L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s"

Transkript

1 Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6

2 Indhold Resumé Risikofaktorer Gennemgang af drift og regnskaber for Ledreborg Palace Golf A/S Hoved- og nøgletal Redegørelse for pengestrømmene Oplysninger om regnskab Oplysninger om Ledreborg Palace Golf A/S Nye C-aktier Væsentlige begivenheder i Selskabets forretningsmæssige udvikling Om Ledreborg Palace Golf Club Budgetter Ledelsens påtegning på budgetterne for årene Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget Budgetforudsætninger Budgetter Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Ledreborg Palace Golf A/S ledelse Vederlag m.v Sammendrag af vedtægtsmæssige forhold for Ledreborg Palace Golf A/S Kapitaludvidelsen Tegningsbetingelser Dette prospekt er udformet i henhold til EU Kommisionens forordning 809/2004, værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse nr af 22/10/2007, udstedt af Finanstilsynet i medfør af værdipapirhandelsloven. Forordningen indeholder skemaer, der angiver, hvilke oplysninger udstederen skal angive i prospekt. Ved udarbejdelsen af prospektet er følgende skemaer i forordningen lagt til grund: Bilag I Mindstekrav til oplysninger i aktieregistreringsdokumentet Bilag III Mindstekrav til oplysninger i værdipapirnoten Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Ledreborg Palace Golf A/S Ledreborg Alle 2A 4320 Lejre Telefon Telefax eller Mail: Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 2

3 Velkommen til Ledreborg Palace Golf Det er med glæde og stolthed vi inviterer til tegning af nye C-aktier i Ledreborg Palace Golf A/S. De første tanker om en golfbane på Ledreborgs arealer blev tænkt for over 30 år siden. Den daværende ejer af Ledreborg, Lensgreve Knud Holstein-Ledreborg, var særdeles fremsynet, da han i den frivillige landskabsfredning af Ledreborg i 1973 fik indført, at der kunne spilles golf på området. Som golfspillere er vi Lensgreven taknemmelige for den fremsynethed. En bevaringsværdig historie Historien på Ledreborg rækker så langt tilbage, at det vil være for omfattende at beskrive her. Men at Danmarks første grundlov blev til i Herthadalen, og at Ledreborg har været familien Holstein-Ledreborgs hjem i mere end 250 år, er en kendsgerning. Slottet i dets nuværende form er skabt af Johan Ludvig Holstein ( ) i 1700-tallet. Johan Ludvig Holsteins interesse for arkitektur, som han delte med Kronprins Christian (Chr.VI), hvis hofmarskal han var fra , kom til udtryk i det prægtige bygningsanlæg på Ledreborg. Slottet har siden været i slægtens eje og fremstår i dag næsten, som det gjorde, da det blev skabt for 250 år siden. Ledreborgs nuværende ejer, Silvia Munro, er 8. generation af slægten og har sammen med sin mand John Munro med stor pietet præget skabelsen af muligheden for Golf på Ledreborg. 3

4 En golfbane med international karakter er skabt Da Ledreborgs ejer sammen med en række investorer, tilbage i 2005 besluttede at iværksætte skabelsen af Ledreborg Palace Golf var visionen at etablere en Golf & Country Club, som kunne leve op til de bedste i verden. Med etableringen af den af golflegenden Nick Faldo, designede bane er den første brik i visionen nu en realitet. Ledreborg er et unikt sted hvor oplevelse, natur, fritidsaktiviteter og siden opholdsfaciliteter gør en tur til Ledreborg til meget mere end Golf. Ledreborg Palace Golf er nænsomt placeret i et af de smukkeste, historiske danske kulturlandskaber, hvor både bane og klubhus er så godt tilpasset herregårdsmiljøet, at man får en fornemmelse af at det må have ligget her i flere hundrede år. Nick Faldo, som er kendt for at skabe nogle af verdens bedste golfbaner, var bjergtaget af Ledreborgs jorder og den plads han fik til at skabe noget helt særligt. Efter den første runde på jorderne sagde han: Banen skal ikke designes, den skal findes for den er her allerede. Faldo har fundet en fantastisk bane, som er konstrueret som en original skotsk links bane. Der er ingen tvivl om at når banen er fuldt udvokset og modnet vil den kunne måle sig med de absolut bedste og mest interessante baner i Europa, med udfordringer for både elite-golfere og handicapgolfere. Allerede turen op ad den kilometerlange Ledreborg Allé, giver forventning om noget ganske særligt. Når man krydser den gamle stenbro fra 1755, træder man ind i en anden verden blot en halv times kørsel fra Rådhuspladsen i København. Det smukke klubhus byder på en gourmetrestaurant, en velassorteret proshop, dejlige faciliteter for golferen og konferencefaciliteter. Klubhuset og golfbanen danner centrum for den klassiske country club atmosfære, som stedet ånder af, og er udgangspunktet for mange store oplevelser i den enestående natur både på og udenfor golfbanen. 4

5 Ledreborg Palace Golf A/S Aktieselskabet Ledreborg Palace Golf A/S blev stiftet i december 2004 af otte initiativtagere, som sammen med godsets ejere og direktøren for udviklingen af banen udgør den 10 mand store bestyrelse. Formål med nyudstedelse af aktier i Ledreborg Palace Golf A/S Formålet med aktiekapitaludvidelsen er at styrke selskabets kapitalgrundlag yderligere, så Selskabet kan opfylde sin målsætning om at drive et førsteklasses golfanlæg på Ledreborg samt udvikle og implementere tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Ejeren af Ledreborg har fra begyndelsen ønsket at etablere et internationalt golfanlæg, der - i tæt samarbejde med investorgruppen - kan medvirke til at udvikle Ledreborgs forretningsområder. Med valget af Nick Faldo som golfbanedesigner er ambitionsniveauet fra begyndelsen sat højt også økonomisk. Med baggrund i de samlede afholdte anlægsomkostninger på ca. kr. 78 mio. ønskes en finansiering via en større aktionærkreds, der har særlig interesse for livet i og omkring golfspillet og samtidig finder Ledreborg og dets omgivelser attraktive. Golfens vækst i Danmark Golfsporten har været repræsenteret i Danmark i over 100 år. De første 50 år med en beskeden interesse. Efter Anden Verdenskrig kom der mere liv i sporten, og en årlig udvikling i både baneanlæg og medlemstilgang på omkring 6-8 pct. om året. Op gennem 1980 erne tog denne udvikling fart, og fra at være en ubetydelig sportsgren er golfsporten i dag Danmarks næststørste sportsgren organiseret under Danmarks Idræts- Forbund. Kun overgået af fodbold. Medlemstallet for 2007 er ca aktive og ca passive golfere. På trods af at Ledreborg Palace Golf blev bane nummer 169 i Danmark, er denne nye bane noget af det golfen har ventet på i Danmark. En bane som er anlagt og drives efter så høj en standard, som man ellers kun ser i udlandet. 5

6 Ansvar og erklæringer Ansvaret for de oplysninger der gives i dette prospekt påhviler udstederen, Ledreborg Palace Golf A/S, Ledreborg Allé 2 A, 4320 Lejre. Bestyrelse og direktion Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Lejre, 2008 Bestyrelsen Bestyrelsesformand: Direktør Robert Birch Bestyrelsesmedlemmer: Direktør Bertel Gantriis Direktør Arne Steen Hansen Direktør Ole Astrup Madsen Direktør Michael Jul Direktør Henrik Frank Reenmers Direktør Peter Aage Salomon Direktør Peter Boleslaw Schmeichel Godsejer John Munro Direktør Michael Per Bengtsen Direktion: Direktør Michael Jul Revisorernes erklæring De af ledelsen aflagte årsrapporter for årene 2004/05, 2006 og 2007 er reviderede af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ro s Torv 53, 4000 Roskilde, ved statsautoriseret revisor Palle Sundstrøm og for året 2007 tillige af statsautoriseret revisor Arne Bjerregaard Jepsen. Årsrapporterne er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsfirmaet er medlem af det faglige organ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 6

7 Erklæring fra uafhængig revisor om prospektgennemgang Til aktionærerne i Ledreborg Palace Golf A/S og mulige investorer Vi har efter aftale med ledelsen i Ledreborg Palace Golf A/S gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i prospektet om offentligt udbud af aktier i Ledreborg Palace Golf A/S af den De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 (side i prospektet). Ledelsen i Ledreborg Palace Golf A/S har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysninger heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter, er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter (herunder opstilling af hoved- og nøgletal for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007) og har påset, at disse er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver tilstrækkelig grundlag for vores konklusion. Konklusion På grundlag af det udførte arbejde, skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Ledreborg Palace Golf A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007, er indeholdt i prospektet. Roskilde, den 2008 Ernst & Young Arne Bjerregaard Jepsen Palle Sundstrøm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Reference til andre erklæringer afgivet af selskabets uafhængige revisor Årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 Vi har afgivet revisionspåtegning på de af ledelsen aflagte årsregnskaber for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 for Ledreborg Palace Golf A/S. Årsregnskaberne, der kan rekvireres fra selskabets hjemmeside, er forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. Budgetforventninger for perioden Vi har afgivet erklæring på Budgetforventningerne for Ledreborg Palace Golf A/S, jf. side i prospektet. Erklæringen, som fremgår på side 22 i dette prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. 7

8 Resumé Dette resumé er udarbejdet af Ledreborg Palace Golf A/S i forbindelse med selskabets forestående offentlige aktieemission og bør læses som en indledning til prospektet. Den 17. juli 2008 har Selskabet på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med en ny aktieklasse - C-aktier - uden fortegningsret for de nuværende A- og B-aktionærer. Formålet med aktiekapitaludvidelsen er yderligere at styrke Selskabets kapitalgrundlag, så Selskabet kan opfylde sin målsætning om at drive et førsteklasses golfanlæg på Ledreborg samt udvikle og implementere tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Selskabet kan endvidere yde rådgivning i forbindelse med etablering af golfanlæg. I forbindelse med selskabets første offentlige aktieemission blev der i 2006/2007 udstedt 649 B-aktier, hvorved selskabet fik tilført ca. kr. 35 mio. til styrkelse af kapitalgrundlaget Golfbanen er udlagt på 120 ha af Ledreborgs naturskønne arealer. Den seksdobbelte majorvinder Nick Faldo har designet banen, hvis anlæggelse blev påbegyndt i forsommeren Golfbanen blev åbnet for spil på banen den 10. juli

9 Ledreborg Palace Golf A/S, har indgået en 25 års uopsigelig lejeaftale regnet fra banens officielle åbning den 10. juli 2007 med ejeren af Ledreborg om leje af arealer til golfanlægget. Ligeledes foreligger der en rammeaftale mellem ejeren af Ledreborg og initiativtagerne om udvikling af faciliteter til ophold og Fritid på Ledreborg. Såfremt disse aktiviteter igangsættes forventes det at medføre en forlængelse af lejeaftalen med yderligere 25 år, når den nuværende aftale udløber. De nye C-aktier adskiller sig fra de eksisterende B-aktier ved at der følger en fortrinsret, men ikke en pligt til medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club. Hvis en C-aktionær ønsker at udnytte fortrinsretten til medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club, skal der gives meddelelse herom i forbindelse med tegningen eller senere. C-aktionærer, der ikke har udnyttet fortrinsretten til medlemskab har mulighed for hvert år, inden den 30. september at meddele, om fortrinsretten til medlemskab ønskes anvendt for det følgende kalenderår. I det omfang en C-aktionær ikke udnytter fortrinsretten til medlemskab, overgår retten til at disponere over medlemskabet til Ledreborg Palace Golf A/S, som efter en i selskabet oprettet medlemsliste vil disponere de således ikke benyttede medlemskaber til 3. mand for 1 år ad gangen. Såfremt en C-aktionær ikke ønsker at anvende fortrinsretten til medlemskab skal denne ikke betale kontingent. Kontingent vil blive betalt af de der får overdraget medlemskabet. En C-aktionær der er medlem af Ledreborg Palace Golf kan hvert år, inden den 30. september, meddele at fortrinsretten til medlemskab ikke ønskes anvendt for det eller de kommende kalenderår, hvorefter Ledre-borg Palace Golf A/S disponerer over medlemskabet, som anført ovenfor. Det årlige medlemskontingent udgør for 2008 kr Aktierne udstedes som C-aktier i stykstørrelser af nom. kr. 100,00. Der udbydes minimum 1 og maksimum 400 stk. til kurs De eksisterende A-aktier har et pålydende på nom. kr. 8 mio. og har en stemmeværdi som er 10 gange så høj pr. nom. kr. 100 aktie som C-aktierne. De eksisterende B-aktier har et pålydende på nom. kr og har en stemmeværdi pr. nom. Kr. 100 aktie som C-aktierne. De nye C-aktiers andel i Selskabets samlede formue efter tegningen er ca. 0,5 %. De nye C-aktier kan overdrages efter indhentet samtykke fra Selskabets bestyrelse. Der beregnes et overdragelsesgebyr på kr til Selskabet. Overdragelsesgebyret vil blive pristalsreguleret. Aktiekapitaludvidelsen gennemføres i henhold til dansk lovgivning, og prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der gælder i Dansk Lovgivning og de regler, der gælder for offentlige udbud af værdipapirer over EUR ,00. 9

10 Enhver beslutning om investering bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Investorer bør inden investering rådføre sig med personer, der har fornøden økonomisk, finansiel og juridisk ekspertise. Risikofaktorer, der knytter sig til udsteder, har udsteder identificeret som de risici, der knytter sig til etablering og drift af et førsteklasses golfanlæg med tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Risikofaktorer, der knytter sig til C-aktierne, er de risici, der generelt knytter sig til investering i aktier samt muligheden for, at lejeaftalen med Ledreborgs ejer ikke kan forlænges og dermed ophører 25 år efter banens åbning. Ophører lejeaftalen, bortfalder den til aktien knyttede spilleret, og aktien må i så fald antages at have en værdi svarende til en forholdsmæssig andel i Selskabets egenkapital. Nedenfor er angivet et uddrag af betingelserne for tegningen: Tegningsbeløb Der udbydes min. 1 stk. og max stk. aktier a nom. kr. 100,00. Pris pr. C-aktie kr Der er ikke restriktioner for antallet af aktier den enkelte kan tegne. Tegningsperiode Udbudet starter når prospektet er offentliggjort på Selskabets hjemmeside og og vedvarer, indtil der er sket fuldtegning, dog senest til 1. juli Optagelse på reguleret marked De nye aktier bliver ikke optaget til handel på et reguleret marked. Garanti Der er ikke udstedt forhåndsgaranti for tegning. Risikofaktorer Investorer bør tage følgende forhold i betragtning i deres beslutning om at investere i de udbudte aktier. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. Udstederrisiko Udsteder af aktierne er Ledreborg Palace Golf A/S, som investorer således tager risiko på. Den generelle interesse for golfsporten og i særdeleshed interessen for at opnå medlemskab i Ledreborg Palace Golf Club, kan påvirke Selskabets udvikling. 10

11 Værdipapirrisiko Det er altid forbundet med en vis risiko at investere. Ved investering i aktier bliver man medejer af det selskab, der købes aktier i. Det er derfor væsentligt, at investorerne gør sig klart, at der er risiko for at tabe penge ved en investering i aktier i forbindelse med kursfald eller i værste tilfælde helt at miste sin investering, såfremt Selskabet går konkurs. Som følge af C-aktiekapitalens procentuelt begrænsede størrelse af den samlede selskabskapital, kan der ikke forventes et udbytte eller en andel i Selskabets formue, der modsvarer investeringens størrelse. Tegning af C-aktier skal derfor være båret af et ønske om, at sikre sig fortrinsret til spil på Selskabets golfanlæg og fortrinsret til medlemskab i Ledreborg Palace Golf Club, i minimum frem til år 2032 samtidig med, at aktien og dermed spilleretten er overdragelig. Såfremt der ikke sker forlængelse af lejekontrakten med Ledreborgs ejer efter at denne udløber i 2032, bortfalder spilleretten. Såfremt ejeren af Ledreborg ved kontraktens udløb ønsker at nedlægge golfaktiviteten, overtager denne Selskabets anlæg og bygninger uden betaling, og C-aktierne må herefter antages at have en værdi svarende til den forholdsmæssige andel i Selskabets egenkapital. Såfremt ejeren af Ledreborg efter lejekontraktens ophør ønsker at fortsætte golfaktiviteten, skal denne købe alle A-aktier for en fast pris, mens C-aktiernes værdi vil være afhængig af, hvilke aktiviteter, der herefter skal udøves i selskabet. C-aktiens værdi kan blive påvirket af størrelsen af det fremtidige kontingent forbundet med medlemskabet af Ledreborg Palace Golf Club. 11

12 Gennemgang af drift og regnskaber for Ledreborg Palace Golf A/S Indledningsvist oplyses at der ikke er fremkommet oplysninger om væsentlige faktorer, herunder indtrådt usædvanlige eller sjældne begivenheder eller nye udviklinger med væsentlig indflydelse på Selskabets driftsindtægter. Ligeledes er der ikke fremkommet oplysninger om eventuelle statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på udsteders virksomhed. Finansiel tilstand I selskabets første regnskabsår, der udløb den 31. december 2005, forestod selskabet først udarbejdelse af lokalplan og øvrigt myndighedsmateriale med henblik på en godkendelse af anlægget af en golfbane med tilhørende faciliteter, hvorefter selskabet påbegyndte selve etableringen af golfbanen. Selskabets resultatopgørelse for 2004/05 udviste et underskud på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr. 127 og finansielle omkostninger, netto på t.kr. 49. Pr. 31. december 2005 havde selskabet en balancesum på t.kr Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver, hovedsagelig aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen og t.kr var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). Selskabet gennemførte i det første regnskabsår en kapitalforhøjelse på t.kr , hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2005 udgjorde t.kr Soliditeten udgjorde dermed 21,8%. 12

13 I regnskabsåret 2006 fortsatte anlæggelsen af den projekterede 18 hullers golfbane og de tilhørende faciliteter, herunder bygning af klubhus og maskinhus. Som følge heraf udviste resultatopgørelsen for 2006 et underskud på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr , afskrivninger på t.kr. 137 og finansielle omkostninger, netto på t.kr. 24. Balancesummen steg til t.kr pr. 31. december Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver (aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af baneanlæg, klubhus, maskinhus og maskiner) og t.kr var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). Selskabet gennemførte i regnskabsåret 2006 en kapitaludvidelse ved offentligt udbud af B-aktier. Det offentlige udbud resulterede i notering af 649 B-aktier og gav et provenu på t.kr , hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2006 udgjorde t.kr Soliditeten udgjorde dermed 70,0% pr. 31. december I regnskabsåret 2007 blev den projekterede 18 hullers golfbane, herunder de tilhørende klubhus- og maskinhusfaciliteter færdiggjort, og banen blev indviet den 10. juli Selskabet har aktiveret alle de afholdte udgifter frem til og med 1. juli 2007 til såvel leje af jorden som til anlægget af golfbanen med de tilhørende faciliteter samt til de afholdte udgifter til rådgivning i forbindelse hermed. Som følge heraf steg balancesummen til t.kr pr. 31. december Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver (aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af baneanlæg, klubhus, maskinhus og maskiner) og t.kr. 889 var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). 13

14 Selskabet realiserede et underskud i regnskabsåret 2007 på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr , afskrivninger på t.kr og finansielle omkostninger, netto på t.kr Selskabets egenkapital udgjorde herefter pr. 31. december 2007 t.kr Soliditeten udgjorde dermed 34,8% pr. 31. december Det væsentligt større underskud i året 2007 i forhold til året 2006 skyldes væsentligt større personaleomkostninger som følge af golfbanens åbning i juli måned 2007, væsentligt større afskrivninger som følge af, at afskrivningen på anlægget af golfbanen med de tilhørende faciliteter påbegyndtes pr. 1. juli 2007 samt væsentligt større finansielle omkostninger som følge at et betydeligt større træk på selskabets byggelån. Underskuddet for året 2007 er endvidere påvirket af, at golfbanen blev åbnet noget senere end forventet, hvilket har haft en negativ indvirkning på selskabets forventede indtægter i året

15 Hoved- og nøgletal Nedenfor er gengivet hoved- og nøgletal fra Ledreborg Palace Golfs reviderede årsrapporter for 2004/ , som er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hovedtal (t.kr.) /05 Bruttotab Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Antal medarbejdere Nøgletal Afkastningsgrad -12,8-7,3-16,9 Likviditetsgrad 8,2 51,7 57,7 Soliditetsgrad 34,8 70,0 21,8 Egenkapitalens forrentning -30,3-13,5-39,6 Definitioner på nøgletal Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100 Resultatopgørelse 2007 (Regnskabsoplysningerne er uddrag af de reviderede årsrapporter) /05 12 mdr. 12 mdr. 13 mdr. kr. kr. kr. Bruttotab Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

16 Balance 2007 (Regnskabsoplysningerne er uddrag af de reviderede årsrapporter) Aktiver /05 Anlægsaktiver Software Immaterielle anlægsaktiver Baneanlæg Klubhus Maskinhus Indretning af lejede lokaler Maskiner, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt

17 Gældsforpligtelser Indbetalte reservationsbeløb Andre kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Huslejeforpligtelser Forpligtelser til betaling af baneleje Redegørelse for pengestrømmene I selskabets første regnskabsår frem til den 31. december 2005 realiserede selskabet et underskud på t.kr , og de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var negative med i alt t.kr Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret dels gennem indskud af aktiekapital på i alt t.kr og dels gennem træk på den etablerede byggekredit. Trækket på byggekreditten udgjorde pr. 31. december 2005 t.kr I regnskabsåret 2006 realiserede selskabet et underskud på t.kr , men de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var kun negative med i alt t.kr blandt andet som følge af en forøgelse af gælden til leverandører og anden gæld. Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen og de tilhørende faciliteter, herunder bygning af klubhus og maskinhus. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret af det provenu på i alt t.kr , som det offentlige udbud af B-aktier resulterede i. I regnskabsåret 2007 realiserede selskabet et underskud på t.kr , men de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var kun negative med i alt t.kr blandt andet som følge af, at årets resultat er påvirket af afskrivninger med i alt t.kr Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter afholdte udgifter til færdiggørelse af golfbanen og de tilhørende faciliteter. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret gennem yderligere træk på den etablerede byggekredit. Trækket på byggekreditten er i regnskabsåret 2007 forøget med t.kr og udgjorde pr. 31. december 2007 t.kr

18 Pengestrømsopgørelse (uddrag af de reviderede årsrapporter) T.kr /05 Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af immaterielle anlægsaktiver Etablering af baneanlæg Etablering af klubhus Etablering af maskinhus Indretning af lejede lokaler Køb af maskiner, driftsmateriel og inventar Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Kapitalforhøjelse/reservationsbeløb Nedbringelse af byggelån Forhøjelse af byggelån Pengestrømme fra finansieringssaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/

19 Reguleringer Afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle udgifter Reguleringer i alt Ændring i driftskapital Forskydning i tilgodehavender Forskydning i varebeholdninger Forskydning i gæld til leverandører Forskydning i anden gæld Ændring i driftskapital i alt

20 Oplysninger om regnskab Det følger af EU Kommissionens forordning 809/2004, værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse nr af 22/10/2007, udstedt af Finanstilsynet i medfør af værdipapirhandelsloven for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering, at reviderede regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår skal medtages i prospektet. I overensstemmelse 25, stk.3 i bekendtgørelse nr af 22/10/2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over EURO (prospektbekendtgørelsen), integreres følgende oplysninger i prospektet ved henvisning til selskabets hjemmeside og Selskabets årsrapporter indeholdende resultatopgørelser, balancer, regnskabsprincipper og noter samt ledelsesberetning, ledelsespåtegning og revisionspåtegning; kan læses på hjemmesiden: og For regnskabsåret 2004/ Årsrapport for 2004/2005 For regnskabsåret Årsrapport for 2006 For regnskabsåret Årsrapport for 2007 Følgende elementer i årsrapporterne medtages ved henvisning og det anføres hvor i årsrapporterne de enkelte elementer fremgår 2004/ ledelsespåtegning ledelsesberetning revisionspåtegning; anvendt regnskabspraksis resultatopgørelser balancer noter

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 Velkommen til Ledreborg Palace Golf Det er med

Læs mere

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 Indhold Ansvar og erklæringer Ansvar og erklæringer

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR. 31 60 89 29 Årsrapport for 2013 (5. regnskabsår) Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Registrerede Revisorer - FSR CVR: 3234 4720 Ledreborg Allé 130i 4000 Roskilde Telefon: 4632 5632 revisor@merrevision.dk www.merrevision.dk Sameksistens ApS Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere