Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8"

Transkript

1 Båndet 91. årgang april 2014/nr.2 Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 luthersk missions højskole

2 højskolen kort Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og vores historie.. 5 måneders bibel- og højskolelinje 10 måneders bibel- og højskolelinje bibel- og integrationslinje bibelskole med fokus på musik bibelskole med fokus på global mission lovsangslederuddannelse På LMH er der hvert år tre lange kurser: 5 måneders ophold efterår eller forår og et 10 måneders ophold, der starter om efteråret. Hvert kursus indeholder undervisning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag og en række valgfag. Fællesfagene består af grundlæggende indføring i den kristne troslære, centrale bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige emner. Postadresse: Luthersk Missions Højskole Ansgarvej Hillerød Forstander: Henrik Nymann Eriksen Bank: Fax: Telefoner på skolen: Kontor: Køkken: Min nåde er dig nok 2. Kor 12,9 Ordene er Guds svar til Paulus på hans bøn om, at hans livssituation måtte ændres. Han havde bedt Gud om at erne det, der gjorde ondt. I teksten kaldes det for tornen i kødet og en engel fra Satan. Paulus vendte sig til Gud. Selvhjulpen var han ikke, for han vidste, hvem der kunne hjælpe ham. Vi kan lære meget af Paulus på dette punkt. Det var da han bad, at han ÿ k det ord, der har hjulpet både ham og talrige af Guds børn op gennem tiden, når de har slidt med deres torne. Hvor ofte forsøger vi ikke selv at klare vort liv med stort og småt, og først når vi bliver trætte, begynder vi at bede. Paulus søgte Gud udholdende, og han svarede ham! Den, der beder, får nemlig altid svar fra Gud. Vi ved ikke, hvad det konkret var, Paulus bad om måtte ophøre. Gud havde tilladt, at Paulus kom ind i smerte og derfor vidste han også, at Gud var den eneste, som kunne hjælpe ham. Men svaret blev ikke det, som Paulus havde ønsket. I stedet mindede Gud ham om, at han allerede havde fået det, Han ville give ham, og det skulle være nok for ham. Der er noget herligt i det lille ord nok. Gud ved, at nåden er tilstrækkelig for Paulus, for at han kan være et redskab for Gud. I hans magtesløshed kunne Guds magt udfolde sig. Når Gud svarer på Paulus bøn, har Gud det for øje, som gavnede hans egen magts udfoldelse og sin egen ære. Det var også det, der var Paulus kald: at være et redskab for Guds virke og ære i verden. I Guds rige handler det ikke om at være stærke nok, men om at være svage nok! Med svage nok mener jeg ikke et pjok, for det har Gud ikke meget gavn af. Men svaghed er at vente på Gud og tage mod Hans nåde i Jesus. Thomas Wind 2 3

3 Leder Det nødvendige kors... Uden korset ingen kristendom. Uden korset ingen kirke. Uden korset intet håb. Korset er ikke bare kristendommens logo, og det tegn kirker og missionshuse skiller sig ud fra andre bygninger ved. Jesu kors er den nødvendige begivenhed, som vender menneskehedens historie og giver ethvert menneske mulighed for at komme tilbage til Gud. Uden korset er der ingen vej hjem til Gud. Syndens alvor Man kan vænne sig til synden, så den blot bliver et udtryk for den naturlige menneskelige svaghed. Ikke noget alvorligt, men kun en svaghed. Vi kan smile lidt ad den, og modne mennesker har en re ekteret selvindsigt i den. Ja visse synder kan ligefrem opfattes så naturlige, at det er bedst ikke at dæmme for meget op for dem, fordi fortrængning trods alt er værre. Bibelen ser helt anderledes på synden. Den skelner tydeligt mellem menneskets svaghed og menneskets synd. Svagheden må vi lære at leve med, men synden er alvorlig. For synden skiller os fra Gud. Synd er i sin kerne oprør mod Gud og mistillid til ham, og det var synden, som sendte Adam og Eva ud af Paradis. Synden er stadig det, som holder os uden for Paradis. Synden gør os skyldige og sætter os under Guds dom, og i sidste ende er det vores synder, der fører os i fortabelsen og den evige død. Derfor er synden alvorlig. Hertil kommer, at vi ikke selv er i stand til at erne synden i vores liv. Vi kan begrænse den ydre udfoldelse gennem sund fornuft og selvdisciplin, men vi kan ikke trække egoismen og mistilliden til Gud ud af vores hjerter. Derfor er vores situation som syndere yderst alvorlig. Vi går mod fortabelse. O erets omfang Jesu kors skabte en åbning i vores ulykkelige situation, som vi ikke selv kunne skabe. Johannes Døber udtrykker det i sin berømte sætning: Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd (Joh 1,29). Gud havde forberedt, at det skulle ske gennem den gamle pagts ofre, men de var kun forspil, skygger og forbilleder for det, som skete ved Jesu død på korset. Korset er et alter. Jesus er offerlammet, og al menneskehedens synd og skyld blev samlet på ham. Intet var undtaget. Fra Adam og Eva spiste af frugten til den sidste selviske tanke, den dag Jesus kommer igen. Fra alle tidsaldre og alle kontinenter var synden samlet sammen i et punkt: Jesus på korset. Alt var med, hver en syndig handling, hvert et ord, hver en tanke, hver en undladelse af kærlighedens gerninger. Derfor døde han. Knust under Guds dom over menneskenes samlede synd. Det var der ingen mennesker, som fattede, den dag det skete, men Gud vidste det. Jesus vidste det. Og både Gammel Testamente og Ny Testamente forkynder de lykkelige konsekvenser for os. Esajas forudsiger det: men Herren lod al vor skyld ramme ham (Es 53,6). Bemærk det lille ord al, som er stort i sit indhold. Johannes siger det samme i sit første brev: Jesu, hans søns blod, renser os for al synd (1 Joh 1,7). Igen det lille, men enormt store ord al. Intet mindre kunne åbne vejen hjem til Gud igen for os. Men ingen synd kan nu længere lukke døren for os. Ikke den allermindste og ikke den allerstørste. Det nødvendige kors Al sand tale om at være Guds barn er forankret i Jesu nødvendige o er på korset. Uden det var der ingen, som kom hjem til Gud, ingen som ÿ k evigt liv, ingen som ÿ k sine synder tilgivet, ingen som kunne vandre med Gud og have hans venskab, ingen som ÿ k Helligånden i sit hjerte, ingen som slap fri for fortabelsen. Alle det kristne livs goder har vi i kraft af Jesu død i stedet for os selv. Tag korset væk, og alle frelsens mange forskellige gaver forsvinder i samme sekund. Derfor er korset nødvendigt ikke bare for kristendommen og kirken, men for det enkelte menneske. Derfor skal vi høre om det, synge om det, læse om det og minde os selv og hinanden om det for uden korset er der ingen frelse. Hverken i dette liv eller i det kommende. Og derfor er påsken en kærkommen anledning til at takke ham, som frivilligt tog korset på sig for os. Henrik Nymann Eriksen 4 5

4 Glimt fra skolen... Bibelkursus Traditionen tro dannede LMH i uge syv ramme om bibelkursus. Årets gæstetalere var blandt andre professor Jens Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-Institut, bibellærer Jan Frost og sognepræst Per Munch. Vi havde også indgået aftale med generalsekretær Rolf Kjøde fra Norge, men han blev syg natten før sin afrejse til Danmark. I stedet trådte tre gode venner af skolen til i nøden, nemlig Hans Erik Nissen, Anker Nielsen og Carsten Hjorth Pedersen, og udfyldte på bedst tænkelige måde de tomme pladser i programmet. Tak for hjælpen! En glædelig ting ved dette års bibelkursus var en voksende andel af yngre deltagere. Det lover godt for fremtiden. Sidst på kurset blev deltagerne spurgt, hvad det ville betyde for deres fremtidige deltagelse, hvis kurset blev yttet til begyndelsen af marts. Årsagen til denne undersøgelse var, at lærerbemandingen på LMH i uge syv er reduceret og dermed mere sårbar, efter at vi har inddraget ferien til stortur. Lærerne, som er afsted i efterårsferien, får nemlig fri i vinterferien i stedet for, og da der samtidig er to lærere i Israel, er vi ikke mange tilbage. I år var det kun Mikkel Vigilius og mig selv. Det lægger et uhensigtsmæssigt stort pres på medarbejderne, som vi gerne vil undgå. LMHs bestyrelse skal i løbet af foråret tage stilling til den fremtidige placering af bibelkursus. Israelstur Mens skolen var fuld af kursister, var eleverne i Israel sammen med Thomas Wind og Daniel Burgdorf. Det var første Israeltur uden Jan Højland som guide, men turen forløb godt. Vi havde denne gang en dansktalende israelsk guide, og lærerne måtte selv tage sig af bibelundervisningen on location. Undervejs blev der midt i det tætpakkede program også mulighed for at besøge Discipelskolen. Flere af vores elever har gået der i efteråret, og vi oplever os som søsterskoler. Som optakt til turen var der sat forskelligt på programmet bl.a. et foredrag med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller om den politiske situation i Mellemøsten. Fastelavn Kort efter hjemkomsten fra Israel var det fastelavn. Det blev fejret med manér. Stor opÿ ndsomhed kom til udtryk i udklædningerne og tilsvarende indlevelse i de påtagede roller. En god og fornøjelig aften. Bibelen Live Første tirsdag i marts havde vi besøg af Klaus Laursen, som havde en hel dag for eleverne med sit projekt Bibelen Live. Han opførte hele Markusevangeliet for eleverne og havde dertil en workshop, hvor de ÿ k redskaber til selv at lære dele af Bibelen udenad. En meget vellykket dag. Samtidig havde lærerne en pædagogisk dag med Carsten Hjorth Pedersen og Jens Ole Christensen om modstand i undervisningen. Det handlede om alt det, som kan gøre, at undervisningen går tungt lige fra ilt- og søvnmangel til uenighed om undervisningens åndelige indhold. En spændende vinkling på det pædagogiske arbejde. Gæsteweekend Mens dette skrives er der kun få dage til årets gæsteweekend. Vi har denne gang valgt at invitere bredt i hele landet, i stedet for en enkelt landsdel ad gangen. Det ser ud til, at der kommer deltagere fra Danmark og Sverige. Langt de este har ikke været elever på skolen, så vi håber, at weekenden giver lyst til det. Studieorlov Midt i marts måned gik Thomas Wind på studieorlov. Han har fået tildelt tre måneders orlov med løn fra en pulje under kulturministeriet, som administreres af Højskoleforeningen. Thomas vil bruge sin orlov til at arbejde med det overordnede tema livsvandring. I den forbindelse skal han tage et modul på professionshøjskolen om mentorrollen, og læse sig mere ind på faget Discipelskab i praksis. Mens Thomas er på orlov, vil Helene Hammer Pihl være ansat på skolen på ca. halv tid. Helene er i forvejen timelærer på LMH, men vi glæder os til at se hende mere i huset både til undervisning, aften- og weekendvagter, lærermøder mm. Helene er i øvrigt ansat i Københavnerkirken, som velvilligt delvis har udlånt hende til LMH dette forår. Velkommen til Helene! 70 år LMHs formand Erik Sode Nielsen blev 70 år mandag den 24. marts. Vi vil gerne herfra ønske et stort tillykke og Guds velsignelse over de kommende år. Samtidig vil vi benytte anledningen til at sige Erik tak for mange års solidt arbejde i LMHs bestyrelse og for godt formandskab de sidste par år. Ny målsætningsproces I forbindelse med medarbejdernes årlige møde med bestyrelsen den 28. marts har vi søsat en ny proces med henblik på at formulere visioner og mål for LMH i de kommende år. Vi har tidligere haft den slags processer. Denne gang har vi valgt at få ekstern hjælp, idet Sven Madsen fra Odense vil være vores proceskonsulent. Henrik Nymann Eriksen 6 7

5 Frikendt... Et af de begreber, som spiller en helt central rolle i den kristne tro, er retfærdiggørelse eller at blive gjort retfærdig, som der står ere steder i Ny Testamente. Udtrykket er hentet fra retssalen og oversættes derfor også nogle gange at blive erklæret retfærdig. Det kan være både afklarende og opbyggeligt at leve sig ind i billedet med retssalen. Nedenstående er uddrag af en prædiken, hvor en sådan opbyggelig indlevelse er forsøgt. Retssalen Forestil dig, at du er i en retssal. Og i dommersædet sidder Gud Herren, himlens og jordens skaber. I anklageskranken står du selv. Anklagerne Først kommer de, der har noget at anklage dig for. Der kommer mennesker ind, som kan bevidne din skyld. En lang række personer fra din familie, din arbejdsplads, din menighed. Der er mennesker, du har stødt på igennem hele dit liv, nogle helt tilbage fra din barndom, andre senere, og de fortæller alle sammen om ting, du har gjort, hvor du har skadet andre, ting du har sagt, hvor du har skadet andre, ting du har undladt at gøre, hvor du lurepassede, så det gik ud over andre, mens du reddede dit eget skind. Den ene kommer ind efter den anden, den ene anklage efter den anden, og du står bare der og lytter til det, - og de har ret alle sammen. Så kommer der også nogle andre anklager ind, som er af en lidt anden type. Djævelen kommer (djævel/diabolos betyder jo anklager). Og han fører anklagerne frem med stor styrke. Alt det du har gjort forkert, og det som er blevet sagt forkert. Og han har ret i det hele. Din samvittighed kommer også ind, og så kommer der nye ting på banen: Motiverne bag det du gjorde, egoistiske motiver bag det som andre opfattede som gode kærlige handlinger, misundelse, bagtalelse, alle de skjulte ting. Og det kommer frem alt sammen, det ene efter det andet. Du står bare der, og du lytter til det, og du har ikke noget at sige til dit forsvar, for det er fuldstændig sandt. Uhyggeligt sandt. Til sidst kommer Guds lov ind. Og det hele bliver linet op igen og bliver sat ind i Guds store lys. Du står fuldstændig skyldig. Alt er rigtigt. Intet har du at sige til dit forsvar. Ingen formildende omstændigheder. Så spørger dommeren, Gud Herren: Er der ere anklager? Nej, det var alt, lyder det fra alle anklagerne. Du er fuldstændig hjælpeløs og rådvild. Alt håb synes ude. Forsvareren Da træder din forsvarsadvokat ind. Det er Jesus. Der står om Jesus i 1 Joh 2,1-2, at han er vores talsmand hos Faderen. På latin står der, at han er vores advocatum ad Patrem, vores advokat hos faderen. Han er din forsvarsadvokat. Men det første, han siger, er ikke særligt opmuntrende: Højt ærede dommer, kære Far. Alt, hvad der er blevet sagt om dette menneske, er sandt. Jeg har ingen formildende omstændigheder, der kan bortforklare eller undskylde, at han har gjort og sagt og tænkt og undladt at gøre alt det, der er blevet sagt. Alt er sandt. Men, siger han så, Højtærede dommer, kære Far. Husker du, at du har hørt alle disse synder nævnt før? Jeg ved, du husker det! Husker du, at de blev nævnt over mig, som om det var mig, der havde sagt det og gjort det og tænkt det og følt det og undladt det? Intet af al denne uretfærdighed, der er blevet nævnt, blev holdt tilbage. Husker du det? Jeg ved, du husker det. Og husker du, at dommen blev afsagt over mig, og at den blev eksekveret? Jeg blev ramt af din dom i ét nu, og døde. Jeg ved, at du husker det! Så er din forsvarsadvokat Jesus stille et øjeblik for derefter at fortsætte: Nu spørger jeg dig så bare om én ting Højtærede dommer og kære Far: Stra er du den samme synd to gange? Så sætter han sig ned. Og der bliver helt stille. Dommen Dommeren, Gud Herren, løfter hovedet. Han ser lige ned på dig i anklageskranken. Han fanger dine øjne, og så siger han: Vil du lade min søns død under stra en for alt det, du har gjort forkert, gælde for dig og lade det gælde alene for dig? Så bliver der helt stille igen. Og du hører dig selv stille sige: Ja! Så retter Gud Herren sig op i dommersædet. Han kikker igen på dig, og så siger han: Thi kendes for ret: Du er frikendt! Der lyder tre bank i bordet som bekræftelse på, at dommen er afsagt og uomstødelig. Du kan rejse dig og gå ud som et frikendt menneske. Det er at blive retfærdiggjort! Henrik Nymann Eriksen 8 9

6 Israeltur Mandag den 10. februar klokken 4.15 kørte bussen fra LMH, tæt pakket med tunge ku erter, spændte elever og et par kompetente rejseledere i form af Thomas Wind og Daniel Burgdorf. Selvom vi var godt trætte, var humøret i bussen højt, for ved dagens ende ventede Guds eget land, Israel. Foran os lå en hel uge spækket med sightseeing og undervisning i de omgivelser, Jesus selv befandt sig i for 2000 år siden - og det kom ikke til at sku e. Eftermiddagssolen stod højt på himlen, vandet skvulpede stille om båden, og til alle sider så man det dejlige landskab, der ÿ ndes i Galilæa. Grønne bakker og små byer. Dejligere forhold kunne man ikke ønske sig. Den perfekte setting. Det var onsdag, vores sidste dag i det nordlige Israel, og vi sad alle i en stor båd midt på Genesaret Sø. Den larmende motor på båden var slukket, og der faldt ligesom ro over båden. Det var tid til at dykke ned i Gud ord og se, hvad der engang skete her midt på denne sø, vi nu befandt os på. I Matt 14, hører vi om, hvordan Jesus sender sine disciple ud i en båd på Genesaret, mens han selv søger ind i stilheden for at bede. Om natten, mens disciplene er midt ude på søen, begynder det at storme. Det kan være svært at forestille sig en storm, når man sidder midt på Genesaret, og det næsten er vindstille. Men kender man lidt til søen, vil man vide, at det på meget kort tid kan komme til at blæse kraftigt, så det har ikke bare været en lille brise, disciplene har oplevet. Disciplene bliver bange, selvom de før har oplevet, at Jesus har magt over søen (Matt 8). Men Jesus ser deres nød, og han viser omsorg for dem han kommer til dem. Jesus går ud på vandet mod båden, men disciplene tror, de ser et spøgelse, og de 12 granvoksne mænd begynder at skrige. De må virkelig have været bange. Også her møder Jesus dem i deres frygt: Vær frimodige, det er mig, frygt ikke! Når Jesus er der, behøver de ikke frygte. Peter tænker, at hvis Jesus har magt til gå på vandet, har han også magt til at lade Peter gå på vandet. Han træder ud til Jesus og går hen til ham, men Peter kommer til at se på alt det, han var bange for før. Han ser væk fra Jesus, og da begynder han at synke, men Jesus rækker sin hånd ud efter Peter og frelser ham. Et gammelt ord lyder: Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Det var netop, hvad Peter oplevede den nat. Vi skal ikke se på vores egen tro, men se på Jesus. Han skal nok redde os fra bølgernes gab. På denne sø, hvor vores båd lå måske endda lige på dette sted skete alt dette engang. Hvilken velsignelse det var at kunne sidde og skue ud over vandet og bjergene og vide, at lige hér har Jesus haft sin gang og udført nogle af sine mægtige undere. Om torsdagen tog vi sydpå mod Jerusalem ad en lille omvej og ÿ k dermed også set Masada og oplevet Det Døde Hav, der jo er et absolut must-see, hvis man er i Israel. Resten af ugen tilbragte vi i Jerusalem, hvor vi ÿ k set en masse af de steder, som vi hører om i Bibelen; Davidsbyen, Getsemane, Gravhaven, tempelpladsen og meget mere. Vi ÿ k dog også tid til at se Holocaustmuseet, Yad va Shem og at opleve den meget specielle stemning, man ÿ nder i Jerusalem, blandt andet på grund af de mange kulturer og religioner, man møder i det, der måske er en af verdens mest religiøse byer. Specielt mødet med ortodokse jøder kan være lidt af en øjenåbner. Men med lidt større forståelse for deres tankegang bliver det måske også lidt lettere at forstå, hvorfor farisæerne i Det nye Testamente gør, som de gør. På mange måder har jeg oplevet, at et kendskab til jødedommen, den jødiske kultur og landet Israel har været med til at levendegøre fortællingerne fra Bibelen. Det var trods alt her og blandt dette folk, det hele skete. Israel er et land med meget historie og en smuk natur. Det er landet, hvor Jesus gik og virkede, og sidst men ikke mindst er det landet, hvor LMH s forårshold havde en yderst lærerig og rigtig god stortur til i Ida Elmelund Christensen Elev, forårsholdet

7 Missionskredsenes regnskab 2013 Hold Beløb , , , , / , , , / ,00 E ,00 E ,00 F ,00 E ,00 E ,00 F ,00 F ,00 F ,00 Missionskredsene i alt ,82 Frimærkecentralen 7.525,00 Omkostninger 297,00 Indbetalinger i alt ,82 Indbetalingerne er løbende sendt videre til hovedkassen. Beløb, der sendes direkte til LM i Hillerød fra hold, der ikke har en holdkasserer, fremgår ikke af oversigten. Med tak til bidragyderne og de trofaste holdkasserere kvitteres herved for Må Gud fortsat velsigne gerningen og den enkelte. Glostrup, den 18. februar 2014 Knud Nissen Missionskredsenes bidragydere: - nr. og beløb 1950: 26:1000. O: : 5:500. 6:500. 7: : : : : :100. O.: : 5:100. 6:300. 7: ;100 18: : : :50.28:200 32: : : : : 2: : : ; : : :1000. O.: /60: 1:500. 2:100. 5: : : : :350 O.: : 5: : : : : : :500. O.: : 4: : : : : :300. R.: /66: 7: : : :700. E.1967: 13: :1000. E.1973: 8: : : : : : : : :700. O.:40. F.1975: 23: :50. 40: :90. E.1975: BR:500. E.1976: 20: : : :200. 7:500. F.1982: ML:100. F.1984: 16: : : :600. F.1988: 12: : :2000. Holdkasserere Hold Holdkasserere Giro 1950 Grete Kaas Nielsen, Kirkevej 7, Listed, 3740 Svaneke Birthe Myllerup, Ringvej 22, Glyngøre, 7870 Roslev Kirsten Dyndegaard, Rådhushaven 13, Blistrup,3230 Græsted Ingrid Jensen, Brynhildegade 8, 1.mf., 2200 København N /60 Karl Riis, Fredensborgvej 49, 3400 Hillerød Linda Gade, Almevej 188, 3250 Gilleleje /66 Egon Jensen, Brombærvej 48, 6100 Haderslev E.1967 Rigmor Christensen, Lundbyesvej 42, Bedsted, 6240 Løgumkloster E.1973 Margrethe Bundgaard, Hasselvej 23, 6900 Skjern F.1975 Lilian Poulsen, Skyttegård, Sandvejen 1, Pedersker, 3720 Åkirkeby E.1976 Solveig Haahr Kristensen, Hedegårdsvej 16, Biersted, 9440 Åbybro F.1984 Anna Mette B. Hansen, Løkkegårdsvej 11 R, 6230 Rødekro F.1988 Ann Vølkers Engelbrechtsen, Fredericiagade 1, 1., 7100 Vejle Er holdet ikke anført, sendes pengene direkte til hovedkassereren med nedenstående girobetegnelse og gironummer. Husk at anføre årgang. Hovedkasserer: Knud Nissen, Solvangsvej 20 A, 2600 Glostrup. Girobetegnelse: L.M.H.s Missionskredse, Luthersk Missionsforenings Højskole, Hovedkassereren Glostrup. Giro

8 ... Elevmødet august 2014 Indmeldelsesfrist: 17. august. Navn: Årgang: Navn: Årgang: Gade: Postnr.: By: Tlf.: Jeg ønsker at deltage i følgende [sæt[ kryds] Lørdag Søndag Følgende tilbydes i Ka e Morgenmad begrænset omfang: Middag Middag Linned Logi Dyne og pude Ønsker logi i værelse Ønsker logi på sovesal Sørger selv for logi Tilmeldte, som ikke kan få ønsket om værelse opfyldt, bliver kontaktet. Skal bo på Hvidekilde Skal bo på Johannesskolen Sendes til: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød OBS: Det er også muligt at tilmelde sig på /korte kurser Indkvartering under elevmødet august Jubilæumshold ved elevmødet: 85 års jubilarer: /30 80 års jubilarer: /35 75 års jubilarer: /40 70 års jubilarer: /45 60 års jubilarer: /55 Elever fra ældste årgange har fortrinsret til værelser på LMH. Derudover låner LMH Johannesskolen og Hvidekilde i Kagerup til overnatning m.v. På Hvidekilde er der værelser og sovesale, mens man på Johannesskolen må ligge på madras på gulvet. Jubilarerne arrangerer selv deres jubilæumsfest lørdag eftermiddag med undtagelse af festen for 60, 70, 75, 80 og 85 års jubilarer, som holdes på LMH. Jubilarer og ægtefæller bor gratis og skal ikke betale for de måltider, de spiser på højskolen. 50 års jubilarer: /65 40 års jubilarer: F74-E års jubilarer: F89-E89 NB: HUSK tilmelding 15

9 Boganmeldelser ,81... Bag et tal kan der skjule sig rigtig mange ting. Frygt, overraskelse, sorg, nervøsitet, ligegyldighed osv. Bag ovennævnte tal er der rigtig meget glæde og taknemmelighed her på LMH. Det er nemlig det beløb, som er indsamlet gennem LMH i Gaver, som er videresendt til missionen, gået til LMH s elevstøttefond eller indsamlet direkte til LMH. Beløbene fra elevindsamlingerne og indsamlingen ved Mission13 er videresendt til LM, LMU og Impact. Resten kommer vore fremtidige elever til gode via forbedrede forhold på skolen og ikke mindst tilskud til elevbetalingen. Derfor skal der lyde en stort tak til alle jer i vort bagland, som har været med til at give penge til disse formål, og en lige så stor tak til jer elever og Mission13-komite som aktivt har arbejdet for at samle pengene ind. Mikkel Vigilius: Udvikling eller skabelse Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening 213 sider Pris 199,95 kr. Evolutionsteorien råder på alle planer i vores uddannelsessystem og i alle dele af naturvidenskaben. Menneskets grundlæggende oprør mod Gud er baggrunden for, at videnskaben ikke vil anerkende, at Gud er hele verdens skaber. Mennesket vil selv være Gud, og i sit hovmod har mennesket skubbet Gud fra tronen og selv indtaget Guds plads. Evolutionsteorien påstår, at livet på jorden opstod i en ern fortid. Fra en ursuppe af molekyler bevægede en krybende forfader sig på land for millioner af år siden. Evolutionsteorien påstår, at mennesket oprindeligt nedstammer fra vandet, og i evolutionen blev ÿ nner til ÿ ngre for den del, der gik i land. Bogen er inddelt i to hovedafsnit: a. Udvikling uden Gud b. Skabelsens Gud. I første del er der gennemgået en lang, lang række af udsagn fra lærde folk, der tror på evolutionsteorien. Der er en gennemgang af Synd- odens gennemgribende ændring af verdenskortet fra en sammenhængende jordover ade til dannelsen af de forskellige verdensdele. Der er beskrivelse af jagten på missing link og humoristiske kommentarer til big bang. Anden del af bogen giver indblik i, hvad Bibelen siger om skabelsen, om menneskets forhold til Gud og om, hvordan Gud har givet sig til kende for os i Bibelen. Vi kan med frimodighed sige til evolutionsteoriens tilhængere: min familie nedstammer ikke fra aberne. Bogen er præget af et meget grundigt analysearbejde, den er velskrevet i et forståeligt sprog og absolut anbefalelsesværdig. Kristine Engell-Kofoed Vil nogen af jer også i 2014 gerne give en gave til et af ovenstående formål, vil vi bede jer tage godt imod vore elever, når de henvender sig i forbindelse med deres indsamlingsprojekter. Ønsker du at give et beløb til LMH s elevstøttefond, kan beløbet indsættes på Ønsker du at give en gave til skolen, kan beløbet indsætte på Gaverne kan fratrækkes i skat jf. gældende regler, så husk at opgive dit CPR-nummer. Tak. Med venlig hilsen Bent Enevoldsen, Forretningsfører 16 17

10 Adresseændringer F 78 E 78 Bent Kramer Nissen, Prinsensgade 36, lejl. 35, 9000 Aalborg 77/78 Jørn Pedersen, Bjerring Byvej 26, 8850 Bjerringbro E 80 Anita Leganger, Nedre Elvebakken 54, 5363 Ågotnes, Norge F 83 88/89 Karen Lykke Ringgaard, (f. Hansen), Gravmosevej 3, 8600 Silkeborg F 86 Kurt Bøje Nielsen, Sandagervej 18, 5854 Gislev F 87 Joan Christensen, (f. Jensen), Silkeborgvej 17, Pårup, 7442 Engesvang F 90 Lisbeth Lumholdt Pedersen, (f. Lumholdt), Lillebjørnsvej 4, 3210 Vejby F 94 94/95 Karen-Marg. Riis Jensen, (f. Carlsen), Præstegårdsvænget 9, Møborg, 7660 Bækmarksbro E 94 Bettina Juul Lorentzen, (f. Mikkelsen), Langedam 6 B, st., 3230 Græsted E 94 Henrik Meiner, Skibbrogade 9 A, 1., 6200 Aabenraa F 95 Carsten Riis Jensen, Præstegårdsvænget 9, Møborg, 7660 Bækmarksbro 00/01 Birgitte Anine Vibe Smidt, (f. Pedersen), Ørstedsgade 34 G, 7100 Vejle E 03 Andreas Rønne Søndberg, (f. Søndberg-Madsen), Snorrebakken 40, 3700 Rønne 04/05 Lena Nielsen, Hans Hartvig Seedor Stræde 16 B, 1-2, 8000 Aarhus C F 06 Anja Gramstrup Sloth, Mejlbyvej 15, 9610 Nørager F 06 Birgitte Provstgaard Nielsen, (f. Mogensen), Hybenvænget 8, 8362 Hørning F 06 Moses Sloth, Mejlbyvej 15, 9610 Nørager 05/06 Jonas Henrik Strunge Dyndegaard, Engsvinget 17, 3250 Gilleleje F 07 Bjarne Michaelsen, (f. Plougmann Lauridsen), undir Gráasteini 5, 100 Tórshavn, Færøerne F 07 Elisabeth Holm Juhl, (f. Nielsen), Æblehegnet 14, Sundsmark, 6400 Sønderborg F 07 Inge Brosbøl Iversen, Kaserneboulevarden 9, 2.th., 8000 Aarhus C F 07 Isabel Ruager Andersen, Højnæsvej 52 B, 1-1, 2610 Rødovre 06/07 Sólrun Michaelsen, undir Gráasteini 5, 100 Tórshavn, Færøerne F 08 Lars Larsen Juhl, Æblehegnet 14, Sundsmark, 6400 Sønderborg 07/08 Elisabeth Ringsmose Andersen, (f. Ringsmose), Rolf Krakes Vej 47, Bolbro, 5200 Odense V 07/08 Kalle Ringsmose Andersen, (f. Haahr Andersen), Rolf Krakes Vej 47, Bolbro, 5200 Odense V E 08 Signe Hvergel Petersen, Kirkegårdsvej 21, 1., 2300 København S F 09 Jacob Falker Madsen, Toldbodgade 16, 1. th., 8600 Silkeborg E 09 Mathias Agerbo, Humlehaven 26, st., 2500 Valby F 10 Michael Andreas Nissen, Trillegårdsvej 77, 8210 Aarhus V F 10 Tomas Samsøe, Gudrunsvej 70, 7.mf., 8220 Brabrand 09/10 Jakob Samsøe, Portalgatan 83, 1201, Uppsala, Sverige 09/10 Victoria Samsøe, (f. Nilsson), Portalgatan 83, 1201, Uppsala, Sverige E 10 Malene Pedersen, Tousvej 85, st. tv., 8230 Åbyhøj F 11 Anne Marie Dixen Burgdorf, Ålandsgade 45, 3. th., 2300 København S E 11 Mette Lykke Kristensen, (f. Provstgaard Mogensen), Vindegade 126 C, 5000 Odense C E 11 Thomas Kallehave Kristensen, Vindegade 126 C, 5000 Odense C F 12 Anne Kirstine Holm, Østerbrogade 85, st. - 8, 2100 København Ø F 12 Bastian Lyster Kjøller, Bygaden 53, Høje Taastrup, 2630 Taastrup F 12 Lena Roager, Harknagvej 16, Ballum, 6261 Bredebro F 12 Louisa Lodahl Pedersen, Porsvænget 33, 3. tv., 7400 Herning F 12 Sigurd Larsen, Helga Larsens Plads 14, 4. th., 2720 Vanløse F 12 Simon Kofoed Pedersen, Københavnsvej 41 C, st., 3400 Hillerød 11/12 Lars Nielsen, Brommevej 31, Østerlars, 3760 Gudhjem 11/12 Mads Dahl Mølgaard Madsen, Gudrunsvej 38, 3. th., 8220 Brabrand E 12 Camilla Højgaard, (f. Frederiksen), Holmegårdsvej 30, st. tv., 3400 Hillerød E 12 Thomas Højgaard, (f. Højgaard Jensen), Holmegårdsvej 30, st. tv., 3400 Hillerød F 13 Caroline Wibe Folkmann, Østerbrogade 85, 5-135, 2100 København Ø F 13 Daniel Dahl Knudsen, Nattergalevej 72, st. tv., 2400 København NV F 13 Elisabeth Neimanas, Ourøgade 25, st. th., 2100 København Ø F 13 Hannah Dahl Knudsen, Nattergalevej 72, st. tv., 2400 København NV F 13 Lisa Johanne Christensen, Hans Schourups Gade 7, 4. th., 8000 Aarhus C F 13 Rasmus Kofoed-Pihl, Kaj Munks Vej 36, 4. th., 8260 Viby J F 13 Samuel Kjøller-Hansen, Holtegade 15, 1. tv., 2200 København N 12/13 Amalie Bach-Svendsen, Jens Baggesens Vej 35, 2, -1, 8200 Aarhus N 12/13 Jeanett Ebsen Højgaard, Prinsessegade 21, 2. tv., 1422 København K 12/13 Kathrine Jefsen-Hansen, (f. Jefsen), Folehaven 94, 1. tv., 2500 Valby 12/13 Linnea Johansson, c/o Brita og Hans Ekberg, Nørremarksvej 28, 2650 Hvidovre 12/13 Mathias Richard Jefsen-Hansen, (f. Hansen), Folehaven 94, 1. tv., 2500 Valby 12/13 Morten Rasmussen, Hasle Centervej 219, 2. th., 8210 Aarhus V 12/13 Rasmus Dysager, Helga Larsens Plads 14, 4. th., 2720 Vanløse 12/13 Rebecca Nissen, Refsnæsgade 41, 2. th., 2200 København N E 13 Ida Bach Jakobsen, Gl. Landevej 27 A, 4850 Stubbekøbing E 13 Trine Kofod Pedersen, Lillebjørnsvej 4, 3210 Vejby Viede Kathrine Jefsen (12/13) ~ Mathias Richard Hansen (12/13) 18 19

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber INTRODUKTION Her følger liturgien som Keld Dahlmann har bearbejdet efter forlæg fra Ole Andersen. Til måltidet skal bruges rødvin,

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 PÅ BØLGELÆNGDE OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig;

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Nyt fra Københavns Nærradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nyt fra Københavns Nærradio - 2014 Nr. 2-2014 1 Københavns Nærradio FM 90.4 og 89.6 MHz Stations nyt Ved daglig leder Viggo Wiwe Forårsfest Lørdag den 3. maj vil vi gerne invitere alle radioens ly ere,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Men han sov! Jesus var sammen med sine disciple, også da søen kom i oprør. At Jesus sov i båden, viste

Læs mere

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl 1 RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl. 16.00 Emne: Kærlighed Præludium: Aldrig går du fra mig Indgangsbøn - FS3 105: Jeg undres over hans kærlighed hilse på hinanden (med musik fra klaver (+ band))

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt:

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt: Es 43,10-12, ApG 2,22-28, Joh 21,15-19 Salmer: 235 Verdens igenfødelse 238 Der er så sandt (Mel. Gør døren høj) 241 Tag det sorte kors (mel. Lasse lunderskov) 249 Hvad er det at møde 438 Hellig 477Som

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere