Jørgen Worm In memoriam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997"

Transkript

1 Jørgen Worm

2 Jørgen Worm In memoriam Med vemod modtog Handels- og Søfartsmuseet og Venneselskabet den sørgelige meddelelse, at den tidligere chef for Søfartsafdelingen i Erhvervsministeriet (oprindelig Handelsministeriet), Jørgen Worm, var afgået ved døden 2. febr få dage før sin 88 års fødselsdag. I kraft af sit høje embede var hans arbejdsfelt specielt den moderne danske handelssøfart. Om hans indsats på dette område kan man læse i biografiske værker. Med Søfartsmuseet havde han en lang årrækkes nærkontakt, idet museet i tidligere tid hørte ind under Handelsministeriets regi. I 1960 blev han valgt til formand for museets komité, og dermed indledtes en for museet lang og frugtbar periode. Han er den formand, der har siddet længst i stolen, nemlig hele 20 år. Først i 1980, da han selv faldt for aldersgrænsen, måtte han sige farvel. Det havde været økonomisk vanskelige tider, som vi alle måtte slide os igennem, men han, der elskede»sit museum«, var altid parat til at skaffe os så gode forhold, som det overhovedet var muligt. Vi mødte altid velvillig forståelse for vore - i reglen meget beskedne - ønsker, og vidste, at der blev gjort for os, hvad der kunne gøres, via formfuldendte forhandlinger og vægtige argumenter, samt med trøstens ord, hvis kassen var tom. Worm var den korrekte embedsmand, der som ballast havde den afbalancerede viden om sit embedes talrige problemer og om de faktiske hjælpemuligheder, samt et beredvilligt ønske om at støtte os. Samtidig var han en lun jyde. Han ejede et stort fond af stille munterhed, som han forgæves søgte at skjule for os og andre, og det rette blink i øjet. Museets personale, høje som lave, satte umådelig pris på ham, og det var gensidigt. Han var altid interesseret i de praktiske eller videnskabelige emner, vi baksede med eller skrev om. Når der var runde dage at fejre, gav han sig trods al travlhed tid til at smutte op på Kronborg for at ønske tillykke og derved markere dagen, samt få en hyggelig sludder. Han viste tillid, og den blev gengældt. Hans kærlighed til sagen ytrede sig på endnu en positiv måde, idet han i ti år, fra 1960 til 1970, påtog sig hvervet som formand for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, en post der optog en stor del af hans travle tid. Han var en flittig læser af museets årbog og glædede sig hvert år til dens komme. Alt dette er nu historie. Vi var taknemmelige over, at han efter sin afsked fik en lang række indholdsrige pensionistår, i hvilke det personlige venskab fortsatte. Han fik tid til at dyrke sine interesser af forskellig art: tennis, cykelkørsel - at se ham sno sig gennem trafikken på en overfyldt Knippelsbro var en fornøjelse - læsning af historisk og kulturhistorisk art, af erindringer og - ikke at forglemme - vinbøger. Han var en stor elsker og kender af madkultur, 97

3 hvilket menuen på de årlige komitémøder på Kronborg nød godt af. Vi, der endnu i vort sind bærer mindet om ham, sender ham en stor tak for de mange gode og farverige år, vi havde sammen, og mindes de talrige pudsige situationer, vi oplevede med ham, ikke mindst de mange kvikke replikker, der uvægerligt faldt fra hans side. Vi vil savne ham! j. xenninff LLenninssen 98

4 Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Sekretariatschef Jens-Jørgen Absalonsen* Kantineleder Britt Andrés Advokat Ole Bang* Professor, dr. phil. Ole Feldbæk Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekn. Mads Gulløv Kaptajn, formand A. Fischer Henrichsen Skibsmægler Jørgen V. Henriksen Formand Niels-Jørgen Hilstrøm Professor dr.oecon Hans Chr. Johansen* Overtelegrafist Karl Peter Lauritsen Direktør Jørgen Marcussen Skibsreder Jørn Møller Direktør HJ. Esmann Olesen Skibsreder Carsten Rousing Slots- og Haveinspektør Ole Stattau Driftschef Jørgen Svarer Underdirektør Anton Vognsen*, næstformand Sekretær: Konsulent, cand.jur. Poul Carstensen De med * betegnede er tillige medlemmer af forre tningsudvalge t. Personale (Juni 1997) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibsteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Bruno W. Jessen Sekretær - stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: J. Steen Christiansen Tue Christiansen Christina I. Emdrup H. Thorben Hansen Lisbeth S. Kristensen Klaus Meyer Jan Rindom Susan Bjerre Skaaning Rengøringsassistent Aase Hvid Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen 99

5 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1996 Indsamling, undersøgelse og forskning Som i tidligere årsberetninger skal også denne indledes med en stor tak til de mange, som har skænket museet vidnesbyrd om Danmarks maritime kulturhistorie. Tilvæksten i samlingerne registreres nu via edb i museernes fælles registrerincssvstem DMI, og efter beretningen bringes den samlede»høst«for Også bibliotekets forøgelse er især betinget af gaver. Af de i alt 487 nye bind blev de 112 købt, 221 var gaver og 154 modtog vi gennem bytteforbindelser. Årets undersøgelser viser alsidigheden i vor søfarts historie. Mads Gulløv har medvirket ved Skov- og Naturstyrelsens undersøgelser af vrag ved Anholt i tiden 17/6-6/7, og i første uge af august deltog han i hævningen af en mortér fra det danske orlogsskib SNAREN- SVEND. Skibet fik i 1659 den usædvanlige skæbne at blive sænket af Kronborgs kanoner, affyret af svenske besættelsestropper. Morten Kirketerp Nielsen har sidst på året assisteret ved de landarkæologiske udgravninger af B&W-grunden på Christianshavn, hvor der fandtes flere udrangerede skibe fra slutningen af 1500-årene og 1600-årenes begyndelse. Kåre Lauring har fortsat sine studier i finansieringen af den danske Kinahandel i slutningen af 1700-årene. Hanne Poulsen har skrevet biografier til fjerde udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon os' Hans TeDDesen har leveret et oar CJ ^ JL JL JL artikler til Danmarks Nationalleksikon. Forberedelsen af 7-bindsværket Dansk Søfarts Historie har taget tid for Kåre Lauring som billedredaktør os Hans Termesen som redaktionsmedlem. Forlaget Gyldendal har valgt at udskyde udgivelsen til foråret 1997, hvor bind 1 vil udkomme, og senere samme år udgives de følgende tre bind. Endelig tog museet sidst på året initiativet til, i samarbejde med en række andre interesserede museer, at søge Statens Museumsnævn om økonomisk støtte til at dokumentere B&W Skibsværft inden den tilsyneladende uundgåelige lukning. Bevaring Konserveringsindsatsen har været koncentreret om at klargøre genstande til udstilling i basis- og særudstillinger. Dertil har modelværkstedet restaureret ni modeller fra B&W Skibsværft før de solgtes på Bruun Rasmussens auktioner, samt i- standsat tre kirkeskibsmodeller. Restaureringerne er udført af Anders Favrholdt. Formidling De besøgende har kunne opleve to særudstillinger. 100

6 Den 26/3 åbnede»sømand, købmand, supercargo«, der fortalte om en række af de personer, som i sidste tredjedel af 1700årene bidrog til, at danskere kunne få te, silke og porcelæn fra Kina, bomuldstoffer og krydderier fra Indien og sukker fra Vestindien. Udstillingen modtog økonomisk støtte fra Kulturby 96, og Kåre Lauring havde det faglige ansvar for dens tilrettelæggelse. En guide til københavnske bygninger, opførte for den samme personkreds, måtte på grund af utilstrækkelig finansiering desværre udskydes til næste år. Teksten er skrevet af Kåre Lauring og fotografierne taget af Kirsten utanne. _-r L Fra den 29/11 og resten af året vistes»matrostøj til lands og vands«som på yderst levende vis skildrede resultater af v J U i w i O v ^ i i A I I ^ L L L JLVJ'AXXA JL * ^ x. x ^ x U V J i U U l l U ^ l søgelse af, hvordan matrostøj fra 1870-erne blev festtøj for borgerskabets børn. Undersøgelsen og udstillingen var udført for en række samarbejdende maritime museer, og Hanne Poulsen var faglig ansvarlig for den fine version på Kronborg. Museets medarbejdere har afholdt omvisninger for grupper den 26/1, 20/2, 22/2, 27/2, 18/3, 13/4, 29/4, 29/5, 30/5, 17/8, 30/8, 12/9, 14/9, 5/12. Desuden har Jan Rindom omvist skoleklasser. Kinesisk portrætfigur. Peter Mule var 2. supercargo om bord på Danmarks første kinafarer, GRONPRINTZ CHRISTIAN. H a n holder en bog m e d inskriptionen:»(fo)r(f)jerdiget (U)DI CANTON I C(H)INA ANNO 1731«. (Foto: Kim Jensen H&S). Chinese Portrait Figure. Peter Mule was the 2nd supercargo on board Denmark 's first China clipper, CRONPRINTZ CHRISTIAN. He is holding a book with the inscription:»made in Canton in China in the year 1731.«(Photo: Kim Jensen, DMM). 101

7 Takket være samarbejdet med Helsingør Modelbyggerlaug blev der sejlet med radiostyrede modeller i Kronborg ydre voldgrav den 15/6. Uden for museet har medarbejdere afholdt følgende foredrag, indlæg ved konferencer o.l.: Hans Jeppesen: Torsdagsklubben, Helsingør 11/1 Nordisk seminar om fartøjsbevaring, Stockholm 16-17/3 Rotary, Helsingør, 15/5 Danmarks Turistråd, Nyborg, 20/5 K96, paneldebat om fartøj sbevaring, 11/8 International Congress of Maritime Museums (ICMM), England 31/8-8/9 Skibsteknisk Selskabs 25 års jubilæum, Kbh., 12/9 DKM fagligt orienteringsmøde 20-22/11 Hanne Poulsen Folkeuniversitetet, Skagen, 30/7 Seminar Kustenschiffahrt, Bremerhaven, 24-26/9 Mads Gulløv Hvidovre Sportsdykkerklub, 19/9 Helsingør Seniorklub, 12/12 Ærøskøbing Historiske Forening, 19/12 Morten Kirketerp Nielsen Metal Helsingør, 8/5 Torsdagsklubben, Helsingør, 21/11 I dagene 1-3/3 havde museet sammen med Orlogsmuseet, Vikingeskibshallen, Maritim Kontakt og Skibsbevaringsfonden en fælles stand i forbindelse med udstillingen Både i Bella Centeret. Kåre Lauring stod for museets stand samt de deltagende museers fælles bogstand. Den 15-17/11 deltog museet igen i Bogmessen i Forum, hvor Kåre Lauring var koordinator for de maritime museers fælles stand. Mnc^^t liqr r-ar\mx7é=*t Pnefpnc Trilat^n fr\ir- UOV^Vl, AJLCt-L l U U & l V V t JL VJUL'UIlLJ JL IILIL^IX i JL.V./JL bindelse med udgivelsen af frimærkeserien Danske Bådtyper. Foruden årbogen udkom Søhistoriske Skrifter XIX, der under titlen»søfart, politik, identitet«er udformet som festskrift til professor Ole Feldbæk i anledning af hans 60-års dag. Kåre Lauring har hertil skrevet artiklen Kinahandel - et spørgsmål om finansiering, og Hans Jeppesen indgik i redaktionen. Festskriftet blev udgivet på Falcons Forlag. Årets besøgstal blev (1995: ). Organisation og samarbejde Som landsdækkende specialmuseum har Handels- og Søfartsmuseet mange faglige eksterne relationer. Hans Jeppesen har i 1996 været formand for Skibsbevaringsfonden og fra 18/11 tillige for Frederiksborg Amts Museumsråd. Han er fortsat redaktør af Tidsskriftet Danske Museer, og har i øvrigt repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Marinarkæologisk Referencegruppe (MARE), forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums (ICMM), redaktion af Dansk Søfarts Historie, driftselskabet Skibsklarergården i Helsingør, Helsingør 102

8 ,/uv ' %" )'-* 1 --,'_,^_ /t»v» i ^ V / ' M I i ' 103

9 kommunes Værftgruppe og Kronborgudvalget nedsat af Boligministeriet. Kåre Lauring er museets repræsenteret i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning. Han er desuden Dansk Magisterforenings kontaktrepræsentant til museumsansatte akademikere i Frederiksborg Amt. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende andre møder: DKM Formidlingsmøde, Fuglsø, 20-22/3. Kulturministeriets konference om Forskning, Nationalmuseet, 28/3 Dansk Maritim konference, Ebeltoft, 19-21/4. Søfartspuljemøde, Esbjerg, 16/9. I dagene 21-24/5 deltog Hanne Poulsen sammen med andre danske museumsfolk i en studierejse til udvalgte hollandske museer. I dagene 25-27/6 deltog Hans Jeppesen i en studierejse til Liverpool, arrangeret af den kommunale arbejdsgruppe for Værftområdet. Mads Gulløv har fået VHF-bevis. Kaya Hansen og Klaus Meyer har deltaget i et 5-dages kursus i programmet Concorde 5. Personale Den 31/5 blev der afholdt reception i Erik af Pommerns Kammer for at fejre bogholder Kaya Hansens 25 års jubilæum på museet. Forårsdagen blev festlig med en passende mængde taler, skåler og musikalske indslag. Den årlige personaleekskursion gik den 22/8 til det nyåbnede kunstmuseum Arken og til Øresundsforbindelsens udstilling i Kastrup. Der har i 1996 været følgende midlertidigt ansatte: John Bjerregaard fra 17/6 John Coveney hele året Anders Favrholdt 11-25/3, 4-11 /11, 2-20/12 Elsebeth Hansen 28/2-15/3 Susan Bjerre Skaaning 22/4-31/5 Planlægning Sidste års beretning sluttede med at udtrykke et håb om, at museets akutte behov for magasinplads kunne forenes med visionen om et fornyet museum på Værftområdet i Helsingør. Det håb brast midt i 1996, hvor Helsingør kommune meddelte, at man ikke ønskede at udleje lokaler til museets magasiner før en samlet løsning for Værftområdets fremtid var afklaret. Ved årets udgang forhandledes der derfor med Helsingør kommune om en anden løsning på de påtrængende magasinproblemer, hvor kommunen opfører en magasinbygning, som udlejes et åremål til Handels- og Søfartsmuseet, og derefter anvendes af det kommunale museum. Såfremt der kan opnås enighed om en husleje og et åremål, og såfremt Kulturministeriet godkender ordningen, kan magasinflytningen foregå i sidste halvdel af Museets idéskitse»værftet - et center for maritime aktiviteter«fra november 1995 har været grundigt behandlet i den kommunale arbejdsgruppe, og inspireret heraf 104

10 drog arbejdsgruppen i dagene 25-27/6 til Liverpool for at se det renoverede Albert Dock, hvori Merseyside Maritime Museum indgår. Besøget bidrog utvivlsomt til at vise de deltagende byrådsmedlemmer og embedsmænd, hvilke muligheder idéskitsen rummer, og ved et offentligt seminar på Scanticon i Snekkersten den 25/10, syntes museets forslag også at stå stærkt. Desværre trækker det ud med at sætte en beslutningsproces i gang. Næste trin vil være et internt kommunalt seminar i forsommeren I den vanskelige ventetid fik museet på årets sidste dag en kærkommen håndsrækning fra en indtil videre anonym fond, som har stillet kr. til rådighed for at videreudvikle idéskitsen. Arbejdet hermed vil have en høj prioritet i begyndelsen af

11 Gaveliste for året 1996 Svend Erik Andersen: Flaskeskib. Burmeister & Wain Skibsværft A/S: Samline- af kon- J o struktionstegninger og andet fra det nu nedlagte skibsværft. Irene Bach: Genstande fra Frederik Poul Jensen der sejlede med DFDS./<?ns M. Barfoed: Div. genstande og en skibsmodel. Joh. T. Bendervoet: syv reproduktioner. Ninja Crooke: Papirer vedr. Harry Lindbom Larsen. DFDS: Transport Flyer H. W. Danø: Samling af porcelæn. Grønlands Postvæsen: Førstedagskuverter. Helsingør Værft A/S: Konstruktionstegninger af luxus yachter. Henning Henningsen: Div. tegninger og reproduktioner. J. C. Hempels Skibsf arve Fabrik A/S: Kalender Helge Johansen: Konstruktionstegninger vedr. lystfartøjer EXPLORER og HUNTER. Aage Larsen: Ringmappe vedr. Træskibsejernes kontaktudvalg. Lokalhistorisk arkiv Fredericia: Fotografi af S/S ISLANDS FALK. H Meilvang: Samling af ældre fotos. Nationalmuset: Rapport om Burmeister & Wain Skibsværft A/S. Arne Nielsen: Visebog. Ellen Rø Nielsen: fotografi af GEORG STAGE. Thormod Olesen: Tegningsmateriale vedr. Fyrskib nr. XI. Karl Wilh. Petersen: Maleri: S/S SCANDIA. N.P. Winther Petersen: 24 farvedias vedr. danske coastere. Mogens Eberhard Petersen: Fotografi af S/S DANMARK. Post Danmark: Danske frimærker Johnny Rasmussen: Samling af fotografier. Jan Rose: Manus: Statens erfaringer og udviklingsbehov for istienesten. G. Stallknecht: Dokumenter vedr. statsisbryder M/S ELBJØRN. Douglas Sivén: 2 videoer. Dorthe Stieper: Manus af afdøde skibsfører Christian K. Holsøe. Jørgen Svarer: Samling af fotos vedr. M/T ESSO NYBORG og S/S BIRMA. Sømændenes Forbund: Maleri af Vilh. Arnesen. Tranberg-Hansen: Menukort fra FRE DERIK VIII. Bente Ørberg: Huebånd fra FREDERIK VIII. Bjarne Akeson: Skibsdagbog: M/S DISKO. Boggaver Sven Erik Andersson, Stockholm. Jens M. Barfoed, Virum. Brian D. Barrett, Fanø Kunstmuseum. Bimco, Bagsværd. Jens Jensen Brovst, Frederiksberg. Båtdokgruppen AB, Skårhamn. Dampskibsselskabet Norden A/S, København. Holger Danø, Esbjerg. Stephan Diller, Bamberg Universitet. Svend Frandsen, Valby. Ronnie Gustavsson, Halmstad. Henning Henningsen, Helsingør. Erik Hoff, Frederiksberg. The Institute of Cetacean Research, Tokyo. Carl Fischer Jensen, Helsingør. Jørgen Jensen, Skovshoved. Uno Barner Jensen, Brovst. Bruno Jessen, Espergærde. Robert Klinkert, Netherlands. Palle Lauring, Virum. Jerzy Litwin, Gdansk. Jens Lorentzen, Køge. Christian Lund, Lyngby. Lunds Universitet, 106

12 Sverige. Jørgen Marcussen, I. C. Weilbach & Co. A/S. Moesgård Museum, Århus. Morten Kirketerp Nielsen, Helsingør. Orlogsmuseet, København. Peter Plum, Helsingør. Rødovre Kommunes Biblioteks- og Kulturforvaltning. Peter Simonsen & Søren Thorsøe, Allerød. Sophienborg Nordsjællandsk Folkemuseum, Hillerød. Godtfred Stallknecht, Allerød. Søren Thirslund, Humlebæk. Palle Thomsen, Frederiksberg. Told- og Skattemuseet, København. S. Torp-Petersen, Farvandsdirektoratet. Vikingeskibshallen, Roskilde. Torben Wolff, Zoologisk Museum, København. Odins Forlag AB, Visby. Århus Maskinmesterskole, Århus. 107

13 Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon tesultatopgørelse for året 1996 >alance pr. 31. december 1996 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Refusion Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Udgivervirksomhed Andet kulturformidlende arbejde.. Administration Kapacitetsomkostninger Aktiver Samlingen 1 Automobil Anlægsaktiver i alt Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Kreditorer i øvrigt Gæld i alt ~ Passiver i alt kr Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat kr Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1966 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Efter vor overbevisning er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, ligesom det efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stiling samt resultat. Glostrup den 9. april 1997 Ole Holm, statsaut. revisor 108

14 Specifikation af private bidrag 1996 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel (formål: Museets flytning)... Danmarks Rederiforening Dampskibsselskabet Hafnia's Fond. J. C. Hempels Fond Tilskud, Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv... Tilskud, Sture Høvdens Legat (formål: ivuii3i.i v^iing ax JJUILIÆI <xx skluskaptajn, erhvervelse af Lynæsjolle, erhvervelse af Limfjordsjægte, auktionskøb) Skibsværftforeningen Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond (formål: Museets flytning) DSH, billedredaktion Tilskud, Sture Høvdens Legat, Resultatopgørelse for året 1996 Renteindtægter Årets resultat Balance pr. 31. december kr. 782 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet A~l--x._i.x T T? :: n j,, A i AA AAA AxKiicixX J. mis-r cuciscus i\i v IUU.UUU Likvide midler, Den Danske Bank Aktiver i alt kr Passiver Kapitalkonto: Saldo den 1. januar Årets resultat 782 Passiver i alt kr Heraf reserveret til hensættelser... Anvendt til køb af Lynæsjolle I alt ~kr Vi har revideret årsregnskabet for 1996 for Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 9. april 1997 Ole Holm, statsaut. revisor 109

15 Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Resultatopgørelse for året 1996 Indtægter Renteindtægter Kursregulering Indtægter i alt Udgifter Revision Gave til Handels- og Søfartsmuseet Udgifter i alt ~ Årets resultat kr Balance pr. 31. december 1996 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningspapirer i alt Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Gæld Mellemregninger Skyldige omkostninger Gæld i alt Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1996 for Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 9. april 1997 Ole Holm, statsaut. revisor 110

16 Museets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H. P. Barfad: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Pris kr. 15,00. XVII. G. A. Koefoed: Dansk Søe Ord-Bog. Iver C. Weiibach/H&S. (1993). Pris kr. 250,00. XVIII. Caroline og de andre. Red. afh. Munchaus Petersen & Hanne Poulsen. H&S (1995). Pris kr. 195,00. XIX. Søfart Politik Identitet tilegnet Ole Feldbæk. Red. Hans Jeppesen et al. H&S/Falcon (1996). Pris kr. 385,00 (købes hos Falcon). Plakater: Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. DFDS. Jubilæumsplakat 92. Pris kr. 50,00. B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00. The Dutch in the Sound and the Baltic. 94. Pris kr. 75,00. Sømand, købmand og supercargo. (1996). Pris kr. 45,00. I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987). Pris kr. 95,00. II. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Pris kr. 105,00. III. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1989). Pris kr. 125,00. FV. Søren Thirslund & C. L. Vebæk: Vikingernes kompas årig pejlskive fundet i Grønland (1990). Pris kr. 110,00 UDSOLGT. Søren Thirslund: Vikingernes navigationsmetoder årig pejlskive fundet i Grønland. Thirslund, Humlebæk (1995). Pris kr. 60,00. Søren Thirslund: Viking Navigation (eng.). Thirslund, Humlebæk (1997). Priskr. 110,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Fax Postgiro:

17 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1. september 1997 Personaledirektør Peter Berndt Direktør Niels Kjeld Christensen, Direktør Ole Friis Museumsdirektør Hans Jeppesen Direktør føreren Marcussen Journalist Anders Høegh Post Arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen ÅH nr/? c nm/yp løfwyvp /?nr Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Fhv. museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen Personale Bibliotekar Bert Blom Beretningfar Selskabets årlige ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 20. august 1997, kl i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Det fremmødte antal medlemmer var knapt så stort som tidligere års, idet der kun var ca. 60 venner til stede. Heraf beså størstedelen af de fremmødte særudstillingen B&W på museum samt den permanente udstilling før generalforsamlingen. Kl bød formanden, fhv. marinebibliotekar Arne Holm velkommen, hvorefter man gik over til følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard med akklamation valgt til dirigent. EBV. takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste punkterne på dagsordenen for derefter at give ordet til Arne Holm. ad 2. AH. aflagde derefter flg. beretning for selskabet: Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med marinebibliotekar Arne Holm som formand og arkitekt Hannes Stephensen som næstformand. 112

18 Bestyrelsen har i øvrigt bestået af dir. Niels Kjeld Christensen, dir. Ole Friis, dir. Niels Hahn-Petersen, dir. Jørgen Marcussen - samt museumsdirektør Hans Jeppesen, der er bestyrelsens sekretær. Der er i årets løb blevet afholdt fire møder, og desuden har Jørgen Marcussen været Venneselskabets repræsentant i museets bestyrelse. Årbogen er fortsat Selskabets største gave til museet, og for at holde trykkeudgifterne nede har Jørgen Marcussen tilbudt et tættere samarbejde med redaktionssekretæren Bert Blom, hvorved opsætning og ombrydning kan foregå på edb via disketter årbogen vil foruden det vanlige varierede udvalg af artikler indeholde et nyttigt 5-årsregister. Otte Mærsk Supply Service skibe med slæb. Se årbogens omslag. Maleri af Lass Andersen. (Foto: Kirsten Jappe H&S). Eight Mærsk Supply Service ships towing. See cover picture. Painting by Lass Andersen. (Photo: Kirsten Jappe, DMM). 113

19 Desuden har Selskabet givet museet et spændende moderne skibsportræt af otte Mærsk supplyskibe, der i 1995 bugserede Norsk Hydros gasproduktionsplatform til Troll-feltet i Nordsøen. Billedet er malet af Lass Andersen, Sønderborg. Efter en grundig diskussion og med en understregning af, at det bør være en undtagelse, har bestyrelsen desuden af årets renteafkast anvendt kr. til Selskabets drift for at sikre balance i regnskabet. lvjlu.li^liv.u.'ulil'u XVJ-X CUU IVvUU^^lC aullllllllo ti d.ll onsudgifterne blev gennemgået ved samme lejlighed, men uden at der fandtes oplagte sparemuligheder. Situationen er dog ikke kritisk, da generalforsamlingen sidste år vedtog kontingentforhøjelser, som først vil slå igennem i år. Årets udflugter hviler i sig selv økonomisk, og interessen for at deltage er i stadig vækst. Den 23. januar var der besøg pa Danish Maritime Institute (før Skibsteknisk Laboratorium) i Lyngby, og den 24. maj gik turen til Trafikovervågningscentret og Flådestationen i Korsør. I foråret fik bestyrelsen meddelelse om, at Selskabet skulle arve, idet den nyligt afdøde fhv. postvagtmester Marius Viggo Rane og hans tidligere afdøde ægtefælle Amy havde oprettet testamente med Venneselskabet som enearving. Bobehandlingen er endnu ikke afsluttet, men ved hustruens død i 1994 blev beholdningen opgjort til kr Det er naturligvis en meget stor glæde, når trofaste mangeårige medlemmer også på den vis tænker på Venneselskabet. Også mange af de levende medlemmer har i årets løb virket aktivt for at forbedre økonomien. Jeg tænker her på de ekstraordinære gaver til Selskabet for at imødekomme Told- og Skattestyrelsens krav, der sikrer, at Selskabet fortsat er godkendt som fradragsberettiget gavemodtager. Styrelsens oprindelige krav om i alt 250 gaver blev siden reduceret til 150, og ved udgangen af 1996 havde vi modtaget i alt 196 gaver med et samlet beløb på kr På bestyrelsens vegne takkes alle varmt for det ekstraordinære bidrag. Venneselskabet er fortsat en stor forening med i alt 1211 medlemskaber. 286 af disse betaler dog ikke det årlige kontingent. 46 har for mange år siden sikret sig et livsvarigt medlemskab, en ordning som nu er afskaffet, da det var en dårlig forretning for Selskabet. 147 er bytteforbindelser, som giver en væsentlig del af tilvæksten i museets bibliotek, og resten er modtagere af frieksemplarer til anmeldelse og lignende. Vi vil naturligvis gerne have flere medlemmer, og især betalende. I bestyrelsen har vi overvejet om særlige familiemedlemskaber kunne være nyttige, men er endnu ikke kommet til konkrete forslag. Til sidst vil jeg takke Slotsforvaltningen, der som sædvanligt har stillet dette smukke rum til rådighed for vores generalforsamling. Museet vil gerne flytte til Værftområdet uden for voldene, men med de nu- 114

20 værende meldinger fra Helsingør Kommune kan vi nok se frem til flere generalforsamlinger i Erik af Pommerns Kammer. Derpå fik Hans Jeppesen lejlighed til at orientere om museets aktiviteter. Han fortalte, at der i det forløbne år havde hersket stor og nærmest febrilsk aktivitet med megen planlægning på museet og, at vi nu så småt vil komme til at se»de skibe, vi har sat i søen.«hj. nævnte bl.a. rapporten om museets fremtid Værftet - et center for maritime aktiviteter samt studieturene til henholdsvis Liverpool, Rotterdam og Kristiansand, som en fond har givet os mulighed for at gennemføre. Med hensyn til en flytning til værftsområdet kan vi ikke forvente nogen færdig lokalplan for medio 1999, men alene den første melding vi har modtaget, om at vi skal være på området, er jo positiv. Slots- og Ejendomsstyrelsen vil gerne have magasinerne på slottet ryddet så snart som muligt på grund af brandfaren, men en magasinbygning, som vi havde håbet på, at Helsingør Kommune kunne opføre og udleje til H&S på Flynderupgårds område, vil næppe kunne bygges, da amtet desværre ikke ønsker at give de nødvendige dispensationer. Så ingen ved, hvornår vi flytter magasinerne. HJ. omtalte endvidere projektet Dansk Søfarts Historie i syv bind, hvoraf første bind blev præsenteret for et indbudt publikum på Kronborg den 11. maj i overværelse af Hendes Majestæt Dronningen med familie. Derpå nævnte HJ. dokumentationen af B&W i særudstillingen, samt at denne til oktober vil blive afløst af en særudstilling om slaveskibet FREDENSBORGS sidste rejse og dens dramatiske stranding på Norges sydkyst. Desuden blev en videreudvikling af skoletjenesten i samarbejde med Pædagogisk Central i Hillerød nævnt, og afslutningsvis sagde HJ., at museet også skulle deltage i arrangementet omkring Baltic Sail på Helsingør havn i den kommende weekend. Erik Buch Vestergaard takkede for den fremlagte beretning samt for museumsorienteringen og spurgte, om nogen havde spørgsmål til det fremlagte. En af vennerne spurgte, om der ikke var en vis fleksibilitet og således mulighed for, at magasinerne kunne forblive på slottet de næste 5-10 år til det nye museum var klar, og hertil svarede HJ., at han måtte henvise til det han tidligere havde sagt, at Slots- og Ejendomsstyrelsen havde henstillet til museet, at magasinerne blev ryddet hurtigst muligt på grund af brandfaren. Derpå blev både beretning og orientering taget til efterretning. ad 3. HJ. kommenterede regnskabet og startede med at indrømme, at det desværre havde været et dårligt år regnskabsmæssigt betragtet, og som det jo allerede fremgik af formandens beretning, havde bestyrelsen undtagelsesvist anvendt kr. til Selskabets drift for at sikre balance og således dække underskuddet - et underskud, der bl.a. er opstået i forbindelse med en uventet stor nedgang i medlemstallet. 115

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Personale (Juni 1999)

Personale (Juni 1999) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Personaledirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Professor, dr.

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997)

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Formand Leif Dolleris Halinspektør Steffen Larsen Advokat Ole Bang* Professor, dr.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Personale (december 1999)

Personale (december 1999) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Divisionsdirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Svend C. Engholm

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE Holmegaard Cup

RESULTATLISTE Holmegaard Cup 14-06-2012 21:46:58 - DDS SP v.3.12.6.1 RESULTATLISTE Holmegaard Cup Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2 87091 Tanja R. Wriedt

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere