L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s"

Transkript

1 Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6

2 Indhold Resumé Risikofaktorer Gennemgang af drift og regnskaber for Ledreborg Palace Golf A/S Hoved- og nøgletal Redegørelse for pengestrømmene Oplysninger om regnskab Oplysninger om Ledreborg Palace Golf A/S Nye C-aktier Væsentlige begivenheder i Selskabets forretningsmæssige udvikling Om Ledreborg Palace Golf Club Budgetter Ledelsens påtegning på budgetterne for årene Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget Budgetforudsætninger Budgetter Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Ledreborg Palace Golf A/S ledelse Vederlag m.v Sammendrag af vedtægtsmæssige forhold for Ledreborg Palace Golf A/S Kapitaludvidelsen Tegningsbetingelser Dette prospekt er udformet i henhold til EU Kommisionens forordning 809/2004, værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse nr af 22/10/2007, udstedt af Finanstilsynet i medfør af værdipapirhandelsloven. Forordningen indeholder skemaer, der angiver, hvilke oplysninger udstederen skal angive i prospekt. Ved udarbejdelsen af prospektet er følgende skemaer i forordningen lagt til grund: Bilag I Mindstekrav til oplysninger i aktieregistreringsdokumentet Bilag III Mindstekrav til oplysninger i værdipapirnoten Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Ledreborg Palace Golf A/S Ledreborg Alle 2A 4320 Lejre Telefon Telefax eller Mail: Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 2

3 Velkommen til Ledreborg Palace Golf Det er med glæde og stolthed vi inviterer til tegning af nye C-aktier i Ledreborg Palace Golf A/S. De første tanker om en golfbane på Ledreborgs arealer blev tænkt for over 30 år siden. Den daværende ejer af Ledreborg, Lensgreve Knud Holstein-Ledreborg, var særdeles fremsynet, da han i den frivillige landskabsfredning af Ledreborg i 1973 fik indført, at der kunne spilles golf på området. Som golfspillere er vi Lensgreven taknemmelige for den fremsynethed. En bevaringsværdig historie Historien på Ledreborg rækker så langt tilbage, at det vil være for omfattende at beskrive her. Men at Danmarks første grundlov blev til i Herthadalen, og at Ledreborg har været familien Holstein-Ledreborgs hjem i mere end 250 år, er en kendsgerning. Slottet i dets nuværende form er skabt af Johan Ludvig Holstein ( ) i 1700-tallet. Johan Ludvig Holsteins interesse for arkitektur, som han delte med Kronprins Christian (Chr.VI), hvis hofmarskal han var fra , kom til udtryk i det prægtige bygningsanlæg på Ledreborg. Slottet har siden været i slægtens eje og fremstår i dag næsten, som det gjorde, da det blev skabt for 250 år siden. Ledreborgs nuværende ejer, Silvia Munro, er 8. generation af slægten og har sammen med sin mand John Munro med stor pietet præget skabelsen af muligheden for Golf på Ledreborg. 3

4 En golfbane med international karakter er skabt Da Ledreborgs ejer sammen med en række investorer, tilbage i 2005 besluttede at iværksætte skabelsen af Ledreborg Palace Golf var visionen at etablere en Golf & Country Club, som kunne leve op til de bedste i verden. Med etableringen af den af golflegenden Nick Faldo, designede bane er den første brik i visionen nu en realitet. Ledreborg er et unikt sted hvor oplevelse, natur, fritidsaktiviteter og siden opholdsfaciliteter gør en tur til Ledreborg til meget mere end Golf. Ledreborg Palace Golf er nænsomt placeret i et af de smukkeste, historiske danske kulturlandskaber, hvor både bane og klubhus er så godt tilpasset herregårdsmiljøet, at man får en fornemmelse af at det må have ligget her i flere hundrede år. Nick Faldo, som er kendt for at skabe nogle af verdens bedste golfbaner, var bjergtaget af Ledreborgs jorder og den plads han fik til at skabe noget helt særligt. Efter den første runde på jorderne sagde han: Banen skal ikke designes, den skal findes for den er her allerede. Faldo har fundet en fantastisk bane, som er konstrueret som en original skotsk links bane. Der er ingen tvivl om at når banen er fuldt udvokset og modnet vil den kunne måle sig med de absolut bedste og mest interessante baner i Europa, med udfordringer for både elite-golfere og handicapgolfere. Allerede turen op ad den kilometerlange Ledreborg Allé, giver forventning om noget ganske særligt. Når man krydser den gamle stenbro fra 1755, træder man ind i en anden verden blot en halv times kørsel fra Rådhuspladsen i København. Det smukke klubhus byder på en gourmetrestaurant, en velassorteret proshop, dejlige faciliteter for golferen og konferencefaciliteter. Klubhuset og golfbanen danner centrum for den klassiske country club atmosfære, som stedet ånder af, og er udgangspunktet for mange store oplevelser i den enestående natur både på og udenfor golfbanen. 4

5 Ledreborg Palace Golf A/S Aktieselskabet Ledreborg Palace Golf A/S blev stiftet i december 2004 af otte initiativtagere, som sammen med godsets ejere og direktøren for udviklingen af banen udgør den 10 mand store bestyrelse. Formål med nyudstedelse af aktier i Ledreborg Palace Golf A/S Formålet med aktiekapitaludvidelsen er at styrke selskabets kapitalgrundlag yderligere, så Selskabet kan opfylde sin målsætning om at drive et førsteklasses golfanlæg på Ledreborg samt udvikle og implementere tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Ejeren af Ledreborg har fra begyndelsen ønsket at etablere et internationalt golfanlæg, der - i tæt samarbejde med investorgruppen - kan medvirke til at udvikle Ledreborgs forretningsområder. Med valget af Nick Faldo som golfbanedesigner er ambitionsniveauet fra begyndelsen sat højt også økonomisk. Med baggrund i de samlede afholdte anlægsomkostninger på ca. kr. 78 mio. ønskes en finansiering via en større aktionærkreds, der har særlig interesse for livet i og omkring golfspillet og samtidig finder Ledreborg og dets omgivelser attraktive. Golfens vækst i Danmark Golfsporten har været repræsenteret i Danmark i over 100 år. De første 50 år med en beskeden interesse. Efter Anden Verdenskrig kom der mere liv i sporten, og en årlig udvikling i både baneanlæg og medlemstilgang på omkring 6-8 pct. om året. Op gennem 1980 erne tog denne udvikling fart, og fra at være en ubetydelig sportsgren er golfsporten i dag Danmarks næststørste sportsgren organiseret under Danmarks Idræts- Forbund. Kun overgået af fodbold. Medlemstallet for 2007 er ca aktive og ca passive golfere. På trods af at Ledreborg Palace Golf blev bane nummer 169 i Danmark, er denne nye bane noget af det golfen har ventet på i Danmark. En bane som er anlagt og drives efter så høj en standard, som man ellers kun ser i udlandet. 5

6 Ansvar og erklæringer Ansvaret for de oplysninger der gives i dette prospekt påhviler udstederen, Ledreborg Palace Golf A/S, Ledreborg Allé 2 A, 4320 Lejre. Bestyrelse og direktion Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Lejre, 2008 Bestyrelsen Bestyrelsesformand: Direktør Robert Birch Bestyrelsesmedlemmer: Direktør Bertel Gantriis Direktør Arne Steen Hansen Direktør Ole Astrup Madsen Direktør Michael Jul Direktør Henrik Frank Reenmers Direktør Peter Aage Salomon Direktør Peter Boleslaw Schmeichel Godsejer John Munro Direktør Michael Per Bengtsen Direktion: Direktør Michael Jul Revisorernes erklæring De af ledelsen aflagte årsrapporter for årene 2004/05, 2006 og 2007 er reviderede af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ro s Torv 53, 4000 Roskilde, ved statsautoriseret revisor Palle Sundstrøm og for året 2007 tillige af statsautoriseret revisor Arne Bjerregaard Jepsen. Årsrapporterne er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsfirmaet er medlem af det faglige organ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 6

7 Erklæring fra uafhængig revisor om prospektgennemgang Til aktionærerne i Ledreborg Palace Golf A/S og mulige investorer Vi har efter aftale med ledelsen i Ledreborg Palace Golf A/S gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i prospektet om offentligt udbud af aktier i Ledreborg Palace Golf A/S af den De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 (side i prospektet). Ledelsen i Ledreborg Palace Golf A/S har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysninger heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter, er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter (herunder opstilling af hoved- og nøgletal for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007) og har påset, at disse er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver tilstrækkelig grundlag for vores konklusion. Konklusion På grundlag af det udførte arbejde, skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Ledreborg Palace Golf A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007, er indeholdt i prospektet. Roskilde, den 2008 Ernst & Young Arne Bjerregaard Jepsen Palle Sundstrøm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Reference til andre erklæringer afgivet af selskabets uafhængige revisor Årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 Vi har afgivet revisionspåtegning på de af ledelsen aflagte årsregnskaber for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 for Ledreborg Palace Golf A/S. Årsregnskaberne, der kan rekvireres fra selskabets hjemmeside, er forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. Budgetforventninger for perioden Vi har afgivet erklæring på Budgetforventningerne for Ledreborg Palace Golf A/S, jf. side i prospektet. Erklæringen, som fremgår på side 22 i dette prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. 7

8 Resumé Dette resumé er udarbejdet af Ledreborg Palace Golf A/S i forbindelse med selskabets forestående offentlige aktieemission og bør læses som en indledning til prospektet. Den 17. juli 2008 har Selskabet på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med en ny aktieklasse - C-aktier - uden fortegningsret for de nuværende A- og B-aktionærer. Formålet med aktiekapitaludvidelsen er yderligere at styrke Selskabets kapitalgrundlag, så Selskabet kan opfylde sin målsætning om at drive et førsteklasses golfanlæg på Ledreborg samt udvikle og implementere tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Selskabet kan endvidere yde rådgivning i forbindelse med etablering af golfanlæg. I forbindelse med selskabets første offentlige aktieemission blev der i 2006/2007 udstedt 649 B-aktier, hvorved selskabet fik tilført ca. kr. 35 mio. til styrkelse af kapitalgrundlaget Golfbanen er udlagt på 120 ha af Ledreborgs naturskønne arealer. Den seksdobbelte majorvinder Nick Faldo har designet banen, hvis anlæggelse blev påbegyndt i forsommeren Golfbanen blev åbnet for spil på banen den 10. juli

9 Ledreborg Palace Golf A/S, har indgået en 25 års uopsigelig lejeaftale regnet fra banens officielle åbning den 10. juli 2007 med ejeren af Ledreborg om leje af arealer til golfanlægget. Ligeledes foreligger der en rammeaftale mellem ejeren af Ledreborg og initiativtagerne om udvikling af faciliteter til ophold og Fritid på Ledreborg. Såfremt disse aktiviteter igangsættes forventes det at medføre en forlængelse af lejeaftalen med yderligere 25 år, når den nuværende aftale udløber. De nye C-aktier adskiller sig fra de eksisterende B-aktier ved at der følger en fortrinsret, men ikke en pligt til medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club. Hvis en C-aktionær ønsker at udnytte fortrinsretten til medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club, skal der gives meddelelse herom i forbindelse med tegningen eller senere. C-aktionærer, der ikke har udnyttet fortrinsretten til medlemskab har mulighed for hvert år, inden den 30. september at meddele, om fortrinsretten til medlemskab ønskes anvendt for det følgende kalenderår. I det omfang en C-aktionær ikke udnytter fortrinsretten til medlemskab, overgår retten til at disponere over medlemskabet til Ledreborg Palace Golf A/S, som efter en i selskabet oprettet medlemsliste vil disponere de således ikke benyttede medlemskaber til 3. mand for 1 år ad gangen. Såfremt en C-aktionær ikke ønsker at anvende fortrinsretten til medlemskab skal denne ikke betale kontingent. Kontingent vil blive betalt af de der får overdraget medlemskabet. En C-aktionær der er medlem af Ledreborg Palace Golf kan hvert år, inden den 30. september, meddele at fortrinsretten til medlemskab ikke ønskes anvendt for det eller de kommende kalenderår, hvorefter Ledre-borg Palace Golf A/S disponerer over medlemskabet, som anført ovenfor. Det årlige medlemskontingent udgør for 2008 kr Aktierne udstedes som C-aktier i stykstørrelser af nom. kr. 100,00. Der udbydes minimum 1 og maksimum 400 stk. til kurs De eksisterende A-aktier har et pålydende på nom. kr. 8 mio. og har en stemmeværdi som er 10 gange så høj pr. nom. kr. 100 aktie som C-aktierne. De eksisterende B-aktier har et pålydende på nom. kr og har en stemmeværdi pr. nom. Kr. 100 aktie som C-aktierne. De nye C-aktiers andel i Selskabets samlede formue efter tegningen er ca. 0,5 %. De nye C-aktier kan overdrages efter indhentet samtykke fra Selskabets bestyrelse. Der beregnes et overdragelsesgebyr på kr til Selskabet. Overdragelsesgebyret vil blive pristalsreguleret. Aktiekapitaludvidelsen gennemføres i henhold til dansk lovgivning, og prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der gælder i Dansk Lovgivning og de regler, der gælder for offentlige udbud af værdipapirer over EUR ,00. 9

10 Enhver beslutning om investering bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Investorer bør inden investering rådføre sig med personer, der har fornøden økonomisk, finansiel og juridisk ekspertise. Risikofaktorer, der knytter sig til udsteder, har udsteder identificeret som de risici, der knytter sig til etablering og drift af et førsteklasses golfanlæg med tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Risikofaktorer, der knytter sig til C-aktierne, er de risici, der generelt knytter sig til investering i aktier samt muligheden for, at lejeaftalen med Ledreborgs ejer ikke kan forlænges og dermed ophører 25 år efter banens åbning. Ophører lejeaftalen, bortfalder den til aktien knyttede spilleret, og aktien må i så fald antages at have en værdi svarende til en forholdsmæssig andel i Selskabets egenkapital. Nedenfor er angivet et uddrag af betingelserne for tegningen: Tegningsbeløb Der udbydes min. 1 stk. og max stk. aktier a nom. kr. 100,00. Pris pr. C-aktie kr Der er ikke restriktioner for antallet af aktier den enkelte kan tegne. Tegningsperiode Udbudet starter når prospektet er offentliggjort på Selskabets hjemmeside og og vedvarer, indtil der er sket fuldtegning, dog senest til 1. juli Optagelse på reguleret marked De nye aktier bliver ikke optaget til handel på et reguleret marked. Garanti Der er ikke udstedt forhåndsgaranti for tegning. Risikofaktorer Investorer bør tage følgende forhold i betragtning i deres beslutning om at investere i de udbudte aktier. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. Udstederrisiko Udsteder af aktierne er Ledreborg Palace Golf A/S, som investorer således tager risiko på. Den generelle interesse for golfsporten og i særdeleshed interessen for at opnå medlemskab i Ledreborg Palace Golf Club, kan påvirke Selskabets udvikling. 10

11 Værdipapirrisiko Det er altid forbundet med en vis risiko at investere. Ved investering i aktier bliver man medejer af det selskab, der købes aktier i. Det er derfor væsentligt, at investorerne gør sig klart, at der er risiko for at tabe penge ved en investering i aktier i forbindelse med kursfald eller i værste tilfælde helt at miste sin investering, såfremt Selskabet går konkurs. Som følge af C-aktiekapitalens procentuelt begrænsede størrelse af den samlede selskabskapital, kan der ikke forventes et udbytte eller en andel i Selskabets formue, der modsvarer investeringens størrelse. Tegning af C-aktier skal derfor være båret af et ønske om, at sikre sig fortrinsret til spil på Selskabets golfanlæg og fortrinsret til medlemskab i Ledreborg Palace Golf Club, i minimum frem til år 2032 samtidig med, at aktien og dermed spilleretten er overdragelig. Såfremt der ikke sker forlængelse af lejekontrakten med Ledreborgs ejer efter at denne udløber i 2032, bortfalder spilleretten. Såfremt ejeren af Ledreborg ved kontraktens udløb ønsker at nedlægge golfaktiviteten, overtager denne Selskabets anlæg og bygninger uden betaling, og C-aktierne må herefter antages at have en værdi svarende til den forholdsmæssige andel i Selskabets egenkapital. Såfremt ejeren af Ledreborg efter lejekontraktens ophør ønsker at fortsætte golfaktiviteten, skal denne købe alle A-aktier for en fast pris, mens C-aktiernes værdi vil være afhængig af, hvilke aktiviteter, der herefter skal udøves i selskabet. C-aktiens værdi kan blive påvirket af størrelsen af det fremtidige kontingent forbundet med medlemskabet af Ledreborg Palace Golf Club. 11

12 Gennemgang af drift og regnskaber for Ledreborg Palace Golf A/S Indledningsvist oplyses at der ikke er fremkommet oplysninger om væsentlige faktorer, herunder indtrådt usædvanlige eller sjældne begivenheder eller nye udviklinger med væsentlig indflydelse på Selskabets driftsindtægter. Ligeledes er der ikke fremkommet oplysninger om eventuelle statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på udsteders virksomhed. Finansiel tilstand I selskabets første regnskabsår, der udløb den 31. december 2005, forestod selskabet først udarbejdelse af lokalplan og øvrigt myndighedsmateriale med henblik på en godkendelse af anlægget af en golfbane med tilhørende faciliteter, hvorefter selskabet påbegyndte selve etableringen af golfbanen. Selskabets resultatopgørelse for 2004/05 udviste et underskud på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr. 127 og finansielle omkostninger, netto på t.kr. 49. Pr. 31. december 2005 havde selskabet en balancesum på t.kr Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver, hovedsagelig aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen og t.kr var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). Selskabet gennemførte i det første regnskabsår en kapitalforhøjelse på t.kr , hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2005 udgjorde t.kr Soliditeten udgjorde dermed 21,8%. 12

13 I regnskabsåret 2006 fortsatte anlæggelsen af den projekterede 18 hullers golfbane og de tilhørende faciliteter, herunder bygning af klubhus og maskinhus. Som følge heraf udviste resultatopgørelsen for 2006 et underskud på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr , afskrivninger på t.kr. 137 og finansielle omkostninger, netto på t.kr. 24. Balancesummen steg til t.kr pr. 31. december Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver (aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af baneanlæg, klubhus, maskinhus og maskiner) og t.kr var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). Selskabet gennemførte i regnskabsåret 2006 en kapitaludvidelse ved offentligt udbud af B-aktier. Det offentlige udbud resulterede i notering af 649 B-aktier og gav et provenu på t.kr , hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2006 udgjorde t.kr Soliditeten udgjorde dermed 70,0% pr. 31. december I regnskabsåret 2007 blev den projekterede 18 hullers golfbane, herunder de tilhørende klubhus- og maskinhusfaciliteter færdiggjort, og banen blev indviet den 10. juli Selskabet har aktiveret alle de afholdte udgifter frem til og med 1. juli 2007 til såvel leje af jorden som til anlægget af golfbanen med de tilhørende faciliteter samt til de afholdte udgifter til rådgivning i forbindelse hermed. Som følge heraf steg balancesummen til t.kr pr. 31. december Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver (aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af baneanlæg, klubhus, maskinhus og maskiner) og t.kr. 889 var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). 13

14 Selskabet realiserede et underskud i regnskabsåret 2007 på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr , afskrivninger på t.kr og finansielle omkostninger, netto på t.kr Selskabets egenkapital udgjorde herefter pr. 31. december 2007 t.kr Soliditeten udgjorde dermed 34,8% pr. 31. december Det væsentligt større underskud i året 2007 i forhold til året 2006 skyldes væsentligt større personaleomkostninger som følge af golfbanens åbning i juli måned 2007, væsentligt større afskrivninger som følge af, at afskrivningen på anlægget af golfbanen med de tilhørende faciliteter påbegyndtes pr. 1. juli 2007 samt væsentligt større finansielle omkostninger som følge at et betydeligt større træk på selskabets byggelån. Underskuddet for året 2007 er endvidere påvirket af, at golfbanen blev åbnet noget senere end forventet, hvilket har haft en negativ indvirkning på selskabets forventede indtægter i året

15 Hoved- og nøgletal Nedenfor er gengivet hoved- og nøgletal fra Ledreborg Palace Golfs reviderede årsrapporter for 2004/ , som er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hovedtal (t.kr.) /05 Bruttotab Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Antal medarbejdere Nøgletal Afkastningsgrad -12,8-7,3-16,9 Likviditetsgrad 8,2 51,7 57,7 Soliditetsgrad 34,8 70,0 21,8 Egenkapitalens forrentning -30,3-13,5-39,6 Definitioner på nøgletal Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100 Resultatopgørelse 2007 (Regnskabsoplysningerne er uddrag af de reviderede årsrapporter) /05 12 mdr. 12 mdr. 13 mdr. kr. kr. kr. Bruttotab Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

16 Balance 2007 (Regnskabsoplysningerne er uddrag af de reviderede årsrapporter) Aktiver /05 Anlægsaktiver Software Immaterielle anlægsaktiver Baneanlæg Klubhus Maskinhus Indretning af lejede lokaler Maskiner, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt

17 Gældsforpligtelser Indbetalte reservationsbeløb Andre kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Huslejeforpligtelser Forpligtelser til betaling af baneleje Redegørelse for pengestrømmene I selskabets første regnskabsår frem til den 31. december 2005 realiserede selskabet et underskud på t.kr , og de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var negative med i alt t.kr Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret dels gennem indskud af aktiekapital på i alt t.kr og dels gennem træk på den etablerede byggekredit. Trækket på byggekreditten udgjorde pr. 31. december 2005 t.kr I regnskabsåret 2006 realiserede selskabet et underskud på t.kr , men de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var kun negative med i alt t.kr blandt andet som følge af en forøgelse af gælden til leverandører og anden gæld. Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen og de tilhørende faciliteter, herunder bygning af klubhus og maskinhus. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret af det provenu på i alt t.kr , som det offentlige udbud af B-aktier resulterede i. I regnskabsåret 2007 realiserede selskabet et underskud på t.kr , men de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var kun negative med i alt t.kr blandt andet som følge af, at årets resultat er påvirket af afskrivninger med i alt t.kr Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter afholdte udgifter til færdiggørelse af golfbanen og de tilhørende faciliteter. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret gennem yderligere træk på den etablerede byggekredit. Trækket på byggekreditten er i regnskabsåret 2007 forøget med t.kr og udgjorde pr. 31. december 2007 t.kr

18 Pengestrømsopgørelse (uddrag af de reviderede årsrapporter) T.kr /05 Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af immaterielle anlægsaktiver Etablering af baneanlæg Etablering af klubhus Etablering af maskinhus Indretning af lejede lokaler Køb af maskiner, driftsmateriel og inventar Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Kapitalforhøjelse/reservationsbeløb Nedbringelse af byggelån Forhøjelse af byggelån Pengestrømme fra finansieringssaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere