Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter."

Transkript

1 Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

2 Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden FOU - Orientering - December FOU - s mødeplan FOU - Ansøgning om tilskud fra Pulje til særlige formål - Hvalsø IF Fodbold - Fodboldmål FOU - Ansøgning om tilskud til renovering af klubhus - Hvalsø Tennisklub FOU - Ansøgning om tilskud fra Pulje til særlige formål - Brugerrådet i Trælleruphallen FOU - Status - Arbejdsgrupper vedrørende udvikling af Folkeoplysningsområdet FOU - Tilskud til den frivillige folkeoplysende voksenundervisning for FOU - Økonomi - s område FOU - Kommunikation - December FOU - Eventuelt... 14

3 Side 1 1. FOU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/1274

4 Side 2 2. FOU - Orientering - December Sagsnr.: 14/1110 A. Administrationen har modtaget invitation til DIF kongres 2015 med titlen Skal idrætten redde verden? Kongressen afholdes den marts 2015 i Idrættens hus. Se mere på

5 Side 3 3. FOU - s mødeplan 2015 Sagsnr.: 14/19132 Administrationen fremsender forslag til mødeplan 2015 for. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil godkende forslag til mødeplan for Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til mødeplan godkendes. I administrationens forslag er s møder placeret ca. 2 uger inden Udvalget for Kultur & Fritid af hensyn til sagsbehandlingstiden for sager, som ikke kan træffe den endelige beslutning til. Den samlede mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og fagudvalgene er vedlagt. drøfter egen mødeplan. Det foreslås, at holder møder om torsdagen, kl , på følgende datoer: Torsdag den 22. januar 2015 Torsdag den 12. marts 2015 Torsdag den 7. maj 2015 Torsdag den 27. august 2015 Torsdag den 29. oktober 2015 Torsdag den 10. december 2015 I forslaget har administrationen foreslået møder hver anden måned (dog ikke i sommerferieperioden). Det betyder, at der kun er foreslået 6 møder i 2015 til forskel fra 2014 hvor der var 7 møder. Administrationen vurderer, at møderne bør lægges ca. 2 uger inden Udvalget for Kultur & Fritid således, at der er mulighed for at sende sager videre til Udvalget for Kultur & Fritid. Ingen økonomiske konsekvenser Bilag: 1. Mødekalender KB, ØU

6 Side 4 4. FOU - Ansøgning om tilskud fra Pulje til særlige formål - Hvalsø IF Fodbold - Fodboldmål Sagsnr.: 14/19183 Hvalsø IF Fodbold fremsender ansøgning om tilskud til 4 stk. 11-mandsmål og 4 stk. 8- mandsmål. Foreningen har indhentet et tilbud på de 8 mål, på kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til de nævnte fodboldmål. Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes I forbindelse med anlæggelse af kunstgræs fodboldbanen i Hvalsø er der opstået behov for flere fodboldmål. Endvidere har stormen ødelagt nogle af klubbens mål, der skulle være brugt på kunstgræsbanen. Hvalsø IF Fodbold fremsender derfor ansøgning om tilskud til 4 stk. 11-mandsmål og 4 stk. 8-mandsmål. Hvalsø IF Fodbold er en frivillig folkeoplysende forening med 579 medlemmer, hvoraf 428 er under 25 år. Ud over Hvalsø IF Fodbold spiller en række andre klubber på kunstgræsbanen i Hvalsø. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen kan holdes inden for Pulje til særlige formål. Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel godkendelse kan danne præcedens. Der er vedlagt et tilbud på de 4 stk. 11-mandsmål og 4 stk. 8-mandsmål på kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til særlige formål er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der et merforbrug på kr., såfremt alle ansøgte beløb bruges fuldt ud.. Bilag: 1. Ansøgning

7 Side 5 5. FOU - Ansøgning om tilskud til renovering af klubhus - Hvalsø Tennisklub Sagsnr.: 14/18735 Bestyrelsen for Hvalsø Tennisklub fremsender ansøgning om ekstraordinært tilskud til renovering af køkken og gulve. Der søges om tilskud på kr. for 2013 og kr. for 2014, i alt kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge ekstraordinært lokaletilskud til Hvalsø Tennisklub. Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Hvalsø Tennisklub er en frivillig folkeoplysende forening, med 104 medlemmer, hvoraf 34 medlemmer er under 25 år. Hvalsø Tennisklubs formål er at skabe interesse for tennisspillet, at give medlemmerne mulighed for at spille tennis, samt at højne spillestandarden blandt medlemmerne ved at tilbyde instruktion, træning og turneringer. Hvalsø Tennisklub har til huse Skolevej 3, 4330 Hvalsø i eget klubhus på kommunal jord. Klubhuset er over 30 år gammelt og køkken og gulve er ifølge klubben meget slidte og trænger til renovering. Køkkenet er renoveret i 2013, hvortil klubben har modtaget ca. 21 % i lokaletilskud, jfr. Lokaletilskudsreglerne. I 2014 har klubben haft udgifter til nyt vindue, ny gulvbelægning og maling, som bliver afregnet i starten af Bestyrelsen oplyser, at den er økonomisk trængt, og at den ønsker, at klubben skal være et attraktivt sted for at tiltrække nye medlemmer. Klubhus med køkken er en central del i de sociale aktiviteter både for ungdomsmedlemmer og for seniorer. Det er administrationens vurdering, at ansøgning ikke falder inden for kriterierne for pulje til særlig formål. I 2013 søgte Hvalsø Tennisklub om kr. til renovering af klubhuset og har fået udbetalt kr. i lokaletilskud i henhold til lokaletilskudsregler. I 2014 har klubben haft udgifter på kr. til renovering af klubhus og vil ifølge lokaletilskudsreglerne få udbetalt ca kr.

8 Side 6 Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til særlige formål er kr., hvoraf kr.er disponeret. Herefter er der merforbrug på kr. såfremt alle bevilgede tilskud udnyttes. Administrationen oplyser, at der i 2014 forventes et mindre forbrug på lokaletilskudskontoen.. Bilag: 1. Ansøgning

9 Side 7 6. FOU - Ansøgning om tilskud fra Pulje til særlige formål - Brugerrådet i Trælleruphallen Sagsnr.: 14/18782 Administrationen har modtaget en ansøgning fra Brugerrådet i Trælleruphallen på tilskud til indkøb af udstyr til afvaskning af harpiks i Trælleruphallen. Der søges om kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til indkøb af ovennævnte udstyr. Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Brugerrådet for Trælleruphallen ansøger om udstyr til afvaskning af harpiks, da der bruges meget harpiks i hallen, fordi der spilles meget håndbold i hallen. Brugen af harpiks sætter tydelige spor på alt i hallen, omklædningsrum og toiletrum og det er meget svært at fjerne. I forbindelse med opsætning af udstyret, agter brugerrådet at starte en kampagne for at lære hallens harpiks-brugere at benytte udstyret til afvaskning korrekt. Administrationen kan oplyse, at der er samme udstyr i Hvalsø Hallen, som er sponseret af Tuborg Fonden. Der er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke falder inden for kriterierne for pulje til særlige formål, men bør være en del af hallens drift. Der søges om 2 håndrensedispensere SOAP-On til kr. pr. stk. og 1 boldrenser, PIX- OFF til kr. I alt pris ekskl. moms kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til særlige formål er kr., hvoraf kr.er disponeret. Herefter er der merforbrug på kr. såfremt alle bevilgede tilskud udnyttes. Bilag: 1. Ansøgning

10 Side 8 7. FOU - Status - Arbejdsgrupper vedrørende udvikling af Folkeoplysningsområdet Sagsnr.: 14/16599 nedsatte den 21. maj arbejdsgrupper med henblik på udvikling af forskellige områder inden for Folkeoplysningen. Arbejdsgrupperne fremlægger status for. Endvidere bør udvalget drøfte hvilke øvrige fokusområdet udvalget vil arbejde med i det nye år. Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. har nedsat 6 arbejdsgrupper: Idekatalog for synliggørelse af FOU Retningslinjer for lokaletilskud Retningslinjer for frivillig folkeoplysende foreninger Nytårskur/prisoverrækkelse Folkeoplysningspolitik Retningslinjer for aftenskoler Arbejdsgruppen vedrørende synliggørelse af FOU: Arbejdsgruppen har kontaktet Billedkunstrådet med henblik på rådgivning i forbindelse med fremstilling af en kunstplakat, der synliggør s arbejde. Billedkunstrådet har behandlet ansøgningen og anbefaler en åben konkurrence. Billedkunstrådet vil gerne stille sig til rådighed som rådgivere i forhold til indkomne forslag i en eventuel konkurrence. Endvidere har arbejdsgruppen udarbejdet forslag til beslutningsgrundlag, som er vedlagt som bilag. Arbejdsgruppen vedrørende Folkeoplysningspolitik: Arbejdsgruppen har fastlagt en tidsplan for arbejdet med folkeoplysningspolitikken. Januar Tilfredshedsundersøgelse. Februar/marts - Behandling af data. Juni/august Høringsfase. August/september - Behandling af udkast til Folkeoplysningspolitik. Oktober/november - Beslutning af ny politik. Arbejdsgruppen vedrørende Nytårskur/prisoverrækkelse: Information vedrørende prisoverrækkelse og invitation til nytårskur er sendt til alle foreninger og der er indrykker annoncer i de lokaleaviser. Arbejdsgruppen arbejder med forslag til diplom og med indkøb af hædringsgaver. Endvidere er foredragsholder til nytårskuren er bestilt.

11 Side 9 Fokusområder : har tidligere arbejdet med kortlægning af faciliteter, Gode forhold for frivillige, netværksudbygning, tilbagevendende begivenheder, lederprisoverrækkelse, retningslinjer/tildelingskriterier, fokus på individuelle aktiviteter og informationsstrategi for foreninger/aftenskoler. Udvalget har tidligere ønsket at arbejde med proces vedrørende samarbejde med Asylcenteret Avnstrup. Der kunne endvidere arbejdes med fokus på sundhed og/eller bedre udnyttelse af lokaler.. Bilag: 1. Beslutningsoplæg vedr synliggørelse af FOU

12 Side FOU - Tilskud til den frivillige folkeoplysende voksenundervisning for 2015 Sagsnr.: 14/12981 I henhold til Folkeoplysningslovens 6 fastsætter Kommunalbestyrelsen en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. fordeler budgetrammen i henhold til Folkeoplysningslovens 7-13 samt de retningslinjer, der er gældende for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Lejre Kommune. Koncerndirektionen indstiller: 1. at budgetrammen fordeles i henhold til retningslinjerne. Administrationen har modtaget ansøgninger fra Bramsnæs Aftenskole, Familielandbruget, FOF Hvalsø, FOF Midtsjælland, Kreativskolen, Lejreegnens Husholdningsforenings Aftenskole, LOF samt Tolstrupkoret. For 2015 er afsat kr. Det fremgår af retningslinjerne, at der ydes tilskud til de samlede udgifter til lærer/lederløn med maximalt: 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag. 1 foredrag tæller 6 undervisningstimer. 8/9 til undervisning af handicappede i relation til et konkret emne. 5/7 af de samlede udgifter til lærer/leder for instrumental. Den budgetramme, der er til rådighed, fordeles forholdsmæssigt på grundlag af den enkelte aftenskoles maksimale løntilskudsmulighed i det seneste kendte afsluttede kalenderår, hvilket er Aftenskolerne kan ansøge om et større tilskud, hvis det forventede aktivitetsniveau varierer væsentligt i forhold til det sidst afsluttede kalenderår. En skriftlig begrundelse skal i givet fald vedlægges ansøgningen. Aftenskolerne kan vælge at anvende 40% af tilskudstilsagnet til fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der ydes tilskud med 1/3. Aftenskolerne, bortset fra Bramsnæs Aftenskole og LOF, melder uændret aktivitetsniveau i forhold til Bramsnæs Aftenskole og LOF anmoder om øget tilskud grundet øget aktivitet i forhold til Administrationen har fordelt budgettet i henhold til retningslinjerne, jf. vedlagte oversigt. Det medfører at fordelingen sker efter kolonne G i bilaget.

13 Side 11 Tilskud finansieres af budgettet for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Bilag: 1. Tilskudsberegning for 2015

14 Side FOU - Økonomi - s område 2014 Sagsnr.: 14/16057 Administrationen har ajourført s økonomioversigt. skal drøfte hvor vidt udvalget ønsker at anvende resterende midlerne. Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af forventet regnskab 3, den 24. november 2014, blev det besluttet at der overføres kr. til diverse renoveringer inden for idrætsområdet og kr. til etablering af storskærme i haller og biblioteker. I henhold til forbrug pr. dags dato er der et forventet mindre forbrug på det samlede folkeoplysningsområde, ekskl. mellemkommunale betalinger, på ca kr. hvoraf de kr., jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning skal bruges til diverse renoveringer inden for idrætsområdet og kr. til etablering af storskærme i haller og biblioteker. Bilag: 1. Budgetoversigt december 2014

15 Side FOU - Kommunikation - December Sagsnr.: 14/20297 FOU Kommunikation - December Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes..

16 Side FOU - Eventuelt Sagsnr.: 14/1273

17 Side 15 Underskriftsside Bente Troest Anne Lauridsen Ole Meibom Jette Pekilidi Dorte Jørgensen Christian F Andersen Tina Plank Peter Rasmussen Jesper K Jensen Torben Olsen Niels Rasmussen William S. Jacobsen Søren Bo Hansen Jane Rasmussen Claus Jørgensen /Ina Frederiksen

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014 Referat onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2014 Referat onsdag den 21. maj 2014 Kl. 18:00 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 10. oktober 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 10. oktober 2013 Referat torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Peter Walsøe Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, Rådhuset Allerslev Dato: Torsdag den 11. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 25. august 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 25. august 2011 Referat torsdag den 25. august 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Afregninger og statistik for den folkeoplysende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. oktober 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. oktober 2011 Referat torsdag den 27. oktober 2011 Kl. 18:00 Bramsnæs Sejlklub, Nagels Rende, Ejby Strand, 4070 Kr. Hyllinge. Parkering på Ejby Strandvej. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. november 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. november 2010 Referat onsdag den 17. november 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - s lederpris - nedsættelse af et bedømmelsesudvalg...4

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011 Referat torsdag den 27. januar 2011 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 23. august 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 23. august 2012 Referat torsdag den 23. august 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 23. oktober 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 23. oktober 2014 Referat torsdag den 23. oktober 2014 Kl. 18:00 i Asylcentret Avnstrup, Avnstrupvej 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos Asylcentret Avnstrup, Avnstrupvej

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 13. december 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 13. december 2012 Referat torsdag den 13. december 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015 Referat torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007 Referat fra møde i onsdag den 22. august 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden den 22.08.2007.... 3 2. FOU - Efterretningssager 22.08.07....

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011 Referat torsdag den 24. november 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Folkeoplysningspolitik... 3 4. FOU

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. maj 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. maj 2009 Referat fra møde i onsdag den 20. maj 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Osted/Lejre Skytteforening i klublokalet, Lejrevej 1, 4320 Lejre. Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2008 Referat fra møde i onsdag den 21. maj 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Jesper Kejlhof Peter Walsøe Lena Holm Jensen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Allerslev Dato: Torsdag den 14. februar 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem) (Medlem) Peter Rasmussen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

DAGSORDEN. for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Møde nr. 1

DAGSORDEN. for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Møde nr. 1 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 17. januar 2007 DAGSORDEN for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Møde nr. 1 Onsdag den 24. januar 2007 på Rådhuset, Gladsaxe-værelset, lokale 2608 (direkte tlf. 39 57

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. oktober 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. oktober 2009 Referat fra møde i onsdag den 21. oktober 2009 Mødet startede kl. 19:00 i mødelokalet hos Osted Idrætsforening, Ostedhallen, Langetoften 25, Osted. Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. november 2012 kl. 17.00 i F7 Mødet slut kl. 19.15 MØDEDELTAGERE Kristian Moberg (V) Alice Linning Annelise Hansen Kenneth Jensen (A) Ruth Rasmussen

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 13. juni 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 13. juni 2007 Referat fra møde i onsdag den 13. juni 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 13.06.07... 3 2. FOU

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 25. maj 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 25. maj 2011 Referat onsdag den 25. maj 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Open Sports Night..2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Hvalsø Tennisklub, Skolevej 3, 4330 Hvalsø Dato: Torsdag den 23. august 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 24. oktober Mødested: Mødelokale 620. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 24. oktober Mødested: Mødelokale 620. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 24. oktober 2018 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:30-19:30 Medlemmer: Børge Larsen Gert Due Jørgensen Jan Møller

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2010... 3 002. IF Kvik - Ansøgning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. december 2017

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. december 2017 Referat torsdag den 14. december 2017 Kl. 18:00 i Gershøj Havnevej 22, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. FOU - Besøg hos Børne og Ungdomsforeningen Bramsnæs Nord...1 2. FOU - Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 31-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 31-10-2018 17:00 1 (Åben) Regnskab

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 10. december 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 10. december 2015 Referat torsdag den 10. december 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Allerslev Jesper K Jensen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering december 2015... 2 3. FOU - s mødeplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. juni Mødested: Mødelokale 620. Mødetidspunkt: Kl. 17:30-19:23

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. juni Mødested: Mødelokale 620. Mødetidspunkt: Kl. 17:30-19:23 Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. juni 2019 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:30-19:23 Medlemmer: Børge Larsen Gert Due Jørgensen Jan Møller

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 19. januar 2017

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 19. januar 2017 Referat torsdag den 19. januar 2017 Kl. 18:00 i Osted Lejre Skytteforening, Smedegården 19, 4320 L Afbud: Dorte Jørgensen Tina Plank Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 7. juni 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 23. april 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 23. april 2014 Referat onsdag den 23. april 2014 Kl. 18:00 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Valg af formand og næstformand til... 2 3. FOU - Orientering... 4 4.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. august 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. august 2008 Referat fra møde i onsdag den 20. august 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Lena Holm Jensen forlod mødet efter pkt. 9. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 25. april 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 25. april 2007 Referat fra møde i onsdag den 25. april 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Fuglsang Jesper Fischer mødte for. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 25.04.07... 3 2. FOU

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Lyndby Jollesejlklub, Hornsherredvej 202, Lyndby, Dato: Mandag den 27. maj 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:30 Medlemmer: Fraværende: (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.00 i F2 Mødet slut kl. 18:45 MØDEDELTAGERE Kenneth Jensen (A) Alice Linning Jens Jørgen Andersen Kristian Moberg Kristensen

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov.

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 08.00 OBS!! Mødet afholdes på Hovedbiblioteket Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 16. december 2013 Mødetidspunkt 17.45 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.46 Tilstede:

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Jan Bunkenborg, Erling Johansen, Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 12. december 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 12. december 2013 Referat torsdag den 12. december 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - LOF Lejre ansøger om ændret brug

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 12. Tilskud til voksenundervisning 2007 3 13. Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere