Fanget af fortiden - igen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanget af fortiden - igen!"

Transkript

1 Lost Highway. Den klassiske film noir-fatale Alice med tilhorende nostalgisk bil, som hun ser ud da Pete forst f 'r oje pi hendc'l Fanget af fortiden - igen! Hyper noir i 90'erne af Helle Kannik Haastrup Hyper noir er en betegnelse for en gruppe af selvbevidste, genre-kombinerende og intertekstuelle neo noirs i 1990'erne. I denne sammenheng skelner jeg overordnet mellem den klassiske film noir og neo noir; hvor neo noir kan opdeles i periode noir og samtids- og fremtids noir. Og som kan betegnes hyper noir, og det er dem jeg vil fokusere pi her. Indledningsvis viljeg dog kort definere hver af disse noir typer, som ikke skal opfattes restriktivt, men som et forsog pi at overskue noir-landskabet som det ser ud i dag. Karakteristikken af hyper noir vil omfatte to (kortfattede) Tarantino, 1994) og SeTen (David Fincher, 1995), hvorefter analysen koncentreres om Strange DaTs (Kathryn Bigelow, 1995) og Lost Highway (David Lynch, 1997).I analyserne vil jeg legge vegt pa filmenes inkorporering af andre genrer, brugen af intertekstualitet (1) og deres tolkninger af noir'ens estetiske og tematiske dimensioner og dermed hvordan de kvalificerer sig til at vrre hyper noirs. Den klassiske film noir - estetik og tematik i sort/hvid. Den klassiske noir kan overordnet defineres som film produceret i l940erne og 1950'erne,fra The Maltese Falcon i 1941 til Touch of Evili i958. Det er muligvis problematisk at kalde noir for en genre, fordi film noir omfatter forskellige genrer fra melodramaet Mildred Pierce (1945) til den realistiske The Naked City ( 1948), horrorfilmen Cat People (19a2\ og science fiction-filmen Invasion of The Body Snatchers ( 1956). Men hvis man kigger pi flere af de klassiske noir essays, tegner der sig pi trods af de mange modsatninger og uenigheder, et variabelt monster af kombinations-muligheder bestiende af et bestemt persongalleri, tematikker og ikonografiske og stiiistiske figurer - som tilsammen danner film noir - en slags genre! Og som det ofte argumenteres nir en fuldblods genre defineres, si er det sjeldent at alle genrens mulige elementer er til stede i 6n og samme film. Jeg vil tilslutte mig fames Naremores frustration, udtrykt i More than Night (1998), over de trattende diskussioner om hvilke film der er rigtige noirs og hvad der konstituerer genren og i stedet fastholde (selvom hans udgangspunkt er et andet end mit), at film noir (genre eller ej) besidder en bemerkelsesvrrdig fleksibilitet, rakkevidde og mytisk et filmhistorisk perspektiv vist sig at vare en underafdeling af samtids- og fremtids analyser af film fra hver sin ende af hyper kaft (Naremore:277) og, kunne man tilfoje, filmene og interessen for dem har jo i den dyrkede kontrast mellem sort og vesentligste visuelle motiver som netop 106 noir findes en mindre gruppe af film som noir-spektret: Pulp Fiction (Quentin r07 ved. Film noirs rodder tilskrives som regel en blanding af den hirdkogte amerikanske detektivroman (Hammett, Chandler og Cain), den tyske ekspressionisme (Lang, Wiene og Murnau) og den franske poetiske realisme (Renoir og Carn6). I deres klassiske essay fra 1955, hvor film noir defineres som film produceret indenfor et bestemt tidsrum i historien, konkluderer Raymond Borde og Etienne Chaumeton folgende: Film noir karakteriseres af uklarheden mellem hvem der er gode og hvem der er onde, offeret er ligesi skyldigt som forbryderen (han gor jo bare sit job) og fremviser det moralske centrum som forvranget. Heltinden er depraveret, hevn lysten, afhangig af narko eller fordrukken, helten er svag og fir sin straf, handlingen er ofte uigennemskuelig. Det er den moralske ambivalens, kriminaliteten, de komplekse modsigelser i motiver og hendelser der preger noir filmens formil nemlig at skabe fremmedgorelse (Borde og Chaumeton : 25). I sit essay fremhaver Paul Schrader (1972) film noir primart som stil og stemning, men kommer ogsi i sin karakteristik til at berore enkelte handlingsfunderede elementer. De estetiske trak som lyssetning i udendorsscener der fortrinsvis filmes'night for nightl skeve vinkler som i den tyske ekspressionisme, en (som han skriver) nesten freudiansk fascination af vand og vide gader, en ofte romantisk fortellen om en'temps perdu' og en kompliceret kronologisk orden (Schrader: 57-58). Det er film som skildrer en mork verden, glinsende gader, kriminalitet og korruption. Udover ovenn vnte stilistiske trak fremhever faney Place og Lowell Peterson i deres artikel film noirs

2 Fanget af fortiden - ryvtt! af Helle Kannik HaastruP hvidt, brugen af vidvinklens forvrengende effekt, klaustrofobisk indramning af de fiktive personer i dore, vinduer, trapper eller af skygger og brug af spejle som ofte tir varslende betydning pi grund af deres centrale placering i billedkompositionen (Place og Peterson:65-68). Sidst men ikke mindst fremhever Robert Porfirio i sit essay om film noir'ens eksistentielle elementer, at det er en serlig sensibilitet der i oversat form gor'sorte film sorte', mere end det er lyssatning og fotografering (Porfirio: 80). Helten i films noirs er som nevnt ikke helteagtig, han er en der har Iidt tab og er offer for krcfter som han ikke har kontrol over. Han holder ofte sit folelsesengagement i forhold til andre mennesker pi et absolut minimum, hvilket giver en fornemmelse af kontrol, men som ogsi har en pris: ensomhed. Noirhelte foler sig ofte som fremmede i en fendtlig verden. Femme noir bliver i denne udgave kort defineret som dominerende kastrerende ludere, utro hustruer eller sorte enker. f'elles for hovedpersonerne er ofte at de frygter doden, men ikke selv er bange for at do (Porfirio: 89). Noir'en er altsi sammensat af en blanding af persontyper (anti-helte og heltinder, femmes fatales og hirde negle), tematiske elementer som den tabte fortid, de manglende moralske vardier og fraveret af t tte menneskelige relationer. Filmen har ofte et kompliceret fortalt narrativ med flashback-struktur, suppleret af en voiceover. De stilistiske udtryk for klaustrofbbi, paranoia og dobbeltspil udtrykkes bl.a. i indramninger, slagskygger og spejle og de visuelt fascinerende lysreflekterende vlde city-scapes. Dette monster af tematikker, narrative elementer og stiltrak er altsi transporterbare til, eller kombinerbare med, andre genre, fra horror til melodra- 108 ma og krimi til science fiction. I den klassiske noir er den samtidige kulturelle og samfundsmrssige kontekst Anden Verdenskrig og efterkrigstiden, hvor den ofte er fort up to date i neo noir'en, der netop kornbinerer ovenstiende karakteristika tolket i forhold til sin aktuelle kontekst. Neo noir. Neo noir kan forelsbig defineres som film der kan karakteriseres som noir, men som ikke er produceret i I940'erne og 1950'erne. I sin artikel om neo noir Kill Me Again: Movement becomes Genre (1996) peger Todd Erickson pi iser to faktorer der er medvirkende til at film noir har udviklet sig og er kommet sterkt igen - ogsi i 1960'erne og 1970'erne - men isrr i 1980'erne og 1990'erne. Den tekniske udvikling har nu gjort det muligt at opni de strrke kontraster mellem lys og morke pi farvefilm, der er si kendetegnende for den sort/hvide noir kombineret med en udbredt noir-sensibilitet blandt filminstruktorer. Neo noir er altsi film produceret senere end den klassiske noir, men som genbruger dens monster af astetiske, tematiske og stilistiske muligheder i anderledes fortolkede udgaver. Men ligesom den klassiske noir omfatter et bredt spektrum af film si har neo noir'en ogsl mange ansigter. For at fi et overblik har jeg valgt overordnet at opdele neo noir'en i periode noir og samtids- og fremtids noir. Periode noir: Periode-noir omfatter film hvor handlingen foregir pi det tidspunkt hvor den klassiske noir eksisterede dvs. i 1940'ernes og 1950'ernes USA, f.eks. Chinatown (Roman Polanski, 1974) og senest L.A.Confidential (Cwtis Hanson, 1997). Andre nyere eksempler er The Two Iakes (1990), sequel tll Chinatown, The Public Eye (1992) og Mulhollnnd Falk (1996), alle i farver. Undtagelsen er den sort/hvide noir-parodi Dead Men Don't Wear Plaid (Carl Reiner, 1982) der pi intertekstuel vis fletter klip fra bla. Notorious (1946) ogthe Killers (1946) sammen med en nutidig perioderekonstruktion: Her ses RachelWard og Ingrid Bergman som forforende kvinder og Steve Martin som detektiven, der har Humphrey Bogart som hjelper. Pi det rekonstruerede niveau genfortolkes ogsi flere kendte sekvenser fra klassiske noirs. Pi den mide bliver Dead Men Don't Wear Plaid et intertekstuelt new rk af klassiske noir film, periode noir og genfortolkninger af kendte noir sekvenser. Gensyn og genkendelse er den halve fornojelse og de citerede film afslores, som forbrugervejledning, i filmens slutning. Samtids- og fremtids noir er pi sin vis ogsa en bred ramme for en lang rakke af film der tolker film i deres samtid eller flytter noir'en ud i en science ficiton-sammenheng, men felles for dem er at noir er et v sentligt estetisk, tematisk og/eller stilistisk trrk. Samtids noir: Et eksempel er Body Heat (Lawrence Kasdan, l98l) der, selvom den foregir i 1980'erne, gor sig mange anstrengelser for i mise en scdne, i kostumer og selv i plotelementer at lene sig op ad den klassiske noir (2). Ogsn BlueVelvet (1986) med Isabella Rossellini, Frzral Attraction (1987) med Glenn Close og Basic Instinct (i987) med Sharon Stone har pi forskellig vis benyttet noir karakteristika - bl.a. skildringen af femme fatale-figuren overfor den mindre kekke mandlige hovedperson. I nyere films noirs er femme fatale'n ofte knyttet til en arbejdskontekst i film som Disclosure (1994) med Demi More og The Last Seduction (1994) med Linda Fiorentino. Ifolge Yvonne Tasker i Working Girls (1998) udforsker og udnytter den nye film noir sammenblandingen af sex og arbejde i modet mellem den forfulgte helt og en kombination af den aggressive femme fatale og den uafhengige karrierekvinde ( Tasker: I 22 ). Heat (Michael Mann, 1995) er en nyere samtids noir der i hojere grad fokuserer pi manden (og familien) og som pi effektiv vis fir skildret et natte-lysende forkromet high-tech Los Angeles og to professionelle mends eksistentielle kamp mod desillusionen pi hver sin side af loven. Robert De Niros professionelle bankrover Neil og Al Pacinos politimand Vincent lever og inder begge kun for deres job, der ofte bringer dem tet pi doden. Neil har overlevet i sin branche ved ikke at have menneskelige relationer og ved at efterleve sit mantra: Engagdr dig ikke mere i et andet menneske end at du kan forlade vedkommende "in 30 seconds flat if the heat is on". En klassisk cool noir attitude, som Neil ikke formir at fastholde da han moder kerligheden. Det bliver hans skebne at han tover og Vincent ikke gor (som omvendt har fulgt Neils rid om ikke at binde sig) i det endelige showdown mellem de to. Filmens personers desillusion suppleres eminent af den gennemforte stromlinede mise en scene hvor personernes nodvendige opretholdelse af ufolsomhed som sindstilstand, reflekteres i det kuldsliede postmoderne interior-design. Fremtids noir: De forskellige typer af neo noir er udtryk for en fascination og genbrug af en filmisk fortid i takt med den tid de er lavet i, hvadenten det er i form af periode-, samtids eller fremtids noir. ]eg vil her blot nevne et par eksempler pl fremtids noir, hvor noir og science fiction kombineres: Fra den tidlige Alphaville (Jean-Luc Godard, 1965) til klassikeren Blade Runner (Ridley Scott, 1982) og senest film (ogsi kaldet'tech noir') som RoboCop l-3 (1987,1990, 1993), Alien l-4 109

3 Fanget affortiden -.o-,r! denne hyperbevidsthed. Det er primcrt popul rfilmen som Collins beskriver i sit kapitel "When the Legend Becomes Hyperconscious, Print the...'l og han fremhaver siledes ogsd, at disse film i 1980'erne og 1990'erne ofte demonstrerer en sofistikeret hyperbevidsthed der tillige inkluderer en refleksion over betingelserne for deres egen cirkulation og reception i nutiden (Collins: 133). Intertekstualitet bliver uadskillelig fra narration, hvor citaterne bestemmer rakkevidden af intertekster og bruges til at drive handlingen fremad (Collins: 135). Selvom de umiddelaf Helle Kannik Haastrup bart ikke har det store tilfelles er bide Pulp Fiction og SeTen eksempler pi hyper noir i hver sin ende afdenne kategori. Pulp Fiction er et eksempel pi hvorledes film noirske stereotyper og forskudt narrativ konstruktion modes i en populerkulturel cocktail og i flere tilfelde udsattes for en utraditionel nytolkning. Filmens titel bliver understottet af filmplakatens grafiske design i form af en 'bogforside' med PuIp Fiction som titel, henover titlen er "En film af Quentin Tarantino" (der antyder, at her er tale om en auteur), og undertitlen brrer producenten Lawrence For og efter. Overst: Den lysende kuffert, hvis indhold vi aldrig ser, hverken i den klassiske noir Krss med Deadly (t.v.) eller i Pulp Fiction (t.h,). Nederst: Pulp liction. Vincent og.lulcs som henholdsvis cool gcnrestereotyper (t.v.) og knap si cool. I l0 (1979,1986, 1992, 1997) ogterminator l- 2 (1984,1991). Hver isrr trekker disse film pi noir-restetikken, ofte i forkromede blilysende industrielle metalliske udgaver, som i A/iefl-filmene kombineres med et mere organisk design i bide monstre og mise en scene. Indenfor opdelingen af neo noir i periode- og samtids- og fremtids noir er der en gruppe af film der skiller sig ud. Disse film er en undergruppe af samtids- og fremtids noir, men er dog af en ganske sarlig stobing - nemlig hyper noir'en. Hyper noir - fra Pulp Fiction tl Se7en. Betegnelsen hyper noir er inspireret af den mere generelle betegnelse'hyperbevidsthed'som den benyttes i Jim Collins' Architectures of Excess ( 1995). Her karak- teriseres hyperbevidsthed som en vigtig forudsetning for at forsti 1980'ernes og I 990'ernes eklektiske genrefilm, ligesom det er en forudsrtning for at producere dem. Det er altsi et begreb der omfatter bide tilskuer og instruktor.legvil afgrense hyperbevidstheden til at fungere som et estetisk koncept med henblik pi konkret filmanalyse. Hyper noir er (som en kategori indenfor neo noir, men tilhorende samtids- og fremtids noir) en videretolkning af de klassiske noir elementer pi forskellige niveauer. Men omfatter herudover ogsi en problematisering og en reflektion over, bide stetisk og tematisk, hvorledes det mediemettede nutidssamfund og dets mange forskellige mulige medierede oplevelser plvirker realitetsopfattelsen og vores perception. Tilgangeligheden af utallige former for fiktioner er selve forudsetningen for udviklingen af Pulp Fi ctions selvbevidste tilmplakat som bog- forside ir la kiosklitteratur eller'pulp fictionl

4 Fanget affortiden -..-,r! af Helle Kannik Haastrup t.v.: Raderingen med det afhuggede hoved, som Somerset ser pl biblioteket. Overst t.h.: Mills lobende i kontrastrig film noir-lysregn. Nederst t.v.: Noir-estetik med lyskegler, der penetrerer morke og ekstra kontrast etableret af persiennerne. Nederst t.h.: Close-up af regnvid pistolmunding rcttet mod Mills' tinding; i baggrunden anes fohn Doe. tt2 Benders navnetrek. I hojre side er der et prisskilt som fort ller at denne'bog' koster l0 cents.'bogforsiden' er i'sensationsfarverne'gul, rod og sort, med en forforende cigaret-rygende Uma Thurman ifort sorte stiletter, en pistol ved sin side og igang med at lese en bog der berer titlen Pulp Fiction. Pi denne mide fremhaver filmens plakat, bide filmen og sig selv som fiktionskonstruktion, samtidig med at den ironisk og elegant s tter en are i at tilhore den mere slibrige ende af populerlitteraturen. Dette bliver, fsr forteksterne i filmen, understreget af en leksikalsk definition af hvad pulp er. Det er ikke i sin visuelle stil at Pulp Fiction trakker pi noir'en, men i sin groteske udlagning af velkendte genrefigurer: Gangsterbossen Wallace er sort og bliver voldtaget af to hvide rnend, femme fatale'n Mia er n sten ved at ombringe sig selv i stedet for andre, og de to cool hitmen Jules og Vincent bryder ikke bare den hirdkogte stil ved at sludre uafbrudt, men fir ogsi hver for sig en utraditionel skabne - Vincent bliver ganske vist skudt, men pa et toilet og efter at have fordybet sig i hirdkogt kulort populerfiktion, og ules bliver religios og vil forlade hit-man-faget. Vincenf og lules bliver ogsi udsat for en serdeles coolness- krenkende tvungen omkledning, fra sorte jakkeset med smalle slips (d la Melvilles gangsterfilm) til shorts og fhrvede t-shirts med tryk. Som i flere noirs er Pulp Fiction fortalt i'forkert' rekkefolge, si Travolta er i live nir filmen slutter. Filmen peger ofte tilbage pi sig selv som konstruktion og benytter et utal af intertekstuelle referencer pi alle mulige niveauer. For at n vne et par genfortolkninger af velkendte scener: Kiss me Deadly fra 1955 (den lysende kuffert, hvis indhold vi aldrig ser) og Psycho fra 1960 (Wallace der genkender Butch ved fodgengerovergangen). Centralt stir Mia og Vincents date pi restauranten Jack Rabbitt Slims, en lengere sekvens der pi flere niveauer bide i dialog, mise en scdne og person galleri bliver en tour de force gennem et udvalg af amerikansk populerkultur (3). Vincent kalder det et "wax museum with a pulse"; serveringen foretages af tjenere udkladt som Marilyn Monroe, Iames Dean,Zorro og Buddy Holly og man kan bl.a bestille en Douglas Sirk steak - bloody as hell. Og som en optakt til den nu velkendte dansekonkurrence hvor Mia og Vincent twister afsted, ses Monroe-dubletten fi blest luft op under sin hvide plisserede kjole (som Monroe ogsi gor i 1955-filmen The Seven Year ltch). Det er nu at voksdukkerne flr pustet liv i sig og ganske rigtigt ser vi dansestjernen fra Saturday Night Fever (1977) give den hele armen pi dansegulvet og vinde. Pulp Fiction er pi denne mide en film der pi humoristisk og grotesk vis fortroligt spiller med popularkulturelle referencer og ubesveret og elegant tegner tidens eklektiske genrefilm, med en legende omvending af noir'ens stereotyper. I den mere alvorlige ende af hyper noir'en finder vi Se7en. Filmen er en krimiiserial killer/horror og noir film, med en gennemfort noir estetik, der modsvarer kriminal gidens uigennemskuelighed og filmens karakter af at vare en form for "kulturkritik, med hentydninger til moderniteten som praget af undergang og depravation" (Christensenr I l8) og hvor "kriminaliteten fremstilles som vilkir" (Christensen: 126). De to detektiver Mills (Brad Pitt) og Somerset (Morgan Freeman) er det typiske makkerpar: En gammel resigneret detektiv, Somerset, der har accepteret kriminaliteten som vilkflret, der ikke kan rndres pi og desuden er han pi vej pi pension. Og den hibefulde yngre 'rookie', Mills, der oprigtigt tror pi at opklaringen af forbrydelser kan medfore forandring og miske forbedring, med andre ord at hans arbejde gor en forskel. Men begge bliver de fanget i Iohn Does (Kevin Spacey) projekt hvor opklaringen viser sig at v re nodvendig for forbrydelsens fuldforelse. De noirske mise en scene elementer er i udendorsscener en konstant regn, undtagen i den afsluttende scene der foregir i klart solskin. En lysende klarhed der fiungerer som en tydelig kontrast til det morke som handlingen afsluttes med; at Mills fuldforer fohn Does projekt ved at drebe ham, fordi han, John Doe, har drebt Mills'gravide kone, og dermed begir Mills selv den sidste synd: vrede. Seriemorderen, der har planlagt sine syv mord pi syv dage meget grundigt, finder de to detektiver frem til ved et tophemmeligt biblioteksregistreringssystem. Somerset studerer de klassiske verker af Chaucer, Milton og Dante, i originalversionerne, hvor vi via de intertekstuelle referencer med billeder og oversigter prasenteres for den religiose mytologi der omgiver de syv dodsynder, mens Mills kaster sig over klassikere i lrse-let udgaven. Men fordi der visuelt dveles ved illustrationer til de klassiske tekster, som Somerset laser flr han implicit en signifikant information som Mills ikke ser. Udpegningen fungerer som en varsling af Mills'kones afhuggede hoved; et af kobberstikkene viser nemlig et sidant og bliver dermed et eksempel pl, at intertekstualiteten ogsi knyttes sammen med plottets konstruktion. John Doe er betegnelsen for en hr. Hvemsomhelst (jf. Frank Capras Meet lohn Doe, l94l ). Han er derfor den I I 3

5 .::a:a..ra::-..:: I,;t.ti.r'.^,, ;u,":., Fanget af fortiden - af Helle Kannik Haastrut Strange Natte noir slagskygger pa (gul) mur, da Lenny skal ind af bagindgangen. Overst t.h.: lris'oje i closeup ir Ia Psycho,hvori man kan skimte morderens maskerede ansigt. Nederst t.v.: En af filmens mange spejlsekvenser, hvor Lenny vender sig og flr oje pi Max med pistol i doren.- Nederst t.h.: den afsluttende'bi-racial'-forening af Mace og Lenny." ll4 ukendte hevner, der tilsidesatter sig selv og sit eget liv (udover de ofre, han har efterladt pi sin vej) for gennemforelsen af sit projekt. Et moralsk morke der i estetisk udformning senker sig over den navnlose storby, som handlingen udspiller sig i (optagelserne foregik i Downtown Los Angeles), den konstante regn, de lasede, nedslidte, forsomte interiorer i mange af bygningerne. Selv kontoret hvor Mills og Somerset sidder har en IBM skrivemaskine anno 1980 og indretningen er ellers i la 1940 i meget brugt udgave. Nir der er luksus i indretningen, som hos den draebte forsvarsadvokat, er det art d6co, Le Corbusier mobler og moderne kunst. Men filmens mise en scdne domineres af en brugt nutidig fortidighed, der blot gor fortellingen mere ildevarslende. SeTen er altsi hyper noir, hvor det gennemforte morke ofte penetreres af lommelygters lyskegler, der bevirker at det er svart at orientere sig og klart fastholde detaljer. Dette kombineres med en lydside hvor der, (selv nir der er stille) er stoj, indvarslet af den dissekerende, metallisk-lydende, visuelt ridsede (i celluloiden) og lagdelte, jump-cut-klippede titelsekvens. Sekvensen afsluttes med at vi ser en saks klippe "God" ud af en dollar-seddel, hvor der som bekendt stlr "In God We Trust", si er stemningen for filmen utvetydigt lagt an - Gud er dod! Det intertekstuelle netverk er knyttet til John Does inspirationskilder og giver det en skremmende mytisk tfngde. Det fascinerende ved SeTen som hyper noir er isar at morket (estetisk) og det sorte (i overfort betydning det onde) n sten materialiserer sig i filmens billeder, og i mindre grad den intertekstuelle mytificering af Iohn Does projekt. Pi den vis er SeTen ogsi en videretolkning af den Strange Days. Den elegant stromlinede actionkvinde Mace der endnu engang mi beskytte og hjalpe Lenny ud af en knibe. klassiske noir hvor der var fokus pi kontrasten - her er det ikke kun kontrasten, men ogsi dunkelheden i sig selv der dominerer bide estetisk og tematisk, visuelt og moralsk. Strange Days. Noir stilen i Strange Days er en blanding af mettede skarpe'farve'- noir-billeder. domineret af skaeve vinkler. store slagskygger, gennemlyst rog og oplyste flader i sterke bli, gule og rode nuancer der bryder byens morke. Et morke der dominerer hele filmen, hvor Los Angeles stort set ikke ses i dagslys. Der hesker bide estetisk og tematisk en undergangsaglig fin de siecle- stemning i filmen ll5

6 Fanget af fortiden- -.r! af Helle Kannik Haastrup I f 6 underbygget af at handlingen foregir de sidste par dage i Lange kamerabevegelser og jump-cuts viser i en af de forste sekvenser Lenny Nero (Ralph Fiennes) og hans koretur gennem et Los Angeles tilsyneladende i permanent undtagelsestilstand. For at sette det moralske forfald og vaerdilosheden i perspektiv ser vi to ludere overfalde og berove en julemand pi lben gade og ingen forarges eller griber ind. Spejle i biler og i huse dominerer filmen igennem; f.eks. ved konversation via bakpejl og i den afgorende scene pi hotellet hvor Lenny opdager vennens bedrag. Indramningerne understreger ofte den klaustrofobiske stemning hos filmens personer og spejlene understreger flere af personernes dobbelthed, hvad enten det viser sig at de er bedragere eller har et hjerte af guld. Stilmessigt kombinerer Strange Days de dynamiske velkomponerede sekvenser, med en slags cin6ma v rit6-sekvenser (4) i de sikaldte s.q.u.i.d.- optagelser, hvor kameraets bevegelser 'mimer' synsvinkler i ojenhojde. Optagelserne foretages via ojnene og bevegelserne er derfor meget abrupte. Den mandlige hovedperson Lenny er tidligere ansat ved politiet, men er giet til bunds som dealer pi det sorte marked hvor han salger optagelser af personlige oplevelser. Det er dette specielle apparat (s.q.u.i.d.) der kan optage "via ojnene" sidan som man subjektivt oplever, dvs. bide ser og foler. S.q.u.i.d. er en forkortelse (Superconducting quantum interference device), der dog ogsl henviser til at man, nir man skal se og/eller optage, skal have en blrkspruttelignende indretning pi hovedet, i filmen hedder det "doing play back" eller at vere "wired". Disse optagelser kan ses via en afspiller (med discs). Der er ikke nogen skerm eller ledning, man ser optagelserne med sine egne ojne. Det er ikke virtual reality man ser, det er levet og oplevet liv, som man foler og oplever som den person der forestod optagelsen. Det er derfor bide muligt at genopleve egne oplevelser igen og igen, eller at opleve ellers utilgengelige verdener, en mand uden ben kan fi sig en lobetur pi stranden, en nygift advokat kan opleve hvordan det foles at vere en ung pige der kertegner sig selv under bruseren. Og det er vanedannende si det at se playback bliver en slags narkotika. For Lenny har det resulteret i, at han har svcrt ved at leve i den virkelige verden. Han flygter til gladere dage hvor han stadig var kareste med Faith (luliette Lewis) og nyder eskapistisk disse simulacra. Senere i filmen bliver en s.q.u.i.d.-optagelse et vesentligt bevis for to hvide betjentes henrettelse af en populrr og indflydelsesrig sort rapmusiker (en henvisning til Rodney King-sagen). De intertekstuelle monstre i Strange Days fordeler sig fortrinsvis pi plot niveau som Hitchocks Vertigo (1958) (5) og pi de s.q.u.i.d.-optagelser, der i to tilfalde viser sig at v re genfortolkninger af sekvenser fra voyeurklassikerne Vertigo og Michael Powells PeepingTom (1960). Det forste citat indleder filmen i et ultra nerbillede af Lennys oje og der klippes til et rystende, lettere kornet billede set fra bagsadet af en bil. Det viser sig, at vi ser en mental optagelse foretaget af et medlem af en forbryderbande der skal til at lave et hold-up i en restaurant.imidlertid ankommer politiet, og'vor' synsvinkel mi flygte henover tagene, for til sidst at hoppe fra et hustag til et andet. Hans partner griber ham i faldet, men bliver skudt af politiet og vor synsvinkel falder de mange etager og dor, billedet gir i sort. Herefter klippes der til Lenny der river s.q.u.i.d.- udstyret af hovedet og riber til sin leverandor, at han hader at se snuffs (optagelser af folk, der virkelig dor), for som han siger "it ruins your whole day!". Denne sekvens er en intertekstuel fortolkning af indledningen til Vertigo hvor Scotty (James Stewart) er den forfolgende politimand og det er hans kollega der falder i doden og han selv trekker sig tilbage med hojdeskrak (vertigo). At netop Vertigo citeres i den forste sekvens i Strange Days viser sig at give noglen til en del af filmens videre forlob, ihvertfald til romance-delen: Lenny er ogsi tidligere politimand som Scotty, selvom Lennyjo er giet i hundene tildels pi grund af en ung kvinde Faith. Lenny har, med Paul Schraders ord om den klassisk noir helt, "en passion for fortiden og nutiden, men frygter fremtiden. Noir helte ynder ikke at se fremad, men prtver istedet at tage een dag ad gangen og hvis det ikke lykkes, si flygter de ind i fortiden. (...) I sidan en verden bliver stilen altafgorende" (Schrader: 58, min oversettelse). En fin karakteristik af Lenny der har svert ved at losrive sig fra fortiden og som ser sit Armani jakkeset og sit Rolex som det der netop adskiller ham fra den pobel han omgiver sig med, i sit job som selger af play back eller som Mace kalder det "porno for wireheads". Lenny er forgabt i den nu uopnielige kvinde Faith (for Scotty var det Madeleine) og Lenny forsoger da ogsl hele tiden at komme i kontakt med den trolose Faith, der gerne vil vrre rockstjerne og derfor kerester med Philo der ejer et pladeselskab. Selvom hun afuiser ham, genopliver Lenny hende som han onsker at se hende pa playback optagelser. Privatdetektiven i Strange Days er Max (Tom Sizemore) som er Lennys ven og han bliver hyret af wanna-be-rockstjernen Faiths nuverende kereste Philo, til at holde oje med hende. Og som Max siger til LennS sl kan han jo samtidig holde oje med Faith for Lenny. I Vertigo har Scotty en god veninde Midge (Barbara Bel Geddes) der designer brystholdere. I Strange Days er hun aflost af en ganske anden nemlig Mace (Angela Bassett) og her er det at romance plottet ogsi bevrger sig over i actiongenren. For Mace, som vor anti-helt ikke har blik for fordi han er forblendet af drommen om Faith. er ikke nogen traditionel veninde. Den gode kvinde fremstar som en stromlinet actionkvinde der er trenet til kamp, sofistikeret klcdt og med en elegant kontrolleret fremtoning. Hun er det moralske holdepunkt for Lenny og er selvfolgelig forelsket i ham, hvilket han ikke aner for tilsidst. Vi ser i et flashback dengang Lenny var betjent, hvor han tog sig af Maces son, da faderen blev arresteret. Lenny er med andre ord god nok pi bunden. Hvor Lenny inkarnerer den svekkede, moralsk anlobne og egoistiske mand si placerer noir- action kvinden Mace sig i en forholdsvis ny tendens indenfor action filmen, der bide berorer kvindens rolle som action figur og romantik pi wers af racer: I Strange Days forenes Mace og Lenny, mens Geena Davis og Samuel L. Jackson f.eks. ikke fdr hinanden i The Long Kiss Good Night (1996). Ifolge Yvonne Tasker i Working Girls (1998) er kvindens mere aktive rolle og centrale placering i 1990'ernes actionfilm blevet en del afgenrens fornyelsesproces; fra den enlige helt (Rambo i First Blood,1982) over buddy filmen (Lethal Weapon, 1987) til kvindelige side-kicks i (True Lies,1994) og senest de film hvor kvinden er selveste hovedpersonen, som Sigourney Weaver i Alien-fi,lmene og Geena Davis The Long Kiss Good Night. (Flere af Pam Griers film i 1970'erne kan ogsi ses som forgengere for Mace-figuren, men befandt sig i blaxploitation-genren. Senest er hun set i Tarantinos hyldest til hende, lackie Brown, 1997). En afde nye typer afkvindelige ll7

Fanget af fortiden - igen!

Fanget af fortiden - igen! Lost Highway. Den klassiske film noir-fatale Alice med tilhørende nostalgisk bil, som hun ser ud da Pete først får øje på hende. Fanget af fortiden - igen! H yper n o ir i 90 erne a f Helle K annik H aastrup

Læs mere

Gensyn med vennerne - en revurdering af intertekstualitetens funktion i Pulp Fiction

Gensyn med vennerne - en revurdering af intertekstualitetens funktion i Pulp Fiction April 2005 3. årgang nummer 11 gratis forsiden indholdsfortegnelsen forrige side næste side Gensyn med vennerne - en revurdering af intertekstualitetens funktion i Pulp Fiction Af HELLE KANNIK HAASTRUP

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 Kill Your Darling Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 1 Scene 1 INT. FORHAL På SGI (STATENS GENINSTITUT) - DAY Lægen (30) går gennem forhallen og hilser på

Læs mere

Guide: Bevar gløden i forholdet - hele livet

Guide: Bevar gløden i forholdet - hele livet Guide: Bevar gløden i forholdet - hele livet Gløden er væk. Sommerfuglene i maven er fløjet bort. I sidder i hver jeres hjørne af sofaen uden at tale sammen. Skilsmissen er kun en underskrift væk. Et skrækscenarie

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Forum for sproglærere 1. september 2010. Film som indgang til interkulturel forståelse Tysk & fransk

Forum for sproglærere 1. september 2010. Film som indgang til interkulturel forståelse Tysk & fransk Forum for sproglærere 1. september 2010 Film som indgang til interkulturel forståelse Tysk & fransk Det Danske Filminstitut v. Lisbeth Juhl Sibbesen Anslag Dramatisk Action og eventyrfilm Gådefuldt Krimier

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

Filmtekniskevirkemidler

Filmtekniskevirkemidler Filmtekniskevirkemidler STIL OG GENRE Genre udgøres af fælles temaer behandlet med særlige stilistiske træk og fortælleform, for eksempel melodrama, farce, western og thriller. Den enkelte genre spiller

Læs mere

Alberte Josephsen. Gruppe 1

Alberte Josephsen. Gruppe 1 Alberte Josephsen Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Krimi 2-3 Moodboard Karaktertræk 4 Moodboard Farver 5 Moodboard Typografi 6 Persona 7 Krimigenre 1 KRIMI Kriminallitteraturen er en genre, som kan føres længere

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal Filmisk litteratur historie mimi olsen neel schucany Gyldendal eksempel Krig og mellemkrigstid Ekspressionisme 1914-1945 Ismer fra ca. 1905-1925 I perioden under og efter 1. verdenskrig finder vi en mangfoldighed

Læs mere

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE PERKER NIVEAU: 9.-10.klasse, gymnasiet og HF GENRE: novellefilm LÆNGDE: 28 minutter, Danmark 2002 INSTRUKTØR: Dennis Petersen Dette undervisningsmateriale er en bearbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i "'i"'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i 'i'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t Beckers Farvekort Beton- & 'il'i "'i"'i. : i I'ii -l'i'l,i'.ij *;l r,:ill;t -l rll I "j,' Det er de smi detaljer, der gor det, selv om gulvet miske ikke regnes for en lille detalje i et rum. Med detaljer

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.'

,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.' ,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.' rindelige form og navngivning et sterkt fokus mslopfyldelse, indebarer, at flere

Læs mere

Kvinden Med Barnet 1

Kvinden Med Barnet 1 Kvinden Med Barnet 1 Du blev født. Du voksede op. Du blev voksen, flyttede hjemmefra og så dig aldrig tilbage. Du fik dig en god uddannelse. Du blev forelsket, og I blev kærester. I var sammen i flere

Læs mere

Hvad fortæller de unge om vold i Oqalliffik 1? Af: Lona Lynge

Hvad fortæller de unge om vold i Oqalliffik 1? Af: Lona Lynge Hvad fortæller de unge om vold i Oqalliffik 1? Af: Lona Lynge Kvinde blev gennembanket, Kvinde knivdræbt i Nuuk, 24-årig slået ned i Ilulissat og Unge gik amok i Nuuk er eksempler på overskrifter i Grønlands

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

TAXI DRIVER - ET FILM-X BIO-MATERIALE

TAXI DRIVER - ET FILM-X BIO-MATERIALE TAXI DRIVER - ET FILM-X BIO-MATERIALE Niveau: 8.-10. klasse, gymnasiet og ungdomsuddannelserne Fag: Dansk, film & tv INDHOLD: Filmens handling... 2 Om filmen... 3 Brug filmen i undervisningen... 5 Links...

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Undervisningsforløb til udskolingen

Undervisningsforløb til udskolingen FORLAG Undervisningsforløb til udskolingen Til døden os skiller en kortfilm af Martin og Michael Vrede Nielsen En lyd siger mere end 24 billeder. I sekundet. Af Anders Beier Stokkebæk Til døden os skiller

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene.

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene. Den Gamle Mand 1 Du blev født. Du voksede op. Du fik en uddannelse som lærer. Du fik en god stilling. Du blev gift. Du fik børn. Du holdt af dit arbejde. Du elskede rollen som ægtefælle og som far. Børnene

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen Viborg, december 2009 Du er nøjagtig, hvad dette samfund behøver Kenneth Bøgh Andersens De hvide mænd er noget så sjældent som en nyere science-fiction-ungdomsroman. Forfatteren kalder selv bogen for en

Læs mere

Indvandrere og kriminalitet

Indvandrere og kriminalitet Kriminalistisk Instituts Årbog 1992 Indvandrere og kriminalitet af Britta Kyvsgaard I diskussioner om indvandrere og kriminalitet har forskellige tal været fremme. I artiklen gennemgås den forskning, der

Læs mere

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN Stefan Brockhoff Kriminalromanens ti bud En kriminalroman er et spil. Et spil mellem romanens enkelte figurer og et spil mellem forfatteren

Læs mere

Jeg fik den tanke i forgårs, at man ikke burde stille en skriveopgave, uden også selv at besvare den.

Jeg fik den tanke i forgårs, at man ikke burde stille en skriveopgave, uden også selv at besvare den. 17. jul. 2012 Jeg fik den tanke i forgårs, at man ikke burde stille en skriveopgave, uden også selv at besvare den. nedenfor er altså mit bud på en tekst der handler om kamp og kærlighed, kampaspektet

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Fyr en fed vær som et træ

Fyr en fed vær som et træ Fyr en fed vær som et træ I mit sidste blogindlæg lovede jeg at skrive noget mere om, hvad du gøre for hurtigt at skifte din adfærd, så den passer til den opgave du skal løse, men hvorfor bruger jeg overhovedet

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning Sara Sejrskild Rejsenhus september 2013 Indhold Information til læreren... 3 Gå på opdagelse.... 4 Når litteraturen bliver digital... 4 Symmetri og kontrapunkt i fortællingen....

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Langfredag 2012. Lk. 23,26 49 193 192 201 198-217 Meditationer over langfredags-vidner

Langfredag 2012. Lk. 23,26 49 193 192 201 198-217 Meditationer over langfredags-vidner 1 Langfredag 2012. Lk. 23,26 49 193 192 201 198-217 Meditationer over langfredags-vidner Langfredag. Sådan hedder dagen hos os. Kært barn har mange navne. Langfredag. Stammende fra Longfriday. VI forbinder

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Karakterdesign, animation og storytelling

Karakterdesign, animation og storytelling Karakterdesign, animation og storytelling Ugeopgaven 42 Line Hasse Kirkegård - HOLD B Plot Plot Mand går. Kvinde går forbi, modsat retning. Mand vender rundt og følger efter hende. Mit plot drejer som

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1 Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1. To drenge betragter en due. Den ene siger: Har duer egentlig hjerne? (Det er af en eller anden grund noget, drenge

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson Forløbet er bygget op efter Thomas Illum Hansens: Ind i værket inde i værket ud af værket. Forslag til undervisningen: Opgaverne kan løses på forskellige devices. Her er specifikt medtaget ideer og forslag

Læs mere

Science Fiction. Fordybelsesområde: Science fiction

Science Fiction. Fordybelsesområde: Science fiction Science Fiction Fordybelsesområde: Science fiction Begrundelse for valg af prøveoplæg: Jeg valgte Kælderfødt, fordi den snakkede for en god sag. Familier der pga. fattigdom bliver tvunget til at arbejde

Læs mere

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal 1 youtube.com Fessor har flest views. 977. Men fuck det. Nu får han så meget baghjul, at han aldrig gider se den film igen. Jeg har forberedt mig til den her dag i flere måneder. Høj frost og solskin.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Lulu og det mystiske armbånd

Lulu og det mystiske armbånd Lulu og det mystiske armbånd En historie i 13 kapitler Af Tove Krebs Lange Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser: 1) Læsefasen 2) Overbliksfasen og 3) Fordybelsesfasen

Læs mere

Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007

Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007 Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007 Turbinerummet fremstår råt og maskinelt med kakler, fliser og højt til loftet. Et par stole står parat til de trængende, men resten af publikum må stå op.

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Brian Curt Petersen Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 8.-10. klasse Formål: I skal få viden om, hvad en persons kønsidentitet er, og hvad den består

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var

Læs mere

FIL. skole 2010. Kärleksbarn Et Alinea-filmundervisningsmateriale

FIL. skole 2010. Kärleksbarn Et Alinea-filmundervisningsmateriale Et Alinea-filmundervisningsmateriale Niveau: Indskolingen/Mellemtrinnet Fag: Dansk Til læreren Credits Handling Fortælling i levende billeder Søskendejalousi Kattepigen FIL Til læreren Undervisningsmaterialet

Læs mere

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009 Første del (efter epistel-læsningen) Det er jo en provokerende epistel på mange måder. I hvert fald er der et ord, jeg godt vil spørge dig om, Bjørn Nørgaard. Jeg kan vel sige uden at fornærme dig, at

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Vi er alle med i de skyldiges fællesskab. Prædiken til den 23. juni 2013. Salmer: 592, 582, 504, 502, I Danmark er jeg født

Vi er alle med i de skyldiges fællesskab. Prædiken til den 23. juni 2013. Salmer: 592, 582, 504, 502, I Danmark er jeg født Vi er alle med i de skyldiges fællesskab Prædiken til den 23. juni 2013 Dagen der også hedder 4. søndag efter trinitatis. Salmer: 592, 582, 504, 502, I Danmark er jeg født Teksten der prædikes over: Dette

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere