Jørgen Worm In memoriam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997"

Transkript

1 Jørgen Worm

2 Jørgen Worm In memoriam Med vemod modtog Handels- og Søfartsmuseet og Venneselskabet den sørgelige meddelelse, at den tidligere chef for Søfartsafdelingen i Erhvervsministeriet (oprindelig Handelsministeriet), Jørgen Worm, var afgået ved døden 2. febr få dage før sin 88 års fødselsdag. I kraft af sit høje embede var hans arbejdsfelt specielt den moderne danske handelssøfart. Om hans indsats på dette område kan man læse i biografiske værker. Med Søfartsmuseet havde han en lang årrækkes nærkontakt, idet museet i tidligere tid hørte ind under Handelsministeriets regi. I 1960 blev han valgt til formand for museets komité, og dermed indledtes en for museet lang og frugtbar periode. Han er den formand, der har siddet længst i stolen, nemlig hele 20 år. Først i 1980, da han selv faldt for aldersgrænsen, måtte han sige farvel. Det havde været økonomisk vanskelige tider, som vi alle måtte slide os igennem, men han, der elskede»sit museum«, var altid parat til at skaffe os så gode forhold, som det overhovedet var muligt. Vi mødte altid velvillig forståelse for vore - i reglen meget beskedne - ønsker, og vidste, at der blev gjort for os, hvad der kunne gøres, via formfuldendte forhandlinger og vægtige argumenter, samt med trøstens ord, hvis kassen var tom. Worm var den korrekte embedsmand, der som ballast havde den afbalancerede viden om sit embedes talrige problemer og om de faktiske hjælpemuligheder, samt et beredvilligt ønske om at støtte os. Samtidig var han en lun jyde. Han ejede et stort fond af stille munterhed, som han forgæves søgte at skjule for os og andre, og det rette blink i øjet. Museets personale, høje som lave, satte umådelig pris på ham, og det var gensidigt. Han var altid interesseret i de praktiske eller videnskabelige emner, vi baksede med eller skrev om. Når der var runde dage at fejre, gav han sig trods al travlhed tid til at smutte op på Kronborg for at ønske tillykke og derved markere dagen, samt få en hyggelig sludder. Han viste tillid, og den blev gengældt. Hans kærlighed til sagen ytrede sig på endnu en positiv måde, idet han i ti år, fra 1960 til 1970, påtog sig hvervet som formand for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, en post der optog en stor del af hans travle tid. Han var en flittig læser af museets årbog og glædede sig hvert år til dens komme. Alt dette er nu historie. Vi var taknemmelige over, at han efter sin afsked fik en lang række indholdsrige pensionistår, i hvilke det personlige venskab fortsatte. Han fik tid til at dyrke sine interesser af forskellig art: tennis, cykelkørsel - at se ham sno sig gennem trafikken på en overfyldt Knippelsbro var en fornøjelse - læsning af historisk og kulturhistorisk art, af erindringer og - ikke at forglemme - vinbøger. Han var en stor elsker og kender af madkultur, 97

3 hvilket menuen på de årlige komitémøder på Kronborg nød godt af. Vi, der endnu i vort sind bærer mindet om ham, sender ham en stor tak for de mange gode og farverige år, vi havde sammen, og mindes de talrige pudsige situationer, vi oplevede med ham, ikke mindst de mange kvikke replikker, der uvægerligt faldt fra hans side. Vi vil savne ham! j. xenninff LLenninssen 98

4 Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Sekretariatschef Jens-Jørgen Absalonsen* Kantineleder Britt Andrés Advokat Ole Bang* Professor, dr. phil. Ole Feldbæk Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekn. Mads Gulløv Kaptajn, formand A. Fischer Henrichsen Skibsmægler Jørgen V. Henriksen Formand Niels-Jørgen Hilstrøm Professor dr.oecon Hans Chr. Johansen* Overtelegrafist Karl Peter Lauritsen Direktør Jørgen Marcussen Skibsreder Jørn Møller Direktør HJ. Esmann Olesen Skibsreder Carsten Rousing Slots- og Haveinspektør Ole Stattau Driftschef Jørgen Svarer Underdirektør Anton Vognsen*, næstformand Sekretær: Konsulent, cand.jur. Poul Carstensen De med * betegnede er tillige medlemmer af forre tningsudvalge t. Personale (Juni 1997) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibsteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Bruno W. Jessen Sekretær - stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: J. Steen Christiansen Tue Christiansen Christina I. Emdrup H. Thorben Hansen Lisbeth S. Kristensen Klaus Meyer Jan Rindom Susan Bjerre Skaaning Rengøringsassistent Aase Hvid Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen 99

5 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1996 Indsamling, undersøgelse og forskning Som i tidligere årsberetninger skal også denne indledes med en stor tak til de mange, som har skænket museet vidnesbyrd om Danmarks maritime kulturhistorie. Tilvæksten i samlingerne registreres nu via edb i museernes fælles registrerincssvstem DMI, og efter beretningen bringes den samlede»høst«for Også bibliotekets forøgelse er især betinget af gaver. Af de i alt 487 nye bind blev de 112 købt, 221 var gaver og 154 modtog vi gennem bytteforbindelser. Årets undersøgelser viser alsidigheden i vor søfarts historie. Mads Gulløv har medvirket ved Skov- og Naturstyrelsens undersøgelser af vrag ved Anholt i tiden 17/6-6/7, og i første uge af august deltog han i hævningen af en mortér fra det danske orlogsskib SNAREN- SVEND. Skibet fik i 1659 den usædvanlige skæbne at blive sænket af Kronborgs kanoner, affyret af svenske besættelsestropper. Morten Kirketerp Nielsen har sidst på året assisteret ved de landarkæologiske udgravninger af B&W-grunden på Christianshavn, hvor der fandtes flere udrangerede skibe fra slutningen af 1500-årene og 1600-årenes begyndelse. Kåre Lauring har fortsat sine studier i finansieringen af den danske Kinahandel i slutningen af 1700-årene. Hanne Poulsen har skrevet biografier til fjerde udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon os' Hans TeDDesen har leveret et oar CJ ^ JL JL JL artikler til Danmarks Nationalleksikon. Forberedelsen af 7-bindsværket Dansk Søfarts Historie har taget tid for Kåre Lauring som billedredaktør os Hans Termesen som redaktionsmedlem. Forlaget Gyldendal har valgt at udskyde udgivelsen til foråret 1997, hvor bind 1 vil udkomme, og senere samme år udgives de følgende tre bind. Endelig tog museet sidst på året initiativet til, i samarbejde med en række andre interesserede museer, at søge Statens Museumsnævn om økonomisk støtte til at dokumentere B&W Skibsværft inden den tilsyneladende uundgåelige lukning. Bevaring Konserveringsindsatsen har været koncentreret om at klargøre genstande til udstilling i basis- og særudstillinger. Dertil har modelværkstedet restaureret ni modeller fra B&W Skibsværft før de solgtes på Bruun Rasmussens auktioner, samt i- standsat tre kirkeskibsmodeller. Restaureringerne er udført af Anders Favrholdt. Formidling De besøgende har kunne opleve to særudstillinger. 100

6 Den 26/3 åbnede»sømand, købmand, supercargo«, der fortalte om en række af de personer, som i sidste tredjedel af 1700årene bidrog til, at danskere kunne få te, silke og porcelæn fra Kina, bomuldstoffer og krydderier fra Indien og sukker fra Vestindien. Udstillingen modtog økonomisk støtte fra Kulturby 96, og Kåre Lauring havde det faglige ansvar for dens tilrettelæggelse. En guide til københavnske bygninger, opførte for den samme personkreds, måtte på grund af utilstrækkelig finansiering desværre udskydes til næste år. Teksten er skrevet af Kåre Lauring og fotografierne taget af Kirsten utanne. _-r L Fra den 29/11 og resten af året vistes»matrostøj til lands og vands«som på yderst levende vis skildrede resultater af v J U i w i O v ^ i i A I I ^ L L L JLVJ'AXXA JL * ^ x. x ^ x U V J i U U l l U ^ l søgelse af, hvordan matrostøj fra 1870-erne blev festtøj for borgerskabets børn. Undersøgelsen og udstillingen var udført for en række samarbejdende maritime museer, og Hanne Poulsen var faglig ansvarlig for den fine version på Kronborg. Museets medarbejdere har afholdt omvisninger for grupper den 26/1, 20/2, 22/2, 27/2, 18/3, 13/4, 29/4, 29/5, 30/5, 17/8, 30/8, 12/9, 14/9, 5/12. Desuden har Jan Rindom omvist skoleklasser. Kinesisk portrætfigur. Peter Mule var 2. supercargo om bord på Danmarks første kinafarer, GRONPRINTZ CHRISTIAN. H a n holder en bog m e d inskriptionen:»(fo)r(f)jerdiget (U)DI CANTON I C(H)INA ANNO 1731«. (Foto: Kim Jensen H&S). Chinese Portrait Figure. Peter Mule was the 2nd supercargo on board Denmark 's first China clipper, CRONPRINTZ CHRISTIAN. He is holding a book with the inscription:»made in Canton in China in the year 1731.«(Photo: Kim Jensen, DMM). 101

7 Takket være samarbejdet med Helsingør Modelbyggerlaug blev der sejlet med radiostyrede modeller i Kronborg ydre voldgrav den 15/6. Uden for museet har medarbejdere afholdt følgende foredrag, indlæg ved konferencer o.l.: Hans Jeppesen: Torsdagsklubben, Helsingør 11/1 Nordisk seminar om fartøjsbevaring, Stockholm 16-17/3 Rotary, Helsingør, 15/5 Danmarks Turistråd, Nyborg, 20/5 K96, paneldebat om fartøj sbevaring, 11/8 International Congress of Maritime Museums (ICMM), England 31/8-8/9 Skibsteknisk Selskabs 25 års jubilæum, Kbh., 12/9 DKM fagligt orienteringsmøde 20-22/11 Hanne Poulsen Folkeuniversitetet, Skagen, 30/7 Seminar Kustenschiffahrt, Bremerhaven, 24-26/9 Mads Gulløv Hvidovre Sportsdykkerklub, 19/9 Helsingør Seniorklub, 12/12 Ærøskøbing Historiske Forening, 19/12 Morten Kirketerp Nielsen Metal Helsingør, 8/5 Torsdagsklubben, Helsingør, 21/11 I dagene 1-3/3 havde museet sammen med Orlogsmuseet, Vikingeskibshallen, Maritim Kontakt og Skibsbevaringsfonden en fælles stand i forbindelse med udstillingen Både i Bella Centeret. Kåre Lauring stod for museets stand samt de deltagende museers fælles bogstand. Den 15-17/11 deltog museet igen i Bogmessen i Forum, hvor Kåre Lauring var koordinator for de maritime museers fælles stand. Mnc^^t liqr r-ar\mx7é=*t Pnefpnc Trilat^n fr\ir- UOV^Vl, AJLCt-L l U U & l V V t JL VJUL'UIlLJ JL IILIL^IX i JL.V./JL bindelse med udgivelsen af frimærkeserien Danske Bådtyper. Foruden årbogen udkom Søhistoriske Skrifter XIX, der under titlen»søfart, politik, identitet«er udformet som festskrift til professor Ole Feldbæk i anledning af hans 60-års dag. Kåre Lauring har hertil skrevet artiklen Kinahandel - et spørgsmål om finansiering, og Hans Jeppesen indgik i redaktionen. Festskriftet blev udgivet på Falcons Forlag. Årets besøgstal blev (1995: ). Organisation og samarbejde Som landsdækkende specialmuseum har Handels- og Søfartsmuseet mange faglige eksterne relationer. Hans Jeppesen har i 1996 været formand for Skibsbevaringsfonden og fra 18/11 tillige for Frederiksborg Amts Museumsråd. Han er fortsat redaktør af Tidsskriftet Danske Museer, og har i øvrigt repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Marinarkæologisk Referencegruppe (MARE), forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums (ICMM), redaktion af Dansk Søfarts Historie, driftselskabet Skibsklarergården i Helsingør, Helsingør 102

8 ,/uv ' %" )'-* 1 --,'_,^_ /t»v» i ^ V / ' M I i ' 103

9 kommunes Værftgruppe og Kronborgudvalget nedsat af Boligministeriet. Kåre Lauring er museets repræsenteret i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning. Han er desuden Dansk Magisterforenings kontaktrepræsentant til museumsansatte akademikere i Frederiksborg Amt. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende andre møder: DKM Formidlingsmøde, Fuglsø, 20-22/3. Kulturministeriets konference om Forskning, Nationalmuseet, 28/3 Dansk Maritim konference, Ebeltoft, 19-21/4. Søfartspuljemøde, Esbjerg, 16/9. I dagene 21-24/5 deltog Hanne Poulsen sammen med andre danske museumsfolk i en studierejse til udvalgte hollandske museer. I dagene 25-27/6 deltog Hans Jeppesen i en studierejse til Liverpool, arrangeret af den kommunale arbejdsgruppe for Værftområdet. Mads Gulløv har fået VHF-bevis. Kaya Hansen og Klaus Meyer har deltaget i et 5-dages kursus i programmet Concorde 5. Personale Den 31/5 blev der afholdt reception i Erik af Pommerns Kammer for at fejre bogholder Kaya Hansens 25 års jubilæum på museet. Forårsdagen blev festlig med en passende mængde taler, skåler og musikalske indslag. Den årlige personaleekskursion gik den 22/8 til det nyåbnede kunstmuseum Arken og til Øresundsforbindelsens udstilling i Kastrup. Der har i 1996 været følgende midlertidigt ansatte: John Bjerregaard fra 17/6 John Coveney hele året Anders Favrholdt 11-25/3, 4-11 /11, 2-20/12 Elsebeth Hansen 28/2-15/3 Susan Bjerre Skaaning 22/4-31/5 Planlægning Sidste års beretning sluttede med at udtrykke et håb om, at museets akutte behov for magasinplads kunne forenes med visionen om et fornyet museum på Værftområdet i Helsingør. Det håb brast midt i 1996, hvor Helsingør kommune meddelte, at man ikke ønskede at udleje lokaler til museets magasiner før en samlet løsning for Værftområdets fremtid var afklaret. Ved årets udgang forhandledes der derfor med Helsingør kommune om en anden løsning på de påtrængende magasinproblemer, hvor kommunen opfører en magasinbygning, som udlejes et åremål til Handels- og Søfartsmuseet, og derefter anvendes af det kommunale museum. Såfremt der kan opnås enighed om en husleje og et åremål, og såfremt Kulturministeriet godkender ordningen, kan magasinflytningen foregå i sidste halvdel af Museets idéskitse»værftet - et center for maritime aktiviteter«fra november 1995 har været grundigt behandlet i den kommunale arbejdsgruppe, og inspireret heraf 104

10 drog arbejdsgruppen i dagene 25-27/6 til Liverpool for at se det renoverede Albert Dock, hvori Merseyside Maritime Museum indgår. Besøget bidrog utvivlsomt til at vise de deltagende byrådsmedlemmer og embedsmænd, hvilke muligheder idéskitsen rummer, og ved et offentligt seminar på Scanticon i Snekkersten den 25/10, syntes museets forslag også at stå stærkt. Desværre trækker det ud med at sætte en beslutningsproces i gang. Næste trin vil være et internt kommunalt seminar i forsommeren I den vanskelige ventetid fik museet på årets sidste dag en kærkommen håndsrækning fra en indtil videre anonym fond, som har stillet kr. til rådighed for at videreudvikle idéskitsen. Arbejdet hermed vil have en høj prioritet i begyndelsen af

11 Gaveliste for året 1996 Svend Erik Andersen: Flaskeskib. Burmeister & Wain Skibsværft A/S: Samline- af kon- J o struktionstegninger og andet fra det nu nedlagte skibsværft. Irene Bach: Genstande fra Frederik Poul Jensen der sejlede med DFDS./<?ns M. Barfoed: Div. genstande og en skibsmodel. Joh. T. Bendervoet: syv reproduktioner. Ninja Crooke: Papirer vedr. Harry Lindbom Larsen. DFDS: Transport Flyer H. W. Danø: Samling af porcelæn. Grønlands Postvæsen: Førstedagskuverter. Helsingør Værft A/S: Konstruktionstegninger af luxus yachter. Henning Henningsen: Div. tegninger og reproduktioner. J. C. Hempels Skibsf arve Fabrik A/S: Kalender Helge Johansen: Konstruktionstegninger vedr. lystfartøjer EXPLORER og HUNTER. Aage Larsen: Ringmappe vedr. Træskibsejernes kontaktudvalg. Lokalhistorisk arkiv Fredericia: Fotografi af S/S ISLANDS FALK. H Meilvang: Samling af ældre fotos. Nationalmuset: Rapport om Burmeister & Wain Skibsværft A/S. Arne Nielsen: Visebog. Ellen Rø Nielsen: fotografi af GEORG STAGE. Thormod Olesen: Tegningsmateriale vedr. Fyrskib nr. XI. Karl Wilh. Petersen: Maleri: S/S SCANDIA. N.P. Winther Petersen: 24 farvedias vedr. danske coastere. Mogens Eberhard Petersen: Fotografi af S/S DANMARK. Post Danmark: Danske frimærker Johnny Rasmussen: Samling af fotografier. Jan Rose: Manus: Statens erfaringer og udviklingsbehov for istienesten. G. Stallknecht: Dokumenter vedr. statsisbryder M/S ELBJØRN. Douglas Sivén: 2 videoer. Dorthe Stieper: Manus af afdøde skibsfører Christian K. Holsøe. Jørgen Svarer: Samling af fotos vedr. M/T ESSO NYBORG og S/S BIRMA. Sømændenes Forbund: Maleri af Vilh. Arnesen. Tranberg-Hansen: Menukort fra FRE DERIK VIII. Bente Ørberg: Huebånd fra FREDERIK VIII. Bjarne Akeson: Skibsdagbog: M/S DISKO. Boggaver Sven Erik Andersson, Stockholm. Jens M. Barfoed, Virum. Brian D. Barrett, Fanø Kunstmuseum. Bimco, Bagsværd. Jens Jensen Brovst, Frederiksberg. Båtdokgruppen AB, Skårhamn. Dampskibsselskabet Norden A/S, København. Holger Danø, Esbjerg. Stephan Diller, Bamberg Universitet. Svend Frandsen, Valby. Ronnie Gustavsson, Halmstad. Henning Henningsen, Helsingør. Erik Hoff, Frederiksberg. The Institute of Cetacean Research, Tokyo. Carl Fischer Jensen, Helsingør. Jørgen Jensen, Skovshoved. Uno Barner Jensen, Brovst. Bruno Jessen, Espergærde. Robert Klinkert, Netherlands. Palle Lauring, Virum. Jerzy Litwin, Gdansk. Jens Lorentzen, Køge. Christian Lund, Lyngby. Lunds Universitet, 106

12 Sverige. Jørgen Marcussen, I. C. Weilbach & Co. A/S. Moesgård Museum, Århus. Morten Kirketerp Nielsen, Helsingør. Orlogsmuseet, København. Peter Plum, Helsingør. Rødovre Kommunes Biblioteks- og Kulturforvaltning. Peter Simonsen & Søren Thorsøe, Allerød. Sophienborg Nordsjællandsk Folkemuseum, Hillerød. Godtfred Stallknecht, Allerød. Søren Thirslund, Humlebæk. Palle Thomsen, Frederiksberg. Told- og Skattemuseet, København. S. Torp-Petersen, Farvandsdirektoratet. Vikingeskibshallen, Roskilde. Torben Wolff, Zoologisk Museum, København. Odins Forlag AB, Visby. Århus Maskinmesterskole, Århus. 107

13 Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon tesultatopgørelse for året 1996 >alance pr. 31. december 1996 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Refusion Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Udgivervirksomhed Andet kulturformidlende arbejde.. Administration Kapacitetsomkostninger Aktiver Samlingen 1 Automobil Anlægsaktiver i alt Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Kreditorer i øvrigt Gæld i alt ~ Passiver i alt kr Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat kr Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1966 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Efter vor overbevisning er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, ligesom det efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stiling samt resultat. Glostrup den 9. april 1997 Ole Holm, statsaut. revisor 108

14 Specifikation af private bidrag 1996 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel (formål: Museets flytning)... Danmarks Rederiforening Dampskibsselskabet Hafnia's Fond. J. C. Hempels Fond Tilskud, Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv... Tilskud, Sture Høvdens Legat (formål: ivuii3i.i v^iing ax JJUILIÆI <xx skluskaptajn, erhvervelse af Lynæsjolle, erhvervelse af Limfjordsjægte, auktionskøb) Skibsværftforeningen Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond (formål: Museets flytning) DSH, billedredaktion Tilskud, Sture Høvdens Legat, Resultatopgørelse for året 1996 Renteindtægter Årets resultat Balance pr. 31. december kr. 782 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet A~l--x._i.x T T? :: n j,, A i AA AAA AxKiicixX J. mis-r cuciscus i\i v IUU.UUU Likvide midler, Den Danske Bank Aktiver i alt kr Passiver Kapitalkonto: Saldo den 1. januar Årets resultat 782 Passiver i alt kr Heraf reserveret til hensættelser... Anvendt til køb af Lynæsjolle I alt ~kr Vi har revideret årsregnskabet for 1996 for Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 9. april 1997 Ole Holm, statsaut. revisor 109

15 Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Resultatopgørelse for året 1996 Indtægter Renteindtægter Kursregulering Indtægter i alt Udgifter Revision Gave til Handels- og Søfartsmuseet Udgifter i alt ~ Årets resultat kr Balance pr. 31. december 1996 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningspapirer i alt Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Gæld Mellemregninger Skyldige omkostninger Gæld i alt Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1996 for Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 9. april 1997 Ole Holm, statsaut. revisor 110

16 Museets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H. P. Barfad: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Pris kr. 15,00. XVII. G. A. Koefoed: Dansk Søe Ord-Bog. Iver C. Weiibach/H&S. (1993). Pris kr. 250,00. XVIII. Caroline og de andre. Red. afh. Munchaus Petersen & Hanne Poulsen. H&S (1995). Pris kr. 195,00. XIX. Søfart Politik Identitet tilegnet Ole Feldbæk. Red. Hans Jeppesen et al. H&S/Falcon (1996). Pris kr. 385,00 (købes hos Falcon). Plakater: Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. DFDS. Jubilæumsplakat 92. Pris kr. 50,00. B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00. The Dutch in the Sound and the Baltic. 94. Pris kr. 75,00. Sømand, købmand og supercargo. (1996). Pris kr. 45,00. I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987). Pris kr. 95,00. II. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Pris kr. 105,00. III. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1989). Pris kr. 125,00. FV. Søren Thirslund & C. L. Vebæk: Vikingernes kompas årig pejlskive fundet i Grønland (1990). Pris kr. 110,00 UDSOLGT. Søren Thirslund: Vikingernes navigationsmetoder årig pejlskive fundet i Grønland. Thirslund, Humlebæk (1995). Pris kr. 60,00. Søren Thirslund: Viking Navigation (eng.). Thirslund, Humlebæk (1997). Priskr. 110,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Fax Postgiro:

17 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1. september 1997 Personaledirektør Peter Berndt Direktør Niels Kjeld Christensen, Direktør Ole Friis Museumsdirektør Hans Jeppesen Direktør føreren Marcussen Journalist Anders Høegh Post Arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen ÅH nr/? c nm/yp løfwyvp /?nr Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Fhv. museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen Personale Bibliotekar Bert Blom Beretningfar Selskabets årlige ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 20. august 1997, kl i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Det fremmødte antal medlemmer var knapt så stort som tidligere års, idet der kun var ca. 60 venner til stede. Heraf beså størstedelen af de fremmødte særudstillingen B&W på museum samt den permanente udstilling før generalforsamlingen. Kl bød formanden, fhv. marinebibliotekar Arne Holm velkommen, hvorefter man gik over til følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard med akklamation valgt til dirigent. EBV. takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste punkterne på dagsordenen for derefter at give ordet til Arne Holm. ad 2. AH. aflagde derefter flg. beretning for selskabet: Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med marinebibliotekar Arne Holm som formand og arkitekt Hannes Stephensen som næstformand. 112

18 Bestyrelsen har i øvrigt bestået af dir. Niels Kjeld Christensen, dir. Ole Friis, dir. Niels Hahn-Petersen, dir. Jørgen Marcussen - samt museumsdirektør Hans Jeppesen, der er bestyrelsens sekretær. Der er i årets løb blevet afholdt fire møder, og desuden har Jørgen Marcussen været Venneselskabets repræsentant i museets bestyrelse. Årbogen er fortsat Selskabets største gave til museet, og for at holde trykkeudgifterne nede har Jørgen Marcussen tilbudt et tættere samarbejde med redaktionssekretæren Bert Blom, hvorved opsætning og ombrydning kan foregå på edb via disketter årbogen vil foruden det vanlige varierede udvalg af artikler indeholde et nyttigt 5-årsregister. Otte Mærsk Supply Service skibe med slæb. Se årbogens omslag. Maleri af Lass Andersen. (Foto: Kirsten Jappe H&S). Eight Mærsk Supply Service ships towing. See cover picture. Painting by Lass Andersen. (Photo: Kirsten Jappe, DMM). 113

19 Desuden har Selskabet givet museet et spændende moderne skibsportræt af otte Mærsk supplyskibe, der i 1995 bugserede Norsk Hydros gasproduktionsplatform til Troll-feltet i Nordsøen. Billedet er malet af Lass Andersen, Sønderborg. Efter en grundig diskussion og med en understregning af, at det bør være en undtagelse, har bestyrelsen desuden af årets renteafkast anvendt kr. til Selskabets drift for at sikre balance i regnskabet. lvjlu.li^liv.u.'ulil'u XVJ-X CUU IVvUU^^lC aullllllllo ti d.ll onsudgifterne blev gennemgået ved samme lejlighed, men uden at der fandtes oplagte sparemuligheder. Situationen er dog ikke kritisk, da generalforsamlingen sidste år vedtog kontingentforhøjelser, som først vil slå igennem i år. Årets udflugter hviler i sig selv økonomisk, og interessen for at deltage er i stadig vækst. Den 23. januar var der besøg pa Danish Maritime Institute (før Skibsteknisk Laboratorium) i Lyngby, og den 24. maj gik turen til Trafikovervågningscentret og Flådestationen i Korsør. I foråret fik bestyrelsen meddelelse om, at Selskabet skulle arve, idet den nyligt afdøde fhv. postvagtmester Marius Viggo Rane og hans tidligere afdøde ægtefælle Amy havde oprettet testamente med Venneselskabet som enearving. Bobehandlingen er endnu ikke afsluttet, men ved hustruens død i 1994 blev beholdningen opgjort til kr Det er naturligvis en meget stor glæde, når trofaste mangeårige medlemmer også på den vis tænker på Venneselskabet. Også mange af de levende medlemmer har i årets løb virket aktivt for at forbedre økonomien. Jeg tænker her på de ekstraordinære gaver til Selskabet for at imødekomme Told- og Skattestyrelsens krav, der sikrer, at Selskabet fortsat er godkendt som fradragsberettiget gavemodtager. Styrelsens oprindelige krav om i alt 250 gaver blev siden reduceret til 150, og ved udgangen af 1996 havde vi modtaget i alt 196 gaver med et samlet beløb på kr På bestyrelsens vegne takkes alle varmt for det ekstraordinære bidrag. Venneselskabet er fortsat en stor forening med i alt 1211 medlemskaber. 286 af disse betaler dog ikke det årlige kontingent. 46 har for mange år siden sikret sig et livsvarigt medlemskab, en ordning som nu er afskaffet, da det var en dårlig forretning for Selskabet. 147 er bytteforbindelser, som giver en væsentlig del af tilvæksten i museets bibliotek, og resten er modtagere af frieksemplarer til anmeldelse og lignende. Vi vil naturligvis gerne have flere medlemmer, og især betalende. I bestyrelsen har vi overvejet om særlige familiemedlemskaber kunne være nyttige, men er endnu ikke kommet til konkrete forslag. Til sidst vil jeg takke Slotsforvaltningen, der som sædvanligt har stillet dette smukke rum til rådighed for vores generalforsamling. Museet vil gerne flytte til Værftområdet uden for voldene, men med de nu- 114

20 værende meldinger fra Helsingør Kommune kan vi nok se frem til flere generalforsamlinger i Erik af Pommerns Kammer. Derpå fik Hans Jeppesen lejlighed til at orientere om museets aktiviteter. Han fortalte, at der i det forløbne år havde hersket stor og nærmest febrilsk aktivitet med megen planlægning på museet og, at vi nu så småt vil komme til at se»de skibe, vi har sat i søen.«hj. nævnte bl.a. rapporten om museets fremtid Værftet - et center for maritime aktiviteter samt studieturene til henholdsvis Liverpool, Rotterdam og Kristiansand, som en fond har givet os mulighed for at gennemføre. Med hensyn til en flytning til værftsområdet kan vi ikke forvente nogen færdig lokalplan for medio 1999, men alene den første melding vi har modtaget, om at vi skal være på området, er jo positiv. Slots- og Ejendomsstyrelsen vil gerne have magasinerne på slottet ryddet så snart som muligt på grund af brandfaren, men en magasinbygning, som vi havde håbet på, at Helsingør Kommune kunne opføre og udleje til H&S på Flynderupgårds område, vil næppe kunne bygges, da amtet desværre ikke ønsker at give de nødvendige dispensationer. Så ingen ved, hvornår vi flytter magasinerne. HJ. omtalte endvidere projektet Dansk Søfarts Historie i syv bind, hvoraf første bind blev præsenteret for et indbudt publikum på Kronborg den 11. maj i overværelse af Hendes Majestæt Dronningen med familie. Derpå nævnte HJ. dokumentationen af B&W i særudstillingen, samt at denne til oktober vil blive afløst af en særudstilling om slaveskibet FREDENSBORGS sidste rejse og dens dramatiske stranding på Norges sydkyst. Desuden blev en videreudvikling af skoletjenesten i samarbejde med Pædagogisk Central i Hillerød nævnt, og afslutningsvis sagde HJ., at museet også skulle deltage i arrangementet omkring Baltic Sail på Helsingør havn i den kommende weekend. Erik Buch Vestergaard takkede for den fremlagte beretning samt for museumsorienteringen og spurgte, om nogen havde spørgsmål til det fremlagte. En af vennerne spurgte, om der ikke var en vis fleksibilitet og således mulighed for, at magasinerne kunne forblive på slottet de næste 5-10 år til det nye museum var klar, og hertil svarede HJ., at han måtte henvise til det han tidligere havde sagt, at Slots- og Ejendomsstyrelsen havde henstillet til museet, at magasinerne blev ryddet hurtigst muligt på grund af brandfaren. Derpå blev både beretning og orientering taget til efterretning. ad 3. HJ. kommenterede regnskabet og startede med at indrømme, at det desværre havde været et dårligt år regnskabsmæssigt betragtet, og som det jo allerede fremgik af formandens beretning, havde bestyrelsen undtagelsesvist anvendt kr. til Selskabets drift for at sikre balance og således dække underskuddet - et underskud, der bl.a. er opstået i forbindelse med en uventet stor nedgang i medlemstallet. 115

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

BOS-Danmark Årsregnskab 2006

BOS-Danmark Årsregnskab 2006 BOS-Danmark Årsregnskab 2006 ÅRSRAPPORT 2006 (3. regnskabsår) INDHOLD Side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsens beretning 3-4 Resultatopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Noter

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Jydsk Racekatte Klub Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse for 2009 4 Balance

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere