Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8"

Transkript

1 Båndet 91. årgang april 2014/nr.2 Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 luthersk missions højskole

2 højskolen kort Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og vores historie.. 5 måneders bibel- og højskolelinje 10 måneders bibel- og højskolelinje bibel- og integrationslinje bibelskole med fokus på musik bibelskole med fokus på global mission lovsangslederuddannelse På LMH er der hvert år tre lange kurser: 5 måneders ophold efterår eller forår og et 10 måneders ophold, der starter om efteråret. Hvert kursus indeholder undervisning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag og en række valgfag. Fællesfagene består af grundlæggende indføring i den kristne troslære, centrale bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige emner. Postadresse: Luthersk Missions Højskole Ansgarvej Hillerød Forstander: Henrik Nymann Eriksen Bank: Fax: Telefoner på skolen: Kontor: Køkken: Min nåde er dig nok 2. Kor 12,9 Ordene er Guds svar til Paulus på hans bøn om, at hans livssituation måtte ændres. Han havde bedt Gud om at erne det, der gjorde ondt. I teksten kaldes det for tornen i kødet og en engel fra Satan. Paulus vendte sig til Gud. Selvhjulpen var han ikke, for han vidste, hvem der kunne hjælpe ham. Vi kan lære meget af Paulus på dette punkt. Det var da han bad, at han ÿ k det ord, der har hjulpet både ham og talrige af Guds børn op gennem tiden, når de har slidt med deres torne. Hvor ofte forsøger vi ikke selv at klare vort liv med stort og småt, og først når vi bliver trætte, begynder vi at bede. Paulus søgte Gud udholdende, og han svarede ham! Den, der beder, får nemlig altid svar fra Gud. Vi ved ikke, hvad det konkret var, Paulus bad om måtte ophøre. Gud havde tilladt, at Paulus kom ind i smerte og derfor vidste han også, at Gud var den eneste, som kunne hjælpe ham. Men svaret blev ikke det, som Paulus havde ønsket. I stedet mindede Gud ham om, at han allerede havde fået det, Han ville give ham, og det skulle være nok for ham. Der er noget herligt i det lille ord nok. Gud ved, at nåden er tilstrækkelig for Paulus, for at han kan være et redskab for Gud. I hans magtesløshed kunne Guds magt udfolde sig. Når Gud svarer på Paulus bøn, har Gud det for øje, som gavnede hans egen magts udfoldelse og sin egen ære. Det var også det, der var Paulus kald: at være et redskab for Guds virke og ære i verden. I Guds rige handler det ikke om at være stærke nok, men om at være svage nok! Med svage nok mener jeg ikke et pjok, for det har Gud ikke meget gavn af. Men svaghed er at vente på Gud og tage mod Hans nåde i Jesus. Thomas Wind 2 3

3 Leder Det nødvendige kors... Uden korset ingen kristendom. Uden korset ingen kirke. Uden korset intet håb. Korset er ikke bare kristendommens logo, og det tegn kirker og missionshuse skiller sig ud fra andre bygninger ved. Jesu kors er den nødvendige begivenhed, som vender menneskehedens historie og giver ethvert menneske mulighed for at komme tilbage til Gud. Uden korset er der ingen vej hjem til Gud. Syndens alvor Man kan vænne sig til synden, så den blot bliver et udtryk for den naturlige menneskelige svaghed. Ikke noget alvorligt, men kun en svaghed. Vi kan smile lidt ad den, og modne mennesker har en re ekteret selvindsigt i den. Ja visse synder kan ligefrem opfattes så naturlige, at det er bedst ikke at dæmme for meget op for dem, fordi fortrængning trods alt er værre. Bibelen ser helt anderledes på synden. Den skelner tydeligt mellem menneskets svaghed og menneskets synd. Svagheden må vi lære at leve med, men synden er alvorlig. For synden skiller os fra Gud. Synd er i sin kerne oprør mod Gud og mistillid til ham, og det var synden, som sendte Adam og Eva ud af Paradis. Synden er stadig det, som holder os uden for Paradis. Synden gør os skyldige og sætter os under Guds dom, og i sidste ende er det vores synder, der fører os i fortabelsen og den evige død. Derfor er synden alvorlig. Hertil kommer, at vi ikke selv er i stand til at erne synden i vores liv. Vi kan begrænse den ydre udfoldelse gennem sund fornuft og selvdisciplin, men vi kan ikke trække egoismen og mistilliden til Gud ud af vores hjerter. Derfor er vores situation som syndere yderst alvorlig. Vi går mod fortabelse. O erets omfang Jesu kors skabte en åbning i vores ulykkelige situation, som vi ikke selv kunne skabe. Johannes Døber udtrykker det i sin berømte sætning: Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd (Joh 1,29). Gud havde forberedt, at det skulle ske gennem den gamle pagts ofre, men de var kun forspil, skygger og forbilleder for det, som skete ved Jesu død på korset. Korset er et alter. Jesus er offerlammet, og al menneskehedens synd og skyld blev samlet på ham. Intet var undtaget. Fra Adam og Eva spiste af frugten til den sidste selviske tanke, den dag Jesus kommer igen. Fra alle tidsaldre og alle kontinenter var synden samlet sammen i et punkt: Jesus på korset. Alt var med, hver en syndig handling, hvert et ord, hver en tanke, hver en undladelse af kærlighedens gerninger. Derfor døde han. Knust under Guds dom over menneskenes samlede synd. Det var der ingen mennesker, som fattede, den dag det skete, men Gud vidste det. Jesus vidste det. Og både Gammel Testamente og Ny Testamente forkynder de lykkelige konsekvenser for os. Esajas forudsiger det: men Herren lod al vor skyld ramme ham (Es 53,6). Bemærk det lille ord al, som er stort i sit indhold. Johannes siger det samme i sit første brev: Jesu, hans søns blod, renser os for al synd (1 Joh 1,7). Igen det lille, men enormt store ord al. Intet mindre kunne åbne vejen hjem til Gud igen for os. Men ingen synd kan nu længere lukke døren for os. Ikke den allermindste og ikke den allerstørste. Det nødvendige kors Al sand tale om at være Guds barn er forankret i Jesu nødvendige o er på korset. Uden det var der ingen, som kom hjem til Gud, ingen som ÿ k evigt liv, ingen som ÿ k sine synder tilgivet, ingen som kunne vandre med Gud og have hans venskab, ingen som ÿ k Helligånden i sit hjerte, ingen som slap fri for fortabelsen. Alle det kristne livs goder har vi i kraft af Jesu død i stedet for os selv. Tag korset væk, og alle frelsens mange forskellige gaver forsvinder i samme sekund. Derfor er korset nødvendigt ikke bare for kristendommen og kirken, men for det enkelte menneske. Derfor skal vi høre om det, synge om det, læse om det og minde os selv og hinanden om det for uden korset er der ingen frelse. Hverken i dette liv eller i det kommende. Og derfor er påsken en kærkommen anledning til at takke ham, som frivilligt tog korset på sig for os. Henrik Nymann Eriksen 4 5

4 Glimt fra skolen... Bibelkursus Traditionen tro dannede LMH i uge syv ramme om bibelkursus. Årets gæstetalere var blandt andre professor Jens Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-Institut, bibellærer Jan Frost og sognepræst Per Munch. Vi havde også indgået aftale med generalsekretær Rolf Kjøde fra Norge, men han blev syg natten før sin afrejse til Danmark. I stedet trådte tre gode venner af skolen til i nøden, nemlig Hans Erik Nissen, Anker Nielsen og Carsten Hjorth Pedersen, og udfyldte på bedst tænkelige måde de tomme pladser i programmet. Tak for hjælpen! En glædelig ting ved dette års bibelkursus var en voksende andel af yngre deltagere. Det lover godt for fremtiden. Sidst på kurset blev deltagerne spurgt, hvad det ville betyde for deres fremtidige deltagelse, hvis kurset blev yttet til begyndelsen af marts. Årsagen til denne undersøgelse var, at lærerbemandingen på LMH i uge syv er reduceret og dermed mere sårbar, efter at vi har inddraget ferien til stortur. Lærerne, som er afsted i efterårsferien, får nemlig fri i vinterferien i stedet for, og da der samtidig er to lærere i Israel, er vi ikke mange tilbage. I år var det kun Mikkel Vigilius og mig selv. Det lægger et uhensigtsmæssigt stort pres på medarbejderne, som vi gerne vil undgå. LMHs bestyrelse skal i løbet af foråret tage stilling til den fremtidige placering af bibelkursus. Israelstur Mens skolen var fuld af kursister, var eleverne i Israel sammen med Thomas Wind og Daniel Burgdorf. Det var første Israeltur uden Jan Højland som guide, men turen forløb godt. Vi havde denne gang en dansktalende israelsk guide, og lærerne måtte selv tage sig af bibelundervisningen on location. Undervejs blev der midt i det tætpakkede program også mulighed for at besøge Discipelskolen. Flere af vores elever har gået der i efteråret, og vi oplever os som søsterskoler. Som optakt til turen var der sat forskelligt på programmet bl.a. et foredrag med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller om den politiske situation i Mellemøsten. Fastelavn Kort efter hjemkomsten fra Israel var det fastelavn. Det blev fejret med manér. Stor opÿ ndsomhed kom til udtryk i udklædningerne og tilsvarende indlevelse i de påtagede roller. En god og fornøjelig aften. Bibelen Live Første tirsdag i marts havde vi besøg af Klaus Laursen, som havde en hel dag for eleverne med sit projekt Bibelen Live. Han opførte hele Markusevangeliet for eleverne og havde dertil en workshop, hvor de ÿ k redskaber til selv at lære dele af Bibelen udenad. En meget vellykket dag. Samtidig havde lærerne en pædagogisk dag med Carsten Hjorth Pedersen og Jens Ole Christensen om modstand i undervisningen. Det handlede om alt det, som kan gøre, at undervisningen går tungt lige fra ilt- og søvnmangel til uenighed om undervisningens åndelige indhold. En spændende vinkling på det pædagogiske arbejde. Gæsteweekend Mens dette skrives er der kun få dage til årets gæsteweekend. Vi har denne gang valgt at invitere bredt i hele landet, i stedet for en enkelt landsdel ad gangen. Det ser ud til, at der kommer deltagere fra Danmark og Sverige. Langt de este har ikke været elever på skolen, så vi håber, at weekenden giver lyst til det. Studieorlov Midt i marts måned gik Thomas Wind på studieorlov. Han har fået tildelt tre måneders orlov med løn fra en pulje under kulturministeriet, som administreres af Højskoleforeningen. Thomas vil bruge sin orlov til at arbejde med det overordnede tema livsvandring. I den forbindelse skal han tage et modul på professionshøjskolen om mentorrollen, og læse sig mere ind på faget Discipelskab i praksis. Mens Thomas er på orlov, vil Helene Hammer Pihl være ansat på skolen på ca. halv tid. Helene er i forvejen timelærer på LMH, men vi glæder os til at se hende mere i huset både til undervisning, aften- og weekendvagter, lærermøder mm. Helene er i øvrigt ansat i Københavnerkirken, som velvilligt delvis har udlånt hende til LMH dette forår. Velkommen til Helene! 70 år LMHs formand Erik Sode Nielsen blev 70 år mandag den 24. marts. Vi vil gerne herfra ønske et stort tillykke og Guds velsignelse over de kommende år. Samtidig vil vi benytte anledningen til at sige Erik tak for mange års solidt arbejde i LMHs bestyrelse og for godt formandskab de sidste par år. Ny målsætningsproces I forbindelse med medarbejdernes årlige møde med bestyrelsen den 28. marts har vi søsat en ny proces med henblik på at formulere visioner og mål for LMH i de kommende år. Vi har tidligere haft den slags processer. Denne gang har vi valgt at få ekstern hjælp, idet Sven Madsen fra Odense vil være vores proceskonsulent. Henrik Nymann Eriksen 6 7

5 Frikendt... Et af de begreber, som spiller en helt central rolle i den kristne tro, er retfærdiggørelse eller at blive gjort retfærdig, som der står ere steder i Ny Testamente. Udtrykket er hentet fra retssalen og oversættes derfor også nogle gange at blive erklæret retfærdig. Det kan være både afklarende og opbyggeligt at leve sig ind i billedet med retssalen. Nedenstående er uddrag af en prædiken, hvor en sådan opbyggelig indlevelse er forsøgt. Retssalen Forestil dig, at du er i en retssal. Og i dommersædet sidder Gud Herren, himlens og jordens skaber. I anklageskranken står du selv. Anklagerne Først kommer de, der har noget at anklage dig for. Der kommer mennesker ind, som kan bevidne din skyld. En lang række personer fra din familie, din arbejdsplads, din menighed. Der er mennesker, du har stødt på igennem hele dit liv, nogle helt tilbage fra din barndom, andre senere, og de fortæller alle sammen om ting, du har gjort, hvor du har skadet andre, ting du har sagt, hvor du har skadet andre, ting du har undladt at gøre, hvor du lurepassede, så det gik ud over andre, mens du reddede dit eget skind. Den ene kommer ind efter den anden, den ene anklage efter den anden, og du står bare der og lytter til det, - og de har ret alle sammen. Så kommer der også nogle andre anklager ind, som er af en lidt anden type. Djævelen kommer (djævel/diabolos betyder jo anklager). Og han fører anklagerne frem med stor styrke. Alt det du har gjort forkert, og det som er blevet sagt forkert. Og han har ret i det hele. Din samvittighed kommer også ind, og så kommer der nye ting på banen: Motiverne bag det du gjorde, egoistiske motiver bag det som andre opfattede som gode kærlige handlinger, misundelse, bagtalelse, alle de skjulte ting. Og det kommer frem alt sammen, det ene efter det andet. Du står bare der, og du lytter til det, og du har ikke noget at sige til dit forsvar, for det er fuldstændig sandt. Uhyggeligt sandt. Til sidst kommer Guds lov ind. Og det hele bliver linet op igen og bliver sat ind i Guds store lys. Du står fuldstændig skyldig. Alt er rigtigt. Intet har du at sige til dit forsvar. Ingen formildende omstændigheder. Så spørger dommeren, Gud Herren: Er der ere anklager? Nej, det var alt, lyder det fra alle anklagerne. Du er fuldstændig hjælpeløs og rådvild. Alt håb synes ude. Forsvareren Da træder din forsvarsadvokat ind. Det er Jesus. Der står om Jesus i 1 Joh 2,1-2, at han er vores talsmand hos Faderen. På latin står der, at han er vores advocatum ad Patrem, vores advokat hos faderen. Han er din forsvarsadvokat. Men det første, han siger, er ikke særligt opmuntrende: Højt ærede dommer, kære Far. Alt, hvad der er blevet sagt om dette menneske, er sandt. Jeg har ingen formildende omstændigheder, der kan bortforklare eller undskylde, at han har gjort og sagt og tænkt og undladt at gøre alt det, der er blevet sagt. Alt er sandt. Men, siger han så, Højtærede dommer, kære Far. Husker du, at du har hørt alle disse synder nævnt før? Jeg ved, du husker det! Husker du, at de blev nævnt over mig, som om det var mig, der havde sagt det og gjort det og tænkt det og følt det og undladt det? Intet af al denne uretfærdighed, der er blevet nævnt, blev holdt tilbage. Husker du det? Jeg ved, du husker det. Og husker du, at dommen blev afsagt over mig, og at den blev eksekveret? Jeg blev ramt af din dom i ét nu, og døde. Jeg ved, at du husker det! Så er din forsvarsadvokat Jesus stille et øjeblik for derefter at fortsætte: Nu spørger jeg dig så bare om én ting Højtærede dommer og kære Far: Stra er du den samme synd to gange? Så sætter han sig ned. Og der bliver helt stille. Dommen Dommeren, Gud Herren, løfter hovedet. Han ser lige ned på dig i anklageskranken. Han fanger dine øjne, og så siger han: Vil du lade min søns død under stra en for alt det, du har gjort forkert, gælde for dig og lade det gælde alene for dig? Så bliver der helt stille igen. Og du hører dig selv stille sige: Ja! Så retter Gud Herren sig op i dommersædet. Han kikker igen på dig, og så siger han: Thi kendes for ret: Du er frikendt! Der lyder tre bank i bordet som bekræftelse på, at dommen er afsagt og uomstødelig. Du kan rejse dig og gå ud som et frikendt menneske. Det er at blive retfærdiggjort! Henrik Nymann Eriksen 8 9

6 Israeltur Mandag den 10. februar klokken 4.15 kørte bussen fra LMH, tæt pakket med tunge ku erter, spændte elever og et par kompetente rejseledere i form af Thomas Wind og Daniel Burgdorf. Selvom vi var godt trætte, var humøret i bussen højt, for ved dagens ende ventede Guds eget land, Israel. Foran os lå en hel uge spækket med sightseeing og undervisning i de omgivelser, Jesus selv befandt sig i for 2000 år siden - og det kom ikke til at sku e. Eftermiddagssolen stod højt på himlen, vandet skvulpede stille om båden, og til alle sider så man det dejlige landskab, der ÿ ndes i Galilæa. Grønne bakker og små byer. Dejligere forhold kunne man ikke ønske sig. Den perfekte setting. Det var onsdag, vores sidste dag i det nordlige Israel, og vi sad alle i en stor båd midt på Genesaret Sø. Den larmende motor på båden var slukket, og der faldt ligesom ro over båden. Det var tid til at dykke ned i Gud ord og se, hvad der engang skete her midt på denne sø, vi nu befandt os på. I Matt 14, hører vi om, hvordan Jesus sender sine disciple ud i en båd på Genesaret, mens han selv søger ind i stilheden for at bede. Om natten, mens disciplene er midt ude på søen, begynder det at storme. Det kan være svært at forestille sig en storm, når man sidder midt på Genesaret, og det næsten er vindstille. Men kender man lidt til søen, vil man vide, at det på meget kort tid kan komme til at blæse kraftigt, så det har ikke bare været en lille brise, disciplene har oplevet. Disciplene bliver bange, selvom de før har oplevet, at Jesus har magt over søen (Matt 8). Men Jesus ser deres nød, og han viser omsorg for dem han kommer til dem. Jesus går ud på vandet mod båden, men disciplene tror, de ser et spøgelse, og de 12 granvoksne mænd begynder at skrige. De må virkelig have været bange. Også her møder Jesus dem i deres frygt: Vær frimodige, det er mig, frygt ikke! Når Jesus er der, behøver de ikke frygte. Peter tænker, at hvis Jesus har magt til gå på vandet, har han også magt til at lade Peter gå på vandet. Han træder ud til Jesus og går hen til ham, men Peter kommer til at se på alt det, han var bange for før. Han ser væk fra Jesus, og da begynder han at synke, men Jesus rækker sin hånd ud efter Peter og frelser ham. Et gammelt ord lyder: Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Det var netop, hvad Peter oplevede den nat. Vi skal ikke se på vores egen tro, men se på Jesus. Han skal nok redde os fra bølgernes gab. På denne sø, hvor vores båd lå måske endda lige på dette sted skete alt dette engang. Hvilken velsignelse det var at kunne sidde og skue ud over vandet og bjergene og vide, at lige hér har Jesus haft sin gang og udført nogle af sine mægtige undere. Om torsdagen tog vi sydpå mod Jerusalem ad en lille omvej og ÿ k dermed også set Masada og oplevet Det Døde Hav, der jo er et absolut must-see, hvis man er i Israel. Resten af ugen tilbragte vi i Jerusalem, hvor vi ÿ k set en masse af de steder, som vi hører om i Bibelen; Davidsbyen, Getsemane, Gravhaven, tempelpladsen og meget mere. Vi ÿ k dog også tid til at se Holocaustmuseet, Yad va Shem og at opleve den meget specielle stemning, man ÿ nder i Jerusalem, blandt andet på grund af de mange kulturer og religioner, man møder i det, der måske er en af verdens mest religiøse byer. Specielt mødet med ortodokse jøder kan være lidt af en øjenåbner. Men med lidt større forståelse for deres tankegang bliver det måske også lidt lettere at forstå, hvorfor farisæerne i Det nye Testamente gør, som de gør. På mange måder har jeg oplevet, at et kendskab til jødedommen, den jødiske kultur og landet Israel har været med til at levendegøre fortællingerne fra Bibelen. Det var trods alt her og blandt dette folk, det hele skete. Israel er et land med meget historie og en smuk natur. Det er landet, hvor Jesus gik og virkede, og sidst men ikke mindst er det landet, hvor LMH s forårshold havde en yderst lærerig og rigtig god stortur til i Ida Elmelund Christensen Elev, forårsholdet

7 Missionskredsenes regnskab 2013 Hold Beløb , , , , / , , , / ,00 E ,00 E ,00 F ,00 E ,00 E ,00 F ,00 F ,00 F ,00 Missionskredsene i alt ,82 Frimærkecentralen 7.525,00 Omkostninger 297,00 Indbetalinger i alt ,82 Indbetalingerne er løbende sendt videre til hovedkassen. Beløb, der sendes direkte til LM i Hillerød fra hold, der ikke har en holdkasserer, fremgår ikke af oversigten. Med tak til bidragyderne og de trofaste holdkasserere kvitteres herved for Må Gud fortsat velsigne gerningen og den enkelte. Glostrup, den 18. februar 2014 Knud Nissen Missionskredsenes bidragydere: - nr. og beløb 1950: 26:1000. O: : 5:500. 6:500. 7: : : : : :100. O.: : 5:100. 6:300. 7: ;100 18: : : :50.28:200 32: : : : : 2: : : ; : : :1000. O.: /60: 1:500. 2:100. 5: : : : :350 O.: : 5: : : : : : :500. O.: : 4: : : : : :300. R.: /66: 7: : : :700. E.1967: 13: :1000. E.1973: 8: : : : : : : : :700. O.:40. F.1975: 23: :50. 40: :90. E.1975: BR:500. E.1976: 20: : : :200. 7:500. F.1982: ML:100. F.1984: 16: : : :600. F.1988: 12: : :2000. Holdkasserere Hold Holdkasserere Giro 1950 Grete Kaas Nielsen, Kirkevej 7, Listed, 3740 Svaneke Birthe Myllerup, Ringvej 22, Glyngøre, 7870 Roslev Kirsten Dyndegaard, Rådhushaven 13, Blistrup,3230 Græsted Ingrid Jensen, Brynhildegade 8, 1.mf., 2200 København N /60 Karl Riis, Fredensborgvej 49, 3400 Hillerød Linda Gade, Almevej 188, 3250 Gilleleje /66 Egon Jensen, Brombærvej 48, 6100 Haderslev E.1967 Rigmor Christensen, Lundbyesvej 42, Bedsted, 6240 Løgumkloster E.1973 Margrethe Bundgaard, Hasselvej 23, 6900 Skjern F.1975 Lilian Poulsen, Skyttegård, Sandvejen 1, Pedersker, 3720 Åkirkeby E.1976 Solveig Haahr Kristensen, Hedegårdsvej 16, Biersted, 9440 Åbybro F.1984 Anna Mette B. Hansen, Løkkegårdsvej 11 R, 6230 Rødekro F.1988 Ann Vølkers Engelbrechtsen, Fredericiagade 1, 1., 7100 Vejle Er holdet ikke anført, sendes pengene direkte til hovedkassereren med nedenstående girobetegnelse og gironummer. Husk at anføre årgang. Hovedkasserer: Knud Nissen, Solvangsvej 20 A, 2600 Glostrup. Girobetegnelse: L.M.H.s Missionskredse, Luthersk Missionsforenings Højskole, Hovedkassereren Glostrup. Giro

8 ... Elevmødet august 2014 Indmeldelsesfrist: 17. august. Navn: Årgang: Navn: Årgang: Gade: Postnr.: By: Tlf.: Jeg ønsker at deltage i følgende [sæt[ kryds] Lørdag Søndag Følgende tilbydes i Ka e Morgenmad begrænset omfang: Middag Middag Linned Logi Dyne og pude Ønsker logi i værelse Ønsker logi på sovesal Sørger selv for logi Tilmeldte, som ikke kan få ønsket om værelse opfyldt, bliver kontaktet. Skal bo på Hvidekilde Skal bo på Johannesskolen Sendes til: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød OBS: Det er også muligt at tilmelde sig på /korte kurser Indkvartering under elevmødet august Jubilæumshold ved elevmødet: 85 års jubilarer: /30 80 års jubilarer: /35 75 års jubilarer: /40 70 års jubilarer: /45 60 års jubilarer: /55 Elever fra ældste årgange har fortrinsret til værelser på LMH. Derudover låner LMH Johannesskolen og Hvidekilde i Kagerup til overnatning m.v. På Hvidekilde er der værelser og sovesale, mens man på Johannesskolen må ligge på madras på gulvet. Jubilarerne arrangerer selv deres jubilæumsfest lørdag eftermiddag med undtagelse af festen for 60, 70, 75, 80 og 85 års jubilarer, som holdes på LMH. Jubilarer og ægtefæller bor gratis og skal ikke betale for de måltider, de spiser på højskolen. 50 års jubilarer: /65 40 års jubilarer: F74-E års jubilarer: F89-E89 NB: HUSK tilmelding 15

9 Boganmeldelser ,81... Bag et tal kan der skjule sig rigtig mange ting. Frygt, overraskelse, sorg, nervøsitet, ligegyldighed osv. Bag ovennævnte tal er der rigtig meget glæde og taknemmelighed her på LMH. Det er nemlig det beløb, som er indsamlet gennem LMH i Gaver, som er videresendt til missionen, gået til LMH s elevstøttefond eller indsamlet direkte til LMH. Beløbene fra elevindsamlingerne og indsamlingen ved Mission13 er videresendt til LM, LMU og Impact. Resten kommer vore fremtidige elever til gode via forbedrede forhold på skolen og ikke mindst tilskud til elevbetalingen. Derfor skal der lyde en stort tak til alle jer i vort bagland, som har været med til at give penge til disse formål, og en lige så stor tak til jer elever og Mission13-komite som aktivt har arbejdet for at samle pengene ind. Mikkel Vigilius: Udvikling eller skabelse Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening 213 sider Pris 199,95 kr. Evolutionsteorien råder på alle planer i vores uddannelsessystem og i alle dele af naturvidenskaben. Menneskets grundlæggende oprør mod Gud er baggrunden for, at videnskaben ikke vil anerkende, at Gud er hele verdens skaber. Mennesket vil selv være Gud, og i sit hovmod har mennesket skubbet Gud fra tronen og selv indtaget Guds plads. Evolutionsteorien påstår, at livet på jorden opstod i en ern fortid. Fra en ursuppe af molekyler bevægede en krybende forfader sig på land for millioner af år siden. Evolutionsteorien påstår, at mennesket oprindeligt nedstammer fra vandet, og i evolutionen blev ÿ nner til ÿ ngre for den del, der gik i land. Bogen er inddelt i to hovedafsnit: a. Udvikling uden Gud b. Skabelsens Gud. I første del er der gennemgået en lang, lang række af udsagn fra lærde folk, der tror på evolutionsteorien. Der er en gennemgang af Synd- odens gennemgribende ændring af verdenskortet fra en sammenhængende jordover ade til dannelsen af de forskellige verdensdele. Der er beskrivelse af jagten på missing link og humoristiske kommentarer til big bang. Anden del af bogen giver indblik i, hvad Bibelen siger om skabelsen, om menneskets forhold til Gud og om, hvordan Gud har givet sig til kende for os i Bibelen. Vi kan med frimodighed sige til evolutionsteoriens tilhængere: min familie nedstammer ikke fra aberne. Bogen er præget af et meget grundigt analysearbejde, den er velskrevet i et forståeligt sprog og absolut anbefalelsesværdig. Kristine Engell-Kofoed Vil nogen af jer også i 2014 gerne give en gave til et af ovenstående formål, vil vi bede jer tage godt imod vore elever, når de henvender sig i forbindelse med deres indsamlingsprojekter. Ønsker du at give et beløb til LMH s elevstøttefond, kan beløbet indsættes på Ønsker du at give en gave til skolen, kan beløbet indsætte på Gaverne kan fratrækkes i skat jf. gældende regler, så husk at opgive dit CPR-nummer. Tak. Med venlig hilsen Bent Enevoldsen, Forretningsfører 16 17

10 Adresseændringer F 78 E 78 Bent Kramer Nissen, Prinsensgade 36, lejl. 35, 9000 Aalborg 77/78 Jørn Pedersen, Bjerring Byvej 26, 8850 Bjerringbro E 80 Anita Leganger, Nedre Elvebakken 54, 5363 Ågotnes, Norge F 83 88/89 Karen Lykke Ringgaard, (f. Hansen), Gravmosevej 3, 8600 Silkeborg F 86 Kurt Bøje Nielsen, Sandagervej 18, 5854 Gislev F 87 Joan Christensen, (f. Jensen), Silkeborgvej 17, Pårup, 7442 Engesvang F 90 Lisbeth Lumholdt Pedersen, (f. Lumholdt), Lillebjørnsvej 4, 3210 Vejby F 94 94/95 Karen-Marg. Riis Jensen, (f. Carlsen), Præstegårdsvænget 9, Møborg, 7660 Bækmarksbro E 94 Bettina Juul Lorentzen, (f. Mikkelsen), Langedam 6 B, st., 3230 Græsted E 94 Henrik Meiner, Skibbrogade 9 A, 1., 6200 Aabenraa F 95 Carsten Riis Jensen, Præstegårdsvænget 9, Møborg, 7660 Bækmarksbro 00/01 Birgitte Anine Vibe Smidt, (f. Pedersen), Ørstedsgade 34 G, 7100 Vejle E 03 Andreas Rønne Søndberg, (f. Søndberg-Madsen), Snorrebakken 40, 3700 Rønne 04/05 Lena Nielsen, Hans Hartvig Seedor Stræde 16 B, 1-2, 8000 Aarhus C F 06 Anja Gramstrup Sloth, Mejlbyvej 15, 9610 Nørager F 06 Birgitte Provstgaard Nielsen, (f. Mogensen), Hybenvænget 8, 8362 Hørning F 06 Moses Sloth, Mejlbyvej 15, 9610 Nørager 05/06 Jonas Henrik Strunge Dyndegaard, Engsvinget 17, 3250 Gilleleje F 07 Bjarne Michaelsen, (f. Plougmann Lauridsen), undir Gráasteini 5, 100 Tórshavn, Færøerne F 07 Elisabeth Holm Juhl, (f. Nielsen), Æblehegnet 14, Sundsmark, 6400 Sønderborg F 07 Inge Brosbøl Iversen, Kaserneboulevarden 9, 2.th., 8000 Aarhus C F 07 Isabel Ruager Andersen, Højnæsvej 52 B, 1-1, 2610 Rødovre 06/07 Sólrun Michaelsen, undir Gráasteini 5, 100 Tórshavn, Færøerne F 08 Lars Larsen Juhl, Æblehegnet 14, Sundsmark, 6400 Sønderborg 07/08 Elisabeth Ringsmose Andersen, (f. Ringsmose), Rolf Krakes Vej 47, Bolbro, 5200 Odense V 07/08 Kalle Ringsmose Andersen, (f. Haahr Andersen), Rolf Krakes Vej 47, Bolbro, 5200 Odense V E 08 Signe Hvergel Petersen, Kirkegårdsvej 21, 1., 2300 København S F 09 Jacob Falker Madsen, Toldbodgade 16, 1. th., 8600 Silkeborg E 09 Mathias Agerbo, Humlehaven 26, st., 2500 Valby F 10 Michael Andreas Nissen, Trillegårdsvej 77, 8210 Aarhus V F 10 Tomas Samsøe, Gudrunsvej 70, 7.mf., 8220 Brabrand 09/10 Jakob Samsøe, Portalgatan 83, 1201, Uppsala, Sverige 09/10 Victoria Samsøe, (f. Nilsson), Portalgatan 83, 1201, Uppsala, Sverige E 10 Malene Pedersen, Tousvej 85, st. tv., 8230 Åbyhøj F 11 Anne Marie Dixen Burgdorf, Ålandsgade 45, 3. th., 2300 København S E 11 Mette Lykke Kristensen, (f. Provstgaard Mogensen), Vindegade 126 C, 5000 Odense C E 11 Thomas Kallehave Kristensen, Vindegade 126 C, 5000 Odense C F 12 Anne Kirstine Holm, Østerbrogade 85, st. - 8, 2100 København Ø F 12 Bastian Lyster Kjøller, Bygaden 53, Høje Taastrup, 2630 Taastrup F 12 Lena Roager, Harknagvej 16, Ballum, 6261 Bredebro F 12 Louisa Lodahl Pedersen, Porsvænget 33, 3. tv., 7400 Herning F 12 Sigurd Larsen, Helga Larsens Plads 14, 4. th., 2720 Vanløse F 12 Simon Kofoed Pedersen, Københavnsvej 41 C, st., 3400 Hillerød 11/12 Lars Nielsen, Brommevej 31, Østerlars, 3760 Gudhjem 11/12 Mads Dahl Mølgaard Madsen, Gudrunsvej 38, 3. th., 8220 Brabrand E 12 Camilla Højgaard, (f. Frederiksen), Holmegårdsvej 30, st. tv., 3400 Hillerød E 12 Thomas Højgaard, (f. Højgaard Jensen), Holmegårdsvej 30, st. tv., 3400 Hillerød F 13 Caroline Wibe Folkmann, Østerbrogade 85, 5-135, 2100 København Ø F 13 Daniel Dahl Knudsen, Nattergalevej 72, st. tv., 2400 København NV F 13 Elisabeth Neimanas, Ourøgade 25, st. th., 2100 København Ø F 13 Hannah Dahl Knudsen, Nattergalevej 72, st. tv., 2400 København NV F 13 Lisa Johanne Christensen, Hans Schourups Gade 7, 4. th., 8000 Aarhus C F 13 Rasmus Kofoed-Pihl, Kaj Munks Vej 36, 4. th., 8260 Viby J F 13 Samuel Kjøller-Hansen, Holtegade 15, 1. tv., 2200 København N 12/13 Amalie Bach-Svendsen, Jens Baggesens Vej 35, 2, -1, 8200 Aarhus N 12/13 Jeanett Ebsen Højgaard, Prinsessegade 21, 2. tv., 1422 København K 12/13 Kathrine Jefsen-Hansen, (f. Jefsen), Folehaven 94, 1. tv., 2500 Valby 12/13 Linnea Johansson, c/o Brita og Hans Ekberg, Nørremarksvej 28, 2650 Hvidovre 12/13 Mathias Richard Jefsen-Hansen, (f. Hansen), Folehaven 94, 1. tv., 2500 Valby 12/13 Morten Rasmussen, Hasle Centervej 219, 2. th., 8210 Aarhus V 12/13 Rasmus Dysager, Helga Larsens Plads 14, 4. th., 2720 Vanløse 12/13 Rebecca Nissen, Refsnæsgade 41, 2. th., 2200 København N E 13 Ida Bach Jakobsen, Gl. Landevej 27 A, 4850 Stubbekøbing E 13 Trine Kofod Pedersen, Lillebjørnsvej 4, 3210 Vejby Viede Kathrine Jefsen (12/13) ~ Mathias Richard Hansen (12/13) 18 19

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Båndet. 2013/nr.1. luthersk missions højskole. 90. årgang - 15. februar. Hvor blev glæden af?... side 5 Kan vi bede?... side 8

Båndet. 2013/nr.1. luthersk missions højskole. 90. årgang - 15. februar. Hvor blev glæden af?... side 5 Kan vi bede?... side 8 Båndet 90. årgang - 15. februar 2013/nr.1 Hvor blev glæden af?... side 5 Kan vi bede?... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Båndet. 2014/nr.5. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. oktober. I kald og stand... side 4 Retrætetur E14... side 8

Båndet. 2014/nr.5. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. oktober. I kald og stand... side 4 Retrætetur E14... side 8 Båndet 91. årgang - 15. oktober 2014/nr.5 I kald og stand... side 4 Retrætetur E14... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Båndet. 2013/nr. 6. luthersk missions højskole. 90. årgang - 15. december. Uenighedens psykologi... side 4 LMH på tyrkisk...

Båndet. 2013/nr. 6. luthersk missions højskole. 90. årgang - 15. december. Uenighedens psykologi... side 4 LMH på tyrkisk... Båndet 90. årgang - 15. december 2013/nr. 6 Uenighedens psykologi... side 4 LMH på tyrkisk... side 18 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Båndet. 2013/nr.2. luthersk missions højskole. 90. årgang - 15. april. Savnes: Overbevisning... side 5 Og kan hans magt bevise...

Båndet. 2013/nr.2. luthersk missions højskole. 90. årgang - 15. april. Savnes: Overbevisning... side 5 Og kan hans magt bevise... Båndet 90. årgang - 15. april 2013/nr.2 Savnes: Overbevisning... side 5 Og kan hans magt bevise... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere