ELEVHÅNDBOGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014"

Transkript

1 ELEVHÅNDBOGEN Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1

2 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar, således at alle kan føle sig godt tilpas og arbejde hensigtsmæssigt sammen. Besiddelse af, salg af eller brug af euforiserende stoffer, alkohol eller våben på skolens område medfører øjeblikkelig bortvisning. Involvering i slagsmål, vold, truende adfærd (f.eks. trusler via mail, sms eller direkte) overfor elever eller ansatte på skolen medfører øjeblikkelig bortvisning. Overtrædelse af ordensreglerne Hvis du overtræder en regel, kan skolen iværksætte sanktioner jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/12/2006 og Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 171 af 02/03/2011 Administrationskontoret Skolens administrationskontor har åbent mandag til torsdag kl , fredag På kontoret møder du Ruth Engell Holm Sekretær for HHX Anja Joensen Sekretær for HG Skolens adresse er: Tietgen Nyborg Ringvej Nyborg Hanne Dam Nielsen Kursussekretær 2

3 Aktiviteter skole og kursuscenter I det kommende skoleår er der: 2 klasser på hg 1. år 1 klasse på hg 2. år 1 klasse på hg for voksne 1 klasse på hhx 1. år 2 klasser på hhx 2. år 2 klasse på hhx 3. år Derudover afvikles der brobygningsforløb samt præsentationskurser for folkeskoleelever. I vores kursuscenter Tietgen KompetenceCenter kommer voksne kursister udefra til kurser af kortere og længere varighed. Ansvar for egen læring Selv den bedst tilrettelagte undervisning har ikke mange chancer for at lykkes, hvis ikke du aktivt tager del i den. Vær bevidst om, at du har et medansvar for undervisningens gennemførelse. Kun gennem en aktiv indsats er det muligt at lære. B Bibliotek Skolen har et lille håndbogsbibliotek i kælderen (henvend dig på kontoret først). På biblioteket kan du bl.a. finde tidsskrifter, fagbøger, statistiske opslagsværker m.v. Bibliotekarer: Anja Joensen og Ruth Engell Holm Brobygning og præsentationskurser Mange folkeskoleelever er i tvivl om, hvilken uddannelse, de skal gå i gang med efter folkeskolen - det husker du måske også selv?! Derfor tilbyder vi og andre uddannelsesinstitutioner, at folkeskoleelever kan komme på skolen og danne sig et indtryk af, hvad det vil sige at gå på en handelsskole. 3

4 Bygningen Bygningens normale åbningstid: Mandag-fredag kl De anførte lukketider skal respekteres. Undtagelser er aftenarrangementer som forældremøder, fester o.l. Bøger Skolen stiller gratis lærebøger til din rådighed. Du skal dog påregne en egenbetaling for arbejdshæfter. Det er dine faglærere, der har udvalgt de titler, du skal bruge i undervisningen. Bøger er dyre, og derfor beder vi dig om at passe godt på dine lærebøger. Hvis en bog bortkommer, må du selv anskaffe en ny for egen regning. Det er derfor meget vigtigt, at du skriver navn og klasse i alle dine bøger. C Cykelparkering Cykler parkeres i skolens cykelstativer. Parkering af cykler sker på eget ansvar - så husk derfor at låse din cykel forsvarligt. Skolen har ingen forsikring der dækker tyveri eller hærværk. D Den professionelle elev Din uddannelse på Tietgen Nyborg betragter vi som en kontrakt mellem to professionelle parter. Den professionelle elev: møder stabilt og præcist møder velforberedt og overholder aftaler medvirker til at skabe arbejdsro medvirker til et godt arbejdsklima - ved at lytte for at forstå og respektere forskelligheder - ved at bidrage til løsninger af evt. samarbejdsproblemer 4

5 bidrager aktivt og positivt i gruppearbejder deltager aktivt med relevante spørgsmål anvender de lærte metoder giver ikke op for faglige problemer, men prøver selv at finde løsninger, før hjælp tilkaldes. E EDB på skolen På alle pc ere er der fri adgang til Internettet. Skolens systemadministrator sørger for at holde edb-udstyret kørende. Ved tekniske problemer kan du hente assistance hos systemadministratoren. I visse tilfælde må du påregne en vis ventetid, før dit problem løses, idet systemadministratoren kan være optaget af andre gøremål. Et godt edb-udstyr er i dag en helt nødvendig ting for at du kan gennemføre din uddannelse, og derfor er det også vigtigt, at det udstyr, der stilles til rådighed, kun benyttes i forbindelse med din forberedelse til/i timerne og opgaveløsninger. Dette betyder, at opsætningen af edb-udstyret/programmellet absolut ikke må ændres. Dermed har vi større mulighed for at holde systemet kørende med færrest mulige afbrydelser til fordel for både dig og dine klassekammerater. Overtrædelse af skolens edb-reglement kan medføre bortvisning. Edb-husreglement På Tietgen Nyborg findes der pc er forskellige steder. I lokale 7 står der 32 pc er, som bruges til undervisning. Der vil i frikvartererne være låst til lokalet. I grotten står der 2 pc er og 2 printere. Disse er til fri afbenyttelse, fra skolen åbner om morgenen til den lukker kl Der er også en pc i hvert klasselokale. Den er beregnet til underviseren, og til elevfremlæggelse. Mad og drikkevarer må ikke indtages ved skolens pc er. Der gøres opmærksomt på, at man skal vige pladsen for en, der skal bruge pc en i undervisningsøjemed. Det vil sige, at pc en må ikke på nogen måde låses. Findes en pc forladt og denne er låst, kan den blive låst op, med risiko for tab af det, der er blevet indtastet. Der må ikke downloades programmer/spil, der skal installeres på maskinen er ulovligt at downloade musik og film samt andet med ophavsret/copyright. På skolen findes der et trådløst netværk. Skolen yder generelt ikke support på dit eget udstyr. 5

6 Der må under ingen omstændigheder tilsluttes eget udstyr til skolen netværk. It-udstyr skal behandles med omtanke og afleveres i den stand, du selv ønsker at forefinde det i. Opdager du fejl/mangler ved IT-faciliteterne beder vi dig om at meddele det til kontoret eller itafdelingen. Systemadministrator på skolen: Bjarne Floridon Pedersen. Bjarne har kontor på kontorgangen. Elevers brug af bærbare computere i undervisningen Vi går ind for løbende fornyelse af undervisningen, og det indbefatter også brug af moderne IT-teknologi. Vi forventer, at vore elever i fremtiden i stigende grad vil medbringe/anvende egen bærbar PC i undervisningen, og det ser vi jf. ovenfor som noget positivt og helt naturligt. MEN, vi har på skolen visse regler for elevers anvendelse af egen bærbar PC i undervisningen: Den skal kun bruges til seriøse formål, dvs. det, der naturligt har med undervisningen at gøre. Opkobling på spil, hjemmesider og o.l. er strengt forbudt i timerne. Hvis en elev bliver taget i gentagen brug af egen PC i timerne til useriøse og undervisningen uvedkommende formål og ikke følger mundtlige/skriftlige advarsler vil det medføre en karantæneperiode, som praktisk betyder, at du i 2 uger ikke må medbringe egen Pc er i undervisningen. Eksamen Indstilling til eksamen forudsætter, at du har deltaget i undervisningen og har afleveret de stillede skriftlige opgaver i et omfang, som din faglærer kan godkende. I en del fag er der desuden krav om udarbejdelse af et projekt eller en synopsis til eksamen. Er et sådant eksamensprojekt eller en synopsis ikke afleveret til tiden, vil du ikke blive indstillet til eksamen. Forud for eksamen vil hver årgang/uddannelse få en mundtlig orientering samt få udleveret en eksamensavis, der detaljeret beskriver skolens gældende eksamensreglement. Til skriftlig eksamen vil der være mulighed for at benytte skolens pc ere til opgaveløsningen i en del fag. Det forudsætter, at du har accepteret skolens regelsæt. Orientering herom får du medio april. Elever, der skal til eksamen på særlige vilkår (fuldt pensum, eksamen i alle fag) må påregne, at der kan forekomme mere end 1 eksamen pr. dag (se studiereglement). Elevplan Elevplan er skolens informationsplatform. Når du logger dig på, har du adgang til dit skema, og du kan se hvad din lærer har givet dig for i lektier til de enkelte lektioner. Du kan se hvor meget fravær, du har haft, hvilke karakterer du har fået i løbet af din skolegang og andre relevante informationer. 6

7 Du vil også skulle sende dine skriftlige afleveringer via ELEVPLAN, da den så vil blive scannet for plagiat, og du og læreren vil kunne holde rede på, hvad du har afleveret, og hvad du mangler at aflevere. Vi beder dig om at tilføje din nye mailadresse i ELEVPLAN under Opsætning brugerindstillinger. Din -adresse er dit brugernavn altså f.eks. Her kan du også rette dit mobiltlf.nr. Hvis skolen sender en mail til dig, vil det blive på denne mailadresse, som du åbner i OUTLOOK. Vi kan også finde på at sende en SMS og det bliver på det nummer, der er noteret i ELEVPLAN. Elevrådet Elevrådet er elevernes officielle repræsentation overfor skolens ledelse. Skolens elevråd består af en repræsentant fra hver klasse. Elevrådet vælges i starten af skoleåret for resten af skoleåret. Iblandt disse, som udgør elevrådet, vælges en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Elevrådet afholder jævnligt møder, hvor forskellige aktiviteter og tiltag planlægges. Det er også her, at nye ideer tages op til overvejelse. Elevrådet er aktivt involveret i skolens afholdelse af sociale og kulturelle aktiviteter. I løbet af skoleåret er der endvidere tradition for, at elevrådet sammen med nogle lærere arrangerer sports- og aktivitetsdage. Lærerrepræsentant i elevrådet: Erik Rasmussen. Erhvervslivet Som erhvervsskole har Tietgen Nyborg tæt kontakt med arbejdsmarkedet uden for skolen. Flertallet af medlemmerne i skolens bestyrelse er repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. I undervisningen lægges der vægt på, at undervisningen i vidt omfang er åben i forhold til erhvervslivet. Foredragsholdere, gæstelærere, virksomhedsbesøg o. lign. er således en naturlig del af aktiviteterne på skolen. Som elev er det også dit ansvar at inddrage erhvervslivet i den daglige undervisning. Du kan selv bidrage med erfaringer fra f.eks. et fritidsjob, en artikel du har læst eller gennem en snak med dine forældre måske kan du arrangere et virksomhedsbesøg på dine forældres arbejdsplads? 7

8 Evaluering Evalueringskulturen på Tietgen Nyborg har til formål at fremme læringen og læreprocessen, så du og dine kammerater får bedst muligt udbytte af undervisningen. Det er vigtigt at have for øje, at såvel lærere som elever er ansvarlige for processen. Det er lærernes faglige og pædagogiske ansvar at skabe de bedste muligheder for, at eleverne fagligt og personligt kan lære noget, men du er ansvarlig for, at indlæringen faktisk sker. I begyndelsen af et forløb drøfter lærere og elever, hvordan de bedste muligheder for læring skabes, og der aftales hvad skal vi nå? hvordan vil vi arbejde hvilken indsats skal lærer og elever yde? Ved afslutningen af et større tema/forløb har lærer og elever en samtale om forløbet af undervisningsog læreprocessen, hvor det drøftes: hvad har vi nået? hvordan har lærerens tilrettelæggelse af undervisningen påvirket elevernes udbytte og motivation? hvad skal henholdsvis fastholdes og ændres i det videre forløb? hvorledes har elevernes indsat påvirket: eget udbytte af undervisningen? kammeraternes muligheder for at lære? lærernes muligheder for at undervise? Udvikling af dine personlige kompetencer har en central plads i alle skolens udd. og indgår som en vigtig del af evalueringen. Undervisningen tilrettelægges så personlige kvalifikationer som f.eks.: ansvarlighed samarbejdsevne selvstændighed initiativ præcision koncentration fremmes og udvikles. Igennem hele skoleforløbet afholdes udviklingssamtaler med hver enkelt elev, hvor personlig udvikling, arbejds- og studievaner samt trivsel på skolen drøftes, og der stilles mål op for, hvad der skal arbejdes hen imod i den kommende tid. 8

9 F Ferieplan Efterårsferie uge 42, oktober 2013 Juleferie 23. december januar 2014 Vinterferie uge 8, februar 2014 Påskeferie 14. april 21. april 2014 St. Bededag fredag den 16. maj 2014 Kr. Himmelfart torsdag den 29. og fredag den 30. maj 2014 Grundlovsdag mandag den 5. juni 2014 Pinseferie mandag den 9. juni 2014 NB: Skoleåret slutter for alle årgange fredag den 27. juni Dimission med udlevering af eksamensbevis m.v. er fredag den 27. juni Der kan altså først planlægges ferie m.v. efter denne dato! Fravær Det er dit eget ansvar at holde styr på dit fravær og årsagerne hertil, på skolens administrationskontor kan du få udleveret er grøn fraværsoversigt, som du altid skal have på dig. Se endvidere punktet STUDIEREGLEMENT. G Glemte sager Effekter, der efterlades i klasselokaler eller opholdsrum efter skoletid, afleveres til pedellen eller kontoret. Skolebøger, notater m.v. må ikke efterlades i klasselokalet. J Job efter skoletid Vi er godt klar over, at det nok mere er regelen end undtagelsen, at unge har en eller form for fritidsarbejde. Det blander vi os som sådan ikke i, men vi forventer, at fritidsjobbet tilpasses skolearbejdet - og ikke omvendt! 9

10 Sørg for at få en rimelig balance i din hverdag! K Kantinen Kantinen bestyres af Pia Kørner Jensen. Kantinen har åbent mandag torsdag fra kl , fredag kl Kantinen sælger normale kantinevarer samt lune retter, salat, smørebrød, sandwiches m.v. For at sikre en smidig afvikling af evt. kø, bedes du have rede penge eller Dankort parat ved kassen. Som det også fremgår af skolens ordensreglement fungerer kantinen ved selvafrydning, hvilket vil sige, at hver enkelt kantinebruger har pligt til at rydde op efter sig og anbringe brugt service, bestik, kopper og glas på afrydningsvognene. Hjælp os med at passe på tingene og holde skolen pæn og ryddelig, så det er et rart sted at komme også lige efter en spisepause! Klager Hvor så mange mennesker er sammen og med det høje aktivitetsniveau, vi har på skolen, kan det ikke undgås, at man ind imellem befinder sig i en situation, som man opfatter som uretfærdig. Inden du går videre med en eventuel klage, så overvej lige situationen - der er som regel mindst to parter involveret - heraf er du den ene. En klage skal være begrundet og afgives skriftligt til rektor. Reglerne omkring klager i forbindelse med eksamen fremgår af eksamensaviserne, der udleveres til dig inden eksamens start. Karakterer En form for evaluering af dine præstationer er afgivelse af karakterer. I løbet af skoleåret vil du løbende få bedømmelser af din indsats fra dine faglærere - enten i form af en kommentar eller/og en karakter. Karaktergivningen sker efter 7-trins-skalaen. 10

11 Kontaktlærer HG Der er udpeget en række kontaktlærere for de enkelte hg-klasser. Kontaktlærerens arbejdsværktøjer er klassesamtale og individuel samtale. Kontaktlærerens vigtigste opgave er at sikre en tæt og personlig kontakt til den enkelte elev samt hele tiden at have en finger på pulsen med klassens generelle trivsel. Ta fat i din kontaktlærer, hvis du har problemer af faglig eller personlig karakter, særlige forhold, du vil indvie skolen i, m.v. Kontaktlæreren administrerer elevplan. L Ledelse Rektor Gitte Bargholt. Legater TietgenSkolens jubilæumslegat: Legatet har ifølge fundatsen til formål at skabe mulighed for, at elever fra TietgenSkolen og herunder elever fra Tietgen Nyborg, kan deltage i videre uddannelse på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet. Læge Frk. Else Mogensens Fond: Legatet gives til Særligt kvalificerede, flittige og begavede unge under heltidsuddannelse ved handel, håndværk og industri samt til studerende inden for læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Syddansk Universitet. Herudover vil der i løbet af studieårene blive opslået legater, som kan søges i henhold til fundatser. I øvrigt henvises til Legathåndbogen, som kan lånes hos studievejlederen. Lektiecafé Lektiecafé er et tilbud om undervisning udover den normale, skemalagte undervisningstid. Lektiecaféen er primært møntet på elever, der føler, at de har vanskeligheder i et eller flere fag, f.eks. et sprogfag, og har behov for intensiv undervisning i en mindre elevkreds. 11

12 Deltagelse i lektiecafé sker efter aftale med en faglærer/kontaktlærer/mentor/studievejlederen. Bemærk, at vi forventer, at alle deltagere i lektiecafé tager tilbuddet og ordningen alvorligt, hvilket indebærer overholdelse af tider, aftaler, stabilt fremmøde m.v. Lærere NAVN raal Albrektsen, Rasmus amoa Andersen, Anni Møller jabe Bendtsen, Jack lena Bækholm, Lena grca Carter, Greg kacl Clausen, Karl Erik mfpe Fjeldsted, Michael ligr Greve, Lisbeth nhal Halmø, Niels stja Jacobsen, Stine G. annj Jepsen, Anne Birgitte liki Kildelund, Lise Dixon inku Kuhlmann-Jørgensen, Ina amor Morgen, Annette Bech bemp Munch-Pedersen, Bente nith Thingvad, Niels E. meth Thomsen, Merete jatr Tronegård-Madsen, Jan Lærerværelset Lærere har - ligesom elever - behov for et fristed. Lærernes fristed er lærerværelset. Hvis du skal i kontakt med en lærer, og det haster meget, så bank på døren til lærerværelset og spørg efter den pågældende lærer. Du kan aflevere opgaver og lignende til en lærer i dueslaget uden for døren til lærerværelset. 12

13 M Mad- og drikkevarer Madvarer må ikke indtages i klasselokalerne, men skal foregå i kantineområdet. Se i øvrigt punktet Kantinen vedr. oprydning m.v. Medindflydelse Husk at bruge din medindflydelse på bl.a. undervisningens tilrettelæggelse. Deltag aktivt i undervisningen og giv din mening til kende. Husk også at kanalisere dine gode ideer m.v. frem til skolen. Det gør du bl.a. ved at inspirere og deltage i elevrådsarbejdet. Mentorer - hhx Der er udpeget en række mentorer for de enkelte hhx-klasser. Mentorens arbejdsværktøjer er klassesamtale og individuel samtale. Mentorens vigtigste opgave er at sikre en tæt og personlig kontakt til den enkelte elev samt hele tiden at have en finger på pulsen med klassens generelle trivsel. Ta fat i din klassementor, hvis der er problemer af faglig og social karakter, særlige forhold, du vil indvie skolen i, m.v. Mobiltelefoner Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. Mødepligt Se punktet STUDIEREGLEMENT! 13

14 N Notatteknik Sørg for at opøve en god rutine med hensyn til notater. Til forberedelsen i alle mundtlige fag til eksamen må du medbringe egne notater - så hvorfor ikke starte med at opbygge et systematisk notatsystem allerede nu?! Nødhjælpskasse Kommer du til skade, så henvend dig på kontoret, hvor der forefindes en nødhjælpskasse. O Opslagstavler Der forefindes flere opslagstavler på skolen. Tv-skærmen ved hovedindgangen benyttes også til meddelelser. Ved lokale 9/10 findes elevrådets tavle, og i vindfanget findes en opslagstavle, som kan bruges til at offentliggøre alle mulige arrangementer uden for huset. Ordensregler 1. Du møder til tiden og går ikke før skoledagen er slut. 2. Toiletbesøg og rygning foregår i frikvartererne 3. Du er behjælpelig med at holde bygningerne pæne og rene. 4. Du overholder reglen om selvafrydning i kantinen. Service må ikke tages med ud af kantinen. 5. Der er totalt rygeforbud på skolens grund. 6. Madvarer må ikke indtages i klasselokalerne. Brug derfor altid kantineområdet. 7. Udvis almindeligt hensyn over for mennesker, inventar og bygninger. 8. Du bør aldrig efterlade penge eller værdigenstande i klassen. Du skal vide, at skolen ikke påtager sig noget ansvar i den forbindelse. 10. Skolens edb-udstyr står til rådighed for dig. Se punktet EDB-husreglement. 11. Lærerne disponerer over det lokale de skal undervise i. 14

15 P Parkering Dette punkt er særligt møntet på elever, der kommer til skolen i bil. Venligst respektér det P-område lige foran hovedbygningen, der er forbeholdt personalet. Ligeledes respektér P-området nede ved jobcentret. Begge områder er markeret med tydelig skiltning. Vi henstiller endvidere kraftigt, at vore bilkørende elever ikke parkerer i rundkørslen. TAK! Post til elever I forbindelse med projekter kan det være nødvendigt, at du og dine kammerater beder om at få sendt materiale o. lign. til skolen. Sørg for at disse forsendelser er tydeligt mærket med dit navn og klasse! Post til elever bliver datostemplet. Post, der ikke er afhentet efter en måned fra modtagelsen, vil blive smidt ud. Du er selv ansvarlig for at tjekke postmappen på kontoret. Praktik i udlandet PIU Næsten hvert år er der elever fra Tietgen Nyborg, der efter afsluttet hhx tager et års praktikuddannelse i Tyskland og England. Efter dette praktikophold kan uddannelsen færdiggøres i Danmark i en virksomhed inden for samme branche. Du kan også bruge praktikopholdet som baggrund for videre studier. Nøgleordene ved praktikophold i udlandet er praktikuddannelse efter danske normer sprogfærdighed international kompetence personlig udvikling I starten af skoleåret afholdes et informationsmøde for interesserede elever på HH3 og HG2. I studievejledningen kan du få en brochure, der beskriver praktik i Tyskland og England. Projekter I løbet af din uddannelse på handelsskolen skal du udarbejde en del større opgaver/projekter. 15

16 Når en projektperiode starter, får du af din faglærer udleveret materiale, der bl.a. indeholder: beskrivelse af opgaven (hvad skal du) varighed og afleveringstidspunkt opgavens omfang (krævet antal sider) evt. krav til layout konsekvens af opgave, der ikke kan godkendes, f.eks. på grund af manglende omfang konsekvens af for sent afleveret opgave eller ikke afleveret opgave Hvis du ikke rettidigt afleverer et projekt, der danner grundlag for mundtlig eksamen/årsprøve, får det den konsekvens, at du ikke kan indstilles til den pågældende eksamen/årsprøve. Du kan først indstilles til ny eksamen ved næste ordinære eksamenstermin altså 1 år senere. Hvis der konstateres snyd i forbindelse med projektet/opgaven, eller hvis du afleverer en helt uantagelig opgave, underrettes uddannelseslederen af faglæreren. Uddannelseslederen kan afgøre, at du ikke indstilles til eksamen. For de fleste projekter gælder det, at du kan vælge at løse dem individuelt eller i en gruppe. Vælger du at arbejde i en gruppe, skal du bidrage aktivt til opgavens løsning. Gruppemedlemmer kan i specielle tilfælde og efter henvendelse til faglæreren udelukke et meget passivt gruppemedlem, som derefter må løse opgaven alene og aflevere til tiden. I tilfælde af sygdom under udarbejdelse af opgaven med forsinket aflevering til følge, kræves der lægeattest. Den forlængede frist aftales med faglærer og afdelingschef. R Rengøring I henhold til en opmåling af bygningerne, er der afsat begrænset tid til rengøring af klasselokaler, opholdsarealer og toiletter. Derfor forventes det, at du rydder op efter dig brug papirkurve og affaldsspande! Hvis det skønnes, at der ikke er foretaget den nødvendige oprydning i et klasselokale ved skoledagens afslutning, vil der ikke blive gjort rent. Lektionstider 1. lektion: kl Frikvarter: kl lektion: kl Spisefrikvarter: kl

17 3. lektion: kl Frikvarter: kl lektion: kl Ovenstående er de vejledende officielle undervisningsmoduler. Læreren har ret til at ændre undervisningsmodulet med tilhørende frikvarter. Rygning Der er totalt rygeforbud på skolen, dvs. i skolens bygninger og udenoms arealer. S Skema Her på Tietgen Nyborg kører vi med skemaskift 4 gange til efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Nogle gange bibeholder HH erne deres skema i hele perioden fra jul til sidste skoledag. Du vil hele tiden kunne se dit skema i ELEVPLAN. Det kan ikke undgås, at der undervejs i et skoleår sker skemaændringer. Grunde hertil kan bl.a. være lærerskift og ændring af lektionstal for nogle fag. Skolebetjente På afdelingen har vi én skolebetjent: Martin Tyllesen. Skriftligt afleveringsarbejde opgaver i fagene, projekter, synopsis m.v. Du har pligt til at udføre alt arbejde, herunder hjemmearbejde, som lærerne pålægger dig i uddannelsen. Ved skriftlige opgaver og projekter, hvor læreren eller administrationen har fastsat en afleveringsfrist, skal fristen altid overholdes. Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for at indstille sig til eksamen i det pågældende fag, vil en for sent aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. Også afleveringer af opgaver, som er direkte afskrift eller download fra Nettet, kan medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. På kontoret er placeret en mappe for: Oplysninger om elevers fravær Notat om telefonopringninger vedr. sygdom m.m. 17

18 Advarsler om større fravær Breve om manglende afleveringer af skriftligt arbejde Studiekort I forbindelse med elevfotografering fremstilles, der studiekort til alle elever på skolen. Opgaven løses og varetages af Odense Skolefoto. Fotografering vil i skoleåret foregå mandag den 2. september 2013 i auditoriet. Tidsplan herfor vil fremgå af opslagstavler m.v. Studiereglement Mødepligt Du har mødepligt til al undervisning. Dvs. at du skal være til stede i det undervisningslokale, som dit skema viser. Det er din pligt at kende dit skema. Undervisningen foregår altid i dit klasselokale, hvis ikke andet er oplyst. Hvis undervisningen midlertidigt finder sted andetsteds, har du mødepligt efter din lærers eller administrationens anvisning. Skolen fører kontrol med dit fremmøde via skolens protokolsystem. Alt fravær registreres i Elevplan. Har du ikke mulighed for dette, bedes du ringe til skolens administrationskontor og meddele dit fravær. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, er det din pligt at informere administrationskontoret herom. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. Undtagelser herfra er Møde på session Møde i retten (vidneforklaring) Samtaler angående praktikpladssøgning Deltagelse i elevrådsmøder Deltagelse i YE-aktiviteter uden for skolen I ovennævnte fem tilfælde vil dit fravær blive slettet når du foreviser dokumentation på administrationskontoret. Sygdom Er du alvorligt syg, således at det er umuligt for dig at møde til undervisningen, er det din pligt at fremskaffe og aflevere en lægeerklæring til skolen for egen regning som dokumentation for sygdomsforløbet. Først når en elev afleverer en lægeerklæring, kan skolen medtage denne i den samlede bedømmelse af en elevs sygefravær. Du skal selv holde regnskab med dit fravær. Du skal derfor registrere evt. fravær på en fraværsblanket som du får udleveret på skolens administrationskontor. - "De grønne fraværssedler". Afleveringsarbejde Du har pligt til at udføre alt arbejde, som lærerne pålægger dig i undervisningstiden og som hjemmearbejde. Dine lærere fører kontrol med antallet af afleverede opgaver. Ved skriftlige opgaver og pro- 18

19 jekter, hvor læreren eller administrationen har fastlagt en afleveringsfrist, skal fristen altid overholdes. Sker dette ikke betragter skolen det som en overtrædelse af reglerne, og læreren har ikke pligt til at rette din opgave. Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for at blive indstillet til eksamen i bestemte fag, vil for sen aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. Er du elev på handelsgymnasiet gælder følgende om afleveringsarbejde. Faglæreren indberetter manglende afleveringer 1. november, 1. marts og 1. maj. Elever der mangler at aflevere skriftlige opgaver efter disse datoer vil blive indkaldt på en bestemt dato efter hver indberetningsdato, hvor den manglende opgave/opgaver skrives. Opgaverne vil blive rettet og kommenteret af faglæreren men ikke nødvendigvis ikke blive bedømt. Studieaktivitet Det er den enkelte faglærer, der tager en snak med dig ved uacceptabel studieaktivitet (fremmøde og afleveringsarbejde samt deltagelse i undervisning) i faget. Kontaktlærer/mentor er særlig opmærksom på manglende studieaktivitet og tager en snak med dig herom. Ved personlige problemer (omstændigheder der ikke er forbigående) som kontaktlærer/mentor får kendskab til henvises til studievejleder, og der gives besked til studievejleder. Ved manglende studieaktivitet, herunder uacceptabelt højt fravær, får du en skriftlig advarsel med en opfordring til at tale med studievejlederen. For SU-modtagere varsles en evt. standsning af SUstøtten. Ved fortsat uacceptabel studieaktivitet, får du endnu en skriftlig advarsel og indkaldes til samtale med skolens afdelingsleder. Har du stadig ikke fået styr på din studieaktivitet vil en eller flere af nedenstående sanktioner blive taget i brug: Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage, der registreres som fravær. Din SU standses såfremt du er SU-modtager. Du sættes på kontrakt, hvor du forpligter dig på at følge undervisningen 100 % fremover. Bryder du kontrakten, vil dette normalt fører til bortvisning fra skolen Er du elev på handelsgymnasiet kan du henvises til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende skoleår. Du kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøven aflægges det efterfølgende skoleår, hvis du oprykkes. For elever, som ikke er fyldt 18 år, vil skriftlig korrespondance vedrørende fravær blive sendt til forældrene. Afdelingschefen vil kun i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte procedure. Se desuden afsnittet Studiereglement. Oprykning for elever på handelsgymnasiet Du har krav på at blive oprykket til næste klassetrin, hvis du har et gennemsnit på mindst 02 (bestået). Er dit gennemsnit mindre end 02, kan skolen nægte at oprykke dig til næste klassetrin. Er du nægtet oprykning, kan du efter skolens tilladelse gå det pågældende klassetrin om én gang. Studieture I løbet af din uddannelse på skolen vil der være forskellige studieture. Vi lægger meget vægt på, at undervisningen på skolen varieres med bl.a. spændende, studierelevante aktiviteter ude af huset. 19

20 Studieturen til udlandet på hg uddannelsens 2. år og hhx-uddannelsens 3. år aftales mellem elever og lærere. Studieturene til udlandet er 100 % elevfinansieret. I forbindelse med studieture skriver eleven under på en kontrakt, hvori eleven accepterer at overtrædelse af studierejsereglementet medfører øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning. Udover studieture for hele klassen udbyder vi forskellige tilbud inden for forlagt undervisning i udlandet (frivilligt, elevfinansieret). Studievejledning Skolens studievejleder hedder: Michael Fjeldsted Studievejlederens opgave er at give både individuel og kollektiv vejledning om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af din handelsskole-uddannelse. Du vil få kontakt med studievejlederen gennem hele uddannelsen, idet han løbende orienterer om de valgmuligheder, der er indbygget i dit uddannelsesforløb. Studievejlederen er lærer på skolen og specielt uddannet til at vejlede og rådgive uddannelsessøgende. Alle studievejledere har tavshedspligt, så det du fortæller din studievejleder, går kun videre til andre, hvis du selv ønsker det. Studievejlederen kommer rundt i klasserne ved skoleårets begyndelse og fortæller mere deltaljeret om vejledningen. Du er naturligvis også altid velkommen til selv at kontakte studievejlederen. Studievalg på Tietgen Nyborg Studievalg Fyn En HHX giver adgang til alle videregående uddannelser i Danmark, og der er temmelig mange at vælge imellem. Min opgave er at hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder. Mit navn er Thomas, og jeg er din vejleder fra Studievalg Fyn. Jeg kommer jævnligt på Tietgen Nyborg, når jeg afholder arrangementer med fokus på videregående uddannelse og erhverv, og når jeg har individuel vejledning på skolen. Du kan stille mig konkrete spørgsmål, som: Hvor lang tid tager det at blive statsautoriseret revisor? Hvor kan jeg læse kommunikation? Hvad er en administrationsøkonom? Hvis du tilhører det flertal, der ikke aner, hvad de vil bagefter, kan jeg også hjælpe dig med inspiration. Du kan tale med mig i den individuelle vejledning på skolen, og du er velkommen i centret midt i Odense. 20

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere