Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole"

Transkript

1 Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: , F: ,

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Målrapportering Målrapportering Regnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer

3 Institutionsoplysninger Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Søndervangen Birkerød Telefon: CVR-nummer: Regnskabsår: 1. januar december 2013 Hjemstedskommune: Rudersdal Hjemmeside: Mailadresse: Bestyrelse Jan Magnussen(formand) Lars Engelberth(næstformand) Lars Hilliger Helle Rootzén Martin Tinning Ane Jensen Martin Jørgensen Victor Dylander Ida Hjort Lykke Buhl Daglig ledelse Anders Kloppenborg Institutionens formål (jf. institutionens vedtægter) 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter. Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren. Stk. 3. Institutionens formål er endvidere efter børne- og undervisningsministerens godkendelse drift af en kostafdeling, jf. 4 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bankforbindelse Danske Bank Revision PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 1

4 Præsentation af institutionen Birkerød gymnasium, HF, IB og kostskole er med årselever i 2013 en af Danmarks største skoler, og vel nok med en af de bredeste sammensætninger af uddannelsesretninger. Vi varetager den almene gymnasiale undervisning (706 årselever), den 2-årige HF (97 årselever) og endelig har vi International Baccalaureate (IB, international studentereksamen) med 225 årselever. I lighed med øvrige gymnasier varetager vi også introduktionsundervisning for folkeskolens ældste klasser svarende til et aktivitetsniveau på 2 årselever. Endelig er der til skolen knyttet en kostafdeling med 76 elever. Med en så mangeartet aktivitet er det væsentligt, at vi har en fælles vision for skolen: Vores vision er, at skolen skal være en glad og givende skole, hvor vi arbejder systematisk og målrettet på, at alles talenter kommer til fuld udfoldelse Vi prioriterer et godt socialt miljø, hvor der er plads og rum til, at såvel den enkelte elev som grupper af elever kan folde sig ud Vi prioriterer et inspirerende og fagligt højt kvalificeret undervisningsmiljø. Med udgangspunkt i visionen har vi i med udgangspunkt i den offentlige debat - valgt at fokusere på, at lærerne får mere tid sammen med eleverne og generelt er "tættere" på eleverne. Derudover har vi fokuseret på i samarbejdet med elevrådet at opnå mere elevinvolvering i skolen, herunder at forbedre adfærden ved afholdelse af fester mv. Endelig har vi fastholdt fokus fra 2012 på den faglige/pædagogiske indsats og samtidig holdt for øje at denne udvikling sikres de bedste vilkår gennem de fysiske rammer, som skolen løbende gennem de sidste 10 år har udbygget, forbedret og renoveret. Tiltag hvor det samlede mål er, at vi skal sikre en fornuftig økonomi og samtidig øge kvaliteten i undervisningen. I: Lærerne "tættere" på eleverne I skoleåret 2013/14 har vi påbegyndt/gennemført følgende nye tiltag: Længere moduler/ komprimerede forløb Obligatorisk skriftlige lektioner Matematikkurser på flere niveauer. 2

5 Præsentation af institutionen - fortsat Længere moduler/komprimerede forløb Undervisningen har indtil skoleåret 2013/14 været tilrettelagt med 45 minutters lektioner, dog som oftest med 2 moduler i træk i samme fag. Dette betyder, at eleverne på en enkelt skoledag har haft op til 4-5 fag med løbende skift mellem fagene. Med det mål at forbedre vilkårene for elevernes fordybelse i faglige problemstillinger, har der for udvalgte klasser og enkelte fag skemamæssigt i skoleåret 2012/13 været disponeret således, at de havde det samme fag i 4 sammenhængende lektioner ad gangen. De indhøstede erfaringer har været positive, og for skoleåret er al undervisning omlagt, således at der kun undervises i lektioner af ca. 100 min., hvor læreren individuelt kan indlægge en pause, således at den passer ind i den aktuelle undervisningssituation. For fag med relativt få ugentlige lektioner har vi i skoleåret komprimeret forløb med eksamen allerede efter et halvt år. Dette gælder eksempelvis billedkunst og musik på C-niveau, hvor undervisningen før strakte sig over hele skoleåret, men nu afsluttes med eksamen i januar. Lærerne og eleverne har udtrykt stor tilfredshed med forløbet, og vi kan konstatere, at der karaktermæssigt er opnået et højere gennemsnit end tidligere. Obligatorisk skriftlige lektioner Som led i opnåelse af en større faglighed har vi fra skoleåret indført obligatoriske lektioner, hvor eleverne under lærernes vejledning skal udarbejde skriftlige opgaver og/eller mindre skriftlige øvelser som en del af et undervisningsforløb. Hermed opnås endvidere, at specielt de svagere elever får en mulighed for at få input/hjælp til løsning af opgaverne. De obligatoriske skriftlighedsmoduler har indtil nu vist sig givtige. Kursus i grundlæggende matematik I efteråret 2013 er samtlige elever blevet testet i grundlæggende matematik. Testen er efterfølgende blevet fulgt op med intensive kurser i matematik. Vi må konstatere, at det er nødvendigt og yderst givende at sætte ind med "ekstra" matematik for derved at få alle igennem matematik på B-niveau. Vi har endvidere tilbudt de der ønskede det, at gå til STX-eksamen i Mat A og B mundtligt og skriftligt ved sommereksamen De mundtlige prøver blev afviklet af Head of Math i IB-afdelingen, og eleverne klarede sig fremragende, og disse IB-elever står nu godt rustede til at møde fremtiden - også i Danmark. II: Samarbejdet med elevrådet/eleverne Det er væsentligt for os som skole, at vi sammen skaber det bedste miljø, hvor der er plads til alle i en åben atmosfære. På denne baggrund har vi fokuseret på at få inddraget eleverne mere aktivt i skolens miljø og aktiviteter. Det har i første omgang resulteret i følgende områder: Alkoholpolitik ved fester Mediedækning af begivenheder på skolen Elevengagerende tiltag. pwc 3

6 Præsentation af institutionen - fortsat Alkoholpolitik ved fester I samarbejde med elevrådet og festudvalget har vi gennemført en stramning af alkoholpolitikken ved vores fester. Vi skal som skole have plads og rum til fester, men vi oplevede at festerne - som følge af de unges alkoholindtag - tog en drejning, der ikke var gavnlig for hverken det sociale liv på skolen eller den enkelte. Der er således i 2013 taget initiativer til en kraftigt ændret alkoholkultur med det formål at reducere de unges alkoholindtag betragteligt. Resultaterne har været positive for såvel eleverne som skolen som helhed. Mediedækning af begivenheder på skolen I 2013 har vi foretaget en professionalisering af elevernes inddragelse i den mediemæssige dækning af relaterede begivenheder. Vi har således i efteråret 2013 opslået elevjob som fotografer og journalister til dækning af de begivenheder, der foregår på skolen eller andre skolerelaterede aktiviteter i form af studieture mv. Elevengagerende tiltag Vi har for 3. gang gennemført BIGMUN, som er en Model United Nations konference, hvor deltagerne, som er en blanding af vores egne elever og elever fra udenlandske skoler, i 4 dage gennemfører en FNgeneralforsamling med anvendelse af procedure og protokol, som var det FN. Vi har afholdt Culture Fair, hvor skolens IB-elever har stande, hvor de fremviser særlige karakteristika fra deres hjemlande, herunder kulinariske frembringelser. Vi har etableret BG-News, som er en nyhedstjeneste drevet af elever under supervision af skolens mediefagslærere og skolens journalist. Vi har oprettet en Culture Club, hvor elever sammen oplever teater og balletforestillinger. Der er op til jul blevet gennemført en kampagne: "Køb et hjerte". Vi har deltaget i lederudviklingsprogrammet for elever: "Leder for en dag". Der har været afholdt Super Bowl Night på skolen. Vi har igangsat initiativet: "Musikkollektivet", som løbende rekrutterer og uddanner musikere til at optræde på skolens ugentlige fællesmøder. Vi har opført musicalen: Moulin Rouge. Vi har gennemført et særligt projekt om Laos med afslutning i Laos, hvor de deltagende elever med lærere deltog i et staldbyggeri i en fjerntliggende landsby. 4

7 Præsentation af institutionen - fortsat Der har været deltagelse i landsdækkende turneringer i fodbold, håndbold, basketball, volleyball og badminton og ikke mindst i Kostskolernes pokalturnering i fodbold. Vi har deltaget i fagspecifikke olympiader i fagene: Matematik, kemi, fysik, biologi og geografi. III Faglig/pædagogiske tiltag Som nævnt under punkt I har vi foretaget nogle mere praktisk orienterede tiltag med det mål at øge fagligheden. Ud over disse tiltag har der løbende gennem 2013 været afholdt pædagogiske møder med det mål, at udbyttet af undervisningen blev øget. Dette har resulteret i en større erfaringsudveksling de enkelte lærere imellem med det formål at opnå midler/incitamenter til forbedring af elevernes motivation. Endelig har de pædagogiske ledere overværet alle læreres undervisning med efterfølgende opfølgende samtaler, hvor pædagogiske didaktiske forhold ved undervisningen er drøftet. Endvidere er der aftalt nye tiltag, ligesom den enkelte lærer har haft mulighed for at få respons på specifikke elementer i undervisningen. Denne praksis vil blive fortsat. I januar 2014 blev afholdt det foreløbige afsluttende pædagogiske møde, hvor professor Mats Trondman fra Linne universitet i Kalmar i Sverige talte over emnet: "De unges manglende motivation - hvad kan vi gøre?" De bygningsmæssige forhold Fra skoleårets start har vi kunnet tage vores nye naturfagslokale med tilhørende lærerforberedelseslokale i brug. Faciliteterne ligger i forbindelse med eksisterende naturvidenskabelige lokaler og indgår således på naturlig vis i det eksisterende naturvidenskabelige undervisningsmiljø. I 2013 har vi fået påbegyndt vores nye indgangsparti (færdig marts 2014), der vil give skolen nogle tiltrængte mødefaciliteter, ligesom der vil være rum til forældresamtaler mv. I 2013 har vi endvidere begyndt udarbejdelse af projekt for opførelse af en ny samlingssal med tilhørende klasseværelse og andre studierelaterede funktioner. Projektet består i en tilbygning på ca m2. 5

8 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse (kr ) Omsætning i alt Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance (kr ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital, ultimo Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømsopgørelse (kr ) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Soliditetsgrad (%) Finansieringsgrad (%) 0,64 79,09 18,33 66,07 4,06 89,47 18,16 70,59 4,40 95,70 15,24 77,16 5,41 109,37 86,30 6,53 104,58 21,83 5,66 Årselever ekskl. kostafdeling Årselever, kostafdeling Årselever i alt Omkostninger pr. årselever (kr ) Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration 936 Bygningsdrift Medarbejdere, årsværk 128,8 122,6 114,1 Netto årsværk (ekskl. sociale klausuler) 115,6 110,1 110,1

9 Hoved- og nøgletal - fortsat Hovedtal (t.kr.) Sociale klausuler % af ansatte 4,0 3,4 3,4 3,5 2,9 Antal årsværk under sociale klausuler: Fleksjob 5,2 4,2 4,0 4,0 3,3 Skånejob med løntilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Servicejob 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 99,7 95,9 94,2 89,7 90,1 Ledelse og administration 10,8 11,1 8,5 Kostafdeling 13,0 12,3 Årsværk pr. årselever Institutionen i alt 12,5 12,1 12,1 12,2 13,0 Undervisningens gennemførelse 9,7 9,5 9,5 9,6 10,3 Markedsføring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 Bygningsdrift 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Kostafdeling 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 Lønomkostninger (kr ) Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse i øvriop (ekskl Lønomkostninger Direkte lønomkostninger vedrørende kostafdelinqen i alt Lønomkostninger pr. 100 årselever (kr ) Lønomkostninger til uddannelse Lønomkostninaer Lønomkostninaer i alt

10 Hoved- og nøgletal - fortsat Forklaring af nøgletal Overskudsgrad Resultat før ekstraordinære poster x 100 Omsætningen Likviditetsgrad Omsætnings aktiver x Kortfristet gæld i alt Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x Samlede aktiver Finansieringsgrad Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever Gennemsnitligt antal årselever inkl. kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværk pr. årselever Årselever 100 8

11 Årets faglige resultater I 2013 udklækkede vi 205 studenter med et samlet gennemsnit på 7,6, hvilket svarer til 2012, hvor der var 204 studenter med et gennemsnit på 7,6. For HF gør der sig det gældende, at vi desværre må konstatere at eksamensgennemsnittet kun blev på 6,0 mod 6,6 i 2013 færdiggjorde 42 HF-eksamen mod 48 elever i For HF kan vi konstatere, at der er relativt store udsving mellem årgangene, idet eksamensgennemsnittet for de 43 2 i 2011 var 5,6. På IB siden kan vi for 3. år i træk konstatere en stigning i gennemførelsesprocenten. I 2013 opnåede således 89 % af diplom mod 79% i 2012 og 74% i Størstedelen af de IB elever, der ikke opnår diplom, opnår generelt det tilstrækkelige antal point (24 point) for at bestå, men de "falder på" særkrav, som eksempelvis, at de skal opnå 12 point eller derover i High Level fag. 9

12 Årets økonomiske resultat Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold Vores resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud på 0,601 kr. Vi kan konstatere, at der er sket et mindre fald i produktiviteten, idet vores forbrug af personaleårsværk pr. 100 elever er 12,5 mod 12,1 årsværk i Dette skyldes hovedsagelig 28-elev loftet, der gør, at vi fra skoleåret 2012/13 kun har måttet optage 28 elever i 1. årgangsklasserne mod tidligere op til 32 elever. Den forventede økonomiske udvikling På bestyrelsesmødet 9. december 2013 har vi fremlagt et budget for 2014 visende et underskud i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. i 2014 faldende til et underskud i 2017 på 4,1 mio. kr. Endvidere har vi fremlagt en investeringsoversigt for 2014 omhandlende opførelse af ny samlingssal mv., færdiggørelse af indgangspartiet og renovering af toilet - og badefaciliteterne i på kostskolen. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år. 10

13 Vi har gennem de seneste år intensiveret indsatsen for at fastholde eleverne med det mål, at en større andel kan gennemføre uddannelsesforløbet og derved opnå en adgangsgivende eksamen. Vi må dog desværre konstatere, at det ikke har haft en virkning på frafaldet, idet vores gennemførelsesprocent for stx kun er svagt stigende i forhold til mens gennemførelsesprocenten for HF er meget lav. De indhøstede erfaringer tilsiger os, at det er meget svært at dæmme op for frafald i en klasse, når først "dårligdommene" i form af uønsket adfærd, manglende afleveringer og for meget fysisk fravær, har indfundet sig. På stx- området kan vi konstatere en svag forbedring af gennemførelsesprocenten til 83,2 % i ,5 i For HF er der, som det fremgår af tabel 2, tale om et drastisk fald i gennemførelsesprocenten fra 82,8 % i til 62,0 % i En del af forklaringen kan ligge i, at vi havde et meget stort optag i skoleåret og derved måske har fået mindre uddannelsesmotiverede elever ind. For IB er det ikke muligt at udregne en valid gennemførelsesprocent, men vi kan konstatere, at vi i fik en højere blandt 3u'ere end tidligere. Fuldførelsesprocent på almen gymnasiale uddannelser Uddannelse Stx 81,5 2012/13 83,2 HF 8l,0 81,8 82,8 62,0 IB Årselever opgjort på finansår (kalenderår) Uddannelse 2()()t) Stx HF 101 loo IB 188 2l

14 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Undervisningsministeriet. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier om indregning og måling: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetaling er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 12

15 Regnskabspraksis - fortsat Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførelser som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Driftsomkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede valutakursgevinster og kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 13

16 Regnskabspraksis - fortsat Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen med fradrag af eventuelle tilskud samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: år Andet teknisk udstyr 8 år Køretøjer 8 år Inventar og andet udstyr 5-10 år Bygninger 50 år Installationer år Renovering af bygninger år Der fastsættes ingen scrapværdier på materielle anlægsaktiver. Aktiver med en anskaffelsessum på under kr omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 14

17 Regnskabspraksis - fortsat Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende fx løn og pensionsbidrag til forudlønnede medarbejdere samt abonnementer. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkosninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet, og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som afog nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.

18 Resultatopgørelse december Note kr. t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

19 Balance pr. 31. december t.kr Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

20 Balance pr. 31. december Passiver Egenkapital pr. januar 2007 Overført resultat Egenkapital Note kr. t.kr Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld tii pengeinstitutter Skyldig løn, A-skat, AM-bidrag mv. Feriepengeforpligtelser Meilemregning med Undervisningsministeriet Forudbetalt tilskud Depositum elever Kreditorer Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser 15 18

21 Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning kr. t.kr. Årets resultat Reguleringer af Afskrivninger og avancer anlægsaktiver Ændring af driftskapital vedrørende Tilgodehavender Kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver af materielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Omlagt kreditforeningslån 0 3 Afdrag på gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider pr. januar Likvider pr. 31. december Der sammensætter sig af følgende: Obligationer Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitutter 14,

22 Noter 1. Statstilskud kr. t.kr Fællesudgiftstaxameter Særlige tilskud Tilskud til kostskole Deltagerbetaling og andre indtægter Egenbetaling for kostskole Andre indtægter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger Markedsføring Løn og iønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Ledelse og administration Løn og omkostninger Øvrige omkostninger

23 Noter 6. Bygningsdrift kr. t.kr. Løn og omkostninger inkl. fleksjob Afskrivninger Øvrige omkostninger Aktiviteter med særlige tilskud Løn og omkostninger Ovenstående udgør skolens udgift til fleksjobordningen. 8. Kostafdeling Løn og omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger Skolens kantine og kostforplejning drives sammen Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter 500 Kursregulering på værdipapirer Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kursregulering på værdipapirer Prioritetsrenter inkl. renter til Undervisningsministeriet

24 Noter Materielle anlægsaktiver Kostpris januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Bygninger og grund Udstyr og inventar o o / Akkumulerede af- og nedskrivninger Afgang i årets løb Årets af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december januar Bogført værdi 31. december Den offentlige vurdering udgør pr. oktober 2013 kr. 46,5 mio. 12. Egenkapital Egenkapital 1. januar 2007 Overført resultat Egenkapital januar Årets resultat Egenkapital 31. december 2013 kr t.kr. 13. Prioritetsgæld Realkredit Danmark, 3 % Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 år og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere