Resumé over disciplinærsager 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé over disciplinærsager 2013"

Transkript

1 Resumé over disciplinærsager

2 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE I RETTEN... 6 MAGTANVENDELSE... 6 ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD... 8 STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN... 9 FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV... 9 FÆRDSELSLOVEN STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME FORMUEFORBRYDELSER FÆRDSELSLOVEN LOV OM EUFORISERENDE STOFFER VÅBENLOVEN ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN UKORREKT OPTRÆDEN

3 Tjenstlige forhold Spirituspåvirkning 1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand på et marked, hvor den pågældende befandt sig i privat anledning, at have taget fat i en 13-årig dreng, der var mistænkt for at have taget et bælte fra en bod og vist ham sin politilegitimation, idet pågældende udtalte "kan du se, hvad det her er". Det blev lagt til grund, at polititjenestemanden havde været højtråbende og aggressiv, at pågældende flere gange under episoden ramte drengen i ansigtet med sin politilegitimation, og at der hverken var anledning til at vise politilegitimation eller anvende fysisk magt over for drengen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresume: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Registermisbrug 2. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), ved at have foretaget opslag i politiets centrale registre til privat formål og uden tjenstlig anledning. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 3. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved 20 gange til privat formål og uden tjenstlig anledning, at have foretaget opslag i Politiets Sagsstyringssystem på en straffesag, hvor hans søn var mistænkt. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. Rigspolitiet lagde i skærpende retning bl.a. vægt på antallet af opslag, og at den pågældende som chargeret polititjenestemand i særlig grad måtte forventes at vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 4. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved flere gange til privat formål og uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i Kriminalregistret. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 5. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i mere end 10 tilfælde uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag samt udprint af sager i Kriminalregisteret på en kvindelig bekendt. Statsadvokaten opgav at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens 155 (stillingsmisbrug). Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at disciplinærsagen blev afgjort med en irettesættelse. 3

4 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 6. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for som disponent i vagtcentralen i forbindelse med en anmeldelse om en mulig syg og hjælpeløs person, at have undladt at sende en patruljebil, samt for at have undladt at registrere henvendelsen i politiets sagsbehandlingssystem. Da anmelderen næste dag på ny ringede til politiet, blev der sendt en patrulje, der fandt personen liggende på gulvet med svag vejrtrækning. Den pågældende blev herefter kørt til hospitalet. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde ved sanktionsfastsættelsen blandt andet vægt på, at polititjenestemanden var chargeret, og at man som sådan må forventes i særlig grad at vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 7. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med langsommelig og ukorrekt sagsbehandling. Den pågældende modtog i august 2008 en anmeldelse vedrørende tyveri af maskiner til en værdi af ca kr. Anmeldelsen blev først registreret i politiets systemer af den pågældende polititjenestemand i december Kort efter modtagelsen af anmeldelsen oplyste forurettede, at der var en konkret mistanke til en eller flere gerningsmænd i sagen. Imidlertid blev der ikke foretaget efterforskning i sagen, der af den pågældende polititjenestemand blev henlagt i december 2009, uden at vedkommende var bemyndiget hertil. Afgørelsesresume: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 8. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for under efterforskning af en straffesag at have undladt at følge retsplejelovens regler om beslaglæggelse i forbindelse med kopiering af nogle nøgler, ligesom oplysningen om kopieringen af nøglerne heller ikke fremgik af politirapporten. Statsadvokaten konstaterede, at en stor del af efterforskningen i sagen kunne være undgået, såfremt reglerne var blevet fulgt, og at pågældendes sagsbehandling og manglende overholdelse af retsplejelovens regler om beslaglæggelse var kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 9. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling ved i flere tilfælde ikke at have udvist tilstrækkelig ansvarlighed i sagsbehandlingen og ikke have overholdt tidsfristerne for færdiggørelse af sagerne. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at polititjenestemanden tidligere havde gjort sig skyldig i langsommelig sagsbehandling. 10. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for ikke at have vejledt sine medarbejdere om, at aflytningsmateriale med samtaler og beskeder mellem en forsvarsadvokat og dennes klient straks skulle tilintetgøres. Dette medførte, at flere samtaler mellem advokaten og dennes klient både fandtes som lydfiler og var skrevet i referatform, hvilket var i strid med retsplejelovens bestemmelser. Politikredsen indstillede, at pågældende blev 4

5 meddelt en advarsel. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at pågældende som chargeret polititjenestemand og gruppeleder havde det ledelsesmæssige ansvar for sagsbehandlingen, og at pågældende burde have sikret sig, at medarbejderne havde kendskab til det relevante regelsæt. 11. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet for at have afgivet urigtige oplysninger samt for ukorrekt tjenstlig adfærd. De pågældende undlod at besvare et opkald fra vagtcentralen straks og indledte i stedet en diskussion med en anden patrulje om, hvis tur det var til at blive pålagt den pågældende opgave. Efterfølgende gav de pågældende åbenlyst udtryk for deres irritation over at være blevet pålagt opgaven. Endvidere havde de pågældende polititjenestemænd, for at begrunde den sene reaktionstid, i anmeldelsesrapporten afgivet urigtige oplysninger om, hvor patruljen befandt sig, da de modtog opkaldet. Rigspolitiet fandt, at de pågældende havde udvist en ukorrekt adfærd i forbindelse med tildelingen af opgaven, samt at de havde afgivet urigtige oplysninger om, hvorfra de kørte til opgaven. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev ikendt en disciplinær straf. Afgørelsesresumé: Meddelt advarsler af Rigspolitiet. (Afgørelsen efterfølgende påklaget til Justitsministeriet). Sprogbrug 12. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt unødig magt samt ukorrekt sprogbrug. Den pågældende polititjenestemand tog fat i en person, der kom med ringeagtsytringer mod polititjenestemanden og dennes kollega, holdt fast i huden ved halsen på personen og anvendte udtryk som "kraftedme". Politiklagemyndigheden fandt, at adfærden var kritisabel, og at der var tale om en overreaktion. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel eller en irettesættelse. 13. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde fundet den pågældendes sprogbrug kritisabel i forbindelse med at denne blandt andet havde udtalt, at en klagers anmeldelse var noget "nissepis", godyl pis samt udtalt til pågældende klager Nej, du er simpelthen en idiot og du har en eller anden skrue løs oven i knolden. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær straf. 14. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i forbindelse med et grundlovsforhør af en person, der var tilknyttet en behandlingsskole, over for bl.a. lederen af behandlingsskolen at have udtalt, "at behandlingen ikke havde hjulpet ret meget", og "så skal vi rydde op efter jeres affald". Politiklagemyndigheden fandt denne udtalelse kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 15. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med standsning af en bil at have anvendt unødig magt ved 5

6 at have lagt bilisten ned på vejen og efterfølgende udtalt Du må ikke tage det her personligt, men er du lidt retarderet, eller er du lidt tilbage?. Politiklagemyndigheden fandt adfærden meget kritisabel, idet den anvendte magt i den konkrete situation ikke var nødvendig og sprogbrugen upassende og nedladende. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Manglende fremmøde i retten 16. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som part fra et retsmøde i fogedretten. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet fandt det uforeneligt med værdighedskravet, at manglende økonomisk omhu i private forhold kan føre så vidt, at man bliver indkaldt til fogedretten, og meddelte den pågældende en advarsel. Magtanvendelse 17. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for hårdhændet behandling i forbindelse med indtransport af en anholdt beruset person. Den anholdte var under kørslen i patruljebilen aggressiv og højrøstet og blev ved med at stikke hovedet frem mellem sæderne, selvom den pågældende flere gange var blevet bedt om at forholde sig i ro. Patruljebilen holdt herefter ind til siden. Polititjenestemanden pressede på et tidspunkt med en hånd mod siden af den anholdtes hoved vedkommende tilbage på bagsædet. Herefter foretog polititjenestemanden et atemitryk under øret på den anholdte, hvorved pågældendes hoved blev presset ind i nogle effekter, der lå på bagsædet. Anholdte faldt herefter til ro. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel, idet anholdte på tidspunktet for magtanvendelsen sad i en parkeret patruljevogn, hvor han var ilagt håndjern, og der derfor allerede var tilstrækkelig kontrol over pågældende. Det forhold, at anholdte sad uroligt og larmede, berettigede ikke i sig selv til den skete magtanvendelse. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær straf. 18. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde udtalt kritik af de pågældendes adfærd/magtanvendelse under en politiforretning, hvor en ung mand skulle tvangsindlægges på psykiatrisk afdeling. Statsadvokaten fandt magtanvendelsen unødigt hårdhændet og lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om en psykiatrisk patient, der måtte betegnes som tilhørende en særlig udsat persongruppe, og at denne var ilagt håndjern. Statsadvokaten lagde endvidere vægt på, at polititjenestemanden og hans kollega af afdelingens personale blev opfordret til at anvende en mere hensigtsmæssig måde at transportere den unge mand til afdelingen, herunder i form af en hospitalsseng, hvilket de pågældende ignorerede, fordi de var utålmodige, uanset at dette kunne have gjort resten af politiforretningen nemmere og mere skånsom for den psykiatriske patient. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 19. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af den pågældendes adfærd under en anholdelse (i forening med kollega i sag nr. 21). Politiklagemyndigheden fandt, at anholdelsen var uberettiget, samt at anholdelsen blev gennemført på en unødvendig hårdhændet måde. 6

7 Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at pågældende tidligere var ikendt en disciplinær bøde samt havde været til en tjenstlig samtale, der begge vedrørte adfærd i forbindelse med magtanvendelse. 20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af den pågældendes adfærd under en anholdelse. (i forening med kollega i sag nr. 20). Politiklagemyndigheden fandt, at anholdelsen var uberettiget, samt at anholdelsen blev gennemført på en unødvendig hårdhændet måde. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 21. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have udvist kritisabel adfærd, idet han udsatte en anholdt, der var ilagt håndjern, for atemitryk, ligesom han med få centimeters afstand eksponerede den anholdte for peberspray, hvilket efter Politiklagemyndighedens opfattelse var helt unødvendigt i situationen. Politiklagemyndigheden lagde herved vægt på, at den anholdte på tidspunktet for magtanvendelsen var ilagt håndjern og allerede faldet til ro, og at situationen var under kontrol. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 22. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for unødig magtanvendelse, idet han i forbindelse med en politiforretning havde anvendt sin peberspray, selvom betingelserne herfor ikke var opfyldt. Politiklagemyndigheden fandt hans adfærd kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 23. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt en peberspray i forbindelse med standsning af en knallert. Politiklagemyndigheden fandt anvendelsen af peberspray under de foreliggende omstændigheder kritisabel, idet både knallertføreren og passageren, der sad på knallerten, der kørte med en hastighed på ca. 10 km/t, blev udsat for unødig fare. 24. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en anholdelse at have brugt mere magt end nødvendigt, uanset at det måtte lægges til grund, at den anholdte gjorde modstand. Statsadvokaten fandt, at polititjenestemandens adfærd var kritisabel. Statsadvokaten lagde herved bl.a. vægt på, at den anholdte var standset for en bagatelagtig forseelse, og at han blev tildelt mere end 3 slag med staven. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, der fastholdt kritikken. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 25. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand i en kiosk uden politimæssig anledning at være 7

8 trådt i tjeneste over for en anden kunde, som han uberettiget afkrævede identitetsoplysninger og forsøgte at anholde under anvendelse af fysisk magt. Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemanden, der ikke fremviste sin politilegitimation i forbindelse med episoden, måtte anses for at være trådt i tjeneste, da han over for kunden oplyste, at han var polititjenestemand. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Andre tjenstlige forhold 26. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for to gange uden nærmere tjenstlig begrundelse, at have opsøgt en kvinde på og uden for hendes bopæl. Den pågældende polititjenestemand havde ekspederet kvinden på en politistation i forbindelse med udstedelse af et midlertidigt kørekort. Ved den første henvendelse præsenterede den pågældende sig som polititjenestemand og gav kvinden en blomst. Kvinden opfattede henvendelserne som chikane og klagede til politiet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær advarsel 27. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have stjålet en mobiltelefon fra sit tjenestested. Statsadvokaten besluttede at standse efterforskningen, idet der ikke fandtes tilstrækkeligt bevis for tyveri efter straffelovens 276. Statsadvokaten lagde imidlertid til grund, at der var bevis for, at polititjenestemanden havde anvendt en tjenestetelefon til private samtaler og afgivet urigtige oplysninger om telefonen og brugen af denne til sin leder i forbindelse med samtaler om den bortkomne telefon. Statsadvokaten fandt, at der var tale om en mindre grov udnyttelse af stillingen som polititjenestemand, som efter praksis burde afgøres disciplinært. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 28. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet for som politistuderende at have snydt i forbindelse med eksamen i politijura på Politiskolen, idet de pågældende afleverede en synopsis, der ikke syntes at være udtryk for en personlig egenhændig besvarelse, idet de pågældende havde afleveret synopser, som var stort set enslydende. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet, der i formildende retning lagde vægt på, at en senere eksamen i faget også bestod af en mundtlig del, hvor de pågældende selvstændigt skulle forsvare synopsen. 29. Sagsresumé: Polititjenestemand indberettet for uforsvarlig opbevaring af sit tjenestevåben, idet tjenestepistolen ikke lå i et særligt sikret boksrum, men i et aflåst personaleskab af træ. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 30. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for at have taget fat i kraven på en person, der havde indfundet sig på politistationen for at anmelde et muligt strafbart forhold, og truet denne med anholdelse, fordi personen havde anvendt et nedladende udtryk om polititjenestemanden. Politiklagemyndigheden fandt episoden kritisabel, idet personen ikke havde optrådt aggressivt eller truende, og anvendelsen af et nedsættende udtryk ikke i sig selv var grundlag for at true den pågældende med anholdelse. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 8

9 Rigspolitiet indskærpede, at pågældende som chargeret polititjenestemand er rollemodel for de øvrige medarbejdere, og at pågældende derfor i særlig grad skal vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt tidsregistrering, idet han i flere tilfælde havde registreret sin arbejdstid i strid med arbejdstidsaftalen samt afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med en tjenesterejseafregning. Polititjenestemanden var forud for forseelserne blevet indskærpet at registrere sin arbejdstid korrekt. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær sanktion. Strafbare forhold i tjenesten Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv Misbrug af stilling 32. Sagsresumé: Statsadvokaten rejste tiltale mod en polititjenestemand for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. (misbrug af stilling), ved at have rettet henvendelse til to yngre polititjenestemænd og forsøgt at få dem til at undlade videre forfølgning i en sag, hvor den pågældendes stedsøn var blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Statsadvokaten nedlagde påstand om fængselsstraf. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Ved byretten blev den pågældende idømt 30 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. i overensstemmelse med anklageskriftet. Dommen blev anket. Landsretten dømte polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt., men i mindre omfang, og nedsatte straffen til ti dagbøder af 250 kr. Rigspolitiet indstillede herefter til Justitsministeriet, at polititjenestemanden blev afskediget. Justitsministeriet traf afgørelse om ikke at afskedige polititjenestemanden fra sin stilling som politiassistent og bad samtidigt Rigspolitiet om at foretage en fornyet vurdering af, hvilke disciplinære sanktioner, der skulle iværksættes over for polititjenestemanden. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet degraderede polititjenestemanden til en lavere lønmæssig indplacering. 33. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev dømt for overtrædelse af straffelovens 157 (grov uagtsom tjenesteforsømmelse), ved en nat at have fastgjort en 16-årig knallertfører til et vejskilt og efterladt pågældende alene, imens polititjenestemændene kørte til en anden politiforretning. Polititjenestemændene returnerede til knallertføreren efter ca. 9 minutter. Retten lagde vægt på, at fastgørelsen af knallertføreren prisgav vedkommende for udefrakommende hændelser, samt at polititjenestemændene undlod at informere vagtcentralen eller andre i politiet om fastgørelsen af knallertføreren, og at ingen i politiet derfor havde mulighed for at reagere, hvis der indtrådte uforudsete forhold. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Begge blev ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 34. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for forsøg på overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved at have forsøgt at påvirke to kolleger til at hjælpe med at fremskaffe og annullere en 9

10 sag, hvor en navngiven person var blevet sigtet for en hastighedsovertrædelse. Rigspolitiet suspendere den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Ved byretten blev pågældende idømt 14 dages ubetinget fængsel. Dommen blev anket til landsretten, der nedsatte straffen til 10 dagbøder à 250 kr. Kredsen indstillede, at pågældende blev afskediget. Rigspolitiet indstillede til Justitsministeriet, at den pågældende blev afskediget. Rigspolitiet lagde i den forbindelse vægt på, at den navngivne person, der var blevet sigtet, var søn af en lokal forretningsindehaver, der ydede rabat til politiansatte, og at motivet for at annullere bødetilkendegivelsen alene var af økonomisk karakter, idet den rabat, som de politiansatte kunne opnå, kunne mistes, hvis bøden ikke blev annulleret. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Færdselsloven 35. Sagsresume: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med udenretslig vedtagelse af en bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten, i forbindelse med at den pågældende i tjenesten havde ført et køretøj med 83 km/t., selv om hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t. Tjenestestedet indstillede, at sagen blev afgjort med en mindre bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Strafbare forhold uden for tjenesten Forbrydelser mod liv og legeme 36. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i fritiden i strid med reglerne for bibeskæftigelse at have påtaget sig arbejde som dørmand på et diskotek og i den forbindelse at have overfaldet en gæst, der blev væltet omkuld og tildelt flere slag og spark på kroppen, mens han lå ned. Pågældende blev idømt 40 dages ubetinget fængsel i byretten for vold efter straffelovens 244. Dommen blev anket til Landsretten, der nedsatte straffen til 30 dages betinget fængsel. Rigspolitiet indstillede til Justitsministeriet, at pågældende blev afskediget. Afgørelsesresumé: Afskediget uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 37. Sagsresumé: Polititjenestemand var mistænkt for at have begået forsøg på voldtægt af et barn under 12 år, anden kønslig omgang med et barn under 12 år samt blufærdighedskrænkelse. Statsadvokaten besluttede at standse efterforskningen i sagen, idet strafansvaret var forældet. Statsadvokaten bemærkede imidlertid, at denne ville have rejst tiltale i sagen, såfremt forholdene ikke havde været forældede. Polititjenestemanden blev suspenderet under sagens behandling. Afgørelsesresume: Polititjenestemanden afgik ved døden, og disciplinærsagen blev herefter sluttet. 38. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens kap. 24 (forbrydelser mod kønssædeligheden) ved i flere tilfælde at have befølt sin 14-årige søn på kønsdelene. Kredsen indstillede, at den pågældende blev midlertidig overført til anden tjeneste uden publikumskontakt, hvilket Rigspolitiet herefter traf beslutning om. Sigtelserne blev senere opgivet, idet der ikke var 10

11 udsigt til, at polititjenestemanden ville blive fundet skyldig. Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførelse til anden tjeneste. Kredsen indstillede, at sagen blev afsluttet uden yderligere disciplinær forfølgning. Afgørelsesresume: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 39. Sagsresumé: Polititjenestemand indberettet i forbindelse med sigtelse for vold efter straffelovens 244 og trusler efter straffelovens 266 ved uden for tjenesten bl.a. at have tildelt en kvinde slag i ansigtet med flad hånd, hvorved trommehinden sprang, og udtalt: "Jeg slår dig ihjel" og "Du slipper ikke levende fra det her". Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede disciplinærsagen, idet pågældende selv søgte sin afsked. 40. Sagsresume: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for vold efter den grønlandske kriminallovs 88, ved under en privat fest at have bidt sin samlever i kinden samt skubbet til samleveren under kørsel i taxi og derefter tildelt samleveren mindst 10 knytnæveslag i ansigtet, på kroppen og på benene. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Pågældende blev ved Grønlands Landsret idømt anbringelse i en anstalt for domfældte i 30 dage for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs 88. Rigspolitiet indstillede herefter til Justitsministeriet, at pågældende blev afskediget. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 41. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for blufærdighedskrænkelse efter den grønlandske kriminallovs 84, stk. 1., ved uden at være iført bukser at have indfundet sig i et værelse, hvor pågældendes 16-årige plejedatter sov, hvorefter pågældende masturberede sit kønslem over plejedatteren, mens hun sov. Rigspolitiet suspenderede den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev efterfølgende idømt 60 dages betinget anbringelse på anstalt for domfældte. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen, idet pågældende selv søgte sin afsked. Formueforbrydelser 42. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for skyldnersvig efter straffelovens 281, subsidiært mandatsvig efter straffelovens 283 ved som direktør og eneanpartshaver i et anpartsselskab at have overført ca kr. fra selskabets konto til sin private konto, hvorved selskabets kreditorer mistede tilgodehavender i det efterfølgende konkursbo. Rigspolitiet suspenderede den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, og dommen blev ikke anket. Suspension blev herefter ophævet. Politikredsen indstillede, at der ikke skulle ske disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær reaktion. Færdselsloven 43. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 1,74. Pågældende nægtede sig skyldig under henvisning til, at spiritusindtagelse efter kørslen havde indflydelse på den målte promille. Politikredsen 11

12 indstillede, at der ikke skete suspension på nuværende tidspunkt med henvisning til, at der var påstand om spiritusindtagelse efter kørslen. Rigspolitiet traf beslutning om suspension. Polititjenestemanden blev idømt en bøde på kr. i byretten samt frakendt førerretten ubetinget i tre år. Byretten tilsidesatte påstanden om efterforbrug. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Politikredsen indstillede til afsked. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 44. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 0,79. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten i tre år. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Lov om euforiserende stoffer 45. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have erhvervet to joints under en koncert og efterfølgende have røget en joint på bopælen, der samtidigt fungerede som den pågældendes tjenestested, idet denne var tjenestegørende i landpolitiet. Rigspolitiet traf efter indstilling fra politikredsen beslutning om midlertidig overførelse til anden tjeneste. Pågældende vedtog en udenretlig bøde på kr. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer (besiddelse af to joints til eget forbrug). Afgørelsesresumé: Overført til anden tjeneste i kredsen efter ledelsens nærmere bestemmelse samt ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Våbenloven 46. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen, idet pågældende i sikkerhedskontrollen i Billund lufthavn blev fundet i besiddelse af en foldekniv med en bladlængde på 5,5 cm., der vurderedes at være ulovlig som enhåndsbetjent. Kriminalteknisk Center konkluderede efterfølgende, at kniven ikke var ulovlig. Påtale blev opgivet, idet sigtelsen hermed var grundløs. Politikredsen indstillede, at disciplinærsagen blev sluttet. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Andre forhold uden for tjenesten Ukorrekt optræden 47. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand i forbindelse med et diskoteksbesøg at have optrådt provokerende og oplyst over for andre gæster, at pågældende var politibetjent. Den pågældende anvendte endvidere et uacceptabelt sprog over for dørmanden. Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. 12

13 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 48. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand i forbindelse med et restaurationsbesøg at være kommet i klammeri med en anden gæst, i hvilken forbindelse polititjenestemanden fik skubbet til en kvinde, der faldt og kom alvorligt til skade. Polititjenestemanden undlod at hjælpe kvinden og søge for, at hun fik den fornødne hjælp, og forlod stedet uden at tage kontakt til hende. Endvidere var polititjenestemanden i en anden sammenhæng så spirituspåvirket, at han lagde sig til at sove på en trappe uden for politistationen, hvilket gav anledning til en anmeldelse fra en borger. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet Rigspolitiet lagde ved sanktionsvalget vægt på, at den pågældende flere gange tidligere under sin færden i blandt andet restaurationsmiljøet offentligt havde været provokerende, højrøstet og spirituspåvirket i en sådan grad, at pågældende med eller uden egen skyld var kommet i klammeri med andre gæster. 49. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved i spirituspåvirket tilstand og uden tjenstlig anledning at have forevist sin politilegitimation i forbindelse med et restaurationsbesøg. Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Statsadvokaten indstillede senere efterforskningen. Politiklagemyndigheden fandt imidlertid den pågældendes adfærd for meget kritisabel. Tjenestestedet indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt, at det var en skærpende omstændighed, at den pågældende var chargeret, og derfor som rollemodel for de andre medarbejdere i særlig grad skulle vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 50. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have fremvist sin politilegitimation, i forbindelse med at pågældende i sin fritid var involveret i et færdselsuheld. Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 51. Sagsresumé: Polititjenestemand, der var tjenestegørende på Politiskolen som underviser i fysiske fag samt prøveleder ved Politiskolens fysiske optagelsesprøver, blev indberettet for på sin Facebook profil at have skrevet: "I mandags var jeg i godt humør, så der var kun en aspirant ud af 18, der dumpede I dag var jeg sur, så var der 9 ud af 20, der dumpede Man får det godt af at udøve magt og få unge mennesker til at græde, så nu er jeg i bedre humør ". Politiskolen indstillede, at den pågældende blev overført til andet arbejde. Politiskolen fandt opdateringerne uforenelige med fortsat ansættelse som underviser, prøveleder og rollemodel på Politiskolen. Rigspolitiet overførte midlertidigt den pågældende til et andet tjenestested. Afgørelsesresumé: Overført til anden tjeneste af Rigspolitiet. 52. Sagsresumé: Polititjenestemand, der var tjenestegørende på Politiskolen, indberettet for på sin Facebookprofil at have kommenteret den under sag nr. 50 omhandlede opdatering og skrevet: "Fantastisk følelse af magt...vi er kongerne af 220 ". Politiskolen indstillede, at den pågældende blev meddelt en advarsel. 13

14 53. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet sin tjenestepistol med magasiner. Pågældende efterlod en taske indeholdende blandt andet en pistolkasse på et offentligt område uden opsyn, hvilket medførte, at den blev stjålet. Pågældende var af den overbevisning, at kolleger på stedet holdt øje med tasken, mens den pågældende parkerede sin cykel få meter fra stedet, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en mindre disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 54. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde som privatperson at have chikaneret sine naboer, idet pågældende blandt andet havde tændt for sit tv med meget høj lydstyrke og bankede på væggene på alle tider af døgnet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær sanktion. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 14

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste Årsberetning 2014 I borgernes tjeneste I politiets tjeneste I sandhedens tjeneste RÅDSFORMANDENS FORORD Årsberetning 2014 I 2014 har Politiklagerådet nøje fulgt med i myndighedens daglige arbejde med at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: 4386 1448 E-mail: kbhv@politi.dk Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen.

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA4-2006-115-0013 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS 539 9100 AALBORG

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen. I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog U.1991.534H Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort. Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1 34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april 1989,

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed

Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Politiforbundet og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere