VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE"

Transkript

1 EUD STUDIEHÅNDBOG

2 VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder, når du har svendebrevet i hånden, men du kan også vælge at blive selvstændig eller tage en videregående uddannelse. å Herningsholm Erhvervsskole handler det om at opnå faglighed, og derfor vil du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der uddannet i og har erfaring fra faget. De vil hjælpe og udfordre dig på din vej mod svendebrevet, så du bliver så fagligt dygtig som muligt. Vi forventer, at du også selv tager ansvaret for din uddannelse; at du møder til tiden og passer dine ting. å Herningsholm Erhvervsskole er der plads til dialog og forskellige meninger om tingene. Vi tror på, at alle har noget at byde ind med, og at der skal være plads til forskelle. Derfor stiller vi krav til, at du møder dine kammerater, undervisere og andre elever og ansatte på skolen med respekt og tolerance. Til gengæld kan du forvente, at vi behandler dig med respekt og tolerance. å Herningsholm Erhvervsskole handler det om at opnå faglighed, og derfor vil du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der»uddannet i og har erfaring fra faget. å de følgende sider får du praktiske oplysninger, som du helt sikkert får brug for i din hverdag på skolen. Hvis du derudover kommer til at mangle information og vejledning, har du mange muligheder for at få hjælp: Du kan altid henvende dig til din kontaktlærer og uddannelsesleder samt i vejledningscentret. Afslutningsvis ønsker vi dig velkommen på skolen. Vi håber, du bliver tilfreds med uddannelsen, undervisningen og samværet med kammerater og ansatte på skolen. Venlig hilsen Nils Hedegaard Uddannelsesdirektør

3 GRUNDFORLØBET... 4 GRUNDFORLØBSAKKER... 4 MERITAFKLARING... 4 ELEVLAN... 4 UDDANNELSESLEDERE... 5 ELEVDEMOKRATI OG UNDERVISNINGSMILJØ... 7 SKOLEDAGSKALENDER... 7 UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN... 8 SECIALÆDAGOGISK STØTTE... 9 SU... 9 AFBRYDELSE AF UDDANNELSEN... 9 TRANSORT... 9 TOG OG BUS... 9 BILER... 9 ANSØGNING OM BEFORDRINGSRABAT... 9 FORSIKRINGSFORHOLD KONTAKTLÆREREN MENTORORDNING LÆRERFRAVÆR KUNDECENTER UNDERVISNINGSMATERIALER LÆREBØGER ORDBØGER LOMMEREGNER IT-FACILITETER TRÅDLØST NETVÆRK SKOLEHJEM KANTINEN BIBLIOTEK ORDENSREGLER ANVENDELSE AF SKOLENS COMUTERE DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN / FRAVÆRSBESKED ANDRE REGLER SKOLENS RYGEOLITIK OLITIK OM RØGFRIE MILJØER IT-RETNINGSLINJER GODSKRIVNING KARAKTERSKALA EKSAMEN OG STANDUNKTSKARAKTER EKSAMENSREGLEMENT KLAGER OVER MANGEL VED EKSAMEN TIDSTILLÆG TIL EKSAMEN KLAGER OVER EKSAMEN KLAGER OVER STANDUNKTSKARAKTERER LÆRE- OG RAKTIKLADS FORMIDLING UDDANNELSESAFTALE MOB (MOBILITETSFREMMENDE YDELSER) SKOLERAKTIK EMMAKRITERIER OVERSIGTSKORT... 24

4 GRUND- FORLØBET GRUNDFORLØBSAKKER Det første led i en erhvervsuddannelse er grundforløbet. Grundforløbet varer fra 20 til 60 uger alt efter, hvilken grundforløbspakke, du har valgt eller skal til at vælge. Du har måske været til et informationsmøde eller på besøg i vejledningscentret, hvor du har haft et møde med en vejleder eller kontaktlærer. Her har I i en vejledningssamtale fundet frem til, hvilken grundforløbspakke, der vil give dig de bedste muligheder. Hvis du ikke har valgt grundforløbspakke inden start, vil der være mulighed for at få valget på plads i løbet af de første 2 uger, der er en introduktionsperiode. Her kan der også for nogle ske en justering af valget af grundforløbspakke. MERITAFKLARING Alt efter hvilket uddannelsesområde, du har valgt, vil der i løbet af introduktionsugerne foregå en eller flere former for screeninger. Dvs. en afprøvning af dit niveau på forskellige områder, så vi som skole har mulighed for at skrue den bedste undervisning sammen for dig. En del elever vil have meritmuligheder i faglige eller boglige fag. Dvs. en fritagelse for fag eller kompetencer, de allerede har i forvejen. ELEVLAN Du får et password til en kommunikationsplatform, der hedder Elevplan. Denne er et meget vigtigt redskab for kommunikationen mellem dig, skolen og den virksomhed, hvor du får eller allerede har praktikplads. Når du har møder med din kontaktlærer, kan I sammen gå ind på Elevplan og se på uddannelsesplanen og have overblik over bl.a. hvilke mål, du har nået. Her kan du og din kontaktlærer også skrive til hinanden. Vi forventer, at du som noget helt naturligt vænner sig til at bruge Elevplan som et vigtigt it-redskab i din erhvervsuddannelse. 4

5 UDDANNELSESLEDERE AFDELING OG UDDANNELSER UDD.LEDER/AFDELINGSLEDER Transport og logistik Chauffør Lager- og transportoperatør Lager- og logistikoperatør Lager- og procesoperatør Lufthavnsoperatør ostoperatør Togklargører Redder Brian H.Willadsen Bil, fly og andre transportmidler Cykel- og motorcykelmekaniker Automekaniker Lastvognsmekaniker Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker Karosserismed Brian H.Willadsen Strøm, styring og IT Elektriker Installation Styring/regulering Bygningsautomatik Kommunikation Data og kommunikation Automatik og proces eter Nielsen Bygge og anlæg Tømrer Bygningsnedker Møbelsnedker Maskinsnedker roduktionsassistent Holger Frahm VVS-energispecialist VVS-blikkenslager Ventilationstekniker eter Nielsen Murer Martin L. Holmgaard 5

6 roduktion og udvikling Industritekniker CNC tekniker Klejnsmed Bygnings- og landbrugssmed Rustfast klejnsmed Værktøjsmager lastmager Finmekaniker Skibsmekaniker Skibsmontør Køletekniker Teknisk designer er Sørensen Medieproduktion Mediegrafiker Web-integrator Helle Fogh ovlsen Krop og stil Frisør Erik Lundgaard Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Erik Lundgaard Merkantil HG Kontoruddannelse med specialer Detailhandelsuddannelse med specialer Handelsuddannelse med specialer Sundhedsservicesekretær HG Herning Helle Fogh ovlsen HG Ikast Ole List EUX Bygge og anlæg Strøm, styring og it roduktion og udvikling Martin L. Holmgaard 6

7 ELEVDEMOKRATI OG UNDERVISNINGSMILJØ Herningsholm Erhvervsskole har både afdelingsråd og et fælles elevråd. Afdelingsrådene er sammensat sådan: Fra hver klasse vælges en elevrepræsentant. Elevrepræsentanterne i en afdeling udgør»et afdelingsråd. Afdelingsrådet holder møde hver 14. dag. Hvert afdelingsråd vælger en afdelingsrepræsentant og en suppleant. Afdelingsrepræsentanterne fra alle skolens afdelinger udgør elevrådet. Afdelingsrepræsentanten og suppleanten deltager også som elevrepræsentanter i skolens sikkerhedsarbejde jvn.f. Lov nr. 166 af 14. marts 2001: "Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. SKOLEDAGSKALENDER 2014/2015 GRUNDFORLØB 29. maj maj Kr. Himmelfartsdag 9. juni 2. insedag 5. juni Grundlovsdag 13. oktober oktober 22. december - 4. januar februar 30. marts - 6. april Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie Undervisningsfri/praktikpladssøgning/ virksomhedsforlagt undervisning/ferie 1. maj St. Bededag 7

8 UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN I løbet af din uddannelse kan du få brug for hjælp fra din vejleder. Det kan f.eks. dreje sig om: Statens Uddannelsesstøtte Ansøgning om befordringsrabat Uddannelsesmuligheder Mulighed for Specialpædagogisk Støtte raktikpladssøgning Valg af fag i relation til videreuddannelse Videreuddannelsesmuligheder Uddannelsesaftale Derudover kan du drøfte mere personlige forhold med vejlederen, der har tavshedspligt. Vejlederen træffes på sit kontor i bygning 5 på Lillelundvej, på HG Ikast, og på HG Herning. Vejledningen er åbent mandag fredag ANSVARSOMRÅDE NAVN, TLF.NR. OG Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bil, fly og andre transportmidler Transport og logistik Bygge og anlæg Brian Lund roduktion og udvikling Strøm, styring og it VVS John Andresen Merkantil HG, Ikast Else edersen Medieproduktion Merkantil HG, Herning Rikke Vang Sekretær Rikke Andreasen

9 SECIALÆDAGOGISK STØTTE Hvis du har læse-, skrive- eller regneproblemer eller har et fysisk handicap, kan du i visse tilfælde få tilbudt specialpædagogisk støtte. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt gør kontaktlæreren eller vejlederen opmærksom på problemet, så en eventuel særlig indsats kan sættes ind så tidligt i undervisningen som overhovedet muligt. Du kan søge SU, når du er»optaget på din uddannelse. AFBRYDELSE AF UDDANNELSEN Ønsker du at afbryde uddannelsen, skal du rette henvendelse til din vejleder. SU Du kan søge SU på når du er optaget på din uddannelse. Dog tidligst en måned før studiestart. Husk at bestille enten NemID (på eller pinkode. TRANSORT TOG OG BUS Afgangstider for bybusserne til og fra stationen finder du på Herning Kommunes hjemmeside under borger/veje og trafik/ kollektiv trafik.» BILER Kommer du i bil, må du kun parkere i de afmærkede båse på skolens parkeringspladser. For at undgå at biler parkerer på brandveje, redningsveje, fortove, ved busstopsteder, på græsarealer og i indkørsler, har skolen en aftale med Europark. Det betyder, at det koster den sædvanlige bødetakst på kr. 590, hvis man holder uden for de opmærkede båse. ANSØGNING OM BEFORDRINGSRABAT Du har mulighed for at søge om tilskud til dine transportudgifter. Du skal søge om tilskud på under forsikringsforhold 9

10 FORSIKRINGSFORHOLD Skolen har som Statsinstitution ikke lov til at tegne forsikringer, der dækker elever. Det drejer sig f.eks. om: 1. Tyveri Hav aldrig værdigenstande med dig, som ikke er strengt nødvendige for dig i løbet af dagen. Sørg for at have de nødvendige værdigenstande med dig eller lås dem ind i et af de skabe, der er stillet til rådighed. 2. Tilskadekomst ved arbejdet i skolens værksteder Følg altid de sikkerhedsmæssige foreskrifter spørg hellere læreren én gang for meget end én for lidt. Skolen anbefaler, at du har en fuldtids ulykkesforsikring. KONTAKTLÆREREN Kontaktlæreren er din faste rådgiver, og den du drøfter alle spørgsmål med, som knytter sig til undervisningen og dine læreprocesser. Sammen med kontaktlæreren vælges og justeres de læringsforløb, som indgår i din uddannelsesplan, ligesom det også er kontaktlæreren, der sammen med øvrige lærere og dig vurderer de resultater, du har opnået. LÆRERFRAVÆR Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de planlagte timer. Vi forsøger altid at finde en vikar, men det er ikke altid, det lykkes. Ved længerevarende sygdom sættes der altid vikar på. Forsøg altid at orientere dig på elevplan.dk 10

11 KUNDECENTER Administrationen af alle EUD-uddannelserne er samlet på Lillelundvej. I kundecentret sidder der en medarbejder for hvert område, som varetager alt det administrative arbejde (indmeldelse, holdplaceringer, karakterer, beviser, sygemeldinger): ANSVARSOMRÅDE NAVN OG DIREKTE TLF. NR. Bygge og anlæg (grf) Snedker/Maskinsnedker SU-koordinator VVS/Energitekniker (smed) Træfagenes byggeuddannelse Birgit Gammelmark roduktion og udvikling (grf) Industri- og CNC-tekniker Smed (ikke energitekniker) Teknisk designer Lene Simonsen Transport og logistik (grf) Bil, fly og andre transportmidler (grf) Cykel- og motorcykeluddannelsen Jacqueline Boesen Skolepraktik Teknisk EUD ia Sørensen EUX Murer Majbrit Hald Løvstad Merkantil HG Herning (grf) Medieproduktion (grf) Mediegrafiker SU-koordinator Ella Madsen Detailhandel Skolepraktik Merkantil EUD Erna Jakobsen Strøm, styring og It, Elektriker Jacqueline Boesen Merkantil HG Ikast (grf) Krop og stil Frisør Sundhed omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Stine Hebsgaard Sundhedsservicesekretær Kontoruddannelsen Handelsuddannelsen Rikke Amtrup Jensen Kontoret er åbent mandag torsdag fredag

12 UNDERVISNINGS- MATERIALER LÆREBØGER Du kan låne alle lærebøger af skolen. Hovedparten af disse er kun til udlån, og du må ikke skrive i dem. I visse uddannelser, hvor bøgerne bruges gennem hele uddannelsen, anbefaler skolen, at du selv køber dem. Enkelte af bøgerne vil dog være engangs-materialer, som du må beholde. Bøgerne vil blive udleveret, når du skal bruge dem. Husk at skrive dit navn i alle bøger. Inden du afslutter grundforløbet, vil du få en liste over, hvilke bøger du har lånt af skolen, og som du skal tilbagelevere. Du skal erstatte bortkomne bøger. Hvis du har en uddannelsesaftale, kan skolen på enkelte uddannelser bede dig købe bøger, som din mester skal betale. ORDBØGER Du kan ikke låne ordbøger af skolen. Hvis du ikke allerede har ordbøger til sprogfagene og dansk, må du regne med, at du skal ud at købe ordbøger. Dine undervisere vil fortælle dig, hvilke ordbøger du bør købe. Husk, at du til de fleste eksamener må medbringe ordbøger. Der findes ordbøger på skolens netværk. De kan benyttes fra alle pc ere. LOMMEREGNER Du kan ikke låne lommeregner af skolen. Har du ingen lommeregner, skal du købe en. I for eksempel regnskabsfag, matematik og naturfag er det nødvendigt at have en lommeregner for at kunne løse opgaverne. IT-FACILITETER Som elev på Herningsholm Erhvervsskole vil du komme til at arbejde med it, der anvendes som en integreret del af undervisningen. Af sikkerhedsmæssige grunde er der en række regler for brugen af it-udstyret. Se ordensregler. Du får din egen konto og password, og du får mulighed for at surfe på internettet også efter skoletid. Det er dog vigtigt, at du overholder vores regler, da du ellers vil blive lukket ude af systemet TRÅDLØST NETVÆRK Vi har installeret et trådløst netværk de fleste steder, der kan bruges sammen med bærbare computere, skolen godkender. 12

13 Til skolen er knyttet et skolehjem, hvor du kan bo, hvis du er skolehjemsberettiget. Hvis du er skolehjemsberettiget og ikke ønsker at benytte dig af tilbuddet, skal du give skolen besked, inden skoleopholdet begynder. Læs mere om skolehjemmet på vores hjemmeside, eller spørg din vejleder. Erik Randrup Smed Birgitte Vork Nielsen SKOLEHJEM å skolen er der flere kantiner, og vi forventer, at du rydder op efter dig. Brugt service på afrydningsvognene, mælkekartoner og papir skal i affaldsposerne. Stolene hænges op under bordene. Så kantinen kan fremtræde så ryddelig og indbydende som muligt. KANTINEN Skolen har sit eget bibliotek. Mediateket kan bruges af alle elever og ansatte ved Herningsholm Erhvervsskole. Der er mulighed for at låne bøger og tidsskrifter. Materialer, som ikke er i biblioteket, kan muligvis skaffes fra andre biblioteker. Bibliotekets pc ere kan bruges til informationssøgning på internettet.du kan læse mere på bibliotekets egen hjemmeside: BIBLIOTEK13

14 O R D E N S - 14 ANVENDELSE AF SKOLENS COMUTERE Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere må kun bruges i forbindelse med undervisning og informationssøgning samt andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug må således ikke finde sted. Vi har som erhvervsskole adgang til undervisningsministeriets sektornet og dermed til internettet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor skal maskinerne kun anvendes til undervisningsformål. Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning. Computerne må ikke benyttes til private spil, kopier af brugerprogrammer må ikke medbringes, og i det hele taget skal de regler, der udstikkes vedr. computernes brug, følges. Overtrædelse af disse regler vil ved særligt grove overtrædelser f.eks. hackervirksomhed medføre udelukkelse fra at anvende skolens dataudstyr. Skolens it afdeling overvåger samtlige maskiner, og brugeres adfærd på nettet gemmes i log. vis respekt og hensynsfuldhed overfor»både mediet og dine medbrugere. Alle skal overholde almindelig god EDB-etik på internettet. Man må f.eks. ikke sende anonym post eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.m. skal overholdes. Kopiering til eget brug er dog almindeligvis accepteret. Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som man foretager (udtalelser, kopiering m.m.). Undgå unødig udskrivning vær økonomisk og økologisk! I det hele taget: vis respekt og hensynsfuldhed overfor både mediet og dine medbrugere. DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN / FRAVÆRSBESKED Der er mødepligt til undervisningen. Fravær registreres for hver time, hvad enten der er tale om sygdom eller anden form for fravær, og skolen kan udelukke elever, der har uacceptabelt fravær, fra fortsat undervisning. Du har pligt til at underrette skolen i tilfælde af sygdom eller andet fravær. Du skal selv registrere fraværet på elevplan, klik på fraværsbesked*, senest kl den samme dag, fraværet finder sted. Efter kl skal du ringe til Kundecentret. For sengeliggende skolehjemselever under 18 år kan uddannelseslederen skrive under. For elever med uddannelsesaftale gælder, at sygemelding skal foretages til både skolen under et skoleophold og til din mester. Et fravær, der ikke er dokumenteret, betragtes som ulovligt fravær. Fritagelse for en del af en undervisningslektion kan gives af den enkelte lærer fritagelse for hele lektioner eller enkelte hele dage af uddannelseslederen. Kun i helt specielle tilfælde kan der påregnes fritagelse for undervisningen i længere perioder og kun efter forudgående aftale med uddannelseslederen. Alle anmodninger om fritagelse for undervisning på hele dage eller perioder søges på en fritagelsesattest forudgående og senest 2 dage, før fritagelsen skal gælde. For elever under 18 år gælder de samme betingelser som under fraværsbestemmelser. Fritagelsesattester findes på ortalen under Uddannelse. * Du kan også sende en fraværsbesked, ved at sende en sms med "Syg [fraværsbesked]" til

15 ANDRE REGLER Under arbejde i visse værksteder kræves der sikkerhedsmæssig forsvarlig påklædning og fodtøj. Dette er afhængigt af værkstedstypen. Det medfører bortvisning at indtage alkohol i undervisningstiden eller på tidspunkter, der kan sidestilles hermed, f.eks. studierejser og ekskursioner. Det er heller ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand. Det medfører bortvisning at opbevare, indtage eller være påvirket af hash eller andre stoffer på skolens område. Dette gælder også ved arrangementer, der er placeret uden for skoletiden. I undervisningstiden er brug af mobiltelefoner ikke tilladt, og de skal være slukkede. Skolen er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed. Derfor skal samværet være præget af gensidig respekt. Dette betyder, at ingen elever, lærere, øvrige ansatte eller andre der færdes på skolen må udsættes for eller udsætte andre for nedværdigende eller krænkende handlinger. Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, særlige festdage og lignende. Der skal vises hensyn, omtanke og respekt, når det gælder andres aktive deltagelse i undervisningen, når det gælder optræden ved skolesamlinger eller andre underholdende indslag, og når det gælder omtale af andre mennesker i publikationer som f.eks. Blå Bog eller medier som f.eks. Facebook. Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via internet, interne netkonferencer, s, sms, billedoptagelser på mobiltelefoner, billeder på internettet og lignende samt brug af ringeagtende eller kønsdiskriminerende udtryk om andre tolereres ikke. Elever og personale på Herningsholm Erhvervsskole må ikke udsættes for»passiv rygning imod deres vilje. Skolen forventer, at den enkelte elev forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal man rette sig efter de anvisninger, der gives af skolens ledelse og lærere. Skolen forventer, at alle er interesserede i, at de lokaler, man skal opholde sig i, er ordentlige og ryddelige og derved fremtræder så tiltalende og indbydende som muligt. En forudsætning herfor er, at alle medvirker hertil blandt andet ved, at man er skånsomme overfor møbler og inventar samt undlader at henkaste papir og affald, men benytter de opstillede papirkurve og anvender de udenfor opstillede. Skolen forbeholder sig ret til at opkræve eventuel erstatning/bortvise elever, såfremt eleven groft forsømmer sig mod skolens udstyr/inventar. Enhver overtrædelse af skolens ordensreglement og rygepolitik vil, hvis tilrettevisning eller advarsel ikke hjælper, kunne medføre bortvisning fra skolen. SKOLENS RYGEOLITIK OLITIK OM RØGFRIE MILJØER Ifølge lov om røgfri miljøer er skolen et røgfrit område. Du må hverken ryge i skolens bygninger eller på skolens udendørs arealer, herunder også parkeringspladser. Overtrædelse vil være bortvisningsgrund. Rygning kan foregå på fortov på nærmeste offentlige vej. E-cigaretter er også omfattet af reglerne. R E G L E R 15

16 IT-RETNINGSLINJER It-løsningen, dvs. hardware og software i form af pc er, lokalnet, Internet og printere, er anskaffet til brug for undervisningen på Herningsholm Erhvervsskole. Herningsholm Erhvervsskoles udstyr må ikke benyttes til andre aktiviteter end: 1. Undervisning 2. Løsning af stillede opgaver til støtte for undervisningen 3. Egne fagligt relaterende eksperimenter Kommerciel brug er ikke tilladt. Skolens udstyr må naturligvis kun benyttes til lovlige aktiviteter. HVEM HAR ADGANG Adgang til Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, forudsætter studieaktivitet på Herningsholm Erhvervsskole. Billedlegitimation bør til enhver tid medbringes på Herningsholm Erhvervsskole, idet man kan blive bedt om identifikation mht. ens forhold til Herningsholm Erhvervsskole. KONTROL, LOGNING M.V. Herningsholm It-center kan til enhver tid logge og undersøge samtlige aktiviteter, der finder sted på Herningsholm Erhvervsskoles udstyr. Hvis der under disse kontroller findes piratsoftware og andet ulovligt materiale er Herningsholm It-center i sin ret til at fjerne disse og uden varsel indberette den pågældende studerende til relevante myndigheder. Hvis en studerende forhindrer denne kontrol ved eksempelvis at fjerne Herningsholm It-centers rettigheder til filer og data på Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, betragtes dette som misbrug på linie med alle andre overtrædelser og kan i yderste konsekvens føre til tab af brugernavn og evt. bortvisning fra uddannelsen. ADGANGSRETTIGHEDER OG ERSONLIGE DATA Bruger Id og password er personligt og må ikke overdrages til andre. Man forpligter sig til at skifte password jævnlig for at sikre, at ingen andre kender dette. Ved misbrug eller mistanke om misbrug skal man øjeblikkeligt underrette Herningsholm It-center. Alle studerende på Herningsholm Erhvervsskole har adgang til et personligt katalog på serveren. Dette personlige katalog er ikke tilgængeligt for andre end personen selv og Herningsholm It-center. Hvis en studerende på uretmæssigt vis får adgang til andres data, betragtes dette som misbrug. ULOVLIGE AKTIVITETER Hvis en studerende benytter Herningsholm Erhvervsskoles udstyr til at skaffe sig adgang eller forsøge at skaffe sig adgang til it-løsninger, som denne ikke retsmæssigt har adgang til, vil de relevante system ejere samt eventuelle myndigheder i yderste konsekvens blive underrettet. Dette indebærer, at det er forbudt at: 1. Kopiere skolens programmer. 2. Indlægge andre programmer på skolens udstyr af nogen art, herunder spil, shareware og freeware programmer. I specielle tilfælde kan indlæggelse af specifikke programmer aftales med Herningsholm It-center. 3. Ændre i opsætningerne på pc erne. 4. Sende SAM-mail til andre både interne- og eksterne brugere. Hvis Herningsholm Erhvervsskole konstaterer ulovlige aktiviteter, kan den studerendes navn samt beskrivelsen af aktiviteterne i yderste konsekvens blive overgivet til relevante interesseorganisationer og/eller myndigheder. ANVENDELSE AF RIVAT UDSTYR Opkobling af privat udstyr til Herningsholm Erhvervsskoles it-løsning må alene ske trådløst. Der må under ingen omstændigheder tilkobles privat udstyr til skolens it-løsning ved brug af kabler. uden forudgående skriftlig aftale fra Herningsholm It-center. 16

17 GODSKRIVNING Du kan søge om fritagelse for eksamen i et grundfag, hvis du kan dokumentere at have bestået eksamen på samme eller højere niveau. Du kan med samme begrundelse søge fritagelse for undervisning i et grundfag. En sådan fritagelse vil dog være betinget af, at undervisningen i det pågældende fag gennemføres uden sammenhæng med og ikke anses som forudsætning for opfyldelse af mål, i den øvrige del af uddannelsen. Ansøgninger om fritagelse sker på ansøgningsskema, som udleveres af faglæreren. Kopi af relevante eksamensbeviser vedlægges ansøgningen. Ansøgningen afleveres hurtigst muligt og ikke senere end 2 uger efter starten på undervisningen i faget. Den ansvarlige for eksamen og uddannelseslederen tager efter drøftelse med læreren stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. I den forbindelse kan det kræves, at du fremviser originale eksamensbeviser. Afgørelse om fritagelser meddeles af kontaktlæreren og indgår i uddannelsesplanen. KARAKTERSKALA Den 1. august 2007 trådte den nye karakterskala med 7 trin på erhvervsuddannelserne i kraft. 12 FOR DEN FREMRAGENDE RÆSTATION Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 FOR DEN FORTRINLIGE RÆSTATION Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 FOR DEN GODE RÆSTATION Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler. 4 FOR DEN JÆVNE RÆSTATION Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 FOR DEN TILSTRÆKKELIGE RÆSTATION Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 00 FOR DEN UTILSTRÆKKELIGE RÆSTATION Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. -3 FOR DEN RINGE RÆSTATION Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 17

18 EKSAMEN OG STANDUNKTSKARAKTER Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen indstiller skolen dig til eksamen og/eller der afgives standpunktskarakter. Du kan normalt kun indstilles/modtage standpunktskarakter, hvis du har deltaget i undervisningen, har afleveret de skriftlige opgaver og har fået disse godkendt af din lærer, i et omfang der af skolen skønnes tilstrækkeligt. Kan en lærer ikke indstille dig til eksamen/afgive standpunktskarakter, forelægges dette for den eksamensansvarlige og uddannelseslederen. Skolen afgør efter drøftelse med din lærer, om du kan indstilles til eksamen, eller om der kan afgives standpunktskarakter. Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen»indstiller skolen dig til eksamen Kan du ikke indstilles til eksamen, eller mangler du standpunktskarakterer, får det de konsekvenser, der fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse. Der kan ikke udstedes bevis for gennemført skoleperiode, og dette medfører normalt, hvis du ikke senere i uddannelsesforløbet indstilles til eksamen, at du intet bevis får for gennemført uddannelse. Manglende karakterer (eksamens- eller standpunktskarakterer) på grundforløbet medfører, at der ikke kan udstedes bevis for gennemført grundforløb. 18

19 EKSAMENS- REGLEMENT Ved de skriftlige prøver skal eleven senest være til stede 10 minutter før eksamens start. Elever, der kommer for sent til en skriftlig eksamen, kan normalt ikke deltage i pågældende prøve, men må indstille sig til en ny prøve. Eleven skal sætte sig ved det bord, som er forsynet med elevens eksamensnr. i henhold til karakterlisten. Bortset fra de tilladte hjælpemidler må der ikke medbringes bøger, papir, kommunikationsudstyr (mobiltelefon el. lign.) eller optegnelser af nogen art, mapper, tasker m.v. i prøvelokalet. Ønsker en elev at henvende sig til en af de tilsynsførende, må det ske ved stilfærdigt at give tegn. Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken med ord eller tegn. De tilsynsførende må ikke meddele eleverne nogen oplysning vedrørende opgaven. Det udleverede papir skal ligge fladt på bordet og må ikke deles i mindre stykker. De udleverede opgavesæt må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Opgaver kan dog af lederen bringes fra ét prøvelokale til et andet, hvis det er nødvendigt. Ved aflevering af besvarelserne skal eleven have forsynet forsiden af hvert ark papir med egenhændigt skrevet navn og nummer i henhold til karakterlisten. Forsiden skal endvidere være forsynet med skolens navn, prøvens og opgavens art samt holdnummer. Besvarelser, der ønskes bedømt, skal være skrevet med holdbar skrift. Kladden skal afleveres adskilt fra, men sammen med besvarelsen. Opgavesættet kan, forudsat prøvetiden er udløbet, beholdes af eleven. Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en tilsynsførende. Når en elev har afleveret sin besvarelse af opgaven, skal eleven forlade prøvelokalet. 19

20 KLAGER OVER MANGEL VED EKSAMEN Skolen tilbyder fire eksamensterminer fordelt hen over skoleåret. Desuden får eleven en mundtlig og skriftlig eksamensorientering ved offentliggørelsen af eksamensfag. TIDSTILLÆG TIL EKSAMEN Skolen kan for enkelte elever fastsætte forlænget tid til en prøve eller eksamen, hvis eleven har et handicap m.m., som vil blive kendt berettiget til specialpædagogisk støtte. Skolens ledelse foretager en individuel vurdering af den enkelte elevs vanskeligheder og eventuelle behov for forlænget tid til eksamen. Fremmedsprogede elever, der i øvrigt ikke har specialpædagogiske problemer i forhold til deres uddannelse, vil med baggrund i sproglige vanskeligheder, efter individuel vurdering foretaget af elevens studievejleder, kunne få forlænget tid til en prøve. KLAGER OVER EKSAMEN Klager over eksamen meddeles skolen skriftligt senest 2 uger efter meddelelse af karakteren, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25395). Klagen forelægges eksaminator og censor til udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen. Herefter afgør skolen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Den skriftlige afgørelse kan resultere i ombedømmelse, omprøve eller afvisning. Afgørelsen meddeles elev, eksaminator og censor. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen om grundfag i erhvervs-uddannelserne, for så vidt angår retslige mangler, skal indgives til skolen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. KLAGER OVER STANDUNKTSKARAKTERER Klager over standpunktskarakter rettes i første omgang til den pågældende lærer for nærmere uddybelse. Ønsker klageren at fastholde klagen over standpunktskarakteren, skal denne afleveres skriftligt til skolen senest 2 uger efter meddelelsen af karakteren. Klagen forelægges den pågældende underviser til skriftlig udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen. Herefter afgør uddannelseslederen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Afgørelsen meddeles såvel elev som underviser. Eventuel anke skal ske til skolens direktør. Endelig afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet. 20

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere