ELEVHÅNDBOGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014"

Transkript

1 ELEVHÅNDBOGEN Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1

2 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar, således at alle kan føle sig godt tilpas og arbejde hensigtsmæssigt sammen. Besiddelse af, salg af eller brug af euforiserende stoffer, alkohol eller våben på skolens område medfører øjeblikkelig bortvisning. Involvering i slagsmål, vold, truende adfærd (f.eks. trusler via mail, sms eller direkte) overfor elever eller ansatte på skolen medfører øjeblikkelig bortvisning. Overtrædelse af ordensreglerne Hvis du overtræder en regel, kan skolen iværksætte sanktioner jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/12/2006 og Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 171 af 02/03/2011 Administrationskontoret Skolens administrationskontor har åbent mandag til torsdag kl , fredag På kontoret møder du Ruth Engell Holm Sekretær for HHX Anja Joensen Sekretær for HG Skolens adresse er: Tietgen Nyborg Ringvej Nyborg Hanne Dam Nielsen Kursussekretær 2

3 Aktiviteter skole og kursuscenter I det kommende skoleår er der: 2 klasser på hg 1. år 1 klasse på hg 2. år 1 klasse på hg for voksne 1 klasse på hhx 1. år 2 klasser på hhx 2. år 2 klasse på hhx 3. år Derudover afvikles der brobygningsforløb samt præsentationskurser for folkeskoleelever. I vores kursuscenter Tietgen KompetenceCenter kommer voksne kursister udefra til kurser af kortere og længere varighed. Ansvar for egen læring Selv den bedst tilrettelagte undervisning har ikke mange chancer for at lykkes, hvis ikke du aktivt tager del i den. Vær bevidst om, at du har et medansvar for undervisningens gennemførelse. Kun gennem en aktiv indsats er det muligt at lære. B Bibliotek Skolen har et lille håndbogsbibliotek i kælderen (henvend dig på kontoret først). På biblioteket kan du bl.a. finde tidsskrifter, fagbøger, statistiske opslagsværker m.v. Bibliotekarer: Anja Joensen og Ruth Engell Holm Brobygning og præsentationskurser Mange folkeskoleelever er i tvivl om, hvilken uddannelse, de skal gå i gang med efter folkeskolen - det husker du måske også selv?! Derfor tilbyder vi og andre uddannelsesinstitutioner, at folkeskoleelever kan komme på skolen og danne sig et indtryk af, hvad det vil sige at gå på en handelsskole. 3

4 Bygningen Bygningens normale åbningstid: Mandag-fredag kl De anførte lukketider skal respekteres. Undtagelser er aftenarrangementer som forældremøder, fester o.l. Bøger Skolen stiller gratis lærebøger til din rådighed. Du skal dog påregne en egenbetaling for arbejdshæfter. Det er dine faglærere, der har udvalgt de titler, du skal bruge i undervisningen. Bøger er dyre, og derfor beder vi dig om at passe godt på dine lærebøger. Hvis en bog bortkommer, må du selv anskaffe en ny for egen regning. Det er derfor meget vigtigt, at du skriver navn og klasse i alle dine bøger. C Cykelparkering Cykler parkeres i skolens cykelstativer. Parkering af cykler sker på eget ansvar - så husk derfor at låse din cykel forsvarligt. Skolen har ingen forsikring der dækker tyveri eller hærværk. D Den professionelle elev Din uddannelse på Tietgen Nyborg betragter vi som en kontrakt mellem to professionelle parter. Den professionelle elev: møder stabilt og præcist møder velforberedt og overholder aftaler medvirker til at skabe arbejdsro medvirker til et godt arbejdsklima - ved at lytte for at forstå og respektere forskelligheder - ved at bidrage til løsninger af evt. samarbejdsproblemer 4

5 bidrager aktivt og positivt i gruppearbejder deltager aktivt med relevante spørgsmål anvender de lærte metoder giver ikke op for faglige problemer, men prøver selv at finde løsninger, før hjælp tilkaldes. E EDB på skolen På alle pc ere er der fri adgang til Internettet. Skolens systemadministrator sørger for at holde edb-udstyret kørende. Ved tekniske problemer kan du hente assistance hos systemadministratoren. I visse tilfælde må du påregne en vis ventetid, før dit problem løses, idet systemadministratoren kan være optaget af andre gøremål. Et godt edb-udstyr er i dag en helt nødvendig ting for at du kan gennemføre din uddannelse, og derfor er det også vigtigt, at det udstyr, der stilles til rådighed, kun benyttes i forbindelse med din forberedelse til/i timerne og opgaveløsninger. Dette betyder, at opsætningen af edb-udstyret/programmellet absolut ikke må ændres. Dermed har vi større mulighed for at holde systemet kørende med færrest mulige afbrydelser til fordel for både dig og dine klassekammerater. Overtrædelse af skolens edb-reglement kan medføre bortvisning. Edb-husreglement På Tietgen Nyborg findes der pc er forskellige steder. I lokale 7 står der 32 pc er, som bruges til undervisning. Der vil i frikvartererne være låst til lokalet. I grotten står der 2 pc er og 2 printere. Disse er til fri afbenyttelse, fra skolen åbner om morgenen til den lukker kl Der er også en pc i hvert klasselokale. Den er beregnet til underviseren, og til elevfremlæggelse. Mad og drikkevarer må ikke indtages ved skolens pc er. Der gøres opmærksomt på, at man skal vige pladsen for en, der skal bruge pc en i undervisningsøjemed. Det vil sige, at pc en må ikke på nogen måde låses. Findes en pc forladt og denne er låst, kan den blive låst op, med risiko for tab af det, der er blevet indtastet. Der må ikke downloades programmer/spil, der skal installeres på maskinen er ulovligt at downloade musik og film samt andet med ophavsret/copyright. På skolen findes der et trådløst netværk. Skolen yder generelt ikke support på dit eget udstyr. 5

6 Der må under ingen omstændigheder tilsluttes eget udstyr til skolen netværk. It-udstyr skal behandles med omtanke og afleveres i den stand, du selv ønsker at forefinde det i. Opdager du fejl/mangler ved IT-faciliteterne beder vi dig om at meddele det til kontoret eller itafdelingen. Systemadministrator på skolen: Bjarne Floridon Pedersen. Bjarne har kontor på kontorgangen. Elevers brug af bærbare computere i undervisningen Vi går ind for løbende fornyelse af undervisningen, og det indbefatter også brug af moderne IT-teknologi. Vi forventer, at vore elever i fremtiden i stigende grad vil medbringe/anvende egen bærbar PC i undervisningen, og det ser vi jf. ovenfor som noget positivt og helt naturligt. MEN, vi har på skolen visse regler for elevers anvendelse af egen bærbar PC i undervisningen: Den skal kun bruges til seriøse formål, dvs. det, der naturligt har med undervisningen at gøre. Opkobling på spil, hjemmesider og o.l. er strengt forbudt i timerne. Hvis en elev bliver taget i gentagen brug af egen PC i timerne til useriøse og undervisningen uvedkommende formål og ikke følger mundtlige/skriftlige advarsler vil det medføre en karantæneperiode, som praktisk betyder, at du i 2 uger ikke må medbringe egen Pc er i undervisningen. Eksamen Indstilling til eksamen forudsætter, at du har deltaget i undervisningen og har afleveret de stillede skriftlige opgaver i et omfang, som din faglærer kan godkende. I en del fag er der desuden krav om udarbejdelse af et projekt eller en synopsis til eksamen. Er et sådant eksamensprojekt eller en synopsis ikke afleveret til tiden, vil du ikke blive indstillet til eksamen. Forud for eksamen vil hver årgang/uddannelse få en mundtlig orientering samt få udleveret en eksamensavis, der detaljeret beskriver skolens gældende eksamensreglement. Til skriftlig eksamen vil der være mulighed for at benytte skolens pc ere til opgaveløsningen i en del fag. Det forudsætter, at du har accepteret skolens regelsæt. Orientering herom får du medio april. Elever, der skal til eksamen på særlige vilkår (fuldt pensum, eksamen i alle fag) må påregne, at der kan forekomme mere end 1 eksamen pr. dag (se studiereglement). Elevplan Elevplan er skolens informationsplatform. Når du logger dig på, har du adgang til dit skema, og du kan se hvad din lærer har givet dig for i lektier til de enkelte lektioner. Du kan se hvor meget fravær, du har haft, hvilke karakterer du har fået i løbet af din skolegang og andre relevante informationer. 6

7 Du vil også skulle sende dine skriftlige afleveringer via ELEVPLAN, da den så vil blive scannet for plagiat, og du og læreren vil kunne holde rede på, hvad du har afleveret, og hvad du mangler at aflevere. Vi beder dig om at tilføje din nye mailadresse i ELEVPLAN under Opsætning brugerindstillinger. Din -adresse er dit brugernavn altså f.eks. Her kan du også rette dit mobiltlf.nr. Hvis skolen sender en mail til dig, vil det blive på denne mailadresse, som du åbner i OUTLOOK. Vi kan også finde på at sende en SMS og det bliver på det nummer, der er noteret i ELEVPLAN. Elevrådet Elevrådet er elevernes officielle repræsentation overfor skolens ledelse. Skolens elevråd består af en repræsentant fra hver klasse. Elevrådet vælges i starten af skoleåret for resten af skoleåret. Iblandt disse, som udgør elevrådet, vælges en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Elevrådet afholder jævnligt møder, hvor forskellige aktiviteter og tiltag planlægges. Det er også her, at nye ideer tages op til overvejelse. Elevrådet er aktivt involveret i skolens afholdelse af sociale og kulturelle aktiviteter. I løbet af skoleåret er der endvidere tradition for, at elevrådet sammen med nogle lærere arrangerer sports- og aktivitetsdage. Lærerrepræsentant i elevrådet: Erik Rasmussen. Erhvervslivet Som erhvervsskole har Tietgen Nyborg tæt kontakt med arbejdsmarkedet uden for skolen. Flertallet af medlemmerne i skolens bestyrelse er repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. I undervisningen lægges der vægt på, at undervisningen i vidt omfang er åben i forhold til erhvervslivet. Foredragsholdere, gæstelærere, virksomhedsbesøg o. lign. er således en naturlig del af aktiviteterne på skolen. Som elev er det også dit ansvar at inddrage erhvervslivet i den daglige undervisning. Du kan selv bidrage med erfaringer fra f.eks. et fritidsjob, en artikel du har læst eller gennem en snak med dine forældre måske kan du arrangere et virksomhedsbesøg på dine forældres arbejdsplads? 7

8 Evaluering Evalueringskulturen på Tietgen Nyborg har til formål at fremme læringen og læreprocessen, så du og dine kammerater får bedst muligt udbytte af undervisningen. Det er vigtigt at have for øje, at såvel lærere som elever er ansvarlige for processen. Det er lærernes faglige og pædagogiske ansvar at skabe de bedste muligheder for, at eleverne fagligt og personligt kan lære noget, men du er ansvarlig for, at indlæringen faktisk sker. I begyndelsen af et forløb drøfter lærere og elever, hvordan de bedste muligheder for læring skabes, og der aftales hvad skal vi nå? hvordan vil vi arbejde hvilken indsats skal lærer og elever yde? Ved afslutningen af et større tema/forløb har lærer og elever en samtale om forløbet af undervisningsog læreprocessen, hvor det drøftes: hvad har vi nået? hvordan har lærerens tilrettelæggelse af undervisningen påvirket elevernes udbytte og motivation? hvad skal henholdsvis fastholdes og ændres i det videre forløb? hvorledes har elevernes indsat påvirket: eget udbytte af undervisningen? kammeraternes muligheder for at lære? lærernes muligheder for at undervise? Udvikling af dine personlige kompetencer har en central plads i alle skolens udd. og indgår som en vigtig del af evalueringen. Undervisningen tilrettelægges så personlige kvalifikationer som f.eks.: ansvarlighed samarbejdsevne selvstændighed initiativ præcision koncentration fremmes og udvikles. Igennem hele skoleforløbet afholdes udviklingssamtaler med hver enkelt elev, hvor personlig udvikling, arbejds- og studievaner samt trivsel på skolen drøftes, og der stilles mål op for, hvad der skal arbejdes hen imod i den kommende tid. 8

9 F Ferieplan Efterårsferie uge 42, oktober 2013 Juleferie 23. december januar 2014 Vinterferie uge 8, februar 2014 Påskeferie 14. april 21. april 2014 St. Bededag fredag den 16. maj 2014 Kr. Himmelfart torsdag den 29. og fredag den 30. maj 2014 Grundlovsdag mandag den 5. juni 2014 Pinseferie mandag den 9. juni 2014 NB: Skoleåret slutter for alle årgange fredag den 27. juni Dimission med udlevering af eksamensbevis m.v. er fredag den 27. juni Der kan altså først planlægges ferie m.v. efter denne dato! Fravær Det er dit eget ansvar at holde styr på dit fravær og årsagerne hertil, på skolens administrationskontor kan du få udleveret er grøn fraværsoversigt, som du altid skal have på dig. Se endvidere punktet STUDIEREGLEMENT. G Glemte sager Effekter, der efterlades i klasselokaler eller opholdsrum efter skoletid, afleveres til pedellen eller kontoret. Skolebøger, notater m.v. må ikke efterlades i klasselokalet. J Job efter skoletid Vi er godt klar over, at det nok mere er regelen end undtagelsen, at unge har en eller form for fritidsarbejde. Det blander vi os som sådan ikke i, men vi forventer, at fritidsjobbet tilpasses skolearbejdet - og ikke omvendt! 9

10 Sørg for at få en rimelig balance i din hverdag! K Kantinen Kantinen bestyres af Pia Kørner Jensen. Kantinen har åbent mandag torsdag fra kl , fredag kl Kantinen sælger normale kantinevarer samt lune retter, salat, smørebrød, sandwiches m.v. For at sikre en smidig afvikling af evt. kø, bedes du have rede penge eller Dankort parat ved kassen. Som det også fremgår af skolens ordensreglement fungerer kantinen ved selvafrydning, hvilket vil sige, at hver enkelt kantinebruger har pligt til at rydde op efter sig og anbringe brugt service, bestik, kopper og glas på afrydningsvognene. Hjælp os med at passe på tingene og holde skolen pæn og ryddelig, så det er et rart sted at komme også lige efter en spisepause! Klager Hvor så mange mennesker er sammen og med det høje aktivitetsniveau, vi har på skolen, kan det ikke undgås, at man ind imellem befinder sig i en situation, som man opfatter som uretfærdig. Inden du går videre med en eventuel klage, så overvej lige situationen - der er som regel mindst to parter involveret - heraf er du den ene. En klage skal være begrundet og afgives skriftligt til rektor. Reglerne omkring klager i forbindelse med eksamen fremgår af eksamensaviserne, der udleveres til dig inden eksamens start. Karakterer En form for evaluering af dine præstationer er afgivelse af karakterer. I løbet af skoleåret vil du løbende få bedømmelser af din indsats fra dine faglærere - enten i form af en kommentar eller/og en karakter. Karaktergivningen sker efter 7-trins-skalaen. 10

11 Kontaktlærer HG Der er udpeget en række kontaktlærere for de enkelte hg-klasser. Kontaktlærerens arbejdsværktøjer er klassesamtale og individuel samtale. Kontaktlærerens vigtigste opgave er at sikre en tæt og personlig kontakt til den enkelte elev samt hele tiden at have en finger på pulsen med klassens generelle trivsel. Ta fat i din kontaktlærer, hvis du har problemer af faglig eller personlig karakter, særlige forhold, du vil indvie skolen i, m.v. Kontaktlæreren administrerer elevplan. L Ledelse Rektor Gitte Bargholt. Legater TietgenSkolens jubilæumslegat: Legatet har ifølge fundatsen til formål at skabe mulighed for, at elever fra TietgenSkolen og herunder elever fra Tietgen Nyborg, kan deltage i videre uddannelse på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet. Læge Frk. Else Mogensens Fond: Legatet gives til Særligt kvalificerede, flittige og begavede unge under heltidsuddannelse ved handel, håndværk og industri samt til studerende inden for læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Syddansk Universitet. Herudover vil der i løbet af studieårene blive opslået legater, som kan søges i henhold til fundatser. I øvrigt henvises til Legathåndbogen, som kan lånes hos studievejlederen. Lektiecafé Lektiecafé er et tilbud om undervisning udover den normale, skemalagte undervisningstid. Lektiecaféen er primært møntet på elever, der føler, at de har vanskeligheder i et eller flere fag, f.eks. et sprogfag, og har behov for intensiv undervisning i en mindre elevkreds. 11

12 Deltagelse i lektiecafé sker efter aftale med en faglærer/kontaktlærer/mentor/studievejlederen. Bemærk, at vi forventer, at alle deltagere i lektiecafé tager tilbuddet og ordningen alvorligt, hvilket indebærer overholdelse af tider, aftaler, stabilt fremmøde m.v. Lærere NAVN raal Albrektsen, Rasmus amoa Andersen, Anni Møller jabe Bendtsen, Jack lena Bækholm, Lena grca Carter, Greg kacl Clausen, Karl Erik mfpe Fjeldsted, Michael ligr Greve, Lisbeth nhal Halmø, Niels stja Jacobsen, Stine G. annj Jepsen, Anne Birgitte liki Kildelund, Lise Dixon inku Kuhlmann-Jørgensen, Ina amor Morgen, Annette Bech bemp Munch-Pedersen, Bente nith Thingvad, Niels E. meth Thomsen, Merete jatr Tronegård-Madsen, Jan Lærerværelset Lærere har - ligesom elever - behov for et fristed. Lærernes fristed er lærerværelset. Hvis du skal i kontakt med en lærer, og det haster meget, så bank på døren til lærerværelset og spørg efter den pågældende lærer. Du kan aflevere opgaver og lignende til en lærer i dueslaget uden for døren til lærerværelset. 12

13 M Mad- og drikkevarer Madvarer må ikke indtages i klasselokalerne, men skal foregå i kantineområdet. Se i øvrigt punktet Kantinen vedr. oprydning m.v. Medindflydelse Husk at bruge din medindflydelse på bl.a. undervisningens tilrettelæggelse. Deltag aktivt i undervisningen og giv din mening til kende. Husk også at kanalisere dine gode ideer m.v. frem til skolen. Det gør du bl.a. ved at inspirere og deltage i elevrådsarbejdet. Mentorer - hhx Der er udpeget en række mentorer for de enkelte hhx-klasser. Mentorens arbejdsværktøjer er klassesamtale og individuel samtale. Mentorens vigtigste opgave er at sikre en tæt og personlig kontakt til den enkelte elev samt hele tiden at have en finger på pulsen med klassens generelle trivsel. Ta fat i din klassementor, hvis der er problemer af faglig og social karakter, særlige forhold, du vil indvie skolen i, m.v. Mobiltelefoner Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. Mødepligt Se punktet STUDIEREGLEMENT! 13

14 N Notatteknik Sørg for at opøve en god rutine med hensyn til notater. Til forberedelsen i alle mundtlige fag til eksamen må du medbringe egne notater - så hvorfor ikke starte med at opbygge et systematisk notatsystem allerede nu?! Nødhjælpskasse Kommer du til skade, så henvend dig på kontoret, hvor der forefindes en nødhjælpskasse. O Opslagstavler Der forefindes flere opslagstavler på skolen. Tv-skærmen ved hovedindgangen benyttes også til meddelelser. Ved lokale 9/10 findes elevrådets tavle, og i vindfanget findes en opslagstavle, som kan bruges til at offentliggøre alle mulige arrangementer uden for huset. Ordensregler 1. Du møder til tiden og går ikke før skoledagen er slut. 2. Toiletbesøg og rygning foregår i frikvartererne 3. Du er behjælpelig med at holde bygningerne pæne og rene. 4. Du overholder reglen om selvafrydning i kantinen. Service må ikke tages med ud af kantinen. 5. Der er totalt rygeforbud på skolens grund. 6. Madvarer må ikke indtages i klasselokalerne. Brug derfor altid kantineområdet. 7. Udvis almindeligt hensyn over for mennesker, inventar og bygninger. 8. Du bør aldrig efterlade penge eller værdigenstande i klassen. Du skal vide, at skolen ikke påtager sig noget ansvar i den forbindelse. 10. Skolens edb-udstyr står til rådighed for dig. Se punktet EDB-husreglement. 11. Lærerne disponerer over det lokale de skal undervise i. 14

15 P Parkering Dette punkt er særligt møntet på elever, der kommer til skolen i bil. Venligst respektér det P-område lige foran hovedbygningen, der er forbeholdt personalet. Ligeledes respektér P-området nede ved jobcentret. Begge områder er markeret med tydelig skiltning. Vi henstiller endvidere kraftigt, at vore bilkørende elever ikke parkerer i rundkørslen. TAK! Post til elever I forbindelse med projekter kan det være nødvendigt, at du og dine kammerater beder om at få sendt materiale o. lign. til skolen. Sørg for at disse forsendelser er tydeligt mærket med dit navn og klasse! Post til elever bliver datostemplet. Post, der ikke er afhentet efter en måned fra modtagelsen, vil blive smidt ud. Du er selv ansvarlig for at tjekke postmappen på kontoret. Praktik i udlandet PIU Næsten hvert år er der elever fra Tietgen Nyborg, der efter afsluttet hhx tager et års praktikuddannelse i Tyskland og England. Efter dette praktikophold kan uddannelsen færdiggøres i Danmark i en virksomhed inden for samme branche. Du kan også bruge praktikopholdet som baggrund for videre studier. Nøgleordene ved praktikophold i udlandet er praktikuddannelse efter danske normer sprogfærdighed international kompetence personlig udvikling I starten af skoleåret afholdes et informationsmøde for interesserede elever på HH3 og HG2. I studievejledningen kan du få en brochure, der beskriver praktik i Tyskland og England. Projekter I løbet af din uddannelse på handelsskolen skal du udarbejde en del større opgaver/projekter. 15

16 Når en projektperiode starter, får du af din faglærer udleveret materiale, der bl.a. indeholder: beskrivelse af opgaven (hvad skal du) varighed og afleveringstidspunkt opgavens omfang (krævet antal sider) evt. krav til layout konsekvens af opgave, der ikke kan godkendes, f.eks. på grund af manglende omfang konsekvens af for sent afleveret opgave eller ikke afleveret opgave Hvis du ikke rettidigt afleverer et projekt, der danner grundlag for mundtlig eksamen/årsprøve, får det den konsekvens, at du ikke kan indstilles til den pågældende eksamen/årsprøve. Du kan først indstilles til ny eksamen ved næste ordinære eksamenstermin altså 1 år senere. Hvis der konstateres snyd i forbindelse med projektet/opgaven, eller hvis du afleverer en helt uantagelig opgave, underrettes uddannelseslederen af faglæreren. Uddannelseslederen kan afgøre, at du ikke indstilles til eksamen. For de fleste projekter gælder det, at du kan vælge at løse dem individuelt eller i en gruppe. Vælger du at arbejde i en gruppe, skal du bidrage aktivt til opgavens løsning. Gruppemedlemmer kan i specielle tilfælde og efter henvendelse til faglæreren udelukke et meget passivt gruppemedlem, som derefter må løse opgaven alene og aflevere til tiden. I tilfælde af sygdom under udarbejdelse af opgaven med forsinket aflevering til følge, kræves der lægeattest. Den forlængede frist aftales med faglærer og afdelingschef. R Rengøring I henhold til en opmåling af bygningerne, er der afsat begrænset tid til rengøring af klasselokaler, opholdsarealer og toiletter. Derfor forventes det, at du rydder op efter dig brug papirkurve og affaldsspande! Hvis det skønnes, at der ikke er foretaget den nødvendige oprydning i et klasselokale ved skoledagens afslutning, vil der ikke blive gjort rent. Lektionstider 1. lektion: kl Frikvarter: kl lektion: kl Spisefrikvarter: kl

17 3. lektion: kl Frikvarter: kl lektion: kl Ovenstående er de vejledende officielle undervisningsmoduler. Læreren har ret til at ændre undervisningsmodulet med tilhørende frikvarter. Rygning Der er totalt rygeforbud på skolen, dvs. i skolens bygninger og udenoms arealer. S Skema Her på Tietgen Nyborg kører vi med skemaskift 4 gange til efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Nogle gange bibeholder HH erne deres skema i hele perioden fra jul til sidste skoledag. Du vil hele tiden kunne se dit skema i ELEVPLAN. Det kan ikke undgås, at der undervejs i et skoleår sker skemaændringer. Grunde hertil kan bl.a. være lærerskift og ændring af lektionstal for nogle fag. Skolebetjente På afdelingen har vi én skolebetjent: Martin Tyllesen. Skriftligt afleveringsarbejde opgaver i fagene, projekter, synopsis m.v. Du har pligt til at udføre alt arbejde, herunder hjemmearbejde, som lærerne pålægger dig i uddannelsen. Ved skriftlige opgaver og projekter, hvor læreren eller administrationen har fastsat en afleveringsfrist, skal fristen altid overholdes. Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for at indstille sig til eksamen i det pågældende fag, vil en for sent aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. Også afleveringer af opgaver, som er direkte afskrift eller download fra Nettet, kan medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. På kontoret er placeret en mappe for: Oplysninger om elevers fravær Notat om telefonopringninger vedr. sygdom m.m. 17

18 Advarsler om større fravær Breve om manglende afleveringer af skriftligt arbejde Studiekort I forbindelse med elevfotografering fremstilles, der studiekort til alle elever på skolen. Opgaven løses og varetages af Odense Skolefoto. Fotografering vil i skoleåret foregå mandag den 2. september 2013 i auditoriet. Tidsplan herfor vil fremgå af opslagstavler m.v. Studiereglement Mødepligt Du har mødepligt til al undervisning. Dvs. at du skal være til stede i det undervisningslokale, som dit skema viser. Det er din pligt at kende dit skema. Undervisningen foregår altid i dit klasselokale, hvis ikke andet er oplyst. Hvis undervisningen midlertidigt finder sted andetsteds, har du mødepligt efter din lærers eller administrationens anvisning. Skolen fører kontrol med dit fremmøde via skolens protokolsystem. Alt fravær registreres i Elevplan. Har du ikke mulighed for dette, bedes du ringe til skolens administrationskontor og meddele dit fravær. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, er det din pligt at informere administrationskontoret herom. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. Undtagelser herfra er Møde på session Møde i retten (vidneforklaring) Samtaler angående praktikpladssøgning Deltagelse i elevrådsmøder Deltagelse i YE-aktiviteter uden for skolen I ovennævnte fem tilfælde vil dit fravær blive slettet når du foreviser dokumentation på administrationskontoret. Sygdom Er du alvorligt syg, således at det er umuligt for dig at møde til undervisningen, er det din pligt at fremskaffe og aflevere en lægeerklæring til skolen for egen regning som dokumentation for sygdomsforløbet. Først når en elev afleverer en lægeerklæring, kan skolen medtage denne i den samlede bedømmelse af en elevs sygefravær. Du skal selv holde regnskab med dit fravær. Du skal derfor registrere evt. fravær på en fraværsblanket som du får udleveret på skolens administrationskontor. - "De grønne fraværssedler". Afleveringsarbejde Du har pligt til at udføre alt arbejde, som lærerne pålægger dig i undervisningstiden og som hjemmearbejde. Dine lærere fører kontrol med antallet af afleverede opgaver. Ved skriftlige opgaver og pro- 18

19 jekter, hvor læreren eller administrationen har fastlagt en afleveringsfrist, skal fristen altid overholdes. Sker dette ikke betragter skolen det som en overtrædelse af reglerne, og læreren har ikke pligt til at rette din opgave. Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for at blive indstillet til eksamen i bestemte fag, vil for sen aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget. Er du elev på handelsgymnasiet gælder følgende om afleveringsarbejde. Faglæreren indberetter manglende afleveringer 1. november, 1. marts og 1. maj. Elever der mangler at aflevere skriftlige opgaver efter disse datoer vil blive indkaldt på en bestemt dato efter hver indberetningsdato, hvor den manglende opgave/opgaver skrives. Opgaverne vil blive rettet og kommenteret af faglæreren men ikke nødvendigvis ikke blive bedømt. Studieaktivitet Det er den enkelte faglærer, der tager en snak med dig ved uacceptabel studieaktivitet (fremmøde og afleveringsarbejde samt deltagelse i undervisning) i faget. Kontaktlærer/mentor er særlig opmærksom på manglende studieaktivitet og tager en snak med dig herom. Ved personlige problemer (omstændigheder der ikke er forbigående) som kontaktlærer/mentor får kendskab til henvises til studievejleder, og der gives besked til studievejleder. Ved manglende studieaktivitet, herunder uacceptabelt højt fravær, får du en skriftlig advarsel med en opfordring til at tale med studievejlederen. For SU-modtagere varsles en evt. standsning af SUstøtten. Ved fortsat uacceptabel studieaktivitet, får du endnu en skriftlig advarsel og indkaldes til samtale med skolens afdelingsleder. Har du stadig ikke fået styr på din studieaktivitet vil en eller flere af nedenstående sanktioner blive taget i brug: Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage, der registreres som fravær. Din SU standses såfremt du er SU-modtager. Du sættes på kontrakt, hvor du forpligter dig på at følge undervisningen 100 % fremover. Bryder du kontrakten, vil dette normalt fører til bortvisning fra skolen Er du elev på handelsgymnasiet kan du henvises til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende skoleår. Du kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøven aflægges det efterfølgende skoleår, hvis du oprykkes. For elever, som ikke er fyldt 18 år, vil skriftlig korrespondance vedrørende fravær blive sendt til forældrene. Afdelingschefen vil kun i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte procedure. Se desuden afsnittet Studiereglement. Oprykning for elever på handelsgymnasiet Du har krav på at blive oprykket til næste klassetrin, hvis du har et gennemsnit på mindst 02 (bestået). Er dit gennemsnit mindre end 02, kan skolen nægte at oprykke dig til næste klassetrin. Er du nægtet oprykning, kan du efter skolens tilladelse gå det pågældende klassetrin om én gang. Studieture I løbet af din uddannelse på skolen vil der være forskellige studieture. Vi lægger meget vægt på, at undervisningen på skolen varieres med bl.a. spændende, studierelevante aktiviteter ude af huset. 19

20 Studieturen til udlandet på hg uddannelsens 2. år og hhx-uddannelsens 3. år aftales mellem elever og lærere. Studieturene til udlandet er 100 % elevfinansieret. I forbindelse med studieture skriver eleven under på en kontrakt, hvori eleven accepterer at overtrædelse af studierejsereglementet medfører øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning. Udover studieture for hele klassen udbyder vi forskellige tilbud inden for forlagt undervisning i udlandet (frivilligt, elevfinansieret). Studievejledning Skolens studievejleder hedder: Michael Fjeldsted Studievejlederens opgave er at give både individuel og kollektiv vejledning om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af din handelsskole-uddannelse. Du vil få kontakt med studievejlederen gennem hele uddannelsen, idet han løbende orienterer om de valgmuligheder, der er indbygget i dit uddannelsesforløb. Studievejlederen er lærer på skolen og specielt uddannet til at vejlede og rådgive uddannelsessøgende. Alle studievejledere har tavshedspligt, så det du fortæller din studievejleder, går kun videre til andre, hvis du selv ønsker det. Studievejlederen kommer rundt i klasserne ved skoleårets begyndelse og fortæller mere deltaljeret om vejledningen. Du er naturligvis også altid velkommen til selv at kontakte studievejlederen. Studievalg på Tietgen Nyborg Studievalg Fyn En HHX giver adgang til alle videregående uddannelser i Danmark, og der er temmelig mange at vælge imellem. Min opgave er at hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder. Mit navn er Thomas, og jeg er din vejleder fra Studievalg Fyn. Jeg kommer jævnligt på Tietgen Nyborg, når jeg afholder arrangementer med fokus på videregående uddannelse og erhverv, og når jeg har individuel vejledning på skolen. Du kan stille mig konkrete spørgsmål, som: Hvor lang tid tager det at blive statsautoriseret revisor? Hvor kan jeg læse kommunikation? Hvad er en administrationsøkonom? Hvis du tilhører det flertal, der ikke aner, hvad de vil bagefter, kan jeg også hjælpe dig med inspiration. Du kan tale med mig i den individuelle vejledning på skolen, og du er velkommen i centret midt i Odense. 20

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere