Referat af Generalforsamling 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling 2006"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetælleudvalg 2. Årsberetning og regnskab 3. Resultat af valg til bestyrelsen 4. Handlingsplan og budget, herunder årets kontingent 5. Valg af revisor 6. Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer 7. Eventuelt, herunder konklusioner fra Projektforum 1. Valg af dirigent og stemmeoptællere Forslag til dirigent: Claus Ryborg. Valgt! Forslag til stemmeoptællere: Andreas og Helene. Valgt! Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2. Årsberetning og regnskab Årsberetning og regnskab var blevet sendt ud forud før generalforsamlingen. Formanden Søren Christensen gennemgik mål og resultater i hovedoverskrifter. Foreningens kasserer Torben Johansen gennemgik hovedpunkter i regnskab for Årets resultat svarer til det budgetterede overskud på I alt akkumuleret , som overføres til næste år. Overskridelsen på kr. på kontoen Information skyldes øgede portoudgifter og øgede aktiviteter i sekretariatet. Angående certificering er regnskabsprincippet ændret. I 2004 og årene forud blev indtægter vedrørende certificering det kommende år delvis indtægtsført ud fra den betragtning, at der allerede var afhold udgifter til udvikling og administration. Fra

2 er princippet ændret der hen, at alle indtægter, der vedrører certificeringsprocesser det kommende år, overføres fuldt og helt til det følgende år. Det har i 2005 resulteret i et formelt underskud som alene skyldes det ændrede regnskabsprincip. Christen Skarregaard har i en årrække ført foreningens regnskab. Han blev takket for det store og flotte arbejde. Fra 2005 har han ønsket at stoppe. Til dem som ønsker det, udleveres print af det samlede regnskabet efter mødet. Fremover skal i årsberetningen også oplyses tallet for antal kandidater, der ikke bestod certificeringsprocessen. Årsberetning og regnskab blev godkendt af forsamlingen. 3. Resultat af valg til bestyrelsen Det statistiske resultat af afstemningen er følgende: Kandidater til bestyrelsen Antal Stemmer Valgfølge Lars Ahlmann 72 2 Nls Bech 65 4 Morten Fangel 69 3 Pia Hagbarth 83 1 Lasse Made 60 5 Carsten Wredstrøm 52 Antal markeringer på stemmesedlen 401 Dermed får bestyrelsen for 2006 følgende sammensætning: Bestyrelsesmedlemmer Valgt Virksomhed Lars Ahlmann 2006 Ørestadsselskabet Nils Bech 2006 Leading Projects Morten Fangel 2006 Fangel Projektledelse Pia Hagbarth 2006 Spar Nord Bank Søren Christensen 2005 Emcon Finn Djurslev 2005 Novo Nordisk Engineering Jens Laugesen 2005 Nordea Lars Made 2006 KMD Steen Vierø Petersen 2005 Connector Eva Riis 2005 ACIS Consulting Henning Skovhøj 2005 Siemens Formanden takkede alle kandidater, der havde stillet sig til rådighed til bestyrelsesvalget. 2

3 Endvidere blev Torben Johansen takket for i en årrække at fungere som kasserer. Formanden takkede også Carsten Wredstrøm for hans indsats i bestyrelsen og udtrykte håb om, at han vil fortsætte sit engagerede arbejde i ICEC. Desuden blev Carsten Wredstrøm opfordret til forsat at tage aktivt del i Foreningens arbejde også som associeret til bestyrelsen. 4. Handlingsplan og budget, herunder årets kontingent Formanden, Søren Christensen præsenterede kort om foreningens mål og visioner samt fokusområder. Det principielle organisationsdiagram blev gennemgået og ønsket om at satse mere på vores indsatsområder ved formelt at udnævne en leder pr område. Herved forventes bestyrelsen at kunne koncentrere sig om strategi og vision mens forretningsudvalget som direktion tager sig af den løbende drift. Organisationsdiagrammet vil blive ajourført, så det illustrerer de faktiske grupper såsom F&U gruppen etc. Der blev udtrykt ønske om at Morten Fangel fortsætter som administrator. Formanden gav også udtryk for, at det velfungerende sekretariat i Hillerød i samarbejde med Fangel Projektledelse fortsætter. Det er nu udmøntet i en langsigtet samarbejdsaftale. Samtidig er der åbnet op for at der også kan laves betalingsaftaler med andre ressourcepersoner. Ud over sekretariatet i Hillerød. vil vi i 2006 etablere et mødelokale og én sekretariats arbejdsplads på Symbion. Her vil foreningen også etablere et bibliotek, som skal være så komplet som muligt for projektlitteratur. Som noget nyt har vi i 2005 arbejdet for at skabe regionale grupper; Som det først sted i Nordjylland takket været Pias store indsats. I løbet at 2005 er dette koncept rullet ud, så vi nu har grupper på Færøerne og i Midt og Syd. Der er en på vej i Grønland og der er også arbejde i gang vedr. en region på Sjælland. Pia Hagbarth og Margit Kudsk fremlagde planerne for henholdsvis Region Nord og Region Syd. Finn Djurslev redegjorde for PR-gruppens arbejde samt den nytte vi havde af resultatet af medlemsundersøgelsen. Vi vil gerne have samarbejde med andre foreninger. Lige nu har vi et samarbejde med Dansk-IT. Morten Fangel fortalte om planerne om at differentiere yderligere mellem medlemmer og ikke-medlemmer dels i tilbud og dels i priser for arrangementer. Alle blev opfordret til at sige til, så kommer vi og sætter Foreningens udstillingsvæg op ved både interne og eksterne arrangementer. Helene Harild orienterede kort om forårets arrangementer og opfordrede de tilstede værende til at sende forslag til kommende arrangementer samt at deltage i den workshop som planlægges afholdt i maj, for at få endnu flere ideer til seminarer etc. 3

4 John Thomsen redegjorde for redaktionsgruppens arbejde i året samt opfordrede til at sende forslag til artikler eller melde sig til arbejdet i gruppen. Planen i år er at gøre de tidligere års artikler tilgængelige på webben. Torben Johansen fortalte at vi også i 2006 vil tilbyde IPMA Certificering på 4 niveauer samt at vi forventer 600 kandidater i år. Styregruppen for certificering er udvidet med Djon Andersen, Alex Blom og Beth Tranberg. Målsætningen for certificeringen er at fortsætte udviklingen bl.a. ved at udbyde certificering på engelsk på alle 4 niveauer men også at kunne bidrage positivt til foreningens arbejde. Carsten Wredstrøm fortalte om gruppen om Project Control (tidligere cost engineering) som har fokus på projektstyring. Gruppen har lige nu 6 aktive medlemmer, og han opfordrede interesserede til at henvende sig til Carsten hvis man ønsker at deltage i møder eller samarbejder. Andreas Perez Madsen orienterede om Foreningens nye satsning på Young Crew som er rettet mod unge projektledere og studerende og planen er at afholde arrangementer med fokus på emner, som er målrettet denne gruppe. Han opfordrede til at sende deltagere til gruppens opstartsseminar den 20. april. Nils Bech fortalte om at vi gentager de højest evaluerede seminarer og projektbesøg fra Symposiet 2005 i løbet af hele Desuden forsøger vi at lukke huller i den samlede danske litteratur ved at udgive en bog med bidrag fra Symposiet 2005 og Morten Fangel berettede om det udbytterige internationale samarbejde og opfordrede til at flere tager med til møderne både i IPMA og NORDNET. Han gav også en opfordring til at indsende papers til IPMA World Congress i Shanghai samt til NORDNET 2006 Symposiet i Stockholm. Der var blandt deltagerne delte meninger om det er relevant i at modtage de øvrige nordiske tidsskrifter. På sigt lægges der muligvis op til, at de kun udsendes til interesserede for at spare portoen. Helene Harild orienterede om årets IPMA Course, som blev evalueret til 4,4 og havde deltagere fra 16 lande. Et udvalg af kurserne vil blive udbudt i forbindelse med IPMA World Congress i Shanghai (den oktober). I 2007 forventes kurserne afholdt i Danmark den marts (den endelige dato vil fremgå af ). Carsten Wredstrøm fortalte om ICEC-samarbejdet og Eva Riis om planerne for at udbygge samarbejdet med den tyske projektforening (GPM) bl.a. ved at udveksle artikler. Søren Christensen gennemgik budgettet for 2006 og forslag til nye kontingenter. Personlige medlemmer kr. Virksomheders grundkontingent for 5 navngivne medlemmer kr. Yderligere navngivne virksomhedsmedlemmer 600 kr. Studerende og nordiske 300 kr. Dirigenten, Claus Ryborg spurgte forsamlingen, om de kunne godkende handlingsplan, kontingent og budget, hvilket var tilfældet. Han kunne derfor konstatere at alle tre var godkendt. 4

5 5. Valg af revisor og revisorsuppleant Forslaget om at forsætte samarbejdet med revisorfirmaet Nejstgaard & Vetlov blev vedtaget. 6. Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer Der var ikke indkommet forslag til behandling ved generalforsamlingen. 7. Eventuelt Ingen tog ordet under eventuelt. Claus Ryborg sagde tak til deltagerne i mødet for den gode ro og orden. Søren Christensen sagde tak til Claus Ryborg for dirigentarbejdet og velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Lars Ahlmann og Lasse Made. Claus Ryborg, Dirigent 5

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / 11-02-19 Årsberetning 2010 1 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere