Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00"

Transkript

1 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert, pr. girokort kr 22,00 Fast overførsel mellem egne konti i øns Bank, uden kreditnota Oprettelse/ændring af fast overførsel kr 22,00 Overførsel mellem konti i øns Bank uden kreditnota kr 22,00 Overførsel mellem konti i øns Bank med kreditnota kr 28,00 Overførsel til konti udenfor øns Bank, uden kreditnota kr 28,00 Overførsel til konti udenfor øns Bank med kreditnota kr 55,00 Betalinger, overførsler for ikke kunder Overførsel u/kvittering kr 55,00 Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 Årlig boksleje: Kundebokse 6 x 20 cm. Stege/Fanefjord/Kongsted Gebyrkode 01 kr 350,00 6 x 31 cm. Stege/Præstø Gebyrkode 02 kr 400,00 7 x 30 cm. Fanefjord/Kongsted Gebyrkode 02 kr 400,00 10 x 31 cm. Stege/Præstø/Kongsted Gebyrkode 03 kr 450,00 30 x 30 cm. Stege Gebyrkode 05 kr 775,00 30 x 55 cm. Fanefjord Gebyrkode 06 kr 1.000,00 Opboring af boks Efter regning Nye nøgler Efter regning Døgnbokse Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde Gebyrkode 10 Årligt kr 900,00 BudgetService BudgetService - Årligt budgetskema kr 875,00 Større tidsmæssige justeringer af budget + yderligere skema kr 475,00 Checks Side 1 af 13

2 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Checksæt, neutrale Pr. stk. kr 20,00 Kuverter til checksæt Pr. stk. kr 5,00 Fremfinding af dokumentløse clearede checks kr 400,00 Gavechecks, Bankchecks kr 50,00 Returnering p.g.a. manglende dækning kr 400,00 Spærring p.g.a. kontramandering kr 400,00 Andre spærringer Dekort (Beregnes af det hævede beløb) Opsparingskonto 0,031% Højrentekonto 1,000% Bolig- og Uddannelsesopsparinger (ved ikke formålsbestemt udbetaling) 0,375% Formuekonto 12 mdr. 0,250% Formuekonto 24 mdr. 0,500% Formuekonto 36 mdr. 0,750% illionærkonto 0,031% Opsagte beløb kan hæves 15 dage før og efter opsigelsesdatoen uden dekort (for illionærkonto dog først fra opsigelsesdato) Depot Opbevaring af ejerpantebreve (enhver art) i sikkerhedsdepot, efterbetalt 1/2 årligt kr 175,00 VP-Aktier og Investeringsforeninger Overførsel af VP-konti til andet PI (incl. dødsboer) kr. 175,00 pr. fondskode - Indeholder ax. kr 700,00 depotet udenlandske fondskoder koster det yderligere pr. fondskode evt. udl.omk. tillægges kr 325,00 Registrering af frigivelse og fuldmagt på VP-konti hos os kr 275,00 VP-Obligationer Rentemeddelelse - kan fravælges kr 25,00 Udtrækningsmeddelelse - kan fravælges kr 25,00 Transaktionsgebyr kr 25,00 + kr. 7,00 pr. mio. kr. nominelt Andre ændringer kr 25,00 Ændringsmeddelelse - kan fravælges kr 25,00 Øvrige ændringsmeddelelser - kan fravælges kr 25,00 Øvrige udskrifter kr 25,00 Rekvirerede udskrifter kr 30,00 VP-Kontogebyr kr 65,00 Fondskodeafgift pr. fondskode Pr. fondskode kr 30,00 Side 2 af 13

3 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Ikke-VP papirer Depotgebyr Danske - de første promille - resten 1,25 promille Udenlandske - de første : 3 promille in. pr. år kr 700,00 - resten: 2 promille in. pr. år kr 700,00 Udbytte/rente udenlandske værdipapirer/emmission Pr. fondskode kr 125,00 Pantebreve Pr. opkrævning kr 85,00 Påkrav (debitor - tilfalder kreditor) kr 160,00 Påkrav (kreditor - tilfalder øns Bank) kr 200,00 Øvrige omkostninger se under Kreditforeningslån side 12 Opgørelse af kunders pantebreve til tvangsauktion pr. sag kr 850,00 (opkræves direkte hos kreditor ved opgørelse) Diverse effekter (fremmede bankbøger, policer m.v.) Pr. effekt kr 125,00 inimumsgebyr depot - gælder dog ikke hvis depotet kun indeholder aktier in. pr. år kr 150,00 Deponeringskonto Oprettelse kr 850,00 Oprettelse ved ingen hæftelser kr 1.500,00 Døgnboks - se under Boks Engagementsoverførsel til andet P.I. Særlige indlån/lån/kreditter Pr. konto kr 425,00 Andre konti Herudover betales alm. oveførselsgebyr eller checkgebyr kr 55,00 Overførsel af VP konti - se Depot Formuepleje Pensioner Side 3 af 13

4 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr /2 % pr. aftale in. kr 275,00 Afregnes halvårligt med 1/4 % + Almindelig kurtage jf. nedenfor - uden min/max beløb Frie midler 1/2 % pr. aftale in. kr 275,00 Afregnes halvårligt med 1/4 % + Almindelig kurtage jf. nedenfor - uden min/max beløb Fondshandel Obligationer Via Netbank: 1,5 af kursværdi in. kr 65,00 1,50 af kursværdien, indtil kr ,00 og derudover - in. kr 245,00 Kursskæring 0,1 kurspoint. ax. kr 3.000,00 1,00 af kursværdien ved kr ,00 og derover - Kursskæring 0,1 kurspoint. Udenlandske obligationer 0,25% af kursværdien + udenlandske omkostninger in. kr 695,00 Aktier Via Netbank 0,30% af kursværdi in. kr 65,00 Aktier noteret på Fondsbørsens marked for ultralikvide, likvide og mindre omsatte aktier 0,75% af kursværdien indtil kr ,00 in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr ,00 og derover Unoterede aktier 1% af kursværdien -- Er aktiekurs under pari beregnes kurtage af det nominelle beløb, uanset noteringsform. in. kr 425,00 Handel med øns Bank aktier Aktie- & tegningsretter 1,00% af kursværdien in. kr 175,00 Udenlandske aktier 0,60% af kursværdien + udenlandske omk. in. kr 695,00 Sats rettes manuelt Side 4 af 13

5 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Investeringsforeninger Obligationsafdelinger fra Bankinvest, Sydinvest og Sparinvest Via Netbank: 1,5 af kursværdi in. kr 65,00 1,50 af kursværdien, indtil kr ,00 og derudover - in. kr 245,00 ax. kr 3.000,00 1,00 af kursværdien ved kr ,00 og derover - Aktieafdelinger & obligationsafdelinger foreninger, som ikke er nævnt ovenfor Via Netbank 0,30% af kursværdi in. kr 65,00 Aktier noteret på Fondsbørsens marked for ultralikvide, likvide og mindre omsatte aktier 0,75% af kursværdien indtil kr ,00 in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr ,00 og derover Fælles for al handel Limitgebyr - Limitordrer kan max. være gældende 20 dage, hvorefter de slettes uden varsel kr 100,00 Registrering af handelsfuldmagt til VP-depot i andet PI Pr. fuldmagt kr 275,00 Porto på nota hvis kunden ikke har e-boks kr 6,00 Handel mellem egne depoter tages der gebyr for den ene handel Forsendelse Fremsendelse af checkhæfter, kundechecks, FI-kort (portioner til kasserer o.l.) og valuta Plus porto kr 50,00 FI-kort direkte til de enkelte medlemmer/lejere (SOP) + pr. kort Plus porto kr 1,00 Forsikringer / Pensionskonti Deludbetalinger ved pensionering Pr. konto kr 850,00 Hel ophævelse i utide eller deludbetaling Pr. konto kr 850,00 Dødsbo opgørelse m. boafgift Pr. konto kr 850,00 Overførsel til andet pengeinstitut/forsikringsselskab Pr. konto kr 850,00 Oprettelse af forsikring til pantsætning Pr. konto kr 850,00 Side 5 af 13

6 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Tilbageførsel af for stort indskud Pr. konto kr 425,00 Ekstraordinær afregning af afgift Pr. konto kr 425,00 Sammenlægning af pensionsordninger Pr. konto kr 425,00 Afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner pr. konto kr 425,00 Forskud / bevilget overtræk Forskud/bevilget overtræk. 1 % af beløb fra kr. 0, ,00 in. kr 100,00 Forskud/bevilget overtræk. 1 % af beløb fra kr , ,00 in. kr 175,00 Forskud/bevilget overtræk. 1 % af beløb over kr ,00 in. kr 700,00 Garantier Garantiprovision: Garantier i øvrigt - kvartalsvis 31/3 + 30/6 + 30/9 + 31/12 3,0 % p.a. Garantier med fuld sikkerhed, fx obligationer Kvartal bagud 2,0 % p.a. Udfærdigelse af garantikontrakt kr 850,00 Sagsgarantier dl. bagud 1,5% p.a. Konverteringsgarantier dl. bagud 1,25 % p.a. Garantier for forhåndslån med provenu på spærret konto hos os dl. bagud 2,25 % p.a. Udfærdigelse af Sagsgar./Konverteringsgar./forhåndslångar. kr 1.300,00 For sags-, konverterings- og forhåndslånsgarantier gælder - min. 1 måned dl. bagud kr 100,00 Øvrige garantier og garantier med fuld sikkerhed - min. Kvartal bagud kr 225,00 Privat Købesumsgaranti (kun ved finansiering hos os ellers alm. provisionssatser) kr 3.000,00 Indbetalinger Kontantindbetalinger - på egen konto Kontantindbetalinger ikke-kunder kr 30,00 Kontogebyr Kontogebyr for basiskonto, forudbetalt Kvartalsvis kr 150,00 Oprettelse af valuta konto kr 850,00 Kontogebyr, valuta konto Årligt kr 800,00 Kort Fælles for alle kort Bestilling af kort Genbestilling af kort - fejl i kortet Genbestilling af kort - ødelagte eller mistede kort kr 225,00 Side 6 af 13

7 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Genbestilling af PIN-kode kr 50,00 Notakopi (Hvis nota er i overensstemmelse med d. fakturerede) Pr kopi kr 400,00 Returnering p.g.a. manglende dækning kr 400,00 Spærring af kort p.g.a. eget misbrug kr 400,00 Udbetaling i øns Bank pengeautomater Udbetaling i andre pengeautomater kr 6,00 - Gælder ikke for astercard med kredit Generelt for Dankort, VISA Dankort Betaling i forretninger Dankort Kortgebyr edankort Tilslutning VISA-Dankort Hastebestilling kr 200,00 Kortgebyr Årligt, forud kr 225,00 - Fordelskunde** Nulstilling af forbrugsgrænse kr 500,00 Udbetaling på VISA/DK i udlandet: 1% af beløbet min. kr. kr 30,00 astercard Debit Hastebestilling kr 300,00 Kortgebyr - astercard Debit Young Kortgebyr - astercard Debit Standard Årligt, forud kr 225,00 - Fordelskunde** Kortgebyr - astercard Debit Guld Årligt, forud kr 675,00 - Fordelskunde** Årligt, forud kr 300,00 Kortgebyr - astercard Debit Platin Årligt, forud kr 1.600,00 - Fordelskunde** Årligt, forud kr 1.200,00 Udbetaling i udlandet: 1% af beløbet min. kr. kr 50,00 astercard - Kreditkort Hastebestilling kr 300,00 Kortgebyr - astercard Standard Årligt, forud kr 300,00 - Fordelskunde** Side 7 af 13

8 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Kortgebyr - astercard Guld Årligt, forud kr 675,00 - Fordelskunde** Årligt, forud kr 300,00 Kortgebyr - astercard Platin Årligt, forud kr 1.600,00 - Fordelskunde** Årligt, forud kr 1.200,00 Kortgebyr - Familiekort Årligt, forud kr 100,00 Betalingspåmindelse kr 100,00 Kontanthævninger 2 %, min. kr 50,00 Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) Timepris Regulering af forbrugsgrænse kr 500,00 inimum rentetilskrivning Debet kr - Kredit kr 7,50 Jackpot, Børnekonto, Pensionskonti kr - ønter / Sedler Optælling af mønter - Kunder Optælling af mønter - Ikke-kunder kr 125,00 Udlevering af mønter - ikke kunder Pr. tut kr 5,00 Ufuldstændige sedler til incasso kr 125,00 Netbank og selvbetjening SS-Service SS-Service pr. år Forespørgsel på saldo (excl. afgift til teleselskab) Øvrige funktioner (excl. afgift til teleselskab) TelefonService TelefonService pr. år Forespørgsel på saldo (excl. afgift til teleselskab) Øvrige funktioner (excl. afgift til teleselskab) Netbank/obilbank Tilmelding/oprettelse - Privat Årlig. afgift (Opkræves årligt pr. den 31/12) kr 75,00 - Fordelskunde** Overførsel mellem egne konti i banken Overførsel til anden kunde kr 2,00 Side 8 af 13

9 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Fordelskunde** Overførsel til anden kunde Tilmelding/oprettelse - Erhverv Årlig. afgift (Opkræves årligt pr. den 31/12) kr 375,00 Overførsel mellem egne konti i banken Overførsel til anden kunde kr 2,00 Kvittering for overførsler (kan fravælges) pr. stk. kr 35,00 Infoservice sms og PBS Betaling via pbs Afvisning af betaling (af kunde) Afvisning p.g.a. manglende dækning kr 400,00 Bestilling af kvittering fra PBS kr 200,00 Restancer eddelelse kautionister kr 100,00 Rykkerbreve Indlån, udlån, kassekredit m.v. kr 100,00 Evt. påmindelse forud for 1. rykker - udsendt pr. brev eller SS kr 75,00 Rådgivning Personlig rådgivning, kunder Telefonisk rådgivning, kunder Rådgivning via , kunder Service Opkrævning (SOP) ånedlig systemabonnement antal medlemmer 1-25 dl. bagud kr 25,00 ånedlig systemabonnement antal medlemmer 26 og derover dl. bagud kr 75,00 Oprettelser, ændringer og rekvisitioner foretaget af os in. 425,00 kr Timepris Timesats Timesats for øvrige opgaver in. 425,00 kr kr 1.000,00 Kan for eksempel være fremskaffelse af tidligere fremsendt bilag - kontoudtog - årsoversigt, bodeling, PAL-skat udregning, rådgivning af ikke kunder, proformaopgørelser til f.eks. et dødsbo. Udbetaling ikke kunder Side 9 af 13

10 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Udbetaling kr 275,00 Udskrifter Kontoudskrifter (dog kr. 20,00 ved ikke betalingskonti) Kontoudskrifter (via e-boks) Advisering renteændringer udlån kr 30,00 Advisering renteændringer udlån (via e-boks) Årlig prisoversigt Årsoversigt (tilsendt automatisk) Valuta Valuta - kontant køb/salg Kontant fremmed valuta kr 55,00 - Fordelskunde** Bestillingvaluta levering næste dag kr 250,00 Ikke-kunder, bestillingsvaluta kr 300,00 Ikke-kunder, bestillingsvaluta levering næste dag kr 350,00 Vi køber Euromønter: ½, 1 og 2 til middelkursen minus kr 350,00 Vi køber IKKE andre mønter. Valuta - bankens KØB Rejsechecks Pr. eksp. Pr. valuta kr 200,00 Udenlandske checks i danske kroner Trukket på dansk bank kr 200,00 Trukket på udenlandsk bank, 5 min. pr. check kr 200,00 Udenlandske checks i europæisk valuta - 1 min. pr. eksp. pr. valuta kr 200,00 i oversøisk valuta - 2 min. pr. eksp. pr. valuta kr 200,00 1/ tredielande sædv.prov. + 5 min.handling charges kr 200,00 Brevlige overførsler m.m. Direkte fra udlandet eller gennem bank pr. overførsel kr 150,00 Selvhjælpsordning til turister (fratrækkes i udbetaling) kr 225,00 Valuta - bankens SALG Checks Side 10 af 13

11 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Rejsechecks pr. eksp. pr. valuta 2 % min. kr 350,00 Checks i danske kr. Pr. check kr 200,00 Checks i fremmed valuta Pr. check kr 200,00 Forsendelse af checks til udlandet efter kundens anmodning kr 125,00 Spærring af udenlandske checks kr 410,00 + udenlandske omkostninger Overførsler til/fra udlandet Ekspresoverførsler via Netbank 1 + Pr. overførsel kr 310,00 Ekspresoverførsler 1 + Pr. overførsel kr 385,00 Standardoverførsel via Netbank (2-3 dage) Pr. overførsel kr 65,00 Standardoverførsel (2-3 dage) Pr. overførsel kr 130,00 Tilbagekaldelse af udenlandske overførsler efter kundens anmodning + udenlandske omkostninger kr 380,00 EU-overførsel via Netbank * Pr. overførsel kr 40,00 EU-overførsel manuel bestilling * Pr. overførsel kr 55,00 *(indenfor EU/EØS, I EUR, ikke haste, IBAN og BIC oplyst og gebyr som SHA) Gebyr for mgl. IBAN nr. kr 65,00 Gebyr for andre mgl. f.eks. SWIFT kode kr 65,00 OUR (afsender betaler udenlandske omkostninger) kr 150,00 Forespørgsel vedr. udenlandsk overførsel kr 400,00 Telefaxadvisering / eller på AIL - SS Af beneficiant (udenlandsk modtager) kr 100,00 Valørregler Indbetalinger Valideres dags dato. Udbetalinger Valideres dags dato. Overførsler Til samme kunde valideres dags dato (både debitering og kreditering) Til trediemand valideres som ind- og udbetaling. Checks Valideres den dag, de rammer banksystemet. Lån og kredit Side 11 af 13

12 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Omkostninger Dokumentomk. ved opr./ændring af låne- og/eller kreditaftale kr 850,00 Dokumentomk. ved opr./ændring af ejerpantebrev (enhver art) kr 850,00 Stiftelsesprovision (afhængig af kreditvurdering) 1,0-2,0 % Af hovedstol Afgift, 1½% af ejerpantebrev (enhver art) + tinglysning kr 1.660,00 Dokumentomk. ved opr./ændring af transporter, håndpantsætnings- og kautionserklæringer kr 850,00 Gebyrmærker Panthaverdeklarationer F-deklaration = Bil kr 920,00 Flexkonti m/max. Ungdomskunder, år (inkl.) Dokumentomkostninger Stiftelsesprovision Kreditforeningslån / fast ejendom Refinansiering og fastfrysnignsaftale kr 1.500,00 Rykning af ejerpantebreve/skadesløsbreve for lån i fremmede kreditforeninger kr 2.000,00 Ekspeditionsgebyr - forhåndslån, ejerskiftelån kr 3.000,00 Ekspeditionsgebyr - tillægslån, konverteringslån kr 2.000,00 Opsigelse af lån kr 425,00 Indfrielse af kreditforeningslån kr 850,00 Omdannelse af pantebrev til afgiftspantebrev kr 425,00 Nedlysning af Afgiftspantebrev kr 850,00 Kurskontrakter kr 850,00 Gældsovertagelse kreditforeningslån kr 3.000,00 Sletning af underpant/meddelelsespåtegn/fuldmagt kr 850,00 Relaksationer vedr. udstykningssager kr 3.000,00 Tinglysningsfuldmagt kr 850,00 Tinglysningsafgift kr 1.660,00 Lånesager Andre gebyrer: 1. Indfrielse i forb. med ejendomshandel salg (hvor vi alene indfrier lån for sælger) kr 3.000,00 Følgende lån kr 850,00 Aflysning af ejer/løsøreeje/-pantebreve/skadesløsbreve Pr. stk. kr 850,00 Denunciationer generelt (købekontrakter/pantebreve) kr 300,00 Fakturabelåning - pr. advisering kr 300,00 Side 12 af 13

13 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr Forespørgsel på ejendomsoplysninger: Tinglysning incl. Tingbogsattest kr 510,00 BBR kr 130,00 ejendomsvurdering kr 130,00 Notering af sekundær pant og udlæg kr 850,00 Notering af transporter kr 850,00 Ændring af pantebrevstype Timepris, min. kr 5.000,00 Rykninger af ejerpantebreve pr. pantebrev: kr 850,00 Overtagelse af ejerpantebrev Debitor/kreditorskifte af ejerpantebrev kr 2.000,00 = oms tillægges **)Fordelskunde i øns Bank Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis du foruden dine indlånskonti, Netbank og e-boks også har et bil- eller boliglån, en kassekredit eller er tilknyttet øns Banks Formuepleje, kan vi tilbyde dig fordele på Visa/Dankort, astercard samt ved oprettelse af en kassekredit. Er du under 29 år kan du opnå samme fordele, hvis blot du har en Netbank hos os. Side 13 af 13

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere