LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling"

Transkript

1 LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

2 INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling Leder Fusionsaftale Vedtægter Branchevedtægter Kontingentsammensætning for Konkurrence Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du ønsker uddybning om den nye fagforening: KAD Frederiksværk tlf.: Jernbanegade 11 tlf.: Postboks 64 fax: Frederiksværk TLF. & FAX & WWW Fra 1. januar vil følgende numre være gældende for alle kontorer: Telefon: Fax: Hjemmeside: Lokalnyt for KAD/SiD - særnummer Oplag: eksemplarer Ansvarshavende: Jesper Olsen Tryk: Paritas Grafik, Frederikssund Deadline for stof til næste nummer er 28/2-05 KAD Hillerød tlf.: Ndr. Jernbanevej 15 fax: Hillerød SiD Frederikssund tlf.: Jernbanegade 38 fax: Postboks Frederikssund SiD Frederiksværk tlf.: Aase Hansensvej 10 fax: Postboks Frederiksværk SiD Skibby og omegn tlf.: Hovedgaden 37 fax: Postboks Skibby SiD Stenløse tlf.: Mølledammen 22 fax: Postboks Stenløse 2

3 Stiftende generalforsamling lørdag d. 20. november 2004 kl I auditoriet på Frederikssund gymnasium, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund Spørg i din afdeling angående evt. fællestransport Dørene åbnes kl , hvor der vil være mulighed for sandwich, vand/øl. For dem der kommer fra Hornsherred, er det nemmest, at dreje til venstre ved Tæppeland, og for dem der kommer fra Frederikssundsvejen, skal i dreje til højre ved Nissan. Der vil være skilte ved indgangen til gymnasiet, der viser resten af vejen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 3. Bekræftelse af fusionsaftale med bilag 4. Forelæggelse af valg 5. Afslutning ved formanden Husk medlemskort samt at medbringe dette blad, da der ikke vil blive udsendt yderligere materiale 3

4 Du skal komme til den stiftende generalforsamling den 20. november Men din afdelings "lukke generalforsamling" er lige så vigtig Afdelingsbestyrelserne fra de seks afdelinger, samt medarbejderne og andre tillidsrepræsentanter, har været samlet fredag og lørdag den 22. og 23. oktober på Bymose Hegn i Helsinge. Det blev et par gode dage, hvor vi fik taget en sidste samlet drøftelse af det sæt af aftaler, der er indgået mellem de seks bestyrelser, og nu er klar til forelæggelse for de enkelte afdelingers generalforsamlinger og den stiftende generalforsamling. Vores fusion er bygget over samme læst som forbundets fusion, og det vil sige, at valgene til den kommende afdeling foregår på den enkelte afdelings "lukke generalforsamling", således at det sikres, at vi starter med en bestyrelse og daglig ledelse, der afspejler de enkelte nuværende afdelingers størrelse. Du skal altså møde op på din egen nuværende afdelings generalforsamling for at sikre dig indflydelse på, hvem I sætter ind i ledelse og bestyrelse for 3F afdelingen. Vores 3F afdeling starter således på det grundlag, der er aftalt mellem de seks generalforsamlinger, og den stiftende generalforsamling skal således alene bekræfte, at vi vil det her. Den nye afdeling bliver ikke meget mere end tre måneder gammel, inden den første ordinære generalforsamling afholdes, og vi vil således hurtigt være inde i normale valgprocedurer. 5 af de seks afdelinger vælger hver en person til daglig ledelse, og det fremgår af fusionsaftalen hvilken post, der er tale om. Fordelingen af disse poster har længe været aftalt mellem afdelings-bestyrelserne i form af en henstilling til den enkelte afdelings generalforsamling. Oprindelig var det henstillet, at undertegnede blev valgt som afdelings-formand, men da det i sommer blev kendt, at jeg blev opfordret til at stille op som forhandlingssekretær i det nye forbunds industrigruppe, måtte vi forny denne aftale. Det skete helt uden problemer, idet det virkede meget naturligt fortsat at bede SID Stenløse om, at vælge Ole Lind Larsen som kasserer, SID Skibby om at vælge Johnny Søndergaard som næstformand og SID Frederikssund om at vælge Jesper Olsen som organisationssekretær. Der blev byttet poster i Frederiksværk, idet SID Frederiksværk blev bedt om at vælge Ove Christiansen som politisk leder af A-kassen og KAD Frederiksværk om at vælge Aino Reffs som afdelings-formand. Ove har 33 års erfaring med A-kassearbejde og er en kapacitet på området, ligesom han har været vant til at deltage i den politiske beslutningsproces, når der skulle gøres noget for ledige medlemmer. Aino Reffs har været en del af det faglige liv i Frederiksværk gennem 30 år. Først som tillidsrepræsentant for sine kolleger på Stålvalseværket, og fra 1991 som en markant formand for KAD Frederiksværk og fra 1997 har Aino siddet i KAD s hovedbestyrelse, hvor hun var en af fortalerne for fusionen med SID. 4

5 Jeg er overbevist om, at vores 3F afdeling får en god formand i Aino. Jeg synes, jeg kender hende særdeles godt. Vi var tillidsmandskolleger på Stålvalseværket, vi er formandskolleger i Frederiksværk, vi er henholdsvis formand og næstformand i LO sektionen i Frederiksværk, og fra 1. januar bliver hun også min arbejdsgiver, idet Aino er valgt ind i såvel industrigruppens bestyrelse, som i hovedbestyrelsen for 3F forbundet. Jørgen Andersen, Frederiksværk Formandsgruppen fra venstre mod højre: Ove Christiansen, Johnny Søndergaard, Jesper Olsen, Aino Reffs & Ole Lind Larsen Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i nr er: 1. præmie: Kjeld Mortensen, Frederiksværk 2. præmie: Else Margrethe Hansen, Slangerup 3. præmie: Morten Storm Hansen, Frederikssund Vinderne er underrettet pr. brev 5

6 Fusionsaftale Mellem ledelserne i: SID Frederiksværk afdeling SID Frederikssund afdeling SID Stenløse afdeling SID Skibby afdeling KAD Frederiksværk afdeling KAD Hillerød afdeling Med tilhørende A-kasser, og med tilslutning fra de respektive bestyrelser, er der den 23. oktober 2004 indgået aftale om, overfor afdelingernes generalforsamlinger, at fremsætte følgende forslag til fusionsaftale: SID Frederiksværk afdeling, CVR nr SID Frederikssund afdeling, CVR nr SID Stenløse afdeling, CVR nr SID Skibby afdeling, CVR nr KAD Frederiksværk afdeling, CVR nr for så vidt angår medlemmer med arbejdssted i Frederiksværk og Hundested kommune. KAD Hillerød afdeling, CVR nr for så vidt angår medlemmer med arbejdssted i Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Stenløse, Ølstykke og Slangerup kommune. Med tilhørende A-kasse fusioner med ikrafttræden den 1. januar 2005 i en fælles afdeling under Fagligt Fælles Forbund ved navn: Frederiksværk-Frederikssund afdeling. Fusionen sker teknisk ved videreførelse af SID Frederiksværk CVR. Nr Uanset den tekniske videreførelse af ovennævnte CVR nr., er der i faglig politisk henseende tale om ophør af de eksisterende afdelinger og dannelse af en ny fælles afdeling. Den lokale A-kasses nummer vil være Den lokale beslutning om sammenlægning af afdelingerne er begrundet i beslutninger i Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt arbejderforbund i Danmark. I begge forbund er fusionen besluttet på kongresser og ved urafstemning blandt medlemmerne. Fusionsaftale 6

7 En del af den overordnede beslutning er, at der skal etableres en ny lokalstruktur med økonomisk selvbærende afdelinger. Afdelingen dækker geografisk Frederiksværk, Hundested, Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Ølstykke, Stenløse og Slangerup kommuner. Afdelingen er en blandet afdeling, opdelt i indtil 6 brancher. Fagligt dækker afdelingen alle de områder, forbundet organiserer, dog undtaget murerne, som indgår i den afdeling, hvori Allerød kommune er beliggende, og kollektiv bustrafik, samt Falck folk, som indgår i den afdeling, hvori Hillerød kommune er beliggende, men kun for så vidt virksomheder omtalt i organisationsaftale, som ved sammenlægningen er godkendt i forbundene SID og KAD. Aftalen om fair repræsentation, indgået mellem de to forbund, har i 8 år forrang for afdelingsvedtægterne ved sammensætning af daglig ledelse, afdelingsbestyrelsen og ved valg til kongres i Fælles Fagligt Forbund. Aftalen om "fair repræsentation" udelukker ikke, at der senere kan ske ændringer i antallet af bestyrelsesmedlemmer eller antallet af fagligt valgte. Indstillings retten til de valgte poster og afdelingsbestyrelsen gælder i forhold til den første bestyrelse, men principperne i aftalen om "fair repræsentation" overholdes som helhed i 8 år. Afdelingsbestyrelsen består af i alt 21 medlemmer, fordelt med 5 til den daglige ledelse og 16 pladser til repræsentanter udefra, som ikke er lønnet af afdelingen. De fem valgte i daglig ledelse indgår i afdelingsbestyrelsen og tæller således med som repræsentanter for nuværende afdeling, ligesom de fem valgte indgår som kongresdelegerede på den førstkommende kongres og også her indgår som repræsentanter for nuværende afdeling. Daglig ledelse består af: Formand Næstformand Politisk leder af A-kassen Kasserer Organisationssekretær Uanset eventuelle vedtægtsbestemmelser kan KAD Hillerød indstille en fagligt ansat til afdelingsbestyrelsen, og denne kan opnå personligt genvalg. Denne aftale skal ses i lyset af, at KAD Hillerød, som eneste afdeling ikke gennem denne aftale får indstillet en person til valgt post i afdelingen. Inden 1. ordinære kongres vælger afdelingen repræsentation i henhold til aftalen om "fair repræsentation". Fusionsaftale 7

8 For det tilfælde, at der indkaldes til ekstraordinær kongres inden 1. ordinære kongres, vælges repræsentanter til denne i henhold til denne aftale. De nuværende afdelinger vælger til poster i den nye 3F afdeling således: SID Frederiksværk 1 politisk leder af A-kassen, som samtidig er kongresdelegeret 6 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 2 delegerede til eventuel ekstraordinær kongres 3 suppleanter for kongresdelegerede SID Frederikssund 1 organisationssekretær, som samtidig er kongresdelegeret 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret SID Stenløse 1 kasserer, som samtidig er kongresdelegeret 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret SID Skibby 1 næstformand, som samtidig er kongresdelegeret 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret KAD Frederiksværk 1 formand, som samtidig er kongresdelegeret 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 delegeret til eventuel ekstraordinær kongres 2 suppleanter for kongresdelegerede KAD Hillerød 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 delegeret til eventuel ekstraordinær kongres 1 suppleant for kongresdelegeret De nuværende afdelinger vælger bestyrelsesmedlemmer til branchebestyrelserne for Industri, Byg, Transport, Det offentlige område, samt det grønne område. Til de første branchebestyrelser kan vælges alle interesserede fagligt aktive indenfor branchens område. Fusionsaftale 8

9 I forbindelse med fusionen er det besluttet, at afdelingen har kontorer på følgende adresser: Aase Hansens Vej 10 Jernbanegade 38 Mølledammen 22 Hovedgaden Frederiksværk 3600 Frederikssund 3660 Stenløse 4050 Skibby Der er enighed om, at vedtægterne udformes i henhold til vedlagte bilag. På A-kassens område er reglerne om afdelingernes organisation og administration beskrevet i "Vedtægt for A-kassen i Dagpenge og andre ydelser udbetales månedsvis. En foreløbig fælles fusionsbalance, som viser summen af balancerne i de nuværende afdelinger, er vedlagt som bilag. Hver af de fire nuværende SID afdelinger indgår i den nye afdeling med hele sin økonomi. KAD Frederiksværk indgår med hele sin økonomi, og afgiver således ikke økonomi til den afdeling, hvori Skævinge og Helsinge kommuner bliver hjemhørende. Til gengæld tilføres den ny afdeling ikke økonomi fra KAD Hillerød. Aftale om dette vedlagt som bilag. Den nye afdeling indtræder samtidig i de ophørende afdelingers rettigheder og forpligtigelser over for fysiske personer, private virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Ansatte i nuværende afdelinger tilbydes ansættelse i 3F Frederiksværk- Frederikssund. Virksomhedsoverdragelsesloven gælder for de ansatte. Valgte overfører anciennitet fra oprindelig afdeling, hvis de tilbydes tidsubegrænset ansættelse, eller overgår til valgt funktion. Sammenlægningen af afdelingerne sker som skattefri fusion. Der er enighed om, at budget og kontingent for 2005 er som indstillet i vedlagte bilag. I perioden fra aftalens indgåelse til etableringen af den nye afdeling må der ikke foretages ekstraordinære dispositioner, uden at det er aftalt mellem de nuværende afdelinger. Fusionsaftale 9

10 Efter de nuværende forbunds ordinære kongresser og de nuværende afdelingers afsluttende generalforsamlinger afholdes stiftende generalforsamling i den nye afdeling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 3. Bekræftelse af fusionsaftale med bilag 4. Forelæggelse af valg 5. Afslutning ved formanden Med denne aftales indgåelse ophører samtlige kutymer og regler fra de eksisterende afdelinger pr Således aftalt den 23. oktober 2004 SID Frederiksværk SID Frederikssund SID Stenløse SID Skibby KAD Frederiksværk KAD Hillerød Deltagerne på konferencen i oktober Fusionsaftale 10

11 Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 1 Navn Fagligt Fælles Forbund Frederiksværk Frederikssund afdeling. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Frederiksværk kommune Med faglige- og A-kassekontorer i Stenløse, Frederiksværk, Skibby og Frederikssund kommuner. Afdelingen dækker geografisk Hundested, Frederiksværk, Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Ølstykke og Stenløse kommuner. 3 Formål Afdelingens formål er: a. At organisere alle lønmodtagere inden for Fagligt Fælles Forbund Frederiksværk Frederikssund afdeling organisationsområde, der er beskæftiget i afdelingens geografiske område. b. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser. c. At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. d. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter. e. At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse ved oprettelse af/og støtte til studiekredse og kursusvirksomhed. f. At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne. g. At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf. 4 Optagelse af medlemmer Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Fagligt Fælles Forbund. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt Arbejdsmiljøloven. Stk. 2. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til vedtægternes 14 eller øvrige tillidshverv, når varetagelse forudsætter personlig myndighed. 5 Indmeldelse Stk. 1. Ved indmeldelse udstedes et medlemsbevis, og der udleveres et eksemplar af forbundets love og afdelingens vedtægter. Stk. 2. Gyldigt medlemsbevis er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige formål. 11

12 6 Medlemskabets gyldighed Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets love ikke modarbejdes. 7 Kontingent Ud over de af forbundet og a-kassen pålagte kontingenter, betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. 8 Medlemmernes forpligtelser Stk. 1. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorgani-serede i mere end én uge uden at meddele afdelingen dette. Stk. 2. Medlemskab i de af afdelingen anerkendte arbejdspladsklubber er obligatorisk for alle medlemmer, der arbejder på de pågældende arbejdspladser. Afdelingens bestyrelse skal godkende klublovene. Stk. 3. Medlemmer skal omgående indberette uoverens-stemmelser med arbejdsgiver til tillidsrepræsentanten/afdelingen. Stk. 4. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden af-delingens samtykke. Medlemmer, der nedlægger arbejdet uden afde-lingens samtykke, mister retten til støtte. Stk. 5. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. Kun forbundet eller afdelingerne kan indgå/opsige overenskomster for medlemmerne. Stk. 6. Medlemmer, der under lockout eller strejke arbejder på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout, er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion. Ethvert medlem, det indstilles til eksklusion, har ret til at indanke sin sag for generalforsamlingen, hvortil vedkommende ikke kan nægtes adgang eller taleret. Intet medlem kan ekskluderes uden forbundets godkendelse. Stk. 7. Medlemmer har pligt til at bidrage med alle de oplysninger, afdelingen ønsker belyst omkring overenskomst-, løn- og øvrige arbejdsforhold. Stk. 8. Bopæl og arbejdspladsforandringer skal altid meddeles afdelingen. Har manglende meddelelse om forandringer medført forringelse af medlemmernes rettigheder, kan afdelingen eller dens bestyrelse ikke gøres ansvarlig for dette. 9 Restancer og udtræden Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. 10 Overflytninger Stk. 1. Medlemmerne kan til- og fraflyttes afdeling, når der ikke er restancer. Stk. 2. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 1 måned at framelde sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, hvis område medlemmet arbejder indenfor. Stk. 3. Medlemmer der er på efterløn, overgangsydelse eller ledige kan ved ønske om overflytning kun overflyttes til en afdeling, hvor medlemmet har bopæl. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 12

13 Stk. 4. Tillidsvalgte fritages fra overflytning til deres valgperiode er udløbet. Stk. 5. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold, forelægges spørgsmålet til afgørelse i hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. 11 Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Stk. 2. Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april kvartal. Stk. 4. Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden, frist for fremsendelse af indkomne forslag og en angivelse af, hvor og hvordan man kan få den endelige dagsorden. Senest 5 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne have adgang til de indkomne forslag. Generalforsamlingen varsles ved annoncering efter bestyrelsens beslutning. Stk. 5. Forslag (bortset fra personvalg), som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Afdelingens bestyrelse vælges for 3 år og består af formand, næstformand, en politisk ansvarlig for a-kassen samt en kasserer og en organisationssekretær. Herudover vælges 16 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer vælges det ene år. Det andet år vælges næstformand og den politiske ansvarlige for a-kassen samt 5 bestyrelsesmedlemmer, det tredje år vælges kasserer og organisationssekretær samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes at sikre en bred faglig og geografisk repræsentation, således at bestyrelsen afspejler sammensætningen af medlemmerne. Hver branchebestyrelse har således indstillingsret til et bestyrelsesmedlem. Stk. 7. Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det forlanges af et medlem. Ved valg, hvor der er mere end én kandidat, foretages skriftlig afstemning, og der kræves simpelt absolut flertal, dvs. at mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer skal falde på én kandidat, for at denne betragtes som valgt. Såfremt dette ikke opnås, foretages der omvalg. Stk. 8. Daglig ledelse vælges særskilt af medlemmerne, såfremt der er mere end en kandidat foretages urafstemning, senest 6 uger efter generalforsamlingen. Stk. 9. Ansatte i afdelingen kan ikke modtage valg til bestyrelsen. Stk.10. Suppleanter vælges for en etårig periode, på særskilte lister, og skal prioriteres. Stk.11. Generalforsamling vælger 1 statsautoriseret revisor. Stk. 12. Herudover vælger generalforsamlingen 3 bilagskontrollanter samt 3 suppleanter, den ene bilagskontrollant og en suppleant vælges det ene år. Det andet år vælges den anden bilagskontrollant og en suppleant. Det tredje år vælges den tredje bilagskontrollant og en suppleant. Bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens bestyrelse. Stk. 13. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 13

14 12 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 % af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i 11, stk. 4, dog uden den nævnte tidsfrist, men inden for senest 30 dage efter modtaget begæring herom. Stk. 3. Mindst 90 % af de medlemmer, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne. 13 Kongres og Delegeretmøde Delegerede og suppleanter til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde vælges på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ud af afdelingens delegerede indgår daglig ledelse som faste delegerede. 14 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen varetager under formandens ledelse afdelingens samlede interesser i overensstemmelse med forbundets, a-kassens og afdelingens vedtægter samt generalforsamlingens beslutninger. Under hensyn til forbundets love og afdelingens vedtægter fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af den øvrige bestyrelse er til stede. Stk. 3. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af repræsentanter til de steder, hvor afdelingen er repræsenteret. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter kontingentet efter indstilling fra daglig ledelse. Stk. 5. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende møder, udtræder bestyrelsesmedlemmet, og suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Valgte og fagligt ansatte i afdelingen samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, således at de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde. Stk. 7. Medlemmer af bestyrelsen afgår senest med udgangen af den måned, hvor de i henhold til gældende lovgivning er berettiget til at oppebære folkepension. Stk. 8. Bestyrelsen ansætter/afskediger fornødent personale efter indstilling fra daglig ledelse. Stk. 9. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. Stk. 10. Misbruger en person fra daglig ledelse afdelingens midler eller handler i strid med forbundets love eller afdelingens vedtægter, kan bestyrelsen straks suspendere vedkommende ved en flertalsbeslutning. Der konstitueres en person i vedkommendes plads, indtil valg kan finde sted. Stk. 11. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted. Stk. 12. Hvis en fastlønnet tillidsvalgt fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere en ny tillidsvalgt person, indtil valg kan finde sted. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 14

15 Stk. 13. Opnår en fastlønnet tillidsvalgt ikke genvalg, og er vedkommende ikke pensionsberettiget, erholder vedkommende løn måneden ud, og der udbetales fratrædelsesgodtgørelse svarende til minimum 3 måneder og maksimum 6 måneders løn, svarende til Funktionærloven, med mindre vedkommende er suspenderet jf. stk. 10. Ønsker den valgte ikke genvalg, skal der udbetales fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Stk. 14. Bestyrelsen fastsætter rammerne for løn- og ansættelsesforhold for valgte aflønnet af afdelingen. Stk. 15. Afgår en af afdelingen lønnet tillidsvalgt ved døden i en valgperiode, udbetaler afdelingen efterløn til ægtefælle, samlever eller børn under 18 år, overfor hvem den tillidsvalgte har forsørgelsespligt iht. Funktionærloven. 15 Tegningsregler Stk. 1. Den generalforsamlingsvalgte formand tegner afdelingen i alle anliggende med baggrund i bestyrelsens beslutninger bortset fra ved køb, salg eller belåning af fast ejendom. Ved formandens forfald tegnes afdelingen af næstformanden. Stk. 3. Kassereren er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændig for regnskabet. Stk. 4. Kontante midler ud over, hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i et pengeinstitut, i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. Stk. 5. Kassereren er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for forbund og tredjemand. Stk. 6. Kassereren forelægger en skriftlig regnskabsoversigt og budget for bestyrelsen på forlangende, endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab. Stk. 7. Såfremt regnskabet ikke er ført i overensstemmelse med bestyrelsens og revisionens beslutninger, kan bestyrelsen suspendere kassereren og konstituere en anden. Stk. 2. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves dog underskrift fra den beslutningsdygtige bestyrelse og fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for afdelingens daglige økonomiske anliggender. 16 Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Afdelingens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 15

16 17 Revision Stk. 1. Den statsautoriserede revisor reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger. Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede revisor. Stk. 3. OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Stk. 4. Aflønningen til bilagskontrollanterne fastlægges af bestyrelsen. Stk. 5. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk stikprøvekontrol af udgiftsbilag. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt herunder bestyrelsens referat. Stk. 6. Bilagskontrollanterne skal udarbejde en revisionsprotokol, som forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter revisionen samt på den ordinære generalforsamling. 18 Afdelingens ophør Stk. 1. Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. Stk. 2. Såfremt det besluttes, at en afdeling skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3. En afdeling kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt herfor ved en urafstemning. Med mindst 8 dages varsel skal generalforsamlingen desuden være skriftligt meddelt Fagligt Fælles Forbund. 19 Særskilte bestemmelser Stk. 1. Strider afdelingens vedtægter mod Fagligt Fælles Forbunds love, er sidstnævnte gældende. Stk. 2. Denne kan kun ændres efter godkendelse af Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3. Aftalen om fair repræsentation, indgået mellem SID og KAD har i 8 år forrang for afdelingsvedtægten. Det vil sige at daglig ledelse, bestyrelsen og afdelings kongresdelegerede sammensættes i henhold til aftalen. Afdelingens vedtægter skal ved ændringer sendes til forbundet, så det sikres, at vedtægterne ikke strider mod forbundets love. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 16

17 Vedtægter for afdelingens branchegrupper 1 Formålsparagraf Stk. 1. Gennem kurser, medlemsmøder og oplysningsvirksomhed i øvrigt, at højne den faglige og politiske bevidsthed blandt branchens medlemmer. Stk. 2. At drøfte branchens særlige problemer og forsøge at afhjælpe disse, blandt andet ved at indhente og fremsætte krav til overenskomstfornyelserne. Stk. 3. At arbejde for, at virksomhederne er dækket af overenskomster og se til, at disse overholdes i samarbejde med afdelingens valgte samt fagligt ansatte. 2 Branchegeneralforsamling Stk. 1. Den ordinære branchegeneralforsamling afholdes i oktober kvartal og indkaldes i henhold til afdelingsvedtægterne (se indkaldelse til afdelingens generalforsamling). Stk. 2. Mindst en af afdelingens ansatte tillidsfolk deltager på branchegeneralforsamlingen. Stk. 3. Ekstraordinær branchegeneralforsamling indkaldes i henhold til afdelingsvedtægterne. 3 Branchestyrelsen Stk. 1. Ved valg til branchebestyrelsen skal det tilstræbes at sikre en fair, - bred faglig og geografisk repræsentation, således at bestyrelsen afspejler medlemssammensætningen. Stk. 2. Brancheformanden og et af branchen fastsat antal bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand og halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år, - resten af bestyrelsen i ulige år. Stk. 3. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Brancegrupperne har indstillingsret i henhold til afdelingens ved- Stk. 4. tægter. Stk. 5. Bestyrelsen indkaldes efter behov og er ansvarlig overfor afdelingsbestyrelsen. Ved økonomiske beslutninger skal disse særskilt godkendes af afdelingsbestyrelsen. 17

18 Forventet kontingent for 3F 2005 Der har været sagt og skrevet meget om kontingentstørrelsen i vores nye 3F afdeling. Der har været forventninger om at kontingentet skulle holdes i ro, eller måske endda falde. Det er noget af et puslespil, at sammenligne forhold i to forbund og i hele 6 afdelinger, så vi kunne finde et fælles kontingent fremover. Vi har konstateret, at der i år er kr. 100,00 forskel fra billigste til dyreste afdeling, derfor vil alle ikke opleve, at kontingentet vil falde i år Vi tror på, at vi på sigt vil kunne holde kontingentudgifterne nede ved at lægge afdelingerne sammen, men der vil altså være nogle tilpasninger i starten, når vi skal til at have ens tilbud for os alle i 3F Frederiksværk Frederikssund fremover. Her kan I se fordelingen af det maksimale kontingent vi opkræver i Tallene skal tages med et enkelt forbehold, for vi har endnu ikke fået oplyst, hvor meget Statens andel til forsikring og efterløn vil stige, så vi har måttet gætte lidt, men bidrag til vores forbund og afdeling ligger fast. Er du medlem af en faglig klub, skal du huske, at du også betaler kontingent til den, men dit skattefradrag vil jo så også være lidt højere. KONTINGENT FORDELING I 3F F forbund: ,30 3F afdeling: ,70 A-kasse: ,00 Efterlønsbidrag: ,00 Adm. A-kasse: ,00 Fritidsulykkesforsikring:....36,50 Samlet kontingent: ,00 Kasserergruppen fra venstre Hanne, Ole & Anne Administration af A-kasse 12% Fritidsulykkesforsikring 3% 3F Forbund 17% 3F Afdeling 17% Efterlønsbidrag 29% 18 A-kasse 22%

19 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. Præmie: En hemmelig gave med vort nye logo 2. Præmie: Gavekort 3. Præmie: En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet. Hvor stort er oplaget af dette nummer? Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er der i den nye afdeling? Hvor mange kontorer vil der være i den nye afdeling? Hvad bliver afdelingens CVR nr. fra 1. januar? Hvornår afholdes der stiftende generalforsamling? november 1. december 1. januar Afleveres i din fagforening senest den 1. februar 2005 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet. 19

20 Afsender: SiD Frederikssund Jernbanegade Frederikssund B Magasinpost Id. nr DEN GRØNNE GRUPPE DEN OFFENT- LIGE GRUPPE TRANSPORT- GRUPPPEN A.B.-GRUPPEN INDUSTRIGRUPPEN Som du kan se, er der også plads til dig!

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Indholdsfortegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytninger

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund Frederikshavn Skagen. Sæby. Læsø Vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2013 Indhold Afdelingens navn Side 3 Hjemsted og kontorer Side 3 Afdelingens formål Side

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere