L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s"

Transkript

1 Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6

2 Indhold Resumé Risikofaktorer Gennemgang af drift og regnskaber for Ledreborg Palace Golf A/S Hoved- og nøgletal Redegørelse for pengestrømmene Oplysninger om regnskab Oplysninger om Ledreborg Palace Golf A/S Nye C-aktier Væsentlige begivenheder i Selskabets forretningsmæssige udvikling Om Ledreborg Palace Golf Club Budgetter Ledelsens påtegning på budgetterne for årene Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget Budgetforudsætninger Budgetter Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Ledreborg Palace Golf A/S ledelse Vederlag m.v Sammendrag af vedtægtsmæssige forhold for Ledreborg Palace Golf A/S Kapitaludvidelsen Tegningsbetingelser Dette prospekt er udformet i henhold til EU Kommisionens forordning 809/2004, værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse nr af 22/10/2007, udstedt af Finanstilsynet i medfør af værdipapirhandelsloven. Forordningen indeholder skemaer, der angiver, hvilke oplysninger udstederen skal angive i prospekt. Ved udarbejdelsen af prospektet er følgende skemaer i forordningen lagt til grund: Bilag I Mindstekrav til oplysninger i aktieregistreringsdokumentet Bilag III Mindstekrav til oplysninger i værdipapirnoten Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Ledreborg Palace Golf A/S Ledreborg Alle 2A 4320 Lejre Telefon Telefax eller Mail: Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 2

3 Velkommen til Ledreborg Palace Golf Det er med glæde og stolthed vi inviterer til tegning af nye C-aktier i Ledreborg Palace Golf A/S. De første tanker om en golfbane på Ledreborgs arealer blev tænkt for over 30 år siden. Den daværende ejer af Ledreborg, Lensgreve Knud Holstein-Ledreborg, var særdeles fremsynet, da han i den frivillige landskabsfredning af Ledreborg i 1973 fik indført, at der kunne spilles golf på området. Som golfspillere er vi Lensgreven taknemmelige for den fremsynethed. En bevaringsværdig historie Historien på Ledreborg rækker så langt tilbage, at det vil være for omfattende at beskrive her. Men at Danmarks første grundlov blev til i Herthadalen, og at Ledreborg har været familien Holstein-Ledreborgs hjem i mere end 250 år, er en kendsgerning. Slottet i dets nuværende form er skabt af Johan Ludvig Holstein ( ) i 1700-tallet. Johan Ludvig Holsteins interesse for arkitektur, som han delte med Kronprins Christian (Chr.VI), hvis hofmarskal han var fra , kom til udtryk i det prægtige bygningsanlæg på Ledreborg. Slottet har siden været i slægtens eje og fremstår i dag næsten, som det gjorde, da det blev skabt for 250 år siden. Ledreborgs nuværende ejer, Silvia Munro, er 8. generation af slægten og har sammen med sin mand John Munro med stor pietet præget skabelsen af muligheden for Golf på Ledreborg. 3

4 En golfbane med international karakter er skabt Da Ledreborgs ejer sammen med en række investorer, tilbage i 2005 besluttede at iværksætte skabelsen af Ledreborg Palace Golf var visionen at etablere en Golf & Country Club, som kunne leve op til de bedste i verden. Med etableringen af den af golflegenden Nick Faldo, designede bane er den første brik i visionen nu en realitet. Ledreborg er et unikt sted hvor oplevelse, natur, fritidsaktiviteter og siden opholdsfaciliteter gør en tur til Ledreborg til meget mere end Golf. Ledreborg Palace Golf er nænsomt placeret i et af de smukkeste, historiske danske kulturlandskaber, hvor både bane og klubhus er så godt tilpasset herregårdsmiljøet, at man får en fornemmelse af at det må have ligget her i flere hundrede år. Nick Faldo, som er kendt for at skabe nogle af verdens bedste golfbaner, var bjergtaget af Ledreborgs jorder og den plads han fik til at skabe noget helt særligt. Efter den første runde på jorderne sagde han: Banen skal ikke designes, den skal findes for den er her allerede. Faldo har fundet en fantastisk bane, som er konstrueret som en original skotsk links bane. Der er ingen tvivl om at når banen er fuldt udvokset og modnet vil den kunne måle sig med de absolut bedste og mest interessante baner i Europa, med udfordringer for både elite-golfere og handicapgolfere. Allerede turen op ad den kilometerlange Ledreborg Allé, giver forventning om noget ganske særligt. Når man krydser den gamle stenbro fra 1755, træder man ind i en anden verden blot en halv times kørsel fra Rådhuspladsen i København. Det smukke klubhus byder på en gourmetrestaurant, en velassorteret proshop, dejlige faciliteter for golferen og konferencefaciliteter. Klubhuset og golfbanen danner centrum for den klassiske country club atmosfære, som stedet ånder af, og er udgangspunktet for mange store oplevelser i den enestående natur både på og udenfor golfbanen. 4

5 Ledreborg Palace Golf A/S Aktieselskabet Ledreborg Palace Golf A/S blev stiftet i december 2004 af otte initiativtagere, som sammen med godsets ejere og direktøren for udviklingen af banen udgør den 10 mand store bestyrelse. Formål med nyudstedelse af aktier i Ledreborg Palace Golf A/S Formålet med aktiekapitaludvidelsen er at styrke selskabets kapitalgrundlag yderligere, så Selskabet kan opfylde sin målsætning om at drive et førsteklasses golfanlæg på Ledreborg samt udvikle og implementere tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Ejeren af Ledreborg har fra begyndelsen ønsket at etablere et internationalt golfanlæg, der - i tæt samarbejde med investorgruppen - kan medvirke til at udvikle Ledreborgs forretningsområder. Med valget af Nick Faldo som golfbanedesigner er ambitionsniveauet fra begyndelsen sat højt også økonomisk. Med baggrund i de samlede afholdte anlægsomkostninger på ca. kr. 78 mio. ønskes en finansiering via en større aktionærkreds, der har særlig interesse for livet i og omkring golfspillet og samtidig finder Ledreborg og dets omgivelser attraktive. Golfens vækst i Danmark Golfsporten har været repræsenteret i Danmark i over 100 år. De første 50 år med en beskeden interesse. Efter Anden Verdenskrig kom der mere liv i sporten, og en årlig udvikling i både baneanlæg og medlemstilgang på omkring 6-8 pct. om året. Op gennem 1980 erne tog denne udvikling fart, og fra at være en ubetydelig sportsgren er golfsporten i dag Danmarks næststørste sportsgren organiseret under Danmarks Idræts- Forbund. Kun overgået af fodbold. Medlemstallet for 2007 er ca aktive og ca passive golfere. På trods af at Ledreborg Palace Golf blev bane nummer 169 i Danmark, er denne nye bane noget af det golfen har ventet på i Danmark. En bane som er anlagt og drives efter så høj en standard, som man ellers kun ser i udlandet. 5

6 Ansvar og erklæringer Ansvaret for de oplysninger der gives i dette prospekt påhviler udstederen, Ledreborg Palace Golf A/S, Ledreborg Allé 2 A, 4320 Lejre. Bestyrelse og direktion Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Lejre, 2008 Bestyrelsen Bestyrelsesformand: Direktør Robert Birch Bestyrelsesmedlemmer: Direktør Bertel Gantriis Direktør Arne Steen Hansen Direktør Ole Astrup Madsen Direktør Michael Jul Direktør Henrik Frank Reenmers Direktør Peter Aage Salomon Direktør Peter Boleslaw Schmeichel Godsejer John Munro Direktør Michael Per Bengtsen Direktion: Direktør Michael Jul Revisorernes erklæring De af ledelsen aflagte årsrapporter for årene 2004/05, 2006 og 2007 er reviderede af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ro s Torv 53, 4000 Roskilde, ved statsautoriseret revisor Palle Sundstrøm og for året 2007 tillige af statsautoriseret revisor Arne Bjerregaard Jepsen. Årsrapporterne er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsfirmaet er medlem af det faglige organ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 6

7 Erklæring fra uafhængig revisor om prospektgennemgang Til aktionærerne i Ledreborg Palace Golf A/S og mulige investorer Vi har efter aftale med ledelsen i Ledreborg Palace Golf A/S gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i prospektet om offentligt udbud af aktier i Ledreborg Palace Golf A/S af den De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 (side i prospektet). Ledelsen i Ledreborg Palace Golf A/S har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysninger heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter, er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter (herunder opstilling af hoved- og nøgletal for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007) og har påset, at disse er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver tilstrækkelig grundlag for vores konklusion. Konklusion På grundlag af det udførte arbejde, skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Ledreborg Palace Golf A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007, er indeholdt i prospektet. Roskilde, den 2008 Ernst & Young Arne Bjerregaard Jepsen Palle Sundstrøm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Reference til andre erklæringer afgivet af selskabets uafhængige revisor Årsregnskaberne for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 Vi har afgivet revisionspåtegning på de af ledelsen aflagte årsregnskaber for regnskabsårene 2004/05, 2006 og 2007 for Ledreborg Palace Golf A/S. Årsregnskaberne, der kan rekvireres fra selskabets hjemmeside, er forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. Budgetforventninger for perioden Vi har afgivet erklæring på Budgetforventningerne for Ledreborg Palace Golf A/S, jf. side i prospektet. Erklæringen, som fremgår på side 22 i dette prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. 7

8 Resumé Dette resumé er udarbejdet af Ledreborg Palace Golf A/S i forbindelse med selskabets forestående offentlige aktieemission og bør læses som en indledning til prospektet. Den 17. juli 2008 har Selskabet på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med en ny aktieklasse - C-aktier - uden fortegningsret for de nuværende A- og B-aktionærer. Formålet med aktiekapitaludvidelsen er yderligere at styrke Selskabets kapitalgrundlag, så Selskabet kan opfylde sin målsætning om at drive et førsteklasses golfanlæg på Ledreborg samt udvikle og implementere tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Selskabet kan endvidere yde rådgivning i forbindelse med etablering af golfanlæg. I forbindelse med selskabets første offentlige aktieemission blev der i 2006/2007 udstedt 649 B-aktier, hvorved selskabet fik tilført ca. kr. 35 mio. til styrkelse af kapitalgrundlaget Golfbanen er udlagt på 120 ha af Ledreborgs naturskønne arealer. Den seksdobbelte majorvinder Nick Faldo har designet banen, hvis anlæggelse blev påbegyndt i forsommeren Golfbanen blev åbnet for spil på banen den 10. juli

9 Ledreborg Palace Golf A/S, har indgået en 25 års uopsigelig lejeaftale regnet fra banens officielle åbning den 10. juli 2007 med ejeren af Ledreborg om leje af arealer til golfanlægget. Ligeledes foreligger der en rammeaftale mellem ejeren af Ledreborg og initiativtagerne om udvikling af faciliteter til ophold og Fritid på Ledreborg. Såfremt disse aktiviteter igangsættes forventes det at medføre en forlængelse af lejeaftalen med yderligere 25 år, når den nuværende aftale udløber. De nye C-aktier adskiller sig fra de eksisterende B-aktier ved at der følger en fortrinsret, men ikke en pligt til medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club. Hvis en C-aktionær ønsker at udnytte fortrinsretten til medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club, skal der gives meddelelse herom i forbindelse med tegningen eller senere. C-aktionærer, der ikke har udnyttet fortrinsretten til medlemskab har mulighed for hvert år, inden den 30. september at meddele, om fortrinsretten til medlemskab ønskes anvendt for det følgende kalenderår. I det omfang en C-aktionær ikke udnytter fortrinsretten til medlemskab, overgår retten til at disponere over medlemskabet til Ledreborg Palace Golf A/S, som efter en i selskabet oprettet medlemsliste vil disponere de således ikke benyttede medlemskaber til 3. mand for 1 år ad gangen. Såfremt en C-aktionær ikke ønsker at anvende fortrinsretten til medlemskab skal denne ikke betale kontingent. Kontingent vil blive betalt af de der får overdraget medlemskabet. En C-aktionær der er medlem af Ledreborg Palace Golf kan hvert år, inden den 30. september, meddele at fortrinsretten til medlemskab ikke ønskes anvendt for det eller de kommende kalenderår, hvorefter Ledre-borg Palace Golf A/S disponerer over medlemskabet, som anført ovenfor. Det årlige medlemskontingent udgør for 2008 kr Aktierne udstedes som C-aktier i stykstørrelser af nom. kr. 100,00. Der udbydes minimum 1 og maksimum 400 stk. til kurs De eksisterende A-aktier har et pålydende på nom. kr. 8 mio. og har en stemmeværdi som er 10 gange så høj pr. nom. kr. 100 aktie som C-aktierne. De eksisterende B-aktier har et pålydende på nom. kr og har en stemmeværdi pr. nom. Kr. 100 aktie som C-aktierne. De nye C-aktiers andel i Selskabets samlede formue efter tegningen er ca. 0,5 %. De nye C-aktier kan overdrages efter indhentet samtykke fra Selskabets bestyrelse. Der beregnes et overdragelsesgebyr på kr til Selskabet. Overdragelsesgebyret vil blive pristalsreguleret. Aktiekapitaludvidelsen gennemføres i henhold til dansk lovgivning, og prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der gælder i Dansk Lovgivning og de regler, der gælder for offentlige udbud af værdipapirer over EUR ,00. 9

10 Enhver beslutning om investering bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Investorer bør inden investering rådføre sig med personer, der har fornøden økonomisk, finansiel og juridisk ekspertise. Risikofaktorer, der knytter sig til udsteder, har udsteder identificeret som de risici, der knytter sig til etablering og drift af et førsteklasses golfanlæg med tilknyttede faciliteter til området for fritid og ophold. Risikofaktorer, der knytter sig til C-aktierne, er de risici, der generelt knytter sig til investering i aktier samt muligheden for, at lejeaftalen med Ledreborgs ejer ikke kan forlænges og dermed ophører 25 år efter banens åbning. Ophører lejeaftalen, bortfalder den til aktien knyttede spilleret, og aktien må i så fald antages at have en værdi svarende til en forholdsmæssig andel i Selskabets egenkapital. Nedenfor er angivet et uddrag af betingelserne for tegningen: Tegningsbeløb Der udbydes min. 1 stk. og max stk. aktier a nom. kr. 100,00. Pris pr. C-aktie kr Der er ikke restriktioner for antallet af aktier den enkelte kan tegne. Tegningsperiode Udbudet starter når prospektet er offentliggjort på Selskabets hjemmeside og og vedvarer, indtil der er sket fuldtegning, dog senest til 1. juli Optagelse på reguleret marked De nye aktier bliver ikke optaget til handel på et reguleret marked. Garanti Der er ikke udstedt forhåndsgaranti for tegning. Risikofaktorer Investorer bør tage følgende forhold i betragtning i deres beslutning om at investere i de udbudte aktier. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. Udstederrisiko Udsteder af aktierne er Ledreborg Palace Golf A/S, som investorer således tager risiko på. Den generelle interesse for golfsporten og i særdeleshed interessen for at opnå medlemskab i Ledreborg Palace Golf Club, kan påvirke Selskabets udvikling. 10

11 Værdipapirrisiko Det er altid forbundet med en vis risiko at investere. Ved investering i aktier bliver man medejer af det selskab, der købes aktier i. Det er derfor væsentligt, at investorerne gør sig klart, at der er risiko for at tabe penge ved en investering i aktier i forbindelse med kursfald eller i værste tilfælde helt at miste sin investering, såfremt Selskabet går konkurs. Som følge af C-aktiekapitalens procentuelt begrænsede størrelse af den samlede selskabskapital, kan der ikke forventes et udbytte eller en andel i Selskabets formue, der modsvarer investeringens størrelse. Tegning af C-aktier skal derfor være båret af et ønske om, at sikre sig fortrinsret til spil på Selskabets golfanlæg og fortrinsret til medlemskab i Ledreborg Palace Golf Club, i minimum frem til år 2032 samtidig med, at aktien og dermed spilleretten er overdragelig. Såfremt der ikke sker forlængelse af lejekontrakten med Ledreborgs ejer efter at denne udløber i 2032, bortfalder spilleretten. Såfremt ejeren af Ledreborg ved kontraktens udløb ønsker at nedlægge golfaktiviteten, overtager denne Selskabets anlæg og bygninger uden betaling, og C-aktierne må herefter antages at have en værdi svarende til den forholdsmæssige andel i Selskabets egenkapital. Såfremt ejeren af Ledreborg efter lejekontraktens ophør ønsker at fortsætte golfaktiviteten, skal denne købe alle A-aktier for en fast pris, mens C-aktiernes værdi vil være afhængig af, hvilke aktiviteter, der herefter skal udøves i selskabet. C-aktiens værdi kan blive påvirket af størrelsen af det fremtidige kontingent forbundet med medlemskabet af Ledreborg Palace Golf Club. 11

12 Gennemgang af drift og regnskaber for Ledreborg Palace Golf A/S Indledningsvist oplyses at der ikke er fremkommet oplysninger om væsentlige faktorer, herunder indtrådt usædvanlige eller sjældne begivenheder eller nye udviklinger med væsentlig indflydelse på Selskabets driftsindtægter. Ligeledes er der ikke fremkommet oplysninger om eventuelle statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på udsteders virksomhed. Finansiel tilstand I selskabets første regnskabsår, der udløb den 31. december 2005, forestod selskabet først udarbejdelse af lokalplan og øvrigt myndighedsmateriale med henblik på en godkendelse af anlægget af en golfbane med tilhørende faciliteter, hvorefter selskabet påbegyndte selve etableringen af golfbanen. Selskabets resultatopgørelse for 2004/05 udviste et underskud på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr. 127 og finansielle omkostninger, netto på t.kr. 49. Pr. 31. december 2005 havde selskabet en balancesum på t.kr Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver, hovedsagelig aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen og t.kr var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). Selskabet gennemførte i det første regnskabsår en kapitalforhøjelse på t.kr , hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2005 udgjorde t.kr Soliditeten udgjorde dermed 21,8%. 12

13 I regnskabsåret 2006 fortsatte anlæggelsen af den projekterede 18 hullers golfbane og de tilhørende faciliteter, herunder bygning af klubhus og maskinhus. Som følge heraf udviste resultatopgørelsen for 2006 et underskud på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr , afskrivninger på t.kr. 137 og finansielle omkostninger, netto på t.kr. 24. Balancesummen steg til t.kr pr. 31. december Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver (aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af baneanlæg, klubhus, maskinhus og maskiner) og t.kr var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). Selskabet gennemførte i regnskabsåret 2006 en kapitaludvidelse ved offentligt udbud af B-aktier. Det offentlige udbud resulterede i notering af 649 B-aktier og gav et provenu på t.kr , hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2006 udgjorde t.kr Soliditeten udgjorde dermed 70,0% pr. 31. december I regnskabsåret 2007 blev den projekterede 18 hullers golfbane, herunder de tilhørende klubhus- og maskinhusfaciliteter færdiggjort, og banen blev indviet den 10. juli Selskabet har aktiveret alle de afholdte udgifter frem til og med 1. juli 2007 til såvel leje af jorden som til anlægget af golfbanen med de tilhørende faciliteter samt til de afholdte udgifter til rådgivning i forbindelse hermed. Som følge heraf steg balancesummen til t.kr pr. 31. december Heraf var t.kr materielle anlægsaktiver (aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af baneanlæg, klubhus, maskinhus og maskiner) og t.kr. 889 var likvide beholdninger (indlån i pengeinstitutter). 13

14 Selskabet realiserede et underskud i regnskabsåret 2007 på t.kr , der omfatter et bruttotab på t.kr , personaleomkostninger på t.kr , afskrivninger på t.kr og finansielle omkostninger, netto på t.kr Selskabets egenkapital udgjorde herefter pr. 31. december 2007 t.kr Soliditeten udgjorde dermed 34,8% pr. 31. december Det væsentligt større underskud i året 2007 i forhold til året 2006 skyldes væsentligt større personaleomkostninger som følge af golfbanens åbning i juli måned 2007, væsentligt større afskrivninger som følge af, at afskrivningen på anlægget af golfbanen med de tilhørende faciliteter påbegyndtes pr. 1. juli 2007 samt væsentligt større finansielle omkostninger som følge at et betydeligt større træk på selskabets byggelån. Underskuddet for året 2007 er endvidere påvirket af, at golfbanen blev åbnet noget senere end forventet, hvilket har haft en negativ indvirkning på selskabets forventede indtægter i året

15 Hoved- og nøgletal Nedenfor er gengivet hoved- og nøgletal fra Ledreborg Palace Golfs reviderede årsrapporter for 2004/ , som er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hovedtal (t.kr.) /05 Bruttotab Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Antal medarbejdere Nøgletal Afkastningsgrad -12,8-7,3-16,9 Likviditetsgrad 8,2 51,7 57,7 Soliditetsgrad 34,8 70,0 21,8 Egenkapitalens forrentning -30,3-13,5-39,6 Definitioner på nøgletal Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100 Resultatopgørelse 2007 (Regnskabsoplysningerne er uddrag af de reviderede årsrapporter) /05 12 mdr. 12 mdr. 13 mdr. kr. kr. kr. Bruttotab Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

16 Balance 2007 (Regnskabsoplysningerne er uddrag af de reviderede årsrapporter) Aktiver /05 Anlægsaktiver Software Immaterielle anlægsaktiver Baneanlæg Klubhus Maskinhus Indretning af lejede lokaler Maskiner, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt

17 Gældsforpligtelser Indbetalte reservationsbeløb Andre kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Huslejeforpligtelser Forpligtelser til betaling af baneleje Redegørelse for pengestrømmene I selskabets første regnskabsår frem til den 31. december 2005 realiserede selskabet et underskud på t.kr , og de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var negative med i alt t.kr Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret dels gennem indskud af aktiekapital på i alt t.kr og dels gennem træk på den etablerede byggekredit. Trækket på byggekreditten udgjorde pr. 31. december 2005 t.kr I regnskabsåret 2006 realiserede selskabet et underskud på t.kr , men de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var kun negative med i alt t.kr blandt andet som følge af en forøgelse af gælden til leverandører og anden gæld. Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter aktiverede udgifter i forbindelse med etableringen af golfbanen og de tilhørende faciliteter, herunder bygning af klubhus og maskinhus. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret af det provenu på i alt t.kr , som det offentlige udbud af B-aktier resulterede i. I regnskabsåret 2007 realiserede selskabet et underskud på t.kr , men de samlede pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet var kun negative med i alt t.kr blandt andet som følge af, at årets resultat er påvirket af afskrivninger med i alt t.kr Til investeringsaktiviteten anvendte selskabet i alt t.kr , der hovedsagelig omfatter afholdte udgifter til færdiggørelse af golfbanen og de tilhørende faciliteter. Driftsaktiviteten og investeringsaktiviteten blev finansieret gennem yderligere træk på den etablerede byggekredit. Trækket på byggekreditten er i regnskabsåret 2007 forøget med t.kr og udgjorde pr. 31. december 2007 t.kr

18 Pengestrømsopgørelse (uddrag af de reviderede årsrapporter) T.kr /05 Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af immaterielle anlægsaktiver Etablering af baneanlæg Etablering af klubhus Etablering af maskinhus Indretning af lejede lokaler Køb af maskiner, driftsmateriel og inventar Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Kapitalforhøjelse/reservationsbeløb Nedbringelse af byggelån Forhøjelse af byggelån Pengestrømme fra finansieringssaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/

19 Reguleringer Afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle udgifter Reguleringer i alt Ændring i driftskapital Forskydning i tilgodehavender Forskydning i varebeholdninger Forskydning i gæld til leverandører Forskydning i anden gæld Ændring i driftskapital i alt

20 Oplysninger om regnskab Det følger af EU Kommissionens forordning 809/2004, værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse nr af 22/10/2007, udstedt af Finanstilsynet i medfør af værdipapirhandelsloven for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering, at reviderede regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår skal medtages i prospektet. I overensstemmelse 25, stk.3 i bekendtgørelse nr af 22/10/2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over EURO (prospektbekendtgørelsen), integreres følgende oplysninger i prospektet ved henvisning til selskabets hjemmeside og Selskabets årsrapporter indeholdende resultatopgørelser, balancer, regnskabsprincipper og noter samt ledelsesberetning, ledelsespåtegning og revisionspåtegning; kan læses på hjemmesiden: og For regnskabsåret 2004/ Årsrapport for 2004/2005 For regnskabsåret Årsrapport for 2006 For regnskabsåret Årsrapport for 2007 Følgende elementer i årsrapporterne medtages ved henvisning og det anføres hvor i årsrapporterne de enkelte elementer fremgår 2004/ ledelsespåtegning ledelsesberetning revisionspåtegning; anvendt regnskabspraksis resultatopgørelser balancer noter

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere