Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen"

Transkript

1 Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende på det, fordi det fremgår jo at. Fortæller: Her er så Danmarks Riges grundlov. Det er den, der bestemmer, hvordan Danmark skal styres, og hvilke rettigheder og pligter borgerne har. Ligesom i de fleste andre lande, der kalder sig demokratiske, er magten i Danmark tredelt: Der er den lovgivende magt, den ligger hos Folketinget, som er det danske parlament. Så er der den udøvende magt, altså magten til at føre lovene ud i livet, den ligger hos regeringen. Og den dømmende magt, der ligger hos domstolene. Dronning Margrethe den 2. er Danmarks statsoverhoved. Det betyder, at det er hende, der udnævner regeringen. Og det betyder også, at der er ikke nogen lov, der kan blive lov, førend hun har underskrevet den. Men hendes reelle politiske magt er ikke stor, for i praksis gør hun, hvad de folkevalgte bestemmer. Speak: Og ved et folketingsvalg eller et kommunalvalg i Danmark, der har alle danske statsborgere, der er fyldt 18 år, valgret. Siden 1915 har det været gældende for både mænd og kvinder. Den allerførste grundlov fra 1849, den gjaldt altså kun mænd. Men den er, som man kan forstå på det hele, blevet rettet et par gange og sidste gang i Og det er altså den grundlov, med ændringer, der gælder i dag. Men grundloven er den sværeste af alle love at ændre. Det kræver en meget lang og indviklet procedure, som skal slutte med, at 40% af samtlige danske vælgere skal sige ja til ændringen. Så det er altså det danske folk selv, der bestemmer, hvordan og hvornår grundloven skal ændres. 00:03:35 3 gamle damer på en bænk Efter grundloven har borgerne ret til frit at sige og skrive hvad de vil. De gør det dog under ansvar for domstolene. Skriver man for eksempel noget der er farligt for landets sikkerhed, kan man blive tiltalt ved domstolene. Og fornærmer man folk, kan man blive udsat for en injuriesag.

2 fornærmer man folk, kan man blive udsat for en injuriesag. Man har også ret til at slutte sig sammen i foreninger og politiske partier. Den personlige frihed er ukrænkelig. Folk kan efter grundloven ikke anholdes eller sættes i fængsel på grund af deres politiske holdning, deres tro eller deres afstamning. Det betyder, at politiet ikke uden videre må anholde folk. De skal være mistænkt for at have foretaget sig noget, der er i strid med loven. Og bliver man anholdt, skal man stilles for en dommer inden for 24 timer. Det kaldes grundlovsforhør. Dommeren afgør om personen skal sættes på fri fod, eller om der er god grund til at opretholde fængslingen, mens politiet efterforsker sagen. 00:05:02: Grundvigskirken Danmark har en folkekirke, den evangelisk-lutherske kirke, men kirken kan ikke udstede love og ikke dømme. Da der er trosfrihed, står det enhver borger frit, om hun eller han vil være medlem af folkekirken eller et andet tros-samfund. Man har lov til at danne andre trossamfund 00:05:41 Ebbe Reich med grundloven i hænderne Der står meget andet i grundloven: Om retten til undervisning og undervisnings-pligt, om ejendommens ukrænkelighed. Og om at alle der kan arbejde skal have mulighed for at gøre det på ordentlige vilkår. Man har pligt til at forsørge sig selv og sin familie, men hvis man ikke kan, har man krav på at blive hjulpet af det offentlige. Danmark har valgt at indrette samfundet sådan, at de offentlige myndigheder har en masse opgaver og kan blande sig i borgernes liv på mange områder. Myndighederne blander sig i forhold, som i mange andre lande er en privat sag. 00:06:39: hænder med pizzadej Hvis man for eksempel vil åbne en restaurant, er der regler om, hvordan køkkenet skal indrettes. Hvordan fødevarerne skal behandles. Der er krav til, hvordan regnskaberne skal føres. Der skal afregnes moms og betales skat. Der er love, som beskytter medarbejderne, og der er overenskomster til regulering af løn og arbejdsforhold. Pizzamand: "Det stiller store krav at skulle undersøge hvilke regler der gælder for de forskellige områder. Heldigvis er der hjælp at hente." 00:07:24: Frederiksberg Rådhus Speak: Nogle kommuner har et særligt rådgivningskontor for flygtninge og indvandrere. Hvis de ikke kan hjælpe, så kan de måske henvise til en gratis retshjælp eller til en anden rådgivning. Retshjælpen kan for eksempel hjælpe med sociale sager,

3 sager omkring opholdstilladelse, skilsmissesager, arvesager, forsikringssager og med at klage over offentlige myndigheders afgørelser. Socialrådgiver: "Der findes bestemte regler og love for, hvordan offentlige myndigheder skal opføre sig, når de behandler en sag. Reglerne står i forvaltningsloven og gælder på alle de kontorer, der hører under stat og kommune. I samme lov står der også, hvilke rettigheder og pligter man har, når man er i kontakt med en offentlig myndighed." Socialrådgiver til klient: "Jeg har bedt dig om at komme i dag, fordi du har fået en institutionsplads tilbudt, og det vil jeg gerne høre om, hvorfor du ikke har svaret på?" Tolk: - Udenlandsk tale - Kvinde: - Udenlandsk tale - Tolk: "Jeg ved det ikke selv. Jeg har tænkt meget på, at hvis jeg selv skal betale for det, så vil jeg ikke kunne det." Speak: I forbindelse med en sag har borgeren som regel selv oplysningspligt. Det kan være oplysninger om, hvor stor ens formue er, hvor mange penge man tjener, hvor mange børn der er i familien, eller hvor mange værelser man bebor. 00:09:02 socialrådgiver Socialrådgiver: "Og det er altid en god idé at fortælle så mange oplysninger som overhovedet muligt, til belysning af ens sag. Man har aktindsigt, og det betyder, at man har ret til at få at vide, hvad der bliver skrevet i ens sag. Man har lov til at læse ens journal, altså de papirer som kontoret har på en." Socialrådgiver til klient: "Jeg kan kun se på, hvad I får af bistandshjælp her og se på, at I ud fra de beløb burde have råd til at jeres datter kan gå i børnehave." Tolk: - udenlandsk tale - Socialrådgiver: "Men en anden ting vi har, som vi skal snakke om, det er, at du er forpligtet til at sørge for at komme i skole og være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan ikke gå hjemme på bistandshjælp i lang tid." Tolk: - udenlandsk tale - Tolk: "Det ved hun godt." Socialrådgiver: "Det er også for, at din datter skal have nogle legekammerater og lære det danske sprog og kultur i børnehaven." Tolk: - udenlandsk tale -

4 00:10:24 tolken Tolk: "De offentlige myndigheder har pligt til at sikre sig, at udlændinge forstår, hvad der bliver sagt. Personalet bestemmer, om der er brug for en tolk under samtalen. Men det er bedst at få hjælp af en professionel tolk, men man kan også bruge en ven eller bekendt til at tolke for sig under samtalen. Men man fraråder, at man tager sit barn med og bruger det som tolk under samtalen, da det er et alt for stort ansvar, man lægger over på barnet. Tolken og de offentlige myndigheder har tavshedspligt, det vil sige, at de oplysninger de kommer i besiddelse af, må de ikke videregive uden personens tilladelse." Speak: Skattevæsenet har dog ret til at kræve oplysninger fra banker og bistandskontorer, ligesom de informerer bistandskontoret, hvis en person på bistandshjælp skal have penge tilbage i skat. Bliver en sag afgjort, så en person ikke får ret, så kan hun eller han forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, og en vejledning om, hvor der kan klages. 00:11:56 familie ved stuebord Speak: Der er stor forskel på ægteskabslovgivning i forskellige lande, og dermed også stor forskel på hvilke rettigheder og pligter mand og kone har over for hinanden og i forhold til deres børn og i forhold til de offentlige myndigheder. Når man bor i Danmark gælder den danske ægteskabslovgivning, selv om ægteskabet er indgået i udlandet. To personer over 18 år kan frit indgå ægteskab med hinanden - uanset køn. Man kan kun være gift med en person ad gangen. Den grundlæggende idé i den danske lovgivning er, at de to parter står lige. Man har gensidig pligt til at forsørge hinanden. Mor: "Ægtefæller har fælles myndighed over deres børn. Forældrene har pligt til at forsørge og beskytte deres børn, indtil de er fyldt 18 år." Speak: Alle har krav på at kunne blive separeret fra deres ægtefælle og senere blive skilt. Ved utroskab eller grov vold kan skilsmisse opnås med det samme. I forbindelse med opløsning af ægteskabet skal der tages stilling til, hvem der skal have forældremyndigheden. Kan parterne ikke selv blive enige, kan afgørelsen træffes i retten. 00:13:31 hammer-hoved Hvis man overtræder loven, tager domstolene stilling til, om man skal straffes, og hvilken straf man skal have. Alle anholdte har ret til en forsvarsadvokat. Når man fremstilles i grundlovsforhør, sørger retten for en advokat, men man kan også selv sørge for sin forsvarer. Hvis man ikke kan så meget dansk, at man kan følge med

5 i det der bliver sagt i retssalen, kan man kræve, at der er en tolk til stede ved retsmøderne. Det er kun domstolene, der må straffe. Og det er kun politiet, der må bruge magt over for andre mennesker. Det betyder for eksempel, at man ikke selv må hævne sig på andre, heller ikke selv om de har overtrådt loven. Bliver man slået ned, må man ikke samle vennerne om sig og hævne sig. Ellers risikerer man, at det er en selv, der bliver straffet af domstolene for at udøve vold. I Danmark er det almindeligt accepteret, at det er domstolenes opgave at tage stilling til spørgsmål vedrørende skyld og udmåling af straf. 00:14:44 ståltrådshegn Det er forbudt at bære våben uden en særlig tilladelse. I Danmark er der to former for straf; bødestraf og frihedsstraf. Der eksisterer ikke dødsstraf. Børn under 15 år kan ikke sættes i fængsel, de får i stedet en værge. Det er en person som skal holde opsyn med dem, og i nogle tilfælde kommer de på en særlig institution. 00:15:35 Reglerne for udenlandske statsborgeres ophold i Danmark er samlet i udlændingeloven. Alle udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller i EU, skal have et pas og i mange tilfælde også et visum for at kunne rejse ind i landet. Man skal søge visum ved en dansk ambassade eller konsulat, inden man rejser her til. Hvis man ikke har gyldige papirer, bliver man afvist ved grænsen. Det kan være svært at få visum for borgere i lande, hvorfra der kommer mange flygtninge eller indvandrere til Danmark. Turister får som regel tilladelse til at være her i op til 3 måneder. Politiet kan afvise folk ved grænsen, hvis de skønner at de har for få penge at leve for, i den periode de vil besøge Danmark. Siden 1973 har der været indvandrerstop. Det vil sige, at udlændinge kun i få tilfælde har ret til at få opholdstilladelse. 00:16:48 lovtekst Advokaten: "Asylansøgere kan få opholdstilladelse som flygtninge, hvis de kan bevise, sandsynliggøre, at de på grund af deres politiske overbevisning, på grund af race, religion, nationalitet risikerer, at blive forfulgt i deres eget land. Nogle af de asylansøgere der ikke kan få opholdstilladelse

6 som flygtninge, og ikke bliver anerkendt som flygtninge, de kan få opholdstilladelse af humanitære årsager, som for eksempel på grund af en alvorlig sygdom." Advokat med klienter: "Har du nogen mulighed for at dokumentere, at din mor bliver 60 år den 4.6. i år? Har hun en fødselsattest? For her i landet er det sådan, at reglerne siger, at det kun er forældre over 60 der kan blive familiesammenført med deres børn her i landet." Tolk: - fremmed sprog - Speak: Både danske og nordiske statsborgere, flygtninge og indvandrere har under disse betingelser muligheder for at blive familiesammenført med deres nærmeste familie. Den nærmeste familie er defineret som: Ægtefælle eller samlever over 18 år, børn under 18 år og forældre over 60 år. Advokat til klient: "Din mor, hun skal rette henvendelse til den danske ambassade i Bangladesh, og så skal hun dér ansøge om at få opholdstilladelse her, i henhold til familiesammenførelses-reglerne." Tolk: - fremmed sprog - Speak: Opholdstilladelse til familiemedlemmer kan betinges af, at man er i stand til at forsørge dem. Advokat: "Alle sager vedrørende opholdstilladelse her i landet behandles af Udlændingestyrelsen. Afslag kan ankes til Indenrigsministeriet, bortset fra afslag på politisk asyl, som ankes til Flygtningenævnet." 00:18:53 nøgent træ i vinden Speak: En stor del af de mennesker, der søger asyl i Danmark, bliver sendt ud af landet igen. Når man har en tidsubegrænset opholdstilladelse, skal man ikke have en speciel arbejdstilladelse. Hvis man kun har en midlertidig opholdstilladelse, skal man have en særlig arbejdstilladelse, medmindre man er statsborger i et af de nordiske lande eller i EU. Jo længere tid man bor her, jo større sikkerhed har man imod at blive udvist. Hvis man er kommet hertil for at leve sammen med sin mand eller kone og bliver skilt inden for 3 år, kan man udvises. Har man boet lovligt i Danmark i mere end 3 år, kan man almindeligvis kun udvises, hvis man begår en forbrydelse, som kan give mere end to års fængsel. Ved grove forbrydelser såsom handel med store mængder narkotika eller mord, kan man udvises, selv om man har boet her i mange år.

7 Anerkendte flygtninge har større sikkerhed mod udvisning end andre udlændinge. Har man fået opholdstilladelse på grundlag af urigtige oplysninger, kan man altid udvises, uanset hvor mange år der er gået. Afgørelser om udvisninger bliver truffet enten af Udlændingestyrelsen eller af en domstol. Planlægger man at rejse ud af landet i et halvt år eller derover, er det en god idé at spørge Udlændingestyrelsen, om det vil få konsekvenser for ens opholdstilladelse. 00:20:54 fortæller Fortæller: Og endelig, som en af de vigtige ting, så er der lighed for loven. Det betyder, at alle skal behandles ens efter loven. Alle har ret til en ordentlig retssag, en ordentlig sagsbehandling fra de offentlige myndigheder. Og alle har også de samme rettigheder og pligter, ligegyldig hvor de kommer fra. Det er lighed for loven. 00:23:26 Sluttekster start 00:23:55 Sluttekster slut Sfinx Film/TV

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere