ÅRSBERETNING Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

2 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side 8-9 Udvalgsberetninger side Regnskabsberetning 2013 side SEKTION B: Oplysninger om klubben side Revisionspåtegning side Anvendt regnskabspraksis side 31 Resultatopgørelse 2013 side 31 Balance pr side 31 Pengestrømsopgørelse side 30 Noter til regnskabet side

3 ASSERBO GOLF CLUB Bødkergaardsvej Frederiksværk ÅRSBERETNING 2013 Sektion A 3

4 Bestyrelse og personale per i Asserbo Golf Club: Bestyrelsen William Grahn Michael Tvede Per Knudsen Stig Borg Peter Jacobsen Charlotte Malling Olsen Peter Fredgaard Sekretariat Arne K. Larsen Annie Christensen Anita Neesgaard Greenkeepere Steen Mikael Petersen Jackie Larsen Arly Hansen Jan Bo Roswall Niels Bachausen Kasper Rye Trænere Kristian Ravn Laumann Lena Tatiana Nielsen Formand Næstformand Hon. kasserer Hon. sekretær Klubchef Klubsekretær Bogholder Chefgreenkeeper Greenkeeper Greenkeeper Greenkeeperassistent Greenkeeperassistent Greenkeeper elev Klub Pro Pro-elev Restauratør Rikke Thorsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Fastlæggelse af kursen på medlemsobligationer 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Forslag fra medlemmerne 8. Valg af formand 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 11. Eventuelt 4

5 Generalforsamling den 23. marts 2014 for Asserbo Golf Club. Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår: Svend Frandsen Ad dagsordenens punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Formanden gennemgår bestyrelsens beretning. Der henvises i øvrigt til det på hjemmesiden publicerede materiale. Ad dagsordenens punkt 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Kassereren gennemgår årsregnskabet. Der henvises i øvrigt til det på hjemmesiden publicerede materiale. Ad dagsordenens punkt 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse. Der henvises i øvrigt til det på hjemmesiden publicerede materiale. Budget er baseret på følgende forslag til kontingent og indskud: Aktiv senior: Aktiv senior hverdag: Aktiv yngling: Aktiv junior: Aktiv junior under 9 år Passiv: Senior prøvemedlemskab 3 mdr. Junior prøvemedlemskab 3 mdr. Familie prøvemedlemskab 3 mdr. Startpakke, voksen Startpakke, junior Kontingent Indskud

6 Budget er baseret på følgende forslag til skabsleje: Emne Scooterpladsleje: El-skab 80 cm i port: El-skab 60 cm: Skabsleje 60 cm: Skabsleje 40 cm: Skabsleje, juniorrum: Boksleje el Budget er baseret på følgende forslag til greenfee: Emne Greenfee hverdage: Greenfee efter kl Greenfee alle dage i juli Greenfee efter kl Greenfee efter kl Weekend & Helligdage: Greenfee Greenfee efter kl Greenfee efter kl hullers greenfee Alle dage/hele dagen: Greenfee Par 3 bane Alle dage/hele dagen: I budgettet er der indlagt en investering på tkr. 200 til omlægning af 11. green og tkr. 40 til forbedring af varme- og udsugning på Vejleholm. Ad dagsordenens punkt 5: Fastsættelse af kursen på medlemsobligationer: Bestyrelsen foreslår, at kursen på medlemsobligationer fastholdes til kurs 25. Ad dagsordenens punkt 6: Forslag fra bestyrelsen Efter anbefaling fra klubbens revisor, foreslår bestyrelsen, at revisionen fremover gennemføres på niveauet Udvidet gennemgang, hvilket svarer til det hidtige revisionsniveau. Ad dagsordenens punkt 7: Forslag fra medlemmerne René Priess foreslår generalforsamlingen at ophæve lokalregel vedr. lempelse for kunstig overfladebelægning på specifikke stier og veje. 6

7 Ad dagsordens punkt 8: Valg af formand Formanden er valgt for en 3 årig periode i 2013 og er ikke på valg i år. Ad dagsordenens punkt 9: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Per Knudsen (ønsker ikke genvalg) Charlotte Malling Olsen (villig til genvalg) Bestyrelsen foreslår valg af Erling Jensen med henblik på besættelse af kasserer posten. Ad dagsordenens punkt 10: Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af: - Revisorhuset Halsnæs Fr-værk - Revisorsuppleant: Jørn Jacobsen Ad dagsordenens punkt 11: Eventuelt Noter: 7

8 Bestyrelsens beretning 2013 Den finansielle situation i Danmark var også i 2013 præget af tilbageholdenhed, og mange golfklubber har fortsat svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De fleste klubber kæmper for at tiltrække flere medlemmer, og vi har i løbet af året set flere konkurser og rekonstruktioner. Antallet af golfspillere på landsplan er stagneret, og en del klubber har oplevet, at deres indtægtsgrundlag er svundet i takt med at de har indført nye og mere fleksible medlemskaber. Asserbo Golf Club har dog i god tid fået tilpasset omkostninger og investeringer til denne nye virkelighed, og bestyrelsen finder det derfor tilfredsstillende, at klubben igen kommer ud af året med et overskud og en forbedring af vores likviditet sammen med en reduktion af vores rentebærende gæld. Samtidig har den stramme økonomi kun fået os til at stå endnu tættere sammen, tage ansvar for vore aktiviteter og ejerskab for vores faciliteter. Aktivitetsniveauet og engagementet blandt vore ansatte og frivillige er usvækket, og vi har formået at skabe udvikling og fremgang på mange områder. Deltagelsen i vores klubturneringer er steget; vores nye restauratør har skabt fornyelse og liv i klubhuset; nye turneringer og aktiviteter for vore nye klubkammerater er sat i søen; et velfungerende junior-akademi har skabt grobund for et elite-akademi, der skal sikre fortsat udvikling af vore talenter; små og større ændringer på banen har løbende forbedret kvalitet og spilleglæde; et stigende antal små og store selskaber har udtrykt begejstring over bane og service; forholdet til lokalpressen og den kommunale administration har aldrig været bedre; nye IT systemer har gjort livet lettere for os alle - og sidst men ikke mindst har Klubbens Venner formået at give Bødkergården en overhaling, så den fremstår smukkere og stærkere end vi har set den i mange år. Som i mange andre golfklubber, er den største udfordring stadig tilgangen af nye voksne medlemmer. Markedsføringen af Asserbo Golf Club vil derfor blive forstærket gennem en række tiltag, der vil styrke kendskabet til klubben, vores værdier, vores stærke fællesskab og vores mange aktiviteter i det nære opland. Med udgangspunkt i det store engagement blandt klubbens ansatte og mange frivillige og et godt samarbejde i udvalg og bestyrelse, finder bestyrelsen, at klubben står godt rustet til at løfte denne opgave. Bestyrelsen takker alle for indsatsen i den forgangne sæson og ser frem til den nye sæson i overbevisningen om at Asserbo Golf Club fortsat vil være Nordsjællands bedste golfklub for hele familien også om 20 år Medlemsstatus: Aktive medlemmer Passive medlemmer I alt Ultimo december Ultimo december Ultimo december Ultimo december

9 Ultimo december Ultimo december Ultimo december Ultimo december Ultimo december Ultimo december Medlemmerne fordeler sig således i kategorierne: Ult Ult Ult Ult Aktiv senior Aktiv hverdag Aktiv y. senior Aktiv yngling Aktiv junior Kontingentfri Livsvarigt medl Æresmedlem Passive Prøvemedlemmer De fremhævede medlemskategorier indgår i den samlede opgørelse af aktive voksne, jfr. vedtægternes 3. Greenfee udviklingen i Asserbo Golf Club (antal gæster) År: Stor bane: Lille bane:

10 UDVALGSBERETNINGER 2013 Sponsorudvalget Sponsorudvalget for 2013 har bestået af Per Knudsen som formand og klubchef Arne Larsen. Mødeaktiviteten har i 2013 været beskeden, men særdeles positiv og der er blevet behandlet mange gode ideer og planer. Næsten alle tiltag er ført ud i livet og Nordea aftalen er blevet forlænget. De mange aktiviteter har således medført et godt resultat på kr ,- i indtægter for året. Der har været fokus på erhvervslivet i Halsnæs kommune og samarbejdet fungerer fint. Der er blandt sponsorerne skabt et positivt netværk. Den nye hjemmeside highligter klubbens sponsorer på en god måde og er under stadig forbedring. Gennem de seneste par år har udvalget forfulgt en strategi, som sigter mod at tegne flere og større sponsorater til fordel for AGC. Målsætningen har været at nå et niveau for sponsorindtægter på omkring kr. årligt indenfor en kortere årrække. Det må konstateres, at det i 2013 lykkedes. Der arbejdes meget med netværk og nye tiltag gennem F5, som er det lokale Erhvervsnetværk. Kredsen omkring de mindre sponsorater i AGC, uanset om der er tale matchsponsorater, teesteder, skilte eller lignende, er fortsat vigtige for klubbens trivsel og bredde, samt med muligheden for at få virksomhedernes medarbejdere til AGC på søndage kl hvor der er åbent hus og ende op som medlemmer. Også i 2013 har udvalget i efteråret afviklet en Sponsormatch med deltagelse af omkring 60 personer, hvor man både på 18 hullers banen som på Par-3 banen afvikler en match, som afsluttes med en god frokost til deltagerne og fine præmier for dagens bedste resultater i matcherne. Sponsorudvalget har i 2013 sammen med PR udvalget skabt et nyt koncept som vi kalder Golfbussen. Formålet er at sælge golfarrangementer og tiltrække nye sponsorer, samt greenfeespillere. Golfbussen henter dame- og herreklubber på hele sjælland og kører dem til Asserbo Golf Club. Der blev i 2013 solgt mere end de 10 planlagte Golfbusser og konceptet må betegnes som en succes. PR udvalget PR udvalget i Asserbo Golf Club består af Arne Larsen og hans ad hoc assistenter. Under PR udvalget er der nedsat et rekrutteringsudvalg, som har til opgave at skaffe flere medlemmer til klubben. Udvalget består af William Grahn, Charlotte Malling Olsen og Annie Christensen. Der er udarbejdet gode tilbud og planer. Der er i 2013 afholdt to større koordineringsmøder, men dialogen i PR udvalget foregår hovedsalig via mails og per telefon. PR udvalgets primære opgave er, at skabe en positiv interesse for Asserbo Golf Club med det formål, at tiltrække golfinteresserede personer fra der lokale opland til at besøge klubben og dens restaurant. PR udvalget har i 2013 udarbejdet PR materiale i form af foldere, flyers, posters, bannere og annoncer. Udvalget har også sikret omtale af Asserbo Golf Club gennem artikler i de lokale aviser, samt Amtsavisen, Golf Avisen, Golf Bladet og artikler på Golf.dk PR udvalget formidler turneringsresultater til de lokale aviser hver anden uge og formidler løbende sportsresultater på klubbens hjemmeside. I gården og i porten opsættes kontinuert informationer om klubbens mange aktiviteter. 10

11 PR udvalget har også udarbejdet koncepter og materialer for at tiltrække sponsorer og greenfeespillere. Der er udviklet koncepter som blandt andet Play & Stay med de nordsjællandske hoteller og Golfbussen som henter klubber i klubben på sjælland og kører dem til Asserbo. Vi forventer os meget af disse koncepter fremover. Antal besøgende greenfeespillere er desværre faldet til 3192 i 2013 på stor bane, men succes med salg af golfarrangementer, har afledt at summen for greenfee i 2013 er højere end i PR udvalget opfordrer alle klubbens medlemmer til, at være udvalgets forlængede arm og formidle de gode og positive aktiviteter der sker over året. Alle medlemmer er velkomne til at tage venner og bekendte med på par 3 banen, så de kan opleve hvor herligt golfsporten er..og det er gratis. PR udvalget ved fra andre klubber at det er effektivt med konceptet member get member, så vi opfordrer stærkt til at du introducerer nogle af dine venner til golfsporten og klubben i den kommende sæson, hvor der igen kommer rigtig gode tilbud for begyndere, familier og til dem der kan skaffe nye medlemmer. IT udvalget IT udvalget består af Arne Larsen, Anita Neesgaard og Annie Christensen. Udvalget arbejder meget tæt sammen med PR udvalget, især omkring hjemmesiden, som igen bliver opdateret. Hjemmesiden har igennem året fået en del nye features og fungerer tilfredsstillende. Der foreligger en plan for ønsker til hjemmesiden, som bliver fulgt og gennemført i løbet af foråret Der er i sæsonen indkøbt et nyt betalingssystem, godkendt af NETS og opfylder kravene til ubemandede terminaler. (greenfee) Der er opsat betalingsterminal i matchkontoret, så der kan foretages betalinger til turneringer med kort. Der er opsat tre nye Routere i klubben, så man overalt kan komme på nettet, til glæde for de fleste. Husudvalget Boliusrapporten danner stadig grundlag for de tiltag der arbejdes med i klubben. Der blev for 2013 i samråd med bestyrelsen udarbejdet en plan for mindre renoveringer og løbende forbedringer. Husudvalget har udfærdiget langtidssigtede planer for investeringer i forbedringer af klubhuset, som løbende prioriteres i tæt dialog med bestyrelsen. Som et led i vedligeholdelsesbestræbelserne, har vi fået samlet en aktiv gruppe medlemmer klubbens venner der hjælper til med kalkning, maling, og mange andre vigtige vedligeholdelsesopgaver. I sæsonen blev hele Bødkergården kalket, soklen malet og bindingsværket smurt. Tak for det. Brænde kløvning og brænde stabling efter vinterens udtyndinger og storm har også stået på programmet for klubbens venner. Vi takker for indsatsen. På områderne omkring klubhuset er der også foretaget mindre arbejder. Der er klippet hæk langs P-pladsen. De sidste lysstandere er flyttet ud mod hækken. Klubstuen og restauranten er blevet malet og der er udarbejdet en plan for møblering, baren, lys og udsmykning i lokalerne, som til næste år vil blive påbegyndt. 11

12 Der er ønske om at klubstuen kan indeholde flere bespisningspladser. Der er planer om et langbord i gården, til klubber i klubben. I køkkenet er der indkøbt lidt forskelligt såsom fade, pander, gryder kaffekander og helt nyt bestik. Der er gennemført de lovpligtige serviceeftersyn, samt foretaget reparation på opvaskemaskinen. Gulvet i baren er slebet ned og blevet lakeret. Til køkkenet er der blevet indkøbt en ny kold jomfru og opsat ny motor til emhætten. Der er blevet lavet ny beklædning i fryserummet og lagt ny el ledning ind direkte til køkkenet og omsat separat måler. Der er etableret et helt nyt værksted for trænerne, hvor de kan skifte gribs og skafter. Arbejdspladsen er tilpasset opgaverne og der er installeret udsugning. Værkstedet kan nu aflåses fra scooterrummet. Handicap udvalget Handicap udvalget består af Arne K Larsen, Niels Jørgen Eskildsen og formand Frank Larsen. Sæsonen 2013 har været den første sæson hvor der er blevet elektronisk indberetning af scorecards. Det er forløbet meget fint og smertefrit. Der bliver stadig registreret hcp for spil på udenlandske baner. EGA handicap systemet fungerer fint og vi beder alle om at registrere deres spil som EDS to gange per uge, hvis man spiller så ofte. På denne måde bliver handicappet mere retfærdigt på egen og andres baner, samt mod andre spillere i turneringer og så videre. Der er desværre stadig spillere i AGC som ikke har opnået et EGA handicap, men vi motiverer til at det sker i den kommende sæson. Baneudvalget Vintertemperaturer i hele januar og februar måneder, med beskedent snelag. Højere temperaturer i marts, men usædvanlig lang periode med nattefrost, helt ind i april måned. Åbningsmatch d. 13.april med vintergreens. Sommergreens først taget i brug sidst i uge 16. Banen. Den lange vinter satte sine spor med mange svampeskader såvel på greens som på fairways. Uheldigvis blev de første DGU-turneringer afviklet allerede april, på et tidspunkt hvor forholdene ikke var optimale på klubbens gamle greens. Imidlertid bedredes tilstanden i løbet af maj og juni, og i højsæsonen har banens standard været god. I august måned havde klubben besøg af banearkitekt Line Mortensen, der gennemgik banen i forhold til baneplanen Specielt blev en omlægning af green på hul 18 vurderet, men en gennemførelse heraf vil ikke have 1. prioritet, idet bestyrelsen har besluttet, at ny green på hul 11 vil blive sat i værk som det første, når økonomien tillader det. Af de i 2012 godkendte arbejder er gennemført: Får på banen. I slutningen af maj blev udsat 8 får med lam til afgræsning af de uklippede arealer. Dyrene blev i løbet af sommeren flyttet rundt til de forskellige rougharealer bag flytbare hegn, og det udførte arbejde har været nyttigt, ligesom fårene har været til stor glæde for spillerne. Herudover blev sidst på året igangsat omlægning af teestederne på hul 3, der omfattede flytning af en stor mængde jord (6000 m3) samt opbygning af et nyt stort teested. Tilsåning vil først ske til foråret. Stormfald. Ved stormene d. 28.oktober og 5.december faldt og knækkede mange træer, såvel enkelttræer som i de små holme og i bevoksningerne. Oprydningen blev straks igangsat og har kostet mange arbejdstimer, men er ikke afsluttet ved årets udgang. 12

13 Maskiner. Der er ikke indkøbt nye maskiner i 2013, men der har i sæsonen været flere maskinnedbrud. Den leasede Toro-klipper har været effektiv og fungeret meget tilfredsstillende. Personale. Bemandingen på Vejleholm har omfattet 3 faste medarbejdere, 1 elev samt 4 løstansatte heraf 2 med tilskud. Den nye organisation har fungeret godt og forventes videreført i Baneudvalget har i løbet af året afholdt 4 møder. Udvalgets budget har i 2013 været t kr og ved en stram budgetstyring er det lykkedes at holde rammen. Juniorudvalget AGC juniorer havde igen i 2013 en god sæson med flere top-placeringer. Elitejuniorerne er faste mænd på klubbens 1. og 2. herrehold, og har sikret mange pts. til klubben. 1. holdet var snublende nær ved at rykke op i 1. division efter en sindssyg spændende oprykningskamp. Karen fik debut på dameholdet i elitedivisionen og fik 3 sejre ud af 4 mulige. Vi har haft et DGU elitehold og et hold i Sportsjournalisternes holdturnering, der dog ikke gik videre, men som vi forventer en del af i Vi har haft et U16B-hold, der desværre heller ikke kom videre fra indledende runde, men som også har høstet god erfaring til næste år. Så har vi har haft 2 stk. minihold, der begge blev puljevindere og nåede til finalen i Hornbæk, og begge fik en flot 5. plads. Mini 3 bestod af Nicoline, Anna og Andreas i finalen, men i de indledende havde også Frida, Gustav og Mathias været med. Mini 1 bestod af Casper, Philip N, Marius i finalen, men i de indledende runder havde Lucas s også været med. I Venskabsmatchen mod Mølleåen løb Asserbo med den samlede sejr på dagen med 49 point mod Mølleåens 42 point. Det betyder, at pokalen bliver i Asserbo vinteren over, da Asserbo tidligere på året vandt i Mølleåen med to overskydende point og dermed tog pokalen med den højeste samlede pointsum. Det er 3. år i træk, at Asserbo vinder Venskabsmatchen samlet for hele året. Værløse er med som ny venskabsklub fra Ligesom i Venskabsturneringen (også ml. AGC, Mølleåen og Værløse) blot på Par 3 banerne, gjorde Asserbos nyere juniorer sig flot gældende. Ved den sidste afd., der blev afholdt i AGC, vandt Asserbospillerne således 5 ud af 6 mulige pokaler. Ryder Cup mod HGC blev i år spillet i Helsingør; 3 elitejuniorer Oliver, Lauritz og Stende vandt deres kampe, Stende endda 2 kampe, da han spillede mod 2 drenge på én gang i samme match. Den øvrige del af holdet fik erfaring med hulspils-formatet på fremmed bane og næste år, tager vi pokalen tilbage! Individuelt: Jeppe: hcp. +3,1, fast mand juniorlandsholdet, DGU drenge rangliste 4, 2. plads DGU elite tour herrer Himmerland, nr. 3 i klubmesterskabet, juniorklubmester. Oliver: Gået % vis længst ned i hcp. Fra 6,0 til 1,9. Nr. 2 i Elite Touren 2013, nr. 2 i Vinderødskålen, nr. 3. i Boxon pokalen i AGC. Joachim: hcp. 2,0. 2. pl. U19 DJGA junior cup i Greve, 5. pl. i Halstedhus, 3.pl. i Solvognpokalen i Odsherred, nr. 3 i juniorklubmesterskabet og nr. 3 i Boxon pokalen i AGC. Nikolai: hcp. 2,0. nr. 4 i Bravo Tours/ Back tee i Herning, nr. 2 I juniorklubmesterskabet. Lauritz: hcp. 2,0, deltaget i 50 ranglisteturneringer i 2013, 2.pl. U16 DJGA junior cup i Greve, 5.pl. i Titleist Junior cup I Hill., nr. 5 ved årgangsmesterskaberne i Åskov, nr. 3 i Asserbopokalen og Gasterpokalen i AGC, går på ISI og har således golf i skolen. 13

14 Robert: hcp. 4. Nr. 6 i Kokkedal NIKE cup, går på high school i USA, og kommer formentlig hjem med et fornyet lavt hcp. og frisk mod på sæson Stende: hcp. 4. Nr. 4 i Køge Junior cup, nr. 6. ved årgangsmesterskaberne i Åskov, går også på ISI. Victor: hcp. 4. Nr. 6 i Møn Open og nr. 6. U16 DJGA junior Cup I Greve, går også på ISI. Karen: hcp. 4,3. Nr. 4 i Møn Open, nr. 3 Pro golf Scandinavia i Hjortespring, nr. 4 i Køge junior cup, nr. 4. I Callaway cup I Rungsted, nr. I Søllerød Junior cup, nr. 3 i AON Junior Cup, nr. 3 i Årgangsmesterskaberne i Åskov, juniorklubmester. Casper Gottlieb: Vinder af Junior Stableford-mesterskabet, nr. 2. i Junior Touren Sebastian Gorski: Nr. 2 ved 2. afd. af JDT U14 i Helsingør. Emil: Vinder af Junior Tour A-rækken, nr. 2 ved afd. 3 i Hillerød og afd. 4 af Kredsturnering i A-rækken afholdt i AGC. Lucas Johansen: nr. 1 ved 3. afd. af Kredsturnering i B-rækken i Hillerød. Simon Frederik Larsen: nr. 1 ved afd. 4 af Kredsturnering i B-rækken afholdt i AGC. Mathias Madsen: den, der gået længst ned i hcp. i antal slag (38 slag fra 54 til 16,4), nr. 1 ved afd. 1 af Kredsturnering i C-rækken i Fredensborg. Frida: nr. 1 I C-18 rækken ved Aon Girls Only Tour i Svendborg. Nicoline: nr. 1 i C-27 rækken ved Aon Girls Only Tour i Roskilde, nr. 2 ved 1. afd. af Kredsturnering i Fredensborg, nr. 3 ved afd. 4 af Kredsturnering i C-rækken af holdt i AGC. Andreas EK: vinder af B-rækken af Junior touren Vi har således al mulig grund til at se frem til 2014 med store sportslige forventninger; alle juniorer er rykket teknisk og fysisk, hcp-barometeret er faldet med et gennemsnit på hele 37,5 %! Men det vigtigste er, at kammeratskabet er i top og, at alle har det sjovt ved fællestræningen; der rå-hygges og leges på kryds og tværs af alder, køn og teknisk formåen, som er det aller vigtigste element for at bevare tilknytningen til klubben og sporten, men ikke mindst, det aller vigtigste element for at blive den næste bjørn i dansk golf. KÆMPE TAK!!! skal lyde til alle vores sponsorer uden Jer kunne vi ikke skabe et nært så godt træningsmiljø for alle vores søde juniorer! 14

15 Eliteudvalget 2013 var året, hvor Asserbos herrer var snublende tæt på at rykke op i 1. division. Som vinder af puljen, skulle der spilles om oprykning til 1. division mod Holbæk på Simon s. Efter en sindssyg spændende afslutning, hvor holdkaptajn Kristian delte sin match i den aller sidste kamp, skulle der spilles sudden death, hvor Jens, som holdets mest rutinerede spiller, fik ansvaret. Desværre tabte Jens, men det var så tæt på som det overhovedet kunne være, og holdet fortjener en oprykning til 1. division. Således som holdsammensætningen ser ud ved sæsonstart for 2014, forventes det da også, at holdet vil være i stand til at gøre sig gældende igen i For damernes vedkommende var 2013 et moving year efter flere års fast plads i Elitedivisionen må holdet lige (en kort!) tur ned og samle erfaring i 1. division. Holdet havde nok af professionelle spillere i 2013, men led en del på amatørsiden. Glædeligt var det, at Karen fik debut på holdet, og vandt 3 ud af 4 de kampe, hun deltog i. Lena er nyudnævnt holdkaptajn, og vil i 2014 forsøge at tømre en fast stamme sammen på holdet, således, at vi kan klare os fint i 1. division, og måske have forventninger om igen at rykke op i Elitedivisionen i 2015 eller Individuelt var 2013 året hvor Asserbo havde en herre Europa Tour-spiller i form af Lasse Jensen, der havde sit indtjeningsmæssigt bedste år, men desværre ikke formåede at bevare kortet til Til gengæld lykkedes det klubbens kvindelige Europa Tour spiller, Julie Tvede, igen at opnå fuld spilleret til LET. TILLYKKE TIL JULIE! Derudover har vi Jeppe Andersen, der har været fast mand på junior A-landsholdet i et par år, og som sidst på sæsonen i 2013 blev udtaget til herre A-landsholdet. AGC nyder godt at have en række unge elitejuniorer- det første kuld under AGC-JA - Juniorakademiet. Alle har rykket kolossalt i løbet af 2013, og gjort det pænt i en lang række ranglisteturneringer (se nærmere under Juniorer ). Vi har forventning om en klar forbedring for ikke mindst qua etableringen af AGC-EA, Asserbos Eliteakademi, som er videre førelsen af Juniorakademiet, og level up i forhold til teknisk formåen, træningsindsats og intensitet samt krav til spillerne. Mark Gry Christiansen har udformet vores logo ligesom han gjorde med AGC-JA. Tak for det! Ligesom juniorakademiet er eliteakademiet skabt med henblik på at etablere et træningsmiljø, der er udviklende og udfordrende, men også samtidig sjovt og underholdende således, at de dygtige unge spillere fortsat har lyst til at komme i klubben, bevarer tilknytningen til AGC, og gør det, de er aller bedst til: at spille golf. Begynderudvalget Begynderudvalget består af: Charlotte Malling (Formand), Annette Gajhede, Anne-Lise Andreasen og Peer Klareskov. Derudover er Christa Randskov stadig tovholder i Tirsdagsmatch, hvilket vi sætter stor pris på. Desuden er vi i tæt samarbejde med vores Pro'er. Derved vil vi tilstræbe at skabe den bedste start for vores nye medlemmer. 15

16 Begynderudvalgets vision Begynderudvalget vil være med til, at skabe et miljø i AGC, hvor alle nye medlemmer føler sig velkomne. Et miljø for hele familien. Og et miljø hvor det er muligt at øge sine kompetencer indenfor golf verdenen. Nøgleord: Tryghed Synlighed Glæde ved golfspillet Fastholdelse Og naturligvis altid være bevidst om AGC's kerneværdier: Aktiv Gæstfri Charmerende 2013 var på mange områder et nyt og spændende år for begynderudvalget. Udvalget var nyt og mange nye ideer skulle afprøves. Meget er gået rigtig godt og vi har selvfølgelig også erfaret, at nogle ting kan gøres bedre. Vi fortsatte naturligvis succesen "Tirsdagsmatch". Denne blev udvidet en smule, idet der efter hver match var planlagt et underholdende indslag. Indslag som var golf og AGC orienteret, og dog alligevel meget varieret. Som eksempler kan nævnes: Formanden fortalte om AGC's historie, clinic ved vores Pro'er, Julie Tvede fortalte, om det at være professionel golfspiller, regelquiz'er, besøg på greenkeepergården og naturligvis regelundervisning løbende en gang om måneden. Gennem hele sæsonen har der været stor tilslutning til Tirsdagsmatch. Og vi, fra begynderudvalget, har nydt hver tirsdag og glæder os meget til en ny sæson med mange flere nye medlemmer. Og nye medlemmer er der også kommet i 2013 takket være vores Åbent Hus arrangementer, som vi har afholdt hver søndag sæsonen igennem. Også dette har også været en stor succes. Mange nye potentielle golfere er mødt op hver søndag og de blev mødt af AGC's "røde kasketter" og Pro'er. Svingteknik og puttekonkurrence blev afprøvet, gevinster blev udleveret (naturligvis med AGC logo) og der var masser af snak om golf og AGC. Alle gav udtryk for at have haft en dejlig dag og mange meldte sig også ind i AGC efter deres besøg i klubben. (Vi har fået 43 nye aktive fuldtidsmedlemmer i 2013) Begynderudvalget er ikke gået i vinterhi. Vi arbejder fortsat med at finde på nye tiltag til vores nye medlemmer og vi glæder os meget til at sæsonen 2014 for alvor tager fat. Ovenstående kan naturligvis kun lade sig gøre med masser af hjælp. Og vi takker alle jer, der frivilligt er mødt op tirsdage og søndage uge efter uge. Uden jer var det aldrig gået. TAK 16

17 Turneringsudvalget Årets klubmestre blev: Damer Lena Tatiana Nielsen Herrer Jens Fredgaard Schiander Junior Piger Karen Fredgaard Junior Drenge Jeppe Kristian Andersen Mid-age damer Pernille Fredgaard Mid-age herrer Niels Fredgaard Schiander Senior damer Annie Nørgaard Larsen Senior herrer Jørgen Andersson Veteran damer Miki Hedegaard Veteran herrer Niels-Jørgen Eskildsen Begyndere Keld Palmberg I Turneringsudvalget har vi i 2013 haft fokus på at få flere spillere til at deltage i turneringerne. I den forbindelse har vi tilbudt en 9 hullers turnering sideløbende med 4 af vores etablerede turneringer. Det viste sig at dette tiltag blev godt modtaget og der har været god tilslutning. I øvrigt valgte vi i 2013 at slå Klubmesterskabet og Gaster Pokalen sammen, dette resulterede ligeledes i at flere spillere end tidligere år deltog. Desværre var vi, grundet for lille tilslutning, nødt til at aflyse AGC Superhold Turneringen. Årets top scorer, hvad deltagerantallet angår, var igen Greenkeepernes Hævn. Denne turnering havde igen i år venteliste i brug, og ifølge Turnerings lederen var der overtegnet allerede i løbet af en uges tid. Vores mål var ved sæsonens start at øge deltager antallet med 10%, og det mål er indfriet. Vores målsætning for 2014 er igen en 10 % stigning i deltagelsen i klubbens turneringer. Det vil vi forsøge at opnå ved sociale tiltag omkring turneringerne, såsom fælles morgenmad og frokost ved gunstart, flere klappepræmier til turneringerne samt fortsat at udvikling af promoveringen og klar annoncering af turneringerne. I sæson 2014 skal Asserbo lægge græs til en åben Elite Turnering, det er Asserbo Pokalen og denne turnering spilles over 54 huller med cut efter 36 huller. Turneringen spilles d. 31/5 og 1/6. Ved afslutningen af året valgte Jan Nielsen at trække sig fra Turneringsudvalget, og Gerd Stafanger er indtrådt i Jans sted. Vi takker Jan for sit store arbejde og engagement. Jan fortsætter som Turnerings leder. 17

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016 Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle CVR-nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2016 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling. Fårevejle, den 26.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2012/13

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte StatsautoriseretRevisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2012. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2012 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2012: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 www.primarevision.dk Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Ringstedvej 73 4000 Roskilde Tlf.: 72 440 355 info@primarevision.dk www.primarevision.dk

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Blokhus Golf Klub. CVR-nr Årsregnskab 2013/14

Blokhus Golf Klub. CVR-nr Årsregnskab 2013/14 CVR-nr. 31 95 19 25 Fremlagt på generalforsamlingen, den 19. november 2014 Indhold Bestyrelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Oplysninger om klubben 4 Årsregnskab

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kalø Golf Club Århusvej 32 8410 Rønde. CVR nr: 16087785

Kalø Golf Club Århusvej 32 8410 Rønde. CVR nr: 16087785 Kalø Golf Club Århusvej 32 8410 Rønde CVR nr: 16087785 Årsregnskab 2013-2014 1 Kalø Golf Club Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring 2 Regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse og Balance

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen M Registrerede revisorer»» a E D D L AN S KE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2015 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C,

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere