LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling"

Transkript

1 LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

2 INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling Leder Fusionsaftale Vedtægter Branchevedtægter Kontingentsammensætning for Konkurrence Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du ønsker uddybning om den nye fagforening: KAD Frederiksværk tlf.: Jernbanegade 11 tlf.: Postboks 64 fax: Frederiksværk TLF. & FAX & WWW Fra 1. januar vil følgende numre være gældende for alle kontorer: Telefon: Fax: Hjemmeside: Lokalnyt for KAD/SiD - særnummer Oplag: eksemplarer Ansvarshavende: Jesper Olsen Tryk: Paritas Grafik, Frederikssund Deadline for stof til næste nummer er 28/2-05 KAD Hillerød tlf.: Ndr. Jernbanevej 15 fax: Hillerød SiD Frederikssund tlf.: Jernbanegade 38 fax: Postboks Frederikssund SiD Frederiksværk tlf.: Aase Hansensvej 10 fax: Postboks Frederiksværk SiD Skibby og omegn tlf.: Hovedgaden 37 fax: Postboks Skibby SiD Stenløse tlf.: Mølledammen 22 fax: Postboks Stenløse 2

3 Stiftende generalforsamling lørdag d. 20. november 2004 kl I auditoriet på Frederikssund gymnasium, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund Spørg i din afdeling angående evt. fællestransport Dørene åbnes kl , hvor der vil være mulighed for sandwich, vand/øl. For dem der kommer fra Hornsherred, er det nemmest, at dreje til venstre ved Tæppeland, og for dem der kommer fra Frederikssundsvejen, skal i dreje til højre ved Nissan. Der vil være skilte ved indgangen til gymnasiet, der viser resten af vejen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 3. Bekræftelse af fusionsaftale med bilag 4. Forelæggelse af valg 5. Afslutning ved formanden Husk medlemskort samt at medbringe dette blad, da der ikke vil blive udsendt yderligere materiale 3

4 Du skal komme til den stiftende generalforsamling den 20. november Men din afdelings "lukke generalforsamling" er lige så vigtig Afdelingsbestyrelserne fra de seks afdelinger, samt medarbejderne og andre tillidsrepræsentanter, har været samlet fredag og lørdag den 22. og 23. oktober på Bymose Hegn i Helsinge. Det blev et par gode dage, hvor vi fik taget en sidste samlet drøftelse af det sæt af aftaler, der er indgået mellem de seks bestyrelser, og nu er klar til forelæggelse for de enkelte afdelingers generalforsamlinger og den stiftende generalforsamling. Vores fusion er bygget over samme læst som forbundets fusion, og det vil sige, at valgene til den kommende afdeling foregår på den enkelte afdelings "lukke generalforsamling", således at det sikres, at vi starter med en bestyrelse og daglig ledelse, der afspejler de enkelte nuværende afdelingers størrelse. Du skal altså møde op på din egen nuværende afdelings generalforsamling for at sikre dig indflydelse på, hvem I sætter ind i ledelse og bestyrelse for 3F afdelingen. Vores 3F afdeling starter således på det grundlag, der er aftalt mellem de seks generalforsamlinger, og den stiftende generalforsamling skal således alene bekræfte, at vi vil det her. Den nye afdeling bliver ikke meget mere end tre måneder gammel, inden den første ordinære generalforsamling afholdes, og vi vil således hurtigt være inde i normale valgprocedurer. 5 af de seks afdelinger vælger hver en person til daglig ledelse, og det fremgår af fusionsaftalen hvilken post, der er tale om. Fordelingen af disse poster har længe været aftalt mellem afdelings-bestyrelserne i form af en henstilling til den enkelte afdelings generalforsamling. Oprindelig var det henstillet, at undertegnede blev valgt som afdelings-formand, men da det i sommer blev kendt, at jeg blev opfordret til at stille op som forhandlingssekretær i det nye forbunds industrigruppe, måtte vi forny denne aftale. Det skete helt uden problemer, idet det virkede meget naturligt fortsat at bede SID Stenløse om, at vælge Ole Lind Larsen som kasserer, SID Skibby om at vælge Johnny Søndergaard som næstformand og SID Frederikssund om at vælge Jesper Olsen som organisationssekretær. Der blev byttet poster i Frederiksværk, idet SID Frederiksværk blev bedt om at vælge Ove Christiansen som politisk leder af A-kassen og KAD Frederiksværk om at vælge Aino Reffs som afdelings-formand. Ove har 33 års erfaring med A-kassearbejde og er en kapacitet på området, ligesom han har været vant til at deltage i den politiske beslutningsproces, når der skulle gøres noget for ledige medlemmer. Aino Reffs har været en del af det faglige liv i Frederiksværk gennem 30 år. Først som tillidsrepræsentant for sine kolleger på Stålvalseværket, og fra 1991 som en markant formand for KAD Frederiksværk og fra 1997 har Aino siddet i KAD s hovedbestyrelse, hvor hun var en af fortalerne for fusionen med SID. 4

5 Jeg er overbevist om, at vores 3F afdeling får en god formand i Aino. Jeg synes, jeg kender hende særdeles godt. Vi var tillidsmandskolleger på Stålvalseværket, vi er formandskolleger i Frederiksværk, vi er henholdsvis formand og næstformand i LO sektionen i Frederiksværk, og fra 1. januar bliver hun også min arbejdsgiver, idet Aino er valgt ind i såvel industrigruppens bestyrelse, som i hovedbestyrelsen for 3F forbundet. Jørgen Andersen, Frederiksværk Formandsgruppen fra venstre mod højre: Ove Christiansen, Johnny Søndergaard, Jesper Olsen, Aino Reffs & Ole Lind Larsen Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i nr er: 1. præmie: Kjeld Mortensen, Frederiksværk 2. præmie: Else Margrethe Hansen, Slangerup 3. præmie: Morten Storm Hansen, Frederikssund Vinderne er underrettet pr. brev 5

6 Fusionsaftale Mellem ledelserne i: SID Frederiksværk afdeling SID Frederikssund afdeling SID Stenløse afdeling SID Skibby afdeling KAD Frederiksværk afdeling KAD Hillerød afdeling Med tilhørende A-kasser, og med tilslutning fra de respektive bestyrelser, er der den 23. oktober 2004 indgået aftale om, overfor afdelingernes generalforsamlinger, at fremsætte følgende forslag til fusionsaftale: SID Frederiksværk afdeling, CVR nr SID Frederikssund afdeling, CVR nr SID Stenløse afdeling, CVR nr SID Skibby afdeling, CVR nr KAD Frederiksværk afdeling, CVR nr for så vidt angår medlemmer med arbejdssted i Frederiksværk og Hundested kommune. KAD Hillerød afdeling, CVR nr for så vidt angår medlemmer med arbejdssted i Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Stenløse, Ølstykke og Slangerup kommune. Med tilhørende A-kasse fusioner med ikrafttræden den 1. januar 2005 i en fælles afdeling under Fagligt Fælles Forbund ved navn: Frederiksværk-Frederikssund afdeling. Fusionen sker teknisk ved videreførelse af SID Frederiksværk CVR. Nr Uanset den tekniske videreførelse af ovennævnte CVR nr., er der i faglig politisk henseende tale om ophør af de eksisterende afdelinger og dannelse af en ny fælles afdeling. Den lokale A-kasses nummer vil være Den lokale beslutning om sammenlægning af afdelingerne er begrundet i beslutninger i Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt arbejderforbund i Danmark. I begge forbund er fusionen besluttet på kongresser og ved urafstemning blandt medlemmerne. Fusionsaftale 6

7 En del af den overordnede beslutning er, at der skal etableres en ny lokalstruktur med økonomisk selvbærende afdelinger. Afdelingen dækker geografisk Frederiksværk, Hundested, Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Ølstykke, Stenløse og Slangerup kommuner. Afdelingen er en blandet afdeling, opdelt i indtil 6 brancher. Fagligt dækker afdelingen alle de områder, forbundet organiserer, dog undtaget murerne, som indgår i den afdeling, hvori Allerød kommune er beliggende, og kollektiv bustrafik, samt Falck folk, som indgår i den afdeling, hvori Hillerød kommune er beliggende, men kun for så vidt virksomheder omtalt i organisationsaftale, som ved sammenlægningen er godkendt i forbundene SID og KAD. Aftalen om fair repræsentation, indgået mellem de to forbund, har i 8 år forrang for afdelingsvedtægterne ved sammensætning af daglig ledelse, afdelingsbestyrelsen og ved valg til kongres i Fælles Fagligt Forbund. Aftalen om "fair repræsentation" udelukker ikke, at der senere kan ske ændringer i antallet af bestyrelsesmedlemmer eller antallet af fagligt valgte. Indstillings retten til de valgte poster og afdelingsbestyrelsen gælder i forhold til den første bestyrelse, men principperne i aftalen om "fair repræsentation" overholdes som helhed i 8 år. Afdelingsbestyrelsen består af i alt 21 medlemmer, fordelt med 5 til den daglige ledelse og 16 pladser til repræsentanter udefra, som ikke er lønnet af afdelingen. De fem valgte i daglig ledelse indgår i afdelingsbestyrelsen og tæller således med som repræsentanter for nuværende afdeling, ligesom de fem valgte indgår som kongresdelegerede på den førstkommende kongres og også her indgår som repræsentanter for nuværende afdeling. Daglig ledelse består af: Formand Næstformand Politisk leder af A-kassen Kasserer Organisationssekretær Uanset eventuelle vedtægtsbestemmelser kan KAD Hillerød indstille en fagligt ansat til afdelingsbestyrelsen, og denne kan opnå personligt genvalg. Denne aftale skal ses i lyset af, at KAD Hillerød, som eneste afdeling ikke gennem denne aftale får indstillet en person til valgt post i afdelingen. Inden 1. ordinære kongres vælger afdelingen repræsentation i henhold til aftalen om "fair repræsentation". Fusionsaftale 7

8 For det tilfælde, at der indkaldes til ekstraordinær kongres inden 1. ordinære kongres, vælges repræsentanter til denne i henhold til denne aftale. De nuværende afdelinger vælger til poster i den nye 3F afdeling således: SID Frederiksværk 1 politisk leder af A-kassen, som samtidig er kongresdelegeret 6 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 2 delegerede til eventuel ekstraordinær kongres 3 suppleanter for kongresdelegerede SID Frederikssund 1 organisationssekretær, som samtidig er kongresdelegeret 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret SID Stenløse 1 kasserer, som samtidig er kongresdelegeret 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret SID Skibby 1 næstformand, som samtidig er kongresdelegeret 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant for kongresdelegeret KAD Frederiksværk 1 formand, som samtidig er kongresdelegeret 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 delegeret til eventuel ekstraordinær kongres 2 suppleanter for kongresdelegerede KAD Hillerød 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen 1 delegeret til eventuel ekstraordinær kongres 1 suppleant for kongresdelegeret De nuværende afdelinger vælger bestyrelsesmedlemmer til branchebestyrelserne for Industri, Byg, Transport, Det offentlige område, samt det grønne område. Til de første branchebestyrelser kan vælges alle interesserede fagligt aktive indenfor branchens område. Fusionsaftale 8

9 I forbindelse med fusionen er det besluttet, at afdelingen har kontorer på følgende adresser: Aase Hansens Vej 10 Jernbanegade 38 Mølledammen 22 Hovedgaden Frederiksværk 3600 Frederikssund 3660 Stenløse 4050 Skibby Der er enighed om, at vedtægterne udformes i henhold til vedlagte bilag. På A-kassens område er reglerne om afdelingernes organisation og administration beskrevet i "Vedtægt for A-kassen i Dagpenge og andre ydelser udbetales månedsvis. En foreløbig fælles fusionsbalance, som viser summen af balancerne i de nuværende afdelinger, er vedlagt som bilag. Hver af de fire nuværende SID afdelinger indgår i den nye afdeling med hele sin økonomi. KAD Frederiksværk indgår med hele sin økonomi, og afgiver således ikke økonomi til den afdeling, hvori Skævinge og Helsinge kommuner bliver hjemhørende. Til gengæld tilføres den ny afdeling ikke økonomi fra KAD Hillerød. Aftale om dette vedlagt som bilag. Den nye afdeling indtræder samtidig i de ophørende afdelingers rettigheder og forpligtigelser over for fysiske personer, private virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Ansatte i nuværende afdelinger tilbydes ansættelse i 3F Frederiksværk- Frederikssund. Virksomhedsoverdragelsesloven gælder for de ansatte. Valgte overfører anciennitet fra oprindelig afdeling, hvis de tilbydes tidsubegrænset ansættelse, eller overgår til valgt funktion. Sammenlægningen af afdelingerne sker som skattefri fusion. Der er enighed om, at budget og kontingent for 2005 er som indstillet i vedlagte bilag. I perioden fra aftalens indgåelse til etableringen af den nye afdeling må der ikke foretages ekstraordinære dispositioner, uden at det er aftalt mellem de nuværende afdelinger. Fusionsaftale 9

10 Efter de nuværende forbunds ordinære kongresser og de nuværende afdelingers afsluttende generalforsamlinger afholdes stiftende generalforsamling i den nye afdeling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 3. Bekræftelse af fusionsaftale med bilag 4. Forelæggelse af valg 5. Afslutning ved formanden Med denne aftales indgåelse ophører samtlige kutymer og regler fra de eksisterende afdelinger pr Således aftalt den 23. oktober 2004 SID Frederiksværk SID Frederikssund SID Stenløse SID Skibby KAD Frederiksværk KAD Hillerød Deltagerne på konferencen i oktober Fusionsaftale 10

11 Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 1 Navn Fagligt Fælles Forbund Frederiksværk Frederikssund afdeling. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Frederiksværk kommune Med faglige- og A-kassekontorer i Stenløse, Frederiksværk, Skibby og Frederikssund kommuner. Afdelingen dækker geografisk Hundested, Frederiksværk, Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Ølstykke og Stenløse kommuner. 3 Formål Afdelingens formål er: a. At organisere alle lønmodtagere inden for Fagligt Fælles Forbund Frederiksværk Frederikssund afdeling organisationsområde, der er beskæftiget i afdelingens geografiske område. b. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser. c. At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. d. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter. e. At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse ved oprettelse af/og støtte til studiekredse og kursusvirksomhed. f. At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne. g. At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf. 4 Optagelse af medlemmer Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Fagligt Fælles Forbund. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt Arbejdsmiljøloven. Stk. 2. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til vedtægternes 14 eller øvrige tillidshverv, når varetagelse forudsætter personlig myndighed. 5 Indmeldelse Stk. 1. Ved indmeldelse udstedes et medlemsbevis, og der udleveres et eksemplar af forbundets love og afdelingens vedtægter. Stk. 2. Gyldigt medlemsbevis er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige formål. 11

12 6 Medlemskabets gyldighed Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets love ikke modarbejdes. 7 Kontingent Ud over de af forbundet og a-kassen pålagte kontingenter, betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. 8 Medlemmernes forpligtelser Stk. 1. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorgani-serede i mere end én uge uden at meddele afdelingen dette. Stk. 2. Medlemskab i de af afdelingen anerkendte arbejdspladsklubber er obligatorisk for alle medlemmer, der arbejder på de pågældende arbejdspladser. Afdelingens bestyrelse skal godkende klublovene. Stk. 3. Medlemmer skal omgående indberette uoverens-stemmelser med arbejdsgiver til tillidsrepræsentanten/afdelingen. Stk. 4. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden af-delingens samtykke. Medlemmer, der nedlægger arbejdet uden afde-lingens samtykke, mister retten til støtte. Stk. 5. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. Kun forbundet eller afdelingerne kan indgå/opsige overenskomster for medlemmerne. Stk. 6. Medlemmer, der under lockout eller strejke arbejder på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout, er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion. Ethvert medlem, det indstilles til eksklusion, har ret til at indanke sin sag for generalforsamlingen, hvortil vedkommende ikke kan nægtes adgang eller taleret. Intet medlem kan ekskluderes uden forbundets godkendelse. Stk. 7. Medlemmer har pligt til at bidrage med alle de oplysninger, afdelingen ønsker belyst omkring overenskomst-, løn- og øvrige arbejdsforhold. Stk. 8. Bopæl og arbejdspladsforandringer skal altid meddeles afdelingen. Har manglende meddelelse om forandringer medført forringelse af medlemmernes rettigheder, kan afdelingen eller dens bestyrelse ikke gøres ansvarlig for dette. 9 Restancer og udtræden Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. 10 Overflytninger Stk. 1. Medlemmerne kan til- og fraflyttes afdeling, når der ikke er restancer. Stk. 2. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 1 måned at framelde sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, hvis område medlemmet arbejder indenfor. Stk. 3. Medlemmer der er på efterløn, overgangsydelse eller ledige kan ved ønske om overflytning kun overflyttes til en afdeling, hvor medlemmet har bopæl. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 12

13 Stk. 4. Tillidsvalgte fritages fra overflytning til deres valgperiode er udløbet. Stk. 5. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold, forelægges spørgsmålet til afgørelse i hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. 11 Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Stk. 2. Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april kvartal. Stk. 4. Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden, frist for fremsendelse af indkomne forslag og en angivelse af, hvor og hvordan man kan få den endelige dagsorden. Senest 5 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne have adgang til de indkomne forslag. Generalforsamlingen varsles ved annoncering efter bestyrelsens beslutning. Stk. 5. Forslag (bortset fra personvalg), som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Afdelingens bestyrelse vælges for 3 år og består af formand, næstformand, en politisk ansvarlig for a-kassen samt en kasserer og en organisationssekretær. Herudover vælges 16 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer vælges det ene år. Det andet år vælges næstformand og den politiske ansvarlige for a-kassen samt 5 bestyrelsesmedlemmer, det tredje år vælges kasserer og organisationssekretær samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes at sikre en bred faglig og geografisk repræsentation, således at bestyrelsen afspejler sammensætningen af medlemmerne. Hver branchebestyrelse har således indstillingsret til et bestyrelsesmedlem. Stk. 7. Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det forlanges af et medlem. Ved valg, hvor der er mere end én kandidat, foretages skriftlig afstemning, og der kræves simpelt absolut flertal, dvs. at mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer skal falde på én kandidat, for at denne betragtes som valgt. Såfremt dette ikke opnås, foretages der omvalg. Stk. 8. Daglig ledelse vælges særskilt af medlemmerne, såfremt der er mere end en kandidat foretages urafstemning, senest 6 uger efter generalforsamlingen. Stk. 9. Ansatte i afdelingen kan ikke modtage valg til bestyrelsen. Stk.10. Suppleanter vælges for en etårig periode, på særskilte lister, og skal prioriteres. Stk.11. Generalforsamling vælger 1 statsautoriseret revisor. Stk. 12. Herudover vælger generalforsamlingen 3 bilagskontrollanter samt 3 suppleanter, den ene bilagskontrollant og en suppleant vælges det ene år. Det andet år vælges den anden bilagskontrollant og en suppleant. Det tredje år vælges den tredje bilagskontrollant og en suppleant. Bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens bestyrelse. Stk. 13. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 13

14 12 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 % af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i 11, stk. 4, dog uden den nævnte tidsfrist, men inden for senest 30 dage efter modtaget begæring herom. Stk. 3. Mindst 90 % af de medlemmer, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne. 13 Kongres og Delegeretmøde Delegerede og suppleanter til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde vælges på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ud af afdelingens delegerede indgår daglig ledelse som faste delegerede. 14 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen varetager under formandens ledelse afdelingens samlede interesser i overensstemmelse med forbundets, a-kassens og afdelingens vedtægter samt generalforsamlingens beslutninger. Under hensyn til forbundets love og afdelingens vedtægter fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af den øvrige bestyrelse er til stede. Stk. 3. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af repræsentanter til de steder, hvor afdelingen er repræsenteret. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter kontingentet efter indstilling fra daglig ledelse. Stk. 5. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende møder, udtræder bestyrelsesmedlemmet, og suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Valgte og fagligt ansatte i afdelingen samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, således at de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde. Stk. 7. Medlemmer af bestyrelsen afgår senest med udgangen af den måned, hvor de i henhold til gældende lovgivning er berettiget til at oppebære folkepension. Stk. 8. Bestyrelsen ansætter/afskediger fornødent personale efter indstilling fra daglig ledelse. Stk. 9. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. Stk. 10. Misbruger en person fra daglig ledelse afdelingens midler eller handler i strid med forbundets love eller afdelingens vedtægter, kan bestyrelsen straks suspendere vedkommende ved en flertalsbeslutning. Der konstitueres en person i vedkommendes plads, indtil valg kan finde sted. Stk. 11. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted. Stk. 12. Hvis en fastlønnet tillidsvalgt fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere en ny tillidsvalgt person, indtil valg kan finde sted. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 14

15 Stk. 13. Opnår en fastlønnet tillidsvalgt ikke genvalg, og er vedkommende ikke pensionsberettiget, erholder vedkommende løn måneden ud, og der udbetales fratrædelsesgodtgørelse svarende til minimum 3 måneder og maksimum 6 måneders løn, svarende til Funktionærloven, med mindre vedkommende er suspenderet jf. stk. 10. Ønsker den valgte ikke genvalg, skal der udbetales fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Stk. 14. Bestyrelsen fastsætter rammerne for løn- og ansættelsesforhold for valgte aflønnet af afdelingen. Stk. 15. Afgår en af afdelingen lønnet tillidsvalgt ved døden i en valgperiode, udbetaler afdelingen efterløn til ægtefælle, samlever eller børn under 18 år, overfor hvem den tillidsvalgte har forsørgelsespligt iht. Funktionærloven. 15 Tegningsregler Stk. 1. Den generalforsamlingsvalgte formand tegner afdelingen i alle anliggende med baggrund i bestyrelsens beslutninger bortset fra ved køb, salg eller belåning af fast ejendom. Ved formandens forfald tegnes afdelingen af næstformanden. Stk. 3. Kassereren er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændig for regnskabet. Stk. 4. Kontante midler ud over, hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i et pengeinstitut, i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. Stk. 5. Kassereren er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for forbund og tredjemand. Stk. 6. Kassereren forelægger en skriftlig regnskabsoversigt og budget for bestyrelsen på forlangende, endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab. Stk. 7. Såfremt regnskabet ikke er ført i overensstemmelse med bestyrelsens og revisionens beslutninger, kan bestyrelsen suspendere kassereren og konstituere en anden. Stk. 2. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves dog underskrift fra den beslutningsdygtige bestyrelse og fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for afdelingens daglige økonomiske anliggender. 16 Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Afdelingens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 15

16 17 Revision Stk. 1. Den statsautoriserede revisor reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger. Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede revisor. Stk. 3. OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Stk. 4. Aflønningen til bilagskontrollanterne fastlægges af bestyrelsen. Stk. 5. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk stikprøvekontrol af udgiftsbilag. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt herunder bestyrelsens referat. Stk. 6. Bilagskontrollanterne skal udarbejde en revisionsprotokol, som forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter revisionen samt på den ordinære generalforsamling. 18 Afdelingens ophør Stk. 1. Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. Stk. 2. Såfremt det besluttes, at en afdeling skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3. En afdeling kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt herfor ved en urafstemning. Med mindst 8 dages varsel skal generalforsamlingen desuden være skriftligt meddelt Fagligt Fælles Forbund. 19 Særskilte bestemmelser Stk. 1. Strider afdelingens vedtægter mod Fagligt Fælles Forbunds love, er sidstnævnte gældende. Stk. 2. Denne kan kun ændres efter godkendelse af Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3. Aftalen om fair repræsentation, indgået mellem SID og KAD har i 8 år forrang for afdelingsvedtægten. Det vil sige at daglig ledelse, bestyrelsen og afdelings kongresdelegerede sammensættes i henhold til aftalen. Afdelingens vedtægter skal ved ændringer sendes til forbundet, så det sikres, at vedtægterne ikke strider mod forbundets love. Vedtægter for 3F Frederiksværk - Frederikssund afdeling 16

17 Vedtægter for afdelingens branchegrupper 1 Formålsparagraf Stk. 1. Gennem kurser, medlemsmøder og oplysningsvirksomhed i øvrigt, at højne den faglige og politiske bevidsthed blandt branchens medlemmer. Stk. 2. At drøfte branchens særlige problemer og forsøge at afhjælpe disse, blandt andet ved at indhente og fremsætte krav til overenskomstfornyelserne. Stk. 3. At arbejde for, at virksomhederne er dækket af overenskomster og se til, at disse overholdes i samarbejde med afdelingens valgte samt fagligt ansatte. 2 Branchegeneralforsamling Stk. 1. Den ordinære branchegeneralforsamling afholdes i oktober kvartal og indkaldes i henhold til afdelingsvedtægterne (se indkaldelse til afdelingens generalforsamling). Stk. 2. Mindst en af afdelingens ansatte tillidsfolk deltager på branchegeneralforsamlingen. Stk. 3. Ekstraordinær branchegeneralforsamling indkaldes i henhold til afdelingsvedtægterne. 3 Branchestyrelsen Stk. 1. Ved valg til branchebestyrelsen skal det tilstræbes at sikre en fair, - bred faglig og geografisk repræsentation, således at bestyrelsen afspejler medlemssammensætningen. Stk. 2. Brancheformanden og et af branchen fastsat antal bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand og halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år, - resten af bestyrelsen i ulige år. Stk. 3. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Brancegrupperne har indstillingsret i henhold til afdelingens ved- Stk. 4. tægter. Stk. 5. Bestyrelsen indkaldes efter behov og er ansvarlig overfor afdelingsbestyrelsen. Ved økonomiske beslutninger skal disse særskilt godkendes af afdelingsbestyrelsen. 17

18 Forventet kontingent for 3F 2005 Der har været sagt og skrevet meget om kontingentstørrelsen i vores nye 3F afdeling. Der har været forventninger om at kontingentet skulle holdes i ro, eller måske endda falde. Det er noget af et puslespil, at sammenligne forhold i to forbund og i hele 6 afdelinger, så vi kunne finde et fælles kontingent fremover. Vi har konstateret, at der i år er kr. 100,00 forskel fra billigste til dyreste afdeling, derfor vil alle ikke opleve, at kontingentet vil falde i år Vi tror på, at vi på sigt vil kunne holde kontingentudgifterne nede ved at lægge afdelingerne sammen, men der vil altså være nogle tilpasninger i starten, når vi skal til at have ens tilbud for os alle i 3F Frederiksværk Frederikssund fremover. Her kan I se fordelingen af det maksimale kontingent vi opkræver i Tallene skal tages med et enkelt forbehold, for vi har endnu ikke fået oplyst, hvor meget Statens andel til forsikring og efterløn vil stige, så vi har måttet gætte lidt, men bidrag til vores forbund og afdeling ligger fast. Er du medlem af en faglig klub, skal du huske, at du også betaler kontingent til den, men dit skattefradrag vil jo så også være lidt højere. KONTINGENT FORDELING I 3F F forbund: ,30 3F afdeling: ,70 A-kasse: ,00 Efterlønsbidrag: ,00 Adm. A-kasse: ,00 Fritidsulykkesforsikring:....36,50 Samlet kontingent: ,00 Kasserergruppen fra venstre Hanne, Ole & Anne Administration af A-kasse 12% Fritidsulykkesforsikring 3% 3F Forbund 17% 3F Afdeling 17% Efterlønsbidrag 29% 18 A-kasse 22%

19 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. Præmie: En hemmelig gave med vort nye logo 2. Præmie: Gavekort 3. Præmie: En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet. Hvor stort er oplaget af dette nummer? Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er der i den nye afdeling? Hvor mange kontorer vil der være i den nye afdeling? Hvad bliver afdelingens CVR nr. fra 1. januar? Hvornår afholdes der stiftende generalforsamling? november 1. december 1. januar Afleveres i din fagforening senest den 1. februar 2005 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet. 19

20 Afsender: SiD Frederikssund Jernbanegade Frederikssund B Magasinpost Id. nr DEN GRØNNE GRUPPE DEN OFFENT- LIGE GRUPPE TRANSPORT- GRUPPPEN A.B.-GRUPPEN INDUSTRIGRUPPEN Som du kan se, er der også plads til dig!

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Lemvig kommune

1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Lemvig kommune VEDTÆGTER for Afdelingens vedtægter skal ved ændringer sendes til forbundet, så det sikres, at vedtægterne ikke strider mod forbundets love. 1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

VEDTÆGTER for 3F Bornholm.

VEDTÆGTER for 3F Bornholm. VEDTÆGTER for 3F Bornholm. 1. Afdelingens navn. Afdelingens navn er: 3F Bornholm, (Fagligt Fælles Forbund Bornholm) og er en lokalafdeling af Fagligt Fælles Forbund i Danmark. 2. Afdelingens hjemsted.

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune

3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune Forslag til generalforsamlingen 2015 Nuværende tekst (senest redigeret 6. marts 2014) Ny tekst Begrundelse 1 Navn Afdelingens navn: 3 F. Als 1 Navn Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Indholdsfortegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytninger

Læs mere

Afdelingsvedtægter. 3F Kalundborg

Afdelingsvedtægter. 3F Kalundborg Afdelingsvedtægter 3F Kalundborg Kapitel 1: Navn og hjemsted 1 Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: 3F Kalundborg Afdelingens hjemsted er Kalundborg Kapitel 2: Formål 2 Afdelingernes formål er:

Læs mere

Vedtægter for 3 F Køge Bugt

Vedtægter for 3 F Køge Bugt Vedtægter for 3 F Køge Bugt 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytning 8 Restancer og udtræden 9. Medlemmernes forpligtigelse 10.

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund 3F Sydsjælland

Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund 3F Sydsjælland Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. 1 Navn. Fagligt Fælles Forbund (3F) Afdelingens navn er: 3F Sydsjælland. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund Frederikshavn Skagen. Sæby. Læsø Vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2013 Indhold Afdelingens navn Side 3 Hjemsted og kontorer Side 3 Afdelingens formål Side

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

3F Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening København

3F Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening København 3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København 1 Navn Vedtægter for BJMF Mølle Alle 26, 2500 Valby Fagforeningens navn er: 3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København (BJMF) 2 Fagforeningens

Læs mere

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtaget 23. marts 2013 Formål: 1. Klubbens navn er Havnearbejdernes Klub af 1980", og dens formål er at samle alle beskæftigede havnearbejdere hos Copenhagen

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Dansk Funktionærforbund. Faglig Puls har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere