avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt..."

Transkript

1 December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling Salær Kort nyt... Opgaven som bistandsværge og patientrådgiver Indkaldelse til Landsmøde 2014 Landsforeningen & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark LPD avisen 1

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov. Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. februar 2014 avisen Redaktion og ekspedition: Ole Kølle Skovager 8, 4400 Kalundborg Mobil: Artikler til bladet es på wordfil til: Hvad kan vi som patientrådgivere og bistandsværger gøre for at ændre den generelle holdning til mennesker med en psykisk sygdom? Kære læsere af LPD avisen!! Med afsæt i ovennævnte overskrift må vi for alvor sætte ind på dette meget store samfundsproblem. Et rigtig godt sted at begynde var vælgermøderne rundt om i landet, der blev afholdt i forbindelse med kommunalvalg og valg til regionerne. Her var der virkelig en chance for at stille spørgsmål, som relaterede til ovennævnte overskrift i denne leder. Her kunne man gå tæt på politikerne i spørgsmål om gode aktivitetstilbud gode væresteder skabe debat på holdningsproblematikken. De steder, hvor jeg havde mulighed for at deltage, blev ovennævnte spørgsmål stillet. Nogle få vidste, hvad det drejede sig om, men alt for mange havde et alt for ringe kendskab til området, selv om det siges, at hver dansker på et eller andet tidspunkt kommer i berøring med psykiatrien. Det SKAL være lige så acceptabelt at have en psykisk sygdom, som at brække et ben. Dette nævnte Statsministeren jo også i sin åbningstale i dette folketingsår. Vi kan som patientrådgiver og bistandsværge, ved at udvise stor agtpågivenhed, når der aflægges besøg på afdelingerne og i alle andre sammenhænge, råbe vagt i gevær, hver gang vi støder på nedladende holdning og tale til vore patienter/ klienter. Patienter/ klienter giver ofte udtryk for, at de føler sig som andenrangsmennesker ud fra den daglige behandling på en given afdeling. Ofte også ud fra snakken i familien i nabolaget i foreningen osv. Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Skovager 8, 4400 Kalundborg Mobil: Jan Labusz, næstformand Chr. Hansensvej 27, 4300 Holbæk tlf / Kirsten Andersen, medlem Erantisvej 5, 4520 Svinninge tlf Mogens Michaelsen kasserer Strandvej 2, 4862 Guldborg tlf Niels Simonsen medlem Tangsøparken 22, Hammerum 7400 Herning Katrine Kleist - 1. suppleant Hyrdeengen Vallensbæk John Ahlfors 2. suppleant Døjringe Huse 5, 4180 Sorø tlf Erik Dahlgaard sekretær Cresteonsgade 1A, 7500 Holstebro tlf Susan Lundgren medlem Tårup Byvej 13, 5871 Frørup tlf Poul Mødekjær Regnskabskontrollant Lyshøj Allé 1, st. tv Valby Shiv Kishore Regnskabskontrollant suppleant Sallingvej 27, st.th Vanløse Tlf LPD avisen

3 Vi SKAL have råbt politikkerne op og prøve at påvirke de nyvalgte kommunal regions og landspolitikere ( nye ordførere ) til at sætte en effektiv kampagne i gang, der på mange leder tager fat i problemet. Der snakkes og snakkes og snakkes meget om problemet og ALLE er enige i, at der SKAL gøres noget nu. Men bliver der virkelig gjort noget effektivt???? Nej og nej og atter nej. Det gør der ikke. Et postulat?? Måske forhåbentligt!!!! Men nej, desværre ikke. Når man i dag, som tidligere nævnt, siger, at hver dansker på et eller andet tidspunkt kommer i berøring med psykiatrien, så er det ganske - ganske mange. Tallet har desværre været stødt stigende siden 1989, hvor den nye psykiatrilov trådte i kraft og man begyndte at lave statistikker. Den gang sagde man hver 10. dansker. I N D H O L D Kort nyt... Opgaven som bistandsværge og patientrådgiver Indkaldelse til Landsmøde Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Psykiatrirapport giver grundlag for Regeringsudspil om fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar fra Folketingets Grønlandsudvalg Lovforslag er vigtigt skridt på vej mod psykiatri-ligestilling Spørgsmål vedrørende salær På et tidspunkt kunne det være interessant at finde ud af, hvorfor det er gået så galt. Lige nu er det mest vigtigt at finde ud af, hvordan vi får ændret HOLDNING til mennesker med en psykisk lidelse. Vi møder alle i vores hverdag mennesker med psykiske problemer. Hvordan reagerer vi selv, når vi møder et menneske ( ikke blandt vore patienter eller klienter ), der har en såkaldt almindelig psykisk lidelse? ( stress depression mv. ). Har vi selv samme reaktionsmønster, som vi påstår, at den almene befolkning har? Er vi frelste og forholder os ikke anderledes til psykiatrien som til somatien? Forhåbentlig er dette rigtigt, for kun på den måde, kan vi påvirke det omgivne samfund. Skoler og institutioner skal meget meget mere have fokus på problemet. Der skal laves undervisningsmateriale til skolerne - gymnasierne og andre uddannelsesinstitutioner. Der skal ligge brochurer på arbejdspladserne i lægekonsultationsværelserne og andre offentlige steder, hvor det i nemme, men bestemte vendinger, bliver forklaret, hvad problemet er. Folketingspolitikerne må tage problemet alvorligt og afsætte de nødvendige midler til oplysning oplysning og atter oplysning om problemet. Ikke kun via Satspuljemidlerne, som det nok engang er sket med 410 mill. kroner over de næste 4 år i det netop indgåede Satspuljeforlig. Nej, området skal direkte på finansloven. Pengene i dette års forlig bevilliges på tværs af sundheds og socialområdet. Der skal laves akutteams, der kan tilbyde akut behandling i hjemmet og derved forebygge unødvendige genindlæggelser. Indsatsen til børn og unge skal styrkes for disse penge. Her skal der også laves udrykningsteams, der kan støtte børn og unge med psykosociale problemer. Tvang i psykiatrien skal halveres!!!! De seneste år har intentioner også været, at tvangen skulle sættes ned. Dette er desværre ikke lykkedes, så vi håber meget, at de vise sten er fundet frem denne gang. Der vil blive afsat 73,6 mill. kroner til forsøg med bæltefri og tvangfri psykiatriske afdelinger og på specielle lukkede afsnit vil man forsøge, hvordan man kan undgå fysisk tvang over for specielt udadreagerende patienter. Der skal bruges 40 mill. til brugen af tværfaglige teams, der blandt andet skal rådgive de praktiserende læger. Det kan ganske simpel hen ikke være rigtigt, at vi i 2013 ( og snart 2014 ) ikke har fået gjort noget rigtigt ved problemet. LPD har holdt temadage om problemet. Andre organisationer har holdt konferencer om det samme. LPD avisen 3

4 Desværre synes vi, at effekten af alle disse velmenende tiltag ikke rigtig har været synligt endnu. Vi kan meget håbe på, at effekten snart er på vej, for området fortjener det og trænger højt til det. Lad os nu alle sammen tage os sammen og hjælpe hinanden og lade de næste år blive årene, hvor vi tog problemet alvorligt og virkelig helhjertet gjorde noget ved det. STORT HELD OG LYKKE TIL OS ALLE og god arbejdslyst. Året er så småt ved at rende ud og et nyt og meget spændende år står for døren. Der har været inviteret til møder i alle regioner, hvor Henning Lund Sørensen har været rundt og fortælle om de nye tider med en Statsforvaltning inden for psykiatrien og hele digitaliseringen af møderne i patientklagenævnene. Han var også inde på selve tilrettelægningen af møderne fremover og roste i den forbindelse fremmødet af patientrådgiverne til patientklagenævnsmøderne. Der var kun et enkelt sted, hvor det haltede noget efter, men det ville han forsøge at rette op på. De kendte regionsmøder bliver afskaffet til fordel for møder rundt på de enkelte hospitaler. Selve ansættelsesproceduren ved begge områder blev også drøftet og her er det nok mest bistandsværger, der mangler nogle steder. Som det ser ud lige for øjeblikket, er der pt. ikke brug for patientrådgivere, idet der nok fra starten blev ansat lige lovlig mange. Vi kan også se frem til en ny måde at køre kurser på, men meget mere om dette i næste nummer af LPD avisen. Vi savner stadig indlæg fra vore læsere. Sjove historier problemstillinger fra hverdagen mmm. Sluttelig vil redaktionen på bestyrelsens vegne takke alle for året, der er gået og ønske ALLE en rigtig god jul og et velsignet og lykkebringende nytår. Ole Kølle Ansvarshavende redaktør. Fmd. LPD 4 LPD avisen

5 Girokort fremsendes ikke! Overfør venligst det årlige kontingent på kroner 350 til LPD via netbank: Reg Konto Kontingentet er gældende for kalenderåret Du kan naturligvis også få dit pengeinstitut til at overføre kontingentet på kr. 350 ved at oplyse Reg kontonummer Kun medlemmer, der har indbetalt kontingent rettidigt iht. vedtægterne, har stemmeret på LPD s landsmøde, ligesom der alene ydes rådgivning og support til dem der har indbetalt det årlige kontingent. Andre henvises til Mogens Michaelsen, LPD-kasserer LPD avisen 5

6 Møde med 71- udvalget

7 Fagligt talt... LPD holder hvert år mindst et møde med 71- udvalget. Det er altid nogle spændende og givende møder for både LPD og 71- udvalget. Onsdag den 11. dec. skal vi igen til møde med udvalget godt en times tid. LPD ser frem til nok et godt møde og glæder os til det. Nedenfor ses de spørgsmål, som vi på forhånd har sendt ind. På selve mødet fremsættes som regel yderligere spørgsmål og LPD får også stillet spørgsmål den anden vej. Et område, som også har LPD`s interesse, er alle de forvarringsdømte. Hvad sker der i behandlingsøjemed med disse ca. 50 mennesker, som har denne tidsubestemte straf?? Redaktionen. Til Folketingets 71 udvalg. LPD glæder sig som vanligt til det årlige møde med udvalget. Vi ser frem til et altid spændende møde, hvor gensidig information om vigtige problemstillinger inden for tvang i psykiatrien altid er utrolig vigtig. Denne gang ønsker LPD, at vi sætter fokus på et stort område inden for psykiatrien, som vi ofte støder på i vores hverdag, men som det er meget svært at gøre noget ved, nemlig den skjulte tvang i psykiatrien. Det er et stort gråsonefelt, hvor patienterne meget ofte går med til det vi i hverdagen kalder for købmandshandel. I Etisk Råds materiale om Dilemmaer i psykiatrien er problematikken også med som et af temaerne. Hvordan kunne udvalget forestille sig, at vi i fællesskab kunne få sat fokus på problemet? Måske en stor oplysningskampagne til patienterne bl. a. ved en oplysende pjece eller andet. Vi vil komme med nogle eksempler på mødet. Gang på gang møder vi den, efter LPD`s mening, uheldige problematik, at en forsvarsadvokat både er forsvarsadvokat og bistandsværge for samme person. Vi mener, at denne dobbeltrolle ikke burde være mulig, da samme person jo ikke kan være to talerør for klienten. Det er en forringelse af klientens retsstilling med denne dobbeltrollemulighed. Samtidig mener vi, at det ikke kan være rimeligt, at samme person modtager vederlag for begge roller, da man jo kun kan være én person. Når en psykisk syg har begået en kriminel handling bliver der indkaldt til et retsmøde. Her tager dommeren stilling til, hvorvidt den anklagede skal dømmes eller ej. For øjeblikket er loven udformet på en sådan måde, at vis der er udsigt til en dom, kan retten beskikke en bistandsværge inden retsmødet, men skal ikke gøre det. Det er desværre meget få retter, der benytter sig af denne praksis. Når LPD mener, at det er meget vigtigt at få ændret denne KAN bestemmelse til en SKAL BESTEMMELSE skyldes det mest hensynet til klientens RETSSIKKERHED. Det sker meget ofte, at den beskikkede forsvarer først møder klienten min. før selve retsmødet uden forudgående besøg hos klienten. Denne praksis er på ingen måde tilfredsstillende for klienten, men er desværre rådende blandt store dele af forsvarsadvokaterne. Vi har påpeget problematikken før, idet det jo kræver en lovændring. Det svar, som vi ofte får, nemlig at klienten jo har en forsvarsadvokat, kan vi ikke bruge til noget, idet hverdagen ser anderledes ud. Loven må se at blive lavet så hurtigt som muligt. LPD ønsker, at der ved indlæggelse og udskrivning sker en meget bedre information til specielt bistandsværgen. Her drejer det sig om, når en af vore klienter indlægges til en eller anden form for tvangssituation, så bistandsværgen også skal være patientrådgiver, så mangler der alt for ofte at blive givet besked til bistandsværgen. Rigtig megen personale har ikke styr på denne disse situationer specielt omkring. De ved slet ikke, hvad der skal gøres i den givne situation. Der mangler uddannelse og information til meget af personalet på specielt de retspsykiatriske afdelinger. Set i relation til den nye finanslov er LPD selvfølgelig meget interesseret i at høre, om udvalget har nogle ideer til, hvordan den udmeldte melding om, at tvangen i psykiatrien skal halveres, skal effektueres. Kan LPD på nogen måde bidrage til dette, vil vi selvfølgelig meget gerne dette. Vi ser frem til et altid positivt møde, hvor spørgsmålene går begge veje. Med venlig hilsen Ole Kølle Formand Loven burde simpel hen laves om. LPD avisen 7

8 Kursus Guldkorn fra LPD kursus Af Susan Lundgren, og Erik Dahlgaard LPD kurset blev afholdt i dejlige omgivelser på det nybyggede Sinatur hotel Storebælt, meget centralt beliggende i landet, og med udsigt til bælt og bro. Programmet for kursusdagene var vekslet mellem bestyrelsens indlæg, tid til at udveksle erfaringer, samt faglige indlæg fra nogle af vores dygtige indlægsholdere, der alle har deres professionelle virke i psykiatrien på forskellig måde. Ud af disse refererer vi denne gang fra 3 af indlægsholderne: Ledende overlæge Peter Fristed fra Retspsykiatrien i Region Syd, Jette Christensen, leder af Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) på Fyn, samt kommitteret sekretariatschef i Statsforvaltningen, Henning Lund Sørensen. Peter Fristed Der var stor begejstring på kurset over Peter Fristeds indlæg - som alle fandt meget både vedkommende og interessant. Derfor har vi valgt at skrive en hel lille artikel om noget af det han fortalte. Baggrunden for at vi havde ønsket Peter Fristeds medvirken var at Region Syd, som de første i landet, har samlet alt Retspsykiatri i nye bygninger i Middelfart og at også retsdistriktspsykiatrien i Regionen er samlet i Middelfart. Man har samlet retspsykiatrien af flere årsager. De væsentligste er ønsket om den bedst mulige behandling af patienterne og den størst mulige sikkerhed i forhold til det omgivende samfund. Peter Fristed havde en graf med, som viste forløbsmulighederne for den Retspsykiatriske patient: Forløbsmuligheder for retspsykiatriske patienter Kriminalitet Evt. varetægtsfængsling* Evt. surrogatfængsling Ingen mentalobservation Mentalobservation +/- indlæggelse Almindelig afsoning Ikke syg Syg Alm. løsladelse Dom til anbringelse Løsladelse m. beh.vilkår Syg under afsoning Psykiatrisk beh. alm./retspsykiatri amb./stationær Behandlingsdom + indl. Amb. beh.dom + indl. Beh. under indl. 78 afsoning Amb. beh.dom, indl. = indlæggelsesmulighed * Evt. indl. ved sygdom eller anticiperet dom P. Fristed, sept LPD avisen Kursusdage

9 dage den september i Nyborg Peter Fristed fortalte om strukturen i den nye opbygning af Retspsykiatrien og hvordan døgnanbringelse spiller sammen med Rets-distrikts-psykiatrien (RDP) og Kriminalforsorgen i Frihed (KIF). Der bliver 70 døgnpladser, som består af 4 akutafsnit à 14 pladser med Integrerede åbne/lukkede afsnit og 1 rehabiliteringsafsnit, som bliver fortrinsvist åbent. psykisk syge, der er indsat i fængsel eller arresthus og ambulante patienter med dom til psykiatrisk behandling Peter Fristed gjorde en del ud af sikkerhedsaspektet og havde lidt statistik som var særdeles interessant: Målgruppen er alle psykiatriske patienter, der har en dom eller er under forberedelse til det, Kursusdage LPD avisen 9

10 Årsager til "farlig adfærd" n protest mod indespærring og/eller disrespekt n ineffektiv behandling eller mangel på medicinsk behandling n utilfredshed med personalet n savn af familie og venner n afslag på ønsker/forhåbninger n kedsomhed n stofhunger n frygt for andre patienter (især efter voldsepisoder) Løsningerne kræver høj relationel sikkerhed! P. Fristed, sept Der var analyseret 103 patienter med behandlingsdomme (Fyn, marts 2004.) 30 % af disse havde tidligere behandlingsdomme 41 % havde tidligere haft kontakt med almenpsykiatrien, mens 30 % kom ud af den blå luft og havde ikke tidligere haft kontakt til behandlingssystemet. Ribe Amt viste lignende tal året efter Forebyggelse af recidiv : 10 LPD avisen Forebyggelse bør rette sig mod alle tre grupper 30% tidl. beh.dom 41% tidl. psyk. kontakt Retspsykiatrisk distriktspsykiatri Udbygning af retspsykiatriske pladser - Odense ? Systematisk undervisning af almenpsykiatrien i retspsykiatri? 10 04/12/13 Opsøgende psykoseteam Tidligt Interventionsteam Specialisering,samm en- lægning af K+V og A+H Konsolidering af lokalpsykiatri Behandlingsgaranti Almenpsyk. senge? intensive rehab. afsnit Tvungen opfølgning 30% ud af det blå PSP samarbejde Screeningsprojekt i Odense Arrest opgivet Screening af andre grupper? (Hyppigheden er lav) P. Fristed, sept Kursusdage

11 Peter Fristed fortalte også lidt om en anden af vore samarbejdspartnere: Den retspsykiatriske distriktspsykiatri som jo er en af de instanser, som har en væsentlig rolle i forhold til vore retspsykiatriske klienter. De kan: Stædigt insistere på en langvarig relation Møde op tit, når der er brug for det Bruge medicin i tilstrækkelige doser, når det er nødvendigt Reagere uden tøven, når hensynet til retssikkerheden kræver det men også give lidt snor, hvis det er bedst og skrive erklæringer til diverse myndigheder Peter Fristed sluttede af med og fortælle lidt om de forskellige holdninger, der i de fem regioner er til organiseringen af retspsykiatrien. I Region Syddanmark har man med samlingen i Middelfart valgt at prioritere specialviden på bekostning af nærhedsprincippet. Hans afsluttende slide illustrerede denne holdning Hvis nogen af de, som deltog i kurset i Nyborg, eller andre for den sags skyld, gerne vil have det fulde powerpoint show Peter Fristed brugte, kan i sende en mail til undertegnede, og jeg vil sende det til jer. På grund af sent afbud fra en af vore undervisere måtte vi aflyse emnet god hospitalsskik til enkelte af kursisternes store ærgrelse. Vi lover at vi tager emnet op igen snarest ved et senere kursus. I stedet fik vi en repræsentant for en af vore gode samarbejdspartnere: Jette Christensen leder af Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) på Fyn til at komme og fortælle om KIF s opgaver i forhold til vores klientgruppe. KIF kan i mange henseende kan være en nyttig medspiller for bistandsværgen. Selv har vi brugt KIF både til at skabe kontakt til nye klienter og til at overtage tovholder -funktionen, som nogle af os kommer til at tage på os (selvom det absolut ikke ligger i vores funktion) når der ikke er andre til det. Vi er meget taknemmelige for at Jette Christensen sprang til med så kort varsel og i rammen nedenunder er citeret fra en af KIF s publikationer hovedopgaverne i forhold til bistandsværgeklienterne Kriminalforsorgens tilsyn Kursusdage LPD avisen 11

12 Kriminalforsorgens tilsyn Kriminalforsorgen har en tilsynsforpligtelse overfor de personer, som dømmes efter straffelovens Formål Tilsyn har til formål at begrænse den dømtes tilbagefald til kriminalitet. Tilsynet er en toleddet størrelse, som består af både støtte/vejledning og kontrol, der som udgangspunkt skal indgå med samme vægt. I det enkelte konkrete tilsynsforløb kan der dog lægges skiftende vægt på kontrol og støtte/vejledning. Forpligtelser / Praksis Senest 14 dage efter Kriminalforsorgen har modtaget dommen fra politiet og den dømte ikke er indlagt på hospital skal den dømte møde eller modtage besøg af tilsynsmyndigheden. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan den behandlende overlæge anmodes om en lægelig vurdering af den dømte, inden kontakten etableres. Kontakthyppigheden efter det første møde fastsættes ud fra en samlet vurdering af behovet for støtte/vejledning og kontrol, dog således at der i tilsynsperiodens første to måneder skal være kontakt mindst hver anden uge. I den resterende tilsynsperiode kan kontakten indskrænkes til en gang om måneden, med mindre den dømtes forhold tilsiger hyppigere kontakt. Kontakthyppigheden kan begrænses, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Et egentligt tilsyn omfatter de perioder, hvor den dømte ikke er indlagt på hospital, selv om den dømte registreres som tilsynsklient også i indlæggelsesperioderne. Kriminalforsorgen fører derfor ikke tilsyn med psykisk syge kriminelle, når de er indlagt på psykiatrisk afdeling. Kontakt mellem Kriminalforsorgen og behandlende overlæge er vigtig, især i forbindelse med udskrivning, men også løbende da Kriminalforsorgen og behandlende overlæge kan træffe afgørelse om indlæggelse i de tilfælde, hvor dommen giver mulighed herfor. Tilsynet sker enten ved, at den dømte møder hos tilsynsmyndigheder, eller (som oftest) at tilsynsmyndigheden besøger den dømte på bopælen. indtagelse af medicin. Observeres sådanne ændringer, skal tilsynsmyndigheden rette henvendelse til den behandlende overlæge med henblik på, at der træffes afgørelse om, hvorvidt indlæggelse iværksættes. Kriminalforsorgen skal underrette statsadvokaten om indlæggelsesperioder i de tilfælde, hvor der er fastsat en længstetid for ophold i institutionen. Hvis Kriminalforsorgen ikke længere skønner, at en foranstaltning er nødvendig eller nødvendig i samme omfang, skal tilsynsmyndigheden efter drøftelse med den behandlende overlæge fremsætte anmodning over for anklagemyndigheden om ændring eller ophævelse af foranstaltningen. Kriminalforsorgen har pligt til efter anmodning fra anklagemyndigheden at afgive en udtalelse om tilsynsforløbet. Typisk anmoder anklagemyndigheden Kriminalforsorgen om tillige at indhente en udtalelse fra behandlende overlæge. Kriminalforsorgen skal underrette statsadvokaten om indlæggelsesperioder i de tilfælde, hvor der er fastsat en længstetid for ophold i institutionen. Hvis Kriminalforsorgen ikke længere skønner, at en foranstaltning er nødvendig eller nødvendig i samme omfang, skal tilsynsmyndigheden efter drøftelse med den behandlende overlæge fremsætte anmodning over for anklagemyndigheden om ændring eller ophævelse af foranstaltningen. Kriminalforsorgen har pligt til efter anmodning fra anklagemyndigheden at afgive en udtalelse om tilsynsforløbet. Typisk anmoder anklagemyndigheden Kriminalforsorgen om tillige at indhente en udtalelse fra behandlende overlæge. Kriminalforsorgen er således i høj grad koordinerende og formidlende instans i forhold til den psykiatriske afdeling, kommunen, et evt. bosted og statsadvokaten. Tilsynsmyndigheden skal være opmærksom på, om der er ændringer i den dømtes psykiske tilstand, herunder om den dømte er kriminalitetstruet. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem de involverede myndigheder. Især hvis der er tale om sådanne ændringer i den dømtes tilstand, som kan begrunde en indlæggelse, fx stofmisbrug, manglende 12 LPD avisen Kursusdage

13 Henning Lund Sørensen Henning Lund Sørensen havde sit indlæg om søndagen. HLS var velforberedt og havde meget på hjerte. HLS orienterede til en start om den nye organisering, hvor Statsforvaltningen er overgået til enhedsforvaltning. Emner der blev berørt : Elektronisk sagsbehandling Det er meningen, al sagsbehandling fremadrettet skal foregå elektronisk. Der er tekniske vanskeligheder med implementeringen, så der går en tid inden dette kommer til at fungere. Statsforvaltningen Det Psykiatriske Patientklagenævn Brev af 10. juli 2013 Her har Statsforvaltningen orienteret alle bistandsværger og patientrådgivere om den nye organisering. Formål: Decentralisere, specialisere og effektivisere PKN som et borgernært organ- syv afdelinger Det er princippet, at møder i PKN, skal holdes tættest muligt på borgeren. Således holdes møderne der hvor borgeren er indlagt eller tilknyttet. Sekretariat De overordnede sekretariatsfunktioner ligger i København. Ensartede afgørelser Den nye struktur sigter mod at der sker en udvikling af PKN afgørelser, så de bliver ensartede, uafhængigt af, hvor i landet de træffes. Når patienterne flytter fra et hospital til et andet Her bliver princippet, at PKN flytter sig efter hvor borgeren befinder sig. Henning Lund Sørensen fremhævede nogle problemstillinger, som han opfordrede patientrådgivere til at vise særlig opmærksomhed, og disse blev diskuteret på kurset. Patienter, der ankommer i håndjern indlægges frivilligt Patienter, der straks efter ankomsten tvangsfikseres Patienter, der modtager beroligende medicin Patienter, der skal tvangsbehandles Tilbagetrækning af klager Institut for Menneskerettigheder Henning Lund Sørensen kom på kurset ind på nogle anbefalinger, som Institut for Menneskerettigheder har givet til klage- og tilsynsmyndigheder, samt til folketinget. Anledningen er FN, som i 2009 vedtog en konvention om menneskerettigheder (Handicapkonventionen) Denne konvention søges indarbejdet i fremtidig lovgivning på psykiatriområdet, og forventes at styrke patienters retsstilling, således, at der bliver øget fokus på individets rettigheder. Anbefalinger vedr. klage- og tilsynsmyndigheder Hav menneskerettigheder for øje fremover Vær opmærksom på den strengere proportionalitetsvurdering ved tvang efter behandlingskriteriet Nej tak til behandling må ikke være et argument for tvang (Cirkelslutninger) Større opmærksomhed på støttet beslutningstagning og tilpasning Følg op på dokumentationsmangler i afgørelser om tvang Opfølgning på og kontrol med om ny praksis gennemføres Følg op på om sammenlægningen af de psykiatriske patientklagenævn fører til en ensartet praksis Tilsyn bør tilrettelægges sådan, at systematisk over- eller fejlmedicinering opdages og stoppes Større opmærksomhed omkring mulig flerdobbelt diskrimination Anbefalinger til Folketinget Menneskerettigheder ind i psykiatriloven Støt op om mere selvbestemmelse, pligt til støttet beslutningstagning og tilpasning Større opmærksomhed omkring mulig flerdobbelt diskrimination Stop for (langvarige) tvangsfikseringer Mere fokus på forhold før og efter tvang Overvej løbende psykiatriloven i forhold til handicapkonventionen En den af disse anbefalinger udspringer af den hårde kritik, som Europarådets torturkomite har givet Danmark på baggrund af sager om meget langvarige bæltefikseringer. Anbefalingerne er ligeledes indarbejdet i Rapporten om fremtidens psykiatri, som Regeringen vil bruge som grundlag til fremtidige initiativer på området. Kursusdage LPD avisen 13

14 Psykiatrirapport giver grundlag for Regeringsudspil om fremtidens psykiatri Fakta Regeringen nedsatte i april 2012 et psykiatriudvalg, der fik til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalget offentliggjorde d en rapport, som udfra en grundig udredning, kommer med en række anbefalinger til en styrkelse af den fremtidige indsats. Nogle af anbefalingerne indgik i Statsministerens åbningstale d Nu skal der afsættes penge, dette indgår i de pågående forhandlinger om finansloven for det kommende år Der lægges op til en revision af psykiatriloven, for at muliggøre ændringer i den psykiatriske behandling. Dette er medtaget i lovkataloget, og forventes behandlet i folketinget i løbet af februar LPD avisen

15 Fagligt talt... Af Erik Dahlgaard, Ved folketingets åbning d. 1. oktober, satte Statsminister Helle Thorning Schmidt fokus på regeringens tanker om psykiatriens vilkår. Statsministeren gav sit bud på hvilke initiativer regeringen vil tage, for at forbedre vilkårene for behandling af mennesker med en psykisk sygdom: Det undrer mig, at psykiatrien i mange år har fået mindre bevågenhed end resten af sundhedsområdet, indledte statsministeren afsnittet om psykiatrien. Det er på tide, at et menneske med depression eller skizofreni bliver taget lige så alvorligt som en patient med brækket ben eller KOL, erklærede statsministeren. Regeringen har afsat penge til flere sengepladser. Flere kan få tilskud til psykolog. Vi giver hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme. Og vi har styrket samarbejdet mellem familielægen og psykiatrien. Næste skridt er, at psykisk syge patienter skal have samme rettigheder, som fysisk syge. Ingen, der har brug for hurtig behandling, skal vente længere end en måned, sagde Helle Thorning-Schmidt videre. Antallet af tvangsfikseringer i psykiatrien har aldrig været højere. Sidste år blev patienter spændt fast til deres senge ikke færre end gange, men nu skal det tal bringes ned. Antallet at tvangsfikseringer skal bringes ned ved at lave forsøg med bæltefri psykiatriske afdelinger. Jeg ved godt, at tvang kan være nødvendigt for at beskytte patienten selv eller andre. Men tvang er et stort indgreb i et menneskes frihed. Det bør altid være sidste udvej, sagde statsministeren. Derfor vil vi lave forsøg med bæltefri afdelinger. Afdelingerne vil få penge til at hjælpe patienterne på andre måder. Det kan være i mindre afsnit, hvor der er mere ro og omsorg. Erfaringer fra de bæltefri afdelinger skal vise nye veje i psykiatrien, forklarede hun. De mange forskellige aktører, der har været involveret i Psykiatriudvalgets arbejde, har forskellige holdninger til om der på det nye grundlag kan udvikles en tilgang til den psykiatriske behandling, som for alvor kan mindske anvendelsen af tvang, samt antallet af foranstaltningsdomme. To emner er gennemgående i de bud på fokusområder, der skal styrkes, hvis det skal lykkes, at ændre tingenes tilstand: Finansiering. Der er bred enighed om, at uden en solid finansiering, vil det ikke lykkes at få gjort op med anvendelse af tvang. Der er behov for, at psykiatriens mangeårige økonomiske efterslæb rettes op, så der er penge til de nye tiltag, og så der kan udvikles en ny kultur i psykiatrien, igennem en solid efteruddannelse og specialuddannelse af læger og sundhedspersonale til området. Tidligere Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der nu er formand for paraplyorganisationen: Psykisksårbar.dk, Det sociale netværk, har givet et markant bud på den nødvendige finansiering. Det sociale Netværk vurderer, at der årligt er behov for millioner nye kroner, hvis de gode intentioner i udvalgsrapporten skal blive til virkelighed. Nu venter alle spændt på om Regeringen følger arbejdet op med en økonomisk prioritering, så de gode intentioner bliver muliggjort. Afstigmatering. Der er bred enighed om, at et afgørende element i en bedring af vilkårene for mennesker med psykisk sygdom, er at der i det omgivende samfund bliver en bedre accept og forståelse. Denne holdningsbearbejdelse er nødvendig, og kan understøttes på forskellig vis. Vi kan alle hjælpe en holdningsændring på vej, når vi i det daglige møder mangel på kendskab og forståelse, og kampanger som; En af os er et godt redskab. Fra LPD`s side kan vi kun hilse velkommen, at der ser ud til at være politisk bevågenhed på psykiatriens vilkår i Danmark. Ved den netop indgåede aftale om finansloven for 2014, er der sat penge af til nye tiltag i Psykiatrien. Med afsæt i rapporten om fremtidens psykiatri, er der således etableret finansiering af nogle af anbefalingerne. Sundhedsminister Astrid Krag har sat et markant 2020 mål, hvor man vil halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien. Interesserede kan finde den samlede rapport, samt ministeriets pressemeddelelser om finansloven og de nye 2020 mål på sundhedsministeriets hjemmeside: Oktober/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_ pdf/2013/rapport-psykiatriudvalg-okt-2013/ / enmodernebenoginkluderendeindsatsweb.ashx LPD avisen 15

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 2 - APRIL 2012 Næstformand Britt Graabæk vil prioriterer sin tid mere i forhold til det kommunale som fællestillidsrepræsentant. Se

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere