DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge"

Transkript

1 DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

2 INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer //Side 6 Hvad kan vi biddrage med som frivillige? // Side 9 Samværet i en Ung-til-ung gruppe // Side 11 Om aktiviteterne // Side 15 Organiseringen af arbejdet // Side 17 Frivillig i DFUNK // Side 20

3 INTRO Inspirationshæftet her er til dig, der gerne vil gøre en indsats for unge flygtninge, der er nye i Danmark. Her har vi samlet den viden, du og din Ungtil-ung-gruppe skal bruge for at kunne gøre et godt stykke arbejde i jeres lokalområde. Her finder du både baggrundsviden, praktiske informationer, inspiration og gode råd, der kan sikre, at jeres arbejde bliver til størst mulig glæde for alle. Husk at som medlem af DFUNK har du også mulighed for at komme på kursus om arbejdet med unge flygtninge, hvor du kan møde andre frivillige og lære af deres erfaring. På vores hjemmeside kan du finde flere gode idéer og gode råd til de konkrete aktiviteter, og du er altid velkommen til selv at sende os gode idéer eller spørgsmål, vi kan skrive om på hjemmesiden. Vi håber det alt i alt betyder, at du føler dig godt klædt på til den vigtige indsats, du er en del af. Tusind tak for din indsats for unge flygtninge det er virkelig noget der kan have en stor betydning - og god fornøjelse med aktiviteterne! 1

4 Om DFUNKS Ung-til-Ung arbejde Ung-til-ung-indsatsen er en helt central del af DFUNKs arbejde for at forbedre vilkårene for unge flygtninge i Danmark. Som frivillig i en Ung-tilung-gruppe kan du være med til at give unge flygtninge en mulighed for at lære andre unge at kende - noget der ellers ofte kan være vanskeligt. Du kan bidrage til, at de møder deres lokalsamfund på en positiv måde, give dem mulighed for at øve deres dansk, og introducere dem til deres muligheder i Danmark. Samtidig får du selv et indblik i, hvordan det er at være ung andre steder i verden, og du lærer nogle nye mennesker at kende, som du nok ellers ikke ville have mødt. Det er ikke nemt at skulle starte en ny tilværelse i et nyt land, og mange unge flygtninge har brug for en ekstra hånd, for at kunne få et socialt netværk og komme godt fra start - det gælder ikke mindst de uledsagede mindreårige flygtninge, som er kommet til landet alene, og står uden forældre eller anden familie. Med vores Ung-til-ung-aktiviteter kan vi gøre en reel forskel, der giver disse flygtninge nye muligheder, nye færdigheder og mod på deres fremtid i Danmark. 2

5 Formålet med Ung-til-ung-arbejdet er først og fremmest at give unge flygtninge en mulighed for bare at være unge sammen med andre unge. Vi mødes om helt almindelige fritidsaktiviteter som f.eks. madlavning og fællespisning, udflugter, idræt eller spille- og filmaftener. Undervejs kan de frivillige hjælpe med forskellige ting og nogle gange opstår der langvarige venskaber. Men først og fremmest handler det om at skabe et socialt fællesskab i gruppen, der kan give unge flygtninge gode oplevelser og mod på deres nye tilværelse i Danmark. Hæftet her er til dig, der gerne vil lægge et stykke arbejde med unge flygtninge. Her har vi samlet den viden, du og din Ung-til-ung-gruppe skal bruge for at lave et godt stykke arbejde i jeres lokalområde. Her finder du både faktuel viden, praktiske informationer og gode råd og idéer, der kan inspirere til nogle sjove og udbytterige aktiviteter. 3

6 Hvem er de unge flygtninge? Når vi taler om unge flygtninge, som er målgruppen for vores arbejde, omfatter det tre grupper: 1. Uledsagede mindreårige flygtninge, dvs. flygtninge i aldersgruppen år, som er flygtet uden forældre eller anden familie. Mange af de flygtninge, der deltager i vores aktiviteter, er oprindeligt kommet til landet som uledsagede mindreårige, men er i mellemtiden blevet over 18 år. 2. Unge enlige flygtninge, dvs. flygtninge, der også er flygtet uden forældre eller anden familie, men som var over 18 år, da de søgte asyl i Danmark. 3. Sent ankomne flygtninge, dvs. unge flygtninge, der har familie i Danmark, men som er kommet så sent hertil, at de har en ekstra udfordring med at opbygge et socialt netværk med andre unge. 4

7 I perioden har mere end 2000 unge uledsagede flygtninge søgt asyl i Danmark. I samme periode blev der i alt givet opholdstilladelse til 550 uledsagede flygtninge i aldersgruppen år. Men dertil kommer et væsentligt større antal unge enlige og sent ankomne flygtninge. Ser man på Udlændingestyrelsens nyeste tal for den samlede gruppe af unge flygtninge (det vil sige både uledsagede, enlige og sent ankomne i aldersgruppen 16-25) har 3685 flygtninge således fået opholdstilladelse i perioden Og kurven er opadgående med 935 opholdstilladelser i De unge flygtninge kommer især fra Syrien og Afghanistan, men også fra lande som Iran, Irak, Somalia og Congo. Af de uledsagede flygtninge, som der især kom mange af i årene , er hovedparten kommet fra Afghanistan. Men siden krigen brød ud i Syrien, fylder især unge enlige flygtninge fra Syrien meget i statistikken. Langt hovedparten af de unge flygtninge er mænd, men der er også unge kvinder iblandt. Kilde: Udlændingestyrelsen På grund af de usikre forhold i deres hjemlande har en forholdsvis stor andel af de unge flygtninge i de seneste 5 år fået asyl, og de er nu i gang med at etablere en ny tilværelse med alt, hvad det indebærer. De bliver boligplaceret i forskellige danske kommuner, hvor de er forpligtet til at blive boende, så længe de er i gang med det 3-årige integrationsprogram, som alle flygtninge starter med i Danmark. 5

8 Unge flygtninges udfordringer og muligheder De unge flygtninge står i en meget sårbar situation. Uden familie eller andet netværk skal de opbygge et helt nyt liv i et fremmed land. Mange bærer på traumer fra tiden før, eller fra, selve flugten og på en stor sorg over at have skullet sige farvel til familien. For at de skal komme godt i gang med sproget, etablere sociale kontakter, og senere også komme videre med uddannelse og arbejde, har de brug for omsorg, vejledning og udrakte hænder, både fra kommunens side, og fra andre mennesker i deres lokalmiljø. Derfor kan frivilliges aktiviteter være en meget vigtig hjælp. 6

9 Nu ved vi at kommunen hjælper med papirer, lån eller kontanthjælp. Men gruppen her kan lære os flygtninge om Danmark, og sprog. og det er vigtigt Amin, fra specialet Socialt netværks betydning for unge flygtninge i det senmoderne samfund, af Matilde Agner Pedersen og Sarah Handest Broe. Som ung flygtning har man en række behov: tryghed, praktisk hjælp, fremtidsperspektiver, socialt netværk. Nogle af behovene er det kommunens opgave at dække. Kommunen er ansvarlig for at de unge flygtninge får et sted at bo, sprogundervisning og vejledning til at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Men det sociale netværk kan kommunen som regel ikke hjælpe med. Hvis man er under 18, er kommunen ansvarlig for at yde en form for pædagogisk støtte enten som familiepleje, på et bosted eller ved en kommunal støtteperson. Men så snart man er over 18, bortfalder denne støtte, og mange bliver placeret alene i en lejlighed uden kontakt til andre end sprogskolen og jobcentret. Mange unge flygtninge siger, at det de først og fremmest savner, er kontakt til andre danske unge. Alt for ofte bliver sagsbehandleren og læreren på sprogskolen de eneste danskere i deres omgangskreds. Nogle har måske en frivillig kontaktperson, typisk et ældre menneske, der kan hjælpe med en masse ting og kompensere lidt for manglen på familie. Men at komme i kontakt med andre unge er ofte meget vanskeligere. Langt de fleste unge flygtninge har en stor motivation for at lære danske unge at kende og komme i gang med et ungdomsliv i Danmark. Men når man ikke før har været en del af skolesystemet, foreningslivet og alle de andre sammenhænge, hvor danske unge opbygger deres netværk, er det svært at blive en del af fællesskaberne. Selv hvis man får mulighed for at starte i f.eks. den lokale idrætsklub, er det ikke det samme som at man bliver inviteret indenfor i fællesskabet. 7

10 Det er klart at den danske ungdomskultur også kan virke meget fremmedartet, når man kommer fra en helt anden del af verden. Der er mange uskrevne regler og måder at socialisere på, som nyankommne flygtninge først nu skal til at lære. Et medvirkende problem er også økonomien. Som ny flygtning lever man på en meget lav ydelse fra det offentlige, der giver meget begrænsede muligheder for f.eks. at deltage i foreningslivet, rejse rundt i landet og gå i biografen eller i byen. Hvis ikke der er nogle billige og let tilgængelige muligheder i lokalområdet, kan den tid, der ikke går med sprogskolen let blive tilbragt i isolation eller sammen med en lille gruppe af andre flygtninge. Derfor er det så vigtigt, at andre unge i de kommuner, hvor nye unge flygtninge bliver boligplaceret, sørger for at tage godt imod dem, og skabe nogle muligheder for at blive del af et socialt fællesskab. I undersøgelsen Ung uledsaget flygtning, En ny hverdag En ny virkelighed fra 2010 fortæller en række unge flygtninge om deres oplevelse af social isolation. En ung uledsaget pige fra Congo fortæller, at hun oplever, at hendes liv i Danmark er et slags parallel-liv, hvor hun går i skole og til fritidsaktiviteter, men aldrig rigtigt kommer i kontakt med de unge danskere. Hun går til dans to gange om ugen, men ingen af de andre unge på holdet virker interesserede i at få kontakt til hende. En anden ung uledsaget flygtning fortæller om, hvordan han, selvom han ikke selv drikker alkohol, nogle gange går ned, og står foran diskoteker, for at komme i kontakt med danskere, fordi de er mere imødekommende, når de har drukket. 8

11 Hvad kan vi biddrage med som frivillige? Den første tid i et nyt land betyder meget. Det gælder om hurtigt at blive en del af nogle sociale sammenhænge, hvor man kan lære sproget og omgangsformerne. Trygge rammer, hvor der er plads til at man gør tingene forkert, og hvor man stille og roligt kan blive fortrolig med de muligheder og forventninger, der er. Som flygtning er man vant til at være den, der modtager hjælp, men så snart man har opnået den beskyttelse, man kom til landet for at få, har man lige så stort behov for at være den der giver og 9

12 Jeg er glad for at være med i gruppen. Det hjælper mig rigtig meget at komme ud af huset, og møde nye mennesker, som man kan snakke med, og blive venner med. Jeg er med her for at hygge mig, men det er også en rigtig god måde at øve mit dansk og lære om dansk kultur Mayzan, Holbæk. tilbyder i Ung-til-ung-grupperne, være lige det, der gør den store forskel. Som ung frivillig kan du ikke bare give unge flygtninge i din kommune et socialt netværk og en mere spændende fritid. Du kan også være en brobygger til andre dele af lokalsamfundet og bidrage til, at de nye medborgere får et indtryk af deres nye samfund, der giver den lyst til at engagere sig. Du kan skabe rammer, hvor flygtningene kan sætte alle de ting i spil, som de kan bidrage med, og øve sig i at indgå aktivt i sociale sammenhænge, der er meget anderledes end dem, de er vokset op med. Alt det, de har brug for at øve sig på, for at de siden hen, med held, kan tage en uddannelse og indgå på en arbejdsplads. Først og fremmest kan vi som frivillige vise unge flygtninge, at vi er mange, der byder dem velkommen til landet. Og selve det at føle sig velkommen er helt afgørende, når det gælder om at finde tiltroen til, at man har en fremtid i et nyt land Jeg laver frivilligt arbejde, fordi det er vigtigt at skabe den gode kontakt. Integration går begge veje, og jeg har desværre for mange gange hørt om mange asylansøgere og flygtninge der har haft et brændende ønske om at lære danskere at kende, men uden at vide hvordan man skulle komme i kontakt med dem i den travle hverdag. Venskab og kendskab er vejen til større inklusion. Claudia, København. 10

13 Samværet i en Ung-til-Ung gruppe Tanken med Ung-til-ung grupper er at skabe et frirum, hvor flygtninge og frivillige så vidt muligt kan mødes på lige fod. Det er naturligt nok, at initiativet først og fremmest kommer fra de frivillige, men vi vil gerne invitere til at de flygtninge, der deltager, med tiden tager mere og mere ejerskab over aktiviteterne. På den måde er det et mål, at skellet imellem frivillige og flygtninge gradvist kan opløses, så det bare bliver unge der laver noget sjovt sammen. 11

14 Derfor er det vigtigt, at I som er frivillige, er opmærksomme på, hvordan flygtningene kan tages med i planlægningen af aktiviteterne og blive inviteret til at tage medansvar. For nogle handler det måske bare om at deltage på en lidt mere aktiv måde og formulere sine ønsker til, hvad gruppen skal lave. For andre vil det med tiden blive relevant at blive frivillig på linje med I andre frivillige dvs. at deltage i planlægningsmøder og tage konkret ansvar for aktiviteterne. Mange unge flygtninge, der har været i landet et stykke tid og har fundet fodfæste, vil gerne gøre en indsats for at hjælpe nye på vej. Hvis I er gode til at få dem med som frivillige, kan det styrke jeres arbejde meget, bl.a. fordi de kan fungere som brobyggere, der måske kan de nye flygtninges sprog og kan gøre det trygt for dem at deltage. Jeg laver frivilligt arbejde, fordi jeg selv er udlændinge, og har boet på et asylcenter. Jeg ved hvor svært det er at komme til et helt nyt land, hvor man ikke kan sproget, og derfor ikke kan kommunikere med andre. Jeg ved hvor vigtigt det er for de udlændinge der kommer til et nyt land, at de har nogle at snakke med. Nogle de er trygge ved og kan støtte sig til. Jeg vil super gerne hjælpe, hvor der er brug for det. Mustafa, Næstved. Der kan opstå flere typer af relationer imellem de frivillige og flygtningene. For nogle frivillige er Ung-til-Ung-gruppen frivilligt arbejde, som ikke skal blive for privat. For andre udvikler det sig mere til venskaber, der er en naturlig del af deres sociale liv. DFUNK har ikke faste regler for, hvordan samværet skal foregå. Men vi bakker op om det, hvis vores frivillige mener, der er brug for at markere nogle grænser i samværet med flygtninge. Hvis ikke det giver sig selv, er det noget I kan tage op i frivilliggruppen og i fællesskab tage stilling til. Hvis I i frivilliggruppen mener, at der er brug for at markere nogle grænser eller opstille regler for, hvordan samværet i gruppen foregår, er det vigtigt 12

15 at det bliver kommunikeret klart til de flygtninge, der deltager. Det er meget sjældent, at der har været problemer med, at de frivilliges grænser er blevet overskredet. Men hvis nogen alligevel får ubehagelige oplevelser i forbindelse med Ung-til-ung-arbejdet, er det vigtigt at vide, at man altid kan kontakte sekretariatet og få hjælp til at håndtere det. Vi har også en supervisor tilknyttet, som man kan få en samtale med. Ung-til-ung-arbejdet handler om at skabe positive oplevelser, der hvor flygtningene er nu, ikke om at behandle alle de svære oplevelser, de har været igennem. Men de fleste unge flygtninge er selvfølgelig meget præget af deres historie. Hvis det bliver relevant at tale om deres fortid, er det vigtigt, at I lader dem selv sætte tempoet og ikke presser på med nysgerrige spørgsmål. 13

16 Spørg hellere til deres oplevelser af deres situation nu og her, hvordan det er at skulle bygge en tilværelse op i Danmark, eller til positive ting vedrørende deres hjemland, end om det, de har oplevet under deres flugt. På dfunk.dk kan du finde redskaber og gode idéer til, hvordan man kan få en god snak i gang. Hvis der i samtalen med flygtningene viser sig behov for juridisk rådgivning, psykologhjælp eller anden hjælp, som du ikke selv er kompetent til at give, er det vigtigt at du kan henvise til rette sted. Du kan f.eks. henvise til Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning, hvor man kan få gratis hjælp af uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer. 14

17 Om aktiviterne Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, hver gang man skal lave aktiviteter med unge flygtninge. Der er en række aktiviteter, som vi ved fungerer godt. Dem har vi samlet på vores hjemmeside dfunk.dk, hvor man altid kan gå ind finde en god idé. Der kommer hele tiden flere til listen, og du og dine medfrivillige er altid velkommen til at sende os idéer til aktiviteter, som I har gode erfaringer med og gerne vil dele med andre grupper. Det er sjovest for alle, hvis man veksler imellem forskellige typer af aktiviteter. Det kan være alt fra fællesspisning og almindelig hygge til kanoture eller udflugter til stranden, på museum eller til fodboldkamp på stadion. Det kan være rundbold i parken, bowling, skøjtetur eller gameboy-aften, eller det kan være at en af deltagerne holder foredrag og serverer afghansk mad. Man kan også tage udgangspunkt i årets forskellige traditioner og holde juleklip, påskefrokost eller Eid-fest. Eller måske kan man bare gå et tur og snakke. På dfunk.dk kan du finde konkrete ideer, og tips og tricks til jeres aktiviteter. Nogle aktiviteter er nemmere at arrangere, andre kræver mere arbejde. Nogle er gratis og andre koster penge. Nogle gange sætter tiden eller økonomien grænser, men heldigvis er der masser af nemme og billige ting, man kan lave. Det vigtigste er, at I tager udgangspunkt i, hvad I har lyst til, og hvilke ressourcer I har i gruppen. Måske er der én der kender en kajakinstruktør, der gerne vil give jer en oplevelse. Måske er der én der er god til afrikansk dans, som gerne vil arrangere en danseaften. Måske er der én der interesserer sig for politik og vil arrangere en udflugt til Christiansborg. Eller måske er det én, der bare har set en god film, som det kunne være hyggeligt at se sammen. 15

18 Det er også altid en god idé, at se på mulighederne i jeres kommune f.eks. lokale idrætsforeninger, som I kan tage på besøg i. Som frivillige kan I være brobyggere til resten af samfundet, og åbne døre til andre netværk og fritidsaktiviteter. Hvis I laver en brainstorm på, hvilke kontakter, I selv har, kommer der helt sikkert noget frem, som kan bruges. Hvis I mangler penge til aktiviteterne, kan det ofte også betale sig at spørge det lokale erhvervsliv om sponsorater. Mange virksomheder vil gerne gøre en god gerning. Jeg kan bedst lide at tage på tur og lære turiststeder i min by at kende. F.eks. har jeg ikke været så mange af de steder, som turister har. Nu har jeg været på museer og kender til min by, og hvordan det var her i gamle dage. Sådanne ture kan jeg godt lide, at vi tager på. Namir, fra specialet Socialt netværks betydning for unge flygtninge i det senmoderne samfund, af Matilde Agner Pedersen og Sarah Handest Broe. 16

19 Organiseringen af arbejdet Selv om idealet er, at alle deltager på lige fod, er det de frivillige, der har ansvaret for det der foregår i Ung-til-ung-gruppen. Derfor taler vi også om frivilliggruppen, altså gruppen af dem, der er frivillige. At være frivillig betyder, at man er med til at arrangere aktiviteterne. Hvis man bare kommer til aktiviteterne, er man ikke frivillig i gruppen, men deltager. Der kan også være deltagere, der ikke har flygtningebaggrund, ligesom der ofte vil være flygtninge, der er frivillige. Det er vigtigt at frivilliggruppen med jævne mellemrum mødes uden at alle de andre deltagere er med, både for at planlægge aktiviteterne, men også for at kunne reflektere over arbejdet og hvad der eventuelt skal gøre anderledes. Nogle af de frivillige kan godt være flygtninge - det anbefaler vi som sagt - men det kræver, at de er med på at tage det ansvar, det medfører. Planlægningsmøderne kan oplagt ligge med 1-2 måneders mellemrum. På møderne planlægger man f.eks. de tre næste aktiviteter, og fordeler opgaverne imellem sig. Herefter arbejder de frivillige i par eller små grupper videre med at arrangere de enkelte aktiviteter. Nogle gange kræver det ikke mere end at sende en invitation ud ( Vi tager i skoven på næste søndag vi mødes på stationen kl osv. ) og måske købe lidt ind til arrangementet. Andre gange kræver det mere forberedelse, hvis der skal findes lokaler, laves aftaler med nogen der skal hjælpe, eller udvikles nye idéer. Det gælder om at bruge de idéer og interesser I har i gruppen, så dem, der skal arrangere, synes det er sjovt. 17

20 Ung-til-ung-gruppen vil som regel have én eller flere samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være sprogskolelærere, kommunale medarbejdere, personale på bosteder, eller fra Dansk Flygtningehjælps eller Røde Kors lokale frivilliggrupper. Som regel spiller samarbejdspartnerne en vigtig rolle i forhold til at skabe kontakt til flygtninge i kommunen. Derfor er det vigtigt, at I holder en god kontakt til dem, og kommunikerer ud til dem når I har nye aktiviteter. I det hele taget er kommunikationen til de flygtninge, I gerne vil have til at deltage, en helt afgørende ting. Ofte kræver det at man tænker alle muligheder igennem (Facebook, SMS, mail, kontaktpersoner, besøg på sprogskolen osv.) og hellere gøre lidt ekstra, så I ikke laver gode aktiviteter, som der ikke kommer nogen til, fordi kommunikationen mislykkes. Den interne kommunikation i frivilliggruppen foregår som regel på Facebook og mail. Arbejdet i en Ung-til-ung-gruppe er gruppebaseret. Det vil sige, at alle, der er frivillige i gruppen, er med til at bestemme, hvad gruppen laver, og at alle skal tage medansvar for at planlægge og afholde aktiviteter. Det sker typisk på planlægningsmøderne. Men samtidig er der nogle særlige ansvarsposter, som det er vigtigt at nogen påtager sig. Vi anbefaler, at I fordeler det overordnede organisatoriske ansvar på tre personer: 18

21 Koordinatoren: Koordinatorens opgaver er: At sørge for, at gruppen mødes jævnligt for at gøre status og planlægge kommende aktiviteter At sikre, at kommunikationen i gruppen fungerer, og at der er klare aftaler om, hvem der gør hvad At holde øje med at kontakten til flygtningene fungerer godt At være kontaktperson til DFUNK sekretariatet og gruppens samarbejdspartnere Den frivilligansvarlige: Den frivilligansvarliges opgaver er: At introducere nye frivillige til arbejdet i Ung-til-Ung gruppen At introducere nye frivillige til DFUNK herunder sørge for de melder sig ind At følge op over for nye frivillige At holde styr på hvem der er med, og hvem der ikke er med i gruppen Den økonomiansvarlige: Den økonomiansvarliges opgaver er: At tage imod kvitteringer, når folk har lagt ud, og sende dem til sekretariatet- hvis ikke folk selv sender ind. At holde styr på hvor mange penge gruppen har til rådighed 19

22 Frivillig i DFUNK Alle Ung-til-ung-grupper har en kontaktperson på DFUNK-sekretariatet, som løbende er forbindelse med gruppens koordinator. Vi er altid til rådighed med gode råd og idéer, både når det gælder de konkrete aktiviteter og organiseringen af arbejdet. Vi kan også hjælpe med at rekruttere flere frivillige og skabe nye samarbejdsrelationer i lokalområdet, hvis I har brug for det. Til de grupper, der ikke har penge andre steder fra til deres aktiviteter f.eks. fra kommunen stiller DFUNK også et beløb til rådighed. Som medlem af DFUNK har du også en række muligheder for at få støtte og inspiration til dit arbejde. Med jævne mellemrum tilbyder vi gratis kurser for frivillige, både kurser der specifikt handler om arbejdet med unge flygtninge, og kurser om andre emner som ledelse af frivillige, flygtningepolitiske emner mm. Kurserne er ikke bare en mulighed for at blive dygtigere og få faglige perspektiver på dit frivillige arbejde, det er også en lejlighed til at møde frivillige fra andre grupper, dele dine erfaringer og lade dig inspirere af de andre. Som DFUNK-medlem kan du også frit deltage i Dansk Flygtningehjælps mange kurser for frivillige. Andre medlemsfordele er, at du er dækket af vores arbejds- og skadesforsikring i forbindelse med det frivillige arbejde, og at du hver måned modtager vores nyhedsbrev, hvor du kan følge med i, hvad der foregår i organisationen. Til gengæld forventer vi, at du som frivillig melder dig ind i DFUNK, dvs. at du betaler det årlige kontingent på 100 kr. Antallet af medlemmer er meget vigtig for DFUNKs økonomi. Derfor lægger vi stor vægt på, at frivillige, der 20

23 har besluttet sig for at være en del af organisationen, husker at melde sig ind. Det kan man enten gøre på vores hjemmeside eller ved at sende en SMS med teksten DFUNK til På den måde er du med til at sikre, at vi også i fremtiden har råd til at organisere masser af frivilligt arbejde til fordel for unge flygtninge. 21

24 Kontaktinformation DFUNK C/O Global Platform Fælledvej 12C 2200 København N Telefon: Mail:

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere