ELEVHÅNDBOGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014"

Transkript

1 ELEVHÅNDBOGEN Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1

2 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar, således at alle kan føle sig godt tilpas og arbejde hensigtsmæssigt sammen. Besiddelse af, salg af eller brug af euforiserende stoffer, alkohol eller våben på skolens område medfører øjeblikkelig bortvisning. Involvering i slagsmål, vold, truende adfærd (f.eks. trusler via mail, sms eller direkte) overfor elever eller ansatte på skolen medfører øjeblikkelig bortvisning. Overtrædelse af ordensreglerne Hvis du overtræder en regel, kan skolen iværksætte sanktioner jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/12/2006 og Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 171 af 02/03/2011 Administrationskontoret Skolens administrationskontor har åbent mandag til torsdag kl , fredag På kontoret møder du Ruth Engell Holm Sekretær for HHX Anja Joensen Sekretær for HG Skolens adresse er: Tietgen Nyborg Ringvej Nyborg Hanne Dam Nielsen Kursussekretær 2

3 Aktiviteter skole og kursuscenter I det kommende skoleår er der: 2 klasser på hg 1. år 1 klasse på hg 2. år 1 klasse på hg for voksne 1 klasse på hhx 1. år 2 klasser på hhx 2. år 2 klasse på hhx 3. år Derudover afvikles der brobygningsforløb samt præsentationskurser for folkeskoleelever. I vores kursuscenter Tietgen KompetenceCenter kommer voksne kursister udefra til kurser af kortere og længere varighed. Ansvar for egen læring Selv den bedst tilrettelagte undervisning har ikke mange chancer for at lykkes, hvis ikke du aktivt tager del i den. Vær bevidst om, at du har et medansvar for undervisningens gennemførelse. Kun gennem en aktiv indsats er det muligt at lære. B Bibliotek Skolen har et lille håndbogsbibliotek i kælderen (henvend dig på kontoret først). På biblioteket kan du bl.a. finde tidsskrifter, fagbøger, statistiske opslagsværker m.v. Bibliotekarer: Anja Joensen og Ruth Engell Holm Brobygning og præsentationskurser Mange folkeskoleelever er i tvivl om, hvilken uddannelse, de skal gå i gang med efter folkeskolen - det husker du måske også selv?! Derfor tilbyder vi og andre uddannelsesinstitutioner, at folkeskoleelever kan komme på skolen og danne sig et indtryk af, hvad det vil sige at gå på en handelsskole. 3

4 Bygningen Bygningens normale åbningstid: Mandag-fredag kl De anførte lukketider skal respekteres. Undtagelser er aftenarrangementer som forældremøder, fester o.l. Bøger Skolen stiller gratis lærebøger til din rådighed. Du skal dog påregne en egenbetaling for arbejdshæfter. Det er dine faglærere, der har udvalgt de titler, du skal bruge i undervisningen. Bøger er dyre, og derfor beder vi dig om at passe godt på dine lærebøger. Hvis en bog bortkommer, må du selv anskaffe en ny for egen regning. Det er derfor meget vigtigt, at du skriver navn og klasse i alle dine bøger. C Cykelparkering Cykler parkeres i skolens cykelstativer. Parkering af cykler sker på eget ansvar - så husk derfor at låse din cykel forsvarligt. Skolen har ingen forsikring der dækker tyveri eller hærværk. D Den professionelle elev Din uddannelse på Tietgen Nyborg betragter vi som en kontrakt mellem to professionelle parter. Den professionelle elev: møder stabilt og præcist møder velforberedt og overholder aftaler medvirker til at skabe arbejdsro medvirker til et godt arbejdsklima - ved at lytte for at forstå og respektere forskelligheder - ved at bidrage til løsninger af evt. samarbejdsproblemer 4

5 bidrager aktivt og positivt i gruppearbejder deltager aktivt med relevante spørgsmål anvender de lærte metoder giver ikke op for faglige problemer, men prøver selv at finde løsninger, før hjælp tilkaldes. E EDB på skolen På alle pc ere er der fri adgang til Internettet. Skolens systemadministrator sørger for at holde edb-udstyret kørende. Ved tekniske problemer kan du hente assistance hos systemadministratoren. I visse tilfælde må du påregne en vis ventetid, før dit problem løses, idet systemadministratoren kan være optaget af andre gøremål. Et godt edb-udstyr er i dag en helt nødvendig ting for at du kan gennemføre din uddannelse, og derfor er det også vigtigt, at det udstyr, der stilles til rådighed, kun benyttes i forbindelse med din forberedelse til/i timerne og opgaveløsninger. Dette betyder, at opsætningen af edb-udstyret/programmellet absolut ikke må ændres. Dermed har vi større mulighed for at holde systemet kørende med færrest mulige afbrydelser til fordel for både dig og dine klassekammerater. Overtrædelse af skolens edb-reglement kan medføre bortvisning. Edb-husreglement På Tietgen Nyborg findes der pc er forskellige steder. I lokale 7 står der 32 pc er, som bruges til undervisning. Der vil i frikvartererne være låst til lokalet. I grotten står der 2 pc er og 2 printere. Disse er til fri afbenyttelse, fra skolen åbner om morgenen til den lukker kl Der er også en pc i hvert klasselokale. Den er beregnet til underviseren, og til elevfremlæggelse. Mad og drikkevarer må ikke indtages ved skolens pc er. Der gøres opmærksomt på, at man skal vige pladsen for en, der skal bruge pc en i undervisningsøjemed. Det vil sige, at pc en må ikke på nogen måde låses. Findes en pc forladt og denne er låst, kan den blive låst op, med risiko for tab af det, der er blevet indtastet. Der må ikke downloades programmer/spil, der skal installeres på maskinen er ulovligt at downloade musik og film samt andet med ophavsret/copyright. På skolen findes der et trådløst netværk. Skolen yder generelt ikke support på dit eget udstyr. 5

6 Der må under ingen omstændigheder tilsluttes eget udstyr til skolen netværk. It-udstyr skal behandles med omtanke og afleveres i den stand, du selv ønsker at forefinde det i. Opdager du fejl/mangler ved IT-faciliteterne beder vi dig om at meddele det til kontoret eller itafdelingen. Systemadministrator på skolen: Bjarne Floridon Pedersen. Bjarne har kontor på kontorgangen. Elevers brug af bærbare computere i undervisningen Vi går ind for løbende fornyelse af undervisningen, og det indbefatter også brug af moderne IT-teknologi. Vi forventer, at vore elever i fremtiden i stigende grad vil medbringe/anvende egen bærbar PC i undervisningen, og det ser vi jf. ovenfor som noget positivt og helt naturligt. MEN, vi har på skolen visse regler for elevers anvendelse af egen bærbar PC i undervisningen: Den skal kun bruges til seriøse formål, dvs. det, der naturligt har med undervisningen at gøre. Opkobling på spil, hjemmesider og o.l. er strengt forbudt i timerne. Hvis en elev bliver taget i gentagen brug af egen PC i timerne til useriøse og undervisningen uvedkommende formål og ikke følger mundtlige/skriftlige advarsler vil det medføre en karantæneperiode, som praktisk betyder, at du i 2 uger ikke må medbringe egen Pc er i undervisningen. Eksamen Indstilling til eksamen forudsætter, at du har deltaget i undervisningen og har afleveret de stillede skriftlige opgaver i et omfang, som din faglærer kan godkende. I en del fag er der desuden krav om udarbejdelse af et projekt eller en synopsis til eksamen. Er et sådant eksamensprojekt eller en synopsis ikke afleveret til tiden, vil du ikke blive indstillet til eksamen. Forud for eksamen vil hver årgang/uddannelse få en mundtlig orientering samt få udleveret en eksamensavis, der detaljeret beskriver skolens gældende eksamensreglement. Til skriftlig eksamen vil der være mulighed for at benytte skolens pc ere til opgaveløsningen i en del fag. Det forudsætter, at du har accepteret skolens regelsæt. Orientering herom får du medio april. Elever, der skal til eksamen på særlige vilkår (fuldt pensum, eksamen i alle fag) må påregne, at der kan forekomme mere end 1 eksamen pr. dag (se studiereglement). Elevplan Elevplan er skolens informationsplatform. Når du logger dig på, har du adgang til dit skema, og du kan se hvad din lærer har givet dig for i lektier til de enkelte lektioner. Du kan se hvor meget fravær, du har haft, hvilke karakterer du har fået i løbet af din skolegang og andre relevante informationer. 6

7 Du vil også skulle sende dine skriftlige afleveringer via ELEVPLAN, da den så vil blive scannet for plagiat, og du og læreren vil kunne holde rede på, hvad du har afleveret, og hvad du mangler at aflevere. Vi beder dig om at tilføje din nye mailadresse i ELEVPLAN under Opsætning brugerindstillinger. Din -adresse er dit brugernavn altså f.eks. Her kan du også rette dit mobiltlf.nr. Hvis skolen sender en mail til dig, vil det blive på denne mailadresse, som du åbner i OUTLOOK. Vi kan også finde på at sende en SMS og det bliver på det nummer, der er noteret i ELEVPLAN. Elevrådet Elevrådet er elevernes officielle repræsentation overfor skolens ledelse. Skolens elevråd består af en repræsentant fra hver klasse. Elevrådet vælges i starten af skoleåret for resten af skoleåret. Iblandt disse, som udgør elevrådet, vælges en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Elevrådet afholder jævnligt møder, hvor forskellige aktiviteter og tiltag planlægges. Det er også her, at nye ideer tages op til overvejelse. Elevrådet er aktivt involveret i skolens afholdelse af sociale og kulturelle aktiviteter. I løbet af skoleåret er der endvidere tradition for, at elevrådet sammen med nogle lærere arrangerer sports- og aktivitetsdage. Lærerrepræsentant i elevrådet: Erik Rasmussen. Erhvervslivet Som erhvervsskole har Tietgen Nyborg tæt kontakt med arbejdsmarkedet uden for skolen. Flertallet af medlemmerne i skolens bestyrelse er repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. I undervisningen lægges der vægt på, at undervisningen i vidt omfang er åben i forhold til erhvervslivet. Foredragsholdere, gæstelærere, virksomhedsbesøg o. lign. er således en naturlig del af aktiviteterne på skolen. Som elev er det også dit ansvar at inddrage erhvervslivet i den daglige undervisning. Du kan selv bidrage med erfaringer fra f.eks. et fritidsjob, en artikel du har læst eller gennem en snak med dine forældre måske kan du arrangere et virksomhedsbesøg på dine forældres arbejdsplads? 7

8 Evaluering Evalueringskulturen på Tietgen Nyborg har til formål at fremme læringen og læreprocessen, så du og dine kammerater får bedst muligt udbytte af undervisningen. Det er vigtigt at have for øje, at såvel lærere som elever er ansvarlige for processen. Det er lærernes faglige og pædagogiske ansvar at skabe de bedste muligheder for, at eleverne fagligt og personligt kan lære noget, men du er ansvarlig for, at indlæringen faktisk sker. I begyndelsen af et forløb drøfter lærere og elever, hvordan de bedste muligheder for læring skabes, og der aftales hvad skal vi nå? hvordan vil vi arbejde hvilken indsats skal lærer og elever yde? Ved afslutningen af et større tema/forløb har lærer og elever en samtale om forløbet af undervisningsog læreprocessen, hvor det drøftes: hvad har vi nået? hvordan har lærerens tilrettelæggelse af undervisningen påvirket elevernes udbytte og motivation? hvad skal henholdsvis fastholdes og ændres i det videre forløb? hvorledes har elevernes indsat påvirket: eget udbytte af undervisningen? kammeraternes muligheder for at lære? lærernes muligheder for at undervise? Udvikling af dine personlige kompetencer har en central plads i alle skolens udd. og indgår som en vigtig del af evalueringen. Undervisningen tilrettelægges så personlige kvalifikationer som f.eks.: ansvarlighed samarbejdsevne selvstændighed initiativ præcision koncentration fremmes og udvikles. Igennem hele skoleforløbet afholdes udviklingssamtaler med hver enkelt elev, hvor personlig udvikling, arbejds- og studievaner samt trivsel på skolen drøftes, og der stilles mål op for, hvad der skal arbejdes hen imod i den kommende tid. 8

9 F Ferieplan Efterårsferie uge 42, oktober 2013 Juleferie 23. december januar 2014 Vinterferie uge 8, februar 2014 Påskeferie 14. april 21. april 2014 St. Bededag fredag den 16. maj 2014 Kr. Himmelfart torsdag den 29. og fredag den 30. maj 2014 Grundlovsdag mandag den 5. juni 2014 Pinseferie mandag den 9. juni 2014 NB: Skoleåret slutter for alle årgange fredag den 27. juni Dimission med udlevering af eksamensbevis m.v. er fredag den 27. juni Der kan altså først planlægges ferie m.v. efter denne dato! Fravær Det er dit eget ansvar at holde styr på dit fravær og årsagerne hertil, på skolens administrationskontor kan du få udleveret er grøn fraværsoversigt, som du altid skal have på dig. Se endvidere punktet STUDIEREGLEMENT. G Glemte sager Effekter, der efterlades i klasselokaler eller opholdsrum efter skoletid, afleveres til pedellen eller kontoret. Skolebøger, notater m.v. må ikke efterlades i klasselokalet. J Job efter skoletid Vi er godt klar over, at det nok mere er regelen end undtagelsen, at unge har en eller form for fritidsarbejde. Det blander vi os som sådan ikke i, men vi forventer, at fritidsjobbet tilpasses skolearbejdet - og ikke omvendt! 9

10 Sørg for at få en rimelig balance i din hverdag! K Kantinen Kantinen bestyres af Pia Kørner Jensen. Kantinen har åbent mandag torsdag fra kl , fredag kl Kantinen sælger normale kantinevarer samt lune retter, salat, smørebrød, sandwiches m.v. For at sikre en smidig afvikling af evt. kø, bedes du have rede penge eller Dankort parat ved kassen. Som det også fremgår af skolens ordensreglement fungerer kantinen ved selvafrydning, hvilket vil sige, at hver enkelt kantinebruger har pligt til at rydde op efter sig og anbringe brugt service, bestik, kopper og glas på afrydningsvognene. Hjælp os med at passe på tingene og holde skolen pæn og ryddelig, så det er et rart sted at komme også lige efter en spisepause! Klager Hvor så mange mennesker er sammen og med det høje aktivitetsniveau, vi har på skolen, kan det ikke undgås, at man ind imellem befinder sig i en situation, som man opfatter som uretfærdig. Inden du går videre med en eventuel klage, så overvej lige situationen - der er som regel mindst to parter involveret - heraf er du den ene. En klage skal være begrundet og afgives skriftligt til rektor. Reglerne omkring klager i forbindelse med eksamen fremgår af eksamensaviserne, der udleveres til dig inden eksamens start. Karakterer En form for evaluering af dine præstationer er afgivelse af karakterer. I løbet af skoleåret vil du løbende få bedømmelser af din indsats fra dine faglærere - enten i form af en kommentar eller/og en karakter. Karaktergivningen sker efter 7-trins-skalaen. 10

11 Kontaktlærer HG Der er udpeget en række kontaktlærere for de enkelte hg-klasser. Kontaktlærerens arbejdsværktøjer er klassesamtale og individuel samtale. Kontaktlærerens vigtigste opgave er at sikre en tæt og personlig kontakt til den enkelte elev samt hele tiden at have en finger på pulsen med klassens generelle trivsel. Ta fat i din kontaktlærer, hvis du har problemer af faglig eller personlig karakter, særlige forhold, du vil indvie skolen i, m.v. Kontaktlæreren administrerer elevplan. L Ledelse Rektor Gitte Bargholt. Legater TietgenSkolens jubilæumslegat: Legatet har ifølge fundatsen til formål at skabe mulighed for, at elever fra TietgenSkolen og herunder elever fra Tietgen Nyborg, kan deltage i videre uddannelse på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet. Læge Frk. Else Mogensens Fond: Legatet gives til Særligt kvalificerede, flittige og begavede unge under heltidsuddannelse ved handel, håndværk og industri samt til studerende inden for læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Syddansk Universitet. Herudover vil der i løbet af studieårene blive opslået legater, som kan søges i henhold til fundatser. I øvrigt henvises til Legathåndbogen, som kan lånes hos studievejlederen. Lektiecafé Lektiecafé er et tilbud om undervisning udover den normale, skemalagte undervisningstid. Lektiecaféen er primært møntet på elever, der føler, at de har vanskeligheder i et eller flere fag, f.eks. et sprogfag, og har behov for intensiv undervisning i en mindre elevkreds. 11

12 Deltagelse i lektiecafé sker efter aftale med en faglærer/kontaktlærer/mentor/studievejlederen. Bemærk, at vi forventer, at alle deltagere i lektiecafé tager tilbuddet og ordningen alvorligt, hvilket indebærer overholdelse af tider, aftaler, stabilt fremmøde m.v. Lærere NAVN raal Albrektsen, Rasmus amoa Andersen, Anni Møller jabe Bendtsen, Jack lena Bækholm, Lena grca Carter, Greg kacl Clausen, Karl Erik mfpe Fjeldsted, Michael ligr Greve, Lisbeth nhal Halmø, Niels stja Jacobsen, Stine G. annj Jepsen, Anne Birgitte liki Kildelund, Lise Dixon inku Kuhlmann-Jørgensen, Ina amor Morgen, Annette Bech bemp Munch-Pedersen, Bente nith Thingvad, Niels E. meth Thomsen, Merete jatr Tronegård-Madsen, Jan Lærerværelset Lærere har - ligesom elever - behov for et fristed. Lærernes fristed er lærerværelset. Hvis du skal i kontakt med en lærer, og det haster meget, så bank på døren til lærerværelset og spørg efter den pågældende lærer. Du kan aflevere opgaver og lignende til en lærer i dueslaget uden for døren til lærerværelset. 12

13 M Mad- og drikkevarer Madvarer må ikke indtages i klasselokalerne, men skal foregå i kantineområdet. Se i øvrigt punktet Kantinen vedr. oprydning m.v. Medindflydelse Husk at bruge din medindflydelse på bl.a. undervisningens tilrettelæggelse. Deltag aktivt i undervisningen og giv din mening til kende. Husk også at kanalisere dine gode ideer m.v. frem til skolen. Det gør du bl.a. ved at inspirere og deltage i elevrådsarbejdet. Mentorer - hhx Der er udpeget en række mentorer for de enkelte hhx-klasser. Mentorens arbejdsværktøjer er klassesamtale og individuel samtale. Mentorens vigtigste opgave er at sikre en tæt og personlig kontakt til den enkelte elev samt hele tiden at have en finger på pulsen med klassens generelle trivsel. Ta fat i din klassementor, hvis der er problemer af faglig og social karakter, særlige forhold, du vil indvie skolen i, m.v. Mobiltelefoner Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. Mødepligt Se punktet STUDIEREGLEMENT! 13

14 N Notatteknik Sørg for at opøve en god rutine med hensyn til notater. Til forberedelsen i alle mundtlige fag til eksamen må du medbringe egne notater - så hvorfor ikke starte med at opbygge et systematisk notatsystem allerede nu?! Nødhjælpskasse Kommer du til skade, så henvend dig på kontoret, hvor der forefindes en nødhjælpskasse. O Opslagstavler Der forefindes flere opslagstavler på skolen. Tv-skærmen ved hovedindgangen benyttes også til meddelelser. Ved lokale 9/10 findes elevrådets tavle, og i vindfanget findes en opslagstavle, som kan bruges til at offentliggøre alle mulige arrangementer uden for huset. Ordensregler 1. Du møder til tiden og går ikke før skoledagen er slut. 2. Toiletbesøg og rygning foregår i frikvartererne 3. Du er behjælpelig med at holde bygningerne pæne og rene. 4. Du overholder reglen om selvafrydning i kantinen. Service må ikke tages med ud af kantinen. 5. Der er totalt rygeforbud på skolens grund. 6. Madvarer må ikke indtages i klasselokalerne. Brug derfor altid kantineområdet. 7. Udvis almindeligt hensyn over for mennesker, inventar og bygninger. 8. Du bør aldrig efterlade penge eller værdigenstande i klassen. Du skal vide, at skolen ikke påtager sig noget ansvar i den forbindelse. 10. Skolens edb-udstyr står til rådighed for dig. Se punktet EDB-husreglement. 11. Lærerne disponerer over det lokale de skal undervise i. 14

15 P Parkering Dette punkt er særligt møntet på elever, der kommer til skolen i bil. Venligst respektér det P-område lige foran hovedbygningen, der er forbeholdt personalet. Ligeledes respektér P-området nede ved jobcentret. Begge områder er markeret med tydelig skiltning. Vi henstiller endvidere kraftigt, at vore bilkørende elever ikke parkerer i rundkørslen. TAK! Post til elever I forbindelse med projekter kan det være nødvendigt, at du og dine kammerater beder om at få sendt materiale o. lign. til skolen. Sørg for at disse forsendelser er tydeligt mærket med dit navn og klasse! Post til elever bliver datostemplet. Post, der ikke er afhentet efter en måned fra modtagelsen, vil blive smidt ud. Du er selv ansvarlig for at tjekke postmappen på kontoret. Praktik i udlandet PIU Næsten hvert år er der elever fra Tietgen Nyborg, der efter afsluttet hhx tager et års praktikuddannelse i Tyskland og England. Efter dette praktikophold kan uddannelsen færdiggøres i Danmark i en virksomhed inden for samme branche. Du kan også bruge praktikopholdet som baggrund for videre studier. Nøgleordene ved praktikophold i udlandet er praktikuddannelse efter danske normer sprogfærdighed international kompetence personlig udvikling I starten af skoleåret afholdes et informationsmøde for interesserede elever på HH3 og HG2. I studievejledningen kan du få en brochure, der beskriver praktik i Tyskland og England. Projekter I løbet af din uddannelse på handelsskolen skal du udarbejde en del større opgaver/projekter. 15

16 Når en projektperiode starter, får du af din faglærer udleveret materiale, der bl.a. indeholder: beskrivelse af opgaven (hvad skal du) varighed og afleveringstidspunkt opgavens omfang (krævet antal sider) evt. krav til layout konsekvens af opgave, der ikke kan godkendes, f.eks. på grund af manglende omfang konsekvens af for sent afleveret opgave eller ikke afleveret opgave Hvis du ikke rettidigt afleverer et projekt, der danner grundlag for mundtlig eksamen/årsprøve, får det den konsekvens, at du ikke kan indstilles til den pågældende eksamen/årsprøve. Du kan først indstilles til ny eksamen ved næste ordinære eksamenstermin altså 1 år senere. Hvis der konstateres snyd i forbindelse med projektet/opgaven, eller hvis du afleverer en helt uantagelig opgave, underrettes uddannelseslederen af faglæreren. Uddannelseslederen kan afgøre, at du ikke indstilles til eksamen. For de fleste projekter gælder det, at du kan vælge at løse dem individuelt eller i en gruppe. Vælger du at arbejde i en gruppe, skal du bidrage aktivt til opgavens løsning. Gruppemedlemmer kan i specielle tilfælde og efter henvendelse til faglæreren udelukke et meget passivt gruppemedlem, som derefter må løse opgaven alene og aflevere til tiden. I tilfælde af sygdom under udarbejdelse af opgaven med forsinket aflevering til følge, kræves der lægeattest. Den forlængede frist aftales med faglærer og afdelingschef. R Rengøring I henhold til en opmåling af bygningerne, er der afsat begrænset tid til rengøring af klasselokaler, opholdsarealer og toiletter. Derfor forventes det, at du rydder op efter dig brug papirkurve og affaldsspande! Hvis det skønnes, at der ikke er foretaget den nødvendige oprydning i et klasselokale ved skoledagens afslutning, vil der ikke blive gjort rent. Lektionstider 1. lektion: kl Frikvarter: kl lektion: kl Spisefrikvarter: kl

17 3. lektion: kl Frikvarter: kl lektion: kl Ovenstående er de vejledende officielle undervisningsmoduler. Læreren har ret til at ændre undervisningsmodulet med tilhørende frikvarter. Rygning Der er totalt rygeforbud på skolen, dvs. i skolens bygninger og udenoms arealer. S Skema Her på Tietgen Nyborg kører vi med skemaskift 4 gange til efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Nogle gange bibeholder HH erne deres skema i hele perioden fra jul til sidste skoledag. Du vil hele tiden kunne se dit skema i ELEVPLAN. Det kan ikke undgås, at der undervejs i et skoleår sker skemaændringer. Grunde hertil kan bl.a. være lærerskift og ændring af lektionstal for nogle fag. Skolebetjente På afdelingen har vi én skolebetjent: Martin Tyllesen. Skriftligt afleveringsarbejde opgaver i fagene, projekter, synopsis m.v. Du har pligt til at udføre alt arbejde, herunder hjemmearbejde, som lærerne pålægger dig i uddannelsen. Ved skriftlige opgaver og projekter, hvor læreren eller administrationen har fastsat en afleveringsfrist, skal fristen altid overholdes. Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for at indstille sig til eksamen i det pågældende fag, vil en for sent aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. Også afleveringer af opgaver, som er direkte afskrift eller download fra Nettet, kan medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. På kontoret er placeret en mappe for: Oplysninger om elevers fravær Notat om telefonopringninger vedr. sygdom m.m. 17

18 Advarsler om større fravær Breve om manglende afleveringer af skriftligt arbejde Studiekort I forbindelse med elevfotografering fremstilles, der studiekort til alle elever på skolen. Opgaven løses og varetages af Odense Skolefoto. Fotografering vil i skoleåret foregå mandag den 2. september 2013 i auditoriet. Tidsplan herfor vil fremgå af opslagstavler m.v. Studiereglement Mødepligt Du har mødepligt til al undervisning. Dvs. at du skal være til stede i det undervisningslokale, som dit skema viser. Det er din pligt at kende dit skema. Undervisningen foregår altid i dit klasselokale, hvis ikke andet er oplyst. Hvis undervisningen midlertidigt finder sted andetsteds, har du mødepligt efter din lærers eller administrationens anvisning. Skolen fører kontrol med dit fremmøde via skolens protokolsystem. Alt fravær registreres i Elevplan. Har du ikke mulighed for dette, bedes du ringe til skolens administrationskontor og meddele dit fravær. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, er det din pligt at informere administrationskontoret herom. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. Undtagelser herfra er Møde på session Møde i retten (vidneforklaring) Samtaler angående praktikpladssøgning Deltagelse i elevrådsmøder Deltagelse i YE-aktiviteter uden for skolen I ovennævnte fem tilfælde vil dit fravær blive slettet når du foreviser dokumentation på administrationskontoret. Sygdom Er du alvorligt syg, således at det er umuligt for dig at møde til undervisningen, er det din pligt at fremskaffe og aflevere en lægeerklæring til skolen for egen regning som dokumentation for sygdomsforløbet. Først når en elev afleverer en lægeerklæring, kan skolen medtage denne i den samlede bedømmelse af en elevs sygefravær. Du skal selv holde regnskab med dit fravær. Du skal derfor registrere evt. fravær på en fraværsblanket som du får udleveret på skolens administrationskontor. - "De grønne fraværssedler". Afleveringsarbejde Du har pligt til at udføre alt arbejde, som lærerne pålægger dig i undervisningstiden og som hjemmearbejde. Dine lærere fører kontrol med antallet af afleverede opgaver. Ved skriftlige opgaver og pro- 18

19 jekter, hvor læreren eller administrationen har fastlagt en afleveringsfrist, skal fristen altid overholdes. Sker dette ikke betragter skolen det som en overtrædelse af reglerne, og læreren har ikke pligt til at rette din opgave. Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for at blive indstillet til eksamen i bestemte fag, vil for sen aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. Er du elev på handelsgymnasiet gælder følgende om afleveringsarbejde. Faglæreren indberetter manglende afleveringer 1. november, 1. marts og 1. maj. Elever der mangler at aflevere skriftlige opgaver efter disse datoer vil blive indkaldt på en bestemt dato efter hver indberetningsdato, hvor den manglende opgave/opgaver skrives. Opgaverne vil blive rettet og kommenteret af faglæreren men ikke nødvendigvis ikke blive bedømt. Studieaktivitet Det er den enkelte faglærer, der tager en snak med dig ved uacceptabel studieaktivitet (fremmøde og afleveringsarbejde samt deltagelse i undervisning) i faget. Kontaktlærer/mentor er særlig opmærksom på manglende studieaktivitet og tager en snak med dig herom. Ved personlige problemer (omstændigheder der ikke er forbigående) som kontaktlærer/mentor får kendskab til henvises til studievejleder, og der gives besked til studievejleder. Ved manglende studieaktivitet, herunder uacceptabelt højt fravær, får du en skriftlig advarsel med en opfordring til at tale med studievejlederen. For SU-modtagere varsles en evt. standsning af SUstøtten. Ved fortsat uacceptabel studieaktivitet, får du endnu en skriftlig advarsel og indkaldes til samtale med skolens afdelingsleder. Har du stadig ikke fået styr på din studieaktivitet vil en eller flere af nedenstående sanktioner blive taget i brug: Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage, der registreres som fravær. Din SU standses såfremt du er SU-modtager. Du sættes på kontrakt, hvor du forpligter dig på at følge undervisningen 100 % fremover. Bryder du kontrakten, vil dette normalt fører til bortvisning fra skolen Er du elev på handelsgymnasiet kan du henvises til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende skoleår. Du kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøven aflægges det efterfølgende skoleår, hvis du oprykkes. For elever, som ikke er fyldt 18 år, vil skriftlig korrespondance vedrørende fravær blive sendt til forældrene. Afdelingschefen vil kun i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte procedure. Se desuden afsnittet Studiereglement. Oprykning for elever på handelsgymnasiet Du har krav på at blive oprykket til næste klassetrin, hvis du har et gennemsnit på mindst 02 (bestået). Er dit gennemsnit mindre end 02, kan skolen nægte at oprykke dig til næste klassetrin. Er du nægtet oprykning, kan du efter skolens tilladelse gå det pågældende klassetrin om én gang. Studieture I løbet af din uddannelse på skolen vil der være forskellige studieture. Vi lægger meget vægt på, at undervisningen på skolen varieres med bl.a. spændende, studierelevante aktiviteter ude af huset. 19

20 Studieturen til udlandet på hg uddannelsens 2. år og hhx-uddannelsens 3. år aftales mellem elever og lærere. Studieturene til udlandet er 100 % elevfinansieret. I forbindelse med studieture skriver eleven under på en kontrakt, hvori eleven accepterer at overtrædelse af studierejsereglementet medfører øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning. Udover studieture for hele klassen udbyder vi forskellige tilbud inden for forlagt undervisning i udlandet (frivilligt, elevfinansieret). Studievejledning Skolens studievejleder hedder: Michael Fjeldsted Studievejlederens opgave er at give både individuel og kollektiv vejledning om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af din handelsskole-uddannelse. Du vil få kontakt med studievejlederen gennem hele uddannelsen, idet han løbende orienterer om de valgmuligheder, der er indbygget i dit uddannelsesforløb. Studievejlederen er lærer på skolen og specielt uddannet til at vejlede og rådgive uddannelsessøgende. Alle studievejledere har tavshedspligt, så det du fortæller din studievejleder, går kun videre til andre, hvis du selv ønsker det. Studievejlederen kommer rundt i klasserne ved skoleårets begyndelse og fortæller mere deltaljeret om vejledningen. Du er naturligvis også altid velkommen til selv at kontakte studievejlederen. Studievalg på Tietgen Nyborg Studievalg Fyn En HHX giver adgang til alle videregående uddannelser i Danmark, og der er temmelig mange at vælge imellem. Min opgave er at hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder. Mit navn er Thomas, og jeg er din vejleder fra Studievalg Fyn. Jeg kommer jævnligt på Tietgen Nyborg, når jeg afholder arrangementer med fokus på videregående uddannelse og erhverv, og når jeg har individuel vejledning på skolen. Du kan stille mig konkrete spørgsmål, som: Hvor lang tid tager det at blive statsautoriseret revisor? Hvor kan jeg læse kommunikation? Hvad er en administrationsøkonom? Hvis du tilhører det flertal, der ikke aner, hvad de vil bagefter, kan jeg også hjælpe dig med inspiration. Du kan tale med mig i den individuelle vejledning på skolen, og du er velkommen i centret midt i Odense. 20

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc.

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc. PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM 2016-17 Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens adresse, telefon m.v... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret november 2016 Opdateret november 2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere