Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier"

Transkript

1 Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Årsberetning 2001 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

2 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 2002 Nørre Søgade 35, København K Tlf Fax Web: Årsberetning 2001 Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Tryk: Werks Fotosats ApS, Bjødstrupvej 2-4, Postboks 1877, 8270 Højbjerg Redaktion: Cecilie Felicia Stokholm Banke, Jacob Fræmohs, Inger Klausen, Silvia Goldbaum Tarabini, og Uffe Østergård Layout: Jacob Fræmohs ISSN X ISBN Optryk med gengivelse af kilde er tilladt Forsidebillede: Mindesmærke for ofrene i tvangsarbejds- og koncentrationslejren Plaszow ved Krakow. Copyright Torben Jørgensen. 4

3 Årsberetning 2001 Det er med glæde og en smule stolthed at jeg fremlægger denne årsrapport for aktiviteterne i Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, DCHF i Der er tale om den første "rigtige" rapport for et fuldt års aktiviteter, idet den første rapport for i vid udstrækning handlede om etableringen af centeret, lovgrundlaget og de generelle fremtidsplaner. Centeret åbnede 30. august 2000 og medarbejderne blev først ansat i løbet af efteråret. I 2001 nåede aktivitetsniveauet op på fuld højde, og man kan i denne årsberetning få en fornemmelse af hvad et sådant center kan udrette inden for sit brede og forskelligartede arbejdsområde. Med kreativitet, god vilje fra flere sider og forskellige former for finansiering er det lykkedes at tilknytte mange lovende, yngre forskere og studerende. For slet ikke at nævne de mange der mere eller mindre gratis har stillet deres arbejdskraft til rådighed. Det er også lykkedes at etablere gode forbindelser til undervisere over hele landet, såvel i folkeskolen som i de gymnasiale uddannelser. Det drejer sig først og fremmest om "Yad Vashem netværket", som DCHF skylder Otto Rühl stor tak for at have etableret. Såvel den store interesse blandt yngre forskere som efterspørgslen fra uddannelsesverdenen viser tydeligt at der er et behov for et center for studiet af holocaust og folkedrab. Dette behov fremgår også af det stærkt stigende antal henvendelser udefra, såvel fra ministerier og ambassader som fra det øvrige samfund. Den relativt beskedne finansiering på 6.3 millioner plus 2 til den særlige flygtningeundersøgelse har udløst megen energi og tilskud fra andre sider som det fremgår af beretningen. Desuden har det i kraft af den særlige bevilling til oplysning om holocaust og folkedrab, der er Danmarks bidrag til den proces der indledtes i Stockholm januar 2000, været muligt at støtte mange aktiviteter og publikationer, der ellers ikke havde set dagens lys. God læselyst Uffe Østergård Direktør, Jean Monnet Professor 5

4 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Indhold Projekter og programmer... 7 DCHF-aktiviteter Beretning fra medarbejdere Dansk flygtningepolitik Ph.d.-projekter ved DCHF Konferencer arrangeret af DCHF Konferencer besøgt af DCHF-medarbejdere Publikationer fra DCHF Aktiviteter støttet af DCHF Rapporter webbaseret undervisningsmateriale om Holocaust af Peter Vogelsang og Brian B. M. Larsen Opinionsundersøgelse om unges viden om holocaust af Otto Rühl Holocaust- eller Auschwitz-mindedag af Uffe Østergård Folkeretten efter den 11. september af Martin Mennecke Ekskursion til de tyske udryddelseslejre i Polen af Torben Jørgensen og Mogens Bak-Hansen Medarbejdere i Regnskab

5 Årsberetning 2001 Projekter og programmer Forsknings- og formidlingsvirksomheden ved DCHF befandt sig i 2001 endnu i en søgende fase, hvor en lang række muligheder og kontakter indenfor centerets brede arbejdsområde blev udforsket og afprøvet. Dels ved invitation af en række ledende internationale forskere, dels ved etablering af kontakter til sammenlignelige institutioner i ud- og indland. Centeret afholdt fem konferencer i eget regi samt organiserede en rundbordsdiskussion ved det 24. nordiske Historikermøde i Århus. Medarbejdere fra DCHF har deltaget i en lang række møder og konferencer, samt opholdt sig i udlandet i kortere og længere perioder på forskningsophold. Fra årsskiftet etablerede DCHF et eget ph.d.-program med ansættelse af to samfinansierede stipendiater, en filosof og en historiker (DCHF plus Forskningsstyrelsen), samt ved tilknytning af en tysk ph.d.- studerende (jurist) fra Christan-Albrechts-Universität zu Kiel, en ph.d.- studerende (sociologi) ved Yale University og to danske ph.d.- studerende ved henholdsvis Technische Universität i Berlin (en historiker) og Hebrew University i Jerusalem (historie og medievidenskab) finansieret af Forskeruddannelsesrådet. Dertil kom den stort anlagte undersøgelse af dansk flygtningepolitik, samt en række mindre forskningsprojekter fra redningen af de danske jøder i oktober 1943 til folkedrab i Afrika. I den forbindelse har DCHF haft det held at få tilknyttet en seniorforsker fra RUC, finansieret af et udvekslingsstipendium fra SSF, til en undersøgelse af forebyggelse af vold i KwaZulu-Natal (Sydafrika). Desuden har et antal studerende haft arbejdsplads på centeret og skrevet deres specialer. Finansieret af en ny særbevilling til oplysningsformål er der efter ansøgning ydet støtte til en lang række projekter i og udenfor centerets regi (se særlig oversigt). Et undervisningsforløb om holocaust og intolerance ved afdeling for Minoritetsstudier, KU blev afholdt i forbindelse med det amerikansk-israelske projekt "March of Remembrance and Hope" (se rapport). En studierejse for lærere til udryddelseslejrene i Polen blev afholdt under ledelse af medarbejdere fra centeret og Historisk Institut, KU (rapport ved Torben Jørgensen og Mogens Bak-Hansen). Desuden afholdtes det femte Yad Vashem-kursus i Jerusalem for danske undervisere (se rapport). Michael Mogensen har undervist overbygningsstude- 7

6 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier rende i holocaust og folkedrab ved Historisk Institut, ÅU. Dertil kom foredrag i forskellige sammenhænge, interview, artikler etc. som det fremgår af medarbejdernes individuelle rapporteringer. Manuskriptet til en bog om holocaust-benægtelse blev udarbejdet som første bind i en ny serie på forlaget Lindhardt og Ringhof (publiceres juni 2002). En stort anlagt opinionsundersøgelse om unges viden om holocaust blev gennemført af Vilstrup Research i samarbejde med dagbladet Politiken i januar 2001 (se særlig omtale ved Otto Rühl). Endelig udvikledes en undervisningshjemmeside om Holocaust af to studerende ved Historisk Institut, KU, der afleverede hjemmesiden plus en omfattende rapport som deres speciale i historie (se redegørelse). Formidlet af Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson publiceredes endelig Elias Levins erindringer fra Theresienstadt i serien af Arbejdsrapporter (nr. 3). På formidlingssiden er det største udestående indsamlingen af interview med danske overlevende. Det er ikke lykkedes at få rådighed over Shoah Visual Foundations store indsamling af interview med bl.a. danske overlevende. Ej heller er det lykkedes at få lov til at benytte DR's store filmarkiv fra 1960erne. DR betragter det med licensbetaling indsamlede materiale som sin ejendom og har hidtil ikke været villig til at gøre det tilgængeligt for undervisningsformål. Forskning, formidling og øvrige aktiviteter er mere eller mindre fast organiseret i følgende projekter: Direktør Jean Monnet Professor Uffe Østergård Forskningschef Professor ph.d. Eric Markusen Sekretariat Sekretariatsleder Inger Klausen Bogholder og sekretær Tine Barntved Webmaster, cand.mag. Jacob Fræmohs (deltid) Søren Pranstoft (flexjob) Stud.mag. Lone Christiansen, servicemedarbejder (fra ) 8

7 Årsberetning 2001 Stud.mag. René Marc Petersen, servicemedarbejder (fra ) Bibliotek 2001 blev året, hvor vi for alvor tog fat på at udvide bogsamlingen til et egentligt bibliotek. Der blev indkøbt mere end 600 titler til den såkaldte A-serie. Derudover fik vi overdraget Stig Hornshøj-Møllers samling på godt 200 værker (SHM-serien), og vi fik registreret Eric Markusens samling på godt 300 værker (EM-serien). Endelig modtog vi flere boggaver; deriblandt en større samling på over 160 bind fra Det Kgl. Bibliotek. Mange af disse er lidt ældre værker, der ville have været særdeles vanskelige at skaffe uden KB's velvillige hjælp. Disse bøger er opstillet med en særlig mærkning (KB-serien). Året igennem har stud.mag. Katja M. Pedersen arbejdet på at registrere alle artikler i samleværker og tidsskrifter. Databasen indeholder nu knap 7000 hits. Under oprettelse pt. er en database for ældre relevante artikler, som forefindes i fotokopi. Med tiden vil de blive ordnet i ringbind og opstillet i biblioteket. Stud.mag. Torben Jørgensen, biblioteksdatabase (fra ) Stud.mag. Niels Duus, bogregistrering ( ) Stud.mag. Katja M. Pedersen, bogregistrering (fra ) Undervisning/Oplysning Lektor cand.mag. Otto Rühl, Helsingør Gymnasium, ansvarlig for koordinering af oplysnings- og undervisningsvirksomhed, herunder Yad Vashem kurser, interview med overlevende, m.m. Stud.mag. Tore Storstein, avisklip og database med holocaust- og folkedrabsrelevante emner ( ). Cand.mag. og MA (Edinburgh) Steven Jensen, redaktør af DCHF's engelsksprogede bog: Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates. 9

8 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Hjemmeside Cand.mag. Jacob Fræmohs Stud.mag. Peter Vogelsang Stud.mag. Brian B. M. Larsen Dansk flygtningepolitik Ph.d. Cecilie Felicia Stokholm Banke (pt. barselsorlov) Lektor dr.phil. Hans Kirchhoff (frikøbt fra Historisk Institut, KU) Cand.phil. Lone Jenny Rünitz Arkivar cand.mag. Hans Sode-Madsen (samfinansieret med Rigsarkivet ) Ph.d. Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson Cand.mag. Michael Mogensen (delvis) Studentermedhjælpere (Rigsarkiv og database) Stud.mag. Mikkel Borgwardt (fra ) Stud.mag. Lone Brandt (fra ) Stud.mag. Hans Jørgen Brünings-Hansen ( ) Stud.mag. Lasse Højsgaard ( ) Stud.mag. Anders Agerbo Jensen (fra ) Stud.mag. Thomas Scheel Hagelskjær Johansen (fra ) Stud.mag. Hans Erling Koch-Nielsen ( ) Stud.mag. Julie Gitte Lindholm (fra ) Stud.mag. Trine Gantriis Sørensen ( ) Stud.mag. Tilde Wonsild (fra ) Stud.mag. Peter Steenberg Ørnemark (fra ) Kommunisme, politiske massedrab, GULAG Professor, dr.phil. Bent Jensen, Syddansk Universitet Odense. Frikøbt hele 2001 til at skrive en bog om folkedrabene i Sovjetunionen (se rapport). Ph.d.-stipendiat Niels Bo Poulsen forsker i Stalins Sovjet, herunder GU- LAG's funktion og omfang samt forløbet af krigsforbryderprocesserne (se redegørelse under ph.d.-projekter). Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen "What Happened at Pakrac?"; a field research project of a war-torn, multi-ethnic community 10

9 Årsberetning 2001 in Croatia, undertaken in collaboration with Prof. Kai Erikson of Yale University and Ms. Kerstin Schultz of the Copenhagen Peace Research Institute. We have conducted nearly 200 in-depth interviews with a wide range of individuals, including political leaders and "ordinary citizens" and are presently analysing the data. DCHF arrangerede i november 2001 en konference om nationalisme og folkedrab i Eks-Jugoslavien med deltagere fra bl.a. Beograd, Sarajevo og Zagreb i samarbejde med Frederik Stjernfelt (Litteraturvidenskab, KU), Jens-Martin Eriksen (Danske Skønlitterær Forfattere) og Museet Louisiana. Organisation: Silvia Goldbaum Tarabini. Folkedrab i Afrika Lektor mag.art. Preben Kaarsholm RUC ( ) betalt af SSF's udvekslingsstipendier. Forskningsprojekt "Dynamics of Conflict and Violence Prevention in KwaZulu-Natal from the 1980's to the Present". Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen, "Genocide in Rwanda and the International Crimes Tribunal in Arusha". Bidrog til afholdelsen af en konference i Kigali, Rwanda om "Rebuilding Genocide Survivors' Lives" i november. Professor René Lemarchand (Florida University), gæsteprofessor september til december 2001 i samarbejde med Center for Afrikastudier, KU afholdt emneseminar med emnet " Comparative Genocide". Stud.mag. Peter Steenberg Ørnemark, studentermedhjælp. Oktober 43 Cand.mag. Michael Mogensen, indsamling af kilder i danske og svenske arkiver med henblik på udgivelse af en omfattende kildesamling i samarbejde med Dansk Selskab til Udgivelse af Kilder til Danmarks Nyere Historie, samt en kildesamling til undervisningsbrug. 11

10 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Ph.d.-studerende Mette Bastholm, Yale University, "Redningen af de danske jøder som kollektiv aktion" (se redegørelse under ph.d.-projekter). Lektor dr.phil. Hans Kirchhoff, organiserede konferencen "Nyt lys over oktober 1943" den 11. oktober i Rigsdagens Fællessal, Christiansborg; bogudgave på Odense Universitetsforlag forberedes. Tilsagn om støtte til trykning af engelsk udgave af Therkel Stræde, The Wall of People. Denmark in October 1943: The Rescue of the Danish Jews. Holocaust-benægtelse Eva Bøggild og Jacques Blum skriver en bog om "Holocaust-benægtelse", der udkommer på forlaget Lindhardt og Ringhof maj DCHF har støttet med rejsemidler og hjælp til udskrift af bånd-interview. Eva Bøggild, ph.d.-studerende ved afdelingen for Judaistik, Lunds Universitet. Jacques Blum, lektor i sociologi, RUC og medlem af bestyrelsen for DCHF. Stud.mag. Lars Christiansen, studentermedhjælp. Cand.mag. Silvia Goldbaum Tarabini, korrektur. Holocaust Era Looted Cultural Assets Lektor Therkel Stræde, Syddansk Universitet deltog for DCHF i Vilnius International Forum on Holocaust Era Looted Cultural Assets september 2000 og udarbejdede i den forbindelse en omfattende rapport som er optrykt i årsberetningen fra DCHF Sammen med Therkel Stræde undersøgtes mulighederne for en eftersøgning af eventuelle stjålne genstande i danske samlinger i samarbejde med de relevante kulturinstitutioner i Danmark og Kulturministeriet. Sagen hviler efter at Kulturministeriet ikke har modtaget svar fra institutionerne på en forespørgsel om hvorvidt der findes relevante genstande i danske samlinger. Ministeriet fortolker de manglende svar som en positiv tilkendegivelse af at der 12

11 Årsberetning 2001 ikke findes genstande stjålet fra jøder eller andre udryddede under 2. Verdenskrig i Danmark. Forebyggelse af folkedrab (Genocide Prevention) Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen, projekt forberedes i samarbejde med flere internationale institutter. Krigsforbrydertribunaler Forskningschef, professor ph.d. Eric Markusen "Genocide in Former Yugoslavia; the meaning of genocide as expressed in the jurisprudence of the international tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda". Ph.d.-studerende Martin Mennecke, Christian-Albrechts Universität zu Kiel (se redegørelse under ph.d.-projekter). Antisemitisme i Danmark Ph.d.-studerende Thorsten Wagner, Technische Universität Berlin (se redegørelse under ph.d.-projekter). Cand.mag. Michael Mogensen, antisemitisme blandt danske flygtninge i Sverige under 2. verdenskrig. Historiekultur, erindring og folkedrab Ph.d.-studerende Thomas Brudholm (se redegørelse under ph.d.-projekter). Direktør, Jean Monnet professor Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier". Nationalstat, velfærdsstat, flygtningepolitik og etnisk udrensning Ph.d. Cecilie Stokholm Banke arrangerede to konferencer om emnet, hvoraf den første med titlen "Folk og fællesskab" er publiceret som DCHF Arbejdsrapport 2 (se publikationer). Et større projekt om velfærdsstat og flygtningepolitik forberedes. Direktør, Jean Monnet professor Uffe Østergård, "Nationalstaten, mindretal og etnisk udrensning". 13

12 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Afleverede specialer Silvia Goldbaum Tarabini (Litteraturvidenskab, KU), "Dæmonologer. Den fortællende dæmon hos Y. Bashevis otte jiddishe fortællinger". Sune Stampe Sørensen (Statskundskab, KU), "Nice-traktaten og europæiske værdier". Peter Vogelsang og Brian B.M. Larsen (Historisk Institut, KU) "www.holo-caust-uddannelse.dk webbaseret undervisningsmateriale om Holocaust". 14

13 Årsberetning 2001 DCHF-aktiviteter januar 2001 "Folk og fællesskab". I forbindelse med DCHF's undersøgelse af den danske flygtningepolitik fra 1933 til 1945 afholdtes et seminar om fællesskabstænkningen i mellemkrigstiden på tværs af de stridende ideologier. 28. januar 2001 Symposium arrangeret af Danmarks Komité for Levende Historie i Politikens hus omhandlende Holocaust og folkedrab, medvirkende var bl.a. Uffe Østergård og Eric Markusen. 18. februar 2001 Michael Mogensen, foredrag om de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943, Samarbetsrådet för judar och kristna, Lund. 22. februar 2001 Professor David Cesarani, University of Southampton, "Does the Singularity of the Holocaust Make It Incomparable and Inoperative in Commemorating, Studying, and Preventing Genocide?" Professor Paul Levine, Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies, Sweden, "Raoul Wallenberg in Budapest: The Man and the Myths." Marts 2001 Dansk-tysk projekt om KZ-lejren Ravensbrück: En dansk 1.G 1.a på Helsingør Gymnasium og en tysk 10. klasse 10.b på Borwinschule, Rostock besøgte sammen Kvinde-KZ-lejren Ravensbrück mellem Rostock og Berlin. 2. marts 2001 "Antisemitisme i Danmark?". I forbindelse med undersøgelsen af den danske flygtningepolitik fra 1933 til 1945 afholdtes et seminar om antisemitisme i Danmark, med særligt henblik på mellemkrigstiden og 2. verdenskrig. 15

14 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 7. marts 2001 Uffe Østergård, foredrag om Holocaust og folkedrabsstudier i Danmark. Arrangeret af Centrum för Danmarksstudier, Kulturens auditorium, Lund. 8. marts 2001 Michael Mogensen, foredrag om Holocaust og andre folkemord i det 20. århundrede, Roskilde Universitetscenter. 20. marts 2001 Cecilie Banke, "Flygtninge i velfærdsstaten", forskningsseminarrækken, Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC. 4. april 2001 Michael Mogensen, oplæg om de danske aspekter af Holocaust, forskningsseminarrækken, Center for Europæiske Kulturstudier, Aarhus Universitet. 18. april 2001 Seminar om Ruslands krig i Tjetjenien. Oplæg ved Flemming Rose (Jyllands-Posten), Vibeke Sperling (Politiken) og Peter Otken (Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet). 19. april 2001 Jan Schwarz, Drobny Professor of Yiddish Language and Literature, University of Illinois, "Jewish Literary Responses to the Holocaust". 23. april 2001 Israel W. Charny, Executive Director of the Institute on the Holocaust and Genocide, Jerusalem; "The Harmfulness and Varieties of Holocaust and Genocide Denial." 24. april 2001 Israel W. Charny, "What are the Urgent Priorities in the Field of Genocide Studies?", and "Developing a Genocide Early Warning System for a World that Needs to Know Earlier and More Responsibly." 16

15 Årsberetning april 2001 Elazar Barkan, professor i historie ved Cultural Studies Department, Claremont Graduate University, talte om erstatnings- og kompensationssager i kølvandet på Holocaust. 26. april 2001 Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier", Aarhus Universitet, Foreningen Historia. 6. maj 2001 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, foredrag om DCHF's forskning ved årsmødet i Sällskapet för judaistisk forskning (Scandinavian Society for Jewish Studies). 7. maj 2001 Steven Feinstein, Director of the University of Minnesota Center for Holocaust and Genocide Studies, "Artistic Representations of the Holocaust and Genocide." 8. maj 2001 Dori Laub, MD of the Yale University Genocide Studies Program, "The Language of Massive Psychic Trauma: A Contribution to Understanding Genocide". 9. maj 2001 Dietrich Jung, Copenhagen Peace Research Institute, "Psychological barriers in Turkey concerning the "Armenian question"". 14. maj 2001 Dr. Stewart Day, Associate Professor of Humanities and Philosophy, Southwest State University, Marshall, Minnesota, "Philosophical Reflections on Genocide". 15. maj 2001 Eugene Katz, Holocaust-overlevende besøgte DCHF. 17

16 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 16. maj 2001 Uffe Østergård, "Holocaust og europæiske værdier", generalforsamlingen i Den Danske Helsingfors Komité for Menneskerettigheder maj 2001 Udstilling om de græske jøders Holocaust: "The Holocaust of the Greek Jews: The Persecuted and the Rescuers", Odd Fellow Palæet. 23. maj 2001 Internt seminar om forskningen på DCHF. 28. maj 2001 Henry Huttenbach, Professor of The City University of New York, and founding editor of Journal of Genocide Research, "Four Faces of the Holocaust." Københavns Universitet. 29. maj 2001 Henry Huttenbach, "Urgent Issues in Genocide Studies". Comments by Dr. Thomas Cushman, Professor of Sociology, Wellesley College and Editor of Human Rights Review. 30. maj 2001 Dr. Thomas Cushman, "The Relationship Between Genocide and Human Rights". 1. juni 2001 Professor Henry Huttenbach, "Issues in Genocide Studies". 1. juni 2001 Michael Mogensen, foredrag om synet på jøder blandt danske flygtninge i Sverige ( ). Forskningsnetværket "Konfrontation, kollaboration og flugt i Europa ", Det Kongelige Bibliotek. 20. juni 2001 Therkel Stræde, Professor of Modern German History and Holocaust Studies at the University of South Denmark, Odense, "Restitution for 18

17 Årsberetning 2001 Nazi crimes". Therkel Stræde discusses his own experiences in several restitution cases and his recent visit to the United States Congress. 20. juni 2001 Internt seminar om forskningen på DCHF. 11. august 2001 Rundbordsdiskussion 12 ved det 24. Nordiske Historikermøde, Aarhus Universitet, "Holocaust/Förintelsen og den europæiske/nordiske historiekultur" (se rapport ved Steven Jensen). 23. august 2001 Mogens Bak-Hansen og Torben Jørgensen, oplæg på forberedelsesmøde for ekskursionen til udryddelseslejrene i Polen, Rysensteen Gymnasium. 30. august 2001 Robert Cribb, docent i Historie ved University of Queensland, Australien, "Unresolved problems in the killings in Indonesia". 31. august september 2001 Ekskursion til udryddelseslejrene i Polen for gymnasielærere og medarbejdere ved DCHF. Efterår 2001 René Lemarchand, Emeritus Professor in political science, University of Florida; Seminar on Comparative Genocide. Interdisciplinary Graduate Seminar (Center for African Studies, University of Copenhagen and DCHF). Efterår forår 2002 Michael Mogensen, Seminar om 2. verdenskrig og holocaust. Overbygningsuddannelsen ved Historisk Institut, Aarhus Universitet. 13. september 2001 Thorsten Wagner, "Jews and Non-Jews in the Danish Monarchy emancipation and acculturation". 19

18 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 20. september 2001 Preben Kaarsholm, "Violence, Generation and Popular Culture: The Micro-politics of a KwaZulu-Natal Settlement". 4. oktober 2001 Hans Sode-Madsen, "Flygtninge i Danmark" (med film). 11. oktober 2001 "Nyt lys over oktober 1943", heldagskonference med en række forelæsninger om den tyske aktion mod de danske jøder og deres redning til Sverige i oktober 1943, Fællessalen, Christiansborg oktober 2001 Yad Vashem "International School for Holocaust Studies" i Jerusalem har siden 1996 tilbudt specielle kurser for danske lærere, der i deres undervisning beskæftiger sig med emnet holocaust. Kurserne er arrangeret i samarbejde med DCHF og det danske undervisningsministerium. Se i øvrigt rapport ved Otto Rühl. 23. oktober 2001 Lone Rünitz, "Danmark og de jødiske flygtninge ", Folkeuniversitetet i Århus. 25. oktober 2001 Thomas Brudholm, "Ansvar efter Auschwitz". 7. november 2001 Lone Rünitz, "Krystalnatten og dansk flygtningepolitik". Det gamle Elværk, Vejle. Arrangør: Vejle mod racisme. 8. november 2001 Michael Mogensen, foredrag om forskningen ved DCHF, Dansk/Israelsk Forening, Århus. 20

19 Årsberetning november 2001 Martin Mennecke, "The latest jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, and the International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, on the crime of genocide" november 2001 Conference: "Genocidal Violence in Bosnia-Hercegovina, ", Louisiana, Humlebæk. 21. november 2001 René Lemarchand, Emeritus Professor in political science, University of Florida, "Disconnecting the Threads: Rwanda and the Holocaust". 22. november 2001 Chris Mato Nunpa, Associate Professor of American Indian Studies and Dakota Studies, Southwest State University, Marshall, Minnesota, "Genocide and the Native Peoples of North America." 27. november 2001 I anledning af udgivelsen af Elias Levins erindringsbog "Mine erindringer om mit ophold i Theresienstadt" afholdtes en reception ved DCHF. 28. november 2001 "Folkemord og historierevisionisme: Nazisme, fascisme og kommunisme i historieforskningen efter 1989". Seminar for indbudte forskere på DCHF. 21

20 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Beretning fra medarbejdere Forsker, ph.d. Cecilie Felicia Stokholm Banke Barsel fra juni 2001 til januar 2002 Ansvarlig for følgende seminarer "Folk og fællesskab. Træk af fællesskabstænkningen i mellemkrigstiden", forskningsseminar på DCHF, 12. og 13. januar "Folkemord og historierevisionisme: Nazisme, fascisme og kommunisme i historieforskningen efter 1989". Forskningsseminar på DCHF, 28. november Oplæg "Folk og fællesskab", introduktion til forskningsseminar på DCHF, 12. og 13. januar "Flygtninge i velfærdsstaten", forskningsseminar på Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC, 20. marts Publikationer "Flygtninge en anomali i den begyndende velfærdsstat", Folk og fællesskab, red. af Cecilie Felicia Stokholm Banke, Arbejdsrapporter fra DCHF 2, Folk og fællesskab, red. af Cecilie Felicia Stokholm Banke, Arbejdsrapporter fra DCHF 2, "Raza en franquistisk drøm om Spanien", Den Jyske Historiker, Nr. 91/92 august 2001, side 1. Artikler "Samling om fællesskabet", Information, 4. maj "Fortidens moralske spejl", Sydsvenska Dagbladet, 29. april "Det store spørgsmål", Information, 28. marts "Vi har hver især et ansvar", Information, 24. marts

21 Årsberetning 2001 Ph.d.-studerende, cand.mag. Thomas Brudholm Deltagelse i ph.d.-kurser og konferencer "Politics in an Era of Globalisation", Political Studies Association, Annual Conference, Manchester, april. "The Right to Reparations", Dansk Center for Menneskerettigheder, København, april. "Problemer i anvendt etik", NORFA (nordisk ph.d.-kursus, Finland), juni. "Gedächtnis und Restitution", Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften & Simon Dubnow Institut, Wien, juni. "Genocide: History & Prevention", Hans Jonas Gesellschaft, Wien, november. "Ansvar i grænsesituationer", DPU, fire fredage, efteråret Undervisning og præsentationer "Etik og menneskerettigheder", på DCMR's menneskerettighedskursus, 15. maj. Tutor ved European Masters Programme in Human Rights, Venedig, oktober. Præsentation af forskningsprojekt på DCHF, 25. oktober og på ph.d.- kursus om "Anvendt etik", 13. juni. Publikation "Conviction and Critique: Addressing the Sceptic", i Human Rights on Common Grounds, red. K. Hastrup, Kluwer Aktiviteter på DCHF Arrangeret seminar med Elazar Barkan, DCHF, 26. april. 23

22 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Arrangeret to interne seminarer om forskningen på DCHF, 23. april og 20. juni. Andet Korrekturlæsning af "Folk og fællesskab". Fra 5. december tiltrådt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsesmøderne. Forskningsassistent, cand.mag. Steven L. B. Jensen Redaktør af bogen Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates. Udkommer Arrangeret interne seminarer. Artikler "Ondskabens historie" Interview med Steven L. B. Jensen og Torben Jørgensen, Berlingske Tidende, Univers, 28. april. Steven L. B. Jensen og Anders Bjørn Hansen: "Folkedrab er folkemord og omvendt", Berlingske Tidende, 15. juni. Konferencedeltagelse: Nordisk Historikermøde, Aarhus Universitet, august. Forskningsassistent Torben Jørgensen DCHF observatør på "March of Remembrance and Hope", Polen, maj "Det Onde", Femina, juni Deltog i Association of Genocide Scholars konference i Minneapolis, juni

23 Årsberetning 2001 Interviewet i Koplevs Krydsfelt, DR P1, 7. februar Aktiviteter Løbende indkøb, opstilling, support og vedligeholdelse af computere. Design af biblioteksdatabase. Løbende indkøb af bøger til bibliotek. Arkivbesøg i Ludwigsburg, december Seniorforsker, mag. art. Preben Kaarsholm Akademiske publikationer "Instability, Culture and the Relevance of Development Studies and Theory", konference om "Rethinking Development Theory", Göteborgs Universitet, 31. januar - 2. februar 2001, pp "Cultura popolare, sviluppo e democrazia: Un'introduzione al dibattito" (sm. m. Deborah James), Africa e oriente, vol. 3, no , pp "Generation, Violence and Cultural Styles: The Micro-Politics of a KwaZulu-Natal Slum Settlement", DCHF Report no. 4, pp Anmeldelse af Barbara Oomen, Tradition on the Move: Democracy and Change in Rural South Africa, kommer i European Journal of Development Research, vol. 14, no. 1, Formidlende publikationer "Themba, Can", Den Store Danske Encyklopædi, bind 19, p. 40. "Vera, Yvonne", Den Store Danske Encyklopædi, bind 20, p. 89f. "Zimbabwe: Litteratur", Den Store Danske Encyklopædi, bind 20, p

24 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier "P-kælderens ædle vilde" (anmeldelse af J. M. G Le Clézio, Guldfisk), Information, 12. januar "Skygger i junglen" (anmeldelse af L. Miermont, Våben fra himlen), Information, d. 16. maj "Kunstnerens forpligtelse" (anmeldelse af A. Krasilnikoff, Hurtigløberen), Information, 13. juni "Den hvide klovns blues", Information, 13. juli "Stort format med løse ender" (anmeldelse af A. Ghosh, Glaspaladset), Information, 2. august "Trommedans bag ligusterhækken" (anmeldelse af M. P. Somé, Afrikas helbredende visdom), Information, 2. august "Sortsyn belønnet" (leder om Nobelprisen til V. S. Naipaul), Information, 12. oktober "Glemslens politik" (anmeldelse af A. Hochschild, Kong Leopolds Congo), Information, 19 oktober "Fra rædsel til håbløshed" (anmeldelse af P. Tygesen, Congo formoder jeg), Information, 21. november "Tape fra en halv mand" (anmeldelse af V. S. Naipaul, Et halvt liv), Information, 5. december Akademiske poster og arbejdsopgaver Koordinator for forskningsbistandsprojekt om "Political and Cultural Institutions in Development" i samarbejde mellem Centre for Research, Kampala, Centre for Studies in Social Science, Kolkata, og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter. Medlem af editorial advisory board, Journal of Southern African Studies. 26

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Arbejdsrapporter fra DCHF 8. Årsberetning 2002. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Arbejdsrapporter fra DCHF 8. Årsberetning 2002. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Arbejdsrapporter fra DCHF 8 Årsberetning 2002 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Institut for Internationale Studier, Afdeling for Holocaustog Folkedrabsstudier, 2003 Njalsgade 80, 17.3 2300

Læs mere

Undervisningsplan: nyere politisk historie

Undervisningsplan: nyere politisk historie Undervisningsplan: nyere politisk historie Efter- og forårssemestret 2005/06 Efteråret 2005, tirsdage 14-16, U46 Undervisere: Klaus Petersen Træffetid? (Institut for historie, kultur & samfundsbeskrivelse)

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015 Lektor Institut for Statskundskab Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: shp@sam.sdu.dk Telefon: 65502130 Publikationer Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S.

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Voldtægt som Krigsvåben

Voldtægt som Krigsvåben Voldtægt som Krigsvåben Hver dag mødes en gruppe kvinder i en forening beliggende i forstad til Sarajevo. Alle har de en fælles historie. Foreningen er filmens omdrejningspunkt og her finder vi filmens

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2016

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2016 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2016 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2016 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2016 Sat og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Departmental Meeting Thursday 25th February

Departmental Meeting Thursday 25th February Departmental Meeting Thursday 25th February Agenda 1. Announcements 2. MINDLab - and an example of a research project (Dorthe Døjbak) 3. The general situation at the department 1. Budget, Annuum 2. Job

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV

RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV 23-11-2016 1 RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV Inspirationsdag for gymnasielærere, 28. oktober 2016 Karen Lauterbach, ph.d., lektor Center for Afrikastudier 23-11-2016 2 Center for Afrikastudier

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi Seminarets deltagerer: Deltager fra Finland Aarne Kinnunen (Rådsmedlem) Konsultativ tjänsteman Justitieministeriet aarne.kinnunen@om.fi Tero Mamia FIOH tero.mamia@ttl.fi Anne Alvesalo-Kuusi (Rådsmedlem)

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer Ph.d.-studerende Center for Demokratisk Netværksstyring Institut for Samfund og Globalisering Universitetsvej 1, byg. 25.2 4000 Roskilde Danmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk Telefon: 4674-2793 Webside: http://www.ruc.dk/~ahkrogh

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU INVITED LECTURES Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06 Program organized by Claus Thustrup Kreiner

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis 1. session Projektdesign og empirisk datagenerering 3. session Projektdesign og kvalitet af

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009/10 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A

Læs mere

Aarhus BSS International

Aarhus BSS International Aarhus BSS International Informationsmøde om udlandsophold for jura studerende 27. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 134

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Relationskompetencer

Relationskompetencer Konference torsdag d. 22.9.2016 Relationskompetencer i skolen og læreruddannelsen VIA University College Gør en forskel VIA Sygeplejer uddannelsen Professionsbachelor VIA University College Rethink Our

Læs mere

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber Ulrich Beck Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber D kosmopolitan sociologi Metodologisk nationalisme kosmopolitanisme kosmopolitisering Kritik af metodologisk nationalisme udsyn

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Årsberetning 1999-2000

Årsberetning 1999-2000 Arbejdsrapporter fra DCHF 1 Årsberetning 1999-2000 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, DCHF,

Læs mere

Economic Policy Research Network

Economic Policy Research Network Economic Policy Research Network www.econ.ku.dk/eprn CEBR, DREAM, EPRU 26. maj 2015 Invitation til EPRN konference Hermed inviteres til årets Economic Policy Research Network (EPRN) konference, som finder

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : Kildekritik 33-34 Hvordan man forholde sig kildekritisk til tekster mm Fra

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning!

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! [Midlertidige data] David Budtz Pedersen PhD!!!!!!!!Søren Brink Larsen! Co-Director & Research Fellow!!!!!!!Research Associate! Humanomics Research

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur Hvad er et nationalt mindretal? Hvad er et mindretalssprog? Hvad er regionale sprog? Sprogpagten, hvad er det? Hvad er sproglig mangfoldighed? Få svarene 23. juni på Alsion

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Kultur! iskolebiblioteket?

Kultur! iskolebiblioteket? Kultur! iskolebiblioteket? Tom Jørgensen Kultur! iskolebiblioteket? En undersøgelse af skolebibliotekarers kulturopfattelse Roskilde Universitetsforlag Tom Jørgensen Kultur! i skolebiblioteket? En undersøgelse

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Nærmere om projektet og forfatterne

Nærmere om projektet og forfatterne Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Nærmere om projektet og forfatterne www.valg.aau.dk maj 2007 1 1. Om Det Danske Valgprojekt og Valgundersøgelsen 2005

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011 Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene Struktur, fremstilling og publicering Lærebøger - følgegruppen Deltagere (15) Adriaan Schelling, Lektor, civilingeniør, Ingeniørhøjskolen i København Bjarne Bo

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Publications. Troels Michael Lilja

Publications. Troels Michael Lilja Troels Michael Lilja Publications Jeg en bro mig bygge vil...:... mellem forskning og erhvervsliv Lilja, T. M. 29 May 2012 1, Business Syd maj 2012, Fyens Stiftstidende Fagre nye verden: snart bliver det

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer. Formidlingspublikationer Andreas Hagedorn Krogh Ph.d.-studerende Roskilde School of Governance Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv Universitetsvej 7, byg. 25.2 4000 Roskilde Danmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk Telefon: 4674-2793

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Kulørt historie. - krig og kultur i moderne medier

Kulørt historie. - krig og kultur i moderne medier Kulørt historie - krig og kultur i moderne medier Kulørt historie - krig og kultur i moderne medier Carsten Tage Nielsen og Torben Weinreich Roskilde Universitetsforlag Carsten Tage Nielsen og Torben Weinreich

Læs mere

Publikationer. Troels Michael Lilja

Publikationer. Troels Michael Lilja Troels Michael Lilja Publikationer Jeg en bro mig bygge vil...:... mellem forskning og erhvervsliv Lilja, T. M. 29 maj 2012 1, Business Syd maj 2012, Fyens Stiftstidende Fagre nye verden: snart bliver

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere