MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE NR ÅRGANG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013"

Transkript

1 MEJERISTEN NR ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18

2 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne taler deres eget sprog Her i skrivende stund er det bidende koldt udendørs med sneen dalende ned. Julen og nytåret er overstået, og jeg håber alle medlemmerne er kommet godt igennem. Herfra skal der lyde et godt nytår til alle DMF medlemmer, med håbet om et godt Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik, og frem mod det kommende år. Dronningen og statsministeren har holdt den traditionelle nytårstale i tv, med deres tilbageblik på 2012 og bud på året i Danske Mejeristers Fagforening blev medlemsmæssigt et godt år, medlemsfremgang i 9 måneder status quo i 2 måneder og blot 1 måned med tilbagegang. Samlet set blev vi flere DMF'er, flere til at styrke sammenholdet og kæmpe for de værdier Danske Mejeristers Fagforening bygger på. Året der gik bød også på en ny formand i Serviceforbundet, Karsten Hansen valgte at gå på efterløn, og der blev indkaldt til ekstraordinær kongres. John Dyrbart blev valgt som formand, og han er allerede i fuld gang med at forberede den kommende kongres til efteråret I landsbestyrelsen arbejdes der på, at Serviceforbundet bruger tiden op til kongressen på at tale struktur, struktur og atter struktur. Optakten til overenskomst forhandlingerne, med medlemsmøde i afdelingerne og DMF s årlige møde for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og i 2012 også arbejdsmiljørepræsentanter, viste et stor engagement blandt medlemmerne. Forhandlingsudvalget har fået noget at arbejde med, Store udfordringer kræver stort sammenhold og det bliver så op til forhandlingerne her i 2013 om hvor meget det kan lykkes at få igennem. DMF s krav er sammenskrevet med kravene fra 3F og Fødevareforbundet NNF. De samlede krav blev her kort før jul udvekslet med modkrav fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Når dette medlemsblad læses er forhandlingerne i fuld gang, men ud fra de krav der er udvekslet, bliver det helt som ventet hårde forhandlinger. Jeg glæder mig til arbejdet i 2013, et nyt år hvor især OK2013 og de sværdslag det medfører i starten af året. DMF s ordinære delegeretmøde den 4. oktober med alle de udfordringer og opgaver før under og efter der skal løses. Kort efter delegeretmødet kommer Serviceforbundets kongres hvor der forhåbentlig tegnes streger til et forbund der er klar til fremtidens faglige udfordringer. Derudover kommer de daglige faglige opgaver, og jeg ser frem til at samarbejde med alle medlemmerne og ikke mindst alle de tillidsvalgte. Mere orientering vedrørende OK2013 og delegeretmødet inde i bladet. Lars Gram 2 MEJERISTEN NR

3 { RAPPORT FRA OK-UDVALGET } Overenskomstforhandlinger i vores fagforening Denne gang var Forretningsudvalget og landsbestyrelsen fast besluttet på, at FORHAND- LINGSUDVALGET skulle være endnu mere klar til forhandlinger med Arbejdsgiverforeningen, idet sidste overenskomst ikke var noget at råbe højt om. Det var i hvert fald mit indtryk af sidste overenskomst, selvfølgelig var den spiselig idet samfundet er i en stor krise. Det betyder ikke, at vi kan sove til denne overenskomst, som bliver en rigtigt hård kamp på mange punkter. Vores ejere LANDMANDEN har haft nogle svære år, især på grund af krisen som har gjort, at deres værdi af deres landsbrugsjord er halveret. Sala Arbejdsgiverforeningen er lukket og vi er kommet over i Dansk Industri. Det bliver spændende at se, hvor professionelt og kontant de er i forhandlingerne. Kigger man så på, hvad de store grupper fik forhandlet hjem sidste år, er det desværre heller ikke noget at råbe hurra for. Tror selvfølgelig at vi kan gøre det bedre, men det bliver en lang, hård og spændende kamp for et fornuftigt resultat. Der er heller ingen tvivl om, at vores samarbejdspartnere 3F og NNF også har givet os grå hår, fordi hvert forbund har deres egne mål, som vi helst skal have med i den nye overenskomst. I egne rækker har der heller ikke været stille, mange har haft en mening om tingene. Der tænkes på, hvem der er i forhandlingsudvalget, antal personer, den rigtige baggrund for at være med osv. Der er ingen tvivl om, at os i forhandlingsudvalget, Lars G, Brian P, Morgens V og undertegnede, kan mærke presset fra vores kollegaer i Danske Mejeristers Fagforening. Det gør kun at vi vil gøre en endnu større indsats for et godt resultat. Forberedelserne Forberedelserne til denne overenskomst startede med at Forretningsudvalget lavede et spørgeskema, som skulle gøre, at vi fik et bedre indtryk af, hvad for nogle ønsker det enkelte medlem har ude fra driftsstederne. Det har virket godt, men der er plads til forbedringer har vi fået besked om, så det har vi taget til efterretning. Nu var det op til hver enkelte afdeling, at få skemaerne udfyldt, flere havde lavet medlemsarrangement med lidt underholdningen. Vigtigt at vi hele tiden gør en meget stor ensartet indsats for at holde på vores medlemmer, man skal kunne mærke at man er del af Danske Mejeristers Fagforening. Hvis du har nogle gode ideer til at gøre tingene bedre, eller være med til at gøre en forskel, er der store muligheder i vores fagforening. Lige før Als-mødet blev alle de udfyldte skemaer sendt ned til Formandskontoret. Der blev lavet noget statistik til selve Als-mødet, hvor alle Tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte afdelinger, Landsbestyrelsen og som noget nyt Miljørepræsentanter var inviteret. Landsbestyrelsen holdt møde dagen før, hvor de indkomne forslag også var på dagsorden. Ikke fordi man besluttede noget, men mere for at finde den røde tråd, så der kunne afholdes et konstruktivt Als-møde. I år var de fremmødte repræsentanter rigtigt gode til at få deres mening frem i lyset, mange gode forslag blev diskuteret og man var ikke bange for, at give formanden ren besked. Dejligt, at vores formand får nogle klare retningslinjer af de tillidsvalgte. Efter sådan en dag er hovedet fyldt med ideer, til forbedringer af overenskomsten. Så kunne man bare ønske sig, at der ikke var noget som hedder Arbejdsgiverforeningen - de har det med at bremse mange af de gode ideer. Fællesoverenskomsten Så er turen kommet til indskrivning i fællesoverenskomsten, først skrev vi vores forslag ind, så gjorde NNF og 3F det samme. Formanden stod for det administrative og Forhandlingsudvalget var med til at gennemgå det hele. Derefter mødes de fire konger. Lars G DMF, Poul Erik F NNF, Vagn H og Kim P 3F. Der blev kæmpet den første kamp i overenskomstforhandlingerne 2013, idet hvert forbund har deres specielle ønsker til forbedringer af OK Indtil videre har vi i DMF haft stor glæde af fællesoverenskomsten, så det var med stor glæde, at der kunne sendes fælleskrav af sted til Arbejdsgiverforeningen. Husk at disse linjer er for egen regning, jeg er af den overbevisning at fællesoverenskomsten virkelig har bidraget til vores fornuftigste lønforhold, og man står stærkt i en forhandling når der er én eller anden form for fællesskab forbundene imellem. Ikke at sige, at fællesoverenskomsten holder evigt men indtil nu har den været god for Danske Mejeristers Fagforening. Mogens og Brian samler Overenskomstkravene Kravene byttes 21. december skulle der byttes krav med Arbejdsgiverforeningen. Sikken en gang spændende læsning, nej det var kun fordi jeg prøver at være lidt sjov. Det var ikke noget som helst positivt læsning, men de prøver selvfølgelig at udnytte krisen og alle de negative ting som sker i vores samfund, men det ville jeg også have gjort, hvis man var med fra den anden side af bordet. Taktik er en vigtig medspiller, for at få nogle af vores krav igennem og nå de mål, som der blev bestemt på Als-mødet. Det med at rose andre mennesker, er ikke noget man bruger som nordjyde, her oppe siger man, at det er godt nok. Det med taktik og have en mening, som ikke altid passer alle i selskabet, er vores Sønderjyde Brian rigtig god til. Ikke at sige, at det er rigtigt alt hvad han siger, men det gør at man tænker over tingene en ekstra gang. De interne kampe vi har haft under forberedelserne til denne overenskomsthandling, har aldrig været større, i de år jeg har været en del af forhandlingsudvalget, men jeg tager det som noget positiv. Det viser bare, at alle har en mening om, hvordan slaget skal slås mod vores kolleger i fællesoverenskomsten og Arbejdsgiverforeningen. Ønsker man forandring i DMF forhandlingsudvalg, er den eneste rigtige måde at gøre dette på, ved at komme med indstillinger til vores delegeretmøde i starten af oktober. Der er ingen tvivl om, at jeg gerne vil være med til forandring i DMF's vedtægter, men som Nordjyde vil jeg gerne tænke tingene igennem, så det bliver lavet rigtigt første gang. Det er vigtigt, at vi hele tiden tilpasser vores fagforening, til en verden som hele tiden er i forandring. Det der var rigtigt i sidste delegeret periode, er måske ikke den rigtige vej i næste periode for DMF. Derfor er det så vigtigt at vi alle, som ønsker Danske Mejeristers Fagforening en fremtid, bidrager med videre udvikling af vores fagforening. Indlæg forsætter i næste Mejeristen, Lars Lund 4 5

4 Arbejdsgiverforening sidste år blev optaget i DI. - Vi har i efteråret indsamlet medlemmerne i de tre forbunds ønsker til den nye overenskomst. Og selvom man er ufaglært, mejerist eller procesteknolog. Og det skal afspejle sig i overenskomsten, understreger DMFformand Lars Gram, der også vil kæmpe for funktionærlignende forhold for medlemmerne og en udbygning af overenskomstfonden. { FØLG MED } Følg med i OK 2013 På facebook og hjemmesiden vil DMF forsøge, at holde medlemmerne løbende orienteret i forbindelse med forhandlingerne. Første udgave af OK2013 avisen udkommer medio januar, og anden udgave af OK2013 avisen udkommer lige efter forhandlingerne er overstået og protokollatet om ny overenskomst er underskrevet. Avisen udkommer inden overenskomsten kommer til urafstemning, og vil indeholde de resultater og forbedringer, som forhandlingerne gerne skulle afstedkomme. overenskomstavisen FæLLES OvERENSKOMSTaviS FOR FøDEvaREFORBUNDET NNF, 3F OG DMF JaNUaR 2013 fasttømret forhandlings- Team Det er ikke kun i forbindelse med fornyelsen af Fællesoverenskomsten, at de tre fagforbund 3F, DMF og Fødevareforbundet NNF arbejder sammen. Også i hverdagen er dialogen tæt. Blandt andet om håndhævelsen af overenskomsten, videnopbygning og uddannelse af tillidsog arbejdsmiljørepræsentanter. Så når de fire forhandlere på mandag sætter sig til forhandlingsbordet og kæmper for dine og dine kollegers løn- og arbejdsvilkår de kommende år, er det et stærkt sammentømret team, der forhandler for dig. - Selvom vi som forbund er forskellige, har vores medlemmer mange fælles behov, og som vi beviste ved forhandlingerne i både 08 og 11, varetager vi bedst medlemmernes interesser ved at stå sammen. Og vi er godt forberedte, fortæller de fire forhandlere, der trods de hårde tider forventer en god og respektfuld dialog med arbejdsgiverne. - Det har vi tradition for. Og den forventer vi fortsætter, efter at Mejeribrugets reallønnen skal bevares De ansatte på mejerierne skal bevare deres købekraft, og både pensionen og uddannelsesmulighederne skal forbedres. Sådan lyder kravene fra Fødevareforbundet NNF, 3F og DMF forud for de kommende forhandlinger om fællesoverenskomsten for mejeripersonale og chauffører På mandag lyder startskuddet til forhandlingerne om fællesoverenskomsten for mejeripersonale og chauffører. Og de fire hovedforhandlere fra Fødevareforbundet NNF, 3F og DMF kender deres opgave. FACEBOOK Informationer, oplysninger og vidensdeling er alle ord der indeholder de samme ting. Danske Mejeristers Fagforening forsøger at servicere flest mulige medlemmer, og på informationsfronten vil facebook fremover kommer til at spille en stor rolle. Den nye facebook side er i luften og den bliver løbende opdateret - også med OK stof. Du finder DMF på facebook ved at søge danske mejeristers fagforening. Lars Gram Urafstemningen af OK2013 resultatet kommer som vanligt til urafstemning blandt medlemmerne. Der vil i DMF formentlig være mulighed for at afgive sin stemme via internettet. Mere om dette i næste nummer af Mejeristen. Godt forberedt til OK 2013: De tre forbunds forhandlere (fra venstre): Lars Gram fra DMF, Poul Erik Faarkrog fra Fødevareforbundet NNF og Vagn Henriksen fra 3F. Kim Poder fra 3F var fraværende ved fotograferingen. medlemmerne har forståelse for den økonomiske virkelighed, virksomhederne agerer i, og gerne vil yde deres til, at virksomhederne kan forblive konkurrencedygtige, må vi sende arbejdsgivernes opfordring til løntilbagegang i skammekrogen. Vi skal have sikret reallønnen, understreger forbundssekretær for mejeriområdet i Fødevareforbundet NNF, Poul Erik Faarkrog, der udgør det stærke forhandlerteam sammen med forhandlingssekretær Vagn Henriksen fra Den Grønne Gruppe i 3F, DMF-formand Lars Gram og forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F s transportgruppe. - Derudover skal vi have prioriteret det strukturerede arbejde med uddannelsesindsatsen. Virksomhederne skal overleve på ny teknologi, innovation og produktudvikling. Og det kan de kun, hvis vi får screenet den enkeltes kompetenceniveau og uddannelsesbehov og sat gang i uddannelsesaktiviteterne, forklarer Poul Erik Faarkrog. Derfor går forbundene også efter at få udviklet den kompetencelønstrappe, der skal sikre, at dem, der har ydet en indsats, bliver honoreret. - Uddannelse skal altid kunne betale sig. Hvad enten Arbejdsmiljø og seniorordninger Også arbejdsmiljøet vil de tre forbund have prioriteret. - Arbejdsmiljøområdet skal sikres højere status, så det får mere fokus. Blandt andet gennem mere uddannelse og bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanterne, fastslår forhandlingssekretær Vagn Henriksen fra Den Grønne Gruppe i 3F. Og så er der behov for øget pension og en seniorordning. - Vores medlemmer skal kunne føle sig trygge ved fremtiden, selvom efterlønnen er på retur, og de skal holde flere år på arbejdsmarkedet. Den tryghed skal vi finde veje til at sikre, understreger forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F s transportgruppe, der også bringer arvestykkerne fra transportområdet i 2012 med til forhandlingsbordet. overenskomsten afgør dine løn- og arbejdsvilkår Så hold dig opdateret om forhandlingerne på og DMF s forhandlingsudvalg består af følgende personer Mogens Vorgod (afdelingsformand i Midt/Vest) Brian Petersen (afdelingsformand i Sønderjylland) Lars Lund (afdelingsformand i Nordjylland) Toni Rytkønen (forbundssekretær Serviceforbundet) Lars Gram (formand i DMF) Forhandlingsudvalget vil arbejde seriøst på at leve op til hvad medlemmerne forventer. Overenskomstavis bliver også en del af informationen i forbindelse med den kommende overenskomst forhandling. Derudover vil medlemmerne kunne finde information på facebook og hjemmesiden. Læs avisen når den kommer, den vil også kunne læses på DMF s hjemmeside. 6 MEJERISTEN NR

5 { FERIEFONDEN INFORMERER } Sæsonnen 2013 Nyt nyt Det nye bookingsystem er nu taget i brug. Det nye system er bygget op således, at der betales og bekræftes med det samme. Ligeledes bliver det muligt at vælge hvilket hus der ønskes, og om det er med eller uden hund, eller om man ønsker flere huse eller om fælleshuset ønskes. Husk at leje af feriehus nu er efter først til mølle princippet. 12 fine huse Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun fem minutters gang fra Kærneland, stranden kaldes endda Kærneland strand. Tjek med hjemmesiden om der er booket eller frit. Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Der kan bookes på vores hjemmeside { FERIEFONDEN INFORMERER } Forklaring til booking af vores feriehuse. Når der er blevet klikket på Booking på vores hjemmeside. Kommer denne side frem. Det er denne side booking fremover skal foregå fra. Vælg NemID Ved at sætte flueben i feltet ved NemID På Feriefondens vegne - Lars Gram Når Log på med NemID er sket, kommer følgende side frem. Her vælges Feriehuse i den lille ramme til venstre midt på siden. Her vælges 8 MEJERISTEN NR

6 { FERIEFONDEN INFORMERER } Prisliste 2013 for Kærneland DMF medl. Øvr. medl. Højsæson Højsæson Ugerne Ugerne Leje af feriehus pr. overnatning (søn. kl fre. kl ) kr. 330,00 kr. 500,00 kr. 400,00 kr. 600,00 Leje af feriehus pr. overnatning (fre. kl søn. kl ) kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 600,00 kr. 600,00 Leje af feriehus pr. uge kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Leje af feriehus weekendophold (fred. kl mand. kl.11.00w) kr ,00 kr ,00 Elforbrug er sat til kr. 3,-/kW. kr. kr. kr. kr. Campingpladsen pr. overnatning kr. 150,00 kr. 200,00 Hunde gebyr huse kr. 200,00 kr. 200,00 Hunde gebyr campingplads kr. 100,00 kr. 100,00 Kontingent for passiv medlemmer pr. år. kr. 300,00 Afbestillingsgebyr kr. 200,00 kr. 200,00 Rykkerbreve pr. brev kr. 200,00 kr. 200,00 For DMF s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der mulighed for rabat. (mandag - torsdag til halv pris udenfor højsæsonen) I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt helt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen først ca. 14 dage før. I kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af kr. 750, MEJERISTEN NR

7 { ANNONCE } MangE flere karrieremuligheder ÅbEnT HuS 7. marts 2013 Tjek eal.dk - Det er blot èn god grund til at videreuddanne dig til mejeriteknolog. En anden er nul arbejdsløshed - en sikker investering i fremtiden. Mejeriteknologernes unikke kombination af praktisk erfaring og bred teoretisk mejerividen åbner dørene til en lang række spændende job inden for forskellige brancher. Hvad skal din titel være? Account Manager, Adm. Direktør, administration Manager, afdelingsleder, application manager, applikationstekniker, arbejdsleder, business unit manager, dairy technologist, direktør, driftsleder, driftslederassistent, driftsteknolog, fabrikschef, fabriksdirektør, faglærer, fermenteringsassistent, food technician, holdformand, innovationsdirektør, key account manager, konsulent, kvalitetsansvarlig, kvalitetskoordinator, kvalitetstekniker, kørselsleder, laboratorieleder, linjeleder, laboratorieleder, mejerichef, mejeridirektør, mejeriejer, mejerilærer, miljøkoordinator, opstartstekniker, ostemester, pakkerichef, pakkeriforvalter, pakkerileder, planlægningsassistent, planlægningschef, procesoperatør, processpecialist, procesingeniør, procesteknolog, produktchef, produkt manager, produktionsdirektør, produktionsforvalter, produktionsleder, produktionstekniker, produktudvikler, project manager, projektingeniør, projektleder, PTU chef, QEHS manager, regional sales manager. Regionsdirektør, salgschef, section manager, seniorkonsulent, teamleder, technical manager, technology sales manager, teknisk konsulent, tilsynsførende, udviklingstekniker, vicedirektør. Kilde: mælkeritidende. Karriereliste over typiske titler og arbejdsområder som mejeriteknikere/mejeriteknologer, der er registrerede medlemmer i FMF bestrider. DMF Afd. Randers Har igen lavet et arrangement i samarbejde med Hobro Vinhandel Fredag den 1/ kl Vi skal smage på lidt vin og andre gode sager, Uddannelse skal altid kunne betale sig, hvad enten man er ufaglært, Mejerist eller Procesteknolog. Det skal afspejle sig i overenskomsten Tilmelding senest den 25/ der vil også være mulighed for at købe vin og meget andet i forretningen. Tilmelding til Martin nybo Hansen, mobil nr Lars Gram Læs mere om uddannelsen og uddannelsesstart på EaL.DK eller kontakt vejleder Lone Kieler på tlf Erhvervsakademiet Lillebælt Landbrugsvej Odense S Tlf MEJERISTEN NR

8 { INDLÆG } Et spændende arbejdsliv Jeg vil gerne berette om et indtil videre meget spændende arbejdsliv med en del rejseaktivitet og videregive dette til nye eller kommende mejerister, der ønsker oplevelser/udfordringer. I 2008 blev jeg tilbudt en support opgave hos Arla Foods i Toronto i en uge, hvor en ældre Multivac pakkemaskine fra Nr Vium skulle opstartes og igangsættes med nyt format samt værktøjer, med det samme man træder ind i mejeriet opfanger man en anden arbejdscyklus, 10 timer med meget manuelt arbejde/håndteringer og en helt anden tone. Jeg skulle lave holdbarhedsforsøg samt teste en Svensk og en Canadisk folieleverandør, og sikre dybtrækkeren fungerede optimalt, efterfølgende har jeg været der to gange siden hvor arbejdsopgaven har bestået af igangsætning af Weber slicer fra Nr Vium og oplæring af personalet samt optimering, i skrivende stund 8/ har jeg afrejse på søndag 13/1 for fjerde gang til Arla Foods Concord Dairy i Toronto for at lave opfølgning mht driftstabilitet-godvægt/afskær og produkthåndtering samt besigtige om der arbejdes efter de råd og instrukser der blev videregivet ved sidste besøg i maj I Polen, Sverige og tyskland Arla Foods Pakkeri i Tychowo Polen har jeg også givet support i 3 omgange, igen slicer/dybtrækker der er blevet forældet mht kapacitet her i Dk, men er guld efter Polske omstændigheder, jeg er faktisk imponeret over hvordan operatørene betjener maskinerne her fra Dk, hvor sproget ikke er oversat til Polsk i betjeningspanelerne og de formår at udnytte kapaciteten rimelig godt har der været en del ture til Arla Foods Falkenberg i Sverige snart nedlukkede mejeri, for at lave forsøg med Hushällsost produceret på Nr Vium Mejeri, man fornemmer selvfølgelig lukningsstemningen, men utrolig imødekommende og info-givende personale efter omstændighederne bød også på 14 dage hos Allgäu-land i Sydtyskland, 200 km syd/vest for München med formål at gennemgå/besigtige pakkeriet hos Bergland Käserien som vi ejer 50 % af, for optimering af driften samt godvægt/afskær, efter maskinernes kunnen og alder blev de udnyttet optimalt, jeg kunne ikke finde den store case som ville flytte tallene, forædling af Emmentalerost med store huller er altid en udfordring mht styring af vægt. System i tingene er en kendsgerning i Tyskland, i øvrigt utroligt smukt område. Til sidst vil jeg afslutte denne beretning med ordene aldrig færdig, men altid på vej et par ord jeg fik med mig efter endt læretid af min daværende mejeribestyrer Poul Sørensen, og jeg kan kun sige til nutidens mejerister og procesteknologer, tag chancen hvis den byder sig og tro på dig selv, så er der utrolige muligheder inden for Dansk Mejeribrug. M.V.H Claus Sørensen Jeg hedder Claus Sørensen 44 år gammel, havde min læretid som Mejerist på Bøstrup Mejeri på Langeland, hvor der blev produceret den populære Humbleost i tiden hvor jeg også er født og opvokset, efterfølgende arbejdede jeg på Ribe og Brørup mejeri, uddannet Mejeri-tekniker i 1991 og nu går jeg ind i det tyvende arbejdsår på Nr Vium Mejeri, arbejder som PTU assistent, bor i Kibæk og er medlem af bestyrelsen i DMF afd Midt/vest. ARINCO udvider Arla Foods ARINCO i Videbæk, er en stor, kompleks og spændende virksomhed, vi indvejer (2011 tal) 650 mio. kg mælk, der forarbejdes til skummetmælkspulver, sødmælkspulver og modermælkserstatninger i daglig tale på ARINCO omtalt som Child Nutrition. Det er vores Child Nutrition produktion der gør os specielle, i forhold til andre virksomheder, der producerer mælkepulver. På ARINCO er vi 300 kolleger der sikrer drift alle årets dage, 24 timer i døgnet også juleaften, nytårsaften osv. Vi producerer ca ton mælkepulver, hvor fordelingen er ca ton bulk sød og skummetmælkspulver, medens der produceres ca ton Child Nutrition produkter disse er detailpakket i dåser eller poser fra 20 gram til godt 2 kg. Produkterne afsættes hovedsageligt til eksport, således sælges ca. 0,5% af vores produktion i Danmark, mens ca. 80% afsættes uden for EU, med Asien som det helt store marked. Modermælkserstatning produceres typisk ud fra skummetmælk som base - skummetmælken tilsættes forskellige vegetabilske olietyper, WPC, laktose, sukker, vitaminer og mineraler, således at blandingen modsvarer sammensætningen i brystmælk til babyer. Derudover er der en lang række produkter til lidt ældre børn, hvor sammensætningen tilpasses deres alder. Store udvidelser Nogen af jer, der læser denne artikel, vil givetvis via pressen eller kolleger på ARINCO have læst eller hørt, at vi står overfor en endog meget kraftig udvidelse af vores produktion af Child Nutrition { INDLÆG } produkter. Denne sommer indgik Arla Foods en aftale med kinesiske Biostime om produktion af ton Child Nutrition produkter til dem om året de næste 10 år det er en enestående kæmpe ordre, der her er indgået. Forud for ordren har Arla Foods og vores PA (produkt applikations ingeniører) arbejdet sammen med Biostime gennem ca. 1 år for at få formuleret recepterne og først nu er vi så småt begyndt at producere produkterne og levere dem i Kina. I forlængelse af den indgåede aftale med Biostime om køb af vores produkter, har Arla Foods bestyrelse godkendt en investering i nyt produktionsudstyr og tilpasning af eksisterende set up for i alt 165 mio. kr. på ARINCO. Investeringen omfatter mange forskellige områder på virksomheden, så som nyt dåse pakkeudstyr, etablering af pulvertransportudstyr og en stor udvidelse af vådblandingsområdet (der, hvor skummetmælken blandes med de øvrige ingredienser). Hen over de seneste måneder er arbejdsstyrken ligeledes hævet og selv om der naturligvis samtidigt ses på øget automatisering, vil denne massive investering også over det kommende år kaste nye arbejdspladser af sig vi påregner således at ansætte yderligere 30 nye kolleger. Det bliver en spændende og udfordrende rejse og med de gode og dygtige kolleger, der er på ARINCO, er jeg sikker på, at det vil lykkes flot. Mogens Bøgh Pedersen, Fabriksdirektør ARINCO 14 MEJERISTEN NR

9 { GENERALFORSAMLINGER } { GENERALFORSAMLINGER } Generalforsamling DMF afd. 901 Sønderjylland Generalforsamling DMF afd. 913 Midt-Vest Så er det tiden til den årlige generalforsamling i DMF. Det er vigtigt at møde talstærk op, så man kan gøre sin indflydelse gældende. Så tag en kollega under armen, og kom til Agerskov Kro for at deltage i debatten. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 4. april 2013, kl Der er mulighed for at få noget godt at spise fra kromandens gryder. Vi spiser kl Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. På grund af bespisning skal du/i tilmelde dig/jer hos din tillidsmand, eller kontakte Brian Petersen på tlf , eller mail senest 12. marts 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.) 6. Valg af afd. formand 7. Valg til bestyrelse + suppleanter 8. Valg af revisor + suppleant 9. Valg af afdelingens delegerede 10. Evt. P.B.V. - BRIAN PETERSEN D.M.F. afd. Midt Vest afholder generalfor-samling på Mønsted kro. Torsdag D. 21 marts 2013 kl. 18,00 Ca kl. 19 middag og kaffe. Under middagen vil der blive udloddet nogle gevinster. Morten Gass fra pension Danmark vil være tilstede og fortælle hvad der sker i pension Danmark. Af hensyn til spisning, bedes man melde sig senest d. 14 marts på følgende tlf. nr.: Jacob Lindgård , Ole Poulsen , Claus Sørensen , Valdemar Torp , Mogens Vorgod Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Ole Poulsen og Waldemar Torp. 5. Valg af 2 suppleanter 6. Valg af revisor. På valg er Tage Larsen 7. Valg af 1. revisorsuppleant 8. Valg af kongres deltager 9. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.) 10. Evt. P.B.V. - MOGENS VORGOD Generalforsamling DMF afd. 927 Randers Generalforsamling DMF afd. 928 Ribe sdr. Så er det tid til årets generalforsamling, som er din mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde. Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling på Purhus kro, Præstevejen 6, 8990 Fårup Onsdag den 17. april 2013 kl På grund af bespisning skal du tilmelde dig til Martin Nybo Hansen på tlf mobil Mail Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg af formand 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af supleant til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Valg af revisorsupleant 9. Valg af delegertsmøde deltagere 10. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.) 11. Evt. P.B.V. - MARTIN NYBO HANSEN Der afholdes generalforsamling på Skovpavilionen, Vestergade 23, 6670 Holsted onsdag den 13. marts 2013 kl Landsformand Lars Gram vil være til stede og vil efter generalforsamlingen give en orientering om aktuelle emner og svare på spørgsmål. Der vi være en lille overraskelse til alle fremmødte medlemmer. Der er spisning fra kl Ps: Af hensyn til gave og spisning er tilmelding nødvendig senest 1. marts. Ægtefæller og elever er også inviteret. Bemærk ny adresse Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg af formand (Jan er på valg) 5. Valg til bestyrelse (Randi er på valg) 6. Valg af suppleanter (Torben Voldsgård og Torben V. Sørensen er på valg) 7. Valg af revisor og Revisorsuppleant (Jens V. Sørensen og Ove Fuglsang er på valg) 8. Valg til delegeretmøde 9. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.) 10. Evt. P.B.V. - JAN SØNDERGÅRD JENSEN 16 MEJERISTEN NR

10 { GENERALFORSAMLINGER } { DIVERSE } Generalforsamling DMF afd. 902 Nordjylland Der afholdes generalforsamling på Bryggen i Dagsorden: Nibe, onsdag den 24. april klokken 1. Valg af dirigent og referent Vi starter spisning klokken Af hensyn til Bryggen er tilmelding nødvendig, senest 22 april SMS Mail. Hvis man ikke ønsker at spise, starter generalforsamlingen klokken Beretning 3. Regnskab 4. Valg af formand til afd. 902 Nordjylland 5. Valg til bestyrelse 6. Valg af suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Valg af revisorsuppleant Efter generalforsamlinger er der indlæg om tingenes tilstand i DMF og overenskomstfor-handlinger ved formand Lars Gram. Der vi være en lille overraskelse til alle fremmødte medlemmer. Ps: Der er indkøbt en lille ting til de fremmødte 9. Valg til delegeretmøde 10. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.) 10. Evt. P.B.V. - LARS LUND kr. ekstra på pensionskontoen i PensionDanmark i 2012 Mejeriarbejdere med pension i PensionDanmark kan her ved årets begyndelse glæde sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant i I gennemsnit har mejeriarbejderne i 2012 fået næsten kr. ekstra ind på pensionskontoen. Et typisk medlem, der gik ind i året med en pensionsopsparing på kr., kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2012 er vokset til kr. Pensionsindbetalingerne udgør kr., mens PensionDanmarks investeringsafkast ligeledes giver medlemmerne kr. Selv om der hele tiden tales om krise og usikre økonomiske udsigter, så kan vi berolige og glæde med, at opsparingen til pension har det særdeles godt. For et typisk medlem er kontoen vokset med ca. 20 pct. Det skyldes både de solide pensionsindbetalinger på typisk 12 pct., som kommer via overenskomstaftalerne, samt et højt investeringsafkast, der går direkte videre til medlemmerne, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Han tilføjer, at medlemmerne de seneste fem år har fået forrentet deres opsparing i PensionDanmark med samlet 45 pct. Medlemmerne kan i øvrigt løbende følge med i, hvordan det går med pensionsopsparingen enten via log-in på pension.dk/dingenpension eller via PensionDanmarks nye app, der fås på App Store til iphones og Android-mobiltelefoner. Generalforsamling DMF afd. 950 Fyn Der afholdes generalforsamling på City bowling, Dagsorden: Rugårdsvej 46, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Torsdag den 25. april klokken Valg af referent og stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning I forbindelse med generalforsamlingen er der arrangeret en times bowling, og derefter spisning: Strike Special 200 gr. steak af svinemørbrad anrettet med dagens kartofler, dagens garniture & sauce aux champions. 4. Regnskab 5. Indkomne forslag (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.) 6. Valg af afd. formand 7. Valg til bestyrelse + suppleanter 8. Valg af revisor + suppleant 9. Valg af afdelingens delegerede Rækkefølgen er bowling, mad og derefter generalforamling. 10. Evt. Ret til ændringer forbeholdes P.B.V. - KENT JØRGENSEN Delegeretmøde Danske Mejeristers Fagforening og DMF Feriefonden DMF afholder delegeretmøde fredag den 4. oktober 2013, og som medlem kan man bruge sin demokratiske ret. På generalforsamlingerne rundt i afdelingerne bliver der valgt de delegerede der skal lægge linjerne for de næste fire års arbejde. Mød op på generalforsamlingen og vær med til at vælge de delegerede, og debattere forslag til forbedringer i afdelingen og i Danske Mejeristers Fagforening. Kun en levende debat kan skabe fremdrift. Der kommer meget mere vedrørende delegeretmøde i næste nummer af medlemsbladet. 18 MEJERISTEN NR

11 Kalle Christensen, Odense. Fremstilling af kulturkærnemælk. Arla Foods, Slagelse Mejeri Center. DIMISSIONSFEST 2. Patrick Christiansen-Jensen, Videbæk. Fremstilling af traditionel syrnet smør på kærne. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk, Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk. for de nye mejerister december 2012 AF UDDANNELSESCHEF BJARNE VAGN LARSEN, KOLD COLLEGE Peter Staghøj Huldahl, Holstebro. Fremstilling af skorpefri opstukken ost sammenlignet med kitbehandlet opstukken ost i ostekar. Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Holstebro Mejeri. 4. Henrik Jakobsen, Videbæk, Fremstilling af traditionel syrnet smør på kærne. Arla Foods, Stouton Dairy Leeds England, Arla Foods, Nr. Vium Mejeri Videbæk. Fredag den 14. december 2012 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. Beståede mejerister december 5. Kamilla Markvart Jensen, Thorsø. Fremstilling af Havarti 45+ i ostekar. Mjolkursamlalan Island Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri. 6. Ole Nybro Lyngsø, Holstebro. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Hoco Mejeri Holstebro, Arla Foods, Holstebro Mejeri. Uddannelseschef Bjarne Vagn larsen, Kold College holdt dimissionstalen for de nye mejerister Kewin Ibsen Mikkelsen, Videbæk. Fremstilling af Havarti 45+ i ostekar. Arla Foods, Danmark Protein Videbæk, Arla Foods, Holstebro Mejeri. 8. Peter Gildhoff Sørensen, Videbæk. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Danmark Protein Videbæk, Arla Foods, Nr. Vium Mejeri Videbæk Casper Trillingsgaard, Struer. Fremstilling af skorpefri opstukken ost sammenlignet med kitbehandlet opstukken ost i ostekar. Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Holstebro Flødeost. 10. Eric Cornelis Verdonck, Sverige. Skumning af mælk i skummesalen. Skånemejerierne Sverige, Bornholms Andelsmejeri Klemensker Patrick Storm Jacobsen, Odense. Fremstilling af blåskimmelost i ostekar. Arla Foods, Taulov Mejeri Fredericia, Dairy Fruit A/S Odense. 12. Bodil Gammelgaard Johnsen, Holstebro. Fremstilling af traditionel ymer. Arla Foods Hirtshals Mejeri, Arla Foods Hjørring Mejeri, Arla Foods Holstebro Flødeost. Musikere ved Odense Symfoniorkester spillede på lurere. 13. Kasper Sande Jensen, Videbæk. Fremstilling af opstukken ost i ostekar. Arla Foods Arinco Mejeri Videbæk, Arla Foods Nr. Vium Mejeri Videbæk. 20 MEJERISTEN NR

12 { FØDSELSDAGE } 60 år Den 17. marts 2013 fylder Eva G. Myntman, Glenshøjparken 7, 5620 Glamsbjerg, 60 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. - KENT JØRGENSEN 70år Den 26. maj 2013 fylder Gert Smed Nielsen, Kløvervej 15, 8850 Bjerringbro, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - MOGENS VORGOD 80 år Den 02. april 2013 fylder Niels Hansen, Digevej 6, 8830 Tjele, 80 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - MARTIN NYBO HANSEN MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. 65 år Den 24. april 2013 fylder Torben S. Kristensen, Pebermyntevej 49, 1 th., 8800 Viborg, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - MOGENS VORGOD Den 02. maj 2013 fylder Kjeld Tonnesen, Møllegade 16, 6690 Gørding, 65 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. - JAN SØNDERGAARD JENSEN Den 17. februar 2013 fylder Ove Fuglsang, Grenevej 4, 6752 Glejbjerg, 65 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. - JAN SØNDERGAARD JENSEN Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Præmierne, som blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist år Den 03. maj 2013 fylder Birger Larsen, Bakkesvinget 20, 3400 Hillerød, 75 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. - TORBEN MADSEN Den 17. maj 2013 fylder Tage Larsen, Birkevænget 18, 6900 Skjern, 75 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - MOGENS VORGOD Den 27. februar 2013 fylder Karl B. Fischer, Ørbækvej 235, 5883 Oure, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.- KENT JØRGENSEN Uddeling af præmier ved dimissionsfesten Kevin Ibsen Mikkelsen, Ringkøbing blev af klassekammeraterne valgt som holdets humørspreder. Erik Cornelis Verdonck, Sverige blev af projektlederne valgt som holdets fightere. 90år Den 01. april 2013 fylder Kjeld Larsen, Aalborgvej 110, 9670 Løgstør, 90 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - LARS LUND Udlevering af skolebeviser Alle mejerielever får udleveret deres skoleerklæring, et bevis for de har gennemført alle skoleophold. Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen udleverer skolebeviset til Kamilla Markvart Jensen, Thorsø. Kasper sande Jensen Rosendal, Videbæk får udleveret det Internationale uddannelsespas af Thomas Johansen. Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Aarhus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Daglig Fredag Tryk: Unitryk Design: aparte design aps Ny Munkegade Aarhus C Tlf.: Næste nummer udkommer den 28. maj 2013 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 29. april 2013) Nr. 1 Februar årgang 23

13 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Aarhus C Tlf.: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag fredag A-kassen: Mandag fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag fredag Lukket onsdage. Navn: Person nr.: - Adresse: Tlf. nr.: Landssammenslutning/medlemsstatus: Ønsker at leje feriehus i Kærneland sæt kryds I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge uge fra den til Weekendophold eller midt ugedage: I tiden fra dag den til dag den Til hovedkontorets notering: NB: Der er bookning på 24 NB: Kan også lejes via facebook - søg på danske mejeristers fagforening.

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Nye mejerister marts 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 14. marts 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 30. januar 2009 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 6. september 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Generalforsamling side 4 & 5 OK 2011 side 8 & 9 Nummer 1 - februar 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent Bestyrelsesmøde på Ingstrup mejeri den 12 August 2014. Mødedeltagere. Søren Peter Lund, Claus Haugaard, Lars lund, Frank Larsen, Kent B Kristensen, Karsten Andersen og Poul Erik Pedersen 1) Valg af dirigent

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 27. marts 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016 MEJERISTEN NR. 1 93. ÅRGANG 2016 Generalforsamlinger SIDE 8-13 Ro på hos poulsen SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik, og frem mod det

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 26. marts 2010 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 4 92. ÅRGANG 2015 Tillykke til Tom SIDE 4-5 Als mødet i DMF SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } DEt travle efterår lakker mod enden, og juletiden nærmer sig med hastige skridt. For DMF har

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

MEJERISTEN. Opstart af OK 2013 SIDE 8. Efteruddannelse SIDE 12-13 NR.2 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Opstart af OK 2013 SIDE 8. Efteruddannelse SIDE 12-13 NR.2 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.2 89. ÅRGANG 2012 O Opstart af OK 2013 SIDE 8 Efteruddannelse SIDE 12-13 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00 på Kold College I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Lars Kaae Lis

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017 MEJERISTEN NR. 1 94. ÅRGANG 2017 Generalforsamlinger SIDE 10-16 Vi går efter tryghed uddannelse og balance SIDE 4-9 { FORMANDEN HAR ORDET } 773 løfter meget bedre i samlet flok Her i skrivende stund er

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009

Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009 Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 28. august 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 2/2016 Nordjylland Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5 Håber på flere nordjyske fødevarejobs side 2 Johns leder Brug din livlinje Mange

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

itte Sørensen, 53, har nogle gange været meget tæt på at kaste håndklædet i ringen og droppe sit tillidshverv som arbejdsmiljørepræsentant.

itte Sørensen, 53, har nogle gange været meget tæt på at kaste håndklædet i ringen og droppe sit tillidshverv som arbejdsmiljørepræsentant. Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Gitte Sørensen er valgt til årets arbejdsmiljørepræsentant 2013. Hun arbejder på Korsvej Mejeri, hvor det er en hjertesag for hende at forbedre arbejdsmiljøet.

Læs mere

3/2016. Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2. OK2017: Der skal mere i lønposen

3/2016. Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2. OK2017: Der skal mere i lønposen 3/2016 Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2 OK2017: Der skal mere i lønposen Pauls leder Som at klappe en ældre hund med knyttet næve I forhold til vores forældre bliver

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Midt-Vestjylland. Stærk tro på forbund efter aflyst fusion. Lønnen skal bankes op. Jette kæmper for, at alle har det godt i Nr. Vium SIDE 2: SIDE 3:

Midt-Vestjylland. Stærk tro på forbund efter aflyst fusion. Lønnen skal bankes op. Jette kæmper for, at alle har det godt i Nr. Vium SIDE 2: SIDE 3: 3/2016 Midt-Vestjylland SIDE 2: Stærk tro på forbund efter aflyst fusion SIDE 3: Lønnen skal bankes op SIDE 4-5: Jette kæmper for, at alle har det godt i Nr. Vium Steens leder Lange forhandlinger bag selvstændigt

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 9. Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 9. Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 9 smørbøtten Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er det bidende koldt udendørs, men

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere