Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat"

Transkript

1 Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse 6. Valg a) Bestyrelsesmedlemmer b) Bestyrelsessuppleanter c) 2 Revisorer d) 1 Revisorsuppleant 7. Eventuelt

3 Valg af dirigent Referat Som dirigent valgtes: Jakob Jønsson Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter Som referent valgtes: Jens Bitsch Larsen, som udsender referatet i form af den præsentation, som blev gennemgået, nu med kommentarer

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse 6. Valg a) Bestyrelsesmedlemmer b) Bestyrelsessuppleanter c) 2 Revisorer d) 1 Revisorsuppleant 7. Eventuelt

5 Formandens beretning Vi er en forening vi kan være stolte af med mange aktiviteter bl.a. Riffelskydning Jagthorn Flugtskydning Hundetræning Rævehagl Jagttegnsskole Jagt Knivkursus Regulering af skadevoldende vildt Og mange medlemmer som bakker os op. Vi er 500 medlemmer i dag. Dette er ca. 20 mere end sidste år.

6 Formandens beretning Riffelskydning Der har været afholdt ca. 35 skydninger på Hanebjerg & Sjælsø Adskillige instruktører fra Hillerød og de samarbejdende foreninger Etableret overdækning for de ventende gæster Tak til Bent Behrman for stort engagement

7 Formandens beretning Jagthorn En lille trofast gruppe spiller fortsat jagthorn i Hillerød Jagtforening De repræsenterer foreningen på fornem vis, hvor Jagthorn er efterspurgt Vi har bl.a. i det forgangne år hørt dem på den store jagtudstilling i Frederiksborg centret Til Ibs Sølvbryllup Tak til Blæserne som vi også har glæde af i aften

8 Formandens beretning Flugtskydning Der har været afholdt adskillige skydninger i det forgangne år Hver søndag og hver tirsdag formiddag Hver tirsdag aften i sommerperioden Vi har en særdeles velbesøgt og velfungerende bane Der har været indbrud Der arbejdes med planer om udbygning af banen, med engelsk sporting og evt. højt tårn. Vi har et solidt og velfungerende samarbejde med Karlebo Sogns Jagtforening Stor tak til deltagerne i Samarbejdsudvalget

9 Formandens beretning Hundetræning Der har igen i år været afholdt: Lydighedstræning Apporteringstræning Apporteringsprøve Jørgen Westphael har sammen med andre instruktører ledet træningen. Tak for indsatsen på dette område

10 Formandens beretning Rævehagl Vi har et flot foreningsblad, der bliver lagt mærke til f.eks. på skydebanerne. Vi har fået ny Redaktør. Velkommen til Peter Lassen Bak om bladet, det er et stort arbejde. Peter er altid på udkig efter relevante billeder og artikler.

11 Formandens beretning Jagttegnsskolen Vi havde et rekord stort hold på 26 elever i år Af disse bestod 24 Det har været et fantastisk hold med stort engagement både under kurset og senere. Der ser ud til at være stor interesse for det kommende års kursus Nyt pensum, ny prøve og meget lidt information. Det bliver sværere men vi vil gøre vores bedste. Tak til Jørgen for godt samarbejde omkring undervisningen

12 Formandens beretning Jagt & Regulering For første gang i nogle år, kan vi sige at vi har jagt i foreningen Christian Færch har igennem sit arbejde i JKF med kommunen fået en aftale i stand om Jagt på kommunens arealer. Aftalen administreres i JKF regi, således omfatter den alle kommunens jagtforeninger Der er allerede aftalt en nyjægerjagt Poul Poulsen har også i denne sæson taget sig af gravjagterne Derudover har der været både råge regulering og regulering af mink

13 Formandens beretning Knivkursus Der er afholdt knivkursus med Stuart Harvey (skotteknive.dk)

14 Formandens beretning Mange andre har bidraget med stort og småt i foreningen. At de ikke har været nævnt her skyldes formandens generelle glemsomhed og manglende overblik. Stor TAK til alle som støtter foreningen Tid til nye kræfter i bestyrelsen Bestyrelsen har på den baggrund fundet forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Peter Lassen (Redaktør af Rævehagl) Inge Marie Jensen (Kasserer) Husk det er jeres job (Generalforsamlingen) at holde bestyrelsen på rette spor, men gør det konstruktivt!

15 Formandens beretning Referat Generalforsamlingen modtog med tilfredshed formandens beretning, som vidner om en maget aktiv forening.

16 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse 6. Valg a) Bestyrelsesmedlemmer b) Bestyrelsessuppleanter c) 2 Revisorer d) 1 Revisorsuppleant 7. Eventuelt

17 Hillerød Jagtforening FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB JENS BITSCH LARSEN

18 Resultatopgørelse Regnskab Konto Indtægt Udgift Resultat 2011/2012 Kontingenter Jagttegnsskole Flugtskydning Riffeludvalg Hundeudvalg Foreningsaktiviteter Foreningsblad Bestyrelsesarbejde Udvalgsmøder Foreningsdrift Øvrige Renter Hensættelser Investeringer Sum

19 Balance Regnskab Aktiver Driftsmidler Kasse Bank Tilgodehavende, Flugtskydning Tilgodehavende, hundeudvalg Tilgodehavende, Riffeludvalg 0 0 Tilgodehavender, andre 0 0 Aktiver i alt Passiver Kapitalkonto Skyldig løn 0 0 Skyldige poster Mellemregning klubhus 0 0 Forudbetalinger Regulering vedr tidl. år 0 0 Passiver i alt

20 Fordeling indtægter Regnskab

21 Fordeling udgifter Regnskab

22 Specifikation af større enkeltposter Medlemmer Medlemmer Bidrag til DJ Bidrag Til HJF Antal Restance Voksne (ORD) Senior (SEN) Ekstraordinær (XO) Ungdom (UNG) Husstand (HUS) Kursister (KUR) 34 Junior 0-15 år Æresmedlemmer (ÆRE) Medlemmer i alt

23 Specifikation af større enkeltposter Flugt- og Riffelskydning Flugtskydningsudvalg Indtægt Udgift Forbrug Flugtskydning, kørsel Flugtskydningsudvalg i alt Riffeludvalg Indtægt Udgift Forbrug Riffeludvalg, Kørsel -93 Riffeludvalg i alt

24 Specifikation af større enkeltposter Hundeudvalg Hundeudvalg Indtægt Udgift Overskud Lydighedstræning Apporteringskursus Apporteringsprøve Øvrige indtægter - Hundeudvalg, Apporteringsprøve 377 Hundeudvalg, Køb af vildt Hundeudvalg, Gaver 780 Hundeudvalg, Rekvisitter Hundeudvalg, Kørsel mv. 394 Hundeudvalg, Forplejning 350 Hundeudvalg, Øvrige udgifter Hundeudvalg, Uddannelse 950 Hundeudvalg i alt

25 Specifikation af større enkeltposter Jagttegnsskole Jagttegnsskole Indtægt Udgift Overskud Deltagerbetaling Jagttegnsskole, godtgørelser Jagttegnsskole, Undervisningsmat Jagttegnsskole, Kørsel Jagttegnsskole, Øvrige Annoncer Frivillig jagtprøve Øvrige udgifter Jagttegnsskole i alt

26 Specifikation af større enkeltposter Rævehagl udvalg Rævehagl Indtægt Udgift Forbrug Forening, Bladredaktion 0 Forening, Blad Tryk Forening, Blad Porto Rævehagl i alt

27 Specifikation af større enkeltposter Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Indtægt Udgift Forbrug Møder, Bestyrelse Omkostningsgodtgørelse, Bestyrelse Formand, næstformand Bestyrelsesmedlem og suppleanter Uddannelse Bestyrelsesarbejde i alt

28 Specifikation af større enkeltposter Forening og foreningsdrift Forening Indtægt Udgift Forbrug Forening, Generalforsamling Forening, Vildtspil Regulering råger mv Tillidsmandsaften Øvrige udgifter aktiviteter Forening i alt Foreningsdrift i alt Indtægt Udgift Forbrug Telefon, porto og gebyrer 466 Transport km bidrag Gaver (gavekort) - Foreningshus Foreningsdrift i alt

29 Øvrige regnskabs detaljer Se hjemmeside

30 Fremlæggelse af regnskab Referat Til selve regnskabet fremkom ingen kommentarer. Dog var der ønske om at der blev udleveret kopier af regnskabet på generalforsamlingen, idet der var et enkelt medlem, som mente at offentliggørelse af foreningens regnskab på hjemmesiden, eller de få printede regnskaber der var tilgængelige på generalforsamlingen ikke var tilstrækkelige. Dette tog bestyrelsen til efterretning.

31 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse 6. Valg a) Bestyrelsesmedlemmer b) Bestyrelsessuppleanter c) 2 Revisorer d) 1 Revisorsuppleant 7. Eventuelt

32 Indkomne forslag Referat Der var ikke modtaget nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.

33 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse 6. Valg a) Bestyrelsesmedlemmer b) Bestyrelsessuppleanter c) 2 Revisorer d) 1 Revisorsuppleant 7. Eventuelt

34 Hillerød Jagtforening FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT OG BUDGET FOR JENS BITSCH LARSEN

35 Kontingent for Forslag til kontingent Medlemskategori DJ s andel HJF andel Kontingent i alt Antal medlemmer Ordinær Junior Ungdom Senior født 1948 el tidl Husstand Ekstraordinær Støttemedlem U/ jagttegn Kursister Æresmedlemmer

36 Budget for Forslag til budget Budget post Kontingenter Jagttegnsskole Flugtskydning Riffelskydning Hundeudvalg Rævehagl Foreningsaktiviteter Bestyrelsesarbejde/ drift Samarbejdsudvalg Budgetteret resultat

37 Kontingent og budget Referat Kontingentet og budget blev godkendt i henhold til bestyrelsens forslag

38 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse 6. Valg a) Bestyrelsesmedlemmer b) Bestyrelsessuppleanter c) 2 Revisorer d) 1 Revisorsuppleant 7. Eventuelt

39 Hillerød Jagtforening VALG

40 Bestyrelsesmedlemmer på valg Bent Behrmann (Ønsker genvalg) Christian Jørgensen (Ønsker genvalg) Henning Frandsen (Ønsker genvalg) Jørgen Westphael (Genopstiller ikke) Ib Kammersgård (Genopstiller ikke) Bestyrelsen foreslår: Peter Lassen Inge Marie Jensen

41 Suppleanter Torben Espenhain (Ønsker genvalg) Lau Norge (Genopstiller ikke)

42 Revisorer Claus Danielsen (Ønsker genvalg) Jakob Jønsson (Ønsker genvalg) Suppleant: Per Hessel (Ønsker genvalg)

43 Valg Referat Valgte bestyrelsesmedlemmer Bent Behrmann Christian Jørgensen Henning Frandsen Peter Lassen Inge Marie Jensen ( indstilles til kommende kasserer) Valgte Suppleanter Torben Espenhain Peter Vinding Knud Larsen Valgte Revisorer Claus Danielsen Jakob Jønsson Valgt Revisor Suppleant: Per Hessel Videre forløb Bestyrelsen samles den 11. november for at konstituere sig. Mere information følger.

44 Valg Referat Generalforsamlingen takkede den afgående formand og næstformand, med deres store værdifulde indsats for foreningen. Både formand og næstformanden vil dog stadig være blandt foreningens aktive støtter, idet det også vil være dem som forestår foreningens Jagttegnsundervisning, ligesom næstformanden vil koncentrere sig om flugtskydningsbanen og de kommende projekter i det regi. Endvidere takkes Lau Norge for hans lange vedholdende støtte både til bestyrelsen og i forbindelse med foreningens mange aktiviteter.

45 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse 6. Valg a) Bestyrelsesmedlemmer b) Bestyrelsessuppleanter c) 2 Revisorer d) 1 Revisorsuppleant 7. Eventuelt

46 Hillerød Jagtforening EVENTUELT INFORMATION OM KORTLÆGNING AF FLÅTBÅRNE SYGDOMME

47 Undersøgelse af sygdomme, der udbredes via flåter Henvendelse om deltagelse i undersøgelse

48 TBE er en farlig sygdom, der overføres med flåter.

49 Hillerød jagtforening vil være med til undersøge udbredelsen af sygdomme, der overføres med flåter.

50 Sådan tages prøven

51 Det er enkelt at angive Information om rådyret

52 Kontaktpersoner Vi skal have 3-5 kontaktpersoner Der skal tages blodprøver fra 5 forskellige rådyr i jagtsæsonen incl. Bukkejagten 2014 Hillerød Jagtforeing er behjælpelige med at skaffe prøveglas Hvem melder sig??

53 Eventuelt: Flåt projektet Referat Opfordringen til at deltage i flåt projektet, blev fulgt af deltagerne på generalforsamlingen. 20 prøveglas med vejledning og svarkuverter er blevet uddelt flere kan fremskaffes ved henvendelse enten via hjemmesidens kontakt formular eller direkte til

54 Eventuelt: Markvildtlaug Referat Christian Færch Jensen gennemgik kort oplæg til møde om markvildtlaug, som afholdes i skævinge den 12. november Danmarks Jægerforbund inviterer til informationsmøde tirsdag den 12. november om markvildtslav i samarbejde med Agrovi Planen er at få markvildtet tilbage på marken. Det skal ske gennem dannelse af lokale samarbejder organiseret i såkaldte markvildtslav. Markvildtslavet fungerer som centrum for et samarbejde på tværs af ejendomsskel, hvor lodsejerne kan arbejde sammen om at igangsætte tiltag, der sikrer og forbedre levestederne særligt for haren og agerhønen. Samtidig vil de selvsamme tiltage være til stor gavn for andre markvildtsarter som f.eks. viben og lærken. se mere på foreningens hjemmeside.

55 Eventuelt: Vildtspil Referat Husk Årets vildtspil 25. november 2013 Hillerød Jagtforenings Vildtspil (banko) Kom med til årets vildtspil og vind nogle af de mange gode præmier. Foreningen og vores sponsorer har samlet en mængde gode gevinster, som du har mulighed for at vinde med hjem. Gevinster: Fasaner -Vine - Strømper - Jagtgrej - og meget mere... Der vil ligeledes være Amerikansk lotteri. Der kan købes øl, vand, kaffe og te. Mandag d. 25. november kl i HGIs lokaler på Selskovvej 73, 3400 Hillerød

56 Eventuelt: Jagttegnsskolen Referat Husk Jagttegnsskolen starter onsdag den 27. november Tilmelding: Tilmeldingen til dette års jagttegnskursus har været stor, og vi ser frem til at kunne uddanne mere end 25 nye jægere. Kursusprisen er kr kr for bog. kursusgebyret indbetales før første kursusdag på Hillerød Jagtforenings konto: Reg. nr Konto nr: Husk at medbringe kvittering. Derudover sendes til undertegnede med oplysninger om: navn, adresse, mobil, , CPR nr. Læs mere her

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

27. Årgang nr. 85 Marts 2005

27. Årgang nr. 85 Marts 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 85 Marts 2005 Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet! Læs også referatet fra generalforsamlingen Der er også en spændende artikel

Læs mere

29. årgang Januar 2015 nr. 1

29. årgang Januar 2015 nr. 1 29. årgang Januar 2015 nr. 1 En flok halemejser tanker op ved foderbrættet inden den videre rejse. Redaktion, Bestyrelsen og udvalg: Hjemmesiden.www.ejstrupholm-jagt.dk Formand:. Næstformand: Kasserer

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang December 2007 Nr. 10 k Peter stryger standeren Husk Julehygge mandag den 10/12 Bådklargøring og madlavning mandage Træning til torsdage Se det sidste

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere