Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012"

Transkript

1 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August

2 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for H-både og L23 8 Feriesejlads Fyn Rundt 10 Forslag til enkeltmedlemskab og ny kontingentstruktur 12 Sejlerskolen Nyt fra surferne Sømil 16 Klubmesterskab for kølbåde 17 Optimist på sommerlandshold Jollesejler til VM 19 Jollernes årlige Robinsontur 20 Købs- og salgstilbud 21 Næste nummer 22 Kontakt til Køge Sejlklub Forsidens billede er fra Stævne for H-både og L23 2

3 v Formanden har ordet Netop hjemvendt fra en campingtur ved Flensborg Fjord, mindes jeg en kanon oplevelse ved Dybbøl Banke. 100-vis af sejlbåde med hvide sejl så langt øjet rakte på fjorden. Sikke et syn! Alle klubbens afdelinger er i gang med aktiviteter til lands og til vands. Nye medlemmer kommer til og andre finder nye interesser. Det danske sommervejr har i skrivende stund, slut juli, ikke vist sig fra sin bedste side. Men det kan kun blive bedre. Sejlerskolen nåede op på fuldtegning af kommende sejlere. De to skolebåde blev klargjort og fik nye forsejl. Der bliver trænet fire aftener ugentligt. I forsommeren afholdt vi et flot stævne for L23 og H både under ledelse af Per Holleufer med assistance fra især juniorafd. Linda Lund klarede forplejningen. Stævnet har givet mange positive tilbagemeldinger. Tak for den store frivillige indsats og fremragende tilrettelæggelse. I slutningen af august løber DM stævne for IF og L23 af stabelen. Det er et stort stævne over fire dage som stiller store krav til ledelse og frivillig indsats. Jeg takker alle, som frivilligt hjælper til ved disse stævner. Jeg er overbevist om, at det vil styrke kammeratskab og positivt samvær i klubben. Bestyrelsen har forenklet og gjort det nemmere at leje klubhuset. Vi har indledt et samarbejde med LH Marine i Hårlev, hvor vi udlejer lokale til undervisning for speedbådskørekort mv. Disse tiltag skulle gerne øge lejeindtægter til gavn for vedligehold og ekstern rengøring. Vi har engageret et rengøringsfirma, som månedligt gør rent i hele underetagen. Det mener vi også vil gøre klubhuset mere attraktivt at leje. Alle, der kommer i klubhuset, er fortsat forpligtet til at holde orden, rydde op og vaske efter sig, så klubhuset fremtræder attraktivt at hygge sig i for medlemmerne. Ved juniterminen tilbagebetalte vi den resterende del af lånet i klubhuset. Dermed er klubben gældfri og sparer renter og gebyrer. De to Mini 12 ere er solgt. Ligeledes er en optimist jolle afhændet og flere overskydende joller kan købes fordelagtigt. Jeg vil fortsat være at træffe på klubbens kontor den første mandag i hver måned kl Jeg kan være forsinket på grund af arbejde, men jeg kommer. Standernedhalingsfesten bliver den 27 oktober for alle klubbens afdelinger og aktiviteter. Her vil være præmieoverrækkelse og beretninger fra alle udvalgene om sæsonens oplevelser. Vi spiser og danser for den afsluttede sejlersæson God vind Kresten, formand 3

4 Nekrolog for tidligere formand Erland Vornøe Vi og jeg har mistet en super sejler og ven. Erland har jeg kendt siden 1973 som udefra kommende Københavner. Erland lærte mig at sejle, og jeg lærte ham at spille badminton. Vi var fælles om ikke at ville tabe. Det var en egenskab, der fulgte Erland hele hans liv, men desværre tabte han mod sygdommen. Så hvem skal nu vinde 30 sømilen. Han er meget savnet, og jeg tænker på ham hver dag. Æret være hans minde. Arne Fabricius Madsen Aktivitetskalender 16. september KJS klubmesterskab for kølbåde 23. september Køge Sejlklubs 30 sømil sejlads 6. og 7. oktober RANGLISTESTÆVNE/RESERVE DM weekenden 13. oktober KJS klubmesterskab for Joller 27. oktober Standernedhalingsfest Der kan forekomme ændringer i programmet, så følg med på KJS s hjemmeside: eller se opslagstavlen i klubhuset, hvor aktivitetsudvalget opsætter aktivitetsplan. Standernedhalingsfest Lørdag d. 27. Oktober Sejlklubben ved Formand Kristen Nielsen indbyder til en festlig aften for alle klubbens medlemmer og aktiviteter. Udvalgsformændene vil fortælle om den afsluttede sæson og overrække præmier for de sportslige præstationer. Køkkenet byder på en velsmagende gang bankekød med efterfølgende kaffe. Pris pr kuvert incl. 1 sodavand el. 1 øl er KUN 75 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Vin og øl kan købes i tillæg. Vi haler standeren ned kl. 18:00 og spiser herefter Tilmelding skal ske til Kristen Nielsen på mail eller telefon/sms Mød op og vær med til at sætte liv og fest over sæsonens afslutning! 4

5 5

6 Hærværk på Victoria Efter kapsejladsen 20 juni har jeg grundet sygdom først kunnet komme ombord på Victoria lørdag 4. august for at klargøre til kapsejlads. Jeg blev bestyrtet over at erfare hærværk. Alle fald og hal fra masten var skåret over ved cockpitkanten med et skarpt professionelt værktøj, og de ti værdiløse tovender var fjernet. Gudskelov var der ingen generelle ødelæggelser på båden. Hensigten med hærværket kan kun være, at jeg ikke skulle kunne sejle. Hvem andre end sejlsportsfolk ved, hvad der skader mest muligt, hvis man vil sejle? Jeg har set mig nødsaget til at involvere politiet, da hærværket virker som en voldsom akt og trussel over for mig og min ejendom. Jeg har haft min båd liggende på samme plads i 35 år og aldrig bemærket uvedkommende ombord eller mistet noget. I de sidste 2-3 år har jeg involveret mig aktivt og kritisk i forholdene på havnen og i klubben. Selv synes jeg konstruktivt, men andre kan have en anden opfattelse og måske ladet det komme til udtryk på denne bestialske måde. For mig handler det om tillid til at kunne færdes frit, sige sin mening og have sine ting i fred. Jeg har i alle årene haft glæde og tillid til at komme på havnen, tage ud at sejle og aldrig spekuleret over om noget skulle være ødelagt af andre. Det gør jeg nu! Sejlere har alle dage udvist stor tillid. Bådene ligger ubeskyttede i havnene og på feriesejladser og kapsejladser efterlader man grej på dæk og båden uaflåst ved fravær fra båden. Det er en tillid, vi er opdraget til i vort demokratiske samfund baseret på de kristne værdier udmøntet i De ti Bud. Jeg føler min tillid til at have båd i Køge Marina og glæde ved mit arbejde i Køge Sejlkub knækket af en eller flere, der færdes på Køge Marina. Jeg håber, at der på et tidspunkt kommer en afklaring, så glæde og tillid ved det lokale sejlerliv kan vende tilbage for mig. Hærværk og tillid er to uforenelige størrelser. Hærværk vil give afspærring og kontrol, tillid skaber frihed og glæde. Torben Vagn Rasmussen, aug 2012 Andersen & Kristensen s Åbningstider Telefon Mandag & Fredag Tirsdag & Torsdag 16:30-17:30 Lørdag & Søndag

7 Der blev i weekenden den 28 og 29 April afholdt stævne for L23 og H-Boat med deltagelse at 33 både, fordelt på 8 deltagende L23 er og 25 deltagende H-Boats. KJS var stærk repræsenteret med 4 både i L23 klassen, som alle fik flotte placeringer. Stævnet startede fredag den 27 med isætning af både om eftermiddagen under stor ro og orden. Senere på dagen var der aftensmad i klubben med 60 spisende deltagere og hjælper. Til morgen manden var der ca. 90 spisende begge dage, som indtog deres morgen mad og smurte sig en madpakke til dagen. Lørdag aften var der ca. 135 spisende, som måtte fordeles i klubhuset og i teltet som var opslået i forlængelse med klubhuset. Endnu tak til Køkkenet som klarede disse dage forrygende og til dem som havde sørget for de rammer hvori vi opholdte os. Lørdag var vejret perfekt og der blev afviklet en del sejladser, til stor glæde for deltager og hjælper. Søndag viste sig at være en af de dage, hvor ikke alt lykkedes, ingen vind de første timer, og flere både måtte trækkes ud til startlinjen. Det sort flag blev også anvendt sidst på dagen flere gange, hvilket ok skyldes sejlernes utålmodighed og det at vi ønske at afvikle stævnet så perfekt som muligt. Endnu en gang tak til dommerbåd og hjælpe både på vandet uden jer var det aldrig lykkedes. Stævnearrangøren Som værende de første stævne jeg nogen sinde har stået for, syntes jeg selv at det er forløbet rigtigt godt, man kan altid finde noget man kan gøre bedre. Da der ikke rigtigt fandtes nogen dreje bog til afholdelse af stævner i klubben, så var alt jo op ad bakke :o) Henrik H. og jeg satte os for at få udarbejdet en sådan drejebog, men udgangs punkt i dette og det nyligt afholdt DM. Vi er ikke helt der endnu, mangler at finpudse indholdet. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takket Jesper A. (h-boat) for alt det materiale vi har modtaget som støtte fra Hvidover sejlklub og H-boat klubben. Tak til alle dem som gav en hånd med Desværre var det ikke muligt at samle alle hjælpere til et stor fælles foto, men det lykkes da at få nogen med. Endnu engang stor tak til alle som hjalp til med at får afviklet dette stævne. Per Holleufer 7

8 Fyn Rundt med vinden agten ind Med Pernille og Prik Vi startede fra Køge Lørdag d. 30/6 med kurs mod Rødvig i medvind med sol og dejlig varmt vejr efter ankomst en lille slapper hvorefter der blev tændt op i grillen på kajen. Næste dag til Vordingborg for sejl til bøgestrømmen derefter for motor resten af vejen og ved ankomst igen tænde op i grillen og hyggede os resten af aftenen i dejlig vejr, turen foresatte til Omø stadig med vinden agten ind og vejret kunne der ikke klages på så vi spiste på land igen, derefter blev det Lohals der stod for tur og vejret var stadig fint næsten for varmt efter Lohals blev det Svendborg hvor der blev lovet regn, men vi var da i byen og handle og solen skinnede stadig og så skulle vi have stjerneskud fra Bendigsen på havnen selv aftenturen var i solskin, næste dag gik turen til Avenakø hvor der stadig var sol men ikke så varmt så det blev grillen igen der var DM for Folkebåde i Fåborg og vi så en af starterne der var ca. 45 både. Da der var lidt åbent i havnen på Avernakø og det blæste lidt mere blev det Fåborg næste dag stadig med vinden agten ind og vi blev der et par dage og vi mødte Ole E med besætning de blev slæbt ind da vinden forsvandt efter vi var kommet i havn. Vi overværede Danmarks mestrene blev smidt i havnen samt optagning af bådene der blev sat på trailere for at blive kørt hjem, derefter spiste vi i Marinaen. Fra Fåborg blev det Assens med halvvind til agten for tværs i let vind og høj sol hvor Alice blev lettere skoldet, vi var heldige at der var en gril tæt op ad klubhuset der var fri og da vi var færdig med vores bøffer kom der nogen og lånte vores da vi var næsten færdig med at spise trak det op til en større byge så vi stak hel in under udhænget men skjulte tagrender der måske ikke var renset for nylig var ikke rigtig tætte så vandet væltede ned. Vi havde hørt fra havnefogeden at de Omsejlende musikere ville spille på havnen men pga. vejret flyttede de indendørs i klubhuset de spillede og sang godt men ikke alle tekster var for sarte sjæle. Derefter blev det Middelfart lystbådehavn og da vi ikke havde haft problemer med at finde plads i nogle af de havne vi havde været i var der også her god plads efter en slapper blev det tid til en tur i byen for at handle og kikke vi var heldig for lige da vi kom til tunnelen under jernbanen kom der en byge men efter ca. 10 min kunne vi fortsætte vi opgav at grille da det blæste meget og vi ikke kunne finde læ. DM for L23 og IF afholdt i weekenden den 15 til 18 August. Der skal lyde en stor tak til alle dem som hjalp til for at få dette stævne afviklet Mere om stævnet i næste nummer af prikken. Henrik H. 8

9 Næste dag ville vi til Juelsminde men måtte bruge motor fra nord for Fænø da der var 3 sm modstrøm og på et tidspunkt styrede vi 80 fra kursen vi kom frem og fra tragten og til Juelsminde havde vi stadig vinden fra agten til foran tværs det var en fin aften så vi fyrede op i grillen igen. Så gik turen til Endelave stadig med vinden ind agter havnen er udvidet og der er en flot overdækket grillplads og hus både med ovn og vask første dag flyttede vi indendørs da det blæste godt næste dag kørte vi rund på noget af øen selvom der var blevet lovet regnbyger og vi kom tørre hjem da vi skulle grille var vi ikke hurtige nok og det indendørs var optaget, fra Endelave blev det Kerteminde vi ville havde været til Ballen men fandt ud af at der var festival så der havde nok ikke været plads i havnen de første 3 mil brugte vi motor da vinden var lige imod men det var en god tur og vi holdt en gennemsnitsfart på 5,8 sm. Der blev igen grillet på havnen og vi var på vægter runde og så de gamle købmandsgårde i den ene købmandsgård kom der et gammel ægtepar med en kærre og klagede til vægteren over at de havde fået stjålet 2 høns så de ikke havde mad til deres 6 børn og de sagde at tyven sad på værtshuset og da vægteren hentede manden som sagde han ikke havde stjålet noget men da vægteren trykkede ham på brystet peb dyrene så blev han lagt i håndjern men de fik talt sig tilrette til sidst. Leif ville gerne til Skelskør da han aldrig havde været der og vi havde stadig medvind men det var svært at komme over sejlrenden da der var en del trafik, i Skelskør grillede vi for en gang skyld ikke da den ene byge afløste den anden så en tur til Agersø hvor vi blev i 2 dage og der var havnefest med høj musik den første aften, vi gik en tur ud og så en sten med flade huller i som man mener, er de tidligste helleristninger og så var det igen vejr til at fyre op under bøfferne vi sejlede til Karrebæksminde for at hilse på Britta og John og det vist sig at de var sejlet på ferie samme dag Pernille valgte Vordingborg Næste dag måtte vi gå for motor til Knudshoved rev og så til Vordingborg stadig med vinden agten ind.fra Vordingborg til Stege for motor i vindstille der var fyldt i Stege havn så vi lå i sukkerhavnen vi gik en tur i byen og på de gamle volde op i byen igen til en dejlig middag og næste dag til Rødvig med solskin det meste af vejen og havde en dejlig aften på kajen, Alice foreslog at vi skulle ringe til Marry og Bendt og sige at vi tog til Bøgeskoven så kunne vi mødes der da det var fint vejr de kom om eftermiddagen så der blev grillet og snakket det var varmt næste dag ikke en vind rørte sig så vi måtte gå en tur i skoven for at blive kølet ned. Så var der kun en lille bid hjem og der var stadig ingen vind og vi sluttede af med fælles frokost i grill huset på havnen Sejlerhilsen Prik og Pernille 9

10 Forslag til personligt medlemskab i Køge Sejlklub August 2012 Bestyrelsen vil på en ekstraordinær Generalforsamling senere på året stille forslag om at ophæve det nuværende familiemedlemskab til fordel for personligt medlemskab. Samtidigt med at indføre personligt medlemskab foreslår bestyrelsen ligeledes en ny kontingentstruktur. De vigtigste årsager til at ændre på nuværende struktur er: Nye regler for kommunale tilskud til ungdomsarbejdet kræver personligt medlemskab. Tilskud til pensionister og ægtefæller er ophævet. Dansk Sejlunion opkræver afgift for alle registrerede medlemmer og ikke pr båd eller aktive medlemmer. Familiemedlemskab er stærkt fordyrende for klubben. Familiemedlemskab er administrativt besværligt at holde styr på og giver meget arbejde i ajourføring samt ved udmeldinger og flytninger for familiemedlemmer. Bestyrelsen foreslår attraktiv takst for børn, ny lav takst for juniorer, gaster og pensionister samt mulighed for at ægtefæller/samlever også kan tegne fordelagtigt medlemskab. Forslag til kontingentstruktur Bådejer < 70 år Skolebådselev Voksen surfer og jollesejler Andre voksne, f.eks. gaster Pensionister > 70 år Juniorer år, surf/jolle Børn < 19 år Ægtefæller/samlevere 850 kr/år 850 kr/år 850 kr/år 550 kr/år 550 kr/år 550 kr/år 325 kr/år 325 kr/år De fleste af sejlklubberne, som bestyrelsen har kontakt, til har allerede skiftet til personligt medlemskab. Kontingentstruktur er inspireret fra disse klubbers forhold. Vedtægtsændringer På nogle få punkter må vedtægterne tilpasses til personligt medlemskab: 4 stk 1 ændres til personligt medlemskab 4 stk 2 udgår 7 stk 4 ændres til, at alle medlemmer over 18 år samt æresmedlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelse og udvalg Vi modtager gerne kommentarer. Bestyrelsen 10

11 Forslag til personligt medlemskab (eksempler) August 2012 Nuværende vedtægter har i praksis tre medlemskategorier, nemlig husstandsmedlemsskab for forældre med hjemmeboende børn < 18 år betaler 850 kr, voksne > 18 år betaler 850 kr, juniorer < 18 år betaler 650 kr. Forslaget til personligt medlemskab med de foreslåede takster giver adgang til den valgte aktivitet og klubhus med fælles aktivitet. Nogle eksempler vil vise sammenhæng mellem nuværende og foreslåede medlemsstruktur: Eksempel 1 Bådejer bliver personligt medlem og betaler 850 kr som i dag. Som medlem kan båden som hidtil deltage i kapsejlads og aktivitetsudvalgets ture. Familie/besætning er som hidtil velkomne i klubhus og arrangementer. Ønsker ægtefælle medlemskab koster det yderligere 325 kr. Eksempel 2 En familie med to surfende/jollesejlende børn < 19 år. Forslag betyder 2 enkeltmedlemskaber à 325 kr = 650 kr mod et nuværende husstandskontingent på 850 kr. Forældre er som hidtil velkomne til at følge og træne børnene og til at være med i klublivet. Eksempel 3 Et ægtepar som surfer/sejler jolle vil ifølge forslag betale 850 kr plus 325 kr = 1175 kr mod 850 kr i dag. Adgang til træning, opsyn med følgebåde og klubliv som hidtil. Eksempel 4 Juniorer år vil skulle betale 550 kr mod i dag 650 kr Eksempel 5 Har familien båd og børn/juniorer, der sejler jolle/surfbrædt, men båden anvendes ikke til kapsejlads, kan familien vælge at lade barn og junior være medlemmer for sine aktiviteter og undlade bådejermedlemskab. Fremover betales så f.eks 325 kr for barn og 550 kr for junior, i alt 875 kr mod hidtil 850 kr. Alle i familien er velkomne til at deltage i klublivet som hidtil. Eksempel 6 Deltager hele familien på 4 stk. i flere aktiviteter vil det blive dyrere end i dag, idet der fremover betales pr aktivitet ligesom i andre fritids/sportssammenhænge. Hvis de voksne sejler kapsejlads eller Jolle/surfbrædt og børn jolle/surfbrædt kan kontingenter beløbe sig til 1500 kr for alle fire mod 850 kr hidtil. Bestyrelsens hensigt med forslag til personligt medlemskab og takster er at fastholde nuværende kontingentindtægt, men ikke at øge indtægt samtidigt med, at vi tilpasser Klubbens medlemsdefinition til de ydre rammer fra Kommune og Dansk Sejlunion. Venlig hilsen Bestyrelsen NB hvor der står ægtefælle gælder det også samlever på samme adresse 11

12 Sejlerskolen 2012 mmmmmmm 12

13 Nyt fra surferne Windsurf sæsonen startede officielt, som altid Grundlovsdag. Her holdt surf afdelingen åbent hus, hvor alle interesserede kunne prøve en tur på (i) vandet under kyndig instruktion af klubbens instruktører og erfarne windsurfere. Arrangementet startede kl. 12 og hurtigt var det første hold af interesserede klar på land til grundig instruktion af Ole Mejer, som på klubben surf simulator viste hvordan de skulle manøvrer på surfbrættet i vandet. Efter hver og en havde prøvet en tur på simulatoren på land, var det tid til en tur i vandet og prøve evnerne af. Det hele blev fuldt af en journalist og fotograf fra Køge Dagblad, som kort efter bragte en stor fin artikel om arrangementet (udklippet hænger i surf skuret). Surf afdelingens ny sponsorerede redningsveste (fra Tryg-fonden) blev taget godt imod, da skaren af måske-kommende windsurfere var lige fra tyk til tynd, ung som gammel, og så var det dejligt at vi havde noget at tilbyde alle, så alle kunne føle sig sikre i vandet. Modsat tidligere år, var vejret ikke særlig sommerligt. Men 18 personer trodsede dog det noget kølige vand og fik nogle gode oplevelser på surfbrættet. Surf afdelingens instruktører, tidligere års surfelever og flere af de mere erfarne surfere deltog aktivt i at gøre dagen vellykket, rigtig hyggelig og social. 4 elever fra sidste sæsons surf skole valgte ved sæsonens start, at gå op til den skriftlige eksamen, og alle bestod med flot resultat stort tillykke. Surf skolen er startede igen om tirsdagen. Et par nye elever er kommet til og der kommer også stadig interesserede og får en prøvetime, så vi håber at der kommer endnu flere elever her efter sommerferien. Tirsdage ved 17-tiden samles nye som gamle elever og får en snak med instruktørerne om hvilket udstyr der skal bruges og hvilke manøvre der skal øves denne dag. På vandet er som regel også altid nogle de mere erfarne surfere, som også gerne giver instruktion og erfaring videre til nybegynderne. Tit er følgebåden også i vandet, og herfra giver Julius råd close-up ude i vandet. Efter et par timer på vandet bliver der tændt op i grillen, og Thomas M. sørger for havnens bedste grillmenu for et beskedent beløb; kopi-colaer, sprækkede pølser og godt ristede pølsebrød. Super hyggeligt, så det kan varmt anbefales at blive hængende efter surfingen og guffe pølser i sig og hører vilde surf historier I år arrangeres der hver søndag formiddag, på initiativ fra Eddy, kapsejllads. Alle kan deltage, og har man ikke lært at sejle med trapez endnu er det heller ingen hindring, selvom det måske kræver lidt flere kræfter (godt gået Frederik og Peter m.f.). 13

14 Alle mødes ved ti-tiden og rigger udstyr til. Anders Kæmpe styre skippermødet og efterfølgende dommerbåden. Der sejles 3-5 sejladser, alt efter vejr og vind. Der er taget rigtig godt imod dette initiativ, og området omkring surfskuret summer af liv hver søndag formiddag også selvom DMI ikke har lovet noget videre vind, for det kunne jo være de tog fejl. Og ellers er en hyggesnak med de andre fremmødte surfere heller ikke så ringe. Søndagens resultater kan ses på Forum, og ved sæsonens afslutning kåres en søndags-klubmester. Der gives fremmøde-point blot man kommer i vandet (med surfudstyr!), så mød op og gi' Sebastian kamp til stregen :-) I weekenden d august var der planlagt klubtur til Lynæs, som ligger godt 1 1/2 times kørsel nord for Køge. Men sommeren valgte jo, til mange andres glæde, at gøre et kort indtog i denne weekend og det helt uden vind. Så desværre for de mange tilmeldte surfere blev turen aflyst. Lynæs er ellers et rigtig godt surfsted for både garvede og nybegyndere, da man kan bunde rigtig langt ud, og der er gode vindforhold. En klubtur som helt sikkert bliver til noget er den planlagte tur til Hvide Sande i weekenden d september. Turen falder, ikke helt tilfældigt, sammen med afholdelsen af det store WaterZ-stævne i Hvide Sande. Så når vi er trætte af selv at surfe, kan vi lure lidt finesser af på nogle af verdens bedste windsurfere som deltager i WaterZ. I skrivende stund er vi 15 som tager til Jylland, og håber på noget godt Vesterhavsvind. Beretning herfra i næste nummer af Prikken. Til sidst skal jeg hilse fra (for)manden, og huske jer på Ranglistestævnet/Danmarksmesterskabet som vi er værter for i weekenden 6-7. oktober. Som altid skal der bruges en del frivillige, det være sig til alt lige fra hjælp i køkkenet, indtastning af resultater, bemanding i dommerbådene, hjælpere på land, kagebagere mv. Kan man kun en af dagene eller kun i nogle timer er det helt fint. ALLE kan hjælpe til. Der hersker en helt speciel stemning til sådan et arrangement, og det er et imponerende syn når de fremmødte windsurfere, fra hele landet, rigger alt deres gear op. Så kom og oplev stemningen og det gode samvær. Ser mere på Forum. Mange surfer sommerhilsner fra Camilla HUSK OK støtter Køge Sejlklub! Tank hos OK og støt klubben! 14

15 15

16 16

17 Optimist sejler på Det Danske Optimist Sommerlandshold Kort før sommerferien, blev A-optimistsejler fra jolleafdelingen Mads Vestergaard Dommerby, udtaget til det danske optimist sommerlandshold og der skulle sejles Nordiske Mesterskaber i byen Pärnu i Estland. Det var ikke lige noget som hans familie havde regnet med og det gav lidt komplikationer m.h.t. familiens planlagte sommerferie, men afsted - det skulle de. I alt 20 drenge og 20 piger blev udtaget fra OCD s guldrangliste, så Danmark stillede med 40 deltagere + familier, ialt en dansker camp på ikke mindre end 129 personer og fire trænere. Der var deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland. Stævnet skulle afvikles i perioden Juli i det Baltiske hav ud for Pärnu. Stævnet var godt arrangeret og alle joller blev målt og kontrolleret, inden første start. Det eneste arrangørerne ikke havde sørget for var -- vind! Over tre stævnedage blev der desværre kun afviklet 5,5 sejllads (den halve p.g.a. måltagning på slagmærket). Vinden svingede fra 0-4,5 m/s og var meget springende. Til gengæld var der super sommervejr med op til 33 graders varme. Det var de små og lette sejlere, der vandt dette års Nordiske Mesterskaber, som blev vundet af en dygtig svensker på 12 år og 35 kg. Bedst placeret dansker blev en 4. plads og Mads Vestergaard Dommerby sluttede på en 55. plads. Det var bedre end den oprindelige målsætning og tilfredsstillende, de svage vindforhold taget i betragtning. Sejlerne er atter hjemme igen og nu gælder det så efterårets ranglistestævner, der ligger rund omkring i Danmark, med henblik på at kvalificerer sig til vinterlandsholdet. Første udfordring ligger i Fåborg d August." Fam. Dommerby 17

18 420 Jollesejler til VM udtagelse i Kiel Jeg var blevet kontaktet af Søren fra Roskilde Sejlklub, som mente at Pernille og jeg skulle deltage i stævnet i Kiel i Pinsen. Desværre kunne Pernille ikke, da der var eksamener, men så er det jo godt at have en tvillingbror, som gerne ville være gast i min 420-jolle. Stævnet i Kiel startet om lørdagen og slut mandag. Så vi kørte af sted med gummibåd og med 420 jollen ovenpå. Så ventet der en køre tur på 4 timer. Vi var på havnen fredag aften, ved 20 tiden. Havnen var helt fyldt med joller. Der stod joller over det hele på havnen og det var alt lige fra laser, 49er, 29er, 420, 470 og osv. Vi fandt hurtig plads med de andre 420 sejlere og begyndt at tømme trailer. Vi fik sæt telt op over på campingpladsen og fik satte gummibåd i vandet. Og så var der tid til at går en hyggelig aften tur og se på alle de fede joller. Bagefter var det på hovedet i seng. Lørdag morgen stod vi op til højt solskinsvejr og ingen vind, så sejladserne blev udsæt fra land så hele formiddag gik med at spise spagettis og kigge på jolle igen og en masse snak med de 3 joller der var med fra Roskilde. En tur i gummibåden var der også tid til. Der kom ikke noget vind lørdag, så sejladserne blev udsat til næste dag. Søndag var der 3 s/m og vi fik sejlet 4 sejler det var rigtig sjovt at være med til og meget svært at ligge på en startlinje med over 100, 420 joller. Sejladserne gik fint, men vi havde det svært ved at følge med da vi var tunge i jollen til det lette vejr. Mandag morgen startede vi igen i de ca. 3 s/m og sejlet 3 sejladser. Da vi sejlet ind kom vind op til 8 s/m. Da vi kom ind stod det bare på oprydning og pakning af trailer. Nu gik turen tilbage til Danmark med nogle trætte sejler. Vores trætte far sørget for at vi var i Køge mandag aften ved 22:00 tide. Stævnet var en stor oplevelse og der var styr på det. Vi kan helt klart anbefale dette stævne til andre jollesejlere samt selv deltage i stævnet igen måske allerede næste år. Vi blev nr. 90 ud af 102 joller og anden bedst Danske båd. Men vi skulle desværre have været den bedste danske båd for at være blive udtaget. Martin & Thomas 18

19 Jolle udvalgets årlige Robinson Tur Årets Robinson tur gik sædvanen til de sydligere Himmelstrøg (Feddet Camping). Vores lejrplads var totalt ændret, der var opført en overdækket hytte med siddepladser til alle med bål sted, hvor vi alle kunne være i tilfælde af regnvejr. Herudover er der opført flere sheltere, nye borde og bænke. Efter at havde slugt dette positive indtryk stod den fredag eftermiddag på udpakning af joller, opsætning af telte og indtagelse af den medbragte madpakke (Robinson og Fredag som har levet under kummerlige forhold i mange år valgte at indtage aftensmaden på Robinson Crusoe`s eneste restaurant). Lørdag gik turen til Præstø vejret var fint dog var der ikke så meget vind, en del af de unge ville godt havde haft noget mere vind men sådan er det jo med Hr. Vind. Her stod bespisningen på Fiskefrikadeller fra den lokale fiskehandler samt is fra Netto. Efter hjemvendt sejltur til lejren var der fri leg inden der blev serveret lagkage i anledning af Rasmus fødselsdag, Alle deltog i forberedelsen aftensmaden. Lørdag aften havde Peter Fink arrangeret orienteringsløb på den øde Ø Søndag var vejret også med os formiddagen blev brugt på oprydning af pladsen og pakning af joller hvorefter dem der havde lyst kunne komme på vandet og stå på vandski eller prøve en tur i funtube. Vel mødt til Robinson 2013 Støt ungdomsarbejdet i DIN sejlklub, ved køb af denne stander til båden for KUN 100,- kr. Standeren kan købes på kontoret 19

20 Køb & Salg Sælges: Garmin Kortplotter Bente og Danny Sørensen telefon (opslået på tavlen i klubben). Optimist Joller Sejlklubben tilbyder sejlklare optimistjoller fra Kr. pr. stk. Henvendelse til bestyrelse Racing fald på 28 Mtr. 2 stk. racing 10mm fald hver på 28 m, stor brudstyrke og strækker sig ikke. Faldene sælges for 1000 kr pr styk, hvilket er under ½ nypris. Efter hærværk på min båd er faldene for korte til min båd, derfor sælges de. Henvendelse Torben Vagn Rasmussen telefon Købes: Ønsker i at få noget bragt under køb og salg så skriv til I næste nummer af Prikken kommer Beretning fra DM stævnet for IF og L23 Information fra Brugerråd om Køge Marina Hvilke planer og tanker har Køge kommune for området nord for Jorddepotet herunder Køge Marine? Hvorledes vil det kunne påvirke Køge Sejlklub og sejlerne? Planer for 4 vindmøller på 150 meters højde på ydermolen? Hvad har det for konsekvenser? Høringssvar mod Kystnær Vindmøllepark fra Køge til Brøndby Sejlskolens tur til Skanør Jollestævne på Sorø Sø 20

21 Adresselabel Bestyrelsen: Kontakt til Køge sejlklub Formand: Kresten Nielsen Næstformand: Arne F. Madsen Kasserer: Torben Vagn Rasmussen Medlem: Julius Novac xx Alle i bestyrelsen Udvalg: Kølbåd / Kapsejlads: Henrik H. Hansen Aktivitet: Aksel Krogh Jolle: Peter Malmkjær Surfer: Thomas S. Møller us & Plads Bendt Jensen Sejlerskole Oscar Larsen Johnny Riis Klubmåler Steen Knapp Sekretariat: Kontor/sekretariat: Kresten Nielsen Redaktør: Per Holleufer Webmaster Per Holleufer Kontor / hus Kjøge Sejlklub, Bådhavnen 6, 4600 Køge Sekretariatet yder praktisk assistance til medlemmer og bestyrelse. Hjælp og materialer til bladet modtages stadig med glæde. Klubbladet Prikken udgives af Kjøge sejlklub i ca. 300 eksemplarer. Bladet sendes til alle medlemmer og kan ligeledes læses på klubbens hjemmeside: Ansvarshavende redaktør: Per Holleufer, mail 21

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 3, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 3, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 3, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 5 Køge Boat Center 6 Rapport fra sejlskolen 8 HUSK!! Ekstra

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter Referat fra ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 Referat: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at Ole Trane vælges som dirigent.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Prikken. Medlemsblad for Køge Sejlklub Nr. 2. Oktober 2013

Prikken. Medlemsblad for Køge Sejlklub Nr. 2. Oktober 2013 Prikken Medlemsblad for Køge Sejlklub Nr. 2. Oktober 2013 1 Køge Sejlklub Prikken # 2 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse: Side 3 Formanden har ordet Lidt om dette nummer 4 Aktivitet i Udvalgene 5 Høring

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere