Skt. Laurentii Sogneblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags liv og ikke kun af og til. Menigheden var rigt repræsenteret med mange frivillige, der arbejdede sammen for at gøre denne dag en stor succes. Jeg takker alle for jeres indsats. Det er nu besluttet at firmelsen fra 2016 bliver holdt den første søndag i maj måneden i stedet for november. Jeg takker også Annette Plum og Bente Ørum som arbejdede på kontoret. Tusind tak for jeres indsats. r på andre sprog Tak Det er vinter og det bliver koldt igen. Vi venter igen med iver på at fejre julefesten. Festen giver os glæde, og håb. Vi har lige fejret filmelsfest for 14 af vore unge mennesker. Det var en fin dag. Der var rigtig mange i kirken og alle der var til stede var glade for dagen. Også konfirmanderne var glade og stolte. I sin prædiken sagde biskoppen bl.a., at vi kristne bør Utrolig mange mennesker flytter sig fra land til land på grund af uddannelse, arbejde, sikkerhed eller familie livet, og bliver en del af samfundet i det nye land, hvortil de flytter. For katolikker er det ikke så svært at fortsætte troslivet, fordi den katolske kirke er en universel kirke. Vi bruger det latinske ord catholicam der netop betyder universal. Kirken i Danmark er meget international, næsten 50% af medlemmerne kommer fra andre lande. Nogle for at blive her, og de falder naturligt ind deres lokale menigheder. Andre, som kun er her i kortere tid, og som følge heraf ikke når at lære det danske sprog, har større pro- 1

2 blemer med at følge messerne. Derfor har vi pt bl.a. en engelsk messe, men vi vil gerne udvide med messer på andre sprog. Og har besluttet at der også vil være en messe på polsk én gang hver måned. For at udvide dette program, er det nødvendigt at man registrerer sig på kirkekontoret. Kun derved kan menighedsrådet planlægge nye tilbud. Vedligeholdelsen af vore bygninger I de sidste 3½ år har vi betalt næsten 500,000 kr. på vedligeholdelse af vore bygninger. Antagelig skal vi de næste fem år bruge ikke mindre end 5 millioner kr. til fortsat vedligeholdelse. Det kan vi formentlig ikke magte. Menighedsrådet vil se på sagen og overveje situationen. Lad os gøre at hvad vi kan og acceptere Herrens vilje. Jeg ønsker jer alt godt. P. Alren, O.M.I. Nyt fra liturgiudvalget Der har været ønske om, at vi regelmæssigt synger messens led på latin. Derfor vil der den 2. søndag i hver 2. måned blive sunget Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei ved 10-messen, første gang søndag den 11. januar Sognebladet pr. mail Hvis du ønsker at modtage sognebladet i din mailboks, så send venligst en besked til Mange har allerede sendt en mail til sognekontoret, men det er ønskeligt, at endnu flere gør det, så vi kan spare penge til porto. If you want to receive the parish magazine in your mail-box, please send a note to the parish office: Ny adresse til Kirkekontoret 2

3 MEDDELELSER Tillykke med dåben til: Maria-Christina Mirena Munch og Christoffer Reinhardt Tillykke til vore firmander: Anna Fontan-Vedel, Anna Klara Beniczky, Catharina Nhu Thuy Cong Nguyen, Damian Boruszewicz, Gustav Emil Jedig, Hannah Sofie Figueroa Ketzel, Malthe Jack Hansen, Matias Antonio Olalla Oberreuter, Michaela Narvsted, Natalia Kinga Keller, Nikolas Jespersen, Thomas Hieu Pham Tram, Thor Liam Downes-Rasmussen og Wiktoria Aleksandra Keller Vi hjælper dem, der er i nød Årets høstauktion den 28. september 2014 gik også til Skt. Vincentgruppen, som vi sendte 3.232,50 kr. til. Pengene støtter fire katolske skoler i vor søstermenighed i landsbyen Nyamlell i det sydlige Sudan. OBS: Kollekten som indsamles ved sognets Hellige Tre Kongers Vandring den 11. januar 2015 går i år til Caritas, som hjælper flygtninge. Caritas har fx etableret børnevenlige områder for syriske flygtningebørn i Tyrkiet. Luciaoptog Den 1. søndag i advent går Sct. Josefs Skoles kor luciaoptog i vor kirke. Den 3. søndag i advent går vort første kommunionshold luciaoptog. Adventslotteri I de fire adventssøndage er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. Kom og vær med. Det er en god tradition, hvor vi kan hygge os sammen. Sognet har brug for denne fundraisings aktivitet. Som sidste år vil der være lotteri med gevinster. Alle, der vil bidrage med nogle gaver til lotteriet, kan aflevere dem på kirkekontoret. Jomfru Marias uplettede undfangelse den 8. december n på festdagen for Mariæ Uplettede Undfangelse er kl. 17:00. Der bedes rosenkrans før messen, fra kl. 16:30 kom og lær denne form for bøn og meditation at kende. Det er Oblatfædrenes fest. Det fejres med kaffe i menighedssalen efter messen. Askeonsdag er den 18. februar 2015 Fastetiden begynder med askeonsdag. n med uddeling af asken fejres askeonsdag kl. 17:00. 3

4 Nyt fra menighedsrådet Udvalg i menigheden Siden foråret har menighedsrådet arbejdet med at nedsætte nye udvalg eller supplere de udvalg og grupper, der allerede eksisterer. I hvert udvalg sidder der en eller flere repræsentanter fra menighedsrådet. Der er nu nedsat følgende udvalg og grupper: Liturgiudvalget Udvalget organiserer liturgien sammen med P. Alren, der som sognepræst har det endelige ansvar for liturgien. Dets medlemmer består af personer, der repræsenterer de forskellige områder, som er nødvendige for, at de kirkelige handlinger kan gennemføres, dvs. organisten, koret, ministranter, sakristaner, lektorer, kommunionsuddelere m.v. Udvalget planlægger og organiserer liturgien sammen med sognepræsten. Medlemmerne er P. Alren (formand), Maria Indruszewski, Katrin Indruszewski, Helle Couppé, Gérard Couppé, Jan Grys, Janina Hamdan, Ole P. Knudsen, Annelise Nielsen, Josef Nelth og Maria Alster. Økonomiudvalg Udvalget tager sig af sognets økonomi, udarbejder budgetter og regnskab og følger udgifterne, udarbejder kvartalsvise statusopgørelser og kommer med forslag til, hvordan sognet kan øge sine indtægter. Medlemmerne er P. Alren, Maria Alster (formand), Silvia Munro, Ellen Margrethe Nelth og Henning Jørgensen. Aage Andersen er konsulent. Kirkeskatteudvalg Udvalget har som formål at få menighedens medlemmer til at betale kirkeskat ved hjælp af kampagner pr. telefon eller brev eller på anden måde. Medlemmerne er P. Alren (formand), Anton Englert, Anna Jørgensen. Ellen Margrethe Nelth er konsulent. 4

5 Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg Udvalget har ansvar for at have opsyn med og overblik over sognets igangværende eller fremtidige byggeprojekter samt vedligeholdelse af kirkens bygninger og installationer.. Medlemmer er Søren Hauberg Johannesen (formand), Janos Kirkovics, Henning Jørgensen og Sisinnius Akoh. Dette udvalg ønsker at få et overblik over medlemmer i sognet, som kan påtage sig opgaver af håndværksmæssig art. Interesserede kan melde sig til Søren Hauberg Johannesen eller en af udvalgets medlemmer. Kommunikationsudvalg Udvalget fungerer som redaktion for sognets formidlingsaktiviteter, der alle behandles i udvalget inden offentliggørelse. Disse aktiviteter omfatter bl.a. sogneblad, opslagstavler, hjemmeside og informationsfoldere. Medlemmer er P. Alren (formand), Claudia Oddone og Maria Alster. Der er 2. undergrupper til dette udvalg: A. Sognebladsgruppe. Medlemmer er P. Alren, Ellen Margrethe Nelth, Ove Christensen og Maria Alster B. Hjemmeside og PR-gruppe Medlemmer er P.. Alren, Claudia Oddone og Maria Alster Festudvalg Udvalget har ansvar for at planlægge og gennemføre praktiske arrangementer i forbindelse med afholdelse af menighedsfester, receptioner og arrangementer. Opgaverne omfatter blandt andet kirkekaffe, planlægning af årets arrangementer, reception julenat og påskenat. Basarer. Medlemmer er Birthe Nørgaard Schultz (formand), Aurora Paz Medina, Anna Jørgensen, Ludwig von Malsen og Olga Lucio Diaz Medlemmerne i udvalget skal ikke nødvendigvis udføre alle de praktiske opgaver forbindelse med arrangementerne, idet det er ønskeligt, at andre vil træde til med praktisk hjælp. Økumenisk udvalg Udvalget tager sig af valfarter, kvindernes internationale bededag, kirkevandringer i samarbejde med Roskildes andre kirkesamfund, grønne messer Åsebakkevalfart, Hellig Tre Kongers Vandring m.v. Medlemmerne er Beata og Jerzy Golubowski (formænd), Annelise Nielsen og Pia Bonnesen. 5

6 Katekesegruppe Gruppen tager sig af kommunionsundervisning, firmelsesundervisning, ungdomsklub (DUK og andet). Medlemmerne er P. Alren, Birthe Nørgaard Schultz (koordinator), Silvia Munro, Helle Couppé, Maria Indruszewski, Katrin Indruszewski, Ludwig von Malsen og Maura Murphy. Liturgiudvalget og økonomiudvalget har tilstrækkeligt med medlemmer. Men det er ønskeligt med flere medlemmer i de andre udvalg, dog højst 7 i alt. Man kan henvende sig til P. Alren eller udvalgets formand, hvis man vil vide mere. Hvis man vil gøre en praktisk indsats uden at være medlem af et udvalg, vil især Bygnings- og vedligeholdelsesudvalget og Festudvalget gerne have sådanne personer tilknyttet. Parkeringsplads Siden forsommeren har vi ført forhandlinger med Skt. Josefs Skole om nedrivning af spejderhytten og efterfølgende anlæggelse af en parkeringsplads. Skolen har stået for begge dele, og nu er der skrevet en kontrakt, der gælder for 5 år. Skolen bruger parkeringspladsen fra kl. 6 til kl. 19 på hverdage, og kirkens gæster kan benytte pladsen fra kl. 19 og i weekender. Vi håber, at dette bliver en ordning til glæde for alle. Under alle omstændigheder er dette en god indtægt til gavn for sognets betrængte økonomi. Ole-Chr. Munk Plum har orlov fra menighedsrådet foreløbig indtil den 25. april I hans sted indtræder Ludwig von Malsen. Maria Alster Farvel til spejderhytterne De to spejderhytter er ikke mere. De forsvandt i uge 38 efter at have stået på nordsiden af kirken siden En epoke er slut. Fremover skal pladsen fungere som parkeringsområde for skolen i dagtimerne, og om aftenen og i weekenden kan parkeringsarealet bruges af kirkegængerne. Før 1970 havde spejderne til huse i et gult hus i baghaven, hvor der også boede en lille familie. Huset blev revet ned, og nu manglede spejderne et sted at være. Til al held havde lensgreve Knud Holstein-Ledreborg et lille træhus som tidligere blev brugt til opdræt af fasaner, som han tilbød spejderne. Fasanhuset blev pillet ned, fragtet til Frederiksborgvej og opstillet på et nyt betonfundament. Senere kom tilbygningen - det lille hus i slutningen af 60 erne - med samt køkken 6

7 og toilet. Dette hus havde tidligere fungeret som midlertidig bankfilial i Hornsherred. Det var den tidligere ulveungemoder Ruth Hawaleska, der skaffede tilbygningen. Iført sin spejderuniform og hendes yngste søn i barnevognen, troppede hun op i en lokal bank og bad om et lån til køb af materialer til opførelsen af en tilbygning. Det kneb lidt med bankens villighed til at yde lånet. I stedet tilbød man spejderne den tidligere bankfilial Troppen i Roskilde hed Sct. Laurentii trop og flok. Troppen var en del af Hertug Knuds Division, gule spejdere og medlem af Det danske Spejderkorps havde fået et nyt hjem. Geert Frederiksen var ulveunge i rød bande og senere rigtig spejder fra 1940 til 1950 i den lokale Sct. Laurentii trop og flok, og han fortæller om udviklingen. Da vi var flest, var vi vel ca. 20 ulveunger og 20 spejdere, fortæller han. Det var dengang, efter krigen, da en cykeltur til Boserup med overnatning i telt eller hytte, var en mageløs oplevelse. De fleste kender Geert Frederiksen som en flittig altmulig mand i kirkens tjeneste. Sådan var det også, da fasanhuset og tilbygningen skulle opstilles. Han stillede såvel sin arbejdskraft samt trillebør til rådighed - sammen med flere andre. Iøvrigt har han stadig den gamle trillebør. Roskilde Tidende sendte en journalist og en fotograf dengang. Og dagen efter var Geerts trillebør afbilledet i avisen. OC Nedrivning af spejderhytten 7

8 Den 14. august. Resume af menighedsrådsmøder Pater Alren har overtaget ansvaret for kirkens hjemmeside. Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster og Aage Andersen tager sig af opgaverne på kontoret. Aage ønsker dog af forskellige årsager bl.a. alder, at overlade arbejdet som regnskabsfører til andre senest med udgangen af indeværende år. John Munro er udnævnt til ny næstformand i menighedsrådet, men fortsætter som suppleant i Pastoralrådet. Ellen Margrethe Nelth blev udpeget som ny repræsentant for sognet i Pastoralrådet. Spejderhytten er ved at blive revet ned. Den har kostet os mindst 3.000,00 kr. om året at have liggende i varmeafgift, el, forsikring og skorstensfejer. Det er afgørende at få at vide, hvad skolen vil betale i leje af parkeringspladsen, inden den begynder at anlægge den. Menighedsrådet skal godkende aftalen. Der bliver møde for menigheden søndag den 26. april Der var ønske om en polsk messe en gang om måneden fra 10 polske familier, også slovakker vil gerne deltage i en polsk messe. Betingelserne for denne ordning er: Der er kun danske messer ved højtiderne. Kollekten går til vores kirke. Gruppen skal selv dække udgifterne til præstens transport. P. Alren skal godkende præsten først. Det er en forsøgsordning på et halvt år. Dernæst tager vi stilling til, om ordningen skal være permanent. Anna Jørgensen prøver at kontakte en polsk præst. Det blev besluttet at udarbejde en blanket, som opfordrer menigheden til enten at melde sig til at få sognebladet elektronisk eller melde sig til at få det pr. brev. Blanketten bliver sendt ud med december udgaven af næste sogneblad som omslag på bladet. Der skal altid ligge trykte blade i kirken og alle over 70 år får bladet tilsendt, såfremt de ikke henter det i kirken Den 4. september. Kateketerne ønsker at flytte tidspunktet for firmelsen, så den kommer til at ligge mellem påske og pinse i 2016, hvis biskoppen kan. Der var også ønske om at få 1. kommunion flyttet til første søndag i oktober, men senere på mødet blev Kristi Himmelfartsdag fastholdt som 1. kommunionsdag. 8

9 Bilaget om parkeringspladen blev gennemgået. Den årlige leje ønskes pristalsreguleret. Lejemålet foreslås at løbe fra 1. oktober 2014 og fem år frem. P. Alren, Jock og Maria A. fik mandat til at forhandle videre med Thorsten Dyngby. Kontorfløjen er udlejet til Sankt Josefs Skole til 31. juli I november giver skolen besked, om den vil fortsætte lejemålet efter denne dato. Vi så på sognets økonomi. Den største udgift i år har været varmeudgifterne, der er steget voldsomt. Den dårlige økonomi volder bekymringer, idet vi kun holder skindet på næsen ved hjælp af arven fra Helga, der primært skal bruges til forbedringer af bygninger. Ændrer situationen sig ikke, får vi et stort underskud i år. Marie-Gabrielle de Bourbon er sognets repræsentant i Caritas. Anna Jørgensen deltager som vores repræsentant i en konference den 11. oktober arrangeret af bispedømmet om migrantarbejdernes situation i Danmark. Den 9. oktober Vi drøftede sognets økonomi og forskellige løsninger, som vi kan fortsætte med. Der var et forslag om at udfærdige et budget for Gérard Couppé ønsker af helbredsgrunde at blive frigjort fra sit ansvar som indkøber for sognet. Jerzy påtager sig denne opgave fra januar Nyt fra Caritas Den 7. december Under Kirkekaffen Christa og Peter Andreas (to unger) kommer og fortæller om deres tur til Zimbabwe og de projekter som Caritas Danmark er involveret i. Det er fx en organisering af ca. 400 forældreløse og HIV-smittede unge under 18 år, som oplæres i at dyrke grøntsager på optimal vis og opdrætte mindre husdyr. Da disse unge ofte er udstødt og stigmatiseret af lokalsamfundet, hjælper Caritas Danmark også med at oplyse dem, om deres rettigheder og støtter dem.. 9 Caritas Skt. Laurentii Kirke

10 Onsdag den 24. december, Jule aften Kl Familiemesse med krybbespil efter messen. Onsdag den 24. december Kl Julesang for hele menigheden Kl midnatsmesse. Efter messen er der reception i menighedssalen. Torsdag den 25. december - 1.juledag Kl. - Fredag den 26. december - 2. juledag, kl. - Søndag den 28. december - Den hellige Families Fest Kl Kl. - Onsdag den 31. december - Nytårsaften, Kl Torsdag den 1. januar - Festen for Maria, Gudsmoder, Kl

11 Velkommen til Maria Dovicicova Meget passende mødtes vi i kirken for at tale om det, at leve i Danmark som tilflytter fra Slovakiet. 31 årige Maria Dovicicova føler sig naturligt hjemme i kirken. Kirken, hendes venner og en sød og hjælpsom familie i Gadstrup er hendes holdepunkter i hverdagen, og har været det siden Maria kom første gang til Danmark som studerende. Opholdet dengang var så positivt, at hun valgte efter afslutningen på hendes uddannelse som mikrobiolog, at komme tilbage og forsøge at skabe sig en tilværelse her. Det er nu fire år siden. Det har været svært at få et job som hendes uddannelse ellers berettiger til. Og i den erkendelse er Maria begyndt på en ny uddannelse som laborant, og det går fint. Lige nu er hun i praktik med god udsigt til at få et job, når studietiden er afsluttet. Ved det seneste valg til menighedsrådet blev Maria Dovicicova valgt, og som ansvarsområdet tager hun sig af de internationale messer på engelsk. Samtidig er hun også kontaktperson for udenlandske, specielt engelsk talende studerende eller andre tilrejsende katolikker. En katolsk messe er mere eller mindre ens i alle lande. Men folk og traditioner er forskellige, og f.eks. kirkekaffe efter messen er nok mere speciel dansk. Ikke alene elsker vi generelt kaffe, men nok så meget holder vi af at småsludre over kaffen. Det findes ikke i ret mange lande, men det er en af de ting, Maria Dovicicova holder meget af. Det sociale islæt og samvær mellem både børn, unge og ældre medlemmer er enestående, og Maria holder meget af det. Hjemme i Modranka, Marias hjemby i Slovakiet, er der ikke det sociale islæt og sammenhold på tværs af generationerne. Også måden vi fejrer Påskenatten på har Marias helt store begejstring. OC 11

12 Firmelse den 2. november 2014 Hjertelig Tillykke 12

13 Auktion - Høstgudstjeneste Årets høstauktion den 28. september 2014 gik også til Skt. Vincentgruppen, som vi sendte 3.232,50 kr. til. Pengene støtter fire katolske skoler i vor søstermenighed i landsbyen Nyamlell i det sydlige Sudan. Undervisning til førstekommunion

14 Hellig Tre Kongers Vandring Søndag den 11. januar 2015 kl på Ledreborg Vi mødes på P-pladsen, der ligger ved enden af Ledreborg Alle kl Vi går en lille time i skoven, hvor vi af og til gør holdt mens der læses og synges. Husk derfor varmt tøj og varmt fodtøj samt lommelygte. Vandringen slutter vi med en kort andagt i Ledreborg Slotskapel. Vanen tro er der en let anretning i festsalen. Tilmelding, som er nødvendig af hensyn til indkøb, kan ske via sognets mail eller på tilmeldingsblanketten i våbenhuset, senest torsdag den 8.januar Pris: 50 kr.pr. Deltager. Yderligere oplysninger kan fås på sognekontoret Kære medlem, Vores økonomi er dårlig, og vi er nødt til at finde nye veje til at få flere til at tage ansvar for vort sogns fremtid. Der er kun næsten 200 medlemmer, der betaler kirkeskat. Det er næsten 20 % af vore medlemmer. Jeg vil gerne bede hvert medlem, der ikke betaler kirkeskat, om at tænke over sin tro og sit forhold til kirken. Hvad betyder kirken for dig? Vi har jo brug for en præst og et kirkerum til vore sakramentale fejringer og andre gudstjenester. Vi skal også vedligeholde kirkerummet, præsteboligen og de andre lokaler, som vi bruger til vore forskellige aktiviteter. Er det ikke dit ansvar at bidrage til vore udgifter? Vi har brug for dig og dit bidrag. Kirken tjener gerne dine behov. Derfor vil jeg gerne bede dig om at betale kirkeskat. Hvis du endnu ikke betaler kirkeskat, så få venligst en blanket på kontoret, udfyld den og aflever den til sekretæren, som kan få dig registreret som betaler af kirkeskat. Med venlig hilsen Kirkeskat P. Alren 14

15 hjælp også at læse dem om hverdagen, idet man sammen med andre giver sig tid til at overveje dem og at drøfte deres mening. Ligesom Kristus kommer til os ved "Brødets brydelse" i messen, kommer han også til os, når vi stræber efter at "bryde" Hans ord i bibelen for bedre at forstå deres budskab. Konkret skiftedes vi i gruppen til at læse og tolke den næste søndags tekster for hinanden. I mange år samledes vi ca. hver 14. dag på Roskilde Kloster med vor desværre nu afdøde Judith Sandager som klog og gæstfri værtinde. De seneste par år fungerede "Ordets brydelse" ikke på grund af Judiths sygdom. Men nu har der i sognet vist sig interesse for at genoplive denne studiekreds. Hvis nogen kunne tænke sig at være med til det, bedes man henvende sig til undertegnede. Er der tilstrækkelig interesse, holder vi et planlægningsmøde, hvor vi sammen finder ud af, hvordan en ny "Ordets brydelse" kan virkeliggøres. Med venlige hilsener Ordets brydelse Jørgen Nybo Rasmussen, Svanevej 38, 4000 Roskilde. Tlf Mail: I 2001 begyndte en gruppe i sognet på en ny studiekreds, der kaldte sig "Ordets brydelse". Kirken opfordrer jo til, at man ikke nøjes med at høre de bibelske læsninger: epistlen, salmerne og evangeliet under messen, som præsten derefter udlægger i prædikenen. Enhver skal jo også anvende dem i det daglige liv. Hvis det skal gennemføres, er det en stor Den Hellige familiefest Den Hellige familiefest fejres søndag den 28. december ved kl. messe. I bedes venligst komme som familier og deltage i messen kl. og at forny jeres løfte til hinanden. som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem:»bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden! 15

16 Økumeniske vandringer Vi vandrede for at hylde den hellige Birgitta. Det var en smuk og solbeskinnede dag da vi lørdag den 20.september i år, fejrede den hellige Birgitta af Vadstena i Maribo. En økumenisk pilgrimsvandring mellem kirkerne i det midtlollandske, hvor den katolske kirke og folkekirken mødtes for at hylde Nordens store helgeninde. Vi var en gruppe på 22 pilgrimme med tre birgittiner nonner i front og 5 pilgrimme fra Skt. Laurentii menighed i Roskilde. En af nonnerne bar forrest klosterets banner med nonnen fra Maribos gamle byvåben. Ydermere deltog to pilgrimme fra USA, et ægtepar, som tilfældigvis var i Maribo den dag. De berigede dagen med guitarmusik og sang. Starten gik fra Engestofte kirke, hvor Kenneth Bjørnholt Jacobsen stod for andagten og fortalte om kirkens store sengotiske altertavle, der oprindelig blev lavet til birgittinerordenens kirke den nuværende Maribo Domkirke. I den næsten urørte skov ved Engestofte, skiftedes vi på god økumenisk vis til at synge, bede Fader Vor og Hil dig, Maria samt en led af rosenkrans. Som fællesbøn bad vi Birgitas kendte bøn Herre vis mig din vej og gør mig villig til at gå den. Derefter var der hvil i Maribo Golfklub, før vi nåede til Skt. Birgitta Katolske Kirke, som desværre var lukket, så andagten blev holdt uden for af sognets nye anden præst; Mariano Cardiello. Vi fortsatte videre gennem Østergade, som er byens gågade til Sognets Hus, ved Maribo Domkirke, hvor sognepræsten Per Møller stod for en andagt. Derefter vandrede vi langs søen til Sankt Birgitta Kloster, hvor vi samledes om messefejring. 16 Flere maribonitter bemærkede os, da vi gik igennem byens gader den lørdag, flere standsede op, kikkede og tog billeder. Der var stor glæde over arrangementet, som samlede deltagere fra forskellige kirkesamfund til

17 samvær og fælles fordybelse i den hellige Birgittas verden. Birgittavandringen er en fast tradition i Maribo, og datoen for næste års vandring er lørdag den 19. september Beata og Jerzy Golubowski Pilgrimsvandring til Den Sorte Madonna i Polen. Sommer Fra den 2. august til den 11. august Ruten er på ca. 150 km./ 25 km om dagen. Vi vandrer fra Krakow til Jasna Gora i Czestochowa sammen med dominikanerorden og gruppen på ca pers. Pilgrimsvandringen afsluttes højtideligt med messe på dansk foran Den Sorte Madonna den 10. august. Pilgrimspræster: Pater Paul Marx og Pater Daniel Nørgaard. Prisen for deltagelse er 3500,- kr. (inkl. fly, delvis forplejning, alt transport i Polen, alle overnatninger, pilgrimsgebyr) Tilmelding og betaling af depositum på 1600,- kr. senest den 25. marts Tilmeldingen er bindende. Resten af deltagebetalingen senest den 1. juli Vi kan arrangere pilgrimsrejse for dig som vil men kan ikke vandre. Du er velkommen til at kontakte os vedr. al information omkring det praktiske og prisen. Koordinatorer: Beata & Jerzy Golubowski tel.: Du kan f.eks. ankomme til Czestochowa den 7. august, opleve Paulina Klosteret, deltage i dansk messe foran Den Sorte Madonna og komme hjem sammen med gruppen den 11. august. 17

18 Rørskade og reparation Den 27. september opdagede vi, at der var brud på et vandrør i haven. Der var ikke vand i præstegården i 3 uger. Rørskaden kostede næsten kr. 18

19 Mandag Fridag Korprøve Tirsdag Kontortid Ordets Gudstjeneste Onsdag Kontortid AA Rosenkrans Torsdag Kontortid Fredag Kontortid Lørdag Tilbedelse Sognepræsten bringer kommunion til de syge Forskellige praktiske aktiviteter Polsk messe 2. lørdag i måneden Den 3. lørdag i måneden international messe indledt af rosenkransandagt (rosenkrans kl og messe kl ). Fællesmåltid efter messen. Søndag Ugens Kalender Efter messen Kirkekaffe Undervisning af 1. kommunionshold og firmelseshold Familiemesse 1. søndag i måneden Engelsk messe 2. og sidste søndag i måneden på Ledreborg 1. søndag i måneden Skriftemål efter aftale med p. Alren. Midi Kuk og ministrantklub: Mødes 1. søndag i måneden lige efter familiemessen. 19

20 December fredag Skt. Nicolausfest med fællesspisning efter messen 7. søndag 8. mandag søndag i advent Familiemesse Caritas fortæller om deres projekter deres tur til Zimbabwe Undervisning :første kommunion, MIDI-Kuk, Firmelse og VIK i Ledreborg Slotskapel Jomfru Marias uplettede undfangelse Oblatfædrenes fest Rosenkrans Reception efter messen 12. fredag Rengøring i menighedssalen 13. lørdag Rengøring i kirken Polsk messe 14. søndag søndag i advent Inden messen går første kommunionshold Luciaoptog. Gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen Første kommunion øver til jul Engelsk messe 19. fredag Rengøring i menighedssalen Rengøring i kirken 20. lørdag Rosenkrans Obs. Ingen international messe kl

21 21. søndag søndag i advent Gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen Første kommunion øver til jul 24. onsdag Julebørnemesse med krybbespil Menighedens julesang : Efter messen er der reception i menighedssalen. 25. torsdag Juledag Obs. Ingen messe kl fredag 2. Juledag, Skt. Stefans dag Obs. Ingen messe kl søndag 31. onsdag Den hellige families fest Obs. Ingen engelsk messe kl Nytårsaften 21

22 1. torsdag Januar 2015 Festen for Maria Guds Modet 4. søndag Familiemesse i Ledreborg slotskapel 9. fredag Rengøring i menighedssalen 10. lørdag Polsk messe 11. søndag , lørdag Herrens dåb Engelsk messe Hellig tre kongers vandring på Ledreborg Rengøring i kirken Rosenkrans International messe med fællesspisning 18. søndag søndag Ministrantkursus. Undervisning første kommunion Engelsk messe 30. fredag Rengøring i menighedssalen 22

23 Februar søndag søndag lørdag søndag onsdag fredag lørdag søndag Herrens fremstilling i templet - Kyndelmisse Familiemesse. Undervisning af første kommunion og Midi-kuk i Ledreborg slotskapel Engelsk messe Rengøring i kirken Polsk messe Vinterferie ingen undervisning for første kommunion eller Firmelse Aske onsdag Fasten begynder Rengøring i kirken Rengøring menighedssalen Rosenkrans International messe med fællesspisning Obs. Ingen engelsk messe kl Vinterferie ingen undervisning for første kommunion eller Firmelse 23

24 Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf , Fax Webside: Sms-tjenesten: Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf Mobil: De Syges salvelse: benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl og Der er kirkekaffe efter messen kl. 10 Hverdagsmesse: Onsdag, torsdag, fredag kl Ordets gudstjeneste: Tirsdag kl Mass in English: On the second. and on the last Sunday of the month at 1.00 PM Internationalmesse med spisning: Den 3. lørdag i måneden kl Religionsundervisning: Søndag kl. (begynder med messen) Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten AA blandet gruppe: Onsdag kl

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016.

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde Tlf.: 4635 0965 E-mail: slkontor@gmail.com Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2015 - nr. 2 Juni-august 2015 Kære menighed! Foråret er over os. Solen skinner og det kribler i fingrene for at komme

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 4 December 2015-Februar 2016 Velkommen til Barmhjertighedens år Jesus Kristus er Faderens barmhjertigheds ansigt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 4 / december 2008 - februar 2009 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten... Et ord fra sognepræsten

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 1 Marts-Maj 2016 På vejen til at møde Den Opstandne Når du læser dette nummer af sognebladet, befinder du dig

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 2 / juni - august 2009 I dette nummer: Meddelelser... s. 3 Referat fra årsmødet... s. 4 Skt. Hans

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 15 December 2012 marts 2013 Kære Alle Vi nærmer os slutning af året 2012 og ser med forventning frem til det, der kommer i det nye år. Der venter vore unge nogle

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs DECEMBER 2010 JANUAR 2011 33. årg. Nr. 1 Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. (Matt 1,1) Slægtsforskning er meget trendy for tiden, dels fordi globalisering og ny teknologi gør det muligt

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12 1 Helligtrekongers søndag I. Sct. Pauls kirke 6. januar 2013 kl. 10.00. Radiotransmission. Salmer: 749/434/138/136//362/439/111/356 Uddelingssalme: se ovenfor: 111 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 4 / december 2010 - februar 2011 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24. dec. Kl. 16:00

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 2 Juni-august 2016 Kære ven, med stor glæde har Kirken modtaget den sidste skrivelse af Pave Frans, Amoris laetitia,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2014 JANUAR 2015 37. årg. Nr. 1 ADVENTSKRANSENS OPRIN- DELSE I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder et

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 1 / marts-maj 2010 Et ord fra sognepræsten... VALG TIL MENIGHEDSRÅD søndag den 21. marts 2010 kl.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere