L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s"

Transkript

1 Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6

2 Indhold Resumé Risikofaktorer Gennemgang af drift og regnskaber for Ledreborg Palace Golf A/S Hoved- og nøgletal Redegørelse for pengestrømmene Oplysninger om regnskab Oplysninger om Ledreborg Palace Golf A/S Nye C-aktier Væsentlige begivenheder i Selskabets forretningsmæssige udvikling Om Ledreborg Palace Golf Club Budgetter Ledelsens påtegning på budgetterne for årene Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget Budgetforudsætninger Budgetter Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Ledreborg Palace Golf A/S ledelse Vederlag m.v Sammendrag af vedtægtsmæssige forhold for Ledreborg Palace Golf A/S Kapitaludvidelsen Tegningsbetingelser Dette prospekt er udformet i henhold til EU Kommisionens forordning 809/2004, værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse nr af 22/10/2007, udstedt af Finanstilsynet i medfør af værdipapirhandelsloven. Forordningen indeholder skemaer, der angiver, hvilke oplysninger udstederen skal angive i prospekt. Ved udarbejdelsen af prospektet er følgende skemaer i forordningen lagt til grund: Bilag I Mindstekrav til oplysninger i aktieregistreringsdokumentet Bilag III Mindstekrav til oplysninger i værdipapirnoten Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Ledreborg Palace Golf A/S Ledreborg Alle 2A 4320 Lejre Telefon Telefax eller Mail: Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 2

3 Velkommen til Ledreborg Palace Golf Det er med glæde og stolthed vi inviterer til tegning af nye C-aktier i Ledreborg Palace Golf A/S. De første tanker om en golfbane på Ledreborgs arealer blev tænkt for over 30 år siden. Den daværende ejer af Ledreborg, Lensgreve Knud Holstein-Ledreborg, var særdeles fremsynet, da han i den frivillige landskabsfredning af Ledreborg i 1973 fik indført, at der kunne spilles golf på området. Som golfspillere er vi Lensgreven taknemmelige for den fremsynethed. En bevaringsværdig historie Historien på Ledreborg rækker så langt tilbage, at det vil være for omfattende at beskrive her. Men at Danmarks første grundlov blev til i Herthadalen, og at Ledreborg har været familien Holstein-Ledreborgs hjem i mere end 250 år, er en kendsgerning. Slottet i dets nuværende form er skabt af Johan Ludvig Holstein ( ) i 1700-tallet. Johan Ludvig Holsteins interesse for arkitektur, som han delte med Kronprins Christian (Chr.VI), hvis hofmarskal han var fra , kom til udtryk i det prægtige bygningsanlæg på Ledreborg. Slottet har siden været i slægtens eje og fremstår i dag næsten, som det gjorde, da det blev skabt for 250 år siden. Ledreborgs nuværende ejer, Silvia Munro, er 8. generation af slægten og har sammen med sin mand John Munro med stor pietet præget skabelsen af muligheden for Golf på Ledreborg. 3

4 En golfbane med international karakter er skabt Da Ledreborgs ejer sammen med en række investorer, tilbage i 2005 besluttede at iværksætte skabelsen af Ledreborg Palace Golf var visionen at etablere en Golf & Country Club, som kunne leve op til de bedste i verden. Med etableringen af den af golflegenden Nick Faldo, designede bane er den første brik i visionen nu en realitet. Ledreborg er et unikt sted hvor oplevelse, natur, fritidsaktiviteter og siden opholdsfaciliteter gør en tur til Ledreborg til meget mere end Golf. Ledreborg Palace Golf er nænsomt placeret i et af de smukkeste, historiske danske kulturlandskaber, hvor både bane og klubhus er så godt tilpasset herregårdsmiljøet, at man får en fornemmelse af at det må have ligget her i flere hundrede år. Nick Faldo, som er kendt for at skabe nogle af verdens bedste golfbaner, var bjergtaget af Ledreborgs jorder og den plads han fik til at skabe noget helt særligt. Efter den første runde på jorderne sagde han: Banen skal ikke designes, den skal findes for den er her allerede. Faldo har fundet en fantastisk bane, som er konstrueret som en original skotsk links bane. Der er ingen tvivl om at når banen er fuldt udvokset og modnet vil den kunne måle sig med de absolut bedste og mest interessante baner i Europa, med udfordringer for både elite-golfere og handicapgolfere. Allerede turen op ad den kilometerlange Ledreborg Allé, giver forventning om noget ganske særligt. Når man krydser den gamle stenbro fra 1755, træder man ind i en anden verden blot en halv times kørsel fra Rådhuspladsen i København. Det smukke klubhus byder på en gourmetrestaurant, en velassorteret proshop, dejlige faciliteter for golferen og konferencefaciliteter. Klubhuset og golfbanen danner centrum for den klassiske country club atmosfære, som stedet ånder af, og er udgangspunktet for mange store oplevelser i den enestående natur både på og udenfor golfbanen. 4

5 Ledreborg Palace Golf A/S Aktieselskabet Ledreborg Palace Golf A/S blev stiftet i december 2004 af otte initiativtagere, som sammen med godsets ejere og direktøren for udviklingen af banen udgør den 10 mand store bestyrelse. Formål med nyudstedelse af aktier i Ledreborg Palace Golf A/S Formålet med aktiekapitaludvidelsen er at styrke selskabets kapitalgrundlag yderligere, så Selskabet kan opfylde sin målsætning om at drive et førsteklasses golfanlæg på Ledreborg samt udvikle og implementere tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Ejeren af Ledreborg har fra begyndelsen ønsket at etablere et internationalt golfanlæg, der - i tæt samarbejde med investorgruppen - kan medvirke til at udvikle Ledreborgs forretningsområder. Med valget af Nick Faldo som golfbanedesigner er ambitionsniveauet fra begyndelsen sat højt også økonomisk. Med baggrund i de samlede afholdte anlægsomkostninger på ca. kr. 78 mio. ønskes en finansiering via en større aktionærkreds, der har særlig interesse for livet i og omkring golfspillet og samtidig finder Ledreborg og dets omgivelser attraktive. Golfens vækst i Danmark Golfsporten har været repræsenteret i Danmark i over 100 år. De første 50 år med en beskeden interesse. Efter Anden Verdenskrig kom der mere liv i sporten, og en årlig udvikling i både baneanlæg og medlemstilgang på omkring 6-8 pct. om året. Op gennem 1980 erne tog denne udvikling fart, og fra at være en ubetydelig sportsgren er golfsporten i dag Danmarks næststørste sportsgren organiseret under Danmarks Idræts- Forbund. Kun overgået af fodbold. Medlemstallet for 2007 er ca aktive og ca passive golfere. På trods af at Ledreborg Palace Golf blev bane nummer 169 i Danmark, er denne nye bane noget af det golfen har ventet på i Danmark. En bane som er anlagt og drives efter så høj en standard, som man ellers kun ser i udlandet. 5

6 Ansvar og erklæringer Ansvaret for de oplysninger der gives i dette prospekt påhviler udstederen, Ledreborg Palace Golf A/S, Ledreborg Allé 2 A, 4320 Lejre. Bestyrelse og direktion Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Lejre, 2008 Bestyrelsen Bestyrelsesformand: Direktør Robert Birch Bestyrelsesmedlemmer: Direktør Bertel Gantriis Direktør Arne Steen Hansen Direktør Ole Astrup Madsen Direktør Michael Jul Direktør Henrik Frank Reenmers Direktør Peter Aage Salomon Direktør Peter Boleslaw Schmeichel Godsejer John Munro Direktør Michael Per Bengtsen Direktion: Direktør Michael Jul Revisorernes erklæring De af ledelsen aflagte årsrapporter for årene 2004/05, 2006 og 2007 er reviderede af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ro s Torv 53, 4000 Roskilde, ved statsautoriseret revisor Palle Sundstrøm og for året 2007 tillige af statsautoriseret revisor Arne Bjerregaard Jepsen. Årsrapporterne er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsfirmaet er medlem af det faglige organ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 6

7 Erklæring fra uafhængig revisor om prospektgennemgang Til aktionærerne i Ledreborg Palace Golf A/S og mulige investorer Vi har efter aftale med ledelsen i Ledreborg Palace Golf A/S gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i prospektet om offentligt udbud af aktier i Ledreborg Palace Golf A/S af den De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 (side i prospektet). Ledelsen i Ledreborg Palace Golf A/S har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysninger heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter, er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter (herunder opstilling af hoved- og nøgletal for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007) og har påset, at disse er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver tilstrækkelig grundlag for vores konklusion. Konklusion På grundlag af det udførte arbejde, skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Ledreborg Palace Golf A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007, er indeholdt i prospektet. Roskilde, den 2008 Ernst & Young Arne Bjerregaard Jepsen Palle Sundstrøm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Reference til andre erklæringer afgivet af selskabets uafhængige revisor Årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 Vi har afgivet revisionspåtegning på de af ledelsen aflagte årsregnskaber for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 for Ledreborg Palace Golf A/S. Årsregnskaberne, der kan rekvireres fra selskabets hjemmeside, er forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. Budgetforventninger for perioden Vi har afgivet erklæring på Budgetforventningerne for Ledreborg Palace Golf A/S, jf. side i prospektet. Erklæringen, som fremgår på side 22 i dette prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. 7

8 Resumé Dette resumé er udarbejdet af Ledreborg Palace Golf A/S i forbindelse med selskabets forestående offentlige aktieemission og bør læses som en indledning til prospektet. Den 17. juli 2008 har Selskabet på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med en ny aktieklasse - C-aktier - uden fortegningsret for de nuværende A- og B-aktionærer. Formålet med aktiekapitaludvidelsen er yderligere at styrke Selskabets kapitalgrundlag, så Selskabet kan opfylde sin målsætning om at drive et førsteklasses golfanlæg på Ledreborg samt udvikle og implementere tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Selskabet kan endvidere yde rådgivning i forbindelse med etablering af golfanlæg. I forbindelse med selskabets første offentlige aktieemission blev der i 2006/2007 udstedt 649 B-aktier, hvorved selskabet fik tilført ca. kr. 35 mio. til styrkelse af kapitalgrundlaget Golfbanen er udlagt på 120 ha af Ledreborgs naturskønne arealer. Den seksdobbelte majorvinder Nick Faldo har designet banen, hvis anlæggelse blev påbegyndt i forsommeren Golfbanen blev åbnet for spil på banen den 10. juli

9 Ledreborg Palace Golf A/S, har indgået en 25 års uopsigelig lejeaftale regnet fra banens officielle åbning den 10. juli 2007 med ejeren af Ledreborg om leje af arealer til golfanlægget. Ligeledes foreligger der en rammeaftale mellem ejeren af Ledreborg og initiativtagerne om udvikling af faciliteter til ophold og Fritid på Ledreborg. Såfremt disse aktiviteter igangsættes forventes det at medføre en forlængelse af lejeaftalen med yderligere 25 år, når den nuværende aftale udløber. De nye C-aktier adskiller sig fra de eksisterende B-aktier ved at der følger en fortrinsret, men ikke en pligt til medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club. Hvis en C-aktionær ønsker at udnytte fortrinsretten til medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club, skal der gives meddelelse herom i forbindelse med tegningen eller senere. C-aktionærer, der ikke har udnyttet fortrinsretten til medlemskab har mulighed for hvert år, inden den 30. september at meddele, om fortrinsretten til medlemskab ønskes anvendt for det følgende kalenderår. I det omfang en C-aktionær ikke udnytter fortrinsretten til medlemskab, overgår retten til at disponere over medlemskabet til Ledreborg Palace Golf A/S, som efter en i selskabet oprettet medlemsliste vil disponere de således ikke benyttede medlemskaber til 3. mand for 1 år ad gangen. Såfremt en C-aktionær ikke ønsker at anvende fortrinsretten til medlemskab skal denne ikke betale kontingent. Kontingent vil blive betalt af de der får overdraget medlemskabet. En C-aktionær der er medlem af Ledreborg Palace Golf kan hvert år, inden den 30. september, meddele at fortrinsretten til medlemskab ikke ønskes anvendt for det eller de kommende kalenderår, hvorefter Ledre-borg Palace Golf A/S disponerer over medlemskabet, som anført ovenfor. Det årlige medlemskontingent udgør for 2008 kr Aktierne udstedes som C-aktier i stykstørrelser af nom. kr. 100,00. Der udbydes minimum 1 og maksimum 400 stk. til kurs De eksisterende A-aktier har et pålydende på nom. kr. 8 mio. og har en stemmeværdi som er 10 gange så høj pr. nom. kr. 100 aktie som C-aktierne. De eksisterende B-aktier har et pålydende på nom. kr og har en stemmeværdi pr. nom. Kr. 100 aktie som C-aktierne. De nye C-aktiers andel i Selskabets samlede formue efter tegningen er ca. 0,5 %. De nye C-aktier kan overdrages efter indhentet samtykke fra Selskabets bestyrelse. Der beregnes et overdragelsesgebyr på kr til Selskabet. Overdragelsesgebyret vil blive pristalsreguleret. Aktiekapitaludvidelsen gennemføres i henhold til dansk lovgivning, og prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der gælder i Dansk Lovgivning og de regler, der gælder for offentlige udbud af værdipapirer over EUR ,00. 9

10 Enhver beslutning om investering bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Investorer bør inden investering rådføre sig med personer, der har fornøden økonomisk, finansiel og juridisk ekspertise. Risikofaktorer, der knytter sig til udsteder, har udsteder identificeret som de risici, der knytter sig til etablering og drift af et førsteklasses golfanlæg med tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Risikofaktorer, der knytter sig til C-aktierne, er de risici, der generelt knytter sig til investering i aktier samt muligheden for, at lejeaftalen med Ledreborgs ejer ikke kan forlænges og dermed ophører 25 år efter banens åbning. Ophører lejeaftalen, bortfalder den til aktien knyttede spilleret, og aktien må i så fald antages at have en værdi svarende til en forholdsmæssig andel i Selskabets egenkapital. Nedenfor er angivet et uddrag af betingelserne for tegningen: Tegningsbeløb Der udbydes min. 1 stk. og max stk. aktier a nom. kr. 100,00. Pris pr. C-aktie kr Der er ikke restriktioner for antallet af aktier den enkelte kan tegne. Tegningsperiode Udbudet starter når prospektet er offentliggjort på Selskabets hjemmeside og og vedvarer, indtil der er sket fuldtegning, dog senest til 1. juli Optagelse på reguleret marked De nye aktier bliver ikke optaget til handel på et reguleret marked. Garanti Der er ikke udstedt forhåndsgaranti for tegning. Risikofaktorer Investorer bør tage følgende forhold i betragtning i deres beslutning om at investere i de udbudte aktier. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. Udstederrisiko Udsteder af aktierne er Ledreborg Palace Golf A/S, som investorer således tager risiko på. Den generelle interesse for golfsporten og i særdeleshed interessen for at opnå medlemskab i Ledreborg Palace Golf Club, kan påvirke Selskabets udvikling. 10

11 Værdipapirrisiko Det er altid forbundet med en vis risiko at investere. Ved investering i aktier bliver man medejer af det selskab, der købes aktier i. Det er derfor væsentligt, at investorerne gør sig klart, at der er risiko for at tabe penge ved en investering i aktier i forbindelse med kursfald eller i værste tilfælde helt at miste sin investering, såfremt Selskabet går konkurs. Som følge af C-aktiekapitalens procentuelt begrænsede størrelse af den samlede selskabskapital, kan der ikke forventes et udbytte eller en andel i Selskabets formue, der modsvarer investeringens størrelse. Tegning af C-aktier skal derfor være båret af et ønske om, at sikre sig fortrinsret til spil på Selskabets golfanlæg og fortrinsret til medlemskab i Ledreborg Palace Golf Club, i minimum frem til år 2032 samtidig med, at aktien og dermed spilleretten er overdragelig. Såfremt der ikke sker forlængelse af lejekontrakten med Ledreborgs ejer efter at denne udløber i 2032, bortfalder spilleretten. Såfremt ejeren af Ledreborg ved kontraktens udløb ønsker at nedlægge golfaktiviteten, overtager denne Selskabets anlæg og bygninger uden betaling, og C-aktierne må herefter antages at have en værdi svarende til den forholdsmæssige andel i Selskabets egenkapital. Såfremt ejeren af Ledreborg efter lejekontraktens ophør ønsker at fortsætte golfaktiviteten, skal denne købe alle A-aktier for en fast pris, mens C-aktiernes værdi vil være afhængig af, hvilke aktiviteter, der herefter skal udøves i selskabet. C-aktiens værdi kan blive påvirket af størrelsen af det fremtidige kontingent forbundet med medlemskabet af Ledreborg Palace Golf Club. 11

12 Gennemgang af drift og regnskaber for Ledreborg Palace Golf A/S Indledningsvist oplyses at der ikke er fremkommet oplysninger om væsentlige faktorer, herunder indtrådt usædvanlige eller sjældne begivenheder eller nye udviklinger med væsentlig indflydelse på Selskabets driftsindtægter. Ligeledes er der ikke fremkommet oplysninger om eventuelle statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på udsteders virksomhed. Finansiel tilstand I selskabets første regnskabsår, der udløb den 31. december 2005, forestod selskabet først udarbejdelse af lokalplan og øvrigt myndighedsmateriale med henblik på en godkendelse af anlægget af en golfbane med tilhørende faciliteter, hvorefter selskabet påbegyndte selve etableringen af golfbanen. Selskabets resultatopgørelse for 2004/05 udviste et underskud på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr. 127 og finansielle omkostninger, netto på t.kr. 49. Pr. 31. december 2005 havde selskabet en balancesum på t.kr Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver, hovedsagelig aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen og t.kr var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). Selskabet gennemførte i det første regnskabsår en kapitalforhøjelse på t.kr , hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2005 udgjorde t.kr Soliditeten udgjorde dermed 21,8%. 12

13 I regnskabsåret 2006 fortsatte anlæggelsen af den projekterede 18 hullers golfbane og de tilhørende faciliteter, herunder bygning af klubhus og maskinhus. Som følge heraf udviste resultatopgørelsen for 2006 et underskud på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr , afskrivninger på t.kr. 137 og finansielle omkostninger, netto på t.kr. 24. Balancesummen steg til t.kr pr. 31. december Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver (aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af baneanlæg, klubhus, maskinhus og maskiner) og t.kr var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). Selskabet gennemførte i regnskabsåret 2006 en kapitaludvidelse ved offentligt udbud af B-aktier. Det offentlige udbud resulterede i notering af 649 B-aktier og gav et provenu på t.kr , hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2006 udgjorde t.kr Soliditeten udgjorde dermed 70,0% pr. 31. december I regnskabsåret 2007 blev den projekterede 18 hullers golfbane, herunder de tilhørende klubhus- og maskinhusfaciliteter færdiggjort, og banen blev indviet den 10. juli Selskabet har aktiveret alle de afholdte udgifter frem til og med 1. juli 2007 til såvel leje af jorden som til anlægget af golfbanen med de tilhørende faciliteter samt til de afholdte udgifter til rådgivning i forbindelse hermed. Som følge heraf steg balancesummen til t.kr pr. 31. december Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver (aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af baneanlæg, klubhus, maskinhus og maskiner) og t.kr. 889 var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). 13

14 Selskabet realiserede et underskud i regnskabsåret 2007 på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr , afskrivninger på t.kr og finansielle omkostninger, netto på t.kr Selskabets egenkapital udgjorde herefter pr. 31. december 2007 t.kr Soliditeten udgjorde dermed 34,8% pr. 31. december Det væsentligt større underskud i året 2007 i forhold til året 2006 skyldes væsentligt større personaleomkostninger som følge af golfbanens åbning i juli måned 2007, væsentligt større afskrivninger som følge af, at afskrivningen på anlægget af golfbanen med de tilhørende faciliteter påbegyndtes pr. 1. juli 2007 samt væsentligt større finansielle omkostninger som følge at et betydeligt større træk på selskabets byggelån. Underskuddet for året 2007 er endvidere påvirket af, at golfbanen blev åbnet noget senere end forventet, hvilket har haft en negativ indvirkning på selskabets forventede indtægter i året

15 Hoved- og nøgletal Nedenfor er gengivet hoved- og nøgletal fra Ledreborg Palace Golfs reviderede årsrapporter for 2004/ , som er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hovedtal (t.kr.) /05 Bruttotab Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Antal medarbejdere Nøgletal Afkastningsgrad -12,8-7,3-16,9 Likviditetsgrad 8,2 51,7 57,7 Soliditetsgrad 34,8 70,0 21,8 Egenkapitalens forrentning -30,3-13,5-39,6 Definitioner på nøgletal Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100 Resultatopgørelse 2007 (Regnskabsoplysningerne er uddrag af de reviderede årsrapporter) /05 12 mdr. 12 mdr. 13 mdr. kr. kr. kr. Bruttotab Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

16 Balance 2007 (Regnskabsoplysningerne er uddrag af de reviderede årsrapporter) Aktiver /05 Anlægsaktiver Software Immaterielle anlægsaktiver Baneanlæg Klubhus Maskinhus Indretning af lejede lokaler Maskiner, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt

17 Gældsforpligtelser Indbetalte reservationsbeløb Andre kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Huslejeforpligtelser Forpligtelser til betaling af baneleje Redegørelse for pengestrømmene I selskabets første regnskabsår frem til den 31. december 2005 realiserede selskabet et underskud på t.kr , og de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var negative med i alt t.kr Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret dels gennem indskud af aktiekapital på i alt t.kr og dels gennem træk på den etablerede byggekredit. Trækket på byggekreditten udgjorde pr. 31. december 2005 t.kr I regnskabsåret 2006 realiserede selskabet et underskud på t.kr , men de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var kun negative med i alt t.kr blandt andet som følge af en forøgelse af gælden til leverandører og anden gæld. Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen og de tilhørende faciliteter, herunder bygning af klubhus og maskinhus. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret af det provenu på i alt t.kr , som det offentlige udbud af B-aktier resulterede i. I regnskabsåret 2007 realiserede selskabet et underskud på t.kr , men de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var kun negative med i alt t.kr blandt andet som følge af, at årets resultat er påvirket af afskrivninger med i alt t.kr Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter afholdte udgifter til færdiggørelse af golfbanen og de tilhørende faciliteter. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret gennem yderligere træk på den etablerede byggekredit. Trækket på byggekreditten er i regnskabsåret 2007 forøget med t.kr og udgjorde pr. 31. december 2007 t.kr

18 Pengestrømsopgørelse (uddrag af de reviderede årsrapporter) T.kr /05 Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af immaterielle anlægsaktiver Etablering af baneanlæg Etablering af klubhus Etablering af maskinhus Indretning af lejede lokaler Køb af maskiner, driftsmateriel og inventar Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Kapitalforhøjelse/reservationsbeløb Nedbringelse af byggelån Forhøjelse af byggelån Pengestrømme fra finansieringssaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/

19 Reguleringer Afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle udgifter Reguleringer i alt Ændring i driftskapital Forskydning i tilgodehavender Forskydning i varebeholdninger Forskydning i gæld til leverandører Forskydning i anden gæld Ændring i driftskapital i alt

20 Oplysninger om regnskab Det følger af EU Kommissionens forordning 809/2004, værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse nr af 22/10/2007, udstedt af Finanstilsynet i medfør af værdipapirhandelsloven for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering, at reviderede regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår skal medtages i prospektet. I overensstemmelse 25, stk.3 i bekendtgørelse nr af 22/10/2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over EURO (prospektbekendtgørelsen), integreres følgende oplysninger i prospektet ved henvisning til selskabets hjemmeside og Selskabets årsrapporter indeholdende resultatopgørelser, balancer, regnskabsprincipper og noter samt ledelsesberetning, ledelsespåtegning og revisionspåtegning; kan læses på hjemmesiden: og For regnskabsåret 2004/ Årsrapport for 2004/2005 For regnskabsåret Årsrapport for 2006 For regnskabsåret Årsrapport for 2007 Følgende elementer i årsrapporterne medtages ved henvisning og det anføres hvor i årsrapporterne de enkelte elementer fremgår 2004/ ledelsespåtegning ledelsesberetning revisionspåtegning; anvendt regnskabspraksis resultatopgørelser balancer noter

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 Velkommen til Ledreborg Palace Golf Det er med

Læs mere

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 Indhold Ansvar og erklæringer Ansvar og erklæringer

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Årsrapport 12. juli juni 2013

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Årsrapport 12. juli juni 2013 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt RAVN BANE ApS Årsrapport 12. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

KR 2013 ApS. Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

KR 2013 ApS. Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 KR 2013 ApS Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2016 Kristian

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere