Å Å R R G G A A N N G G NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010"

Transkript

1 101. ÅRGANG NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010

2 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor Kystartilleriforeningens motto: Godt Kammeratskab Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen: Præsident: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Vicepræsident: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf Hovedkasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil Giro Landssekretær: Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1. th København K (Holmen) tlf , Redaktør: Pens. politiinspektør Kaj Aage Sørensen Granlunden 65, 2635 Ishøj tlf Ansvarshavende: Pens. major Benny Horn, Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten Udgivelsesterminer og afleveringsfrister for Kystartilleribladet: Blad nr. 1 udkommer Stof til blad nr. 1 Blad nr. 2 udkommer Stof til blad nr. 2 Blad nr. 3 udkommer Stof til blad nr. 3 Blad nr. 4 udkommer Stof til blad nr. 4 Indhold: ultimo januar 15. december ultimo april 20. marts ultimo august 20. juli Indlæg sendes til redaktøren medio november 1. oktober Blad nr. 2/2011 udkommer ultimo april Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest 20. marts KAF s adresser... side 3 Leder... side 4 Præsidenten... side 5 KAF ønsker tillykke... side 6 Kammeraterne ønskes godt nytår side 9 Modtagne hilsner... side 11 Jubilarer i 2011 som medlem af KAF... side 13 Nyt fra afdelingerne... side 15 Redaktøren... side 26 Danmarks officielle flagdage side 27 Layout og sats: Pens. politiinspektør Kaj Aage Sørensen Granlunden 65, 2635 Ishøj tlf Tryk: Søværnets Centrale Reproduktionsvirksomhed, FLS Korsør 2 Kystartilleribladet 1/11 Copyright: Kystartilleriforeningen. ISSN

3 Københavns afdeling: Formand: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf Giro Skyttegruppen: Formand: Leo Starup Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby tlf , Kasserer: Bjarne Andersen Kronens Kvarter 2 B, 2620 Albertslund tlf Kystartilleriforeningens adresser: KAF s hjemmeside: Sydjysk afdeling: Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf , Kasserer: Peder Wang Nielsen Oktobervænget 79, 6000 Kolding tlf , Giro Østjysk afdeling: Formand: Bogtrykker John Heide Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8920 Randers NV tlf Kasserer: Revisor Kay A. Højholdt Møllevænget 7, 8963 Auning tlf Raketafdelingen: Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen Rosenørns Allé 11, 2. tv., 1970 Frederiksberg C tlf , Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen Rosenørns Allé 11, 2. tv., 1970 Frederiksberg C tlf Frederikssund og omegns afdeling: Formand: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Kasserer: Civiløkonom Jørgen Ellehammer Rasmussen Bovænget 13, 3200 Helsinge tlf , Region Sjællands afdeling: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Kasserer: Flemming Larsen Sølvvænget 1, 4652 Hårlev tlf , Fyns stifts afdeling: Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf , Kasserer: Erhardt Hedegaard Tronneallé 26, 5800 Nyborg tlf , Giro Esbjerg og omegns afdeling: Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf , Kasserer: Jens Peter Vestergaard Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø tlf Jylland Midt-Vest afdeling: Formand: Gårdejer Arne Lisby Kjær Vestermøllevej 4 A, Fjaltring, 7620 Lemvig tlf , Kasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil: Nordjyllands afdeling: Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov Forbindelsesvejen 111 B, 1. tv., 9400 Nørresundby tlf , Kasserer: Egon Andreassen Frugthaven 6, 9310 Vodskov tlf Thisted amts afdeling: Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted tlf Giro Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister: Formand: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf , Kasserer: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil Giro Kystartilleriforeningens Tivoliklub: Formand og kasserer: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf Giro Bemærk evt. ændringer i adresselisten (blå baggrund) Kystartilleribladet 1/11 3

4 Leder GODT NYTÅR TIL ALLE Velkommen til endnu et nyt og særdeles ubrugt år På Forretningsudvalgets vegne ønsker jeg alle med familier et godt og lykkebringende år. Nu har vi så igen overstået et år med gode oplevelser, heri blandt andet vort jubilarstævne, der med meget kort varsel blev flyttet fra Trekronerfort til Middelgrundsfort på grund af vandskade på bygningen, som vi skulle have været i med vores deltagere, men alle havde en god dag på Middelgrundsfort. For første gang i mange år var deltagerantallet under de et hundrede. Vi må nok erkende, at der stadig er mange, der har haft Grundlovsdagen som første prioritet, så det skriver vi os bag øret. For at sikre, at vi har et sted at være lørdag den 4. juni 2011 har vi reserveret Kastellets Cafeteria til fælles samvær og spisning. Det kan jo ikke undgås, at vi må acceptere en stille tilbagegang i medlemsskaren, da der jo ikke er mange ægte gamle kystartillerister at hverve og gennemsnitslevealderen nu er ret så høj. I Forretningsudvalget er vi meget klar over dette, men vi må samtidig erkende, at vi er meget glade for den tilslutning der er i form af, at medlemmerne fortsat holder deres medlemskab uanset at man måske ikke har kræfter til at deltage i større arrangementer. Ligeledes kan vi se på hilsnerne, der indsendes til dette blad, at der fortsat er en positiv ånd for foreningens bestående. I tidligere numre af Kystartilleribladet har der været og der vil fortsat komme oplysninger om Veteranpolitikken for Danmarks udsendte. Det er en sag vi ser meget positivt på. Skulle man have lyst til at støtte et veteranhjem med bistand i form af vagt med kaffebrygning, snak med besøgende med meget mere så er man meget velkommen. Her får man mulighed for at opleve unge mennesker, der har været i en indsats, som vi ikke havde mulighed for i vores soldatertid. Det er her, man oplever kammeratskabet og følelsen af samhørighed, der næsten kan sammenlignes med vort kammeratskab i foreningen. Vi skal positivt tænke på de, der ofrer deres liv og helbred for en sag de tror på. I kan i vores forening leve op til minder om soldatertiden, når vi mødes ved jubilarstævner eller lokalt. Det viser, at Kystartilleriforeningens motto stadig er holdepunktet i foreningen. GODT KAMMERATSKAB Med venlig hilsen Benny Horn 4 Kystartilleribladet 1/11

5 Præsidenten Kystartilleribladet. Kystartilleribladet har nu været udsendt til medlemmer med flere i sit nye format A5. Lidt skepsis fra enkelte før ændringen og flere tilkendegivelser af positiv karakter fra de samme personer efter udsendelsen af det første nummer har bestyrket Forretningsudvalget og redaktøren i nødvendigheden af ændring af format og samtidig har vi allerede kunnet konstatere at der opstod en rimelig besparelse i foreningens udgifter. Nu har Post Danmark så foreløbig meddelt portoændringer, så man straffer os, der i det daglige anvender frimærker på breve, mens Kystartilleribladet alligevel forventelig er skånet for forhøjelse i denne omgang, idet dette blad udsendes som PP-Post og B-Porto. Uden et stort stykke arbejde fra vores konstituerede redaktør Kaj Aage Sørensen støttet af webmaster Bent Skaarup, der allerede sammen med nu afdøde Eigil M. S. Bruun lavede de indledende forsøg på ændringen, var dette blad ikke blevet til det, det er i dag og så oven i købet får modtagerne det til tiden mod at man indsender sine indlæg til den annoncerede deadline. Tak for en rigtig god indsats. Søværnets Tamburkorps. Når der forhandles forsvarsforlig på Christiansborg har vi de seneste gange kunnet se, at de eksisterende militære musikkorps har været i spil om udfasning. Indtil nu har Søværnets Tamburkorps samt de tre musikkorps i Hæren undgået nedlæggelse. Som det eneste korps har Søværnets Tamburkorps indtil nu ikke haft en Venneforening, der støtter op om korpset og dets virke og om dets fortsatte bestående. Lørdag den 30. oktober havde nogle initiativtagere indbudt til stiftende generalforsamling på Holmen med henblik på at oprette en Venneforening, hvis formål er: at udbrede kendskabet til Søværnets Tamburkorps at arbejde for den del af dansk militærmusik, som Søværnets Tamburkorps præsenterer at støtte op om korpsets arrangementer og projekter. Fra Kystartilleriforeningen deltog Landssekretæren og Præsidenten. Efter en del debat om et oplæg til vedtægter blev der nedsat et udvalg, som til foråret vil komme med et gennemarbejdet oplæg. Man kan allerede nu støtte dette arbejde ved at melde sig som medlem på med henblik for det videre arbejde for venneforeningen. Jubilarstævnet I næste nummer af Kystartilleribladet vil du kunne se i invitationen til Jubilarstævne 2011 lørdag den 4. juni, at vi i år bliver i Kastellet og det kammeratlige samvær med fælles spisning sker i Kastellets Cafeteria. Årsagen er, at vi har konstateret, at Middelgrundsfort er sat til salg og derfor kender vi ikke fremtiden, hvad dette angår. Vi sparer ligeledes tid på transporten. Vi kan i forbindelse med planlægningen ikke forsvare at satse på en ikke sikker aftale. Derfor bliver det Kastellet i Nærmere detaljer i blad 2/2011, der udkommer sidst i april. Husk at melde dig til hurtigst muligt, så vi kan lave stævnet på bedste måde. Kystartilleribladet 1/11 5

6 KAF ønsker tillykke Februar: 85 år 3291/12951/1947 Vaskeriejer Frode Birkmose Parkvej 9, 1. tv Roskilde (07-februar) 80 år 6854/12540/1952 Mekaniker Svend E. Poulsen Umanakparken Esbjerg N (01-februar) 8941/12785/1952 Bent H. Sørensen Rugballevej Horsens (10-februar) 7929/13344/1952 El montør Frode Pedersen Sdr. Tranders Bygade 17 C 9260 Gistrup (11-februar) 4492/12937/ 1952 Maskinarbejder Ib Freddy Rasmussen Kløvervænget Nakskov (19-februar) 75 år 8729/244301/1955 Værkstedsarbejder Helge Vang Horsevænget 35, st.tv Hillerød (08-februar) 8500/285076/1956 Installatør Freddie Lyborg Pedersen Smedekærsvej Kastrup (21-februar) 5051/753 /1952 Orlogskaptajn Poul Olesen Solbakken 16, Ugelbølle 8410 Rønde (25-februar) 70 år 8116/443956/1960 Murer Orla Lind Anemonevej Vejle (20-februar) 55 år 9125/110256/1976 Kroejer Hans Petersen Hovedgaden Ørbæk (11-februar) Marts: 92 år 7714/5337/1943 Lab.assistent Evald Frøkier Myrtoften Gentofte (06-marts) 3553/1941 Gårdejer Jens Peter Damsgaard Bakkevej Roslev (29-marts) 80 år 4340/12914/1952 Vognmand Willy Pedersen Vandværksvænget 1, Magleby 4672 Klippinge (14-marts) 75 år 5460/285415/1956 Kedelpasser Henning Hammelsvang Nyvej 43, Ulbølle 5762 V. Skerninge (03-marts) 9115/244238/1955 Ole Andersen Skolestræde 13, Nordenbro 5932 Humble (18-marts) 6 Kystartilleribladet 1/11

7 KAF ønsker tillykke 75 år 8934/1956 Torri Olsen Elmegårds Allé Hillerød (19-marts) 8949/284646/1956 Lagerarbejder Viggo Lassen Damsager 5, Ulbølle 5762 Vester Skerninge (28-marts) 70 år 6257/438886/1959 Rådhusbetjent Flemming Kragh Nicolajsen Møllegade Stubbekøbing (02-marts) 8292/554761/1962 Servicekonsulent Henning J. Hansen Nyhøjen Munkebo (18-marts) 6016/443896/1960 Chauffør Harly K. Immersen Kastanie Allé 9, Augustenborg (26-marts) 65 år 6831/769526/1967 Maskinarbejder Søren Peter Sørensen Søhaven Værløse (27-marts) April: 94 år 7369/14153/ 1938 Forvalter Svend Skipper Garnisonsvej 18 B 8930 Randers SØ 05-april) 85 år 8787/12880/1947 Jørgen Iversen Randkløve Allé 86, 1. th Kastrup (03-april) 7441/12783/1947 Snedker Georg Juul Nielsen Tårnby Torv 12, 2. th Kastrup (16-april) 80 år 7916/12205/1951 Gårdejer Arne Lisby Kjær Vestermøllevej 4 A, Fjaltring 7620 Lemvig (01-april) 8107/13091/1952 Faglærer Knud Herluf Sørensen Dyrnæsvej Næstved (04-april) 8794/12741/1952 Hans Ole Hansen Samsøgade 6, 3. th København Ø (08-april) 8467/12521/1952 Regnskabschef Erhardt Sandager Banegårdsparken 3, Odder (20-april) 7385/396903/1958 Værkfører Jørgen Pedersen Asserbogårdsvej 9 A 3360 Liseleje (24-april) 75 år 6366/244251/1955 Repræsentant Ebbe Bøje Rasmussen Godthåbsvej 15, Boks Nykøbing F (16-april) Kystartilleribladet 1/11 7

8 KAF ønsker tillykke 70 år 8953/444168/1960 Spec.arbejder Kaj Ove Hansen Skibsted Veksø, Sjælland (01-april) 6011/443995/1960 Overpostbud Leif Johansen Drosselvej Korsør (03-april) 7818/483833/1961 Hotelejer Bent Rasmussen P.O.Box Christiansted Sct. Croix USVI Virgin Islands, USA (03-april) 6560/444199/1960 Landmand Johs. Lind Vikkevej Viuf (13-april) 60 år 7197/70451/1971 Elektriker Bent Orla Lausdahl Isenvadvej Ikast (07-april) Noget om alderdom. Danske ordsprog Alderdom er en dårlig rejsekammerat Alderdom gør hvidere, men ikke blidere Alderdom og fattigdom er onde at skjule Alderdommen smager af ungdommen som æblet af træet Alderdommens byrde er den tungeste af alle Alderdommens dyder er dyrekøbte Kloge ord. Man skal aldrig sige aldrig En anden gang er det samme som aldrig Ingen kan lægge en alen til sin vækst To alen af et stykke 8 Kystartilleribladet 1/11

9 Kammeraterne ønskes godt nytår /12915/1947 Kontorchef Jørgen Chr. Nielsen Borgergade 19, 4. tv 1300 København K 3291/12951/1947 Vaskeriejer Frode Birkmose Parkvej 9, 1. tv Roskilde 3570/17348/1945 Bagermester Eloff Christensen Parallelvej Pandrup 4153/16798/ 1950 Værkfører Knud Mikkelsen Krogårdsvej Greve 4340/12914/1952 Vognmand Willy Pedersen Vandværksvænget 1, Magleby 4672 Klippinge 4621/14226/1953 Kontorpakmester Nis Aage Damgaard Vinkelhuse 37, 3. tv Kastrup 4808/13329 /1952 Specialarbejder Otto Emil Jensen Elmevej Karup 4916/204772/1954 Landmand Egon R. H. Møller Tørskindvej Randbøl 5390/14424/1953 Mejeribestyrer Villy Nørgaard Andersen Jernvedvej Gredstedbro 5460/285415/1956 Kedelpasser Henning Hammelsvang Nyvej 43, Ulbølle 5762 V Skerninge 5627/12955/1952 Kontorassistent Otto Thorhauge Iransvej København S 5740/396777/1958 Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted 8800 Viborg 5756/396975/1958 Gårdejer Knud Larsen Dalbyvej 47, Nørre Dalby 4140 Borup 7207/13838/1948 Ministerialbetjent Jens Bech-Hansen Cedervænget 33, 2. th Virum 7279/438962/1959 Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten Ørbæk 7397/12406/1951 Materielmester Mogens Stub Ørager 14 A 2650 Hvidovre 7425/438968/1959 Politiinspektør Kaj Aage Sørensen Granlunden Ishøj 7730/397320/1958 Tømrersvend Leif Melby Andersen Skovmarken Hundested Kystartilleribladet 1/11 9

10 Kammeraterne ønskes godt nytår /444293/1960 Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1. th København K 7772/437953/1959 Konsulent Harry Sandholdt Apotekergade 13 A, 1. tv Haderslev 7991/12307/1946 Forretningsfører Jens Juel-Jensen Egeløkken 3, (Ndr.Ellebygård) 3700 Rønne 8089/12240/1951 Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej Haderslev 8132/204648/1954 Major Benny Horn Ornebjergvej 53, Ornebjerg 4760 Vordingborg 8236/86/1942 Konsulent Knud Otto Christensen Vinkelvænget Rødovre 8737/1272/1942 Maskinarbejder Jean Vagner Vædele Kastanievej 8, st. tv Holbæk 8994/204625/1954 Brøndborer Ib Meineche Dolmervej 12, Voldby 8500 Grenå 9010/637894/1964 Assurandør Jørgen Cassøe Sødringholmsvej Randers NØ. 9072/550889/1962 Maskinarbejder Benni Kurt Yttov Multebærvænget Hvidovre 9118/14051/1953 Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling 6650 Brørup 9178/398112/1958 Pensionist Aage Schou Damgårdsvej Holbæk 6242/438992/1959 Seniorsergent Bent Skaarup Lille Odinshøj 12, 2. th Aalsgaarde 5895/397059/1958 Elektriker Freddy Vilhelm Sørensen Magleparken 104, 1. tv Ballerup 6201/437944/1959 Overassistent Ole Aastad Jordhøj Bakke 22, Jordhøj 3550 Slangerup 7435/ /1951 Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej Kastrup 8096/438850/1959 Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev 4000 Roskilde Jørgen Kehling s minde v/ Nina Toftdal Nykær Brøndby 10 Kystartilleribladet 1/11

11 Kammeraterne ønskes godt nytår 2011 Region Sjællands afdeling Jylland Midt-Vest Afdeling Østjysk afdeling Københavns afdeling Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister Kystartilleriforeningens Forretningsudvalg Redaktionen Modtagne hilsner Kystartilleribladet 1/11 11

12 12 Kystartilleribladet 1/11 Modtagne hilsner

13 Jubilarer i 2011 som medlem af Kystartilleriforeningen Hovedafdelingen: 65 års Jubilæum: 3199/119/1943 Orlogskaptajn Werner Halkier Lersøparken 7, st. th Korsør 50 års Jubilar: 6326/438335/1959 Smedemester Viggo Skou Knudsen Søndergade Viby Sjælland Københavns afdeling: 70 års Jubilar: 1100/xxxxxx/xxxx/Malermester Werner Larsen Skjulhøj Allé 72, 1. mf Vanløse 65 års Jubilar: 2028/13310/1936 Kommunalarbejder Tage Melchior Ejler Gefionsvej 110, 1. th Helsingør 3290/12057/1946 Mejerist Henning Rasmussen Augustvej Herlev 60 års Jubilar: 3654/13360/1948 Orlogskaptajn Erik Hansen Munkehøjvænge Farum 4153/16798/ 1950 Værkfører Knud Mikkelsen Krogårdsvej Greve Københavns afdeling: 25 års Jubilar: 7991/12307/1946 Forretningsfører Jens Juel-Jensen Egeløkken Rønne 7994/1979 Elektriker Lars Rådberg Kongelundsvej Kastrup 7999/15458/1949 Telefonformand Hans F. Christiansen Alléen 105, 6. tv Kastrup Region Sjællands afdeling: 50 års Jubilar: 6340/204888/1954 Støbemester Svend E. Jensen Mikkelhøj 91, Karrebæk 4736 Karrebæksminde 6366/244251/1955 Repræsentant Ebbe Bøje Rasmussen Godthåbsvej 15, Boks Nykøbing F 25 års Jubilar: 8001/765208/1967 Halassistent Erik Knudsen Egevej Tune Raketafdelingen: 60 års Jubilar: 7109//1969 Mekaniker Palle V. Nybo Hedekæret 50, st.th Hedehusene Kystartilleribladet 1/11 13

14 Jubilarer i 2011 som medlem af Kystartilleriforeningen Fyns stifts afdeling: 60 års Jubilar: 3328/14796/1949 Tømrermester Poul Hansen Stenløkkevænget 3, Tommerup St Tommerup Østjysk afdeling: 65 års Jubilar: 3462/12259/1946 Lokomotivfører Søren Møller Sørensen Augustenborggade 23 E, 14. tv Århus C 3480/12158/1946 Maskinsnedker Viggo Hansen Staghøjvej 7 C, Hasle 8210 Århus C 3512/12296/1946 Banearbejder Heine Chr. Nielsen Bunsensvej 6, st Viby Jylland Esbjerg og omegns afdeling: 25 års Jubilar: 7962/205541/1954 Fiskehandler Ejner Odgaard Hassellunden Esbjerg Ø Nordjyllands afdeling: 65 års Jubilar: 3610/12402/1946 Planteskoleejer Tage Bundgaard Løkkensvej Hjørring Thisted amts afdeling: 25 års Jubilar: 7968/324350/1957 Gårdejer Peter Madsen Dahlgaard Rolstrupparken Nykøbing M 25 års Jubilar: 7988/13147/1948 Landmand Per Hougård Nielsen Skolevej Sabro 14 Kystartilleribladet 1/11

15 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling Med sorg har vi modtaget meddelelse om at vort medlem 7415/192716/1942 Erik Rønstrup er afgået ved døden den 24. oktober 2010 Vejret gjorde det lidt besværligt for nogle af de stive ben at nå frem til stedet, men det hele kom godt fra start efter en mindre forsinkelse. Betjeningen og i særdeleshed maden var helt i top, hvilket var med til at give humøret et ekstra løft. Dette sidste blev også efterhånden godt hjulpet på vej af de forskellige typer skyllemidler, som jo hører med til en ordentlig og god julefrokost. Æret være Erik Rønstrups minde Bent Nielsen Julekomsammen. Fredag den 3. december 2010 mødtes 27 glade kammerater og ledsagere i afdelingens nye lokaler i Rosenborgcentret for at forspise os i dejligt og vel tillavet julemad. Traditionen tro, havde vi alle en lille ting med til julelotteriet. Dette blev afholdt til glæde for deltagerne (også de der ikke vandt noget) og ikke mindst til glæde for vores kasserer. Fantastisk, at han år efter år kan få os til at betale for gaven, hvorefter vi selv køber dem igen. Godt gået, men de indkomne penge kommer jo trods alt os selv til gode i den sidste ende. Aftenen gik godt og alt for hurtig, men personalet skulle jo også være færdige og vi andre skulle jo heller ikke for sent i seng. Kystartilleribladet 1/11 15

16 Nyt fra afdelingerne Efter at vor formand, Bent Nielsen, havde takket personalet for den gode mad og betjeningen, kunne vi alle bevæge os ud i kulden igen og i det sprudlende natteliv i København - det var jo store julefrokostaften. Tak for samværet og på gensyn i Godt nytår. Generalforsamling. Erik Nygaard Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts 2011 kl i (Kulkælder)Uplandsgade 5, 2300 S. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før. Som sædvanlig spiser vi efter generalforsamlingen. Der serveres 3 stk. smørrebrød, en ostemad og kaffe for kr. 85,-. Bindende tilmelding skal ske senest 27. februar 2011 til Hans Christiansen tlf eller Leif Petersen tlf Vel mødt. Medlemmerne med familie ønskes et godt og lykkebringende nytår. Bent Nielsen Raketafdelingen Med sorg må vi meddele at vort mangeårige medlem Ivan Heine Borregaard, født 7. juli 1944 er afgået ved døden den 28. oktober Ivan arbejdede som Fire Control Operator (FCO) ved eskadrille 541 på Flakfortet. Han var en meget dygtig FCO og var med til eskadrillens første skydning med HAWK på Mc. Gregor Range i New Mexico, USA i Ivan forlod ret hurtigt flyvevåbnet og arbejdede herefter i det civile som driftskonsulent. Han boede i mange år i Ølstykke, men flyttede for nylig sammen med sin kone til Hadsund. Æret være Ivans minde Ib Olsen Generalforsamling Afdelingen afholder generalforsamling fredag den 11. marts 2011 kl i Nordre Magasin, Kastellet. (mødested Hestestalden i stuen) Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent/stemmetæller 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Revideret regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Ændring af vedtægter - bestyrelsen indstiller at 3 ændres fra 6 til 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 6. Økonomi - bestyrelsesmøder fremover 16 Kystartilleribladet 1/11

17 Nyt fra afdelingerne 7. Valg a. Kasserer Bente Holm Pedersen b. 2 bestyrelsesmedlemmer (dette punkt udgår hvis punkt 5 vedtages ) Anette Elkjær Jensen samt Hans Lundgren (ønsker ikke genvalg) c. Revisor Jørgen Hauberg Revisor suppleant Steen Nørfalk d. Suppleant til bestyrelsen Leon A. Olsen e. Fanebærer Steen Nørfalk Stedfortrædende Jørgen F. Pedersen 8. Fastsættelse af afdelingskontingent 9. Fastsættelse af godtgørelse, kontorhold og diæter 10. Eventuelt Der vil i lighed med tidligere år være fællesspisning efter generalforsamlingen. De traditionelle gule ærter med tilbehør samt 1 øl eller vand tilbydes til kr. 50,- pr. person. Baren vil være åben fra kl til kammeratligt samvær inden generalforsamlingen. Tilmelding til spisning skal ske senest torsdag den 10. februar 2011 til Jørgen og Bente - telefon eller Vi i bestyrelsen håber på et stort fremmøde - husk ideer til fremtidige ture. Besøg på Avedøreværket. Jørgen F. Pedersen Værket består af to blokke, hver med kedel og turbinehal med generator, kondenseringsanlæg, røgrensningsanlæg m.m. Blok 1 er fra 1990 og er kul- og oliefyret, mens Blok 2 er fra 2001 og er et multibrændselsanlæg, hvor der fyres med naturgas, olie, træpiller og halm. Blok 2 er verdens mest energieffektive kraftvarmeværk, og dækker varmebehovet for husstande og elforbruget for ca. 1 million husstande. Mange udenlandske selskaber er yderst interesserede i at lære noget fra Avedøreværkets Blok 2. For tiden er det normalt, at 15% af energien skabes ved CO2-neutrale processer, mens 85% skabes ved processer som udleder mere CO2 end de omdanner til energi. Dong Energy s mål er, at dette forhold skal vendes til at være lige omvendt i år Selv om Avedøreværket set på verdensplan nok kan kaldes et lille kraftværk, er netop Blok 2 det hidtil største af sin art i verden. Inden rundvisningen blev vi udstyret med sikkerhedshjelme og små radioer, så vi tydeligt kunne høre guidens beskrivelser ude på anlægget, hvor der de fleste steder var en del støj. Ikke generende, men dog nok til at alle havde glæde af de små radioer. Rigtig god ide. Der blev stillet mange relevante spørgsmål undervejs. Især var den 70 meter høje kedel, som dog var svær et få et samlet overblik over, da den strakte sig over mange etager, interessant. Den 26. oktober 2010 mødtes en flok forventningsfulde medlemmer af Raketafdelingen op foran portvagten til Avedøreværket, hvor vi skulle på rundvisning. Vores guide, Info-medarbejder Jan Bruhn Hansen, førte os ind i et lokale hvor der blev budt på kaffe og sodavand, mens han gennemgik værkets opbygning, støttet af billede materiale og diverse data. Kystartilleribladet 1/11 17

18 Nyt fra afdelingerne I turbinehallen var der rigelig plads. Inde på midten stod 3 turbiner i forlængelse af hinanden, en højtryksturbine, en mellemtryksturbine og en lavtryksturbine og i enden af denne sad generatoren. Halmen var et kapitel for sig. Vi var ude i en kæmpestor hal med halmballer på 500 kg. Hvis den var fyldt op med halmballer fredag eftermiddag, var den gabende tom mandag morgen! Så havde automatiske robotkraner læsset hele indholdet ind i Kedel 2 med mus og ørentviste und die ganzen schweinerei. Kedlen fordøjer 25 tons halm pr. time, svarende til 50 baller halm. Vi sluttede af med en tur i de ydre områder. Vejret var med os og alle havde en god dag, og fik set hvad der egentlig var i den anden ende af ledningerne, så det var absolut en spændende oplevelse. Dampen kom ind i højtryksturbinen ved 300 bar og 600 grader Celsius og drev denne rundt og mistede derved en del af sit tryk, gik videre ind i mellemtryksturbinen, drev denne og mistede mere tryk og videre ind i lavtryksturbinen, drev denne og mistede derved stort set resten af trykket, hvorefter den i kondensatoren blev kølet ned til vand, som blev pumpet tilbage til kedelen. Alt var kapslet ind, alt var rent og pænt, og støjen var faktisk ikke voldsom. Det var lidt svært at forestille sig, at der her blev udviklet 400 megawatt, svarende til noget der ligner hk., men også samtidig fascinerende at man kunne sætte sin finger på alle tilgængelige dele uden at brænde sig og uden at mærke vibrationer. Steen Lykken Frederikssund og omegns afdeling Efterårssammenkomsten og generalforsamling. Efterårssammenkomsten lørdag den 30. oktober 2010 måtte desværre aflyses grundet sygdom, men jeg håber vi kan tage revance til vores ordinære generalforsamling, som vil blive afholdt lørdag den 26. marts 2011 kl i Marinehuset, Hundested Havn. Skriftlig indkaldelse/indbydelse vil blive udsendt til afdelingens medlemmer. Nytårshilsen. Selvom vi her ved bladets udsendelse januar 2011 har passeret nytår, vil jeg ikke undlade at ønske alle vore medlemmer i afdelingen et rigtigt godt nytår. Gert Juhl 18 Kystartilleribladet 1/11

19 Nyt fra afdelingerne Nytårshilsen. Region Sjællands afdeling Alle afdelingens medlemmer med familier og selvfølgelig også vore piger, der ikke mere har deres kære mand ved siden ønskes et godt og lykkebringende nytår. Tak for den store støtte i alle udviser ved jeres deltagelse i vore arrangementer og også en stor tak til de medlemmer, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at deltage, men som stadig støtter afdelingen og Kystartilleriforeningen med indbetaling af deres kontingent. Vi føler i bestyrelsen, at det er værd at gøre et stykke arbejde, når opbakningen er så stor. TAK TAK TAK TAK TAK Skydningerne i Hårlev. Anders Hansen og hans gode hjælpere har igen startet vore skydninger i Skydekælderen under biblioteket på Hotherskolen i Hårlev. Vi startede onsdag den 27. oktober kl og det fortsætter hver anden onsdag kl Der er flot fremmøde deltagere pr. gang, men der er plads til endnu flere. Hvis du skulle få lyst til at være med, så kontakt Anders på telefon Der er altid kaffe på kanden og ofte også kage til kaffen. Generalforsamling 2011 og Stiftelsesfest samme dag. Vi har igen i 2011 fået lov til at være i Hjemmeværnscenter Skovhuses lokaler nær Stensved. Det bliver lørdag den 5. marts 2011 kl Dagsorden er ifølge vedtægter for afdelingen. Indkaldelse vil blive udsendt til alle medlemmer i forbindelse med opkrævning af kontingent for 2011 (stadig kun kr. 200,-). Når generalforsamlingen er overstået vil vi gå over til at holde vores Stiftelsesfest sammen med vore ledsagere. Der serveres igen i år Gule ærter med rigtigt tilbehør og nok af det. Under denne del af sammenkomsten vil der blive uddelt års- og hæderstegn. Som noget nyt har vi denne gang været så heldige, at vi får besøg den tidligere chef for Kongeskibet Kommandør, Kammerherre Viggo Hansen, der vil fortælle om sin tid som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn. Sæt nu et X i kalenderen for dagen. Indbydelse er sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Andespil. Fyn stifts afdeling Benny Horn Igen i år kunne afdelingen samle en lille sluttet kreds til det årlige andespil på Dannevirke. Selv om vi havde måttet tage afsked med et par af de faste gæster i løbet af året, blev vi alligevel de ca. 30 deltagere, der skulle kæmpe om de 10 ænder og 10 flæskestege samt en hel svinekam. Gevinsterne var i år særdeles fine, idet leverandøren havde glemt, at vi havde bestilt og vi fik derfor ænderne meget billige og stegene, der blev til en halv svinekam, ca. 2 kg. pr. styk, til kr. 50,00. Det betød jo, at vi trods det lille fremmøde kunne konstatere et pænt overskud. Efter kaffen blev der solgt Amerikansk lotteri. Der er altid for få numre, idet købelysten altid er over forventning, således også i år var der rift om at deltage i kampen om de medbragte pakker. Kystartilleribladet 1/11 19

20 Nyt fra afdelingerne Tak til alle deltagerne for de medbragte pakker og tak til Ørbæk Kro for de 2 ekstra gevinster, en gang gratis sildebord og en gang æggekage. En rigtig hyggelig aften som vi håber, kan gentages endnu engang til næste år. Efter mindehøjtideligheden serveredes kaffe og rundstykker på Hjemmeværnsgården, Veldbækvej 48, Esbjerg. Søren Ib Nielsen Kurt Klein Taanquist Sydjysk afdeling Esbjerg og omegns afdeling Vor gode kammerat og mangeårigt medlem af Esbjerg og omegns afdeling 5099/16642/1942 Ernst Jacobsen født den 14. december 1921 er den 4. november 2010 afgået ved døden. Ernst Jacobsen var medlem af KAF i mere end 50 år og blev ved aftensammenkomsten efter generalforsamlingen i 2006 hædret med KAF s 50 års jubilæumstegn. Æret være Ernst Jacobsens minde Søren Ib Nielsen Deltagelse i Faneparader. Ved begravelsen af Ernst Jacobsen fra Jerne Kirke onsdag den 10. november 2010 paraderede Villy Andersen og Ole Spiel med vor fane som en sidste hilsen fra KAF. Efter indbydelse fra De Danske Forsvarsbrødre for Esbjerg og Omegn deltog undertegnede samt Villy og Ole med vor fane i mindehøjtideligheden i Gravlunden søndag den 14. november 2010 kl i anledning af våbenstilstandsdagen. OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB! I mange foreninger kniber det med fremmøde til foreningernes arrangementer der er fodboldklubber der lokker med halv billetpris eller helt gratis adgang til klubbens hjemmekampe. Sydjysk afdeling vil ved generalforsamlingen være vært ved dagens traktementer morgenkaffen og dagens menu (gule ærter) og håber så på den måde at skabe et godt fremmøde. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og netop her kan medlemmerne fremføre kritik og ros og være med til at afstikke foreningens fremtid. Foreningens medlemstal er på landsplan dalende ligeledes i Sydjysk afdeling. Så derfor kære medlemmer mød op på generalforsamlingen og her komme med gode ideer og input til fremtidige arrangementer og være med til af planlægge og drøfte afdelingens fremtid herunder specielt også fremtidige arrangementer. Med KAF hilsen og på gensyn til årets generalforsamling Husk tilmelding til generalforsamlingen gør det nu straks du har læst ovenstående og mærk datoen i kalenderen 20 Kystartilleribladet 1/11

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14. 44. årgang # 08 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side 18-19

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG 44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2007 45. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere