Rejseholdet interaktivt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseholdet interaktivt"

Transkript

1 Rejseholdet interaktivt Interaktionsdesign forår 2002 Karina Kold Casper Thrane Morten Arrhenius Vejleder: Pelle Svane 1

2 Indhold: Rejseholdet interaktivt... 3 Konceptbeskrivelse... 4 Målgruppen... 4 Indhold og remotekontrol... 4 LysAvis... 5 Geografiske fakta... 6 Den virkelige sag... 6 Politiets arbejde... 7 Juridiske fakta... 7 Skuespillere... 7 InfoBase... 8 Geografiske fakta... 8 Den virkelige sag... 8 Politiets metoder... 8 Juridiske fakta... 9 Skuespillerne... 9 Tidligere afsnit... 9 Resumé... 9 Scenarie Konceptudvikling Observation Observationen Post-it metode Interviewguiden Interview Formen Interviewet Analyse af interview Bilag 1 - Resultat efter observation post-it brainstorm Bilag 2 - Interviewguide Bilag 3 - Resultat efter interview post-it brainstorm

3 Rejseholdet interaktivt Interaktivt TV har vist sig at være mange forskellige ting, som i større og mindre grad kan manipulere med den traditionelle form for TV, som stadig er den herskende form hos den almindelige bruger. Vi har valgt at udvikle et interaktivt TV koncept til Rejseholdet. Vores målgruppe er universitetsstuderende på kollegier, som ser serien sammen i kollegiets TV stue. Det sidste afsnit af Rejseholdet er blevet vist, og vores koncept er således ment som et forslag til en eventuel ny række af afsnit. Rejseholdet er i løbet af 30 søndage blevet set af omkring 50% af Danmarks befolkning, og det har vist sig ikke at være helt let at arbejde med videreudvikling af et så populært produkt for hvorfor ændre på noget som er så stor en succes? Vores respondenter var af den overbevisning, at en interaktiv udvidelse af Rejseholdet ville være et udtryk for en serie med et tyndt indhold, hvilket de bestemt ikke mente var tilfældet med Rejseholdet, og umiddelbart ønskede ikke at gøre serien interaktiv. Vores argument for alligevel at forsøge os er, at en toer sjældent vinder samme succes som sin forgænger, og en relancering derfor vil kræve forandring for at kunne måle sig. Trods vores respondenters skepsis overfor forandring af Rejseholdet har serien vist sig at indeholde flere elementer der gør den velegnet til interaktivitet i en forholdsvis diskret form. Dette skyldes dels dens faktaorienterede karakter, dels de mange handlingspauser udfyldt med billeder af Danmark og Rejseholdets rejseaktiviter. Med vores respondenters skepsis i baghovedet, samt en velfortjent respekt for Rejseholdet, har vi forsøgt at udvikle et koncept der i ikke alt for omfattende grad manipulerer med vores respondenters opfattelse af traditionelt TV, eller med Rejseholdets nuværende form. Vi er nået frem til en mild blanding af Internet og TV. 3

4 Konceptbeskrivelse Vores konceptet er udarbejdet på baggrund af observation og et kvalitativt interview med fire personer fra målgruppen. Under hele undersøgelsen har respondenterne pointeret, at de ikke ønskede at blive forstyrret under Rejseholdet men, at de kunne se fordele i at kunne søge informationer om serien direkte på deres TV. Vi har derfor taget udgangspunkt i at vores ITV skulle virke mindst muligt forstyrrende og derfor være en mulighed i form af tilvalg og ikke fravalg. Ligeledes har vores målgruppe vægtet, at informationerne skulle være af lærerig faktuel karakter. Det sociale og uforstyrrende har som sagt været de bærende begreber i udviklingen af vores koncept, og ligger til grund for mange af de valg, og især for de fravalg vi har foretaget. Derfor har vi vægtet at interaktiviteten kun optræder i begrænset omfang under selve udsendelsen idet vores respondenter tydeligt gav udtryk for, at de ikke ønskede forstyrrende elementer undervejs. Vi lægger således op til, at graden af interaktivitet indstilles før eller i starten af udsendelsen i form af valg og fravalg, og ikke er af en form der kræver andet end social aktivitet under udsendelsen. Målgruppen Udfra vores resultater har vi karakteriseret vores målgruppe som universitetsstuderende på Kollegier der ser Rejseholdet sammen. De er et reflekterende publikum der vil forholde sig kritisk reflekterende til hvad de ser på Tv. De er bevidste om indholdets lærerige karakter, og søger programmer der kan inspirere deres intellekt mht. kvalitet, viden, aktualitet etc. Vi mønter vores produktet på denne målgruppe, men udelukker ikke, at produktet ikke appelerer til et bredere publikum. Resultatet er blevet en LysAvis og en InfoBase. Mockups kan ses på og vil blive refereret til i nedenstående. Indhold og remotekontrol Indholdet af de interaktive sider er afgrænset indenfor rejseholdets emneområder og tematik, og ligeledes delvist afhængig af hvert enkel afsnit. Den opdateres fredag morgen klokken Dette tidspunkt er valgt ud fra sendetiderne i denne omgang af Rejseholdet, hvor genudsendelserne blev sendt torsdag aften. Ved opdatering fredag morgen klokken 8.00 vil brugerne have mulighed for, at følge det gamle indhold til og med genudsendelsen, og læse sig ind i det nye inden næste afsnit sendes søndag aften klokken Brugen af de interaktive faciliteter tager udgangspunkt i Tv ets remotekontrol. Ligesom man kan slå tekst Tv til og fra, kan man med en knap gå i interaktiv mode og få den interaktive hovedmenu frem. 4

5 Navigationen foretages med remotekontrollens piletaster, og de emner eller billeder man står på bliver markeret med en rød kant. En kategori vælges ved at trykke OK på remotekontrollen, når man står på det emne eller billede man vil se. For alle sider gælder det, at man ved at trykke på Tv knappen går tilbage til normal Tvskærm, og de lysaviser man evt. har tilvalgt vil herved fungere. Remotekontrollen suppleres endvidere med en clear funktion der slår lysavisen fra. Remotekontrollen indeholder tillige en Resume knap, som giver adgang til et kort resume af afsnittet, dertil hvor det er nået på det tidspunkt den aktiveres. Det fremkommer i form af en lysavis i bunden af skærmen. Den første side man går ind på når man trykker interaktiv mode er intro siden. Her kan man læse en kort vejledning til hvordan konceptet bruges og ved hjælp af navigationen gå videre til hovedmenu.( ) Ved valg af Hovedmenu kommer man til en oversigtsside, hvor man kan vælge mellem LysAvis, InfoBase, Tidligere afsnit eller skifte tilbage til almindeligt TV mode. Indholdet både i LysAvisen og InfoBasen sorterer under de sammen emner (vi laver kun den overordnede beskrivelse i afsnittet om LysAvis). LysAvisen vises samtidigt med serien, i bunden af skærmen som korte meddelelser (jf. ), mens InfoBasen giver mulighed for at få udvidet informationer omkring emnerne fra dagens afsnit. LysAvis Det første punkt i Hovedmenuen er tilvalg af en infosupporter med mulighed for fem forskellige temaer (jf. Geografiske fakta Den virkelige sag Politiets metoder Juridiske fakta Skuespillerne Ved hjælp af piletasterne navigerer man rundt og udvælger de emner man har lyst til at se under Rejseholdet. Et flueben vises der hvor man trykker OK. Ved at trykke nulstil kan man rense felterne og starte forfra. For at aktivere lysavisen trykker man Tv og emnerne vil fremkomme i form af diskrete tekstbokse i bunden af skærmen mens serien kører. Hvis man undervejs vil ændre nogle af emnerne, må man gå ind i menuen og gøre det her. Medmindre man vil slå det hele fra vha. clear knappen. For ikke at virke forstyrrende på seriens handling, vises LysAviserne kun i seriens stille perioder. Ifølge vores analyse af observationen og interviewet definerer vores respondenter stille perioder som de frekvenser der omhandler karakterernes udvikling og de såkaldte landskabsbilleder. Således observerede vi, at det kun var tilladt at tale: når en ny person tiltrådte selskabet og skulle have et kort resumé af dagens case, når der var landskabsbilleder og når handlingen kredsede om de faste karakterers udvikling - deres familieliv og andre sociale problemstillinger. Det er vigtigt at understrege at infosupporteren er et tilvalg, og at der frit kan vælges mellem informationer om 0-5 emner, og at LysAvisen som udgangspunkt er timet så den 5

6 kun forekommer i de stille perioder, både for ikke at virke forstyrrende og for at give rum til samtale om serien. Antallet af tilvalgte emner har dog betydning for hyppigheden af LysAvisens forekomst på skærmen. LysAvisens indhold er tænkt som stimulator til samtale, og dermed til understøttelse af den interaktion der udspiller sig mellem brugerne i seriens stille perioder. Geografiske fakta Geografiske fakta omhandler faktuelle oplysninger om det sted dagens afsnit foregår om dagens location. Valget af dette tema bygger på respondenternes generelle interessere for hvor dagens afsnit foregik, og for det æstetiske i de mange landskabsbilleder. Eksempelvis var der en af drengene som sagde: der har jeg boet om Slagelse, hvilket fungerede som referencepunkt i flere efterfølgende samtaler. De havde ligeledes fokus på de flotte billeder fra de forskellige steder serien foregik, og mente at serien fungerede som en god reklame for Danmark som feriested. Ligeledes gik snakken om hvem der havde lavet billederne etc. Alt i alt var det et af de vigtigste samtaleemner under serien og derfor var det også vores første emnevalg. Med udgangspunkt i et afsnit udspillende sig på Bornholm kunne følgende være eksempler på tekster til LysAvisen: Bornholm har indbyggere Bornholm har fire rundkirker, hvoraf Østerlars Kirke er den ældste fra Man kender ikke det nøjagtige årstal for grundlæggelsen Hammershus, men borgen var underlagt danske konger samt ærkebiskoppen i Lund i 1200 tallet. Den virkelige sag Denne lysavis skriver om referencer til den virkelige case som har fungeret som inspiration til dagens case. Dette tema har vi valgt udfra den antagelse, at der har været meget diskussion og interesse omkring rejseholdet, og det at serien er baseret på en virkelig sag. Respondenterne forsøgte ofte at gætte på den virkelige sag undervejs i afsnittet. Der er visse etisk overvejelser forbundet med dette tema, men hvis sagen er offentliggjort ser vi ikke noget problem i at give faktuelle oplysninger omkring den virkelige sag. Nogle eksempler på denne LysAvis kunne være: Dobbeltdrabet på Bornholm fandt sted Den sigtedes sag blev ført af Thomas Rørdam, men blev straffet med livstid. 6

7 Politiets arbejde Politiets arbejde fortæller om de arbejdsmetoder Rejseholdet gør brug af. Dette tema har vi blandt andet valgt pga. karakteren LaCours brug af en form for indlevelsesmetode når han besøgte mordsteder, hvilket vores respondenter var meget optaget af. De havde givet ham kælenavnet Cooper som refererede til Agent Dale Cooper fra Twin Peaks. På baggrund af deres fokus på LaCours Coopers tilstande kunne det virke oplagt at forsøge at dyrke dette fænomen i vores koncept, men det var ikke respondenternes ønske, og vi har valgt, at temaet omhandler politiets arbejde og faktuelle oplysninger om politiet i Danmark. Nogle eksempler kunne lyde: Politiskolen har optagelsesprøve d. 24. april 2002, se mere på Der er 30 betjente i Bornholms amt. Der er kun begået 7 mord på Bornholm i 27 år. Juridiske fakta Dette tema har til formål at informere om dansk lovgivning. Vores respondenter var interesserede i et lærerigt koncept. Den danske lovgivning er en stor del af politiets arbejde, og derfor forestiller vi os at dette tema kunne virke interessant for vores målgruppe. Teksten kunne lyde: Ifølge Grundloven kan en sigtet kun holdes i forvaring i x antal dage. Strafferammen for mord spænder mellem 10 og 16 år. Skuespillere Herunder vil man kunne få oplysninger om skuespillerne og deres roller. Vores respondenter brugte, både da vi observerede og under interviewet, tid på at tale om skuespillerne og deres roller. Dette spændte over hvordan de var castede, karakterernes indbyrdes relationer til sladder om skuespillernes virkelige liv. Vi har derfor valgt at lade dette tema være en legende blanding af karakterernes relationer og fakta om skuespillernes medvirken i andre produktioner etc.. Eksempler på tekster: Mads Mikkelsen indspiller ny film af Susanne Bier Gaby og Fischer har tidligere haft en affære. Trine Pallesen spiller for tiden hovedrollen i teaterstykket Tordenskjold på Stærekassen. 7

8 InfoBase Ideen med InfoBasen er, at man før og efter dagens afsnit kan søge uddybende informationer, kategoriseret under de samme temaer som LysAvisen (jf. mockup på: Infobasen fungerer ligesom lysavisen med samme navigation. Ved at trykke ok på en markeret kategori kommer man videre på lignende opdelt side. F.eks. hvis man vælger skuespillere kommer man ind på en side, hvor man på lignende måde kan navigere rundt på billeder af skuespillerne og gæsteskuespillerne. Ved at vælge én kan man læse om f.eks. karakteren Ingrid Dahl eller skuespilleren Charlotte Fich. Ved at vælge tilbage knappen kommer man ét niveau tilbage til skuespillere og kan gå videre herfra. (jf. mockup på: og ) Det er især i InfoBasen at den milde blanding af TV og Internet kommer til udtryk. Som sagt er temaerne de samme som i LysAvisen, men vi har valgt nogle underkategorier som i nogle tilfælde er afsnit specifikke, og i andre tilfælde er forholdsvist statiske uge for uge. Argumentationen for temaerne er den samme som i LysAvisen, og tilføjelsen i nedenstående liste består kun i vores eksempler på underkategorier. Geografiske fakta Politik Kunstnere Politikreds Seværdigheder Demografi Links Den virkelige sag Tv-avis uddrag Avis udklip Evt. dokumentar program om den virkelige case Interview m. moderen fra fængslet eller hvis han ikke er fundet, oplysninger omkring ham a la Station 2 Links Politiets metoder Om politiskolen og uddannelsen Diverse statistiske informationer fra politiet Antal politikredse Antal politibetjente Kriminel statistik (herunder antal uopklarede sager samt statistik for de forskellige forbrydelser) Arbejdsmetoder Links 8

9 Juridiske fakta Indsigt i sagens akter Hvor foregik sagen? Byretten Landsretten Højeste ret Alle tre og hvilken by. Hvilken lovgivning blev brugt til fastsættelse af straf Hvem førte sagen? Dommer og evt. domsmænd Advokater Skuespillerne Skuespillernes CV Tidligere film Kommende film Uddannelse Alder Anmeldelser fra tidligere film Karakterernes indbyrdes relationer Tidligere afsnit Her har man mulighed for at vælge infobasen fra tidligere afsnit (jf. mockup på: og og). Vores respondenter forholdt sig flere gange spørgende i forhold til tidligere afsnit. Tidligere afsnit ville give dem mulighed for at finde svarerne både før, efter eller under dagens afsnit. Resumé Der findes to resumé muligheder, både en on the fly som LysAvis, og en mere uddybet version i hovedmenuen. Det korte resumé er for den person som kommer ind midt under serien og ønsker dagens case resumeret. Ideen er, at man uden at forstyrre ved et enkelt tryk på fjernbetjeningen kan få et resumé frem i LysAvisen. Det viste sig flere gange under vores observation, at kunne have været en brugbar funktion. Trods vores respondenters engagement i serien kom flere lidt for sent, og casen blev fortalt resumeret flere gange. Det lange resumé er som sagt tilgængeligt i Hovedmenuen, og kan under Tidligere afsnit benyttes som en opsummering på eventuelt missede afsnit, eller hvis en serie bliver vist i flere dele. Dagens resumé findes på InfoBasens første side, og kan bruges som en opvarmer til dagens afsnit. 9

10 Scenarie Klokken er og fem beboere fra kollegiet gør sig klar til at se Rejseholdet. De bliver enige om at de vil benytte den interaktive funktion og snakker sig frem til, hvilke emner de vil have vist som lysavis. De vælger karaktererne, den virkelige sag samt geografiske fakta benytter de infobasen til at søge information om dagens afsnits geografiske fakta, og læser her kort om Bornholms demografi og seværdigheder. Kl. 20 og Rejseholdet starter. Efter anslaget begynder som altid præsentationen af skuespillerne. Her under vises den første lysavis: Dagens afsnit bygger på dobbeltdrabet på Bornholm i Første scene udspilles og i overgangssekvensen kommer næste lysavis: Den bornholmske politimester spiles af Kurt Ravn. Efter næste scene kommer tredje lysavis: Hammershus Ruiner blev opført år 1167 og er Bornholms mest besøgte turistattraktion kommer en beboer for sent og beder diskret om et kort resume. Ham der sidder med fjernbetjeningen siger ironisk: ja så gerne og trykker dagens resume frem ved et tryk på resumekappen: En ung pige er fundet myrdet på en bornholmsk strand. Rejseholdet er tilkaldt og LaCour er i gang med at undersøge gerningsstedet. Sådan fortsætter lysavisen med at supplere med flere informationer under resten af Rejseholdet. Kl slutter Rejseholdet og beboerne er interesserede i at få flere uddybende informationer omkring serien. De trykker infobasen frem og læser om de juridiske fakta der gjaldt for den faktuelle sag. Thomas Rørdam var forsvarsadvokat. De får endvidere indsigt i sagens akter, de involverede personer, den ansvarlige for opklaringsarbejdet etc.. De leder videre i det geografiske emne og finder her bl.a. færgeplanen for Bornholmerbåden, kendte kunstnere fra Bornholm samt byrådssammensætningen i Rønne. Onsdag eftermiddag sidder et par stykker fra kollegiet og snakker om et tidligere afsnit af Rejseholdet. De er i tvivl om sagens udvikling og blander historierne sammen. De tænder derfor for tidligere afsnits infobase og får sat uenigheder på plads. De surfer endvidere rundt i informationerne, der denne gang tog udgangspunkt i en sag fra Nordjylland. 10

11 Konceptudvikling Herunder forklarer vi hvordan vi er noget frem til vores koncept via observation og interview af et udvalg af vores målgruppe. Ved projektets start var vores første opgave at finde en specifik kontekst for vores undersøgelse. Vi overvejede blandt andet at observere et plejehjem, TV-stuen på en brandstation, et hospital, en familie eller de studerende på et kollegium. Valget faldt på et kollegium idet vi har en studiekammerat, som bor på et kollegium hvor de har en fælles TV stue og ingen TV på værelset. Denne studiekammerat fungerede som vores gatekeeper og gav os umiddelbar adgang til vores valg af respondenter. Vi valgte et kollegium idet det virkede som et mere optimalt forum end f.eks. et plejehjem, hvor beboeren ofte sidder på værelset og ser TV eller en brandstation, hvor vores observation og interview pludselig kunne risikere at blive afbrudt pga. en alarm. Endvidere så vi det som en fordel at det var jævnaldrende og studerende, hvilket vi håbede ville betyde større velvillighed i forhold til observationen og interviewet, samt give os bedre vilkår for at leve os ind i deres perspektiver. Vi valgte at tage udgangspunkt i Rejseholdet, da det er en serie som vi, gennem vores gatekeeper, vidste var et trækplaster hos de studerende på kollegiet. Dermed var vi sikre på at de havde kendskab til serien og, at de højst sandsynlig også ville synes det var interessant at tale om. Dette viste sig at være et fornuftigt valg, idet vores målgruppe er særdeles selektive omkring deres brug af TV, men netop havde Rejseholdet blandt deres få favoritter. Med udgangspunkt i projektets etnografiske oplæg aftalte vi, at vores empiriske undersøgelse og dataindsamling skulle baseres på en observation samt et gruppe-interview. Vi startede med observationen, både for at respondenterne kunne se os an inden vi ugen efter skulle foretage interviewet, men også for at samle inspiration til interviewguiden til vores efterfølgende interview for at vi kunne se dem an. Vi gennemførte interviewet ugen efter observationen Observation Vi valgte en observations strategi der lægger sig i retning af fluen på væggen metoden. Målet var at få en fornemmelse af hvordan beboerne agerer i deres hjemlige omgivelser, og vi forsøgte at påvirke den situation vi observerede mindst muligt ved kun, at svare på tiltale og ikke at tiltrække unødig opmærksomhed. Som grundlag for observationen og for forståelsen af vores egen posititon, evaluerede vi et systemisk verdensbillede. 11

12 Hvor målet er, at vi, ved at forsøge at sætte os ind i deres perspektiver på Rejseholdet (A,B,C,D og E), forsøger at opnå en position hvorfra vi kan betragte situationen som en helhed (Metaposition - A1). Den systemiske teori anskuer verden som en kaffeautomat: Når man putter en mønt i maskinen sætter det en række processer i gang, som i samspil og derfor gensidigt afhængigt af hinanden, ender med at producere en kop kaffe. Pointen, eller moralen om man vil er, at alle dele af et system påvirker hinanden. Hvis man søger at forstå en given sammenhæng nytter det derfor ikke kun at betragte helheden. Forståelsen for helheden kan kun findes via forståelse af de enkelte dele og samspillet mellem dem. Til forståelse af vores egen deltagelse har vi brugt 1. og 2. ordens kybernetik. 1. ordens kybernetik er en betegnelse for den konsulent (os) som iagttager systemet (fællesskabet) i interviewsituationen, og på grundlag heraf udarbejder en beskrivelse af hvordan det virker (hvad der foregår). Konsulenten reflekterer over (fortolker) situationen, men er ikke bevidst om i hvad (på hvilket grundlag). 2. ordens kybernetik er en betegnelse for den konsulent som iagttager fællesskabet, og er bevidst om sin egen tilstedeværelse. Fokus er ikke det observerede system men det observerende system (bunder i den konstruktivistiske epistemologi). Således forholder konsulenten sig ikke kun reflekterende til systemet, men refleksivt, idet denne er bevidst om hvad han/hun spejler sin forståelse af systemet i (sit eget fortolkningsgrundlag). For konsulenten er en konsekvens af 2. ordens kybernetik, at se sig selv som en del af det observerende system (metaposition). Således har vi har vi forsøgt at være bevidste om vores egen tilstedeværelses påvirkning på situationen, både under observationen og interviewet, men også når vi har fortolket resultaterne (inspireret af Haslebo & Nielsen 1997 s.95-97). 12

13 Når man er bevidst om, at man selv er en del af det observerende system bliver det i forhold til god videnskab, nødvendigt at forsøge at sætte sig udover sin egen forståelse. Følgende er et bud på hvordan man kan arbejde med det i praksis: For mig er en vigtig konsekvens af denne tankegang at bestræbe mig på at indtage en ydmyg position: Min forståelse af organisationen og problemet er blot ét bud ud af mange, - og måske endda ikke det bedste bud. Det er derfor vigtigt at forholde sig åbent til andre bud og at være ivrig efter tankemæssigt at lege med konkurrende bud på forståelse. (Haslebo & Nielsen 1997 s. 97) Vi delte observationen ud på tre områder (et til hver af os) med forskellig tilgang til at observere de sociale spil der udspillede sig mens vores respondenter så Rejseholdet: 1. Kropssprog, mimik etc. 2. Sprogbrug 3. Det sociale spil generelt. Vi var opmærksomme på at en god observation kræver tid, masser af tid, både for at blive en integreret del af gruppen man observerer, og for at få data man kan bruge i den videre undersøgelse. En times observation af en gruppe respondenter er måske generaliserbart for et kollegium som helhed, men kan sagtens danne grundlag for udformelsen af en interviewguide, samt give et indblik i hvordan vores respondenter ser Rejseholdet. For at dokumentere observationen medbragte vi et videokamera, som vi satte diskret i det ene hjørne af TV stuen, inden den blev fyldt af beboerne. De fleste lod sig ikke mærke af kameraet, og kun en person som sad i TV stuen mens det blev stillet op registrerede og kommenterede på kameraet. Observationen Gruppen på 8 personer sad tæt sammen i rummets to sofaer og vi observerede med siden til for ikke at tiltrække opmærksomhed omkring vores observative formål. For at virke deltagende ikke analyserende havde vi besluttet ikke at tage noter før bagefter. Gruppen småsnakkede undervejs især under frekvenserne omkring karakterernes udvikling. Det er tilsyneladende i orden at tale under serien, så længe der kun bliver talt om serien. Under episodens case følger gruppen ekstra godt med, tilsyneladende pga. spændingsmomentet. Efter et spændingsmoment kommer der ofte en kommentar for at bryde tavsheden, enten ironisk eller anekdotisk. Hvis der grines af en kommentar følger hele gruppen ofte trop. Gruppen er meget fokuseret på at følge skærmen, og selvom de snakker med hinanden kigger de ikke på hinanden. I øvrigt virker det som en social gruppe der tager hensyn til hinanden og 13

14 gerne svarer på spørgsmål for at resumere handlingen til dem der kommer ind midt i serien. De første fem minutter bemærker de vores tilstedeværelse og kommer med sjove kommentarer til projektets muligheder, men efterhånden virker det som om vi bliver infiltreret i deres rum. Dertil skal nævnes at gruppen ikke var klar over at de blev observeret af os, men troede blot at de blev filmet og dette gav os frit lejde til at observere deres verbal og nonverbale opførsel umiddelbart inden, under og efter serien. Da Rejseholdet var slut talte vi kort med gruppen og lavede en aftale med nogle af dem til den efterfølgende søndags interview. Herefter fortrak vi fra kollegiet, satte os sammen og brugte et kvarter på at notere hver vores observationer på papir, for efterfølgende at tale om hvad vi hver især havde lagt særligt mærke til mht. rollefordelingen blandt de tilstedeværende, hvad der blev talt om og på hvilke tidspunkter, deres kendskab til Rejseholdet som serie samt seriens skuespillere etc. Det viste sig at vores videooptagelser ikke var brugbare, da både lyd- og billedkvaliteten var for ringe til at materialet kunne bruges. Således var vores data begrænset til vores noter og erindinger om situationen. Post-it metode Vi overvejede forskellige metoder til at bearbejde materialet fra vores observation og til at udarbejde vores interviewguide, og blev enige om at benytte Affinity diagrammering (post-it metoden). Valget faldt på denne metode, da vi mente den kunne hjælpe os til at opnå det overblik over indholdet af observationen, der var nødvendigt for at kunne bruge det til at udarbejde en interviewguide. Vi startede med 10 minutters brainstorm, hvor vi i fællesskab skrev alle vores observationer over på små sedler (post-it). Derefter satte vi alle sedlerne op på en tavle, og begyndte kategoriserings legen. Kategoriserings legen går ud på, at man alene på baggrund af sedlernes påskrift forsøger at kategorisere dem. VI nåede frem til fem kategorier: 1. Generelle kommentarer på serien 2. Identifikation med seriens karakterer 3. Praktisk 4. Uskrevne regler 5. Magtforhold Vi brugte denne kategorisering til at udforme interviewguiden. 14

15 Interviewguiden Vi blev enige om at der var tre hovedformål med interviewet: 1. Vi skal lære gruppen at kende for at kunne lave et ITV koncept specielt til dem 2. De skal fortælle os direkte/ indirekte hvordan de vil have og bruge I-TV 3. Kombination af 1 og 2, hvor vi lærer gruppen at kende gennem Rejseholdet og deres syn på ITV / interaktion ift. rejseholdet Vi tog som udgangspunkt at Interviewguiden skulle være simpel, og nærmere være emne end spørgsmål orienteret, og opdelte den i tre røde emner, som var vigtige at respondenterne tog stilling til under interviewet og nogle grønne emner som back-up, der skulle bruges hvis interviewet gik i stå undervejs. Derudover havde vi et perspektiverende spørgsmål, som havde det formål at få respondenterne til at tænke i bredere perspektiver end blot Rejseholdet og ITV (jf. interviewguiden i bilag 2). Interview Vores respondentgruppe bestod af fire af kollegiets beboere: Rikke, Dennis, Morten og Marie-Louise, alle fire er universitetsstuderende på overbygningsniveau og de havde alle set dagens afsnit af Rejseholdet. Vi optog interviewet på minidisk. Formen Interviewformen valgte vi at basere på en semistruktureret gruppesamtale. Ideen med denne form er i så høj grad det er muligt, at lade respondenterne styre interviewet eftersom det er deres perspektiv på Rejseholdet som er det vigtige. Interviewguiden skulle fungere som en tovholder på emnet: Rejseholdet og interaktivitet, men skulle derudover kun være en guide og ikke bestemmende for samtalens indhold. For at opnå højst mulig fortrolighed med respondentgruppen havde vi deltaget på lige fod med dem i dagens afsnit af Rejseholdet, desuden kendte de os fra forrige søndag hvor vi også havde været en del af Rejseholdet gruppen. Derudover havde vi arrangeret at interviewet foregik i vante omgivelser på kollegiet. Vi havde medbragt noget sodavand og lod dem desuden sætte sig i sofaerne, hvor vi selv sad lidt på sidelinien. På forhånd gjorde vi os klart, at de vigtigste retningslinjer man som interviewer kan læne sig op af, er at forholde sig lyttende, forstående, tilbageholdende og indlevende i situationen og absolut ikke virke bedrevidende (jf. citatet fra Haslebo & Nielsen 1997 under Observation afsnittet). Samtidigt var vi enige om, at det er vigtigt ikke at være bundet til interviewguiden og acceptere, at emnerne kan overlappe hinanden. 15

16 Vi forsøgte at gøre brug af en cirkulær spørgeteknik som går ud på, at man evigt forholder sig spørgende og interesseret, for i størst muligt omfang at få uddybet det aktuelle emne. Således indkredser man emner, men spørger aldrig direkte til kernen af et emne iedet dette ville virke styrende på samtalens retning. Interviewet Interviewet startede med lidt hyggesnak for at etablere en god stemning. Vi gjorde dem klart, at det var deres meninger, vi var ude efter, og at de spørgsmål vi stillede ikke havde nogle rigtige eller forkerte svar, men at deres svar var de rigtige. Derudover sagde vi inden interviewet startede at det var vigtigt, at de ligesom os lod hver enkelte tale ud uden at afbryde. Med vores medbragte interviewguide som støtte, gennemførte vi interviewet udfra de ovenstående overvejelser og kom omkring vores tre røde emner. Interviewet varede ca. 5 kvarter og forløb godt. Der var, som vi havde satset på inden interviewet ingen døde stunder og respondenterne holdt stort set sig selv i gang, kun afbrudt når vi inddrog et nyt emne i interviewet. Som kritik af interviewsituation kan nævnes at den kvalitative interview metode er en unaturlig og arrangeret situation, hvor respondenterne har tendens til at svare, som om der fandtes en facitliste og herved tilbageholder svar, som de godt ved, er pinlige el.lign. Dette viste sig indimellem ved modstridende svar. Analyse af interview Affinity-metoden blev ligesom efter observationen brugt til at strukturere vores data fra interviewet. Fremgangsmåden var den samme, vi lavede en kort brainstorming, hvor vi skrev alle vores tanker ned fra interviewet og kategoriserede de 100-vis af post-it i 9 kategorier 1. Rejseholdet konkret 2. Rejseholdets virkemidler 3. Rejseholdet i forhold til andre serier 4. Rejseholdets æstetik 5. Rejseholdet som socialt omdrejningspunkt 6. Beboernes vaner 7. Teknologi holdninger 8. Interaktiv TV ideer 9. Interaktiv TV anti-ideer 16

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. Undervisningsforløb. Tid Indhold og metode Mål Læringsniveau Lektion 1+2 Ons. d. 16. jan.

BILAG 1 BILAG 2. Undervisningsforløb. Tid Indhold og metode Mål Læringsniveau Lektion 1+2 Ons. d. 16. jan. BILAG 1 BILAG 2 Undervisningsforløb Tid Indhold og metode Mål Lærings 1+2 Ons. d. 16. jan. Læring på 0. og 1. Præsentation og begrundelse af forløb Samtale om betydning af medier i elevernes hverdag på

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Casting og Audition. for skuespillere og statister

Casting og Audition. for skuespillere og statister Casting og Audition for skuespillere og statister Hvad er et godt castingbillede? Der er et grundlæggende element, jeg vil understrege kraftigt. Du skal kunne sælge dig selv med et billede, og kun et billede!

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 21. december 2006 Klage over tv-reklamen Susanne for Politiken sendt på TV 2/Danmark Marie Lind Burgdorf

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 1. Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere