ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER SEPTEMBER 2013 CVR.NR we materialize ideas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER SEPTEMBER 2013 CVR.NR we materialize ideas

2 SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) Web-site CVR.nr Regnskabsår Direktion Søren Stensdal Bestyrelse Ole Depping Schneider, formand Søren Stensdal Stig Wadmann Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2014 Dirigent 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Koncernoversigt 4 Beskrivelse af porteføljevirksomheder 5 Koncernens hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Resultatopgørelse for koncern og moderselskab 15 Balance for koncern og moderselskab 16 Egenkapitalopgørelse for koncern og moderselskab 18 Pengestrømsopgørelse, koncernen 19 Anvendt regnskabspraksis 20 Noter til moderselskabet og koncernen 25 3

4 KONCERNOVERSIGT 78,3% Realia A/S 100,0% Realia Ejendomme A/S 100,0% K/S Realia Rødovre 90,0% 87,5% Lightyears A/S Protelevision Technologies Corp. A/S 100,0% 66,6% Hillerød Syd A/S K/S Kastaniehaven, Holbæk 100,0% 100,0% K/S Byudviklingsselskabet Hillerød Syd Komplementar Hillerød Syd ApS 50,0% Parkzone A/S 66,6% K/S ASGAARD Annebergparken 50,0% Parkzone Ejendomme ApS 66,6% Annebergparken ApS 100,0% Hotel Ebeltoft Strand A/S 100,0% Formation A/S 100,0% Realia Ballerup A/S 100,0% AG 1 ApS 100,0% Erhvervspark Himmerland ApS 100,0% K/S Fredericia Megacenter Stensdal Group A/S 100,0% Ejendomsselskabet Skjernvej 1 A/S 100,0% K/S ASGAARD Osted 100,0% Aktieselskabet af 14. februar ,0% K/S Højmosehus 100,0% Accustos A/S 100,0% Komplementar AG ApS 33,3% Extenso Inkasso ApS 85,0% Nordic Development Group Holding ApS 100,0% Nordic Development Group A/S 100,0% Ebeltoft Strand Lejlighedsudlejning ApS 25,5% Tetris A/S 50,0% Farum Industriejendomme A/S 25,5% Tetris Holding ApS 51,0% 100,0% IES Holding A/S IRIS Enterprise Solutions A/S 50,0% Agnitio Holding A/S 54,92% 30,325% Agnitio A/S 30,325% Anthill Agency A/S 4

5 BESKRIVELSE AF UDVALGTE SELSKABER Realia A/S CVR.nr Formål / aktivitet Realia er et velkonsolideret og dynamisk ejendomsselskab, med en portefølje af primært erhvervsejendomme, hovedsagelig koncentreret omkring København. Realia ejer mere end m² ejendomme og udvider løbende porteføljen. Realia A/S er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Protelevision Technologies A/S CVR.nr Formål / aktivitet ProTelevision Technologies A/S, der er en højteknologisk udviklings- og produktionsvirksomhed, er leverandør af digitalt signalbehandlingsudstyr og teknologi til transmission af digitale broadcasting signaler. Virksomhedens produkter er bredt anerkendt som værende teknologisk førende og afsætningen er 99 % eksport. Lightyears A/S CVR.nr Formål / aktivitet Lightyears A/S udvikler og markedsfører unikke lamper til design- og kvalitetsbevidste forbrugere. Virksomheden udfordrer måden at tænke, udvikle og opfatte lys på, og sortimentet fremstår som en ny og banebrydende kategori inden for moderne design- og kvalitetsbelysning. Agnitio A/S CVR.nr Formål / aktivitet Agnitio A/S er et softwarehus, der udvikler og sælger CLM (Closed Loop Marketing) systemer hovedsageligt til den farmaceutiske industri internationalt. Selskabet har udviklingsafdelinger i Danmark, UK og Ukraine. Selskabet har etableret egne salgskontorer i USA, Brasilien, Kina, Tyskland, England og Frankrig. 5

6 BESKRIVELSE AF UDVALGTE SELSKABER Formål / aktivitet Anthill Agency A/S CVR.nr Anthill Agency A/S er blandt verdens førende digitale reklamebureauer, med speciale i den pharmaceutiske industri. Anthill Agency A/S har kontorer i Danmark, Tyskland, England, Brasilien og USA. Hotel Ebeltoft Strand A/S CVR.nr Formål / aktivitet Selskabet driver kursus-, hotel- og kongresvirksomhed fra en smuk og markant ejendom, tegnet af Friis og Moltke, med en unik beliggenhed i første række til vandet i Ebeltoft. ParkZone A/S CVR.nr Formål / aktivitet Selskabet driver virksomhed i forbindelse med parkering og parkeringskontrol, med aktiviteter i hele Danmark og er blandt landets 5 største private parkeringsselskaber. IRIS Enterprise Solutions A/S CVR.nr Formål / aktivitet IRIS Enterprise Solutions A/S er et softwarehus, der udvikler og sælger et avanceret system, til digital håndtering af dokumenter, herunder særligt indkommende fakturaer, med direkte integration til virksomhedens øvrige IT-systemer (ERP m.v.) 6

7 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 2012/ / / / /09 Hovedtal (i t.dkk) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat Andel af årets resultat der tilfalder moderselskabets aktionærer Egenkapital Minoriteters andel af egenkapital Balancesum Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Heraf investering i materielle aktiver Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nøgletal Bruttomargin 55,54% 59,19% 51,11% 44,78% 47,84% Overskudsgrad 21,36% -9,71% -4,93% -18,11% 0,72% Egenkapitalforrentning 2,56% -3,09% -2,15% -20,92% -8,65% Soliditet 31,50% 30,33% 28,53% 29,59% 30,80% Definitioner og beregningsformler Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anberalinger. Bruttomargin (%) Overskudsgrad (%) Egenkapitalforrentning (%) Soliditet (%) 7 Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) x 100 Nettoomsætning Resultat efter skat x 100 Moderselskabets gennemsnitlige egenkapital Egenkapital i alt Samlede aktiver

8 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Stensdal Group A/S' hovedaktivitet er at drive virksomhed med investering, finansiering, handel med fast ejendom og handel i øvrigt samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Udviklingen i selskabet henholdsvis koncernens økonomiske aktiviteter og forhold Et overskud på koncernbasis på m.dkk 4,1 Moderselskabets andel af resultatet udgør m.dkk 7,2 Det stærke fokus på udvikling af porteføljeselskaberne er fastholdt Særligt Lightyears A/S udvikler sig særdeles positivt, men generelt er der betydeligt forbedrede resultater i de fleste porteføljeselskaber ProTelevision Technologies Corp. A/S bidrager i året med et betydeligt tab. Udviklingen er dog positiv og der forventes et positivt resultat i det kommende regnskabsår Resultatet på såvel koncern- som moderselskabsniveau forventes yderligere væsentligt forøget i 2013/14 Koncernen har i 2012/13 realiseret en omsætning på m.dkk 112,0 (2011/12: m.dkk 121,0) og et resultat af primær drift på m.dkk 24,0 (2011/12: m.dkk -11,7). Årets resultat efter skat for koncernen udgør et overskud på m.dkk 4,1 (2011/12: m.dkk -4,9), hvilket er på niveau med det forventede og tilfredsstillende. Moderselskabets andel af resultatet udgør et overskud på m.dkk 7,2 (2011/12: m.dkk 4). Regnskabsåret 2012/13 har været præget af en fortsat relativt lav aktivitet på ejendomsmarkedet, men dog med en lidt mere positiv tendens end i de senere år. Set i lyset heraf har bidraget fra Realia A/S (tidligere AS- GAARD GROUP A/S) ejendomsaktiviteter været tilfredsstillende og det er positivt, at koncernen i løbet af regnskabsåret har forøget sin udlejningsgrad, har afsluttet og fuldt udlejet flere byggerier, ligesom 2 væsentlige retssager er afsluttet med et positivt udfald. Investeringsejendomme bidrager samlet positivt, efter - netto - positive dagsværdireguleringer af ejendomme og positive dagsværdireguleringer af prioritetsgæld. Driften heraf, renset for værdireguleringer, bidrager ligeledes positivt og med en stigende tendens. Realia A/S har efter regnskabsårets udløb omlagt sin strategi og ændret navn fra ASGAARD GROUP A/S. Under det fremadrettede navn, Realia A/S, vil selskabet over de kommende år forøge sin ejendomsportefølje væsentligt og der budgetteres fremadrettet med væsentligt forøgede resultater i dette selskab. Stensdal Group A/S har til hensigt at overtage Realia A/S aktiviteter inden for ejendomsudvikling og vil i eget regi udvikle denne del af virksomheden væsentligt. Koncernens øvrige aktiviteter og segmenter, har overordnet klaret sig godt i regnskabsåret og har med enkelte undtagelser levet op til forventningerne for året, hvor såvel omsætning som resultater i flere af selskaberne har udviklet sig markant positivt i forhold til året før. Især for Lightyears A/S er den positive udvikling fortsat. Stensdal Group har i løbet af året yderligere reduceret sine risici på stillede arbejdsgarantier m.v., som er reduceret med m.dkk 2,2 til m.dkk 3,0 ved udgangen af regnskabsåret. Hensættelserne her til skønnes fuldt ud tilstrækkelige og der forventes således ikke negativ regnskabsmæssig påvirkning fra den fortsatte afvikling heraf. 8

9 LEDELSESBERETNING ProTelevision Technologies Corp. A/S er efter flere år med betydelige negative resultater, i løbet af regnskabsåret blevet økonomisk rekonstrueret og har bidraget med et betydeligt tab. I forbindelse med rekonstruktionen er Stensdal Group A/S ejerandel i det fortsættende selskab nu 7/8 mod 2/3 i det tidligere selskab. Virksomheden har i september 2012 introduceret en ny banebrydende teknologi, der reducerer energiforbruget i en senderinstallation væsentligt og er blevet særdeles godt modtaget i markedet. I oktober 2013 er introduceret en ny hardwareplatform, der vil forøge selskabets marginaler væsentligt. Der er i regnskabsåret indgået flere meget væsentlige kontrakter med både nye og eksisterende kunder, der underbygger stærke forventninger til fremtiden. Selskabet budgetterer med et positivt resultat i regnskabsåret 2013/14 og resultater for 1. kvartal 2013/14 er ligeledes positivt. Agnitio A/S oplevede som forventet en fortsat stærk positiv udvikling i 2012/13, hvor man realiserede en betydelig forøgelse af omsætningen, såvel som følge af en betydelig tilgang af nye kunder og en forøget omsætning på de enkelte kunder. Selskabet har i løbet af året indgået et betydeligt antal nye kontrakter og er repræsenteret med egne salgskontorer i USA, Kina, Brasilien, Tyskland, England og Frankrig. I december 2013 er lanceret næste generation af virksomhedens CLM-software, Rainmaker. For regnskabsåret 2013/14 budgetteres med en væsentlig omsætningsforøgelse på software og softwarerelaterede ydelser. Anthill Agency A/S har haft et mindre tilfredsstillende år, på trods af flere nye kunder og en fornuftig omsætningsudvikling. Bl.a. på grund af betydelige omkostninger i forbindelse med etablering af fysisk tilstedeværelse i USA, er resultatet negativt. Efter regnskabsårets udgang er selskabets omkostningsbase tilpasset, ligesom der er stort fokus på fortsat vækst og forbedret rentabilitet i de enkelte projekter. Selskabet budgetterer på den baggrund med et pænt overskud i regnskabsåret 2013/14. Lightyears A/S oplevede en fortsat flot fremgang i omsætningen i 2012/13 og realiserede således en omsætningsfremgang på mere end 25 % i forhold til året før, hvilket anses for særdeles tilfredsstillende og overstiger det budgetterede. Der realiseredes et flot overskud i året, væsentligt over det budgetterede. Lightyears A/S lancerer i det kommende år en lang række spændende nyheder, hvilket, sammen med en fortsat udbredelse af virksomhedens produkter, budgetteres at medføre en pæn forøgelse af omsætningen. Sammen med et fortsat fokus på omkostninger, forventes dette at føre til et forøget positivt resultat i 2013/14. Hotel Ebeltoft Strand A/S oplever, i lighed med andre hotelvirksomheder, en stagnering i belægning og dermed omsætning, på et relativt lavt niveau. Vi har i løbet af dette og det foregående regnskabsår omlagt organisationen, så de faste omkostninger er reduceret væsentligt og der således er skabt forudsætninger for en fremadrettet positiv drift også med et fortsat lavt omsætningsniveau. Der er opnået tilladelse til ombygning af hotellet til ferielejligheder og i regnskabsåret er ombygget 16 værelser til 8 ferielejligheder. Heraf er 6 solgt i regnskabsåret og yderligere 1 efter regnskabsårets udløb. Vi forventer at ombygge yderligere 10 lejligheder, med byggestart i februar Selskabet leverer et positivt resultat for året, primært som følge af salget af ferielejligheder og der budgetteres med et forøget resultat i det kommende år. IRIS Enterprise Solutions A/S er erhvervet medio 2012 og indkøringsperioden har været lidt længere end forventet, så selskabet har bidraget med et mindre underskud i 2012/13, men vokser i øvrigt pænt og har indgået flere nye kontrakter. Selskabet forventes at bidrage positivt i regnskabsåret 2013/14. ParkZone A/S har realiseret en betydelig vækst i omsætningen, men har givet et mindre underskud, primært som følge af ekstraordinære nedskrivninger af debitorer, samt en retssag der er tabt i regnskabsåret. Selskabet budgetterer med fortsat vækst og et betydeligt positivt resultat i regnskabsåret 2013/14. 9

10 LEDELSESBERETNING Moderselskabets egenkapital udgør m.dkk 127,1 (2011/12: m.dkk 120,2) og koncernens egenkapital udgør m.dkk 163,3 (2011/12: m.dkk 156,5). Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtrådt forhold efter regnskabsårets udløb, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. Selskabets og koncernens forventede udvikling De tilknyttede og associerede selskabers driftsresultater forventes i al væsentlighed at ville bidrage positivt i 2013/14. Samlet budgetteres der i det kommende regnskabsår med et pænt positivt resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme for Stensdal Group A/S og koncernen (> m.dkk 30 for koncernen). Koncernen har positivt tilsagn fra sine bankforbindelser, der sikrer det budgetterede likviditetsbehov for det kommende år. 10

11 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Stensdal Group A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. februar 2014 Direktionen Søren Stensdal Bestyrelsen Ole Depping Schneider Søren Stensdal Stig Wadmann Formand 11

12 REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i Stensdal Group A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Stensdal Group A/S for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for koncernens og selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 12

13 REVISIONSPÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 28. februar 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor 13

14

15 ÅRSREGNSKABET RESULTATOPGØRELSE i t.dkk Koncern Moderselskab Note 2012/ / / /12 Nettoomsætning Forbrug af vare- og projektbeholdning Bruttoresultat Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Nedskrivning af koncerngoodwill Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultatdisponering: Udbytte for regnskabsåret 0 48 Henlagt g til nettoopskrivning p g efter gg den indre værdis metode Overført til næste år

16 ÅRSREGNSKABET BALANCE PR. 30. SEPTEMBER i t.dkk AKTIVER Koncernen Moderselskabet Note 2012/ / / /12 Udviklingsomkostninger Licenser Goodwill Koncerngoodwill Immaterielle anlægsaktiver Domicilejendomme Ombygning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar m.v Forudbetaling vedrørende anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Låneaftaler Deposita Udskudt skatteaktiv Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavende udbytte Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Værdipapirer Omsætningsaktiver i alt AKTIVER

17 ÅRSREGNSKABET BALANCE PR. 30. SEPTEMBER i t.dkk PASSIVER Koncernen Moderselskabet Note 2012/ / / /12 Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Hensat vedrørende kapitalandele 12, Hensat vedrørende ophørt aktivitet/kapitalandel med ophørt Hensat til diverse hensættelser Hensat til udskudt skat Hensat til garantiforpligtelser og reklamationer Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter og finansielle leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kort del af langfristet gælds- og leasingforpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 22 Kontraktlige forpligtelser 23 Nærtstående parter 24 Noter udenfor henvisning

18 ÅRSREGNSKABET EGENKAPITALOPGØRELSE i t.dkk Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Koncern Egenkapital pr Årets resultat Årets egenkapitalbevægelser i tilknyttede og associerede virksomheder Udbetalt udbytte Forskydning ejerforhold Kontantindskud fra minoritetsinteresser Egenkapital pr Årets resultat Årets egenkapitalbevægelser i tilknyttede og associerede virksomheder Udbetalt udbytte Forskydning ejerforhold Kontantindskud fra minoritetsinteresser Egenkapital pr Moderselskab Egenkapital pr Årets resultat Årets egenkapitalbevægelser i til-knyttede og associerede virksomheder Udbetalt udbytte Tilbageførsel af op- og nedskrivninger Egenkapital pr Årets resultat Årets egenkapitalbevægelser i tilknyttede og associerede virksomheder Udbetalt udbytte Tilbageførsel af op- og nedskrivninger Egenkapital pr

19 ÅRSREGNSKABET PENGESTRØMSOPGØRELSE i t.dkk Koncern Note 2012/ /12 Resultat af primær drift (EBIT) Af- og nedskrivninger Værdireguleringer investeringsejendomme Nedskrivning projektejendomme Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra primær drift Finansielle poster, netto Betalt selskabsskat Pengestrømme fra drift Køb af immaterielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Forudbetaling af materielle anlægsaktiver Salg af associerede virksomheder Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Køb af finansielle omsætningsaktiver (værdipapirer) Salg af finansielle omsætningsaktiver (værdipapirer) Pengestrømme fra investeringer Udbetalt udbytte Køb af egne aktier 0-67 Modtagne udbytter Mellemregning med ass virksomheder Tilgang af minoritetsinteresser Tilgang af langfristet gæld netto af indfrielser Afdrag på langfristet gæld Pengestrømme fra finansiering Årets ændring i likvider Likvide midler, primo Overtagne likvide midler, primo 0 0 Likvide midler ultimo, frasolgte virksomheder Likvide midler, ultimo Likvide midler omfatter: Likvide midler Kortfristet bankgæld Likvide midler, ultimo

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore koncerner og virksomheder i regnskabsklasse C med tilvalg af enkelte bestemmelser for store koncerner og virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Ændring i regnskabsmæssige skøn Som konsekvens af nedsættelse af skatteprocenten i Danmark fra 25% til 22% over en 3-årig periode er skønnet over den forventede udskudte skat blevet ændret i overensstemmelse med de ændrede skattesatser. Den beløbsmæssige effekt af ændringen er indregnet i resultatopgørelsen under skat af årets resultat med den del, som kan henføres til årets resultat, og på egenkapitalen med den del, som kan henføres til poster indregnet direkte på egenkapitalen, samt en tilsvarende reduktion af udskud skat. I koncernen indebærer ændringen en positiv påvirkning af årets resultat på t.dkk 1.113, en forøgelse af balancesummen med t.dkk og en forøgelse af egenkapitalen med t.dkk som følge af det ændrede skøn. I moderselskabet indebærer ændringen en negativ påvirkning af årets resultat på t.dkk 263, en formindskelse af balancesummen med t.dkk 263 og en formindskelse af egenkapitalen med t.dkk 263 som følge af det ændrede skøn. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. KONCERNREGNSKAB Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og de virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne, eller gennem aftaler har en bestemmende indflydelse. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i det væsentlige i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de reviderede regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne, og der er foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt ikke realiseret koncernintern fortjeneste og tab på varebeholdninger og anlægsaktiver. Ved erhvervelse af virksomheder indregnes aktiver og forpligtelser til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet, og forventede omkostninger til omstrukturering i den erhvervede virksomhed indregnes som hensatte forpligtelser. Skatteeffekten af de foretagne omvurderinger indregnes. Kostprisen for kapitalandelene i de erhvervede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens nettoaktiver på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Den på erhvervelsestidspunktet opgjorte koncerngoodwill (positivt forskelsbeløb), indregnes som aktiv og afskrives lineært efter en individuel vurdering af aktivets brugstid, dog maksimalt 20 år. Koncernbadwill (negativt forskelsbeløb) indregnes som gældsforpligtelse på erhvervelsestidspunktet og reduceres i takt med realisering af de forhold, der ligger til grund for forskelsbeløbet. 20

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Ved opgørelse af koncernresultatet og koncernegenkapitalen anføres den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, særskilt. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Ved opgørelse af koncernresultatet og koncernegenkapitalen anføres den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, særskilt Valuta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurser eller tilnærmede gennemsnitlige valutakurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Valutakursreguleringer, opstået ved omregning af egenkapitaler ved årets begyndelse og resultatopgørelser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, der anses for en del af den samlede investering, indregnes direkte i egenkapitalen. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender under aktiver henholdsvis i anden gæld under forpligtelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted, inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter. 21

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere