VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12"

Transkript

1 VALLENSBÆKNU NUMMER NOVEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK 09 BUDGET2014 DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden Det skal være sjovt at komme til træning Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 Jul i VALLENSBÆK Korrekt brug af BRÆNDEOVNE 18

2 INDHOLD LYST TIL EN SNAK OM ALKOHOL OG SUNDHED? 13 RIDESKOLEN RUNDER 25 ÅR 12 NY HJEMMESIDE 15 VALLENSBÆK KOMMUNE Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand tlf: VALLENSBÆK nu tlf: Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Vallensbæk Kommune, Colourbox Deadline: Næste nummer udkommer 17. december, deadline for input til artikler/ opslag er den 20. november. Deadline for input til kalenderen er den 27. november. Svanemærke FSC mærke Fremtidens Borgerhus telefontider: Mandag-torsdag: Fredag: Lørdag: Fremtidens Borgerhus personlig betjening: Mandag-torsdag: Fredag: Lørdag: Fremtidens Borgerhus åbningstider for selvbetjening: Mandag-fredag: Lørdag-søndag: Adgangskort til selvbetjening uden for tider for personlig betjening fås i Fremtidens Borgerhus. Rådhus og jobcenter telefontider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Rådhus og jobcenter åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: NYTTIGE NUMRE Alarm: 112 Politi: 114 eller Akuttelefonen: 1813 Lægevagt: Tandlægevagt: Dyrenes vagtcentral: 1812 Døgnpleje Rønnebækhus: El-forsyning: Dong Energys vagttlf: Naturgas vagttlf: Spørgsmål om kloak eller kloakproblemer på tlf: Uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagten på tlf: Vej og Park: Vej og Park vagttlf: Kommunens vandforsyning HOFOR: HOFOR vagttlf: Vallensbæk Strands vandforsyning: Vagttlf: Varmeforsyning: Vagttlf: Vallensbæk Fjernvarmeværk: Vejlegårdens Fjernvarmeværk: VALLENSBÆK NU

3 KOMMUNALVALG Husk at stemme! Kommunal- og regionsrådsvalg den 19. november Tirsdag den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune og regionsrådet i Region Hovedstaden. Du kan stemme i tidsrummet kl Det fremgår af dit valgkort, hvilket af følgende afstemningssteder, du skal benytte: Vallensbæk Skole Egholmskolen Pilehaveskolen Ved valget til kommunalbestyrelsen skal der vælges 15 medlemmer for perioden 1. januar 2014 til 31. december Valgkort Hvis du har stemmeret, bør du på nuværende tidspunkt have modtaget et valgkort med posten. På valgkortet kan du se, hvor du skal stemme, og hvornår afstemningsstedet er åbent. Medbring dit valgkort på valgstedet. Hvis ikke du har modtaget valgkortet, kan du på valgdagen medbringe dit sundhedskort som gyldig legitimation. Du kan henvende dig på rådhuset eller på tlf: for at få oplyst, hvilket valgsted du skal benytte. Hvem kan jeg stemme på? Du kan læse mere om kommunalk/valvalget på og om regionsrådsvalget på www. regionh.dk. Der finder du også kandidatlister mv. Derudover vil der selvfølgelig være kandidatlister ude på valgstederne, som man kan orientere sig i. Hvad sker der efter valget? Den nyvalgte kommunalbestyrelse har deres konstituerende møde den 2. december kl. 16 på Vallensbæk Rådhus. Det er her, kommunalbestyrelsen vælger, hvem der skal borgmester, udvalgsformænd mv., og hvem der skal sidde i hvilke politiske udvalg. Det konstituerende møde er åbent for alle og har ikke andre punkter på dagsordenen. Valgcafe Allerede om aftenen tirsdag den 19. november kender vi valgresultatet og dermed, hvem der er valgt ind i den nye kommunalbestyrelse, som skal fungere fra Valgresultatet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på rådhuset om aftenen den 19. november, hvor der afholdes offentlig valgcafe. Valgcafeen er åben for alle interesserede fra kl , og det vil her blandt andet være muligt at holde sig orienteret via storskærme. VALLENSBÆK NU 3

4 BUDGET 2014 Bredt budget med fokus på kvalitet Med Vallensbæk Kommunes budget for 2014 har 14 ud af 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen prioriteret at fastholde vores gode serviceniveau, nedbringe gælden med 12,1 mio. kr. og til stadighed have mere end 30 mio. kr. i kassen. Dette er fundamentet for, at Vallensbæk er en bæredygtig kommune. Kun Venstre står uden for budgetaftalen, som blev endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 2. oktober. Vallensbæk har gennem de seneste år været landets hurtigst voksende kommune, og det har derfor været vigtigt for forligsparterne at sikre det høje serviceniveau i kommunen selvom indbyggertallet fortsætter med at stige. Dette har været den altoverskyggende ambition for de fire partier bag budgettet, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Samtidig med at vi sikrer en fortsat god service, nedbringer vi gælden med 12,1 mio. kr. og holder skatteprocenten og grundskyldspromillen i ro. Det er denne ansvarlige økonomiske kurs, der fx placerer Vallensbæk helt oppe som nr. 6 på Berlingske Kommuneindex over, hvor i landet borger-udgiften totalt set er mindst. Vi bruger i gennemsnit kr. pr. borger om året, mens man i vores nabokommuner bruger over kr.om året pr. borger. Det er en voldsom forskel og et stærkt udtryk for, hvor effektivt vi driver Vallensbæk Kommune. I budgettet for 2014 har vi prioriteret at investere i sports- og foreningslivet i Vallensbæk, fordi vi gerne vil sikre gode rammer både indendørs- og udendørsaktiviteterne i kommunen. Derfor anlægger vi en ny kunstgræsbane, lægger nyt gulv i idrætscentrets Hal 1 og renoverer omklædningsrummene i idrætscentret samtidig med, at vi udvider den offentlige åbningstid i Pilehaveskolens svømmehal med fire timer ugentligt. På skoleområdet står vi overfor en omfattende skolereform næste år, men vi har været på forkant bygningsmæssigt allerede i seneste budget med store renoveringer, der også gør tankerne i skolereformen mulige at føre ud i livet lokale- og it-mæssigt. På it-området vil vi dog gerne gå endnu videre på skolerne, og derfor har vi afsat penge til et forsøg med digital skole på Vallensbæk Skole, hvor tablets mv. indgår naturligt i undervisningen i samspil med de interaktive whiteboards. Vi vil også sikre øget fokus på sundhedsområdet, fordi forebyggelse og et sundt liv er en grundsten i Vallensbæk, og det gør vi blandt andet ved at give bedre muligheder for selvtræning i Sundhedshus Nordmarken både med nye træningsmaskiner og øgede åbningstider. På de følgende sider kan du læse mere om punkterne i budgettet, se resultatopgørelsen, kommunens kassebeholdning og de kommende takster for Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester 4 VALLENSBÆK NU

5 BUDGET 2014 Gennemgang af budget 2014 Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti står bag budgettet for Herunder kan du læse mere om indholdet i budgettet. Musik som en del af dagligdagen Musikskolen skal være en aktiv medspiller i folkeskolen, som led i den nye skolereform. Der skal opleves et mere integreret musisk tilbud af høj kvalitet, som forudsat i den musikalske fødekædestrategi, og der skal skabes et kvalitetsløft. Der er i budgettet derfor afsat en udviklingspulje til udvikling og nytænkning af musikskolens indsats. Investeringer i sport og fritid På sport- og fritidsområdet foretager kommunen en række investeringer til glæde for de aktive børn og voksne. Blandt andet indeholder budgettet midler til etablering og drift af en ny kunstgræsbane samt til et nyt gulv til Hal 1 i Vallensbæk Idrætscenter, der også får moderniseret omklædningsrummene. Den offentlige åbningstid i Pilehaveskolens svømmehal udvides med yderligere fire timer ugentligt. Opgaven med at varetage den øgede åbningstid håndteres af svømmeklubben VI39. Forsøg med digital skole Alle kommunens skoler har for nylig fået interaktive whiteboards i alle klasselokaler, og i forlængelse af det afsættes der nu penge til et forsøg på Vallensbæk Skole som digital skole, hvor tablets mv. indgår naturligt i undervisningen i samspil med de interaktive whiteboards. Forsøget skal give eleverne bedre mulighed for at bruge IT i undervisningen, og erfaringerne kan efterfølgende anvendes andre steder i kommunen. Gæstedagpleje i Syd Desuden afsættes der midler til etablering og drift af et gæstedagplejehus ved Sydstjernen for dagplejebørnene i den sydlige del af Vallensbæk. Dagplejebørnene i Nord passes fortsat hos en anden dagplejemor i området i tilfælde af ferie. Dermed skrinlægges projektet på Højrupgård. Pulje til trafiksikkerhed Der afsættes som forsøg en pulje til at understøtte lokale initiativer til at øge trafiksikkerheden i kommunen. Midlerne skal anvendes i dialog med kommunens borgere. Initiativerne kan f.eks. komme fra grundejerforeninger. Forliget indeholder også en etablering af fodgængerovergang i det eksisterende lyskryds ved Vallensbækvej, hvis det er muligt. VALLENSBÆK NU 5

6 BUDGET SENIOR 2014 Energirenovering af Daginstitutionen Regnbuen Daginstitutionen Regnbuen har allerede i budgettet for i år fået afsat et beløb til energirenovering, men partierne er enige om, at der i 2014 skal afsættes yderligere til fordel for både indeklimaet og varmeregningen. Projektet indebærer blandt andet udskiftning af tag, lofter, gulvbelægning, facadepartier, ventilation, el-installationer, toiletter og ventilationsanlæg samt isolering og maling. Desuden etableres klimazoner, som er overdækkede områder med flisebelægning, isoleret facade og døre ud til legepladsen som egner sig til både leg og garderobe. Bedre muligheder for selvtræning i Sundhedshus Nordmarken Som led i kommunens sundhedspolitik har forligsparterne øget fokus på sundhedsområdet. Der indkøbes derfor yderligere to træningsmaskiner til brug for de borgere der er visiteret til selvtræning i Sundhedshus Nordmarken, og åbningstiden for selvtrænerne udvides til kl. 20. Tilgængelighed for handicappede Som noget nyt bliver der i 2014 som forsøg oprettet en tilgængelighedspulje til tiltag, der kan gøre adgangsforhold bedre for handicappede. Midler fra puljen anvendes efter indstilling fra Handicaprådet. Bøger og kultur De yngste borgere tilgodeses også i det nye budget: Alle 2-årige får en bog i fødselsdagsgave, der skal være en introduktion til bøgernes verden og Fremtidens Borgerhus. Der etableres et kombi-bibliotek på Pilehaveskolen med mulighed for selvbetjening uden for skolens almindelige åbningstid. Etableringen kræver investering i forskellige foranstaltninger, herunder sikring af området med kortadgang, videoovervågning og investering i inventar samt indkøb af materialer mm. Etableringen sker dog først i 2015, så det kan blive tænkt ind i en sammenhæng med resten af Pilehaveskolen, som renoveres i den kommende tid. Partierne har et ønske om at udbygge kultur- og fritidstilbud i kommunen. Derfor er der afsat midler til at videreføre Børnekulturugen, Vestegnens Kulturuge, samtidig med at der afsættes et budget til frivillighedsområdet til brug for arrangementer, projekter og annoncering. Opfølgning på tilfredshedsundersøgelse Som del af forliget er der aftalt en opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen vedrørende visteret hjemmehjælp. 6 VALLENSBÆK NU

7 Positive tal angiver indtægter i kr. Negative tal angiver udgifter i kr. BUDGET 2014 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budget 2014 Skatter 1. Indtægter i alt Driftsudgifter incl. refusion Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftudgifter incl. refusion i alt Nettodriftsresultat (1+2) Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto Renter m.v Kommunale udligningsordninger Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget 0 Social- og Sundhedsudvalget -150 Teknik- og Miljøudvalget Salg af jord og faste ejendomme 0 Økonomiudvalget 0 5. Anlæg, nettoudgifter i alt Resultat, skattefinansieret område (4+5) B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Drift, forsyningsvirksomhederne Driftsudgifter Driftsindtægter (forbrugsafgifter) Nettodriftsudgifter, forsyningsvirksomherne -785 Anlæg, forsyningsvirksomhederne Anlægsudgifter 0 Anlægsindtægter (tilslutningsafgift) 0 8. Nettoanlægsudgifter, forsyningsvirksomhederne 0 9. Resultat, brugerfinansieret område (7+8) Samlet resultat (6+9) FINANSIERING Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (10) Låneoptagelse Tilgang af likvide aktiver i alt Afdrag på lån Ændring af div. tilgodehavender Ændring af kassebeholdningen Kassebeholdning Kassebeholdning primo (1. januar) Ændring af kassebeholdningen (11) Kassebeholdning ultimo (31. december) A: Det skattefinansierede område De penge, der kommer ind over skatterne, er i princippet kommunens husholdningsbudget, og det er her, vi skal finde pengene til at drive og udvikle kommunen. Udgifterne på det skattefinansierede område dækker drift og anlæg af de fleste af kommunens foranstaltninger som fx daginstitutioner, ældrepleje, vedligeholdelse af veje, ombygning af folkeskoler, snerydning osv. Udover drift og anlæg i kommunen skal det skattefinansierede område også dække de udgifter kommunen har i form af renter på lån. Derudover indgår den kommunale udligningsordning på det skattefinansierede område. En lovbestemt ordning, der indebærer at mere velhavende kommuner betaler til de mindre velhavende. B: Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område består af renovation, der dækkes af brugerbetaling frem for skattebetaling. I princippet hviler budgettet på det brugerfinansierede område i sig selv, da indtægter og udgifter, set over en længere periode, skal balancere. Det brugerfinansierede område fungerer derfor som et slags lukket pengesystem. Finansiering og kassebeholdning Finansiering er et udtryk for, hvordan kommunens samlede budget påvirker kassebeholdningen. Det er også her, at kommunens lån er angivet, som en del af finansieringen af budgettet, lige som kommunens afdrag på lån optræder som en udgift. For at illustrere beregningen af vores likviditet svarer en kassebeholdning på 0 kr. den 31. december erfaringsmæssigt til en gennemsnitlig likviditet på 15 mio. kr. inden for det pågældende år, når man opgør den løbende likviditet, hvilket vil sige gennemsnittet for de seneste 365 dage. VALLENSBÆK NU 7

8 BUDGET SENIOR 2014 Skatteudskrivning Kommunal udskrivningsprocent 25,10 25,10 Kommunal grundskyldspromille 24,38 24,38 Kirkeskatteprocent 0,68 0,68 Vallensbæk har ud fra en samlet økonomisk vurdering valgt at selvbudgettere skatteindtægter og udligningsbeløb for Udviklingen i kommunens indkomstskat (1.000 kr.): Udskrvningsgrundlag Udskrivningsprocent Provenue , , , Skatterne fordeler sig således (1.000 kr.): Kommunal indkomstskat Ejendomsskatter Øvrige skatter og afgifter samt efterregulering for tidligere år I alt Kassebeholdning (i kr.) Kassebeholdningen opgøres ultimo året (altså den ) og er derfor et øjebliksbillede af kommunens økonomi. Takster for 2014 Pasning og tilbud - børn og unge Kommunal dagpleje pr. måned Vuggestue 0-2 år pr. måned Børnehave 3-5 år pr. måned Skolefritidsordning (bhk.-3. klasse) pr. måned Skolefritidsordning (4.-6. klasse) pr. måned Ungdomsklub - årskontingent Kultur og fritid Biblioteket - for sen aflevering 1-13 dage pr. lån (børn/voksne) 5/20 5/20 Biblioteket - for sen aflevering dage pr. lån (børn/voksne) 30/57 30/58 Idrætscenterets motionscenter - pensionister pr. billet 5 5 Forbrugsafgifter (inkl. moms) Årlig renovationsafgift for Havebolig 125 L. sæk (1 ugtl. afhentning) 3.192, ,50 Taksterne stiger en smule som følge af den almindelige prisudvikling. 8 VALLENSBÆK NU

9 BUDGET 2014 Hvor kommer pengene fra (indtægter) Personskat Ejendomsskat Øvrig skat Låneoptagelse Driftsindtægter Refusion Tilskud Personskat 679,7 mio. kr. Indtægter som følge af den kommunale skatteprocent samt reguleringer vedrørende tidligere skatteår Ejendomsskat 86,3 mio. kr. Indtægter som følge af den kommunale grundskyldspromille Øvrig skat 11,1 mio. kr. Indtægter fra selskabsskat og dækningsafgift Låneoptagelse 20,5 mio. kr. Indtægter som følge af låneoptagelse på områder kommunen kan optage lån til afholdte udgifter Driftsindtægter 139,2 mio. kr. Indtægter ved brugerbetaling, bl.a. på vand, kloak, renovation, daginstitutionsbetaling, SFO-ordninger og betaling fra andre kommuner Anlægsindtægter 0 Indtægter ved salg af kommunens jord Refusion 109,0 mio. kr. Indtægter fra refusion på driftsudgifter, offentlige pensioner og dagpengeydelser Tilskud 125,0 mio. kr. Indtægter fra Staten som følge af kommunale tilskud Hvad bruges pengene til (udgifter) Sociale ydelser Sundhedsområdet Børn og unge Skoleområdet Fritid og kultur Ældre og handicappede Teknik og miljø Administration Arbejdsmarkedsområdet Anlægsudgifter Udligning og finansudgifter Sociale ydelser 206,9 mio. kr. Udgifter til kommunal medfinansiering af boligsikring og boligydelse til pensionister, områder der er overtaget af Udbetaling Danmark samt syge- og alm. dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse m.v. Sundhedsområdet 73,1 mio. kr. Udgifter i forbindelse med kommunes overtagelse af sundhedsområdet fra amtet samt tandpleje Børn og unge 132,1 mio. kr. Udgifter til dagpasning og børn og unge med særlige behov Skoleområdet 206,2 mio. kr. Udgifter til folkeskolen, PPR, specialundervisning og skolefritidsordningerne Fritid og kultur 39,3 mio. kr. Udgifter til Idrætscenter, Vallensbæk Ridecenter, bibliotek og ungdomsskolen Ældre og handicappede 152,7 mio. kr. Udgifter til hjemmepleje, plejeboliger, hjælpemidler og førtidspension Teknik og miljø 59,7 mio. kr. Udgifter til grønne områder, redningsberedskab, renovation og vejvæsen Administration 145,9 mio. kr. Udgifter til kommunens administration Arbejdsmarkedsområdet 35,0 mio. kr. Udgifter til jobtræning og beskæftigelsesprojekter til ledige Anlægsudgifter 49,6 mio. kr. Udgifter til vedligeholdelse af bl.a. bygninger og veje samt anlægsprojekter, herunder energirenovering, vedrørende skoler og idræt Udligning og finansudgifter 70,2 mio. kr. Udgifter i forbindelse med udligningsordningen mellem kommunerne, kommunens kassebeholdning, forskydninger i kort og langfristet gæld VALLENSBÆK NU 9

10 Indtast dit arrangement via så kommer titel, tid og sted med i Vallensbæk NU, hvis det er indtastet inden deadline. Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste. Læs mere på AKTIVITETSKALENDER På er der mere information om det enkelte arrangement. 19. november Kommunal- og regionsrådsvalg (se side 3) 09:00-20: november Ældrerådets indkøbstur går til Rødovre Centret. Tilmeldingsfrist er overskredet. 10: november Valgcafe på rådhuset. Alle er velkomne. 18:00 Vallensbæk Rådhus 19. november Club C: Valgaften 20:30 Korsagergård 20. november Vallensbæk Seniorklub: Tur til den Blå Planet. Kun for medlemmer. 10:00 Vallensbæk Stationscenter 20. november Offentligt menighedsrådsmøde 17:30 Vallensbæk Kirke 20. november Ældresagens årlige bankospil. Tilmeldingsfrist er overskredet. 19:00 Korsagergård 23. november KFUM Spejderne og Vallensbæk Menighedspleje holder julestue, hvor alle er velkomne. 11:00 Vallensbæk Sognegård 24. november Vallensbæk Svømmeklub afholder bankospil. 13:00 Egholmskolen 25. november Borgermøde om det gode liv (se side 13). 13:00 Korsagergård 25. november Club C: Sangaften. Tilmelding senest fredagen inden på tlf: eller 19:30 Korsagergård 27. november Kommunalbestyrelsesmøde 17:30 Vallensbæk Rådhus 28. november Club C: Andespil med otte spil, to ekstraspil og en lang række flotte gevinster. 19:30 Korsagergård 29. november Socialdemokratiets traditionsrige solhvervsfest. Festtaler: Tidligere arbejdsminister Jytte Andersen. Pris inkl. julebord mv. 150 kr. Tilmelding senest den 20. november. Se mere på 18:30 Korsagergård 29. november Rockkoncert. Ungdomsskolen er arrangør af en stor koncert fra kl. 21. Som opvarmning spiller musikskolens og ungdomsskolens fantastiske talenter. 19:00 Multisalen ved Vallensbæk skole 30. november Jul i Vallensbæk (se side 16-17) 10:00 10 VALLENSBÆK NU

11 Scan koden og se kalenderen direkte på din smartphone Følg Vallensbæk Kommune på Facebook: KALENDER 1. december Juleshow med spring og luciaoptog (se side 12) 09:00 Vallensbæk Ridecenter 1. december Bankospil. Der kræves medlemskab af bankoforeningen for at kunne deltage. Indmeldelse sker på tlf: Kontingent for en hel sæson er 20 kr. 13:30 Egholmskolen 2. december Vallensbæk Seniorklub: Julefrokost for medlemmer. 12:00 Korsagergård 2. december Konstituerende møde i ny kommunalbestyrelse 16:00 Vallensbæk Rådhus 4. december Julefest for pensionister. Seniorhuset er lukket denne dag. 14:00 Vallensbæk Idrætscenter 8. december Socialdemokraterne: Vallensbæks største og flotteste Juletræsfest. Gaver, godteposer og sodavand til børnene. Den rigtige julemand kommer forbi. Pris 65 kr., tilmelding senest den 29. november. Se mere på 13:00 Egholmskolen 8. december Sydkystens Blokfløjteensemble giver koncert. Alle er velkomne 14:00 Strandmarks kirken Hvidovre 8. december Ældresagens julearrangement. Tilmelding senest den 24. november på www. aeldresagen-vallensbaek.dk 14:15 Korsagergård 9. december Adventskoncert. Fri entre. 19:30 Helligtrekongers Kirke 10. december Julekoncert med Vallensbæk Koret. Fri entre. 19:30 Helligtrekongers Kirke 18. december Sidste møde i den afgående kommunalbestyrelse 17:30 Vallensbæk Rådhus KOMMUNALBESTYRELSESMØDE OG ÅBENT HUS Kommunalbestyrelsen holder møde den 27. november kl , hvor alle interesserede er velkomne. Efter mødet er der mulighed for at møde kommunalpolitikerne uformelt. Dagsorden kan hentes på fra fredagen før mødet. Fra mandagen inden kan den hentes på rådhuset i åbningstiden. VALLENSBÆK NU 11

12 SERVICE OG FRITID Fremtidens Borgerhus er åbnet Den 15. november åbnede Fremtidens Borgerhus. I Fremtidens Borgerhus finder du inspiration, viden og aktiviteter, samt den service, som du tidligere har fået i Borgerservice og på Biblioteket. Efter måneder med ombygning og byggegener er der nu endelig opstået et fornyet og forynget hus, der har ambition om at blive et velbesøgt mødested for alle borgere i Vallensbæk. Åbningsugen er i fuld gang: Se alle aktiviteter og tilbud på fremtidensborgerhus.vallensbaek.dk eller facebook.com/fremtidensborgerhus. Personlig betjening i Fremtidens Borgerhus: Mandag-torsdag kl , fredage kl , lørdag kl Huset er også åbent for selvbetjening hverdage kl og lørdag-søn- dage kl Adgang til Fremtidens Borgerhus uden for tidspunkterne for personlig betjening kræver adgangskort, som kan bestilles ved personlig henvendelse. Rideskolen runder 25 år I år er det 25 år siden, at Vallensbæk Kommunes Rideskole tog imod sine første rideskoleelever. De 11 ponyer, som Rideskolen benyttede til sine daværende 180 elever, havde hjemme i Korsagergårds stalde, som var de oprindelige stald 1 og 2. På den måde har der været heste på området i flere hundrede år lige siden gården blev grundlagt. I dag er der i alt 105 heste på ridecentret, hvoraf de 80 er privatejede. I løbet af de 25 år er Rideskolen vokset, og selve ridecentret har også udviklet sig. I dag er der over 350 elever på den kommunale rideskole, som nu har 27 heste og ponyer. Ud af de 350 medlemmer er de 250 børn. Voksenrideskolen blev oprettet i 1992 med dengang 14 elever, hvilket altså i dag har udviklet sig til omkring 100 voksne rideskoleelever. Har du lyst til at prøve? Hvis du har lyst til at gå til ridning eller vil prøve det af, så er du meget velkommen til at komme og få en gratis prøvetime. Kontakt Anders Egelund, leder af rideskolen, tlf , eller Der er i øjeblikket pladser på rideskolen, og der er rabat for børnene, hvis de bor i kommunen. Man melder sig ind via Ridning er sjovt og samtidig god motion og derudover får børnene udviklet deres ansvarsfølelse og lært at omgås dyr og andre mennesker. Der foregår rigtig mange aktiviteter omkring rideskolen, som man også får mulighed for at blive en del af: Cafeaftner hver torsdag, lektiehjælp hver torsdag efter ridning, banko en gang om året, grillaftner om sommeren, stævner for rideskolen, ridelejr om sommeren for børn og for voksne i efteråret. I anledning af rideskolens 25 jubilæum er alle velkomne til kaffe, saftevand og jubilæumskage søndag den 1. december kl , hvor man kan opleve rideskolens juleshow. 12 VALLENSBÆK NU

13 Bliv inspireret i køkkenet med 'Fars Videokogebog' 60+ Det gode liv SUNDHED Mandag den 25. november kl på Korsagergård, sætter Center for Sundhed og Forebyggelse fokus på det gode liv for dig der er over 60. Under overskriften Pas godt på dig selv, kan du høre oplæg om: Vigtigheden af bevægelse i dagligdagen Demens: Hvilke forholdsregler kan du tage? Kroniske sygdomme: Hvilke tilbud har kommunen? Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig mød blot op. På kan du finde ti stemningsfulde videofilm af 3-4 minutter, der skal inspirere fædre og børn til at gå i køkkenet sammen. På videoerne viser Jonas, der underviser på Fars køkkenskole, med hjælp fra nogle friske børn, hvordan man kan lave lækre og sunde retter. 'Fars Videokogebog' havde premiere i slutningen af oktober, og siden da har mange været forbi hjemmesiden og set videofilmene. 'Fars Videokogebog' er en del af Vallensbækprojektet Fars køkkenskole, og er den første af sin slags i Danmark. Gratis diætistvejledning Du kan få gratis kostvejledning hos en klinisk diætist, hvis du bor i Vallensbæk Kommune og har: Diabetes Forhøjet blodtryk Forhøjet kolesterol KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Utilsigtet vægttab Gravid og overvægtig Cancer Hjertekarsygdom Lyst til en snak om alkohol og sundhed? Vallensbæk Kommune kan nu præsentere et nyt gratis tilbud til alle som ønsker en snak om alkohol og sundhed. Connie Mørck, sygeplejerske og alkohol-konsulent og -behandler, sidder klar til en professionel snak i Sundhedshus Nordmarken hver tirsdag fra kl Tilbuddet kræver ingen henvisning, det er gratis og anonymt, så du kan bare møde op, ringe eller Skype med Connie. Telefon: , Skype: Alkoholkonsulent-Connie Connie Mørck vil samtidig hjælpe kommunens ansatte med råd og vejledning om alkohol. Vejledning ved diætisterne kan enten foregå på Rådhuset eller i Sundhedshus Nordmarken Vil du vide mere? Kontakt en af diætisterne: Christina Christiansen på tlf: eller Rebecca Leth-Nissen Johansen på tlf: VALLENSBÆK NU 13

14 ENGAGERET I VALLENSBÆK Kender du en, der er engageret i Vallensbæk, som vi kan portrættere i Vallensbæk NU? Så skriv til os på Jeg mener, at piger har en lige så god tilgangsvinkel til fodbold som drenge. Men der er alligevel forskel det sociale betyder mere for pigerne, og det skal jeg give plads til som træner, mener Henrik Sjøgren. Det skal være sjovt at komme til træning Henrik Sjøgren troede, at livet var for kort til pigefodbold. Han blev klogere og er nu træner for Vallensbæk IF Fodbolds U16-piger. Da træneren på Henrik Sjøgrens datters fodboldhold stoppede, gik Henrik ind og tog tjansen. Jeg skulle egentlig bare have trænet dem midlertidigt, men jeg blev grebet af det, siger Henrik, der nu træner holdet på tredje år. Henriks tilgang er, at det skal være sjovt at komme til træning, samtidig med at det skal være på et højt niveau. Og han har tilsyneladende fundet en formel, der virker motiverende. Første gang det regnede, dukkede der kun tre piger op til træning. Nu er de blevet så engagerede, at de kommer alle sammen, selv hvis det sner, fortæller han. Henrik har en naturlig autoritet, som gør at hans spillere har respekt for ham. For eksempel kommer de alle hen og hilser på træneren med håndtryk, inden træningen starter. Og respekten går begge veje. Jeg lægger for eksempel vægt på, at de altid ved, hvad vi skal lave til træning, så tingene ikke går hen over hovedet på dem, siger han. Selv om Henrik og holdet meget gerne vil vinde kampe, så har fokus hele tiden ligget på spillernes udvikling. Det interessante er jo, at hvis man lærer dem at spille fodbold, så kommer resultaterne stille og roligt, siger han. Henriks søn, som er jævnaldrende med pigerne, er selv noget af et trænertalent og fungerer som holdets Det interessante er jo, at hvis man lærer dem at spille fodbold, så kommer resultaterne stille og roligt assistenttræner. Sammen har far og søn udviklet et spilsystem, der har givet pote. Vi har simpelthen beskrevet, hvad den enkelte skal gøre, alt efter om vi selv eller modstanderne har bolden. Hver spiller ved præcis, hvor hun skal stå, og hvad hun skal, alt efter om hun er back, midtbanespiller eller noget andet, forklarer Henrik. Og resultaterne er da heller ikke udeblevet. Holdet er ubesejret i 25 kampe og har på et par år bevæget sig fra bunden af række 3 til nu at ligge til oprykning til mesterrækken, som er den bedste række. Holdet er vokset med opgaven, og seriøsiteten er steget samtidig med, at det sociale bliver vægtet højt. Det sociale og sportslige hænger sammen. Hvis ikke det fungerer socialt, kan man ikke skabe resultater på det niveau, vi har gjort, siger Henrik Sjøgren. Læs mere om Vallensbæk IF Fodbold på 14 VALLENSBÆK NU

VALLENSBÆKNU. Færre lukkedage BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Nyt vandselskab. På jagt efter NATUROPLEVELSER 6. MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden

VALLENSBÆKNU. Færre lukkedage BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Nyt vandselskab. På jagt efter NATUROPLEVELSER 6. MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden VALLENSBÆKNU NUMMER 1 22. JANUAR 2013 VALLENSBAEK.DK 01 BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE Færre lukkedage MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden Nyt vandselskab På jagt efter NATUROPLEVELSER 6 Boliger i AMALIEPARKEN

Læs mere

God sommer VALLENSBÆKNU. Sommerens åbningstider. Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge KRÆFTRAMTE HJÆLPER HINANDEN 11

God sommer VALLENSBÆKNU. Sommerens åbningstider. Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge KRÆFTRAMTE HJÆLPER HINANDEN 11 VALLENSBÆKNU NUMMER 05 16.-17. JUNI 2015 VALLENSBAEK.DK 05 Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge God sommer SANKTHANSAFTEN Bagsiden Sommerens åbningstider MADMOR FOR 100 UNGDOMSSEJLERE 3 BEDRE RAMMER

Læs mere

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 VALLENSBÆKNU NUMMER 5 18. JUNI 2013 VALLENSBAEK.DK 05 SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider SOMMERGYMNASTIK Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3 Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 Ungdomskriminaliteten

Læs mere

30 år VALLENSBÆKNU. Gymnastik i. Sommeravis TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN. tag ud og gem VALLENSBÆK STATIONSCENTER. Henrik SÆTTER KURSEN 3

30 år VALLENSBÆKNU. Gymnastik i. Sommeravis TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN. tag ud og gem VALLENSBÆK STATIONSCENTER. Henrik SÆTTER KURSEN 3 VALLENSBÆKNU NUMMER 4 14. MAJ 2013 VALLENSBAEK.DK 04 Sommeravis tag ud og gem Gymnastik i 30 år VALLENSBÆK STATIONSCENTER NORD Bagsiden TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN Henrik SÆTTER KURSEN 3 Sommerferie- AKTIVITETER

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Idrætsudøvere og frivillige blev fejret BORGERMØDE OM BALANCE. Ny udstilling i den digitale kunsthal IVÆRKSÆTTER OG NYBAGT MOR 7

VALLENSBÆKNU. Idrætsudøvere og frivillige blev fejret BORGERMØDE OM BALANCE. Ny udstilling i den digitale kunsthal IVÆRKSÆTTER OG NYBAGT MOR 7 VALLENSBÆKNU NUMMER 02 3.-4. MARTS 2015 VALLENSBAEK.DK BORGERMØDE OM BALANCE 02 Ny udstilling i den digitale kunsthal Idrætsudøvere og frivillige blev fejret PENSIONIST- SKOVTUREN Bagsiden NY APP FRA JOBCENTRET

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Samlet indsats fra 0-18 år. Orangeri på Seniorhuset. Sommeravis tag ud og gem VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR

VALLENSBÆKNU. Samlet indsats fra 0-18 år. Orangeri på Seniorhuset. Sommeravis tag ud og gem VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR VALLENSBÆKNU NUMMER 04 12.-13. MAJ 2015 VALLENSBAEK.DK VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR 04 Orangeri på Seniorhuset Sommeravis tag ud og gem GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED Bagsiden Samlet indsats fra 0-18 år ENGAGERET

Læs mere

NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5

NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5 NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK Frokostordning i daginstitutionerne side 3 Forebyggende arbejde side 5 Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden 1 INDHOlD 5 6 3 Motion Børn der bevæger sig Revy Oplev

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

15.999,- Lange liggetider. Nr. 4 23. årg. 2014 oplag: 9.000 MERCANTO SOFA SPAR 6.000,-

15.999,- Lange liggetider. Nr. 4 23. årg. 2014 oplag: 9.000 MERCANTO SOFA SPAR 6.000,- Nr. 4 23. årg. 2014 oplag: 9.000 Lange liggetider Vort brød laves med lange liggetider, hvor brødet hæver i op til et helt døgn. Det betyder, at smagsstofferne i brødet får tid til at udvikle sig. Resultatet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG

NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Tårnby Bladet NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Harmonier i finsk skov: Musikskolens harmoniorkester HOT var på nordiske turné til det sydlige Finland. Gruppen besøgte Tårnbys venskabskommune

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Væsen uden offentlig kontrol

Væsen uden offentlig kontrol TÅRNBY BLADET NR. 2 - FEBRUAR 2015 23. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK Årets forening 2014 fik Frandsenomvisning som gave Bag udvælgelsen som Årets Forening 2014 står Tårnby Foreningsråd. Med æren

Læs mere

Genbrug af salmer ved jubilæum

Genbrug af salmer ved jubilæum TÅRNBY BLADET NR. 9 - SEPTEMBER 2014 22. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK Genbrug af salmer ved jubilæum Med Københavns biskop, Peter Skov- Jakobsen i spidsen mødte Skelgårskirkens præster, Annelise

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere