1. januar december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport Formuepleje Holding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S"

Transkript

1 1. januar - 31.december // 4. regnskabsår Årsrapport Formuepleje Holding A/S

2 02 Indhold 03 // Fakta om Formuepleje Holding A/S 04 // Koncernbeskrivelse 06 // Ledelsesberetning 10 // Ledelsens andre hverv 11 // Ledelsespåtegning 12 // De uafhængige revisorers erklæringer 14 // Resultatopgørelse 16 // Balance 17 // Kapitalbevægelser 19 // Noter til regnskabet

3 03 03 Fakta om Formuepleje Holding A/S Adresse Formuepleje Holding A/S Værkmestergade Aarhus C Direktion Adm. direktør Niels B. Thuesen Hammersholt Byvej Hillerød Telefon: Telefax: Hjemmeside Selskabets hjemmeside: formuepleje.dk Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dusager Aarhus N Stiftelse og hjemstedskommune Formuepleje Holding A/S blev stiftet den 28. februar 2011 med virkning fra 1. januar 2011 og har Aarhus som hjemstedskommune. Formål Selskabets formål er at eje aktier i selskaber, der driver fondsmæglervirksomhed og dermed forbunden virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed og tilladelse fra Finanstilsynet, samt eje aktier i selskaber, der driver virksomhed med forvaltning af investeringsforeninger. Registreringsnumre CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: Bestyrelse Advokat Steffen Ebdrup (formand) Svanevej Rønde Direktør Claus Harald Hommelhoff Helga Petersensgade 5, 9. sal 8000 Århus C Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Martin Rasmussen Regnskabsår Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Bankforbindelse Selskabet anvender flere banker i Danmark, hvoraf den primære er: Nordea Bank Danmark A/S Sct. Clemenstorv Aarhus C Tilsynsmyndighed Følgende offentlig myndighed fører tilsyn med danske finansielle virksomheder: Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon: Direktør Brian Leander Søndervang Hjørring Civiløkonom Inge Fryland Skovparken Risskov Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10. marts 2015 Direktør Lars Henning Stigel Otte Ruds Gade 14, Århus N Dirigent

4 04 Koncernbeskrivelse Formueplejekoncernen består af i alt 5 selskaber. Moderselskabet Formuepleje Holding A/S har 3 helejede datterselskaber Formuepleje Management A/S, Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab og Formuepleje Fund Management A/S. Herudover ejer Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 100% af Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S. Formuepleje Holding A/S Formuepleje Holding A/S er moderselskab i Formueplejekoncernen. Selskabets formål er at eje aktier i selskaber, der driver fondsmæglervirksomhed og dermed forbunden virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed og tilladelse fra Finanstilsynet, samt eje aktier i selskaber, der driver virksomhed med administration og forvaltning af investeringsselskaber. Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Selskabet blev stiftet i 1986 og er dermed det ældste i Formueplejekoncernen. Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab er godkendt af Finanstilsynet. Selskabet forvalter Formueplejeforeningernes midler og yder investeringsrådgivning til foreningernes aktionærer. Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S er et helejet datterselskab af Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab. Selskabet blev i juli købt ind i Formuepleje koncernen. Aktiviteterne i Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S omfatter fortrinsvis diskretionær kapitalforvaltning samt investeringsrådgivning. Formuepleje Management A/S (Selskabet af 7/ A/S i likvidation) Selskabets formål er, at drive virksomhed med administration og forvaltning af investeringsselskaber. Formuepleje Management A/S har tidligere udført managementopgaver for Formueplejes investeringsselskaber, men efter migrering af investeringsselskabernes investorer over i nye investerings- og kapitalforeninger, som har indgået administrationsaftale med Formuepleje Fund Management A/S, så er forretningsgrundlaget for Formuepleje Management A/S væk. Der er således ikke mere aktivitet i selskabet og der arbejdes derfor henimod en likvidation af selskabet i foråret Formuepleje Fund Management A/S Formuepleje Fund Management A/S blev i juli købt ind i Formuepleje koncernen. Det primære virkeområde for Formuepleje Fund Management A/S er administration af investeringsforeninger og kapitalforeninger ifølge lov om finansiel virksomhed og lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Selskabet er ved udgangen af administrationsselskab for 3 investeringsforeninger med i alt 13 afdelinger, 6 kapitalforeninger samt en række alternative investeringsfonde.

5 05 FORMUEPLEJE-GRUPPEN Formuepleje Holding A/S Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Formuepleje Fund Management A/S Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S FORMUEPLEJEFORENINGERNE Kapitalforeninger Investeringsforeningen Absalon Invest Investeringsforeningen Formuepleje Formuepleje Pareto Rusland CPH Capital Globale aktier Formuepleje Safe High Yield Obligationer CPH Capital Forbrugsaktier Formuepleje Epikur Danske Obligationer Formuepleje LimiTTellus Formuepleje Penta Moderat Formuepleje Optimum Formuepleje Merkur Vækst Formuepleje Fokus Stabil Balance Danske Aktier

6 06 Ledelsesberetning Selskabets hovedaktiviteter Formuepleje Holding A/S er moderselskab i Formueplejekoncernen, som er en kapitalforvalter-koncern, der formidler investeringsløsninger til såvel professionelle som private kunder. Selskabet opererer gennem sine datterselskaber. Formuepleje er stiftet i 1986 i Aarhus. Formueplejes ældste investeringsløsning, Formuepleje Safe, har siden starten i 1988 leveret et årligt gennemsnitligt afkast på mere end 13% p.a. I dag tilbyder Formuepleje 18 forskellige investerings- og kapitalforeningsafdelinger gennem tre brands, Formuepleje, Absalon Invest og CPH Capital. Herudover formidler Formuepleje investeringsløsninger for BNP Paribas Investment Partners Gruppen. Formueplejekoncernen har såvel institutionelle som private kunder og er Danmarks største uafhængige formueforvalter med ca investorer og mere end 45 milliarder kroner under forvaltning. Interessefællesskab med vore kunder, herunder ingen transaktionsindtjening Uafhængig kapitalforvaltning (ikke afhængige af bank eller depotbank eller koncernforbundne med handelsmæssige modparter) Transparent og gennemskuelig omkostningsstruktur, der understøtter interessefællesskab Missionen afspejler sig i en række investeringskoncepter, hvor vægten historisk er lagt på et all-in-koncept som i høj grad understøtter Formueplejes mission. Formueplejes vision En vision er de mål som Formuepleje arbejder mere langsigtet med. Vi ønsker at være den bedste og den foretrukne kapitalforvalter af værdiskabende investeringer for formuende investorer Formueplejes mission Formuepleje vil skabe stabilitet og trygge rammer for vores kunder. Det handler om at levere et konkurrencedygtigt afkast set i forhold til den enkelte kundes risikoprofil og uden interessekonflikter. Formueplejes mission er derfor defineret som: Vi søger langvarige kunderelationer ved at levere et attraktivt risikojusteret afkast til vore kunder, baseret på følgende kerneværdier For at kunne opfylde visionen skal Formueplejes investeringskoncept og ekspertise gøres kendt for en større del af formuende danskere, virksomheder og institutionelle investorer. Der vil derfor i de kommende år blive lagt yderligere vægt på at højne kendskabsniveauet til Formuepleje. Det er hensigten at arbejde henimod en børsnotering af Formuepleje Holding A/S i løbet af 3-4 år. Afkast Formuepleje-foreningerne har igennem de seneste mange år kunnet fremvise tilfredsstillende afkast og i særdeleshed i forhold til risikoen.

7 07 UDVIKLING I INDRE VÆRDI sammenlignet med toneangivende indeks - 1/ /12 SHARPE RATIO = 5 ÅRS AFKAST - RISIKOFRI RENTE/ 5 ÅRS STANDARDAFVIGELSE ANNUALISERET Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Fokus Verdensaktieindeks* Obligationsindeks** Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Fokus Verdensaktieindeks* Obligationsindeks** 0 0,4 0,8 1,2 1,6 *Verdensaktieindeks er MSCI World AC TR. ** Obligationsindeks er 50% Nordea CM MTG 2Y og 50% Nordea CM MTG 3Y. Ovenstående figurer viser over fem år foreningernes afkast og Sharpe Ratio. Sharpe Ratio viser afkastet i forhold til risikoen og beregnes som afkast fratrukket den risikofrie rente divideret med et risikomål (standardafvigelsen) for de seneste fem år. Afkast og Sharpe Ratio er tilsvarende vist for verdensaktieindekset og obligationsindekset. Begivenheder i løbet af regnskabsåret CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab har solgt sin majoritetsejerandel i datterselskabet CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S til AllianceBernstein. Salget har medført en betydelig gevinst og har derfor haft en betydelig effekt på koncernresultatet for. Salget har også medført højere omkostninger i. Omkostninger i Formuepleje, er uafhængig af honorarindtægter, hvorfor omkostningsforøgelsen ikke har påvirket kundernes omkostninger. Det højere omkostningsniveau vil også gøre sig gældende fremadrettet, i det omfang Formuepleje fortsat køber ekstern rådgivning på aktieudvælgelsen (fra AllianceBernstein eller anden part). Formuepleje er endvidere ikke forpligtet til at anvende investeringsstrategien fra CPH Capital efter salget. Med salget har Formueplejekoncernen fortsat adgang til investeringsstrategierne og eksklusiv distributionsret i Danmark. Salget ses som en stor anerkendelse af Formuepleje-koncernens kompetencer på kapitalforvaltning. Migrering af aktionærerne i Formueplejeselskaberne I efteråret 2012 besluttede direktionen og bestyrelserne i Formueplejeselskaberne at påbegynde en forberedelses- og godkendelsesproces med at migrere Formueplejeselskabernes aktionærer til foreninger. Denne proces har stået på i hele og den 8. januar fik aktionærerne tildelt investeringsbeviser i de pågældende investerings- og kapitalforeninger. Migreringsprocessen er endeligt afsluttet i efteråret, hvor de gamle investeringsselskaber blev endelig opkøbt. Resultatet for og er belastet af omkostninger til denne proces. Formuepleje Management A/S (Selskabet af 7/ A/S i likvidation) Formuepleje Management A/S har tidligere udført managementopgaver for Formueplejes investeringsselskaber, men efter migrering af investeringsselskabernes investorer over i nye investerings- og kapitalforeninger, som har indgået administrationsaftale med Formuepleje Fund Management A/S, så er forretningsgrundlaget for Formuepleje Management A/S væk. Der er således ikke mere aktivitet i selskabet og der arbejdes derfor henimod en likvidation af selskabet i foråret Formuepleje ansætter team til varetagelse af investeringer på kreditobligationer. Formueplejekoncernen har i ansat et team til varetagelse af investeringer i kreditobligationer, som skal understøtte at der også på dette område kan leveres uafhængig kapitalforvaltning uden interessekonflikter.

8 08 Formuepleje har forberedt sig til salg i udlandet og øget ressourceindsatsen til institutionelle kunder. Formueplejekoncernen har i foretaget en række ansættelser, der øger ressourceindsatsen på at supportere kundeaktiviteter vendt mod institutionelle kunder i Danmark og udlandet. Omkostninger herved forventes først at slå fuldt igennem i Konsolidering Regnskabet for Formuepleje Holding A/S er udformet som et koncernregnskab, det vil sige med fuld konsolidering af indtægter, omkostninger og balanceposter fra datterselskaberne Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, Formuepleje Management A/S, Formuepleje Fund Management A/S og Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S. Ledelsesberetningen tager udgangspunkt i de konsoliderede regnskabstal. Årets resultat i hovedtræk Regnskabsperioden 1. januar 31. december gav et overskud på kr. 354,7 mio. efter skat. Sammenlignet med et resultat året før på kr. 123,3 mio.efter skat, er det en stigning på i alt kr. 231,4 mio. efter skat. Den betydelige resultatfremgang skyldes i væsentlighed indtægt ved salg af datterselskaber. Honorarindtægterne fordeler sig med kr. 200,5 mio. i fast honorar og et samlet resultathonorar på kr. 59,5 mio. fra Formueplejeselskaberne og investerings- og kapitalforeningerne. Omkostningerne i perioden udgør kr. 142,3 mio. I forhold til omkostningerne for er det en stigning på kr. 23,9 mio. Årsagen hertil er dels ansættelse af yderligere medarbejdere dels forøgede omkostninger til rådgivningshonorar bl.a. som en følge af salget af CPH Capital. Herudover er aktiviteterne i koncernen øget væsentligt i forhold til tid ligere år på grund af tilgang af to dattervirksomheder pr. primo juli. Koncernens seneste udmeldte forventning til resultat før skat, var i størrelsesordenen 126 mio. kr., eksklusiv gevinst ved salget af datterselskaber. Eksklusiv salget og de afledte meromkostninger qua salget, var resultatet ca. 5 mio. kr. bedre end tidligere udmeldt. Der er i løbet af regnskabsåret udloddet kr. 290 mio. I årsrapporten er der afsat kr. 85 mio. til udlodning. Balance Koncernens aktiver ved udgangen af året består primært af bankindeståender på kr. 207,8 mio. eller 79% af den samlede aktivsum. Øvrige aktiver består af aktiver i midlertidig besiddelse på kr. 26,6 mio., goodwill og immaterielle aktiver på kr. 5,7 mio., materielle aktiver på kr. 1,4 mio., udskudte og aktuelle skatteaktiver kr. 2,2 mio. mens andre aktiver (væsentligst tilgodehavender) og periodeafgrænsningsposter udgør 20,6 mio. Kapitalforhold Koncernens kapitalforhold afspejler koncernens ønske om at være rigeligt kapitaldækket med henblik på at sikre robuste rammevilkår for driften.

9 09 Ledelsen er til stadighed opmærksom på at sikre overholdelse af de lovregulerede kapitalkrav samt de individuelle solvensbehov, herunder grundlaget for de enkelte selskabers fortsatte drift. Det er ledelsens forventning, baseret på det udarbejdede budget for 2015, at koncernen samt de enkelte dattervirksomheder ved egen indtjening vil være compliant med kravene til kapital og solvens. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med udarbejdelsen af årsrapporten, ligesom der ikke er andre usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning og måling. Videnressourcer Væsentlige videnressourcer af særlig betydning for den fremtidige indtjening består grundlæggende af videnkompetencer hos en række centrale medarbejdere på investeringsog rådgivningsområdet, samt det administrative området. Hertil kommer naturligvis de investeringsprocesser og analysemetodikker, der anvendes i forbindelse med formueforvaltning og -rådgivning, samt administrative processer og systemer. Særlige risici Den overskydende likviditet investeres primært i kortfristede obligationer eller står kontant, hvorfor koncernens finansielle risici er begrænsede. Koncernens væsentligste forretningsmæssige risici er relateret til udviklingen i den forvaltede formue, udviklingen i kundemassen og de opnåede porteføljeafkast. Herudover kan ny lovgivning også påvirke virksomhedens forretningsmodel i positiv som negativ retning. Finansielle risici, styring, politikker De overordnede mål og rammer for koncernens risikostyring fastlægges af bestyrelsen. Direktionen har det daglige ansvar for overholdelse af disse og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke siden regnskabsperiodens udløb den 31. december og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2015 Koncernens forventninger til indtjeningen i 2015 er baseret på den forventede udvikling på henholdsvis finansmarkederne og til kapital under forvaltning. Forventningerne til indtjeningen er derfor behæftet med den usikkerhed, at den reelle markedsudvikling vil kunne afvige fra selskabets forventninger. Bestyrelsen har valgt en konservativ tilgang til indtjeningsforventningerne for 2015, som forventes at være højere end i. Omkostningerne i 2015 forventes, at stige til et højere niveau end i. Forventningen til årets samlede resultat er et resultat i 2015 der er lavere end i, som har været ekstraordinær påvirket af indtægt fra salg af datterselskaber og herudover er der øgede omkostninger i 2015 til udvikling af koncernens forretningsområder.

10 10 Ledelsens andre hverv Bestyrelsen: Steffen Ebdrup Inge Fryland Brian Leander Claus Hommelhoff Lars Stigel Direktør i: Steffen Ebdrup Invest ApS JUT nr A/S Bestyrelsesformand i: Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S Octo ApS YFN 296 ApS Jens Richard Pedersen A/S Selskabet af 31/ ApS Hotel Royal Aarhus A/S Royal Scandinavian Casino I/S Erhvervshuset Midtjylland A/S Lind Møbler Bramming A/S Selskabet af 31. december 2004 A/S Hotel La Tour A/S Aktieselskabet CBH De Forenede Ejendomsselskaber A/S Copenhagen City Hostel A/S Trøffelgrisen A/S Selskabet af 22. juli 1954 A/S Salling Ejendomsadministration A/S Bestyrelsesmedlem i: Petrus A/S Aktieselskabet Peter Mørch A/S Sticam ApS Morten Rahbek Internationale Transporter A/S Bedre Billigere Boliger Kvistgaard A/S Bedre Billigere Boliger Holding A/S A/S Holger Hansens Maskinsnedkeri Bramming RL af 3. oktober 1991 A/S Selskabet af 4. oktober 1944 A/S Marc Holding ApS Aicon A/S JUT nr A/S NN Invest A/S MM Invest A/S Aarhuus Stiftstidendes Fond Inge og Asker Larsens Fond Århus Retshjælp, selvejende institution Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983 Ortopæd-Kirurgisk Forskningsfond Grosserer, konsul N. C. Nielsens fond Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Direktør i: Insalvo ApS Paradigma ApS Penelope ApS Bestyrelsesmedlem i: Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Absalon Capital Fondmæglerselskab A/S Octo ApS Direktør i: Partus ApS Bestyrelsesmedlem i: Direktør i: Aktieselskabet CBH CBH Holding Aarhus ApS Bestyrelsesformand i: SK Aarhus Elitehåndbold A/S Bakken Bears ApS Bakken Bears Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Aktieselskabet CBH Otium Danmark A/S Octo ApS Direktør i: CAPNOVA A/S Bestyrelsesformand i: Foreningen Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark (FOIN) Bestyrelsesmedlem i: Midtjysk Investeringsselskab ApS Lazylazy A/S FBC Device ApS Conterra ApS Urodan ApS Øvrige Elisabeth og Knud Petersens Fond DIREKTION: Niels B. Thuesen Direktør i: ACTN ApS Bestyrelsesformand i: Formuepleje Fund Management A/S MyC4 A/S Bestyrelsesmedlem i: Silverland Funds Investment Advisory Comittee Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S First Class Trophy Trofæmontering ApS Øvrige Eget landbrug på privat adresse

11 11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december for Formuepleje Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december. Aarhus, den 10. marts 2015 Direktion Niels B. Thuesen (administrerende direktør) Bestyrelse Steffen Ebdrup Claus Hommelhoff Lars Stigel (formand) Inge Fryland Brian Leander

12 12 De uafhængige revisorers erklæringer Til kapitalejerne i Formuepleje Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Formuepleje Holding A/S for regnskabsåret 1. januar december, omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og herunder anvendt regnskabs praksis. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab uden væsentlig fejlinfor mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. risici for væsentlig fejlin formation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for koncernens og selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med interna tionale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor lovgivning samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne bagrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 10. marts 2015 Beierholm Ivan Madsen Martin Rasmussen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

13 13

14 14 Resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSE Koncern Moderselskab Note 3 Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter , 6 Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Årets resultat før skat af ordinære poster Skat af ordinære poster Årets resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Årets resultat før skat af ekstraordinære poster Skat af ekstraordinære poster Årets resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat

15 15 Resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSE Koncern Moderselskab Note Resultatdisponering Årets resultat Der foreslås anvendt således: Udbytte ordinært Udbytte udloddet i løbet af året Overført til reserve efter indre værdis metode Overført til næste år Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Skat af anden totalindkomst Årets totalindkomst

16 16 Balance AKTIVER Koncern Moderselskab Note 11 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Koncern Moderselskab Note Aktuelle skatteforpligtigelser Andre passiver Gæld i alt Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Aktiekapital Reserve for indre værdis metode Overført overskud eller underskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Passiver i alt

17 17 Kapitalbevægelser Egenkapitalen - Moderselskab Aktiekapital Reserve for indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital Resultat for perioden Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst for regnskabsåret Udbetalt udbytte Egenkapital Egenkapital Resultat for perioden Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst for regnskabsåret Udbetalt udbytte Egenkapital

18 18 Kapitalbevægelser Egenkapitalen - KONCERN Aktiekapital Rerserve for indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital Resultat for perioden Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst for regnskabsåret Udbetalt udbytte Egenkapital Egenkapital Resultat for perioden Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst for regnskabsåret Udbetalt udbytte Egenkapital

19 19 Noter til poster i resultatopgørelsen og balancen Oversigt over noter Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Note 17 Note 18 Note 19 Note 20 Note 21 Note 22 Note 23 Note 24 Anvendt regnskabspraksis Femårsoversigter Renteindtægter Renteudgifter Kursreguleringer Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat af aktiviteter under afvikling Skat af ordinære poster Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Kapitalandele i tilknyttet virksomhed Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Andre passiver Aktiekapital Kapitalforhold og solvens Nærtstående parter og ejerforhold Aktionærforhold Eventualforpligtelser Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici

20 20 Noter til poster i resultatopgørelsen og balancen Note 1 - Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og er afrundet til nærmeste Pr. dato 23. juli er selskabet overgået til at være et finansielt holdingselskab, hvorfor moderselskabet fra denne dato er underlagt lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rap porter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen) i stedet for årsregnskabsloven. Resultat- og totalindkomstopgørelse og balance er opstillet ud fra skemakravene i regnskabsbekendtgørelsens bilag 3 og 4. Alle sammenligningstal er tilpasset regnskabsbekendtgørelsens skemakrav i koncernregnskabet og årsregnskabet. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen og moderselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen og indregningen ophører, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis det er overdraget, og koncernen og moderselskabet i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Koncernen og moderselskabet anvender ikke de nye regler om omklassificering af visse finansielle aktiver fra dagsværdi til amortiseret kostpris. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Formuepleje Holding A/S samt virksomhederne Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, Formuepleje Management A/S, Formuepleje Fund Management A/S og Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter, omkostninger og udbytter mellem de konso liderede virksomheder elimineres. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet henholdsvis afviklingstidspunktet. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen og moderselskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatte effekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle aktiver og nedskrives, hvis der opstår værdi forringelse. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelses- henholdsvis afviklingstidspunktet, inklusive ikke nedskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling.

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

DEAS A/S. Årsrapport for 2013

DEAS A/S. Årsrapport for 2013 Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014 Morten Østrup Møller Dirigent

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere