Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8"

Transkript

1 Båndet 91. årgang april 2014/nr.2 Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 luthersk missions højskole

2 højskolen kort Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og vores historie.. 5 måneders bibel- og højskolelinje 10 måneders bibel- og højskolelinje bibel- og integrationslinje bibelskole med fokus på musik bibelskole med fokus på global mission lovsangslederuddannelse På LMH er der hvert år tre lange kurser: 5 måneders ophold efterår eller forår og et 10 måneders ophold, der starter om efteråret. Hvert kursus indeholder undervisning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag og en række valgfag. Fællesfagene består af grundlæggende indføring i den kristne troslære, centrale bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige emner. Postadresse: Luthersk Missions Højskole Ansgarvej Hillerød Forstander: Henrik Nymann Eriksen Bank: Fax: Telefoner på skolen: Kontor: Køkken: Min nåde er dig nok 2. Kor 12,9 Ordene er Guds svar til Paulus på hans bøn om, at hans livssituation måtte ændres. Han havde bedt Gud om at erne det, der gjorde ondt. I teksten kaldes det for tornen i kødet og en engel fra Satan. Paulus vendte sig til Gud. Selvhjulpen var han ikke, for han vidste, hvem der kunne hjælpe ham. Vi kan lære meget af Paulus på dette punkt. Det var da han bad, at han ÿ k det ord, der har hjulpet både ham og talrige af Guds børn op gennem tiden, når de har slidt med deres torne. Hvor ofte forsøger vi ikke selv at klare vort liv med stort og småt, og først når vi bliver trætte, begynder vi at bede. Paulus søgte Gud udholdende, og han svarede ham! Den, der beder, får nemlig altid svar fra Gud. Vi ved ikke, hvad det konkret var, Paulus bad om måtte ophøre. Gud havde tilladt, at Paulus kom ind i smerte og derfor vidste han også, at Gud var den eneste, som kunne hjælpe ham. Men svaret blev ikke det, som Paulus havde ønsket. I stedet mindede Gud ham om, at han allerede havde fået det, Han ville give ham, og det skulle være nok for ham. Der er noget herligt i det lille ord nok. Gud ved, at nåden er tilstrækkelig for Paulus, for at han kan være et redskab for Gud. I hans magtesløshed kunne Guds magt udfolde sig. Når Gud svarer på Paulus bøn, har Gud det for øje, som gavnede hans egen magts udfoldelse og sin egen ære. Det var også det, der var Paulus kald: at være et redskab for Guds virke og ære i verden. I Guds rige handler det ikke om at være stærke nok, men om at være svage nok! Med svage nok mener jeg ikke et pjok, for det har Gud ikke meget gavn af. Men svaghed er at vente på Gud og tage mod Hans nåde i Jesus. Thomas Wind 2 3

3 Leder Det nødvendige kors... Uden korset ingen kristendom. Uden korset ingen kirke. Uden korset intet håb. Korset er ikke bare kristendommens logo, og det tegn kirker og missionshuse skiller sig ud fra andre bygninger ved. Jesu kors er den nødvendige begivenhed, som vender menneskehedens historie og giver ethvert menneske mulighed for at komme tilbage til Gud. Uden korset er der ingen vej hjem til Gud. Syndens alvor Man kan vænne sig til synden, så den blot bliver et udtryk for den naturlige menneskelige svaghed. Ikke noget alvorligt, men kun en svaghed. Vi kan smile lidt ad den, og modne mennesker har en re ekteret selvindsigt i den. Ja visse synder kan ligefrem opfattes så naturlige, at det er bedst ikke at dæmme for meget op for dem, fordi fortrængning trods alt er værre. Bibelen ser helt anderledes på synden. Den skelner tydeligt mellem menneskets svaghed og menneskets synd. Svagheden må vi lære at leve med, men synden er alvorlig. For synden skiller os fra Gud. Synd er i sin kerne oprør mod Gud og mistillid til ham, og det var synden, som sendte Adam og Eva ud af Paradis. Synden er stadig det, som holder os uden for Paradis. Synden gør os skyldige og sætter os under Guds dom, og i sidste ende er det vores synder, der fører os i fortabelsen og den evige død. Derfor er synden alvorlig. Hertil kommer, at vi ikke selv er i stand til at erne synden i vores liv. Vi kan begrænse den ydre udfoldelse gennem sund fornuft og selvdisciplin, men vi kan ikke trække egoismen og mistilliden til Gud ud af vores hjerter. Derfor er vores situation som syndere yderst alvorlig. Vi går mod fortabelse. O erets omfang Jesu kors skabte en åbning i vores ulykkelige situation, som vi ikke selv kunne skabe. Johannes Døber udtrykker det i sin berømte sætning: Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd (Joh 1,29). Gud havde forberedt, at det skulle ske gennem den gamle pagts ofre, men de var kun forspil, skygger og forbilleder for det, som skete ved Jesu død på korset. Korset er et alter. Jesus er offerlammet, og al menneskehedens synd og skyld blev samlet på ham. Intet var undtaget. Fra Adam og Eva spiste af frugten til den sidste selviske tanke, den dag Jesus kommer igen. Fra alle tidsaldre og alle kontinenter var synden samlet sammen i et punkt: Jesus på korset. Alt var med, hver en syndig handling, hvert et ord, hver en tanke, hver en undladelse af kærlighedens gerninger. Derfor døde han. Knust under Guds dom over menneskenes samlede synd. Det var der ingen mennesker, som fattede, den dag det skete, men Gud vidste det. Jesus vidste det. Og både Gammel Testamente og Ny Testamente forkynder de lykkelige konsekvenser for os. Esajas forudsiger det: men Herren lod al vor skyld ramme ham (Es 53,6). Bemærk det lille ord al, som er stort i sit indhold. Johannes siger det samme i sit første brev: Jesu, hans søns blod, renser os for al synd (1 Joh 1,7). Igen det lille, men enormt store ord al. Intet mindre kunne åbne vejen hjem til Gud igen for os. Men ingen synd kan nu længere lukke døren for os. Ikke den allermindste og ikke den allerstørste. Det nødvendige kors Al sand tale om at være Guds barn er forankret i Jesu nødvendige o er på korset. Uden det var der ingen, som kom hjem til Gud, ingen som ÿ k evigt liv, ingen som ÿ k sine synder tilgivet, ingen som kunne vandre med Gud og have hans venskab, ingen som ÿ k Helligånden i sit hjerte, ingen som slap fri for fortabelsen. Alle det kristne livs goder har vi i kraft af Jesu død i stedet for os selv. Tag korset væk, og alle frelsens mange forskellige gaver forsvinder i samme sekund. Derfor er korset nødvendigt ikke bare for kristendommen og kirken, men for det enkelte menneske. Derfor skal vi høre om det, synge om det, læse om det og minde os selv og hinanden om det for uden korset er der ingen frelse. Hverken i dette liv eller i det kommende. Og derfor er påsken en kærkommen anledning til at takke ham, som frivilligt tog korset på sig for os. Henrik Nymann Eriksen 4 5

4 Glimt fra skolen... Bibelkursus Traditionen tro dannede LMH i uge syv ramme om bibelkursus. Årets gæstetalere var blandt andre professor Jens Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-Institut, bibellærer Jan Frost og sognepræst Per Munch. Vi havde også indgået aftale med generalsekretær Rolf Kjøde fra Norge, men han blev syg natten før sin afrejse til Danmark. I stedet trådte tre gode venner af skolen til i nøden, nemlig Hans Erik Nissen, Anker Nielsen og Carsten Hjorth Pedersen, og udfyldte på bedst tænkelige måde de tomme pladser i programmet. Tak for hjælpen! En glædelig ting ved dette års bibelkursus var en voksende andel af yngre deltagere. Det lover godt for fremtiden. Sidst på kurset blev deltagerne spurgt, hvad det ville betyde for deres fremtidige deltagelse, hvis kurset blev yttet til begyndelsen af marts. Årsagen til denne undersøgelse var, at lærerbemandingen på LMH i uge syv er reduceret og dermed mere sårbar, efter at vi har inddraget ferien til stortur. Lærerne, som er afsted i efterårsferien, får nemlig fri i vinterferien i stedet for, og da der samtidig er to lærere i Israel, er vi ikke mange tilbage. I år var det kun Mikkel Vigilius og mig selv. Det lægger et uhensigtsmæssigt stort pres på medarbejderne, som vi gerne vil undgå. LMHs bestyrelse skal i løbet af foråret tage stilling til den fremtidige placering af bibelkursus. Israelstur Mens skolen var fuld af kursister, var eleverne i Israel sammen med Thomas Wind og Daniel Burgdorf. Det var første Israeltur uden Jan Højland som guide, men turen forløb godt. Vi havde denne gang en dansktalende israelsk guide, og lærerne måtte selv tage sig af bibelundervisningen on location. Undervejs blev der midt i det tætpakkede program også mulighed for at besøge Discipelskolen. Flere af vores elever har gået der i efteråret, og vi oplever os som søsterskoler. Som optakt til turen var der sat forskelligt på programmet bl.a. et foredrag med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller om den politiske situation i Mellemøsten. Fastelavn Kort efter hjemkomsten fra Israel var det fastelavn. Det blev fejret med manér. Stor opÿ ndsomhed kom til udtryk i udklædningerne og tilsvarende indlevelse i de påtagede roller. En god og fornøjelig aften. Bibelen Live Første tirsdag i marts havde vi besøg af Klaus Laursen, som havde en hel dag for eleverne med sit projekt Bibelen Live. Han opførte hele Markusevangeliet for eleverne og havde dertil en workshop, hvor de ÿ k redskaber til selv at lære dele af Bibelen udenad. En meget vellykket dag. Samtidig havde lærerne en pædagogisk dag med Carsten Hjorth Pedersen og Jens Ole Christensen om modstand i undervisningen. Det handlede om alt det, som kan gøre, at undervisningen går tungt lige fra ilt- og søvnmangel til uenighed om undervisningens åndelige indhold. En spændende vinkling på det pædagogiske arbejde. Gæsteweekend Mens dette skrives er der kun få dage til årets gæsteweekend. Vi har denne gang valgt at invitere bredt i hele landet, i stedet for en enkelt landsdel ad gangen. Det ser ud til, at der kommer deltagere fra Danmark og Sverige. Langt de este har ikke været elever på skolen, så vi håber, at weekenden giver lyst til det. Studieorlov Midt i marts måned gik Thomas Wind på studieorlov. Han har fået tildelt tre måneders orlov med løn fra en pulje under kulturministeriet, som administreres af Højskoleforeningen. Thomas vil bruge sin orlov til at arbejde med det overordnede tema livsvandring. I den forbindelse skal han tage et modul på professionshøjskolen om mentorrollen, og læse sig mere ind på faget Discipelskab i praksis. Mens Thomas er på orlov, vil Helene Hammer Pihl være ansat på skolen på ca. halv tid. Helene er i forvejen timelærer på LMH, men vi glæder os til at se hende mere i huset både til undervisning, aften- og weekendvagter, lærermøder mm. Helene er i øvrigt ansat i Københavnerkirken, som velvilligt delvis har udlånt hende til LMH dette forår. Velkommen til Helene! 70 år LMHs formand Erik Sode Nielsen blev 70 år mandag den 24. marts. Vi vil gerne herfra ønske et stort tillykke og Guds velsignelse over de kommende år. Samtidig vil vi benytte anledningen til at sige Erik tak for mange års solidt arbejde i LMHs bestyrelse og for godt formandskab de sidste par år. Ny målsætningsproces I forbindelse med medarbejdernes årlige møde med bestyrelsen den 28. marts har vi søsat en ny proces med henblik på at formulere visioner og mål for LMH i de kommende år. Vi har tidligere haft den slags processer. Denne gang har vi valgt at få ekstern hjælp, idet Sven Madsen fra Odense vil være vores proceskonsulent. Henrik Nymann Eriksen 6 7

5 Frikendt... Et af de begreber, som spiller en helt central rolle i den kristne tro, er retfærdiggørelse eller at blive gjort retfærdig, som der står ere steder i Ny Testamente. Udtrykket er hentet fra retssalen og oversættes derfor også nogle gange at blive erklæret retfærdig. Det kan være både afklarende og opbyggeligt at leve sig ind i billedet med retssalen. Nedenstående er uddrag af en prædiken, hvor en sådan opbyggelig indlevelse er forsøgt. Retssalen Forestil dig, at du er i en retssal. Og i dommersædet sidder Gud Herren, himlens og jordens skaber. I anklageskranken står du selv. Anklagerne Først kommer de, der har noget at anklage dig for. Der kommer mennesker ind, som kan bevidne din skyld. En lang række personer fra din familie, din arbejdsplads, din menighed. Der er mennesker, du har stødt på igennem hele dit liv, nogle helt tilbage fra din barndom, andre senere, og de fortæller alle sammen om ting, du har gjort, hvor du har skadet andre, ting du har sagt, hvor du har skadet andre, ting du har undladt at gøre, hvor du lurepassede, så det gik ud over andre, mens du reddede dit eget skind. Den ene kommer ind efter den anden, den ene anklage efter den anden, og du står bare der og lytter til det, - og de har ret alle sammen. Så kommer der også nogle andre anklager ind, som er af en lidt anden type. Djævelen kommer (djævel/diabolos betyder jo anklager). Og han fører anklagerne frem med stor styrke. Alt det du har gjort forkert, og det som er blevet sagt forkert. Og han har ret i det hele. Din samvittighed kommer også ind, og så kommer der nye ting på banen: Motiverne bag det du gjorde, egoistiske motiver bag det som andre opfattede som gode kærlige handlinger, misundelse, bagtalelse, alle de skjulte ting. Og det kommer frem alt sammen, det ene efter det andet. Du står bare der, og du lytter til det, og du har ikke noget at sige til dit forsvar, for det er fuldstændig sandt. Uhyggeligt sandt. Til sidst kommer Guds lov ind. Og det hele bliver linet op igen og bliver sat ind i Guds store lys. Du står fuldstændig skyldig. Alt er rigtigt. Intet har du at sige til dit forsvar. Ingen formildende omstændigheder. Så spørger dommeren, Gud Herren: Er der ere anklager? Nej, det var alt, lyder det fra alle anklagerne. Du er fuldstændig hjælpeløs og rådvild. Alt håb synes ude. Forsvareren Da træder din forsvarsadvokat ind. Det er Jesus. Der står om Jesus i 1 Joh 2,1-2, at han er vores talsmand hos Faderen. På latin står der, at han er vores advocatum ad Patrem, vores advokat hos faderen. Han er din forsvarsadvokat. Men det første, han siger, er ikke særligt opmuntrende: Højt ærede dommer, kære Far. Alt, hvad der er blevet sagt om dette menneske, er sandt. Jeg har ingen formildende omstændigheder, der kan bortforklare eller undskylde, at han har gjort og sagt og tænkt og undladt at gøre alt det, der er blevet sagt. Alt er sandt. Men, siger han så, Højtærede dommer, kære Far. Husker du, at du har hørt alle disse synder nævnt før? Jeg ved, du husker det! Husker du, at de blev nævnt over mig, som om det var mig, der havde sagt det og gjort det og tænkt det og følt det og undladt det? Intet af al denne uretfærdighed, der er blevet nævnt, blev holdt tilbage. Husker du det? Jeg ved, du husker det. Og husker du, at dommen blev afsagt over mig, og at den blev eksekveret? Jeg blev ramt af din dom i ét nu, og døde. Jeg ved, at du husker det! Så er din forsvarsadvokat Jesus stille et øjeblik for derefter at fortsætte: Nu spørger jeg dig så bare om én ting Højtærede dommer og kære Far: Stra er du den samme synd to gange? Så sætter han sig ned. Og der bliver helt stille. Dommen Dommeren, Gud Herren, løfter hovedet. Han ser lige ned på dig i anklageskranken. Han fanger dine øjne, og så siger han: Vil du lade min søns død under stra en for alt det, du har gjort forkert, gælde for dig og lade det gælde alene for dig? Så bliver der helt stille igen. Og du hører dig selv stille sige: Ja! Så retter Gud Herren sig op i dommersædet. Han kikker igen på dig, og så siger han: Thi kendes for ret: Du er frikendt! Der lyder tre bank i bordet som bekræftelse på, at dommen er afsagt og uomstødelig. Du kan rejse dig og gå ud som et frikendt menneske. Det er at blive retfærdiggjort! Henrik Nymann Eriksen 8 9

6 Israeltur Mandag den 10. februar klokken 4.15 kørte bussen fra LMH, tæt pakket med tunge ku erter, spændte elever og et par kompetente rejseledere i form af Thomas Wind og Daniel Burgdorf. Selvom vi var godt trætte, var humøret i bussen højt, for ved dagens ende ventede Guds eget land, Israel. Foran os lå en hel uge spækket med sightseeing og undervisning i de omgivelser, Jesus selv befandt sig i for 2000 år siden - og det kom ikke til at sku e. Eftermiddagssolen stod højt på himlen, vandet skvulpede stille om båden, og til alle sider så man det dejlige landskab, der ÿ ndes i Galilæa. Grønne bakker og små byer. Dejligere forhold kunne man ikke ønske sig. Den perfekte setting. Det var onsdag, vores sidste dag i det nordlige Israel, og vi sad alle i en stor båd midt på Genesaret Sø. Den larmende motor på båden var slukket, og der faldt ligesom ro over båden. Det var tid til at dykke ned i Gud ord og se, hvad der engang skete her midt på denne sø, vi nu befandt os på. I Matt 14, hører vi om, hvordan Jesus sender sine disciple ud i en båd på Genesaret, mens han selv søger ind i stilheden for at bede. Om natten, mens disciplene er midt ude på søen, begynder det at storme. Det kan være svært at forestille sig en storm, når man sidder midt på Genesaret, og det næsten er vindstille. Men kender man lidt til søen, vil man vide, at det på meget kort tid kan komme til at blæse kraftigt, så det har ikke bare været en lille brise, disciplene har oplevet. Disciplene bliver bange, selvom de før har oplevet, at Jesus har magt over søen (Matt 8). Men Jesus ser deres nød, og han viser omsorg for dem han kommer til dem. Jesus går ud på vandet mod båden, men disciplene tror, de ser et spøgelse, og de 12 granvoksne mænd begynder at skrige. De må virkelig have været bange. Også her møder Jesus dem i deres frygt: Vær frimodige, det er mig, frygt ikke! Når Jesus er der, behøver de ikke frygte. Peter tænker, at hvis Jesus har magt til gå på vandet, har han også magt til at lade Peter gå på vandet. Han træder ud til Jesus og går hen til ham, men Peter kommer til at se på alt det, han var bange for før. Han ser væk fra Jesus, og da begynder han at synke, men Jesus rækker sin hånd ud efter Peter og frelser ham. Et gammelt ord lyder: Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Det var netop, hvad Peter oplevede den nat. Vi skal ikke se på vores egen tro, men se på Jesus. Han skal nok redde os fra bølgernes gab. På denne sø, hvor vores båd lå måske endda lige på dette sted skete alt dette engang. Hvilken velsignelse det var at kunne sidde og skue ud over vandet og bjergene og vide, at lige hér har Jesus haft sin gang og udført nogle af sine mægtige undere. Om torsdagen tog vi sydpå mod Jerusalem ad en lille omvej og ÿ k dermed også set Masada og oplevet Det Døde Hav, der jo er et absolut must-see, hvis man er i Israel. Resten af ugen tilbragte vi i Jerusalem, hvor vi ÿ k set en masse af de steder, som vi hører om i Bibelen; Davidsbyen, Getsemane, Gravhaven, tempelpladsen og meget mere. Vi ÿ k dog også tid til at se Holocaustmuseet, Yad va Shem og at opleve den meget specielle stemning, man ÿ nder i Jerusalem, blandt andet på grund af de mange kulturer og religioner, man møder i det, der måske er en af verdens mest religiøse byer. Specielt mødet med ortodokse jøder kan være lidt af en øjenåbner. Men med lidt større forståelse for deres tankegang bliver det måske også lidt lettere at forstå, hvorfor farisæerne i Det nye Testamente gør, som de gør. På mange måder har jeg oplevet, at et kendskab til jødedommen, den jødiske kultur og landet Israel har været med til at levendegøre fortællingerne fra Bibelen. Det var trods alt her og blandt dette folk, det hele skete. Israel er et land med meget historie og en smuk natur. Det er landet, hvor Jesus gik og virkede, og sidst men ikke mindst er det landet, hvor LMH s forårshold havde en yderst lærerig og rigtig god stortur til i Ida Elmelund Christensen Elev, forårsholdet

7 Missionskredsenes regnskab 2013 Hold Beløb , , , , / , , , / ,00 E ,00 E ,00 F ,00 E ,00 E ,00 F ,00 F ,00 F ,00 Missionskredsene i alt ,82 Frimærkecentralen 7.525,00 Omkostninger 297,00 Indbetalinger i alt ,82 Indbetalingerne er løbende sendt videre til hovedkassen. Beløb, der sendes direkte til LM i Hillerød fra hold, der ikke har en holdkasserer, fremgår ikke af oversigten. Med tak til bidragyderne og de trofaste holdkasserere kvitteres herved for Må Gud fortsat velsigne gerningen og den enkelte. Glostrup, den 18. februar 2014 Knud Nissen Missionskredsenes bidragydere: - nr. og beløb 1950: 26:1000. O: : 5:500. 6:500. 7: : : : : :100. O.: : 5:100. 6:300. 7: ;100 18: : : :50.28:200 32: : : : : 2: : : ; : : :1000. O.: /60: 1:500. 2:100. 5: : : : :350 O.: : 5: : : : : : :500. O.: : 4: : : : : :300. R.: /66: 7: : : :700. E.1967: 13: :1000. E.1973: 8: : : : : : : : :700. O.:40. F.1975: 23: :50. 40: :90. E.1975: BR:500. E.1976: 20: : : :200. 7:500. F.1982: ML:100. F.1984: 16: : : :600. F.1988: 12: : :2000. Holdkasserere Hold Holdkasserere Giro 1950 Grete Kaas Nielsen, Kirkevej 7, Listed, 3740 Svaneke Birthe Myllerup, Ringvej 22, Glyngøre, 7870 Roslev Kirsten Dyndegaard, Rådhushaven 13, Blistrup,3230 Græsted Ingrid Jensen, Brynhildegade 8, 1.mf., 2200 København N /60 Karl Riis, Fredensborgvej 49, 3400 Hillerød Linda Gade, Almevej 188, 3250 Gilleleje /66 Egon Jensen, Brombærvej 48, 6100 Haderslev E.1967 Rigmor Christensen, Lundbyesvej 42, Bedsted, 6240 Løgumkloster E.1973 Margrethe Bundgaard, Hasselvej 23, 6900 Skjern F.1975 Lilian Poulsen, Skyttegård, Sandvejen 1, Pedersker, 3720 Åkirkeby E.1976 Solveig Haahr Kristensen, Hedegårdsvej 16, Biersted, 9440 Åbybro F.1984 Anna Mette B. Hansen, Løkkegårdsvej 11 R, 6230 Rødekro F.1988 Ann Vølkers Engelbrechtsen, Fredericiagade 1, 1., 7100 Vejle Er holdet ikke anført, sendes pengene direkte til hovedkassereren med nedenstående girobetegnelse og gironummer. Husk at anføre årgang. Hovedkasserer: Knud Nissen, Solvangsvej 20 A, 2600 Glostrup. Girobetegnelse: L.M.H.s Missionskredse, Luthersk Missionsforenings Højskole, Hovedkassereren Glostrup. Giro

8 ... Elevmødet august 2014 Indmeldelsesfrist: 17. august. Navn: Årgang: Navn: Årgang: Gade: Postnr.: By: Tlf.: Jeg ønsker at deltage i følgende [sæt[ kryds] Lørdag Søndag Følgende tilbydes i Ka e Morgenmad begrænset omfang: Middag Middag Linned Logi Dyne og pude Ønsker logi i værelse Ønsker logi på sovesal Sørger selv for logi Tilmeldte, som ikke kan få ønsket om værelse opfyldt, bliver kontaktet. Skal bo på Hvidekilde Skal bo på Johannesskolen Sendes til: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød OBS: Det er også muligt at tilmelde sig på /korte kurser Indkvartering under elevmødet august Jubilæumshold ved elevmødet: 85 års jubilarer: /30 80 års jubilarer: /35 75 års jubilarer: /40 70 års jubilarer: /45 60 års jubilarer: /55 Elever fra ældste årgange har fortrinsret til værelser på LMH. Derudover låner LMH Johannesskolen og Hvidekilde i Kagerup til overnatning m.v. På Hvidekilde er der værelser og sovesale, mens man på Johannesskolen må ligge på madras på gulvet. Jubilarerne arrangerer selv deres jubilæumsfest lørdag eftermiddag med undtagelse af festen for 60, 70, 75, 80 og 85 års jubilarer, som holdes på LMH. Jubilarer og ægtefæller bor gratis og skal ikke betale for de måltider, de spiser på højskolen. 50 års jubilarer: /65 40 års jubilarer: F74-E års jubilarer: F89-E89 NB: HUSK tilmelding 15

9 Boganmeldelser ,81... Bag et tal kan der skjule sig rigtig mange ting. Frygt, overraskelse, sorg, nervøsitet, ligegyldighed osv. Bag ovennævnte tal er der rigtig meget glæde og taknemmelighed her på LMH. Det er nemlig det beløb, som er indsamlet gennem LMH i Gaver, som er videresendt til missionen, gået til LMH s elevstøttefond eller indsamlet direkte til LMH. Beløbene fra elevindsamlingerne og indsamlingen ved Mission13 er videresendt til LM, LMU og Impact. Resten kommer vore fremtidige elever til gode via forbedrede forhold på skolen og ikke mindst tilskud til elevbetalingen. Derfor skal der lyde en stort tak til alle jer i vort bagland, som har været med til at give penge til disse formål, og en lige så stor tak til jer elever og Mission13-komite som aktivt har arbejdet for at samle pengene ind. Mikkel Vigilius: Udvikling eller skabelse Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening 213 sider Pris 199,95 kr. Evolutionsteorien råder på alle planer i vores uddannelsessystem og i alle dele af naturvidenskaben. Menneskets grundlæggende oprør mod Gud er baggrunden for, at videnskaben ikke vil anerkende, at Gud er hele verdens skaber. Mennesket vil selv være Gud, og i sit hovmod har mennesket skubbet Gud fra tronen og selv indtaget Guds plads. Evolutionsteorien påstår, at livet på jorden opstod i en ern fortid. Fra en ursuppe af molekyler bevægede en krybende forfader sig på land for millioner af år siden. Evolutionsteorien påstår, at mennesket oprindeligt nedstammer fra vandet, og i evolutionen blev ÿ nner til ÿ ngre for den del, der gik i land. Bogen er inddelt i to hovedafsnit: a. Udvikling uden Gud b. Skabelsens Gud. I første del er der gennemgået en lang, lang række af udsagn fra lærde folk, der tror på evolutionsteorien. Der er en gennemgang af Synd- odens gennemgribende ændring af verdenskortet fra en sammenhængende jordover ade til dannelsen af de forskellige verdensdele. Der er beskrivelse af jagten på missing link og humoristiske kommentarer til big bang. Anden del af bogen giver indblik i, hvad Bibelen siger om skabelsen, om menneskets forhold til Gud og om, hvordan Gud har givet sig til kende for os i Bibelen. Vi kan med frimodighed sige til evolutionsteoriens tilhængere: min familie nedstammer ikke fra aberne. Bogen er præget af et meget grundigt analysearbejde, den er velskrevet i et forståeligt sprog og absolut anbefalelsesværdig. Kristine Engell-Kofoed Vil nogen af jer også i 2014 gerne give en gave til et af ovenstående formål, vil vi bede jer tage godt imod vore elever, når de henvender sig i forbindelse med deres indsamlingsprojekter. Ønsker du at give et beløb til LMH s elevstøttefond, kan beløbet indsættes på Ønsker du at give en gave til skolen, kan beløbet indsætte på Gaverne kan fratrækkes i skat jf. gældende regler, så husk at opgive dit CPR-nummer. Tak. Med venlig hilsen Bent Enevoldsen, Forretningsfører 16 17

10 Adresseændringer F 78 E 78 Bent Kramer Nissen, Prinsensgade 36, lejl. 35, 9000 Aalborg 77/78 Jørn Pedersen, Bjerring Byvej 26, 8850 Bjerringbro E 80 Anita Leganger, Nedre Elvebakken 54, 5363 Ågotnes, Norge F 83 88/89 Karen Lykke Ringgaard, (f. Hansen), Gravmosevej 3, 8600 Silkeborg F 86 Kurt Bøje Nielsen, Sandagervej 18, 5854 Gislev F 87 Joan Christensen, (f. Jensen), Silkeborgvej 17, Pårup, 7442 Engesvang F 90 Lisbeth Lumholdt Pedersen, (f. Lumholdt), Lillebjørnsvej 4, 3210 Vejby F 94 94/95 Karen-Marg. Riis Jensen, (f. Carlsen), Præstegårdsvænget 9, Møborg, 7660 Bækmarksbro E 94 Bettina Juul Lorentzen, (f. Mikkelsen), Langedam 6 B, st., 3230 Græsted E 94 Henrik Meiner, Skibbrogade 9 A, 1., 6200 Aabenraa F 95 Carsten Riis Jensen, Præstegårdsvænget 9, Møborg, 7660 Bækmarksbro 00/01 Birgitte Anine Vibe Smidt, (f. Pedersen), Ørstedsgade 34 G, 7100 Vejle E 03 Andreas Rønne Søndberg, (f. Søndberg-Madsen), Snorrebakken 40, 3700 Rønne 04/05 Lena Nielsen, Hans Hartvig Seedor Stræde 16 B, 1-2, 8000 Aarhus C F 06 Anja Gramstrup Sloth, Mejlbyvej 15, 9610 Nørager F 06 Birgitte Provstgaard Nielsen, (f. Mogensen), Hybenvænget 8, 8362 Hørning F 06 Moses Sloth, Mejlbyvej 15, 9610 Nørager 05/06 Jonas Henrik Strunge Dyndegaard, Engsvinget 17, 3250 Gilleleje F 07 Bjarne Michaelsen, (f. Plougmann Lauridsen), undir Gráasteini 5, 100 Tórshavn, Færøerne F 07 Elisabeth Holm Juhl, (f. Nielsen), Æblehegnet 14, Sundsmark, 6400 Sønderborg F 07 Inge Brosbøl Iversen, Kaserneboulevarden 9, 2.th., 8000 Aarhus C F 07 Isabel Ruager Andersen, Højnæsvej 52 B, 1-1, 2610 Rødovre 06/07 Sólrun Michaelsen, undir Gráasteini 5, 100 Tórshavn, Færøerne F 08 Lars Larsen Juhl, Æblehegnet 14, Sundsmark, 6400 Sønderborg 07/08 Elisabeth Ringsmose Andersen, (f. Ringsmose), Rolf Krakes Vej 47, Bolbro, 5200 Odense V 07/08 Kalle Ringsmose Andersen, (f. Haahr Andersen), Rolf Krakes Vej 47, Bolbro, 5200 Odense V E 08 Signe Hvergel Petersen, Kirkegårdsvej 21, 1., 2300 København S F 09 Jacob Falker Madsen, Toldbodgade 16, 1. th., 8600 Silkeborg E 09 Mathias Agerbo, Humlehaven 26, st., 2500 Valby F 10 Michael Andreas Nissen, Trillegårdsvej 77, 8210 Aarhus V F 10 Tomas Samsøe, Gudrunsvej 70, 7.mf., 8220 Brabrand 09/10 Jakob Samsøe, Portalgatan 83, 1201, Uppsala, Sverige 09/10 Victoria Samsøe, (f. Nilsson), Portalgatan 83, 1201, Uppsala, Sverige E 10 Malene Pedersen, Tousvej 85, st. tv., 8230 Åbyhøj F 11 Anne Marie Dixen Burgdorf, Ålandsgade 45, 3. th., 2300 København S E 11 Mette Lykke Kristensen, (f. Provstgaard Mogensen), Vindegade 126 C, 5000 Odense C E 11 Thomas Kallehave Kristensen, Vindegade 126 C, 5000 Odense C F 12 Anne Kirstine Holm, Østerbrogade 85, st. - 8, 2100 København Ø F 12 Bastian Lyster Kjøller, Bygaden 53, Høje Taastrup, 2630 Taastrup F 12 Lena Roager, Harknagvej 16, Ballum, 6261 Bredebro F 12 Louisa Lodahl Pedersen, Porsvænget 33, 3. tv., 7400 Herning F 12 Sigurd Larsen, Helga Larsens Plads 14, 4. th., 2720 Vanløse F 12 Simon Kofoed Pedersen, Københavnsvej 41 C, st., 3400 Hillerød 11/12 Lars Nielsen, Brommevej 31, Østerlars, 3760 Gudhjem 11/12 Mads Dahl Mølgaard Madsen, Gudrunsvej 38, 3. th., 8220 Brabrand E 12 Camilla Højgaard, (f. Frederiksen), Holmegårdsvej 30, st. tv., 3400 Hillerød E 12 Thomas Højgaard, (f. Højgaard Jensen), Holmegårdsvej 30, st. tv., 3400 Hillerød F 13 Caroline Wibe Folkmann, Østerbrogade 85, 5-135, 2100 København Ø F 13 Daniel Dahl Knudsen, Nattergalevej 72, st. tv., 2400 København NV F 13 Elisabeth Neimanas, Ourøgade 25, st. th., 2100 København Ø F 13 Hannah Dahl Knudsen, Nattergalevej 72, st. tv., 2400 København NV F 13 Lisa Johanne Christensen, Hans Schourups Gade 7, 4. th., 8000 Aarhus C F 13 Rasmus Kofoed-Pihl, Kaj Munks Vej 36, 4. th., 8260 Viby J F 13 Samuel Kjøller-Hansen, Holtegade 15, 1. tv., 2200 København N 12/13 Amalie Bach-Svendsen, Jens Baggesens Vej 35, 2, -1, 8200 Aarhus N 12/13 Jeanett Ebsen Højgaard, Prinsessegade 21, 2. tv., 1422 København K 12/13 Kathrine Jefsen-Hansen, (f. Jefsen), Folehaven 94, 1. tv., 2500 Valby 12/13 Linnea Johansson, c/o Brita og Hans Ekberg, Nørremarksvej 28, 2650 Hvidovre 12/13 Mathias Richard Jefsen-Hansen, (f. Hansen), Folehaven 94, 1. tv., 2500 Valby 12/13 Morten Rasmussen, Hasle Centervej 219, 2. th., 8210 Aarhus V 12/13 Rasmus Dysager, Helga Larsens Plads 14, 4. th., 2720 Vanløse 12/13 Rebecca Nissen, Refsnæsgade 41, 2. th., 2200 København N E 13 Ida Bach Jakobsen, Gl. Landevej 27 A, 4850 Stubbekøbing E 13 Trine Kofod Pedersen, Lillebjørnsvej 4, 3210 Vejby Viede Kathrine Jefsen (12/13) ~ Mathias Richard Hansen (12/13) 18 19

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2007. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Svend Lohse

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2007. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Svend Lohse Missions-Nyt 49. årgang, nr. 3 - Efterår 2007 Missions-Nyt 49. årgang, nr. 3 - Efterår 2007 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 -

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang Missions-Nyt 51. årgang ang, nr, nr. 1 - f. 1 - f for orår 2009 Missions-Nyt 51. årgang, nr. 1 - Forår 2009 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Muslimer hører om Jesus

Muslimer hører om Jesus 14 inspiration nærvær holdning 16. august 2013 Årgang 113 Ferie Knap nok i historiebøgerne. De forbinder heller ikke noget særligt med det i tredjeverdens lande. Danmark er nok det land, hvor vi har længst

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere