Skt. Laurentii Sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags liv og ikke kun af og til. Menigheden var rigt repræsenteret med mange frivillige, der arbejdede sammen for at gøre denne dag en stor succes. Jeg takker alle for jeres indsats. Det er nu besluttet at firmelsen fra 2016 bliver holdt den første søndag i maj måneden i stedet for november. Jeg takker også Annette Plum og Bente Ørum som arbejdede på kontoret. Tusind tak for jeres indsats. r på andre sprog Tak Det er vinter og det bliver koldt igen. Vi venter igen med iver på at fejre julefesten. Festen giver os glæde, og håb. Vi har lige fejret filmelsfest for 14 af vore unge mennesker. Det var en fin dag. Der var rigtig mange i kirken og alle der var til stede var glade for dagen. Også konfirmanderne var glade og stolte. I sin prædiken sagde biskoppen bl.a., at vi kristne bør Utrolig mange mennesker flytter sig fra land til land på grund af uddannelse, arbejde, sikkerhed eller familie livet, og bliver en del af samfundet i det nye land, hvortil de flytter. For katolikker er det ikke så svært at fortsætte troslivet, fordi den katolske kirke er en universel kirke. Vi bruger det latinske ord catholicam der netop betyder universal. Kirken i Danmark er meget international, næsten 50% af medlemmerne kommer fra andre lande. Nogle for at blive her, og de falder naturligt ind deres lokale menigheder. Andre, som kun er her i kortere tid, og som følge heraf ikke når at lære det danske sprog, har større pro- 1

2 blemer med at følge messerne. Derfor har vi pt bl.a. en engelsk messe, men vi vil gerne udvide med messer på andre sprog. Og har besluttet at der også vil være en messe på polsk én gang hver måned. For at udvide dette program, er det nødvendigt at man registrerer sig på kirkekontoret. Kun derved kan menighedsrådet planlægge nye tilbud. Vedligeholdelsen af vore bygninger I de sidste 3½ år har vi betalt næsten 500,000 kr. på vedligeholdelse af vore bygninger. Antagelig skal vi de næste fem år bruge ikke mindre end 5 millioner kr. til fortsat vedligeholdelse. Det kan vi formentlig ikke magte. Menighedsrådet vil se på sagen og overveje situationen. Lad os gøre at hvad vi kan og acceptere Herrens vilje. Jeg ønsker jer alt godt. P. Alren, O.M.I. Nyt fra liturgiudvalget Der har været ønske om, at vi regelmæssigt synger messens led på latin. Derfor vil der den 2. søndag i hver 2. måned blive sunget Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei ved 10-messen, første gang søndag den 11. januar Sognebladet pr. mail Hvis du ønsker at modtage sognebladet i din mailboks, så send venligst en besked til Mange har allerede sendt en mail til sognekontoret, men det er ønskeligt, at endnu flere gør det, så vi kan spare penge til porto. If you want to receive the parish magazine in your mail-box, please send a note to the parish office: Ny adresse til Kirkekontoret 2

3 MEDDELELSER Tillykke med dåben til: Maria-Christina Mirena Munch og Christoffer Reinhardt Tillykke til vore firmander: Anna Fontan-Vedel, Anna Klara Beniczky, Catharina Nhu Thuy Cong Nguyen, Damian Boruszewicz, Gustav Emil Jedig, Hannah Sofie Figueroa Ketzel, Malthe Jack Hansen, Matias Antonio Olalla Oberreuter, Michaela Narvsted, Natalia Kinga Keller, Nikolas Jespersen, Thomas Hieu Pham Tram, Thor Liam Downes-Rasmussen og Wiktoria Aleksandra Keller Vi hjælper dem, der er i nød Årets høstauktion den 28. september 2014 gik også til Skt. Vincentgruppen, som vi sendte 3.232,50 kr. til. Pengene støtter fire katolske skoler i vor søstermenighed i landsbyen Nyamlell i det sydlige Sudan. OBS: Kollekten som indsamles ved sognets Hellige Tre Kongers Vandring den 11. januar 2015 går i år til Caritas, som hjælper flygtninge. Caritas har fx etableret børnevenlige områder for syriske flygtningebørn i Tyrkiet. Luciaoptog Den 1. søndag i advent går Sct. Josefs Skoles kor luciaoptog i vor kirke. Den 3. søndag i advent går vort første kommunionshold luciaoptog. Adventslotteri I de fire adventssøndage er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. Kom og vær med. Det er en god tradition, hvor vi kan hygge os sammen. Sognet har brug for denne fundraisings aktivitet. Som sidste år vil der være lotteri med gevinster. Alle, der vil bidrage med nogle gaver til lotteriet, kan aflevere dem på kirkekontoret. Jomfru Marias uplettede undfangelse den 8. december n på festdagen for Mariæ Uplettede Undfangelse er kl. 17:00. Der bedes rosenkrans før messen, fra kl. 16:30 kom og lær denne form for bøn og meditation at kende. Det er Oblatfædrenes fest. Det fejres med kaffe i menighedssalen efter messen. Askeonsdag er den 18. februar 2015 Fastetiden begynder med askeonsdag. n med uddeling af asken fejres askeonsdag kl. 17:00. 3

4 Nyt fra menighedsrådet Udvalg i menigheden Siden foråret har menighedsrådet arbejdet med at nedsætte nye udvalg eller supplere de udvalg og grupper, der allerede eksisterer. I hvert udvalg sidder der en eller flere repræsentanter fra menighedsrådet. Der er nu nedsat følgende udvalg og grupper: Liturgiudvalget Udvalget organiserer liturgien sammen med P. Alren, der som sognepræst har det endelige ansvar for liturgien. Dets medlemmer består af personer, der repræsenterer de forskellige områder, som er nødvendige for, at de kirkelige handlinger kan gennemføres, dvs. organisten, koret, ministranter, sakristaner, lektorer, kommunionsuddelere m.v. Udvalget planlægger og organiserer liturgien sammen med sognepræsten. Medlemmerne er P. Alren (formand), Maria Indruszewski, Katrin Indruszewski, Helle Couppé, Gérard Couppé, Jan Grys, Janina Hamdan, Ole P. Knudsen, Annelise Nielsen, Josef Nelth og Maria Alster. Økonomiudvalg Udvalget tager sig af sognets økonomi, udarbejder budgetter og regnskab og følger udgifterne, udarbejder kvartalsvise statusopgørelser og kommer med forslag til, hvordan sognet kan øge sine indtægter. Medlemmerne er P. Alren, Maria Alster (formand), Silvia Munro, Ellen Margrethe Nelth og Henning Jørgensen. Aage Andersen er konsulent. Kirkeskatteudvalg Udvalget har som formål at få menighedens medlemmer til at betale kirkeskat ved hjælp af kampagner pr. telefon eller brev eller på anden måde. Medlemmerne er P. Alren (formand), Anton Englert, Anna Jørgensen. Ellen Margrethe Nelth er konsulent. 4

5 Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg Udvalget har ansvar for at have opsyn med og overblik over sognets igangværende eller fremtidige byggeprojekter samt vedligeholdelse af kirkens bygninger og installationer.. Medlemmer er Søren Hauberg Johannesen (formand), Janos Kirkovics, Henning Jørgensen og Sisinnius Akoh. Dette udvalg ønsker at få et overblik over medlemmer i sognet, som kan påtage sig opgaver af håndværksmæssig art. Interesserede kan melde sig til Søren Hauberg Johannesen eller en af udvalgets medlemmer. Kommunikationsudvalg Udvalget fungerer som redaktion for sognets formidlingsaktiviteter, der alle behandles i udvalget inden offentliggørelse. Disse aktiviteter omfatter bl.a. sogneblad, opslagstavler, hjemmeside og informationsfoldere. Medlemmer er P. Alren (formand), Claudia Oddone og Maria Alster. Der er 2. undergrupper til dette udvalg: A. Sognebladsgruppe. Medlemmer er P. Alren, Ellen Margrethe Nelth, Ove Christensen og Maria Alster B. Hjemmeside og PR-gruppe Medlemmer er P.. Alren, Claudia Oddone og Maria Alster Festudvalg Udvalget har ansvar for at planlægge og gennemføre praktiske arrangementer i forbindelse med afholdelse af menighedsfester, receptioner og arrangementer. Opgaverne omfatter blandt andet kirkekaffe, planlægning af årets arrangementer, reception julenat og påskenat. Basarer. Medlemmer er Birthe Nørgaard Schultz (formand), Aurora Paz Medina, Anna Jørgensen, Ludwig von Malsen og Olga Lucio Diaz Medlemmerne i udvalget skal ikke nødvendigvis udføre alle de praktiske opgaver forbindelse med arrangementerne, idet det er ønskeligt, at andre vil træde til med praktisk hjælp. Økumenisk udvalg Udvalget tager sig af valfarter, kvindernes internationale bededag, kirkevandringer i samarbejde med Roskildes andre kirkesamfund, grønne messer Åsebakkevalfart, Hellig Tre Kongers Vandring m.v. Medlemmerne er Beata og Jerzy Golubowski (formænd), Annelise Nielsen og Pia Bonnesen. 5

6 Katekesegruppe Gruppen tager sig af kommunionsundervisning, firmelsesundervisning, ungdomsklub (DUK og andet). Medlemmerne er P. Alren, Birthe Nørgaard Schultz (koordinator), Silvia Munro, Helle Couppé, Maria Indruszewski, Katrin Indruszewski, Ludwig von Malsen og Maura Murphy. Liturgiudvalget og økonomiudvalget har tilstrækkeligt med medlemmer. Men det er ønskeligt med flere medlemmer i de andre udvalg, dog højst 7 i alt. Man kan henvende sig til P. Alren eller udvalgets formand, hvis man vil vide mere. Hvis man vil gøre en praktisk indsats uden at være medlem af et udvalg, vil især Bygnings- og vedligeholdelsesudvalget og Festudvalget gerne have sådanne personer tilknyttet. Parkeringsplads Siden forsommeren har vi ført forhandlinger med Skt. Josefs Skole om nedrivning af spejderhytten og efterfølgende anlæggelse af en parkeringsplads. Skolen har stået for begge dele, og nu er der skrevet en kontrakt, der gælder for 5 år. Skolen bruger parkeringspladsen fra kl. 6 til kl. 19 på hverdage, og kirkens gæster kan benytte pladsen fra kl. 19 og i weekender. Vi håber, at dette bliver en ordning til glæde for alle. Under alle omstændigheder er dette en god indtægt til gavn for sognets betrængte økonomi. Ole-Chr. Munk Plum har orlov fra menighedsrådet foreløbig indtil den 25. april I hans sted indtræder Ludwig von Malsen. Maria Alster Farvel til spejderhytterne De to spejderhytter er ikke mere. De forsvandt i uge 38 efter at have stået på nordsiden af kirken siden En epoke er slut. Fremover skal pladsen fungere som parkeringsområde for skolen i dagtimerne, og om aftenen og i weekenden kan parkeringsarealet bruges af kirkegængerne. Før 1970 havde spejderne til huse i et gult hus i baghaven, hvor der også boede en lille familie. Huset blev revet ned, og nu manglede spejderne et sted at være. Til al held havde lensgreve Knud Holstein-Ledreborg et lille træhus som tidligere blev brugt til opdræt af fasaner, som han tilbød spejderne. Fasanhuset blev pillet ned, fragtet til Frederiksborgvej og opstillet på et nyt betonfundament. Senere kom tilbygningen - det lille hus i slutningen af 60 erne - med samt køkken 6

7 og toilet. Dette hus havde tidligere fungeret som midlertidig bankfilial i Hornsherred. Det var den tidligere ulveungemoder Ruth Hawaleska, der skaffede tilbygningen. Iført sin spejderuniform og hendes yngste søn i barnevognen, troppede hun op i en lokal bank og bad om et lån til køb af materialer til opførelsen af en tilbygning. Det kneb lidt med bankens villighed til at yde lånet. I stedet tilbød man spejderne den tidligere bankfilial Troppen i Roskilde hed Sct. Laurentii trop og flok. Troppen var en del af Hertug Knuds Division, gule spejdere og medlem af Det danske Spejderkorps havde fået et nyt hjem. Geert Frederiksen var ulveunge i rød bande og senere rigtig spejder fra 1940 til 1950 i den lokale Sct. Laurentii trop og flok, og han fortæller om udviklingen. Da vi var flest, var vi vel ca. 20 ulveunger og 20 spejdere, fortæller han. Det var dengang, efter krigen, da en cykeltur til Boserup med overnatning i telt eller hytte, var en mageløs oplevelse. De fleste kender Geert Frederiksen som en flittig altmulig mand i kirkens tjeneste. Sådan var det også, da fasanhuset og tilbygningen skulle opstilles. Han stillede såvel sin arbejdskraft samt trillebør til rådighed - sammen med flere andre. Iøvrigt har han stadig den gamle trillebør. Roskilde Tidende sendte en journalist og en fotograf dengang. Og dagen efter var Geerts trillebør afbilledet i avisen. OC Nedrivning af spejderhytten 7

8 Den 14. august. Resume af menighedsrådsmøder Pater Alren har overtaget ansvaret for kirkens hjemmeside. Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster og Aage Andersen tager sig af opgaverne på kontoret. Aage ønsker dog af forskellige årsager bl.a. alder, at overlade arbejdet som regnskabsfører til andre senest med udgangen af indeværende år. John Munro er udnævnt til ny næstformand i menighedsrådet, men fortsætter som suppleant i Pastoralrådet. Ellen Margrethe Nelth blev udpeget som ny repræsentant for sognet i Pastoralrådet. Spejderhytten er ved at blive revet ned. Den har kostet os mindst 3.000,00 kr. om året at have liggende i varmeafgift, el, forsikring og skorstensfejer. Det er afgørende at få at vide, hvad skolen vil betale i leje af parkeringspladsen, inden den begynder at anlægge den. Menighedsrådet skal godkende aftalen. Der bliver møde for menigheden søndag den 26. april Der var ønske om en polsk messe en gang om måneden fra 10 polske familier, også slovakker vil gerne deltage i en polsk messe. Betingelserne for denne ordning er: Der er kun danske messer ved højtiderne. Kollekten går til vores kirke. Gruppen skal selv dække udgifterne til præstens transport. P. Alren skal godkende præsten først. Det er en forsøgsordning på et halvt år. Dernæst tager vi stilling til, om ordningen skal være permanent. Anna Jørgensen prøver at kontakte en polsk præst. Det blev besluttet at udarbejde en blanket, som opfordrer menigheden til enten at melde sig til at få sognebladet elektronisk eller melde sig til at få det pr. brev. Blanketten bliver sendt ud med december udgaven af næste sogneblad som omslag på bladet. Der skal altid ligge trykte blade i kirken og alle over 70 år får bladet tilsendt, såfremt de ikke henter det i kirken Den 4. september. Kateketerne ønsker at flytte tidspunktet for firmelsen, så den kommer til at ligge mellem påske og pinse i 2016, hvis biskoppen kan. Der var også ønske om at få 1. kommunion flyttet til første søndag i oktober, men senere på mødet blev Kristi Himmelfartsdag fastholdt som 1. kommunionsdag. 8

9 Bilaget om parkeringspladen blev gennemgået. Den årlige leje ønskes pristalsreguleret. Lejemålet foreslås at løbe fra 1. oktober 2014 og fem år frem. P. Alren, Jock og Maria A. fik mandat til at forhandle videre med Thorsten Dyngby. Kontorfløjen er udlejet til Sankt Josefs Skole til 31. juli I november giver skolen besked, om den vil fortsætte lejemålet efter denne dato. Vi så på sognets økonomi. Den største udgift i år har været varmeudgifterne, der er steget voldsomt. Den dårlige økonomi volder bekymringer, idet vi kun holder skindet på næsen ved hjælp af arven fra Helga, der primært skal bruges til forbedringer af bygninger. Ændrer situationen sig ikke, får vi et stort underskud i år. Marie-Gabrielle de Bourbon er sognets repræsentant i Caritas. Anna Jørgensen deltager som vores repræsentant i en konference den 11. oktober arrangeret af bispedømmet om migrantarbejdernes situation i Danmark. Den 9. oktober Vi drøftede sognets økonomi og forskellige løsninger, som vi kan fortsætte med. Der var et forslag om at udfærdige et budget for Gérard Couppé ønsker af helbredsgrunde at blive frigjort fra sit ansvar som indkøber for sognet. Jerzy påtager sig denne opgave fra januar Nyt fra Caritas Den 7. december Under Kirkekaffen Christa og Peter Andreas (to unger) kommer og fortæller om deres tur til Zimbabwe og de projekter som Caritas Danmark er involveret i. Det er fx en organisering af ca. 400 forældreløse og HIV-smittede unge under 18 år, som oplæres i at dyrke grøntsager på optimal vis og opdrætte mindre husdyr. Da disse unge ofte er udstødt og stigmatiseret af lokalsamfundet, hjælper Caritas Danmark også med at oplyse dem, om deres rettigheder og støtter dem.. 9 Caritas Skt. Laurentii Kirke

10 Onsdag den 24. december, Jule aften Kl Familiemesse med krybbespil efter messen. Onsdag den 24. december Kl Julesang for hele menigheden Kl midnatsmesse. Efter messen er der reception i menighedssalen. Torsdag den 25. december - 1.juledag Kl. - Fredag den 26. december - 2. juledag, kl. - Søndag den 28. december - Den hellige Families Fest Kl Kl. - Onsdag den 31. december - Nytårsaften, Kl Torsdag den 1. januar - Festen for Maria, Gudsmoder, Kl

11 Velkommen til Maria Dovicicova Meget passende mødtes vi i kirken for at tale om det, at leve i Danmark som tilflytter fra Slovakiet. 31 årige Maria Dovicicova føler sig naturligt hjemme i kirken. Kirken, hendes venner og en sød og hjælpsom familie i Gadstrup er hendes holdepunkter i hverdagen, og har været det siden Maria kom første gang til Danmark som studerende. Opholdet dengang var så positivt, at hun valgte efter afslutningen på hendes uddannelse som mikrobiolog, at komme tilbage og forsøge at skabe sig en tilværelse her. Det er nu fire år siden. Det har været svært at få et job som hendes uddannelse ellers berettiger til. Og i den erkendelse er Maria begyndt på en ny uddannelse som laborant, og det går fint. Lige nu er hun i praktik med god udsigt til at få et job, når studietiden er afsluttet. Ved det seneste valg til menighedsrådet blev Maria Dovicicova valgt, og som ansvarsområdet tager hun sig af de internationale messer på engelsk. Samtidig er hun også kontaktperson for udenlandske, specielt engelsk talende studerende eller andre tilrejsende katolikker. En katolsk messe er mere eller mindre ens i alle lande. Men folk og traditioner er forskellige, og f.eks. kirkekaffe efter messen er nok mere speciel dansk. Ikke alene elsker vi generelt kaffe, men nok så meget holder vi af at småsludre over kaffen. Det findes ikke i ret mange lande, men det er en af de ting, Maria Dovicicova holder meget af. Det sociale islæt og samvær mellem både børn, unge og ældre medlemmer er enestående, og Maria holder meget af det. Hjemme i Modranka, Marias hjemby i Slovakiet, er der ikke det sociale islæt og sammenhold på tværs af generationerne. Også måden vi fejrer Påskenatten på har Marias helt store begejstring. OC 11

12 Firmelse den 2. november 2014 Hjertelig Tillykke 12

13 Auktion - Høstgudstjeneste Årets høstauktion den 28. september 2014 gik også til Skt. Vincentgruppen, som vi sendte 3.232,50 kr. til. Pengene støtter fire katolske skoler i vor søstermenighed i landsbyen Nyamlell i det sydlige Sudan. Undervisning til førstekommunion

14 Hellig Tre Kongers Vandring Søndag den 11. januar 2015 kl på Ledreborg Vi mødes på P-pladsen, der ligger ved enden af Ledreborg Alle kl Vi går en lille time i skoven, hvor vi af og til gør holdt mens der læses og synges. Husk derfor varmt tøj og varmt fodtøj samt lommelygte. Vandringen slutter vi med en kort andagt i Ledreborg Slotskapel. Vanen tro er der en let anretning i festsalen. Tilmelding, som er nødvendig af hensyn til indkøb, kan ske via sognets mail eller på tilmeldingsblanketten i våbenhuset, senest torsdag den 8.januar Pris: 50 kr.pr. Deltager. Yderligere oplysninger kan fås på sognekontoret Kære medlem, Vores økonomi er dårlig, og vi er nødt til at finde nye veje til at få flere til at tage ansvar for vort sogns fremtid. Der er kun næsten 200 medlemmer, der betaler kirkeskat. Det er næsten 20 % af vore medlemmer. Jeg vil gerne bede hvert medlem, der ikke betaler kirkeskat, om at tænke over sin tro og sit forhold til kirken. Hvad betyder kirken for dig? Vi har jo brug for en præst og et kirkerum til vore sakramentale fejringer og andre gudstjenester. Vi skal også vedligeholde kirkerummet, præsteboligen og de andre lokaler, som vi bruger til vore forskellige aktiviteter. Er det ikke dit ansvar at bidrage til vore udgifter? Vi har brug for dig og dit bidrag. Kirken tjener gerne dine behov. Derfor vil jeg gerne bede dig om at betale kirkeskat. Hvis du endnu ikke betaler kirkeskat, så få venligst en blanket på kontoret, udfyld den og aflever den til sekretæren, som kan få dig registreret som betaler af kirkeskat. Med venlig hilsen Kirkeskat P. Alren 14

15 hjælp også at læse dem om hverdagen, idet man sammen med andre giver sig tid til at overveje dem og at drøfte deres mening. Ligesom Kristus kommer til os ved "Brødets brydelse" i messen, kommer han også til os, når vi stræber efter at "bryde" Hans ord i bibelen for bedre at forstå deres budskab. Konkret skiftedes vi i gruppen til at læse og tolke den næste søndags tekster for hinanden. I mange år samledes vi ca. hver 14. dag på Roskilde Kloster med vor desværre nu afdøde Judith Sandager som klog og gæstfri værtinde. De seneste par år fungerede "Ordets brydelse" ikke på grund af Judiths sygdom. Men nu har der i sognet vist sig interesse for at genoplive denne studiekreds. Hvis nogen kunne tænke sig at være med til det, bedes man henvende sig til undertegnede. Er der tilstrækkelig interesse, holder vi et planlægningsmøde, hvor vi sammen finder ud af, hvordan en ny "Ordets brydelse" kan virkeliggøres. Med venlige hilsener Ordets brydelse Jørgen Nybo Rasmussen, Svanevej 38, 4000 Roskilde. Tlf Mail: I 2001 begyndte en gruppe i sognet på en ny studiekreds, der kaldte sig "Ordets brydelse". Kirken opfordrer jo til, at man ikke nøjes med at høre de bibelske læsninger: epistlen, salmerne og evangeliet under messen, som præsten derefter udlægger i prædikenen. Enhver skal jo også anvende dem i det daglige liv. Hvis det skal gennemføres, er det en stor Den Hellige familiefest Den Hellige familiefest fejres søndag den 28. december ved kl. messe. I bedes venligst komme som familier og deltage i messen kl. og at forny jeres løfte til hinanden. som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem:»bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden! 15

16 Økumeniske vandringer Vi vandrede for at hylde den hellige Birgitta. Det var en smuk og solbeskinnede dag da vi lørdag den 20.september i år, fejrede den hellige Birgitta af Vadstena i Maribo. En økumenisk pilgrimsvandring mellem kirkerne i det midtlollandske, hvor den katolske kirke og folkekirken mødtes for at hylde Nordens store helgeninde. Vi var en gruppe på 22 pilgrimme med tre birgittiner nonner i front og 5 pilgrimme fra Skt. Laurentii menighed i Roskilde. En af nonnerne bar forrest klosterets banner med nonnen fra Maribos gamle byvåben. Ydermere deltog to pilgrimme fra USA, et ægtepar, som tilfældigvis var i Maribo den dag. De berigede dagen med guitarmusik og sang. Starten gik fra Engestofte kirke, hvor Kenneth Bjørnholt Jacobsen stod for andagten og fortalte om kirkens store sengotiske altertavle, der oprindelig blev lavet til birgittinerordenens kirke den nuværende Maribo Domkirke. I den næsten urørte skov ved Engestofte, skiftedes vi på god økumenisk vis til at synge, bede Fader Vor og Hil dig, Maria samt en led af rosenkrans. Som fællesbøn bad vi Birgitas kendte bøn Herre vis mig din vej og gør mig villig til at gå den. Derefter var der hvil i Maribo Golfklub, før vi nåede til Skt. Birgitta Katolske Kirke, som desværre var lukket, så andagten blev holdt uden for af sognets nye anden præst; Mariano Cardiello. Vi fortsatte videre gennem Østergade, som er byens gågade til Sognets Hus, ved Maribo Domkirke, hvor sognepræsten Per Møller stod for en andagt. Derefter vandrede vi langs søen til Sankt Birgitta Kloster, hvor vi samledes om messefejring. 16 Flere maribonitter bemærkede os, da vi gik igennem byens gader den lørdag, flere standsede op, kikkede og tog billeder. Der var stor glæde over arrangementet, som samlede deltagere fra forskellige kirkesamfund til

17 samvær og fælles fordybelse i den hellige Birgittas verden. Birgittavandringen er en fast tradition i Maribo, og datoen for næste års vandring er lørdag den 19. september Beata og Jerzy Golubowski Pilgrimsvandring til Den Sorte Madonna i Polen. Sommer Fra den 2. august til den 11. august Ruten er på ca. 150 km./ 25 km om dagen. Vi vandrer fra Krakow til Jasna Gora i Czestochowa sammen med dominikanerorden og gruppen på ca pers. Pilgrimsvandringen afsluttes højtideligt med messe på dansk foran Den Sorte Madonna den 10. august. Pilgrimspræster: Pater Paul Marx og Pater Daniel Nørgaard. Prisen for deltagelse er 3500,- kr. (inkl. fly, delvis forplejning, alt transport i Polen, alle overnatninger, pilgrimsgebyr) Tilmelding og betaling af depositum på 1600,- kr. senest den 25. marts Tilmeldingen er bindende. Resten af deltagebetalingen senest den 1. juli Vi kan arrangere pilgrimsrejse for dig som vil men kan ikke vandre. Du er velkommen til at kontakte os vedr. al information omkring det praktiske og prisen. Koordinatorer: Beata & Jerzy Golubowski tel.: Du kan f.eks. ankomme til Czestochowa den 7. august, opleve Paulina Klosteret, deltage i dansk messe foran Den Sorte Madonna og komme hjem sammen med gruppen den 11. august. 17

18 Rørskade og reparation Den 27. september opdagede vi, at der var brud på et vandrør i haven. Der var ikke vand i præstegården i 3 uger. Rørskaden kostede næsten kr. 18

19 Mandag Fridag Korprøve Tirsdag Kontortid Ordets Gudstjeneste Onsdag Kontortid AA Rosenkrans Torsdag Kontortid Fredag Kontortid Lørdag Tilbedelse Sognepræsten bringer kommunion til de syge Forskellige praktiske aktiviteter Polsk messe 2. lørdag i måneden Den 3. lørdag i måneden international messe indledt af rosenkransandagt (rosenkrans kl og messe kl ). Fællesmåltid efter messen. Søndag Ugens Kalender Efter messen Kirkekaffe Undervisning af 1. kommunionshold og firmelseshold Familiemesse 1. søndag i måneden Engelsk messe 2. og sidste søndag i måneden på Ledreborg 1. søndag i måneden Skriftemål efter aftale med p. Alren. Midi Kuk og ministrantklub: Mødes 1. søndag i måneden lige efter familiemessen. 19

20 December fredag Skt. Nicolausfest med fællesspisning efter messen 7. søndag 8. mandag søndag i advent Familiemesse Caritas fortæller om deres projekter deres tur til Zimbabwe Undervisning :første kommunion, MIDI-Kuk, Firmelse og VIK i Ledreborg Slotskapel Jomfru Marias uplettede undfangelse Oblatfædrenes fest Rosenkrans Reception efter messen 12. fredag Rengøring i menighedssalen 13. lørdag Rengøring i kirken Polsk messe 14. søndag søndag i advent Inden messen går første kommunionshold Luciaoptog. Gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen Første kommunion øver til jul Engelsk messe 19. fredag Rengøring i menighedssalen Rengøring i kirken 20. lørdag Rosenkrans Obs. Ingen international messe kl

21 21. søndag søndag i advent Gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen Første kommunion øver til jul 24. onsdag Julebørnemesse med krybbespil Menighedens julesang : Efter messen er der reception i menighedssalen. 25. torsdag Juledag Obs. Ingen messe kl fredag 2. Juledag, Skt. Stefans dag Obs. Ingen messe kl søndag 31. onsdag Den hellige families fest Obs. Ingen engelsk messe kl Nytårsaften 21

22 1. torsdag Januar 2015 Festen for Maria Guds Modet 4. søndag Familiemesse i Ledreborg slotskapel 9. fredag Rengøring i menighedssalen 10. lørdag Polsk messe 11. søndag , lørdag Herrens dåb Engelsk messe Hellig tre kongers vandring på Ledreborg Rengøring i kirken Rosenkrans International messe med fællesspisning 18. søndag søndag Ministrantkursus. Undervisning første kommunion Engelsk messe 30. fredag Rengøring i menighedssalen 22

23 Februar søndag søndag lørdag søndag onsdag fredag lørdag søndag Herrens fremstilling i templet - Kyndelmisse Familiemesse. Undervisning af første kommunion og Midi-kuk i Ledreborg slotskapel Engelsk messe Rengøring i kirken Polsk messe Vinterferie ingen undervisning for første kommunion eller Firmelse Aske onsdag Fasten begynder Rengøring i kirken Rengøring menighedssalen Rosenkrans International messe med fællesspisning Obs. Ingen engelsk messe kl Vinterferie ingen undervisning for første kommunion eller Firmelse 23

24 Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf , Fax Webside: Sms-tjenesten: Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf Mobil: De Syges salvelse: benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl og Der er kirkekaffe efter messen kl. 10 Hverdagsmesse: Onsdag, torsdag, fredag kl Ordets gudstjeneste: Tirsdag kl Mass in English: On the second. and on the last Sunday of the month at 1.00 PM Internationalmesse med spisning: Den 3. lørdag i måneden kl Religionsundervisning: Søndag kl. (begynder med messen) Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten AA blandet gruppe: Onsdag kl

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup... 2 2. runde Høringssvar

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske Sogneblad Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013 At tro er at elske Hvor herligt at opleve, at kalenderåret afsluttes omkring tre markante højtider: 1) Alle Helgen, 2) Jesus Kristus Universets

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere