish Jews. Holocaust-benægtelse Eva Bøggild og Jacques Blum skriver en bog om "Holocaust-benægtelse", der udkommer på forlaget Lindhardt og Ringhof maj DCHF har støttet med rejsemidler og hjælp til udskrift af bånd-interview. Eva Bøggild, ph.d.-studerende ved afdelingen for Judaistik, Lunds Universitet. Jacques Blum, lektor i sociologi, RUC og medlem af bestyrelsen for DCHF. Stud.mag. Lars Christiansen, studentermedhjælp. Cand.mag. Silvia Goldbaum Tarabini, korrektur. Holocaust Era Looted Cultural Assets Lektor Therkel Stræde, Syddansk Universitet deltog for DCHF i Vilnius International Forum on Holocaust Era Looted Cultural Assets september 2000 og udarbejdede i den forbindelse en omfattende rapport som er optrykt i årsberetningen fra DCHF Sammen med Therkel Stræde undersøgtes mulighederne for en eftersøgning af eventuelle stjålne genstande i danske samlinger i samarbejde med de relevante kulturinstitutioner i Danmark og Kulturministeriet. Sagen hviler efter at Kulturministeriet ikke har modtaget svar fra institutionerne på en forespørgsel om hvorvidt der findes relevante genstande i danske samlinger. Ministeriet fortolker de manglende svar som en positiv tilkendegivelse af at der 12

11 Årsberetning 2001 ikke findes genstande stjålet fra jøder eller andre udryddede under 2. Verdenskrig i Danmark. Forebyggelse af folkedrab (Genocide Prevention) Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen, projekt forberedes i samarbejde med flere internationale institutter. Krigsforbrydertribunaler Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen "Genocide in Former Yugoslavia; the meaning of genocide as expressed in the jurisprudence of the international tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda". Ph.d.-studerende Martin Mennecke, Christian-Albrechts Universität zu Kiel (se redegørelse under ph.d.-projekter). Antisemitisme i Danmark Ph.d.-studerende Thorsten Wagner, Technische Universität Berlin (se redegørelse under ph.d.-projekter). Cand.mag. Michael Mogensen, antisemitisme blandt danske flygtninge i Sverige under 2. verdenskrig. Historiekultur, erindring og folkedrab Ph.d.-studerende Thomas Brudholm (se redegørelse under ph.d.-projekter). Direktør, Jean Monnet professor Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier". Nationalstat, velfærdsstat, flygtningepolitik og etnisk udrensning Ph.d. Cecilie Stokholm Banke arrangerede to konferencer om emnet, hvoraf den første med titlen "Folk og fællesskab" er publiceret som DCHF Arbejdsrapport 2 (se publikationer). Et større projekt om velfærdsstat og flygtningepolitik forberedes. Direktør, Jean Monnet professor Uffe Østergård, "Nationalstaten, mindretal og etnisk udrensning". 13

12 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Afleverede specialer Silvia Goldbaum Tarabini (Litteraturvidenskab, KU), "Dæmonologer. Den fortællende dæmon hos Y. Bashevis otte jiddishe fortællinger". Sune Stampe Sørensen (Statskundskab, KU), "Nice-traktaten og europæiske værdier". Peter Vogelsang og Brian B.M. Larsen (Historisk Institut, KU) "www.holo-caust-uddannelse.dk webbaseret undervisningsmateriale om Holocaust". 14

13 Årsberetning 2001 DCHF-aktiviteter januar 2001 "Folk og fællesskab". I forbindelse med DCHF's undersøgelse af den danske flygtningepolitik fra 1933 til 1945 afholdtes et seminar om fællesskabstænkningen i mellemkrigstiden på tværs af de stridende ideologier. 28. januar 2001 Symposium arrangeret af Danmarks Komité for Levende Historie i Politikens hus omhandlende Holocaust og folkedrab, medvirkende var bl.a. Uffe Østergård og Eric Markusen. 18. februar 2001 Michael Mogensen, foredrag om de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943, Samarbetsrådet för judar och kristna, Lund. 22. februar 2001 Professor David Cesarani, University of Southampton, "Does the Singularity of the Holocaust Make It Incomparable and Inoperative in Commemorating, Studying, and Preventing Genocide?" Professor Paul Levine, Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies, Sweden, "Raoul Wallenberg in Budapest: The Man and the Myths." Marts 2001 Dansk-tysk projekt om KZ-lejren Ravensbrück: En dansk 1.G 1.a på Helsingør Gymnasium og en tysk 10. klasse 10.b på Borwinschule, Rostock besøgte sammen Kvinde-KZ-lejren Ravensbrück mellem Rostock og Berlin. 2. marts 2001 "Antisemitisme i Danmark?". I forbindelse med undersøgelsen af den danske flygtningepolitik fra 1933 til 1945 afholdtes et seminar om antisemitisme i Danmark, med særligt henblik på mellemkrigstiden og 2. verdenskrig. 15

14 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 7. marts 2001 Uffe Østergård, foredrag om Holocaust og folkedrabsstudier i Danmark. Arrangeret af Centrum för Danmarksstudier, Kulturens auditorium, Lund. 8. marts 2001 Michael Mogensen, foredrag om Holocaust og andre folkemord i det 20. århundrede, Roskilde Universitetscenter. 20. marts 2001 Cecilie Banke, "Flygtninge i velfærdsstaten", forskningsseminarrækken, Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC. 4. april 2001 Michael Mogensen, oplæg om de danske aspekter af Holocaust, forskningsseminarrækken, Center for Europæiske Kulturstudier, Aarhus Universitet. 18. april 2001 Seminar om Ruslands krig i Tjetjenien. Oplæg ved Flemming Rose (Jyllands-Posten), Vibeke Sperling (Politiken) og Peter Otken (Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet). 19. april 2001 Jan Schwarz, Drobny Professor of Yiddish Language and Literature, University of Illinois, "Jewish Literary Responses to the Holocaust". 23. april 2001 Israel W. Charny, Executive Director of the Institute on the Holocaust and Genocide, Jerusalem; "The Harmfulness and Varieties of Holocaust and Genocide Denial." 24. april 2001 Israel W. Charny, "What are the Urgent Priorities in the Field of Genocide Studies?", and "Developing a Genocide Early Warning System for a World that Needs to Know Earlier and More Responsibly." 16

15 Årsberetning april 2001 Elazar Barkan, professor i historie ved Cultural Studies Department, Claremont Graduate University, talte om erstatnings- og kompensationssager i kølvandet på Holocaust. 26. april 2001 Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier", Aarhus Universitet, Foreningen Historia. 6. maj 2001 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, foredrag om DCHF's forskning ved årsmødet i Sällskapet för judaistisk forskning (Scandinavian Society for Jewish Studies). 7. maj 2001 Steven Feinstein, Director of the University of Minnesota Center for Holocaust and Genocide Studies, "Artistic Representations of the Holocaust and Genocide." 8. maj 2001 Dori Laub, MD of the Yale University Genocide Studies Program, "The Language of Massive Psychic Trauma: A Contribution to Understanding Genocide". 9. maj 2001 Dietrich Jung, Copenhagen Peace Research Institute, "Psychological barriers in Turkey concerning the "Armenian question"". 14. maj 2001 Dr. Stewart Day, Associate Professor of Humanities and Philosophy, Southwest State University, Marshall, Minnesota, "Philosophical Reflections on Genocide". 15. maj 2001 Eugene Katz, Holocaust-overlevende besøgte DCHF. 17

16 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 16. maj 2001 Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier", generalforsamlingen i Den Danske Helsingfors Komité for Menneskerettigheder maj 2001 Udstilling om de græske jøders Holocaust: "The Holocaust of the Greek Jews: The Persecuted and the Rescuers", Odd Fellow Palæet. 23. maj 2001 Internt seminar om forskningen på DCHF. 28. maj 2001 Henry Huttenbach, Professor of The City University of New York, and founding editor of Journal of Genocide Research, "Four Faces of the Holocaust." Københavns Universitet. 29. maj 2001 Henry Huttenbach, "Urgent Issues in Genocide Studies". Comments by Dr. Thomas Cushman, Professor of Sociology, Wellesley College and Editor of Human Rights Review. 30. maj 2001 Dr. Thomas Cushman, "The Relationship Between Genocide and Human Rights". 1. juni 2001 Professor Henry Huttenbach, "Issues in Genocide Studies". 1. juni 2001 Michael Mogensen, foredrag om synet på jøder blandt danske flygtninge i Sverige ( ). Forskningsnetværket "Konfrontation, kollaboration og flugt i Europa ", Det Kongelige Bibliotek. 20. juni 2001 Therkel Stræde, Professor of Modern German History and Holocaust Studies at the University of South Denmark, Odense, "Restitution for 18

17 Årsberetning 2001 Nazi crimes". Therkel Stræde discusses his own experiences in several restitution cases and his recent visit to the United States Congress. 20. juni 2001 Internt seminar om forskningen på DCHF. 11. august 2001 Rundbordsdiskussion 12 ved det 24. Nordiske Historikermøde, Aarhus Universitet, "Holocaust/Förintelsen og den europæiske/nordiske historiekultur" (se rapport ved Steven Jensen). 23. august 2001 Mogens Bak-Hansen og Torben Jørgensen, oplæg på forberedelsesmøde for ekskursionen til udryddelseslejrene i Polen, Rysensteen Gymnasium. 30. august 2001 Robert Cribb, docent i Historie ved University of Queensland, Australien, "Unresolved problems in the killings in Indonesia". 31. august september 2001 Ekskursion til udryddelseslejrene i Polen for gymnasielærere og medarbejdere ved DCHF. Efterår 2001 René Lemarchand, Emeritus Professor in political science, University of Florida; Seminar on Comparative Genocide. Interdisciplinary Graduate Seminar (Center for African Studies, University of Copenhagen and DCHF). Efterår forår 2002 Michael Mogensen, Seminar om 2. verdenskrig og holocaust. Overbygningsuddannelsen ved Historisk Institut, Aarhus Universitet. 13. september 2001 Thorsten Wagner, "Jews and Non-Jews in the Danish Monarchy emancipation and acculturation". 19

18 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 20. september 2001 Preben Kaarsholm, "Violence, Generation and Popular Culture: The Micro-politics of a KwaZulu-Natal Settlement". 4. oktober 2001 Hans Sode-Madsen, "Flygtninge i Danmark" (med film). 11. oktober 2001 "Nyt lys over oktober 1943", heldagskonference med en række forelæsninger om den tyske aktion mod de danske jøder og deres redning til Sverige i oktober 1943, Fællessalen, Christiansborg oktober 2001 Yad Vashem "International School for Holocaust Studies" i Jerusalem har siden 1996 tilbudt specielle kurser for danske lærere, der i deres undervisning beskæftiger sig med emnet holocaust. Kurserne er arrangeret i samarbejde med DCHF og det danske undervisningsministerium. Se i øvrigt rapport ved Otto Rühl. 23. oktober 2001 Lone Rünitz, "Danmark og de jødiske flygtninge ", Folkeuniversitetet i Århus. 25. oktober 2001 Thomas Brudholm, "Ansvar efter Auschwitz". 7. november 2001 Lone Rünitz, "Krystalnatten og dansk flygtningepolitik". Det gamle Elværk, Vejle. Arrangør: Vejle mod racisme. 8. november 2001 Michael Mogensen, foredrag om forskningen ved DCHF, Dansk/Israelsk Forening, Århus. 20

19 Årsberetning november 2001 Martin Mennecke, "The latest jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, and the International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, on the crime of genocide" november 2001 Conference: "Genocidal Violence in Bosnia-Hercegovina, ", Louisiana, Humlebæk. 21. november 2001 René Lemarchand, Emeritus Professor in political science, University of Florida, "Disconnecting the Threads: Rwanda and the Holocaust". 22. november 2001 Chris Mato Nunpa, Associate Professor of American Indian Studies and Dakota Studies, Southwest State University, Marshall, Minnesota, "Genocide and the Native Peoples of North America." 27. november 2001 I anledning af udgivelsen af Elias Levins erindringsbog "Mine erindringer om mit ophold i Theresienstadt" afholdtes en reception ved DCHF. 28. november 2001 "Folkemord og historierevisionisme: Nazisme, fascisme og kommunisme i historieforskningen efter 1989". Seminar for indbudte forskere på DCHF. 21

20 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Beretning fra medarbejdere Forsker, ph.d. Cecilie Felicia Stokholm Banke Barsel fra juni 2001 til januar 2002 Ansvarlig for følgende seminarer "Folk og fællesskab. Træk af fællesskabstænkningen i mellemkrigstiden", forskningsseminar på DCHF, 12. og 13. januar "Folkemord og historierevisionisme: Nazisme, fascisme og kommunisme i historieforskningen efter 1989". Forskningsseminar på DCHF, 28. november Oplæg "Folk og fællesskab", introduktion til forskningsseminar på DCHF, 12. og 13. januar "Flygtninge i velfærdsstaten", forskningsseminar på Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC, 20. marts Publikationer "Flygtninge en anomali i den begyndende velfærdsstat", Folk og fællesskab, red. af Cecilie Felicia Stokholm Banke, Arbejdsrapporter fra DCHF 2, Folk og fællesskab, red. af Cecilie Felicia Stokholm Banke, Arbejdsrapporter fra DCHF 2, "Raza en franquistisk drøm om Spanien", Den Jyske Historiker, Nr. 91/92 august 2001, side 1. Artikler "Samling om fællesskabet", Information, 4. maj "Fortidens moralske spejl", Sydsvenska Dagbladet, 29. april "Det store spørgsmål", Information, 28. marts "Vi har hver især et ansvar", Information, 24. marts

21 Årsberetning 2001 Ph.d.-studerende, cand.mag. Thomas Brudholm Deltagelse i ph.d.-kurser og konferencer "Politics in an Era of Globalisation", Political Studies Association, Annual Conference, Manchester, april. "The Right to Reparations", Dansk Center for Menneskerettigheder, København, april. "Problemer i anvendt etik", NORFA (nordisk ph.d.-kursus, Finland), juni. "Gedächtnis und Restitution", Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften & Simon Dubnow Institut, Wien, juni. "Genocide: History & Prevention", Hans Jonas Gesellschaft, Wien, november. "Ansvar i grænsesituationer", DPU, fire fredage, efteråret Undervisning og præsentationer "Etik og menneskerettigheder", på DCMR's menneskerettighedskursus, 15. maj. Tutor ved European Masters Programme in Human Rights, Venedig, oktober. Præsentation af forskningsprojekt på DCHF, 25. oktober og på ph.d.- kursus om "Anvendt etik", 13. juni. Publikation "Conviction and Critique: Addressing the Sceptic", i Human Rights on Common Grounds, red. K. Hastrup, Kluwer Aktiviteter på DCHF Arrangeret seminar med Elazar Barkan, DCHF, 26. april. 23

22 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Arrangeret to interne seminarer om forskningen på DCHF, 23. april og 20. juni. Andet Korrekturlæsning af "Folk og fællesskab". Fra 5. december tiltrådt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsesmøderne. Forskningsassistent, cand.mag. Steven L. B. Jensen Redaktør af bogen Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates. Udkommer Arrangeret interne seminarer. Artikler "Ondskabens historie" Interview med Steven L. B. Jensen og Torben Jørgensen, Berlingske Tidende, Univers, 28. april. Steven L. B. Jensen og Anders Bjørn Hansen: "Folkedrab er folkemord og omvendt", Berlingske Tidende, 15. juni. Konferencedeltagelse: Nordisk Historikermøde, Aarhus Universitet, august. Forskningsassistent Torben Jørgensen DCHF observatør på "March of Remembrance and Hope", Polen, maj "Det Onde", Femina, juni Deltog i Association of Genocide Scholars konference i Minneapolis, juni

23 Årsberetning 2001 Interviewet i Koplevs Krydsfelt, DR P1, 7. februar Aktiviteter Løbende indkøb, opstilling, support og vedligeholdelse af computere. Design af biblioteksdatabase. Løbende indkøb af bøger til bibliotek. Arkivbesøg i Ludwigsburg, december Seniorforsker, mag. art. Preben Kaarsholm Akademiske publikationer "Instability, Culture and the Relevance of Development Studies and Theory", konference om "Rethinking Development Theory", Göteborgs Universitet, 31. januar - 2. februar 2001, pp "Cultura popolare, sviluppo e democrazia: Un'introduzione al dibattito" (sm. m. Deborah James), Africa e oriente, vol. 3, no , pp "Generation, Violence and Cultural Styles: The Micro-Politics of a KwaZulu-Natal Slum Settlement", DCHF Report no. 4, pp Anmeldelse af Barbara Oomen, Tradition on the Move: Democracy and Change in Rural South Africa, kommer i European Journal of Development Research, vol. 14, no. 1, Formidlende publikationer "Themba, Can", Den Store Danske Encyklopædi, bind 19, p. 40. "Vera, Yvonne", Den Store Danske Encyklopædi, bind 20, p. 89f. "Zimbabwe: Litteratur", Den Store Danske Encyklopædi, bind 20, p

24 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier "P-kælderens ædle vilde" (anmeldelse af J. M. G Le Clézio, Guldfisk), Information, 12. januar "Skygger i junglen" (anmeldelse af L. Miermont, Våben fra himlen), Information, d. 16. maj "Kunstnerens forpligtelse" (anmeldelse af A. Krasilnikoff, Hurtigløberen), Information, 13. juni "Den hvide klovns blues", Information, 13. juli "Stort format med løse ender" (anmeldelse af A. Ghosh, Glaspaladset), Information, 2. august "Trommedans bag ligusterhækken" (anmeldelse af M. P. Somé, Afrikas helbredende visdom), Information, 2. august "Sortsyn belønnet" (leder om Nobelprisen til V. S. Naipaul), Information, 12. oktober "Glemslens politik" (anmeldelse af A. Hochschild, Kong Leopolds Congo), Information, 19 oktober "Fra rædsel til håbløshed" (anmeldelse af P. Tygesen, Congo formoder jeg), Information, 21. november "Tape fra en halv mand" (anmeldelse af V. S. Naipaul, Et halvt liv), Information, 5. december Akademiske poster og arbejdsopgaver Koordinator for forskningsbistandsprojekt om "Political and Cultural Institutions in Development" i samarbejde mellem Centre for Research, Kampala, Centre for Studies in Social Science, Kolkata, og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter. Medlem af editorial advisory board, Journal of Southern African Studies. 26

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Center for information om kvinde- og kønsforskning

Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2003 Christians Brygge 3, 1219 København K Side 2 Indhold Er det mon porno?... 3 Økonomi & organisation... 4 Biblioteket... 6 Konsulentopgaver...

Læs mere

Humanity in Action Danmark Farvergade 27 1463 København K www.humanityinaction.dk. Dansk registreret forening siden 2003 CVR nr.

Humanity in Action Danmark Farvergade 27 1463 København K www.humanityinaction.dk. Dansk registreret forening siden 2003 CVR nr. ÅRSRAPPORT 2013 Humanity in Action Danmark Farvergade 27 1463 København K www.humanityinaction.dk Dansk registreret forening siden 2003 CVR nr. 2754 2034 BESTYRELSEN 2013 Anders Jerichow, formand Eva Maria

Læs mere

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 NATIONALMUSEETS FORSKNINGSBERETNING 2013 FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning 4 Ressourcer 5 Organisering af forskningen 5 Forskerstillinger og forskningsår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 3 Forsvars og sikkerhedspolitisk forskning på DIIS Karsten Jakob Møller Forskningsreformer på Forsvarsakademiet Flemming Splidsboel Hansen Militær forskning i Danmark

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange DDK ÅRSBERETNING 2011 3 Indhold 4 6 12 24 25 26 28 30 33 58 Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2004 KVINFO Christians Brygge 3 DK-1219 København K Side 2 Indhold Forside KVINFO fik i 2004 lavet en ny folder, der præsenterer centerets

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere Denne bog dækker de fleste artikler, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især rettighederne

Læs mere

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 En historisk udredning DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2007 København 2007 Dansk Institut for Internationale Studier Strandgade 56 1401 København K

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 MUSEER SOM ERINDRINGSSTEDER 024

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 MUSEER SOM ERINDRINGSSTEDER 024 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 005 Fagene historie og kommunikation 006 Ansvarsfordeling 007 Formalia INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 ET FORSKNINGSFELT SOM UDGANGSPUNKT 014 Erindringens

Læs mere

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Hjælp til at forme karrieren

Hjælp til at forme karrieren Timeansatte i klemme AU afviser millionkrav Akkreditering Vi er tvunget til at arbejde gratis i perioder, fastslår historikeren Per Vingaard Klüver fra Aarhus Universitet. Han er ekstern lektor og en af

Læs mere

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012...

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... Til punkt 3 FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014 Indhold Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... 6 Aktiviteter 2013... 7 Presse- og medieomtale 2013...

Læs mere

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen 38 NATO SIKRER FREDEN 16. december 1950 mødtes en gruppe tidligere modstandsfolk i København for at stifte Sammenslutningen til Oplysning om Atlantpagt og Demokrati. De havde alle været samlet til et møde

Læs mere

samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation 178» maj 2010

samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation 178» maj 2010 178» maj 2010 samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 179: 15.08.2010 Redaktion:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Historiografisk afsnit

Historiografisk afsnit Historiografisk afsnit De institutionelle miljøer Bilag: Historiografisk analyse af de institutionelle miljøer 1. De institutionelle miljøer Afhandlingen bærer titlen: Sygeplejevidenskab - myte eller

Læs mere

Willie Doherty: Secretion

Willie Doherty: Secretion SMK forskningsplan 2013-2016 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning,

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2000 Dansk Sprognævn December 2001 Årsberetning 2000 2001 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere