B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G 2 0 1 2"

Transkript

1 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid. Museet blev på en ekstraordinær generalforsamling den 14. november 2012 overført til Rigspolitiet som et etatsmuseum. En beslutning, der blev truffet enstemmigt af de fremmødte, idet man utvivlsomt så, at det var den bedste måde at sikre museets fremtid på. Overdragelsen fra Selskabet til Rigspolitiet den 1. januar 2013 er sket stille og roligt og vil være en proces, der skal have den fornødne tid til at falde helt på plads, men jeg er overbevist om, at det vil ske på bedste vis og til alles tilfredshed. Efter at denne beslutning var truffet, var det nødvendigt at arbejde med den ændrede rolle for Selskabet, som nu ikke mere skulle drive museum. Den ekstraordinære generalforsamling fulgte bestyrelsens indstilling om, at et hurtigt arbejdende udvalg skulle se på de nye opgaver og udarbejde forslag til justerede vedtægter. Det er sket, og bestyrelsen kan i dag fremlægge et forslag til sådanne nye vedtægter for Politihistorisk Forening. Jeg ser frem til, at vi senere på dagsordenen kan træffe beslutning om vedtægtsforslaget, hvorefter vi på den baggrund kan afvikle de resterende dele af generalforsamlingen med valg, budget, m.v. Dermed er vi overbeviste om, at vi får sendt den nye forening og bestyrelse godt af sted mod de kommende opgaver. Det er således en skelsættende ordinær generalforsamling, vi afvikler her i dag. Det er samtidig min sidste beretning som formand for Politihistorisk Selskab, men jeg har det rigtig fint med at overlade opgaven til andre nu, hvor vi har sikret museets

2 fremtid og har en forening, som gennem vedtægtsforslaget klart har tilkendegivet, at dens primære formål er at bakke op om museets mange aktiviteter. 2 Jeg er også glad for, at Politiforbundet har accepteret at forblive som medlem af bestyrelsen i den nye forening, idet vi derved sikrer det historiske bånd tilbage fra etableringen af Politihistorisk Selskab. Når det sammenholdes med, at museet fremtidig er forankret i Rigspolitiet, har vi skabt det helt rette fundament for de kommende års aktiviteter. Det har for bestyrelsen været et travlt år med oplæg til flere vigtige beslutninger. Det er ikke nogen let opgave at dele opgaverne op, som det her er sket. Det har krævet et betydeligt arbejde med beregninger, konsekvensvurderinger, revision og modernisering af vedtægter og ikke mindst afholdelse af såvel en ekstraordinær som denne ordinære generalforsamling. Forberedelsen har selvsagt krævet bestyrelsens aktive medvirken gennem overvejelser og drøftelser, hvilket blandt andet er sket på 2 bestyrelsesmøder, og jeg vil gerne takke bestyrelsens medlemmer for arbejdet gennem 2012 og frem til nu. Også tak til arbejdsgruppen, som mere detaljeret udarbejdede forslag til de nye vedtægter, således at bestyrelsen havde et godt funderet grundlag at tage stilling på. Selskabet Politihistorisk Selskab havde ved årsskiftet 2012/13 et medlemstal på kontingentbetalende medlemmer et stort set uændret medlemstal i forhold til året før. Det understreger, hvor vanskeligt det er, at tiltrække nye medlemmer til selskabet, om end det også tyder på, at der dog hele tiden kommer enkelte nye til, da der jo hvert år er nogen, som falder fra. Men der er ikke tvivl om, at der også fremover vil være en opgave med at få nye medlemmer til foreningen. Fastholdelsen af medlemstallet og de rigtig mange besøgende i museet medvirkede til, at regnskabet for 2012 ser rigtig fornuftigt ud med et ganske pænt overskud. En anden medvirkende årsag til dette er, at rigspolitiet har afholdt alle udgifter til løn og faste udgifter til bygninger m.v., hvorved selskabet i 2012 blev lettet for en del udgifter, der de tidligere år indgik i selskabets drift. Men ingen tvivl om, at det store besøgstal har haft en særdeles positiv betydning for årets resultat, som om lidt vil blive præsenteret af kassereren.

3 3 Museet For politimuseet var 2012 det hidtil bedste år, såvel hvad angår såvel besøgstal som økonomi. Året på museet var da også præget af et stort antal forskellige aktiviteter spændende fra udstillinger over foredrag til kulturnatarrangementer og ferieaktiviteter for børn og voksne. Alt i alt betød de mange aktiviteter, at politimuseet havde et rekordstort besøgstal på besøgende. Det store antal besøgende medvirkede også til, at der kom betydeligt flere penge i kassen fra entreindtægter og salg fra museet, og ikke mindst var det med til at promovere museet ganske betydeligt i offentligheden og museumsverdenen. Hertil skal lægges, at Skoletjenesten havde 186 omvisninger, mens der var 261 ordinære omvisninger. For begges vedkommende er der tale om rekordstore tal. Endelig var der 33 byvandringer også et meget flot tal tager i betragtning af, at det var en helt ny aktivitet. Særudstillingen Ondskab Knapt var særudstillingen om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej taget ned, før den nye store udstilling Ondskab blev sat op. Udstillingen vakte stor landsækkende debat og en meget omfattende medieomtale og udstillingen endte således med at være årets nok mest omtalte særudstilling. Efterfølgende blev udstillingens fotografier brugt i Informations årlige fotoudstilling, ligesom udstillingen indgik i organisationen Danske Museers udstillingskursus Brillanten. Derudover brugte Museumsformidlere i Danmark udstillingen som udgangspunkt for deres halvårlige debatmøde. Kulturnat og ny byvandring Museet var imidlertid præget af mange andre aktiviteter end særudstillingen Ondskab. Der blev arrangeret en ny byvandring igennem bydelen Nørrebro, som var en stor succes og trak mange nye besøgende. Under museets afholdelse af Kulturnatten i oktober 2012 var netop byvandringerne et af de store trækplastre sammen med en lang række andre aktiviteter for børn, unge og voksne. Museets Kulturnat endte derfor også med at blive den mest velbesøgte til dato; 1877 personer besøgte museet denne aften.

4 4 Dobbeltmord som fiktiv retssag Blandt de andre aktiviteter, der også trak megen opmærksomhed, var opsætningen af Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej som retssag. Opsætningen skete i samarbejde med Golden Days og Retten på Frederiksberg. Frank Bøgh, Dines Bogø og Peer Kaae fremlagde på overbevisende vis deres teorier om det legendariske dobbeltdrab, mens forsvarsadvokat Merete Stagetorn og dommer Tuk Bagger ved hjælp af disse teorier søgte at kaste lys over sagen. Foredrag Politimuseet fortsatte også sit foredragssamarbejde med Folkeuniversitetet. I efteråret blev der afholdt tre forskellige foredragsrækker på museet om politiets historie og forskellige kriminologiske emner. Hertil blev der i forlængelse af særudstillingen Ondskab afholdt en foredragsrække om temaet ondskab i samarbejde med Vartov. Politimuseets Skoletjeneste En væsentlig årsag til Politimuseets vækst er museets skoletjeneste, som har gennemført et væld af aktiviteter. Det drejer sig om de meget vellykkede efterårs- og vinterferiearrangementer, hvor børn kunne prøve at være efterforskere for en dag, få taget et forbryderfotografi eller opleve politiets dygtige hunde i aktion. For de voksne var der, som noget nyt, om aftenen mulighed for at høre forbryderhistorier. Endelig lavede Skoletjenesten under temaet Forbrydelse, straf og ungdomskriminalitet et særligt filmarrangement i samarbejde med Buster Film. De frivillige i arbejdsgrupperne Selskabets og museets aktiviteter understøttes fortsat af en skare af frivillige, som møder frem og arbejder med emneområder, som har hver enkelt s særlige interesse. Der arbejdes med alt fra litteratur til motorcykler og fra opdatering i arkivsystemet til deltagelse i PR-arrangementer som panserbasser. Der vil også i museets nye struktur være brug for de frivilliges indsats, og lederen af politimuseet vil sikre, at indsatsen bliver kanaliseret til de områder, hvor der til enhver tid er størst behov for at få udført en opgave.

5 5 Da arbejdet som frivillig er helt ulønnet, blev der også i 2012 budt på en sommerudflugt indeholdende et kulturelt indslag, idet Medicinsk Museion i Bredgade i København blev besøgt. Herefter var der socialt samvær og spisning i Café Petersborg en af Københavns allerældste restauranter, hvis historie kan føres tilbage til 1700-tallet. - To gode kulturelle oplevelser på samme dag, som alle deltagere satte pris på. Særudstillingen Kvindedrab 2013 startede på museet op med særudstillingen Kvindedrab, hvor kunstneren Birgitte Skallgårds billeder af 12 dræbte kvinder blev udstillet i politimuseet. Udstillingen gav anledning til en voldsom debat, som primært kom til at handle om, hvorvidt de pårørende havde accepteret udstillingen af billeder af de dræbte kvinder, mens ideen og hensigten med udstillingen ikke kunne trænge igennem til offentligheden i debatten. Kunstneren valgte efter kort tid at trække billederne fra udstillingen, der dermed fik en meget kort tid på museet. Der er naturligvis en del læring for museet og andre efter denne oplevelse, herunder de mange hensyn, der skal overvejes i forbindelse med en udstilling, som kan berøre de pårørende eller dele af befolkningen mere end forudset, og ikke mindst pressens tilgang til en sådan udstilling, hvor der op til udstillingen bør fastlægges en pressestrategi for håndtering af situationen, hvis udstillingen skulle tiltrække sig ekstraordinær stor opmærksomhed. Selvom udstillingen blev afviklet i 2013, finder jeg det rigtigt at nævne den her, da den fik en noget brat afvikling, som i situationen ikke kunne være anderledes. Politiskiltenes udlevering De gamle politiskilte viste sig fortsat at have stor interesse for dem, der oprindelig havde haft dem udleveret som politilegitimation. Men også for de nærmeste pårørende, viste skiltene sig at have affektionsværdi. Således dukkede der stort set ugentlig post eller mails op hos Rudolf Skjødt i Rigspolitiet eller i museet med ønske om at få udleveret et gammelt politiskilt. I næsten alle tilfælde var det muligt at finde frem til det rette skilt til den tidligere bruger eller nærmeste pårørende. Inden længe vil udleveringen dog blive indstillet, da det må vurderes, at der efterhånden er givet de fornødne muligheder for at få skiltene retur.

6 6 Men inden vil enkelte samlere inden for Selskabet få opfyldt deres ønske om et skilt til den personlige samling af gamle politiskilte. Politiforskningen Sammen med politimuseet blev også forskningsaktiviteterne overført til Rigspolitiet, idet man herfra vil opstille krav og forventninger til forskerne og tilsvarende har den økonomiske forpligtelse omkring den aktivitet. De aktive forskningsprojekter fortsætter derfor i dette regi, og status er, at Sophia Tarrow er ved lægge sidste hånd på sin afhandling om anholdelse og administrativ frihedsberøvelse ligesom Trine Vendius er godt i gang med sin afhandling om europæisk politisamarbejde. Nye emner som stipendiater er på vej, idet seniorforsker ved Statens Arkiver, Kristian Bruhn er blevet positivt ph.d.-bedømt ved Det Juridiske Fakultet, som er indstillet på at finansiere et halvt stipendium. Den anden halvdel tænkes finansieret af Kulturministeriet efter ansøgning fra Statens Arkiver. Projektet vedrører PETs historie i mellemkrigsårene. Historikeren Janus Clausen, der har været ansat på Politimuseet, ønsker at gennemføre et projekt vedrørende politi og ungdom i et historisk perspektiv. Det Juridiske Fakultet er i princippet indstillet på at deltage i finansieringen af et sådant projekt, men der skal først indgås en aftale med andre om den resterende finansieringsordning. Den mangeårige deltager i netværket Politiforskertræf, seniorforsker ved Statens Arkiver, Karl Peder Pedersen, har indleveret sin afhandling om Københavns Politi som efterforskende myndighed i begyndelsen af 1800-tallet som disputats ved Syddansk Universitet i Odense. Endelig har selskabets bestyrelsesmedlem, Henrik Stevnsborg, ud over arbejdet på den større fremstilling af dansk politis historie , bl.a. skrevet en artikel om FRONTEX til publikationen Retskildernes kamp, deltaget i seminarer på Politihøgskolen og Universitetet i Oslo samt undervist i dansk politis historie på den nye Master i Politividenskab på Ålborg Universitet i København.

7 Det kan således konstateres, at der er rigtig god gang i politiforskningen hvad enten den foregår i museets eller rigspolitiets regi eller uden for disse. 7 Afslutning Som det er fremgået af denne beretning, har der også i 2012 været rigtig mange aktiviteter i gang såvel i museets som i selskabets regi. Vi har igen sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling - fået udsendt et flot og meget læseværdigt årsskrift, hvor hovedtemaet denne gang naturligvis var Ondskab ganske i tråd med den store temaudstilling tidligere på året. Det er lidt uklart, hvad der skal ske omkring årsskriftet, men vi forventer, at der i en eller anden form også fremover vil skulle udarbejdes et skrift eller andet informationsmateriale, som på anden måde samler op og informerer om museets og foreningens aktiviteter. Endnu en gang tak til alle, som gennem 2012 og frem til nu har ydet en indsats for selskabet og museet det være sig som ansat, i bestyrelsen eller i arbejdsgrupper, eller som frivillige på museet. Også tak til Jer medlemmer, som trofast støtter op omkring aktiviteterne med Jeres engagement og kontingentbetaling. Enhver aktivitet på denne måde er med til at understøtte alle de gode aktiviteter. Jeg vil slutte med at takke alle for de år, jeg fik mulighed for at virke som formand for bestyrelsen i selskabet, og jeg vil udtrykke mit ønske om, at såvel foreningen som museet får en god og positiv fremtid i et godt samarbejde om de opgaver, der skal løses fremover. Jens Henrik Højbjerg formand

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere