Resumé over disciplinærsager 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé over disciplinærsager 2013"

Transkript

1 Resumé over disciplinærsager

2 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE I RETTEN... 6 MAGTANVENDELSE... 6 ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD... 8 STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN... 9 FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV... 9 FÆRDSELSLOVEN STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME FORMUEFORBRYDELSER FÆRDSELSLOVEN LOV OM EUFORISERENDE STOFFER VÅBENLOVEN ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN UKORREKT OPTRÆDEN

3 Tjenstlige forhold Spirituspåvirkning 1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand på et marked, hvor den pågældende befandt sig i privat anledning, at have taget fat i en 13-årig dreng, der var mistænkt for at have taget et bælte fra en bod og vist ham sin politilegitimation, idet pågældende udtalte "kan du se, hvad det her er". Det blev lagt til grund, at polititjenestemanden havde været højtråbende og aggressiv, at pågældende flere gange under episoden ramte drengen i ansigtet med sin politilegitimation, og at der hverken var anledning til at vise politilegitimation eller anvende fysisk magt over for drengen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresume: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Registermisbrug 2. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), ved at have foretaget opslag i politiets centrale registre til privat formål og uden tjenstlig anledning. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 3. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved 20 gange til privat formål og uden tjenstlig anledning, at have foretaget opslag i Politiets Sagsstyringssystem på en straffesag, hvor hans søn var mistænkt. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. Rigspolitiet lagde i skærpende retning bl.a. vægt på antallet af opslag, og at den pågældende som chargeret polititjenestemand i særlig grad måtte forventes at vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 4. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved flere gange til privat formål og uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i Kriminalregistret. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 5. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i mere end 10 tilfælde uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag samt udprint af sager i Kriminalregisteret på en kvindelig bekendt. Statsadvokaten opgav at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens 155 (stillingsmisbrug). Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at disciplinærsagen blev afgjort med en irettesættelse. 3

4 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 6. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for som disponent i vagtcentralen i forbindelse med en anmeldelse om en mulig syg og hjælpeløs person, at have undladt at sende en patruljebil, samt for at have undladt at registrere henvendelsen i politiets sagsbehandlingssystem. Da anmelderen næste dag på ny ringede til politiet, blev der sendt en patrulje, der fandt personen liggende på gulvet med svag vejrtrækning. Den pågældende blev herefter kørt til hospitalet. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde ved sanktionsfastsættelsen blandt andet vægt på, at polititjenestemanden var chargeret, og at man som sådan må forventes i særlig grad at vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 7. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med langsommelig og ukorrekt sagsbehandling. Den pågældende modtog i august 2008 en anmeldelse vedrørende tyveri af maskiner til en værdi af ca kr. Anmeldelsen blev først registreret i politiets systemer af den pågældende polititjenestemand i december Kort efter modtagelsen af anmeldelsen oplyste forurettede, at der var en konkret mistanke til en eller flere gerningsmænd i sagen. Imidlertid blev der ikke foretaget efterforskning i sagen, der af den pågældende polititjenestemand blev henlagt i december 2009, uden at vedkommende var bemyndiget hertil. Afgørelsesresume: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 8. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for under efterforskning af en straffesag at have undladt at følge retsplejelovens regler om beslaglæggelse i forbindelse med kopiering af nogle nøgler, ligesom oplysningen om kopieringen af nøglerne heller ikke fremgik af politirapporten. Statsadvokaten konstaterede, at en stor del af efterforskningen i sagen kunne være undgået, såfremt reglerne var blevet fulgt, og at pågældendes sagsbehandling og manglende overholdelse af retsplejelovens regler om beslaglæggelse var kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 9. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling ved i flere tilfælde ikke at have udvist tilstrækkelig ansvarlighed i sagsbehandlingen og ikke have overholdt tidsfristerne for færdiggørelse af sagerne. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at polititjenestemanden tidligere havde gjort sig skyldig i langsommelig sagsbehandling. 10. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for ikke at have vejledt sine medarbejdere om, at aflytningsmateriale med samtaler og beskeder mellem en forsvarsadvokat og dennes klient straks skulle tilintetgøres. Dette medførte, at flere samtaler mellem advokaten og dennes klient både fandtes som lydfiler og var skrevet i referatform, hvilket var i strid med retsplejelovens bestemmelser. Politikredsen indstillede, at pågældende blev 4

5 meddelt en advarsel. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at pågældende som chargeret polititjenestemand og gruppeleder havde det ledelsesmæssige ansvar for sagsbehandlingen, og at pågældende burde have sikret sig, at medarbejderne havde kendskab til det relevante regelsæt. 11. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet for at have afgivet urigtige oplysninger samt for ukorrekt tjenstlig adfærd. De pågældende undlod at besvare et opkald fra vagtcentralen straks og indledte i stedet en diskussion med en anden patrulje om, hvis tur det var til at blive pålagt den pågældende opgave. Efterfølgende gav de pågældende åbenlyst udtryk for deres irritation over at være blevet pålagt opgaven. Endvidere havde de pågældende polititjenestemænd, for at begrunde den sene reaktionstid, i anmeldelsesrapporten afgivet urigtige oplysninger om, hvor patruljen befandt sig, da de modtog opkaldet. Rigspolitiet fandt, at de pågældende havde udvist en ukorrekt adfærd i forbindelse med tildelingen af opgaven, samt at de havde afgivet urigtige oplysninger om, hvorfra de kørte til opgaven. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev ikendt en disciplinær straf. Afgørelsesresumé: Meddelt advarsler af Rigspolitiet. (Afgørelsen efterfølgende påklaget til Justitsministeriet). Sprogbrug 12. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt unødig magt samt ukorrekt sprogbrug. Den pågældende polititjenestemand tog fat i en person, der kom med ringeagtsytringer mod polititjenestemanden og dennes kollega, holdt fast i huden ved halsen på personen og anvendte udtryk som "kraftedme". Politiklagemyndigheden fandt, at adfærden var kritisabel, og at der var tale om en overreaktion. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel eller en irettesættelse. 13. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde fundet den pågældendes sprogbrug kritisabel i forbindelse med at denne blandt andet havde udtalt, at en klagers anmeldelse var noget "nissepis", godyl pis samt udtalt til pågældende klager Nej, du er simpelthen en idiot og du har en eller anden skrue løs oven i knolden. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær straf. 14. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i forbindelse med et grundlovsforhør af en person, der var tilknyttet en behandlingsskole, over for bl.a. lederen af behandlingsskolen at have udtalt, "at behandlingen ikke havde hjulpet ret meget", og "så skal vi rydde op efter jeres affald". Politiklagemyndigheden fandt denne udtalelse kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 15. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med standsning af en bil at have anvendt unødig magt ved 5

6 at have lagt bilisten ned på vejen og efterfølgende udtalt Du må ikke tage det her personligt, men er du lidt retarderet, eller er du lidt tilbage?. Politiklagemyndigheden fandt adfærden meget kritisabel, idet den anvendte magt i den konkrete situation ikke var nødvendig og sprogbrugen upassende og nedladende. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Manglende fremmøde i retten 16. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som part fra et retsmøde i fogedretten. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet fandt det uforeneligt med værdighedskravet, at manglende økonomisk omhu i private forhold kan føre så vidt, at man bliver indkaldt til fogedretten, og meddelte den pågældende en advarsel. Magtanvendelse 17. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for hårdhændet behandling i forbindelse med indtransport af en anholdt beruset person. Den anholdte var under kørslen i patruljebilen aggressiv og højrøstet og blev ved med at stikke hovedet frem mellem sæderne, selvom den pågældende flere gange var blevet bedt om at forholde sig i ro. Patruljebilen holdt herefter ind til siden. Polititjenestemanden pressede på et tidspunkt med en hånd mod siden af den anholdtes hoved vedkommende tilbage på bagsædet. Herefter foretog polititjenestemanden et atemitryk under øret på den anholdte, hvorved pågældendes hoved blev presset ind i nogle effekter, der lå på bagsædet. Anholdte faldt herefter til ro. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel, idet anholdte på tidspunktet for magtanvendelsen sad i en parkeret patruljevogn, hvor han var ilagt håndjern, og der derfor allerede var tilstrækkelig kontrol over pågældende. Det forhold, at anholdte sad uroligt og larmede, berettigede ikke i sig selv til den skete magtanvendelse. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær straf. 18. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde udtalt kritik af de pågældendes adfærd/magtanvendelse under en politiforretning, hvor en ung mand skulle tvangsindlægges på psykiatrisk afdeling. Statsadvokaten fandt magtanvendelsen unødigt hårdhændet og lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om en psykiatrisk patient, der måtte betegnes som tilhørende en særlig udsat persongruppe, og at denne var ilagt håndjern. Statsadvokaten lagde endvidere vægt på, at polititjenestemanden og hans kollega af afdelingens personale blev opfordret til at anvende en mere hensigtsmæssig måde at transportere den unge mand til afdelingen, herunder i form af en hospitalsseng, hvilket de pågældende ignorerede, fordi de var utålmodige, uanset at dette kunne have gjort resten af politiforretningen nemmere og mere skånsom for den psykiatriske patient. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 19. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af den pågældendes adfærd under en anholdelse (i forening med kollega i sag nr. 21). Politiklagemyndigheden fandt, at anholdelsen var uberettiget, samt at anholdelsen blev gennemført på en unødvendig hårdhændet måde. 6

7 Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at pågældende tidligere var ikendt en disciplinær bøde samt havde været til en tjenstlig samtale, der begge vedrørte adfærd i forbindelse med magtanvendelse. 20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af den pågældendes adfærd under en anholdelse. (i forening med kollega i sag nr. 20). Politiklagemyndigheden fandt, at anholdelsen var uberettiget, samt at anholdelsen blev gennemført på en unødvendig hårdhændet måde. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 21. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have udvist kritisabel adfærd, idet han udsatte en anholdt, der var ilagt håndjern, for atemitryk, ligesom han med få centimeters afstand eksponerede den anholdte for peberspray, hvilket efter Politiklagemyndighedens opfattelse var helt unødvendigt i situationen. Politiklagemyndigheden lagde herved vægt på, at den anholdte på tidspunktet for magtanvendelsen var ilagt håndjern og allerede faldet til ro, og at situationen var under kontrol. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 22. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for unødig magtanvendelse, idet han i forbindelse med en politiforretning havde anvendt sin peberspray, selvom betingelserne herfor ikke var opfyldt. Politiklagemyndigheden fandt hans adfærd kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 23. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt en peberspray i forbindelse med standsning af en knallert. Politiklagemyndigheden fandt anvendelsen af peberspray under de foreliggende omstændigheder kritisabel, idet både knallertføreren og passageren, der sad på knallerten, der kørte med en hastighed på ca. 10 km/t, blev udsat for unødig fare. 24. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en anholdelse at have brugt mere magt end nødvendigt, uanset at det måtte lægges til grund, at den anholdte gjorde modstand. Statsadvokaten fandt, at polititjenestemandens adfærd var kritisabel. Statsadvokaten lagde herved bl.a. vægt på, at den anholdte var standset for en bagatelagtig forseelse, og at han blev tildelt mere end 3 slag med staven. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, der fastholdt kritikken. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 25. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand i en kiosk uden politimæssig anledning at være 7

8 trådt i tjeneste over for en anden kunde, som han uberettiget afkrævede identitetsoplysninger og forsøgte at anholde under anvendelse af fysisk magt. Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemanden, der ikke fremviste sin politilegitimation i forbindelse med episoden, måtte anses for at være trådt i tjeneste, da han over for kunden oplyste, at han var polititjenestemand. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Andre tjenstlige forhold 26. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for to gange uden nærmere tjenstlig begrundelse, at have opsøgt en kvinde på og uden for hendes bopæl. Den pågældende polititjenestemand havde ekspederet kvinden på en politistation i forbindelse med udstedelse af et midlertidigt kørekort. Ved den første henvendelse præsenterede den pågældende sig som polititjenestemand og gav kvinden en blomst. Kvinden opfattede henvendelserne som chikane og klagede til politiet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær advarsel 27. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have stjålet en mobiltelefon fra sit tjenestested. Statsadvokaten besluttede at standse efterforskningen, idet der ikke fandtes tilstrækkeligt bevis for tyveri efter straffelovens 276. Statsadvokaten lagde imidlertid til grund, at der var bevis for, at polititjenestemanden havde anvendt en tjenestetelefon til private samtaler og afgivet urigtige oplysninger om telefonen og brugen af denne til sin leder i forbindelse med samtaler om den bortkomne telefon. Statsadvokaten fandt, at der var tale om en mindre grov udnyttelse af stillingen som polititjenestemand, som efter praksis burde afgøres disciplinært. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 28. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet for som politistuderende at have snydt i forbindelse med eksamen i politijura på Politiskolen, idet de pågældende afleverede en synopsis, der ikke syntes at være udtryk for en personlig egenhændig besvarelse, idet de pågældende havde afleveret synopser, som var stort set enslydende. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet, der i formildende retning lagde vægt på, at en senere eksamen i faget også bestod af en mundtlig del, hvor de pågældende selvstændigt skulle forsvare synopsen. 29. Sagsresumé: Polititjenestemand indberettet for uforsvarlig opbevaring af sit tjenestevåben, idet tjenestepistolen ikke lå i et særligt sikret boksrum, men i et aflåst personaleskab af træ. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 30. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for at have taget fat i kraven på en person, der havde indfundet sig på politistationen for at anmelde et muligt strafbart forhold, og truet denne med anholdelse, fordi personen havde anvendt et nedladende udtryk om polititjenestemanden. Politiklagemyndigheden fandt episoden kritisabel, idet personen ikke havde optrådt aggressivt eller truende, og anvendelsen af et nedsættende udtryk ikke i sig selv var grundlag for at true den pågældende med anholdelse. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 8

9 Rigspolitiet indskærpede, at pågældende som chargeret polititjenestemand er rollemodel for de øvrige medarbejdere, og at pågældende derfor i særlig grad skal vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt tidsregistrering, idet han i flere tilfælde havde registreret sin arbejdstid i strid med arbejdstidsaftalen samt afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med en tjenesterejseafregning. Polititjenestemanden var forud for forseelserne blevet indskærpet at registrere sin arbejdstid korrekt. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær sanktion. Strafbare forhold i tjenesten Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv Misbrug af stilling 32. Sagsresumé: Statsadvokaten rejste tiltale mod en polititjenestemand for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. (misbrug af stilling), ved at have rettet henvendelse til to yngre polititjenestemænd og forsøgt at få dem til at undlade videre forfølgning i en sag, hvor den pågældendes stedsøn var blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Statsadvokaten nedlagde påstand om fængselsstraf. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Ved byretten blev den pågældende idømt 30 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. i overensstemmelse med anklageskriftet. Dommen blev anket. Landsretten dømte polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt., men i mindre omfang, og nedsatte straffen til ti dagbøder af 250 kr. Rigspolitiet indstillede herefter til Justitsministeriet, at polititjenestemanden blev afskediget. Justitsministeriet traf afgørelse om ikke at afskedige polititjenestemanden fra sin stilling som politiassistent og bad samtidigt Rigspolitiet om at foretage en fornyet vurdering af, hvilke disciplinære sanktioner, der skulle iværksættes over for polititjenestemanden. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet degraderede polititjenestemanden til en lavere lønmæssig indplacering. 33. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev dømt for overtrædelse af straffelovens 157 (grov uagtsom tjenesteforsømmelse), ved en nat at have fastgjort en 16-årig knallertfører til et vejskilt og efterladt pågældende alene, imens polititjenestemændene kørte til en anden politiforretning. Polititjenestemændene returnerede til knallertføreren efter ca. 9 minutter. Retten lagde vægt på, at fastgørelsen af knallertføreren prisgav vedkommende for udefrakommende hændelser, samt at polititjenestemændene undlod at informere vagtcentralen eller andre i politiet om fastgørelsen af knallertføreren, og at ingen i politiet derfor havde mulighed for at reagere, hvis der indtrådte uforudsete forhold. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Begge blev ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 34. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for forsøg på overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved at have forsøgt at påvirke to kolleger til at hjælpe med at fremskaffe og annullere en 9

10 sag, hvor en navngiven person var blevet sigtet for en hastighedsovertrædelse. Rigspolitiet suspendere den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Ved byretten blev pågældende idømt 14 dages ubetinget fængsel. Dommen blev anket til landsretten, der nedsatte straffen til 10 dagbøder à 250 kr. Kredsen indstillede, at pågældende blev afskediget. Rigspolitiet indstillede til Justitsministeriet, at den pågældende blev afskediget. Rigspolitiet lagde i den forbindelse vægt på, at den navngivne person, der var blevet sigtet, var søn af en lokal forretningsindehaver, der ydede rabat til politiansatte, og at motivet for at annullere bødetilkendegivelsen alene var af økonomisk karakter, idet den rabat, som de politiansatte kunne opnå, kunne mistes, hvis bøden ikke blev annulleret. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Færdselsloven 35. Sagsresume: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med udenretslig vedtagelse af en bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten, i forbindelse med at den pågældende i tjenesten havde ført et køretøj med 83 km/t., selv om hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t. Tjenestestedet indstillede, at sagen blev afgjort med en mindre bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Strafbare forhold uden for tjenesten Forbrydelser mod liv og legeme 36. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i fritiden i strid med reglerne for bibeskæftigelse at have påtaget sig arbejde som dørmand på et diskotek og i den forbindelse at have overfaldet en gæst, der blev væltet omkuld og tildelt flere slag og spark på kroppen, mens han lå ned. Pågældende blev idømt 40 dages ubetinget fængsel i byretten for vold efter straffelovens 244. Dommen blev anket til Landsretten, der nedsatte straffen til 30 dages betinget fængsel. Rigspolitiet indstillede til Justitsministeriet, at pågældende blev afskediget. Afgørelsesresumé: Afskediget uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 37. Sagsresumé: Polititjenestemand var mistænkt for at have begået forsøg på voldtægt af et barn under 12 år, anden kønslig omgang med et barn under 12 år samt blufærdighedskrænkelse. Statsadvokaten besluttede at standse efterforskningen i sagen, idet strafansvaret var forældet. Statsadvokaten bemærkede imidlertid, at denne ville have rejst tiltale i sagen, såfremt forholdene ikke havde været forældede. Polititjenestemanden blev suspenderet under sagens behandling. Afgørelsesresume: Polititjenestemanden afgik ved døden, og disciplinærsagen blev herefter sluttet. 38. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens kap. 24 (forbrydelser mod kønssædeligheden) ved i flere tilfælde at have befølt sin 14-årige søn på kønsdelene. Kredsen indstillede, at den pågældende blev midlertidig overført til anden tjeneste uden publikumskontakt, hvilket Rigspolitiet herefter traf beslutning om. Sigtelserne blev senere opgivet, idet der ikke var 10

11 udsigt til, at polititjenestemanden ville blive fundet skyldig. Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførelse til anden tjeneste. Kredsen indstillede, at sagen blev afsluttet uden yderligere disciplinær forfølgning. Afgørelsesresume: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 39. Sagsresumé: Polititjenestemand indberettet i forbindelse med sigtelse for vold efter straffelovens 244 og trusler efter straffelovens 266 ved uden for tjenesten bl.a. at have tildelt en kvinde slag i ansigtet med flad hånd, hvorved trommehinden sprang, og udtalt: "Jeg slår dig ihjel" og "Du slipper ikke levende fra det her". Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede disciplinærsagen, idet pågældende selv søgte sin afsked. 40. Sagsresume: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for vold efter den grønlandske kriminallovs 88, ved under en privat fest at have bidt sin samlever i kinden samt skubbet til samleveren under kørsel i taxi og derefter tildelt samleveren mindst 10 knytnæveslag i ansigtet, på kroppen og på benene. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Pågældende blev ved Grønlands Landsret idømt anbringelse i en anstalt for domfældte i 30 dage for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs 88. Rigspolitiet indstillede herefter til Justitsministeriet, at pågældende blev afskediget. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 41. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for blufærdighedskrænkelse efter den grønlandske kriminallovs 84, stk. 1., ved uden at være iført bukser at have indfundet sig i et værelse, hvor pågældendes 16-årige plejedatter sov, hvorefter pågældende masturberede sit kønslem over plejedatteren, mens hun sov. Rigspolitiet suspenderede den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev efterfølgende idømt 60 dages betinget anbringelse på anstalt for domfældte. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen, idet pågældende selv søgte sin afsked. Formueforbrydelser 42. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for skyldnersvig efter straffelovens 281, subsidiært mandatsvig efter straffelovens 283 ved som direktør og eneanpartshaver i et anpartsselskab at have overført ca kr. fra selskabets konto til sin private konto, hvorved selskabets kreditorer mistede tilgodehavender i det efterfølgende konkursbo. Rigspolitiet suspenderede den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, og dommen blev ikke anket. Suspension blev herefter ophævet. Politikredsen indstillede, at der ikke skulle ske disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær reaktion. Færdselsloven 43. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 1,74. Pågældende nægtede sig skyldig under henvisning til, at spiritusindtagelse efter kørslen havde indflydelse på den målte promille. Politikredsen 11

12 indstillede, at der ikke skete suspension på nuværende tidspunkt med henvisning til, at der var påstand om spiritusindtagelse efter kørslen. Rigspolitiet traf beslutning om suspension. Polititjenestemanden blev idømt en bøde på kr. i byretten samt frakendt førerretten ubetinget i tre år. Byretten tilsidesatte påstanden om efterforbrug. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Politikredsen indstillede til afsked. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 44. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 0,79. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten i tre år. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Lov om euforiserende stoffer 45. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have erhvervet to joints under en koncert og efterfølgende have røget en joint på bopælen, der samtidigt fungerede som den pågældendes tjenestested, idet denne var tjenestegørende i landpolitiet. Rigspolitiet traf efter indstilling fra politikredsen beslutning om midlertidig overførelse til anden tjeneste. Pågældende vedtog en udenretlig bøde på kr. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer (besiddelse af to joints til eget forbrug). Afgørelsesresumé: Overført til anden tjeneste i kredsen efter ledelsens nærmere bestemmelse samt ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Våbenloven 46. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen, idet pågældende i sikkerhedskontrollen i Billund lufthavn blev fundet i besiddelse af en foldekniv med en bladlængde på 5,5 cm., der vurderedes at være ulovlig som enhåndsbetjent. Kriminalteknisk Center konkluderede efterfølgende, at kniven ikke var ulovlig. Påtale blev opgivet, idet sigtelsen hermed var grundløs. Politikredsen indstillede, at disciplinærsagen blev sluttet. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Andre forhold uden for tjenesten Ukorrekt optræden 47. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand i forbindelse med et diskoteksbesøg at have optrådt provokerende og oplyst over for andre gæster, at pågældende var politibetjent. Den pågældende anvendte endvidere et uacceptabelt sprog over for dørmanden. Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. 12

13 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 48. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand i forbindelse med et restaurationsbesøg at være kommet i klammeri med en anden gæst, i hvilken forbindelse polititjenestemanden fik skubbet til en kvinde, der faldt og kom alvorligt til skade. Polititjenestemanden undlod at hjælpe kvinden og søge for, at hun fik den fornødne hjælp, og forlod stedet uden at tage kontakt til hende. Endvidere var polititjenestemanden i en anden sammenhæng så spirituspåvirket, at han lagde sig til at sove på en trappe uden for politistationen, hvilket gav anledning til en anmeldelse fra en borger. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet Rigspolitiet lagde ved sanktionsvalget vægt på, at den pågældende flere gange tidligere under sin færden i blandt andet restaurationsmiljøet offentligt havde været provokerende, højrøstet og spirituspåvirket i en sådan grad, at pågældende med eller uden egen skyld var kommet i klammeri med andre gæster. 49. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved i spirituspåvirket tilstand og uden tjenstlig anledning at have forevist sin politilegitimation i forbindelse med et restaurationsbesøg. Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Statsadvokaten indstillede senere efterforskningen. Politiklagemyndigheden fandt imidlertid den pågældendes adfærd for meget kritisabel. Tjenestestedet indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt, at det var en skærpende omstændighed, at den pågældende var chargeret, og derfor som rollemodel for de andre medarbejdere i særlig grad skulle vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 50. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have fremvist sin politilegitimation, i forbindelse med at pågældende i sin fritid var involveret i et færdselsuheld. Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 51. Sagsresumé: Polititjenestemand, der var tjenestegørende på Politiskolen som underviser i fysiske fag samt prøveleder ved Politiskolens fysiske optagelsesprøver, blev indberettet for på sin Facebook profil at have skrevet: "I mandags var jeg i godt humør, så der var kun en aspirant ud af 18, der dumpede I dag var jeg sur, så var der 9 ud af 20, der dumpede Man får det godt af at udøve magt og få unge mennesker til at græde, så nu er jeg i bedre humør ". Politiskolen indstillede, at den pågældende blev overført til andet arbejde. Politiskolen fandt opdateringerne uforenelige med fortsat ansættelse som underviser, prøveleder og rollemodel på Politiskolen. Rigspolitiet overførte midlertidigt den pågældende til et andet tjenestested. Afgørelsesresumé: Overført til anden tjeneste af Rigspolitiet. 52. Sagsresumé: Polititjenestemand, der var tjenestegørende på Politiskolen, indberettet for på sin Facebookprofil at have kommenteret den under sag nr. 50 omhandlede opdatering og skrevet: "Fantastisk følelse af magt...vi er kongerne af 220 ". Politiskolen indstillede, at den pågældende blev meddelt en advarsel. 13

14 53. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet sin tjenestepistol med magasiner. Pågældende efterlod en taske indeholdende blandt andet en pistolkasse på et offentligt område uden opsyn, hvilket medførte, at den blev stjålet. Pågældende var af den overbevisning, at kolleger på stedet holdt øje med tasken, mens den pågældende parkerede sin cykel få meter fra stedet, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en mindre disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 54. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde som privatperson at have chikaneret sine naboer, idet pågældende blandt andet havde tændt for sit tv med meget høj lydstyrke og bankede på væggene på alle tider af døgnet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær sanktion. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 14

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...4 SPROGBRUG...5 MANGLENDE FREMMØDE I RETTEN...6

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2007

Resumé over disciplinærsager 2007 Resumé over disciplinærsager 2007 Disciplinærsagsresumé 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...3

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2005

Resumé over disciplinærsager 2005 Resumé over disciplinærsager 2005 Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...4 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...6 REGISTERMISBRUG...6

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2012

Resumé over disciplinærsager 2012 Resumé over disciplinærsager 2012 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN... 3 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE... 4 ANDRE TJENSTLIGE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2014

Resumé over disciplinærsager 2014 Resumé over disciplinærsager 2014 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 Registermisbrug... 3 Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling... 3 Sprogbrug... 4 Manglende fremmøde i retten... 4 Magtanvendelse...

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2010

Resumé over disciplinærsager 2010 Resumé over disciplinærsager 2010 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...5

Læs mere

Disciplinærsagsresumé 2015

Disciplinærsagsresumé 2015 Disciplinærsagsresumé 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE TJENSTLIGE FORHOLD... 3 Registermisbrug... 3 Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling... 4 Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd)... 4 Magtanvendelse... 7 Udeblivelse

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

DISCIPLINÆRSAGSRESUMÉ

DISCIPLINÆRSAGSRESUMÉ DISCIPLINÆRSAGSRESUMÉ 1. JANUAR 2016 31. DECEMBER 2016 KONCERN HR DISCIPLINÆRSAGSRESUMÉ 2016 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN... 3 Misbrug af stilling... 3 Videregivelse af oplysninger...

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i Kriminalforsorgens institution Indholdsfortegnelse A. I tjenesten eller i tilknytning til

Læs mere

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. april 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

REFERATER - ÅRSBERETNING 2012

REFERATER - ÅRSBERETNING 2012 REFERATER - ÅRSBERETNING 2012 ADFÆRDSSAGER Sprogbrug Politiassistent udtalte til en gruppe unge: I er en flok småkriminelle røvhuller DUP-2012-331-0133 + DUP-2012-331-0134 En advokat klagede på vegne af

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR OVERSIGT OVER AFGJORTE DISCIPLINÆRSAGER MOD MEDARBEJDERE I KRIMINALFORSORGENS INSTITUTIONER

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR OVERSIGT OVER AFGJORTE DISCIPLINÆRSAGER MOD MEDARBEJDERE I KRIMINALFORSORGENS INSTITUTIONER Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR OVERSIGT OVER AFGJORTE DISCIPLINÆRSAGER MOD MEDARBEJDERE I KRIMINALFORSORGENS INSTITUTIONER 1. JANUAR 2016 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE I TJENESTEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1 Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv.

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2013. Behandling af klager over politiet i Grønland

Rigsadvokatens beretning 2013. Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. november 2011 Kontor: Færdselskontoret

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere