Gardehusaren Nr. 2 - marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 2 - marts årgang

2 Indhold nr nye ansigter og et nyt bataljons mærke Generalforsamling, Sergent klubben Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr i affaldsskuret Forsidebillede: Regimentschefen overrækker bataljonschefen for II Uddannelsesbataljon kvartermærkerne fra det gamle II/GHR Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Navnenyt Militæret er ikke kun krudt og kugler Afsted igen Endnu et hold danske jenser/jensiner sendes af sted 11 Pokalen kom med retur Danske Gardehusarforeninger Sjællandske Livregiment Soldaterforening Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Det er imponerende så meget der kan være i affaldsskurerne Se side 7 Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Afskedsparade for Irak hold 5 Se side 11 PMVens mandskab er klar hvis der bliver brug for dem igen Se side 9 Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 28. februar 2005.

3 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke Af: Løjtnant Peter Hartvig Andersen,!! Bataljon 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke kom til at præge februar måned over hele Antvorskov kaserne. II Bataljons historie II Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet (GHR) på Antvorskov Kaserne er oprettet 1. januar 2005 i forbindelse med indførelsen af den nye 4 måneders værnepligt; Hærens Basisuddannelse. II Uddannelsesbataljon overtager de bløde værdier fra det gamle II/GHR, som var en panserinfanteribataljon der blev oprettet ved sammenlægningen af Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet i 2001, men har rødder endnu længere tilbage. Det gamle II/GHR overtog valgsprog, kvartermærke og fysiske omgivelser fra Sjællandske Livregiments I Panserinfanteribataljon ved sammenlægningen af de tre regimenter. II/GHR, og nu også II Uddannelsesbataljonen, viderefører hermed nogle af kernetraditionerne fra Hærens ældste regiment. II Bataljons mærker Faktisk må man gå helt tilbage til 1644, altså til Christian den fjerdes tid, før man første gang støder på det, der i dag er II Uddannelsesbataljons mærke. Det tilhørte dengang to lollandske kompagnier under Sjællandske Livregiment, der udover de lollandske kompagnier bestod af to fynske og fire sjællandske på hver 300 knægte. Efter Christian den fjerdes nederlag ved Lutter Am Barenberg i 1626 og svenskernes stigende dominans i syd, ønskede kongen at sikre Danmark mod eventuelle trusler. Som led i disse bestræbelser blev de lollandske kompagnier ført til Neumühlen ved Kielerfjorden for at anlægge en skanse. Under skansearbejdet blev de lollandske kompagnier angrebet af svensk rytteri, og under forsøget på at vige ud mod kysten blev kompagnierne slemt tilredt af de svenske ryttere. Det lykkedes svenskerne at erobre fanen med tordenhånden, der fortsat opbevares et sted i Stockholm som krigsbytte, om end fanen efter mere end 350 år ikke er så let genkendelig på grund af ælde. Den oprindelige fane er forsynet med Deling ret, deling rør, højre om og march, det er nogle af de første ord de værnepligtige stiftede bekendtskab med i forbindelse med deres indkaldelse til Gardehusarregimentet mottoet: TERROR IN HOSTES, der oversat betyder VOR FJENDE TIL FRYGT. Mottoet, der nu er II/GHR valgsprog, skal ses i sammenhæng med mærket. Det er nemlig tanken, at tordenhåndens lyn skaber frygt blandt fjenderne. Mottoet er ikke helt så gammelt som selve bataljonsmærket, men stammer fra 1664, hvor hvert eneste kompagni i Danmark fik sin egen fane. II Bataljons mærke Den sorte bund - panserfarven - viser, at bataljonen er en fuldpansret enhed. Selve mærkets grundform er en sabeltaske, der sammen med inskriptionen GHR viser, at bataljonen er en del af et rytterregiment. Sølvfarven (der på papir er grå) på kanten om mærket og på inskriptionen, er GHR farve. Den hvide bund under tordenhånden, der også ses på den øverste venstre del af underafdelingernes mærker, er den traditionelle farve for anden enhed. TERROR IN HOSTES (Vor fjende til frygt) ( ) 2/2005 3

4 TØMRERMESTER Stabskompagniet 1 Kompagni 2 Kompagni 3 Kompagn SEMPER PARATUS FREMAD PAA NYE - FREMAD PAA NYE - NEMINI PLACEMUS (Altid parat) HURTIG OG ADRÆT LIGE PAA OG HAARDT (Vi behager ingen) Trommevej 6 - Slagelse Værksted Valbyvej 23 C Underafdelingsmærkerne Ovenover kan man se de forskellige underafdelingsmærker. Den grundlæggende opbygning er den samme som for bataljonens mærke, men sadeltasken er delt i to områder. Øverst til venstre er tordenhånden på den hvide baggrund, der illustrere tilhørsforholdet til II Uddannelsesbataljon. Nederst til højre er underafdelingernes eget mærke på farvet baggrund. Den grønne farve er stabskompagniets som p.t. Ikke eksisterer. Den røde farve er for første enhed, den hvide farve er for anden enhed og den blå farve er for tredje enhed. Den nye II Bataljon ved Gardehusarregimentet Den 1. februar 2005 mødte knap 600 unge mennesker fra hele landet ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Efter at have afleveret indkaldelsespapirer, sygesikringsbevis, skattekort og togkort gik det militære liv nu for alvor i gang. Sergenter fra alle tre kompagnier var klar til at begynde undervisningen, lige så snart en tilstrækkelig stor flok nye værnepligtige havde afleveret deres papirer. Ned og aflevere taskerne og så ellers i gang med eksercits, basisteori, iklædning, foredrag og en masse andre ting, kun afbrudt af et hurtigt aftenhvil og så ellers videre med dagens program. Omkring midnat var de fleste ved at være godt udkørte efter en lang dag, så da kompagnierne blev aftrådt gik stort set alle på hovedet i seng. Resten af ugen forløb med geværundervisning, idræt, fotografering til ID-kort og selvfølgelig masser af eksercits, så kompagnierne kunne være klar til fremstillingen for bataljons- og regimentschefen den efterfølgende onsdag. Da den store dag endelig kom, blev der lige brugt en halv time med kompagnichefen med at rette eksercitsen til og så gik det derefter i snorlige kolonner op i teatersalen. I Teatersalen blev kompagnierne trådt an, så de stod som de skulle, og Døgnvagt værksted butik Indskrivningen af 548 unge mænd og 23 kvinder tog utrolig lang tid, men selv om at der var lange køer, så gik det godt hjulpet af de røde, blå og grønne minestrimler, uden de store problemer 4 2/2005

5 Værd at vide Åbningstider: Fra den ene dag til den anden, blev cafeteriet ændret fra en stille og rolig spisesal, til en summende og bevægelig myretue af folk i grønt tøj de sidste små finesser blev lige rettet til. Hesteskadronen havde stillet tre trompetere til rådighed, så da bataljonschefen og senere regimentschefen kom, blev der spillet regimentschefens signal. Bataljonschefen holdt først en lille tale, hvor han bød de nye soldater velkommen i bataljonen og gav nogle retningslinier for, hvordan de fire måneder skulle forløbe. Da regimentschefen kom, blev bataljonen rettet af og fik overrakt kvartermærkerne fra det gamle II/GHR, samt budt velkommen til Gardehusarregimentet. To værnepligtiges indtryk af den første dag Da vi ankom på kasernen startede vi med at stå i kø, så kom vi frem til et bord hvor der sad to mænd, vi sagde vores CPR-nr. og fik en rød, grøn eller blå streg på hånden. Disse farver var afmærkede på gulvet og dem skulle vi så følge. Vi kom ind i et auditorium hvor vi fik et spørgeskema, herefter gik det videre ind i en anden sal, hvor vi blev delt op i forskellige kompagnier og delinger. Vores deling blev vist ned til vores belægningsstuer. Den første aften lærte vi en masse eksercits og fik udleveret en del udstyr. De efterfølgende dage gik med mere eksercits og vi lærte at rense gevær. Det er ret hårdt hver hver dag at skulle stå op kl om morgnen og gøre rent på værelset". Tirsdag den. 1 februar 2005 startede jeg ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Det var en blandet fornemmelse af mange sanseindtryk og et overvæld af følelser. Det hele ramte en da man var stået af toget på Slagelse station. Sammen med ca. 50 andre unge mennesker, stod jeg/vi og ventede på den lovede transport der ville køre os fra stationen til kasernen. Da vi ankom til kasernen blev vi guidet hen til et bord, hvor der sad nogen og delte os op i kompagnier, en rød streg for første, en grøn for andet kompagni og en blå for tredje. Herefter blev man sat ned ved en række stole ud for ens kompagni. Hver række afspejlede den deling man skulle i. De 2 første rækker var 1 deling, næste 2, 2 deling, 3 deling og til sidst 4 deling. Da der ca. var 4 personer pr. række kom der en sergent og fulgte os ned til stuerne, hvor vi fik lov til at smide vores tasker, straks derefter skulle vi ud og øve eksercits og det var starten på de næste fire måneders soldaterliv". Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Grillen Mandag - Torsdag Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Miljøgården: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 2/2005 5

6 Generalforsamling Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Torsdag den 17. marts afholdes den årlige generalforsamling i Sergent klubben Vi mødes i Sergent klubben kl.1400 Dagsorden ifølge vedtægterne. Yderligere forslag der ønskes behandlet afleveres til bestyrelsen senest den 11. marts Efter generalforsamling bliver der arrangeret spisning i kammeratligt samvær, derfor skal der være bindende tilmelding senest den 14. marts Vel mødt Bestyrelsen Generalforsamling Langes Gård 4200 Slagelse Torsdag den 17. marts afholdes den årlige generalforsamling i Antvorskov Vi mødes i Antvorskovstuen kl.1800 til spisning. Der serveres en lækker á la carte ret inkl. 1 2 fl. vin og efterfølgende kaffe. Prisen for disse herligheder er kun 100,00 kr. Efter spisningen afholdes generalforsamling og efterfølgende vil Sergent klubbens lokaler være rammen for kammeratligt samvær. Det er ingen betingelse at deltage i spisningen. Tilmelding til spisning til kasserer Jesper Laursen på mail eller tlf / senest den 9. marts Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Valg af referent. 4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 6. Fastsættelse af kontingent (2006). 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg af formand for 1 år. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 10. Valg af 1 suppleant for 2 år. 11. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant for 2 år. 12. Valg af 1 estandartbærer og estandartsuppleant for 2 år. 13. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest den 9. marts Skovsøviadukten Slagelse Tlf Fax Vel mødt Bestyrelsen 6 2/2005

7 Imponerende at der overhovedet var en bar plet inde i affaldsskuret, for åbningerne var simpelthen spærret Stormvejr i affaldsskuret Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Det var noget af et chokerende syn der mødte undertegnede, dagen efter indkaldelsen af de nye værnepligtige. Den ene ende af skuret hvor man specielt kan se støvlekasserne bare er kylet ind Fyldt til bristepunktet Min første tanke var "godt det ikke stormer for så havde der ligget affald over hele kasernen" min anden tanke var "godt det ikke er mig der skal fjerne al det affald", min sidste tanke var "hvordan kan i være jer selv bekendt, støvlekasser, pap og andet affald var bare kylet ind i affaldsskuret, uden omtanke for dem der skal fjerne det. Og er de unge mennesker slet ikke opdraget hjemmefra, for den går da vist ikke hjemme hos mor og far, med den megen OBS der er på affaldssortering i Danmark". Gider I huske det næste gang Jeg ved godt at befalingsmændene havde drønhamrende travlt de første par dage, men at man bare lader stå til og ikke engang kan se det smarte i at støvlekasserne bliver trykket flade, men bare fortsætter med at smide dem ind i affaldsskure, det er simpelthen noget svineri. Jeg skal hilse fra kaserneelementet og sige "de håber I viser lidt mere omtanke næste gang I modtager nye værnepligtige, for det tager flere unødvendige timer at rydde op og så er der bare noget andet der må ligge og vente". Den anden ende af skuret er bare blokeret 2/2005 7

8 Vikararbejde!! - også nat og weekend Navnenyt Ring og hør nærmere om dine muligheder! Lager, produktion, rengøring, teknisk, køkken/kantine, administration mv. - både faglærte og ufaglærte. Witzel Vikarservice Major E.B. Sørensen får påhængt ridderkorset af oberst J. Kidde-Hansen Ridderkorset Oberstløjtnant K.E. Kjær, Major E.B. Sørensen, er tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen 2. februar 2005 Udnævnelse Sergent J.T. Grue, Sergent E. Kjølsen, Sergent P.H. Andersen, Sergent J.-C. Ravn, er 17. december 2004, udnævnt til Løjtnanter af reserven Menig C. Kjærgaard, Menig M.E.V. Jensen, Menig N. Andersen, er 28. januar 2005 udnævnt til sergenter Forsættelse Major T.F. Pedersen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som ILO-22/FAK fra 1. juli 2005 Premierløjtnant B.K. Berthelsen, beordrede tjeneste bringes til ophør 28. februar Premierløjtnanten forretter herefter tjeneste ved UDSTOF/STESK/I/GHR i tiden 1. marts 1. august 2005 Seniorsergent M. Beske, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LE/INTOPS SMÅ HOLD ADM/ADMINSEK/ FPT i tiden 1.juli marts 2009 Tjenestefri Kaptajn H.O. Kristensen, er meddelt tjenestefri uden løn i perioden 1. marts februar 2006 Ansættelse Sergent F.B. Thorsen, er ansat til korttidstjeneste (tidsubestemt) 35 år 10. januar 2005 Afskedigelse Overkonstabel af 1. grad M. Gottleib, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 31. december 2004 Overkonstabel af 1.grad L.T. Pedersen, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 11. februar 2005 Overkonstabel A.W. Juelshøj, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 24. juni /2005

9 Oversergent O. Ditlevsen er klar til at tage en tørn mere i sneen hvis det bliver nødvendigt Militæret er ikke kun krudt og kugler Af: Bent Helslev, Sjællands Tidende og oversergnet Janne Ramsing, Ledelsessektionen En pansret mandskabsvogn fra Antvorskov Kaserne var udstationeret på Falck stationen under snestormen. Ingen store ulykker Allerede lørdag den 12. februar skønnede vagtcentralen i Holbæk sammen med politiets alarmcentral i Slagelse, at snestormen kunne udvikle sig i en grad, at Falcks ambulancer måske kunne få svært ved at komme igennem på små sideveje. Antvorskov Kaserne blev derfor kontaktet, og militæret stillede kort efter med en pansret mandskabsvogn (PMV), som en ekstra hjælp, hvis der blev brug for det. Ikke nok med at militæret stillede med en pansret mandskabsvogn, men der blev også stillet mandskab til at køre den. Sjællands Tidende besøgte søndag eftermiddag Falck-stationen. Her sad to overkonstabler mutters alene og læste. Samtlige Falck-folk var ude at køre. Det er jo godt det samme, for det betyder, at der ikke er sket de større ulykker, hvor Falcks køretøjer ikke har kunnet klare situationen selv, fortæller overkonstabel Arne Møller Petersen. Hans makker, overkonstabel Poul-Erik Helmdahl, mener at vi skal helt tilbage til 1996 for at finde det tidspunkt, hvor militæret sidst har siddet standby under en snestorm. En venlig chauffør Dagen efter kom der så alligevel en opgave til den ti tons tunge basse. Den er forsynet med larvefødder og kan således køre på ujævne steder og hen over marker, hvor Falcks egne biler ikke kan komme frem. Derfor blev den sendt ud for at trække en lastbil op ude på Vårby bakke. Det var ikke nødvendigt at bruge Falck-folk idet der ikke var nogen personskade. Næsten samtidig havde chaufføren på bybussen der kører til kasernen, villet være venlig og køre soldaterne næsten til døren, dette bevirkede desværre at bussen satte sig fast i sneen ved cafeteriet. Her var den pansrede mandskabsvogn også tilkaldt, men det endte med at vagten med flere fik gravet den fri. Som det ses på billedet, så er det begyndt at sne igen, og om vejrguderne vil det, så skal de måske snart ud igen. Den pansrede mandskabsvogn nr , der har tilbragt et par døgn på Falck-stationen, er bestemt ikke nogen årsunge. Den er anno 1976, men still going strong. 2/2005 9

10 Alt i murer & flisearbejde HANS ERIK HANSEN ApS Havremarksvej 7 - Slagelse Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! Slagelse Svane Apotek City 3 Jernbanegade Slagelse Tlf Fax Overkonstabel af 1. grad Marlene Tidselbak er netop draget ud på sin femte udlandsmission Alle gode gange fem Af: Mads Stenstrup, Jyllandsposten Overkonstabel af 1. grad Marlene Tidselsbak er klar til sin femte udlandsmission som panserinfanterist for også at opleve Irak på nært hold Klar til at tage af sted igen 30 årige Marlene Tidselbak sidder på nuværende tidspunkt allerede i Irak og har sammen med 499 andre danske jenser og jensiner, afløst 500 trætte danske soldater som var klar til at tage hjem efter et halvt år. Det er femte gang Marlene Tidselbak som til daglig er social- og sundhedsassistent fra Kaas nord for Aalborg skal af sted til en international mission. Tre gange har panserinfanteristen, der har rådighedskontrakt med Gardehusarregimentet, været i Bosnien og så sent som i august vendte hun hjem efter et halvt år i Kosovo. Normalt behøvede hun derfor ikke ifølge sin kontrakt at tage af sted igen før om to-tre år. Men jeg kan godt lide kammeratskabet og oplevelsen af andre kulturer, og da det jo langt fra er sikkert, at der overhovedet skal flere danske soldater til Irak efter dette hold, var vi nogle stykker, der straks vi kom hjem fra Kosovo, besluttede hurtigt at tage af sted igen for at få den oplevelse med, siger Marlene Tidselbak. Mere fredeligt Specielt forældrene er denne gang bekymrede, med alle de billeder fra Irak af bilbomber og mord de dagligt oplever på fjernsynet, har de svært ved at tro mig, når jeg fortæller, at de af mine venner, der allerede er eller har været i Irak, rapporterer om langt fredeligere oplevelser i det danske ansvarsområde. De mange skoler og forretninger, der genåbner, og de mange glade irakere ser man aldrig noget til i tv. Jeg er ikke bange, og i øvrigt har forsvaret foreløbig kun mistet en soldat dernede, siger Marlene Tidselbak. Hun kan ikke forstå den interesse, som specielt oppositionen herhjemme viser for snart at trække de danske soldater hjem: Lad dog den irakiske regering selv bestemme. Vi er der jo kun til støtte siger Marlene Tidselbak, idet hun erkender, at risikoen ved denne mission formodentlig er større end ved de tidligere, som hun har deltaget i. Udover sit faste job som kører og signalmand hos de danske patruljer, får Marlene Tidselbak denne gang en ekstra opgave, fast at stå for eventuelle kropsvisiteringer af de irakiske kvinder. Den slags tør man på grund af risiko for kulturforviklinger, under ingen omstændigheder overlade til de mandlige soldater. Fakta Soldater ude Forsvaret har for tiden 1006 soldater udsendt på forskellige internationale missioner for NATO, den USA-ledede Irak-koalitionen, FN og EU, heraf: Irak: 536 Aghanistan: 70 Kosovo: 352 De resterende er placeret på små missioner så forskellige steder som Congo, Eritrea, Georgier, Kashmir, Kroatien, Liberia, Sudan, Sierre Leone og Østtimor Kilde: Forsvarskommandoen 10 2/2005

11 En del af de 327 pårørende stod med tårer i øjenene da deres kære havde linet op til afskedsparade Endnu et hold danske jenser/jensiner sendes af sted Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Lørdag den 5. februar var det tid til at sige farvel til endnu et hold, der skulle af sted til Irak. Skæringsmåneder Februar og august er to skæringsmåneder for regimentet, det er de måneder, hvor der ses en masse glade og triste pårørende. Først på måneden sender vi soldater ud til forskellige brændpunkter i udlandet og senere på måneden, kommer de soldater hjem, som har været af sted i et halvt år (det er her de glade pårørende kommer ind). Det største antal tilmeldinger Regimentet havde sørget for, at der blev stillet et stort kaffe/te og kagebord i sportsfoyeren til modtagelsen af de pårørende. Denne gang skulle der lidt mere til end normalt, for der var tilmeldt 327 pårørende, det er det største antal tilmeldinger regimentet har fået til et udsendelsesarrangement. De pårørende gik efterfølgende ind i teatersalen, hvor kompagnichefen major N-C.E. Molter bød dem alle velkommen, og i den næste times tid fortalte han om, hvad kompagniets daglige virke kom til at bestå af og om de forhold soldaterne ville blive udsat for i Irak. Som det også er kutyme ved regimentet, så var også socialrådgiver Bente Frøkjær på banen, med gode råd til dem der bliver efterladt herhjemme, samt sørge for at få de sidste aftaler på plads inden afskeden. Efter socialrådgiveren var det Britta Lange fra Netværksgruppen. Hun fortalte om netværksgruppen, hvorfor den var der og om den hjælp de efterladte kunne hente, hvis de følte de havde brug for det. Der vil også blive arrangeret tid til hygge og der kunne arrangeres nogle ture, hvis det var ønsket. God tur og pas på jer selv Så kom tiden til at gå ud på paradepladsen, hvor der blev gjort klar til parade. Regimentschef oberst J. Kidde-Hansen kom frem og ønskede dem en god tur. I sin tale for soldaterne sagde han blandt andet jeg ved godt at I hellere ville sidde derhjemme med jeres familier og hygge jer, men vi mener og ønsker at sige pænt farvel og god tur de afsluttende ord var pas godt på jer selv, hinanden og kør forsigtigt dernede. Det hele sluttede med en reception, hvor pårørende og soldater fik stillet sulten og tørsten ved en buffet. Hjemme igen Den 25. og 26. februar er det så tid at byde velkommen hjem, til henholdsvis staben fra Irak og Panserinfanterikompagniet fra Kosovo. De ca. 25 pårørende til staben fra Irak holder et lille arrangement om fredagen medens der for de ca. 100 pårørende til Panserinfanterikompagniet, bliver et noget større arrangement om lørdagen. 2/

12 Telefon: Vi forhandler foderprodukter fra Tjørnehøj Mølle Spillers DANGRØNT Vi har et bredt udvalg af artikler til hest og rytter - alt lige fra trenser, underlag og bandager til strigler, ridehjelme og jakker Vi forhandler plejeprodukter fra Blue Horse Vi sælger også følge produkter så som Salvimin Dragetter, Travo-E sport, hvidløg og Biotin. Korndrevet 4, Bårse 4720 Præstø Espenhein s Eftf. A/S Pokalen kom med retur Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Tirsdag den 7. februar var dagen hvor to yngre oldboys, et ældre oldboys og et kvinde hold fra Gardehusarregimentet skulle bevise deres berettigelse til at spille fodbold i finalestævnet om Danmarksmesterskaberne i indendørs fodbold. Hjælpen kom fra 1. kompagni Efter mange opstarts problemer om hvem der kunne og måtte være med på regimentets kvinde hold, så var der endelig lys for enden af tunnelen. Fredag eftermiddag troede jeg at nu, stod vi igen med holdet der kunne vinde Danmarksmesterskaberne i indendørs fodbold. Men der ingen der sagde det skulle være let, for søndag aften ringede Maria Svensson og meldte sig ukampdygtig til tirsdagens kampe. Problemer har vi mange af men give op det gør man jo ikke og da jeg vidste at, iblandt de nye værnepligtige gik der en udmærket boldspiller, så var det bare med at finde hende og få tilladelse fra 1 kompagni. Mandag kl ca. en time inden vi skulle køre fandt Jeg så Sabine Christensen og hun var straks med på ideen, hvis kompagniet ville gå med til det. Kontakten til 1 kompagni blev hurtigt etableret og den ros skal de have, selv med det korte varsel de fik, var svaret "ja selvfølgelig kan hun det". Så klokken 1400 stod næsten hele holdet klar til at køre til Holstebro, den sidste Malene Tidselbak ville først støde til om tirsdagen. Efter en mindre proviantering mødtes vi med herrerne og fulgtes med dem resten af vejen, hvor vi efter flere tisse og ryge pauser endelig nåede Holstebro ca. 20 minutter inden kammeratskabsaftnen startede. Det blev til en rigtig hyggelig aften, hvor vi som de sidste lukkede og slukkede i messen kl KIA MOTORS Kjerulff A/S Sverigesvej Slagelse Her ses en af de flotte redninger der var med til at sikre den flotte førsteplads 12 2/2005

13 Nogle kunne sove længe Et rigtig godt og vel gennemtænkt program sørgede for at kampene for kvinderne og ældre oldboys først skulle spilles omkring kl Desværre skulle de to yngre oldboys hold allerede spille fra morgenstunden og endda mod hinanden, så de var bestemt ikke tilfreds med, at vi ikke ville stå tidligt op for at heppe, så vi forbarmede os alligevel og kørte kl ind for at se dem spille. Det var også det hele værd, for det ene hold endte på en flot førsteplads, men det andet hold desværre kun fik en fjerdeplads. Der blev spillet mange gode kampe og desværre for herrerne, var det på marginalerne kampene blev afgjort. Præmie uddelingen til yngre oldboys blev afholdt efter at kvinderne havde spillet deres første kamp, men da både pokal og plaketterne var glemt i København, så måtte de indtil videre nøjes med et håndklæde og et stort bifald fra kvinderne og ældre oldboys. Øverst til venstre ældre oldboys som bestod af: Jens Nielsen, Peter Møllebro, Søren Jensen, Per Venzel, Lars Onstrup og Jonny Sørensen. Øverst til højre yngre oldboys hold 2 som bestod af: Peter Larsen, Jens Huscher, Tommy Mortensen, Lars Jensen og Søren Lillelund. Nederst til venstre kvinde holdet som bestod af: Manja Mortensen, Iwona Iwanczuk, Bitten Nielsen, Malene Tidselbak, Janne Ramsing og Dorthe Egekjær. Nederst til højre yngre oldboys hold 1 som bestod af: Stig Nielsen, Heino Eriksen, Kim Willum, Kenneth Frandsen og Morten Østfeldt. Sidste kamp var afgørende Det lagde jo en del pres på kvinderne, for nu havde vi jo jublet og lidt hånet dem de sidste par år, men nu kunne det jo kun lade sig gøre, hvis vi også blev nummer et. gudskelov var vi startet med en sejr over dragonerne på 6 1 så førstepladsen var ikke helt uden for rækkevidde. Kvindernes næste kamp var mod flyvestation Karup og der blev der gået til den, men efter de fastlagte 10 minutter, stod den 3 1 til os, så nu var der kun Telegrafen tilbage. Det blev også den kamp der skulle afgøre hvem der kunne gå hjem med pokalen, for de havde også vundet deres to første kampe. Da vi endvidere mente, at de med lidt for meget held havde fået vores udendørs pokal med hjem, var vi bestemt ikke opsatte på også at skulle aflevere vores indendørs pokal. Det var ikke kun målet der blev godt beskyttet Fra første fløjt blev der gået til stålet, hvilket blandt andet resulterede i et par stykker der måtte til lidt afkøling og nogle skrabede knæ. Glæden var derfor rigtig stor da de ti minutter var gået, og måltavlen igen viste cifrene 3 1 i vores favør. Under præmie overrækkelsen da overkonstabel Bjarne Pedersen gav os pokalen igen, fortalte han, at da vi afleverede pokalen til ham tidligere i dag, havde vi sagt at han skulle passe på den, for vi forventede at bringe den tilbage til regimentet igen og han syntes bestemt også, at den var endt hos det på dagen, bedst spillende hold. To Danmarksmesterskaber til regimentet Samtidig med at kvinderne spillede, var ældre oldboys også i gang. Desværre var det også her marginalerne der spillede ind, så det blev det til en femte plads. For alle herre holdene er det alligevel flot, for de har til forskel fra kvinderne, spillet kvalifikations stævne i januar måned, for at sikre sig videre deltagelse i finalestævnet, så man kan vel sige at det jo klart var de bedste hold der var med i Holstebro. Nå men for at gøre en lang historie kort, så kan vi i år allerede prale af at have bragt to Danmarksmesterskaber hjem til regimentet, det bliver spændende at se hvor mange det endnu kan blive til fremover. SPORTSNYHEDER 2/

14 Danske Gardehusarforeninger København Erik Høgsfeldt Nekrolog København har mistet en god husar, Erik Høgsfeldt, GH 12/1945 Aarhus, der gik bort først i det nye år 2005 efter lang tids sygdom. Erik Høgsfeldt var sekretær i foreningen i mange år og var en perfekt sekretær, en god og loyal ven, der vil blive savnet. Han havde et stort hjerte for forening og regiment, samt stor interesse for Skyttelauget. Erik modtog Gardehusar foreningernes højeste udmærkelse Tak og Ære. Æret være Erik Høgsfeldts minde Kjeld Aggelund. Formand Generalforsamling Husk generalforsamlingen torsdag den 10. marts kl i Laksegade 32, 1, 1063 København K. Detaljeret omtale af generalforsamling fremgik af februar nummeret. Forårets aktiviteter Der erindres om datoerne, så I kan reservere disse i jeres kalender. Den 14. april: Besøg hos Rulle Marie. Den 21. maj: Bakketur. Fugleskydning er nu blevet endeligt datosat til søndag den 05. juni. P.b.v. Ole Jacobsen Frederiksborg Amt Skydning Skydningerne, som foregår den anden mandag i måneden, fortsætter endnu 2 mandage, nemlig den 14. marts og den 11. april. Du kan endnu komme og præge det samlede resultat for vinteren 2004/05. Har du spørgsmål, så ring til Peter Jensen på telefon nr Poul Schjellerup Frederikssund og Omegn Generalforsamling Årets generalforsamling afholdes torsdag den 17. marts på Pedersholm. Vi starter med spisning kl Generalforsamlingen starter kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af referent 4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 9.marts. 8. Valg af formand for et år. John W. Hansen er på valg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Flg. er på valg: Kai Illemann Poul Larsen Kristian Klysner 10. Valg af bestyrelsesuppleant 11. Valg af revisor. På valg er Svend Mortensen 12. Valg af fanebærer. På valg er Knud Nørhave 13. Valg af repræsentanter 14. Uddeling af emblemer og årstegn 15. Evt. Før Generalforsamlingen er der spisning. I år står menuen på gule ærter med tilbehør. Prisen er 100,00 kr. incl. 1 snaps og 1 øl. Tilmelding senest 9. marts til John W. Hansen på tlf eller Kristian Klysner på tlf Husk emblemer og årstegn skal bæres. Bestyrelsen Næstved og Omegn Generalforsamling Generalforsamling afholdes tirsdag den 15.marts kl.1930 i Husarlokalerne, Kalby Riis anlægget. Der indledes kl.1800 med servering af gule ærter og pandekager samt 1 øl og snaps, til en kuvertpris af kr. 98,00. Dagsorden i henhold til lovene. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7.marts. Overrækkelse af årstegn finder ( ) 14 2/2005

15 sted efter generalforsamlingen. Bindende tilmelding til spisningen senest den 13.marts til Freddy Rasmussen på tlf.: Det er naturligvis ikke en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at man deltager i spisningen. Jubilarer i år Gardehusar /63 Jørgen Ibsen 50 år Gardehusar /53 Lejre Johannes Kristoffersen Gardehusar /53 Slagelse J.Chr.Hansen Gardehusar /53 Herlufsholm Leif Hansen Gardehusar /53 Samsø Eivind Sejling 60 år Gardehusar 297 årg.45 Viggo T.Jensen Bestyrelsen Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: knud. (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden, for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf foreninger.dk for Fyns Stift Generalforsamling s årlige generalforsamling afholdes fredag den 11.marts, kl.1800 på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr.Boulevard, Odense. Dagsorden iflg. vedtægterne. Mødet indledes med udlevering af hæderstegn (se nedenfor), hvorefter generalforsamlingen afvikles. Kl.1930 spisning - menu: kalvesteg stegt som vildt med waldorfsalat m.m., fløderand med frugt, samt kaffe og småkager - alt til en favørpris af kr. 60,00 pro persona. (drikkevarer for egen regning). Umiddelbart efter spisningen vil major Poul-Erik Chortsen fortælle om sine opgaver og oplevelser som flere gange udsendt observatør til brændpunkter som Bosnien/ Kosovo og senest Irak. Som sædvanlig er vore ægtefæller/ samlevere velkomne til at deltage i vore arrangementer, så det vil også glæde os at se jer denne aften. Følgende skal have 10 års tegn: Gardehusar /57 Svanninge Ernst Jørgensen Gardehusar /63 Ollerup Bent Malling Mikkelsen 40 års tegn: Gardehusar /62 Glatved Hans Jørgen Hansen Gardehusar /64 Halkær P.E. Sørensen Jørgensen Gardehusar /63 "Århus Erik Knudsen Gardehusar /65 Grejsdal Børge Baggegaard Larsen Gardehusar /63 Farre Poul Erik Pedersen Gardehusar /62 Sletten Erland Trane Sørensen Bemærk venligst: Af hensyn til spisningen bedes tilmelding ske senest søndag den 6. marts til formand Leif Christensen, tlf eller ghf.sff. Bestyrelsen Østsjælland Generalforsamling Foreningen afholder ordinær generalforsamling fredag den 11.marts kl.1800 på Karise Højskole & Forsamlingshus, Bredgade 22, 4653 Karise. Dagsorden m.v. iflg.lovene. Efterfølgende afholdes ordinær generalforsamling i Østsjællands Skyttelaug med dagsorden m.v. iflg.lovene. Vi tager vore damer med, som under generalforsamlingen vil blive underholdt på anden måde. Efterfølgende er der fællesspisning, hvor tilmelding er nødvendig. Menu: Stegt flæsk med persillesovs, dessert og kaffe. Kuvertpris; kr. 120,00. Tilmelding senest 1.marts på tlf.: eller Bestyrelsen Nordvestsjælland Generalforsamling Medlemmer med ledsagere indbydes herved til ordinær generalforsamling der afholdes fredag den 18. marts i Svebøllehallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle Kl starter vi med spisning og kaffe, pris kr. 120,00 excl. drikkevarer. Kl Generalforsamling med nedennævnte dagsorden ifl. vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kasserer fremlægger regnskabet. 5. Indkomne forslag. 6. Vedtagelse af kontingent for året Valg af bestyrelse, suppleanter, fanebærer og revisorer. På valg er: Formand: Erik Jensen. Kasserer: Henning Kristensen. Bestyrelsesmedlem: Vagn ( ) 2/

16 Andersen. Suppleant: Søren Christensen. Revisor: Svend Sørensen. Revisor suppleant: Ejgild Hansen. Fanebærer: Kjeld Hansen. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Man er velkommen til at deltage i generalforsamlingen kl. 2000, uden at deltage i spisningen. Under generalforsamlingen uddeles årstegn til nedennævnte: 25 år Gardehusar 256/39 Skamstrup Ejgil Hansen Gardehusar /55 Jyderup Poul Nautrup 40 år Gardehusar /58 Jørgen Kvist Andersen Gardehusar /64 Ganløse Leif Jensen Efter generalforsamlingen har vi den fornøjelse at give ordet til præsidenten for Danske Gardehusarforeninger, oberstløjtnant Peer Høegh-Guldberg, der vil vise sin billedserie "43 år på Gardehusarkasernen i Næstved" og fortælle om livets gang. Det bliver spændende at se/høre. Vi håber igen i år at se mange medlemmer denne aften. Tilmelding til spisning senest lørdag den 12. marts til Henning Kristensen tlf eller Erik Jensen tlf Bestyrelsen Bankospil (2004) Det årlige bankospil afholdtes i år på Snertinge Kro, fredag den 19. november Vi startede kl.1830, hvor formanden Erik Jensen bød velkommen. Derefter var der spisning ( buffet ) og kaffe. Under spisningen overrakte formanden 2 flasker vin til foreningens revisor Per Kastrup, som fyldte 65 år på dagen. Kl. ca gik vi i gang med bankospillet, hvortil alle havde medbragt en pakke. Sparekassen for Arts Herred i Rørby havde i år sponseret hovedgevinsten: en stor varekurv, samt et flot ude / inde termometer. Den hyggelige aften sluttede med at formanden ønskede de 22 fremmødte en glædelig jul og et godt nytår. Julekoncert (2004) Som annonceret i Gardehusaren ( december ) afholdtes julekoncert torsdag den 16. december 2004, med HJV Musikkorps Vestsjælland i cafeteriet på Antvorskov Kaserne. Det var en rigtig hyggelig aften med god musik. Der var et pænt fremmøde fra Hjemmeværnsforeningen, men fra Gardehusarforeningerne var vi kun 2 mand + vore ægtefæller, det er alt for lidt til så godt et arrangement. Jeg håber, at der til næste år er mange fra Gardehusarforeningerne der møder op til en hyggelig aften (med god musik) sammen med HJV. Erik Jensen Jyllland Generalforsamling Lørdag den 12. marts kl (præcis) på Simested Kro, Boldrupvej 75, Simested, Aalestrup. Dagsorden: 1. Valg af stemmetæller og dirigent 2. Bestyrelsens beretning (formanden) 3. Regnskab (kassereren) 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Valg af revisorsuppleant 9. Valg af fanebærer 10. Eventuelt Kl Frokost, som består af følgende: Rødspættefilet, æg/rejer, tartelet med høns, frikadeller/rødkål, frugtsalat og ost. Pris 90 kr. Efter frokost er foreningen vært ved en kop kaffe. Under frokosten er der overrækkelse af årstegn, og Kjeld Larsen fortæller om sommerens udflugt. Husk at medlemskortet kan fornyes denne dag. Så sparer både medlemmer og foreningen porto. Endvidere kan ses et lille udvalg af husareffekter, som foreningen sælger bl.a. : slipsenåle, emblemer, regimentsnåle osv. Tilmelding senest lørdag den 5. marts til Keld Larsen tlf , Jens Kristian Nygård tlf eller Hans Pedersen tlf Ægtefælle/samlever er altid velkommen. Mød talstærkt frem og vær med til at præge arbejdet i foreningen. Bestyrelsen Sydjylland Koncerten på Sergentskolen Vi var en del der havde en dejlig aften og en god oplevelse ved koncerten arrangeret af Sergentskolen og Sønderborg kommune. Kontaktudvalget havde anbefalet arrangementet. Slesvigske Musikkorps sørgede for dejlig musik og solisterne Pernille Schrøder og Kurt Ravn sang så smukt, så vi alle gik hjem med en dejlig oplevelse. Der bliver hvert år afholdt 8 koncerter i januar måned, fordelt i Sydjylland. Generalforsamlig Generalforsamlingen afholdes den 10. marts kl i Søgårdlejren Efter generalforsamlingen viser Præsident Peer Høegh-Guldberg billedserien»43 år på Gardehusarkasernen i Næstved«Husk tilmelding senest den 3. marts til Hans Juhler tlf af hensyn til bestilling af brød. Vi håber at se rigtig mange medlemmer denne aften. Bestyrelsen ( ) 16 2/2005

17 Mærkedage Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger København 13.marts - 70 år Gardehusar /55 Øbro Jørgen Dahl Hansen Willemoesgade 3, 3.tv København Ø 18.marts - 93 år Gardehusar 329/32 Kongerslev Poul Marcussen Saltværksvej Kastrup 27.marts - 60 år Gardehusar /68 Nyhuse Thorkild Ulrik Jansen Rådhusstræde Hillerød 31-marts - 80 år Gardehusar 2211/47 Vig Kay Larsen Rørsangervej 4, 1.th København NV 5. april - 70 år Gardehusar /55 Pederstrup Egon Christiansen Tværvej 10, Bagsværd Frederiksborg Amt 3.april - 80 år Gardehusar 1190/46 Gørløse Ib E.E.Kristiansen Hedegade Roskilde Gl.Roskilde Amt 30.marts - 60 år Gardehusar årg.64 Vejlø Ole Olsen Mørbjergvænget 71, Vindinge 4000 Roskilde Næstved og Omegn 11.marts - 75 år Gardehusar 4905/50 Boestofte Kaj Terndrup Hovedvejen 1 A 4733 Tappernøje 28.marts - 85 år Gardehusar 241/39 Køng Otto R.Hansen Ørslevgade 2, 1.tv Ringsted Maribo Amts Gardehusarforening 21.marts - 60 år Gardehusar /66 Elslev Leif Arne Knudsen Askevænget 16, Sdr.Vedby 4800 Nykøbing F Fyns Stift 12.marts - 75 år Gardehusar /51 Dalby Poul Nielsen Søndervangen Ejby Møn og Sydsjælland 22.marts - 60 år Gardehusar /65 Vedskølle Finn Hansen Skyttemarksvej 30 N 4700 Næstved Ved Milepælen takker vi Gardehusarregimentet, Regimentschefen samt, Skyttelauget og alle kammeraterne for de venlige hilsner og lykønskninger. 96 år Gardehusar 1048/29 "Slagelse" Aage Kruse Jægersborg Alle 29B, Charlottenlund 85 år Gardehusar 374/41 Skævinge Ole Petersen Birkedalsvej Frederiksværk 80 år Gardehusar årg. 47 "Ingstrup" Sekondløjtnant Lars Dam Grønager Vrå 75 år Gardehusar /51 Aarup Egil Christiansen Holtevej Blangsbjerg Dødsfald Gardehusar /54 Rødby Alfred Jørgensen Rosnæsvej Nakskov Æret være han minde 5.marts - 70 år Gardehusar /54 Slæggerup Jørgen Nordahl Ølsen Vestervænget 46, 1.th Roskilde 10.marts - 70 år Gardehusar /54 Greve Poul Asbjørn Hansen Kirkebakken Gadstrup Jylland 13.marts - 80 år Gardehusar /54 Klemensker Sigfred Hansen Helgesvej Hadsten ( ) 2/

18 Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberstløjtnant Peer C. Høegh-Guldberg, Folden 6, 4700 Næstved, Tlf Vicepræsident: Knud Orthmann Rasmussen, Frenderupgade 31, 4780 Stege, Tlf.: Hovedkasserer: Henning Madsen, Tulstrup Have 21, 3400 Hillerød, Tlf.: Giro: Sekretær: Ole Gudtmann, Kærsangervej 7, 4250 Fuglebjerg. Tlf.: København: Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, København V, Tlf.: Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup. Tlf.: E.mail: Gardehusarernes Skyttelaug: Formand: Kim Jønsson, Brunevang 89 st.th., 2610 Rødovre, Tlf.: Kasserer: Bjarne Christophersen, Jomsborgvej 4, 3650 Ølstykke, Tlf.: Frederiksborg amt: Formand: Bjarne Jensen Mørkhøjvej 8, Ganløse, 3660 Stenløse, Tlf.: Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk. Tlf.: Gl. Roskilde amt: Formand: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde. Tlf.: Kasserer: Poul Asbjørn Hansen, Kirkebakken 9, 4621 Gadstrup, Tlf.: for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup. Tlf Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, Tlf.: for Næstved og omegn: Formand: Johannes Christoffersen, Menstrup Bygade 5, 4700 Næstved. Tlf.: Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved. Tlf.: Maribo amts Gardehusarforening: Formand Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing. Tlf.: Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo. Tlf.: for Fyns Stift: Formand: Leif Christensen, Møllevej 7, 5800 Nyborg. Tlf.: Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5692 Vissenbjerg. Tlf.: Østsjælland: Formand: Kasserer: Ib Jørgensen, Plougsvej 6, 4600 Køge. Tlf.: for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege. Tlf: Kasserer: Ole Bent Petersen, Gammelgaards Allé 173, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf.: Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen. Stigsager 46 Rørby 4400 Kalundborg tlf Kasserer: Henning Kristensen Accasievej 1, 4490 Jerslev. Tlf.: Jylland: Formand: Hans Pedersen, Nebelgaardsvej 5, Nebel, 8600 Silkeborg. Tlf.: Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev. Tlf.: Sydjylland: Formand: Jørgen Nissen, Fiskebækvej 10, Fiskebæk, 6300 Gråsten, Tlf Kasserer: Andreas Bjerregaard, Nyvej 6, 6510 Gram, Tlf Antvorskov: Formand: SSG Michael Weidemann Christiansen, Skovkanten 92, 4700 Næstved. Tlf Kasserer: SSG Jesper Bo Laursen, Udby Kirkevej 12B, Udby, 4300 Holbæk. Tlf /2005

19 Alle blev fotograferet på trappen foran Menstrup kro 50 års Husarjubilæum på Menstrup kro den 11. november 2004 Den 11. november 1954 stod en flok unge mænd på Næstved kasernes garageplads, indkaldt som gardehusarer. Rekrutskolen lå nu foran os med de udfordringer, det kunne give. 50 år er gået, og vi er fremme ved den 11. november Fhv. kaptajn Bolbroe og jeg, Tisvilde, talte sammen, og vi blev enige om, at vi skulle samles til en jubilæumsfest for 2. Opklaringseskadron. I alt 37 befalingsmænd og menige blev inviteret. Det lykkedes os at samle 9 befalingsmænd og 14 husarer. Vi mødtes i husarstuen på Menstrup Kro til en velkomstdrink med efterfølgende frokost. Forhenværende premierløjtnant Bjørke holdt tale og fremhævede, at det var enestående, at 2. Opklaringseskadron kunne samles efter de mange år. Gladsaxe holdt en pæn tale og spillede en trompetsolo - Italiensk hymne Selensio - til minde om dem, der var gået bort i løbet af de 50 år. Fhv. løjtnant Terndrup læste da et rim op, som han havde skrevet til lejligheden: Igen initiativ Tisvilde har taget for ham bør vi snart sætte flaget. Her er samlet en flok gamle mænd, for at mindes dengang de til Næstved drog hen. Meget er sket siden de i byen var, desværre er nogle faldet fra. Den tapre skare som er tilbage, mindes Itzehoes glade dage. Om ti år måske en rollator jeg starte vil, hvis til 60 år der kaldes til. Trist ikke flere i dag tog herhen, måske kommer resten, når vi mødes igen? Jeg håber endnu, I mange år vil få, men 50 år til vi dog næppe ka` nå. Herefter serveredes kaffen, og de mange medbragte billeder blev gennemset, og snakken gik livligt om de gamle minder. Alle blev fotograferet på trappen foran Menstrup Kro og kl skiltes vi efter en meget hyggelig dag, som vi gerne vil gentage evt. på 50-årsdagen for hjemsendelsen den 10. marts Venlig hilsen Tisvilde Willy Hansen Solkrogen Gilleleje Efterlysning Undertegnede Gardehusar Tåstrup, har tidligere efterlyst soldaterkammerater fra min tid ved regimentet. Jeg har også fået respons fra et par gardehusarer, hvoraf den ene var fra en soldaterforening, der vidste, at der i hans forening var nogle stykker med det samme nr. (301) foran, og kunne give mig adresserne, men jeg mente nok, at de selv kunne henvende sig. "Jungshoved" har til gengæld reflekteret indtil flere gange endda. Jeg kunne desværre ikke komme til jubilarstævnet i 2004 i Slagelse, som han foreslog. Men i 2006 er det 50 år siden vi blev indkaldt, så om ikke andet kunne det jo være morsomt og se, hvordan vi ser ud nu. Jeg vil bestræbe mig på at komme i år, og håber da på at møde nogen, så måske vil det være en god ide for andre at sætte sig samme mål. Helbredet kan dog spille ind, vi er jo ikke unge mere. Der er også et par billeder fra fodboldholdet, da vi bankede befalingsmændene Med venlig hilsen Gardehusar Tåstrup Ib Christiansen Højvangsvej th 2600 Glostrup Befalingsmændene 1956/57 1 Pansejager 1956/57 2/

20 SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november Soldaterforeningerne er hæren bag hæren Motto: Tapper og Tro Formand Helmer Christensen Toftevej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf Mobil Webmaster-2/Sekretær Ejvind Friis Jensen Agervej 2, Kvislemark 4262 Sandved Tlf Næstformand Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej Sorø Tlf Bestyrelsesmedlem Palle Piil Jensen Ribevej Slagelse Tlf Mobil Kasserer Per Küster Karlemosevej tv Køge Tlf Artilleriafdelings Polyteknikerbatterier ved Ringe 29. august 1943 Af: Ejvind Friis Jensen Fotograf Leif B. Knudsen, København (83 år) fortæller i november 2004 meget levende om sin soldatertid på Fyn ved 14 artilleriafdeling i 1943 sammen med Jørgen Teisen, Skælskør: (foto af teltlejren) Ringe teltlejr Jørgen Teisen er manden ved pilen Vi blev indkaldt som værnepligtige først i juli 1943 og skulle stille i en teltlejr (6 mands telte) i SØ delen af Ringe ved ægpakkeriet. Senere blev her fremstillet effekter til skolers legepladser. Grundet vores videregående uddannelse på Polyteknisk Læreanstalt begyndte alle 130 mand på en grunduddannelse som befalingsmænd med henblik på senere uddannelse på kornetskole, hvorfra vi skulle udgå som sekondløjtnanter. Vi skød med 89 geværer, 20 mm maskinkanoner og 75 mm luftværnskanon. Vor tjenestetid skulle være 2 måneder hvert år i tre år, derefter Kornetskole. Leif B. Knudsen med soldaternummer 1168 husker godt den høje 1084 Jørgen Teisen, Skælskør. - Soldaterne blev meget fint modtaget af den lokale befolkning i Ringe. Hver familie adopterede nogle soldater, som blev helt forkælede i de private hjem, hvor de kunne komme, når de havde lyst. Man fulgte med i nyhederne fra BBC, London. Tyskerne strammede i dagene op til 29.august kravene til den danske regering om bl.a. at indføre dødsstraf for sabotage og besiddelse af våben, men regeringen svarede nej til tyskernes ultimatum og gik af. Da man nu begyndte at frygte et tysk overfald på det danske militær, byggede man barrikader for enderne af lejrgaden. Hertil benyttedes jernbanesveller 20 2/2005

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere