Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012"

Transkript

1 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August

2 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for H-både og L23 8 Feriesejlads Fyn Rundt 10 Forslag til enkeltmedlemskab og ny kontingentstruktur 12 Sejlerskolen Nyt fra surferne Sømil 16 Klubmesterskab for kølbåde 17 Optimist på sommerlandshold Jollesejler til VM 19 Jollernes årlige Robinsontur 20 Købs- og salgstilbud 21 Næste nummer 22 Kontakt til Køge Sejlklub Forsidens billede er fra Stævne for H-både og L23 2

3 v Formanden har ordet Netop hjemvendt fra en campingtur ved Flensborg Fjord, mindes jeg en kanon oplevelse ved Dybbøl Banke. 100-vis af sejlbåde med hvide sejl så langt øjet rakte på fjorden. Sikke et syn! Alle klubbens afdelinger er i gang med aktiviteter til lands og til vands. Nye medlemmer kommer til og andre finder nye interesser. Det danske sommervejr har i skrivende stund, slut juli, ikke vist sig fra sin bedste side. Men det kan kun blive bedre. Sejlerskolen nåede op på fuldtegning af kommende sejlere. De to skolebåde blev klargjort og fik nye forsejl. Der bliver trænet fire aftener ugentligt. I forsommeren afholdt vi et flot stævne for L23 og H både under ledelse af Per Holleufer med assistance fra især juniorafd. Linda Lund klarede forplejningen. Stævnet har givet mange positive tilbagemeldinger. Tak for den store frivillige indsats og fremragende tilrettelæggelse. I slutningen af august løber DM stævne for IF og L23 af stabelen. Det er et stort stævne over fire dage som stiller store krav til ledelse og frivillig indsats. Jeg takker alle, som frivilligt hjælper til ved disse stævner. Jeg er overbevist om, at det vil styrke kammeratskab og positivt samvær i klubben. Bestyrelsen har forenklet og gjort det nemmere at leje klubhuset. Vi har indledt et samarbejde med LH Marine i Hårlev, hvor vi udlejer lokale til undervisning for speedbådskørekort mv. Disse tiltag skulle gerne øge lejeindtægter til gavn for vedligehold og ekstern rengøring. Vi har engageret et rengøringsfirma, som månedligt gør rent i hele underetagen. Det mener vi også vil gøre klubhuset mere attraktivt at leje. Alle, der kommer i klubhuset, er fortsat forpligtet til at holde orden, rydde op og vaske efter sig, så klubhuset fremtræder attraktivt at hygge sig i for medlemmerne. Ved juniterminen tilbagebetalte vi den resterende del af lånet i klubhuset. Dermed er klubben gældfri og sparer renter og gebyrer. De to Mini 12 ere er solgt. Ligeledes er en optimist jolle afhændet og flere overskydende joller kan købes fordelagtigt. Jeg vil fortsat være at træffe på klubbens kontor den første mandag i hver måned kl Jeg kan være forsinket på grund af arbejde, men jeg kommer. Standernedhalingsfesten bliver den 27 oktober for alle klubbens afdelinger og aktiviteter. Her vil være præmieoverrækkelse og beretninger fra alle udvalgene om sæsonens oplevelser. Vi spiser og danser for den afsluttede sejlersæson God vind Kresten, formand 3

4 Nekrolog for tidligere formand Erland Vornøe Vi og jeg har mistet en super sejler og ven. Erland har jeg kendt siden 1973 som udefra kommende Københavner. Erland lærte mig at sejle, og jeg lærte ham at spille badminton. Vi var fælles om ikke at ville tabe. Det var en egenskab, der fulgte Erland hele hans liv, men desværre tabte han mod sygdommen. Så hvem skal nu vinde 30 sømilen. Han er meget savnet, og jeg tænker på ham hver dag. Æret være hans minde. Arne Fabricius Madsen Aktivitetskalender 16. september KJS klubmesterskab for kølbåde 23. september Køge Sejlklubs 30 sømil sejlads 6. og 7. oktober RANGLISTESTÆVNE/RESERVE DM weekenden 13. oktober KJS klubmesterskab for Joller 27. oktober Standernedhalingsfest Der kan forekomme ændringer i programmet, så følg med på KJS s hjemmeside: eller se opslagstavlen i klubhuset, hvor aktivitetsudvalget opsætter aktivitetsplan. Standernedhalingsfest Lørdag d. 27. Oktober Sejlklubben ved Formand Kristen Nielsen indbyder til en festlig aften for alle klubbens medlemmer og aktiviteter. Udvalgsformændene vil fortælle om den afsluttede sæson og overrække præmier for de sportslige præstationer. Køkkenet byder på en velsmagende gang bankekød med efterfølgende kaffe. Pris pr kuvert incl. 1 sodavand el. 1 øl er KUN 75 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Vin og øl kan købes i tillæg. Vi haler standeren ned kl. 18:00 og spiser herefter Tilmelding skal ske til Kristen Nielsen på mail eller telefon/sms Mød op og vær med til at sætte liv og fest over sæsonens afslutning! 4

5 5

6 Hærværk på Victoria Efter kapsejladsen 20 juni har jeg grundet sygdom først kunnet komme ombord på Victoria lørdag 4. august for at klargøre til kapsejlads. Jeg blev bestyrtet over at erfare hærværk. Alle fald og hal fra masten var skåret over ved cockpitkanten med et skarpt professionelt værktøj, og de ti værdiløse tovender var fjernet. Gudskelov var der ingen generelle ødelæggelser på båden. Hensigten med hærværket kan kun være, at jeg ikke skulle kunne sejle. Hvem andre end sejlsportsfolk ved, hvad der skader mest muligt, hvis man vil sejle? Jeg har set mig nødsaget til at involvere politiet, da hærværket virker som en voldsom akt og trussel over for mig og min ejendom. Jeg har haft min båd liggende på samme plads i 35 år og aldrig bemærket uvedkommende ombord eller mistet noget. I de sidste 2-3 år har jeg involveret mig aktivt og kritisk i forholdene på havnen og i klubben. Selv synes jeg konstruktivt, men andre kan have en anden opfattelse og måske ladet det komme til udtryk på denne bestialske måde. For mig handler det om tillid til at kunne færdes frit, sige sin mening og have sine ting i fred. Jeg har i alle årene haft glæde og tillid til at komme på havnen, tage ud at sejle og aldrig spekuleret over om noget skulle være ødelagt af andre. Det gør jeg nu! Sejlere har alle dage udvist stor tillid. Bådene ligger ubeskyttede i havnene og på feriesejladser og kapsejladser efterlader man grej på dæk og båden uaflåst ved fravær fra båden. Det er en tillid, vi er opdraget til i vort demokratiske samfund baseret på de kristne værdier udmøntet i De ti Bud. Jeg føler min tillid til at have båd i Køge Marina og glæde ved mit arbejde i Køge Sejlkub knækket af en eller flere, der færdes på Køge Marina. Jeg håber, at der på et tidspunkt kommer en afklaring, så glæde og tillid ved det lokale sejlerliv kan vende tilbage for mig. Hærværk og tillid er to uforenelige størrelser. Hærværk vil give afspærring og kontrol, tillid skaber frihed og glæde. Torben Vagn Rasmussen, aug 2012 Andersen & Kristensen s Åbningstider Telefon Mandag & Fredag Tirsdag & Torsdag 16:30-17:30 Lørdag & Søndag

7 Der blev i weekenden den 28 og 29 April afholdt stævne for L23 og H-Boat med deltagelse at 33 både, fordelt på 8 deltagende L23 er og 25 deltagende H-Boats. KJS var stærk repræsenteret med 4 både i L23 klassen, som alle fik flotte placeringer. Stævnet startede fredag den 27 med isætning af både om eftermiddagen under stor ro og orden. Senere på dagen var der aftensmad i klubben med 60 spisende deltagere og hjælper. Til morgen manden var der ca. 90 spisende begge dage, som indtog deres morgen mad og smurte sig en madpakke til dagen. Lørdag aften var der ca. 135 spisende, som måtte fordeles i klubhuset og i teltet som var opslået i forlængelse med klubhuset. Endnu tak til Køkkenet som klarede disse dage forrygende og til dem som havde sørget for de rammer hvori vi opholdte os. Lørdag var vejret perfekt og der blev afviklet en del sejladser, til stor glæde for deltager og hjælper. Søndag viste sig at være en af de dage, hvor ikke alt lykkedes, ingen vind de første timer, og flere både måtte trækkes ud til startlinjen. Det sort flag blev også anvendt sidst på dagen flere gange, hvilket ok skyldes sejlernes utålmodighed og det at vi ønske at afvikle stævnet så perfekt som muligt. Endnu en gang tak til dommerbåd og hjælpe både på vandet uden jer var det aldrig lykkedes. Stævnearrangøren Som værende de første stævne jeg nogen sinde har stået for, syntes jeg selv at det er forløbet rigtigt godt, man kan altid finde noget man kan gøre bedre. Da der ikke rigtigt fandtes nogen dreje bog til afholdelse af stævner i klubben, så var alt jo op ad bakke :o) Henrik H. og jeg satte os for at få udarbejdet en sådan drejebog, men udgangs punkt i dette og det nyligt afholdt DM. Vi er ikke helt der endnu, mangler at finpudse indholdet. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takket Jesper A. (h-boat) for alt det materiale vi har modtaget som støtte fra Hvidover sejlklub og H-boat klubben. Tak til alle dem som gav en hånd med Desværre var det ikke muligt at samle alle hjælpere til et stor fælles foto, men det lykkes da at få nogen med. Endnu engang stor tak til alle som hjalp til med at får afviklet dette stævne. Per Holleufer 7

8 Fyn Rundt med vinden agten ind Med Pernille og Prik Vi startede fra Køge Lørdag d. 30/6 med kurs mod Rødvig i medvind med sol og dejlig varmt vejr efter ankomst en lille slapper hvorefter der blev tændt op i grillen på kajen. Næste dag til Vordingborg for sejl til bøgestrømmen derefter for motor resten af vejen og ved ankomst igen tænde op i grillen og hyggede os resten af aftenen i dejlig vejr, turen foresatte til Omø stadig med vinden agten ind og vejret kunne der ikke klages på så vi spiste på land igen, derefter blev det Lohals der stod for tur og vejret var stadig fint næsten for varmt efter Lohals blev det Svendborg hvor der blev lovet regn, men vi var da i byen og handle og solen skinnede stadig og så skulle vi have stjerneskud fra Bendigsen på havnen selv aftenturen var i solskin, næste dag gik turen til Avenakø hvor der stadig var sol men ikke så varmt så det blev grillen igen der var DM for Folkebåde i Fåborg og vi så en af starterne der var ca. 45 både. Da der var lidt åbent i havnen på Avernakø og det blæste lidt mere blev det Fåborg næste dag stadig med vinden agten ind og vi blev der et par dage og vi mødte Ole E med besætning de blev slæbt ind da vinden forsvandt efter vi var kommet i havn. Vi overværede Danmarks mestrene blev smidt i havnen samt optagning af bådene der blev sat på trailere for at blive kørt hjem, derefter spiste vi i Marinaen. Fra Fåborg blev det Assens med halvvind til agten for tværs i let vind og høj sol hvor Alice blev lettere skoldet, vi var heldige at der var en gril tæt op ad klubhuset der var fri og da vi var færdig med vores bøffer kom der nogen og lånte vores da vi var næsten færdig med at spise trak det op til en større byge så vi stak hel in under udhænget men skjulte tagrender der måske ikke var renset for nylig var ikke rigtig tætte så vandet væltede ned. Vi havde hørt fra havnefogeden at de Omsejlende musikere ville spille på havnen men pga. vejret flyttede de indendørs i klubhuset de spillede og sang godt men ikke alle tekster var for sarte sjæle. Derefter blev det Middelfart lystbådehavn og da vi ikke havde haft problemer med at finde plads i nogle af de havne vi havde været i var der også her god plads efter en slapper blev det tid til en tur i byen for at handle og kikke vi var heldig for lige da vi kom til tunnelen under jernbanen kom der en byge men efter ca. 10 min kunne vi fortsætte vi opgav at grille da det blæste meget og vi ikke kunne finde læ. DM for L23 og IF afholdt i weekenden den 15 til 18 August. Der skal lyde en stor tak til alle dem som hjalp til for at få dette stævne afviklet Mere om stævnet i næste nummer af prikken. Henrik H. 8

9 Næste dag ville vi til Juelsminde men måtte bruge motor fra nord for Fænø da der var 3 sm modstrøm og på et tidspunkt styrede vi 80 fra kursen vi kom frem og fra tragten og til Juelsminde havde vi stadig vinden fra agten til foran tværs det var en fin aften så vi fyrede op i grillen igen. Så gik turen til Endelave stadig med vinden ind agter havnen er udvidet og der er en flot overdækket grillplads og hus både med ovn og vask første dag flyttede vi indendørs da det blæste godt næste dag kørte vi rund på noget af øen selvom der var blevet lovet regnbyger og vi kom tørre hjem da vi skulle grille var vi ikke hurtige nok og det indendørs var optaget, fra Endelave blev det Kerteminde vi ville havde været til Ballen men fandt ud af at der var festival så der havde nok ikke været plads i havnen de første 3 mil brugte vi motor da vinden var lige imod men det var en god tur og vi holdt en gennemsnitsfart på 5,8 sm. Der blev igen grillet på havnen og vi var på vægter runde og så de gamle købmandsgårde i den ene købmandsgård kom der et gammel ægtepar med en kærre og klagede til vægteren over at de havde fået stjålet 2 høns så de ikke havde mad til deres 6 børn og de sagde at tyven sad på værtshuset og da vægteren hentede manden som sagde han ikke havde stjålet noget men da vægteren trykkede ham på brystet peb dyrene så blev han lagt i håndjern men de fik talt sig tilrette til sidst. Leif ville gerne til Skelskør da han aldrig havde været der og vi havde stadig medvind men det var svært at komme over sejlrenden da der var en del trafik, i Skelskør grillede vi for en gang skyld ikke da den ene byge afløste den anden så en tur til Agersø hvor vi blev i 2 dage og der var havnefest med høj musik den første aften, vi gik en tur ud og så en sten med flade huller i som man mener, er de tidligste helleristninger og så var det igen vejr til at fyre op under bøfferne vi sejlede til Karrebæksminde for at hilse på Britta og John og det vist sig at de var sejlet på ferie samme dag Pernille valgte Vordingborg Næste dag måtte vi gå for motor til Knudshoved rev og så til Vordingborg stadig med vinden agten ind.fra Vordingborg til Stege for motor i vindstille der var fyldt i Stege havn så vi lå i sukkerhavnen vi gik en tur i byen og på de gamle volde op i byen igen til en dejlig middag og næste dag til Rødvig med solskin det meste af vejen og havde en dejlig aften på kajen, Alice foreslog at vi skulle ringe til Marry og Bendt og sige at vi tog til Bøgeskoven så kunne vi mødes der da det var fint vejr de kom om eftermiddagen så der blev grillet og snakket det var varmt næste dag ikke en vind rørte sig så vi måtte gå en tur i skoven for at blive kølet ned. Så var der kun en lille bid hjem og der var stadig ingen vind og vi sluttede af med fælles frokost i grill huset på havnen Sejlerhilsen Prik og Pernille 9

10 Forslag til personligt medlemskab i Køge Sejlklub August 2012 Bestyrelsen vil på en ekstraordinær Generalforsamling senere på året stille forslag om at ophæve det nuværende familiemedlemskab til fordel for personligt medlemskab. Samtidigt med at indføre personligt medlemskab foreslår bestyrelsen ligeledes en ny kontingentstruktur. De vigtigste årsager til at ændre på nuværende struktur er: Nye regler for kommunale tilskud til ungdomsarbejdet kræver personligt medlemskab. Tilskud til pensionister og ægtefæller er ophævet. Dansk Sejlunion opkræver afgift for alle registrerede medlemmer og ikke pr båd eller aktive medlemmer. Familiemedlemskab er stærkt fordyrende for klubben. Familiemedlemskab er administrativt besværligt at holde styr på og giver meget arbejde i ajourføring samt ved udmeldinger og flytninger for familiemedlemmer. Bestyrelsen foreslår attraktiv takst for børn, ny lav takst for juniorer, gaster og pensionister samt mulighed for at ægtefæller/samlever også kan tegne fordelagtigt medlemskab. Forslag til kontingentstruktur Bådejer < 70 år Skolebådselev Voksen surfer og jollesejler Andre voksne, f.eks. gaster Pensionister > 70 år Juniorer år, surf/jolle Børn < 19 år Ægtefæller/samlevere 850 kr/år 850 kr/år 850 kr/år 550 kr/år 550 kr/år 550 kr/år 325 kr/år 325 kr/år De fleste af sejlklubberne, som bestyrelsen har kontakt, til har allerede skiftet til personligt medlemskab. Kontingentstruktur er inspireret fra disse klubbers forhold. Vedtægtsændringer På nogle få punkter må vedtægterne tilpasses til personligt medlemskab: 4 stk 1 ændres til personligt medlemskab 4 stk 2 udgår 7 stk 4 ændres til, at alle medlemmer over 18 år samt æresmedlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelse og udvalg Vi modtager gerne kommentarer. Bestyrelsen 10

11 Forslag til personligt medlemskab (eksempler) August 2012 Nuværende vedtægter har i praksis tre medlemskategorier, nemlig husstandsmedlemsskab for forældre med hjemmeboende børn < 18 år betaler 850 kr, voksne > 18 år betaler 850 kr, juniorer < 18 år betaler 650 kr. Forslaget til personligt medlemskab med de foreslåede takster giver adgang til den valgte aktivitet og klubhus med fælles aktivitet. Nogle eksempler vil vise sammenhæng mellem nuværende og foreslåede medlemsstruktur: Eksempel 1 Bådejer bliver personligt medlem og betaler 850 kr som i dag. Som medlem kan båden som hidtil deltage i kapsejlads og aktivitetsudvalgets ture. Familie/besætning er som hidtil velkomne i klubhus og arrangementer. Ønsker ægtefælle medlemskab koster det yderligere 325 kr. Eksempel 2 En familie med to surfende/jollesejlende børn < 19 år. Forslag betyder 2 enkeltmedlemskaber à 325 kr = 650 kr mod et nuværende husstandskontingent på 850 kr. Forældre er som hidtil velkomne til at følge og træne børnene og til at være med i klublivet. Eksempel 3 Et ægtepar som surfer/sejler jolle vil ifølge forslag betale 850 kr plus 325 kr = 1175 kr mod 850 kr i dag. Adgang til træning, opsyn med følgebåde og klubliv som hidtil. Eksempel 4 Juniorer år vil skulle betale 550 kr mod i dag 650 kr Eksempel 5 Har familien båd og børn/juniorer, der sejler jolle/surfbrædt, men båden anvendes ikke til kapsejlads, kan familien vælge at lade barn og junior være medlemmer for sine aktiviteter og undlade bådejermedlemskab. Fremover betales så f.eks 325 kr for barn og 550 kr for junior, i alt 875 kr mod hidtil 850 kr. Alle i familien er velkomne til at deltage i klublivet som hidtil. Eksempel 6 Deltager hele familien på 4 stk. i flere aktiviteter vil det blive dyrere end i dag, idet der fremover betales pr aktivitet ligesom i andre fritids/sportssammenhænge. Hvis de voksne sejler kapsejlads eller Jolle/surfbrædt og børn jolle/surfbrædt kan kontingenter beløbe sig til 1500 kr for alle fire mod 850 kr hidtil. Bestyrelsens hensigt med forslag til personligt medlemskab og takster er at fastholde nuværende kontingentindtægt, men ikke at øge indtægt samtidigt med, at vi tilpasser Klubbens medlemsdefinition til de ydre rammer fra Kommune og Dansk Sejlunion. Venlig hilsen Bestyrelsen NB hvor der står ægtefælle gælder det også samlever på samme adresse 11

12 Sejlerskolen 2012 mmmmmmm 12

13 Nyt fra surferne Windsurf sæsonen startede officielt, som altid Grundlovsdag. Her holdt surf afdelingen åbent hus, hvor alle interesserede kunne prøve en tur på (i) vandet under kyndig instruktion af klubbens instruktører og erfarne windsurfere. Arrangementet startede kl. 12 og hurtigt var det første hold af interesserede klar på land til grundig instruktion af Ole Mejer, som på klubben surf simulator viste hvordan de skulle manøvrer på surfbrættet i vandet. Efter hver og en havde prøvet en tur på simulatoren på land, var det tid til en tur i vandet og prøve evnerne af. Det hele blev fuldt af en journalist og fotograf fra Køge Dagblad, som kort efter bragte en stor fin artikel om arrangementet (udklippet hænger i surf skuret). Surf afdelingens ny sponsorerede redningsveste (fra Tryg-fonden) blev taget godt imod, da skaren af måske-kommende windsurfere var lige fra tyk til tynd, ung som gammel, og så var det dejligt at vi havde noget at tilbyde alle, så alle kunne føle sig sikre i vandet. Modsat tidligere år, var vejret ikke særlig sommerligt. Men 18 personer trodsede dog det noget kølige vand og fik nogle gode oplevelser på surfbrættet. Surf afdelingens instruktører, tidligere års surfelever og flere af de mere erfarne surfere deltog aktivt i at gøre dagen vellykket, rigtig hyggelig og social. 4 elever fra sidste sæsons surf skole valgte ved sæsonens start, at gå op til den skriftlige eksamen, og alle bestod med flot resultat stort tillykke. Surf skolen er startede igen om tirsdagen. Et par nye elever er kommet til og der kommer også stadig interesserede og får en prøvetime, så vi håber at der kommer endnu flere elever her efter sommerferien. Tirsdage ved 17-tiden samles nye som gamle elever og får en snak med instruktørerne om hvilket udstyr der skal bruges og hvilke manøvre der skal øves denne dag. På vandet er som regel også altid nogle de mere erfarne surfere, som også gerne giver instruktion og erfaring videre til nybegynderne. Tit er følgebåden også i vandet, og herfra giver Julius råd close-up ude i vandet. Efter et par timer på vandet bliver der tændt op i grillen, og Thomas M. sørger for havnens bedste grillmenu for et beskedent beløb; kopi-colaer, sprækkede pølser og godt ristede pølsebrød. Super hyggeligt, så det kan varmt anbefales at blive hængende efter surfingen og guffe pølser i sig og hører vilde surf historier I år arrangeres der hver søndag formiddag, på initiativ fra Eddy, kapsejllads. Alle kan deltage, og har man ikke lært at sejle med trapez endnu er det heller ingen hindring, selvom det måske kræver lidt flere kræfter (godt gået Frederik og Peter m.f.). 13

14 Alle mødes ved ti-tiden og rigger udstyr til. Anders Kæmpe styre skippermødet og efterfølgende dommerbåden. Der sejles 3-5 sejladser, alt efter vejr og vind. Der er taget rigtig godt imod dette initiativ, og området omkring surfskuret summer af liv hver søndag formiddag også selvom DMI ikke har lovet noget videre vind, for det kunne jo være de tog fejl. Og ellers er en hyggesnak med de andre fremmødte surfere heller ikke så ringe. Søndagens resultater kan ses på Forum, og ved sæsonens afslutning kåres en søndags-klubmester. Der gives fremmøde-point blot man kommer i vandet (med surfudstyr!), så mød op og gi' Sebastian kamp til stregen :-) I weekenden d august var der planlagt klubtur til Lynæs, som ligger godt 1 1/2 times kørsel nord for Køge. Men sommeren valgte jo, til mange andres glæde, at gøre et kort indtog i denne weekend og det helt uden vind. Så desværre for de mange tilmeldte surfere blev turen aflyst. Lynæs er ellers et rigtig godt surfsted for både garvede og nybegyndere, da man kan bunde rigtig langt ud, og der er gode vindforhold. En klubtur som helt sikkert bliver til noget er den planlagte tur til Hvide Sande i weekenden d september. Turen falder, ikke helt tilfældigt, sammen med afholdelsen af det store WaterZ-stævne i Hvide Sande. Så når vi er trætte af selv at surfe, kan vi lure lidt finesser af på nogle af verdens bedste windsurfere som deltager i WaterZ. I skrivende stund er vi 15 som tager til Jylland, og håber på noget godt Vesterhavsvind. Beretning herfra i næste nummer af Prikken. Til sidst skal jeg hilse fra (for)manden, og huske jer på Ranglistestævnet/Danmarksmesterskabet som vi er værter for i weekenden 6-7. oktober. Som altid skal der bruges en del frivillige, det være sig til alt lige fra hjælp i køkkenet, indtastning af resultater, bemanding i dommerbådene, hjælpere på land, kagebagere mv. Kan man kun en af dagene eller kun i nogle timer er det helt fint. ALLE kan hjælpe til. Der hersker en helt speciel stemning til sådan et arrangement, og det er et imponerende syn når de fremmødte windsurfere, fra hele landet, rigger alt deres gear op. Så kom og oplev stemningen og det gode samvær. Ser mere på Forum. Mange surfer sommerhilsner fra Camilla HUSK OK støtter Køge Sejlklub! Tank hos OK og støt klubben! 14

15 15

16 16

17 Optimist sejler på Det Danske Optimist Sommerlandshold Kort før sommerferien, blev A-optimistsejler fra jolleafdelingen Mads Vestergaard Dommerby, udtaget til det danske optimist sommerlandshold og der skulle sejles Nordiske Mesterskaber i byen Pärnu i Estland. Det var ikke lige noget som hans familie havde regnet med og det gav lidt komplikationer m.h.t. familiens planlagte sommerferie, men afsted - det skulle de. I alt 20 drenge og 20 piger blev udtaget fra OCD s guldrangliste, så Danmark stillede med 40 deltagere + familier, ialt en dansker camp på ikke mindre end 129 personer og fire trænere. Der var deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland. Stævnet skulle afvikles i perioden Juli i det Baltiske hav ud for Pärnu. Stævnet var godt arrangeret og alle joller blev målt og kontrolleret, inden første start. Det eneste arrangørerne ikke havde sørget for var -- vind! Over tre stævnedage blev der desværre kun afviklet 5,5 sejllads (den halve p.g.a. måltagning på slagmærket). Vinden svingede fra 0-4,5 m/s og var meget springende. Til gengæld var der super sommervejr med op til 33 graders varme. Det var de små og lette sejlere, der vandt dette års Nordiske Mesterskaber, som blev vundet af en dygtig svensker på 12 år og 35 kg. Bedst placeret dansker blev en 4. plads og Mads Vestergaard Dommerby sluttede på en 55. plads. Det var bedre end den oprindelige målsætning og tilfredsstillende, de svage vindforhold taget i betragtning. Sejlerne er atter hjemme igen og nu gælder det så efterårets ranglistestævner, der ligger rund omkring i Danmark, med henblik på at kvalificerer sig til vinterlandsholdet. Første udfordring ligger i Fåborg d August." Fam. Dommerby 17

18 420 Jollesejler til VM udtagelse i Kiel Jeg var blevet kontaktet af Søren fra Roskilde Sejlklub, som mente at Pernille og jeg skulle deltage i stævnet i Kiel i Pinsen. Desværre kunne Pernille ikke, da der var eksamener, men så er det jo godt at have en tvillingbror, som gerne ville være gast i min 420-jolle. Stævnet i Kiel startet om lørdagen og slut mandag. Så vi kørte af sted med gummibåd og med 420 jollen ovenpå. Så ventet der en køre tur på 4 timer. Vi var på havnen fredag aften, ved 20 tiden. Havnen var helt fyldt med joller. Der stod joller over det hele på havnen og det var alt lige fra laser, 49er, 29er, 420, 470 og osv. Vi fandt hurtig plads med de andre 420 sejlere og begyndt at tømme trailer. Vi fik sæt telt op over på campingpladsen og fik satte gummibåd i vandet. Og så var der tid til at går en hyggelig aften tur og se på alle de fede joller. Bagefter var det på hovedet i seng. Lørdag morgen stod vi op til højt solskinsvejr og ingen vind, så sejladserne blev udsæt fra land så hele formiddag gik med at spise spagettis og kigge på jolle igen og en masse snak med de 3 joller der var med fra Roskilde. En tur i gummibåden var der også tid til. Der kom ikke noget vind lørdag, så sejladserne blev udsat til næste dag. Søndag var der 3 s/m og vi fik sejlet 4 sejler det var rigtig sjovt at være med til og meget svært at ligge på en startlinje med over 100, 420 joller. Sejladserne gik fint, men vi havde det svært ved at følge med da vi var tunge i jollen til det lette vejr. Mandag morgen startede vi igen i de ca. 3 s/m og sejlet 3 sejladser. Da vi sejlet ind kom vind op til 8 s/m. Da vi kom ind stod det bare på oprydning og pakning af trailer. Nu gik turen tilbage til Danmark med nogle trætte sejler. Vores trætte far sørget for at vi var i Køge mandag aften ved 22:00 tide. Stævnet var en stor oplevelse og der var styr på det. Vi kan helt klart anbefale dette stævne til andre jollesejlere samt selv deltage i stævnet igen måske allerede næste år. Vi blev nr. 90 ud af 102 joller og anden bedst Danske båd. Men vi skulle desværre have været den bedste danske båd for at være blive udtaget. Martin & Thomas 18

19 Jolle udvalgets årlige Robinson Tur Årets Robinson tur gik sædvanen til de sydligere Himmelstrøg (Feddet Camping). Vores lejrplads var totalt ændret, der var opført en overdækket hytte med siddepladser til alle med bål sted, hvor vi alle kunne være i tilfælde af regnvejr. Herudover er der opført flere sheltere, nye borde og bænke. Efter at havde slugt dette positive indtryk stod den fredag eftermiddag på udpakning af joller, opsætning af telte og indtagelse af den medbragte madpakke (Robinson og Fredag som har levet under kummerlige forhold i mange år valgte at indtage aftensmaden på Robinson Crusoe`s eneste restaurant). Lørdag gik turen til Præstø vejret var fint dog var der ikke så meget vind, en del af de unge ville godt havde haft noget mere vind men sådan er det jo med Hr. Vind. Her stod bespisningen på Fiskefrikadeller fra den lokale fiskehandler samt is fra Netto. Efter hjemvendt sejltur til lejren var der fri leg inden der blev serveret lagkage i anledning af Rasmus fødselsdag, Alle deltog i forberedelsen aftensmaden. Lørdag aften havde Peter Fink arrangeret orienteringsløb på den øde Ø Søndag var vejret også med os formiddagen blev brugt på oprydning af pladsen og pakning af joller hvorefter dem der havde lyst kunne komme på vandet og stå på vandski eller prøve en tur i funtube. Vel mødt til Robinson 2013 Støt ungdomsarbejdet i DIN sejlklub, ved køb af denne stander til båden for KUN 100,- kr. Standeren kan købes på kontoret 19

20 Køb & Salg Sælges: Garmin Kortplotter Bente og Danny Sørensen telefon (opslået på tavlen i klubben). Optimist Joller Sejlklubben tilbyder sejlklare optimistjoller fra Kr. pr. stk. Henvendelse til bestyrelse Racing fald på 28 Mtr. 2 stk. racing 10mm fald hver på 28 m, stor brudstyrke og strækker sig ikke. Faldene sælges for 1000 kr pr styk, hvilket er under ½ nypris. Efter hærværk på min båd er faldene for korte til min båd, derfor sælges de. Henvendelse Torben Vagn Rasmussen telefon Købes: Ønsker i at få noget bragt under køb og salg så skriv til I næste nummer af Prikken kommer Beretning fra DM stævnet for IF og L23 Information fra Brugerråd om Køge Marina Hvilke planer og tanker har Køge kommune for området nord for Jorddepotet herunder Køge Marine? Hvorledes vil det kunne påvirke Køge Sejlklub og sejlerne? Planer for 4 vindmøller på 150 meters højde på ydermolen? Hvad har det for konsekvenser? Høringssvar mod Kystnær Vindmøllepark fra Køge til Brøndby Sejlskolens tur til Skanør Jollestævne på Sorø Sø 20

21 Adresselabel Bestyrelsen: Kontakt til Køge sejlklub Formand: Kresten Nielsen Næstformand: Arne F. Madsen Kasserer: Torben Vagn Rasmussen Medlem: Julius Novac xx Alle i bestyrelsen Udvalg: Kølbåd / Kapsejlads: Henrik H. Hansen Aktivitet: Aksel Krogh Jolle: Peter Malmkjær Surfer: Thomas S. Møller us & Plads Bendt Jensen Sejlerskole Oscar Larsen Johnny Riis Klubmåler Steen Knapp Sekretariat: Kontor/sekretariat: Kresten Nielsen Redaktør: Per Holleufer Webmaster Per Holleufer Kontor / hus Kjøge Sejlklub, Bådhavnen 6, 4600 Køge Sekretariatet yder praktisk assistance til medlemmer og bestyrelse. Hjælp og materialer til bladet modtages stadig med glæde. Klubbladet Prikken udgives af Kjøge sejlklub i ca. 300 eksemplarer. Bladet sendes til alle medlemmer og kan ligeledes læses på klubbens hjemmeside: Ansvarshavende redaktør: Per Holleufer, mail 21

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere.

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. KØS-Sejlsport, Juniorafdelingen, Svaneknoppen 5, 2100 København Ø. Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. Kære opti-sejlere, Feva-sejlere og forældre Vi er nu godt i gang med forberedelserne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Sommeraktiviteter for 25. gang

Sommeraktiviteter for 25. gang Sommeraktiviteter for 25. gang En weekend uden ipads og smartphones for børn i Odder Kommune lyder næsten usandsynligt. Men det var realiteterne for børnene på Hou Skole, som traditionen tro netop har

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning?

1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning? 1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning? 1. 505 klub - Formål jvf statutter 1 Formål a) Afholdelse af udtagelsesserie med henblik

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Kapsejlads i BUGTEN 2015

Kapsejlads i BUGTEN 2015 Velkommen til temaaften: Kapsejlads i BUGTEN 2015 den 27. november 2014 Velkomst & indledning Formålet med denne temaaften er: At BUGTENs kapsejladsteam får mulighed for at præsentere sine foreløbige planer

Læs mere

Optimistsejler i Sletten Bådeklub

Optimistsejler i Sletten Bådeklub Optimistsejler i Sletten Bådeklub Velkommen som optimistsejler og forældre til optimistsejlere. I Sletten bådeklub er det nemt at komme til at sejle Optimistjolle! Du behøver ikke at have din egen jolle,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Turen gennem Bøgestrømmen var ganske livlig med god strøm og pæne bølger, men det er alligevel altid en hyggelig tur.

Turen gennem Bøgestrømmen var ganske livlig med god strøm og pæne bølger, men det er alligevel altid en hyggelig tur. Rejsebrev nr. 01 fra Vallensbæk til Nykøbing F Mandag den 15. Juni 2009 Så kom vi endelig af sted. Vores venner på havnen tog pænt afsked med os med kolde øl og chips. Kl.18.30 var det afgang mod Rødvig.

Læs mere

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG EM OK JOLLE 25.- 29. Juli 2017 / FAABORG BAGGRUNDSBESKRIVELSE, OK JOLLEN OG EVENTBUDGET OM FAABORG SEJLKLUB I Faaborg Sejlklub har vi et klart mål at arbejde imod. Vi ønsker, at markere Faaborg, Sydfyn

Læs mere

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG STANDERHEJSNING 2014 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere