BRÆNDPUNKTER I RETSPSYKIATRIEN TEMADAG 29. APRIL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRÆNDPUNKTER I RETSPSYKIATRIEN TEMADAG 29. APRIL 2013"

Transkript

1 BRÆNDPUNKTER I RETSPSYKIATRIEN TEMADAG 29. APRIL 2013 HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? HVAD KAN VI GØRE?

2 BAGGRUNDEN FOR TEMADAGEN Samfundet gennemgår en stor udvikling disse år. Ændringer i sociologiske vilkår, strukturer, normer, interaktionsformer og befolkningsgrupper gør sig gældende, og det samme gør nye identitetsdannelser og forventninger til én selv, hinanden og samfundets institutioner. Politisk fokuseres der på styringsmodeller, som skal sikre kvalitet og produktivitet. Organisering, ledelse og selvledelse er i fokus. Specialisering, pakkeforløb, accelereret patientforløb med ambulant færdigbehandling og socialpsykiatrisk støtte i eget hjem er efterhånden velkendt for mange patienter, brugere, pårørende og professionelle i psykiatrien. Behovet for - og udfordringerne ved - at opnå et vellykket tværfagligt og tværsektorielt samarbejde er i den sammenhæng både veldokumenteret og velkendt. Samtidig med dette sker der en løbende udvikling af viden. Evidensbaseret praksis bliver et mål, og ind imellem tales der om paradigmeskift, f.eks. at patienter med psykisk sygdom kan (og skal) komme sig. Dermed ændrer de professionelles opgaver sig, og der kommer et øget fokus på behovet for læring og kompetenceudvikling. Alt dette betyder en løbende tilpasning af social- og sundhedssektoren, herunder retspsykiatrien. Retspsykiatrien bliver jævnligt beskrevet i medierne. Området aktualiseres som både et fagligt anliggende og et samfundsanliggende. Retspsykiatrien kan måske ses som indikator eller barometer på betydningen af forandringer og/eller stabilitet i samfundet. Det kan konstateres, at retspsykiatrien er et af de områder med vækst i Danmark. Det rejser en del spørgsmål: Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Og ikke mindst: Hvor vil vi gerne hen? Og: Hvordan kommer vi derhen, hvor vi vil? Disse spørgsmål er spørgsmål, som i et historisk, fremtids- og helikopterperspektiv vil blive belyst og debatteret på denne temadag, som Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling nu udbyder. Der er presserende faglige, konkrete og praktiske brændpunkter i retspsykiatrien, som dels bidrager til at kunne orientere sig, dels kalder på opmærksomhed og håndtering: Hvordan kan vi bedst behandle og støtte retspsykiatriske patienter med dobbeltdiagnose-problematikker og/eller antisocial adfærd? Og hvad betyder udviklingen i behandlingsdommene for de professionelles roller? På denne temadag vil der være mulighed for både at blive inspireret i forhold til "her og nubrændpunkter", som kalder på håndtering, og mulighed for i et historisk perspektiv at kaste et kig ud i fremtiden; begge dele i forhold til brugbar viden og væsentlige perspektiver for de professionelle, som arbejder indenfor det retspsykiatriske område i såvel hospitals- som ambulant regi indenfor socialpsykiatrien og Kriminalforsorgen. Den fysiske ramme for denne temadag er Fængslet et nedlagt fængsel, der i dag fungerer som et museum i Horsens. I frokostpausen har du mulighed for både at netværke og se museet på samme tid.

3 PROGRAM Ankomst let morgenbuffet Velkomst og præsentation af program Bo Kristian Nielsen, uddannelseskonsulent, cand.scient.soc., OPU Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Psykiatrihistoriske nedslag og refleksioner Kan vi lære noget af psykiatrihistorien? Jette Møllerhøj, seniorforsker, cand.mag., ph.d. Region Hovedstaden, Kompetencecenter for Retspsykiatri Pause Hvad skal der til, for at retspsykiatrien ikke er et område i vækst? Forebyggelse af kriminalitet tidlig opsporing og behandling af psykisk sygdomssammenhænge og udfordringer En målrettet indsats overfor børn og unge Hvad betyder (rusmiddel)misbrug? Straffelovens 16 og 69 Hvilken betydning kan evidens og effektmåling have i det forebyggende arbejde? Mette Brandt-Christensen, leder, overlæge, ph.d., ekstern lektor Region Hovedstaden, Kompetencecenter for Retspsykiatri Medlem af Retslægerådet Psykopatens forskellige ansigter psykologisk udredning Claus H. Werchmeister, klinisk psykolog Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Risskov, Retspsykiatrien Frokost Museumsbesøg i Fængslet Refleksion over formiddagens oplæg Psykisk syge misbrugere Hvad er sufficient misbrugsbehandling til den retspsykiatriske patient? Henrik Rindom, overlæge i psykiatri Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Hvidovre og Stofrådgivningen Lovparagraffer De professionelles rolle i et retsligt perspektiv Hvilken rolle har de professionelle i retspsykiatrien, og hvordan ser udviklingen i dommene ud fra et retsligt perspektiv? Peter Brøndt Jørgensen Fhv. statsadvokat ved Statsadvokaten Midt-, Vest- og Sydøstjylland, cand.jur Pause Kaffe/te i Fængslets gamle gymnastiksal

4 Fremtiden hvordan vil fremtiden blive for patienter og professionelle? Anne Marie Dahl, fremtidsforsker og forfatter Pause Perspektiver og handlinger Bo Kristian Nielsen, ordstyrer PANEL Lisbeth Henningsen Retsbo, projektleder, sygeplejerske, master i voksenlæring Region Hovedstaden, Kompetencecenter for Retspsykiatri Lisbeth Drejer Dybro, uddannelseskonsulent, cand.phil., psykologi tilvalg BA, KA og master i voksenuddannelse Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Mette Brandt-Christensen, leder, overlæge, ph.d., ekstern lektor Region Hovedstaden, Kompetencecenter for Retspsykiatri Medlem af Retslægerådet Mette Daae Krøyer, oversygeplejerske Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Risskov Mogens Møller Nielsen, afdelingsleder Botilbuddet Tuestenhuse, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Aarhus Kommune Nils H. Andersen, brugerbaggrund, repræsentant fra brugerorganisationen LAP (Landsforeningen af Nuværende og Tidligere Psykiatribrugere), psykoterapeut og pioner recovery coach på botilbuddet Slotsvænget, Kgs. Lyngby Evaluering og afrunding af dagen Bo Kristian Nielsen, ordstyrer Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling LÆS OM PERSONERNE, DER MEDVIRKER PÅ TEMADAGEN, PÅ DE SIDSTE SIDER Sted Pris Fængslet, Fussingvej 8, 8700 Horsens Telefon DKK 1.400,-, inkl. forplejning og entré museum Tilmelding tilmeldingsfrist 21. marts 2013 Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb Arrangører Bo Kristian Nielsen Telefon

5 Inger Mosbæk Greve Telefon Temadagen er udarbejdet i samarbejde med Region Hovedstaden - Kompetencecenter for Retspsykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans, Boserupvej 2, 4000 Roskilde Kompetencecenter for Retspsykiatri arbejder med at tilvejebringe og udbrede viden om retspsykiatri gennem forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter. Etableret som regionalt kompetencecenter i februar 2012 og betjener Region Hovedstadens Psykiatri. Læs mere om kompetencecentrets arbejde her Spørgsmål vedrørende tilmelding Annstina Olsen Telefon MERE OM OPLÆGSHOLDERNE OG PANELDELTAGERNE Anne Marie Dahl Anne-Marie Dahl er fremtidsforsker og driver sin egen virksomhed Futuria, Hun er en efterspurgt foredragsholder og har stor erfaring i at arbejde med fremtidsscenarier og strategiske processer. Hun er uddannet cand.scient.pol. med sidefag i psykologi og har tidligere været ansat blandt andet på Instituttet for Fremtidsforskning, som rådgiver på Christiansborg og været sekretariatsleder i en landboforening. Anne-Marie er forfatter til "Popstars-generationen nutidens unge, fremtidens arbejdskraft", Turbineforlaget 2010 og "Genveje til fremtiden fremtidsforskning som værktøj i virksomheden", JP Forlag Artikler: "Up and go!" baseret på spritnye egne erfaringer som patient "Hvad kræver DU?" "Fra patient til sundhedsforbruger" Bo Kristian Nielsen Cand.scient.soc., OPU og uddannelseskonsulent i Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. Har erfaring med forskellige konsulent-, uddannelses- og udviklingsopgaver, herunder at være kursusleder og underviser på Landsdækkende Retspsykiatrisk Uddannelse, dels for sygeplejersker og dels for socialog sundhedsassistenter samt forskellige monofaglige og tværfaglige udviklings- og uddannelsesforløb. Bo Kristian Nielsen har tidligere været koordinator og kursusleder på Filipine-projektet (et tværfagligt og tværsektorielt kompetenceudviklings- og samarbejdsprojekt inden for retspsykiatrien bestående af et samarbejde mellem regionerne, kommunerne og Kriminalforsorgen). Har fagligt fokus er på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, recovery, implementeringsog forandringsprocesser og kompetenceudvikling. Er censor på De Sociale Diplomuddannelser og socialrådgiveruddannelsen og har et bijob som udrykningsmedarbejder i udrykningsteamet i socialpsykiatrien i Aarhus Kommune.

6 Claus H. Werchmeister Klinisk psykolog i retspsykiatrien, Aarhus Universitet Risskov, Region Midtjylland Psykopati og dyssocial personlighedsstruktur har fællestræk, men er ikke overlappende fænomener. Det er centralt ikke at forveksle disse med hinanden, da de personlige håb, skuffelser og behandlingsmæssige forventninger kan være særdeles forskellige. Oplægget vil beskrive et udvidet psykopatibegreb med udgangspunkt i psykopati-check-listen, inddrage nyere overvejelser om "diagnosens" karakteristika og forhåbentlig bidrage til at forstå, hvordan andre lider mere end psykopaten selv. Eksempler på reaktioner/svar i psykologiske prøver vil blive brugt som illustration. Henrik Rindom Overlæge i psykologi, Psykiatrisk Center Hvidovre og Stofrådgivningen, Region Hovedstaden Indledningsvis vil samspillet mellem rusmidler og neuroleptika i den psykisk syge hjerne blive gennemgået. Dels de stoffer som bruges til at slappe af på som hash, benzodiazepiner og heroin. Dels de stoffer, som er centralstimulerende og kombineres med de sløvende stoffer. På baggrund af denne forståelse vil forskellige behandlingsstrategier blive debatteret. Jette Møllerhøj Seniorforsker, cand.mag., ph.d., ansat i Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri. Her arbejder Jette Møllerhøj med opbygning af vidensberedskab, initiering af forsknings- og udviklingsprojekter og synliggørelse af det retspsykiatriske områdes udfordringer og problemstillinger. Psykiatrihistoriske nedslag og refleksioner: Sundhedsfaglig praksis præges og formes til enhver tid af den kontekst, den udfoldes i. En sådan kontekstafhængighed er muligvis lettere at udpege og iagttage for psykiatrien, herunder retspsykiatrien, end for en række af de somatiske specialer. Det kan være en af forklaringerne på, at psykiatrien og psykiatrisk praksis oftere udsættes for meninger og kritik. Jeg vil i oplægget identificere en række centrale problemstillinger og udfordringer, som f.eks. vanskelighederne med at etablere en absolut skelnen mellem sindssygt og sindssundt, bestræbelser på at få psykiske sygdomme til at ligne somatiske sygdomme, søgen efter mirakelkure i psykiatrien og omverdenens særlige opmærksomhed og interesse for psykiatrisk praksis. Disse udfordringer er tilbagevendende temaer i såvel almen som specialiseret psykiatri, og de kan følges langt tilbage til psykiatriens etablering som lægevidenskabeligt speciale i anden halvdel af 1800-tallet. Oplægget er baseret på Jette Møllerhøjs forskning i dansk psykiatris historie, herunder hendes ph.d.-afhandling "På gyngende grund. Psykiatriens praksisser og institutionalisering i Danmark ". Lisbeth Drejer Dybro Cand.phil., psykologi tilvalg BA, KA og master i voksenuddannelse. Er uddannelseskonsulent i. Udvikler og planlægger undervisningsforløb for medarbejdere i psykiatrien og er i den forbindelse optaget af udsagnet: "Vi kan ikke uddanne til kompetent adfærd vi kan lære os kompetent adfærd". Lisbeth Drejer Dybro har været uddannelseskonsulent på et landsdækkende undervisningsforløb for medarbejdere, som arbejder med kriminelle psykisk syge med behandlingsdom "Filipine-projektet", som den daværende Servicestyrelse gennemførte i Desuden har hun tidligere undervist blandt andre voksne psykiatriske patienter og arbejdet som konsulent med udvikling af skoler og undervisningstilbud til målgruppen. Har i en årrække arbejdet som udviklingssygeplejerske i retspsykiatrisk specialafdeling med fokus på udvikling af sygeplejen og kompetenceudvikling. Publikationer: "Nye veje i undervisningen af voksne sindslidende" 1990 "De svage voksne", Tidsskriftet Uddannelse, Undervisningsministeriet 1999

7 "Med PC'en som sikkerhedsnet, tættere på lige muligheder for undervisning og uddannelse for sindslidende". Artikel i "Specialpædagogik" nr. 5/6 årgang "Undervisning ku være et alternativ", Søren Langager, DPU 2002 (Bidrag på baggrund af observationer i undervisning) "Øen i søen - fortællinger om demensomsorg", Servicestyrelsen 2009 "De Gode Historier fra Blåkærgård" 2011 Lisbeth Henningsen Retsbo Sygeplejerske og master i voksenlæring, ansat som projektleder i Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri. Lisbeth Henningsen Retsbo arbejder med udvikling og afholdelse af landsdækkende kompetenceudviklingsforløb for sygeplejersker, som arbejder i retspsykiatrien, og som projektleder for et forskningsprojekt, der har fokus på sygeplejen til den indlagte, retspsykiatriske patient på lukket afdeling i almen psykiatrien. Har i en årrække arbejdet som udviklingssygeplejerske i retspsykiatrisk specialafdeling med fokus på udvikling af sygeplejen samt på kompetenceudvikling. Mette Brandt-Christensen Overlæge, ph.d., ekstern lektor, leder i Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri og medlem af Retslægerådet. Antallet af retspsykiatriske patienter er steget voldsomt i Danmark de sidste 20 år, men mange forhold for patientgruppen er underbelyst. Der ses samme udvikling i andre vesteuropæiske lande, men stigningstakten er langt den største i Danmark. De mulige forklaringer er mange, og indtil nu er der ikke fundet en sammenhængende forklaring på udviklingen og forskellene i forhold til andre lande. Mette Brandt-Christensen vil i sit oplæg præsentere forskellige forklaringsmodeller med hovedvægten på en psykiatrisk vinkel, men med bidrag af kriminologiske og sociologiske aspekter. Det antages aktuelt, at der er omkring 3000 patienter med psykiatrisk behandlingsdom på landsplan, ca. det samme som antallet af psykiatriske sengepladser. En behandlingsdom varer typisk mellem tre og fem år, før den ophæves. Der afsiges mellem 700 og 800 nye behandlingsdomme årligt. Der afsiges ca fængselsdomme årligt. En del er betingede. Mange er kortvarende ubetingede, og flertallet er færdselslovs overtrædelser og berigelseskriminalitet. Samfundets normale reaktion overfor borgere, der begår kriminalitet, er at idømme straf, men der findes undtagelser. Utilregnelighed på grund af sindssygdom i gerningsøjeblikket medfører som absolut hovedregel straffrihed efter straffelovens 16, stk. 1. I dansk retspraksis vil der herefter altid blive idømt en psykiatrisk særforanstaltning, selvom loven rummer mulighed for helt at undlade at pålægge en sindssyg gerningsmand nogen foranstaltning. Det antages, at cirka 2/3 af den retspsykiatriske population i Danmark har været utilregnelige på grund af sindssygdom i gerningsøjeblikket. Flertallet har lidelser indenfor skizofrenispektret, ofte kompliceret af misbrug, og mange har begået alvorlig, personfarlig kriminalitet. Det antages, at ca. 1/3 af den retspsykiatriske population i Danmark ikke er sindssyge. Der vides imidlertid meget mindre om denne gruppe end om de sindssyge lovovertrædere. En ikke-sindssyg lovovertræder kan i visse tilfælde idømmes behandlingsdom i stedet for almindelig straf. Her anvendes straffelovens 69, hvorefter personen skal have været "i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner".

8 Loven forudsætter dog samtidig, at behandling skal være mere formålstjenstligt end straf; underforstået for at forebygge ny kriminalitet. Udgangspunktet er, at der idømmes almindelig straf. Alene på grund af personlighedsforstyrrelser, tilpasningsreaktioner, adfærdsforstyrrelser og rusmiddelmisbrug vil flertallet i en kriminel population være omfattet af 69, uden at dette nødvendigvis giver anledning til at overveje psykiatrisk særforanstaltning. Referencer: Rapport fra 2006 om psykisk sygdom og kriminalitet fra en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigsog Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og Socialministeriet Hodgins S et al: "Criminal Offending and Distinguishing Features of Offenders among Persons Experiencing a First Episode of Psychosis, Early Intervention in Psychiatry", Vol. 5, Issue 1, page 15-23, februar 2011 Mette Daae Krøyer Oversygeplejerske i retspsykiatrien, Aarhus Universitetshospital Risskov, Region Midtjylland. Har arbejdet som psykiatrisk sygeplejerske indenfor hospitalspsykiatrien i henholdsvis lukket regi og i åbent rehabiliteringsafsnit som souschef. Siden afdelingssygeplejerske i et specialiseret retspsykiatrisk afsnit. Tidl. leder af forsorgstilbuddet Midtbyen (opsøgende tilbud målrettet psykisk syge hjemløse misbrugere) og tidl. afdelingsleder i AtriumHuset (boform for psykisk syge aktivt misbrugende beboere). Mette Daae Krøyer er optaget af at forbedre pleje/behandlingstilbud til retspsykiatriske patienter via etablering af mulighed for kompetenceudvikling af medarbejderne, dvs. at skabe rammer og muligheder for faglig udvikling Hun arbejder med kvalitetsudvikling af plejen/indsatsen for patienter og kvalitetsudvikling i samarbejdsrelationer både lokalt og med andre instanser. Mette Daae Krøyer har altid beskæftiget sig med de marginaliserede psykiatriske patienters forhold, herunder de akutte meget dårlige patienter og de misbrugende, kriminelle sindslidende patienter. Mogens Møller Nielsen Afdelingsleder på Botilbuddet Tuestenhuse, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune. Mogens Møller Nielsen er oprindelig uddannet plejer og arbejdede de første år i akutpsykiatrien på Aarhus Universitetshospital Risskov. Han har arbejdet som afdelingsleder først i amtsligt regi som leder af en af de første bostøtteordninger i socialpsykiatrien i det daværende Århus Amt. Siden hen som afdelingsleder i Randers Kommune med ansvar for bostøtte, støttekontaktpersonordningen samt væresteder i socialpsykiatrien i Randers. Siden 2010 afdelingsleder i Aarhus Kommunes psykiatri på Tuesten Huse, som er et botilbud, hvor en væsentlig del af beboerne har eller har haft kontakt med retspsykiatrien. Mogens Møller Nielsens faglige fokusområde har altid været arbejdet med den del af psykiatribrugerne, som har vanskeligst ved at få plads i vort samfund, og han har fokus på sammen med disse mennesker at finde bæredygtige løsninger på deres vanskeligheder. Mogens Møller Nielsen har arbejdet 25 år i psykiatrien. Nils H. Andersen Repræsentant fra brugerorganisationen LAP (Landsforeningen af Nuværende og Tidligere Psykiatribrugere), psykoterapeut og pioner recovery coach på botilbuddet Slotsvænget, Kgs. Lyngby.

9 Nils H. Andersen har brugerbaggrund og fik som ung behandlingsdom i 8 år. Færdigbehandlet i Tidligere rejsekonsulent i LAP (Landsforeningen af tidligere og nu værende psykiatribrugere). Ansat på det socialpsykiatriske botilbud Slotsvænget som Recovery Coach. Bistandsværge og under uddannelse til psykoterapeut. Han er et levende håb for, at skizofreni ikke behøver at være en varig tilstand. Peter Brøndt Jørgensen Fhv. statsadvokat, Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydøstjylland, cand.jur. Peter Brøndt Jørgensen har gennem årene som statsadvokat markeret sig som en engageret jurist, for hvem retssikkerhed og retfærdighed er afgørende parametre. Er startet som politifuldmægtig i Esbjerg og kom senere til Viborg som statsadvokatfuldmægtig. I 1982 blev han politifuldmægtig i Silkeborg og i 1986 vicestatsadvokat i Viborg, hvor han fem år senere blev udnævnt til statsadvokat. Peter Brøndt Jørgensen blev Danmarks yngste statsadvokat i en alder af 41 år. Peter Brøndt Jørgensen har gennem årene som statsadvokat også haft en række tillidsposter i den juridiske verden. Blandt andet har han været formand for Viborg Juridiske Forening, formand for Foreningen af Statsadvokater og formand for Justitsministeriets Samarbejdsudvalg vedrørende Retsmedicinske Ydelser (et samarbejdsforum for de retsmedicinske institutter, forsvarsadvokater, politi- og anklagemyndighed, embedslæger og berørte ministerier). Peter Brøndt Jørgensens oplæg vil fokusere på straf og/eller social omsorg retsvæsenets forventninger til retspsykiatrien ved de forskellige typer domme, og spørgsmålene: Hvornår kan/skal der indlægges? Hvem bestemmer patienten eller psykiatrien? Ønske om/behov for andre typer domme mildere/strengere?

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Juli 2013 Nr. 92 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Patientombuddet: En dialog kan give dig afklaring Hjælp os med at lære Bistandsværgesager

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling nyhedsbrev Psykologer specialiserer sig i psykiatri side 2 Undervisere med Brugererfaringer - en ressource i undervisningen side 3-4 Sporskifte hvad vil du med din karriere side 4 På tværs af kræften side

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler Få den nyeste viden CONFEX KONFERENCE: Den 29. og 30. september 2009 i Hvidovre Den 2. og 3. december 2009 i Århus Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler og opdatering på problematikken

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management Temadag om kommunal Facilities Management Deltagere Den strategiske ledelse samt udviklingsmedarbejdere i kommunerne med tilknytning til den økonomiske og faglige styring af kommunernes ejendomsportefølje.

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats?

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? Social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard, Frederiksberg Kommune Alkohol- (og stof)behandling hvor skal

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere