LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling"

Transkript

1 LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

2 INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling Leder Fusionsaftale Vedtægter Branchevedtægter Kontingentsammensætning for Konkurrence Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du ønsker uddybning om den nye fagforening: KAD Frederiksværk tlf.: Jernbanegade 11 tlf.: Postboks 64 fax: Frederiksværk TLF. & FAX & WWW Fra 1. januar vil følgende numre være gældende for alle kontorer: Telefon: Fax: Hjemmeside: Lokalnyt for KAD/SiD - særnummer Oplag: eksemplarer Ansvarshavende: Jesper Olsen Tryk: Paritas Grafik, Frederikssund Deadline for stof til næste nummer er 28/2-05 KAD Hillerød tlf.: Ndr. Jernbanevej 15 fax: Hillerød SiD Frederikssund tlf.: Jernbanegade 38 fax: Postboks Frederikssund SiD Frederiksværk tlf.: Aase Hansensvej 10 fax: Postboks Frederiksværk SiD Skibby og omegn tlf.: Hovedgaden 37 fax: Postboks Skibby SiD Stenløse tlf.: Mølledammen 22 fax: Postboks Stenløse 2

3 Stiftende generalforsamling lørdag d. 20. november 2004 kl I auditoriet på Frederikssund gymnasium, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund Spørg i din afdeling angående evt. fællestransport Dørene åbnes kl , hvor der vil være mulighed for sandwich, vand/øl. For dem der kommer fra Hornsherred, er det nemmest, at dreje til venstre ved Tæppeland, og for dem der kommer fra Frederikssundsvejen, skal i dreje til højre ved Nissan. Der vil være skilte ved indgangen til gymnasiet, der viser resten af vejen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 3. Bekræftelse af fusionsaftale med bilag 4. Forelæggelse af valg 5. Afslutning ved formanden Husk medlemskort samt at medbringe dette blad, da der ikke vil blive udsendt yderligere materiale 3

4 Du skal komme til den stiftende generalforsamling den 20. november Men din afdelings "lukke generalforsamling" er lige så vigtig Afdelingsbestyrelserne fra de seks afdelinger, samt medarbejderne og andre tillidsrepræsentanter, har været samlet fredag og lørdag den 22. og 23. oktober på Bymose Hegn i Helsinge. Det blev et par gode dage, hvor vi fik taget en sidste samlet drøftelse af det sæt af aftaler, der er indgået mellem de seks bestyrelser, og nu er klar til forelæggelse for de enkelte afdelingers generalforsamlinger og den stiftende generalforsamling. Vores fusion er bygget over samme læst som forbundets fusion, og det vil sige, at valgene til den kommende afdeling foregår på den enkelte afdelings "lukke generalforsamling", således at det sikres, at vi starter med en bestyrelse og daglig ledelse, der afspejler de enkelte nuværende afdelingers størrelse. Du skal altså møde op på din egen nuværende afdelings generalforsamling for at sikre dig indflydelse på, hvem I sætter ind i ledelse og bestyrelse for 3F afdelingen. Vores 3F afdeling starter således på det grundlag, der er aftalt mellem de seks generalforsamlinger, og den stiftende generalforsamling skal således alene bekræfte, at vi vil det her. Den nye afdeling bliver ikke meget mere end tre måneder gammel, inden den første ordinære generalforsamling afholdes, og vi vil således hurtigt være inde i normale valgprocedurer. 5 af de seks afdelinger vælger hver en person til daglig ledelse, og det fremgår af fusionsaftalen hvilken post, der er tale om. Fordelingen af disse poster har længe været aftalt mellem afdelings-bestyrelserne i form af en henstilling til den enkelte afdelings generalforsamling. Oprindelig var det henstillet, at undertegnede blev valgt som afdelings-formand, men da det i sommer blev kendt, at jeg blev opfordret til at stille op som forhandlingssekretær i det nye forbunds industrigruppe, måtte vi forny denne aftale. Det skete helt uden problemer, idet det virkede meget naturligt fortsat at bede SID Stenløse om, at vælge Ole Lind Larsen som kasserer, SID Skibby om at vælge Johnny Søndergaard som næstformand og SID Frederikssund om at vælge Jesper Olsen som organisationssekretær. Der blev byttet poster i Frederiksværk, idet SID Frederiksværk blev bedt om at vælge Ove Christiansen som politisk leder af A-kassen og KAD Frederiksværk om at vælge Aino Reffs som afdelings-formand. Ove har 33 års erfaring med A-kassearbejde og er en kapacitet på området, ligesom han har været vant til at deltage i den politiske beslutningsproces, når der skulle gøres noget for ledige medlemmer. Aino Reffs har været en del af det faglige liv i Frederiksværk gennem 30 år. Først som tillidsrepræsentant for sine kolleger på Stålvalseværket, og fra 1991 som en markant formand for KAD Frederiksværk og fra 1997 har Aino siddet i KAD s hovedbestyrelse, hvor hun var en af fortalerne for fusionen med SID. 4

5 Jeg er overbevist om, at vores 3F afdeling får en god formand i Aino. Jeg synes, jeg kender hende særdeles godt. Vi var tillidsmandskolleger på Stålvalseværket, vi er formandskolleger i Frederiksværk, vi er henholdsvis formand og næstformand i LO sektionen i Frederiksværk, og fra 1. januar bliver hun også min arbejdsgiver, idet Aino er valgt ind i såvel industrigruppens bestyrelse, som i hovedbestyrelsen for 3F forbundet. Jørgen Andersen, Frederiksværk Formandsgruppen fra venstre mod højre: Ove Christiansen, Johnny Søndergaard, Jesper Olsen, Aino Reffs & Ole Lind Larsen Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i nr er: 1. præmie: Kjeld Mortensen, Frederiksværk 2. præmie: Else Margrethe Hansen, Slangerup 3. præmie: Morten Storm Hansen, Frederikssund Vinderne er underrettet pr. brev 5

6 Fusionsaftale Mellem ledelserne i: SID Frederiksværk afdeling SID Frederikssund afdeling SID Stenløse afdeling SID Skibby afdeling KAD Frederiksværk afdeling KAD Hillerød afdeling Med tilhørende A-kasser, og med tilslutning fra de respektive bestyrelser, er der den 23. oktober 2004 indgået aftale om, overfor afdelingernes generalforsamlinger, at fremsætte følgende forslag til fusionsaftale: SID Frederiksværk afdeling, CVR nr SID Frederikssund afdeling, CVR nr SID Stenløse afdeling, CVR nr SID Skibby afdeling, CVR nr KAD Frederiksværk afdeling, CVR nr for så vidt angår medlemmer med arbejdssted i Frederiksværk og Hundested kommune. KAD Hillerød afdeling, CVR nr for så vidt angår medlemmer med arbejdssted i Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Stenløse, Ølstykke og Slangerup kommune. Med tilhørende A-kasse fusioner med ikrafttræden den 1. januar 2005 i en fælles afdeling under Fagligt Fælles Forbund ved navn: Frederiksværk-Frederikssund afdeling. Fusionen sker teknisk ved videreførelse af SID Frederiksværk CVR. Nr Uanset den tekniske videreførelse af ovennævnte CVR nr., er der i faglig politisk henseende tale om ophør af de eksisterende afdelinger og dannelse af en ny fælles afdeling. Den lokale A-kasses nummer vil være Den lokale beslutning om sammenlægning af afdelingerne er begrundet i beslutninger i Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt arbejderforbund i Danmark. I begge forbund er fusionen besluttet på kongresser og ved urafstemning blandt medlemmerne. Fusionsaftale 6

7 En del af den overordnede beslutning er, at der skal etableres en ny lokalstruktur med økonomisk selvbærende afdelinger. Afdelingen dækker geografisk Frederiksværk, Hundested, Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Ølstykke, Stenløse og Slangerup kommuner. Afdelingen er en blandet afdeling, opdelt i indtil 6 brancher. Fagligt dækker afdelingen alle de områder, forbundet organiserer, dog undtaget murerne, som indgår i den afdeling, hvori Allerød kommune er beliggende, og kollektiv bustrafik, samt Falck folk, som indgår i den afdeling, hvori Hillerød kommune er beliggende, men kun for så vidt virksomheder omtalt i organisationsaftale, som ved sammenlægningen er godkendt i forbundene SID og KAD. Aftalen om fair repræsentation, indgået mellem de to forbund, har i 8 år forrang for afdelingsvedtægterne ved sammensætning af daglig ledelse, afdelingsbestyrelsen og ved valg til kongres i Fælles Fagligt Forbund. Aftalen om "fair repræsentation" udelukker ikke, at der senere kan ske ændringer i antallet af bestyrelsesmedlemmer eller antallet af fagligt valgte. Indstillings retten til de valgte poster og afdelingsbestyrelsen gælder i forhold til den første bestyrelse, men principperne i aftalen om "fair repræsentation" overholdes som helhed i 8 år. Afdelingsbestyrelsen består af i alt 21 medlemmer, fordelt med 5 til den daglige ledelse og 16 pladser til repræsentanter udefra, som ikke er lønnet af afdelingen. De fem valgte i daglig ledelse indgår i afdelingsbestyrelsen og tæller således med som repræsentanter for nuværende afdeling, ligesom de fem valgte indgår som kongresdelegerede på den førstkommende kongres og også her indgår som repræsentanter for nuværende afdeling. Daglig ledelse består af: Formand Næstformand Politisk leder af A-kassen Kasserer Organisationssekretær Uanset eventuelle vedtægtsbestemmelser kan KAD Hillerød indstille en fagligt ansat til afdelingsbestyrelsen, og denne kan opnå personligt genvalg. Denne aftale skal ses i lyset af, at KAD Hillerød, som eneste afdeling ikke gennem denne aftale får indstillet en person til valgt post i afdelingen. Inden 1. ordinære kongres vælger afdelingen repræsentation i henhold til aftalen om "fair repræsentation". Fusionsaftale 7

8 For det tilfælde, at der indkaldes til ekstraordinær kongres inden 1. ordinære kongres, vælges repræsentanter til denne i henhold til denne aftale. De nuværende afdelinger vælger til poster i den nye 3F afdeling således: SID Frederiksværk 1 politisk leder af A-kassen, som samtidig er kongresdelegeret 6 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 2 delegerede til eventuel ekstraordinær kongres 3 suppleanter for kongresdelegerede SID Frederikssund 1 organisationssekretær, som samtidig er kongresdelegeret 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret SID Stenløse 1 kasserer, som samtidig er kongresdelegeret 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret SID Skibby 1 næstformand, som samtidig er kongresdelegeret 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret KAD Frederiksværk 1 formand, som samtidig er kongresdelegeret 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 delegeret til eventuel ekstraordinær kongres 2 suppleanter for kongresdelegerede KAD Hillerød 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 delegeret til eventuel ekstraordinær kongres 1 suppleant for kongresdelegeret De nuværende afdelinger vælger bestyrelsesmedlemmer til branchebestyrelserne for Industri, Byg, Transport, Det offentlige område, samt det grønne område. Til de første branchebestyrelser kan vælges alle interesserede fagligt aktive indenfor branchens område. Fusionsaftale 8

9 I forbindelse med fusionen er det besluttet, at afdelingen har kontorer på følgende adresser: Aase Hansens Vej 10 Jernbanegade 38 Mølledammen 22 Hovedgaden Frederiksværk 3600 Frederikssund 3660 Stenløse 4050 Skibby Der er enighed om, at vedtægterne udformes i henhold til vedlagte bilag. På A-kassens område er reglerne om afdelingernes organisation og administration beskrevet i "Vedtægt for A-kassen i Dagpenge og andre ydelser udbetales månedsvis. En foreløbig fælles fusionsbalance, som viser summen af balancerne i de nuværende afdelinger, er vedlagt som bilag. Hver af de fire nuværende SID afdelinger indgår i den nye afdeling med hele sin økonomi. KAD Frederiksværk indgår med hele sin økonomi, og afgiver således ikke økonomi til den afdeling, hvori Skævinge og Helsinge kommuner bliver hjemhørende. Til gengæld tilføres den ny afdeling ikke økonomi fra KAD Hillerød. Aftale om dette vedlagt som bilag. Den nye afdeling indtræder samtidig i de ophørende afdelingers rettigheder og forpligtigelser over for fysiske personer, private virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Ansatte i nuværende afdelinger tilbydes ansættelse i 3F Frederiksværk- Frederikssund. Virksomhedsoverdragelsesloven gælder for de ansatte. Valgte overfører anciennitet fra oprindelig afdeling, hvis de tilbydes tidsubegrænset ansættelse, eller overgår til valgt funktion. Sammenlægningen af afdelingerne sker som skattefri fusion. Der er enighed om, at budget og kontingent for 2005 er som indstillet i vedlagte bilag. I perioden fra aftalens indgåelse til etableringen af den nye afdeling må der ikke foretages ekstraordinære dispositioner, uden at det er aftalt mellem de nuværende afdelinger. Fusionsaftale 9

10 Efter de nuværende forbunds ordinære kongresser og de nuværende afdelingers afsluttende generalforsamlinger afholdes stiftende generalforsamling i den nye afdeling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 3. Bekræftelse af fusionsaftale med bilag 4. Forelæggelse af valg 5. Afslutning ved formanden Med denne aftales indgåelse ophører samtlige kutymer og regler fra de eksisterende afdelinger pr Således aftalt den 23. oktober 2004 SID Frederiksværk SID Frederikssund SID Stenløse SID Skibby KAD Frederiksværk KAD Hillerød Deltagerne på konferencen i oktober Fusionsaftale 10

11 Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 1 Navn Fagligt Fælles Forbund Frederiksværk Frederikssund afdeling. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Frederiksværk kommune Med faglige- og A-kassekontorer i Stenløse, Frederiksværk, Skibby og Frederikssund kommuner. Afdelingen dækker geografisk Hundested, Frederiksværk, Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Ølstykke og Stenløse kommuner. 3 Formål Afdelingens formål er: a. At organisere alle lønmodtagere inden for Fagligt Fælles Forbund Frederiksværk Frederikssund afdeling organisationsområde, der er beskæftiget i afdelingens geografiske område. b. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser. c. At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. d. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter. e. At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse ved oprettelse af/og støtte til studiekredse og kursusvirksomhed. f. At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne. g. At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf. 4 Optagelse af medlemmer Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Fagligt Fælles Forbund. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt Arbejdsmiljøloven. Stk. 2. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til vedtægternes 14 eller øvrige tillidshverv, når varetagelse forudsætter personlig myndighed. 5 Indmeldelse Stk. 1. Ved indmeldelse udstedes et medlemsbevis, og der udleveres et eksemplar af forbundets love og afdelingens vedtægter. Stk. 2. Gyldigt medlemsbevis er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige formål. 11

12 6 Medlemskabets gyldighed Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets love ikke modarbejdes. 7 Kontingent Ud over de af forbundet og a-kassen pålagte kontingenter, betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. 8 Medlemmernes forpligtelser Stk. 1. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorgani-serede i mere end én uge uden at meddele afdelingen dette. Stk. 2. Medlemskab i de af afdelingen anerkendte arbejdspladsklubber er obligatorisk for alle medlemmer, der arbejder på de pågældende arbejdspladser. Afdelingens bestyrelse skal godkende klublovene. Stk. 3. Medlemmer skal omgående indberette uoverens-stemmelser med arbejdsgiver til tillidsrepræsentanten/afdelingen. Stk. 4. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden af-delingens samtykke. Medlemmer, der nedlægger arbejdet uden afde-lingens samtykke, mister retten til støtte. Stk. 5. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. Kun forbundet eller afdelingerne kan indgå/opsige overenskomster for medlemmerne. Stk. 6. Medlemmer, der under lockout eller strejke arbejder på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout, er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion. Ethvert medlem, det indstilles til eksklusion, har ret til at indanke sin sag for generalforsamlingen, hvortil vedkommende ikke kan nægtes adgang eller taleret. Intet medlem kan ekskluderes uden forbundets godkendelse. Stk. 7. Medlemmer har pligt til at bidrage med alle de oplysninger, afdelingen ønsker belyst omkring overenskomst-, løn- og øvrige arbejdsforhold. Stk. 8. Bopæl og arbejdspladsforandringer skal altid meddeles afdelingen. Har manglende meddelelse om forandringer medført forringelse af medlemmernes rettigheder, kan afdelingen eller dens bestyrelse ikke gøres ansvarlig for dette. 9 Restancer og udtræden Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. 10 Overflytninger Stk. 1. Medlemmerne kan til- og fraflyttes afdeling, når der ikke er restancer. Stk. 2. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 1 måned at framelde sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, hvis område medlemmet arbejder indenfor. Stk. 3. Medlemmer der er på efterløn, overgangsydelse eller ledige kan ved ønske om overflytning kun overflyttes til en afdeling, hvor medlemmet har bopæl. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 12

13 Stk. 4. Tillidsvalgte fritages fra overflytning til deres valgperiode er udløbet. Stk. 5. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold, forelægges spørgsmålet til afgørelse i hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. 11 Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Stk. 2. Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april kvartal. Stk. 4. Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden, frist for fremsendelse af indkomne forslag og en angivelse af, hvor og hvordan man kan få den endelige dagsorden. Senest 5 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne have adgang til de indkomne forslag. Generalforsamlingen varsles ved annoncering efter bestyrelsens beslutning. Stk. 5. Forslag (bortset fra personvalg), som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Afdelingens bestyrelse vælges for 3 år og består af formand, næstformand, en politisk ansvarlig for a-kassen samt en kasserer og en organisationssekretær. Herudover vælges 16 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer vælges det ene år. Det andet år vælges næstformand og den politiske ansvarlige for a-kassen samt 5 bestyrelsesmedlemmer, det tredje år vælges kasserer og organisationssekretær samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes at sikre en bred faglig og geografisk repræsentation, således at bestyrelsen afspejler sammensætningen af medlemmerne. Hver branchebestyrelse har således indstillingsret til et bestyrelsesmedlem. Stk. 7. Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det forlanges af et medlem. Ved valg, hvor der er mere end én kandidat, foretages skriftlig afstemning, og der kræves simpelt absolut flertal, dvs. at mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer skal falde på én kandidat, for at denne betragtes som valgt. Såfremt dette ikke opnås, foretages der omvalg. Stk. 8. Daglig ledelse vælges særskilt af medlemmerne, såfremt der er mere end en kandidat foretages urafstemning, senest 6 uger efter generalforsamlingen. Stk. 9. Ansatte i afdelingen kan ikke modtage valg til bestyrelsen. Stk.10. Suppleanter vælges for en etårig periode, på særskilte lister, og skal prioriteres. Stk.11. Generalforsamling vælger 1 statsautoriseret revisor. Stk. 12. Herudover vælger generalforsamlingen 3 bilagskontrollanter samt 3 suppleanter, den ene bilagskontrollant og en suppleant vælges det ene år. Det andet år vælges den anden bilagskontrollant og en suppleant. Det tredje år vælges den tredje bilagskontrollant og en suppleant. Bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens bestyrelse. Stk. 13. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 13

14 12 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 % af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i 11, stk. 4, dog uden den nævnte tidsfrist, men inden for senest 30 dage efter modtaget begæring herom. Stk. 3. Mindst 90 % af de medlemmer, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne. 13 Kongres og Delegeretmøde Delegerede og suppleanter til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde vælges på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ud af afdelingens delegerede indgår daglig ledelse som faste delegerede. 14 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen varetager under formandens ledelse afdelingens samlede interesser i overensstemmelse med forbundets, a-kassens og afdelingens vedtægter samt generalforsamlingens beslutninger. Under hensyn til forbundets love og afdelingens vedtægter fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af den øvrige bestyrelse er til stede. Stk. 3. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af repræsentanter til de steder, hvor afdelingen er repræsenteret. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter kontingentet efter indstilling fra daglig ledelse. Stk. 5. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende møder, udtræder bestyrelsesmedlemmet, og suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Valgte og fagligt ansatte i afdelingen samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, således at de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde. Stk. 7. Medlemmer af bestyrelsen afgår senest med udgangen af den måned, hvor de i henhold til gældende lovgivning er berettiget til at oppebære folkepension. Stk. 8. Bestyrelsen ansætter/afskediger fornødent personale efter indstilling fra daglig ledelse. Stk. 9. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. Stk. 10. Misbruger en person fra daglig ledelse afdelingens midler eller handler i strid med forbundets love eller afdelingens vedtægter, kan bestyrelsen straks suspendere vedkommende ved en flertalsbeslutning. Der konstitueres en person i vedkommendes plads, indtil valg kan finde sted. Stk. 11. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted. Stk. 12. Hvis en fastlønnet tillidsvalgt fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere en ny tillidsvalgt person, indtil valg kan finde sted. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 14

15 Stk. 13. Opnår en fastlønnet tillidsvalgt ikke genvalg, og er vedkommende ikke pensionsberettiget, erholder vedkommende løn måneden ud, og der udbetales fratrædelsesgodtgørelse svarende til minimum 3 måneder og maksimum 6 måneders løn, svarende til Funktionærloven, med mindre vedkommende er suspenderet jf. stk. 10. Ønsker den valgte ikke genvalg, skal der udbetales fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Stk. 14. Bestyrelsen fastsætter rammerne for løn- og ansættelsesforhold for valgte aflønnet af afdelingen. Stk. 15. Afgår en af afdelingen lønnet tillidsvalgt ved døden i en valgperiode, udbetaler afdelingen efterløn til ægtefælle, samlever eller børn under 18 år, overfor hvem den tillidsvalgte har forsørgelsespligt iht. Funktionærloven. 15 Tegningsregler Stk. 1. Den generalforsamlingsvalgte formand tegner afdelingen i alle anliggende med baggrund i bestyrelsens beslutninger bortset fra ved køb, salg eller belåning af fast ejendom. Ved formandens forfald tegnes afdelingen af næstformanden. Stk. 3. Kassereren er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændig for regnskabet. Stk. 4. Kontante midler ud over, hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i et pengeinstitut, i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. Stk. 5. Kassereren er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for forbund og tredjemand. Stk. 6. Kassereren forelægger en skriftlig regnskabsoversigt og budget for bestyrelsen på forlangende, endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab. Stk. 7. Såfremt regnskabet ikke er ført i overensstemmelse med bestyrelsens og revisionens beslutninger, kan bestyrelsen suspendere kassereren og konstituere en anden. Stk. 2. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves dog underskrift fra den beslutningsdygtige bestyrelse og fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for afdelingens daglige økonomiske anliggender. 16 Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Afdelingens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 15

16 17 Revision Stk. 1. Den statsautoriserede revisor reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger. Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede revisor. Stk. 3. OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Stk. 4. Aflønningen til bilagskontrollanterne fastlægges af bestyrelsen. Stk. 5. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk stikprøvekontrol af udgiftsbilag. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt herunder bestyrelsens referat. Stk. 6. Bilagskontrollanterne skal udarbejde en revisionsprotokol, som forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter revisionen samt på den ordinære generalforsamling. 18 Afdelingens ophør Stk. 1. Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. Stk. 2. Såfremt det besluttes, at en afdeling skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3. En afdeling kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt herfor ved en urafstemning. Med mindst 8 dages varsel skal generalforsamlingen desuden være skriftligt meddelt Fagligt Fælles Forbund. 19 Særskilte bestemmelser Stk. 1. Strider afdelingens vedtægter mod Fagligt Fælles Forbunds love, er sidstnævnte gældende. Stk. 2. Denne kan kun ændres efter godkendelse af Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3. Aftalen om fair repræsentation, indgået mellem SID og KAD har i 8 år forrang for afdelingsvedtægten. Det vil sige at daglig ledelse, bestyrelsen og afdelings kongresdelegerede sammensættes i henhold til aftalen. Afdelingens vedtægter skal ved ændringer sendes til forbundet, så det sikres, at vedtægterne ikke strider mod forbundets love. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 16

17 Vedtægter for afdelingens branchegrupper 1 Formålsparagraf Stk. 1. Gennem kurser, medlemsmøder og oplysningsvirksomhed i øvrigt, at højne den faglige og politiske bevidsthed blandt branchens medlemmer. Stk. 2. At drøfte branchens særlige problemer og forsøge at afhjælpe disse, blandt andet ved at indhente og fremsætte krav til overenskomstfornyelserne. Stk. 3. At arbejde for, at virksomhederne er dækket af overenskomster og se til, at disse overholdes i samarbejde med afdelingens valgte samt fagligt ansatte. 2 Branchegeneralforsamling Stk. 1. Den ordinære branchegeneralforsamling afholdes i oktober kvartal og indkaldes i henhold til afdelingsvedtægterne (se indkaldelse til afdelingens generalforsamling). Stk. 2. Mindst en af afdelingens ansatte tillidsfolk deltager på branchegeneralforsamlingen. Stk. 3. Ekstraordinær branchegeneralforsamling indkaldes i henhold til afdelingsvedtægterne. 3 Branchestyrelsen Stk. 1. Ved valg til branchebestyrelsen skal det tilstræbes at sikre en fair, - bred faglig og geografisk repræsentation, således at bestyrelsen afspejler medlemssammensætningen. Stk. 2. Brancheformanden og et af branchen fastsat antal bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand og halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år, - resten af bestyrelsen i ulige år. Stk. 3. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Brancegrupperne har indstillingsret i henhold til afdelingens ved- Stk. 4. tægter. Stk. 5. Bestyrelsen indkaldes efter behov og er ansvarlig overfor afdelingsbestyrelsen. Ved økonomiske beslutninger skal disse særskilt godkendes af afdelingsbestyrelsen. 17

18 Forventet kontingent for 3F 2005 Der har været sagt og skrevet meget om kontingentstørrelsen i vores nye 3F afdeling. Der har været forventninger om at kontingentet skulle holdes i ro, eller måske endda falde. Det er noget af et puslespil, at sammenligne forhold i to forbund og i hele 6 afdelinger, så vi kunne finde et fælles kontingent fremover. Vi har konstateret, at der i år er kr. 100,00 forskel fra billigste til dyreste afdeling, derfor vil alle ikke opleve, at kontingentet vil falde i år Vi tror på, at vi på sigt vil kunne holde kontingentudgifterne nede ved at lægge afdelingerne sammen, men der vil altså være nogle tilpasninger i starten, når vi skal til at have ens tilbud for os alle i 3F Frederiksværk Frederikssund fremover. Her kan I se fordelingen af det maksimale kontingent vi opkræver i Tallene skal tages med et enkelt forbehold, for vi har endnu ikke fået oplyst, hvor meget Statens andel til forsikring og efterløn vil stige, så vi har måttet gætte lidt, men bidrag til vores forbund og afdeling ligger fast. Er du medlem af en faglig klub, skal du huske, at du også betaler kontingent til den, men dit skattefradrag vil jo så også være lidt højere. KONTINGENT FORDELING I 3F F forbund: ,30 3F afdeling: ,70 A-kasse: ,00 Efterlønsbidrag: ,00 Adm. A-kasse: ,00 Fritidsulykkesforsikring:....36,50 Samlet kontingent: ,00 Kasserergruppen fra venstre Hanne, Ole & Anne Administration af A-kasse 12% Fritidsulykkesforsikring 3% 3F Forbund 17% 3F Afdeling 17% Efterlønsbidrag 29% 18 A-kasse 22%

19 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. Præmie: En hemmelig gave med vort nye logo 2. Præmie: Gavekort 3. Præmie: En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet. Hvor stort er oplaget af dette nummer? Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er der i den nye afdeling? Hvor mange kontorer vil der være i den nye afdeling? Hvad bliver afdelingens CVR nr. fra 1. januar? Hvornår afholdes der stiftende generalforsamling? november 1. december 1. januar Afleveres i din fagforening senest den 1. februar 2005 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet. 19

20 Afsender: SiD Frederikssund Jernbanegade Frederikssund B Magasinpost Id. nr DEN GRØNNE GRUPPE DEN OFFENT- LIGE GRUPPE TRANSPORT- GRUPPPEN A.B.-GRUPPEN INDUSTRIGRUPPEN Som du kan se, er der også plads til dig!

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 1 Januar 2014 H.P. Hanssens Gade 21 6200 Aabenraa Nørregade 20 6330 Padborg Nissumgade 3 6780 Skærbæk Ulsnæscentret Sundsnæs 11 1. sal 6300 Gråsten

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland Fagforeningens Formål Fagforeningens formål er i samarbejde med Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, og Serviceforbundet,

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere