Hvem bruger astmamedicin?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem bruger astmamedicin?"

Transkript

1 Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK BEHANDLING... 4 TILGANG AF NYE BRUGERE... 5 DØDELIGHED MED ASTMA OG KOL... 6 OMSÆTNING AF ASTMAMEDICIN FORDELT PÅ PATIENTGRUPPER... 7 REFERENCER... 8 Resumé Astmatikere, personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og små børn med astmatisk bronkitis kan alle anvende astmamedicin. Vi har i denne forbrugsanalyse, foruden medicinforbrug og alder ved første receptindløsning, også anvendt indikationstekster til adskillelse af patientgrupperne. Vi kan derfor ud fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddeldatabase skønne antallet af personer med astma, KOL og astmatisk bronkitis, der har købt astmamedicin. Vi vurderer, at der er ca astmatikere, ca KOL-patienter og børn med børneastma, der har indløst recept i Personer kan dog have perioder, hvor de ikke køber medicin. Forekomsten af KOL-patienter, der er på et eller andet tidspunkt har købt astmamedicin, er ca personer ved starten af Udviklingen i antallet af nye brugere blandt astmatikere og børn med astmatisk bronkitis er svær at sige noget håndfast om, da det afhænger klassifikationsmetoden. Antallet af nye brugere blandt KOL-patienter synes at ligge stabilt på omkring pr. år de sidste 10 år. Antallet af døde ud af gruppen af personer, der på et eller andet tidspunkt købt astmamedicin mod astma, er stabilt, selvom forekomsten af disse personer er stigende. Dødeligheden hos personer med KOL er derimod stigende, også selvom der tages højde for ændret sammensætning blandt KOL-patienter mht. køn og alder. Overdødeligheden i forhold til totalbefolkningen er også stigende og er i 2010 på 7,8 og er højere blandt mænd (9,2) end blandt kvinder (7,6). Omsætningsøgningen af astmamedicin drives af KOL-patienter. Væksten kan kun for en mindre del tilskrives et øget mængdeforbrug. Årsagen er også at KOL-patienterne som gruppe er skiftet fra billigere produkter til dyrere produkter. Baggrund og formål Astmatikere, personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og små børn med astmatisk bronkitis anvender alle midler til obstruktive luftvejssygdomme (ATC-gruppe R03), også kaldet astmamedicin. Det er få af lægemidlerne, der udelukkende er godkendt til en af lidelserne. KOL, der primært skyldes rygning, giver typisk først symptomer efter 40-årsalderen, hvorimod astma kan debutere gennem hele livet. Patientgrupperne kan derfor ikke skilles ad ud fra medicinforbrug og alder ved første receptindløsning alene. Vi ser en stigning i omsætningen af astmamedicin og vil derfor kigge nærmere på, hvilke forhold der driver omsætningsøgningen. Desuden har vi ikke tidligere set på forbruget af astmamedicin opdelt på de forskellige grupper af patienter. Vi vil i adskillelsen af patientgrupperne inddrage de indikationskoder, der er registreret

2 ved receptindløsning. Fra 2005 begyndte apotekerne at indberette indikationer fra recepterne. Indikationerne er ikke diagnoser og er ikke altid entydige i forhold til diagnose. De svarer til de tekster, der står på apotekets etiket på medicinpakningen. I denne forbrugsanalyse vil vi se på forekomst, tilgang og afgang af medicinbrugere blandt de tre patientgrupper, samt deres demografi og den overordnede omsætning af medicin. I tre efterfølgende forbrugsanalyser vil vi særskilt afdække forbruget af lægemidler i forbindelse henholdsvis KOL, astmatisk bronkitis og astma. Lægemidler på markedet Lægemiddelgruppen af midler til obstruktiv luftvejssygdom indeholder fortrinsvis lægemidler, der skal indåndes. Markedet er kendetegnet ved, at der er mange lægemidler, og at hver lægemiddelproducent har fremstillet sine egne inhalatorer til indånding. En overordnet oversigt over typerne af lægemidler fremgår af tabel 1. Tabel 1: Oversigt over typer af midler mod obstruktive luftvejssygdomme (ATC-gruppe R03). Type Lægemidler Eksempler på produkter Korttidsvirkende bronkodilatorer (SABA) Langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA) Salbutamol, terbutalin og ipratropium i kombination med fenoterol eller salbutamol a Salmeterol, formoterol og indacaterol Ventoline, Bricanyl, Berodual og Combipramol Serevent, Oxis og Onbrez Breezhaler a Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) Tiotropium Spiriva a Inhalationssteroider (ICS) Kombination af inhalationssteroider og langtidsvirkende beta-2-agonister (ICS LABA) Andre midler Budesonid, fluticason, beclometason og mometason Formeterol i kombination med steroid og salmeterol i kombination med steroid Bambuterol, theophyllin, montelukast og roflumilast Pulmicort, Flixotide, Aerobec og Asmanex Spirocort, Innovair og Seretide Bambec, Theo-dur, Singulair b og Daxas a a Ipratropium i kombination med salbutamol, Onbrez Breezhaler, Spiriva og Daxas er kun godkendte til KOL. b Singulair er kun godkendt til astma Astma, KOL og astmatisk bronkitis metode til opdeling af brugerne Astmatisk bronkitis optræder hos nogle små børn, som reaktion på virusinfektioner. Vejrtrækningsbesværet forsvinder, når infektionen er overstået. Cirka 2/3 af børn med tendens til astmatisk bronkitis vokser fra symptomerne, inden de begynder i skole, mens et mindretal har eller udvikler astma. Børneastma er anvendt som en samlebetegnelse for astma og astmatisk bronkitis hos små børn, hvor det er svært at skelne. Hvis børnene udelukkende har fået astmamidler inden de er fyldt 5 år, har vi klassificeret dem som børn med astmatisk bronkitis. Hvis barnet endnu er under 5 år på opgørelsestidspunktet, kan vi ikke afgøre om, der er tale om astmatisk bronkitis eller astma, og betegner det som børneastma. Astma debuterer typisk hos børn og yngre personer, men kan opstå i alle aldre, bl.a. som erhvervsrelateret astma. Personer, som på mere end én lægemiddelpakning har fået påskriften mod astma eller til forebyggelse af astma er blevet klassificeret som astmatikere. Indikationsteksterne er søgt på al medicin personerne har købt og ikke kun på astmamidler. 2

3 Luftvejsirritanter (typisk tobaksrøg) og høj alder forårsager KOL. KOL optræder efter ca. 25 pakkeår 1. Der er dog forskel på, hvor tilbøjelige rygere er til at udvikle sygdommen, og ca. 1/4 af vedvarende rygere vil i løbet af 25 år udvikle KOL. Personer, der har fået indikationsteksterne mod kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller mod opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) to gange eller på flere lægemiddelpakninger, eller har købt lægemidler kun godkendte til KOL, er blevet klassificeret som KOL-patienter. Da personer med KOL også kan få andre lægemidler, som f.eks. steroider og slimløsende midler ordineret mod KOL, er indikationsteksterne søgt på alle lægemidler, og ikke kun på astmamedicin. Astmatikere kan med tiden udvikle KOL. Dertil er KOL en mere stigmatiserende indikation end astma. Diskretionshensyn har nogle gange betydning i valg af indikationstekst. En KOL-klassifikation vægtes derfor højere end en astma klassifikation. Personer med cystisk fibrose og lungefibrose kan også anvende astmamedicin. Personer, der har købt Pulmozyme, Promixin, Tobi eller Cayston eller har købt medicin med indikationsteksterne ved cystisk fibrose eller mod infektion ved cystisk fibrose, er blevet klassificeret som personer med cystisk fibrose og er ikke medtaget i analyserne. Der er ca. 560 personer med cystisk fibrose, der i 2010 har købt astmamedicin. Det har ikke været muligt at identificere personer med lungefibrose entydigt, så disse personer indgår i analyserne. Vi estimerer, at der er ca personer, der kan have lungefibrose. Dette er ud fra hvor mange personer, der har købt azathioprin og midler mod kronisk obstruktive luftvejssygdomme. Vores klassifikation er anvendt på nytilkomne brugere af astmamedicin i perioden 2006 til 2010 i figur 1. Figuren viser en fordeling af personernes alder ved deres første køb af astmamedicin. Børn, der indløser første recept, når de er under 5 år, er ikke medtaget i figuren. Dette er fordi, der er mange børn og nuancerne i de øvrige aldersgrupper derved vil gå tabt. Der er kun medtaget personer, der har to eller flere køb af astmamedicin i perioden 2006 til august Figur 1: Alder ved første receptindløsning på midler mod obstruktiv luftvejssygdom fordelt på klassifikation. Kun nytilkomne brugere over 4 år med mere end ét køb af astmamedicin i perioden 2006 til 2010 er medtaget. KOL Antal personer KOL, kun én indikationskode Astma Astma, kun én indikationskode Uvist, ingen specifikke koder Én kode for KOL, én kode for astma Alder ved første receptindløsning på astmamedicin Aldersfordelingen viser, at 95 pct. af KOL-patienter er over 46 år, og de er typisk mellem 60 og 76 år, når medicinsk behandling opstartes. Der ses nogle unge personer, som vi med klassifikationsmetoden får klassificeret som KOL-patienter. Blandt de helt unge kan der i enkelte tilfælde være tale om personer med emfysem pga. alfa-1-trypsinmangel. Der kan også være tale om off-label brug af astmamedicin kun godkendt til KOL eller fejl, f.eks. navneforvekslingsfejl, hvor personen f.eks. får ordineret Spiriva i stedet for Spirocort. Blandt de lidt ældre unge kan der være tale om personer med astma, der senere udvikler KOL. De vil pga. klassifikationsmetoden kun optræde som KOL-patienter. Astmatikere påbegynder oftest deres behandling, inden de fylder 36 år, og der ses nogle aldre, hvor opstart er hyppigere end andre. 1 Ét pakkeår svarer til at personen ryger gennemsnitlig 20 cigaretter om dagen i et år. 3

4 Der er nogle personer, som vi ikke kan klassificere. Disse har ikke fået specifikke indikationstekster eller lægemidler, der udelukkende er godkendte til én af lidelserne. Brugerne, som vi ikke kan klassificere, har typisk kun fået korttidsvirkende bronkodilatorer, hvilket både kan gives til mild astma og mild KOL. Af aldersfordelingen ses, at der sandsynligvis er tale om en blanding af astmatikere og KOL-patienter. På figur 1 har vi også indtegnet de personer, der kun har fået én specifik indikation. Der er ikke mange potentielle KOL-patienter, der kun har fået én specifik KOL-indikation, hvorimod der er flere potentielle astmatikere, der kun har fået én specifik astmaindikation. Af aldersfordelingerne ses, at der formentligt er tale om henholdsvis KOL-patienter og astmatikere. Klassifikationen er afhængig af, at lægerne anvender korrekte og entydige indikationstekster, og at apotekerne videreindberetter disse til Lægemiddelstyrelsen. Klassifikationen er endvidere afhængig af, at lægerne ikke bruger astmamedicin kun godkendt til KOL off-label, dvs. til andre sygdomme. Vi forventer at kunne klassificere brugere bedre (og bagud i tid) jo mere tid, der går og jo flere lægemidler, som brugerne køber, i det det øger sandsynligheden for, at vi modtager en entydig indikationstekst. Analysen anvender data fra Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstatistikregister i perioden 1995 til september Vi må dog understrege, at klassifikation endnu ikke er blevet valideret i forhold til diagnoser, og derfor blot er vores bedste bud på, hvad brugerne fejler. Forekomst af patienter i medicinsk behandling Der er ca børn under 5 år, der har fået astmamedicin i 2010 (se tabel 2). Disse børn har vi betegnet som børn med børneastma. En stor andel (22 pct.) af disse børn har kun fået ét lægemiddel og har ikke i tidligere år fået astmamedicin. Vi anslår, at der er ca til personer med astma, der har indløst recept på astmamedicin i Dette svarer til en forekomst af astmatikere i medicinsk behandling på 5,0-5,5 pct. blandt personer over 4 år. Forekomsten er i overensstemmelse med andre kilders estimering af, hvor mange der er diagnosticeret med astma (1). Sundhedsprofil2010.dk angiver dog en højere forekomst af astma (7,6 pct.) på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse af ca personer over 16 år. Noget af forskellen kan evt. forklares ved at personer med mild astma ikke har en diagnose og ikke køber astmamedicin hvert år. Vi vurderer, at der er ca personer med KOL, der har indløst recept på lægemidler mod obstruktive lungesygdomme i Personer kan af forskellige årsager have perioder, hvor de ikke køber medicin på apoteket, f.eks. hvis de er indlagte. Hvis vi ser på, hvor mange nulevende personer, som vi har klassificeret som KOL-patienter, uanset om de har købt lægemidler mod kronisk obstruktiv lungesygdom eller ej, er forekomsten af KOL ca personer pr. 1. januar 2010 (se tabel 3). Kvinder udgør 55 pct. af disse KOLpatienter. Tabel 2: Antal personer i 2010, der har købt midler mod obstruktive luftvejssygdomme (ATC-gruppe R03), opdelt på klassifikation. Tallene er afrundede til nærmeste personer. Der personer over 4 år, der kun har indløst én recept i 2010 og ikke tidligere har købt lægemidler inden for ATC-gruppe R03. Der er i alt personer, der har købt astmamedicin i 2010, og som også før har købt astmamedicin. Astma KOL Børneastma Uvist, ingen specifikke koder a a b a: Øvre grænse inkl. kun én indikationskode b: Øvre grænse inkl. kun én recept Der er ikke enighed om, hvor mange personer der har KOL i Danmark, og hvordan det skal måles. På baggrund af ØBRO 4 studiet (4.908 personer, ) estimeres forekomsten så høj som ca personer (2). Den Nordjyske Multipatientundersøgelse (4.535 personer, ) angiver forekomsten til kvinder og mænd (3). Den primære årsag til den store forskel mellem disse to studier er, at ØBRO 4 måler lungefunktionen hos personerne før inhalation af bronkieudvidende medicin, og Den Nordjyske Multipatientundersøgelse måler lungefunktionen efter bronkieudvidende medicin (3,4). Ifølge vejledning fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) skal lungefunktionen måles efter inhalation af bronkieudvidende medicin (5). I Sundhedsprofil2010.dk har forskerne samlet spurgt til Kronisk bronkitis, for store lunger og rygerlunger (emfysem, KOL). De angiver forekomsten til 4,6 pct., hvilket svarer til personer eller personer (alderskorrigeret), hvis der ekstrapoleres til totalbefolkningen i Danmark. Kronisk bronkitis er en længerevarende betændelsestilstand i bronkierne, der giver anledning til daglig hoste og opspyt af slim fra 4

5 lungerne. Diagnosen kronisk bronkitis stilles alene på baggrund af rapporterede symptomer fra patienten. Kronisk bronkitis er således ikke det samme som KOL, men kan være et forstadie til KOL. Sammenlignes aldersfordelingen af personer estimeret ud fra Sundhedsprofil2010.dk med personerne klassificeret ud fra medicinforbrug (se figur 2) ses, at Sundhedsprofilen2010.dk også har yngre personer, der angiver at lide af kronisk bronkitis, for store lunger og rygerlunger (emfysem). Vi formoder derfor, at en del af personerne i Sundhedsprofil2010.dk blot har kronisk bronkitis og ikke KOL. Figur 2: Aldersfordelingen af personer med KOL i Personer med KOL, der har købt astmamedicin i 2010, er skitseret særskilt. Til sammenligning er Sundhedsprofil2010.dk s tal ekstrapoleret til totalbefolkningen optegnet. Antal personer Personer med kronisk bronkitis, KOL og emfysem ifølge Sundhedsprofil2010.dk Personer med KOL pr. 1. januar 2010 Personer med KOL der har købt astmamedicin i år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 år 75 år I Lægemiddelstyrelsens statistik over medicin brugt mod folkesygdomme er der set på det samlede antal personer, der har købt mindst ét lægemiddel mod obstruktive luftvejssygdomme, og ikke skelnet mellem om medicinen er anvendt til astmatisk bronkitis, astma eller KOL. Her fås det totale antal brugere af lægemidler til kronisk obstruktive luftvejsygdomme til personer i Dette svarer til det totale antal personer i denne undersøgelse, hvis de personer, der kun har indløst én recept, også inkluderes. Sundhedsstyrelsen har den 10. november 2011 offentliggjort nationale tal for kronisk sygdom. De har ikke skelnet mellem KOL, astma og bronkitis, og medtager kun personer over 18 år. De optæller personer med to eller flere køb af midler mod kronisk obstruktive lungesygdomme inden for et år, men medtager også personer der har været indlagte med udvalgte diagnoser og personer, der har fået to eller flere lungefunktionsmålinger i primærsektoren inden for et år. De angiver det totale antal til personer i 2010 (6). Tilgang af nye brugere Figur 3 viser tilgangen af nye brugere opdelt på klassifikation. Det ses overordnet, at nye brugere bliver sværere at klassificere, jo tættere vi kommer opgørelsestidspunktet. Antallet af nye børn med astmatisk bronkitis er svagt faldende. Dette bliver ydermere forstærket af, at jo længere tilbage i tiden vi går, des større er sandsynligheden for børnene har astmatisk bronkitis frem for astma. Nye astmabørn, der er tilkommet i løbet af de sidste 5 år, har større sandsynlighed for at blive omklassificerede til astmatikere. Klassifikationsmetoden, der bevirker at børn under 5 år først kan klassificeres senere, kan også forklare noget af faldet i nye astmatikere de sidste 5 år. Om der derudover er et reelt fald i nye astmatikere er svært at afgøre. Noget af faldet kan nemlig også forklares af stigningen hen mod opgørelsestidspunktet i de personer, som vi endnu ikke kan klassificere, og der kun har købt et middel mod obstruktive luftvejssygdomme. 5

6 Figur 3: Nye brugere af astmamedicin i perioden 2001 til Nye brugere inkl. de der kun har købt et astmamiddel er tegnet særskilt. Antal personer Astmatisk bronkitis inkl. én recept Astmatisk bronkitis Astma inkl. én recept Astma KOL inkl. én recept KOL Uvist inkl. én recept Uvis Antallet af nye KOL-patienter har ligget konstant omkring nye KOL-patienter pr. år i de sidste 10 år. Dette er bemærkelsesværdigt set i lyset af øget fokus på opsporing i primærsektoren og kommunale tiltag. Kommunerne overtog forebyggelsesindsatsen ved kommunalreformen i Herunder bl.a. opgaven med at oprette tilbud til borgere med kroniske sygdomme. I en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor de kortlægger patientrettet forebyggelse i kommunerne, angiver flere af kommunerne (78 kommuner) at have oprettet tilbud til borgere med KOL i sammenligning med de andre kroniske sygdomme, type 2 diabetes og hjerte-kar-lidelser (7). Dødelighed med astma og KOL Antallet af astmatikere, der dør årligt, har de sidste 6 år ligget stabilt omkring ca Antal dødsfalds måles imidlertid blandt alle astmatikere, der på et tidspunkt har købt astmamedicin og ikke kun de der har købt det pågældende år. Da der er mange astmatikere, der ikke køber astmamedicin årligt eller har vokset fra deres astma, er forekomsten af disse stor. Forekomsten af astmatikere målt på denne måde er i samme periode stigende, hvilket kunne tyde på af dødeligheden for astmatikere er faldende (se tabel 3). Det vil vi undersøge nærmere i en senere rapport. Tabel 4. Antal dødsfald blandt personer med astma. Antal personer med astma, er her målt som dem, der er i live ved årets start, og uanset om de har købt astmamedicin det pågældende år. År Antal personer med astma Antal døde Antal personer klassificeret med KOL, der dør, er derimod stigende (se tabel 4). Vi kan ikke sige noget om dødsårsagerne, men det kan ikke forklares alene ved at KOL-patienterne som gruppe er blevet ældre eller har ændret kønssammensætning gennem årene (se figur 4). 6

7 Tabel 4. Antal dødsfald blandt personer med KOL. Antal personer med KOL måles her som KOL-patienter der er i live ved årets start, og uanset om de har købt astmamedicin det pågældende år. År Antal personer med KOL Antal døde Figur 4 viser KOL-patienternes dødelighed over de sidste 6 år. Selvom der standardiseres for køn og alder er dødeligheden stigende. Dødeligheden er højere for mænd med KOL end for kvinder med KOL. Figur 4: Grafer over dødelighed med KOL uanset dødsårsag. KOL-populationens sammensætning i 2010 mht. til køn og alder er anvendt som standard Mortalitetsrate pr. 100 personer KOL mænd, standardiseret for alder KOL, standardiseret for køn og alder KOL, ustandardiseret KOL kvinder, standardiseret for alder Vi har også indtegnet dødeligheden for hele Danmarks befolkning standardiseret, således at den ligner KOLpopulationens sammensætning i 2010 mht. køn og alder. Som det knap kan anes af figur 4, har dødeligheden i totalbefolkningen været svagt faldende i de seneste år. Overdødeligheden af KOL i forhold til den totale befolkning er i 2010 på 7,8, og den har været stigende gennem de sidste 6 år. Mænd har typisk en højere dødelighed end kvinder. Sammenligner vi derfor den mandlige del af totalbefolkningen med de mandlige KOLpatienter er overdødeligheden i 2010 på 9,2. Overdødeligheden for kvinder er på 7,6. Der kan være mange årsager til den registrerede stigende dødelighed. Dette og andet vil vi, med inddragelse af relevante aktører, undersøge nærmere i senere rapporter. Omsætning af astmamedicin fordelt på patientgrupper Figur 5 viser omsætningen af astmamedicin opdelt på vores klassifikation af personerne. Det ses, at omsætningsøgningen, som vi ser for lægemiddelgruppen som helhed, primært bliver drevet af KOLpatienternes køb. Omsætningsstigningen har i de sidste 5 år været på 22 pct. Stigningen kan ikke forklares ved, at der er kommet flere KOL-patienter. Stigningen kan kun til dels forklares ved, at personer anvender stadig mere astmamedicin. Mængdeforbruget er steget med 3 pct. i samme periode. Der er dog et øget forbrug af kombinationspræparater til inhalation frem for enkeltlægemidler i hver sin inhalator. Tages der højde for dette, kan mængdestigningen forklare 6 pct. af stigningen. Det lader således til, at stigningen også skal forklares ved at KOL-patienterne skifter fra billigere til dyrere produkter. 7

8 Figur 5: Graf over omsætning opdelt på klassifikation af personerne. Mio. DKK KOL Astma Astmatisk bronkitis Uvis Astma, kun én kode KOL, kun én kode Én kode KOL, én kode astma KOL-patienter har i 2010 købt astmamedicin for gennemsnitlig DKK og typisk mellem DKK. Den gennemsnitlige omsætning pr. KOL-patient er steget med 16 pct. de sidste 5 år. Astmapatienter køber gennemsnitlig for DKK, og kun de 5 pct., der køber mest, når op på niveau med den gennemsnitlige KOL-patient (7.743 DKK). Omsætningsøgningen af astmamedicin er ikke et isoleret fænomen i Danmark. IMS Institute for Healthcare Informatics (IMS) angiver i en rapport at den globale vækst på lægemidlerne i perioden 2006 til 2010 har været 9,4 pct., og forudser at væksten vil falde til 2-5 pct. i (8). Som årsager til væksten angives: Ikke-imødesete medicinske behov hos kronikere Patienter og andre betaleres villighed til at betale for effektivt markedsførte produkter pga. moderat effekt af de nuværende produkter Et minimum af direkte konkurrence pga. separate patenter på inhalatorer og problemer med at kopiere inhalatorer Som årsager til en kommende opbremsning i væksten angiver IMS: Patentudløb Ændrede behandlingsvejledninger ved brug af langtidsvirkende beta-2-agonister (LABAs) Øget succes med at skabe generiske inhalatorer Referencer 1. Astma-Allergi Danmark. Tal Tilgået den 16. november Løkke A et al. Forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom i København. Resultater fra Østerbroundersøgelsen. Ugeskrift for Læger 2007;169; Hansen JG et al. Prævalens af kronisk obstruktiv lungesygdom sekundærpublikation. Ugeskrift for Læger 2009;171; Pedersen OF. Kronisk obstruktiv lungesygdom i Danmark. Overdiagnosticering eller underdiagnosticering. Ugeskrift for Læger 2008;170;62 5. Dansk Selskab for Almen Medicin. KOL i almen praksis. Diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering. Klinisk vejledning, DSAM Sundhedsstyrelsen. Nationale tal for kronisk sygdom. Tilgået den 16. november Norman K et al. Patientrettet forbyggelse i kommunerne. En kortlægning af patientrettede forebyggelsestilbud (rehabilitering) til borgere med type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdom og kronisk obstruktiv lungesygdom i alle kommuner. TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkessundhed, Syddansk Universitet, København, februar IMS Institute for Healthcare Informatics. The Global Use of Medicines: Outlook Through May Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Katarina Gesser på eller tlf Lægemiddelstyrelsen, november

Status på medicinsk behandling af børneastma

Status på medicinsk behandling af børneastma Status på medicinsk behandling af børneastma 2014 Af Ulla Holten Nielsen og Ghousia Javid Kontakt: Ghousia Javid GHJA@SSI.dk Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet 19. januar 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende Temanummer Juli 2011 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg L ungerne er opbygget af et fint forgrenet rørsystem, der leder den indåndede luft ud i alle dele af lungerne. Luften føres gennem hovedbronkier

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen Statistikken for salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Temakapitel: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme 15.5.214 7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu. Lif Ekspertdage 3. Juni 2014 Hotel Frederiksdal Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Befolkningsudvikling

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Databasen for Astma. Datadefinitioner

Databasen for Astma. Datadefinitioner Databasen for Astma Datadefinitioner Version 2.0 Oktober 2016 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OMFATTEDE ENHEDER... 4 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 4 3.1 Patient population 1: Ambulante

Læs mere

Sundhedsprofil for Furesø Kommune. Udvalgte sygdomsområder. Furesø Sundhedsprofil

Sundhedsprofil for Furesø Kommune. Udvalgte sygdomsområder. Furesø Sundhedsprofil Sundhedsprofil for Furesø Kommune Udvalgte sygdomsområder 2007 Udarbejdet af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden Februar 2007 Furesø Sundhedsprofil Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 Medicintilskudsnævnet 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning Både astma og kronisk bronchitis er meget almindelige

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe. Januar 2012

Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe. Januar 2012 Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe Januar 2012 Indhold Hvornår er man lungesyg Lungesygdomme på danske sygehuse Typer af lungesygdomme og relevante undersøgelser

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 Medicintilskudsnævnet 3. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen & Michael Davidsen

Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen & Michael Davidsen Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen & Michael Davidsen Muskel- og skeletlidelser i Danmark. Nøgletal 2015 Muskel- og skeletlidelser i Danmark. Nøgletal 2015. Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen

Læs mere

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Pernille Due Professor, dr.med. Forskningsleder for Børn og Unges Sundhed og trivsel KL s sundhedsspot om de 0-7 årige børn Odense 9. december 2014 Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Sundhed hos børn

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 53 Den Nationale Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent IRF 2017 29. NOVEMBER 2017 Side 2 af 53 Indhold Indledning 3 Emneafgrænsning

Læs mere

Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen?

Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen? Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen? Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Case En 58 årig mand kommer

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 50 National Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Indledning Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i

Læs mere

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE Nedenstående er en skabelon til, hvordan I som kommuner kan skrive en pressemeddelelse til de lokale medier i forbindelse med kampagnen Pust liv i din hverdag. Skabelonen

Læs mere

Den kroniske patient i Region Sjælland

Den kroniske patient i Region Sjælland NOTAT Den kroniske patient i Indledning Ca. en tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske sygdomme. Mange lider af en kronisk sygdom uden at vide det. Kroniske sygdomme og følgesygdomme

Læs mere

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent Kapitel 5.2 Rygning 5.2 Rygning Rygning er en af de forebyggelige risikofaktorer, der betyder mest for dødeligheden i Danmark. Således er rygning en medvirkende årsag til knap 14.000 dødsfald om året,

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2012

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2012 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største ændringer

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

2. RYGNING. Følgende spørgsmål anvendes til at belyse befolkningens rygevaner: Ryger du?

2. RYGNING. Følgende spørgsmål anvendes til at belyse befolkningens rygevaner: Ryger du? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8-10 år tidligere

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes

Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes Region Hovedstaden 6, 5. 7,4 1.6 9, 3.4 9,3 2.6 7,6 2.9 9,1 1.5 5,2 2.3 6,6 2.2 4,3 2. 5,7 2.3 Kbh Vesterbro/Kongens Enghave 4,1 2. 7,1 2.7 7, 1.3,6 2.2

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Få en bedre hverdag Til dig med lungesygdom

Få en bedre hverdag Til dig med lungesygdom Få en bedre hverdag Til dig med lungesygdom www.lunge.dk Hvorfor denne folder? Vi arbejder for, at flere får sundere lunger livet igennem. Det betyder, at du som er lungesyg af f.eks. KOL eller astma,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere