Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/ Tilstede: Thomas Duhn, Henrik Simonsen, Tor Soya, Sebastian Stefansen, Thomas Hornbæk, Peter Hansen, Kristoffer Broholm, Martin Rex og Christopher Veistrup- Vetlov. 1. Valg af dirigent: Kristoffer Broholm blev valgt. 2. Valg af referent: Henrik Simonsen blev valgt. 3. Valg af to stemmetællere: Valgt blev Tor Soya og Martin Rex. 4. Formandens beretning: Vi har i 2011 haft 142 medlemmer (inklusiv bestyrelse og crew). Dette er desværre under det vi havde forventet (200), hvad vi fortsat må arbejde på, da der ligger et stort potentiale set ud fra antallet af medlemmer, der kommer fra Hillerød kommune. I det forgangne år, har HLPF's bestyrelse bestået af syv personer, med arbejdsopgaver fordelt ud på følgende poster; Formand, næstformand, kasserer, samt fire menige medlemmer. Tidligere har der været en post kaldet sekretær, men idet denne opgave var begrænset og ikke hensigtsmæssig for foreningen, blev denne ændret til ét menigt medlem. Derfor har der til hvert bestyrelsesmøde blevet valgt en referent iblandt bestyrelsesmedlemmerne. I det forgangne år, er der ligeledes foretaget ændringer af foreningens vedtægter, den enkelte deltager skal nu tage aktiv stilling til, om man ønsker at være medlem af foreningen eller ej. Medlemskabet prissættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Den nuværende bestyrelse havde fået til opgave at fastsætte foreningens aktiver. Denne opgave blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 24/ Gennemgang af foreningens aktiver: 10x Olicom CrossFire ports switche, med tilhørende stacking kit - er betalt. Net- og strømkabler er betalt. Der er omkring 150 bundlet netkabler. 90 stikdåser indkøbt (der har været svind siden, antal resterende ikke opgjort). 10x 40M fiberkabler - er blevet sponsoreret af Thomas Duhn. Vi har også nogle fiberkabler vi har fået foræret af Christian Land. 7x 3com 32-port switche, 3x 3com 24-port switche - med fibermoduler. Ingen betalt. 3com CoreBuilder 9000 backbone. Ene strømforsyning er defekt. Ikke betalt. Foreningen skylder Thomas Duhn kr for 3com switche og backbone. 7x Intel Express 510T 24-port switche, med +4 ports expansion slot og fibermoduler betalt 3x Intel Express 510T 24-port switche betalt Side 1 af 6

2 12 servere - ingen betalt. Foreningen skylder kr til Thomas Duhn. 3xWRT54GS + 1xBelkin AP - alle er sponsoreret. 1xWRT54GS pt. udlånt til Kasper Brandt. 3x klient pc'er - sponsoreret 1x storskærms pc betalt. Foreningen skylder samlet Thomas Duhn kr I løbet af året 2011 er der sket følgende: - Afholdelse af to KTS arrangementer. - Afholdelse af HLParty #15 (påsken 2011) - Afholdelse af HLParty #16 (efterårsferien 2011). - Afholdelse af HLParty Xmas 2011 (jule arrangement 2011). Dev-team 2011: - Profit: Uændret/mangler status. - Betalingsgateway (PayPal) virker, samt ny tilmeldingsprocedure virker. Tjek ind redesignet. - Medlemstilmelding er manuel, automatisk løsning mangler. - Nyt user admin modul påbegyndt, der med tiden skal administrere alt omkring deltagere og medlemmer (udtrække lister, samt manipulere data ). Mangler finpudsning og tilføjelse af væsentlige features. - Gameservers: Cs 1.6 servere kan let startes op. TetriNet og Quake 3 virker. Minecraft server også muligt. Yderligere spil mangler opsætning. - FairPlay: Fungerende admin modul. Man kan oprette konkurrencer og brugerne kan se og tilmelde sig dem. Mangler: visning af turneringer - kan pt. kun vise single-elimination. Og så er der alt det løse vi har lavet. Formandens beretning godkendt. 5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab: Formanden fremlægger regnskab i kasserens fravær. Gennemgang af regnskab: Medlemskontingent er meget lille, da medlemskab blev ændret efter den ekstraordinære generalforsamling. Medlemskontingentet tæller medlemmer optaget efter den ekstraordinære generalforsamling 12/ Kantineindtægter afspejler overskud af kantinedrift. Overskuddet er blandt blevet mindre pga. mus i slikket vinteren 2011, hvorefter en del Haribo slik måtte kasseres. Præmier er højt grundet manglende sponsorater. Vores mangeårige sponsor Erhvervsskolen Nordsjælland valgte for eksempel ikke at sponsere os ved efterårsarrangement på grund af dårlig økonomi. Diskussion af regnskabet, herunder ændringer til regnskabet. Diskussion af størrelse på kantinelikvider og evt. afbetaling af gæld til Thomas Duhn. Der er en enighed blandt medlemmerne, at man ikke ønsker at binde flere likvider i indeværende år, hvorfor der ikke stilles forslag til ændringer af regnskabet. Regnskabet godkendt. Side 2 af 6

3 6. Indkomne forslag: Vedtægtsforslag 1 Henrik Simonsen Gennemgang af forslaget (se bilag A). Afstemning: 8 for, 0 imod, 0 blanke. Forslaget er enstemmigt godkendt. Generalforsamlingsforslag 1 Henrik Simonsen Arbejdsprogram for Gennemgang af forslag (se bilag B). Thomas Hornbæk kommenterer, at man måske kan engagere flere medlemmer, ved at ligge møder under arrangementer. Afstemning: 7 for, 0 imod, 1 blank. Forslaget er vedtaget. 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget: Gennemgang af budgetforslag for Forslagsændringer til budget 2012: - Præmier hæves til kr for, 0 imod, 0 blanke. Vedtaget. - Telefon / internet sænkes til kr for, 1 imod, 0 blanke. Vedtaget. - Hardware hæves til kr for, 0 imod, 1 blank. Vedtaget. - Teknisk anlæg og maskiner omlægges, så pengene bindes, ligesom med kantinelikvider. Vi ved sjældent på forhånd hvad der skal indkøbes, men jo længere tid der går, jo større bliver risikoen for, at hardware bliver defekt. Omkostningen bør derfor fordeles over flere år. Beløbet sættes til kr for, 0 imod, 0 blanke. Disse ændringer forbedrer det forventede overskud med kr Afstemning om samlet budget for 2012: 8 for, 0 imod, 0 blanke. Budget vedtaget. 8. Valg til bestyrelsen: Formand: Kandidater: Henrik Simonsen. Valgt ved fredsvalg. Side 3 af 6

4 Næstformand: Kandidater: Martin Rex og Kristoffer Broholm. Kampvalg: Martin Rex 4 stemmer, Kristoffer Broholm 3 stemmer, 1 blank. Martin Rex blev valgt. Kasserer: Kandidater: Thomas Duhn. Valgt ved fredsvalg. 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kandidater: Tor Soya, Sebastian Stefansen, Peter Hansen og Thomas Hornbæk. Valgt ved fredsvalg. 9. Valg af kritisk revisor: Kandidat: Kristoffer Broholm. Valgt ved fredsvalg. 9. Valg af kritisk revisor: Kandidat: Kristoffer Broholm. Valgt ved fredsvalg. 10. Eventuelt: - Således refereret af Henrik Simonsen. Underskrifter: Referent, Henrik Simonsen Formand, Henrik Simonsen Næstformand, Martin Rex Kasserer, Thomas Duhn Bestyrelsesmedlem, Peter Hansen Bestyrelsesmedlem, Thomas Hornbæk Bestyrelsesmedlem, Tor Soya Bestyrelsesmedlem, Sebastian Stefansen Side 4 af 6

5 Bilag A: Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/ Vedtægtsforslag: 1 Stillet af: Henrik Simonsen Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet. Fed skrift foreslås tilføjet GENERALFORSAMLING Stk. 3. Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har meldt sig ind i foreningen senest ugedagen forinden. Stk. 8. (Ethvert medlem) Enhver tale- og stemmeberettiget tilstede ved generalforsamlingen kan stille op til bestyrelsen, mens enhver tilstede ved generalforsamlingen kan stille op til kritisk revisor. Valg til bestyrelsen foregår ved at hver post i bestyrelsen, i henhold til 6 stk. 2, vælges hver for sig. Ved mere end én kandidat til en post, tildeles der taletid til kandidaterne i vilkårlig rækkefølge, inden der stemmes. --- Motivation: Der bør være ens vilkår for, hvornår et medlem kan deltage i generalforsamlingen, med tale- og stemmeret, og hvornår et medlem kan stille op til bestyrelsen. I dag er man tale- og stemmeberettiget, hvis man er medlem senest dagen før generalforsamlingen, mens man i princippet kan blive medlem under generalforsamlingen, og stille op til bestyrelsen. Med dette forslag bliver der ens vilkår; man skal være medlem senest dagen før generalforsamlingen. Desuden præciseres det, at man skal være til stede ved generalforsamlingen, for at stille op til bestyrelsen. Vi har tidligere valgt person til bestyrelsen, som ikke var til stede, men dette har ikke været optimalt. Side 5 af 6

6 Bilag B: Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/ Forslag: 1 Stillet af: Henrik Simonsen Arbejdsprogram 2012: Kontingent: Kontingent for 2012 fastsættes til kr. 50. Der skal udarbejdes en elektronisk måde at blive medlem på, som skal fungere inden påskelanet. 2 store arrangementer: Foreningen arrangerer 2 store arrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42 (efterårsferien). For begge arrangementer gælder, at målet er mindst 120 deltagere, hvilket anses for realistisk oven på vores succes i Deltagergebyr: Der skal fortsat være fordele ved at melde sig ind i foreningen. Bestyrelsen kan, når der er økonomisk råderum, fastsætte de nærmere bestemmelser. Dev-team: Bestyrelsen skal fortsat drive et udviklingshold, der på frivillig basis, vedligeholder og opdaterer foreningens tekniske systemer. Bestyrelsen vælger iblandt sig en person, der koordinerer holdets arbejde. Bestyrelsen kan desuden opsætte mål for, hvad der skal forbedres i Motivation: Da vi forhåbentlig endelig får gjort op med, at kun bestyrelsen deltager i generalforsamlingen, ville der være god ide i, at inddrage medlemmerne i nogle af foreningens beslutninger. Dette arbejdsprogram ophøjer nogle af de ting, som bestyrelsen tidligere har besluttet, til et arbejdsprogram for 2012, som generalforsamlingen naturligvis har ret til at ændre i. Side 6 af 6

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere