avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt..."

Transkript

1 December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling Salær Kort nyt... Opgaven som bistandsværge og patientrådgiver Indkaldelse til Landsmøde 2014 Landsforeningen & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark LPD avisen 1

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov. Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. februar 2014 avisen Redaktion og ekspedition: Ole Kølle Skovager 8, 4400 Kalundborg Mobil: Artikler til bladet es på wordfil til: Hvad kan vi som patientrådgivere og bistandsværger gøre for at ændre den generelle holdning til mennesker med en psykisk sygdom? Kære læsere af LPD avisen!! Med afsæt i ovennævnte overskrift må vi for alvor sætte ind på dette meget store samfundsproblem. Et rigtig godt sted at begynde var vælgermøderne rundt om i landet, der blev afholdt i forbindelse med kommunalvalg og valg til regionerne. Her var der virkelig en chance for at stille spørgsmål, som relaterede til ovennævnte overskrift i denne leder. Her kunne man gå tæt på politikerne i spørgsmål om gode aktivitetstilbud gode væresteder skabe debat på holdningsproblematikken. De steder, hvor jeg havde mulighed for at deltage, blev ovennævnte spørgsmål stillet. Nogle få vidste, hvad det drejede sig om, men alt for mange havde et alt for ringe kendskab til området, selv om det siges, at hver dansker på et eller andet tidspunkt kommer i berøring med psykiatrien. Det SKAL være lige så acceptabelt at have en psykisk sygdom, som at brække et ben. Dette nævnte Statsministeren jo også i sin åbningstale i dette folketingsår. Vi kan som patientrådgiver og bistandsværge, ved at udvise stor agtpågivenhed, når der aflægges besøg på afdelingerne og i alle andre sammenhænge, råbe vagt i gevær, hver gang vi støder på nedladende holdning og tale til vore patienter/ klienter. Patienter/ klienter giver ofte udtryk for, at de føler sig som andenrangsmennesker ud fra den daglige behandling på en given afdeling. Ofte også ud fra snakken i familien i nabolaget i foreningen osv. Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Skovager 8, 4400 Kalundborg Mobil: Jan Labusz, næstformand Chr. Hansensvej 27, 4300 Holbæk tlf / Kirsten Andersen, medlem Erantisvej 5, 4520 Svinninge tlf Mogens Michaelsen kasserer Strandvej 2, 4862 Guldborg tlf Niels Simonsen medlem Tangsøparken 22, Hammerum 7400 Herning Katrine Kleist - 1. suppleant Hyrdeengen Vallensbæk John Ahlfors 2. suppleant Døjringe Huse 5, 4180 Sorø tlf Erik Dahlgaard sekretær Cresteonsgade 1A, 7500 Holstebro tlf Susan Lundgren medlem Tårup Byvej 13, 5871 Frørup tlf Poul Mødekjær Regnskabskontrollant Lyshøj Allé 1, st. tv Valby Shiv Kishore Regnskabskontrollant suppleant Sallingvej 27, st.th Vanløse Tlf LPD avisen

3 Vi SKAL have råbt politikkerne op og prøve at påvirke de nyvalgte kommunal regions og landspolitikere ( nye ordførere ) til at sætte en effektiv kampagne i gang, der på mange leder tager fat i problemet. Der snakkes og snakkes og snakkes meget om problemet og ALLE er enige i, at der SKAL gøres noget nu. Men bliver der virkelig gjort noget effektivt???? Nej og nej og atter nej. Det gør der ikke. Et postulat?? Måske forhåbentligt!!!! Men nej, desværre ikke. Når man i dag, som tidligere nævnt, siger, at hver dansker på et eller andet tidspunkt kommer i berøring med psykiatrien, så er det ganske - ganske mange. Tallet har desværre været stødt stigende siden 1989, hvor den nye psykiatrilov trådte i kraft og man begyndte at lave statistikker. Den gang sagde man hver 10. dansker. I N D H O L D Kort nyt... Opgaven som bistandsværge og patientrådgiver Indkaldelse til Landsmøde Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Psykiatrirapport giver grundlag for Regeringsudspil om fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar fra Folketingets Grønlandsudvalg Lovforslag er vigtigt skridt på vej mod psykiatri-ligestilling Spørgsmål vedrørende salær På et tidspunkt kunne det være interessant at finde ud af, hvorfor det er gået så galt. Lige nu er det mest vigtigt at finde ud af, hvordan vi får ændret HOLDNING til mennesker med en psykisk lidelse. Vi møder alle i vores hverdag mennesker med psykiske problemer. Hvordan reagerer vi selv, når vi møder et menneske ( ikke blandt vore patienter eller klienter ), der har en såkaldt almindelig psykisk lidelse? ( stress depression mv. ). Har vi selv samme reaktionsmønster, som vi påstår, at den almene befolkning har? Er vi frelste og forholder os ikke anderledes til psykiatrien som til somatien? Forhåbentlig er dette rigtigt, for kun på den måde, kan vi påvirke det omgivne samfund. Skoler og institutioner skal meget meget mere have fokus på problemet. Der skal laves undervisningsmateriale til skolerne - gymnasierne og andre uddannelsesinstitutioner. Der skal ligge brochurer på arbejdspladserne i lægekonsultationsværelserne og andre offentlige steder, hvor det i nemme, men bestemte vendinger, bliver forklaret, hvad problemet er. Folketingspolitikerne må tage problemet alvorligt og afsætte de nødvendige midler til oplysning oplysning og atter oplysning om problemet. Ikke kun via Satspuljemidlerne, som det nok engang er sket med 410 mill. kroner over de næste 4 år i det netop indgåede Satspuljeforlig. Nej, området skal direkte på finansloven. Pengene i dette års forlig bevilliges på tværs af sundheds og socialområdet. Der skal laves akutteams, der kan tilbyde akut behandling i hjemmet og derved forebygge unødvendige genindlæggelser. Indsatsen til børn og unge skal styrkes for disse penge. Her skal der også laves udrykningsteams, der kan støtte børn og unge med psykosociale problemer. Tvang i psykiatrien skal halveres!!!! De seneste år har intentioner også været, at tvangen skulle sættes ned. Dette er desværre ikke lykkedes, så vi håber meget, at de vise sten er fundet frem denne gang. Der vil blive afsat 73,6 mill. kroner til forsøg med bæltefri og tvangfri psykiatriske afdelinger og på specielle lukkede afsnit vil man forsøge, hvordan man kan undgå fysisk tvang over for specielt udadreagerende patienter. Der skal bruges 40 mill. til brugen af tværfaglige teams, der blandt andet skal rådgive de praktiserende læger. Det kan ganske simpel hen ikke være rigtigt, at vi i 2013 ( og snart 2014 ) ikke har fået gjort noget rigtigt ved problemet. LPD har holdt temadage om problemet. Andre organisationer har holdt konferencer om det samme. LPD avisen 3

4 Desværre synes vi, at effekten af alle disse velmenende tiltag ikke rigtig har været synligt endnu. Vi kan meget håbe på, at effekten snart er på vej, for området fortjener det og trænger højt til det. Lad os nu alle sammen tage os sammen og hjælpe hinanden og lade de næste år blive årene, hvor vi tog problemet alvorligt og virkelig helhjertet gjorde noget ved det. STORT HELD OG LYKKE TIL OS ALLE og god arbejdslyst. Året er så småt ved at rende ud og et nyt og meget spændende år står for døren. Der har været inviteret til møder i alle regioner, hvor Henning Lund Sørensen har været rundt og fortælle om de nye tider med en Statsforvaltning inden for psykiatrien og hele digitaliseringen af møderne i patientklagenævnene. Han var også inde på selve tilrettelægningen af møderne fremover og roste i den forbindelse fremmødet af patientrådgiverne til patientklagenævnsmøderne. Der var kun et enkelt sted, hvor det haltede noget efter, men det ville han forsøge at rette op på. De kendte regionsmøder bliver afskaffet til fordel for møder rundt på de enkelte hospitaler. Selve ansættelsesproceduren ved begge områder blev også drøftet og her er det nok mest bistandsværger, der mangler nogle steder. Som det ser ud lige for øjeblikket, er der pt. ikke brug for patientrådgivere, idet der nok fra starten blev ansat lige lovlig mange. Vi kan også se frem til en ny måde at køre kurser på, men meget mere om dette i næste nummer af LPD avisen. Vi savner stadig indlæg fra vore læsere. Sjove historier problemstillinger fra hverdagen mmm. Sluttelig vil redaktionen på bestyrelsens vegne takke alle for året, der er gået og ønske ALLE en rigtig god jul og et velsignet og lykkebringende nytår. Ole Kølle Ansvarshavende redaktør. Fmd. LPD 4 LPD avisen

5 Girokort fremsendes ikke! Overfør venligst det årlige kontingent på kroner 350 til LPD via netbank: Reg Konto Kontingentet er gældende for kalenderåret Du kan naturligvis også få dit pengeinstitut til at overføre kontingentet på kr. 350 ved at oplyse Reg kontonummer Kun medlemmer, der har indbetalt kontingent rettidigt iht. vedtægterne, har stemmeret på LPD s landsmøde, ligesom der alene ydes rådgivning og support til dem der har indbetalt det årlige kontingent. Andre henvises til Mogens Michaelsen, LPD-kasserer LPD avisen 5

6 Møde med 71- udvalget

7 Fagligt talt... LPD holder hvert år mindst et møde med 71- udvalget. Det er altid nogle spændende og givende møder for både LPD og 71- udvalget. Onsdag den 11. dec. skal vi igen til møde med udvalget godt en times tid. LPD ser frem til nok et godt møde og glæder os til det. Nedenfor ses de spørgsmål, som vi på forhånd har sendt ind. På selve mødet fremsættes som regel yderligere spørgsmål og LPD får også stillet spørgsmål den anden vej. Et område, som også har LPD`s interesse, er alle de forvarringsdømte. Hvad sker der i behandlingsøjemed med disse ca. 50 mennesker, som har denne tidsubestemte straf?? Redaktionen. Til Folketingets 71 udvalg. LPD glæder sig som vanligt til det årlige møde med udvalget. Vi ser frem til et altid spændende møde, hvor gensidig information om vigtige problemstillinger inden for tvang i psykiatrien altid er utrolig vigtig. Denne gang ønsker LPD, at vi sætter fokus på et stort område inden for psykiatrien, som vi ofte støder på i vores hverdag, men som det er meget svært at gøre noget ved, nemlig den skjulte tvang i psykiatrien. Det er et stort gråsonefelt, hvor patienterne meget ofte går med til det vi i hverdagen kalder for købmandshandel. I Etisk Råds materiale om Dilemmaer i psykiatrien er problematikken også med som et af temaerne. Hvordan kunne udvalget forestille sig, at vi i fællesskab kunne få sat fokus på problemet? Måske en stor oplysningskampagne til patienterne bl. a. ved en oplysende pjece eller andet. Vi vil komme med nogle eksempler på mødet. Gang på gang møder vi den, efter LPD`s mening, uheldige problematik, at en forsvarsadvokat både er forsvarsadvokat og bistandsværge for samme person. Vi mener, at denne dobbeltrolle ikke burde være mulig, da samme person jo ikke kan være to talerør for klienten. Det er en forringelse af klientens retsstilling med denne dobbeltrollemulighed. Samtidig mener vi, at det ikke kan være rimeligt, at samme person modtager vederlag for begge roller, da man jo kun kan være én person. Når en psykisk syg har begået en kriminel handling bliver der indkaldt til et retsmøde. Her tager dommeren stilling til, hvorvidt den anklagede skal dømmes eller ej. For øjeblikket er loven udformet på en sådan måde, at vis der er udsigt til en dom, kan retten beskikke en bistandsværge inden retsmødet, men skal ikke gøre det. Det er desværre meget få retter, der benytter sig af denne praksis. Når LPD mener, at det er meget vigtigt at få ændret denne KAN bestemmelse til en SKAL BESTEMMELSE skyldes det mest hensynet til klientens RETSSIKKERHED. Det sker meget ofte, at den beskikkede forsvarer først møder klienten min. før selve retsmødet uden forudgående besøg hos klienten. Denne praksis er på ingen måde tilfredsstillende for klienten, men er desværre rådende blandt store dele af forsvarsadvokaterne. Vi har påpeget problematikken før, idet det jo kræver en lovændring. Det svar, som vi ofte får, nemlig at klienten jo har en forsvarsadvokat, kan vi ikke bruge til noget, idet hverdagen ser anderledes ud. Loven må se at blive lavet så hurtigt som muligt. LPD ønsker, at der ved indlæggelse og udskrivning sker en meget bedre information til specielt bistandsværgen. Her drejer det sig om, når en af vore klienter indlægges til en eller anden form for tvangssituation, så bistandsværgen også skal være patientrådgiver, så mangler der alt for ofte at blive givet besked til bistandsværgen. Rigtig megen personale har ikke styr på denne disse situationer specielt omkring. De ved slet ikke, hvad der skal gøres i den givne situation. Der mangler uddannelse og information til meget af personalet på specielt de retspsykiatriske afdelinger. Set i relation til den nye finanslov er LPD selvfølgelig meget interesseret i at høre, om udvalget har nogle ideer til, hvordan den udmeldte melding om, at tvangen i psykiatrien skal halveres, skal effektueres. Kan LPD på nogen måde bidrage til dette, vil vi selvfølgelig meget gerne dette. Vi ser frem til et altid positivt møde, hvor spørgsmålene går begge veje. Med venlig hilsen Ole Kølle Formand Loven burde simpel hen laves om. LPD avisen 7

8 Kursus Guldkorn fra LPD kursus Af Susan Lundgren, og Erik Dahlgaard LPD kurset blev afholdt i dejlige omgivelser på det nybyggede Sinatur hotel Storebælt, meget centralt beliggende i landet, og med udsigt til bælt og bro. Programmet for kursusdagene var vekslet mellem bestyrelsens indlæg, tid til at udveksle erfaringer, samt faglige indlæg fra nogle af vores dygtige indlægsholdere, der alle har deres professionelle virke i psykiatrien på forskellig måde. Ud af disse refererer vi denne gang fra 3 af indlægsholderne: Ledende overlæge Peter Fristed fra Retspsykiatrien i Region Syd, Jette Christensen, leder af Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) på Fyn, samt kommitteret sekretariatschef i Statsforvaltningen, Henning Lund Sørensen. Peter Fristed Der var stor begejstring på kurset over Peter Fristeds indlæg - som alle fandt meget både vedkommende og interessant. Derfor har vi valgt at skrive en hel lille artikel om noget af det han fortalte. Baggrunden for at vi havde ønsket Peter Fristeds medvirken var at Region Syd, som de første i landet, har samlet alt Retspsykiatri i nye bygninger i Middelfart og at også retsdistriktspsykiatrien i Regionen er samlet i Middelfart. Man har samlet retspsykiatrien af flere årsager. De væsentligste er ønsket om den bedst mulige behandling af patienterne og den størst mulige sikkerhed i forhold til det omgivende samfund. Peter Fristed havde en graf med, som viste forløbsmulighederne for den Retspsykiatriske patient: Forløbsmuligheder for retspsykiatriske patienter Kriminalitet Evt. varetægtsfængsling* Evt. surrogatfængsling Ingen mentalobservation Mentalobservation +/- indlæggelse Almindelig afsoning Ikke syg Syg Alm. løsladelse Dom til anbringelse Løsladelse m. beh.vilkår Syg under afsoning Psykiatrisk beh. alm./retspsykiatri amb./stationær Behandlingsdom + indl. Amb. beh.dom + indl. Beh. under indl. 78 afsoning Amb. beh.dom, indl. = indlæggelsesmulighed * Evt. indl. ved sygdom eller anticiperet dom P. Fristed, sept LPD avisen Kursusdage

9 dage den september i Nyborg Peter Fristed fortalte om strukturen i den nye opbygning af Retspsykiatrien og hvordan døgnanbringelse spiller sammen med Rets-distrikts-psykiatrien (RDP) og Kriminalforsorgen i Frihed (KIF). Der bliver 70 døgnpladser, som består af 4 akutafsnit à 14 pladser med Integrerede åbne/lukkede afsnit og 1 rehabiliteringsafsnit, som bliver fortrinsvist åbent. psykisk syge, der er indsat i fængsel eller arresthus og ambulante patienter med dom til psykiatrisk behandling Peter Fristed gjorde en del ud af sikkerhedsaspektet og havde lidt statistik som var særdeles interessant: Målgruppen er alle psykiatriske patienter, der har en dom eller er under forberedelse til det, Kursusdage LPD avisen 9

10 Årsager til "farlig adfærd" n protest mod indespærring og/eller disrespekt n ineffektiv behandling eller mangel på medicinsk behandling n utilfredshed med personalet n savn af familie og venner n afslag på ønsker/forhåbninger n kedsomhed n stofhunger n frygt for andre patienter (især efter voldsepisoder) Løsningerne kræver høj relationel sikkerhed! P. Fristed, sept Der var analyseret 103 patienter med behandlingsdomme (Fyn, marts 2004.) 30 % af disse havde tidligere behandlingsdomme 41 % havde tidligere haft kontakt med almenpsykiatrien, mens 30 % kom ud af den blå luft og havde ikke tidligere haft kontakt til behandlingssystemet. Ribe Amt viste lignende tal året efter Forebyggelse af recidiv : 10 LPD avisen Forebyggelse bør rette sig mod alle tre grupper 30% tidl. beh.dom 41% tidl. psyk. kontakt Retspsykiatrisk distriktspsykiatri Udbygning af retspsykiatriske pladser - Odense ? Systematisk undervisning af almenpsykiatrien i retspsykiatri? 10 04/12/13 Opsøgende psykoseteam Tidligt Interventionsteam Specialisering,samm en- lægning af K+V og A+H Konsolidering af lokalpsykiatri Behandlingsgaranti Almenpsyk. senge? intensive rehab. afsnit Tvungen opfølgning 30% ud af det blå PSP samarbejde Screeningsprojekt i Odense Arrest opgivet Screening af andre grupper? (Hyppigheden er lav) P. Fristed, sept Kursusdage

11 Peter Fristed fortalte også lidt om en anden af vore samarbejdspartnere: Den retspsykiatriske distriktspsykiatri som jo er en af de instanser, som har en væsentlig rolle i forhold til vore retspsykiatriske klienter. De kan: Stædigt insistere på en langvarig relation Møde op tit, når der er brug for det Bruge medicin i tilstrækkelige doser, når det er nødvendigt Reagere uden tøven, når hensynet til retssikkerheden kræver det men også give lidt snor, hvis det er bedst og skrive erklæringer til diverse myndigheder Peter Fristed sluttede af med og fortælle lidt om de forskellige holdninger, der i de fem regioner er til organiseringen af retspsykiatrien. I Region Syddanmark har man med samlingen i Middelfart valgt at prioritere specialviden på bekostning af nærhedsprincippet. Hans afsluttende slide illustrerede denne holdning Hvis nogen af de, som deltog i kurset i Nyborg, eller andre for den sags skyld, gerne vil have det fulde powerpoint show Peter Fristed brugte, kan i sende en mail til undertegnede, og jeg vil sende det til jer. På grund af sent afbud fra en af vore undervisere måtte vi aflyse emnet god hospitalsskik til enkelte af kursisternes store ærgrelse. Vi lover at vi tager emnet op igen snarest ved et senere kursus. I stedet fik vi en repræsentant for en af vore gode samarbejdspartnere: Jette Christensen leder af Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) på Fyn til at komme og fortælle om KIF s opgaver i forhold til vores klientgruppe. KIF kan i mange henseende kan være en nyttig medspiller for bistandsværgen. Selv har vi brugt KIF både til at skabe kontakt til nye klienter og til at overtage tovholder -funktionen, som nogle af os kommer til at tage på os (selvom det absolut ikke ligger i vores funktion) når der ikke er andre til det. Vi er meget taknemmelige for at Jette Christensen sprang til med så kort varsel og i rammen nedenunder er citeret fra en af KIF s publikationer hovedopgaverne i forhold til bistandsværgeklienterne Kriminalforsorgens tilsyn Kursusdage LPD avisen 11

12 Kriminalforsorgens tilsyn Kriminalforsorgen har en tilsynsforpligtelse overfor de personer, som dømmes efter straffelovens Formål Tilsyn har til formål at begrænse den dømtes tilbagefald til kriminalitet. Tilsynet er en toleddet størrelse, som består af både støtte/vejledning og kontrol, der som udgangspunkt skal indgå med samme vægt. I det enkelte konkrete tilsynsforløb kan der dog lægges skiftende vægt på kontrol og støtte/vejledning. Forpligtelser / Praksis Senest 14 dage efter Kriminalforsorgen har modtaget dommen fra politiet og den dømte ikke er indlagt på hospital skal den dømte møde eller modtage besøg af tilsynsmyndigheden. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan den behandlende overlæge anmodes om en lægelig vurdering af den dømte, inden kontakten etableres. Kontakthyppigheden efter det første møde fastsættes ud fra en samlet vurdering af behovet for støtte/vejledning og kontrol, dog således at der i tilsynsperiodens første to måneder skal være kontakt mindst hver anden uge. I den resterende tilsynsperiode kan kontakten indskrænkes til en gang om måneden, med mindre den dømtes forhold tilsiger hyppigere kontakt. Kontakthyppigheden kan begrænses, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Et egentligt tilsyn omfatter de perioder, hvor den dømte ikke er indlagt på hospital, selv om den dømte registreres som tilsynsklient også i indlæggelsesperioderne. Kriminalforsorgen fører derfor ikke tilsyn med psykisk syge kriminelle, når de er indlagt på psykiatrisk afdeling. Kontakt mellem Kriminalforsorgen og behandlende overlæge er vigtig, især i forbindelse med udskrivning, men også løbende da Kriminalforsorgen og behandlende overlæge kan træffe afgørelse om indlæggelse i de tilfælde, hvor dommen giver mulighed herfor. Tilsynet sker enten ved, at den dømte møder hos tilsynsmyndigheder, eller (som oftest) at tilsynsmyndigheden besøger den dømte på bopælen. indtagelse af medicin. Observeres sådanne ændringer, skal tilsynsmyndigheden rette henvendelse til den behandlende overlæge med henblik på, at der træffes afgørelse om, hvorvidt indlæggelse iværksættes. Kriminalforsorgen skal underrette statsadvokaten om indlæggelsesperioder i de tilfælde, hvor der er fastsat en længstetid for ophold i institutionen. Hvis Kriminalforsorgen ikke længere skønner, at en foranstaltning er nødvendig eller nødvendig i samme omfang, skal tilsynsmyndigheden efter drøftelse med den behandlende overlæge fremsætte anmodning over for anklagemyndigheden om ændring eller ophævelse af foranstaltningen. Kriminalforsorgen har pligt til efter anmodning fra anklagemyndigheden at afgive en udtalelse om tilsynsforløbet. Typisk anmoder anklagemyndigheden Kriminalforsorgen om tillige at indhente en udtalelse fra behandlende overlæge. Kriminalforsorgen skal underrette statsadvokaten om indlæggelsesperioder i de tilfælde, hvor der er fastsat en længstetid for ophold i institutionen. Hvis Kriminalforsorgen ikke længere skønner, at en foranstaltning er nødvendig eller nødvendig i samme omfang, skal tilsynsmyndigheden efter drøftelse med den behandlende overlæge fremsætte anmodning over for anklagemyndigheden om ændring eller ophævelse af foranstaltningen. Kriminalforsorgen har pligt til efter anmodning fra anklagemyndigheden at afgive en udtalelse om tilsynsforløbet. Typisk anmoder anklagemyndigheden Kriminalforsorgen om tillige at indhente en udtalelse fra behandlende overlæge. Kriminalforsorgen er således i høj grad koordinerende og formidlende instans i forhold til den psykiatriske afdeling, kommunen, et evt. bosted og statsadvokaten. Tilsynsmyndigheden skal være opmærksom på, om der er ændringer i den dømtes psykiske tilstand, herunder om den dømte er kriminalitetstruet. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem de involverede myndigheder. Især hvis der er tale om sådanne ændringer i den dømtes tilstand, som kan begrunde en indlæggelse, fx stofmisbrug, manglende 12 LPD avisen Kursusdage

13 Henning Lund Sørensen Henning Lund Sørensen havde sit indlæg om søndagen. HLS var velforberedt og havde meget på hjerte. HLS orienterede til en start om den nye organisering, hvor Statsforvaltningen er overgået til enhedsforvaltning. Emner der blev berørt : Elektronisk sagsbehandling Det er meningen, al sagsbehandling fremadrettet skal foregå elektronisk. Der er tekniske vanskeligheder med implementeringen, så der går en tid inden dette kommer til at fungere. Statsforvaltningen Det Psykiatriske Patientklagenævn Brev af 10. juli 2013 Her har Statsforvaltningen orienteret alle bistandsværger og patientrådgivere om den nye organisering. Formål: Decentralisere, specialisere og effektivisere PKN som et borgernært organ- syv afdelinger Det er princippet, at møder i PKN, skal holdes tættest muligt på borgeren. Således holdes møderne der hvor borgeren er indlagt eller tilknyttet. Sekretariat De overordnede sekretariatsfunktioner ligger i København. Ensartede afgørelser Den nye struktur sigter mod at der sker en udvikling af PKN afgørelser, så de bliver ensartede, uafhængigt af, hvor i landet de træffes. Når patienterne flytter fra et hospital til et andet Her bliver princippet, at PKN flytter sig efter hvor borgeren befinder sig. Henning Lund Sørensen fremhævede nogle problemstillinger, som han opfordrede patientrådgivere til at vise særlig opmærksomhed, og disse blev diskuteret på kurset. Patienter, der ankommer i håndjern indlægges frivilligt Patienter, der straks efter ankomsten tvangsfikseres Patienter, der modtager beroligende medicin Patienter, der skal tvangsbehandles Tilbagetrækning af klager Institut for Menneskerettigheder Henning Lund Sørensen kom på kurset ind på nogle anbefalinger, som Institut for Menneskerettigheder har givet til klage- og tilsynsmyndigheder, samt til folketinget. Anledningen er FN, som i 2009 vedtog en konvention om menneskerettigheder (Handicapkonventionen) Denne konvention søges indarbejdet i fremtidig lovgivning på psykiatriområdet, og forventes at styrke patienters retsstilling, således, at der bliver øget fokus på individets rettigheder. Anbefalinger vedr. klage- og tilsynsmyndigheder Hav menneskerettigheder for øje fremover Vær opmærksom på den strengere proportionalitetsvurdering ved tvang efter behandlingskriteriet Nej tak til behandling må ikke være et argument for tvang (Cirkelslutninger) Større opmærksomhed på støttet beslutningstagning og tilpasning Følg op på dokumentationsmangler i afgørelser om tvang Opfølgning på og kontrol med om ny praksis gennemføres Følg op på om sammenlægningen af de psykiatriske patientklagenævn fører til en ensartet praksis Tilsyn bør tilrettelægges sådan, at systematisk over- eller fejlmedicinering opdages og stoppes Større opmærksomhed omkring mulig flerdobbelt diskrimination Anbefalinger til Folketinget Menneskerettigheder ind i psykiatriloven Støt op om mere selvbestemmelse, pligt til støttet beslutningstagning og tilpasning Større opmærksomhed omkring mulig flerdobbelt diskrimination Stop for (langvarige) tvangsfikseringer Mere fokus på forhold før og efter tvang Overvej løbende psykiatriloven i forhold til handicapkonventionen En den af disse anbefalinger udspringer af den hårde kritik, som Europarådets torturkomite har givet Danmark på baggrund af sager om meget langvarige bæltefikseringer. Anbefalingerne er ligeledes indarbejdet i Rapporten om fremtidens psykiatri, som Regeringen vil bruge som grundlag til fremtidige initiativer på området. Kursusdage LPD avisen 13

14 Psykiatrirapport giver grundlag for Regeringsudspil om fremtidens psykiatri Fakta Regeringen nedsatte i april 2012 et psykiatriudvalg, der fik til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalget offentliggjorde d en rapport, som udfra en grundig udredning, kommer med en række anbefalinger til en styrkelse af den fremtidige indsats. Nogle af anbefalingerne indgik i Statsministerens åbningstale d Nu skal der afsættes penge, dette indgår i de pågående forhandlinger om finansloven for det kommende år Der lægges op til en revision af psykiatriloven, for at muliggøre ændringer i den psykiatriske behandling. Dette er medtaget i lovkataloget, og forventes behandlet i folketinget i løbet af februar LPD avisen

15 Fagligt talt... Af Erik Dahlgaard, Ved folketingets åbning d. 1. oktober, satte Statsminister Helle Thorning Schmidt fokus på regeringens tanker om psykiatriens vilkår. Statsministeren gav sit bud på hvilke initiativer regeringen vil tage, for at forbedre vilkårene for behandling af mennesker med en psykisk sygdom: Det undrer mig, at psykiatrien i mange år har fået mindre bevågenhed end resten af sundhedsområdet, indledte statsministeren afsnittet om psykiatrien. Det er på tide, at et menneske med depression eller skizofreni bliver taget lige så alvorligt som en patient med brækket ben eller KOL, erklærede statsministeren. Regeringen har afsat penge til flere sengepladser. Flere kan få tilskud til psykolog. Vi giver hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme. Og vi har styrket samarbejdet mellem familielægen og psykiatrien. Næste skridt er, at psykisk syge patienter skal have samme rettigheder, som fysisk syge. Ingen, der har brug for hurtig behandling, skal vente længere end en måned, sagde Helle Thorning-Schmidt videre. Antallet af tvangsfikseringer i psykiatrien har aldrig været højere. Sidste år blev patienter spændt fast til deres senge ikke færre end gange, men nu skal det tal bringes ned. Antallet at tvangsfikseringer skal bringes ned ved at lave forsøg med bæltefri psykiatriske afdelinger. Jeg ved godt, at tvang kan være nødvendigt for at beskytte patienten selv eller andre. Men tvang er et stort indgreb i et menneskes frihed. Det bør altid være sidste udvej, sagde statsministeren. Derfor vil vi lave forsøg med bæltefri afdelinger. Afdelingerne vil få penge til at hjælpe patienterne på andre måder. Det kan være i mindre afsnit, hvor der er mere ro og omsorg. Erfaringer fra de bæltefri afdelinger skal vise nye veje i psykiatrien, forklarede hun. De mange forskellige aktører, der har været involveret i Psykiatriudvalgets arbejde, har forskellige holdninger til om der på det nye grundlag kan udvikles en tilgang til den psykiatriske behandling, som for alvor kan mindske anvendelsen af tvang, samt antallet af foranstaltningsdomme. To emner er gennemgående i de bud på fokusområder, der skal styrkes, hvis det skal lykkes, at ændre tingenes tilstand: Finansiering. Der er bred enighed om, at uden en solid finansiering, vil det ikke lykkes at få gjort op med anvendelse af tvang. Der er behov for, at psykiatriens mangeårige økonomiske efterslæb rettes op, så der er penge til de nye tiltag, og så der kan udvikles en ny kultur i psykiatrien, igennem en solid efteruddannelse og specialuddannelse af læger og sundhedspersonale til området. Tidligere Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der nu er formand for paraplyorganisationen: Psykisksårbar.dk, Det sociale netværk, har givet et markant bud på den nødvendige finansiering. Det sociale Netværk vurderer, at der årligt er behov for millioner nye kroner, hvis de gode intentioner i udvalgsrapporten skal blive til virkelighed. Nu venter alle spændt på om Regeringen følger arbejdet op med en økonomisk prioritering, så de gode intentioner bliver muliggjort. Afstigmatering. Der er bred enighed om, at et afgørende element i en bedring af vilkårene for mennesker med psykisk sygdom, er at der i det omgivende samfund bliver en bedre accept og forståelse. Denne holdningsbearbejdelse er nødvendig, og kan understøttes på forskellig vis. Vi kan alle hjælpe en holdningsændring på vej, når vi i det daglige møder mangel på kendskab og forståelse, og kampanger som; En af os er et godt redskab. Fra LPD`s side kan vi kun hilse velkommen, at der ser ud til at være politisk bevågenhed på psykiatriens vilkår i Danmark. Ved den netop indgåede aftale om finansloven for 2014, er der sat penge af til nye tiltag i Psykiatrien. Med afsæt i rapporten om fremtidens psykiatri, er der således etableret finansiering af nogle af anbefalingerne. Sundhedsminister Astrid Krag har sat et markant 2020 mål, hvor man vil halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien. Interesserede kan finde den samlede rapport, samt ministeriets pressemeddelelser om finansloven og de nye 2020 mål på sundhedsministeriets hjemmeside: Oktober/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_ pdf/2013/rapport-psykiatriudvalg-okt-2013/ / enmodernebenoginkluderendeindsatsweb.ashx LPD avisen 15

16 Torturkomité: Psykisk syge mishandles Danmark bruger ulovlig tvang mod patienterne. Psykisk syge bliver mishandlet, når de lægges i bælte dagligt i flere måneder på lukkede psykiatriske afdelinger i Danmark. Konklusion fra Europarådets Torturkomité Det undrer mig, at psykiatrien i mange år har fået mindre bevågenhed end resten af sundhedsområdet.statsministeren 1.oktober 2013 Opgør med tvang: Psykiaternes nye førstemand vil løsne bæltet Formand for Dansk Psykiatrisk selvskab, Thomas Middelboe 4.April 2013 Nationale mål skal gøre op med bælter og medicin Sundhedsminister Astrid Krag, 23.September LPD avisen

17 avisen Opgaven som Bistandsværge og Patientrådgiver Landsforeningen af Patientrådgivere LPD får adskillige input vedrørende vores arbejde som og Bistandsværger i Danmark henholdsvis bistandsværge og patientrådgiver. Henvendelserne går ofte på den manglende kommunikation fra de enkelte afdelinger - bosted mv. til den enkelte bistandsværge og patientrådgiver. Ønsker læsere og samarbejdspartnere en rigtig Glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Vi glæder os til at informere i 2014 De bedste hilsner Ole Kølle ansvarh. Red. Fmd. LPD I bekendtgørelserne for begge områder er det klart beskrevet, hvad der er begge gruppers arbejdsområder, altså hvilke forpligtigelser vi har som bistandsværge og patientrådgiver i relation til vores klienter/ patienter. Det er også klart beskrevet, hvilke rettigheder, vi har som henholdsvis patientrådgiver og bistandsværge. ( læs evt. begge bekendtgørelser i håndbogen på hjemmesiden ). Det er som nævnt specielt kommunikationsdelen, det halter en hel del med. For at kunne passe vores arbejde tilfredsstillende, er det meget meget vigtigt, at kommunikationen fra de enkelte afdelinger bosteder myndigheder mv. fungerer optimalt. Vi skal samtidig gøre os meget klart, at vi ikke er socialrådgivere besøgsvenner pårørende eller andre grupper, som har helt andre opgaver i relation til vore klienter/ patienter. Der må på ingen måde komme flimmer på lystavlen i relation til de arbejdsoptager, som vi påtager os som bistandsværger og patientrådgivere. Det er meget vigtigt for vores job, at vi opnår en meget høj grad af tillid til vore klienter/ patienter og at disse betragter os som deres mand/kvinde. De må ikke blive i tvivl om, hvor vi befinder os i forhold til arbejdet som bistandsværge og patientrådgiver. Lad os håbe, at også det af Sundhedsminister Astrid Krag nylig fremsatte lovforslag ( den 5. dec. ) om patientrettigheder bliver vedtaget, så vi kan nå frem til en ligestilling af somatiske sygdomme og psykiatriske sygdomme. Redaktionen Ole Kølle LPD avisen 17

18 18 LPD avisen Fagligt talt...

19 Spørgsmål nr. 12 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg: Ministeren bedes redegøre for størrelsen på vederlaget til bistandsværger for grønlandske indsatte på Anstalten ved Herstedvesterhenholdsvis vederlaget til danske bistandsværger. Svar: Ministeren bedes redegøre for størrelsen på vederlaget til bistandsværger for grønlandske indsatte på Anstalten ved Herstedvesterhenholdsvis vederlaget til danske bistandsværger. l. Vederlaget til bistandsværger beskikket efter den grønlandske kriminallov er reguleret i punkt 20 i Justitsministeriets vejledning af 17. juni Det fremgår heraf, at der i årligt grundbeløb udbetales kr. til en bistandsværge, der ikke er en af den dømtes nærmeste pårørende. Herudover udbetales i vederlag til bistandsværgen kr. for hver påbegyndt 3. måned, hvor den dømte i henhold til dommen er anbragt i anstalt, hospital eller anden institution mv. De nævnte beløb er fikserede og reguleres således ikke årligt. De nævnte beløb dækker ud over honorar for bistandsværgens arbejde i forbindelse med besøg, retsmøder, klagesager mv. tillige de udgifter, der er forbundet med hvervet, herunder udgifter til telefon mv. Det fremgår endvidere, at Politimesteren i Grønland/ Grønlændemes Hus i København i ganske særlige tilfælde under hensyn til arbejdets omfang kan forhøje eller nedsætte de nævnte beløb. Desuden fremgår det, at bistandsværger i Danmark, der ikke er en af den dømtes nærmeste pårørende, har krav på godtgørelse til befordring efter de for ansatte i staten gældende regler (lav takst). Bistandsværger i Danmark, der er en af den dømtes nærmeste pårørende, har krav på godtgørelse til befordring af udgifter til højst tolv besøgsrejser årligt efter de for ansatte i staten gældende regler (lav takst). 2. Vederlaget til bistandsværger beskikket efter straffeloven er fastsat i i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 947 af24. september Det fremgår af bekendtgørelsens 18, stk. l, at der ydes et vederlag på kr. til en bistandsværge, der er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, og som er beskikket for en sigtet eller tiltalt under straffesagens behandling. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 18, stk. 2, at der udbetales et årligt grundbeløb på kr. til en bistandsværge, der er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, og som er beskikket for en dømt. Herudover udbetales i vederlag til bistandsværgen kr. for hver påbegyndt 3. måned, hvor den dømte er anbragt i henhold til dommen. De nævnte beløb (grundbeløb pr. l. april 2000) reguleres årligt med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for ansatte i regioner og kommuner. I 2012-niveau er det årlige grundbeløb således kr. og det kvartalsmæssige vederlag er kr. De nævnte beløb dækker ud over honorar for bistandsværgens arbejde i forbindelse med besøg, retsmøder, klagesager mv. tillige de udgifter, der er forbundet med hvervet, herunder udgifter til telefon mv., jf. bekendtgørelsens 19, stk. l. Det fremgår af bekendtgørelsens 19, stk. 2, at politiet i ganske særlige tilfælde under hensyn til arbejdets omfang kan forhøje eller nedsætte de nævnte beløb. Det fremgår desuden af bekendtgørelsens 18, stk. 3, at bistandsværger, der er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, og som er beskikket for en sigtet eller tiltalt under straffesagens behandling, eller som er beskikket for en dømt, har krav på godtgørelse til befordring og om nødvendigt overnatning i forbindelse med retsmøder og klientbesøg efter de for ansatte i staten gældende regler. Ved overnatning ydes der endvidere godtgørelse til måltider efter de for ansatte i staten gældende regler. Bistandsværger, som ikke er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, har krav på godtgørelse til befordring og om nødvendigt overnatning efter de for ansatte i staten gældende regler i forbindelse med deltagelse i retsmøder og i forbindelse med indtil fem besøgsrejser årligt. Ved overnatning ydes der endvidere godtgørelse til måltider efter de for ansatte i staten gældende regler, jf. bekendtgørelsens 18, stk. 4. LPD avisen 19

20 20 LPD avisen Fagligt talt...

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 (Omtryk - Manglende bilag) 71 alm. del Bilag 21 Offentligt Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND Kalundborg den

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Til Folketingets Retsudvalg Att. Udvalgssekretær Maiken Borch Clausen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt, ph.d., leder, seniorforsker Workshop: Retspsykiatri 2 Civilretspsykiatri og strafferetspsykiatri Hvad forstår vi ved retspsykiatri? Psykisk sygdom og kriminalitet

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle Formand. Kalundborg den 8. november 2012

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle Formand. Kalundborg den 8. november 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 alm. del Bilag 13 Offentligt Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle Formand Til 71 Tilsynet. Christiansborg Att. Anne

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse.

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse. Vedtægt for Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem en række kommuner i region Midtjylland og Region Midtjylland 1. Opgave Samrådets opgave er: at afgive vejledende

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2015 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3. Særlige forhold omkring domsafsigelse og fuldbyrdelse 4. Ansvarsfordelingen ved overgang fra

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark 1 Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark (Notatet afløser notat af 11. maj 2007. Der er kun tale om tilpasninger, bl.a. fordi

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri RDP 3 årigt projekt financeret 2007 2010 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet via psykiatriaftalepuljen Baggrund:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere