Skt. Laurentii Sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags liv og ikke kun af og til. Menigheden var rigt repræsenteret med mange frivillige, der arbejdede sammen for at gøre denne dag en stor succes. Jeg takker alle for jeres indsats. Det er nu besluttet at firmelsen fra 2016 bliver holdt den første søndag i maj måneden i stedet for november. Jeg takker også Annette Plum og Bente Ørum som arbejdede på kontoret. Tusind tak for jeres indsats. r på andre sprog Tak Det er vinter og det bliver koldt igen. Vi venter igen med iver på at fejre julefesten. Festen giver os glæde, og håb. Vi har lige fejret filmelsfest for 14 af vore unge mennesker. Det var en fin dag. Der var rigtig mange i kirken og alle der var til stede var glade for dagen. Også konfirmanderne var glade og stolte. I sin prædiken sagde biskoppen bl.a., at vi kristne bør Utrolig mange mennesker flytter sig fra land til land på grund af uddannelse, arbejde, sikkerhed eller familie livet, og bliver en del af samfundet i det nye land, hvortil de flytter. For katolikker er det ikke så svært at fortsætte troslivet, fordi den katolske kirke er en universel kirke. Vi bruger det latinske ord catholicam der netop betyder universal. Kirken i Danmark er meget international, næsten 50% af medlemmerne kommer fra andre lande. Nogle for at blive her, og de falder naturligt ind deres lokale menigheder. Andre, som kun er her i kortere tid, og som følge heraf ikke når at lære det danske sprog, har større pro- 1

2 blemer med at følge messerne. Derfor har vi pt bl.a. en engelsk messe, men vi vil gerne udvide med messer på andre sprog. Og har besluttet at der også vil være en messe på polsk én gang hver måned. For at udvide dette program, er det nødvendigt at man registrerer sig på kirkekontoret. Kun derved kan menighedsrådet planlægge nye tilbud. Vedligeholdelsen af vore bygninger I de sidste 3½ år har vi betalt næsten 500,000 kr. på vedligeholdelse af vore bygninger. Antagelig skal vi de næste fem år bruge ikke mindre end 5 millioner kr. til fortsat vedligeholdelse. Det kan vi formentlig ikke magte. Menighedsrådet vil se på sagen og overveje situationen. Lad os gøre at hvad vi kan og acceptere Herrens vilje. Jeg ønsker jer alt godt. P. Alren, O.M.I. Nyt fra liturgiudvalget Der har været ønske om, at vi regelmæssigt synger messens led på latin. Derfor vil der den 2. søndag i hver 2. måned blive sunget Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei ved 10-messen, første gang søndag den 11. januar Sognebladet pr. mail Hvis du ønsker at modtage sognebladet i din mailboks, så send venligst en besked til Mange har allerede sendt en mail til sognekontoret, men det er ønskeligt, at endnu flere gør det, så vi kan spare penge til porto. If you want to receive the parish magazine in your mail-box, please send a note to the parish office: Ny adresse til Kirkekontoret 2

3 MEDDELELSER Tillykke med dåben til: Maria-Christina Mirena Munch og Christoffer Reinhardt Tillykke til vore firmander: Anna Fontan-Vedel, Anna Klara Beniczky, Catharina Nhu Thuy Cong Nguyen, Damian Boruszewicz, Gustav Emil Jedig, Hannah Sofie Figueroa Ketzel, Malthe Jack Hansen, Matias Antonio Olalla Oberreuter, Michaela Narvsted, Natalia Kinga Keller, Nikolas Jespersen, Thomas Hieu Pham Tram, Thor Liam Downes-Rasmussen og Wiktoria Aleksandra Keller Vi hjælper dem, der er i nød Årets høstauktion den 28. september 2014 gik også til Skt. Vincentgruppen, som vi sendte 3.232,50 kr. til. Pengene støtter fire katolske skoler i vor søstermenighed i landsbyen Nyamlell i det sydlige Sudan. OBS: Kollekten som indsamles ved sognets Hellige Tre Kongers Vandring den 11. januar 2015 går i år til Caritas, som hjælper flygtninge. Caritas har fx etableret børnevenlige områder for syriske flygtningebørn i Tyrkiet. Luciaoptog Den 1. søndag i advent går Sct. Josefs Skoles kor luciaoptog i vor kirke. Den 3. søndag i advent går vort første kommunionshold luciaoptog. Adventslotteri I de fire adventssøndage er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. Kom og vær med. Det er en god tradition, hvor vi kan hygge os sammen. Sognet har brug for denne fundraisings aktivitet. Som sidste år vil der være lotteri med gevinster. Alle, der vil bidrage med nogle gaver til lotteriet, kan aflevere dem på kirkekontoret. Jomfru Marias uplettede undfangelse den 8. december n på festdagen for Mariæ Uplettede Undfangelse er kl. 17:00. Der bedes rosenkrans før messen, fra kl. 16:30 kom og lær denne form for bøn og meditation at kende. Det er Oblatfædrenes fest. Det fejres med kaffe i menighedssalen efter messen. Askeonsdag er den 18. februar 2015 Fastetiden begynder med askeonsdag. n med uddeling af asken fejres askeonsdag kl. 17:00. 3

4 Nyt fra menighedsrådet Udvalg i menigheden Siden foråret har menighedsrådet arbejdet med at nedsætte nye udvalg eller supplere de udvalg og grupper, der allerede eksisterer. I hvert udvalg sidder der en eller flere repræsentanter fra menighedsrådet. Der er nu nedsat følgende udvalg og grupper: Liturgiudvalget Udvalget organiserer liturgien sammen med P. Alren, der som sognepræst har det endelige ansvar for liturgien. Dets medlemmer består af personer, der repræsenterer de forskellige områder, som er nødvendige for, at de kirkelige handlinger kan gennemføres, dvs. organisten, koret, ministranter, sakristaner, lektorer, kommunionsuddelere m.v. Udvalget planlægger og organiserer liturgien sammen med sognepræsten. Medlemmerne er P. Alren (formand), Maria Indruszewski, Katrin Indruszewski, Helle Couppé, Gérard Couppé, Jan Grys, Janina Hamdan, Ole P. Knudsen, Annelise Nielsen, Josef Nelth og Maria Alster. Økonomiudvalg Udvalget tager sig af sognets økonomi, udarbejder budgetter og regnskab og følger udgifterne, udarbejder kvartalsvise statusopgørelser og kommer med forslag til, hvordan sognet kan øge sine indtægter. Medlemmerne er P. Alren, Maria Alster (formand), Silvia Munro, Ellen Margrethe Nelth og Henning Jørgensen. Aage Andersen er konsulent. Kirkeskatteudvalg Udvalget har som formål at få menighedens medlemmer til at betale kirkeskat ved hjælp af kampagner pr. telefon eller brev eller på anden måde. Medlemmerne er P. Alren (formand), Anton Englert, Anna Jørgensen. Ellen Margrethe Nelth er konsulent. 4

5 Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg Udvalget har ansvar for at have opsyn med og overblik over sognets igangværende eller fremtidige byggeprojekter samt vedligeholdelse af kirkens bygninger og installationer.. Medlemmer er Søren Hauberg Johannesen (formand), Janos Kirkovics, Henning Jørgensen og Sisinnius Akoh. Dette udvalg ønsker at få et overblik over medlemmer i sognet, som kan påtage sig opgaver af håndværksmæssig art. Interesserede kan melde sig til Søren Hauberg Johannesen eller en af udvalgets medlemmer. Kommunikationsudvalg Udvalget fungerer som redaktion for sognets formidlingsaktiviteter, der alle behandles i udvalget inden offentliggørelse. Disse aktiviteter omfatter bl.a. sogneblad, opslagstavler, hjemmeside og informationsfoldere. Medlemmer er P. Alren (formand), Claudia Oddone og Maria Alster. Der er 2. undergrupper til dette udvalg: A. Sognebladsgruppe. Medlemmer er P. Alren, Ellen Margrethe Nelth, Ove Christensen og Maria Alster B. Hjemmeside og PR-gruppe Medlemmer er P.. Alren, Claudia Oddone og Maria Alster Festudvalg Udvalget har ansvar for at planlægge og gennemføre praktiske arrangementer i forbindelse med afholdelse af menighedsfester, receptioner og arrangementer. Opgaverne omfatter blandt andet kirkekaffe, planlægning af årets arrangementer, reception julenat og påskenat. Basarer. Medlemmer er Birthe Nørgaard Schultz (formand), Aurora Paz Medina, Anna Jørgensen, Ludwig von Malsen og Olga Lucio Diaz Medlemmerne i udvalget skal ikke nødvendigvis udføre alle de praktiske opgaver forbindelse med arrangementerne, idet det er ønskeligt, at andre vil træde til med praktisk hjælp. Økumenisk udvalg Udvalget tager sig af valfarter, kvindernes internationale bededag, kirkevandringer i samarbejde med Roskildes andre kirkesamfund, grønne messer Åsebakkevalfart, Hellig Tre Kongers Vandring m.v. Medlemmerne er Beata og Jerzy Golubowski (formænd), Annelise Nielsen og Pia Bonnesen. 5

6 Katekesegruppe Gruppen tager sig af kommunionsundervisning, firmelsesundervisning, ungdomsklub (DUK og andet). Medlemmerne er P. Alren, Birthe Nørgaard Schultz (koordinator), Silvia Munro, Helle Couppé, Maria Indruszewski, Katrin Indruszewski, Ludwig von Malsen og Maura Murphy. Liturgiudvalget og økonomiudvalget har tilstrækkeligt med medlemmer. Men det er ønskeligt med flere medlemmer i de andre udvalg, dog højst 7 i alt. Man kan henvende sig til P. Alren eller udvalgets formand, hvis man vil vide mere. Hvis man vil gøre en praktisk indsats uden at være medlem af et udvalg, vil især Bygnings- og vedligeholdelsesudvalget og Festudvalget gerne have sådanne personer tilknyttet. Parkeringsplads Siden forsommeren har vi ført forhandlinger med Skt. Josefs Skole om nedrivning af spejderhytten og efterfølgende anlæggelse af en parkeringsplads. Skolen har stået for begge dele, og nu er der skrevet en kontrakt, der gælder for 5 år. Skolen bruger parkeringspladsen fra kl. 6 til kl. 19 på hverdage, og kirkens gæster kan benytte pladsen fra kl. 19 og i weekender. Vi håber, at dette bliver en ordning til glæde for alle. Under alle omstændigheder er dette en god indtægt til gavn for sognets betrængte økonomi. Ole-Chr. Munk Plum har orlov fra menighedsrådet foreløbig indtil den 25. april I hans sted indtræder Ludwig von Malsen. Maria Alster Farvel til spejderhytterne De to spejderhytter er ikke mere. De forsvandt i uge 38 efter at have stået på nordsiden af kirken siden En epoke er slut. Fremover skal pladsen fungere som parkeringsområde for skolen i dagtimerne, og om aftenen og i weekenden kan parkeringsarealet bruges af kirkegængerne. Før 1970 havde spejderne til huse i et gult hus i baghaven, hvor der også boede en lille familie. Huset blev revet ned, og nu manglede spejderne et sted at være. Til al held havde lensgreve Knud Holstein-Ledreborg et lille træhus som tidligere blev brugt til opdræt af fasaner, som han tilbød spejderne. Fasanhuset blev pillet ned, fragtet til Frederiksborgvej og opstillet på et nyt betonfundament. Senere kom tilbygningen - det lille hus i slutningen af 60 erne - med samt køkken 6

7 og toilet. Dette hus havde tidligere fungeret som midlertidig bankfilial i Hornsherred. Det var den tidligere ulveungemoder Ruth Hawaleska, der skaffede tilbygningen. Iført sin spejderuniform og hendes yngste søn i barnevognen, troppede hun op i en lokal bank og bad om et lån til køb af materialer til opførelsen af en tilbygning. Det kneb lidt med bankens villighed til at yde lånet. I stedet tilbød man spejderne den tidligere bankfilial Troppen i Roskilde hed Sct. Laurentii trop og flok. Troppen var en del af Hertug Knuds Division, gule spejdere og medlem af Det danske Spejderkorps havde fået et nyt hjem. Geert Frederiksen var ulveunge i rød bande og senere rigtig spejder fra 1940 til 1950 i den lokale Sct. Laurentii trop og flok, og han fortæller om udviklingen. Da vi var flest, var vi vel ca. 20 ulveunger og 20 spejdere, fortæller han. Det var dengang, efter krigen, da en cykeltur til Boserup med overnatning i telt eller hytte, var en mageløs oplevelse. De fleste kender Geert Frederiksen som en flittig altmulig mand i kirkens tjeneste. Sådan var det også, da fasanhuset og tilbygningen skulle opstilles. Han stillede såvel sin arbejdskraft samt trillebør til rådighed - sammen med flere andre. Iøvrigt har han stadig den gamle trillebør. Roskilde Tidende sendte en journalist og en fotograf dengang. Og dagen efter var Geerts trillebør afbilledet i avisen. OC Nedrivning af spejderhytten 7

8 Den 14. august. Resume af menighedsrådsmøder Pater Alren har overtaget ansvaret for kirkens hjemmeside. Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster og Aage Andersen tager sig af opgaverne på kontoret. Aage ønsker dog af forskellige årsager bl.a. alder, at overlade arbejdet som regnskabsfører til andre senest med udgangen af indeværende år. John Munro er udnævnt til ny næstformand i menighedsrådet, men fortsætter som suppleant i Pastoralrådet. Ellen Margrethe Nelth blev udpeget som ny repræsentant for sognet i Pastoralrådet. Spejderhytten er ved at blive revet ned. Den har kostet os mindst 3.000,00 kr. om året at have liggende i varmeafgift, el, forsikring og skorstensfejer. Det er afgørende at få at vide, hvad skolen vil betale i leje af parkeringspladsen, inden den begynder at anlægge den. Menighedsrådet skal godkende aftalen. Der bliver møde for menigheden søndag den 26. april Der var ønske om en polsk messe en gang om måneden fra 10 polske familier, også slovakker vil gerne deltage i en polsk messe. Betingelserne for denne ordning er: Der er kun danske messer ved højtiderne. Kollekten går til vores kirke. Gruppen skal selv dække udgifterne til præstens transport. P. Alren skal godkende præsten først. Det er en forsøgsordning på et halvt år. Dernæst tager vi stilling til, om ordningen skal være permanent. Anna Jørgensen prøver at kontakte en polsk præst. Det blev besluttet at udarbejde en blanket, som opfordrer menigheden til enten at melde sig til at få sognebladet elektronisk eller melde sig til at få det pr. brev. Blanketten bliver sendt ud med december udgaven af næste sogneblad som omslag på bladet. Der skal altid ligge trykte blade i kirken og alle over 70 år får bladet tilsendt, såfremt de ikke henter det i kirken Den 4. september. Kateketerne ønsker at flytte tidspunktet for firmelsen, så den kommer til at ligge mellem påske og pinse i 2016, hvis biskoppen kan. Der var også ønske om at få 1. kommunion flyttet til første søndag i oktober, men senere på mødet blev Kristi Himmelfartsdag fastholdt som 1. kommunionsdag. 8

9 Bilaget om parkeringspladen blev gennemgået. Den årlige leje ønskes pristalsreguleret. Lejemålet foreslås at løbe fra 1. oktober 2014 og fem år frem. P. Alren, Jock og Maria A. fik mandat til at forhandle videre med Thorsten Dyngby. Kontorfløjen er udlejet til Sankt Josefs Skole til 31. juli I november giver skolen besked, om den vil fortsætte lejemålet efter denne dato. Vi så på sognets økonomi. Den største udgift i år har været varmeudgifterne, der er steget voldsomt. Den dårlige økonomi volder bekymringer, idet vi kun holder skindet på næsen ved hjælp af arven fra Helga, der primært skal bruges til forbedringer af bygninger. Ændrer situationen sig ikke, får vi et stort underskud i år. Marie-Gabrielle de Bourbon er sognets repræsentant i Caritas. Anna Jørgensen deltager som vores repræsentant i en konference den 11. oktober arrangeret af bispedømmet om migrantarbejdernes situation i Danmark. Den 9. oktober Vi drøftede sognets økonomi og forskellige løsninger, som vi kan fortsætte med. Der var et forslag om at udfærdige et budget for Gérard Couppé ønsker af helbredsgrunde at blive frigjort fra sit ansvar som indkøber for sognet. Jerzy påtager sig denne opgave fra januar Nyt fra Caritas Den 7. december Under Kirkekaffen Christa og Peter Andreas (to unger) kommer og fortæller om deres tur til Zimbabwe og de projekter som Caritas Danmark er involveret i. Det er fx en organisering af ca. 400 forældreløse og HIV-smittede unge under 18 år, som oplæres i at dyrke grøntsager på optimal vis og opdrætte mindre husdyr. Da disse unge ofte er udstødt og stigmatiseret af lokalsamfundet, hjælper Caritas Danmark også med at oplyse dem, om deres rettigheder og støtter dem.. 9 Caritas Skt. Laurentii Kirke

10 Onsdag den 24. december, Jule aften Kl Familiemesse med krybbespil efter messen. Onsdag den 24. december Kl Julesang for hele menigheden Kl midnatsmesse. Efter messen er der reception i menighedssalen. Torsdag den 25. december - 1.juledag Kl. - Fredag den 26. december - 2. juledag, kl. - Søndag den 28. december - Den hellige Families Fest Kl Kl. - Onsdag den 31. december - Nytårsaften, Kl Torsdag den 1. januar - Festen for Maria, Gudsmoder, Kl

11 Velkommen til Maria Dovicicova Meget passende mødtes vi i kirken for at tale om det, at leve i Danmark som tilflytter fra Slovakiet. 31 årige Maria Dovicicova føler sig naturligt hjemme i kirken. Kirken, hendes venner og en sød og hjælpsom familie i Gadstrup er hendes holdepunkter i hverdagen, og har været det siden Maria kom første gang til Danmark som studerende. Opholdet dengang var så positivt, at hun valgte efter afslutningen på hendes uddannelse som mikrobiolog, at komme tilbage og forsøge at skabe sig en tilværelse her. Det er nu fire år siden. Det har været svært at få et job som hendes uddannelse ellers berettiger til. Og i den erkendelse er Maria begyndt på en ny uddannelse som laborant, og det går fint. Lige nu er hun i praktik med god udsigt til at få et job, når studietiden er afsluttet. Ved det seneste valg til menighedsrådet blev Maria Dovicicova valgt, og som ansvarsområdet tager hun sig af de internationale messer på engelsk. Samtidig er hun også kontaktperson for udenlandske, specielt engelsk talende studerende eller andre tilrejsende katolikker. En katolsk messe er mere eller mindre ens i alle lande. Men folk og traditioner er forskellige, og f.eks. kirkekaffe efter messen er nok mere speciel dansk. Ikke alene elsker vi generelt kaffe, men nok så meget holder vi af at småsludre over kaffen. Det findes ikke i ret mange lande, men det er en af de ting, Maria Dovicicova holder meget af. Det sociale islæt og samvær mellem både børn, unge og ældre medlemmer er enestående, og Maria holder meget af det. Hjemme i Modranka, Marias hjemby i Slovakiet, er der ikke det sociale islæt og sammenhold på tværs af generationerne. Også måden vi fejrer Påskenatten på har Marias helt store begejstring. OC 11

12 Firmelse den 2. november 2014 Hjertelig Tillykke 12

13 Auktion - Høstgudstjeneste Årets høstauktion den 28. september 2014 gik også til Skt. Vincentgruppen, som vi sendte 3.232,50 kr. til. Pengene støtter fire katolske skoler i vor søstermenighed i landsbyen Nyamlell i det sydlige Sudan. Undervisning til førstekommunion

14 Hellig Tre Kongers Vandring Søndag den 11. januar 2015 kl på Ledreborg Vi mødes på P-pladsen, der ligger ved enden af Ledreborg Alle kl Vi går en lille time i skoven, hvor vi af og til gør holdt mens der læses og synges. Husk derfor varmt tøj og varmt fodtøj samt lommelygte. Vandringen slutter vi med en kort andagt i Ledreborg Slotskapel. Vanen tro er der en let anretning i festsalen. Tilmelding, som er nødvendig af hensyn til indkøb, kan ske via sognets mail eller på tilmeldingsblanketten i våbenhuset, senest torsdag den 8.januar Pris: 50 kr.pr. Deltager. Yderligere oplysninger kan fås på sognekontoret Kære medlem, Vores økonomi er dårlig, og vi er nødt til at finde nye veje til at få flere til at tage ansvar for vort sogns fremtid. Der er kun næsten 200 medlemmer, der betaler kirkeskat. Det er næsten 20 % af vore medlemmer. Jeg vil gerne bede hvert medlem, der ikke betaler kirkeskat, om at tænke over sin tro og sit forhold til kirken. Hvad betyder kirken for dig? Vi har jo brug for en præst og et kirkerum til vore sakramentale fejringer og andre gudstjenester. Vi skal også vedligeholde kirkerummet, præsteboligen og de andre lokaler, som vi bruger til vore forskellige aktiviteter. Er det ikke dit ansvar at bidrage til vore udgifter? Vi har brug for dig og dit bidrag. Kirken tjener gerne dine behov. Derfor vil jeg gerne bede dig om at betale kirkeskat. Hvis du endnu ikke betaler kirkeskat, så få venligst en blanket på kontoret, udfyld den og aflever den til sekretæren, som kan få dig registreret som betaler af kirkeskat. Med venlig hilsen Kirkeskat P. Alren 14

15 hjælp også at læse dem om hverdagen, idet man sammen med andre giver sig tid til at overveje dem og at drøfte deres mening. Ligesom Kristus kommer til os ved "Brødets brydelse" i messen, kommer han også til os, når vi stræber efter at "bryde" Hans ord i bibelen for bedre at forstå deres budskab. Konkret skiftedes vi i gruppen til at læse og tolke den næste søndags tekster for hinanden. I mange år samledes vi ca. hver 14. dag på Roskilde Kloster med vor desværre nu afdøde Judith Sandager som klog og gæstfri værtinde. De seneste par år fungerede "Ordets brydelse" ikke på grund af Judiths sygdom. Men nu har der i sognet vist sig interesse for at genoplive denne studiekreds. Hvis nogen kunne tænke sig at være med til det, bedes man henvende sig til undertegnede. Er der tilstrækkelig interesse, holder vi et planlægningsmøde, hvor vi sammen finder ud af, hvordan en ny "Ordets brydelse" kan virkeliggøres. Med venlige hilsener Ordets brydelse Jørgen Nybo Rasmussen, Svanevej 38, 4000 Roskilde. Tlf Mail: I 2001 begyndte en gruppe i sognet på en ny studiekreds, der kaldte sig "Ordets brydelse". Kirken opfordrer jo til, at man ikke nøjes med at høre de bibelske læsninger: epistlen, salmerne og evangeliet under messen, som præsten derefter udlægger i prædikenen. Enhver skal jo også anvende dem i det daglige liv. Hvis det skal gennemføres, er det en stor Den Hellige familiefest Den Hellige familiefest fejres søndag den 28. december ved kl. messe. I bedes venligst komme som familier og deltage i messen kl. og at forny jeres løfte til hinanden. som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem:»bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden! 15

16 Økumeniske vandringer Vi vandrede for at hylde den hellige Birgitta. Det var en smuk og solbeskinnede dag da vi lørdag den 20.september i år, fejrede den hellige Birgitta af Vadstena i Maribo. En økumenisk pilgrimsvandring mellem kirkerne i det midtlollandske, hvor den katolske kirke og folkekirken mødtes for at hylde Nordens store helgeninde. Vi var en gruppe på 22 pilgrimme med tre birgittiner nonner i front og 5 pilgrimme fra Skt. Laurentii menighed i Roskilde. En af nonnerne bar forrest klosterets banner med nonnen fra Maribos gamle byvåben. Ydermere deltog to pilgrimme fra USA, et ægtepar, som tilfældigvis var i Maribo den dag. De berigede dagen med guitarmusik og sang. Starten gik fra Engestofte kirke, hvor Kenneth Bjørnholt Jacobsen stod for andagten og fortalte om kirkens store sengotiske altertavle, der oprindelig blev lavet til birgittinerordenens kirke den nuværende Maribo Domkirke. I den næsten urørte skov ved Engestofte, skiftedes vi på god økumenisk vis til at synge, bede Fader Vor og Hil dig, Maria samt en led af rosenkrans. Som fællesbøn bad vi Birgitas kendte bøn Herre vis mig din vej og gør mig villig til at gå den. Derefter var der hvil i Maribo Golfklub, før vi nåede til Skt. Birgitta Katolske Kirke, som desværre var lukket, så andagten blev holdt uden for af sognets nye anden præst; Mariano Cardiello. Vi fortsatte videre gennem Østergade, som er byens gågade til Sognets Hus, ved Maribo Domkirke, hvor sognepræsten Per Møller stod for en andagt. Derefter vandrede vi langs søen til Sankt Birgitta Kloster, hvor vi samledes om messefejring. 16 Flere maribonitter bemærkede os, da vi gik igennem byens gader den lørdag, flere standsede op, kikkede og tog billeder. Der var stor glæde over arrangementet, som samlede deltagere fra forskellige kirkesamfund til

17 samvær og fælles fordybelse i den hellige Birgittas verden. Birgittavandringen er en fast tradition i Maribo, og datoen for næste års vandring er lørdag den 19. september Beata og Jerzy Golubowski Pilgrimsvandring til Den Sorte Madonna i Polen. Sommer Fra den 2. august til den 11. august Ruten er på ca. 150 km./ 25 km om dagen. Vi vandrer fra Krakow til Jasna Gora i Czestochowa sammen med dominikanerorden og gruppen på ca pers. Pilgrimsvandringen afsluttes højtideligt med messe på dansk foran Den Sorte Madonna den 10. august. Pilgrimspræster: Pater Paul Marx og Pater Daniel Nørgaard. Prisen for deltagelse er 3500,- kr. (inkl. fly, delvis forplejning, alt transport i Polen, alle overnatninger, pilgrimsgebyr) Tilmelding og betaling af depositum på 1600,- kr. senest den 25. marts Tilmeldingen er bindende. Resten af deltagebetalingen senest den 1. juli Vi kan arrangere pilgrimsrejse for dig som vil men kan ikke vandre. Du er velkommen til at kontakte os vedr. al information omkring det praktiske og prisen. Koordinatorer: Beata & Jerzy Golubowski tel.: Du kan f.eks. ankomme til Czestochowa den 7. august, opleve Paulina Klosteret, deltage i dansk messe foran Den Sorte Madonna og komme hjem sammen med gruppen den 11. august. 17

18 Rørskade og reparation Den 27. september opdagede vi, at der var brud på et vandrør i haven. Der var ikke vand i præstegården i 3 uger. Rørskaden kostede næsten kr. 18

19 Mandag Fridag Korprøve Tirsdag Kontortid Ordets Gudstjeneste Onsdag Kontortid AA Rosenkrans Torsdag Kontortid Fredag Kontortid Lørdag Tilbedelse Sognepræsten bringer kommunion til de syge Forskellige praktiske aktiviteter Polsk messe 2. lørdag i måneden Den 3. lørdag i måneden international messe indledt af rosenkransandagt (rosenkrans kl og messe kl ). Fællesmåltid efter messen. Søndag Ugens Kalender Efter messen Kirkekaffe Undervisning af 1. kommunionshold og firmelseshold Familiemesse 1. søndag i måneden Engelsk messe 2. og sidste søndag i måneden på Ledreborg 1. søndag i måneden Skriftemål efter aftale med p. Alren. Midi Kuk og ministrantklub: Mødes 1. søndag i måneden lige efter familiemessen. 19

20 December fredag Skt. Nicolausfest med fællesspisning efter messen 7. søndag 8. mandag søndag i advent Familiemesse Caritas fortæller om deres projekter deres tur til Zimbabwe Undervisning :første kommunion, MIDI-Kuk, Firmelse og VIK i Ledreborg Slotskapel Jomfru Marias uplettede undfangelse Oblatfædrenes fest Rosenkrans Reception efter messen 12. fredag Rengøring i menighedssalen 13. lørdag Rengøring i kirken Polsk messe 14. søndag søndag i advent Inden messen går første kommunionshold Luciaoptog. Gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen Første kommunion øver til jul Engelsk messe 19. fredag Rengøring i menighedssalen Rengøring i kirken 20. lørdag Rosenkrans Obs. Ingen international messe kl

21 21. søndag søndag i advent Gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen Første kommunion øver til jul 24. onsdag Julebørnemesse med krybbespil Menighedens julesang : Efter messen er der reception i menighedssalen. 25. torsdag Juledag Obs. Ingen messe kl fredag 2. Juledag, Skt. Stefans dag Obs. Ingen messe kl søndag 31. onsdag Den hellige families fest Obs. Ingen engelsk messe kl Nytårsaften 21

22 1. torsdag Januar 2015 Festen for Maria Guds Modet 4. søndag Familiemesse i Ledreborg slotskapel 9. fredag Rengøring i menighedssalen 10. lørdag Polsk messe 11. søndag , lørdag Herrens dåb Engelsk messe Hellig tre kongers vandring på Ledreborg Rengøring i kirken Rosenkrans International messe med fællesspisning 18. søndag søndag Ministrantkursus. Undervisning første kommunion Engelsk messe 30. fredag Rengøring i menighedssalen 22

23 Februar søndag søndag lørdag søndag onsdag fredag lørdag søndag Herrens fremstilling i templet - Kyndelmisse Familiemesse. Undervisning af første kommunion og Midi-kuk i Ledreborg slotskapel Engelsk messe Rengøring i kirken Polsk messe Vinterferie ingen undervisning for første kommunion eller Firmelse Aske onsdag Fasten begynder Rengøring i kirken Rengøring menighedssalen Rosenkrans International messe med fællesspisning Obs. Ingen engelsk messe kl Vinterferie ingen undervisning for første kommunion eller Firmelse 23

24 Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf , Fax Webside: Sms-tjenesten: Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf Mobil: De Syges salvelse: benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl og Der er kirkekaffe efter messen kl. 10 Hverdagsmesse: Onsdag, torsdag, fredag kl Ordets gudstjeneste: Tirsdag kl Mass in English: On the second. and on the last Sunday of the month at 1.00 PM Internationalmesse med spisning: Den 3. lørdag i måneden kl Religionsundervisning: Søndag kl. (begynder med messen) Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten AA blandet gruppe: Onsdag kl

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver j a n u a r f e b r u a r f e b r u a r 2 0 1 0 Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver Ved det nyligt overståede

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

det er jul det er jul spisning i karmel forhandlingsmøde november en usædvanlig bank giv til liv ny kuvertsekretær seniortræf spejderspalten

det er jul det er jul spisning i karmel forhandlingsmøde november en usædvanlig bank giv til liv ny kuvertsekretær seniortræf spejderspalten det er jul Julen er en skøn blanding af gran og hygge, forbrug og eftertænksomhed, travlhed og kedsomhed for Åh hvor tiden langsomt gik.. Julen er den af kristendommens højtider, som folket har taget til

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere