DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge"

Transkript

1 DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

2 INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer //Side 6 Hvad kan vi biddrage med som frivillige? // Side 9 Samværet i en Ung-til-ung gruppe // Side 11 Om aktiviteterne // Side 15 Organiseringen af arbejdet // Side 17 Frivillig i DFUNK // Side 20

3 INTRO Inspirationshæftet her er til dig, der gerne vil gøre en indsats for unge flygtninge, der er nye i Danmark. Her har vi samlet den viden, du og din Ungtil-ung-gruppe skal bruge for at kunne gøre et godt stykke arbejde i jeres lokalområde. Her finder du både baggrundsviden, praktiske informationer, inspiration og gode råd, der kan sikre, at jeres arbejde bliver til størst mulig glæde for alle. Husk at som medlem af DFUNK har du også mulighed for at komme på kursus om arbejdet med unge flygtninge, hvor du kan møde andre frivillige og lære af deres erfaring. På vores hjemmeside kan du finde flere gode idéer og gode råd til de konkrete aktiviteter, og du er altid velkommen til selv at sende os gode idéer eller spørgsmål, vi kan skrive om på hjemmesiden. Vi håber det alt i alt betyder, at du føler dig godt klædt på til den vigtige indsats, du er en del af. Tusind tak for din indsats for unge flygtninge det er virkelig noget der kan have en stor betydning - og god fornøjelse med aktiviteterne! 1

4 Om DFUNKS Ung-til-Ung arbejde Ung-til-ung-indsatsen er en helt central del af DFUNKs arbejde for at forbedre vilkårene for unge flygtninge i Danmark. Som frivillig i en Ung-tilung-gruppe kan du være med til at give unge flygtninge en mulighed for at lære andre unge at kende - noget der ellers ofte kan være vanskeligt. Du kan bidrage til, at de møder deres lokalsamfund på en positiv måde, give dem mulighed for at øve deres dansk, og introducere dem til deres muligheder i Danmark. Samtidig får du selv et indblik i, hvordan det er at være ung andre steder i verden, og du lærer nogle nye mennesker at kende, som du nok ellers ikke ville have mødt. Det er ikke nemt at skulle starte en ny tilværelse i et nyt land, og mange unge flygtninge har brug for en ekstra hånd, for at kunne få et socialt netværk og komme godt fra start - det gælder ikke mindst de uledsagede mindreårige flygtninge, som er kommet til landet alene, og står uden forældre eller anden familie. Med vores Ung-til-ung-aktiviteter kan vi gøre en reel forskel, der giver disse flygtninge nye muligheder, nye færdigheder og mod på deres fremtid i Danmark. 2

5 Formålet med Ung-til-ung-arbejdet er først og fremmest at give unge flygtninge en mulighed for bare at være unge sammen med andre unge. Vi mødes om helt almindelige fritidsaktiviteter som f.eks. madlavning og fællespisning, udflugter, idræt eller spille- og filmaftener. Undervejs kan de frivillige hjælpe med forskellige ting og nogle gange opstår der langvarige venskaber. Men først og fremmest handler det om at skabe et socialt fællesskab i gruppen, der kan give unge flygtninge gode oplevelser og mod på deres nye tilværelse i Danmark. Hæftet her er til dig, der gerne vil lægge et stykke arbejde med unge flygtninge. Her har vi samlet den viden, du og din Ung-til-ung-gruppe skal bruge for at lave et godt stykke arbejde i jeres lokalområde. Her finder du både faktuel viden, praktiske informationer og gode råd og idéer, der kan inspirere til nogle sjove og udbytterige aktiviteter. 3

6 Hvem er de unge flygtninge? Når vi taler om unge flygtninge, som er målgruppen for vores arbejde, omfatter det tre grupper: 1. Uledsagede mindreårige flygtninge, dvs. flygtninge i aldersgruppen år, som er flygtet uden forældre eller anden familie. Mange af de flygtninge, der deltager i vores aktiviteter, er oprindeligt kommet til landet som uledsagede mindreårige, men er i mellemtiden blevet over 18 år. 2. Unge enlige flygtninge, dvs. flygtninge, der også er flygtet uden forældre eller anden familie, men som var over 18 år, da de søgte asyl i Danmark. 3. Sent ankomne flygtninge, dvs. unge flygtninge, der har familie i Danmark, men som er kommet så sent hertil, at de har en ekstra udfordring med at opbygge et socialt netværk med andre unge. 4

7 I perioden har mere end 2000 unge uledsagede flygtninge søgt asyl i Danmark. I samme periode blev der i alt givet opholdstilladelse til 550 uledsagede flygtninge i aldersgruppen år. Men dertil kommer et væsentligt større antal unge enlige og sent ankomne flygtninge. Ser man på Udlændingestyrelsens nyeste tal for den samlede gruppe af unge flygtninge (det vil sige både uledsagede, enlige og sent ankomne i aldersgruppen 16-25) har 3685 flygtninge således fået opholdstilladelse i perioden Og kurven er opadgående med 935 opholdstilladelser i De unge flygtninge kommer især fra Syrien og Afghanistan, men også fra lande som Iran, Irak, Somalia og Congo. Af de uledsagede flygtninge, som der især kom mange af i årene , er hovedparten kommet fra Afghanistan. Men siden krigen brød ud i Syrien, fylder især unge enlige flygtninge fra Syrien meget i statistikken. Langt hovedparten af de unge flygtninge er mænd, men der er også unge kvinder iblandt. Kilde: Udlændingestyrelsen På grund af de usikre forhold i deres hjemlande har en forholdsvis stor andel af de unge flygtninge i de seneste 5 år fået asyl, og de er nu i gang med at etablere en ny tilværelse med alt, hvad det indebærer. De bliver boligplaceret i forskellige danske kommuner, hvor de er forpligtet til at blive boende, så længe de er i gang med det 3-årige integrationsprogram, som alle flygtninge starter med i Danmark. 5

8 Unge flygtninges udfordringer og muligheder De unge flygtninge står i en meget sårbar situation. Uden familie eller andet netværk skal de opbygge et helt nyt liv i et fremmed land. Mange bærer på traumer fra tiden før, eller fra, selve flugten og på en stor sorg over at have skullet sige farvel til familien. For at de skal komme godt i gang med sproget, etablere sociale kontakter, og senere også komme videre med uddannelse og arbejde, har de brug for omsorg, vejledning og udrakte hænder, både fra kommunens side, og fra andre mennesker i deres lokalmiljø. Derfor kan frivilliges aktiviteter være en meget vigtig hjælp. 6

9 Nu ved vi at kommunen hjælper med papirer, lån eller kontanthjælp. Men gruppen her kan lære os flygtninge om Danmark, og sprog. og det er vigtigt Amin, fra specialet Socialt netværks betydning for unge flygtninge i det senmoderne samfund, af Matilde Agner Pedersen og Sarah Handest Broe. Som ung flygtning har man en række behov: tryghed, praktisk hjælp, fremtidsperspektiver, socialt netværk. Nogle af behovene er det kommunens opgave at dække. Kommunen er ansvarlig for at de unge flygtninge får et sted at bo, sprogundervisning og vejledning til at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Men det sociale netværk kan kommunen som regel ikke hjælpe med. Hvis man er under 18, er kommunen ansvarlig for at yde en form for pædagogisk støtte enten som familiepleje, på et bosted eller ved en kommunal støtteperson. Men så snart man er over 18, bortfalder denne støtte, og mange bliver placeret alene i en lejlighed uden kontakt til andre end sprogskolen og jobcentret. Mange unge flygtninge siger, at det de først og fremmest savner, er kontakt til andre danske unge. Alt for ofte bliver sagsbehandleren og læreren på sprogskolen de eneste danskere i deres omgangskreds. Nogle har måske en frivillig kontaktperson, typisk et ældre menneske, der kan hjælpe med en masse ting og kompensere lidt for manglen på familie. Men at komme i kontakt med andre unge er ofte meget vanskeligere. Langt de fleste unge flygtninge har en stor motivation for at lære danske unge at kende og komme i gang med et ungdomsliv i Danmark. Men når man ikke før har været en del af skolesystemet, foreningslivet og alle de andre sammenhænge, hvor danske unge opbygger deres netværk, er det svært at blive en del af fællesskaberne. Selv hvis man får mulighed for at starte i f.eks. den lokale idrætsklub, er det ikke det samme som at man bliver inviteret indenfor i fællesskabet. 7

10 Det er klart at den danske ungdomskultur også kan virke meget fremmedartet, når man kommer fra en helt anden del af verden. Der er mange uskrevne regler og måder at socialisere på, som nyankommne flygtninge først nu skal til at lære. Et medvirkende problem er også økonomien. Som ny flygtning lever man på en meget lav ydelse fra det offentlige, der giver meget begrænsede muligheder for f.eks. at deltage i foreningslivet, rejse rundt i landet og gå i biografen eller i byen. Hvis ikke der er nogle billige og let tilgængelige muligheder i lokalområdet, kan den tid, der ikke går med sprogskolen let blive tilbragt i isolation eller sammen med en lille gruppe af andre flygtninge. Derfor er det så vigtigt, at andre unge i de kommuner, hvor nye unge flygtninge bliver boligplaceret, sørger for at tage godt imod dem, og skabe nogle muligheder for at blive del af et socialt fællesskab. I undersøgelsen Ung uledsaget flygtning, En ny hverdag En ny virkelighed fra 2010 fortæller en række unge flygtninge om deres oplevelse af social isolation. En ung uledsaget pige fra Congo fortæller, at hun oplever, at hendes liv i Danmark er et slags parallel-liv, hvor hun går i skole og til fritidsaktiviteter, men aldrig rigtigt kommer i kontakt med de unge danskere. Hun går til dans to gange om ugen, men ingen af de andre unge på holdet virker interesserede i at få kontakt til hende. En anden ung uledsaget flygtning fortæller om, hvordan han, selvom han ikke selv drikker alkohol, nogle gange går ned, og står foran diskoteker, for at komme i kontakt med danskere, fordi de er mere imødekommende, når de har drukket. 8

11 Hvad kan vi biddrage med som frivillige? Den første tid i et nyt land betyder meget. Det gælder om hurtigt at blive en del af nogle sociale sammenhænge, hvor man kan lære sproget og omgangsformerne. Trygge rammer, hvor der er plads til at man gør tingene forkert, og hvor man stille og roligt kan blive fortrolig med de muligheder og forventninger, der er. Som flygtning er man vant til at være den, der modtager hjælp, men så snart man har opnået den beskyttelse, man kom til landet for at få, har man lige så stort behov for at være den der giver og 9

12 Jeg er glad for at være med i gruppen. Det hjælper mig rigtig meget at komme ud af huset, og møde nye mennesker, som man kan snakke med, og blive venner med. Jeg er med her for at hygge mig, men det er også en rigtig god måde at øve mit dansk og lære om dansk kultur Mayzan, Holbæk. tilbyder i Ung-til-ung-grupperne, være lige det, der gør den store forskel. Som ung frivillig kan du ikke bare give unge flygtninge i din kommune et socialt netværk og en mere spændende fritid. Du kan også være en brobygger til andre dele af lokalsamfundet og bidrage til, at de nye medborgere får et indtryk af deres nye samfund, der giver den lyst til at engagere sig. Du kan skabe rammer, hvor flygtningene kan sætte alle de ting i spil, som de kan bidrage med, og øve sig i at indgå aktivt i sociale sammenhænge, der er meget anderledes end dem, de er vokset op med. Alt det, de har brug for at øve sig på, for at de siden hen, med held, kan tage en uddannelse og indgå på en arbejdsplads. Først og fremmest kan vi som frivillige vise unge flygtninge, at vi er mange, der byder dem velkommen til landet. Og selve det at føle sig velkommen er helt afgørende, når det gælder om at finde tiltroen til, at man har en fremtid i et nyt land Jeg laver frivilligt arbejde, fordi det er vigtigt at skabe den gode kontakt. Integration går begge veje, og jeg har desværre for mange gange hørt om mange asylansøgere og flygtninge der har haft et brændende ønske om at lære danskere at kende, men uden at vide hvordan man skulle komme i kontakt med dem i den travle hverdag. Venskab og kendskab er vejen til større inklusion. Claudia, København. 10

13 Samværet i en Ung-til-Ung gruppe Tanken med Ung-til-ung grupper er at skabe et frirum, hvor flygtninge og frivillige så vidt muligt kan mødes på lige fod. Det er naturligt nok, at initiativet først og fremmest kommer fra de frivillige, men vi vil gerne invitere til at de flygtninge, der deltager, med tiden tager mere og mere ejerskab over aktiviteterne. På den måde er det et mål, at skellet imellem frivillige og flygtninge gradvist kan opløses, så det bare bliver unge der laver noget sjovt sammen. 11

14 Derfor er det vigtigt, at I som er frivillige, er opmærksomme på, hvordan flygtningene kan tages med i planlægningen af aktiviteterne og blive inviteret til at tage medansvar. For nogle handler det måske bare om at deltage på en lidt mere aktiv måde og formulere sine ønsker til, hvad gruppen skal lave. For andre vil det med tiden blive relevant at blive frivillig på linje med I andre frivillige dvs. at deltage i planlægningsmøder og tage konkret ansvar for aktiviteterne. Mange unge flygtninge, der har været i landet et stykke tid og har fundet fodfæste, vil gerne gøre en indsats for at hjælpe nye på vej. Hvis I er gode til at få dem med som frivillige, kan det styrke jeres arbejde meget, bl.a. fordi de kan fungere som brobyggere, der måske kan de nye flygtninges sprog og kan gøre det trygt for dem at deltage. Jeg laver frivilligt arbejde, fordi jeg selv er udlændinge, og har boet på et asylcenter. Jeg ved hvor svært det er at komme til et helt nyt land, hvor man ikke kan sproget, og derfor ikke kan kommunikere med andre. Jeg ved hvor vigtigt det er for de udlændinge der kommer til et nyt land, at de har nogle at snakke med. Nogle de er trygge ved og kan støtte sig til. Jeg vil super gerne hjælpe, hvor der er brug for det. Mustafa, Næstved. Der kan opstå flere typer af relationer imellem de frivillige og flygtningene. For nogle frivillige er Ung-til-Ung-gruppen frivilligt arbejde, som ikke skal blive for privat. For andre udvikler det sig mere til venskaber, der er en naturlig del af deres sociale liv. DFUNK har ikke faste regler for, hvordan samværet skal foregå. Men vi bakker op om det, hvis vores frivillige mener, der er brug for at markere nogle grænser i samværet med flygtninge. Hvis ikke det giver sig selv, er det noget I kan tage op i frivilliggruppen og i fællesskab tage stilling til. Hvis I i frivilliggruppen mener, at der er brug for at markere nogle grænser eller opstille regler for, hvordan samværet i gruppen foregår, er det vigtigt 12

15 at det bliver kommunikeret klart til de flygtninge, der deltager. Det er meget sjældent, at der har været problemer med, at de frivilliges grænser er blevet overskredet. Men hvis nogen alligevel får ubehagelige oplevelser i forbindelse med Ung-til-ung-arbejdet, er det vigtigt at vide, at man altid kan kontakte sekretariatet og få hjælp til at håndtere det. Vi har også en supervisor tilknyttet, som man kan få en samtale med. Ung-til-ung-arbejdet handler om at skabe positive oplevelser, der hvor flygtningene er nu, ikke om at behandle alle de svære oplevelser, de har været igennem. Men de fleste unge flygtninge er selvfølgelig meget præget af deres historie. Hvis det bliver relevant at tale om deres fortid, er det vigtigt, at I lader dem selv sætte tempoet og ikke presser på med nysgerrige spørgsmål. 13

16 Spørg hellere til deres oplevelser af deres situation nu og her, hvordan det er at skulle bygge en tilværelse op i Danmark, eller til positive ting vedrørende deres hjemland, end om det, de har oplevet under deres flugt. På dfunk.dk kan du finde redskaber og gode idéer til, hvordan man kan få en god snak i gang. Hvis der i samtalen med flygtningene viser sig behov for juridisk rådgivning, psykologhjælp eller anden hjælp, som du ikke selv er kompetent til at give, er det vigtigt at du kan henvise til rette sted. Du kan f.eks. henvise til Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning, hvor man kan få gratis hjælp af uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer. 14

17 Om aktiviterne Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, hver gang man skal lave aktiviteter med unge flygtninge. Der er en række aktiviteter, som vi ved fungerer godt. Dem har vi samlet på vores hjemmeside dfunk.dk, hvor man altid kan gå ind finde en god idé. Der kommer hele tiden flere til listen, og du og dine medfrivillige er altid velkommen til at sende os idéer til aktiviteter, som I har gode erfaringer med og gerne vil dele med andre grupper. Det er sjovest for alle, hvis man veksler imellem forskellige typer af aktiviteter. Det kan være alt fra fællesspisning og almindelig hygge til kanoture eller udflugter til stranden, på museum eller til fodboldkamp på stadion. Det kan være rundbold i parken, bowling, skøjtetur eller gameboy-aften, eller det kan være at en af deltagerne holder foredrag og serverer afghansk mad. Man kan også tage udgangspunkt i årets forskellige traditioner og holde juleklip, påskefrokost eller Eid-fest. Eller måske kan man bare gå et tur og snakke. På dfunk.dk kan du finde konkrete ideer, og tips og tricks til jeres aktiviteter. Nogle aktiviteter er nemmere at arrangere, andre kræver mere arbejde. Nogle er gratis og andre koster penge. Nogle gange sætter tiden eller økonomien grænser, men heldigvis er der masser af nemme og billige ting, man kan lave. Det vigtigste er, at I tager udgangspunkt i, hvad I har lyst til, og hvilke ressourcer I har i gruppen. Måske er der én der kender en kajakinstruktør, der gerne vil give jer en oplevelse. Måske er der én der er god til afrikansk dans, som gerne vil arrangere en danseaften. Måske er der én der interesserer sig for politik og vil arrangere en udflugt til Christiansborg. Eller måske er det én, der bare har set en god film, som det kunne være hyggeligt at se sammen. 15

18 Det er også altid en god idé, at se på mulighederne i jeres kommune f.eks. lokale idrætsforeninger, som I kan tage på besøg i. Som frivillige kan I være brobyggere til resten af samfundet, og åbne døre til andre netværk og fritidsaktiviteter. Hvis I laver en brainstorm på, hvilke kontakter, I selv har, kommer der helt sikkert noget frem, som kan bruges. Hvis I mangler penge til aktiviteterne, kan det ofte også betale sig at spørge det lokale erhvervsliv om sponsorater. Mange virksomheder vil gerne gøre en god gerning. Jeg kan bedst lide at tage på tur og lære turiststeder i min by at kende. F.eks. har jeg ikke været så mange af de steder, som turister har. Nu har jeg været på museer og kender til min by, og hvordan det var her i gamle dage. Sådanne ture kan jeg godt lide, at vi tager på. Namir, fra specialet Socialt netværks betydning for unge flygtninge i det senmoderne samfund, af Matilde Agner Pedersen og Sarah Handest Broe. 16

19 Organiseringen af arbejdet Selv om idealet er, at alle deltager på lige fod, er det de frivillige, der har ansvaret for det der foregår i Ung-til-ung-gruppen. Derfor taler vi også om frivilliggruppen, altså gruppen af dem, der er frivillige. At være frivillig betyder, at man er med til at arrangere aktiviteterne. Hvis man bare kommer til aktiviteterne, er man ikke frivillig i gruppen, men deltager. Der kan også være deltagere, der ikke har flygtningebaggrund, ligesom der ofte vil være flygtninge, der er frivillige. Det er vigtigt at frivilliggruppen med jævne mellemrum mødes uden at alle de andre deltagere er med, både for at planlægge aktiviteterne, men også for at kunne reflektere over arbejdet og hvad der eventuelt skal gøre anderledes. Nogle af de frivillige kan godt være flygtninge - det anbefaler vi som sagt - men det kræver, at de er med på at tage det ansvar, det medfører. Planlægningsmøderne kan oplagt ligge med 1-2 måneders mellemrum. På møderne planlægger man f.eks. de tre næste aktiviteter, og fordeler opgaverne imellem sig. Herefter arbejder de frivillige i par eller små grupper videre med at arrangere de enkelte aktiviteter. Nogle gange kræver det ikke mere end at sende en invitation ud ( Vi tager i skoven på næste søndag vi mødes på stationen kl osv. ) og måske købe lidt ind til arrangementet. Andre gange kræver det mere forberedelse, hvis der skal findes lokaler, laves aftaler med nogen der skal hjælpe, eller udvikles nye idéer. Det gælder om at bruge de idéer og interesser I har i gruppen, så dem, der skal arrangere, synes det er sjovt. 17

20 Ung-til-ung-gruppen vil som regel have én eller flere samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være sprogskolelærere, kommunale medarbejdere, personale på bosteder, eller fra Dansk Flygtningehjælps eller Røde Kors lokale frivilliggrupper. Som regel spiller samarbejdspartnerne en vigtig rolle i forhold til at skabe kontakt til flygtninge i kommunen. Derfor er det vigtigt, at I holder en god kontakt til dem, og kommunikerer ud til dem når I har nye aktiviteter. I det hele taget er kommunikationen til de flygtninge, I gerne vil have til at deltage, en helt afgørende ting. Ofte kræver det at man tænker alle muligheder igennem (Facebook, SMS, mail, kontaktpersoner, besøg på sprogskolen osv.) og hellere gøre lidt ekstra, så I ikke laver gode aktiviteter, som der ikke kommer nogen til, fordi kommunikationen mislykkes. Den interne kommunikation i frivilliggruppen foregår som regel på Facebook og mail. Arbejdet i en Ung-til-ung-gruppe er gruppebaseret. Det vil sige, at alle, der er frivillige i gruppen, er med til at bestemme, hvad gruppen laver, og at alle skal tage medansvar for at planlægge og afholde aktiviteter. Det sker typisk på planlægningsmøderne. Men samtidig er der nogle særlige ansvarsposter, som det er vigtigt at nogen påtager sig. Vi anbefaler, at I fordeler det overordnede organisatoriske ansvar på tre personer: 18

21 Koordinatoren: Koordinatorens opgaver er: At sørge for, at gruppen mødes jævnligt for at gøre status og planlægge kommende aktiviteter At sikre, at kommunikationen i gruppen fungerer, og at der er klare aftaler om, hvem der gør hvad At holde øje med at kontakten til flygtningene fungerer godt At være kontaktperson til DFUNK sekretariatet og gruppens samarbejdspartnere Den frivilligansvarlige: Den frivilligansvarliges opgaver er: At introducere nye frivillige til arbejdet i Ung-til-Ung gruppen At introducere nye frivillige til DFUNK herunder sørge for de melder sig ind At følge op over for nye frivillige At holde styr på hvem der er med, og hvem der ikke er med i gruppen Den økonomiansvarlige: Den økonomiansvarliges opgaver er: At tage imod kvitteringer, når folk har lagt ud, og sende dem til sekretariatet- hvis ikke folk selv sender ind. At holde styr på hvor mange penge gruppen har til rådighed 19

22 Frivillig i DFUNK Alle Ung-til-ung-grupper har en kontaktperson på DFUNK-sekretariatet, som løbende er forbindelse med gruppens koordinator. Vi er altid til rådighed med gode råd og idéer, både når det gælder de konkrete aktiviteter og organiseringen af arbejdet. Vi kan også hjælpe med at rekruttere flere frivillige og skabe nye samarbejdsrelationer i lokalområdet, hvis I har brug for det. Til de grupper, der ikke har penge andre steder fra til deres aktiviteter f.eks. fra kommunen stiller DFUNK også et beløb til rådighed. Som medlem af DFUNK har du også en række muligheder for at få støtte og inspiration til dit arbejde. Med jævne mellemrum tilbyder vi gratis kurser for frivillige, både kurser der specifikt handler om arbejdet med unge flygtninge, og kurser om andre emner som ledelse af frivillige, flygtningepolitiske emner mm. Kurserne er ikke bare en mulighed for at blive dygtigere og få faglige perspektiver på dit frivillige arbejde, det er også en lejlighed til at møde frivillige fra andre grupper, dele dine erfaringer og lade dig inspirere af de andre. Som DFUNK-medlem kan du også frit deltage i Dansk Flygtningehjælps mange kurser for frivillige. Andre medlemsfordele er, at du er dækket af vores arbejds- og skadesforsikring i forbindelse med det frivillige arbejde, og at du hver måned modtager vores nyhedsbrev, hvor du kan følge med i, hvad der foregår i organisationen. Til gengæld forventer vi, at du som frivillig melder dig ind i DFUNK, dvs. at du betaler det årlige kontingent på 100 kr. Antallet af medlemmer er meget vigtig for DFUNKs økonomi. Derfor lægger vi stor vægt på, at frivillige, der 20

23 har besluttet sig for at være en del af organisationen, husker at melde sig ind. Det kan man enten gøre på vores hjemmeside eller ved at sende en SMS med teksten DFUNK til På den måde er du med til at sikre, at vi også i fremtiden har råd til at organisere masser af frivilligt arbejde til fordel for unge flygtninge. 21

24 Kontaktinformation DFUNK C/O Global Platform Fælledvej 12C 2200 København N Telefon: Mail:

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Notat Vedrørende permanente boliger til flygtninge

Notat Vedrørende permanente boliger til flygtninge Vedrørende permanente boliger til flygtninge Kontakt Anja V. Johansen Leder af Ydelsesteam og Integration avj@horsholm.dk Direktetlf. 4849 3285 Center for Arbejdsmarked Team Rådgivning og ydelser horsholm.dk

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

UDENFOR Syriske flygtninge brænder for at blive en del af Danmark Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 15.

UDENFOR Syriske flygtninge brænder for at blive en del af Danmark Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 15. UDENFOR Syriske flygtninge brænder for at blive en del af Danmark Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 15. juni 2015, 05:00 Del: Flygtningene fra Syrien er topmotiverede for at arbejde og møde

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Er dit barn anbragt uden for hjemmet? Når jeg går ud herfra efter et møde med min støtteperson, så svæver jeg. Det her sted er guld værd. ForældreStøtten Klerkegade 19, st. tv. 1308 København K Telefon: 70 26 24 70 E-mail: foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom F l p l ^ _ df h c h ' a s A [ h g n _ mc 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til lærervejledningen s. 3 Hæftets opbygning og brug i undervisningen s. 4 Et politikområde i forandring s. 5 DFUNK Outreach

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Oplysnings- og omsorgsarbejde! - erfaringsopsamling på 10 års arbejde med en forældrekreds for forældre til anbragte børn og unge.

Oplysnings- og omsorgsarbejde! - erfaringsopsamling på 10 års arbejde med en forældrekreds for forældre til anbragte børn og unge. Oplysnings- og omsorgsarbejde! - erfaringsopsamling på 10 års arbejde med en forældrekreds for forældre til anbragte børn og unge. Artiklen er udarbejdet af Birgitte Schjær Jensen, Kirsten Kjær Traorè

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter

En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter I de kommende år vil gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk stige. Rapporter og erfaringer viser, at de er sårbare

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011.

Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011. Afrapportering på aftale mellem Social- og Integrationsministeriet og Dansk Flygtningehjælp (DFH) om videreførelse og videreudvikling af det frivillige integrationsarbejde for finansåret 2011. 1. Rapportering

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Derfor skal Club10 forblive

Derfor skal Club10 forblive Derfor skal Club10 forblive som den er, og hvor den er - på Askevænget 10 i Virum! Club10 er et enestående gå i byen-tilbud i Lyngby-Tårbæk Kommune. Det er en klub, som ikke bare er unik i kommunen, men

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere