Rejseholdet interaktivt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseholdet interaktivt"

Transkript

1 Rejseholdet interaktivt Interaktionsdesign forår 2002 Karina Kold Casper Thrane Morten Arrhenius Vejleder: Pelle Svane 1

2 Indhold: Rejseholdet interaktivt... 3 Konceptbeskrivelse... 4 Målgruppen... 4 Indhold og remotekontrol... 4 LysAvis... 5 Geografiske fakta... 6 Den virkelige sag... 6 Politiets arbejde... 7 Juridiske fakta... 7 Skuespillere... 7 InfoBase... 8 Geografiske fakta... 8 Den virkelige sag... 8 Politiets metoder... 8 Juridiske fakta... 9 Skuespillerne... 9 Tidligere afsnit... 9 Resumé... 9 Scenarie Konceptudvikling Observation Observationen Post-it metode Interviewguiden Interview Formen Interviewet Analyse af interview Bilag 1 - Resultat efter observation post-it brainstorm Bilag 2 - Interviewguide Bilag 3 - Resultat efter interview post-it brainstorm

3 Rejseholdet interaktivt Interaktivt TV har vist sig at være mange forskellige ting, som i større og mindre grad kan manipulere med den traditionelle form for TV, som stadig er den herskende form hos den almindelige bruger. Vi har valgt at udvikle et interaktivt TV koncept til Rejseholdet. Vores målgruppe er universitetsstuderende på kollegier, som ser serien sammen i kollegiets TV stue. Det sidste afsnit af Rejseholdet er blevet vist, og vores koncept er således ment som et forslag til en eventuel ny række af afsnit. Rejseholdet er i løbet af 30 søndage blevet set af omkring 50% af Danmarks befolkning, og det har vist sig ikke at være helt let at arbejde med videreudvikling af et så populært produkt for hvorfor ændre på noget som er så stor en succes? Vores respondenter var af den overbevisning, at en interaktiv udvidelse af Rejseholdet ville være et udtryk for en serie med et tyndt indhold, hvilket de bestemt ikke mente var tilfældet med Rejseholdet, og umiddelbart ønskede ikke at gøre serien interaktiv. Vores argument for alligevel at forsøge os er, at en toer sjældent vinder samme succes som sin forgænger, og en relancering derfor vil kræve forandring for at kunne måle sig. Trods vores respondenters skepsis overfor forandring af Rejseholdet har serien vist sig at indeholde flere elementer der gør den velegnet til interaktivitet i en forholdsvis diskret form. Dette skyldes dels dens faktaorienterede karakter, dels de mange handlingspauser udfyldt med billeder af Danmark og Rejseholdets rejseaktiviter. Med vores respondenters skepsis i baghovedet, samt en velfortjent respekt for Rejseholdet, har vi forsøgt at udvikle et koncept der i ikke alt for omfattende grad manipulerer med vores respondenters opfattelse af traditionelt TV, eller med Rejseholdets nuværende form. Vi er nået frem til en mild blanding af Internet og TV. 3

4 Konceptbeskrivelse Vores konceptet er udarbejdet på baggrund af observation og et kvalitativt interview med fire personer fra målgruppen. Under hele undersøgelsen har respondenterne pointeret, at de ikke ønskede at blive forstyrret under Rejseholdet men, at de kunne se fordele i at kunne søge informationer om serien direkte på deres TV. Vi har derfor taget udgangspunkt i at vores ITV skulle virke mindst muligt forstyrrende og derfor være en mulighed i form af tilvalg og ikke fravalg. Ligeledes har vores målgruppe vægtet, at informationerne skulle være af lærerig faktuel karakter. Det sociale og uforstyrrende har som sagt været de bærende begreber i udviklingen af vores koncept, og ligger til grund for mange af de valg, og især for de fravalg vi har foretaget. Derfor har vi vægtet at interaktiviteten kun optræder i begrænset omfang under selve udsendelsen idet vores respondenter tydeligt gav udtryk for, at de ikke ønskede forstyrrende elementer undervejs. Vi lægger således op til, at graden af interaktivitet indstilles før eller i starten af udsendelsen i form af valg og fravalg, og ikke er af en form der kræver andet end social aktivitet under udsendelsen. Målgruppen Udfra vores resultater har vi karakteriseret vores målgruppe som universitetsstuderende på Kollegier der ser Rejseholdet sammen. De er et reflekterende publikum der vil forholde sig kritisk reflekterende til hvad de ser på Tv. De er bevidste om indholdets lærerige karakter, og søger programmer der kan inspirere deres intellekt mht. kvalitet, viden, aktualitet etc. Vi mønter vores produktet på denne målgruppe, men udelukker ikke, at produktet ikke appelerer til et bredere publikum. Resultatet er blevet en LysAvis og en InfoBase. Mockups kan ses på og vil blive refereret til i nedenstående. Indhold og remotekontrol Indholdet af de interaktive sider er afgrænset indenfor rejseholdets emneområder og tematik, og ligeledes delvist afhængig af hvert enkel afsnit. Den opdateres fredag morgen klokken Dette tidspunkt er valgt ud fra sendetiderne i denne omgang af Rejseholdet, hvor genudsendelserne blev sendt torsdag aften. Ved opdatering fredag morgen klokken 8.00 vil brugerne have mulighed for, at følge det gamle indhold til og med genudsendelsen, og læse sig ind i det nye inden næste afsnit sendes søndag aften klokken Brugen af de interaktive faciliteter tager udgangspunkt i Tv ets remotekontrol. Ligesom man kan slå tekst Tv til og fra, kan man med en knap gå i interaktiv mode og få den interaktive hovedmenu frem. 4

5 Navigationen foretages med remotekontrollens piletaster, og de emner eller billeder man står på bliver markeret med en rød kant. En kategori vælges ved at trykke OK på remotekontrollen, når man står på det emne eller billede man vil se. For alle sider gælder det, at man ved at trykke på Tv knappen går tilbage til normal Tvskærm, og de lysaviser man evt. har tilvalgt vil herved fungere. Remotekontrollen suppleres endvidere med en clear funktion der slår lysavisen fra. Remotekontrollen indeholder tillige en Resume knap, som giver adgang til et kort resume af afsnittet, dertil hvor det er nået på det tidspunkt den aktiveres. Det fremkommer i form af en lysavis i bunden af skærmen. Den første side man går ind på når man trykker interaktiv mode er intro siden. Her kan man læse en kort vejledning til hvordan konceptet bruges og ved hjælp af navigationen gå videre til hovedmenu.( ) Ved valg af Hovedmenu kommer man til en oversigtsside, hvor man kan vælge mellem LysAvis, InfoBase, Tidligere afsnit eller skifte tilbage til almindeligt TV mode. Indholdet både i LysAvisen og InfoBasen sorterer under de sammen emner (vi laver kun den overordnede beskrivelse i afsnittet om LysAvis). LysAvisen vises samtidigt med serien, i bunden af skærmen som korte meddelelser (jf. ), mens InfoBasen giver mulighed for at få udvidet informationer omkring emnerne fra dagens afsnit. LysAvis Det første punkt i Hovedmenuen er tilvalg af en infosupporter med mulighed for fem forskellige temaer (jf. Geografiske fakta Den virkelige sag Politiets metoder Juridiske fakta Skuespillerne Ved hjælp af piletasterne navigerer man rundt og udvælger de emner man har lyst til at se under Rejseholdet. Et flueben vises der hvor man trykker OK. Ved at trykke nulstil kan man rense felterne og starte forfra. For at aktivere lysavisen trykker man Tv og emnerne vil fremkomme i form af diskrete tekstbokse i bunden af skærmen mens serien kører. Hvis man undervejs vil ændre nogle af emnerne, må man gå ind i menuen og gøre det her. Medmindre man vil slå det hele fra vha. clear knappen. For ikke at virke forstyrrende på seriens handling, vises LysAviserne kun i seriens stille perioder. Ifølge vores analyse af observationen og interviewet definerer vores respondenter stille perioder som de frekvenser der omhandler karakterernes udvikling og de såkaldte landskabsbilleder. Således observerede vi, at det kun var tilladt at tale: når en ny person tiltrådte selskabet og skulle have et kort resumé af dagens case, når der var landskabsbilleder og når handlingen kredsede om de faste karakterers udvikling - deres familieliv og andre sociale problemstillinger. Det er vigtigt at understrege at infosupporteren er et tilvalg, og at der frit kan vælges mellem informationer om 0-5 emner, og at LysAvisen som udgangspunkt er timet så den 5

6 kun forekommer i de stille perioder, både for ikke at virke forstyrrende og for at give rum til samtale om serien. Antallet af tilvalgte emner har dog betydning for hyppigheden af LysAvisens forekomst på skærmen. LysAvisens indhold er tænkt som stimulator til samtale, og dermed til understøttelse af den interaktion der udspiller sig mellem brugerne i seriens stille perioder. Geografiske fakta Geografiske fakta omhandler faktuelle oplysninger om det sted dagens afsnit foregår om dagens location. Valget af dette tema bygger på respondenternes generelle interessere for hvor dagens afsnit foregik, og for det æstetiske i de mange landskabsbilleder. Eksempelvis var der en af drengene som sagde: der har jeg boet om Slagelse, hvilket fungerede som referencepunkt i flere efterfølgende samtaler. De havde ligeledes fokus på de flotte billeder fra de forskellige steder serien foregik, og mente at serien fungerede som en god reklame for Danmark som feriested. Ligeledes gik snakken om hvem der havde lavet billederne etc. Alt i alt var det et af de vigtigste samtaleemner under serien og derfor var det også vores første emnevalg. Med udgangspunkt i et afsnit udspillende sig på Bornholm kunne følgende være eksempler på tekster til LysAvisen: Bornholm har indbyggere Bornholm har fire rundkirker, hvoraf Østerlars Kirke er den ældste fra Man kender ikke det nøjagtige årstal for grundlæggelsen Hammershus, men borgen var underlagt danske konger samt ærkebiskoppen i Lund i 1200 tallet. Den virkelige sag Denne lysavis skriver om referencer til den virkelige case som har fungeret som inspiration til dagens case. Dette tema har vi valgt udfra den antagelse, at der har været meget diskussion og interesse omkring rejseholdet, og det at serien er baseret på en virkelig sag. Respondenterne forsøgte ofte at gætte på den virkelige sag undervejs i afsnittet. Der er visse etisk overvejelser forbundet med dette tema, men hvis sagen er offentliggjort ser vi ikke noget problem i at give faktuelle oplysninger omkring den virkelige sag. Nogle eksempler på denne LysAvis kunne være: Dobbeltdrabet på Bornholm fandt sted Den sigtedes sag blev ført af Thomas Rørdam, men blev straffet med livstid. 6

7 Politiets arbejde Politiets arbejde fortæller om de arbejdsmetoder Rejseholdet gør brug af. Dette tema har vi blandt andet valgt pga. karakteren LaCours brug af en form for indlevelsesmetode når han besøgte mordsteder, hvilket vores respondenter var meget optaget af. De havde givet ham kælenavnet Cooper som refererede til Agent Dale Cooper fra Twin Peaks. På baggrund af deres fokus på LaCours Coopers tilstande kunne det virke oplagt at forsøge at dyrke dette fænomen i vores koncept, men det var ikke respondenternes ønske, og vi har valgt, at temaet omhandler politiets arbejde og faktuelle oplysninger om politiet i Danmark. Nogle eksempler kunne lyde: Politiskolen har optagelsesprøve d. 24. april 2002, se mere på Der er 30 betjente i Bornholms amt. Der er kun begået 7 mord på Bornholm i 27 år. Juridiske fakta Dette tema har til formål at informere om dansk lovgivning. Vores respondenter var interesserede i et lærerigt koncept. Den danske lovgivning er en stor del af politiets arbejde, og derfor forestiller vi os at dette tema kunne virke interessant for vores målgruppe. Teksten kunne lyde: Ifølge Grundloven kan en sigtet kun holdes i forvaring i x antal dage. Strafferammen for mord spænder mellem 10 og 16 år. Skuespillere Herunder vil man kunne få oplysninger om skuespillerne og deres roller. Vores respondenter brugte, både da vi observerede og under interviewet, tid på at tale om skuespillerne og deres roller. Dette spændte over hvordan de var castede, karakterernes indbyrdes relationer til sladder om skuespillernes virkelige liv. Vi har derfor valgt at lade dette tema være en legende blanding af karakterernes relationer og fakta om skuespillernes medvirken i andre produktioner etc.. Eksempler på tekster: Mads Mikkelsen indspiller ny film af Susanne Bier Gaby og Fischer har tidligere haft en affære. Trine Pallesen spiller for tiden hovedrollen i teaterstykket Tordenskjold på Stærekassen. 7

8 InfoBase Ideen med InfoBasen er, at man før og efter dagens afsnit kan søge uddybende informationer, kategoriseret under de samme temaer som LysAvisen (jf. mockup på: Infobasen fungerer ligesom lysavisen med samme navigation. Ved at trykke ok på en markeret kategori kommer man videre på lignende opdelt side. F.eks. hvis man vælger skuespillere kommer man ind på en side, hvor man på lignende måde kan navigere rundt på billeder af skuespillerne og gæsteskuespillerne. Ved at vælge én kan man læse om f.eks. karakteren Ingrid Dahl eller skuespilleren Charlotte Fich. Ved at vælge tilbage knappen kommer man ét niveau tilbage til skuespillere og kan gå videre herfra. (jf. mockup på: og ) Det er især i InfoBasen at den milde blanding af TV og Internet kommer til udtryk. Som sagt er temaerne de samme som i LysAvisen, men vi har valgt nogle underkategorier som i nogle tilfælde er afsnit specifikke, og i andre tilfælde er forholdsvist statiske uge for uge. Argumentationen for temaerne er den samme som i LysAvisen, og tilføjelsen i nedenstående liste består kun i vores eksempler på underkategorier. Geografiske fakta Politik Kunstnere Politikreds Seværdigheder Demografi Links Den virkelige sag Tv-avis uddrag Avis udklip Evt. dokumentar program om den virkelige case Interview m. moderen fra fængslet eller hvis han ikke er fundet, oplysninger omkring ham a la Station 2 Links Politiets metoder Om politiskolen og uddannelsen Diverse statistiske informationer fra politiet Antal politikredse Antal politibetjente Kriminel statistik (herunder antal uopklarede sager samt statistik for de forskellige forbrydelser) Arbejdsmetoder Links 8

9 Juridiske fakta Indsigt i sagens akter Hvor foregik sagen? Byretten Landsretten Højeste ret Alle tre og hvilken by. Hvilken lovgivning blev brugt til fastsættelse af straf Hvem førte sagen? Dommer og evt. domsmænd Advokater Skuespillerne Skuespillernes CV Tidligere film Kommende film Uddannelse Alder Anmeldelser fra tidligere film Karakterernes indbyrdes relationer Tidligere afsnit Her har man mulighed for at vælge infobasen fra tidligere afsnit (jf. mockup på: og og). Vores respondenter forholdt sig flere gange spørgende i forhold til tidligere afsnit. Tidligere afsnit ville give dem mulighed for at finde svarerne både før, efter eller under dagens afsnit. Resumé Der findes to resumé muligheder, både en on the fly som LysAvis, og en mere uddybet version i hovedmenuen. Det korte resumé er for den person som kommer ind midt under serien og ønsker dagens case resumeret. Ideen er, at man uden at forstyrre ved et enkelt tryk på fjernbetjeningen kan få et resumé frem i LysAvisen. Det viste sig flere gange under vores observation, at kunne have været en brugbar funktion. Trods vores respondenters engagement i serien kom flere lidt for sent, og casen blev fortalt resumeret flere gange. Det lange resumé er som sagt tilgængeligt i Hovedmenuen, og kan under Tidligere afsnit benyttes som en opsummering på eventuelt missede afsnit, eller hvis en serie bliver vist i flere dele. Dagens resumé findes på InfoBasens første side, og kan bruges som en opvarmer til dagens afsnit. 9

10 Scenarie Klokken er og fem beboere fra kollegiet gør sig klar til at se Rejseholdet. De bliver enige om at de vil benytte den interaktive funktion og snakker sig frem til, hvilke emner de vil have vist som lysavis. De vælger karaktererne, den virkelige sag samt geografiske fakta benytter de infobasen til at søge information om dagens afsnits geografiske fakta, og læser her kort om Bornholms demografi og seværdigheder. Kl. 20 og Rejseholdet starter. Efter anslaget begynder som altid præsentationen af skuespillerne. Her under vises den første lysavis: Dagens afsnit bygger på dobbeltdrabet på Bornholm i Første scene udspilles og i overgangssekvensen kommer næste lysavis: Den bornholmske politimester spiles af Kurt Ravn. Efter næste scene kommer tredje lysavis: Hammershus Ruiner blev opført år 1167 og er Bornholms mest besøgte turistattraktion kommer en beboer for sent og beder diskret om et kort resume. Ham der sidder med fjernbetjeningen siger ironisk: ja så gerne og trykker dagens resume frem ved et tryk på resumekappen: En ung pige er fundet myrdet på en bornholmsk strand. Rejseholdet er tilkaldt og LaCour er i gang med at undersøge gerningsstedet. Sådan fortsætter lysavisen med at supplere med flere informationer under resten af Rejseholdet. Kl slutter Rejseholdet og beboerne er interesserede i at få flere uddybende informationer omkring serien. De trykker infobasen frem og læser om de juridiske fakta der gjaldt for den faktuelle sag. Thomas Rørdam var forsvarsadvokat. De får endvidere indsigt i sagens akter, de involverede personer, den ansvarlige for opklaringsarbejdet etc.. De leder videre i det geografiske emne og finder her bl.a. færgeplanen for Bornholmerbåden, kendte kunstnere fra Bornholm samt byrådssammensætningen i Rønne. Onsdag eftermiddag sidder et par stykker fra kollegiet og snakker om et tidligere afsnit af Rejseholdet. De er i tvivl om sagens udvikling og blander historierne sammen. De tænder derfor for tidligere afsnits infobase og får sat uenigheder på plads. De surfer endvidere rundt i informationerne, der denne gang tog udgangspunkt i en sag fra Nordjylland. 10

11 Konceptudvikling Herunder forklarer vi hvordan vi er noget frem til vores koncept via observation og interview af et udvalg af vores målgruppe. Ved projektets start var vores første opgave at finde en specifik kontekst for vores undersøgelse. Vi overvejede blandt andet at observere et plejehjem, TV-stuen på en brandstation, et hospital, en familie eller de studerende på et kollegium. Valget faldt på et kollegium idet vi har en studiekammerat, som bor på et kollegium hvor de har en fælles TV stue og ingen TV på værelset. Denne studiekammerat fungerede som vores gatekeeper og gav os umiddelbar adgang til vores valg af respondenter. Vi valgte et kollegium idet det virkede som et mere optimalt forum end f.eks. et plejehjem, hvor beboeren ofte sidder på værelset og ser TV eller en brandstation, hvor vores observation og interview pludselig kunne risikere at blive afbrudt pga. en alarm. Endvidere så vi det som en fordel at det var jævnaldrende og studerende, hvilket vi håbede ville betyde større velvillighed i forhold til observationen og interviewet, samt give os bedre vilkår for at leve os ind i deres perspektiver. Vi valgte at tage udgangspunkt i Rejseholdet, da det er en serie som vi, gennem vores gatekeeper, vidste var et trækplaster hos de studerende på kollegiet. Dermed var vi sikre på at de havde kendskab til serien og, at de højst sandsynlig også ville synes det var interessant at tale om. Dette viste sig at være et fornuftigt valg, idet vores målgruppe er særdeles selektive omkring deres brug af TV, men netop havde Rejseholdet blandt deres få favoritter. Med udgangspunkt i projektets etnografiske oplæg aftalte vi, at vores empiriske undersøgelse og dataindsamling skulle baseres på en observation samt et gruppe-interview. Vi startede med observationen, både for at respondenterne kunne se os an inden vi ugen efter skulle foretage interviewet, men også for at samle inspiration til interviewguiden til vores efterfølgende interview for at vi kunne se dem an. Vi gennemførte interviewet ugen efter observationen Observation Vi valgte en observations strategi der lægger sig i retning af fluen på væggen metoden. Målet var at få en fornemmelse af hvordan beboerne agerer i deres hjemlige omgivelser, og vi forsøgte at påvirke den situation vi observerede mindst muligt ved kun, at svare på tiltale og ikke at tiltrække unødig opmærksomhed. Som grundlag for observationen og for forståelsen af vores egen posititon, evaluerede vi et systemisk verdensbillede. 11

12 Hvor målet er, at vi, ved at forsøge at sætte os ind i deres perspektiver på Rejseholdet (A,B,C,D og E), forsøger at opnå en position hvorfra vi kan betragte situationen som en helhed (Metaposition - A1). Den systemiske teori anskuer verden som en kaffeautomat: Når man putter en mønt i maskinen sætter det en række processer i gang, som i samspil og derfor gensidigt afhængigt af hinanden, ender med at producere en kop kaffe. Pointen, eller moralen om man vil er, at alle dele af et system påvirker hinanden. Hvis man søger at forstå en given sammenhæng nytter det derfor ikke kun at betragte helheden. Forståelsen for helheden kan kun findes via forståelse af de enkelte dele og samspillet mellem dem. Til forståelse af vores egen deltagelse har vi brugt 1. og 2. ordens kybernetik. 1. ordens kybernetik er en betegnelse for den konsulent (os) som iagttager systemet (fællesskabet) i interviewsituationen, og på grundlag heraf udarbejder en beskrivelse af hvordan det virker (hvad der foregår). Konsulenten reflekterer over (fortolker) situationen, men er ikke bevidst om i hvad (på hvilket grundlag). 2. ordens kybernetik er en betegnelse for den konsulent som iagttager fællesskabet, og er bevidst om sin egen tilstedeværelse. Fokus er ikke det observerede system men det observerende system (bunder i den konstruktivistiske epistemologi). Således forholder konsulenten sig ikke kun reflekterende til systemet, men refleksivt, idet denne er bevidst om hvad han/hun spejler sin forståelse af systemet i (sit eget fortolkningsgrundlag). For konsulenten er en konsekvens af 2. ordens kybernetik, at se sig selv som en del af det observerende system (metaposition). Således har vi har vi forsøgt at være bevidste om vores egen tilstedeværelses påvirkning på situationen, både under observationen og interviewet, men også når vi har fortolket resultaterne (inspireret af Haslebo & Nielsen 1997 s.95-97). 12

13 Når man er bevidst om, at man selv er en del af det observerende system bliver det i forhold til god videnskab, nødvendigt at forsøge at sætte sig udover sin egen forståelse. Følgende er et bud på hvordan man kan arbejde med det i praksis: For mig er en vigtig konsekvens af denne tankegang at bestræbe mig på at indtage en ydmyg position: Min forståelse af organisationen og problemet er blot ét bud ud af mange, - og måske endda ikke det bedste bud. Det er derfor vigtigt at forholde sig åbent til andre bud og at være ivrig efter tankemæssigt at lege med konkurrende bud på forståelse. (Haslebo & Nielsen 1997 s. 97) Vi delte observationen ud på tre områder (et til hver af os) med forskellig tilgang til at observere de sociale spil der udspillede sig mens vores respondenter så Rejseholdet: 1. Kropssprog, mimik etc. 2. Sprogbrug 3. Det sociale spil generelt. Vi var opmærksomme på at en god observation kræver tid, masser af tid, både for at blive en integreret del af gruppen man observerer, og for at få data man kan bruge i den videre undersøgelse. En times observation af en gruppe respondenter er måske generaliserbart for et kollegium som helhed, men kan sagtens danne grundlag for udformelsen af en interviewguide, samt give et indblik i hvordan vores respondenter ser Rejseholdet. For at dokumentere observationen medbragte vi et videokamera, som vi satte diskret i det ene hjørne af TV stuen, inden den blev fyldt af beboerne. De fleste lod sig ikke mærke af kameraet, og kun en person som sad i TV stuen mens det blev stillet op registrerede og kommenterede på kameraet. Observationen Gruppen på 8 personer sad tæt sammen i rummets to sofaer og vi observerede med siden til for ikke at tiltrække opmærksomhed omkring vores observative formål. For at virke deltagende ikke analyserende havde vi besluttet ikke at tage noter før bagefter. Gruppen småsnakkede undervejs især under frekvenserne omkring karakterernes udvikling. Det er tilsyneladende i orden at tale under serien, så længe der kun bliver talt om serien. Under episodens case følger gruppen ekstra godt med, tilsyneladende pga. spændingsmomentet. Efter et spændingsmoment kommer der ofte en kommentar for at bryde tavsheden, enten ironisk eller anekdotisk. Hvis der grines af en kommentar følger hele gruppen ofte trop. Gruppen er meget fokuseret på at følge skærmen, og selvom de snakker med hinanden kigger de ikke på hinanden. I øvrigt virker det som en social gruppe der tager hensyn til hinanden og 13

14 gerne svarer på spørgsmål for at resumere handlingen til dem der kommer ind midt i serien. De første fem minutter bemærker de vores tilstedeværelse og kommer med sjove kommentarer til projektets muligheder, men efterhånden virker det som om vi bliver infiltreret i deres rum. Dertil skal nævnes at gruppen ikke var klar over at de blev observeret af os, men troede blot at de blev filmet og dette gav os frit lejde til at observere deres verbal og nonverbale opførsel umiddelbart inden, under og efter serien. Da Rejseholdet var slut talte vi kort med gruppen og lavede en aftale med nogle af dem til den efterfølgende søndags interview. Herefter fortrak vi fra kollegiet, satte os sammen og brugte et kvarter på at notere hver vores observationer på papir, for efterfølgende at tale om hvad vi hver især havde lagt særligt mærke til mht. rollefordelingen blandt de tilstedeværende, hvad der blev talt om og på hvilke tidspunkter, deres kendskab til Rejseholdet som serie samt seriens skuespillere etc. Det viste sig at vores videooptagelser ikke var brugbare, da både lyd- og billedkvaliteten var for ringe til at materialet kunne bruges. Således var vores data begrænset til vores noter og erindinger om situationen. Post-it metode Vi overvejede forskellige metoder til at bearbejde materialet fra vores observation og til at udarbejde vores interviewguide, og blev enige om at benytte Affinity diagrammering (post-it metoden). Valget faldt på denne metode, da vi mente den kunne hjælpe os til at opnå det overblik over indholdet af observationen, der var nødvendigt for at kunne bruge det til at udarbejde en interviewguide. Vi startede med 10 minutters brainstorm, hvor vi i fællesskab skrev alle vores observationer over på små sedler (post-it). Derefter satte vi alle sedlerne op på en tavle, og begyndte kategoriserings legen. Kategoriserings legen går ud på, at man alene på baggrund af sedlernes påskrift forsøger at kategorisere dem. VI nåede frem til fem kategorier: 1. Generelle kommentarer på serien 2. Identifikation med seriens karakterer 3. Praktisk 4. Uskrevne regler 5. Magtforhold Vi brugte denne kategorisering til at udforme interviewguiden. 14

15 Interviewguiden Vi blev enige om at der var tre hovedformål med interviewet: 1. Vi skal lære gruppen at kende for at kunne lave et ITV koncept specielt til dem 2. De skal fortælle os direkte/ indirekte hvordan de vil have og bruge I-TV 3. Kombination af 1 og 2, hvor vi lærer gruppen at kende gennem Rejseholdet og deres syn på ITV / interaktion ift. rejseholdet Vi tog som udgangspunkt at Interviewguiden skulle være simpel, og nærmere være emne end spørgsmål orienteret, og opdelte den i tre røde emner, som var vigtige at respondenterne tog stilling til under interviewet og nogle grønne emner som back-up, der skulle bruges hvis interviewet gik i stå undervejs. Derudover havde vi et perspektiverende spørgsmål, som havde det formål at få respondenterne til at tænke i bredere perspektiver end blot Rejseholdet og ITV (jf. interviewguiden i bilag 2). Interview Vores respondentgruppe bestod af fire af kollegiets beboere: Rikke, Dennis, Morten og Marie-Louise, alle fire er universitetsstuderende på overbygningsniveau og de havde alle set dagens afsnit af Rejseholdet. Vi optog interviewet på minidisk. Formen Interviewformen valgte vi at basere på en semistruktureret gruppesamtale. Ideen med denne form er i så høj grad det er muligt, at lade respondenterne styre interviewet eftersom det er deres perspektiv på Rejseholdet som er det vigtige. Interviewguiden skulle fungere som en tovholder på emnet: Rejseholdet og interaktivitet, men skulle derudover kun være en guide og ikke bestemmende for samtalens indhold. For at opnå højst mulig fortrolighed med respondentgruppen havde vi deltaget på lige fod med dem i dagens afsnit af Rejseholdet, desuden kendte de os fra forrige søndag hvor vi også havde været en del af Rejseholdet gruppen. Derudover havde vi arrangeret at interviewet foregik i vante omgivelser på kollegiet. Vi havde medbragt noget sodavand og lod dem desuden sætte sig i sofaerne, hvor vi selv sad lidt på sidelinien. På forhånd gjorde vi os klart, at de vigtigste retningslinjer man som interviewer kan læne sig op af, er at forholde sig lyttende, forstående, tilbageholdende og indlevende i situationen og absolut ikke virke bedrevidende (jf. citatet fra Haslebo & Nielsen 1997 under Observation afsnittet). Samtidigt var vi enige om, at det er vigtigt ikke at være bundet til interviewguiden og acceptere, at emnerne kan overlappe hinanden. 15

16 Vi forsøgte at gøre brug af en cirkulær spørgeteknik som går ud på, at man evigt forholder sig spørgende og interesseret, for i størst muligt omfang at få uddybet det aktuelle emne. Således indkredser man emner, men spørger aldrig direkte til kernen af et emne iedet dette ville virke styrende på samtalens retning. Interviewet Interviewet startede med lidt hyggesnak for at etablere en god stemning. Vi gjorde dem klart, at det var deres meninger, vi var ude efter, og at de spørgsmål vi stillede ikke havde nogle rigtige eller forkerte svar, men at deres svar var de rigtige. Derudover sagde vi inden interviewet startede at det var vigtigt, at de ligesom os lod hver enkelte tale ud uden at afbryde. Med vores medbragte interviewguide som støtte, gennemførte vi interviewet udfra de ovenstående overvejelser og kom omkring vores tre røde emner. Interviewet varede ca. 5 kvarter og forløb godt. Der var, som vi havde satset på inden interviewet ingen døde stunder og respondenterne holdt stort set sig selv i gang, kun afbrudt når vi inddrog et nyt emne i interviewet. Som kritik af interviewsituation kan nævnes at den kvalitative interview metode er en unaturlig og arrangeret situation, hvor respondenterne har tendens til at svare, som om der fandtes en facitliste og herved tilbageholder svar, som de godt ved, er pinlige el.lign. Dette viste sig indimellem ved modstridende svar. Analyse af interview Affinity-metoden blev ligesom efter observationen brugt til at strukturere vores data fra interviewet. Fremgangsmåden var den samme, vi lavede en kort brainstorming, hvor vi skrev alle vores tanker ned fra interviewet og kategoriserede de 100-vis af post-it i 9 kategorier 1. Rejseholdet konkret 2. Rejseholdets virkemidler 3. Rejseholdet i forhold til andre serier 4. Rejseholdets æstetik 5. Rejseholdet som socialt omdrejningspunkt 6. Beboernes vaner 7. Teknologi holdninger 8. Interaktiv TV ideer 9. Interaktiv TV anti-ideer 16

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016 Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com 19. maj 2016 Afhandlingens bærende forskningsspørgsmål Hvad anses for passende elevattituder på henholdsvis frisør-, mekaniker- og bygningsmaleruddannelserne,

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Du skal se to film. o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper. Du skal lære

Du skal se to film. o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper. Du skal lære Du skal se to film o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper Du skal lære o o o o o At tale på dansk om karakterer i film. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. At læse og forstå korte tekster

Læs mere

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 6C: Sofie Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social, kommunikativ og sproglig kompetence alene og i samspil med andre. Sofie er nu blevet ca. 6 år

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Interviewguide Interviewerens rolle:

Interviewguide Interviewerens rolle: Interviewguide Overordnet er ønsket med fokusgruppeinterviewet at afdække hvilke barrierer underviserne oplever i forbindelse med at anvende Absalon i undervisningen. Idet det er relativt nyt at uddannelsen

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Manual til Eksperimentarie

Manual til Eksperimentarie Manual til Eksperimentarie Formål Formålet med eksperimentariet er gensidig læring gennem at omsætte nyeste forskning/viden til praksismetoder og vinkler for interventionen med barnet. Det ønskes at sammenflette

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Hvordan ting kan vokse op nedefra!

Hvordan ting kan vokse op nedefra! Hvordan ting kan vokse op nedefra! - en kreativ arbejdsmodel som redskab til at skabe nye tanker, idéer og alternative løsninger i pædagogiske miljøer Af Anne Sofie Møller Sparre i kreativt samarbejde

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1:

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Forforståelse af ældre - Søminen introduktion Jeg tror at ældre lever længere, er bedre økonomisk stillet og for en stor dels vedkommende er mere

Læs mere

Fokuspunkter ved. vurdering. & observation. af undervisning

Fokuspunkter ved. vurdering. & observation. af undervisning er ved & observation vurdering Observation og vurdering I det seneste OECD-Review fra 3. maj 2011 anbefales Danmark at integrere lærervurderinger i evalueringssystemet. Skolelederne skal overvære lærernes

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel.

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel. Bilag 2 Fase 1, Mjølnerparken D 24/9 2014, KL 13:30-14:00. Observationer og feltnoter skrevet ned af Ralf Jensen. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig

Læs mere