Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale"

Transkript

1 Valghandlinger Det er på årsmødet, at der skal vælges et forretningsudvalg, samt kritiske revisorer. Der er deadline for opstillinger til posterne lørdag d. 5. november kl Skriftlige opstillinger kan sendes til senest torsdag den 27. oktober for at komme med i 2. udsending til årsmødet. Indkomne opstillinger vil også løbende blive gjort tilgængelig på SDS hjemmeside. Til behandling 8.1 Valg af forretningsudvalg o Valg til formandsposten o Valg til næstformandsposten o Valg til posten som frivilligt forretningsudvalgsmedlem 8.2 Valg af kritiske revisorer Øvrigt materiale Notat om valghandlinger

2 Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 8.1 Valg af forretningsudvalg Der skal på SDS årsmøde 2011 vælges et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og frivilligt forretningsudvalgsmedlem. Opstillingsfristen er fastsat til lørdag den 5. november 2011 kl. 22. Den 1. november var der kun indkommet en officiel opstilling til formandsposten, denne er vedlagt påfølgende side. Hvis man skulle have nogen spørgsmål ifm. posterne samt valgafholdelse på årsmødet er man velkommen til at kontakte SDS forretningsudvalg. Opstilling: Mai Birk Andersen - Formandposten

3 Opstilling til posten som formand for SDS Mit navn er Mai Birk Andersen. Meget kort fortalt så studerer på 5. semester på Socialrådgiveruddannelserne Metropol. Jeg har siden årsmødet sidste år siddet med i SDS landsbestyrelse og forretningsudvalg som menigt forretningsudvalgsmedlem. Nu ønsker jeg at opstille til posten som formand for SDS. Der har i år været en øget optagelse på socialrådgiveruddannelsen og vi har fået et nyt udbud af uddannelsen i Hillerød i Nordsjælland. Flere og flere vælger at tage en professionsbachelor som socialrådgiver, hvilket betyder flere engagerede medstuderende og muligheden for et styrket SDS. Vi skal fortsat ud og formidle budskabet om et stærkt fagligt fællesskab med mulighed for stor indflydelse, til alle de medstuderende der gerne vil være med til aktivt at påvirke vores uddannelse og fremtid. Jeg tror på, at det er vigtigt og, at det styrker både den enkeltes studie -og faglige identitet når man er aktiv i sin studenterpolitiske og fagpolitiske organisation. Først og fremmest arbejder SDS for de bedste studievilkår for os selv og vores medstuderende under studiet. Jeg vil i den forbindelse påstå at den bedst mulige socialrådgiveruddannelse også giver de bedste socialrådgivere til at skabe den nødvendige forandring i samfundet. Derfor mener jeg det er vigtigt, at vi fortsætter indsatsen med at fremme synligheden af det arbejde der laves i SDS. Det gælder både lokalbestyrelser, landsbestyrelse og forretningsudvalget. På den måde skaber vi større dynamik, bedre dialog og fremmer samarbejdet på alle områder i organisationen. De nye studieordninger og implementering af mere praksisnærhed i studiet er en spændende proces som SDS skal forholde sig til i det kommende år i alle led af organisationen. Her mener jeg vi har en rigtig vigtig rolle i forhold til at få defineret vores forventninger og krav. Hvorefter vi skal arbejde for at blive hørt og for at få mest mulig indflydelses på tilrettelægning af undervisning, praktik og praksiskoblingen. Et naturligt fokuspunkt i forlængelse af det øgede optag på landets socialrådgiveruddannelser er antallet af, og kvaliteten på, praktikstederne. Praktikken er en vigtig del af uddannelsen og kan på rigtig mange områder få indflydelse på den enkeltes videre valg i studiet og karrieren. Derfor er det også vigtigt at alle får en fagligt og personligt udfordrende praktik inden for ordnede og superviserede rammer. Vi må ikke gå på kompromis med kvaliteten i praktikkerne på bekostning af vores læring og faglighed. Jeg ser frem til at skulle arbejde for at få den bedste socialrådgiveruddannelse og for en vedkommende og relevant forening, sammen med alle aktive i SDS. I samarbejde med medlemmerne, uddannelsesledere, samarbejdsorganisationer, rektorer og politikere, skal vi fortsat være med til at skabe rum for, at de studerende får medbestemmelse og indflydelse på vores uddannelse. Venlig Hilsen Mai Birk Hvis du har nogen spørgsmål til opstillingen eller lign. er du velkommen til at kontakte mig på

4 Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 8.2 Valg af kritiske revisorer Der skal på SDS årsmøde 2011 vælges op til to kritiske revisorer. Opstillingsfristen er fastsat til lørdag den 5. november 2011 kl. 22. Hvis man skulle have nogen spørgsmål ifm. posterne samt valgafholdelse på årsmødet er man velkommen til at kontakte SDS forretningsudvalg. Opstilling: Der er endnu ikke modtaget nogen opstilling til posten som kritisk revisor.

5 Notat om valghandlinger På årsmødet vælges et forretningsudvalg, samt 1-2 kritiske revisorer. Alle valgt for en periode på ét år. I den vejledende tidsplan for årsmødet fastsættes et skæringspunkt for, hvornår kandidater skal melde deres kandidatur. Det gælder til både forretningsudvalg, repræsentantskab og revisorer. Skæringstidspunktet foreslås sat til lørdag den 5. november kl Forretningsudvalg Forretningsudvalget udgøres p.t. af formand og næstformand samt et frivilligt forretningsudvalgsmedlem. Der er kun enkelte vedtægtsbestemte opgaver for forretningsudvalgets medlemmer. Formand og næstformand er medlemmer af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, der normalt mødes 5-6 gange årligt, samt repræsentantskabet, der mødes hvert andet år. Forretningsudvalget fordeler de øvrige opgaver og ansvarsområder mellem sig, hvor det menige medlem hovedsagelig vil varetage projektorienterede opgaver. Forretningsudvalgsmedlemmer må påregne arbejdsopgaver i et betydeligt omfang og med et stort ansvar. Opgaverne er mange og varierende. Det gælder bl.a. forberedelse af landsbestyrelsesmøder, politisk samarbejde med øvrige elev- og studenterorganisationer, Dansk Socialrådgiverforenings valgte og ansatte, m.v. Opgaverne afhænger i høj grad af årsmødets og Landsbestyrelsens prioriteringer. Det afgående forretningsudvalg sørger for, efter nærmere aftale med det tiltrædende, at der sker en grundig overlevering. Formand og næstformand honoreres med et beløb svarende til fribeløbet for SUmodtagere (pr. 1. Januar kr./månedligt). Forretningsudvalgsmedlemmer får desuden stillet arbejdstelefon, bærbare arbejdscomputere og mobilt bredbånd til rådighed.

6 Kritiske revisorer Der kan vælges 1-2 kritiske revisorer. Vælges der kun én kritisk revisor skal vedkommende blot være medlem af Dansk Socialrådgiverforening. Det er således ikke en forudsætning, at vedkommende er studerende. Vælges der to kritiske revisorer skal den ene være medlem af SDS. De kritiske revisorer har til opgave at kommentere på SDS regnskaber. Den primære opgave består i inden årsmødet at gennemgå og revidere årsregnskabet, for på årsmødet at kommentere på, om midlerne er disponeret i overensstemmelse med årsmødets beslutninger og prioriteringer, og til fordel for medlemmerne. Procedure for valghandlinger Der er i den vejledende tidsplan for årsmødet fastsat et skæringstidspunkt for, hvornår kandidater senest skal melde deres kandidatur. Det foreslås at skæringstidspunktet sættes til lørdag den 5. November kl. 22. Øvrige bestemmelser findes i årsmødets forretningsorden. Alle kandidater har mulighed for at fremføre en mundtlig motivering for deres opstilling til en post. Hver af de mundtlige motiveringer er tidsbestemt til maksimalt at vare 5 minutter. Alle personvalg foregår skriftligt. Ved kampvalg er den person der opnår flest stemmer valgt Er der flere end to kandidater til en post i forretningsudvalget gennemføres to valgrunder. De to kandidater, der opnår flest stemmer, går videre til 2. valgrunde, hvor den kandidat der opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, er valgt. Er der kun én kandidat til en post i forretningsudvalget gennemføres tillidsvalg til den pågældende post. Spørgsmål Spørgsmål vedrørende de enkelte tillidshverv kan rettes til SDS formand Dennis Ørsted Petersen på eller tlf Spørgsmål vedrørende valgproceduren kan inden årsmødet rettes til Dennis Ørsted Petersen, og under selve årsmødet til dirigenterne.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede.

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. Da der ved opstillingsfristen kun var kommet 6 opstillinger til de 7 bestyrelsesposter bliver denne

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

formand Valg til formand

formand Valg til formand formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening

Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Generalforsamling Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Valgprocedure 1. Valg af kredsformand Formanden er samtidig kongresdelegeret 2. Valg af

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere