lzt lbrne Gpuræfffionning og Fitte$s pnogrfln: $e ilt'dten$den. TORVEDAGEN Æ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lzt lbrne Gpuræfffionning og Fitte$s pnogrfln: $e ilt'dten$den. TORVEDAGEN Æ"

Transkript

1 TORVEDAGEN Æ Foto: TistruP News Vi har igen haft en god torvedag, selvom vejret ikke var solskin hele dagen. Det var dejligt, der kom så mange. Det gør det hele så festligt. Mange tak til dem, der hjælper os med at stille boderne op og rydde op bagefter. Mange tak til Leif lor 25 år som toastmaster. Vi vil geme sige tak til Niels Øllgaard for de mange penge, til Andelskassen som sponserede en del til rundstykkerne, Horne Brugs for kaffe, Skjern Bank for hoppepude samt Familie og Fritid for de velsmurte rundstykker og Horne Hallen, der ville lægge lokale til. Tak til de fine motorcykler. Torvedagsudvalget lzt lbrne Gpuræfffionning og Fitte$s pnogrfln: $e ilt'dten$den.

2 @ O RlbeveJ t Varde. Tlf Ndr. Bounumvej Ølgod Tlt Fax il HORNE MURERNEIl NYBYGGERI VEDLIGEHOLDELSE RENOVERING MODERNE STALDBYGGERI HORNELUND 498 HORNE 6800 VARDE TLF A4 67 MOBTL Oskar s Autoværksted ApS Tlf.r dit værksted for fremtiden..! Højvangen 1 Horne,68fi) Varde Fax: f,*å T ø rnre rilo rretnin g BoLrqayqQEEr INDVSTE'BYQQEEI LANDBEVQSAyqqEEt FEIT'DSEVSE EEPAEAETIONSAEAEJDE PEOJERTESINq AE BYqqEEI TI!SLUIT I ///iffi"//// Tømrernt: KnudLund Hansen, Ing.: Moiten'Henneberg, Boull#c A/s stadionvejl6,horne DK-68(n Varde Ttf: 7526 O211 Fax: SIøT ViORE AillIOilqøBER - OC.SrøTIER 06

3 KOM TIL HøSTGUDSTJENESTEN I HORNE KIRKE Søndag den 21. september kl, til ca KirketeateretvedJens Jødaloplører, "Den barmhjertige samaritaner" Personale og Menighedsråd ved Horne kirke HøSTFEST Høstfest i Horne Hallen lørdag den 2l. september 2014 tra kl. 1g Der er genvalg til musikken, som igen leveres af Linde og Skovhøj Der er mulighed for bordreservation i hallen senest torsdag den 25 september på flf Mad kan bestilles på: Horne Kro tlf eller i Horne Hallens Cafeteria flf Mad og drikkevarer må gerne medbringes. Husk selv at medbringe service og bestik. Der vil blive udtrukket gevinster på indgangsbilletten. Grillen er tændt på hjemvejen. Entre ca. 100kr. Høstfestudvalget Udvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsforeningen, Se menubrslag fil lbstfesten Sde 24. VINTERSFMT KRÆMMERGADE 9.VARDE TLF STøT VOæ ANIIOI{GøRER. OE STOTTEF OS

4 MODELTOG I HORNEHALLEN Søndag den 19. oktober Klokken lgen i år tager vi hul på en fantastisk dag med masser af tog i alle størrelser. Der er udstilling af modeltog fra flere klubber med kørende anlæg Køb - salg - og bytte forekommer selvfølgelig igen i år. Entre: 40 kr., børn under 10 år gratis. Vi ses. Mere info Klaus Balzarsen LEDIGE PLADSER I AFTENSKOLEN Du kan sagtens nå det endnu Gospel: Er startet, men du har altid lov til at prøve, inden du betaler Tøsesløjd: Søger et par deltagere mere, inden det kan sættes i gang start 7. oktober Kreativ: Der er stadig plads til flere. Det er startet, men kom bare Betonstøbning: Litteratur: Madlavning for mænd: Glas: Fotokursus: Vild m/dans. Begyndere eller øvede: Knipling: slarl27. september og 4. oktober start 5. oktober start 7. oktober startb. oktober start 15. novemberog 7. februar start 23. november start 4. januar start 8. januar Tilmelding eller yderligere oplysninger til: Henriette Mobil eller mail HORNE AFTENSKOLE ]løne'æ16 I - 6gllt ølged -Til. ZS 24 Uæ sitøt yore AxroilconEn - oe silorten.oa

5 KONCERT I HORNE KIRKE Tirsdag den 18. november kl. 20,00'21.00 Afholder Horne Gospel kor koncert i Horne kirke. Efter koncerten er menighedsrådet vært med en kop kaffe og kage. Horne Gospel kor takker af efter 8 år i Horne kirke, og starter op 6. januar 2015 itistrup kirke. Grunden til flytningen er at bestyrelsen har nogle ønsker som Horne kirke ikke kan indfri, men som Tistrup kan og derfor flytter vi. Vi har været glade for samarbejdet med Horne kirke og siger hermed tak for nu. Håber at I vil fylde kirken til vores koncert. Hilsen Formanden Anne Marie Hansen HøJSKOLEDAG I 2015 Højskoledagen bliver lørdag den 24. januar 2015 i Thorstrup Kirke kl og efterfølgence på Sig Hotel. Vi kan allerede nu afsløre, at biskop Elof Westergaard medvirker, Der vil senere komme mere information om højskoledagen Tno oer ELLER EJ...MEN vl ER BEGYNDT AT TÆNKE PÅ JULEN. SÅ RESERVER DATOEN NU GOD MAD og JULEMARKED. Onsdag d. 26. november kl , tages der hul på juleriet' Familie og Fritid vil gerne invitere dig/jer til en hyggeaften på Horne Kro. Der vil blive serveret en dejlig menu, som Kirsten har tryllet frem, og der vil være julemarked med boder, hvor der kan gøres en god handel. Ud over en god middag med kaffe og en småkage, handel i boderne, så vil der være amerikansk lotteri med mange flotte gevinster. Prisen for mad, kaffe og småkager er 100kr. for medlemmer og 130 kr. for ikkemedlemmer. Drikkevarer kan købes. Vi vil gerne give plads til alle, så hvis du har tilmeldt dig og også har fremstillet lidt njemmlsyssel, som du har lyst til at sælge, så er der også en plads til dine ting. Ønskes en net bod (et bord) så kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Hvis du ønsker at have noget med på markedet, så vil vi geme vide det i god tid, dog senest den 22. november. Tilmeld dig nu mens du husker det eller senest den 22. november til Lisbet Juhler / eller Ruth Jensen / efter kl Vi glæder os til at se jer alle. Familie oo Fritid 3TøT VORE AIINOilOORER. OE STøTTER OA

6 GENERALFORSAMLING Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 21. oktober 2014k\ ihorne Hallens mødelokale, Dagsorden ifølge vedtægterne Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 11. oktober. Horne Støtteforenino/Eva HORNE IDRÆTSFORENING - GENERALFORSAMLING Horne ld rætsforeni ng afholder generalforsam ling Tirsdag den 25, november 2014k\ i Horne Hallens mødelokale Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skalvære formanden i hænde senest den 1g. november 2014 ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op - for at vise interesse om foreningen. Horne ldrætsforeni a Harck $"$*wwmx $ S$www eksisterende og fremtidige produkter S!øT VORE A}II'ONCIøRER. DE STøTTER 08

7 SANGAFTEN P HORNELUND Følgende onsdage kl. 19,30 Vi starter onsdag den B. oktober 2014 og derefter den 12. november, 10. december, 14. januar, 11. februar, 11. marts, L april. Vi serverer kaffe med brød til 20 kr. Sæt kryds i kalenderen, det er nogle hyggelige aftner, og alle er velkommen. Hornelunds Venner SKAKFORENING Er der nogle i Horne, der er interesseret i at spille skak? Vi gør et forsøg. Vi mødes i Horne Hallen flg. datoer: 2. oktober, 6. november, 4. december, 8. januar, 5. februar, 5. marts og 2. april. Alle dage den første torsdag i måneden fra kl ti kl Vi holder en pause kl hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe til 25 kr. Vi medbringer selv skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding - alle er velkomne. Sonqlit*r Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekæmpelse og har maskiner til udlejning. Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, boremaskiner, nedbrydnings- hammer og mere til. Se os på Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig. Mobil Karl Brian STøT VORE ANNOT'ICøRER. OE STøTTER OS

8 PRÆMIEWHIST lhorne Hallens mødelokale mandage kl : 29. september, 13. oktober, 27. oktober, 10. november, 24, november og 8. de- cember oo derefter hver anden mandao frern til ma østerherreds SENIORKLUB Onsdag 19. november kl HORNE 4H En musikalsk aften på Horne Kro, Underholdning med Flemming Både, der vil synee, spille og fortælle om Kai Normann Andersen. Der bliver også en del fællessang. Tilmelding til Johannes Nielsen / senest 14. november 3. oktober Opstilling til årsmødet på skolen 4. oktober Arsmøde på skolen 25. oktober Abent hus Dejgårdvej, græskar- og roelygter 7. november Aktiv nat på skolen 22. november Måske 4H julemarked 5. december Juletræsfest på Dejgårdvej, kl. 18 {rrf 7Horne - Gørdet med et smil... Husk vi har åben alle ugens dage fra 9.20 Dagli'Brugsen Horne, Homehmd 17, 6800 Varde 7526 }lm STøT VORE AilllOTIOøRER. OE STøTTEN OS

9 Kunne du tænke dig et qodt tilbud? Så tilmeld dig vores mail- og SMS service Du vil modtage besked, som en af de første, nhr vi har et godt tilbud til dig! Der vil blive sendt tilbudsbeskeder I til 2 gange om ugen Når du afleverer tilmeldingsblanketten ved kassen, får du 25 oh rabat på alt, hvad du køber. Undtagen på : tobak, "t u"'.it:i;l.åilht?'jt''i nr ærker. m orebok se. apo - Tilbuddet på25 Yo rabat gælder til den L oktober NA'\TN MOBIL NR. MAIL ADRESSE DAGLI BRUGSEN HORNE Dagli'Brugsen Horne "Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag fra kl StrOT VONE ATilOilGONER. OE SIETTER OA 9

10 l-x I I - PRÆSENTERER : REVYEN 2OL4 I Den 1. nov. kl I I Horne Ha lle n Vedvirkende: I Ane Møller ',. Maria P. Schmidt I i\ 't nu Knudsen A -\..'" TrineThomsen \- ---;;' I - i -^- ( Mette Thøstesen / ( /'- \ Kasper Aarhus /-''^'-\ I Søren Thomsen Susanne Aarhus ; I I I I I I I I II I I SPISNING I før REVYEN - I T I I Der er igen i år mulighed for at spise før starten af revyen Spisebilletter købes i hallens cafeteria eller i Brugsen Velbekomme! I I I I I I I REVY 0m end der er lang tid til revyen, så er det ikke desto mindre den sidste Horne Posten inden da. Vores opfordring skal derfor være, at krydse datoen, den 1. november, i kalenderen allerede nu. Revyen 2014 bliver naturligvis den bedste hidtil, derom er der ingen tvivl iblandt de medvirkende på revyholdet. I skrivende stund er vi blot i opstartsfasen, den fase hvor vi skal til at omsætte de lokale finurligheder til noget brugbart på en revyscene. Vi kan altid bruge lokalt stof, så tøv endelig ikke med at komme med en god historie, også selv om du måske ikke umiddel- 10 SIøT VORE ANIiI()}IOORER. DE STøTTER OS

11 bart kan se komikken i den. Årets sæson i ldrætsforeningen afsluttes traditionen tro samme aften med uddeling af pokaler og pæne ord, alt dette tilsammen med kaffe - hygge og underholdning får det hele til at gå op i en højere enhed, som du ikke må snyde dig selv for. Vi glæder os til at se jer den 1. nov. Hilsen HIF og REVYHOLDET ÆBLEPRESSEDAGE Æblepressedage - på Krosvinget 6, den 1. og 2. oktober Vistår klar med frugtkvæm og frugtpresser itidsrummet kl Kom med æbler fra egen have og få dem presset tiljuice! Æblerne skal være skyllet rene for jord og andet snavs, og eventuelle stødpletter og/eller andre større pletter skal være skåret væk. Emballage tiljuicen kan købes Horne sogneforening SNERYDNING Vanskeligt at tænke på lige nu her i begyndelsen af september, men forberedelserne til den kommende vinters snerydning er begyndt. Sdr. Malle Maskinstation og Sogneforeningen samarbejder om at udføre opgaven. Kommunen betaler for at få ryddet sne, strøet sand og saltet på cykelstierne og på offentlige stier. Der tilbydes samme service til erhvervsdrivende og private i Horne by for egenbetaling. I løbet af september/oktober uddeles girokorl til alle husstande i Horne by. Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales senest 23. oktober. Der vil være mulighed for at indbetale i DagliBrugsen tirsdag den 21. oktober fra kl til 17,30. Sogneforeningen vil i dette tidsrum have en lille stand, hvor der kan ske tilmelding og betaling. Ved tilmelding/indbetaling senere i vinterperioden lægges yderligere 100 kr på pr. påbegyndt måned. 8'TøT VONE AilTOIGøREF. DE STøTTCN OA 11

12 KORT FRA BYRADET Juniorklub på Horne Skole - opdateret Det bliver desværre først efter næste sommerferie, at klubberne åbner og ikke som oprindeligt foreslået allerede fra 1/1. Alle skoler i Varde kommune vil herefter have de samme vilkår for tilskud til drift. Detaljeme vil komme på plads senere, men forældrebetaling mellem 0 og 200 kr. pr. mdr. og udstrakt frihed til indretning efter lokale forhold er nøgleelementer i beslutningen. Vindmøller Erfaringerne fra processen omkring opførelse af vindmøller i Ulvemosen/Bækhede gav i foråret anledning til at underdrele vindmølleplanen i en periode. Den vil nu blive genoptaget, idet der vil blive signaleret til kommende opstillere, at Varde kommune vil prioritere prolekter med større grad af lokal opbakning samt nedtagning af gamle møller. Disse ønsker er ikke nærmere specificeret og det er ikke muligt at stille skærpede krav i forhold til lovgivningen. Personligt er jeg skeptisk over for denne fremgangsmåde, men den må jo stå sin prøve. Her i området kan borgere blive berørt af vindmølleområder nord for Maile, syd for Kvong samt nord for Blaksmark. Stig Leerbeck, , iil!,,lri.i i 1rrÅ l.li i-ii i;i Kræmmergade Varde Ttrt.7s t2 silør vore Ail0lolloånEn - DE SrøTTER OA

13 lf ;p"åjderne Et nyt spejderår er netop startet, og vi er glade for allerede at kunne sige velkommen til en hel stribe nye bævere fra Børnehaveklassen. Det bliver et super spændende efterår! Bæverne (0-1 klasse) mødes hver tirsdag eftermiddag kl til 17.00, hvor de bliver afhentet i SFO Myretuen og fulgt om i spejderhytten af lederne. Bæverne ledes af Sanne, Nadja, Anne Grethe, Anita og Kirsten (tlf ). Ulvene (2-3 klasse) mødes om mandagen i ulige uger kr til Da vi p.t. mangler frivillige ledere til ulveflokken, holder vi kun møde hver anden uge og dermed er disse af længere varighed som kræver at børnene har en madpakke med. Ulvene ledes i år af to friske fyre, Henning (Tlf og Frederik (Tlf ). Juniorer og Spejdertroppen (4.5 og 6'7 klasser) mødes om onsdagen og af samme grund, hver ånden uge, men i lige uger og fra kl til Lederne for disse er, Simon (Tlf ) og Bjarke (Tlf ), i1 'i! M Hvis der skulle sidde forældre, gamle spejdere eller unge mennesker et sted i sognet eller udenfor, som kunne tænke sig at være en del af et rigtig godt fællesskab og måske endda have lyst til at være spejderleder, hjælpe/deltids leder, kontakt da venligst og ganske uforpligtende, ån af ovenstående ledere eller gruppeleder Jesper Simonsen på: eller ved at ringe Ta' til banko i Hornehallen hver torsdag. kr. 1e.30 os stør lok{'t#å;, bben 3'TøT VORE AXTOilOERER. DE gfløtter o8 13

14 HORNE GYMNASTIK OG FITNESS Så er vi klar til en ny sæson. ^\ r_ u*--t Vi glæder os til at se såvel nye som tidligere gymnastik, fitness og spinningsdeltagere. Vi rykker i hallen fra mandag den 22. september Som tidligere nævnt, på rykker gymnastikken nu i hallen og vi bliver en del af fitness i Horne. Fremover tilbyder vi følgende holdtræninger: Zumba Zurprise Circle træning for senior Circle træning i fitnesslokale Circle træning i hallen Funktionel træning Spinning Gymnastikhold: Lopper årige piger og drenge Forældre/Barn Funky Kids (bhkt kl.)piger og drenge Dans Store piger - 3. kl. og opefter fra 7. kl år - Bemærk i qvmnastiksal Holdtræningerne udbydes som enkelthold eller kan købes i en "pakke", hvor også træning i fitnessredskaber indgår. Børneholdene bliver selvfølgelig udbudt enkeltvis. I løbet af et par måneder vil gymnastik- og fitness booking og betaling foregå online via Sports Solution systemet. Vi beder om jeres forståelse med manuel booking indtil da. Se nedenstående tidsplan. Ret til ændringer forbeholdes. Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen - tlf , mail eiler Anette Schmidt - flf / )'rjr! 6=a / h t_a \ Holdtræning i Horne Gymnastik og Fitness efterår 20i4 - torår 201s Holdene.med grå baggrund kan tilmeldes enkeltvis, men de indgår også i helårs fitness med hold samt "Træn hvad du vil for 250 kr. pr måned' 14 lat

15 r7.39. l8.30 Sprnning Aksel Cirteltræning for sonio Spinning for begyndere a).00 Cirkeltræning i fitness Tina, Renå, Lasse +? Funky kids: børnhavekl - 2. kl. Piger og drenge Lone, Anne-Marie, Dreas, Ren6, Diana Forældre- barn Lene M.P., Rikke Spinning Susanne Zumba Zurprise (hallen) Karin Lopperne: 4-5 år. Piger og drenge. Anita, Monika, Agnethe, Simone Piger kl. i, Ditte & Malene r Spinn+ng Aksel 17.3{t-{8.30 Funktionel træni ng( mødelokale) Anefte, Lene. Lena Cirkeltræning /puls(hallen) Trine. Lena, Anette Dans(7. kl. -18 år) Maria oq Laura Holdene starter op i uge 39 ( september) dog begynder spinningholdene løbende fra nu af. Horne Gymnastik oq Fitness -Kontinqentpriser efterår forår 2015 Hold 2014t2015 Forældre/Barn inkl. T-shirt til oovisninq Loooerne inkl. T-shirt til oovisnino Funky Kids inkl, Tøj til opvisning Store piger inkl. Tøj til opvisnino Dqns gymsal T. kl. -18 år l.'l 550 kr, 450 kr 450 kr 550 kr 500 kr 1/1 år kun fitnesslokale 1.600kr. ekskl. spinning Månedskort fitness 200 kr. ekskl. soinnino 1/1 årfitness oq hold 2.200kr Måneds fitness oo hold 250 kr Cirkeltrænino i Fitness 700 kr. Enkelte holdtræninq - sæson 550 kr. Spinninq/lndoorcvclinq sæson: 1. seo Juni kr Tilkøb af holdtræninq til allerede købt helårskontinoent 600 kr 0prettelsesgebyr 100 kr Ret til ændringer forbeholdes Horne Gymnastik og Fitness 15

16 ](ÆRE ERHVERVSDRIVENDE I HORNE OG OMEGN Børnehavens støtteforening Guldgruppen vil gerne have jer til at bakke op om at lave en skrabekalender tiljulen For 500 kr. får du/l en annonce bag på julekalenderen eller man kan støtte med en gevinst som eksempelvis vingaver, gavekort eller andet. Hvis du/lgerne vilvære med så kontakt: Jeanette Simonsen, mobil Hvis I ønsker en annonce, så send den til og indbetal 500 kr til kontonummer senest den 1. oktober Tak for jeres støtte, som vilgå tilat gøre dagene lidt sjovere i børnehaven! Venliq hilsen Støtteforeninqen Guldqruppen til Børnehaven Reqnbuen. SMÅKAG EBAG ERE SøG ES TI L BøRNEHAVENS LANTERNE. FEST Elskerdu at bage...? Så erdet lige dig, vihar brug for. Traditionen tro arrangererdagplejere, børnehaven og SFO årets Lanternefest. Den afholdes i november måned, og vi plejer i Børnehavens Støtte{orening at stå med en småkagebod, hvor vi sælger julesmåkager. Småbørnsfamilier har travlt i dag, men elsker jo de gode gammeldaws småkager, som hører julen til. Vi har kendskab til at Horne rummer mange super dygtige husmødre, som sikkert i mange år har lavet de mest fantastiske småkager. Her tænker vi specielt på brunkager, vaniljekranse, jødekager, pebernødder, fedtebrød mm. Mange nyder de lækre hjemmebagte småkager i juletiden og støtter samtidigt et godt formål ved at købe dem ved os. Vi i støtteforeningen har over de sidste år sørget for lidt ekstra til børnehaven på flere områder. Forskønnelse af udendørsarealer, tur ud af huset til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, redningsveste som anvendes ved ture til Vikingelundens sø, adventsgaver i december måned og i øjeblikket arbejdes der på at lå 2 nye købmands/legehuse sat op. Håber vi kan finde nogle til at hjælpe med årets småkagebagning, så vil vi pakke dem flot ind, så de bliver endnu mere uimodståelige. Har du tid og lyst til at støtte en god sag, så ring eller skriv til: Jeanette Simonsen, mobil , mail eller Monika Kobberholm, mobil , mail monikakobberhol ive.d k Småkageme skal afleveres i Børnehaven senest den 5/11. Småkagedåsen sætter du navn på, og så kommer vi ud til dig med den igen efter pakkedagen. Du bager den mængde, du har lyst til. Lidt har også ret. Støtteforeningen Guldgruppen 16 StrøT UORE AltltoilOehER - OE Srørienoe

17 BøRNEHAVENS STøTTEFORENING TIL TORVEDAG I anledning af åbent hus arrangement i Børnehaven Regnbuen stod Støtteforeningen Guldgruppen med en stand til Torvedag. Vi havde en super dag med masser af interesse for vores bod. Børnene hyggede sig med ansigtsmaling og Tinnie havde travlt med at kører folk rundt i hendes gamle røde motorcykel med sidevogn. TORVEDAGSNøGLER Vindere: Nr. 1: Viggo Dinesen - præmie fra Dagli'Brugsen, kr. Nr. 2: ikke udtrukket - præmie fra Anders Jensen, kr. Nr. 3: Kurt Aggeboe - præmie fra Oskars Autoværksted, kr. Nr. 4: Mary Godt - præmie fra Horne Kro, 500 kr. Nr. 5: Anders Jensen - præmie fra Saxofoni v/lisbeth Stig, 500 kr. Nr. 6: Anne Pia Juhl Hansen - præmie fra Horne Hallen, 500 kr. Nr. 7: Solvej Bruun - præmie fra Bounum Smedeværksted, 500 kr. ATOT YORE AllllOllCORER - OE ItfeTTER O'3 17

18 HORNE PENSIONISTFORENING PROGRAM 2014* alle møder beqvnder kl Dato Foredraqsholder Emne Gunna oo Erik Price Fortæller om Grønland - sano Ruth Lauritsen, Grindsted Min vandrino oå Caminoen/oilorimsreise Pasqaard Tøiservice Aaqe Meldqaard Ældrerådet - ældreoolitik Bent lllum, Ribe Gør fatter altid det rigtige? Og er der forskel oå ivder oq fvnboer Mette og Poul Nørup, Esbjerg På cykel langs Rhinen fra udspring til udløb Frelsens Hær, Esbierq Sano oq musik Jørgen Fischer, landsformand Hvordan løser vi den ældrepolitiske udfordrinq? Niels Skousen, Billund Peru - det mystiske lnkariqe Per Bovidn Christensen Arv oq testamente S.l.V.A. - Lone Hansen Julemusik oo sano Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter Mandage fra kl foredrag m.m. fra kl kortspil Pris 20 kr. for kaffe og foredrag. Vrntnrpogawnetfurz0lS bdnges i næsb nummer, Tistnrp Dyretlinih it[le Lr{E wie N S Z O NE TE RAP I Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing. TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, GSOO Varde. lzcty danmark SYGEFORSIKRING RåB ft&, *?ii^ *tl'/n$h PtthÅødlt*t 18 '' l STøT VORE A}I}IOilGøNER. OE $IATTER ('6

19 :::å:j. :::',:::::::::::,, ^.w k asser Varde k.mmune skulle kæmpe om at læse flest bogsider pr. elev i løbet af skolernes sommerferte. Hele Horne Skole tilmeldte sig Klassefighten inden sommerferien. Den blev skudt i gang på Torvet i Varde af Varde bibliotek, hvor hele skolen deltog. Nu var vi klar til at konkurrere. Så blev der læ9t og talt, læst og talt, læst og talt! Hver gang eleverne havde læst en bog skulle de melde sider ind til biblioteket, som registrerede antallet af sider. Eleverne læste og fik stor opbakning fra lærere/pædagoger samt fra forældrene. Op til sommerferien brugte vi tid i skolen på at skyde projektet godt i gang. I sommerferien skulle forældrene hjælpe med at holde bømene til ilden og huske på, at der helst skulle læses hver dag - nogle elever klarede det selvføllelig uden hjælp fra voksne! Efter sommerferien har skolen indlagt et læsebånd hver morgen, hvor elever skal læse eller får læst højt. Den ekstra bonus til læsebåndet var, at de stadig kunne melde sider ind til Klassefighten. Så sluttede konkurrencen og vi ventede spændt. Da top 10 kom, vidste det sig, at alle klasser på skolen befandt sig på den - super, super flot. Endda havde vi 2 klasser i top 3, 23'eren (2. og 3. klasse) og 4. klasse, men hvilken placering de havde fået fik vi først at vide senere. Spændingen var stor, da vi onsdag den 3. september skulle møde op på biblioteket og have resultatet. Vores 23'er fik en meget flot 2. plads og vandt en tur i biografen inkl, popborn og sodavand og vores 4. klasse fik en meget flot 3. plads og skal ud at bowle. Ydermere var Simon P. Mikkelsen fra 23'eren den dreng, der havde læst flest sider og vandt en præmie på 10 bøger - FLOT! Alt i alt en fantastisk flot indsats fra alle eleverne, lærere og pædagoger og ikke mindst forældrene, som har bakket 100 % op, uden dem kunne dette ikke lykkes. Det har været tydeligt at mærke i skolen, at eleverne har læst henover sommeren. Niveauet er steget eller holdt ved lige, hvilket betyder meget for den læring eleverne skal videre med. Nu er vi ovre konkurrencen, men fortsætter med at læse og går i skarp træning til næste år. En stor tak til forældrene for god opbakning i alle henseender. Anne Øbo, leder Horne Skole sfii lnatid, Boulldc A/S Stadionvejl6,Home DK-68O0 Varde Ttf:-7526 O211 Fax: SIøT VORE ANilOilCøRER. DE STøTTER OS 19

20 BADMTNTON 2014/2015 Ungdomstræning med opstart den 15. september 2014 Kl træner U11 og yngre. K træner U12 og ældre Så bare vær frisk og mød op! mw Motionister med opstart den 1. september 2014 Mandage kl og onsdage kl Baner kan bestilles ved Anita Hansen på tlf eller på mail fra mandag den 18. august. Banen lejes foren helsæson og foren time ad gangen. Hver bane koster kr. Vi ser frem til at se såvel nye som gamle til den kommende sæson. hilsen HJEMMEKAMPE HORNE-TTSTRUP-S G (HTS) SENTOR Dao Dato Kt. Hold Soillested Serie 3 Fredag HTS - Sædding/Guldager lf Sig Stadion HTS - Næsbierg RUI Sig Stadion Lørdaq HTS - Hiertinq lf Sio Stadion Serie 4 Lørdag HTS - Nr. Nebel lf Horne Stadion Lørdag HTS - Næsblerg RUI Horne Stadion Lørdag 't HTS - Grindsted GIF Horne Stadion HTS - Ansager lf Horne Stadion Serie 6 Lørdaq HTS - Nr. Nebel lf Horne Stadion Lørdaq r4.00 HTS - Grindsted GIF Tistruo Stadion Søndaq HTS - Krooaoer B Tistruo Stadion Lørdaq HTS - JBS Tistrup Stadron fro*aekto På Horne Krc - er ma&in altid go' Ernail: Goile selskabdncdclohalcr. Hyggclig hrostue og krohale. W lcver* også nnd ud af husel Vi ses hiken Kircten $ Kurt 752WtC ':rg 20..'j STAT VT'RE A}IrOilOøRER. OE SrøTTER OS

21 Nybolig Varde ljesper Brorson Hansen Tbrztegade 7, 6800 Varde zt TIf

22 HORNE IDRÆTSPARK TIL TALL SHIPS RACES IESBJERG Først på sommeren blev vi HIP kontaktet af Rene Jensen fra Ca'fe Tropic i Vejers. Forespørgslen gik ud på, om vi var interesseret i et samarbejde omkring ølsalg til Tall Ships Races i Esbjerg, fra den 1. til den 5. august på havnen i Esbjerg. Vi sagde ja, men vidste i det store hele ikke, hvad det drejede sig om, men vi fandt hen af vejen ud af, at det var stort det her. En halv million mennesker, 10 barerog ølvogne, ca. 260 vagter, og omkring 170 frivillige; dertil en stak opgaver omkring dankortterminaler, vagtplaner, bespisning af frivillige og et hav af andre ting såsom vekselpenge, trafikkaos, musik ingen gad høre, men også en Lars Lilholt koncert, som alle ville høre. Mange ting overraskede os, personligt mente jeg, at det at skaffe alle de frivillige ville være det sværeste. 170 mennesker, som vil rive en eller flere dage ud af kalenderen for at arbejde gratis for en fælles ting. 170 er altså mange mennesker. Det skaffer man ikke ret mange steder, men det kan lade sig gøre i Horne. Mange spurgte dernede, om de skulle tage ekstra vagter, om de skulle tage naboer eller familie med. Nogen havde arbejdskollegaer med, mennesker som ikke havde noget med Horne at gøre, men de ville gerne være m,ed for at opleve fællesskabet, der var godt humør og samarbejde over hele linjen. Mange bød ind med ting og løsninger på problemer, Gunnar stillede lokaler til rådighed, hvor vi kunne samles og få orientering, parkering havde han også en løsning på. Vi mødte en samarbejdsvilje og et kammeratskab, som var så dejlig at opleve. Stefan Jull koordinator på hele projektet sagde til evalueringen, da det hele var slut, I var selvkørende og meget, meget løsningsorienterede. Det bedste var næsten at se, at det var alle i Horne, som var med. Unge og gamle, tordenskjolds soldater, men heldigvis også mange nye, tilflyttere, fraflyttede, børn af folk i Horne som var flyttet, så vi også nogen stykker af. Flere nye kom efterfølgende og sagde: Det er godtnok fedt det her, vi vil også gerne være med, næste gang. Økonomisk kommer vi ud med et overskud på omkring kr. Der er et par regninger, som ikke er faldet på plads endnu, men det ligger i det nabolag. Fra HIP skal lyde en stor tak til alle som bidrog Rene fordi han gav os muligheden, Thorkil og hans familie for en enestående indsats, men først og fremmest til alle de mange frivillige som viste, at vi stadig kan løfte i flok, og sammen kan vifå tingene til at lykkes. Vi i bestyrelsen har mod på at prøve igen, vi lavede mange fodfejl, men har også lært meget. Vi håber, der kommer en ny opgave. På bestyrelsens vegne Søren Dahl REDAKTION Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf , Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, flf Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf elter Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf STøT VORE rmoircøner -DE STOTTER OA

23 chrrstran søndercåno HANSEN ER Ny LANDSTRÆNER Christian Søndergård Hansen fra Gunderup er Danmarks nye talent-landstræner indenfor powertumbling (springgymnastik, der hovedsagelig lægger vægt på baglæns roterende spring). Christian, der har fået sin gymnastikopdragelse i Horne Gymnastikforening, har i 7 år været træner for powertumplingholdet i Outrup, som vijo kender fra Horne Gymnastikforenings lokalopvisning, hvor de hvert år har gæsteoptrådt og henrykket tilskuerne med et fantastisk springshow. Christian fortæller, at han som talenttræner allerede i foråret har udtaget en trup på årige, som skal være en brutlotrup for landsholdet. Truppen har allerede været samlet. Den skal samles 6-8 gange årlig. Povertumplingholdet fra Outrup kommer fra et stort område og tæller 10 landsholdsgymnaster. Ved siden af jobbet som landstræner og træner for holdet i Outrup, er Christian også timelærer i powertumpling på Vesterlund Efterskole, arbejder på Sdr. Malle Maskinstation samt studerer i Esbjerg. Christian synes det er godt, når unge kan aktivere andre unge. Red. Du ringer direkte,., I Skjern Sank har du en fast rådgiver, sorn du ringer direkte til, når du har behov far det. Hvis du kunne tænke dig at prøve det, så kontakt mig! Anefie Foss Kristensen Ttf SiføT YORE ATXOrcORER. OE SMTTEN,OS

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Horne Aftenskoles program 2014/2015

Horne Aftenskoles program 2014/2015 Horne Aftenskoles program 2014/2015 350 medlemmer tager ikke fejl er du den næste der tar imod et af vores tilbud? Alle vore dygtige undervisere er klar til endnu en inspirerende og lærerig vinter. Så

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

!lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r

!lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r !lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r 42. årgang nr,33ll sepjokt.2013 ltfr ::t!:rrlir!-ta :!!trlrl ar:l!l!rlluryy!!t!r!r r!]:!t Gdllatun ved lhgli3rugren ffig den fll selbmber. HøSTFEST Høstfest i Horne Hallen

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere