Å Å R R G G A A N N G G NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010"

Transkript

1 101. ÅRGANG NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010

2 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor Kystartilleriforeningens motto: Godt Kammeratskab Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen: Præsident: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Vicepræsident: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf Hovedkasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil Giro Landssekretær: Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1. th København K (Holmen) tlf , Redaktør: Pens. politiinspektør Kaj Aage Sørensen Granlunden 65, 2635 Ishøj tlf Ansvarshavende: Pens. major Benny Horn, Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten Udgivelsesterminer og afleveringsfrister for Kystartilleribladet: Blad nr. 1 udkommer Stof til blad nr. 1 Blad nr. 2 udkommer Stof til blad nr. 2 Blad nr. 3 udkommer Stof til blad nr. 3 Blad nr. 4 udkommer Stof til blad nr. 4 Indhold: ultimo januar 15. december ultimo april 20. marts ultimo august 20. juli Indlæg sendes til redaktøren medio november 1. oktober Blad nr. 2/2011 udkommer ultimo april Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest 20. marts KAF s adresser... side 3 Leder... side 4 Præsidenten... side 5 KAF ønsker tillykke... side 6 Kammeraterne ønskes godt nytår side 9 Modtagne hilsner... side 11 Jubilarer i 2011 som medlem af KAF... side 13 Nyt fra afdelingerne... side 15 Redaktøren... side 26 Danmarks officielle flagdage side 27 Layout og sats: Pens. politiinspektør Kaj Aage Sørensen Granlunden 65, 2635 Ishøj tlf Tryk: Søværnets Centrale Reproduktionsvirksomhed, FLS Korsør 2 Kystartilleribladet 1/11 Copyright: Kystartilleriforeningen. ISSN

3 Københavns afdeling: Formand: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf Giro Skyttegruppen: Formand: Leo Starup Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby tlf , Kasserer: Bjarne Andersen Kronens Kvarter 2 B, 2620 Albertslund tlf Kystartilleriforeningens adresser: KAF s hjemmeside: Sydjysk afdeling: Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf , Kasserer: Peder Wang Nielsen Oktobervænget 79, 6000 Kolding tlf , Giro Østjysk afdeling: Formand: Bogtrykker John Heide Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8920 Randers NV tlf Kasserer: Revisor Kay A. Højholdt Møllevænget 7, 8963 Auning tlf Raketafdelingen: Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen Rosenørns Allé 11, 2. tv., 1970 Frederiksberg C tlf , Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen Rosenørns Allé 11, 2. tv., 1970 Frederiksberg C tlf Frederikssund og omegns afdeling: Formand: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Kasserer: Civiløkonom Jørgen Ellehammer Rasmussen Bovænget 13, 3200 Helsinge tlf , Region Sjællands afdeling: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Kasserer: Flemming Larsen Sølvvænget 1, 4652 Hårlev tlf , Fyns stifts afdeling: Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf , Kasserer: Erhardt Hedegaard Tronneallé 26, 5800 Nyborg tlf , Giro Esbjerg og omegns afdeling: Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf , Kasserer: Jens Peter Vestergaard Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø tlf Jylland Midt-Vest afdeling: Formand: Gårdejer Arne Lisby Kjær Vestermøllevej 4 A, Fjaltring, 7620 Lemvig tlf , Kasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil: Nordjyllands afdeling: Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov Forbindelsesvejen 111 B, 1. tv., 9400 Nørresundby tlf , Kasserer: Egon Andreassen Frugthaven 6, 9310 Vodskov tlf Thisted amts afdeling: Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted tlf Giro Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister: Formand: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf , Kasserer: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil Giro Kystartilleriforeningens Tivoliklub: Formand og kasserer: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf Giro Bemærk evt. ændringer i adresselisten (blå baggrund) Kystartilleribladet 1/11 3

4 Leder GODT NYTÅR TIL ALLE Velkommen til endnu et nyt og særdeles ubrugt år På Forretningsudvalgets vegne ønsker jeg alle med familier et godt og lykkebringende år. Nu har vi så igen overstået et år med gode oplevelser, heri blandt andet vort jubilarstævne, der med meget kort varsel blev flyttet fra Trekronerfort til Middelgrundsfort på grund af vandskade på bygningen, som vi skulle have været i med vores deltagere, men alle havde en god dag på Middelgrundsfort. For første gang i mange år var deltagerantallet under de et hundrede. Vi må nok erkende, at der stadig er mange, der har haft Grundlovsdagen som første prioritet, så det skriver vi os bag øret. For at sikre, at vi har et sted at være lørdag den 4. juni 2011 har vi reserveret Kastellets Cafeteria til fælles samvær og spisning. Det kan jo ikke undgås, at vi må acceptere en stille tilbagegang i medlemsskaren, da der jo ikke er mange ægte gamle kystartillerister at hverve og gennemsnitslevealderen nu er ret så høj. I Forretningsudvalget er vi meget klar over dette, men vi må samtidig erkende, at vi er meget glade for den tilslutning der er i form af, at medlemmerne fortsat holder deres medlemskab uanset at man måske ikke har kræfter til at deltage i større arrangementer. Ligeledes kan vi se på hilsnerne, der indsendes til dette blad, at der fortsat er en positiv ånd for foreningens bestående. I tidligere numre af Kystartilleribladet har der været og der vil fortsat komme oplysninger om Veteranpolitikken for Danmarks udsendte. Det er en sag vi ser meget positivt på. Skulle man have lyst til at støtte et veteranhjem med bistand i form af vagt med kaffebrygning, snak med besøgende med meget mere så er man meget velkommen. Her får man mulighed for at opleve unge mennesker, der har været i en indsats, som vi ikke havde mulighed for i vores soldatertid. Det er her, man oplever kammeratskabet og følelsen af samhørighed, der næsten kan sammenlignes med vort kammeratskab i foreningen. Vi skal positivt tænke på de, der ofrer deres liv og helbred for en sag de tror på. I kan i vores forening leve op til minder om soldatertiden, når vi mødes ved jubilarstævner eller lokalt. Det viser, at Kystartilleriforeningens motto stadig er holdepunktet i foreningen. GODT KAMMERATSKAB Med venlig hilsen Benny Horn 4 Kystartilleribladet 1/11

5 Præsidenten Kystartilleribladet. Kystartilleribladet har nu været udsendt til medlemmer med flere i sit nye format A5. Lidt skepsis fra enkelte før ændringen og flere tilkendegivelser af positiv karakter fra de samme personer efter udsendelsen af det første nummer har bestyrket Forretningsudvalget og redaktøren i nødvendigheden af ændring af format og samtidig har vi allerede kunnet konstatere at der opstod en rimelig besparelse i foreningens udgifter. Nu har Post Danmark så foreløbig meddelt portoændringer, så man straffer os, der i det daglige anvender frimærker på breve, mens Kystartilleribladet alligevel forventelig er skånet for forhøjelse i denne omgang, idet dette blad udsendes som PP-Post og B-Porto. Uden et stort stykke arbejde fra vores konstituerede redaktør Kaj Aage Sørensen støttet af webmaster Bent Skaarup, der allerede sammen med nu afdøde Eigil M. S. Bruun lavede de indledende forsøg på ændringen, var dette blad ikke blevet til det, det er i dag og så oven i købet får modtagerne det til tiden mod at man indsender sine indlæg til den annoncerede deadline. Tak for en rigtig god indsats. Søværnets Tamburkorps. Når der forhandles forsvarsforlig på Christiansborg har vi de seneste gange kunnet se, at de eksisterende militære musikkorps har været i spil om udfasning. Indtil nu har Søværnets Tamburkorps samt de tre musikkorps i Hæren undgået nedlæggelse. Som det eneste korps har Søværnets Tamburkorps indtil nu ikke haft en Venneforening, der støtter op om korpset og dets virke og om dets fortsatte bestående. Lørdag den 30. oktober havde nogle initiativtagere indbudt til stiftende generalforsamling på Holmen med henblik på at oprette en Venneforening, hvis formål er: at udbrede kendskabet til Søværnets Tamburkorps at arbejde for den del af dansk militærmusik, som Søværnets Tamburkorps præsenterer at støtte op om korpsets arrangementer og projekter. Fra Kystartilleriforeningen deltog Landssekretæren og Præsidenten. Efter en del debat om et oplæg til vedtægter blev der nedsat et udvalg, som til foråret vil komme med et gennemarbejdet oplæg. Man kan allerede nu støtte dette arbejde ved at melde sig som medlem på med henblik for det videre arbejde for venneforeningen. Jubilarstævnet I næste nummer af Kystartilleribladet vil du kunne se i invitationen til Jubilarstævne 2011 lørdag den 4. juni, at vi i år bliver i Kastellet og det kammeratlige samvær med fælles spisning sker i Kastellets Cafeteria. Årsagen er, at vi har konstateret, at Middelgrundsfort er sat til salg og derfor kender vi ikke fremtiden, hvad dette angår. Vi sparer ligeledes tid på transporten. Vi kan i forbindelse med planlægningen ikke forsvare at satse på en ikke sikker aftale. Derfor bliver det Kastellet i Nærmere detaljer i blad 2/2011, der udkommer sidst i april. Husk at melde dig til hurtigst muligt, så vi kan lave stævnet på bedste måde. Kystartilleribladet 1/11 5

6 KAF ønsker tillykke Februar: 85 år 3291/12951/1947 Vaskeriejer Frode Birkmose Parkvej 9, 1. tv Roskilde (07-februar) 80 år 6854/12540/1952 Mekaniker Svend E. Poulsen Umanakparken Esbjerg N (01-februar) 8941/12785/1952 Bent H. Sørensen Rugballevej Horsens (10-februar) 7929/13344/1952 El montør Frode Pedersen Sdr. Tranders Bygade 17 C 9260 Gistrup (11-februar) 4492/12937/ 1952 Maskinarbejder Ib Freddy Rasmussen Kløvervænget Nakskov (19-februar) 75 år 8729/244301/1955 Værkstedsarbejder Helge Vang Horsevænget 35, st.tv Hillerød (08-februar) 8500/285076/1956 Installatør Freddie Lyborg Pedersen Smedekærsvej Kastrup (21-februar) 5051/753 /1952 Orlogskaptajn Poul Olesen Solbakken 16, Ugelbølle 8410 Rønde (25-februar) 70 år 8116/443956/1960 Murer Orla Lind Anemonevej Vejle (20-februar) 55 år 9125/110256/1976 Kroejer Hans Petersen Hovedgaden Ørbæk (11-februar) Marts: 92 år 7714/5337/1943 Lab.assistent Evald Frøkier Myrtoften Gentofte (06-marts) 3553/1941 Gårdejer Jens Peter Damsgaard Bakkevej Roslev (29-marts) 80 år 4340/12914/1952 Vognmand Willy Pedersen Vandværksvænget 1, Magleby 4672 Klippinge (14-marts) 75 år 5460/285415/1956 Kedelpasser Henning Hammelsvang Nyvej 43, Ulbølle 5762 V. Skerninge (03-marts) 9115/244238/1955 Ole Andersen Skolestræde 13, Nordenbro 5932 Humble (18-marts) 6 Kystartilleribladet 1/11

7 KAF ønsker tillykke 75 år 8934/1956 Torri Olsen Elmegårds Allé Hillerød (19-marts) 8949/284646/1956 Lagerarbejder Viggo Lassen Damsager 5, Ulbølle 5762 Vester Skerninge (28-marts) 70 år 6257/438886/1959 Rådhusbetjent Flemming Kragh Nicolajsen Møllegade Stubbekøbing (02-marts) 8292/554761/1962 Servicekonsulent Henning J. Hansen Nyhøjen Munkebo (18-marts) 6016/443896/1960 Chauffør Harly K. Immersen Kastanie Allé 9, Augustenborg (26-marts) 65 år 6831/769526/1967 Maskinarbejder Søren Peter Sørensen Søhaven Værløse (27-marts) April: 94 år 7369/14153/ 1938 Forvalter Svend Skipper Garnisonsvej 18 B 8930 Randers SØ 05-april) 85 år 8787/12880/1947 Jørgen Iversen Randkløve Allé 86, 1. th Kastrup (03-april) 7441/12783/1947 Snedker Georg Juul Nielsen Tårnby Torv 12, 2. th Kastrup (16-april) 80 år 7916/12205/1951 Gårdejer Arne Lisby Kjær Vestermøllevej 4 A, Fjaltring 7620 Lemvig (01-april) 8107/13091/1952 Faglærer Knud Herluf Sørensen Dyrnæsvej Næstved (04-april) 8794/12741/1952 Hans Ole Hansen Samsøgade 6, 3. th København Ø (08-april) 8467/12521/1952 Regnskabschef Erhardt Sandager Banegårdsparken 3, Odder (20-april) 7385/396903/1958 Værkfører Jørgen Pedersen Asserbogårdsvej 9 A 3360 Liseleje (24-april) 75 år 6366/244251/1955 Repræsentant Ebbe Bøje Rasmussen Godthåbsvej 15, Boks Nykøbing F (16-april) Kystartilleribladet 1/11 7

8 KAF ønsker tillykke 70 år 8953/444168/1960 Spec.arbejder Kaj Ove Hansen Skibsted Veksø, Sjælland (01-april) 6011/443995/1960 Overpostbud Leif Johansen Drosselvej Korsør (03-april) 7818/483833/1961 Hotelejer Bent Rasmussen P.O.Box Christiansted Sct. Croix USVI Virgin Islands, USA (03-april) 6560/444199/1960 Landmand Johs. Lind Vikkevej Viuf (13-april) 60 år 7197/70451/1971 Elektriker Bent Orla Lausdahl Isenvadvej Ikast (07-april) Noget om alderdom. Danske ordsprog Alderdom er en dårlig rejsekammerat Alderdom gør hvidere, men ikke blidere Alderdom og fattigdom er onde at skjule Alderdommen smager af ungdommen som æblet af træet Alderdommens byrde er den tungeste af alle Alderdommens dyder er dyrekøbte Kloge ord. Man skal aldrig sige aldrig En anden gang er det samme som aldrig Ingen kan lægge en alen til sin vækst To alen af et stykke 8 Kystartilleribladet 1/11

9 Kammeraterne ønskes godt nytår /12915/1947 Kontorchef Jørgen Chr. Nielsen Borgergade 19, 4. tv 1300 København K 3291/12951/1947 Vaskeriejer Frode Birkmose Parkvej 9, 1. tv Roskilde 3570/17348/1945 Bagermester Eloff Christensen Parallelvej Pandrup 4153/16798/ 1950 Værkfører Knud Mikkelsen Krogårdsvej Greve 4340/12914/1952 Vognmand Willy Pedersen Vandværksvænget 1, Magleby 4672 Klippinge 4621/14226/1953 Kontorpakmester Nis Aage Damgaard Vinkelhuse 37, 3. tv Kastrup 4808/13329 /1952 Specialarbejder Otto Emil Jensen Elmevej Karup 4916/204772/1954 Landmand Egon R. H. Møller Tørskindvej Randbøl 5390/14424/1953 Mejeribestyrer Villy Nørgaard Andersen Jernvedvej Gredstedbro 5460/285415/1956 Kedelpasser Henning Hammelsvang Nyvej 43, Ulbølle 5762 V Skerninge 5627/12955/1952 Kontorassistent Otto Thorhauge Iransvej København S 5740/396777/1958 Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted 8800 Viborg 5756/396975/1958 Gårdejer Knud Larsen Dalbyvej 47, Nørre Dalby 4140 Borup 7207/13838/1948 Ministerialbetjent Jens Bech-Hansen Cedervænget 33, 2. th Virum 7279/438962/1959 Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten Ørbæk 7397/12406/1951 Materielmester Mogens Stub Ørager 14 A 2650 Hvidovre 7425/438968/1959 Politiinspektør Kaj Aage Sørensen Granlunden Ishøj 7730/397320/1958 Tømrersvend Leif Melby Andersen Skovmarken Hundested Kystartilleribladet 1/11 9

10 Kammeraterne ønskes godt nytår /444293/1960 Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1. th København K 7772/437953/1959 Konsulent Harry Sandholdt Apotekergade 13 A, 1. tv Haderslev 7991/12307/1946 Forretningsfører Jens Juel-Jensen Egeløkken 3, (Ndr.Ellebygård) 3700 Rønne 8089/12240/1951 Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej Haderslev 8132/204648/1954 Major Benny Horn Ornebjergvej 53, Ornebjerg 4760 Vordingborg 8236/86/1942 Konsulent Knud Otto Christensen Vinkelvænget Rødovre 8737/1272/1942 Maskinarbejder Jean Vagner Vædele Kastanievej 8, st. tv Holbæk 8994/204625/1954 Brøndborer Ib Meineche Dolmervej 12, Voldby 8500 Grenå 9010/637894/1964 Assurandør Jørgen Cassøe Sødringholmsvej Randers NØ. 9072/550889/1962 Maskinarbejder Benni Kurt Yttov Multebærvænget Hvidovre 9118/14051/1953 Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling 6650 Brørup 9178/398112/1958 Pensionist Aage Schou Damgårdsvej Holbæk 6242/438992/1959 Seniorsergent Bent Skaarup Lille Odinshøj 12, 2. th Aalsgaarde 5895/397059/1958 Elektriker Freddy Vilhelm Sørensen Magleparken 104, 1. tv Ballerup 6201/437944/1959 Overassistent Ole Aastad Jordhøj Bakke 22, Jordhøj 3550 Slangerup 7435/ /1951 Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej Kastrup 8096/438850/1959 Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev 4000 Roskilde Jørgen Kehling s minde v/ Nina Toftdal Nykær Brøndby 10 Kystartilleribladet 1/11

11 Kammeraterne ønskes godt nytår 2011 Region Sjællands afdeling Jylland Midt-Vest Afdeling Østjysk afdeling Københavns afdeling Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister Kystartilleriforeningens Forretningsudvalg Redaktionen Modtagne hilsner Kystartilleribladet 1/11 11

12 12 Kystartilleribladet 1/11 Modtagne hilsner

13 Jubilarer i 2011 som medlem af Kystartilleriforeningen Hovedafdelingen: 65 års Jubilæum: 3199/119/1943 Orlogskaptajn Werner Halkier Lersøparken 7, st. th Korsør 50 års Jubilar: 6326/438335/1959 Smedemester Viggo Skou Knudsen Søndergade Viby Sjælland Københavns afdeling: 70 års Jubilar: 1100/xxxxxx/xxxx/Malermester Werner Larsen Skjulhøj Allé 72, 1. mf Vanløse 65 års Jubilar: 2028/13310/1936 Kommunalarbejder Tage Melchior Ejler Gefionsvej 110, 1. th Helsingør 3290/12057/1946 Mejerist Henning Rasmussen Augustvej Herlev 60 års Jubilar: 3654/13360/1948 Orlogskaptajn Erik Hansen Munkehøjvænge Farum 4153/16798/ 1950 Værkfører Knud Mikkelsen Krogårdsvej Greve Københavns afdeling: 25 års Jubilar: 7991/12307/1946 Forretningsfører Jens Juel-Jensen Egeløkken Rønne 7994/1979 Elektriker Lars Rådberg Kongelundsvej Kastrup 7999/15458/1949 Telefonformand Hans F. Christiansen Alléen 105, 6. tv Kastrup Region Sjællands afdeling: 50 års Jubilar: 6340/204888/1954 Støbemester Svend E. Jensen Mikkelhøj 91, Karrebæk 4736 Karrebæksminde 6366/244251/1955 Repræsentant Ebbe Bøje Rasmussen Godthåbsvej 15, Boks Nykøbing F 25 års Jubilar: 8001/765208/1967 Halassistent Erik Knudsen Egevej Tune Raketafdelingen: 60 års Jubilar: 7109//1969 Mekaniker Palle V. Nybo Hedekæret 50, st.th Hedehusene Kystartilleribladet 1/11 13

14 Jubilarer i 2011 som medlem af Kystartilleriforeningen Fyns stifts afdeling: 60 års Jubilar: 3328/14796/1949 Tømrermester Poul Hansen Stenløkkevænget 3, Tommerup St Tommerup Østjysk afdeling: 65 års Jubilar: 3462/12259/1946 Lokomotivfører Søren Møller Sørensen Augustenborggade 23 E, 14. tv Århus C 3480/12158/1946 Maskinsnedker Viggo Hansen Staghøjvej 7 C, Hasle 8210 Århus C 3512/12296/1946 Banearbejder Heine Chr. Nielsen Bunsensvej 6, st Viby Jylland Esbjerg og omegns afdeling: 25 års Jubilar: 7962/205541/1954 Fiskehandler Ejner Odgaard Hassellunden Esbjerg Ø Nordjyllands afdeling: 65 års Jubilar: 3610/12402/1946 Planteskoleejer Tage Bundgaard Løkkensvej Hjørring Thisted amts afdeling: 25 års Jubilar: 7968/324350/1957 Gårdejer Peter Madsen Dahlgaard Rolstrupparken Nykøbing M 25 års Jubilar: 7988/13147/1948 Landmand Per Hougård Nielsen Skolevej Sabro 14 Kystartilleribladet 1/11

15 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling Med sorg har vi modtaget meddelelse om at vort medlem 7415/192716/1942 Erik Rønstrup er afgået ved døden den 24. oktober 2010 Vejret gjorde det lidt besværligt for nogle af de stive ben at nå frem til stedet, men det hele kom godt fra start efter en mindre forsinkelse. Betjeningen og i særdeleshed maden var helt i top, hvilket var med til at give humøret et ekstra løft. Dette sidste blev også efterhånden godt hjulpet på vej af de forskellige typer skyllemidler, som jo hører med til en ordentlig og god julefrokost. Æret være Erik Rønstrups minde Bent Nielsen Julekomsammen. Fredag den 3. december 2010 mødtes 27 glade kammerater og ledsagere i afdelingens nye lokaler i Rosenborgcentret for at forspise os i dejligt og vel tillavet julemad. Traditionen tro, havde vi alle en lille ting med til julelotteriet. Dette blev afholdt til glæde for deltagerne (også de der ikke vandt noget) og ikke mindst til glæde for vores kasserer. Fantastisk, at han år efter år kan få os til at betale for gaven, hvorefter vi selv køber dem igen. Godt gået, men de indkomne penge kommer jo trods alt os selv til gode i den sidste ende. Aftenen gik godt og alt for hurtig, men personalet skulle jo også være færdige og vi andre skulle jo heller ikke for sent i seng. Kystartilleribladet 1/11 15

16 Nyt fra afdelingerne Efter at vor formand, Bent Nielsen, havde takket personalet for den gode mad og betjeningen, kunne vi alle bevæge os ud i kulden igen og i det sprudlende natteliv i København - det var jo store julefrokostaften. Tak for samværet og på gensyn i Godt nytår. Generalforsamling. Erik Nygaard Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts 2011 kl i (Kulkælder)Uplandsgade 5, 2300 S. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før. Som sædvanlig spiser vi efter generalforsamlingen. Der serveres 3 stk. smørrebrød, en ostemad og kaffe for kr. 85,-. Bindende tilmelding skal ske senest 27. februar 2011 til Hans Christiansen tlf eller Leif Petersen tlf Vel mødt. Medlemmerne med familie ønskes et godt og lykkebringende nytår. Bent Nielsen Raketafdelingen Med sorg må vi meddele at vort mangeårige medlem Ivan Heine Borregaard, født 7. juli 1944 er afgået ved døden den 28. oktober Ivan arbejdede som Fire Control Operator (FCO) ved eskadrille 541 på Flakfortet. Han var en meget dygtig FCO og var med til eskadrillens første skydning med HAWK på Mc. Gregor Range i New Mexico, USA i Ivan forlod ret hurtigt flyvevåbnet og arbejdede herefter i det civile som driftskonsulent. Han boede i mange år i Ølstykke, men flyttede for nylig sammen med sin kone til Hadsund. Æret være Ivans minde Ib Olsen Generalforsamling Afdelingen afholder generalforsamling fredag den 11. marts 2011 kl i Nordre Magasin, Kastellet. (mødested Hestestalden i stuen) Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent/stemmetæller 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Revideret regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Ændring af vedtægter - bestyrelsen indstiller at 3 ændres fra 6 til 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 6. Økonomi - bestyrelsesmøder fremover 16 Kystartilleribladet 1/11

17 Nyt fra afdelingerne 7. Valg a. Kasserer Bente Holm Pedersen b. 2 bestyrelsesmedlemmer (dette punkt udgår hvis punkt 5 vedtages ) Anette Elkjær Jensen samt Hans Lundgren (ønsker ikke genvalg) c. Revisor Jørgen Hauberg Revisor suppleant Steen Nørfalk d. Suppleant til bestyrelsen Leon A. Olsen e. Fanebærer Steen Nørfalk Stedfortrædende Jørgen F. Pedersen 8. Fastsættelse af afdelingskontingent 9. Fastsættelse af godtgørelse, kontorhold og diæter 10. Eventuelt Der vil i lighed med tidligere år være fællesspisning efter generalforsamlingen. De traditionelle gule ærter med tilbehør samt 1 øl eller vand tilbydes til kr. 50,- pr. person. Baren vil være åben fra kl til kammeratligt samvær inden generalforsamlingen. Tilmelding til spisning skal ske senest torsdag den 10. februar 2011 til Jørgen og Bente - telefon eller Vi i bestyrelsen håber på et stort fremmøde - husk ideer til fremtidige ture. Besøg på Avedøreværket. Jørgen F. Pedersen Værket består af to blokke, hver med kedel og turbinehal med generator, kondenseringsanlæg, røgrensningsanlæg m.m. Blok 1 er fra 1990 og er kul- og oliefyret, mens Blok 2 er fra 2001 og er et multibrændselsanlæg, hvor der fyres med naturgas, olie, træpiller og halm. Blok 2 er verdens mest energieffektive kraftvarmeværk, og dækker varmebehovet for husstande og elforbruget for ca. 1 million husstande. Mange udenlandske selskaber er yderst interesserede i at lære noget fra Avedøreværkets Blok 2. For tiden er det normalt, at 15% af energien skabes ved CO2-neutrale processer, mens 85% skabes ved processer som udleder mere CO2 end de omdanner til energi. Dong Energy s mål er, at dette forhold skal vendes til at være lige omvendt i år Selv om Avedøreværket set på verdensplan nok kan kaldes et lille kraftværk, er netop Blok 2 det hidtil største af sin art i verden. Inden rundvisningen blev vi udstyret med sikkerhedshjelme og små radioer, så vi tydeligt kunne høre guidens beskrivelser ude på anlægget, hvor der de fleste steder var en del støj. Ikke generende, men dog nok til at alle havde glæde af de små radioer. Rigtig god ide. Der blev stillet mange relevante spørgsmål undervejs. Især var den 70 meter høje kedel, som dog var svær et få et samlet overblik over, da den strakte sig over mange etager, interessant. Den 26. oktober 2010 mødtes en flok forventningsfulde medlemmer af Raketafdelingen op foran portvagten til Avedøreværket, hvor vi skulle på rundvisning. Vores guide, Info-medarbejder Jan Bruhn Hansen, førte os ind i et lokale hvor der blev budt på kaffe og sodavand, mens han gennemgik værkets opbygning, støttet af billede materiale og diverse data. Kystartilleribladet 1/11 17

18 Nyt fra afdelingerne I turbinehallen var der rigelig plads. Inde på midten stod 3 turbiner i forlængelse af hinanden, en højtryksturbine, en mellemtryksturbine og en lavtryksturbine og i enden af denne sad generatoren. Halmen var et kapitel for sig. Vi var ude i en kæmpestor hal med halmballer på 500 kg. Hvis den var fyldt op med halmballer fredag eftermiddag, var den gabende tom mandag morgen! Så havde automatiske robotkraner læsset hele indholdet ind i Kedel 2 med mus og ørentviste und die ganzen schweinerei. Kedlen fordøjer 25 tons halm pr. time, svarende til 50 baller halm. Vi sluttede af med en tur i de ydre områder. Vejret var med os og alle havde en god dag, og fik set hvad der egentlig var i den anden ende af ledningerne, så det var absolut en spændende oplevelse. Dampen kom ind i højtryksturbinen ved 300 bar og 600 grader Celsius og drev denne rundt og mistede derved en del af sit tryk, gik videre ind i mellemtryksturbinen, drev denne og mistede mere tryk og videre ind i lavtryksturbinen, drev denne og mistede derved stort set resten af trykket, hvorefter den i kondensatoren blev kølet ned til vand, som blev pumpet tilbage til kedelen. Alt var kapslet ind, alt var rent og pænt, og støjen var faktisk ikke voldsom. Det var lidt svært at forestille sig, at der her blev udviklet 400 megawatt, svarende til noget der ligner hk., men også samtidig fascinerende at man kunne sætte sin finger på alle tilgængelige dele uden at brænde sig og uden at mærke vibrationer. Steen Lykken Frederikssund og omegns afdeling Efterårssammenkomsten og generalforsamling. Efterårssammenkomsten lørdag den 30. oktober 2010 måtte desværre aflyses grundet sygdom, men jeg håber vi kan tage revance til vores ordinære generalforsamling, som vil blive afholdt lørdag den 26. marts 2011 kl i Marinehuset, Hundested Havn. Skriftlig indkaldelse/indbydelse vil blive udsendt til afdelingens medlemmer. Nytårshilsen. Selvom vi her ved bladets udsendelse januar 2011 har passeret nytår, vil jeg ikke undlade at ønske alle vore medlemmer i afdelingen et rigtigt godt nytår. Gert Juhl 18 Kystartilleribladet 1/11

19 Nyt fra afdelingerne Nytårshilsen. Region Sjællands afdeling Alle afdelingens medlemmer med familier og selvfølgelig også vore piger, der ikke mere har deres kære mand ved siden ønskes et godt og lykkebringende nytår. Tak for den store støtte i alle udviser ved jeres deltagelse i vore arrangementer og også en stor tak til de medlemmer, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at deltage, men som stadig støtter afdelingen og Kystartilleriforeningen med indbetaling af deres kontingent. Vi føler i bestyrelsen, at det er værd at gøre et stykke arbejde, når opbakningen er så stor. TAK TAK TAK TAK TAK Skydningerne i Hårlev. Anders Hansen og hans gode hjælpere har igen startet vore skydninger i Skydekælderen under biblioteket på Hotherskolen i Hårlev. Vi startede onsdag den 27. oktober kl og det fortsætter hver anden onsdag kl Der er flot fremmøde deltagere pr. gang, men der er plads til endnu flere. Hvis du skulle få lyst til at være med, så kontakt Anders på telefon Der er altid kaffe på kanden og ofte også kage til kaffen. Generalforsamling 2011 og Stiftelsesfest samme dag. Vi har igen i 2011 fået lov til at være i Hjemmeværnscenter Skovhuses lokaler nær Stensved. Det bliver lørdag den 5. marts 2011 kl Dagsorden er ifølge vedtægter for afdelingen. Indkaldelse vil blive udsendt til alle medlemmer i forbindelse med opkrævning af kontingent for 2011 (stadig kun kr. 200,-). Når generalforsamlingen er overstået vil vi gå over til at holde vores Stiftelsesfest sammen med vore ledsagere. Der serveres igen i år Gule ærter med rigtigt tilbehør og nok af det. Under denne del af sammenkomsten vil der blive uddelt års- og hæderstegn. Som noget nyt har vi denne gang været så heldige, at vi får besøg den tidligere chef for Kongeskibet Kommandør, Kammerherre Viggo Hansen, der vil fortælle om sin tid som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn. Sæt nu et X i kalenderen for dagen. Indbydelse er sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Andespil. Fyn stifts afdeling Benny Horn Igen i år kunne afdelingen samle en lille sluttet kreds til det årlige andespil på Dannevirke. Selv om vi havde måttet tage afsked med et par af de faste gæster i løbet af året, blev vi alligevel de ca. 30 deltagere, der skulle kæmpe om de 10 ænder og 10 flæskestege samt en hel svinekam. Gevinsterne var i år særdeles fine, idet leverandøren havde glemt, at vi havde bestilt og vi fik derfor ænderne meget billige og stegene, der blev til en halv svinekam, ca. 2 kg. pr. styk, til kr. 50,00. Det betød jo, at vi trods det lille fremmøde kunne konstatere et pænt overskud. Efter kaffen blev der solgt Amerikansk lotteri. Der er altid for få numre, idet købelysten altid er over forventning, således også i år var der rift om at deltage i kampen om de medbragte pakker. Kystartilleribladet 1/11 19

20 Nyt fra afdelingerne Tak til alle deltagerne for de medbragte pakker og tak til Ørbæk Kro for de 2 ekstra gevinster, en gang gratis sildebord og en gang æggekage. En rigtig hyggelig aften som vi håber, kan gentages endnu engang til næste år. Efter mindehøjtideligheden serveredes kaffe og rundstykker på Hjemmeværnsgården, Veldbækvej 48, Esbjerg. Søren Ib Nielsen Kurt Klein Taanquist Sydjysk afdeling Esbjerg og omegns afdeling Vor gode kammerat og mangeårigt medlem af Esbjerg og omegns afdeling 5099/16642/1942 Ernst Jacobsen født den 14. december 1921 er den 4. november 2010 afgået ved døden. Ernst Jacobsen var medlem af KAF i mere end 50 år og blev ved aftensammenkomsten efter generalforsamlingen i 2006 hædret med KAF s 50 års jubilæumstegn. Æret være Ernst Jacobsens minde Søren Ib Nielsen Deltagelse i Faneparader. Ved begravelsen af Ernst Jacobsen fra Jerne Kirke onsdag den 10. november 2010 paraderede Villy Andersen og Ole Spiel med vor fane som en sidste hilsen fra KAF. Efter indbydelse fra De Danske Forsvarsbrødre for Esbjerg og Omegn deltog undertegnede samt Villy og Ole med vor fane i mindehøjtideligheden i Gravlunden søndag den 14. november 2010 kl i anledning af våbenstilstandsdagen. OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB! I mange foreninger kniber det med fremmøde til foreningernes arrangementer der er fodboldklubber der lokker med halv billetpris eller helt gratis adgang til klubbens hjemmekampe. Sydjysk afdeling vil ved generalforsamlingen være vært ved dagens traktementer morgenkaffen og dagens menu (gule ærter) og håber så på den måde at skabe et godt fremmøde. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og netop her kan medlemmerne fremføre kritik og ros og være med til at afstikke foreningens fremtid. Foreningens medlemstal er på landsplan dalende ligeledes i Sydjysk afdeling. Så derfor kære medlemmer mød op på generalforsamlingen og her komme med gode ideer og input til fremtidige arrangementer og være med til af planlægge og drøfte afdelingens fremtid herunder specielt også fremtidige arrangementer. Med KAF hilsen og på gensyn til årets generalforsamling Husk tilmelding til generalforsamlingen gør det nu straks du har læst ovenstående og mærk datoen i kalenderen 20 Kystartilleribladet 1/11

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie 105. ÅRGANG - 2015 NR. 4 - DECEMBER/JANUAR/FEBRUAR/MARTS/APRIL Kystartilleriforeningens medlemmer med familie ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår Redaktionen Kystartilleribladet

Læs mere

40 års regentjubilæum

40 års regentjubilæum 102.. ÅRGANG - 2012 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL 40 års regentjubilæum Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kastellet fejrede 350 år

Kastellet fejrede 350 år 104. ÅRGANG - 2014 NR. 4 - DECEMBER/JANUAR/FEBRUAR/MARTS/APRIL Kastellet fejrede 350 år Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Redaktionen

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Redaktionen 103. ÅRGANG - 2013 NR. 4 - DECEMBER/JANUAR/FEBRUAR/MARTS/APRIL Kystartilleriforeningens medlemmer med familie ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår Redaktionen Kystartilleribladet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012...

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... Ved en lille sammenkomst, i kassererens have, uddeltes de traditionelle havepræmier, til de dygtige havelejere, som har vundet året dyst i veldyrket have. Årgang 3 nummer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget 102. ÅRGANG - 2012 NR. 5 - JANUAR/FEBRUAR/MARTS/APRIL Kystartilleriforeningens medlemmer med familie ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår Forretningsudvalget Kystartilleribladet

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2/2010. Fra

Nyhedsbrev. Nr. 2/2010. Fra Nyhedsbrev Nr. 2/2010 Fra Efter en lang og streng vinter ser det nu ud til, at foråret endelig er kommet. Dem der har et veterankøretøj er begyndt, at finde dem frem fra garagen. Skærtorsdag fik vi åbnet

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 49 stemmeberettigede medlemmer var mødt. Inden start på den ordinære

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 2 September 2010 40. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 101. ÅRGANG - 2011 NR. 2 - MAJ / JUNI / JULI / AUGUST Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 Info SRØ 1 2006 Februar 2006 Rønne Svømmeklub 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 16. ÅRG. NR. 1 FEBRUAR 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Repræsentantskabsmøde 3 Opslagstavlen

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

105. ÅRGANG - 2015 NR. 2 - JULI/AUGUST/SEPTEMBER/OKTOBER. Jubilarstævnet 2015 på Dragør Fort

105. ÅRGANG - 2015 NR. 2 - JULI/AUGUST/SEPTEMBER/OKTOBER. Jubilarstævnet 2015 på Dragør Fort 105. ÅRGANG - 2015 NR. 2 - JULI/AUGUST/SEPTEMBER/OKTOBER Jubilarstævnet 2015 på Dragør Fort Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere