Resumé over disciplinærsager 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé over disciplinærsager 2013"

Transkript

1 Resumé over disciplinærsager

2 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE I RETTEN... 6 MAGTANVENDELSE... 6 ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD... 8 STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN... 9 FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV... 9 FÆRDSELSLOVEN STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME FORMUEFORBRYDELSER FÆRDSELSLOVEN LOV OM EUFORISERENDE STOFFER VÅBENLOVEN ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN UKORREKT OPTRÆDEN

3 Tjenstlige forhold Spirituspåvirkning 1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand på et marked, hvor den pågældende befandt sig i privat anledning, at have taget fat i en 13-årig dreng, der var mistænkt for at have taget et bælte fra en bod og vist ham sin politilegitimation, idet pågældende udtalte "kan du se, hvad det her er". Det blev lagt til grund, at polititjenestemanden havde været højtråbende og aggressiv, at pågældende flere gange under episoden ramte drengen i ansigtet med sin politilegitimation, og at der hverken var anledning til at vise politilegitimation eller anvende fysisk magt over for drengen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresume: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Registermisbrug 2. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), ved at have foretaget opslag i politiets centrale registre til privat formål og uden tjenstlig anledning. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 3. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved 20 gange til privat formål og uden tjenstlig anledning, at have foretaget opslag i Politiets Sagsstyringssystem på en straffesag, hvor hans søn var mistænkt. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. Rigspolitiet lagde i skærpende retning bl.a. vægt på antallet af opslag, og at den pågældende som chargeret polititjenestemand i særlig grad måtte forventes at vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 4. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved flere gange til privat formål og uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i Kriminalregistret. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 5. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i mere end 10 tilfælde uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag samt udprint af sager i Kriminalregisteret på en kvindelig bekendt. Statsadvokaten opgav at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens 155 (stillingsmisbrug). Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at disciplinærsagen blev afgjort med en irettesættelse. 3

4 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 6. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for som disponent i vagtcentralen i forbindelse med en anmeldelse om en mulig syg og hjælpeløs person, at have undladt at sende en patruljebil, samt for at have undladt at registrere henvendelsen i politiets sagsbehandlingssystem. Da anmelderen næste dag på ny ringede til politiet, blev der sendt en patrulje, der fandt personen liggende på gulvet med svag vejrtrækning. Den pågældende blev herefter kørt til hospitalet. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde ved sanktionsfastsættelsen blandt andet vægt på, at polititjenestemanden var chargeret, og at man som sådan må forventes i særlig grad at vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 7. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med langsommelig og ukorrekt sagsbehandling. Den pågældende modtog i august 2008 en anmeldelse vedrørende tyveri af maskiner til en værdi af ca kr. Anmeldelsen blev først registreret i politiets systemer af den pågældende polititjenestemand i december Kort efter modtagelsen af anmeldelsen oplyste forurettede, at der var en konkret mistanke til en eller flere gerningsmænd i sagen. Imidlertid blev der ikke foretaget efterforskning i sagen, der af den pågældende polititjenestemand blev henlagt i december 2009, uden at vedkommende var bemyndiget hertil. Afgørelsesresume: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 8. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for under efterforskning af en straffesag at have undladt at følge retsplejelovens regler om beslaglæggelse i forbindelse med kopiering af nogle nøgler, ligesom oplysningen om kopieringen af nøglerne heller ikke fremgik af politirapporten. Statsadvokaten konstaterede, at en stor del af efterforskningen i sagen kunne være undgået, såfremt reglerne var blevet fulgt, og at pågældendes sagsbehandling og manglende overholdelse af retsplejelovens regler om beslaglæggelse var kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 9. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling ved i flere tilfælde ikke at have udvist tilstrækkelig ansvarlighed i sagsbehandlingen og ikke have overholdt tidsfristerne for færdiggørelse af sagerne. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at polititjenestemanden tidligere havde gjort sig skyldig i langsommelig sagsbehandling. 10. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for ikke at have vejledt sine medarbejdere om, at aflytningsmateriale med samtaler og beskeder mellem en forsvarsadvokat og dennes klient straks skulle tilintetgøres. Dette medførte, at flere samtaler mellem advokaten og dennes klient både fandtes som lydfiler og var skrevet i referatform, hvilket var i strid med retsplejelovens bestemmelser. Politikredsen indstillede, at pågældende blev 4

5 meddelt en advarsel. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at pågældende som chargeret polititjenestemand og gruppeleder havde det ledelsesmæssige ansvar for sagsbehandlingen, og at pågældende burde have sikret sig, at medarbejderne havde kendskab til det relevante regelsæt. 11. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet for at have afgivet urigtige oplysninger samt for ukorrekt tjenstlig adfærd. De pågældende undlod at besvare et opkald fra vagtcentralen straks og indledte i stedet en diskussion med en anden patrulje om, hvis tur det var til at blive pålagt den pågældende opgave. Efterfølgende gav de pågældende åbenlyst udtryk for deres irritation over at være blevet pålagt opgaven. Endvidere havde de pågældende polititjenestemænd, for at begrunde den sene reaktionstid, i anmeldelsesrapporten afgivet urigtige oplysninger om, hvor patruljen befandt sig, da de modtog opkaldet. Rigspolitiet fandt, at de pågældende havde udvist en ukorrekt adfærd i forbindelse med tildelingen af opgaven, samt at de havde afgivet urigtige oplysninger om, hvorfra de kørte til opgaven. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev ikendt en disciplinær straf. Afgørelsesresumé: Meddelt advarsler af Rigspolitiet. (Afgørelsen efterfølgende påklaget til Justitsministeriet). Sprogbrug 12. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt unødig magt samt ukorrekt sprogbrug. Den pågældende polititjenestemand tog fat i en person, der kom med ringeagtsytringer mod polititjenestemanden og dennes kollega, holdt fast i huden ved halsen på personen og anvendte udtryk som "kraftedme". Politiklagemyndigheden fandt, at adfærden var kritisabel, og at der var tale om en overreaktion. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel eller en irettesættelse. 13. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde fundet den pågældendes sprogbrug kritisabel i forbindelse med at denne blandt andet havde udtalt, at en klagers anmeldelse var noget "nissepis", godyl pis samt udtalt til pågældende klager Nej, du er simpelthen en idiot og du har en eller anden skrue løs oven i knolden. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær straf. 14. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i forbindelse med et grundlovsforhør af en person, der var tilknyttet en behandlingsskole, over for bl.a. lederen af behandlingsskolen at have udtalt, "at behandlingen ikke havde hjulpet ret meget", og "så skal vi rydde op efter jeres affald". Politiklagemyndigheden fandt denne udtalelse kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 15. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med standsning af en bil at have anvendt unødig magt ved 5

6 at have lagt bilisten ned på vejen og efterfølgende udtalt Du må ikke tage det her personligt, men er du lidt retarderet, eller er du lidt tilbage?. Politiklagemyndigheden fandt adfærden meget kritisabel, idet den anvendte magt i den konkrete situation ikke var nødvendig og sprogbrugen upassende og nedladende. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Manglende fremmøde i retten 16. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som part fra et retsmøde i fogedretten. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet fandt det uforeneligt med værdighedskravet, at manglende økonomisk omhu i private forhold kan føre så vidt, at man bliver indkaldt til fogedretten, og meddelte den pågældende en advarsel. Magtanvendelse 17. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for hårdhændet behandling i forbindelse med indtransport af en anholdt beruset person. Den anholdte var under kørslen i patruljebilen aggressiv og højrøstet og blev ved med at stikke hovedet frem mellem sæderne, selvom den pågældende flere gange var blevet bedt om at forholde sig i ro. Patruljebilen holdt herefter ind til siden. Polititjenestemanden pressede på et tidspunkt med en hånd mod siden af den anholdtes hoved vedkommende tilbage på bagsædet. Herefter foretog polititjenestemanden et atemitryk under øret på den anholdte, hvorved pågældendes hoved blev presset ind i nogle effekter, der lå på bagsædet. Anholdte faldt herefter til ro. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel, idet anholdte på tidspunktet for magtanvendelsen sad i en parkeret patruljevogn, hvor han var ilagt håndjern, og der derfor allerede var tilstrækkelig kontrol over pågældende. Det forhold, at anholdte sad uroligt og larmede, berettigede ikke i sig selv til den skete magtanvendelse. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær straf. 18. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde udtalt kritik af de pågældendes adfærd/magtanvendelse under en politiforretning, hvor en ung mand skulle tvangsindlægges på psykiatrisk afdeling. Statsadvokaten fandt magtanvendelsen unødigt hårdhændet og lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om en psykiatrisk patient, der måtte betegnes som tilhørende en særlig udsat persongruppe, og at denne var ilagt håndjern. Statsadvokaten lagde endvidere vægt på, at polititjenestemanden og hans kollega af afdelingens personale blev opfordret til at anvende en mere hensigtsmæssig måde at transportere den unge mand til afdelingen, herunder i form af en hospitalsseng, hvilket de pågældende ignorerede, fordi de var utålmodige, uanset at dette kunne have gjort resten af politiforretningen nemmere og mere skånsom for den psykiatriske patient. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 19. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af den pågældendes adfærd under en anholdelse (i forening med kollega i sag nr. 21). Politiklagemyndigheden fandt, at anholdelsen var uberettiget, samt at anholdelsen blev gennemført på en unødvendig hårdhændet måde. 6

7 Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde i skærpende retning vægt på, at pågældende tidligere var ikendt en disciplinær bøde samt havde været til en tjenstlig samtale, der begge vedrørte adfærd i forbindelse med magtanvendelse. 20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af den pågældendes adfærd under en anholdelse. (i forening med kollega i sag nr. 20). Politiklagemyndigheden fandt, at anholdelsen var uberettiget, samt at anholdelsen blev gennemført på en unødvendig hårdhændet måde. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 21. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have udvist kritisabel adfærd, idet han udsatte en anholdt, der var ilagt håndjern, for atemitryk, ligesom han med få centimeters afstand eksponerede den anholdte for peberspray, hvilket efter Politiklagemyndighedens opfattelse var helt unødvendigt i situationen. Politiklagemyndigheden lagde herved vægt på, at den anholdte på tidspunktet for magtanvendelsen var ilagt håndjern og allerede faldet til ro, og at situationen var under kontrol. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 22. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for unødig magtanvendelse, idet han i forbindelse med en politiforretning havde anvendt sin peberspray, selvom betingelserne herfor ikke var opfyldt. Politiklagemyndigheden fandt hans adfærd kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 23. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt en peberspray i forbindelse med standsning af en knallert. Politiklagemyndigheden fandt anvendelsen af peberspray under de foreliggende omstændigheder kritisabel, idet både knallertføreren og passageren, der sad på knallerten, der kørte med en hastighed på ca. 10 km/t, blev udsat for unødig fare. 24. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en anholdelse at have brugt mere magt end nødvendigt, uanset at det måtte lægges til grund, at den anholdte gjorde modstand. Statsadvokaten fandt, at polititjenestemandens adfærd var kritisabel. Statsadvokaten lagde herved bl.a. vægt på, at den anholdte var standset for en bagatelagtig forseelse, og at han blev tildelt mere end 3 slag med staven. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, der fastholdt kritikken. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 25. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand i en kiosk uden politimæssig anledning at være 7

8 trådt i tjeneste over for en anden kunde, som han uberettiget afkrævede identitetsoplysninger og forsøgte at anholde under anvendelse af fysisk magt. Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemanden, der ikke fremviste sin politilegitimation i forbindelse med episoden, måtte anses for at være trådt i tjeneste, da han over for kunden oplyste, at han var polititjenestemand. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Andre tjenstlige forhold 26. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for to gange uden nærmere tjenstlig begrundelse, at have opsøgt en kvinde på og uden for hendes bopæl. Den pågældende polititjenestemand havde ekspederet kvinden på en politistation i forbindelse med udstedelse af et midlertidigt kørekort. Ved den første henvendelse præsenterede den pågældende sig som polititjenestemand og gav kvinden en blomst. Kvinden opfattede henvendelserne som chikane og klagede til politiet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær advarsel 27. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have stjålet en mobiltelefon fra sit tjenestested. Statsadvokaten besluttede at standse efterforskningen, idet der ikke fandtes tilstrækkeligt bevis for tyveri efter straffelovens 276. Statsadvokaten lagde imidlertid til grund, at der var bevis for, at polititjenestemanden havde anvendt en tjenestetelefon til private samtaler og afgivet urigtige oplysninger om telefonen og brugen af denne til sin leder i forbindelse med samtaler om den bortkomne telefon. Statsadvokaten fandt, at der var tale om en mindre grov udnyttelse af stillingen som polititjenestemand, som efter praksis burde afgøres disciplinært. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 28. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev indberettet for som politistuderende at have snydt i forbindelse med eksamen i politijura på Politiskolen, idet de pågældende afleverede en synopsis, der ikke syntes at være udtryk for en personlig egenhændig besvarelse, idet de pågældende havde afleveret synopser, som var stort set enslydende. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet, der i formildende retning lagde vægt på, at en senere eksamen i faget også bestod af en mundtlig del, hvor de pågældende selvstændigt skulle forsvare synopsen. 29. Sagsresumé: Polititjenestemand indberettet for uforsvarlig opbevaring af sit tjenestevåben, idet tjenestepistolen ikke lå i et særligt sikret boksrum, men i et aflåst personaleskab af træ. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 30. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for at have taget fat i kraven på en person, der havde indfundet sig på politistationen for at anmelde et muligt strafbart forhold, og truet denne med anholdelse, fordi personen havde anvendt et nedladende udtryk om polititjenestemanden. Politiklagemyndigheden fandt episoden kritisabel, idet personen ikke havde optrådt aggressivt eller truende, og anvendelsen af et nedsættende udtryk ikke i sig selv var grundlag for at true den pågældende med anholdelse. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 8

9 Rigspolitiet indskærpede, at pågældende som chargeret polititjenestemand er rollemodel for de øvrige medarbejdere, og at pågældende derfor i særlig grad skal vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt tidsregistrering, idet han i flere tilfælde havde registreret sin arbejdstid i strid med arbejdstidsaftalen samt afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med en tjenesterejseafregning. Polititjenestemanden var forud for forseelserne blevet indskærpet at registrere sin arbejdstid korrekt. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær sanktion. Strafbare forhold i tjenesten Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv Misbrug af stilling 32. Sagsresumé: Statsadvokaten rejste tiltale mod en polititjenestemand for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. (misbrug af stilling), ved at have rettet henvendelse til to yngre polititjenestemænd og forsøgt at få dem til at undlade videre forfølgning i en sag, hvor den pågældendes stedsøn var blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Statsadvokaten nedlagde påstand om fængselsstraf. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Ved byretten blev den pågældende idømt 30 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. i overensstemmelse med anklageskriftet. Dommen blev anket. Landsretten dømte polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt., men i mindre omfang, og nedsatte straffen til ti dagbøder af 250 kr. Rigspolitiet indstillede herefter til Justitsministeriet, at polititjenestemanden blev afskediget. Justitsministeriet traf afgørelse om ikke at afskedige polititjenestemanden fra sin stilling som politiassistent og bad samtidigt Rigspolitiet om at foretage en fornyet vurdering af, hvilke disciplinære sanktioner, der skulle iværksættes over for polititjenestemanden. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet degraderede polititjenestemanden til en lavere lønmæssig indplacering. 33. Sagsresumé: To polititjenestemænd blev dømt for overtrædelse af straffelovens 157 (grov uagtsom tjenesteforsømmelse), ved en nat at have fastgjort en 16-årig knallertfører til et vejskilt og efterladt pågældende alene, imens polititjenestemændene kørte til en anden politiforretning. Polititjenestemændene returnerede til knallertføreren efter ca. 9 minutter. Retten lagde vægt på, at fastgørelsen af knallertføreren prisgav vedkommende for udefrakommende hændelser, samt at polititjenestemændene undlod at informere vagtcentralen eller andre i politiet om fastgørelsen af knallertføreren, og at ingen i politiet derfor havde mulighed for at reagere, hvis der indtrådte uforudsete forhold. Politikredsen indstillede, at de pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Begge blev ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 34. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for forsøg på overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved at have forsøgt at påvirke to kolleger til at hjælpe med at fremskaffe og annullere en 9

10 sag, hvor en navngiven person var blevet sigtet for en hastighedsovertrædelse. Rigspolitiet suspendere den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Ved byretten blev pågældende idømt 14 dages ubetinget fængsel. Dommen blev anket til landsretten, der nedsatte straffen til 10 dagbøder à 250 kr. Kredsen indstillede, at pågældende blev afskediget. Rigspolitiet indstillede til Justitsministeriet, at den pågældende blev afskediget. Rigspolitiet lagde i den forbindelse vægt på, at den navngivne person, der var blevet sigtet, var søn af en lokal forretningsindehaver, der ydede rabat til politiansatte, og at motivet for at annullere bødetilkendegivelsen alene var af økonomisk karakter, idet den rabat, som de politiansatte kunne opnå, kunne mistes, hvis bøden ikke blev annulleret. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Færdselsloven 35. Sagsresume: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med udenretslig vedtagelse af en bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten, i forbindelse med at den pågældende i tjenesten havde ført et køretøj med 83 km/t., selv om hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t. Tjenestestedet indstillede, at sagen blev afgjort med en mindre bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Strafbare forhold uden for tjenesten Forbrydelser mod liv og legeme 36. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i fritiden i strid med reglerne for bibeskæftigelse at have påtaget sig arbejde som dørmand på et diskotek og i den forbindelse at have overfaldet en gæst, der blev væltet omkuld og tildelt flere slag og spark på kroppen, mens han lå ned. Pågældende blev idømt 40 dages ubetinget fængsel i byretten for vold efter straffelovens 244. Dommen blev anket til Landsretten, der nedsatte straffen til 30 dages betinget fængsel. Rigspolitiet indstillede til Justitsministeriet, at pågældende blev afskediget. Afgørelsesresumé: Afskediget uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 37. Sagsresumé: Polititjenestemand var mistænkt for at have begået forsøg på voldtægt af et barn under 12 år, anden kønslig omgang med et barn under 12 år samt blufærdighedskrænkelse. Statsadvokaten besluttede at standse efterforskningen i sagen, idet strafansvaret var forældet. Statsadvokaten bemærkede imidlertid, at denne ville have rejst tiltale i sagen, såfremt forholdene ikke havde været forældede. Polititjenestemanden blev suspenderet under sagens behandling. Afgørelsesresume: Polititjenestemanden afgik ved døden, og disciplinærsagen blev herefter sluttet. 38. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens kap. 24 (forbrydelser mod kønssædeligheden) ved i flere tilfælde at have befølt sin 14-årige søn på kønsdelene. Kredsen indstillede, at den pågældende blev midlertidig overført til anden tjeneste uden publikumskontakt, hvilket Rigspolitiet herefter traf beslutning om. Sigtelserne blev senere opgivet, idet der ikke var 10

11 udsigt til, at polititjenestemanden ville blive fundet skyldig. Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførelse til anden tjeneste. Kredsen indstillede, at sagen blev afsluttet uden yderligere disciplinær forfølgning. Afgørelsesresume: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 39. Sagsresumé: Polititjenestemand indberettet i forbindelse med sigtelse for vold efter straffelovens 244 og trusler efter straffelovens 266 ved uden for tjenesten bl.a. at have tildelt en kvinde slag i ansigtet med flad hånd, hvorved trommehinden sprang, og udtalt: "Jeg slår dig ihjel" og "Du slipper ikke levende fra det her". Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede disciplinærsagen, idet pågældende selv søgte sin afsked. 40. Sagsresume: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for vold efter den grønlandske kriminallovs 88, ved under en privat fest at have bidt sin samlever i kinden samt skubbet til samleveren under kørsel i taxi og derefter tildelt samleveren mindst 10 knytnæveslag i ansigtet, på kroppen og på benene. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Pågældende blev ved Grønlands Landsret idømt anbringelse i en anstalt for domfældte i 30 dage for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs 88. Rigspolitiet indstillede herefter til Justitsministeriet, at pågældende blev afskediget. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 41. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for blufærdighedskrænkelse efter den grønlandske kriminallovs 84, stk. 1., ved uden at være iført bukser at have indfundet sig i et værelse, hvor pågældendes 16-årige plejedatter sov, hvorefter pågældende masturberede sit kønslem over plejedatteren, mens hun sov. Rigspolitiet suspenderede den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev efterfølgende idømt 60 dages betinget anbringelse på anstalt for domfældte. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen, idet pågældende selv søgte sin afsked. Formueforbrydelser 42. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltalerejsning for skyldnersvig efter straffelovens 281, subsidiært mandatsvig efter straffelovens 283 ved som direktør og eneanpartshaver i et anpartsselskab at have overført ca kr. fra selskabets konto til sin private konto, hvorved selskabets kreditorer mistede tilgodehavender i det efterfølgende konkursbo. Rigspolitiet suspenderede den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, og dommen blev ikke anket. Suspension blev herefter ophævet. Politikredsen indstillede, at der ikke skulle ske disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær reaktion. Færdselsloven 43. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 1,74. Pågældende nægtede sig skyldig under henvisning til, at spiritusindtagelse efter kørslen havde indflydelse på den målte promille. Politikredsen 11

12 indstillede, at der ikke skete suspension på nuværende tidspunkt med henvisning til, at der var påstand om spiritusindtagelse efter kørslen. Rigspolitiet traf beslutning om suspension. Polititjenestemanden blev idømt en bøde på kr. i byretten samt frakendt førerretten ubetinget i tre år. Byretten tilsidesatte påstanden om efterforbrug. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Politikredsen indstillede til afsked. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 44. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 0,79. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten i tre år. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Lov om euforiserende stoffer 45. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have erhvervet to joints under en koncert og efterfølgende have røget en joint på bopælen, der samtidigt fungerede som den pågældendes tjenestested, idet denne var tjenestegørende i landpolitiet. Rigspolitiet traf efter indstilling fra politikredsen beslutning om midlertidig overførelse til anden tjeneste. Pågældende vedtog en udenretlig bøde på kr. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer (besiddelse af to joints til eget forbrug). Afgørelsesresumé: Overført til anden tjeneste i kredsen efter ledelsens nærmere bestemmelse samt ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Våbenloven 46. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen, idet pågældende i sikkerhedskontrollen i Billund lufthavn blev fundet i besiddelse af en foldekniv med en bladlængde på 5,5 cm., der vurderedes at være ulovlig som enhåndsbetjent. Kriminalteknisk Center konkluderede efterfølgende, at kniven ikke var ulovlig. Påtale blev opgivet, idet sigtelsen hermed var grundløs. Politikredsen indstillede, at disciplinærsagen blev sluttet. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Andre forhold uden for tjenesten Ukorrekt optræden 47. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand i forbindelse med et diskoteksbesøg at have optrådt provokerende og oplyst over for andre gæster, at pågældende var politibetjent. Den pågældende anvendte endvidere et uacceptabelt sprog over for dørmanden. Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. 12

13 Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 48. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand i forbindelse med et restaurationsbesøg at være kommet i klammeri med en anden gæst, i hvilken forbindelse polititjenestemanden fik skubbet til en kvinde, der faldt og kom alvorligt til skade. Polititjenestemanden undlod at hjælpe kvinden og søge for, at hun fik den fornødne hjælp, og forlod stedet uden at tage kontakt til hende. Endvidere var polititjenestemanden i en anden sammenhæng så spirituspåvirket, at han lagde sig til at sove på en trappe uden for politistationen, hvilket gav anledning til en anmeldelse fra en borger. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet Rigspolitiet lagde ved sanktionsvalget vægt på, at den pågældende flere gange tidligere under sin færden i blandt andet restaurationsmiljøet offentligt havde været provokerende, højrøstet og spirituspåvirket i en sådan grad, at pågældende med eller uden egen skyld var kommet i klammeri med andre gæster. 49. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved i spirituspåvirket tilstand og uden tjenstlig anledning at have forevist sin politilegitimation i forbindelse med et restaurationsbesøg. Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Statsadvokaten indstillede senere efterforskningen. Politiklagemyndigheden fandt imidlertid den pågældendes adfærd for meget kritisabel. Tjenestestedet indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt, at det var en skærpende omstændighed, at den pågældende var chargeret, og derfor som rollemodel for de andre medarbejdere i særlig grad skulle vise sig værdig til den med stillingen forbundne agtelse og tillid. 50. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have fremvist sin politilegitimation, i forbindelse med at pågældende i sin fritid var involveret i et færdselsuheld. Politiklagemyndigheden fandt adfærden kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. 51. Sagsresumé: Polititjenestemand, der var tjenestegørende på Politiskolen som underviser i fysiske fag samt prøveleder ved Politiskolens fysiske optagelsesprøver, blev indberettet for på sin Facebook profil at have skrevet: "I mandags var jeg i godt humør, så der var kun en aspirant ud af 18, der dumpede I dag var jeg sur, så var der 9 ud af 20, der dumpede Man får det godt af at udøve magt og få unge mennesker til at græde, så nu er jeg i bedre humør ". Politiskolen indstillede, at den pågældende blev overført til andet arbejde. Politiskolen fandt opdateringerne uforenelige med fortsat ansættelse som underviser, prøveleder og rollemodel på Politiskolen. Rigspolitiet overførte midlertidigt den pågældende til et andet tjenestested. Afgørelsesresumé: Overført til anden tjeneste af Rigspolitiet. 52. Sagsresumé: Polititjenestemand, der var tjenestegørende på Politiskolen, indberettet for på sin Facebookprofil at have kommenteret den under sag nr. 50 omhandlede opdatering og skrevet: "Fantastisk følelse af magt...vi er kongerne af 220 ". Politiskolen indstillede, at den pågældende blev meddelt en advarsel. 13

14 53. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet sin tjenestepistol med magasiner. Pågældende efterlod en taske indeholdende blandt andet en pistolkasse på et offentligt område uden opsyn, hvilket medførte, at den blev stjålet. Pågældende var af den overbevisning, at kolleger på stedet holdt øje med tasken, mens den pågældende parkerede sin cykel få meter fra stedet, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en mindre disciplinær bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 54. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde som privatperson at have chikaneret sine naboer, idet pågældende blandt andet havde tændt for sit tv med meget høj lydstyrke og bankede på væggene på alle tider af døgnet. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær sanktion. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 14

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Lovgrundlaget for opsigelse/ophævelse ved lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere