ÅRSRAPPORT 2005 SELSKABSOPLYSNINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S. CVR NR Årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005 SELSKABSOPLYSNINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S. CVR NR. 58 20 01 15 Årsrapport 2005"

Transkript

1

2 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S CVR NR Årsrapport 2005 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Klareboderne København K CVR NR Hjemstedskommune: København Telefon: Telefax: Internet: Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27. april 2006 Dirigent Bestyrelse Henrik E. Nyegaard, formand Erik Norman Svendsen, næstformand Suzanne Brøgger Finn Hansen Bjørn Høi Jensen Birthe Melgård Mortensen Torben Piil Thomsen Poul Erik Tøjner Direktion Stig Andersen, administrerende Per Hedeman 2005 STØRRE BEGIVENHEDER

3 INDHOLD

4 profil Gyldendal har siden grundlæggelsen i 1770 haft som målsætning at sikre læserne adgang til litterære og kunstneriske oplevelser eller kundskaber i bogform. Som landets ældste og største forlag har Gyldendal dermed fået en forpligtelse, der rækker ud over bogsalg og indtjening, og forlaget har med sin historiske arv og sine traditioner opnået en central position i dansk kulturliv. niveauer. Dette sker i et dynamisk samspil mellem tradition og fornyelse, i forståelse for den kulturelle og demokratiske arv, i åbenhed over for bogmarkedets udvikling, for nye udtryksformer og medier og ved fortsat at stille høje krav til kvalitet og mangfoldighed, redaktionel omhu og markedsføring. Gyldendal ønsker at fastholde og udbygge sin position som landets førende udgiver af skøn- og faglitteratur for børn og voksne og af materialer til undervisning på alle MIO. KR. 800 gyldendal-koncernen 750 nettoomsætning MIO. KR gyldendal-koncernen resultat før skat MIO. KR. (80 (70 (60 MIO. KR. (50 (80 (40 (70 (30 (60 (20 (50 (10 (40 (10 (30 (10) (20 (20) (10 (10 (10) (20)

5 Fem års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen *) *) *) Resultatopgørelse i mio. kr. Nettoomsætning 772,1 671,3 610,5 663,2 636,4 Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 122,2 87,6 55,6 53,9 55,9 Primær drift før amortisering af goodwill (EBITA) 103,9 51,2 38,7 35,7 33,7 Primær drift (EBIT) 89,5 47,7 35,3 32,3 30,4 Resultat af finansielle poster, netto -5,7-6,5-9,4-11,7-11,3 Resultat før skat 83,6 41,2 24,5 21,5 19,9 Årets resultat 56,1 29,8 14,9 14,5 10,8 Balance i mio. kr. Balancesum 598,9 539,0 524,9 577,1 605,4 Arbejdskapital, netto 149,1 167,5 178,2 194,7 230,0 Investeret kapital 253,0 291,3 298,1 326,9 357,3 Nettorentebærende gæld -10,1 80,9 109,7 148,2 189,7 Egenkapital 262,6 210,9 187,2 175,5 164,7 Pengestrømme i mio. kr. Årets forskydning i likvider 55,6 14,2 24,5 25,7-54,1 Årets nettoinvestering i anlægsaktiver 17,5 45,2 7,0 9,0 49,1 Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITDA) 15,8 13,0 9,1 8,1 8,8 Overskudsgrad (EBITA) 13,5 7,6 6,3 5,4 5,3 Overskudsgrad (EBIT) 11,6 7,1 5,8 4,9 4,8 Afkast på investeret kapital (ROIC) 38,2 17,4 12,4 10,4 9,7 Finansiel gearing -3,9 38,3 58,6 84,4 115,2 Soliditetsgrad 43,8 39,1 35,7 30,4 27,2 Egenkapitalforrentning 23,7 15,0 8,2 8,5 6,6 Andre oplysninger Antal ansatte gennemsnitligt Antal udgivne titler Heraf nyheder Resultat pr. aktie, kr. 55,2 29,4 13,3 12,9 9,6 Udbytte pr. aktie, kr. 8,0 4,0 3,0 3,0 3,0 *) Sammenligningstal for år er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS.

6 Signe Egholm Olesen som Maria i filmen Nordkraft Per Arnesen marts Jakob Ejersbos bestseller Nordkraft blev filmatiseret af Ole Christian Madsen og fik premiere i biografer landet over.

7 Ledelsens Beretning 2005 Markedsudvikling Gyldendal-koncernens positive resultat for 2005 skal ses i sammenhæng med en positiv udvikling i dansk bogbranche generelt efter et næsten ubrudt fald i bogomsætningen siden 1980 erne. For andet år i træk er danskernes bogkøb igen i vækst. Bogbranchens samlede omsætning voksede med 10 % i 2005 mod 4 % i Særligt inden for skønlitteraturen var væksten markant, ligesom gymnasiereformen og øgede bevillinger til folkeskolens indkøb af materialer inden for naturfagene medvirkede til en øget omsætning på markedet for undervisningsbøger for første gang i mange år. På markedet fortsætter udviklingen mod en stadig stærkere konsolidering blandt boghandlerne. Antallet af boghandlere, der står helt uden for kæder, faldt igen i 2005, og mellem kæderne intensiveredes indkøbssamarbejdet. Flere kæder har i løbet af de seneste år tillige indført centralt indkøb. Omsætningsfremgangen i branchen fordelte sig nogenlunde jævnt på markedet, således at styrkeforholdene mellem boghandlere, bogklubber og dagligvarekæder som helhed forblev stabilt. Boghandlerne udgør stadig langt den største afsætningskanal med omkring to tredjedele af det samlede bogmarked. Netboghandelens markedsandel er i vækst, om end den fortsat udgør en ubetydelig del af den samlede bogomsætning. Forretningsudvikling Spørgsmålet om bogmarkedets liberalisering præger både mediebillede og den interne debat i bogbranchen stærkt. Mindre fylder det emne, som på længere sigt formentlig bliver endnu vigtigere for bogbranchens fremtid, nemlig den teknologiske udvikling, der står over for at revolutionere ikke bare produktions- og distributionsformer, men hele den kernevirksomhed, som forlagenes copyrightforvaltning udgør. Ikke mindst fra biblioteksvæsnets og undervisningssektorens side vokser interessen for digital distribution af materiale, hvis copyright forvaltes i privat forlagsregi, hvilket lægger pres på forlagene for at gøre tekster og materialer tilgængelige i digital form. Men også på det private bogmarked vokser mulighederne for alternativ anvendelse og distribution af de rettigheder, som forlag og autorer deler. Sideløbende med den forretningsudvikling, som i de senere år har præget Gyldendal-koncernen, er der derfor i stadig stigende grad blevet fokuseret på udfordringerne og mulighederne i den ny teknologi, og der blev i 2005 iværksat flere nye initiativer inden for dette område end nogensinde. Mest synlig for omverdenen var oprettelsen af en selvstændig enhed, Gyldendal Lyd, der sigter på at skabe et marked for lydbøger i Danmark på linje med det, der i de senere år har været i stærk vækst i Sverige og Norge. Hidtil har lydbøger i Danmark især været produceret til svagtseende og solgt til biblioteker, men i takt med at de nye teknologier muliggør download direkte fra internet til mindre, bærbare modtagere, vokser også den almindelige interesse for lydbøgerne, hvilket åbner for et nyt forretningsområde for forlagene på det kommercielle marked. Den hidtidige leder af Gyldendals Børne- og ungdoms I anledning af H.C. Andersen-året udsendte Gyldendal og Undervisningsministeriet en ny udgave af H.C. Andersens eventyr til alle danske skolebørn i 6. klasse. Illustreret af Flemming B. Jeppesen.

8 Nicolai Howalt Ib Michael udgav sin hidtil mest politiske roman, Grill, der vakte debat om Danmarks engagement i Irakkrigen og om forfatternes rolle generelt.

9 redaktion, Flemming Møldrup, blev udnævnt til ny leder af Gyldendal Lyd, der ligger som selvstændig redaktion i Gyldendal Fakta. Sideløbende med de nye tiltag i Gyldendal Lyd gik også Leksikonredaktionen under Gyldendal i gang med at indfri den mangeårige ambition om at omlægge og opdatere Den Store Danske Encyklopædi, således at den kolossale økonomiske og redaktionelle investering i værket fremtidssikres med henblik på udnyttelse i nye elektroniske formater. Hidtil har planerne måttet skrinlægges, men nu har nye forretningsmodeller og ændret struktur for den løbende opdatering forandret forudsætningerne, således at Den Store Danske Encyklopædi allerede i efteråret 2006 kan gøres tilgængelig online. Også på undervisningsområdet blev en række initiativer iværksat på det digitale område. Med virkning fra 1. januar 2005 erhvervede Gyldendal virksomheden Skolemedia A/S, hvis forretningsområde er undervisningsmateriale i elektronisk form. Med udgangspunkt heri kunne Gyldendal Uddannelse i november måned åbne Digibib.dk, Danmarks første digitale skolebibliotek med et bredt udvalg af digitalt skolemateriale. Udviklingsmulighederne i Digibib.dk er mange og forretningsgrundlaget lovende. På brancheplan har Sektionen for Undervisningsmidler under Forlæggerforeningen gennem flere år arbejdet med at etablere en salgsportal på internettet, henvendt til skoler, forskere og studerende. Opgaven er stor og meget kompleks, men i 2005 lykkedes det at opnå et formaliseret samarbejde med et partnerskab bestående af DBC medier og Infomedia om at etablere brancheportalen ebog.dk, der skal tilbyde undervisningsmateriale i elektronisk form fra alle landets undervisningsforlag. En afgørende forudsætning for projektets gennemførelse er, at forlagene vil og kan stille relevant materiale til rådighed for salg på portalen. I kølvandet på etableringen af samarbejdet om brancheportalen besluttede Gyldendalkoncernen derfor at intensivere det igangværende arbejde med at sikre rettighederne til udgivelse og salg på internettet, således at ikke bare fremtidens udgivelser, men også de titler fra backlisten, som fortsat benyttes i undervisningen, kan stilles til rådighed og sælges digitalt. For første gang nogensinde har revisionsopgaven for Gyldendal-koncernens selskaber været i udbud. Vinderen af udbuddet blev revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, der således fortsætter som koncernens revisorer. Mens Digibib.dk især henvender sig til folkeskolen, udviklede og introducerede Forlaget Systime som det første undervisningsforlag i Danmark med succes de såkaldte»e-nøgler«, der især henvender sig til lærere og elever på gymnasierne. E-nøglerne er licenser, som sælges fra forlagets hjemmeside og hver for sig giver adgang til udvalgte, digitale udgivelser. Samtidig med lanceringen af e-nøglerne åbnede forlaget for»mit Systime«, en ny, personificeret hjemmeside, der foruden salg af e-nøglerne rummer særlige tilbud til lærerne, gratis undervisningsmateriale og information om forlagets udgivelser, tilrettet den enkelte lærers og elevs interesser og behov. Bestyrelsen har besluttet at afholde bestyrelsesseminarer hvert år i stedet for som før hvert andet år. Helle Vibeke Jensen fik Kulturministeriets Illustratorpris for illustrationer til Hør her stær, mens Kenneth Bøgh Andersen fik Orla Prisen for Himmelherren, begge udgivet af Høst & Søn.

10 Ledelsens Beretning Datterselskaber GB-forlagene A/S samler forlagene Forum, Fremad, Høst & Søn, Rosinante og Samleren, der med fælles administration, distribution, produktion og marketingfunktion udgiver bøger til det private marked inden for skønlitteratur, non-fiction samt børne- og ungdomsbøger. Forlagene har i året konsolideret deres position med udgivelse af en række markante danske og udenlandske forfatterskaber og kan glæde sig over, at mange priser og udmærkelser er tilfaldet forlagenes forfattere. Den økonomiske udvikling er fortsat tilfredsstillende, og det er ledelsens opfattelse, at selskabet i dag har gennemgået den udvikling og fået den profil, der var målet ved etableringen Gyldendal Akademisk A/S samler de udgivelsesaktiviteter i Gyldendal-koncernen, som retter sig mod de mellemlange og akademiske uddannelser. I 2005 gennemførtes en større reorganisering, baseret på et omfattende forudgående strategiarbejde i selskabet. Herefter består Gyldendal Akademisk af tre selvstændige forlagsredaktioner med klare fokusområder: Hans Reitzels Forlag (psykologi, pædagogik og sociologi), Munksgaard Danmark (sundhedsfag, medicin og naturvidenskab) og Academica (erhvervsøkonomi). Endvidere blev der etableret fælles stabsfunktioner for de tre redaktioner. Årets resultat i selskabet var tilfredsstillende, og den 1. november 2005 flyttede forlaget ind i nye, smukke lokaler i Sjæleboderne 2 i det indre København. Forlaget Systime A/S kunne i 2005 fejre 25 års jubilæum med et resultat, der fuldt levede op til forventningerne. Inddragelsen i Gyldendal-koncernen er forløbet godt, og forlaget har styrket sin position på markedet for fleksible, flermediale undervisningsmaterialer til gymnasier. Nordisk Bog Center A/S distribuerer udgivelser fra alle Gyldendal-koncernens forlag og en række andre danske forlag. Virksomheden har i 2005 tilsluttet sig Falcks Health Care program for at forbedre arbejdsmiljø og sænke sygefraværet. Det økonomiske resultat var også i 2005 tilfredsstillende. Konsolidering og organisationsændringer I løbet af de senere år er de mange forskellige udgivelsesaktiviteter i Gyldendal-koncernen blevet samlet i større, selvstændige enheder med fælles markedsfokus og faglig udveksling mellem beslægtede udgivelsesområder. Som led i denne fortsatte bestræbelse blev Gyldendal Erhverv med virkning fra 1. april 2005 overdraget til Gyldendal Akademisk A/S, hvor redaktionens udgivelser, der retter sig mod de videregående erhvervsøkonomiske uddannelser, mere naturligt hører hjemme. På samme måde blev den redaktion i Forlaget Systime, hvis udgivelser sigter på akademiske uddannelser, lagt ind under Gyldendal Akademisk med forlagsnavnet Academica. Skolemedia blev med virkning fra 1. januar 2006 fusioneret ind som redaktion på linje med de øvrige redaktioner i Gyldendal Uddannelse. I moderselskabet blev Gyldendals Børne- og ungdomsredaktion lagt ind under Gyldendal Fakta, med den hidtidige udviklingschef, Ulla Selfort, som ny chef for redaktionen. På grund af det stærkt vigende biblioteksmarked står Børne- og ungdomsredaktionen over for den betydelige udfordring at styrke udgivelseslinjerne til det private marked og dermed flytte en del af redaktionens traditionelle fokus. En bevægelse, som ikke mindst Gyldendal Fakta har gjort mange erfaringer med gennem de senere år. APRIL Helle Helles roman Rødby-Puttgarden blev forfatterens store publikumsgennembrud, ligesom hun fik Kritikerprisen

11 Jens Nørgaard Larsen Pia Tafdrup hører til blandt landets mest anerkendte lyrikere og modtog blandt andet Nordisk Råds Litteraturpris i I 2005 fik hun Søren Gyldendal Prisen for sit forfatterskab. 11

12 Ledelsens Beretning Allerede i 2004 blev Pædagogisk Bogklub, Bogklubben for Sygeplejersker og Bogklubben for Læger overtaget af Gyldendals Bogklubber. I løbet af 2005 har alle klubber gennemgået en succesrig relancering med bl.a. nye formater og layout på medlemsbladene og forbedret service på internettet. I forbindelse med at GB-forlagenes administrerende direktør, Erik C. Lindgren, gik på pension, blev Gyldendals marketingchef, Tine Smedegaard Andersen, med virkning fra 1. februar 2006 udnævnt til ny administrerende direktør. Erik C. Lindgren er samtidig fratrådt som formand for Forlæggerforeningen, hvor han afløses af administrerende direktør i Gyldendal Akademisk, Peter Mollerup. Tilkøb og frasalg Med virkning fra 1. januar 2005 erhvervedes Skolemedia A/S. Der er ikke foretaget frasalg i perioden. Hans Edvard Nørregård-Nielsen udgav Dengang i Italien, en pragtbog om H. C. Andersens og guldaldermalernes Italien, som blev en stor succes hos både anmeldere og publikum. 12

13 Tomas Bertelsen maj Morten Ramsland fik Boghandlernes Gyldne Laurbær 2006 for sin roman Hundehoved. Succesen gav genlyd uden for landets grænser, og romanen er allerede solgt til udgivelse i tolv lande. 13

14 LEdelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten 2005 for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt resultat af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 15. marts 2006 DIREKTION Stig Andersen administrerende Per Hedeman BESTYRELSE Henrik E. Nyegaard formand Erik Norman Svendsen næstformand Suzanne Brøgger Finn Hansen Bjørn Høi Jensen Birthe Melgård Mortensen Torben Piil Thomsen Poul Erik Tøjner FINANSKALENDER 2006 Årsregnskabsmeddelelse 15. marts 2006 Årsrapport, trykt 10. april 2006 Generalforsamling 27. april 2006 Halvårsrapport 24. august

15 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Vi har revideret årsrapporten for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. København, den 15. marts 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsautoriseret revisor Anni Klæbel statsautoriseret revisor Sjette og sidste bind af Dansk Udenrigspolitiks Historie udkom, den første samlede redegørelse for Danmarks udenrigspolitik fra Konger og krige til Europæisk og globalt engagement, fra år 700 til

16 REgnskabsberetning NETTOOMSÆTNING og overskudsgrad (EBIT) MIO. KR % 12,0 11,0 10,0 09,0 08,0 07,0 06, ,0 Hovedaktivitet MIO. KR. Selskabets hovedaktivitet består i forlagsvirksomhed Nettoomsætningen % samt 90,0 anden hermed beslægtet virksomhed. 80,0 Koncernens øgede omsætning fra 671 mio. kr. til ,0 mio. kr. skyldes langt overvejende stigning i bestående aktiviteter. 35,0 Således steg omsætningen i moderselskabet med 30,0 70,0 Udvikling i aktiviteter 60,0 87 mio. kr. til 577 mio. kr. Stigningen omfatter alle forretningsområder. Året har bl.a. været præget af et salg på 20,0 25,0 og økonomiske forhold 50,0 Koncernens 40,0 nettoomsætning blev 772 mio. kr., en stigning på 30,0 101 mio. kr. svarende til 15 % i forhold til sidste års nettoomsætning 20,0 på 671 mio. kr. Resultatet før skat blev 84 mio. kr. mod 41 mio. kr. i Omsætningen blev større 10,0 over eksemplarer af bind 6 i serien om Harry 15,0 Potter samt forøget salg som følge af bevillinger til folkeskolen til naturfagsområdet og gennemførelsen af den 10,0 05,0 nye gymnasiereform. Også blandt danske romaner fore O0,0 og resultatet forbedret i forhold til forventningen i den kom et usædvanligt stort salg af en enkelt titel, idet seneste fondsbørsmeddelelse af 1. december 2005, som Hanne-Vibeke Holsts Kongemordet blev solgt i flere end angav et omsætningsniveau mellem 725 og 735 mio.kr eksemplarer. og et resultat før skat på ca. 70 mio.kr. Datterselskabet GB-forlagene A/S fik en forventet omsætningsnedgang Efter skat blev resultatet 56 mio. kr. (2004: 30 mio. kr.), på 3,8 mio. kr. til 63 mio. kr. svarende til og MIO. balancen KR. blev på 599 mio. kr. (2004: 539 mio. kr.). Soliditeten 80,0 forbedredes til 44 % sammenholdt med 39 % i 70, ,0 50,0 40,0 30,0 en reduktion på 5,7 %. Nedgangen er udtryk for, at tilpasningen til det lavere aktivitetsniveau som følge af organi 8,0 KR. sations tilpasningerne i 2003 er tilendebragt. I Gyldendal 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20,0 På Høst & Søn udkom Karin Palshøjs 2,0 og Gitte Redders bog om Mary kronprinsesse af Danmark. Rettighederne blev 10,0 1,0 00,0 0,0 solgt til udgivelse i Australien, hvor bogen er trykt i eksemplarer

17 ,0 primært resultat (EBIT) og ROIC MIO. KR. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 05,0 O0,0 årets resultat og udbytte PR. aktie MIO. KR. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 00, KR. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Akademisk A/S faldt omsætningen ligeledes som forventet med 3,8 mio. kr. til 69 mio. kr. Faldet dækker over manglende bogklubomsætning som følge af overdragelsen af de akademiske bogklubber pr. 1. januar 2005 til moderselskabet og en stigning i omsætningen på øvrige områder. Forlaget Systime A/S opnåede en stigning på 16 mio. kr. til 45 mio. kr. Stigningen har sammenhæng med forøget salg i forbindelse med gennemførelsen af den nye gymnasiereform, herunder en succesrig introduktion af forlagets e-nøglekoncept omfattende digitale undervisningsmaterialer. Nordisk Bog Center A/S omsætning til kunder uden for koncernen udgjorde 16 mio. kr. mod 14 Babelstårnet, Gyldendals grundbog til almen studieforberedelse i den nye gymnasiereform, nåede at sælge eksemplarer i løbet af sommeren. 17

18 REgnskabsberetning mio. kr. sidste år. Det pr. 1. januar 2005 erhvervede Skolemedia A/S indgår med en omsætning på 3,5 mio. kr. Bruttoavance Koncernens bruttoavance er forbedret med 65 mio. kr. eller 18 % i forhold til Samtidig er bruttoavanceprocenten forbedret fra 53 % i 2004 til 55 % i Den væsentligste årsag hertil er et fortsat fald i fremstillingsomkostningerne. Andre eksterne omkostninger Stigningen i andre eksterne omkostninger er 10 mio. kr. svarende til 9 %. Forøgelsen omfatter forøgede markedsføringsomkostninger, herunder en overførsel til Søren Gyldendal Fonden på 2,0 mio. kr.. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne steg 20 mio. kr. svarende til en stigning på 13 %. I stigningen er der i tillæg til generel lønstigning indeholdt forøget bonushensættelse på baggrund af årets resultat. Hertil skal lægges personaletilgang på i alt 19 medarbejdere, heraf 5 medarbejdere i Skolemedia A/S. Koncernen har i gennemsnit beskæftiget 409 medarbejdere mod 387 i af- og nedskrivninger Koncernens af- og nedskrivninger udgør 33 mio. kr. mod sidste års 40 mio. kr. På baggrund af faktiske salgsforløb og forventningerne til kommende års omsætning på visse udgivelsesområder har nedskrivningstestene i 2005 medført nedskivning på nogle af de i 1998 og 2001 erhvervede aktiviteter. Af- og nedskrivninger fordeler sig med 19 mio. kr. i afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver og 14 mio. kr. på goodwill. Resultat fra tilknyttede virksomheder Set under ét er der for de tilknyttede virksomheder sket en forbedring af resultatet før skat fra et underskud på 0,6 mio. kr. i 2004 til et overskud på 24 mio. kr. i I resultatet fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder i moderselskabets regnskab indgår alene modtagne udlodninger i Nordisk Bog Center A/S Årets resultat før skat i Nordisk Bog Center A/S er 4,8 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. sidste år. Stigningen har sammenhæng med forøget aktivitetsniveau, idet omsætningen steg fra 57 mio. kr. i 2004 til 62 mio. kr. GB-forlagene A/S Datterselskabet GB-forlagene A/S har opnået et resultat før skat på 7,6 mio. kr. mod sidste års overskud før skat på 9,0 mio. kr. Indeholdt i sidste års resultat før skat var bl.a. en omfattende realisation af gamle boglagre, hvilket ikke er tilfældet i Gyldendal Akademisk A/S Datterselskabet Gyldendal Akademisk A/S fik et overskud før skat på 8,0 mio. kr. mod et underskud før skat på 6,1 mio. kr. i Regnskabet for 2004 var præget af nedskrivning på 8,5 mio. kr. på immaterielle aktiver. Forlaget Systime A/S Datterselskabet Forlaget Systime A/S fik et overskud før skat på 3,9 mio. kr. mod sidste års underskud før skat på 8,3 mio. kr var præget af nedskrivninger på varebeholdninger og immaterielle aktiver på i alt 8,2 mio. kr. Skolemedia A/S Datterforlaget Skolemedia A/S fik et underskud før skat på 0,1 mio. kr. Selskabet har i forbindelse med erhvervelsen måttet tilpasse sine regnskabsprincipper, således at de er i overensstemmelse med koncernens principper. Såfremt Skolemedia A/S havde anvendt hidtidige regnskabsprincipper ville resultatet have været 1,3 mio. kr. bedre. Det er hensigten med virkning fra 1. januar 2006 at fusio Den britiske forfatter Philip Pullman, fik verdens største børnebogspris, Astrid Lindgren prisen. 18

19 nere Skolemedia A/S ind i moderselskabet således, at aktiviteten for fremtiden indgår i Gyldendal Uddannelse. Balancen De samlede aktiver er steget til 599 mio. kr. i 2005 mod 539 mio. kr. i De langfristede aktiver er faldet fra 143 mio. kr. til 130 mio. kr. Reduktionen skyldes af- og nedskrivninger. Væksten i de kortfristede aktiver med 73 mio. kr. fra 396 mio. kr. sidste år til 469 mio. kr. i 2005 omfatter blandt andet en stigning i likviderne på 37 mio. kr. og en vækst i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser på 27 mio. kr. Tilbagebetalingen af den langfristede gæld er fortsat i Gennem indfrielse af banklån er den samlede langfristede gældsforpligtelse nedbragt med 23 mio. kr. fra 109 mio. kr. i 2004 til 86 mio. kr. Stigningen i anden gæld fra 144 mio. kr. i 2004 til 176 mio. kr. i 2005 har sammenhæng med den stigende aktivitet, herunder forøgelse af hensættelse til skyldig royalty samt større salgsafregning over for forlagskunder hos Nordisk Bog Center A/S. Særlige risici Driftsrisici Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Finansielle risici Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Valutarisici Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser på hjemmemarkedet. Kun en meget lille del går til eksport, fortrinsvis til de øvrige skandinaviske lande. Alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra danske underleverandører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil været foretaget i danske kroner. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko på driftsaktiviteten. Der er valutarisiko forbundet med et eurolån, hvor restgælden udgør 28 mio. kr. En ændring i euroens kurs på ét procentpoint overfor den danske krone vil påvirke resultatet med +/ 0,3 mio. kr. Renterisici Hovedparten af lånene er fastforrentede. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og det langfristede variabelt forrentede lån. Ét procentpoints stigning påvirker koncernens resultat med maksimalt 0,7 mio. kr. Kreditrisici Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kreditbetingelserne er på brancheplan aftalt i sam handelsregler mellem forlag og boghandlere. På koncernens vegne administreres risikoen af Nordisk Bog Center A/S. Her foretages en løbende vurdering af risikoen, og der foretages hensættelse til imødegåelse heraf. Mellemværende med bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages hensættelse til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab har i de seneste år ligget på mindre end 1 % af omsætningen. Pengestrømme Pengestrømmen fra driften er opgjort til 113 mio. kr. mod 77 mio. kr. i Det driftsmæssige forløb viser igen i 2005 en af de største pengestrømme for koncernen. Væksten afspejler bl.a. den fortsat kraftige forbedring i koncernens primære drift, som har fundet sted gennem nogle år. august Gyldendals Børne- og ungdomsredaktion styrkede profilen inden for tekstbøger til det private marked med nye serier om piger og heste. 19

20 REgnskabsberetning Fra investerings- og finansieringsaktiviteter er pengestrømmene opgjort til -57 mio. kr. mod -63 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan opgøres således: Likvide beholdninger Uudnyttede trækningsfaciliteter Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye kompetencer og en stærkere position på markedet. Overgang til regnskabsaflæggelse efter internationale regnskabsstandarder (IFRS) Årsrapporten for 2005 aflægges for første gang i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU. Gyldendal A/S har frivilligt valgt at aflægge årsrapporten for moderselskabet efter IFRS fra og med indeværende regnskabsår. PErsonale Antal ansatte i 2005 var, omregnet til heltidsansatte, i gennemsnit 409 medarbejdere (2004: 387 med arbejdere) heraf 218 i moderselskabet (2004: 211 medarbejdere). For nærmere beskrivelse af ændringerne og deres effekt på årsrapporten henvises til årsrapportens side 22. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Søren gyldendal fonden Gyldendal har i 2005 overført 2,0 mio. kr. til fonden, som er resultatført under andre eksterne omkostninger. Gyldendal ønsker også i 2006 at overføre 2,0 mio. kr. Forventning til 2006 For 2006 venter koncernen en omsætning på ca. 720 mio. kr. og et resultat før skat på ca. 60 mio. kr. Nedgangen i forhold til 2005 skyldes dels et forventet fald i salget til den offentlige sektor, dels en samlet vurdering af udgivelsesprogrammet til det private marked, men omsætning og resultat for 2006 forventes markant bedre end årene før Anne Louise Sommer udgav bogen om Henning Larsen og Operaen på Dokøen, der udkom i forbindelse med arkitektens 80 års fødselsag. 20

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere