Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper Marcussen, Brian Tiedt, Mette Meyer, Bjarne Späth Andersen, Jesper Janholm, Kirsten Larsen, Christina Refshauge Foged og Benthe Petersen og Søren Brandt. Afbud: Mark Langhave. Jesper Marcussen deltog ikke i den del der omhandlede punkt 3, Hillerød. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Nyt fra kredsene 4. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen 5. Nyt fra infoassistenten 6. Fordeling af kredsårsmøderne 7. Årsmødet på Bornholm 8. Hvordan ser vores økonomi ud 9. Københavns Brandvæsen, hvordan forløber det videre arbejde 10. Hvordan forløb mødet for kredsledere, vicekredsledere og kassererne i Hørsholm 11. Informationsdag i Region Hovedstaden. Hovedbrud 12. Der er lavet en aktivitetsansøgning om det vi har besluttet at lave. Er den OK? 13. Fanevagter 14. Piratjagt Hvem laver aftalerne med Henrik Sunekær og skriver indkaldelse 15. Hvervninger til næste år fra regional vis 16. Har vi klaret alle info- og hvervearrangementer i 2010 og det der er overflyttet 17. Forebyggelsesuddannelse 18. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat Der er indsneget sig et par enkelte fejl i referatet fra mødet den november. Årsmødet i Kreds København Nord er den 24. februar. Hovedbrud er den 5. november Ellers blev referatet godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et nyt punkt 17: Forebyggelsesuddannelse. Ellers blev dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3. Nyt fra kredsene København Syd: Kredsens fremtid er usikker, idet kredslederen ikke ønsker at fortsætte. Umiddelbart er der ikke nogen der står klar til at overtage kredslederposten. Regionen har indkaldt et møde med kredsens medlemmer den 31. januar, hvor mulighederne skitseres. Årsmødet er planlagt til den 21. februar Hillerød: Hillerød Kommune har planer om at lave en samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet i Frederikssund om løsning af operative opgaver fra 1. januar Selve kreds Hillerød har lavet mange aktiviteter, men har haft svært ved at skaffe nye frivillige. Fra 1. april 2011 er deres aftale om lokaler opsagt. Car-

2 sten Lind Olsen og Søren Brandt vil tage et møde med kredsen for at finde mulige løsninger for medlemmerne. Bornholm: Beredskabsstyrelsen har nedlagt stillingen som frivilligkoordinator pr. 1. februar Det skaber lidt usikkerhed om hvordan tingene fremover skal organiseres. Der har været en del problemer med sneen på Bornholm. Der har været indsat rigtig mange frivillige i den forbindelse. København Vestegnen: Aftalen med Albertslund er ved at falde på plads. Samarbejdsaftalen bliver underskrevet 29. januar Der er mellem 12 og 14 frivillige som er klar til arbejdet. Ad. 4. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen Der er ansat to konsulenter til at hverve til deltidsansatte brandfolk for en 2-årig periode. De starter 1. februar Else Højsager er tiltrådt som ny landschef frem til landsrådsmødet. Derefter skal der findes en ny landschef. Stævnet i 2012 skal afholdes i Frederikssund. I 2014 bliver det i Ringkøbing-Skjern. Der har været afholdt landsledelsesmøde. Kredsene skal huske at indberette når frivillige har været anvendt. Indberetningen skal ske på Beredskabsforbundets hjemmeside. Ad. 5. Nyt fra infoassistenten Der er ved at være styr på registreringsattesterne til trailerne. Søren Brandt informerede om, at i forbindelse med opdateringen af hjemmesiden skifter alle viceregionslederne adresser. Det har vist sig at nogle mailservere har problemer med at understøtte mailadresser der starter med tal. De nuværende mailadresser opretholdes et år, men alle der sender til dem vil få meddelelse om, at der er kommet ny mailadresse. Ændringen træder i kraft når den nye hjemmeside går i luften ultimo januar måned. Alle kredse vil fremover få en hjemmeside der hedder De kredse som har egen hjemmeside vil blive linket til egen hjemmeside. Øvrige kredse vil komme ind på kredsen side under regionens hjemmeside. På sidste møde fremkom der et forslag til et mærkat med teksten Jeg kan hjertemassage som kan udleveres til frivillige i kredsene. Der er kommet et udkast som regionsledelsen tog stilling til. Søren Brandt arbejder videre så den er klar til kredsårsmøderne. Ad. 6. Fordeling af kredsårsmøderne Årsmøderne blev fordelt efter nedenstående skema: Regionsledelsesmøde den 16. januar 2011 Side 2

3 Kreds: Dato: Repræsentant fra Region Hovedstaden Allerød Kirtsen Nielsen Bornholm Carsten Lind Olsen Egedal Carsten Lind Olsen Frederiksberg Søren Brandt og Kirsten Nielsen Frederikssund Søren Brandt og Carsten Lind Olsen Furesø Søren Brandt Halsnæs Søren Brandt Hedehusene Carsten Lind Olsen og Kirsten Nielsen Hillerød Carsten Lind Olsen og Søren Brandt København Nord Kirsten Nielsen København Nordvest Kirsten Nielsen København Syd Carsten Lind Olsen og Kirsten Nielsen København Vestegnen Kirsten Nielsen København Øst/Amager Kirsten Nielsen Nordsjælland Kirsten Nielsen Rudersdal Hørsholm Carsten Lind Olsen og Søren Brandt Ansøgning om kredstilskud og årsregnskaber samt indberetning SKAL sendes til regionen senest 14 dage efter kredsårsmødet. Regnskabet skal indsendes med de originale underskrifter! Indberetninger for de storkøbenhavnske kredse skal indsendes til Kirsten Nielsen. Indberetninger for de nordsjællandske kredse skal indsendes til Søren Brandt. Indberetninger for Bornholm skal indsendes til Carsten Lind Olsen. Ad. 7. Årsmødet på Bornholm Årsmødet bliver afholdt på Bornholm den 19. marts Forslaget går på at vi lejer en bus og fra et fælles opsamlingssted f.eks. Københavns Hovedbanegård går turen til Bornholm. Forslag til budget: Aktivitet Leje af bus, 1 dag Broafgift Bornholmstrafikken, endags billet t/r Brændstof Morgencomplet på færgen (udregnet efter 30 deltagere) Frokost (30 deltagere) Diverse I alt Mødet afholdes på Beredskabscenteret i Allinge. Der skal ansøges om ,00 kr. til årsmødet. Jesper Janholm bestiller færgen hurtigst muligt. Der vil blive samlet op et par centrale steder på Sjælland. Foreløbigt program: Afgang Ystad 8.15 Beløb 3.300,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Regionsledelsesmøde den 16. januar 2011 Side 3

4 Mødets start kl Frokost ca. kl. 13 Besøg i Segen, Bornholms Marinedistrikt. Retur med færge kl Evt. forplejning på hjemturen er for egen/kredsens regning. I år er følgende på udpegning/valg: Regionsleder Carsten Lind Olsen(Villig til genudpegning) Kasserer Jesper Janholm (Villig til genvalg) Informationsassistent Jesper Marcussen (Villig til genudpegning) Regionsledelsesmedlemmer Christina Refshauge Foged (Villig til genvalg) Endvidere har uddannelsesassistent Bjarne Späth Andersen meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte. Regionsledelsen indstiller Mette Meyer til ny uddannelsesassistent for en 2-årig periode. Revisor Peter Agerholm. Jesper Janholm kontakter snarest Peter for at spørge om han er villig til genvalg. Revisorsuppleant Per Kjærholt. Jesper Janholm kontakter snarest Per for at spørge om han er villig til genvalg. Kreds Bornholm udarbejder en gæsteliste til Søren Brandt inden udgangen af januar måned. Ad. 8. Hvordan ser vores økonomi ud? Før dagens møde er der ,40. Heraf er de givet til organisation og møder for kredse og regioner. Der resterer ,40 kr. fra info- hvervemidlerne, hvoraf ca er reserveret (se punkt 16). Jesper Janholm sørger for at sende 2.000,00 kr. til alle kredsene hurtigst muligt. Regionens egn midler udgør ,00 kr. Det ser umiddelbart ud til, at vi ikke går ud af 2010 med underskud. I 2011 er der til krestilskud i alt ,00 kr. Ad. 9. Københavns Brandvæsen hvordan forløber det videre arbejde Efter Bent Mortensens afgang som landschef ligger sagen nu hos Benthe Petersen. Benthe har haft kontakt med Københavns Brandvæsen. Der afholdes et møde i nær fremtid med Københavns Brandvæsen, Benthe Petersen og landschefen. Men det ser ud til at de vil have mange frivillige, men opgaverne er ikke defineret endnu. Det forventes at der skal hverves til efteråret. Hvervningen skal ske i samarbejde med den lokale kreds. Ad. 10. Hvordan forløb mødet for kreds- og vicekredsledere samt kasserer i Hørsholm? Mødet blev afholdt den 10. januar. Desværre var der mange kredse der ikke deltog, men de kredse der var mødt op fik en god orientering om, hvad der rører sig på landsplan. Endvidere blev regnskabsbestemmelserne gennemgået. Så vi forventer der kun kommer rigtige regnskaber ind i år. Stor ros til kreds Rudersdal Hørsholm som lagde hus til. Ad. 11. Informationsdag i Region Hovedstaden. Hovedbrud Dagen afvikles som en uddannelsesdag med forskelligt indhold den 5. november Jesper Marcussen og Mette Meyer arbejder videre. Regionsledelsesmøde den 16. januar 2011 Side 4

5 Ad. 12. Der er lavet en aktivitetsansøgning om det vi har besluttet at lave. Er den OK? På sidste møde besluttede regionsledelsen at ansøge om følgende beløb til aktivitetsbaserede tilskud til de regionale aktiviteter for 2011: Aktivitet Beløb Beskrivelse Organisation/møder ,00 Befordring ,00 Aktivitet 1 Nytårsgudstjeneste 2012 Aktivitet 2 Regionsårsmøde Aktivitet 3 Regionsledelsesseminar Aktivitet 4 Foredrag om piratjagt Aktivitet 5 hovedbrud Aktivitet 6 Kulturnat Aktivitet 7 Fanevagt Samlet beløb , ,00 Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra den gamle region Storkøbenhavn. Målet er et aftenen bliver beredskabsforbundets samlede nytårsparole ,00 Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og dels et socialt arrangement, hvor kredsene får mulighed for erfaringsudveksling under hyggelige former. Cirka hvert 5. år bør dette møde afholdes på Bornholm. Og det er så i år. Det er vigtigt for regionens sammenhold, at Bornholm føler sig som en del af den samlede region Hovedstaden. Udover erfaringsudveksling er årsmødet med til at skabe gode sociale kontakter på tværs af kredsene ,00 Det har vist sig af stor vigtighed for arbejdet i regionsledelsen, at vi på et årligt møde har mulighed for at bruge den ekstra tid på at få gennemdrøftet vores arbejdsopgaver. De øvrige møder afhænger af færgetider. Derfor et møde årligt med overnatning på Bornholm eller på Sjælland ,00 Vi vil gerne en gang om året gennemfører et arrangement for alle medlemmer af Beredskabsforbundet. I år har vi valgt at få kredsleder Henrik Sunekær til at holde et foredrag om piratjagten i Ardenbugten. Arrangementet er med til at markedsfører Beredskabsforbundet overfor medlemmerne. Endvidere er den slags arrangementer med til at styrke de sociale relationer på tværs af kredsene ,00 Vi vil gerne prøve noget nyt. I stedet for at afholde mange forskellige kurser vil vi forsøge med Hovedstadens Beredskabs Uddannelsesdag en dag, hvor vi kan tilbyde mange forskellige aktiviteter. Det kunne f.eks. være fanebærerkursus, regnskabskursus, Info/PR/hvervning, ERFA workshop for førstehjælpsinstruktører, ER- FA workshop for kredsledere (risikobaseret dimensionering, enhedstimebetaling), workshop for kommissionsmedlemmer, Intro POBROK m.m. Dette er kun eksempler. Kort sagt en dag hvor der kan ske en masse spændende aktiviteter og hvor der er plads til alle medlemmer af Beredskabsforbundet, og ikke kun kredsledere ,00 I 2010 havde vi et fremragende arrangement på Polititorvet sammen med alle de øvrige aktører inden for Beredskabet. Det er forventningen at arrangementet skal gennemføres igen i 2011 i en eller anden form. De 2.000,00 kr. skal dække udgifterne i forbindelse med forplejning m.v. til de frivilliges deltagelse ,00 Landsledelsen har vedtaget at Region Hovedstaden skal etablere et fanevagtskorps. Til opstartsmøder m.v. skal der bruges lidt midler. Carsten Lind Olsen sørger for den bliver indsendt til Landskontoret. Regionsledelsesmøde den 16. januar 2011 Side 5

6 Ad. 13. Fanevagter Landsledelsen har pålagt Region Hovedstaden at oprette et korps af fanevagter. Landsledelsen har bevilget 8 uniformer til fanekorpset. Der skal udarbejdes et sæt retningslinjer for hvilke krav vi stiller og hvad vi kan tilbyde. Kirsten Nielsen udarbejder et udkast. På kredsårsmøderne informeres om at vi er ved at oprette et fanevagtskorps og at frivillige der ønsker at være med skal rette henvendelse til Kirsten Nielsen. Ad. 14. Piratjagt Hvem laver aftalerne med Henrik Sunekær og skriver indkaldelse 31. marts afholder Henrik Sunekær et foredrag om piratjagten ved Somalia. Søren Brandt kontakter Henrik Sunekær og aftaler de nærmere detaljer om lokaler, forplejning m.v. Søren Brandt sørger for udsendelse af invitationer. Ad. 15. Hvervninger til næste år fra regional vis Søren Brandt forventer der igen i 2011 bliver noget omkring kulturnatten i København. Omfang, tema og sted kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der forventes at der skal afsættes ,00 kr. til formålet. Herudover forventes en hvervning til Københavns Brandvæsen. Der forventes at der skal afsættes ,00 kr. til formålet. Ad. 16. Har vi klaret alle info- hvervearrangementer i 2010 og det der er overflyttet Opgørelsen for 2010 ser således ud: Regionsledelsesmøde den 16. januar 2011 Side 6

7 Kreds Ansøgt beløb Bevilget beløb Aktivitet Tidspunkt Forbrugt Bornholm 5.200,00 kr ,00 kr. Annoncering Januar 3.730,00 kr. Bornholm 8.000,00 kr ,00 kr. Beredskabets dag August 2.855,00 kr. Bornholm 5.500,00 kr ,00 kr. Store legedag August 0,00 kr. Bornholm 5.500,00 kr ,00 kr. Julemesse November 5.644,11 kr. Frederikssund ,00 kr ,00 kr. Redningsdagen 12. april 9.912,50 kr. Hedehusene ,00 kr ,00 kr. Hvervning Juli ,35 kr. Frederiksberg 4.000,00 kr. 0,00 kr. Hvervning og Hele året 0,00 kr. information København Syd 4.000,00 kr ,00 kr. Vestegnens August 0,00 kr. kræmmermarked Nordsjælland ,00 kr ,00 kr. Hvervning ,00 kr. Nordsjælland 500,00 kr. 0,00 kr. Etablering af Marts 0,00 kr. hjemmeside Nordsjælland 4.000,00 kr ,00 kr. Annoncering Juni 3.262,00 kr. København Vestegnen 2.500,00 kr. 0,00 kr. Nye frivillige til ,00 kr. Albertslund Rudersdal Hørsholm 5.400,00 kr ,00 kr. Annoncering November 5.450,00 kr. Rudersdal Hørsholm ,00 kr ,00 kr. Info-hvervning 2011 kampagne Allerød 5.000,00 kr ,00 kr. Juniordag August 0,00 kr. Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Kulturnat Oktober ,64 kr. Rudersdal Hørsholm 1.500,00 kr ,00 kr. Notesblokke Efterår 1.250,00 kr. Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Reparation og 2011 indkøb TOTAL ,00 kr ,00 kr ,60 kr. REST ,00 kr ,00 kr ,40 kr. Til 2011 er reserveret ,00 kr. Der vil således være ,40 kr. som overføres til Ansøgninger til info- hvervemidler skal fortsat sendes til regionslederen. Herefter vil al korrespondance gå til kassereren. Søren Brandt og Jesper Janholm sætter sig ned og finder en god og sikker procedure. I 2011 er der ,00 kr. til rådighed for info- hvervemidler plus de midler, som ikke er anvendt i Ad. 17. Forebyggelsesuddannelse Benthe Petersen gav en orientering om forebyggelsesuddannelsen. Det første hold piloter eller instruktører eller hvad det nu skal kaldes har været gennem 2 dages uddannelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige regioner. Benthe Petersen repræsenterer Region Hovedstaden. Der skal afholdes 30 kurser med i alt 500 deltagere. Ad. 18. Eventuelt Mødet den 14. juni med kreds- og vicekredslederne bliver afholdt i Hedehusene. Der vil blive mulighed for rundvisning på frivilligcenteret en halv time før mødets start. Regionsledelsesmøde den 16. januar 2011 Side 7

8 Carsten Lind Olsen har fået en mail fra direktøren vedrørende en samfundsanalyse om hvad vi får ud af at have frivillige. Det er en opgave som er blevet aftalt skal løses, men da opgaven blev tildelt blev det samtidig sagt, at undersøgelsen først skulle iværksættes hvis der var penge til arbejdet. Carsten Lind Olsen har ikke fået besked på, at der er penge til opgaven og undrer sig derfor over henvendelsen. Mødet hævet kl Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den 16. januar 2011 Side 8

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat fra Landsmøde 2013

Referat fra Landsmøde 2013 Postmodtager i 4H klubber, regions-områdeformænd, landsledelsen, medarbejdere og øvrige deltagere. 7. januar 2014 Referat fra Landsmøde 2013 Mødet blev afholdt den 16. november 2013 på Skovly, Bakkevej

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere