VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE"

Transkript

1 EUD STUDIEHÅNDBOG

2 VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder, når du har svendebrevet i hånden, men du kan også vælge at blive selvstændig eller tage en videregående uddannelse. å Herningsholm Erhvervsskole handler det om at opnå faglighed, og derfor vil du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der uddannet i og har erfaring fra faget. De vil hjælpe og udfordre dig på din vej mod svendebrevet, så du bliver så fagligt dygtig som muligt. Vi forventer, at du også selv tager ansvaret for din uddannelse; at du møder til tiden og passer dine ting. å Herningsholm Erhvervsskole er der plads til dialog og forskellige meninger om tingene. Vi tror på, at alle har noget at byde ind med, og at der skal være plads til forskelle. Derfor stiller vi krav til, at du møder dine kammerater, undervisere og andre elever og ansatte på skolen med respekt og tolerance. Til gengæld kan du forvente, at vi behandler dig med respekt og tolerance. å Herningsholm Erhvervsskole handler det om at opnå faglighed, og derfor vil du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der»uddannet i og har erfaring fra faget. å de følgende sider får du praktiske oplysninger, som du helt sikkert får brug for i din hverdag på skolen. Hvis du derudover kommer til at mangle information og vejledning, har du mange muligheder for at få hjælp: Du kan altid henvende dig til din kontaktlærer og uddannelsesleder samt i vejledningscentret. Afslutningsvis ønsker vi dig velkommen på skolen. Vi håber, du bliver tilfreds med uddannelsen, undervisningen og samværet med kammerater og ansatte på skolen. Venlig hilsen Nils Hedegaard Uddannelsesdirektør

3 GRUNDFORLØBET... 4 GRUNDFORLØBSAKKER... 4 MERITAFKLARING... 4 ELEVLAN... 4 UDDANNELSESLEDERE... 5 ELEVDEMOKRATI OG UNDERVISNINGSMILJØ... 7 SKOLEDAGSKALENDER... 7 UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN... 8 SECIALÆDAGOGISK STØTTE... 9 SU... 9 AFBRYDELSE AF UDDANNELSEN... 9 TRANSORT... 9 TOG OG BUS... 9 BILER... 9 ANSØGNING OM BEFORDRINGSRABAT... 9 FORSIKRINGSFORHOLD KONTAKTLÆREREN MENTORORDNING LÆRERFRAVÆR KUNDECENTER UNDERVISNINGSMATERIALER LÆREBØGER ORDBØGER LOMMEREGNER IT-FACILITETER TRÅDLØST NETVÆRK SKOLEHJEM KANTINEN BIBLIOTEK ORDENSREGLER ANVENDELSE AF SKOLENS COMUTERE DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN / FRAVÆRSBESKED ANDRE REGLER SKOLENS RYGEOLITIK OLITIK OM RØGFRIE MILJØER IT-RETNINGSLINJER GODSKRIVNING KARAKTERSKALA EKSAMEN OG STANDUNKTSKARAKTER EKSAMENSREGLEMENT KLAGER OVER MANGEL VED EKSAMEN TIDSTILLÆG TIL EKSAMEN KLAGER OVER EKSAMEN KLAGER OVER STANDUNKTSKARAKTERER LÆRE- OG RAKTIKLADS FORMIDLING UDDANNELSESAFTALE MOB (MOBILITETSFREMMENDE YDELSER) SKOLERAKTIK EMMAKRITERIER OVERSIGTSKORT... 24

4 GRUND- FORLØBET GRUNDFORLØBSAKKER Det første led i en erhvervsuddannelse er grundforløbet. Grundforløbet varer fra 20 til 60 uger alt efter, hvilken grundforløbspakke, du har valgt eller skal til at vælge. Du har måske været til et informationsmøde eller på besøg i vejledningscentret, hvor du har haft et møde med en vejleder eller kontaktlærer. Her har I i en vejledningssamtale fundet frem til, hvilken grundforløbspakke, der vil give dig de bedste muligheder. Hvis du ikke har valgt grundforløbspakke inden start, vil der være mulighed for at få valget på plads i løbet af de første 2 uger, der er en introduktionsperiode. Her kan der også for nogle ske en justering af valget af grundforløbspakke. MERITAFKLARING Alt efter hvilket uddannelsesområde, du har valgt, vil der i løbet af introduktionsugerne foregå en eller flere former for screeninger. Dvs. en afprøvning af dit niveau på forskellige områder, så vi som skole har mulighed for at skrue den bedste undervisning sammen for dig. En del elever vil have meritmuligheder i faglige eller boglige fag. Dvs. en fritagelse for fag eller kompetencer, de allerede har i forvejen. ELEVLAN Du får et password til en kommunikationsplatform, der hedder Elevplan. Denne er et meget vigtigt redskab for kommunikationen mellem dig, skolen og den virksomhed, hvor du får eller allerede har praktikplads. Når du har møder med din kontaktlærer, kan I sammen gå ind på Elevplan og se på uddannelsesplanen og have overblik over bl.a. hvilke mål, du har nået. Her kan du og din kontaktlærer også skrive til hinanden. Vi forventer, at du som noget helt naturligt vænner sig til at bruge Elevplan som et vigtigt it-redskab i din erhvervsuddannelse. 4

5 UDDANNELSESLEDERE AFDELING OG UDDANNELSER UDD.LEDER/AFDELINGSLEDER Transport og logistik Chauffør Lager- og transportoperatør Lager- og logistikoperatør Lager- og procesoperatør Lufthavnsoperatør ostoperatør Togklargører Redder Brian H.Willadsen Bil, fly og andre transportmidler Cykel- og motorcykelmekaniker Automekaniker Lastvognsmekaniker Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker Karosserismed Brian H.Willadsen Strøm, styring og IT Elektriker Installation Styring/regulering Bygningsautomatik Kommunikation Data og kommunikation Automatik og proces eter Nielsen Bygge og anlæg Tømrer Bygningsnedker Møbelsnedker Maskinsnedker roduktionsassistent Holger Frahm VVS-energispecialist VVS-blikkenslager Ventilationstekniker eter Nielsen Murer Martin L. Holmgaard 5

6 roduktion og udvikling Industritekniker CNC tekniker Klejnsmed Bygnings- og landbrugssmed Rustfast klejnsmed Værktøjsmager lastmager Finmekaniker Skibsmekaniker Skibsmontør Køletekniker Teknisk designer er Sørensen Medieproduktion Mediegrafiker Web-integrator Helle Fogh ovlsen Krop og stil Frisør Erik Lundgaard Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Erik Lundgaard Merkantil HG Kontoruddannelse med specialer Detailhandelsuddannelse med specialer Handelsuddannelse med specialer Sundhedsservicesekretær HG Herning Helle Fogh ovlsen HG Ikast Ole List EUX Bygge og anlæg Strøm, styring og it roduktion og udvikling Martin L. Holmgaard 6

7 ELEVDEMOKRATI OG UNDERVISNINGSMILJØ Herningsholm Erhvervsskole har både afdelingsråd og et fælles elevråd. Afdelingsrådene er sammensat sådan: Fra hver klasse vælges en elevrepræsentant. Elevrepræsentanterne i en afdeling udgør»et afdelingsråd. Afdelingsrådet holder møde hver 14. dag. Hvert afdelingsråd vælger en afdelingsrepræsentant og en suppleant. Afdelingsrepræsentanterne fra alle skolens afdelinger udgør elevrådet. Afdelingsrepræsentanten og suppleanten deltager også som elevrepræsentanter i skolens sikkerhedsarbejde jvn.f. Lov nr. 166 af 14. marts 2001: "Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. SKOLEDAGSKALENDER 2014/2015 GRUNDFORLØB 29. maj maj Kr. Himmelfartsdag 9. juni 2. insedag 5. juni Grundlovsdag 13. oktober oktober 22. december - 4. januar februar 30. marts - 6. april Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie 1. maj St. Bededag 7

8 UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN I løbet af din uddannelse kan du få brug for hjælp fra din vejleder. Det kan f.eks. dreje sig om: Statens Uddannelsesstøtte Ansøgning om befordringsrabat Uddannelsesmuligheder Mulighed for Specialpædagogisk Støtte raktikpladssøgning Valg af fag i relation til videreuddannelse Videreuddannelsesmuligheder Uddannelsesaftale Derudover kan du drøfte mere personlige forhold med vejlederen, der har tavshedspligt. Vejlederen træffes på sit kontor i bygning 5 på Lillelundvej, på HG Ikast, og på HG Herning. Vejledningen er åbent mandag fredag ANSVARSOMRÅDE NAVN, TLF.NR. OG Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bil, fly og andre transportmidler Transport og logistik Bygge og anlæg Brian Lund roduktion og udvikling Strøm, styring og it VVS John Andresen Merkantil HG, Ikast Else edersen Medieproduktion Merkantil HG, Herning Rikke Vang Sekretær Rikke Andreasen

9 SECIALÆDAGOGISK STØTTE Hvis du har læse-, skrive- eller regneproblemer eller har et fysisk handicap, kan du i visse tilfælde få tilbudt specialpædagogisk støtte. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt gør kontaktlæreren eller vejlederen opmærksom på problemet, så en eventuel særlig indsats kan sættes ind så tidligt i undervisningen som overhovedet muligt. Du kan søge SU, når du er»optaget på din uddannelse. AFBRYDELSE AF UDDANNELSEN Ønsker du at afbryde uddannelsen, skal du rette henvendelse til din vejleder. SU Du kan søge SU på når du er optaget på din uddannelse. Dog tidligst en måned før studiestart. Husk at bestille enten NemID (på eller pinkode. TRANSORT TOG OG BUS Afgangstider for bybusserne til og fra stationen finder du på Herning Kommunes hjemmeside under borger/veje og trafik/ kollektiv trafik.» BILER Kommer du i bil, må du kun parkere i de afmærkede båse på skolens parkeringspladser. For at undgå at biler parkerer på brandveje, redningsveje, fortove, ved busstopsteder, på græsarealer og i indkørsler, har skolen en aftale med Europark. Det betyder, at det koster den sædvanlige bødetakst på kr. 590, hvis man holder uden for de opmærkede båse. ANSØGNING OM BEFORDRINGSRABAT Du har mulighed for at søge om tilskud til dine transportudgifter. Du skal søge om tilskud på under forsikringsforhold 9

10 FORSIKRINGSFORHOLD Skolen har som Statsinstitution ikke lov til at tegne forsikringer, der dækker elever. Det drejer sig f.eks. om: 1. Tyveri Hav aldrig værdigenstande med dig, som ikke er strengt nødvendige for dig i løbet af dagen. Sørg for at have de nødvendige værdigenstande med dig eller lås dem ind i et af de skabe, der er stillet til rådighed. 2. Tilskadekomst ved arbejdet i skolens værksteder Følg altid de sikkerhedsmæssige foreskrifter spørg hellere læreren én gang for meget end én for lidt. Skolen anbefaler, at du har en fuldtids ulykkesforsikring. KONTAKTLÆREREN Kontaktlæreren er din faste rådgiver, og den du drøfter alle spørgsmål med, som knytter sig til undervisningen og dine læreprocesser. Sammen med kontaktlæreren vælges og justeres de læringsforløb, som indgår i din uddannelsesplan, ligesom det også er kontaktlæreren, der sammen med øvrige lærere og dig vurderer de resultater, du har opnået. LÆRERFRAVÆR Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de planlagte timer. Vi forsøger altid at finde en vikar, men det er ikke altid, det lykkes. Ved længerevarende sygdom sættes der altid vikar på. Forsøg altid at orientere dig på elevplan.dk 10

11 KUNDECENTER Administrationen af alle EUD-uddannelserne er samlet på Lillelundvej. I kundecentret sidder der en medarbejder for hvert område, som varetager alt det administrative arbejde (indmeldelse, holdplaceringer, karakterer, beviser, sygemeldinger): ANSVARSOMRÅDE NAVN OG DIREKTE TLF. NR. Bygge og anlæg (grf) Snedker/Maskinsnedker SU-koordinator VVS/Energitekniker (smed) Træfagenes byggeuddannelse Birgit Gammelmark roduktion og udvikling (grf) Industri- og CNC-tekniker Smed (ikke energitekniker) Teknisk designer Lene Simonsen Transport og logistik (grf) Bil, fly og andre transportmidler (grf) Cykel- og motorcykeluddannelsen Jacqueline Boesen Skolepraktik Teknisk EUD ia Sørensen EUX Murer Majbrit Hald Løvstad Merkantil HG Herning (grf) Medieproduktion (grf) Mediegrafiker SU-koordinator Ella Madsen Detailhandel Skolepraktik Merkantil EUD Erna Jakobsen Strøm, styring og It, Elektriker Jacqueline Boesen Merkantil HG Ikast (grf) Krop og stil Frisør Sundhed omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Stine Hebsgaard Sundhedsservicesekretær Kontoruddannelsen Handelsuddannelsen Rikke Amtrup Jensen Kontoret er åbent mandag torsdag fredag

12 UNDERVISNINGS- MATERIALER LÆREBØGER Du kan låne alle lærebøger af skolen. Hovedparten af disse er kun til udlån, og du må ikke skrive i dem. I visse uddannelser, hvor bøgerne bruges gennem hele uddannelsen, anbefaler skolen, at du selv køber dem. Enkelte af bøgerne vil dog være engangs-materialer, som du må beholde. Bøgerne vil blive udleveret, når du skal bruge dem. Husk at skrive dit navn i alle bøger. Inden du afslutter grundforløbet, vil du få en liste over, hvilke bøger du har lånt af skolen, og som du skal tilbagelevere. Du skal erstatte bortkomne bøger. Hvis du har en uddannelsesaftale, kan skolen på enkelte uddannelser bede dig købe bøger, som din mester skal betale. ORDBØGER Du kan ikke låne ordbøger af skolen. Hvis du ikke allerede har ordbøger til sprogfagene og dansk, må du regne med, at du skal ud at købe ordbøger. Dine undervisere vil fortælle dig, hvilke ordbøger du bør købe. Husk, at du til de fleste eksamener må medbringe ordbøger. Der findes ordbøger på skolens netværk. De kan benyttes fra alle pc ere. LOMMEREGNER Du kan ikke låne lommeregner af skolen. Har du ingen lommeregner, skal du købe en. I for eksempel regnskabsfag, matematik og naturfag er det nødvendigt at have en lommeregner for at kunne løse opgaverne. IT-FACILITETER Som elev på Herningsholm Erhvervsskole vil du komme til at arbejde med it, der anvendes som en integreret del af undervisningen. Af sikkerhedsmæssige grunde er der en række regler for brugen af it-udstyret. Se ordensregler. Du får din egen konto og password, og du får mulighed for at surfe på internettet også efter skoletid. Det er dog vigtigt, at du overholder vores regler, da du ellers vil blive lukket ude af systemet TRÅDLØST NETVÆRK Vi har installeret et trådløst netværk de fleste steder, der kan bruges sammen med bærbare computere, skolen godkender. 12

13 Til skolen er knyttet et skolehjem, hvor du kan bo, hvis du er skolehjemsberettiget. Hvis du er skolehjemsberettiget og ikke ønsker at benytte dig af tilbuddet, skal du give skolen besked, inden skoleopholdet begynder. Læs mere om skolehjemmet på vores hjemmeside, eller spørg din vejleder. Erik Randrup Smed Birgitte Vork Nielsen SKOLEHJEM å skolen er der flere kantiner, og vi forventer, at du rydder op efter dig. Brugt service på afrydningsvognene, mælkekartoner og papir skal i affaldsposerne. Stolene hænges op under bordene. Så kantinen kan fremtræde så ryddelig og indbydende som muligt. KANTINEN Skolen har sit eget bibliotek. Mediateket kan bruges af alle elever og ansatte ved Herningsholm Erhvervsskole. Der er mulighed for at låne bøger og tidsskrifter. Materialer, som ikke er i biblioteket, kan muligvis skaffes fra andre biblioteker. Bibliotekets pc ere kan bruges til informationssøgning på internettet.du kan læse mere på bibliotekets egen hjemmeside: BIBLIOTEK13

14 O R D E N S - 14 ANVENDELSE AF SKOLENS COMUTERE Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere må kun bruges i forbindelse med undervisning og informationssøgning samt andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug må således ikke finde sted. Vi har som erhvervsskole adgang til undervisningsministeriets sektornet og dermed til internettet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor skal maskinerne kun anvendes til undervisningsformål. Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning. Computerne må ikke benyttes til private spil, kopier af brugerprogrammer må ikke medbringes, og i det hele taget skal de regler, der udstikkes vedr. computernes brug, følges. Overtrædelse af disse regler vil ved særligt grove overtrædelser f.eks. hackervirksomhed medføre udelukkelse fra at anvende skolens dataudstyr. Skolens it afdeling overvåger samtlige maskiner, og brugeres adfærd på nettet gemmes i log. vis respekt og hensynsfuldhed overfor»både mediet og dine medbrugere. Alle skal overholde almindelig god EDB-etik på internettet. Man må f.eks. ikke sende anonym post eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.m. skal overholdes. Kopiering til eget brug er dog almindeligvis accepteret. Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som man foretager (udtalelser, kopiering m.m.). Undgå unødig udskrivning vær økonomisk og økologisk! I det hele taget: vis respekt og hensynsfuldhed overfor både mediet og dine medbrugere. DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN / FRAVÆRSBESKED Der er mødepligt til undervisningen. Fravær registreres for hver time, hvad enten der er tale om sygdom eller anden form for fravær, og skolen kan udelukke elever, der har uacceptabelt fravær, fra fortsat undervisning. Du har pligt til at underrette skolen i tilfælde af sygdom eller andet fravær. Du skal selv registrere fraværet på elevplan, klik på fraværsbesked*, senest kl den samme dag, fraværet finder sted. Efter kl skal du ringe til Kundecentret. For sengeliggende skolehjemselever under 18 år kan uddannelseslederen skrive under. For elever med uddannelsesaftale gælder, at sygemelding skal foretages til både skolen under et skoleophold og til din mester. Et fravær, der ikke er dokumenteret, betragtes som ulovligt fravær. Fritagelse for en del af en undervisningslektion kan gives af den enkelte lærer fritagelse for hele lektioner eller enkelte hele dage af uddannelseslederen. Kun i helt specielle tilfælde kan der påregnes fritagelse for undervisningen i længere perioder og kun efter forudgående aftale med uddannelseslederen. Alle anmodninger om fritagelse for undervisning på hele dage eller perioder søges på en fritagelsesattest forudgående og senest 2 dage, før fritagelsen skal gælde. For elever under 18 år gælder de samme betingelser som under fraværsbestemmelser. Fritagelsesattester findes på ortalen under Uddannelse. * Du kan også sende en fraværsbesked, ved at sende en sms med "Syg [fraværsbesked]" til

15 ANDRE REGLER Under arbejde i visse værksteder kræves der sikkerhedsmæssig forsvarlig påklædning og fodtøj. Dette er afhængigt af værkstedstypen. Det medfører bortvisning at indtage alkohol i undervisningstiden eller på tidspunkter, der kan sidestilles hermed, f.eks. studierejser og ekskursioner. Det er heller ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand. Det medfører bortvisning at opbevare, indtage eller være påvirket af hash eller andre stoffer på skolens område. Dette gælder også ved arrangementer, der er placeret uden for skoletiden. I undervisningstiden er brug af mobiltelefoner ikke tilladt, og de skal være slukkede. Skolen er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed. Derfor skal samværet være præget af gensidig respekt. Dette betyder, at ingen elever, lærere, øvrige ansatte eller andre der færdes på skolen må udsættes for eller udsætte andre for nedværdigende eller krænkende handlinger. Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, særlige festdage og lignende. Der skal vises hensyn, omtanke og respekt, når det gælder andres aktive deltagelse i undervisningen, når det gælder optræden ved skolesamlinger eller andre underholdende indslag, og når det gælder omtale af andre mennesker i publikationer som f.eks. Blå Bog eller medier som f.eks. Facebook. Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via internet, interne netkonferencer, s, sms, billedoptagelser på mobiltelefoner, billeder på internettet og lignende samt brug af ringeagtende eller kønsdiskriminerende udtryk om andre tolereres ikke. Elever og personale på Herningsholm Erhvervsskole må ikke udsættes for»passiv rygning imod deres vilje. Skolen forventer, at den enkelte elev forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal man rette sig efter de anvisninger, der gives af skolens ledelse og lærere. Skolen forventer, at alle er interesserede i, at de lokaler, man skal opholde sig i, er ordentlige og ryddelige og derved fremtræder så tiltalende og indbydende som muligt. En forudsætning herfor er, at alle medvirker hertil blandt andet ved, at man er skånsomme overfor møbler og inventar samt undlader at henkaste papir og affald, men benytter de opstillede papirkurve og anvender de udenfor opstillede. Skolen forbeholder sig ret til at opkræve eventuel erstatning/bortvise elever, såfremt eleven groft forsømmer sig mod skolens udstyr/inventar. Enhver overtrædelse af skolens ordensreglement og rygepolitik vil, hvis tilrettevisning eller advarsel ikke hjælper, kunne medføre bortvisning fra skolen. SKOLENS RYGEOLITIK OLITIK OM RØGFRIE MILJØER Ifølge lov om røgfri miljøer er skolen et røgfrit område. Du må hverken ryge i skolens bygninger eller på skolens udendørs arealer, herunder også parkeringspladser. Overtrædelse vil være bortvisningsgrund. Rygning kan foregå på fortov på nærmeste offentlige vej. E-cigaretter er også omfattet af reglerne. R E G L E R 15

16 IT-RETNINGSLINJER It-løsningen, dvs. hardware og software i form af pc er, lokalnet, Internet og printere, er anskaffet til brug for undervisningen på Herningsholm Erhvervsskole. Herningsholm Erhvervsskoles udstyr må ikke benyttes til andre aktiviteter end: 1. Undervisning 2. Løsning af stillede opgaver til støtte for undervisningen 3. Egne fagligt relaterende eksperimenter Kommerciel brug er ikke tilladt. Skolens udstyr må naturligvis kun benyttes til lovlige aktiviteter. HVEM HAR ADGANG Adgang til Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, forudsætter studieaktivitet på Herningsholm Erhvervsskole. Billedlegitimation bør til enhver tid medbringes på Herningsholm Erhvervsskole, idet man kan blive bedt om identifikation mht. ens forhold til Herningsholm Erhvervsskole. KONTROL, LOGNING M.V. Herningsholm It-center kan til enhver tid logge og undersøge samtlige aktiviteter, der finder sted på Herningsholm Erhvervsskoles udstyr. Hvis der under disse kontroller findes piratsoftware og andet ulovligt materiale er Herningsholm It-center i sin ret til at fjerne disse og uden varsel indberette den pågældende studerende til relevante myndigheder. Hvis en studerende forhindrer denne kontrol ved eksempelvis at fjerne Herningsholm It-centers rettigheder til filer og data på Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, betragtes dette som misbrug på linie med alle andre overtrædelser og kan i yderste konsekvens føre til tab af brugernavn og evt. bortvisning fra uddannelsen. ADGANGSRETTIGHEDER OG ERSONLIGE DATA Bruger Id og password er personligt og må ikke overdrages til andre. Man forpligter sig til at skifte password jævnlig for at sikre, at ingen andre kender dette. Ved misbrug eller mistanke om misbrug skal man øjeblikkeligt underrette Herningsholm It-center. Alle studerende på Herningsholm Erhvervsskole har adgang til et personligt katalog på serveren. Dette personlige katalog er ikke tilgængeligt for andre end personen selv og Herningsholm It-center. Hvis en studerende på uretmæssigt vis får adgang til andres data, betragtes dette som misbrug. ULOVLIGE AKTIVITETER Hvis en studerende benytter Herningsholm Erhvervsskoles udstyr til at skaffe sig adgang eller forsøge at skaffe sig adgang til it-løsninger, som denne ikke retsmæssigt har adgang til, vil de relevante system ejere samt eventuelle myndigheder i yderste konsekvens blive underrettet. Dette indebærer, at det er forbudt at: 1. Kopiere skolens programmer. 2. Indlægge andre programmer på skolens udstyr af nogen art, herunder spil, shareware og freeware programmer. I specielle tilfælde kan indlæggelse af specifikke programmer aftales med Herningsholm It-center. 3. Ændre i opsætningerne på pc erne. 4. Sende SAM-mail til andre både interne- og eksterne brugere. Hvis Herningsholm Erhvervsskole konstaterer ulovlige aktiviteter, kan den studerendes navn samt beskrivelsen af aktiviteterne i yderste konsekvens blive overgivet til relevante interesseorganisationer og/eller myndigheder. ANVENDELSE AF RIVAT UDSTYR Opkobling af privat udstyr til Herningsholm Erhvervsskoles it-løsning må alene ske trådløst. Der må under ingen omstændigheder tilkobles privat udstyr til skolens it-løsning ved brug af kabler. uden forudgående skriftlig aftale fra Herningsholm It-center. 16

17 GODSKRIVNING Du kan søge om fritagelse for eksamen i et grundfag, hvis du kan dokumentere at have bestået eksamen på samme eller højere niveau. Du kan med samme begrundelse søge fritagelse for undervisning i et grundfag. En sådan fritagelse vil dog være betinget af, at undervisningen i det pågældende fag gennemføres uden sammenhæng med og ikke anses som forudsætning for opfyldelse af mål, i den øvrige del af uddannelsen. Ansøgninger om fritagelse sker på ansøgningsskema, som udleveres af faglæreren. Kopi af relevante eksamensbeviser vedlægges ansøgningen. Ansøgningen afleveres hurtigst muligt og ikke senere end 2 uger efter starten på undervisningen i faget. Den ansvarlige for eksamen og uddannelseslederen tager efter drøftelse med læreren stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. I den forbindelse kan det kræves, at du fremviser originale eksamensbeviser. Afgørelse om fritagelser meddeles af kontaktlæreren og indgår i uddannelsesplanen. KARAKTERSKALA Den 1. august 2007 trådte den nye karakterskala med 7 trin på erhvervsuddannelserne i kraft. 12 FOR DEN FREMRAGENDE RÆSTATION Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 FOR DEN FORTRINLIGE RÆSTATION Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 FOR DEN GODE RÆSTATION Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler. 4 FOR DEN JÆVNE RÆSTATION Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 FOR DEN TILSTRÆKKELIGE RÆSTATION Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 00 FOR DEN UTILSTRÆKKELIGE RÆSTATION Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. -3 FOR DEN RINGE RÆSTATION Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 17

18 EKSAMEN OG STANDUNKTSKARAKTER Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen indstiller skolen dig til eksamen og/eller der afgives standpunktskarakter. Du kan normalt kun indstilles/modtage standpunktskarakter, hvis du har deltaget i undervisningen, har afleveret de skriftlige opgaver og har fået disse godkendt af din lærer, i et omfang der af skolen skønnes tilstrækkeligt. Kan en lærer ikke indstille dig til eksamen/afgive standpunktskarakter, forelægges dette for den eksamensansvarlige og uddannelseslederen. Skolen afgør efter drøftelse med din lærer, om du kan indstilles til eksamen, eller om der kan afgives standpunktskarakter. Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen»indstiller skolen dig til eksamen Kan du ikke indstilles til eksamen, eller mangler du standpunktskarakterer, får det de konsekvenser, der fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse. Der kan ikke udstedes bevis for gennemført skoleperiode, og dette medfører normalt, hvis du ikke senere i uddannelsesforløbet indstilles til eksamen, at du intet bevis får for gennemført uddannelse. Manglende karakterer (eksamens- eller standpunktskarakterer) på grundforløbet medfører, at der ikke kan udstedes bevis for gennemført grundforløb. 18

19 EKSAMENS- REGLEMENT Ved de skriftlige prøver skal eleven senest være til stede 10 minutter før eksamens start. Elever, der kommer for sent til en skriftlig eksamen, kan normalt ikke deltage i pågældende prøve, men må indstille sig til en ny prøve. Eleven skal sætte sig ved det bord, som er forsynet med elevens eksamensnr. i henhold til karakterlisten. Bortset fra de tilladte hjælpemidler må der ikke medbringes bøger, papir, kommunikationsudstyr (mobiltelefon el. lign.) eller optegnelser af nogen art, mapper, tasker m.v. i prøvelokalet. Ønsker en elev at henvende sig til en af de tilsynsførende, må det ske ved stilfærdigt at give tegn. Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken med ord eller tegn. De tilsynsførende må ikke meddele eleverne nogen oplysning vedrørende opgaven. Det udleverede papir skal ligge fladt på bordet og må ikke deles i mindre stykker. De udleverede opgavesæt må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Opgaver kan dog af lederen bringes fra ét prøvelokale til et andet, hvis det er nødvendigt. Ved aflevering af besvarelserne skal eleven have forsynet forsiden af hvert ark papir med egenhændigt skrevet navn og nummer i henhold til karakterlisten. Forsiden skal endvidere være forsynet med skolens navn, prøvens og opgavens art samt holdnummer. Besvarelser, der ønskes bedømt, skal være skrevet med holdbar skrift. Kladden skal afleveres adskilt fra, men sammen med besvarelsen. Opgavesættet kan, forudsat prøvetiden er udløbet, beholdes af eleven. Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en tilsynsførende. Når en elev har afleveret sin besvarelse af opgaven, skal eleven forlade prøvelokalet. 19

20 KLAGER OVER MANGEL VED EKSAMEN Skolen tilbyder fire eksamensterminer fordelt hen over skoleåret. Desuden får eleven en mundtlig og skriftlig eksamensorientering ved offentliggørelsen af eksamensfag. TIDSTILLÆG TIL EKSAMEN Skolen kan for enkelte elever fastsætte forlænget tid til en prøve eller eksamen, hvis eleven har et handicap m.m., som vil blive kendt berettiget til specialpædagogisk støtte. Skolens ledelse foretager en individuel vurdering af den enkelte elevs vanskeligheder og eventuelle behov for forlænget tid til eksamen. Fremmedsprogede elever, der i øvrigt ikke har specialpædagogiske problemer i forhold til deres uddannelse, vil med baggrund i sproglige vanskeligheder, efter individuel vurdering foretaget af elevens studievejleder, kunne få forlænget tid til en prøve. KLAGER OVER EKSAMEN Klager over eksamen meddeles skolen skriftligt senest 2 uger efter meddelelse af karakteren, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25395). Klagen forelægges eksaminator og censor til udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen. Herefter afgør skolen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Den skriftlige afgørelse kan resultere i ombedømmelse, omprøve eller afvisning. Afgørelsen meddeles elev, eksaminator og censor. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen om grundfag i erhvervs-uddannelserne, for så vidt angår retslige mangler, skal indgives til skolen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. KLAGER OVER STANDUNKTSKARAKTERER Klager over standpunktskarakter rettes i første omgang til den pågældende lærer for nærmere uddybelse. Ønsker klageren at fastholde klagen over standpunktskarakteren, skal denne afleveres skriftligt til skolen senest 2 uger efter meddelelsen af karakteren. Klagen forelægges den pågældende underviser til skriftlig udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen. Herefter afgør uddannelseslederen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Afgørelsen meddeles såvel elev som underviser. Eventuel anke skal ske til skolens direktør. Endelig afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet. 20

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensorientering 1.-2.G-elever

Eksamensorientering 1.-2.G-elever Eksamensorientering 1.-2.G-elever Morgensamling tirsdag d. 21. maj 2013 Dit ansvar Eksamen er dit eget ansvar, så læs eksamensinstruksen grundigt igennem. Den findes i lectio: Elev > Dokumenter > Indbyggede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Smed Skibsmontør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere