Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013"

Transkript

1 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013

2 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens formål er: a) at samle amatørradiointeresserede. b) at virke for amatørradioens udvikling. c) at virke for en forbedring af radioamatørernes arbejdsvilkår. d) at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre sin tekniske kunnen. e) at repræsentere sine medlemmer overfor andre organisationer samt overfor offentlige myndigheder. 3 Medlemskab Stk. 1. Som medlem af EDR Hillerød afdeling kan optages enhver amatørradiointeresseret. 4 Kontingent Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse, og det indbetales årsvis forud, senest 4 uger efter modtaget opkrævning. Stk. 2. Junior kontingent for medlemmer under 16 år er det halve af det ordinære kontingent Stk. 3. Opkrævning udsendes senest 14 dage efter 5 Udmeldelse og restance Stk. 1. Udmeldelse bør ske skriftligt til bestyrelsen. Stk. 2. Står et medlem i kontingentrestance i mere end 3 måneder efter modtaget opkrævning, betragtes vedkommende som slettet af medlemslisten. 6 Bestyrelse, suppleanter revisor Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer: a) Formand b) Kasserer c) Sekretær Stk. 2. Endvidere vælger generalforsamlingen en bestyrelses suppleant, en revisor og en revisor suppleant. Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke afholde større udgifter for foreningen, uden at der foreligger en vedtagelse, hvor bestyrelsen har flertal herfor. 2

3 Stk. 4. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således at bestyrelsens formand og sekretær afgår i ulige år, og kassereren afgår i lige år. Stk. 5. Suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 7 Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar. Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling sker senest 14 dage før afholdelse via /brev til medlemmerne samt i OZ. Det reviderede regnskab, forsynet med revisors påtegning, samt budget for det kommende år, udsendes sammen med indkaldelsen. Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har været gyldigt medlem de sidste 6 måneder før Stk. 6. Skriftlig afstemning foretages, såfremt mindst ét medlem forlanger det. Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, dog undtaget beslutning om foreningens ophævelse jf. 12. Stk. 8. Brevstemmer kan afgives, og skal mærket brevstemme være bestyrelsen i hænde før Brevstemmer, der skal indeholde navn og medlemsnummer, fremlægges uåbnet på 3

4 Stk. 9. Generalforsamlingen afgør alle sager undtagen sager vedrørende vedtægtsændringer og foreningens ophævelse ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag. Stk. 10. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Formanden aflægger beretning. 3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent samt behandling af indkomne forslag, der vedrører budgetmæssige ændringer. 5) Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter jf. 6. 6) Indkomne forslag. 7) Eventuelt. Stk. 11. Referat af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger, valg af bestyrelse, kontingentfastsættelse, eventuelle vedtægtsændringer mv. udsendes via /brev sammen med kontingentopkrævningen senest 14 dage efter generalforsamlingen, jf. 4 stk Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formand, kasserer og sekretær. Disse er med deres personlige underskrift alle hæve berettigede i foreningens pengeinstitut. Stk. 2. Ved hævning på foreningens bankkonto kræves mindst to underskrifter, hvoraf den ene skal være kassererens. Der gives derfor ikke mulighed for hævning via netbank, men kun for elektronisk kontokig. Stk. 3. For de foreningen påhvilende forpligtelser, hæfter alene foreningens formue. Intet medlem af foreningen eller dens bestyrelse hæfter personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser. 9 Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Kassereren fremlægger det udarbejdede og underskrevne regnskab for den valgte revisor/suppleant, som herefter reviderer dette og forsyner det med underskrift. Herefter udsendes regnskabet til medlemmerne, jf. 7 stk. 4. 4

5 10 Vedtægtsændringer Stk. 1. forslag til ændring af vedtægterne kan kun behandles såfremt det er rettidigt tilgået bestyrelsen, jf. 7 stk. 3. Stk. 2. Et ændringsforslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det. 11 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når generalforsamlingen, et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne fremsætter krav herom. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens fremsættelse. Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle henseender, dog undtaget beslutning om foreningens ophævelse, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stk. 5. Referat af de på den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger mv. udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. 12 Foreningens ophævelse Stk. 1. Foreningen kan kun ophæves hvis der er fremsat forslag herom på en generalforsamling jf. 7 stk. 3 og mindst 4/5 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Stk. 2. Såfremt foreningen ophæves, tilfalder foreningens midler landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører. Således vedtaget på generalforsamlingen den og senest ændret på den ordinære generalforsamling den

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere