VUI Johanne Sørensen. i Biersted som søn af gårdejer Jens Jakob Sørensen og hustru Maren, og han døde den 6. VIII.A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUI Johanne Sørensen. i Biersted som søn af gårdejer Jens Jakob Sørensen og hustru Maren, og han døde den 6. VIII.A"

Transkript

1 VUI Johanne Sørensen Johanne Marie Christensen, er født den 27. oktober 1902 på Østergaard i Haldager, Vadum sogn. Hun døde den 15. april 1988 i V. Hjermitslev og er begravet på Biersted Kirkegaard. Hun blev gift i april 1923 i Vadum med Christian Sørensen. Han er født den2i. maj 1899 i Biersted som søn af gårdejer Jens Jakob Sørensen og hustru Maren, og han døde den 6. november ph ll1ørrrng Sygehus. Johanne Marie Christensen gik i skole i Haldager. Hun opholdt sig en tid hjemme, og efter at have tjent i huset i Biersted var hun på Aaby Højskole. Desuden havde hun plads på en gård i Birkelse inden giftermålet, og derpå hjalp hun til dels ved ægteparrets landbrug og dels i ægteparrets slagterforretning. Efter sin mands dødvar hun damefrisør og havde derudover morgenarbejde i mejeriudsalget i V. Hjermitslev. Christian Sørensen gik i skole i Biersted og blev uddannet ved landbruget hjemme. Han havde et ophold på Frederiksborg Højskole, og sin værnepligt aftjente han ved infanteriet i Aarhus. I 11 år drev han landbrug, og desuden havde han en slagterforretning i V. Hjermitslev. I ægteskabet er børnene VIII.A-VIII.B, der tog navneændring til Agersø. VIII.A Jens Jacob Agersø, der har taget navneændring fra Sørensen, er født den 19. oktober i Biersted og døde den24.januar 2000 og blev begravet på Ferslev Kirkegaard. Han blev gift 118

2 den 4. august 1951 i Stenum med Elly Larsen, der er født den 29. apfil 1926l Stenum som datter af smedemester og sognerådsformand Laurits Larsen og hustru Antine Pedersen. Bopæl: Ponymarken 6, Ferslev, Svenstrup. Jens Jacob Agersø gik i skole i Biersted samt i V. Hjermitslev, og i 1939 tog han realeksamen på Aabybro Realskole. Den I. maj 1940 kom han i mejerilære i Stenum, og han var i 1942 i Vrensted samt i 1943 i Lunde på Fyn, hvor han fuldendte uddannelsen som mejerist. Herefter arbejdede han som l. mejerist i Tolstrup ved Brønderslev, indtil han i 1945 indkaldtes til militærtjeneste i Viborg, og senere var han på Svenstrup Mejeri, inden han i sommeren 1947 arbejdede på et mejeri i Brålanda, Sverige. I havde han et ophold på Ladelund Mælkeriskole, og efter at have været 1. mejerist på Aggersund Andelsmejeri rejste han i 1950 til Norge, hvor han arbejdede på mejeriet Vinstra Osteri. Han var ansat som 1. mejerist på Vebbestrup Andelsmejeri, og den 1. november 1955 begyndte han som mejeribestyrer på Ferslev Andelsmejeri. Her var han indtil mejeriets nedlægning i april 7970, og siden var han ansat som laboratorieassistent ved Mejeribrugets Centrallaboratorium i Svenstrup. Jens Jacob Agersø var revisor i Ferslev Sygekasse, revisor i Ferslev og Omegns Sparekasse samt kommunal revisor i Ferslev-Dall-Volsted. Han var i bestyrelsen for Ferslev Forsamlingshus, og i 1972 blev han medlem af menighedsrådet i Ferslev sogn samt kirkekasserer. Endvidere blev han i 1965 formand for Ferslev Ungdomsklub. Jens Jacob Agersø var logebroder i Serapionsordenen tilknyttet logen Veritas i Aalborg, og fra 1978 tll 1981 var han logemester for Veritas. Den 11. juni 1970købtes huset i Ferslev, og endvidere ejes et jordstykke ved Lindenborg Å. 119

3 Elly Larsen gik i skole i Stenum. Hun arbejdede hjemme, og efter et ophold i 1944 på Ryslinge Højskole tjente hun i huset hos bl.a. direktør Strøjberg og hos tandlæge Kyhl i Løgstør. Desuden havde hun i 1947 plads hos mejeribestyreren i Brålanda. Sverige. Ellers var hun hjemme indtil giftermåiet. Efter dette blev hun medhjælpende hustru, og i kortere perioder har hun arbejdet på Mejeribrugets Centrallaboratorium i Svenstrup. VIII.A.l Lene Agersø, der har faet navneændring fra Sørensen, er født den 30. oktober 1953 i Vebbestrup. Hun blev gift den 12. oktober 1974i Ferslev med Ove Badsberg, der er født den 30. juni 1939 i Gåser som søn af gårdejer Søren Badsberg og hustru Simonia Johanne Laden. Bopæl: Bogfinkevej 41, Stenum, Brønderslev. Lene Agersø gik 8 år i skole i Ferslev, hvorefter hun fortsatte på Klostermarksskolen i Aalborg, og her tog hun 9. og 10. klasse. Hun tjente et år i huset hos en tandlægefamilie i Svenstrup, og i havde hun et ophold på Aabybro Efterskol e. I 1973 tog hun afgangsbevis fra en vuggestue i Aalborg, og efter en tid på børneforsorgshjemmet i Aalborg, hvor hun måtte holde op på grund af sygdom, blev hun hjemmegående husmoder, men i perioder har hun haftbøm i dagpleje. Lene Agersøhar deltaget aktivt i 4H-arbejdet samt i aktiviteter inden for skolen, Hun har igennem årene haft forskellige rengøringsjobs. Fritidsinteresse: broderi. Ove Badsberg gik i skole i Ulsted samt i Dronninglund, hvor han tog realeksamen i Han var ansat ved Aalborg Privatbaner fra 1955 til 1961, afbrudt af militærtjeneste ved Jydske Telegrafregiment i Århus i , og derefter begyndte han på Silkeborg Semina- 120

4 rium, hvor han gik I år i præparandklasse. inden han påbegyndte den 4-furge læreruddannelse. I 1966 dimitteredes han som lærer, og han var nu ansat på Ø. Brønderslev Centralskole, indtil han i 1972 begyndte som lærer på Tolstrup-Stenum Centralskole. Ove Badsberg har været formand og kasserer for Fælleslærerrådets pædagogiske udvalg i Brønderslev Kommune fra 1970 tii 1973 samt lærerrådsformand for Tolstrup-Stenum Centralskole fral974 til Efter skolens overgang til friskole i 1988 blev han overflyttet til Søndergades Skole, hvorfra han pensioneredes i Han var næstformand i Brønderslev Fælleslærertåd fra 1976 tll 1978 samt medlem af en styringsgruppe i skolekommissionen fra 1978 til i980, og i var han repræsentant for de mindre skoler i skolekornmissionen udpeget af Fælleslærerrådet. I 1970 blev han repræsentant i feriekolonien Munkens Klit, og han har været medlem af sammes byggeudvalg i Endvidere var han fra 1913 til 1987 formand for 4H i Stenum-afdelingen. Ove Badsberg arbejder nu som frivillig i Kirkens Korshærs varmestue. I 1977 købtes hus i Stenum. VIII.A.1.a Anette Agersø Badsberg er født den 1 1. februar 1976 i Hjørring. Hun blev gift i 2004 ptt Århus Rådhus med Ulrik Winsløv Bust, der er fiødt den 24. september 1974 i Odense. Bopæl: Skor,vejen 91, Århus Anette Agersø Badsberg gik i skole i Stenum i syv år og derefter to år ph Søndergades Skole i Brønderslev. Matematisk student frabrønderslev Gymnasium i 1994 og derefter et år i USA. Anette Agersø Badsberg blev i 2000 uddannet som Lærer fral11øning seminarium og havde først et årsvikariat på Søndergades Skole, men er nu ansat på Skt. Knuds Skole i År- 121

5 hus. Hun var tidligere aktiv i Tolstrup-Stenum Idrætsforening, Brønderslev Floorballklub samt i Brønderslev Amatørscene. Hun spiller floorball og har et teaterhold i ungdomssko- 1en. Ulrik Winsløv Bust gik på Haldum-Hinnerup skolen og blev sproglig student fra Hadsten Amtsgymnasium. I2002 blev han uddannet fra det Jyske Musikkonservatorium med saxofon som hovedinstrument. Han arbejder som musiker og ejer af et lydstudie. VIII.A.1.a.1 Daniel Zico Agersø Bust er født den 9. december 2002 i Århus. VIII.A.1.b Peter Agersø Badsberg er født den 17. februar 1978 i Stenum. Han bor sammen med Trine Vinkle Lindberg, der er født den 12. oktober 1985 i Stavanger, Norge, datter af Jan Gunnar Søjlund og Ann-Brit Vinkle Lindberg. Bopæl: Kancelligarden 45, 2,GL Østergade 5,9400 Nørresundby. Peter Agersø Badsberg gik i skole i 9 år i Stenum og arbejdede derefter på landet, hvorefter han kom på Landbrugsskole i Try. Herefter arbejdede han igen i nogle ttr pillandet, inden han fik arbejde på Peder Nielsen Beslagfabrik i Brønderslev. Han er for tiden under uddannel se i VVS -teknikmilj øfaget. Fritidsinteres se : fodbo ld. Trine Lindberg gik i skole i 10 år i Bryne ved Stavanger i Norge. Hun flyttede med morforældrene, Kate og Henning Lindberg til Danmark som l5-årig, hvor hun tilbragte et fu pår Hørby Ungdomsskole efterfulgt af HF-eksamen. Hun er nu i gang med social- og sundhedsuddannelsen. Fritidsinteresse : håndbold. r22

6 VIII.A.2 Bent Agersø er født den29. december 1956 i Ferslev. Han lever i papirløst ægteskab med Lene Laursen, der er født den 15. februar 1960 i Sønderbæk som datter af pensioneret uddeler Finn Laursen og hustru Rita Knudsen. Bopæl: Buderupholmsvej 33, 9530 Støvring. Bent Agersø giki skole i Ferslev samt i Svenstrup, hvor han tog realeksamen, ogi 1977 bestod han matematisk-biologisk studentereksamen på Aalborg Katedralskole. Sin værnepligt aftjente han i Hvorup 1977-I978, og efter at have taget basisår (teknisk naturvidenskabelig) på Aalborg Universitet, fortsatte han på Aalborg Seminarium, hvor han afsluttede lærereksamen i Den 1. september blev han ansat på Aalborgskolen (skole for hørehæmmede), Nordjyllands Amt. Under ansættelsen tog han speciallæreruddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole. I 2001 fik Bent job som viceforstander på Nordjyllands Amts Taleinstitut, hvor han stadig er ansat. Derudover arbejder han som klubleder i Aalborg Ungdomsskoles ungdomsklub i Ferslev.I 1979 købtes hus i Støvring, men det blev solgt i 1987 til fordel for et lille landbrug (ca. 17 tdr. land) ligeledes beliggende i Støvring. Lene Laursen tog realeksamen i Svenstrup og handelsskoleeksamen i Aalborg. Herefter stod hun i butikslære i bl.a. Støvring, hvor hun efter endt eler,tid fortsatte som butiksassistent. I 1986 blev hun ansat ved Jysk Telefon, nu TDC, hvor hun stadig er ansat, nu i salgsafdelingen for erhvervskunder. I fritiden maler Lene billeder og laver forskelligt kunsthåndværk. ViII.A.2.a Stine Didi Agersø er født den2t.juli I /-J

7 Hun blev i2003 student fra Støvring Glmnasium og starlede samme år på læreruddannelsen på Aalborg Seminarium, Denne uddannelse forventes afsluttet i juni I 2005 flyttede Stine i egen lejlighed i Aalborg. I sin fritid arbejder Stine som klubassistent, og endvidere underviser hun i gymnastik. VIII.A.3 Henrik Agersø er født den 22. februar 1965 i Ferslev. Han er gift med Marie Yvonne Feraren Hansen. Bopæl: Bakkelyet 1, Nødebo, 3480 Fredensborg. ' -;l.""-"f 1 q.,: illl-r lli' ljt:::1,::å: ;$r:,;.:. r,:.gar-::l.t:: Henrik Agersø tog 10. klasse i Ferslev og begyndte i 1982 på Hasseris Gymnasium, matematisk linje. Senere blev han uddannet som dyrlæge og har en PhD-grad. Han er ansat som afdelingsleder hos Novo Nordisk A/S. Fritidsinteresser: Kajakroning,løb og lidt jagt. Marie Yvonne Feraren Hansen gik først på Kulsvierskolen i Hillerød og tog derefter studentereksamen på Frederiksborg Gymnasium. Herefter gennemførte hun en uddannelse som civilingeniør (kemi-retning), og endvidere har hun en PhD-grad. Hun er ansat som forsker ved Danmarks Fødevareforskning. VIIi.A.3.a Mathias Feraren Agersø er født den 9. september 1995 i Hvidovre. VIII.A.3.b Sebastian Feraren Agersø er født den 16. juli 1997 i Hillerød. VIILA.3.c Laura Marie Agersø er født den 77. april 2001 i Hillerød. 124

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 -

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Indholdsfortegnelse Anna O... 3 Bente... 5 Birgit... 6 Elin... 7 Gunhild... 8 Hanne E.... 9 Hanne G... 10 Inge... 12 Ingrid...

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje:

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje: Medalje for landboflid Nedennævnte personer er omtalt i Midt under himlen hvor kragerne vender af Salomon J. Frifelt, (fra 1960). Jeg har suppleret Frifelts oplysninger og håber, der er slægtsforskere,

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk

Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Lørdag den 11. april 2015 kl 14:00 ÅRSBERETNING OG REGNSKABER 2014 Museet Godthaab Hammerværk Vi takker

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Spindesiden af familien Rolsted

Spindesiden af familien Rolsted Farmors familie Mine Aner Spindesiden af familien Rolsted Af Henrik Rolsted, opdateret 5. september 2014 h.rolsted@mail.tele.dk 1 Farmors familie Hvordan navnet Rolsted overlevede på spindesiden for at

Læs mere

Præsentation af medlemmer af repræsentantskabet

Præsentation af medlemmer af repræsentantskabet Præsentation af medlemmer af repræsentantskabet Naser Khader, Artillerivej 98c, 2300 København S, tlf. 28 54 00 04 Forfatter, foredragsholder og tidligere folketingsmedlem ( 2001 2011 ) Cand polit,københavns

Læs mere