Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012"

Transkript

1 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August

2 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for H-både og L23 8 Feriesejlads Fyn Rundt 10 Forslag til enkeltmedlemskab og ny kontingentstruktur 12 Sejlerskolen Nyt fra surferne Sømil 16 Klubmesterskab for kølbåde 17 Optimist på sommerlandshold Jollesejler til VM 19 Jollernes årlige Robinsontur 20 Købs- og salgstilbud 21 Næste nummer 22 Kontakt til Køge Sejlklub Forsidens billede er fra Stævne for H-både og L23 2

3 v Formanden har ordet Netop hjemvendt fra en campingtur ved Flensborg Fjord, mindes jeg en kanon oplevelse ved Dybbøl Banke. 100-vis af sejlbåde med hvide sejl så langt øjet rakte på fjorden. Sikke et syn! Alle klubbens afdelinger er i gang med aktiviteter til lands og til vands. Nye medlemmer kommer til og andre finder nye interesser. Det danske sommervejr har i skrivende stund, slut juli, ikke vist sig fra sin bedste side. Men det kan kun blive bedre. Sejlerskolen nåede op på fuldtegning af kommende sejlere. De to skolebåde blev klargjort og fik nye forsejl. Der bliver trænet fire aftener ugentligt. I forsommeren afholdt vi et flot stævne for L23 og H både under ledelse af Per Holleufer med assistance fra især juniorafd. Linda Lund klarede forplejningen. Stævnet har givet mange positive tilbagemeldinger. Tak for den store frivillige indsats og fremragende tilrettelæggelse. I slutningen af august løber DM stævne for IF og L23 af stabelen. Det er et stort stævne over fire dage som stiller store krav til ledelse og frivillig indsats. Jeg takker alle, som frivilligt hjælper til ved disse stævner. Jeg er overbevist om, at det vil styrke kammeratskab og positivt samvær i klubben. Bestyrelsen har forenklet og gjort det nemmere at leje klubhuset. Vi har indledt et samarbejde med LH Marine i Hårlev, hvor vi udlejer lokale til undervisning for speedbådskørekort mv. Disse tiltag skulle gerne øge lejeindtægter til gavn for vedligehold og ekstern rengøring. Vi har engageret et rengøringsfirma, som månedligt gør rent i hele underetagen. Det mener vi også vil gøre klubhuset mere attraktivt at leje. Alle, der kommer i klubhuset, er fortsat forpligtet til at holde orden, rydde op og vaske efter sig, så klubhuset fremtræder attraktivt at hygge sig i for medlemmerne. Ved juniterminen tilbagebetalte vi den resterende del af lånet i klubhuset. Dermed er klubben gældfri og sparer renter og gebyrer. De to Mini 12 ere er solgt. Ligeledes er en optimist jolle afhændet og flere overskydende joller kan købes fordelagtigt. Jeg vil fortsat være at træffe på klubbens kontor den første mandag i hver måned kl Jeg kan være forsinket på grund af arbejde, men jeg kommer. Standernedhalingsfesten bliver den 27 oktober for alle klubbens afdelinger og aktiviteter. Her vil være præmieoverrækkelse og beretninger fra alle udvalgene om sæsonens oplevelser. Vi spiser og danser for den afsluttede sejlersæson God vind Kresten, formand 3

4 Nekrolog for tidligere formand Erland Vornøe Vi og jeg har mistet en super sejler og ven. Erland har jeg kendt siden 1973 som udefra kommende Københavner. Erland lærte mig at sejle, og jeg lærte ham at spille badminton. Vi var fælles om ikke at ville tabe. Det var en egenskab, der fulgte Erland hele hans liv, men desværre tabte han mod sygdommen. Så hvem skal nu vinde 30 sømilen. Han er meget savnet, og jeg tænker på ham hver dag. Æret være hans minde. Arne Fabricius Madsen Aktivitetskalender 16. september KJS klubmesterskab for kølbåde 23. september Køge Sejlklubs 30 sømil sejlads 6. og 7. oktober RANGLISTESTÆVNE/RESERVE DM weekenden 13. oktober KJS klubmesterskab for Joller 27. oktober Standernedhalingsfest Der kan forekomme ændringer i programmet, så følg med på KJS s hjemmeside: eller se opslagstavlen i klubhuset, hvor aktivitetsudvalget opsætter aktivitetsplan. Standernedhalingsfest Lørdag d. 27. Oktober Sejlklubben ved Formand Kristen Nielsen indbyder til en festlig aften for alle klubbens medlemmer og aktiviteter. Udvalgsformændene vil fortælle om den afsluttede sæson og overrække præmier for de sportslige præstationer. Køkkenet byder på en velsmagende gang bankekød med efterfølgende kaffe. Pris pr kuvert incl. 1 sodavand el. 1 øl er KUN 75 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Vin og øl kan købes i tillæg. Vi haler standeren ned kl. 18:00 og spiser herefter Tilmelding skal ske til Kristen Nielsen på mail eller telefon/sms Mød op og vær med til at sætte liv og fest over sæsonens afslutning! 4

5 5

6 Hærværk på Victoria Efter kapsejladsen 20 juni har jeg grundet sygdom først kunnet komme ombord på Victoria lørdag 4. august for at klargøre til kapsejlads. Jeg blev bestyrtet over at erfare hærværk. Alle fald og hal fra masten var skåret over ved cockpitkanten med et skarpt professionelt værktøj, og de ti værdiløse tovender var fjernet. Gudskelov var der ingen generelle ødelæggelser på båden. Hensigten med hærværket kan kun være, at jeg ikke skulle kunne sejle. Hvem andre end sejlsportsfolk ved, hvad der skader mest muligt, hvis man vil sejle? Jeg har set mig nødsaget til at involvere politiet, da hærværket virker som en voldsom akt og trussel over for mig og min ejendom. Jeg har haft min båd liggende på samme plads i 35 år og aldrig bemærket uvedkommende ombord eller mistet noget. I de sidste 2-3 år har jeg involveret mig aktivt og kritisk i forholdene på havnen og i klubben. Selv synes jeg konstruktivt, men andre kan have en anden opfattelse og måske ladet det komme til udtryk på denne bestialske måde. For mig handler det om tillid til at kunne færdes frit, sige sin mening og have sine ting i fred. Jeg har i alle årene haft glæde og tillid til at komme på havnen, tage ud at sejle og aldrig spekuleret over om noget skulle være ødelagt af andre. Det gør jeg nu! Sejlere har alle dage udvist stor tillid. Bådene ligger ubeskyttede i havnene og på feriesejladser og kapsejladser efterlader man grej på dæk og båden uaflåst ved fravær fra båden. Det er en tillid, vi er opdraget til i vort demokratiske samfund baseret på de kristne værdier udmøntet i De ti Bud. Jeg føler min tillid til at have båd i Køge Marina og glæde ved mit arbejde i Køge Sejlkub knækket af en eller flere, der færdes på Køge Marina. Jeg håber, at der på et tidspunkt kommer en afklaring, så glæde og tillid ved det lokale sejlerliv kan vende tilbage for mig. Hærværk og tillid er to uforenelige størrelser. Hærværk vil give afspærring og kontrol, tillid skaber frihed og glæde. Torben Vagn Rasmussen, aug 2012 Andersen & Kristensen s Åbningstider Telefon Mandag & Fredag Tirsdag & Torsdag 16:30-17:30 Lørdag & Søndag

7 Der blev i weekenden den 28 og 29 April afholdt stævne for L23 og H-Boat med deltagelse at 33 både, fordelt på 8 deltagende L23 er og 25 deltagende H-Boats. KJS var stærk repræsenteret med 4 både i L23 klassen, som alle fik flotte placeringer. Stævnet startede fredag den 27 med isætning af både om eftermiddagen under stor ro og orden. Senere på dagen var der aftensmad i klubben med 60 spisende deltagere og hjælper. Til morgen manden var der ca. 90 spisende begge dage, som indtog deres morgen mad og smurte sig en madpakke til dagen. Lørdag aften var der ca. 135 spisende, som måtte fordeles i klubhuset og i teltet som var opslået i forlængelse med klubhuset. Endnu tak til Køkkenet som klarede disse dage forrygende og til dem som havde sørget for de rammer hvori vi opholdte os. Lørdag var vejret perfekt og der blev afviklet en del sejladser, til stor glæde for deltager og hjælper. Søndag viste sig at være en af de dage, hvor ikke alt lykkedes, ingen vind de første timer, og flere både måtte trækkes ud til startlinjen. Det sort flag blev også anvendt sidst på dagen flere gange, hvilket ok skyldes sejlernes utålmodighed og det at vi ønske at afvikle stævnet så perfekt som muligt. Endnu en gang tak til dommerbåd og hjælpe både på vandet uden jer var det aldrig lykkedes. Stævnearrangøren Som værende de første stævne jeg nogen sinde har stået for, syntes jeg selv at det er forløbet rigtigt godt, man kan altid finde noget man kan gøre bedre. Da der ikke rigtigt fandtes nogen dreje bog til afholdelse af stævner i klubben, så var alt jo op ad bakke :o) Henrik H. og jeg satte os for at få udarbejdet en sådan drejebog, men udgangs punkt i dette og det nyligt afholdt DM. Vi er ikke helt der endnu, mangler at finpudse indholdet. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takket Jesper A. (h-boat) for alt det materiale vi har modtaget som støtte fra Hvidover sejlklub og H-boat klubben. Tak til alle dem som gav en hånd med Desværre var det ikke muligt at samle alle hjælpere til et stor fælles foto, men det lykkes da at få nogen med. Endnu engang stor tak til alle som hjalp til med at får afviklet dette stævne. Per Holleufer 7

8 Fyn Rundt med vinden agten ind Med Pernille og Prik Vi startede fra Køge Lørdag d. 30/6 med kurs mod Rødvig i medvind med sol og dejlig varmt vejr efter ankomst en lille slapper hvorefter der blev tændt op i grillen på kajen. Næste dag til Vordingborg for sejl til bøgestrømmen derefter for motor resten af vejen og ved ankomst igen tænde op i grillen og hyggede os resten af aftenen i dejlig vejr, turen foresatte til Omø stadig med vinden agten ind og vejret kunne der ikke klages på så vi spiste på land igen, derefter blev det Lohals der stod for tur og vejret var stadig fint næsten for varmt efter Lohals blev det Svendborg hvor der blev lovet regn, men vi var da i byen og handle og solen skinnede stadig og så skulle vi have stjerneskud fra Bendigsen på havnen selv aftenturen var i solskin, næste dag gik turen til Avenakø hvor der stadig var sol men ikke så varmt så det blev grillen igen der var DM for Folkebåde i Fåborg og vi så en af starterne der var ca. 45 både. Da der var lidt åbent i havnen på Avernakø og det blæste lidt mere blev det Fåborg næste dag stadig med vinden agten ind og vi blev der et par dage og vi mødte Ole E med besætning de blev slæbt ind da vinden forsvandt efter vi var kommet i havn. Vi overværede Danmarks mestrene blev smidt i havnen samt optagning af bådene der blev sat på trailere for at blive kørt hjem, derefter spiste vi i Marinaen. Fra Fåborg blev det Assens med halvvind til agten for tværs i let vind og høj sol hvor Alice blev lettere skoldet, vi var heldige at der var en gril tæt op ad klubhuset der var fri og da vi var færdig med vores bøffer kom der nogen og lånte vores da vi var næsten færdig med at spise trak det op til en større byge så vi stak hel in under udhænget men skjulte tagrender der måske ikke var renset for nylig var ikke rigtig tætte så vandet væltede ned. Vi havde hørt fra havnefogeden at de Omsejlende musikere ville spille på havnen men pga. vejret flyttede de indendørs i klubhuset de spillede og sang godt men ikke alle tekster var for sarte sjæle. Derefter blev det Middelfart lystbådehavn og da vi ikke havde haft problemer med at finde plads i nogle af de havne vi havde været i var der også her god plads efter en slapper blev det tid til en tur i byen for at handle og kikke vi var heldig for lige da vi kom til tunnelen under jernbanen kom der en byge men efter ca. 10 min kunne vi fortsætte vi opgav at grille da det blæste meget og vi ikke kunne finde læ. DM for L23 og IF afholdt i weekenden den 15 til 18 August. Der skal lyde en stor tak til alle dem som hjalp til for at få dette stævne afviklet Mere om stævnet i næste nummer af prikken. Henrik H. 8

9 Næste dag ville vi til Juelsminde men måtte bruge motor fra nord for Fænø da der var 3 sm modstrøm og på et tidspunkt styrede vi 80 fra kursen vi kom frem og fra tragten og til Juelsminde havde vi stadig vinden fra agten til foran tværs det var en fin aften så vi fyrede op i grillen igen. Så gik turen til Endelave stadig med vinden ind agter havnen er udvidet og der er en flot overdækket grillplads og hus både med ovn og vask første dag flyttede vi indendørs da det blæste godt næste dag kørte vi rund på noget af øen selvom der var blevet lovet regnbyger og vi kom tørre hjem da vi skulle grille var vi ikke hurtige nok og det indendørs var optaget, fra Endelave blev det Kerteminde vi ville havde været til Ballen men fandt ud af at der var festival så der havde nok ikke været plads i havnen de første 3 mil brugte vi motor da vinden var lige imod men det var en god tur og vi holdt en gennemsnitsfart på 5,8 sm. Der blev igen grillet på havnen og vi var på vægter runde og så de gamle købmandsgårde i den ene købmandsgård kom der et gammel ægtepar med en kærre og klagede til vægteren over at de havde fået stjålet 2 høns så de ikke havde mad til deres 6 børn og de sagde at tyven sad på værtshuset og da vægteren hentede manden som sagde han ikke havde stjålet noget men da vægteren trykkede ham på brystet peb dyrene så blev han lagt i håndjern men de fik talt sig tilrette til sidst. Leif ville gerne til Skelskør da han aldrig havde været der og vi havde stadig medvind men det var svært at komme over sejlrenden da der var en del trafik, i Skelskør grillede vi for en gang skyld ikke da den ene byge afløste den anden så en tur til Agersø hvor vi blev i 2 dage og der var havnefest med høj musik den første aften, vi gik en tur ud og så en sten med flade huller i som man mener, er de tidligste helleristninger og så var det igen vejr til at fyre op under bøfferne vi sejlede til Karrebæksminde for at hilse på Britta og John og det vist sig at de var sejlet på ferie samme dag Pernille valgte Vordingborg Næste dag måtte vi gå for motor til Knudshoved rev og så til Vordingborg stadig med vinden agten ind.fra Vordingborg til Stege for motor i vindstille der var fyldt i Stege havn så vi lå i sukkerhavnen vi gik en tur i byen og på de gamle volde op i byen igen til en dejlig middag og næste dag til Rødvig med solskin det meste af vejen og havde en dejlig aften på kajen, Alice foreslog at vi skulle ringe til Marry og Bendt og sige at vi tog til Bøgeskoven så kunne vi mødes der da det var fint vejr de kom om eftermiddagen så der blev grillet og snakket det var varmt næste dag ikke en vind rørte sig så vi måtte gå en tur i skoven for at blive kølet ned. Så var der kun en lille bid hjem og der var stadig ingen vind og vi sluttede af med fælles frokost i grill huset på havnen Sejlerhilsen Prik og Pernille 9

10 Forslag til personligt medlemskab i Køge Sejlklub August 2012 Bestyrelsen vil på en ekstraordinær Generalforsamling senere på året stille forslag om at ophæve det nuværende familiemedlemskab til fordel for personligt medlemskab. Samtidigt med at indføre personligt medlemskab foreslår bestyrelsen ligeledes en ny kontingentstruktur. De vigtigste årsager til at ændre på nuværende struktur er: Nye regler for kommunale tilskud til ungdomsarbejdet kræver personligt medlemskab. Tilskud til pensionister og ægtefæller er ophævet. Dansk Sejlunion opkræver afgift for alle registrerede medlemmer og ikke pr båd eller aktive medlemmer. Familiemedlemskab er stærkt fordyrende for klubben. Familiemedlemskab er administrativt besværligt at holde styr på og giver meget arbejde i ajourføring samt ved udmeldinger og flytninger for familiemedlemmer. Bestyrelsen foreslår attraktiv takst for børn, ny lav takst for juniorer, gaster og pensionister samt mulighed for at ægtefæller/samlever også kan tegne fordelagtigt medlemskab. Forslag til kontingentstruktur Bådejer < 70 år Skolebådselev Voksen surfer og jollesejler Andre voksne, f.eks. gaster Pensionister > 70 år Juniorer år, surf/jolle Børn < 19 år Ægtefæller/samlevere 850 kr/år 850 kr/år 850 kr/år 550 kr/år 550 kr/år 550 kr/år 325 kr/år 325 kr/år De fleste af sejlklubberne, som bestyrelsen har kontakt, til har allerede skiftet til personligt medlemskab. Kontingentstruktur er inspireret fra disse klubbers forhold. Vedtægtsændringer På nogle få punkter må vedtægterne tilpasses til personligt medlemskab: 4 stk 1 ændres til personligt medlemskab 4 stk 2 udgår 7 stk 4 ændres til, at alle medlemmer over 18 år samt æresmedlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelse og udvalg Vi modtager gerne kommentarer. Bestyrelsen 10

11 Forslag til personligt medlemskab (eksempler) August 2012 Nuværende vedtægter har i praksis tre medlemskategorier, nemlig husstandsmedlemsskab for forældre med hjemmeboende børn < 18 år betaler 850 kr, voksne > 18 år betaler 850 kr, juniorer < 18 år betaler 650 kr. Forslaget til personligt medlemskab med de foreslåede takster giver adgang til den valgte aktivitet og klubhus med fælles aktivitet. Nogle eksempler vil vise sammenhæng mellem nuværende og foreslåede medlemsstruktur: Eksempel 1 Bådejer bliver personligt medlem og betaler 850 kr som i dag. Som medlem kan båden som hidtil deltage i kapsejlads og aktivitetsudvalgets ture. Familie/besætning er som hidtil velkomne i klubhus og arrangementer. Ønsker ægtefælle medlemskab koster det yderligere 325 kr. Eksempel 2 En familie med to surfende/jollesejlende børn < 19 år. Forslag betyder 2 enkeltmedlemskaber à 325 kr = 650 kr mod et nuværende husstandskontingent på 850 kr. Forældre er som hidtil velkomne til at følge og træne børnene og til at være med i klublivet. Eksempel 3 Et ægtepar som surfer/sejler jolle vil ifølge forslag betale 850 kr plus 325 kr = 1175 kr mod 850 kr i dag. Adgang til træning, opsyn med følgebåde og klubliv som hidtil. Eksempel 4 Juniorer år vil skulle betale 550 kr mod i dag 650 kr Eksempel 5 Har familien båd og børn/juniorer, der sejler jolle/surfbrædt, men båden anvendes ikke til kapsejlads, kan familien vælge at lade barn og junior være medlemmer for sine aktiviteter og undlade bådejermedlemskab. Fremover betales så f.eks 325 kr for barn og 550 kr for junior, i alt 875 kr mod hidtil 850 kr. Alle i familien er velkomne til at deltage i klublivet som hidtil. Eksempel 6 Deltager hele familien på 4 stk. i flere aktiviteter vil det blive dyrere end i dag, idet der fremover betales pr aktivitet ligesom i andre fritids/sportssammenhænge. Hvis de voksne sejler kapsejlads eller Jolle/surfbrædt og børn jolle/surfbrædt kan kontingenter beløbe sig til 1500 kr for alle fire mod 850 kr hidtil. Bestyrelsens hensigt med forslag til personligt medlemskab og takster er at fastholde nuværende kontingentindtægt, men ikke at øge indtægt samtidigt med, at vi tilpasser Klubbens medlemsdefinition til de ydre rammer fra Kommune og Dansk Sejlunion. Venlig hilsen Bestyrelsen NB hvor der står ægtefælle gælder det også samlever på samme adresse 11

12 Sejlerskolen 2012 mmmmmmm 12

13 Nyt fra surferne Windsurf sæsonen startede officielt, som altid Grundlovsdag. Her holdt surf afdelingen åbent hus, hvor alle interesserede kunne prøve en tur på (i) vandet under kyndig instruktion af klubbens instruktører og erfarne windsurfere. Arrangementet startede kl. 12 og hurtigt var det første hold af interesserede klar på land til grundig instruktion af Ole Mejer, som på klubben surf simulator viste hvordan de skulle manøvrer på surfbrættet i vandet. Efter hver og en havde prøvet en tur på simulatoren på land, var det tid til en tur i vandet og prøve evnerne af. Det hele blev fuldt af en journalist og fotograf fra Køge Dagblad, som kort efter bragte en stor fin artikel om arrangementet (udklippet hænger i surf skuret). Surf afdelingens ny sponsorerede redningsveste (fra Tryg-fonden) blev taget godt imod, da skaren af måske-kommende windsurfere var lige fra tyk til tynd, ung som gammel, og så var det dejligt at vi havde noget at tilbyde alle, så alle kunne føle sig sikre i vandet. Modsat tidligere år, var vejret ikke særlig sommerligt. Men 18 personer trodsede dog det noget kølige vand og fik nogle gode oplevelser på surfbrættet. Surf afdelingens instruktører, tidligere års surfelever og flere af de mere erfarne surfere deltog aktivt i at gøre dagen vellykket, rigtig hyggelig og social. 4 elever fra sidste sæsons surf skole valgte ved sæsonens start, at gå op til den skriftlige eksamen, og alle bestod med flot resultat stort tillykke. Surf skolen er startede igen om tirsdagen. Et par nye elever er kommet til og der kommer også stadig interesserede og får en prøvetime, så vi håber at der kommer endnu flere elever her efter sommerferien. Tirsdage ved 17-tiden samles nye som gamle elever og får en snak med instruktørerne om hvilket udstyr der skal bruges og hvilke manøvre der skal øves denne dag. På vandet er som regel også altid nogle de mere erfarne surfere, som også gerne giver instruktion og erfaring videre til nybegynderne. Tit er følgebåden også i vandet, og herfra giver Julius råd close-up ude i vandet. Efter et par timer på vandet bliver der tændt op i grillen, og Thomas M. sørger for havnens bedste grillmenu for et beskedent beløb; kopi-colaer, sprækkede pølser og godt ristede pølsebrød. Super hyggeligt, så det kan varmt anbefales at blive hængende efter surfingen og guffe pølser i sig og hører vilde surf historier I år arrangeres der hver søndag formiddag, på initiativ fra Eddy, kapsejllads. Alle kan deltage, og har man ikke lært at sejle med trapez endnu er det heller ingen hindring, selvom det måske kræver lidt flere kræfter (godt gået Frederik og Peter m.f.). 13

14 Alle mødes ved ti-tiden og rigger udstyr til. Anders Kæmpe styre skippermødet og efterfølgende dommerbåden. Der sejles 3-5 sejladser, alt efter vejr og vind. Der er taget rigtig godt imod dette initiativ, og området omkring surfskuret summer af liv hver søndag formiddag også selvom DMI ikke har lovet noget videre vind, for det kunne jo være de tog fejl. Og ellers er en hyggesnak med de andre fremmødte surfere heller ikke så ringe. Søndagens resultater kan ses på Forum, og ved sæsonens afslutning kåres en søndags-klubmester. Der gives fremmøde-point blot man kommer i vandet (med surfudstyr!), så mød op og gi' Sebastian kamp til stregen :-) I weekenden d august var der planlagt klubtur til Lynæs, som ligger godt 1 1/2 times kørsel nord for Køge. Men sommeren valgte jo, til mange andres glæde, at gøre et kort indtog i denne weekend og det helt uden vind. Så desværre for de mange tilmeldte surfere blev turen aflyst. Lynæs er ellers et rigtig godt surfsted for både garvede og nybegyndere, da man kan bunde rigtig langt ud, og der er gode vindforhold. En klubtur som helt sikkert bliver til noget er den planlagte tur til Hvide Sande i weekenden d september. Turen falder, ikke helt tilfældigt, sammen med afholdelsen af det store WaterZ-stævne i Hvide Sande. Så når vi er trætte af selv at surfe, kan vi lure lidt finesser af på nogle af verdens bedste windsurfere som deltager i WaterZ. I skrivende stund er vi 15 som tager til Jylland, og håber på noget godt Vesterhavsvind. Beretning herfra i næste nummer af Prikken. Til sidst skal jeg hilse fra (for)manden, og huske jer på Ranglistestævnet/Danmarksmesterskabet som vi er værter for i weekenden 6-7. oktober. Som altid skal der bruges en del frivillige, det være sig til alt lige fra hjælp i køkkenet, indtastning af resultater, bemanding i dommerbådene, hjælpere på land, kagebagere mv. Kan man kun en af dagene eller kun i nogle timer er det helt fint. ALLE kan hjælpe til. Der hersker en helt speciel stemning til sådan et arrangement, og det er et imponerende syn når de fremmødte windsurfere, fra hele landet, rigger alt deres gear op. Så kom og oplev stemningen og det gode samvær. Ser mere på Forum. Mange surfer sommerhilsner fra Camilla HUSK OK støtter Køge Sejlklub! Tank hos OK og støt klubben! 14

15 15

16 16

17 Optimist sejler på Det Danske Optimist Sommerlandshold Kort før sommerferien, blev A-optimistsejler fra jolleafdelingen Mads Vestergaard Dommerby, udtaget til det danske optimist sommerlandshold og der skulle sejles Nordiske Mesterskaber i byen Pärnu i Estland. Det var ikke lige noget som hans familie havde regnet med og det gav lidt komplikationer m.h.t. familiens planlagte sommerferie, men afsted - det skulle de. I alt 20 drenge og 20 piger blev udtaget fra OCD s guldrangliste, så Danmark stillede med 40 deltagere + familier, ialt en dansker camp på ikke mindre end 129 personer og fire trænere. Der var deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland. Stævnet skulle afvikles i perioden Juli i det Baltiske hav ud for Pärnu. Stævnet var godt arrangeret og alle joller blev målt og kontrolleret, inden første start. Det eneste arrangørerne ikke havde sørget for var -- vind! Over tre stævnedage blev der desværre kun afviklet 5,5 sejllads (den halve p.g.a. måltagning på slagmærket). Vinden svingede fra 0-4,5 m/s og var meget springende. Til gengæld var der super sommervejr med op til 33 graders varme. Det var de små og lette sejlere, der vandt dette års Nordiske Mesterskaber, som blev vundet af en dygtig svensker på 12 år og 35 kg. Bedst placeret dansker blev en 4. plads og Mads Vestergaard Dommerby sluttede på en 55. plads. Det var bedre end den oprindelige målsætning og tilfredsstillende, de svage vindforhold taget i betragtning. Sejlerne er atter hjemme igen og nu gælder det så efterårets ranglistestævner, der ligger rund omkring i Danmark, med henblik på at kvalificerer sig til vinterlandsholdet. Første udfordring ligger i Fåborg d August." Fam. Dommerby 17

18 420 Jollesejler til VM udtagelse i Kiel Jeg var blevet kontaktet af Søren fra Roskilde Sejlklub, som mente at Pernille og jeg skulle deltage i stævnet i Kiel i Pinsen. Desværre kunne Pernille ikke, da der var eksamener, men så er det jo godt at have en tvillingbror, som gerne ville være gast i min 420-jolle. Stævnet i Kiel startet om lørdagen og slut mandag. Så vi kørte af sted med gummibåd og med 420 jollen ovenpå. Så ventet der en køre tur på 4 timer. Vi var på havnen fredag aften, ved 20 tiden. Havnen var helt fyldt med joller. Der stod joller over det hele på havnen og det var alt lige fra laser, 49er, 29er, 420, 470 og osv. Vi fandt hurtig plads med de andre 420 sejlere og begyndt at tømme trailer. Vi fik sæt telt op over på campingpladsen og fik satte gummibåd i vandet. Og så var der tid til at går en hyggelig aften tur og se på alle de fede joller. Bagefter var det på hovedet i seng. Lørdag morgen stod vi op til højt solskinsvejr og ingen vind, så sejladserne blev udsæt fra land så hele formiddag gik med at spise spagettis og kigge på jolle igen og en masse snak med de 3 joller der var med fra Roskilde. En tur i gummibåden var der også tid til. Der kom ikke noget vind lørdag, så sejladserne blev udsat til næste dag. Søndag var der 3 s/m og vi fik sejlet 4 sejler det var rigtig sjovt at være med til og meget svært at ligge på en startlinje med over 100, 420 joller. Sejladserne gik fint, men vi havde det svært ved at følge med da vi var tunge i jollen til det lette vejr. Mandag morgen startede vi igen i de ca. 3 s/m og sejlet 3 sejladser. Da vi sejlet ind kom vind op til 8 s/m. Da vi kom ind stod det bare på oprydning og pakning af trailer. Nu gik turen tilbage til Danmark med nogle trætte sejler. Vores trætte far sørget for at vi var i Køge mandag aften ved 22:00 tide. Stævnet var en stor oplevelse og der var styr på det. Vi kan helt klart anbefale dette stævne til andre jollesejlere samt selv deltage i stævnet igen måske allerede næste år. Vi blev nr. 90 ud af 102 joller og anden bedst Danske båd. Men vi skulle desværre have været den bedste danske båd for at være blive udtaget. Martin & Thomas 18

19 Jolle udvalgets årlige Robinson Tur Årets Robinson tur gik sædvanen til de sydligere Himmelstrøg (Feddet Camping). Vores lejrplads var totalt ændret, der var opført en overdækket hytte med siddepladser til alle med bål sted, hvor vi alle kunne være i tilfælde af regnvejr. Herudover er der opført flere sheltere, nye borde og bænke. Efter at havde slugt dette positive indtryk stod den fredag eftermiddag på udpakning af joller, opsætning af telte og indtagelse af den medbragte madpakke (Robinson og Fredag som har levet under kummerlige forhold i mange år valgte at indtage aftensmaden på Robinson Crusoe`s eneste restaurant). Lørdag gik turen til Præstø vejret var fint dog var der ikke så meget vind, en del af de unge ville godt havde haft noget mere vind men sådan er det jo med Hr. Vind. Her stod bespisningen på Fiskefrikadeller fra den lokale fiskehandler samt is fra Netto. Efter hjemvendt sejltur til lejren var der fri leg inden der blev serveret lagkage i anledning af Rasmus fødselsdag, Alle deltog i forberedelsen aftensmaden. Lørdag aften havde Peter Fink arrangeret orienteringsløb på den øde Ø Søndag var vejret også med os formiddagen blev brugt på oprydning af pladsen og pakning af joller hvorefter dem der havde lyst kunne komme på vandet og stå på vandski eller prøve en tur i funtube. Vel mødt til Robinson 2013 Støt ungdomsarbejdet i DIN sejlklub, ved køb af denne stander til båden for KUN 100,- kr. Standeren kan købes på kontoret 19

20 Køb & Salg Sælges: Garmin Kortplotter Bente og Danny Sørensen telefon (opslået på tavlen i klubben). Optimist Joller Sejlklubben tilbyder sejlklare optimistjoller fra Kr. pr. stk. Henvendelse til bestyrelse Racing fald på 28 Mtr. 2 stk. racing 10mm fald hver på 28 m, stor brudstyrke og strækker sig ikke. Faldene sælges for 1000 kr pr styk, hvilket er under ½ nypris. Efter hærværk på min båd er faldene for korte til min båd, derfor sælges de. Henvendelse Torben Vagn Rasmussen telefon Købes: Ønsker i at få noget bragt under køb og salg så skriv til I næste nummer af Prikken kommer Beretning fra DM stævnet for IF og L23 Information fra Brugerråd om Køge Marina Hvilke planer og tanker har Køge kommune for området nord for Jorddepotet herunder Køge Marine? Hvorledes vil det kunne påvirke Køge Sejlklub og sejlerne? Planer for 4 vindmøller på 150 meters højde på ydermolen? Hvad har det for konsekvenser? Høringssvar mod Kystnær Vindmøllepark fra Køge til Brøndby Sejlskolens tur til Skanør Jollestævne på Sorø Sø 20

21 Adresselabel Bestyrelsen: Kontakt til Køge sejlklub Formand: Kresten Nielsen Næstformand: Arne F. Madsen Kasserer: Torben Vagn Rasmussen Medlem: Julius Novac xx Alle i bestyrelsen Udvalg: Kølbåd / Kapsejlads: Henrik H. Hansen Aktivitet: Aksel Krogh Jolle: Peter Malmkjær Surfer: Thomas S. Møller us & Plads Bendt Jensen Sejlerskole Oscar Larsen Johnny Riis Klubmåler Steen Knapp Sekretariat: Kontor/sekretariat: Kresten Nielsen Redaktør: Per Holleufer Webmaster Per Holleufer Kontor / hus Kjøge Sejlklub, Bådhavnen 6, 4600 Køge Sekretariatet yder praktisk assistance til medlemmer og bestyrelse. Hjælp og materialer til bladet modtages stadig med glæde. Klubbladet Prikken udgives af Kjøge sejlklub i ca. 300 eksemplarer. Bladet sendes til alle medlemmer og kan ligeledes læses på klubbens hjemmeside: Ansvarshavende redaktør: Per Holleufer, mail 21

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009 Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub Nr. 4, December 2009 Kapsejladsudvalg 4 Sejlerskole 7 Aktivitetsudvalg 7 Jolleudvalg 8 Surfudvalg 8 Protest mod redaktøren.. 9 Redaktørens bortforklaring.. 10 Nyt

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Indbydelse til reception..!

Indbydelse til reception..! Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 3, september 2009 Indbydelse til reception..! Klubben fylder klubben 50 år i år, og vi afholder reception i klublokalerne. Ved receptionen byder vi på lidt lækkert

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub. DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn

NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub. DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn H O R S E N S S E J L K L U B NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn H O R S E N S S E J K L U B Skumsprøjt fra formanden 5

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

35. årgang nr. 3 - juni 2013 www.nivaabaadelaug.dk

35. årgang nr. 3 - juni 2013 www.nivaabaadelaug.dk 35. årgang nr. 3 - juni 2013 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Dragør Sejlklub var vært for International Ballad Cup 2004 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding eller

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere