VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12"

Transkript

1 VALLENSBÆKNU NUMMER NOVEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK 09 BUDGET2014 DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden Det skal være sjovt at komme til træning Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 Jul i VALLENSBÆK Korrekt brug af BRÆNDEOVNE 18

2 INDHOLD LYST TIL EN SNAK OM ALKOHOL OG SUNDHED? 13 RIDESKOLEN RUNDER 25 ÅR 12 NY HJEMMESIDE 15 VALLENSBÆK KOMMUNE Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand tlf: VALLENSBÆK nu tlf: Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Vallensbæk Kommune, Colourbox Deadline: Næste nummer udkommer 17. december, deadline for input til artikler/ opslag er den 20. november. Deadline for input til kalenderen er den 27. november. Svanemærke FSC mærke Fremtidens Borgerhus telefontider: Mandag-torsdag: Fredag: Lørdag: Fremtidens Borgerhus personlig betjening: Mandag-torsdag: Fredag: Lørdag: Fremtidens Borgerhus åbningstider for selvbetjening: Mandag-fredag: Lørdag-søndag: Adgangskort til selvbetjening uden for tider for personlig betjening fås i Fremtidens Borgerhus. Rådhus og jobcenter telefontider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Rådhus og jobcenter åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: NYTTIGE NUMRE Alarm: 112 Politi: 114 eller Akuttelefonen: 1813 Lægevagt: Tandlægevagt: Dyrenes vagtcentral: 1812 Døgnpleje Rønnebækhus: El-forsyning: Dong Energys vagttlf: Naturgas vagttlf: Spørgsmål om kloak eller kloakproblemer på tlf: Uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagten på tlf: Vej og Park: Vej og Park vagttlf: Kommunens vandforsyning HOFOR: HOFOR vagttlf: Vallensbæk Strands vandforsyning: Vagttlf: Varmeforsyning: Vagttlf: Vallensbæk Fjernvarmeværk: Vejlegårdens Fjernvarmeværk: VALLENSBÆK NU

3 KOMMUNALVALG Husk at stemme! Kommunal- og regionsrådsvalg den 19. november Tirsdag den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune og regionsrådet i Region Hovedstaden. Du kan stemme i tidsrummet kl Det fremgår af dit valgkort, hvilket af følgende afstemningssteder, du skal benytte: Vallensbæk Skole Egholmskolen Pilehaveskolen Ved valget til kommunalbestyrelsen skal der vælges 15 medlemmer for perioden 1. januar 2014 til 31. december Valgkort Hvis du har stemmeret, bør du på nuværende tidspunkt have modtaget et valgkort med posten. På valgkortet kan du se, hvor du skal stemme, og hvornår afstemningsstedet er åbent. Medbring dit valgkort på valgstedet. Hvis ikke du har modtaget valgkortet, kan du på valgdagen medbringe dit sundhedskort som gyldig legitimation. Du kan henvende dig på rådhuset eller på tlf: for at få oplyst, hvilket valgsted du skal benytte. Hvem kan jeg stemme på? Du kan læse mere om kommunalk/valvalget på og om regionsrådsvalget på www. regionh.dk. Der finder du også kandidatlister mv. Derudover vil der selvfølgelig være kandidatlister ude på valgstederne, som man kan orientere sig i. Hvad sker der efter valget? Den nyvalgte kommunalbestyrelse har deres konstituerende møde den 2. december kl. 16 på Vallensbæk Rådhus. Det er her, kommunalbestyrelsen vælger, hvem der skal borgmester, udvalgsformænd mv., og hvem der skal sidde i hvilke politiske udvalg. Det konstituerende møde er åbent for alle og har ikke andre punkter på dagsordenen. Valgcafe Allerede om aftenen tirsdag den 19. november kender vi valgresultatet og dermed, hvem der er valgt ind i den nye kommunalbestyrelse, som skal fungere fra Valgresultatet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på rådhuset om aftenen den 19. november, hvor der afholdes offentlig valgcafe. Valgcafeen er åben for alle interesserede fra kl , og det vil her blandt andet være muligt at holde sig orienteret via storskærme. VALLENSBÆK NU 3

4 BUDGET 2014 Bredt budget med fokus på kvalitet Med Vallensbæk Kommunes budget for 2014 har 14 ud af 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen prioriteret at fastholde vores gode serviceniveau, nedbringe gælden med 12,1 mio. kr. og til stadighed have mere end 30 mio. kr. i kassen. Dette er fundamentet for, at Vallensbæk er en bæredygtig kommune. Kun Venstre står uden for budgetaftalen, som blev endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 2. oktober. Vallensbæk har gennem de seneste år været landets hurtigst voksende kommune, og det har derfor været vigtigt for forligsparterne at sikre det høje serviceniveau i kommunen selvom indbyggertallet fortsætter med at stige. Dette har været den altoverskyggende ambition for de fire partier bag budgettet, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Samtidig med at vi sikrer en fortsat god service, nedbringer vi gælden med 12,1 mio. kr. og holder skatteprocenten og grundskyldspromillen i ro. Det er denne ansvarlige økonomiske kurs, der fx placerer Vallensbæk helt oppe som nr. 6 på Berlingske Kommuneindex over, hvor i landet borger-udgiften totalt set er mindst. Vi bruger i gennemsnit kr. pr. borger om året, mens man i vores nabokommuner bruger over kr.om året pr. borger. Det er en voldsom forskel og et stærkt udtryk for, hvor effektivt vi driver Vallensbæk Kommune. I budgettet for 2014 har vi prioriteret at investere i sports- og foreningslivet i Vallensbæk, fordi vi gerne vil sikre gode rammer både indendørs- og udendørsaktiviteterne i kommunen. Derfor anlægger vi en ny kunstgræsbane, lægger nyt gulv i idrætscentrets Hal 1 og renoverer omklædningsrummene i idrætscentret samtidig med, at vi udvider den offentlige åbningstid i Pilehaveskolens svømmehal med fire timer ugentligt. På skoleområdet står vi overfor en omfattende skolereform næste år, men vi har været på forkant bygningsmæssigt allerede i seneste budget med store renoveringer, der også gør tankerne i skolereformen mulige at føre ud i livet lokale- og it-mæssigt. På it-området vil vi dog gerne gå endnu videre på skolerne, og derfor har vi afsat penge til et forsøg med digital skole på Vallensbæk Skole, hvor tablets mv. indgår naturligt i undervisningen i samspil med de interaktive whiteboards. Vi vil også sikre øget fokus på sundhedsområdet, fordi forebyggelse og et sundt liv er en grundsten i Vallensbæk, og det gør vi blandt andet ved at give bedre muligheder for selvtræning i Sundhedshus Nordmarken både med nye træningsmaskiner og øgede åbningstider. På de følgende sider kan du læse mere om punkterne i budgettet, se resultatopgørelsen, kommunens kassebeholdning og de kommende takster for Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester 4 VALLENSBÆK NU

5 BUDGET 2014 Gennemgang af budget 2014 Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti står bag budgettet for Herunder kan du læse mere om indholdet i budgettet. Musik som en del af dagligdagen Musikskolen skal være en aktiv medspiller i folkeskolen, som led i den nye skolereform. Der skal opleves et mere integreret musisk tilbud af høj kvalitet, som forudsat i den musikalske fødekædestrategi, og der skal skabes et kvalitetsløft. Der er i budgettet derfor afsat en udviklingspulje til udvikling og nytænkning af musikskolens indsats. Investeringer i sport og fritid På sport- og fritidsområdet foretager kommunen en række investeringer til glæde for de aktive børn og voksne. Blandt andet indeholder budgettet midler til etablering og drift af en ny kunstgræsbane samt til et nyt gulv til Hal 1 i Vallensbæk Idrætscenter, der også får moderniseret omklædningsrummene. Den offentlige åbningstid i Pilehaveskolens svømmehal udvides med yderligere fire timer ugentligt. Opgaven med at varetage den øgede åbningstid håndteres af svømmeklubben VI39. Forsøg med digital skole Alle kommunens skoler har for nylig fået interaktive whiteboards i alle klasselokaler, og i forlængelse af det afsættes der nu penge til et forsøg på Vallensbæk Skole som digital skole, hvor tablets mv. indgår naturligt i undervisningen i samspil med de interaktive whiteboards. Forsøget skal give eleverne bedre mulighed for at bruge IT i undervisningen, og erfaringerne kan efterfølgende anvendes andre steder i kommunen. Gæstedagpleje i Syd Desuden afsættes der midler til etablering og drift af et gæstedagplejehus ved Sydstjernen for dagplejebørnene i den sydlige del af Vallensbæk. Dagplejebørnene i Nord passes fortsat hos en anden dagplejemor i området i tilfælde af ferie. Dermed skrinlægges projektet på Højrupgård. Pulje til trafiksikkerhed Der afsættes som forsøg en pulje til at understøtte lokale initiativer til at øge trafiksikkerheden i kommunen. Midlerne skal anvendes i dialog med kommunens borgere. Initiativerne kan f.eks. komme fra grundejerforeninger. Forliget indeholder også en etablering af fodgængerovergang i det eksisterende lyskryds ved Vallensbækvej, hvis det er muligt. VALLENSBÆK NU 5

6 BUDGET SENIOR 2014 Energirenovering af Daginstitutionen Regnbuen Daginstitutionen Regnbuen har allerede i budgettet for i år fået afsat et beløb til energirenovering, men partierne er enige om, at der i 2014 skal afsættes yderligere til fordel for både indeklimaet og varmeregningen. Projektet indebærer blandt andet udskiftning af tag, lofter, gulvbelægning, facadepartier, ventilation, el-installationer, toiletter og ventilationsanlæg samt isolering og maling. Desuden etableres klimazoner, som er overdækkede områder med flisebelægning, isoleret facade og døre ud til legepladsen som egner sig til både leg og garderobe. Bedre muligheder for selvtræning i Sundhedshus Nordmarken Som led i kommunens sundhedspolitik har forligsparterne øget fokus på sundhedsområdet. Der indkøbes derfor yderligere to træningsmaskiner til brug for de borgere der er visiteret til selvtræning i Sundhedshus Nordmarken, og åbningstiden for selvtrænerne udvides til kl. 20. Tilgængelighed for handicappede Som noget nyt bliver der i 2014 som forsøg oprettet en tilgængelighedspulje til tiltag, der kan gøre adgangsforhold bedre for handicappede. Midler fra puljen anvendes efter indstilling fra Handicaprådet. Bøger og kultur De yngste borgere tilgodeses også i det nye budget: Alle 2-årige får en bog i fødselsdagsgave, der skal være en introduktion til bøgernes verden og Fremtidens Borgerhus. Der etableres et kombi-bibliotek på Pilehaveskolen med mulighed for selvbetjening uden for skolens almindelige åbningstid. Etableringen kræver investering i forskellige foranstaltninger, herunder sikring af området med kortadgang, videoovervågning og investering i inventar samt indkøb af materialer mm. Etableringen sker dog først i 2015, så det kan blive tænkt ind i en sammenhæng med resten af Pilehaveskolen, som renoveres i den kommende tid. Partierne har et ønske om at udbygge kultur- og fritidstilbud i kommunen. Derfor er der afsat midler til at videreføre Børnekulturugen, Vestegnens Kulturuge, samtidig med at der afsættes et budget til frivillighedsområdet til brug for arrangementer, projekter og annoncering. Opfølgning på tilfredshedsundersøgelse Som del af forliget er der aftalt en opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen vedrørende visteret hjemmehjælp. 6 VALLENSBÆK NU

7 Positive tal angiver indtægter i kr. Negative tal angiver udgifter i kr. BUDGET 2014 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budget 2014 Skatter 1. Indtægter i alt Driftsudgifter incl. refusion Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftudgifter incl. refusion i alt Nettodriftsresultat (1+2) Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto Renter m.v Kommunale udligningsordninger Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget 0 Social- og Sundhedsudvalget -150 Teknik- og Miljøudvalget Salg af jord og faste ejendomme 0 Økonomiudvalget 0 5. Anlæg, nettoudgifter i alt Resultat, skattefinansieret område (4+5) B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Drift, forsyningsvirksomhederne Driftsudgifter Driftsindtægter (forbrugsafgifter) Nettodriftsudgifter, forsyningsvirksomherne -785 Anlæg, forsyningsvirksomhederne Anlægsudgifter 0 Anlægsindtægter (tilslutningsafgift) 0 8. Nettoanlægsudgifter, forsyningsvirksomhederne 0 9. Resultat, brugerfinansieret område (7+8) Samlet resultat (6+9) FINANSIERING Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (10) Låneoptagelse Tilgang af likvide aktiver i alt Afdrag på lån Ændring af div. tilgodehavender Ændring af kassebeholdningen Kassebeholdning Kassebeholdning primo (1. januar) Ændring af kassebeholdningen (11) Kassebeholdning ultimo (31. december) A: Det skattefinansierede område De penge, der kommer ind over skatterne, er i princippet kommunens husholdningsbudget, og det er her, vi skal finde pengene til at drive og udvikle kommunen. Udgifterne på det skattefinansierede område dækker drift og anlæg af de fleste af kommunens foranstaltninger som fx daginstitutioner, ældrepleje, vedligeholdelse af veje, ombygning af folkeskoler, snerydning osv. Udover drift og anlæg i kommunen skal det skattefinansierede område også dække de udgifter kommunen har i form af renter på lån. Derudover indgår den kommunale udligningsordning på det skattefinansierede område. En lovbestemt ordning, der indebærer at mere velhavende kommuner betaler til de mindre velhavende. B: Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område består af renovation, der dækkes af brugerbetaling frem for skattebetaling. I princippet hviler budgettet på det brugerfinansierede område i sig selv, da indtægter og udgifter, set over en længere periode, skal balancere. Det brugerfinansierede område fungerer derfor som et slags lukket pengesystem. Finansiering og kassebeholdning Finansiering er et udtryk for, hvordan kommunens samlede budget påvirker kassebeholdningen. Det er også her, at kommunens lån er angivet, som en del af finansieringen af budgettet, lige som kommunens afdrag på lån optræder som en udgift. For at illustrere beregningen af vores likviditet svarer en kassebeholdning på 0 kr. den 31. december erfaringsmæssigt til en gennemsnitlig likviditet på 15 mio. kr. inden for det pågældende år, når man opgør den løbende likviditet, hvilket vil sige gennemsnittet for de seneste 365 dage. VALLENSBÆK NU 7

8 BUDGET SENIOR 2014 Skatteudskrivning Kommunal udskrivningsprocent 25,10 25,10 Kommunal grundskyldspromille 24,38 24,38 Kirkeskatteprocent 0,68 0,68 Vallensbæk har ud fra en samlet økonomisk vurdering valgt at selvbudgettere skatteindtægter og udligningsbeløb for Udviklingen i kommunens indkomstskat (1.000 kr.): Udskrvningsgrundlag Udskrivningsprocent Provenue , , , Skatterne fordeler sig således (1.000 kr.): Kommunal indkomstskat Ejendomsskatter Øvrige skatter og afgifter samt efterregulering for tidligere år I alt Kassebeholdning (i kr.) Kassebeholdningen opgøres ultimo året (altså den ) og er derfor et øjebliksbillede af kommunens økonomi. Takster for 2014 Pasning og tilbud - børn og unge Kommunal dagpleje pr. måned Vuggestue 0-2 år pr. måned Børnehave 3-5 år pr. måned Skolefritidsordning (bhk.-3. klasse) pr. måned Skolefritidsordning (4.-6. klasse) pr. måned Ungdomsklub - årskontingent Kultur og fritid Biblioteket - for sen aflevering 1-13 dage pr. lån (børn/voksne) 5/20 5/20 Biblioteket - for sen aflevering dage pr. lån (børn/voksne) 30/57 30/58 Idrætscenterets motionscenter - pensionister pr. billet 5 5 Forbrugsafgifter (inkl. moms) Årlig renovationsafgift for Havebolig 125 L. sæk (1 ugtl. afhentning) 3.192, ,50 Taksterne stiger en smule som følge af den almindelige prisudvikling. 8 VALLENSBÆK NU

9 BUDGET 2014 Hvor kommer pengene fra (indtægter) Personskat Ejendomsskat Øvrig skat Låneoptagelse Driftsindtægter Refusion Tilskud Personskat 679,7 mio. kr. Indtægter som følge af den kommunale skatteprocent samt reguleringer vedrørende tidligere skatteår Ejendomsskat 86,3 mio. kr. Indtægter som følge af den kommunale grundskyldspromille Øvrig skat 11,1 mio. kr. Indtægter fra selskabsskat og dækningsafgift Låneoptagelse 20,5 mio. kr. Indtægter som følge af låneoptagelse på områder kommunen kan optage lån til afholdte udgifter Driftsindtægter 139,2 mio. kr. Indtægter ved brugerbetaling, bl.a. på vand, kloak, renovation, daginstitutionsbetaling, SFO-ordninger og betaling fra andre kommuner Anlægsindtægter 0 Indtægter ved salg af kommunens jord Refusion 109,0 mio. kr. Indtægter fra refusion på driftsudgifter, offentlige pensioner og dagpengeydelser Tilskud 125,0 mio. kr. Indtægter fra Staten som følge af kommunale tilskud Hvad bruges pengene til (udgifter) Sociale ydelser Sundhedsområdet Børn og unge Skoleområdet Fritid og kultur Ældre og handicappede Teknik og miljø Administration Arbejdsmarkedsområdet Anlægsudgifter Udligning og finansudgifter Sociale ydelser 206,9 mio. kr. Udgifter til kommunal medfinansiering af boligsikring og boligydelse til pensionister, områder der er overtaget af Udbetaling Danmark samt syge- og alm. dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse m.v. Sundhedsområdet 73,1 mio. kr. Udgifter i forbindelse med kommunes overtagelse af sundhedsområdet fra amtet samt tandpleje Børn og unge 132,1 mio. kr. Udgifter til dagpasning og børn og unge med særlige behov Skoleområdet 206,2 mio. kr. Udgifter til folkeskolen, PPR, specialundervisning og skolefritidsordningerne Fritid og kultur 39,3 mio. kr. Udgifter til Idrætscenter, Vallensbæk Ridecenter, bibliotek og ungdomsskolen Ældre og handicappede 152,7 mio. kr. Udgifter til hjemmepleje, plejeboliger, hjælpemidler og førtidspension Teknik og miljø 59,7 mio. kr. Udgifter til grønne områder, redningsberedskab, renovation og vejvæsen Administration 145,9 mio. kr. Udgifter til kommunens administration Arbejdsmarkedsområdet 35,0 mio. kr. Udgifter til jobtræning og beskæftigelsesprojekter til ledige Anlægsudgifter 49,6 mio. kr. Udgifter til vedligeholdelse af bl.a. bygninger og veje samt anlægsprojekter, herunder energirenovering, vedrørende skoler og idræt Udligning og finansudgifter 70,2 mio. kr. Udgifter i forbindelse med udligningsordningen mellem kommunerne, kommunens kassebeholdning, forskydninger i kort og langfristet gæld VALLENSBÆK NU 9

10 Indtast dit arrangement via så kommer titel, tid og sted med i Vallensbæk NU, hvis det er indtastet inden deadline. Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste. Læs mere på AKTIVITETSKALENDER På er der mere information om det enkelte arrangement. 19. november Kommunal- og regionsrådsvalg (se side 3) 09:00-20: november Ældrerådets indkøbstur går til Rødovre Centret. Tilmeldingsfrist er overskredet. 10: november Valgcafe på rådhuset. Alle er velkomne. 18:00 Vallensbæk Rådhus 19. november Club C: Valgaften 20:30 Korsagergård 20. november Vallensbæk Seniorklub: Tur til den Blå Planet. Kun for medlemmer. 10:00 Vallensbæk Stationscenter 20. november Offentligt menighedsrådsmøde 17:30 Vallensbæk Kirke 20. november Ældresagens årlige bankospil. Tilmeldingsfrist er overskredet. 19:00 Korsagergård 23. november KFUM Spejderne og Vallensbæk Menighedspleje holder julestue, hvor alle er velkomne. 11:00 Vallensbæk Sognegård 24. november Vallensbæk Svømmeklub afholder bankospil. 13:00 Egholmskolen 25. november Borgermøde om det gode liv (se side 13). 13:00 Korsagergård 25. november Club C: Sangaften. Tilmelding senest fredagen inden på tlf: eller 19:30 Korsagergård 27. november Kommunalbestyrelsesmøde 17:30 Vallensbæk Rådhus 28. november Club C: Andespil med otte spil, to ekstraspil og en lang række flotte gevinster. 19:30 Korsagergård 29. november Socialdemokratiets traditionsrige solhvervsfest. Festtaler: Tidligere arbejdsminister Jytte Andersen. Pris inkl. julebord mv. 150 kr. Tilmelding senest den 20. november. Se mere på 18:30 Korsagergård 29. november Rockkoncert. Ungdomsskolen er arrangør af en stor koncert fra kl. 21. Som opvarmning spiller musikskolens og ungdomsskolens fantastiske talenter. 19:00 Multisalen ved Vallensbæk skole 30. november Jul i Vallensbæk (se side 16-17) 10:00 10 VALLENSBÆK NU

11 Scan koden og se kalenderen direkte på din smartphone Følg Vallensbæk Kommune på Facebook: KALENDER 1. december Juleshow med spring og luciaoptog (se side 12) 09:00 Vallensbæk Ridecenter 1. december Bankospil. Der kræves medlemskab af bankoforeningen for at kunne deltage. Indmeldelse sker på tlf: Kontingent for en hel sæson er 20 kr. 13:30 Egholmskolen 2. december Vallensbæk Seniorklub: Julefrokost for medlemmer. 12:00 Korsagergård 2. december Konstituerende møde i ny kommunalbestyrelse 16:00 Vallensbæk Rådhus 4. december Julefest for pensionister. Seniorhuset er lukket denne dag. 14:00 Vallensbæk Idrætscenter 8. december Socialdemokraterne: Vallensbæks største og flotteste Juletræsfest. Gaver, godteposer og sodavand til børnene. Den rigtige julemand kommer forbi. Pris 65 kr., tilmelding senest den 29. november. Se mere på 13:00 Egholmskolen 8. december Sydkystens Blokfløjteensemble giver koncert. Alle er velkomne 14:00 Strandmarks kirken Hvidovre 8. december Ældresagens julearrangement. Tilmelding senest den 24. november på www. aeldresagen-vallensbaek.dk 14:15 Korsagergård 9. december Adventskoncert. Fri entre. 19:30 Helligtrekongers Kirke 10. december Julekoncert med Vallensbæk Koret. Fri entre. 19:30 Helligtrekongers Kirke 18. december Sidste møde i den afgående kommunalbestyrelse 17:30 Vallensbæk Rådhus KOMMUNALBESTYRELSESMØDE OG ÅBENT HUS Kommunalbestyrelsen holder møde den 27. november kl , hvor alle interesserede er velkomne. Efter mødet er der mulighed for at møde kommunalpolitikerne uformelt. Dagsorden kan hentes på fra fredagen før mødet. Fra mandagen inden kan den hentes på rådhuset i åbningstiden. VALLENSBÆK NU 11

12 SERVICE OG FRITID Fremtidens Borgerhus er åbnet Den 15. november åbnede Fremtidens Borgerhus. I Fremtidens Borgerhus finder du inspiration, viden og aktiviteter, samt den service, som du tidligere har fået i Borgerservice og på Biblioteket. Efter måneder med ombygning og byggegener er der nu endelig opstået et fornyet og forynget hus, der har ambition om at blive et velbesøgt mødested for alle borgere i Vallensbæk. Åbningsugen er i fuld gang: Se alle aktiviteter og tilbud på fremtidensborgerhus.vallensbaek.dk eller facebook.com/fremtidensborgerhus. Personlig betjening i Fremtidens Borgerhus: Mandag-torsdag kl , fredage kl , lørdag kl Huset er også åbent for selvbetjening hverdage kl og lørdag-søn- dage kl Adgang til Fremtidens Borgerhus uden for tidspunkterne for personlig betjening kræver adgangskort, som kan bestilles ved personlig henvendelse. Rideskolen runder 25 år I år er det 25 år siden, at Vallensbæk Kommunes Rideskole tog imod sine første rideskoleelever. De 11 ponyer, som Rideskolen benyttede til sine daværende 180 elever, havde hjemme i Korsagergårds stalde, som var de oprindelige stald 1 og 2. På den måde har der været heste på området i flere hundrede år lige siden gården blev grundlagt. I dag er der i alt 105 heste på ridecentret, hvoraf de 80 er privatejede. I løbet af de 25 år er Rideskolen vokset, og selve ridecentret har også udviklet sig. I dag er der over 350 elever på den kommunale rideskole, som nu har 27 heste og ponyer. Ud af de 350 medlemmer er de 250 børn. Voksenrideskolen blev oprettet i 1992 med dengang 14 elever, hvilket altså i dag har udviklet sig til omkring 100 voksne rideskoleelever. Har du lyst til at prøve? Hvis du har lyst til at gå til ridning eller vil prøve det af, så er du meget velkommen til at komme og få en gratis prøvetime. Kontakt Anders Egelund, leder af rideskolen, tlf , eller Der er i øjeblikket pladser på rideskolen, og der er rabat for børnene, hvis de bor i kommunen. Man melder sig ind via Ridning er sjovt og samtidig god motion og derudover får børnene udviklet deres ansvarsfølelse og lært at omgås dyr og andre mennesker. Der foregår rigtig mange aktiviteter omkring rideskolen, som man også får mulighed for at blive en del af: Cafeaftner hver torsdag, lektiehjælp hver torsdag efter ridning, banko en gang om året, grillaftner om sommeren, stævner for rideskolen, ridelejr om sommeren for børn og for voksne i efteråret. I anledning af rideskolens 25 jubilæum er alle velkomne til kaffe, saftevand og jubilæumskage søndag den 1. december kl , hvor man kan opleve rideskolens juleshow. 12 VALLENSBÆK NU

13 Bliv inspireret i køkkenet med 'Fars Videokogebog' 60+ Det gode liv SUNDHED Mandag den 25. november kl på Korsagergård, sætter Center for Sundhed og Forebyggelse fokus på det gode liv for dig der er over 60. Under overskriften Pas godt på dig selv, kan du høre oplæg om: Vigtigheden af bevægelse i dagligdagen Demens: Hvilke forholdsregler kan du tage? Kroniske sygdomme: Hvilke tilbud har kommunen? Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig mød blot op. På kan du finde ti stemningsfulde videofilm af 3-4 minutter, der skal inspirere fædre og børn til at gå i køkkenet sammen. På videoerne viser Jonas, der underviser på Fars køkkenskole, med hjælp fra nogle friske børn, hvordan man kan lave lækre og sunde retter. 'Fars Videokogebog' havde premiere i slutningen af oktober, og siden da har mange været forbi hjemmesiden og set videofilmene. 'Fars Videokogebog' er en del af Vallensbækprojektet Fars køkkenskole, og er den første af sin slags i Danmark. Gratis diætistvejledning Du kan få gratis kostvejledning hos en klinisk diætist, hvis du bor i Vallensbæk Kommune og har: Diabetes Forhøjet blodtryk Forhøjet kolesterol KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Utilsigtet vægttab Gravid og overvægtig Cancer Hjertekarsygdom Lyst til en snak om alkohol og sundhed? Vallensbæk Kommune kan nu præsentere et nyt gratis tilbud til alle som ønsker en snak om alkohol og sundhed. Connie Mørck, sygeplejerske og alkohol-konsulent og -behandler, sidder klar til en professionel snak i Sundhedshus Nordmarken hver tirsdag fra kl Tilbuddet kræver ingen henvisning, det er gratis og anonymt, så du kan bare møde op, ringe eller Skype med Connie. Telefon: , Skype: Alkoholkonsulent-Connie Connie Mørck vil samtidig hjælpe kommunens ansatte med råd og vejledning om alkohol. Vejledning ved diætisterne kan enten foregå på Rådhuset eller i Sundhedshus Nordmarken Vil du vide mere? Kontakt en af diætisterne: Christina Christiansen på tlf: eller Rebecca Leth-Nissen Johansen på tlf: VALLENSBÆK NU 13

14 ENGAGERET I VALLENSBÆK Kender du en, der er engageret i Vallensbæk, som vi kan portrættere i Vallensbæk NU? Så skriv til os på Jeg mener, at piger har en lige så god tilgangsvinkel til fodbold som drenge. Men der er alligevel forskel det sociale betyder mere for pigerne, og det skal jeg give plads til som træner, mener Henrik Sjøgren. Det skal være sjovt at komme til træning Henrik Sjøgren troede, at livet var for kort til pigefodbold. Han blev klogere og er nu træner for Vallensbæk IF Fodbolds U16-piger. Da træneren på Henrik Sjøgrens datters fodboldhold stoppede, gik Henrik ind og tog tjansen. Jeg skulle egentlig bare have trænet dem midlertidigt, men jeg blev grebet af det, siger Henrik, der nu træner holdet på tredje år. Henriks tilgang er, at det skal være sjovt at komme til træning, samtidig med at det skal være på et højt niveau. Og han har tilsyneladende fundet en formel, der virker motiverende. Første gang det regnede, dukkede der kun tre piger op til træning. Nu er de blevet så engagerede, at de kommer alle sammen, selv hvis det sner, fortæller han. Henrik har en naturlig autoritet, som gør at hans spillere har respekt for ham. For eksempel kommer de alle hen og hilser på træneren med håndtryk, inden træningen starter. Og respekten går begge veje. Jeg lægger for eksempel vægt på, at de altid ved, hvad vi skal lave til træning, så tingene ikke går hen over hovedet på dem, siger han. Selv om Henrik og holdet meget gerne vil vinde kampe, så har fokus hele tiden ligget på spillernes udvikling. Det interessante er jo, at hvis man lærer dem at spille fodbold, så kommer resultaterne stille og roligt, siger han. Henriks søn, som er jævnaldrende med pigerne, er selv noget af et trænertalent og fungerer som holdets Det interessante er jo, at hvis man lærer dem at spille fodbold, så kommer resultaterne stille og roligt assistenttræner. Sammen har far og søn udviklet et spilsystem, der har givet pote. Vi har simpelthen beskrevet, hvad den enkelte skal gøre, alt efter om vi selv eller modstanderne har bolden. Hver spiller ved præcis, hvor hun skal stå, og hvad hun skal, alt efter om hun er back, midtbanespiller eller noget andet, forklarer Henrik. Og resultaterne er da heller ikke udeblevet. Holdet er ubesejret i 25 kampe og har på et par år bevæget sig fra bunden af række 3 til nu at ligge til oprykning til mesterrækken, som er den bedste række. Holdet er vokset med opgaven, og seriøsiteten er steget samtidig med, at det sociale bliver vægtet højt. Det sociale og sportslige hænger sammen. Hvis ikke det fungerer socialt, kan man ikke skabe resultater på det niveau, vi har gjort, siger Henrik Sjøgren. Læs mere om Vallensbæk IF Fodbold på 14 VALLENSBÆK NU

15 Ny hjemmeside Vallensbæk Kommunes nye hjemmeside er optimeret til både smartphones, tablets og almindelige pc er Med den nye hjemmeside gør vi det endnu lettere for dig at betjene dig selv og finde det, som du søger. Den nye version af Vallensbæk Kommunes hjemmeside er gået i luften. Intentionen med hjemmesiden er, at det skal være let at finde frem til de informationer og selvbetjeningsløsninger, man søger. Derfor er der lagt stor vægt på et enkelt og brugervenligt design og på at hjemmesiden fungerer på både smartphones, tablets og en almindelig pc. Gode muligheder for selvbetjening Den nye version af hjemmesiden giver dig gode muligheder for at betjene dig selv. Hvis du for eksempel skal skrive dit barn op til en vuggestueplads, behøver du ikke at kontakte Borgerservice i deres åbningstid. Med få klik kan du nemt og hurtigt skrive dit barn op ved hjælp af den digitale pladsanvisning på vallensbaek.dk. Tilmeld dig online På den nye version af hjemmesiden finder du også aktivitetskalenderen, der i et nyt og overskueligt design giver dig et overblik over arrangementerne i kommunen. Kalenderen giver dig mulighed for at filtrere i arrangementerne, så du kun finder frem til de arrangementer, der interesserer dig. Du kan tilmelde dig arrangementerne online og evt. betale med det samme. Facebook Du også meget velkommen på Vallensbæk Kommunes side på Facebook, www. facebook.com/vallensbaek, hvor du både kan følge med i de løbende nyheder og komme i dialog med kommunen. Obligatorisk selvbetjening Regeringen har besluttet, at visse kommunale services fremover kun kan ansøges eller anmeldes digitalt. Siden den 1. december 2012 har man fx kun kunnet anmelde sin flytning digitalt og skrive sit barn op til dagtilbud eller skole digitalt. Fra den 1. december 2013 bliver følgende ansøgninger eller anmeldelser også digitale: Friplads i dagtilbud, hjælpemidler, indrejse/udrejse, begravelseshjælp, navne- og adressebeskyttelse,, skadedyrsbekæmpelse, udlån/udleje af lokaler og ejendomme, lån til betaling af ejendomsskat, valg af læge, samt vielse/partnerskab. Borgere, der har svært ved at benytte de digitale kanaler, kan altid få hjælp i Fremtidens Borgerhus. VALLENSBÆK NU 15

16 JUL I VALLENSBÆK Julestue i sognegården 23. november Vallensbæk Sognegård summer af julestemning og dufter af gløgg og brændte mandler den 23. november mellem kl. 11 og 16, når KFUM-spejderne i samarbejde med Menighedsplejen igen i år åbner dørene til en hyggelig julestue. Der er boder med juleting til salg, en fiskedam hvor man kan prøve lykken, en klippe- og klistreaktivitet med små konkurrencer om at flette stjerner hurtigst eller producere det mindste julehjerte osv. Julemusik flyder ud af højttalerne, julemanden kommer forbi, caféen sælger flæskesteg og drikkevarer, og kl. 13 holdes familiegudstjeneste i julens tegn i Hellig Tre Kongers Kirke. Dagen afsluttes med det traditionsrige bankospil, hvor både børn og voksne kan spille med. Alt er til rimelige priser, og alle er velkomne. Julefest for pensionister Onsdag den 4. november kl er der julefest for pensionister i Idrætscentret. Preben Kristensen sørger for god julestemning og fællessang, og der bliver serveret kaffe/te, kage mm. Kom til det store julearrangement ved rådhuset lørdag den 30. november Julen skydes i gang i Vallensbæk den 30. november mellem kl. 10 og 15. Foreninger og frivillige står bag et hyggeligt marked med boder omkring rådhuspladsen og forskellige aktiviteter på rådhuset og i Fremtidens Borgerhus. Musikskolen m.fl. leverer underholdning i julens tegn, og der vil dufte af gløgg, klejner og brændte mandler samt være masser af juleting til salg. Juletræet tændes De særlige traditioner med julemand og juletræstænding i centret vil være en del af dagens program, borgmesteren holder tale kl. 13, træet tændes og julemanden danser og synger med børnene. Der er igen i år godteposer til alle børn. Koncert og julemarked Kig forbi og se på hjemmelavede juleting i Fremtidens Borgerhus, lav din egen juledekoration, prøv lykken i tombolaen, tag et glas gløgg med ind i varmen og nyd en lille julekoncert i kommunalbestyrelsessalen - ja mulighederne er mange, og hele familien kan hygge sig i flere timer, mens julestemningen sænker sig over Vallensbæk. Sult og tørst kan stilles undervejs i foreningsboderne. Se det samlede program på kommunens hjemmeside eller hent en flyer på rådhuset, i Fremtidens Borgerhus, på Rønnebækhus, i Sundhedshus Nordmarken eller i butikker i centret. Vil du sælge hjemmelavede juleting? I Fremtidens Borgerhus kan du sælge dine hjemmelavede nisser, juledekorationer, sjaler eller strømper. De ting du sælger skal være hjemmelavede. Hvis du har spørgsmål eller vil du have en bod, så kontakt Bettina Schnegelsberg-Laursen på tlf Billetsalget har fundet sted. 16 VALLENSBÆK NU

17 JUL I VALLENSBÆK KFUM Spejdernes juletræssalg Juleaften for ældre borgere i Rønnebækhus Kom og støt KFUM Spejderne i Vallensbæk: Der er træer i alle størrelser, både Nordmanns-gran og rødgran, og til rimelige priser. Alle træer kommer i net, og der er mulighed for at købe en fod til træet. Du kan købe dit juletræ på Tværbækvej nr. 3, i Vallensbæk Nord, eller ved Fitness DK s indgang ved Stationstorvet. Jultræssalget er åbent i weekenden den 7. og 8. december fra kl og fra har fra den 14. december til den 23. december åbent alle dage: i hverdage fra kl og weekenden fra kl Kom og få en dejlig juleaften i Rønnebækhus onsdag den 24. december. Vi arrangerer fællesspisning og hygge fra kl Menuen står på lækker andesteg og flæskesteg med delikat tilbehør, risalamande samt kaffe/ te med småkager. Det koster 275 kr. Det er vigtigt, at du er selvhjulpen, da det ikke er plejepersonale, men frivillige hjælpere, som arrangerer juleaften. Tilmelding efter først til mølle-princippet hos Tine Madsen på tlf: Sidste frist for tilmelding er mandag den 16. december. Evt. kørsel vil blive bestilt. De bedste julehilsner fra ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune VALLENSBÆK NU 17

18 XXXXXXXXXXXXXXX OPSLAGSTAVLEN UDVALGTE NYHEDER FRA VALLENSBAEK.DK EJENDOMSSKAT 2014 I starten af januar måned 2014 vil ejendomsskattebilletten blive udsendt med to girokort. Hvis betalingen er tilmeldt PBS-ordning, vedlægges der ikke girokort. Ejendomsskatten 2014 er fordelt på to rater, som forfalder; 1. februar 2014 sidste rettidige betalingsfrist den 5. februar august 2014 sidste rettidige betalingsfrist den 5. august 2014 Første rate kan være forskellig fra anden. Det skyldes, at grundejerforeningskontingent og eventuelle skyldige renter og gebyrer fra tidligere år opkræves på første rate. Husk ved ejerskifte at aflevere ejendomsskattebilletten med resterende girokort til ny ejer. DAGPLEJERE HAR FÅET EL-CYKLER De små dagplejebørn nyder godt af Vallensbæks natur og grønne områder. Over halvdelen af kommunens dagplejere har nemlig sagt ja tak til en elektrisk ladcykel.»det giver nogle utroligt dejlige udfoldelsesmuligheder. Der er jo grænser for, hvor langt de små ben kan gå - men med ladcyklen kan dagplejerne nemt komme til naturlegepladsen eller en tur ud i Vallensbæk Mose,«fortæller Bente Asmussen, der er leder af dagplejen i Vallensbæk. KORREKT BRUG AF BRÆNDEOVNE Hvis du har brændeovn, skal du være opmærksom på, at du kun må fyre med rent og tørt træ. Optænding Tænd op med kvas, pindebrænde, optændingsblokke eller en lille smule krøllede avissider. Undgå glittet papir (fx skinnende reklamer), som giver meget aske. Brænd ikke skrald Som privatperson er det forbudt at afbrænde skrald, fx paller, spånplade-rester, gamle plankeværk og havemøbler. Skrald og affaldstræ er ikke brænde, men affald - det skal afleveres på en genbrugsstation. Den nærmeste genbrugsstation er på Sydgårdsvej 21 i Brøndby, og den har åbent alle dage kl Læs mere på dk/genbrugsstation Vådt træ forurener mere Vådt træ forurener mere, da forbrændingen bliver ufuldstænding. Samtidig får du en tilsodet ovn og skorsten der i sidste ende kan resultere i en skorstensbrand. Brændet skal være lagret mindst 1-2 år, efter det er savet og kløvet. I den kommende tid Topprioriteten i denne periode er naturligvis saltning og rydning af sne i det omfang, det er nødvendigt. Alt efter, hvad vintertjenesten kræver af ressourcer, udfører vi følgende: Vi renoverer og omlægger bede Vi udfører fældningsarbejde Vi nedskærer hække til et lavere niveau, fx på Vejlegårdsvej Vi anlægger en ny ridesti mellem Kirkbakke Alle og Ridecentret. Hvis temperaturen kræver det, bliver græsset klippet en sidste gang inden vinteren. 18 VALLENSBÆK NU

19 OPSLAGSTAVLEN SÅDAN RYDDER VI SNE Ved snefald arbejder folkene i Center for Ejendomme, Vej & Park efter en prioritering, så de vigtigste veje og stier bliver ryddet og glatførebekæmpet først. Klasse 1-veje og -stier er topprioritet. Det drejer sig om Gl. Køge Landevej, Søndre Ringvej (Ring 3) og Vallensbæk Torvevej samt skoleveje og cykelstier. Først når disse er ryddet, går mandskabet videre til at tage sig af klasse 2-veje og derefter klasse 3-veje. Det betyder, at der ved store eller vedvarende snefald kan forekomme situationer, hvor mandskabet aldrig kommer videre til klasse 2- og klasse 3-veje, fordi alle ressourcer er sat ind på at rydde og salte de vigtigste. Ved større snefald så tjek dk/vinter, hvor du også kan læse, om vejret giver problemer med indsamling af affald. FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VALLENSBÆK Vallensbæk kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. For at komme i betragtning ved tildeling af tilskud skal følgende kriterier opfyldes: Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor. Tilskud ydes til sociale formål. Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller lignende. Det primære formål må ikke være at skabe overskud. Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag. Bestyrelsen skal yde en ulønnet frivillig indsats. Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2014 skal indeholde en beskrivelse af det projekt eller formål, der søges støtte til, hvem der er ansvarlig for projektet og hvordan projektet i øvrigt er tænkt finansieret. Udover dette skal ansøgningen indeholde kontaktinformationer, CVR/SE nummer / NEM kontonummer mm. Ansøgningsfristen er mandag den 9. december ØKONOMISK FRIPLADS (DAGINSTITUTION/DAGPLEJE/SFO) Ansøgning skal sendes til: Vallensbæk Kommune Socialsekretariatet Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Mail: Hvis du har bevilling om hel eller delvis friplads, vil den fortsætte i Du skal have ændret din bevilling, hvis der er sket en ændring i din eller din ægtefælle/samlevers indtægt, hvis du er blevet enlig forsørger, eller hvis du ikke længere er enlig forsørger. Ændring eller ansøgning skal ske via VALLENSBÆK NU 19

20 DEN DIGITALE KUNSTHAL Tine Bech har udstillet sine visuelle værker i både Europa og USA her er et billede fra hendes projekt Light Graffiti på Watermans Art Centre i London. Det er gennem leg, man udvikler sig Kunstneren Tine Bech skal lave et permanent værk i Vallensbæks nye digitale kunsthal. Kunst kan bruges til at ændre det offentlige rum og fx gøre en kedelig tunnel til et sted, hvor man møder overraskende oplevelser på vej til toget. Det er ideen med den nye digitale kunsthal, der er ved at blive etableret ved Vallensbæk station. I kunsthallen vil man kunne opleve skiftende digitale værker og derudover et permanent, gennemgående værk af den internationalt anerkendte kunstner Tine Bech, der blandt andet lavede visuel kunst i den olympiske by ved OL i London sidste år. Jeg er optaget af, hvordan man som tilskuer kan deltage i kunstværket og på en legende måde være med til at aktivere og påvirke det, fortæller Tine Bech via Skype fra England, hvor hun bor og arbejder. Netop legen er en vigtig del af Tine Bechs kunst. Det er gennem leg, man udvikler sig, og legen er samtidig en af de bedste måder at gøre folk nysgerrige på, forklarer hun. I Tine Bechs tidligere værker har hun benyttet sig af forskellige former for interaktive teknologier, for eksempel bevægelsessensorer og kameraer, der inddrager beskueren i værket. Det er for tidligt at sige, hvordan værket i Vallensbæk bliver men jeg regner med, at der bliver en form for interaktion med tilskueren, enten via sensorer, sms eller andet, fortæller kunstneren, der også overvejer, om værket skal skifte farver og stemning efter, hvad tid på dagen det er. Uanset, hvordan kunstværket ender med at blive, kan Tine godt love at det bliver en god oplevelse for folk at gå igennem stationen. Man kommer til at se området omkring stationen på en helt ny måde, siger hun. Fakta om den digitale kunsthal Projektet blev vedtaget af Vallensbæks Kommunalbestyrelse som en del af budgettet for 2013 Formålet med kunsthallen er dels at gøre området omkring stationen til et mere indbydende og trygt sted, og dels at give borgerne et åbent oplevelsesrum med digital kunst Her i efteråret har man kunnet opleve et pilotprojekt, hvor børnetegninger af træer er blevet computeranimeret og projiceret op på væggen i stationstunnelen. Erfaringerne herfra indgår i arbejdet med at lave den egentlige kunsthal. Udover Tine Bechs permanente udstilling vil der løbende være forskellige værker i den digitale kunsthal. Den digitale kunsthal åbner i foråret 2014 Jeg er optaget af, hvordan man som tilskuer kan deltage i kunstværket og på en legende måde være med til at aktivere og påvirke det 20 VALLENSBÆK NU

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Jul VALLENSBÆKNU. Glædelig. Mød den nye kommunalbestyrelse ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR. MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden

Jul VALLENSBÆKNU. Glædelig. Mød den nye kommunalbestyrelse ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR. MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden VALLENSBÆKNU NUMMER 10 17. DECEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK Mød den nye kommunalbestyrelse 10 Jul Glædelig MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR Sort bælte I SELVTILLID 3 Første

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere