Avnø Lejren. / Center for terrormistænkte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avnø Lejren. / Center for terrormistænkte"

Transkript

1 Avnø Lejren / Center for terrormistænkte Redegørelse om nyt tiltag mod terrorisme juni 2008

2 Indhold Forord 03 Redegørelse om Avnø Lejren 04 Avnø Lejrens formål Terrortruslen Definition af terrorisme Mission og princip-program Rethåndhævelse Retsfølelse Ansvarlighed Sikkerhed Mindst mulig indgriben Optimal ressourceanvendelse Samarbejdspartnere Kontroludvalg Undtagelsestilstand Det juridiske regnskab Retssikkerhed Menneskerettighedskonventionerne Den europæiske Menneskerettighedskonvention Bestemmelserne i FN s menneskerettighedserklæring Genéve-konventionen Avnø Lejren 18 Generelt om Avnø Lejren Hovedgården Lejr Danmark Flyvestationen Fovaringscenteret Materialer og konstruktion Sikkerhedsforanstaltninger De tilbageholdte Ved ankomst Sikkerhedsprocedure Disciplinærstraffe og andre sanktioner Mulighed for gudsdyrkelse Vilkår og rettigheder De ansatte Kompetencer Tavshedspligt Arbejdsmiljø Arbejdsforhold

3 Forord / 03 Forord Danmark og den øvrige vestlige verden har oplevet en stigende terrortrussel i de seneste år. Nærværende publikation tjener det formål at give offentligheden øget indsigt i Avnø Lejren, som er et nyt og fremsynet tiltag. Avnø Lejren påbegynder planmæssigt sit arbejde den 9. november 2008 og skal indgå i den danske kamp mod terror, hvor stedet skal fungere som centrum for en lang række forebyggende foranstaltninger i forhold til terrormistænkte. Dette sker med det ene mål for øje at forsvare Danmark som et trygt og frit land i en tid, hvor terrortruslen fortsat eskalerer. I det følgende vil Avnø Lejrens værdigrundlag, funktion, arbejdsopgaver og metoder blive fremlagt. På grund af en række alvorlige sikkerhedsmæssige hensyn forbundet med lejrens virke er der en mængde fortrolige oplysninger, som det ikke er muligt at offentliggøre. Som statsminister Anders Fogh Rasmussen udtrykte det i sin nytårstale til det danske folk: Den 11. september var en dag, hvor den brutale virkelighed overgik selv de værste fantasier. Det gjorde ondt at se dette angreb på hjertet af den nation, som hele den frie verden skylder så meget. USA er udpeget som fjende af alverdens terrorgrupper. Det er ikke tilfældigt. For USA repræsenterer alt det, som religiøse fanatikere og herskesyge tyranner frygter og foragter. Det amerikanske samfund er bygget på idéerne om personlig frihed, demokrati, menneskerettigheder og religiøs tolerance. I hele den vestlige verden har vi bygget vore samfund op på tilsvarende værdier. Det er de principper og værdier, som har gjort det muligt at løfte vor del af civilisationen fra fattigdom til velstand. Det er disse værdier, vi nu skal værne og forsvare. Vi skal kompromisløst bekæmpe terrorismen. Og den kamp mod det onde skal USA ikke stå ene om. Danmarks statsminister, Anders Fogh Rasmussen 1. januar 2002 Begivenhederne i USA 11. september ændrede verdensbilledet for bestandig. De demokratiske og humanistiske værdier, som vi i den vestlige civilisation har bygget vores samfund op omkring, er under angreb fra yderligtgående islamistiske terrorgrupper. Internationalt bliver krigen mod terror blandt andet udkæmpet gennem militære operationer i terroristvenlige stater som Irak og Afghanistan, men herhjemme skaber den overhængende terrortrussel stadigt større frygt og usikkerhed i hele det danske samfund. Denne udvikling er aldeles uacceptabel. Derfor må terrorismen også bekæmpes gennem sikkerhedspolitiske og lovgivningsmæssige stramninger. Det danske demokrati er baseret på idealer om frihed. Når denne frihed trues, hensættes samfundet i en undtagelsestilstand, hvor reguleringer i retspraksis bliver uundgåelige. I enkelte tilfælde kan staten se sig tvunget til at gå på kompromis med nogle grundlæggende værdier og principper. Når dette sker, er det vigtigt at holde sig for øje, at midlertidige begrænsninger i den enkelte borgers frihed sker som et nødvendigt offer i kampen for at genskabe og opretholde et sikkert Danmark i fred og frihed.

4 Redegørelse om Avnø Lejren

5 Redegørelse / Formål / 05 Avnø Lejrens formål Avnø Lejrens formål er at medvirke til at bevare et frit, demokratisk og sikkert Danmark gennem forebyggelse og efterforskning af terrorisme. Avnø Lejren oprettes som et dansk centrum for afhøring og midlertidig tilbageholdelse af terrormistænkte. I samarbejde med en række danske og internationale rets- og sikkerhedsmæssige instanser skal Avnø Lejren løbende udarbejde risikoanalyser og vurderinger af trusselsbilledet i Danmark. Derudover vil Avnø Lejren spille en vigtig rolle i overvågning af mistænkte enkeltpersoner og grupper i det radikale muslimske miljø i Danmark samt bidrage til at tilvejebringe tilstrækkeligt materiale til, at aktuelle sager kan føres i retten under straffelovens 114, den såkaldte Terrorpakke. Avnø Lejrens hovedfokus ligger på afhøring af terrormistænkte. Til dette formål har stedet en lang række faciliteter, som muliggør tilbageholdelse af 762 personer. Avnø Lejrens virkefelt er den overhængende terrortrussel, som er skitseret herunder, og dens formål er at håndtere aktuelle trusler så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt. Ingen potentielle terrorister kan betragtes som uskyldige, og Lejrens udvidede beføjelser muliggør derfor tilbageholdelse af terrormistænkte, til den nødvendige afhøring og efterforskning er afsluttet.

6 Redegørelse / Terrortruslen 06 Terrortruslen I PETs vurdering af terrortruslen fra 10. april 2008 fremgår det, at Danmark i dag er udsat for en generel og konstant terrortrussel. Terrortruslen mod den vestlige verden har været stigende i de seneste år og stammer hovedsageligt fra enkeltpersoner og netværk, der bekender sig til en militant islamisme, herunder Al Qaedarelaterede grupper fra Nordafrika, Mellemøsten, Pakistan og Afghanistan. Herhjemme har vi allerede oplevet en række konkrete sager, hvor terrorangreb er blevet afværget takket været PETs rettidige indgriben i planlægningsprocessen. Truslen inden for landets grænser er resultatet af en stigende radikalisering i det muslimske miljø i Danmark. Det er ikke muligt at tegne en fyldestgørende profil af potentielle terrorister, men ofte ses det, at unge mænd, som er vokset op i det danske velfærdssamfund, bliver rekrutteret af celler af militante islamister og vender sig imod os i ekstremismens navn. Eskaleringen af terrortruslen mod Danmark skal ses på baggrund af den skærpede negative opmærksomhed omkring Danmark i forbindelse med vores deltagelse i den internationale krig mod terror gennem den militære indsats i Irak og Afghanistan. Derudover har trykningen og genoptrykningen af Jyllandspostens Muhammedtegninger rettet anti-demokratiske islamisters fjendtlige opmærksomhed imod os. Risikoen for at blive et tilfældigt offer for et terrorangreb i Danmark er stadig minimal, men alle midler må tages i brug for at forebygge en national katastrofe, som den der ramte USA 11. september I 2002 vedtog den danske regering den første terrorlovgivning i straffeloven. I 2006 blev der foretaget nødvendige stramninger i loven, men vurderingen af terrortruslen som fortsat stigende vidner om, at nye metoder Terrortruslen mod Danmark stammer fra Netværk, grupper og enkeltpersoner, der bekender sig til forskellige former for islamistisk ideologi Unge muslimske mænd, født i Vesten, der radikaliseres og efterfølgende rekrutteres til terrorisme. Andre må tages i brug for at undgå fremtidige terrorangreb. De fundamentalistiske muslimer er villige til at dø i deres kamp imod frie demokratiske samfund, og derfor står vi overfor en meget vanskelig opgave i vores forsøg på at forebygge terrorismen. Terrorgrupperne vil fortsat udvikle nye og svært forudsigelige angrebsformer, og terrorangreb kan finde sted uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer, det vil sige uden varsel. Terroristerne er altid et skridt foran derfor må vi fra nu af være to skridt foran og indsnævre deres handlingsrum for at planlægge og udføre terrorangreb så meget som overhovedet muligt.

7 Redegørelse / Terrortruslen / 07 Terrorpakke 1 Terrorpakke 2 Logningsbekendtgørelsen - Udvidede beføjelser til PET. - Bredere definition af terrorisme. - Forenklet procedure til PET for indhentelse af kendelse til telefonaflytning og fremadrettede teleoplysninger. - Forenklet procedure til PET for indhentelse af kendelse til ransagninger. - Udlevering af danske statsborgere til retsforfølgelse i andre lande. - Oprustning af PET. - Flere bevillinger til brug af hemmelige agenter. - Udveksling mellem PET og FE. - Bedre muligheder for PET til at indhente fortrolige oplysninger om borgerne fra andre myndigheder. - PET får online adgang til passageroplysninger fra flyselskaberne. - PET må aflytte og overvåge personers telefoner og computere, som de vurderer, at mistænkte har været i kontakt med. - Logningsbekendtgørelsen. - Center for Terroranalyse (CTA), oprettes under PET. - Overvågningsloven påbyder i 4 og 5 teleselskaber og internetudbydere at registrere og opbevare alle telefonsamtaler, , sms og anden digital kommunikation samt trafik på hjemmesider i et år. - Oplysningerne skal registreres og opbevares således, at de kan anvendes som led i politiets efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. - PET skal kunne komme i kontakt med oplysningerne døgnet rundt. Terrortruslens progressivitet Meget høj Høj Moderat Lav World Trade Center og Pentagon. 11. September Ca 3000 døde Dansk krigs-deltagelse i Afghanistan.14. December 2001 Terorlov Juni 2002 Dansk beslutning om Irak krigs-deltagelse. 21. Marts 2003 Rockerloven. Juni 2003 Terrorangreb. Madrid 11. Marts døde Terrorangreb. London. 7.Juli døde Muhammedkrise September 2005 Terrorsagen fra Glostrup. Oktober 2005 Terrorlov Juni 2006 Terrorsagen fra Odense. September 2006 Logningsbekendtgørelsen 2007 Said Mansour/Brønshøj. April 2007 Terrorsagen Fra Glasvej. September 2007 Muhammedtegninge-tuneserne. 12. Februar 2008 Muhammedkrise Februar 2008 Terrortruslen mod Danmark Nødvendigheden af at overvåge muslimer i Danmark

8 Redegørelse / Terrortruslen / 08 Danske terrorsager Sagens navn Hvem Tiltale Beviser Terrorsagen fra Glostrup Oktober unge mænd. Heriblandt: 1 dansk-tyrker 1 svensk-bosnier (Maximus) De fire unge mænd tiltales for at have dannet en skandinavisk terrorcelle, som sendte de to andre medvirkende til Bosnien efter våben og sprængstof til terrorangreb i Danmark Mistænkeligt materiale på telefon, computere og harddiske. Videoer med Jihad-materiale. Sprængsstof Terrorsagen fra Vollsmose November mænd Planer om terroraktioner mod konkrete mål som Folketinget og Rådhuspladsen på grund af vrede over Muhammedtegningerne og Danmarks deltagelse i Irakkrigen Ingredienser til fremstilling af sprængstof Færdige prøver på det farlige sprængstof TATP Metalstumper Said Mansour/Brønshøj April 2007 Said Mansour Har fungeret som radikalisator ved at opildne til terror Gennem sit forlag Al Nur Islamic Information spredte Said Mansour i årevis jihadmateriale med henrettelser, krigsscener og flammetaler af kendte internationale terrorister Terrorsagen fra Glasvej September mænd ( militante islamister med direkte forbindelse til ledende medlemmer af Al-Qaeda.) Terrorplanlægning Sprængstof Drabsplaner på avistegner Februar tunesiske mænd uden dansk statsborgerskab 1 dansk statsborger med marokansk baggrund Planlægning af et terrorrelateret drab på Muhammedkarikaturtegneren Kurt Westergaard Planlægning af et terrorrelateret drab på Muhammed-karikaturtegneren Kurt Den udenlandske befolknings stigning Samlet befolkning 4,91 mio 5,12 mio 5,14 mio 5,33 mio 5,45 mio 0-19 årige 31,0 % 28,7 % 24,3 % 23,7 % 24,5 % årige 51,5 % 5,12 % 55,3 % 56,6 % 53,5 % 60 år+ 17,5 % 19,3 % 20,4 % 19,7 % 22,0 % Indvandrere og efterkommere - 5,12 % 4,2 % 7,1 % 8,8 % Kilde: Danmarks statistik Fra ikke-vestlige lande 1,0 % 2,2 % 4,8 % 6,1 % -

9 Redegørelse / Definition af terrorisme / 09 Definition af terrorisme Ordet terrorisme betegner brugen af eller truslen om vold mod civile med det formål at skabe rædsel og frygt i samfundet. Terroristernes mål er oftest at gennemtvinge deres egen religiøse eller politiske dagsorden. I mange tilfælde kan der være politisk uenighed om definitionen af terrorisme, og det kan være et skønsspørgsmål, om en voldshandling defineres som terrorisme eller frihedskamp. De danske tiltag for bekæmpelse af terrorisme tager dog udgangspunkt i nogle klare juridiske bestemmelser, som er nedfældet i straffeloven 114, og som ikke er til forhandling eller diskussion. Af hensyn til de danske borgeres tryghed og sikkerhed omfatter 114 også tilskyndelse, financiering, rådgivning, hvervning af medlemmer eller anden form for støtte til terrorhandlinger. Med denne udvidelse af begrebet medvirkende til en forbrydelse er det endelig blevet langt lettere at anklage, dømme og straffe eventuelle terrorister inden den konkrete terrorhandling udføres. Stramningerne i lovgivningen medfører en øget risiko for at uskyldige anklages og dømmes, men truslen er så alvorlig, at det er vigtigt at være på den sikre side. Derfor må vi i den fortsatte kamp mod terror hellere tilbageholde en for meget end en for lidt. Definition af terrorisme 114 Som et led i det arbejde med anti-terrorlovgivning, der fulgte oven på terrorangrebet den 11. september 2001, blev der pr. 8. juni 2002 indført en definition af terror i den danske straffelov. Det skete ved at ændre 114, som nu i sin helhed lyder: 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade: Manddrab efter 237. Grov vold efter 245 eller 246. Frihedsberøvelse efter 261. Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter 193, stk. 1, eller groft hærværk efter 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab. Kapring af transportmidler efter 183 a. Grove våbenlovsovertrædelser efter 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer 10, stk. 2. Brandstiftelse efter 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter 187, stk. 1. Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer. Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

10 Redegørelse / Mission og princip-program / 10 Mission og princip-program Avnø Lejren har en klar og utvetydig mission, som kan fremstilles i følgende fem hovedpunkter. 1. At tage aktivt ansvar i den globale kamp mod terror for bevarelsen af frihed og demokrati i verden 2. At udgøre et effektivt centrum for terrorforebyggende arbejde så Danmark igen kan blive et trygt land, hvor befolkningen har tillid til hinanden 3. At indsamle information om og indsigt i planlagte terrorangreb mod Danmark 4. At kæmpe for retfærdighed og respekt for den danske kultur og de danske værdier 5. At støtte statens interesser i kampen mod terror Denne mission vil søges gennemført ud fra en række grundlæggende principper, der lyder som følger. 1. Retshåndhævelse Alle afgørelser og handlinger truffet i eller i forbindelse med Avnø Lejren skal have hjemmel i den danske lovgiv-ning. Avnø Lejren må være loyal over for afgørelser truffet i andre dele af retssystemet, men må også kræve, at retssystemets øvrige instanser respekterer lejrens virksomhed. Herunder er det vigtigt, at de sikkerhedsmæssige hensyn, der ligger til grund for tilbageholdelsen af terrormistænkte, bliver respekteret. 2. Retsfølelse Lejren arbejder ud fra et overordnet hensyn til den almindelige retsfølelse i samfundet og for de danske ofre for terrorfrygt. Retsfølelsen i det danske samfund søges fra Avnø Lejrens side opretholdt gennem omfattende forebyggende arbejde, grundig undersøgelse af terrormistænktes forhold og strenge straffe til de dømte. 3. Ansvarlighed Et ophold i Avnø Lejren skal give de tilbageholdte mulighed for at udvikle danske værdier. Det er, som tidligere nævnt, en kendsgerning, at mange terrormistænkte er unge mænd opvokset i vesten, som efter kontakt med islamistiske grupper vender sig imod os. Ved ansvarsfuldt at påvirke de tilbageholdte i den rigtige retning kan vi medvirke til at opbygge et demokratisk og fredeligt værdigrundlag hos dem, og vi kan dermed mindske risikoen for, at de på et senere tidspunkt vil vende tilbage til ekstremistiske miljøer og planlægning af terrorangreb. Erfaringerne viser desværre, at frihedsberøvelse, som det sker i Avnø Lejren, kan have en række uheldige

11 Redegørelse / Mission og princip-program / 11 bivirkninger. Dette kommer blandt andet til udtryk i den tilbageholdtes permanent forværrede mentale tilstand og besværliggjorte integrering i det øvrige samfund efter endt frihedsberøvelse. Disse elementer forsøger Avnø Lejren naturligvis at modvirke. 4. Sikkerhed Avnø Lejrens vigtigste funktion er at beskytte det danske samfund mod terrorangreb, og Lejrens indretning kan derfor måle sig med de bedste højsikkerhedsfængsler i verden, når det gælder tilbageholdelsen af de terrormistænkte. I forlængelse heraf er det dog også væsentligt at varetage de tilbageholdtes sikkerhed. Avnø Lejren vægter forebyggelse og forhindring af selvbeskadigelse, sultestrejke og selvmord hos de terrormistænkte. Yderligere er det nødvendigt at beskytte de tilbageholdte mod overgreb og skadelig påvirkning fra andre tilbageholdte. Sikkerheden inden for Lejrens mure varetages gennem en kombination af fysisk kontrol som eksempelvis muligheden for isolation af tilbageholdte, forskellige former for medicinering samt gennem løbende personlig kontakt mellem de tilbageholdte og Lejrens personale. og øjeblikkelig isolation af den mistænkte, for at undgå unødvendig skade på involverede personer eller uskyldige civile. 6. Optimal ressourceanvendelse Avnø Lejrens ressourcer skal anvendes effektivt, fleksibelt og behovsorienteret. Derfor er det vigtigt, at Lejren har et velkvalificeret personale, der uddannelsesmæssigt og holdningsmæssigt kan udføre opgaverne i overensstemmelse med principprogrammet og de overordnede værdier i den danske kamp mod terror. 5. Mindst mulig indgriben Avnø Lejren vægter til hver en tid den mindst indgribende foranstaltning, som kan løse en bestemt opgave om terrorrelateret virksomhed eller mistanke herom. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at gribe ind så hurtigt som muligt, når der opstår mistanke om planlægning af terrorvirksomhed. I mange tilfælde vil det være mest effektivt at iværksætte de mest markante metoder tidligt i processen, som eksempelvis udvidede forhørsmetoder

12 / Redegørelse / Samarbejdspartnere / 12 Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere Politiets Efterretningstjeneste - PET Forsvarets Efterretningstjeneste - FE Central Intelligence Agency - CIA Center for Terroranalyse - CTA Militær politi - MP Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni - SSR Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er blandt Avnø Lejrens tætteste samarbejdspartnere. PET er, som det fremgår af navnet, en del af dansk politi. Siden den bratte eskalering af terrortruslen den 11. september 2001 har terroranalyse og kontraterrorisme været en af PETs kerneopgaver. Politiets Efterretningstjeneste PET udfører et omfattende og vigtigt arbejde med overvågning og infiltrering af potentielt islamistiske grupper og miljøer i det danske samfund, som kan mistænkes for at sympatisere med eller have relationer til organisationer, der er involveret i terroristisk aktivitet. Formålet er at forhindre, at de pågældende grupper og personer planlægger og udfører terrorhandlinger. Overvågningen af mistænkte sker gennem telefonaflytning, øget videoovervågning, ransagning i private hjem, registrering af internetkommunikation, kontobevægelser, rejsemønstre m.m. og en generel optrapning af kontrol i miljøer, hvor der kan være tale om mistænkelig adfærd. Derudover vil PET i stigende grad benytte sig af civile agenter til effektiv infiltrering af potentielle terrorceller. Den øgede overvågning iværksættes for at tilvejebringe et tilstrækkeligt grundlag for en strafferetslig forfølgning i medfør af de gældende bestemmelser i straffeloven. Dette er garantien for berettiget tilbageholdelse af terrormistænkte i Avnø Lejren, og der er altså tale om nødvendige tiltag for, at den almindelige borger fortsat kan leve i et trygt og frit Danmark. Indskrænkninger i PETs magtbeføjelser samt omfattende kontrol af tjenestens arbejde vil være en yderst uhensigtsmæssig hæmsko for PETs og Avnø Lejrens fortsatte virke. I yderste konsekvens kan det medføre, at landets sik- kerhed sættes over styr, da et planlagt terrorangreb kan finde sted, netop mens PET venter på en retskendelse. Center for Terroranalyse Center for Terroranalyse (CTA) blev oprettet i Politiets Efterretningstjeneste pr. 1. januar 2007 som led i gennemførelsen af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. CTA udarbejder analyser og vurderinger af terrortruslen i Danmark, som blandt andet giver Avnø Lejren et bedre grundlag for at forebygge og modvirke terrorhandlinger samt tilpasse indsatsen til den stadigt skiftende trussel. CTA er i tæt kontakt med Avnø Lejren og fremlægger løbende analyseresultater og trusselsvurderinger for Lejrens ledelse. Internationalt samarbejde Avnø Lejren er desuden del af et større internationalt samarbejde i kampen mod terror. Terrorismen er kendetegnet ved, at den ikke er lokalt eller nationalt forankret. Terroristerne arbejder på tværs af landegrænser, og deres eneste tilhørsforhold er et globalt islamistisk broderskab. Derfor må kampen imod dem også føres på et globalt plan.som nævnt i forordet har navnligt USA været under angreb. Dette land, som netop har udbredt frihed og demokrati i store dele af verden, er i fundamentalisternes søgelys. Derfor føler vi os naturligvis særligt forpligtede til at indgå i et tæt samarbejde med den amerikanske præsident og den siddende regering. Dette sker som bekendt gennem militær støtte i Afghanistan og Irak. Derudover samarbejder Avnø Lejren med amerikanske sikkerhedsinstanser om ubetinget udveksling af efterretningsoplysninger. Derudover deltager Danmark i det internationale

13 Redegørelse / Samarbejdspartnere / 13 samarbejde gennem FN s Sikkerhedsråds-resolution 1373 og EU s rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme. Herigennem er Danmark forpligtet til at forhindre forberedelse af terrorhandlinger samt sikre strafforfølgning og passende sanktioner mod terrorister og bistå andre lande i gennemførelse af straffesager vedrørende terrorisme. Forsvaret Forsvaret (FE) er et væsentligt sikkerhedspolitisk værktøj, der skal bistå Regeringen og Folketinget. Forsvaret hjælper til at værne om de værdier, det danske samfund bygger på, og de er repræsenteret I Avnø Lejrens virke med både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Hæren vil have ansvaret for lejrens kontroltårne. Søværnet har ansvaret for kyst-linien, og kyst-patrulering i det nærliggende område. Flyvevåbnet vil stå for kurertjenester. Militærpoliti Militærpoliti (MP) er en militærenhed som varetager politimæssige opgaver i militæret inden for hæren og søværnet. De vil blive ansvarlige for bevogtning og opsyn af de tilbageholdte. Hjemmeværnet Hjemmeværnets SSR (Særlig Støtte og Rekognoscering) gruppe er en patruljeenhed, opstillet af Hjemmeværnet til rådighed for Hærens Operative Kommando og Forsvarets øvrige operative kommandoer. De vil stå for opretholdelse af Avnø Lejrens ydre rammer. Opgaverne vil bestå af blandt andet vedligeholdelse af hegn og andre udendørs faciliteter og patruljering af det omkringliggende område.

14 Redegørelse / Kontroludvalg / 14 Kontroludvalg Medlemmer af Avnø Lejrens kontroludvalg Justitsministeren PET chef 1. Folketingsmedlem 2. Folketingsmedlem 3. Folketingsmedlem Repræsentant fra Institut for Menneskerettigheder Avnø Lejren søger selv, gennem løbende intern revision, at sikre arbejdsmetoder og sagsbehandling er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Avnø Lejren står under justitsministeriets kontrol, og lejrchefen er dermed forpligtet til at holde justitsministeren underrettet om væsentlige forhold og eventuelle problemstillinger i relation til Avnø Lejrens virke. Hertil kommer, at justitsministeren i samarbejde med statsministeren og forsvarsministeren nedsætter et særligt kontrol-udvalg, som gennem uvildige undersøgelser skal føre opsyn med Lejrens arbejde. Kontrol-udvalget består af ialt 6 medlemmer. Heraf er justitsministeren, 3 folketingsmedlemmer udpeget af regeringen, 1 repræsentant fra Institut for Menneskerettigheder, samt PET chefen. Udvalget underrettes om de generelle retningslinjer, der gælder for Avnø Lejrens arbejde og orienteres om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for Lejrens virksomhed. I orienteringen af udvalget må der nødvendigvis tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for efterretningsvirksomhed, og der må tages forbehold for eventuelle fortrolige oplysninger, som udvalget ikke kan delagtiggøres i. Udvalget vurderer årligt, i hvilket omfang Lejren lever op til gældende lovgivning, og hvorvidt de terrormistænktes tilbageholdelse i Avnø Lejren er i strid med den danske Grundlov eller bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Eventuelle indsigelser imod Avnø Lejrens metoder og forhold rettes til justitsministeren. Derudover har udvalgets medlemmer naturligvis tavshedspligt om alt, hvad de måtte erfare i Avnø Lejren. Justitsministeren sidder i Avnø Lejrens Kontroludvalget som repræsentant og i klagenævnet. Iøvrigt skal Justitsministeren personligt tage stilling til om der skal rejses tiltale mod eventuelle terrormistænkte på baggrund af fremlagt materiale fra PET.

15 Redegørelse / Undtagelsestilstand / 15 Undtagelsestilstand Vi ved alle, at det danske samfund bygger på nogle grundlæggende værdier om frihed og demokrati. For at opretholde friheden og demokratiet på længere sigt kan det være nødvendigt at suspendere netop disse værdier i et vist omfang i en periode af undtagelsestilstand, hvor ekstremistiske terrorister truer hele den vestlige civilisation. I Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 15 omtales undtagelsestilstanden som en retslig tilstand, der erklæres af den udøvende magt, hvor en nations almindelige love og rettigheder sættes ud af kraft på grund af omstændigheder, der truer samfundets struktur eller eksistens. Avnø Lejren vil i sit virke stræbe efter at overholde gældende menneskerettighedskonventioner og retssikkerhedsmæssige principper, men grundet undtagelsestilstanden vil Lejren og dens samarbejdspartnere have beføjelser til at afvige fra en række punkter i den almindelige lovgivning. I de tilfælde hvor disse principper må tilsidesættes, sker det med henblik på at sikre den samlede befolknings sikkerhed. Det forventes, at den danske befolkning har forståelse for de forbehold, Avnø Lejren må tage og har fuld tillid til efterretningstjenesten. Det er nødvendigt at mobilisere støtte fra hele folket, for i en situation så alvorlig som denne er der ingen midter-positioner, man er enten med os eller med terroristerne. Grundlæggende betyder omfanget af Avnø Lejrens beføjelser, at Lejren og dens samarbejdspartnere kan træffe beslutninger uden at indhente retskendelser fra domstolene, og at Lejren kan afgøre sager ud fra bestemmelser, der ikke har hjemmel i den alment gældende danske og internationale lovgivning. Den terrortrussel Danmark er underlagt kommer fra en helt specifik samfundsgruppe, nemlig de ekstremistiske islamister. Når dette er tilfældet, må princippet om lighed for loven desværre sættes ud af kraft. For at anvende vores ressourcer så effektivt som muligt må vi nødvendigvis målrette lovgivningen mod den relevante gruppe i samfundet. Da sagerne om planlægning af terrorangreb er yderst komplicerede, ofte har forbindelser til udlandet, og efterforskningen kan være meget langvarig, kan de terrormistænkte ikke stilles for en dommer indenfor 24 timer efter tilbageholdelsen, som Grundloven foreskriver. Med baggrund i truslens alvor vil de tilbageholdte ikke kunne anses som uskyldige indtil andet er bevist. Det bevismateriale, som eventuelle domme bygger på, kan ikke fremlægges til aktindsigt for anklagede eller dennes forsvarsadvokat under retssagen, da dette kan bringe yderligere efterforskning i fare. Derimod vil Avnø Lejren benytte sig af muligheden for at udvise terrormistænkte af landet uden rettergang. I tilfælde hvor den udviste sendes til et land, hvor dennes retssikkerhed kan drages i tvivl, vil Avnø Lejren naturligvis etablere diplomatiske aftaler, der beskytter den udviste mod tortur. Med henvisning til undtagelsestilstanden og den overhængende trussel mod vores nations sikkerhed vil Avnø Lejren løbende have beføjelser til at afvige fra den almindelige lovgivning, i det omfang dette findes nødvendigt.

16 Redegørelse / Det juridiske regnskab / 16 Det juridiske regnskab 1. Retssikkerhed Det danske retssystem er underlagt et princip om retssikkerhed. Dette indebærer, at samfundet er reguleret af retsregler, som er klare og gennemskuelige for borgerne. Dette princip sikrer, at borgerne kan forvente en række hensyn og garantier i deres møde med myndighederne og det danske retssystem, herunder først og fremmest at der er absolut lighed for loven. Derudover garanterer princippet om retssikkerhed, at sagsbehandlingen gennemføres på et tilstrækkeligt grundlag, at alle involverede parter skal høres i sagen, samt at borgeren har mulighed for at klage over sagens afgørelse. På grund af situationens alvor har Avnø Lejren og dens samarbejdspartnere beføjelser til at afvige fra en række grundlæggende principper i det danske retssystem. Af hensyn til borgernes almene sikkerhed må princippet om retssikkerhed nedprioriteres i kampen mod terrorisme. 2. Menneskerettighedskonventionerne Når et nyt tiltag som Avnø Lejren igangsættes, er det vigtigt at tage den gældende lovgivning på feltet i betragtning. Særligt væsentlig for Avnø Lejrens virke er den Europæiske Menneskerettighedskonventions lovgivning om sigtelse, bestemmelserne i FN s menneskerettighedserklæring, samt lovgivning om krigsførende nationer i Geneve konventionen. Enkelte artikler og paragraffer i de konventioner om menneskerettigheder, som Danmark har underskrevet, er ikke forenelige med den kompromisløse kamp mod terror, og de vil derfor blive suspenderet, når det er nødvendigt. 3. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention I den Europæiske Menneskerettighedskonvention lyder det, at enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Frihedsberøvelse må kun ske som: Lovlig frihedsberøvelse af en person efter domfældelse ved en kompetent domstol. Lovlig anholdelse af en person for ikke at efterkomme domstolens lovlige påbud. Lovlig anholdelse af en person med det formål at stille vedkommende for en dommer, når der er begrundet mistanke for, at han har begået en forbrydelse, eller rimelig grund til at anse det for nødvendigt at forhindre ham i at begå en forbrydelse. Herunder tilføjes, at enhver, der anholdes i henhold til denne lov, ufortøvet skal stilles for en dommer og er berettiget til at få sin sag dømt inden for en rimelig frist eller løslades mens rettergangen afventes. I den danske grundlov lyder det, at enhver, der tilbageholdes af politiet, skal stilles for en dommer inden for 24 timer efter anholdelsen. På grund af terrortruslens alvor kan disse konventioner ikke overholdes betingelsesløst på nuværende tidspunkt. 4. Bestemmelserne i FN s menneskerettighedserklæring I FN s erklæring om menneskerettigheder hedder det, at ingen må udsættes for vilkårlig arrestation, tilbageholdelse eller udvisning. Enhver har lige ret til en retfærdig og offentlig rettergang ved en upartisk domstol. Derudover har enhver ret til at blive anset for uskyldig, indtil han er bevist skyldig ifølge loven.

17 Redegørelse / Det juridiske regnskab / 17 I den nuværende situation kan vi sætte landets sikkerhed over styr, hvis vi er tvunget til at betragte terrormistænkte som uskyldige. Derfor må denne bestemmelse sættes ud af kraft i Avnø Lejrens arbejde. 5. Genéve-konventionen Genéve-konventionen er et internationalt gældende regelsæt, der omhandler de stridende parters adfærd i en væbnet konflikt. Genéve-konventionen omfatter og beskytter civile personer, militært lægepersonale såvel som deciderede krigsfanger, altså soldater som deltager i krigen. Hvis der er tvivl om en tilfangetagen persons status, skal denne i udgangspunktet behandles som civilist. Genéve-konventionen fastslår, at civile såvel som krigsfanger skal behandles humant, skal beskyttes og respekteres. Selvom kampen mod terror nationalt og internationalt kan betragtes som en krigssituation, kan Genéve-konventionens bestemmelser ikke anvendes som gyldige retningslinjer for de stridende parter. Al Qaeda og lignende terrororganisationer overholder på ingen måde konventionens forskrifter som f.eks. uniformering og synlighed af våben. Derfor kan vi som deres modstandere heller ikke overholde Genéve-konventionen, og vi kan hverken give de tilbageholdte beskyttelse som krigsfanger eller civile.

18 Avnø Lejren

19 Avnø Lejren / Generelt om Avnø Lejren / 19 Generelt om Avnø Lejren Fakta Boligareal: m² Antal bygningsafsnit: 4 Lejr Danmark Hovedgården Flyvestation Forvaringscenteret Antal indsatte: 762 Antal ansatte: 1012 Antal overvågningskameraer: 295 Antal kontroltårne: 9 Beliggenhed Avnø på sydsjælland er et 253 hektar stort område beliggende ud mod Avnø Fjord. Som navnet antyder, var Avnø tidligere en ø ud for den sydsjællandske kyst. I slutningen af 1800-tallet begyndte bønderne fra den nærtliggende by Svinø at indvinde land, og som resultat blev Avnø med tiden landfast med Sjælland. Der er tilkørselvej fra landevejen mellem Næstved og Vordingborg ved Sallerup, hvor man kører mod Svinø. Avnø repræsenterer et helt enestående dansk naturområde, og dens sumparealer og græsenge danner rammerne om et sjældent rigt plante- og dyreliv. Denne natur er medvirkende til at skabe rolige og uforstyrrede omgivelser for Lejrens virke, for de tilbageholdte og for personalet. Eksisterende bygninger Rigspolitiets kursuscenter Avnø Hovedgård Flyvestation med tilhørende kontroltårn samt en hangar Nyt byggeri Et bygningskompleks bestående af 22 barakker En ekstra hangar til Flyvestationen 144 ekstra personale lejligheder 2 portbygninger Infrastruktur Avnø Lejrens personale vil have adgang til arbejdspladsen via en afkørsel fra Avnøvej. Der vil blive anlagt de nødvendige asfalterede veje på arealerne omkring Avnø Lejren, og for at holde veje og landingsbanen tør året rundt vil hele Lejrens område og de omkringliggende sumparealer blive drænet for vand. Afmærkning af Avnø Lejren Avnø Lejrens territorium vil blive omkranset af en 6 meter høj mur, som effektivt vil afskærme Lejren fra det omkringliggende område. Kystlinien ved Avnø Fjord forbliver åben men vil være kontrolleret af militærpersonel.

20 Avnø Lejren / Hovedgården / 20 Hovedgården Fakta Boligareal Hovedgården: 325 m² Boligareal overvågningscentralen: 246 m² Hovedgårdens funktion Bolig for lejrchefen og hans familie Kontor/mødelokale Overvågningscentral Avnø Lejrens hovedbygning er en herskabsvilla i to etager, som for nylig har gennemgået en omfattende renovering. Hovedgårdens renovering er sket i overenstemmelse med den oprindelige bygnings arkitektoniske stil. Dette har resulteret i en smuk og harmonisk villa, med højlakerede gulve, udsmykkede lofter og marmorbadeværelser i italiensk stil. Hovedgårdens hall, hvor officielle besøgende til Avnø Lejren vil blive modtaget, er beklædt med smukt sort og hvidternet marmorgulv, og den elegante stil er ført igennem i stueetagens mødelokaler og fællessrum. Disse vil hovedsageligt blive benyttet af Politiets Efterretningstje-neste og Forsvarets Efterretningstjeneste. 1. salen er indrettet som en rummelig lejlighed, der vil stå til rådighed for lejrchefen og hans familie. Hovedgårdens tilhørende lade på vil blive indrettet som central for den direkte overvågning af Danmarks moskeer ledet af Center for Terroranalyse. 00 cm Fig.1 Fig.1 Hovedgården, facade 1: cm 3000 cm

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Terror og forsikring

Terror og forsikring NFT 4/2006 Terror og forsikring Synspunkter sammenfattet af Erik B. Johansen Erik B Johansen glebj@mail.dk NFT vil i dette og næstfølgende nummer belyse emnet terror fra forskellige synsvinkler. Vi starter

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR

EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR NOTAT EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR Kontakt: Direktør Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Indsamlinger til gode formål

Indsamlinger til gode formål 1. Indsamlinger til gode formål I Danmark er der en lang og fin tradition for at samle penge ind til organisationers og foreningers almennyttige arbejde. Vi samler ind i forbindelse med akutte katastrofer,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere