Studiehåndbog 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog 2015/16"

Transkript

1 Studiehåndbog 2015/16 1

2 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk gymnasium, et handelsgymnasium samt et efteruddannelsescenter. Skolen har ca årselever, hvoraf flere er voksne på efteruddannelse, så stemningen i kantinen og på gangene er nok anderledes, end du er vant til fra en folkeskole. Skolen er fysisk delt på flere adresser. Byggetek har undervisning på Håndværkervej og de øvrige uddannelser på H.C. Andersens Vej. Dit skema vil være opdelt i ugentlige lektioner inden for den fagretning, som du har valgt, og lektioner, hvor du skal arbejde med grundfag. Mette Selchau Vicedirektør 2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen på gf Ledelsen på Mercantec...4 Undervisere og andre personer du vil møde...4 Undervisningsmiljø...6 Motion og bevægelse...6 Undervisning og lektier...6 Andre tilbud...7 Halvårsplan...8 Projekt...8 Grundfag afleveringer og eksamen...8 Temarulle...9 Kontaktlærertid...9 Evaluering...9 Forældresamarbejde...9 Vi forventer af dig...10 Mødetider...11 Mødepligt...11 Studieaktivitet og fravær...11 Anvendelse af IT...11 Rusmidler...12 Facebook...13 Materialer...13 Studiemiljø...13 StudieCentrum...14 Mediateket...14 Studievejledning...14 Specialpædagogisk Støtte (SPS)...15 Elev-coach...15 Elevrådet på Mercantec...16 Projekt frivillig...16 Internationalisering/studietur...17 Kantinerne på Mercantec...17 Forsikring...18 Befordring for elever uden uddannelsesaftale...18 SU

4 Ledelsen på Mercantec Kirsten Holmgaard Direktør Mette Selchau Vicedirektør Undervisere og andre personer du vil møde Kasper Hvelplund Overgaard Pædagogisk konsulent Andreas Skjold Praktikinstruktør Christina Dalby Nielsen Underviser/SP Henrik Graversen Underviser Jesper Borg Hansen Underviser Michael Præstegaard Nielsen Timelærer Maria Hvidberg Underviser Rasmus Lyngsø Pedersen Underviser 4

5 Troels Høyrup Nepper Underviser Tatiana Bosko Underviser Jan Kringstad Underviser 5

6 Undervisningsmiljø På Mercantec arbejder vi for et godt undervisningsmiljø, og for at skabe både udfordrende, motiverende og udviklende undervisning. Vi forsøger at skabe gode muligheder for aktiviteter på tværs af alder og køn. Miljøet og rammerne tilpasses de behov, som alle elever har for samvær og læring også de voksne får her gode muligheder for socialt samvær. I løbet af dit skoleår vil du få mulighed for at deltage i forskellige arrangementer såsom foredrag, musik, underholdning og afslutningsarrangementer. Vores undervisere er professionelle og arbejder ud fra Mercantecs kodeks for den professionelle underviser med fokus på relationer, klasseledelse, og rettidig omhu. Den enkelte elevs uddannelsesbehov er i fokus, så alle bliver så dygtige, som de kan. Motion og bevægelse Den nye reform af erhvervsuddannelserne betyder, at du hver dag får 45 minutters motion og bevægelse som en integreret del af undervisningen. Motion og bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder, det er ikke traditionel idrætsundervisning. Det kan være aktiv læring, hvor lokalerne eller området bliver taget i brug på en alternativ måde, og du kommer til at lave nogle fysiske aktiviteter, der relaterer til de opgaver, du er i gang med. Undervisning og lektier Undervisningen gennemføres, så undervisning, lektier og projekter m.v., svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet, altså 37 timer. Det samlede timetal udgøres af følgende: Det ugentlige lektionstal som er på ca. 25 timer. Dit hjemmearbejde som omfatter lektier, færdiggørelse af opgaver samt forberedelse og indgår i den samlede arbejdstid på 37 timer. Vil du læse mere om dette, så se i Elevplan under læringsaktiviteter. 6

7 Andre tilbud Der er mulighed for at arbejde i skolens forskellige studiemiljøer efter undervisningens ophør. Studiecafé. De enkelte afdelinger tilbyder studiecafé i både almene fag og faglige fag. Specialpædagogisk undervisning, hvis du har brug for yderligere hjælp i undervisningen. Sociale arrangementer. Vi tilbyder fælles sociale og faglige arrangementer som f.eks. politiske foredrag og foredrag om rusmidler og lignende. Mercantec har 3 elevcoaches og 2 psykologer klar til at hjælpe dig, hvis du får behov for det. 7

8 Halvårsplan Introforløb 1. projekt Studietur 2. projekt Temauge 3. projekt Afslutning 2 uger 5 uger 1 uge 5 uger 1 uge 5 uger 1 uge Eksempel på et ugeskema på gf.1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekt Projekt Projekt-dansk Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt-dansk Projekt Projekt Fælles samling Fællesmøde Matematik Temarulleskema gf.1-teammøde/ elevråd Pause Pause Klassetid Projekt Projekt Engelsk Projekt Dansk Matematik Projekt Projekt Projekt Dansk Engelsk Projekt Projekt Fællessamling/ kontaktlærer-tid Kontaktlærer samtaler Kontaktlærer samtaler Studiecafé Projekt Hver fagretning skal arbejde med tre projekter. Projektet er tværfagligt mellem flere håndværksmæssige fag og almindelige grundfag, som du kender fra folkeskolen. Et projekt løber over 5 uger og afsluttes ofte med et produkt. Projekterne skal være med til at give et lille indblik i de mange erhvervsuddannelser, der findes. Grundfag afleveringer og eksamen På gf.1 undervises i grundfagene dansk, matematik og engelsk. Disse fag indgår til dels i de projekter, som du arbejder med i fagretningerne, men der vil også være almindelig undervisning i fagene, som du kender fra folkeskolen. I de forskellige fag vil der være krav om skriftlige afleveringer. Fagene 8

9 matematik, dansk og engelsk afsluttes med en mundtlig eksamen. Der vil være lodtrækning mellem fagene. Du skal op i ét fag. Du kan kun indstilles til eksamen, hvis dine opgaver/projekter er blevet afleveret rettidigt og er blevet godkendt af din lærer. Ved manglende afleveringer sendes der brev hjem til dine forældre. Temarulle I temarulletimerne vil vi arbejde med forskellige temaer. Det kan være oplæg til studietur, praktikpladssøgning, samfund og sundhed mv. Disse timer vil ofte være på tværs af de forskellige fagretninger. Kontaktlærertid Kontaktlærertiden vil dels blive brugt til individuelle samtaler mellem elev og kontaktlærer, dels til fælles ting på klassen så som opdatering af elevplan, evalueringer og andre ting, der ikke nødvendigvis er bundet op på undervisning, men som har betydning for din skolegang og trivsel. Evaluering Du evalueres løbende i fagene på gf.1. Den løbende bedømmelse kan foregå på forskellig vis, f.eks. ved en samtale mellem dig og din lærer, ved samtaler i klassen, ved lærerens skriftlige og mundtlige vurderinger og kommentarer til dine opgaver og prøver, eller ved elev/forældresamtaler. Der afgives standpunktskarakter ved afslutningen af gf.1. Du vil også blive bedt om at udfylde en kvalitetsmåling, hvor du har mulighed for at komme med dine kommentarer til undervisningen samt angive dine ønsker og behov til undervisningen på Mercantec. Forældresamarbejde Kontaktlæreren vil løbende udsende nyhedsbreve til dine forældre samt orientere om fravær og manglende afleveringer. Én gang i efteråret inviteres du sammen med dine forældre til et møde, hvor din kontaktlærer og øvrige undervisere vil være til stede. Desuden skal vi gøre opmærksom på, at dine forældre altid er velkomne til at kontakte skolen eller din kontaktlærer. 9

10 Vi forventer af dig Du er nu startet på et nyt afsnit af dit uddannelsesforløb. Et afsnit som, hvis alt går vel, vil resultere i, at du senere finder beskæftigelse enten i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor. Du har forladt folkeskolen og påbegynder en erhvervsuddannelse. Du møder sikkert med forventning om at blive behandlet som et voksent menneske, en forventning, som vi også fra skolens side mener, du er berettiget til at have. Men samtidig gør vi opmærksom på, at en voksenstatus forpligter. Den indebærer nemlig et ansvar. Et ansvar? Ja, du har et ansvar over for dig selv og dine kammerater. Du har således et medansvar for, at du i løbet af denne uddannelse får de kompetencer og færdigheder, som du senere skal bruge på din arbejdsplads. Og samtidig har du ansvaret for at bidrage til et studiemiljø, som alle kan trives og lære i. Med andre ord: Hvis alle på gf.1 skal have noget ud af samværet, må vi i fællesskab respektere nogle spilleregler. Disse spilleregler er en forudsætning for, at læring kan finde sted og at mange mennesker kan fungere på samme sted. Vis derfor respekt og tolerance over for andre. Vi har dog erfaring for, at nogle få og klare regler virker fremmende for et godt miljø på skolen. Vi har disse samværsregler: 1. Du skal behandle skolen og din klassekammerater med respekt 2. Du og dine klassekammerater skal sørge for, at der er ryddet op i klasselokalerne ved afslutningen på hver lektion 3. Rygning er ikke tilladt på skolens område 4. Det er den enkelte underviser, der afgør, hvorvidt forskelligt hardware (pc, mobiltelefon, mp3-afspiller m.v.) og software (facebook og andre hjemmesider) må være fremme og anvendes i undervisningen 10

11 Mødetider I tidsrummet er der undervisning. Mødepligt Der er mødepligt til alle timer og arrangementer i skoletiden. For at sikre, at du overholder denne pligt, registreres dit fravær elektronisk. Husk, at alt fravær betyder mistet undervisning! Skulle du blive syg, skal du huske at meddele det til skolen på inden kl Dine forældre vil modtage en sms, hvis du ikke møder til undervisning. Det kan medføre samtaler og eventuelt bortvisning, hvis Mercantec skønner, at du har for meget fravær. Dine forældre vil blive orienteret, hvis du har for meget fravær. Fravær kan ses på www. elevplan.dk. Hver elev får en personlig adgangskode. Studieaktivitet og fravær Gf.1 afdelingen er forpligtet til at gribe ind over for dine forsømmelser og/eller manglende studieaktivitet. En tidlig indgriben giver os mulighed for effektivt at tage handling i forhold til at fastholde dig på uddannelsen. Du skal møde rettidigt og forberedt og medbringe relevant materiale til undervisningen. Du skal deltage aktivt i undervisningen og må ikke forlade undervisningslokalet, mens der undervises. Enhver form for udeblivelse fra undervisningen tæller med i fraværsregnskabet. Du vil ved skolestart få yderligere information om fraværsproceduren. Anvendelse af IT På Mercantec indgår IT som et integreret og uundværligt arbejdsredskab i hverdagen for rigtig mange mennesker. Vi vil derfor opfordre dig til først og fremmest at bruge computere, internet m.m. på Mercantec til dit primære formål, nemlig at uddanne dig. På denne måde er du med til at sikre, at alle har adgang til de bedste og hurtigste arbejdsforhold samtidig. 11

12 Når du benytter vores trådløse netværk, anbefaler vi, at du sikrer din egen computer med et antivirus program og sørger for at installere opdateringer til din computer, så du kan mindske risikoen for virus m.m. Det er dit eget ansvar at sørge for dette. I undervisningen er det din underviser, der til enhver tid afgør, hvad der er tilladt for dig og dine studiekammerater. Du er naturligvis velkommen til at downloade materiale, der skal anvendes i undervisningen. Vær dog opmærksom på at du ikke benytter diverse torrent programmer, da de sluger al tilgængelig båndbredde og er til stor gene for andre. Vi forventer naturligvis, at du sørger for at overholde den eksisterede lovgivning i Danmark. Det er derfor ikke tilladt f.eks. at tiltvinge sig adgang til andre systemer, aflure eller bryde andre personers brugernavne og adgangskoder eller fortage ulovlige handlinger på internettet. Til din information foretager Mercantec logning, dvs. at vi registrerer din færden og brug af IT-udstyret. Vi foretager også scanning af vores servere inklusiv dine egne mapper/drev for materiale, som kan stride imod dansk lovgivning. Overtrædelse af skolens IT-politik kan medføre karantæne fra skolens net. Gentagne overtrædelser kan medføre en skriftlig advarsel, bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. Det bedste råd, vi kan give dig er, at du bruger din sunde fornuft i hverdagen. Spørg endelig, hvis du er i tvivl. Rusmidler Som elev på Mercantec er det ikke tilladt at indtage, sælge eller besidde narkotiske stoffer. Dette forbud er gældende på hele skolens område såvel inde som ude. Ifølge Mercantecs rusmiddelpolitik kan du ikke bruge, besidde eller distribuere narkotiske stoffer og samtidig være elev på Mercantec. Hvis Mercantec bliver opmærksom på, at du har en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til narkotiske stoffer eller alkohol, vil du blive indkaldt til samtale med din kontaktlærer. Samtalen skal afklare problemstillingen og dit videre uddannelsesforløb. Du vil kunne fortsætte din uddannelse på Mercantec, hvis du er indstillet på at bringe dit misbrug til ophør gennem behandling. Dette kan ske i samarbejde med din kontaktlærer. Hvis du er under 18 år, vil Mercantec kontakte dine forældre. 12

13 Facebook Allerede før studiestart inviteres alle kommende elever til at følge Mercantec på Facebook. På den måde kan du nemt få et indblik i studielivet på din uddannelse. Materialer De bøger, du skal bruge, vil du få udleveret, eller du kan låne på skolen. Ordbøger kan lånes i Mediateket og på skolens netværk har du fri adgang til www. ordbogen.com. Du skal selv sørge for papir, ringbind og skriveredskaber og evt. PC. Hvis du har matematik, skal du medbringe en lommeregner med trigonometriske funktioner fx. en TI30 fra Texas Instruments. Der er mulighed for at printe mod betaling. Du skal selv anskaffe dig egnet arbejdstøj og (sikkerheds)sko på de fagretninger, hvor det kræves, og der kan i en vis udstrækning blive tale om anskaffelse af småværktøj på nogle fagretninger. Det er ikke et krav, at du medbringer din egen bærbare PC, men har du én, vil vi gerne opfordre dig til at medbringe den og bruge den i undervisningen. Ved skoleårets start vil du få udleveret en chip samt en kode. Chippen benyttes i forbindelse med betaling af prints og kopier på skolens kopimaskiner. Du er selv ansvarlig for at indsætte beløb på chippen. Prisen for prints og kopiering er: Sort/hvid A4... kr. 0,25 Sort/hvid A3...kr. 0,50 Farve A4...kr. 0,75 Farve A3...kr. 1,25 Studiemiljø Mercantec lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø, og gf.1 har sin helt egen nyistandsatte afdeling, hvor der er lagt vægt på at skabe et ungemiljø, der kan inspirere både til læring og vidensdeling, men også til socialt samvær og gode oplevelser. 13

14 StudieCentrum I StudieCentrum kan du få information, vejledning og støtte, både før og under dit uddannelsesforløb. Her vil du på ét sted bl.a. kunne møde vejledere, elevcoach, bibliotekar, kundeservicesekretærer og andre funktioner, som du kan få brug for i forbindelse med din uddannelse. Mediateket Skolens Mediatek findes i StudieCentrum, her vil du møde Karin Høi Larsen, som er parat til at hjælpe dig med databasesøgning samt med at finde de bøger, tidsskrifter, aviser, cd er m.m., som du kan benytte og låne på almindelige betingelser. Du skal bruge dit studiekort til at låne bøger. Du skal huske, at du er personlig ansvarlig, hvis du skulle miste en bog eller lignende. Bortkommet materiale skal erstattes. Karin Høi Larsen Tlf.: Mail: Studievejledning Hos studievejlederen kan du få råd og vejledning om blandt andet valg af fagretning, fag til senere, uddannelse, transport, boligspørgsmål, studieophold, SU m.m. Studievejlederne har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig, hvis du har et problem. Du finder studievejlederne i StudieCentrum. Alle skolens studievejledere står klar til at hjælpe dig, og vi har studievejledere med særligt kendskab til alle afdelinger. 14

15 Specialpædagogisk Støtte (SPS) Hvis du har problemer med at læse, skrive eller regne, kan du tale med din kontaktlærer om muligheden for at få den ekstra hjælp, du har brug for. Vores læsevejleder Heike Møller sørger for at søge it-rygsæk mv. hvis du har brug for det. Har du fysiske eller psykiske diagnoser, så du har brug for ekstra støtte eller særlige hjælpemidler, kan du tale med SPS-ansvarlig Christina Dalby Nielsen. Hun træffes på 3. sal på skolehjemmet på H.C. Andersens Vej. Christina Dalby Nielsen Mobil: Mail: Heike Møller Mobil: Mail: Elev-coach Som elev på Mercantec har du her mulighed for at søge støtte og hjælp, hvis du af forskellige årsager har behov for det for at kunne gennemføre din uddannelse. Du kan f.eks. få hjælp til Personlige problemer Uddannelsesmæssige problemer Boligproblemer Studiecafé Psykolog Øvrige støttemuligheder, som kan hjælpe dig gennem din uddannelse Hvis du får brug for det, kan du henvende dig til din kontaktlærer. Du kan også selv henvende dig hos en elev-coach. Du finder dem i StudieCentrum eller i din afdeling. Du kan også altid træffe dem på telefonen. Hvis de ikke svarer på 15

16 mobilen, er du velkommen til at indtale en besked eller sende en sms, så tager de kontakt til dig. Har du problemer med at møde op, eller har du for meget fravær, vil de kontakte dig. Kim Munksgaard Mail: Tlf.: Mobil: Lena Smed Mail: Mobil: Elevrådet på Mercantec Mercanteam er et fælles elevråd for alle uddannelser på Mercantec. Skolens vicedirektør er ansvarlig herfor, og der holdes møde hver 2. måned. Hver afdeling skal vælge én repræsentant og én suppleant, og du har mulighed for at komme med forslag til elevrådsrepræsentanten om, hvad elevrådet skal arbejde med. I Mercanteam drøftes ideer og muligheder til gavn for hele Mercantec. I gf.1 er der ligeledes nedsat et lokalt elevråd, som en lærer er ansvarlig for, og som primært varetager opgaver med relevans for den afdeling. Elevrådet er din chance for at blive hørt og være med til at fastsætte rammerne i din hverdag. På gf.1 skal der vælges én repræsentant og én suppleant til Mercanteam. I kontakttimerne vil der være mulighed for at komme med forslag til elevrådsrepræsentanten om, hvad elevrådet skal arbejde med. Projekt frivillig Projekt frivillig er et tilbud til dig som bruger, eller vil bruge, noget af din fritid på frivilligt arbejde. Har du et frivilligt arbejde eller kunne du tænke dig frivilligt arbejde, så er Projekt Frivillig noget for dig. Med frivilligt arbejde kan du få relevant erfaring, som kan supplere dit uddannelsesforløb, få ekstra plusser på CV et og etablere nyttige kontakter til erhvervslivet. Forløbet skal være på minimum 20 timer, finde sted i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. Efter forløbet modtager du et bevis. 16

17 Få en snak med vores kontaktperson Kim Kurdahl, som også kan hjælpe dig med at finde et frivilligt arbejde. Læs mere om projekt frivillig på projektfrivillig.dk Internationalisering/studietur I løbet af din uddannelse vil du få mulighed for at deltage i en studietur. Vi tager på studietur for hele gf.1 i den første halvdel af skoleperioden. Kantinerne på Mercantec Mercantec har velassorterede kantiner med lækre retter. Her kan du købe lune og varme retter, frisksmurte sandwichs, frugt, drikkevarer, kager, slik, etc. Åbningstider: Alle kantinerne åbner kl Åbningstiderne ses ved indgangen til kantinerne. Hvad er der på menuen? Morgen: Hjemmebagt brød og forskellige morgenmadsprodukter, frugt, ost etc. Frokost: Forskellige lune retter, sandwiches og salatbar med mange salater af høj kvalitet. Salater og lune retter afregnes efter vægt. Eftermiddag: Kaffe, the og kage. Menuen skiftes løbende. Derudover er der opstillet automater på gangene, hvor man kan købe snacks og drikkevarer m.m. Du kan hjælpe os ved at: Sætte din stol op og rydde pænt op, når du forlader kantinen Stille service på de anviste steder 17

18 Forsikring Som elev er du dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring. Befordring for elever uden uddannelsesaftale Buskort og lignende bestilles på ungdomskort.dk. Her kan du også foretage ændringer, hvis du allerede har et uddannelseskort. Vær opmærksom på, at bestillingstiden godt kan være op til 3 uger. SU Du kan tidligst søge SU én måned før studiestart. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Du søger SU i minsu på su.dk. For at få adgang til min SU skal du bruge NemID. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU i min SU én måned før den dato, du kan få SU fra. Første skoledag for gf.1 er d. 10. august 2015 eller d. 18. januar

19 FRA LØGSTØR FRA SKIVE 26 FRA AALBORG NordreRingvej Vognmagervej 13 VestreRingvej Fabriksvej Nørremøllevej 16 FRA RANDERS Håndværkervej IndreRingvej Gl. Skivevej Rødevej H.C.Andersens Vej Gl. Aalborgvej NFS Grundtvigs Vej NØRRESØ Houlkærvej Skaldehøjvej FRA RANDERS FRA HOLSTEBRO Vesterbrogade Banegård Skottenborg Jernbanegade Sct.IbsGade Randersvej Vinkelvej 16 Søndre Ringvej SØNDERSØ FRA VEJLE / HERNING 13 Koldingvej 26 FRA ÅRHUS H.C. Andersens vej Administration Skolehjemmet Viborg Tekniske Gymnasium House of Technology MetalCraft Hotel- & Restaurantskolen AutoTeknisk Center Håndværkervej Byggetek Skaldehøjvej Medieskolerne Vinkelvej Handelsskolen Viborg Viborg Handelsgymnasium Leader Lab

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere