ÅRSRAPPORT 2005 SELSKABSOPLYSNINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S. CVR NR Årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005 SELSKABSOPLYSNINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S. CVR NR. 58 20 01 15 Årsrapport 2005"

Transkript

1

2 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S CVR NR Årsrapport 2005 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Klareboderne København K CVR NR Hjemstedskommune: København Telefon: Telefax: Internet: Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27. april 2006 Dirigent Bestyrelse Henrik E. Nyegaard, formand Erik Norman Svendsen, næstformand Suzanne Brøgger Finn Hansen Bjørn Høi Jensen Birthe Melgård Mortensen Torben Piil Thomsen Poul Erik Tøjner Direktion Stig Andersen, administrerende Per Hedeman 2005 STØRRE BEGIVENHEDER

3 INDHOLD

4 profil Gyldendal har siden grundlæggelsen i 1770 haft som målsætning at sikre læserne adgang til litterære og kunstneriske oplevelser eller kundskaber i bogform. Som landets ældste og største forlag har Gyldendal dermed fået en forpligtelse, der rækker ud over bogsalg og indtjening, og forlaget har med sin historiske arv og sine traditioner opnået en central position i dansk kulturliv. niveauer. Dette sker i et dynamisk samspil mellem tradition og fornyelse, i forståelse for den kulturelle og demokratiske arv, i åbenhed over for bogmarkedets udvikling, for nye udtryksformer og medier og ved fortsat at stille høje krav til kvalitet og mangfoldighed, redaktionel omhu og markedsføring. Gyldendal ønsker at fastholde og udbygge sin position som landets førende udgiver af skøn- og faglitteratur for børn og voksne og af materialer til undervisning på alle MIO. KR. 800 gyldendal-koncernen 750 nettoomsætning MIO. KR gyldendal-koncernen resultat før skat MIO. KR. (80 (70 (60 MIO. KR. (50 (80 (40 (70 (30 (60 (20 (50 (10 (40 (10 (30 (10) (20 (20) (10 (10 (10) (20)

5 Fem års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen *) *) *) Resultatopgørelse i mio. kr. Nettoomsætning 772,1 671,3 610,5 663,2 636,4 Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 122,2 87,6 55,6 53,9 55,9 Primær drift før amortisering af goodwill (EBITA) 103,9 51,2 38,7 35,7 33,7 Primær drift (EBIT) 89,5 47,7 35,3 32,3 30,4 Resultat af finansielle poster, netto -5,7-6,5-9,4-11,7-11,3 Resultat før skat 83,6 41,2 24,5 21,5 19,9 Årets resultat 56,1 29,8 14,9 14,5 10,8 Balance i mio. kr. Balancesum 598,9 539,0 524,9 577,1 605,4 Arbejdskapital, netto 149,1 167,5 178,2 194,7 230,0 Investeret kapital 253,0 291,3 298,1 326,9 357,3 Nettorentebærende gæld -10,1 80,9 109,7 148,2 189,7 Egenkapital 262,6 210,9 187,2 175,5 164,7 Pengestrømme i mio. kr. Årets forskydning i likvider 55,6 14,2 24,5 25,7-54,1 Årets nettoinvestering i anlægsaktiver 17,5 45,2 7,0 9,0 49,1 Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITDA) 15,8 13,0 9,1 8,1 8,8 Overskudsgrad (EBITA) 13,5 7,6 6,3 5,4 5,3 Overskudsgrad (EBIT) 11,6 7,1 5,8 4,9 4,8 Afkast på investeret kapital (ROIC) 38,2 17,4 12,4 10,4 9,7 Finansiel gearing -3,9 38,3 58,6 84,4 115,2 Soliditetsgrad 43,8 39,1 35,7 30,4 27,2 Egenkapitalforrentning 23,7 15,0 8,2 8,5 6,6 Andre oplysninger Antal ansatte gennemsnitligt Antal udgivne titler Heraf nyheder Resultat pr. aktie, kr. 55,2 29,4 13,3 12,9 9,6 Udbytte pr. aktie, kr. 8,0 4,0 3,0 3,0 3,0 *) Sammenligningstal for år er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS.

6 Signe Egholm Olesen som Maria i filmen Nordkraft Per Arnesen marts Jakob Ejersbos bestseller Nordkraft blev filmatiseret af Ole Christian Madsen og fik premiere i biografer landet over.

7 Ledelsens Beretning 2005 Markedsudvikling Gyldendal-koncernens positive resultat for 2005 skal ses i sammenhæng med en positiv udvikling i dansk bogbranche generelt efter et næsten ubrudt fald i bogomsætningen siden 1980 erne. For andet år i træk er danskernes bogkøb igen i vækst. Bogbranchens samlede omsætning voksede med 10 % i 2005 mod 4 % i Særligt inden for skønlitteraturen var væksten markant, ligesom gymnasiereformen og øgede bevillinger til folkeskolens indkøb af materialer inden for naturfagene medvirkede til en øget omsætning på markedet for undervisningsbøger for første gang i mange år. På markedet fortsætter udviklingen mod en stadig stærkere konsolidering blandt boghandlerne. Antallet af boghandlere, der står helt uden for kæder, faldt igen i 2005, og mellem kæderne intensiveredes indkøbssamarbejdet. Flere kæder har i løbet af de seneste år tillige indført centralt indkøb. Omsætningsfremgangen i branchen fordelte sig nogenlunde jævnt på markedet, således at styrkeforholdene mellem boghandlere, bogklubber og dagligvarekæder som helhed forblev stabilt. Boghandlerne udgør stadig langt den største afsætningskanal med omkring to tredjedele af det samlede bogmarked. Netboghandelens markedsandel er i vækst, om end den fortsat udgør en ubetydelig del af den samlede bogomsætning. Forretningsudvikling Spørgsmålet om bogmarkedets liberalisering præger både mediebillede og den interne debat i bogbranchen stærkt. Mindre fylder det emne, som på længere sigt formentlig bliver endnu vigtigere for bogbranchens fremtid, nemlig den teknologiske udvikling, der står over for at revolutionere ikke bare produktions- og distributionsformer, men hele den kernevirksomhed, som forlagenes copyrightforvaltning udgør. Ikke mindst fra biblioteksvæsnets og undervisningssektorens side vokser interessen for digital distribution af materiale, hvis copyright forvaltes i privat forlagsregi, hvilket lægger pres på forlagene for at gøre tekster og materialer tilgængelige i digital form. Men også på det private bogmarked vokser mulighederne for alternativ anvendelse og distribution af de rettigheder, som forlag og autorer deler. Sideløbende med den forretningsudvikling, som i de senere år har præget Gyldendal-koncernen, er der derfor i stadig stigende grad blevet fokuseret på udfordringerne og mulighederne i den ny teknologi, og der blev i 2005 iværksat flere nye initiativer inden for dette område end nogensinde. Mest synlig for omverdenen var oprettelsen af en selvstændig enhed, Gyldendal Lyd, der sigter på at skabe et marked for lydbøger i Danmark på linje med det, der i de senere år har været i stærk vækst i Sverige og Norge. Hidtil har lydbøger i Danmark især været produceret til svagtseende og solgt til biblioteker, men i takt med at de nye teknologier muliggør download direkte fra internet til mindre, bærbare modtagere, vokser også den almindelige interesse for lydbøgerne, hvilket åbner for et nyt forretningsområde for forlagene på det kommercielle marked. Den hidtidige leder af Gyldendals Børne- og ungdoms I anledning af H.C. Andersen-året udsendte Gyldendal og Undervisningsministeriet en ny udgave af H.C. Andersens eventyr til alle danske skolebørn i 6. klasse. Illustreret af Flemming B. Jeppesen.

8 Nicolai Howalt Ib Michael udgav sin hidtil mest politiske roman, Grill, der vakte debat om Danmarks engagement i Irakkrigen og om forfatternes rolle generelt.

9 redaktion, Flemming Møldrup, blev udnævnt til ny leder af Gyldendal Lyd, der ligger som selvstændig redaktion i Gyldendal Fakta. Sideløbende med de nye tiltag i Gyldendal Lyd gik også Leksikonredaktionen under Gyldendal i gang med at indfri den mangeårige ambition om at omlægge og opdatere Den Store Danske Encyklopædi, således at den kolossale økonomiske og redaktionelle investering i værket fremtidssikres med henblik på udnyttelse i nye elektroniske formater. Hidtil har planerne måttet skrinlægges, men nu har nye forretningsmodeller og ændret struktur for den løbende opdatering forandret forudsætningerne, således at Den Store Danske Encyklopædi allerede i efteråret 2006 kan gøres tilgængelig online. Også på undervisningsområdet blev en række initiativer iværksat på det digitale område. Med virkning fra 1. januar 2005 erhvervede Gyldendal virksomheden Skolemedia A/S, hvis forretningsområde er undervisningsmateriale i elektronisk form. Med udgangspunkt heri kunne Gyldendal Uddannelse i november måned åbne Digibib.dk, Danmarks første digitale skolebibliotek med et bredt udvalg af digitalt skolemateriale. Udviklingsmulighederne i Digibib.dk er mange og forretningsgrundlaget lovende. På brancheplan har Sektionen for Undervisningsmidler under Forlæggerforeningen gennem flere år arbejdet med at etablere en salgsportal på internettet, henvendt til skoler, forskere og studerende. Opgaven er stor og meget kompleks, men i 2005 lykkedes det at opnå et formaliseret samarbejde med et partnerskab bestående af DBC medier og Infomedia om at etablere brancheportalen ebog.dk, der skal tilbyde undervisningsmateriale i elektronisk form fra alle landets undervisningsforlag. En afgørende forudsætning for projektets gennemførelse er, at forlagene vil og kan stille relevant materiale til rådighed for salg på portalen. I kølvandet på etableringen af samarbejdet om brancheportalen besluttede Gyldendalkoncernen derfor at intensivere det igangværende arbejde med at sikre rettighederne til udgivelse og salg på internettet, således at ikke bare fremtidens udgivelser, men også de titler fra backlisten, som fortsat benyttes i undervisningen, kan stilles til rådighed og sælges digitalt. For første gang nogensinde har revisionsopgaven for Gyldendal-koncernens selskaber været i udbud. Vinderen af udbuddet blev revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, der således fortsætter som koncernens revisorer. Mens Digibib.dk især henvender sig til folkeskolen, udviklede og introducerede Forlaget Systime som det første undervisningsforlag i Danmark med succes de såkaldte»e-nøgler«, der især henvender sig til lærere og elever på gymnasierne. E-nøglerne er licenser, som sælges fra forlagets hjemmeside og hver for sig giver adgang til udvalgte, digitale udgivelser. Samtidig med lanceringen af e-nøglerne åbnede forlaget for»mit Systime«, en ny, personificeret hjemmeside, der foruden salg af e-nøglerne rummer særlige tilbud til lærerne, gratis undervisningsmateriale og information om forlagets udgivelser, tilrettet den enkelte lærers og elevs interesser og behov. Bestyrelsen har besluttet at afholde bestyrelsesseminarer hvert år i stedet for som før hvert andet år. Helle Vibeke Jensen fik Kulturministeriets Illustratorpris for illustrationer til Hør her stær, mens Kenneth Bøgh Andersen fik Orla Prisen for Himmelherren, begge udgivet af Høst & Søn.

10 Ledelsens Beretning Datterselskaber GB-forlagene A/S samler forlagene Forum, Fremad, Høst & Søn, Rosinante og Samleren, der med fælles administration, distribution, produktion og marketingfunktion udgiver bøger til det private marked inden for skønlitteratur, non-fiction samt børne- og ungdomsbøger. Forlagene har i året konsolideret deres position med udgivelse af en række markante danske og udenlandske forfatterskaber og kan glæde sig over, at mange priser og udmærkelser er tilfaldet forlagenes forfattere. Den økonomiske udvikling er fortsat tilfredsstillende, og det er ledelsens opfattelse, at selskabet i dag har gennemgået den udvikling og fået den profil, der var målet ved etableringen Gyldendal Akademisk A/S samler de udgivelsesaktiviteter i Gyldendal-koncernen, som retter sig mod de mellemlange og akademiske uddannelser. I 2005 gennemførtes en større reorganisering, baseret på et omfattende forudgående strategiarbejde i selskabet. Herefter består Gyldendal Akademisk af tre selvstændige forlagsredaktioner med klare fokusområder: Hans Reitzels Forlag (psykologi, pædagogik og sociologi), Munksgaard Danmark (sundhedsfag, medicin og naturvidenskab) og Academica (erhvervsøkonomi). Endvidere blev der etableret fælles stabsfunktioner for de tre redaktioner. Årets resultat i selskabet var tilfredsstillende, og den 1. november 2005 flyttede forlaget ind i nye, smukke lokaler i Sjæleboderne 2 i det indre København. Forlaget Systime A/S kunne i 2005 fejre 25 års jubilæum med et resultat, der fuldt levede op til forventningerne. Inddragelsen i Gyldendal-koncernen er forløbet godt, og forlaget har styrket sin position på markedet for fleksible, flermediale undervisningsmaterialer til gymnasier. Nordisk Bog Center A/S distribuerer udgivelser fra alle Gyldendal-koncernens forlag og en række andre danske forlag. Virksomheden har i 2005 tilsluttet sig Falcks Health Care program for at forbedre arbejdsmiljø og sænke sygefraværet. Det økonomiske resultat var også i 2005 tilfredsstillende. Konsolidering og organisationsændringer I løbet af de senere år er de mange forskellige udgivelsesaktiviteter i Gyldendal-koncernen blevet samlet i større, selvstændige enheder med fælles markedsfokus og faglig udveksling mellem beslægtede udgivelsesområder. Som led i denne fortsatte bestræbelse blev Gyldendal Erhverv med virkning fra 1. april 2005 overdraget til Gyldendal Akademisk A/S, hvor redaktionens udgivelser, der retter sig mod de videregående erhvervsøkonomiske uddannelser, mere naturligt hører hjemme. På samme måde blev den redaktion i Forlaget Systime, hvis udgivelser sigter på akademiske uddannelser, lagt ind under Gyldendal Akademisk med forlagsnavnet Academica. Skolemedia blev med virkning fra 1. januar 2006 fusioneret ind som redaktion på linje med de øvrige redaktioner i Gyldendal Uddannelse. I moderselskabet blev Gyldendals Børne- og ungdomsredaktion lagt ind under Gyldendal Fakta, med den hidtidige udviklingschef, Ulla Selfort, som ny chef for redaktionen. På grund af det stærkt vigende biblioteksmarked står Børne- og ungdomsredaktionen over for den betydelige udfordring at styrke udgivelseslinjerne til det private marked og dermed flytte en del af redaktionens traditionelle fokus. En bevægelse, som ikke mindst Gyldendal Fakta har gjort mange erfaringer med gennem de senere år. APRIL Helle Helles roman Rødby-Puttgarden blev forfatterens store publikumsgennembrud, ligesom hun fik Kritikerprisen

11 Jens Nørgaard Larsen Pia Tafdrup hører til blandt landets mest anerkendte lyrikere og modtog blandt andet Nordisk Råds Litteraturpris i I 2005 fik hun Søren Gyldendal Prisen for sit forfatterskab. 11

12 Ledelsens Beretning Allerede i 2004 blev Pædagogisk Bogklub, Bogklubben for Sygeplejersker og Bogklubben for Læger overtaget af Gyldendals Bogklubber. I løbet af 2005 har alle klubber gennemgået en succesrig relancering med bl.a. nye formater og layout på medlemsbladene og forbedret service på internettet. I forbindelse med at GB-forlagenes administrerende direktør, Erik C. Lindgren, gik på pension, blev Gyldendals marketingchef, Tine Smedegaard Andersen, med virkning fra 1. februar 2006 udnævnt til ny administrerende direktør. Erik C. Lindgren er samtidig fratrådt som formand for Forlæggerforeningen, hvor han afløses af administrerende direktør i Gyldendal Akademisk, Peter Mollerup. Tilkøb og frasalg Med virkning fra 1. januar 2005 erhvervedes Skolemedia A/S. Der er ikke foretaget frasalg i perioden. Hans Edvard Nørregård-Nielsen udgav Dengang i Italien, en pragtbog om H. C. Andersens og guldaldermalernes Italien, som blev en stor succes hos både anmeldere og publikum. 12

13 Tomas Bertelsen maj Morten Ramsland fik Boghandlernes Gyldne Laurbær 2006 for sin roman Hundehoved. Succesen gav genlyd uden for landets grænser, og romanen er allerede solgt til udgivelse i tolv lande. 13

14 LEdelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten 2005 for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt resultat af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 15. marts 2006 DIREKTION Stig Andersen administrerende Per Hedeman BESTYRELSE Henrik E. Nyegaard formand Erik Norman Svendsen næstformand Suzanne Brøgger Finn Hansen Bjørn Høi Jensen Birthe Melgård Mortensen Torben Piil Thomsen Poul Erik Tøjner FINANSKALENDER 2006 Årsregnskabsmeddelelse 15. marts 2006 Årsrapport, trykt 10. april 2006 Generalforsamling 27. april 2006 Halvårsrapport 24. august

15 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Vi har revideret årsrapporten for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. København, den 15. marts 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsautoriseret revisor Anni Klæbel statsautoriseret revisor Sjette og sidste bind af Dansk Udenrigspolitiks Historie udkom, den første samlede redegørelse for Danmarks udenrigspolitik fra Konger og krige til Europæisk og globalt engagement, fra år 700 til

16 REgnskabsberetning NETTOOMSÆTNING og overskudsgrad (EBIT) MIO. KR % 12,0 11,0 10,0 09,0 08,0 07,0 06, ,0 Hovedaktivitet MIO. KR. Selskabets hovedaktivitet består i forlagsvirksomhed Nettoomsætningen % samt 90,0 anden hermed beslægtet virksomhed. 80,0 Koncernens øgede omsætning fra 671 mio. kr. til ,0 mio. kr. skyldes langt overvejende stigning i bestående aktiviteter. 35,0 Således steg omsætningen i moderselskabet med 30,0 70,0 Udvikling i aktiviteter 60,0 87 mio. kr. til 577 mio. kr. Stigningen omfatter alle forretningsområder. Året har bl.a. været præget af et salg på 20,0 25,0 og økonomiske forhold 50,0 Koncernens 40,0 nettoomsætning blev 772 mio. kr., en stigning på 30,0 101 mio. kr. svarende til 15 % i forhold til sidste års nettoomsætning 20,0 på 671 mio. kr. Resultatet før skat blev 84 mio. kr. mod 41 mio. kr. i Omsætningen blev større 10,0 over eksemplarer af bind 6 i serien om Harry 15,0 Potter samt forøget salg som følge af bevillinger til folkeskolen til naturfagsområdet og gennemførelsen af den 10,0 05,0 nye gymnasiereform. Også blandt danske romaner fore O0,0 og resultatet forbedret i forhold til forventningen i den kom et usædvanligt stort salg af en enkelt titel, idet seneste fondsbørsmeddelelse af 1. december 2005, som Hanne-Vibeke Holsts Kongemordet blev solgt i flere end angav et omsætningsniveau mellem 725 og 735 mio.kr eksemplarer. og et resultat før skat på ca. 70 mio.kr. Datterselskabet GB-forlagene A/S fik en forventet omsætningsnedgang Efter skat blev resultatet 56 mio. kr. (2004: 30 mio. kr.), på 3,8 mio. kr. til 63 mio. kr. svarende til og MIO. balancen KR. blev på 599 mio. kr. (2004: 539 mio. kr.). Soliditeten 80,0 forbedredes til 44 % sammenholdt med 39 % i 70, ,0 50,0 40,0 30,0 en reduktion på 5,7 %. Nedgangen er udtryk for, at tilpasningen til det lavere aktivitetsniveau som følge af organi 8,0 KR. sations tilpasningerne i 2003 er tilendebragt. I Gyldendal 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20,0 På Høst & Søn udkom Karin Palshøjs 2,0 og Gitte Redders bog om Mary kronprinsesse af Danmark. Rettighederne blev 10,0 1,0 00,0 0,0 solgt til udgivelse i Australien, hvor bogen er trykt i eksemplarer

17 ,0 primært resultat (EBIT) og ROIC MIO. KR. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 05,0 O0,0 årets resultat og udbytte PR. aktie MIO. KR. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 00, KR. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Akademisk A/S faldt omsætningen ligeledes som forventet med 3,8 mio. kr. til 69 mio. kr. Faldet dækker over manglende bogklubomsætning som følge af overdragelsen af de akademiske bogklubber pr. 1. januar 2005 til moderselskabet og en stigning i omsætningen på øvrige områder. Forlaget Systime A/S opnåede en stigning på 16 mio. kr. til 45 mio. kr. Stigningen har sammenhæng med forøget salg i forbindelse med gennemførelsen af den nye gymnasiereform, herunder en succesrig introduktion af forlagets e-nøglekoncept omfattende digitale undervisningsmaterialer. Nordisk Bog Center A/S omsætning til kunder uden for koncernen udgjorde 16 mio. kr. mod 14 Babelstårnet, Gyldendals grundbog til almen studieforberedelse i den nye gymnasiereform, nåede at sælge eksemplarer i løbet af sommeren. 17

18 REgnskabsberetning mio. kr. sidste år. Det pr. 1. januar 2005 erhvervede Skolemedia A/S indgår med en omsætning på 3,5 mio. kr. Bruttoavance Koncernens bruttoavance er forbedret med 65 mio. kr. eller 18 % i forhold til Samtidig er bruttoavanceprocenten forbedret fra 53 % i 2004 til 55 % i Den væsentligste årsag hertil er et fortsat fald i fremstillingsomkostningerne. Andre eksterne omkostninger Stigningen i andre eksterne omkostninger er 10 mio. kr. svarende til 9 %. Forøgelsen omfatter forøgede markedsføringsomkostninger, herunder en overførsel til Søren Gyldendal Fonden på 2,0 mio. kr.. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne steg 20 mio. kr. svarende til en stigning på 13 %. I stigningen er der i tillæg til generel lønstigning indeholdt forøget bonushensættelse på baggrund af årets resultat. Hertil skal lægges personaletilgang på i alt 19 medarbejdere, heraf 5 medarbejdere i Skolemedia A/S. Koncernen har i gennemsnit beskæftiget 409 medarbejdere mod 387 i af- og nedskrivninger Koncernens af- og nedskrivninger udgør 33 mio. kr. mod sidste års 40 mio. kr. På baggrund af faktiske salgsforløb og forventningerne til kommende års omsætning på visse udgivelsesområder har nedskrivningstestene i 2005 medført nedskivning på nogle af de i 1998 og 2001 erhvervede aktiviteter. Af- og nedskrivninger fordeler sig med 19 mio. kr. i afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver og 14 mio. kr. på goodwill. Resultat fra tilknyttede virksomheder Set under ét er der for de tilknyttede virksomheder sket en forbedring af resultatet før skat fra et underskud på 0,6 mio. kr. i 2004 til et overskud på 24 mio. kr. i I resultatet fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder i moderselskabets regnskab indgår alene modtagne udlodninger i Nordisk Bog Center A/S Årets resultat før skat i Nordisk Bog Center A/S er 4,8 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. sidste år. Stigningen har sammenhæng med forøget aktivitetsniveau, idet omsætningen steg fra 57 mio. kr. i 2004 til 62 mio. kr. GB-forlagene A/S Datterselskabet GB-forlagene A/S har opnået et resultat før skat på 7,6 mio. kr. mod sidste års overskud før skat på 9,0 mio. kr. Indeholdt i sidste års resultat før skat var bl.a. en omfattende realisation af gamle boglagre, hvilket ikke er tilfældet i Gyldendal Akademisk A/S Datterselskabet Gyldendal Akademisk A/S fik et overskud før skat på 8,0 mio. kr. mod et underskud før skat på 6,1 mio. kr. i Regnskabet for 2004 var præget af nedskrivning på 8,5 mio. kr. på immaterielle aktiver. Forlaget Systime A/S Datterselskabet Forlaget Systime A/S fik et overskud før skat på 3,9 mio. kr. mod sidste års underskud før skat på 8,3 mio. kr var præget af nedskrivninger på varebeholdninger og immaterielle aktiver på i alt 8,2 mio. kr. Skolemedia A/S Datterforlaget Skolemedia A/S fik et underskud før skat på 0,1 mio. kr. Selskabet har i forbindelse med erhvervelsen måttet tilpasse sine regnskabsprincipper, således at de er i overensstemmelse med koncernens principper. Såfremt Skolemedia A/S havde anvendt hidtidige regnskabsprincipper ville resultatet have været 1,3 mio. kr. bedre. Det er hensigten med virkning fra 1. januar 2006 at fusio Den britiske forfatter Philip Pullman, fik verdens største børnebogspris, Astrid Lindgren prisen. 18

19 nere Skolemedia A/S ind i moderselskabet således, at aktiviteten for fremtiden indgår i Gyldendal Uddannelse. Balancen De samlede aktiver er steget til 599 mio. kr. i 2005 mod 539 mio. kr. i De langfristede aktiver er faldet fra 143 mio. kr. til 130 mio. kr. Reduktionen skyldes af- og nedskrivninger. Væksten i de kortfristede aktiver med 73 mio. kr. fra 396 mio. kr. sidste år til 469 mio. kr. i 2005 omfatter blandt andet en stigning i likviderne på 37 mio. kr. og en vækst i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser på 27 mio. kr. Tilbagebetalingen af den langfristede gæld er fortsat i Gennem indfrielse af banklån er den samlede langfristede gældsforpligtelse nedbragt med 23 mio. kr. fra 109 mio. kr. i 2004 til 86 mio. kr. Stigningen i anden gæld fra 144 mio. kr. i 2004 til 176 mio. kr. i 2005 har sammenhæng med den stigende aktivitet, herunder forøgelse af hensættelse til skyldig royalty samt større salgsafregning over for forlagskunder hos Nordisk Bog Center A/S. Særlige risici Driftsrisici Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Finansielle risici Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Valutarisici Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser på hjemmemarkedet. Kun en meget lille del går til eksport, fortrinsvis til de øvrige skandinaviske lande. Alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra danske underleverandører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil været foretaget i danske kroner. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko på driftsaktiviteten. Der er valutarisiko forbundet med et eurolån, hvor restgælden udgør 28 mio. kr. En ændring i euroens kurs på ét procentpoint overfor den danske krone vil påvirke resultatet med +/ 0,3 mio. kr. Renterisici Hovedparten af lånene er fastforrentede. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og det langfristede variabelt forrentede lån. Ét procentpoints stigning påvirker koncernens resultat med maksimalt 0,7 mio. kr. Kreditrisici Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kreditbetingelserne er på brancheplan aftalt i sam handelsregler mellem forlag og boghandlere. På koncernens vegne administreres risikoen af Nordisk Bog Center A/S. Her foretages en løbende vurdering af risikoen, og der foretages hensættelse til imødegåelse heraf. Mellemværende med bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages hensættelse til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab har i de seneste år ligget på mindre end 1 % af omsætningen. Pengestrømme Pengestrømmen fra driften er opgjort til 113 mio. kr. mod 77 mio. kr. i Det driftsmæssige forløb viser igen i 2005 en af de største pengestrømme for koncernen. Væksten afspejler bl.a. den fortsat kraftige forbedring i koncernens primære drift, som har fundet sted gennem nogle år. august Gyldendals Børne- og ungdomsredaktion styrkede profilen inden for tekstbøger til det private marked med nye serier om piger og heste. 19

20 REgnskabsberetning Fra investerings- og finansieringsaktiviteter er pengestrømmene opgjort til -57 mio. kr. mod -63 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan opgøres således: Likvide beholdninger Uudnyttede trækningsfaciliteter Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye kompetencer og en stærkere position på markedet. Overgang til regnskabsaflæggelse efter internationale regnskabsstandarder (IFRS) Årsrapporten for 2005 aflægges for første gang i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU. Gyldendal A/S har frivilligt valgt at aflægge årsrapporten for moderselskabet efter IFRS fra og med indeværende regnskabsår. PErsonale Antal ansatte i 2005 var, omregnet til heltidsansatte, i gennemsnit 409 medarbejdere (2004: 387 med arbejdere) heraf 218 i moderselskabet (2004: 211 medarbejdere). For nærmere beskrivelse af ændringerne og deres effekt på årsrapporten henvises til årsrapportens side 22. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Søren gyldendal fonden Gyldendal har i 2005 overført 2,0 mio. kr. til fonden, som er resultatført under andre eksterne omkostninger. Gyldendal ønsker også i 2006 at overføre 2,0 mio. kr. Forventning til 2006 For 2006 venter koncernen en omsætning på ca. 720 mio. kr. og et resultat før skat på ca. 60 mio. kr. Nedgangen i forhold til 2005 skyldes dels et forventet fald i salget til den offentlige sektor, dels en samlet vurdering af udgivelsesprogrammet til det private marked, men omsætning og resultat for 2006 forventes markant bedre end årene før Anne Louise Sommer udgav bogen om Henning Larsen og Operaen på Dokøen, der udkom i forbindelse med arkitektens 80 års fødselsag. 20

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S KVM INTERNATIONAL A/S Industrivej 24 8620 Kjellerup Årsrapport 1. november 2015-31. oktober 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/03/2017 Lars Jørgensen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere