VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE"

Transkript

1 EUD STUDIEHÅNDBOG

2 VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder, når du har svendebrevet i hånden, men du kan også vælge at blive selvstændig eller tage en videregående uddannelse. å Herningsholm Erhvervsskole handler det om at opnå faglighed, og derfor vil du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der uddannet i og har erfaring fra faget. De vil hjælpe og udfordre dig på din vej mod svendebrevet, så du bliver så fagligt dygtig som muligt. Vi forventer, at du også selv tager ansvaret for din uddannelse; at du møder til tiden og passer dine ting. å Herningsholm Erhvervsskole er der plads til dialog og forskellige meninger om tingene. Vi tror på, at alle har noget at byde ind med, og at der skal være plads til forskelle. Derfor stiller vi krav til, at du møder dine kammerater, undervisere og andre elever og ansatte på skolen med respekt og tolerance. Til gengæld kan du forvente, at vi behandler dig med respekt og tolerance. å Herningsholm Erhvervsskole handler det om at opnå faglighed, og derfor vil du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der»uddannet i og har erfaring fra faget. å de følgende sider får du praktiske oplysninger, som du helt sikkert får brug for i din hverdag på skolen. Hvis du derudover kommer til at mangle information og vejledning, har du mange muligheder for at få hjælp: Du kan altid henvende dig til din kontaktlærer og uddannelsesleder samt i vejledningscentret. Afslutningsvis ønsker vi dig velkommen på skolen. Vi håber, du bliver tilfreds med uddannelsen, undervisningen og samværet med kammerater og ansatte på skolen. Venlig hilsen Nils Hedegaard Uddannelsesdirektør

3 GRUNDFORLØBET... 4 GRUNDFORLØBSAKKER... 4 MERITAFKLARING... 4 ELEVLAN... 4 UDDANNELSESLEDERE... 5 ELEVDEMOKRATI OG UNDERVISNINGSMILJØ... 7 SKOLEDAGSKALENDER... 7 UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN... 8 SECIALÆDAGOGISK STØTTE... 9 SU... 9 AFBRYDELSE AF UDDANNELSEN... 9 TRANSORT... 9 TOG OG BUS... 9 BILER... 9 ANSØGNING OM BEFORDRINGSRABAT... 9 FORSIKRINGSFORHOLD KONTAKTLÆREREN MENTORORDNING LÆRERFRAVÆR KUNDECENTER UNDERVISNINGSMATERIALER LÆREBØGER ORDBØGER LOMMEREGNER IT-FACILITETER TRÅDLØST NETVÆRK SKOLEHJEM KANTINEN BIBLIOTEK ORDENSREGLER ANVENDELSE AF SKOLENS COMUTERE DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN / FRAVÆRSBESKED ANDRE REGLER SKOLENS RYGEOLITIK OLITIK OM RØGFRIE MILJØER IT-RETNINGSLINJER GODSKRIVNING KARAKTERSKALA EKSAMEN OG STANDUNKTSKARAKTER EKSAMENSREGLEMENT KLAGER OVER MANGEL VED EKSAMEN TIDSTILLÆG TIL EKSAMEN KLAGER OVER EKSAMEN KLAGER OVER STANDUNKTSKARAKTERER LÆRE- OG RAKTIKLADS FORMIDLING UDDANNELSESAFTALE MOB (MOBILITETSFREMMENDE YDELSER) SKOLERAKTIK EMMAKRITERIER OVERSIGTSKORT... 24

4 GRUND- FORLØBET GRUNDFORLØBSAKKER Det første led i en erhvervsuddannelse er grundforløbet. Grundforløbet varer fra 20 til 60 uger alt efter, hvilken grundforløbspakke, du har valgt eller skal til at vælge. Du har måske været til et informationsmøde eller på besøg i vejledningscentret, hvor du har haft et møde med en vejleder eller kontaktlærer. Her har I i en vejledningssamtale fundet frem til, hvilken grundforløbspakke, der vil give dig de bedste muligheder. Hvis du ikke har valgt grundforløbspakke inden start, vil der være mulighed for at få valget på plads i løbet af de første 2 uger, der er en introduktionsperiode. Her kan der også for nogle ske en justering af valget af grundforløbspakke. MERITAFKLARING Alt efter hvilket uddannelsesområde, du har valgt, vil der i løbet af introduktionsugerne foregå en eller flere former for screeninger. Dvs. en afprøvning af dit niveau på forskellige områder, så vi som skole har mulighed for at skrue den bedste undervisning sammen for dig. En del elever vil have meritmuligheder i faglige eller boglige fag. Dvs. en fritagelse for fag eller kompetencer, de allerede har i forvejen. ELEVLAN Du får et password til en kommunikationsplatform, der hedder Elevplan. Denne er et meget vigtigt redskab for kommunikationen mellem dig, skolen og den virksomhed, hvor du får eller allerede har praktikplads. Når du har møder med din kontaktlærer, kan I sammen gå ind på Elevplan og se på uddannelsesplanen og have overblik over bl.a. hvilke mål, du har nået. Her kan du og din kontaktlærer også skrive til hinanden. Vi forventer, at du som noget helt naturligt vænner sig til at bruge Elevplan som et vigtigt it-redskab i din erhvervsuddannelse. 4

5 UDDANNELSESLEDERE AFDELING OG UDDANNELSER UDD.LEDER/AFDELINGSLEDER Transport og logistik Chauffør Lager- og transportoperatør Lager- og logistikoperatør Lager- og procesoperatør Lufthavnsoperatør ostoperatør Togklargører Redder Brian H.Willadsen Bil, fly og andre transportmidler Cykel- og motorcykelmekaniker Automekaniker Lastvognsmekaniker Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker Karosserismed Brian H.Willadsen Strøm, styring og IT Elektriker Installation Styring/regulering Bygningsautomatik Kommunikation Data og kommunikation Automatik og proces eter Nielsen Bygge og anlæg Tømrer Bygningsnedker Møbelsnedker Maskinsnedker roduktionsassistent Holger Frahm VVS-energispecialist VVS-blikkenslager Ventilationstekniker eter Nielsen Murer Martin L. Holmgaard 5

6 roduktion og udvikling Industritekniker CNC tekniker Klejnsmed Bygnings- og landbrugssmed Rustfast klejnsmed Værktøjsmager lastmager Finmekaniker Skibsmekaniker Skibsmontør Køletekniker Teknisk designer er Sørensen Medieproduktion Mediegrafiker Web-integrator Helle Fogh ovlsen Krop og stil Frisør Erik Lundgaard Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Erik Lundgaard Merkantil HG Kontoruddannelse med specialer Detailhandelsuddannelse med specialer Handelsuddannelse med specialer Sundhedsservicesekretær HG Herning Helle Fogh ovlsen HG Ikast Ole List EUX Bygge og anlæg Strøm, styring og it roduktion og udvikling Martin L. Holmgaard 6

7 ELEVDEMOKRATI OG UNDERVISNINGSMILJØ Herningsholm Erhvervsskole har både afdelingsråd og et fælles elevråd. Afdelingsrådene er sammensat sådan: Fra hver klasse vælges en elevrepræsentant. Elevrepræsentanterne i en afdeling udgør»et afdelingsråd. Afdelingsrådet holder møde hver 14. dag. Hvert afdelingsråd vælger en afdelingsrepræsentant og en suppleant. Afdelingsrepræsentanterne fra alle skolens afdelinger udgør elevrådet. Afdelingsrepræsentanten og suppleanten deltager også som elevrepræsentanter i skolens sikkerhedsarbejde jvn.f. Lov nr. 166 af 14. marts 2001: "Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. SKOLEDAGSKALENDER 2014/2015 GRUNDFORLØB 29. maj maj Kr. Himmelfartsdag 9. juni 2. insedag 5. juni Grundlovsdag 13. oktober oktober 22. december - 4. januar februar 30. marts - 6. april Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie 1. maj St. Bededag 7

8 UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN I løbet af din uddannelse kan du få brug for hjælp fra din vejleder. Det kan f.eks. dreje sig om: Statens Uddannelsesstøtte Ansøgning om befordringsrabat Uddannelsesmuligheder Mulighed for Specialpædagogisk Støtte raktikpladssøgning Valg af fag i relation til videreuddannelse Videreuddannelsesmuligheder Uddannelsesaftale Derudover kan du drøfte mere personlige forhold med vejlederen, der har tavshedspligt. Vejlederen træffes på sit kontor i bygning 5 på Lillelundvej, på HG Ikast, og på HG Herning. Vejledningen er åbent mandag fredag ANSVARSOMRÅDE NAVN, TLF.NR. OG Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bil, fly og andre transportmidler Transport og logistik Bygge og anlæg Brian Lund roduktion og udvikling Strøm, styring og it VVS John Andresen Merkantil HG, Ikast Else edersen Medieproduktion Merkantil HG, Herning Rikke Vang Sekretær Rikke Andreasen

9 SECIALÆDAGOGISK STØTTE Hvis du har læse-, skrive- eller regneproblemer eller har et fysisk handicap, kan du i visse tilfælde få tilbudt specialpædagogisk støtte. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt gør kontaktlæreren eller vejlederen opmærksom på problemet, så en eventuel særlig indsats kan sættes ind så tidligt i undervisningen som overhovedet muligt. Du kan søge SU, når du er»optaget på din uddannelse. AFBRYDELSE AF UDDANNELSEN Ønsker du at afbryde uddannelsen, skal du rette henvendelse til din vejleder. SU Du kan søge SU på når du er optaget på din uddannelse. Dog tidligst en måned før studiestart. Husk at bestille enten NemID (på eller pinkode. TRANSORT TOG OG BUS Afgangstider for bybusserne til og fra stationen finder du på Herning Kommunes hjemmeside under borger/veje og trafik/ kollektiv trafik.» BILER Kommer du i bil, må du kun parkere i de afmærkede båse på skolens parkeringspladser. For at undgå at biler parkerer på brandveje, redningsveje, fortove, ved busstopsteder, på græsarealer og i indkørsler, har skolen en aftale med Europark. Det betyder, at det koster den sædvanlige bødetakst på kr. 590, hvis man holder uden for de opmærkede båse. ANSØGNING OM BEFORDRINGSRABAT Du har mulighed for at søge om tilskud til dine transportudgifter. Du skal søge om tilskud på under forsikringsforhold 9

10 FORSIKRINGSFORHOLD Skolen har som Statsinstitution ikke lov til at tegne forsikringer, der dækker elever. Det drejer sig f.eks. om: 1. Tyveri Hav aldrig værdigenstande med dig, som ikke er strengt nødvendige for dig i løbet af dagen. Sørg for at have de nødvendige værdigenstande med dig eller lås dem ind i et af de skabe, der er stillet til rådighed. 2. Tilskadekomst ved arbejdet i skolens værksteder Følg altid de sikkerhedsmæssige foreskrifter spørg hellere læreren én gang for meget end én for lidt. Skolen anbefaler, at du har en fuldtids ulykkesforsikring. KONTAKTLÆREREN Kontaktlæreren er din faste rådgiver, og den du drøfter alle spørgsmål med, som knytter sig til undervisningen og dine læreprocesser. Sammen med kontaktlæreren vælges og justeres de læringsforløb, som indgår i din uddannelsesplan, ligesom det også er kontaktlæreren, der sammen med øvrige lærere og dig vurderer de resultater, du har opnået. LÆRERFRAVÆR Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de planlagte timer. Vi forsøger altid at finde en vikar, men det er ikke altid, det lykkes. Ved længerevarende sygdom sættes der altid vikar på. Forsøg altid at orientere dig på elevplan.dk 10

11 KUNDECENTER Administrationen af alle EUD-uddannelserne er samlet på Lillelundvej. I kundecentret sidder der en medarbejder for hvert område, som varetager alt det administrative arbejde (indmeldelse, holdplaceringer, karakterer, beviser, sygemeldinger): ANSVARSOMRÅDE NAVN OG DIREKTE TLF. NR. Bygge og anlæg (grf) Snedker/Maskinsnedker SU-koordinator VVS/Energitekniker (smed) Træfagenes byggeuddannelse Birgit Gammelmark roduktion og udvikling (grf) Industri- og CNC-tekniker Smed (ikke energitekniker) Teknisk designer Lene Simonsen Transport og logistik (grf) Bil, fly og andre transportmidler (grf) Cykel- og motorcykeluddannelsen Jacqueline Boesen Skolepraktik Teknisk EUD ia Sørensen EUX Murer Majbrit Hald Løvstad Merkantil HG Herning (grf) Medieproduktion (grf) Mediegrafiker SU-koordinator Ella Madsen Detailhandel Skolepraktik Merkantil EUD Erna Jakobsen Strøm, styring og It, Elektriker Jacqueline Boesen Merkantil HG Ikast (grf) Krop og stil Frisør Sundhed omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Stine Hebsgaard Sundhedsservicesekretær Kontoruddannelsen Handelsuddannelsen Rikke Amtrup Jensen Kontoret er åbent mandag torsdag fredag

12 UNDERVISNINGS- MATERIALER LÆREBØGER Du kan låne alle lærebøger af skolen. Hovedparten af disse er kun til udlån, og du må ikke skrive i dem. I visse uddannelser, hvor bøgerne bruges gennem hele uddannelsen, anbefaler skolen, at du selv køber dem. Enkelte af bøgerne vil dog være engangs-materialer, som du må beholde. Bøgerne vil blive udleveret, når du skal bruge dem. Husk at skrive dit navn i alle bøger. Inden du afslutter grundforløbet, vil du få en liste over, hvilke bøger du har lånt af skolen, og som du skal tilbagelevere. Du skal erstatte bortkomne bøger. Hvis du har en uddannelsesaftale, kan skolen på enkelte uddannelser bede dig købe bøger, som din mester skal betale. ORDBØGER Du kan ikke låne ordbøger af skolen. Hvis du ikke allerede har ordbøger til sprogfagene og dansk, må du regne med, at du skal ud at købe ordbøger. Dine undervisere vil fortælle dig, hvilke ordbøger du bør købe. Husk, at du til de fleste eksamener må medbringe ordbøger. Der findes ordbøger på skolens netværk. De kan benyttes fra alle pc ere. LOMMEREGNER Du kan ikke låne lommeregner af skolen. Har du ingen lommeregner, skal du købe en. I for eksempel regnskabsfag, matematik og naturfag er det nødvendigt at have en lommeregner for at kunne løse opgaverne. IT-FACILITETER Som elev på Herningsholm Erhvervsskole vil du komme til at arbejde med it, der anvendes som en integreret del af undervisningen. Af sikkerhedsmæssige grunde er der en række regler for brugen af it-udstyret. Se ordensregler. Du får din egen konto og password, og du får mulighed for at surfe på internettet også efter skoletid. Det er dog vigtigt, at du overholder vores regler, da du ellers vil blive lukket ude af systemet TRÅDLØST NETVÆRK Vi har installeret et trådløst netværk de fleste steder, der kan bruges sammen med bærbare computere, skolen godkender. 12

13 Til skolen er knyttet et skolehjem, hvor du kan bo, hvis du er skolehjemsberettiget. Hvis du er skolehjemsberettiget og ikke ønsker at benytte dig af tilbuddet, skal du give skolen besked, inden skoleopholdet begynder. Læs mere om skolehjemmet på vores hjemmeside, eller spørg din vejleder. Erik Randrup Smed Birgitte Vork Nielsen SKOLEHJEM å skolen er der flere kantiner, og vi forventer, at du rydder op efter dig. Brugt service på afrydningsvognene, mælkekartoner og papir skal i affaldsposerne. Stolene hænges op under bordene. Så kantinen kan fremtræde så ryddelig og indbydende som muligt. KANTINEN Skolen har sit eget bibliotek. Mediateket kan bruges af alle elever og ansatte ved Herningsholm Erhvervsskole. Der er mulighed for at låne bøger og tidsskrifter. Materialer, som ikke er i biblioteket, kan muligvis skaffes fra andre biblioteker. Bibliotekets pc ere kan bruges til informationssøgning på internettet.du kan læse mere på bibliotekets egen hjemmeside: BIBLIOTEK13

14 O R D E N S - 14 ANVENDELSE AF SKOLENS COMUTERE Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere må kun bruges i forbindelse med undervisning og informationssøgning samt andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug må således ikke finde sted. Vi har som erhvervsskole adgang til undervisningsministeriets sektornet og dermed til internettet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor skal maskinerne kun anvendes til undervisningsformål. Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning. Computerne må ikke benyttes til private spil, kopier af brugerprogrammer må ikke medbringes, og i det hele taget skal de regler, der udstikkes vedr. computernes brug, følges. Overtrædelse af disse regler vil ved særligt grove overtrædelser f.eks. hackervirksomhed medføre udelukkelse fra at anvende skolens dataudstyr. Skolens it afdeling overvåger samtlige maskiner, og brugeres adfærd på nettet gemmes i log. vis respekt og hensynsfuldhed overfor»både mediet og dine medbrugere. Alle skal overholde almindelig god EDB-etik på internettet. Man må f.eks. ikke sende anonym post eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.m. skal overholdes. Kopiering til eget brug er dog almindeligvis accepteret. Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som man foretager (udtalelser, kopiering m.m.). Undgå unødig udskrivning vær økonomisk og økologisk! I det hele taget: vis respekt og hensynsfuldhed overfor både mediet og dine medbrugere. DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN / FRAVÆRSBESKED Der er mødepligt til undervisningen. Fravær registreres for hver time, hvad enten der er tale om sygdom eller anden form for fravær, og skolen kan udelukke elever, der har uacceptabelt fravær, fra fortsat undervisning. Du har pligt til at underrette skolen i tilfælde af sygdom eller andet fravær. Du skal selv registrere fraværet på elevplan, klik på fraværsbesked*, senest kl den samme dag, fraværet finder sted. Efter kl skal du ringe til Kundecentret. For sengeliggende skolehjemselever under 18 år kan uddannelseslederen skrive under. For elever med uddannelsesaftale gælder, at sygemelding skal foretages til både skolen under et skoleophold og til din mester. Et fravær, der ikke er dokumenteret, betragtes som ulovligt fravær. Fritagelse for en del af en undervisningslektion kan gives af den enkelte lærer fritagelse for hele lektioner eller enkelte hele dage af uddannelseslederen. Kun i helt specielle tilfælde kan der påregnes fritagelse for undervisningen i længere perioder og kun efter forudgående aftale med uddannelseslederen. Alle anmodninger om fritagelse for undervisning på hele dage eller perioder søges på en fritagelsesattest forudgående og senest 2 dage, før fritagelsen skal gælde. For elever under 18 år gælder de samme betingelser som under fraværsbestemmelser. Fritagelsesattester findes på ortalen under Uddannelse. * Du kan også sende en fraværsbesked, ved at sende en sms med "Syg [fraværsbesked]" til

15 ANDRE REGLER Under arbejde i visse værksteder kræves der sikkerhedsmæssig forsvarlig påklædning og fodtøj. Dette er afhængigt af værkstedstypen. Det medfører bortvisning at indtage alkohol i undervisningstiden eller på tidspunkter, der kan sidestilles hermed, f.eks. studierejser og ekskursioner. Det er heller ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand. Det medfører bortvisning at opbevare, indtage eller være påvirket af hash eller andre stoffer på skolens område. Dette gælder også ved arrangementer, der er placeret uden for skoletiden. I undervisningstiden er brug af mobiltelefoner ikke tilladt, og de skal være slukkede. Skolen er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed. Derfor skal samværet være præget af gensidig respekt. Dette betyder, at ingen elever, lærere, øvrige ansatte eller andre der færdes på skolen må udsættes for eller udsætte andre for nedværdigende eller krænkende handlinger. Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, særlige festdage og lignende. Der skal vises hensyn, omtanke og respekt, når det gælder andres aktive deltagelse i undervisningen, når det gælder optræden ved skolesamlinger eller andre underholdende indslag, og når det gælder omtale af andre mennesker i publikationer som f.eks. Blå Bog eller medier som f.eks. Facebook. Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via internet, interne netkonferencer, s, sms, billedoptagelser på mobiltelefoner, billeder på internettet og lignende samt brug af ringeagtende eller kønsdiskriminerende udtryk om andre tolereres ikke. Elever og personale på Herningsholm Erhvervsskole må ikke udsættes for»passiv rygning imod deres vilje. Skolen forventer, at den enkelte elev forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal man rette sig efter de anvisninger, der gives af skolens ledelse og lærere. Skolen forventer, at alle er interesserede i, at de lokaler, man skal opholde sig i, er ordentlige og ryddelige og derved fremtræder så tiltalende og indbydende som muligt. En forudsætning herfor er, at alle medvirker hertil blandt andet ved, at man er skånsomme overfor møbler og inventar samt undlader at henkaste papir og affald, men benytter de opstillede papirkurve og anvender de udenfor opstillede. Skolen forbeholder sig ret til at opkræve eventuel erstatning/bortvise elever, såfremt eleven groft forsømmer sig mod skolens udstyr/inventar. Enhver overtrædelse af skolens ordensreglement og rygepolitik vil, hvis tilrettevisning eller advarsel ikke hjælper, kunne medføre bortvisning fra skolen. SKOLENS RYGEOLITIK OLITIK OM RØGFRIE MILJØER Ifølge lov om røgfri miljøer er skolen et røgfrit område. Du må hverken ryge i skolens bygninger eller på skolens udendørs arealer, herunder også parkeringspladser. Overtrædelse vil være bortvisningsgrund. Rygning kan foregå på fortov på nærmeste offentlige vej. E-cigaretter er også omfattet af reglerne. R E G L E R 15

16 IT-RETNINGSLINJER It-løsningen, dvs. hardware og software i form af pc er, lokalnet, Internet og printere, er anskaffet til brug for undervisningen på Herningsholm Erhvervsskole. Herningsholm Erhvervsskoles udstyr må ikke benyttes til andre aktiviteter end: 1. Undervisning 2. Løsning af stillede opgaver til støtte for undervisningen 3. Egne fagligt relaterende eksperimenter Kommerciel brug er ikke tilladt. Skolens udstyr må naturligvis kun benyttes til lovlige aktiviteter. HVEM HAR ADGANG Adgang til Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, forudsætter studieaktivitet på Herningsholm Erhvervsskole. Billedlegitimation bør til enhver tid medbringes på Herningsholm Erhvervsskole, idet man kan blive bedt om identifikation mht. ens forhold til Herningsholm Erhvervsskole. KONTROL, LOGNING M.V. Herningsholm It-center kan til enhver tid logge og undersøge samtlige aktiviteter, der finder sted på Herningsholm Erhvervsskoles udstyr. Hvis der under disse kontroller findes piratsoftware og andet ulovligt materiale er Herningsholm It-center i sin ret til at fjerne disse og uden varsel indberette den pågældende studerende til relevante myndigheder. Hvis en studerende forhindrer denne kontrol ved eksempelvis at fjerne Herningsholm It-centers rettigheder til filer og data på Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, betragtes dette som misbrug på linie med alle andre overtrædelser og kan i yderste konsekvens føre til tab af brugernavn og evt. bortvisning fra uddannelsen. ADGANGSRETTIGHEDER OG ERSONLIGE DATA Bruger Id og password er personligt og må ikke overdrages til andre. Man forpligter sig til at skifte password jævnlig for at sikre, at ingen andre kender dette. Ved misbrug eller mistanke om misbrug skal man øjeblikkeligt underrette Herningsholm It-center. Alle studerende på Herningsholm Erhvervsskole har adgang til et personligt katalog på serveren. Dette personlige katalog er ikke tilgængeligt for andre end personen selv og Herningsholm It-center. Hvis en studerende på uretmæssigt vis får adgang til andres data, betragtes dette som misbrug. ULOVLIGE AKTIVITETER Hvis en studerende benytter Herningsholm Erhvervsskoles udstyr til at skaffe sig adgang eller forsøge at skaffe sig adgang til it-løsninger, som denne ikke retsmæssigt har adgang til, vil de relevante system ejere samt eventuelle myndigheder i yderste konsekvens blive underrettet. Dette indebærer, at det er forbudt at: 1. Kopiere skolens programmer. 2. Indlægge andre programmer på skolens udstyr af nogen art, herunder spil, shareware og freeware programmer. I specielle tilfælde kan indlæggelse af specifikke programmer aftales med Herningsholm It-center. 3. Ændre i opsætningerne på pc erne. 4. Sende SAM-mail til andre både interne- og eksterne brugere. Hvis Herningsholm Erhvervsskole konstaterer ulovlige aktiviteter, kan den studerendes navn samt beskrivelsen af aktiviteterne i yderste konsekvens blive overgivet til relevante interesseorganisationer og/eller myndigheder. ANVENDELSE AF RIVAT UDSTYR Opkobling af privat udstyr til Herningsholm Erhvervsskoles it-løsning må alene ske trådløst. Der må under ingen omstændigheder tilkobles privat udstyr til skolens it-løsning ved brug af kabler. uden forudgående skriftlig aftale fra Herningsholm It-center. 16

17 GODSKRIVNING Du kan søge om fritagelse for eksamen i et grundfag, hvis du kan dokumentere at have bestået eksamen på samme eller højere niveau. Du kan med samme begrundelse søge fritagelse for undervisning i et grundfag. En sådan fritagelse vil dog være betinget af, at undervisningen i det pågældende fag gennemføres uden sammenhæng med og ikke anses som forudsætning for opfyldelse af mål, i den øvrige del af uddannelsen. Ansøgninger om fritagelse sker på ansøgningsskema, som udleveres af faglæreren. Kopi af relevante eksamensbeviser vedlægges ansøgningen. Ansøgningen afleveres hurtigst muligt og ikke senere end 2 uger efter starten på undervisningen i faget. Den ansvarlige for eksamen og uddannelseslederen tager efter drøftelse med læreren stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. I den forbindelse kan det kræves, at du fremviser originale eksamensbeviser. Afgørelse om fritagelser meddeles af kontaktlæreren og indgår i uddannelsesplanen. KARAKTERSKALA Den 1. august 2007 trådte den nye karakterskala med 7 trin på erhvervsuddannelserne i kraft. 12 FOR DEN FREMRAGENDE RÆSTATION Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 FOR DEN FORTRINLIGE RÆSTATION Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 FOR DEN GODE RÆSTATION Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler. 4 FOR DEN JÆVNE RÆSTATION Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 FOR DEN TILSTRÆKKELIGE RÆSTATION Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 00 FOR DEN UTILSTRÆKKELIGE RÆSTATION Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. -3 FOR DEN RINGE RÆSTATION Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 17

18 EKSAMEN OG STANDUNKTSKARAKTER Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen indstiller skolen dig til eksamen og/eller der afgives standpunktskarakter. Du kan normalt kun indstilles/modtage standpunktskarakter, hvis du har deltaget i undervisningen, har afleveret de skriftlige opgaver og har fået disse godkendt af din lærer, i et omfang der af skolen skønnes tilstrækkeligt. Kan en lærer ikke indstille dig til eksamen/afgive standpunktskarakter, forelægges dette for den eksamensansvarlige og uddannelseslederen. Skolen afgør efter drøftelse med din lærer, om du kan indstilles til eksamen, eller om der kan afgives standpunktskarakter. Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen»indstiller skolen dig til eksamen Kan du ikke indstilles til eksamen, eller mangler du standpunktskarakterer, får det de konsekvenser, der fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse. Der kan ikke udstedes bevis for gennemført skoleperiode, og dette medfører normalt, hvis du ikke senere i uddannelsesforløbet indstilles til eksamen, at du intet bevis får for gennemført uddannelse. Manglende karakterer (eksamens- eller standpunktskarakterer) på grundforløbet medfører, at der ikke kan udstedes bevis for gennemført grundforløb. 18

19 EKSAMENS- REGLEMENT Ved de skriftlige prøver skal eleven senest være til stede 10 minutter før eksamens start. Elever, der kommer for sent til en skriftlig eksamen, kan normalt ikke deltage i pågældende prøve, men må indstille sig til en ny prøve. Eleven skal sætte sig ved det bord, som er forsynet med elevens eksamensnr. i henhold til karakterlisten. Bortset fra de tilladte hjælpemidler må der ikke medbringes bøger, papir, kommunikationsudstyr (mobiltelefon el. lign.) eller optegnelser af nogen art, mapper, tasker m.v. i prøvelokalet. Ønsker en elev at henvende sig til en af de tilsynsførende, må det ske ved stilfærdigt at give tegn. Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken med ord eller tegn. De tilsynsførende må ikke meddele eleverne nogen oplysning vedrørende opgaven. Det udleverede papir skal ligge fladt på bordet og må ikke deles i mindre stykker. De udleverede opgavesæt må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Opgaver kan dog af lederen bringes fra ét prøvelokale til et andet, hvis det er nødvendigt. Ved aflevering af besvarelserne skal eleven have forsynet forsiden af hvert ark papir med egenhændigt skrevet navn og nummer i henhold til karakterlisten. Forsiden skal endvidere være forsynet med skolens navn, prøvens og opgavens art samt holdnummer. Besvarelser, der ønskes bedømt, skal være skrevet med holdbar skrift. Kladden skal afleveres adskilt fra, men sammen med besvarelsen. Opgavesættet kan, forudsat prøvetiden er udløbet, beholdes af eleven. Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en tilsynsførende. Når en elev har afleveret sin besvarelse af opgaven, skal eleven forlade prøvelokalet. 19

20 KLAGER OVER MANGEL VED EKSAMEN Skolen tilbyder fire eksamensterminer fordelt hen over skoleåret. Desuden får eleven en mundtlig og skriftlig eksamensorientering ved offentliggørelsen af eksamensfag. TIDSTILLÆG TIL EKSAMEN Skolen kan for enkelte elever fastsætte forlænget tid til en prøve eller eksamen, hvis eleven har et handicap m.m., som vil blive kendt berettiget til specialpædagogisk støtte. Skolens ledelse foretager en individuel vurdering af den enkelte elevs vanskeligheder og eventuelle behov for forlænget tid til eksamen. Fremmedsprogede elever, der i øvrigt ikke har specialpædagogiske problemer i forhold til deres uddannelse, vil med baggrund i sproglige vanskeligheder, efter individuel vurdering foretaget af elevens studievejleder, kunne få forlænget tid til en prøve. KLAGER OVER EKSAMEN Klager over eksamen meddeles skolen skriftligt senest 2 uger efter meddelelse af karakteren, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25395). Klagen forelægges eksaminator og censor til udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen. Herefter afgør skolen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Den skriftlige afgørelse kan resultere i ombedømmelse, omprøve eller afvisning. Afgørelsen meddeles elev, eksaminator og censor. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen om grundfag i erhvervs-uddannelserne, for så vidt angår retslige mangler, skal indgives til skolen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. KLAGER OVER STANDUNKTSKARAKTERER Klager over standpunktskarakter rettes i første omgang til den pågældende lærer for nærmere uddybelse. Ønsker klageren at fastholde klagen over standpunktskarakteren, skal denne afleveres skriftligt til skolen senest 2 uger efter meddelelsen af karakteren. Klagen forelægges den pågældende underviser til skriftlig udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen. Herefter afgør uddannelseslederen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Afgørelsen meddeles såvel elev som underviser. Eventuel anke skal ske til skolens direktør. Endelig afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet. 20

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere