> Indhold > 40 år og tre grundlæggende værdier > I stedet for et gymnasium kom der... et gymnasium > hvordan går det så med gydda?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "> Indhold > 40 år og tre grundlæggende værdier > I stedet for et gymnasium kom der... et gymnasium > hvordan går det så med gydda?"

Transkript

1 40 år på Holbækvej

2 > Indhold > 40 år og tre grundlæggende værdier 2 > i stedet for et gymnasium kom der... et gymnasium 4 > Hvordan går det så med Gydda? 10 > Det første år glemmer man aldrig 12 > Rektor med besvær 16 > Rektorerne på Holbækvej 18 > German teachers hate stuffed birds 20 > Krig og fred gennem 40 år 22 > Fra sprit til bit 26 > Det første julesold blev den bedste erindring 30 > I Danmark er jeg født eller Internationale 32 > En gevaldig lussing 38 > Næste stop

3 > 40 år og tre grundlæggende værdier > Af: Rektor Claus Niller 2 > Claus Niller i Tivoli som nyslået student i Kirsten Thomas larsen Ved et tilfælde stødte jeg for et par år siden på et kort smalfilmklip fra Katedralskolen på Holbæk vej anno Ved første øjekast blev jeg slået af, hvor meget skolen ligner sig selv. Og ved nærmere eftersyn forbavsedes jeg over alt det, der er sket på de 40 år. Set i relation til en skoles dagligdag er 40 år lang tid. For en skole, der snart er 1000 år gammel, er 40 år derimod ingenting. For os, der har kendt skolen siden 1969, er der tale om en fantastisk udvikling. Båret af værdier, som sætter fagligheden højt, som skaber et enestående skolemiljø, og som sikrer, at her er plads til alle. Værdier skabt af dygtige medarbejdere, fremsynede politikere og ikke mindst de elever, der siden 1969 har gennemført deres gymnasie- eller hf-forløb her på Katedralskolen. Det er en daglig fornøjelse at opleve en skole, hvor eleverne trives og udfolder deres hverdag i tre af de vigtigste år af deres liv. Og eleverne spiller med deres energi og engagement en helt afgørende rolle for det gode miljø på skolen. I dette jubilæumsskrift forsøger vi at give et kalejdoskopisk vue over de 40 år ved hjælp af billeder, interviews og beretninger fra nogle af de personer i hvis liv, Katedralskolen har spillet en vigtig rolle. Jubilæumsskriftet beretter om både de lyse og de konfliktfyldte stunder. De lyse stunder har der været flest af. Men især i de første år på Holbækvej blev stemningen ødelagt af gentagne konfrontationer. Når jeg kigger tilbage på den tid, er det derfor også med beklagelse over, at tingene udartede. Det kan godt være, at institutionen og samfundet forekom nogle elever at være stive og utilnærmelige størrelser. Men for mig at se lå en stor del af forklaringen på konfrontationerne også hos en lille gruppe af elever, der egentlig ikke ønskede at være en del af fællesskabet. Det var ikke kun et problem på Katedralskolen, men også mange andre steder i samfundet. Når historien om de tumultariske år derfor har en plads i dette skrift, er det også for at kvittere for senere generationers mere konstruktive indsats. Elevernes engagement og mod til at have meninger sammenholdt med deres respekt for demokratiet er en vigtig årsag til, at vi med rette kan kalde Roskilde Katedralskole for en rummelig skole. Der er grund til optimisme. Skolen har nu 900 elever og 100 medarbejdere, og vi påbegynder i tilknytning til jubilæet opførelsen af en ny idrætshal. Der er fortsat meget at se frem til og glæde sig over på RKS.

4 bennie hansen, billedbutikken 3 > Det er en daglig fornøjelse at opleve en skole, hvor eleverne trives og udfolder deres hverdag i tre af de vigtigste år af deres liv.

5 4 > I stedet for et gymnasium kom der et gymnasium > Af: Carsten Sivertsen Tag en katedralskole, der ikke ligger ved katedralen, og tag så et gymnasium, der netop ligger ved katedralen, men ikke hedder noget med katedral. Dette gymnasium blev der plads til, efter at katedralskolen måtte flytte, fordi der ikke var plads til at drive et moderne gymnasium ved katedralen. Sådan var elementerne kort fortalt da Roskilde Katedralskole smed fortøjningerne og rykkede til Holbækvej. Den, der skriver disse linjer, var en af de årgange, der nød godt af at glide ind som det tynde øl i de bygninger, Katedralskolen havde forladt. Ved foden af Roskilde Domkirke, med udsigt over fjorden, midt i byens liv. Masser af atmosfære og harmoni. Det gode spørgsmål var: Hvordan Søren kunne Roskilde Katedralskole bare kappe trosserne og flytte ud på en mark? Det var der naturligvis en god forklaring på. En primær kilde er i den sammenhæng de ikke udgivne erindringer fra daværende rektor på Roskilde Katedralskole G. Tolderlund-Hansen. Han var centralt placeret i den proces, der førte Katedralskolen bort fra den historiske placering i byens midte.

6 Roskilde Tidende 5 > Translokationen mandag den 17. juni 1968 blev den sidste i de gamle bygninger. Traditionen bød, at første realist og første student var med ved flaghejsningen, og sådan var det også det år. Rektor Tolderlund blev bistået af Birthe Olsen (senere Harrild), der havde taget realeksamen, og af årets første student, Flemming Bahner.

7 > Modsatte side: Og dér lå den nye skole med masser af plads og tidssvarende faciliteter. Dengang sidste stop før markerne mod Svogerslev. I dag mere centralt placeret mellem boliger, center og institutioner. 6 Pladsen blev for trang Det var pladsmangel, der førte til rokaden og til, at Tolderlund kom til at regere på to gymnasier. Men det skete ikke med hans gode vilje. I sine erindringer skrev Tolderlund om udflytningen: Det skete på tværs og på trods af, hvad jeg havde ønsket og gennem lang tid arbejdet for. At have levet i en årrække på selve Domkirkepladsen i Roskilde, at have færdedes dagligt i de idylliske stræder, på Tuttesti og i parkerne går ikke sporløst hen over en. Næsten 1000 år på samme sted Allerede i 1961, hvor forhandlingerne om løsningen af Katedralskolens pladsproblemer havde stået på i nogle år, skrev Tolderlund til undervisningsministeriets chefforhandler (det var staten, der ejede Katedralskolen): I anledning af de forhandlinger, som føres om opførelse af en ny Katedralskole i Roskilde, vil jeg gerne, at man under overvejelse af kravet om overdragelse til Roskilde kommune af en del af statens arealer ved Holbækvej tager i betragtning, hvad det betyder, at der kan skaffes en anden statsinstitution, Katedralskolen, mulighed for at forblive på det sted, hvor den har hørt hjemme i næsten 1000 år. Brevet fortsatte med en detaljeret gennemgang af, at den historie, der var startet omkring 1020, ville blive grundigt rystet ved en flytning. Og Tolderlund afsluttede brevet med disse ord: Der er således mange grunde til, at vi fra skolens side må henstille, at man under overvejelserne tager så vidtgående hensyn til skolens tarv som muligt. Man kan ved at værge statens interesser på ét område komme til at skade dem på et andet. For en skole kan det være helt afgørende, at værdifulde traditioner ikke brydes. I Roskilde har vi mulighed for, at det ikke sker. Resultatløse forhandlinger Årene gik med forhandlinger, og en af mulighederne var at bygge nyt vest for domkirken i Rektorboligens have og at inddrage arealer fra Brøndanstalten og nogle private ejendomme. Desuden skulle Lille Maglekildestræde som en del af disse planer nedlægges. Men planerne gik i vasken, fordi kommunen kædede en ellers positiv holdning sammen med et ønske om at overtage de statsejede arealer ved Holbækvej. Årene gik, og forhandlingerne førte ingen vegne. Køge Gymn a sium var etableret, men aflastningen var ikke stor nok, og Katedralskolen tiltrak fortsat mange elever.

8 RKS 7

9 > Undervisningsdirektør Sigurd Højby var en af talerne ved indvielsen den 17. september At indvielsen først fandt sted på det tidspunkt skyldtes formentlig, at en ceremoni før sommerferien ville have kollideret med eksamensaktiviteterne. 8 RKS

10 Ud af dødvandet I 1964 valgte undervisningsministeriet at skære igennem og foreslå opførelse af en ny skole på statens arealer ved Holbækvej. Som alternativ foreslog ministeriet at udnytte et tilbud fra Tåstrup om at købe en grund, hvor der kunne bygges et nyt gymnasium til aflastning af Katedralskolen. Tolderlund uddyber i sine erindringer ikke forslaget om Tåstrup-løsningen, men det ligner unægtelig et eksempel på vaskeægte kanonbådsdiplomati fra et ministerium, der ønsker at få et projekt ud af dødvandet: Hvis I ikke makker ret, kan vi da bare bygge nyt i nabokommunen! Det endte med, at Roskilde sagde ja til en løsning på Holbækvej, og dermed var kursen sat mod det, der blev det RKS, vi kender i dag. Nye elever på Domkirkepladsen Og skæbnen ville så, at datidens udfordringer med mange ansøgninger til gymnasiet nødvendiggjorde, at de rømmede lokaler igen blev fyldt op med elever. Det nye gymnasium i den gamle katedralskoles lokaler kom til at hedde det noget flade Roskilde Kommunale Gymnasium. Senere blev det til Amtsgymnasiet i Roskilde og i dag Roskilde Gymnasium. I de fleste af årene dog bedst kendt som Amtet. Tanken om at lokalerne kun midlertidigt skulle anvendes til gymnasium, blev snart opgivet. I midten af 60 erne blev der ellers luftet planer om at bygge et nyt gymnasium i østbyen, og det kom da også nogle år senere med opførelsen af Himmelev Gymnasium. Men inden da var søgningen til gymnasium og HF blevet så stor, at bygningerne på Domkirkepladsen endegyldigt var blevet permanent hjemsted for det kommunale gymnasium. En moderne skole For Roskilde Katedralskoles elever og ansatte var det dog ikke kun et smerteligt farvel til midtbyen. Den nye skole på Holbækvej havde al den plads og de moderne faciliteter, som de gamle bygninger manglede. Måske var udflytningen oven i købet en saltvandsindsprøjtning til en 1000 år gammel institution? I 2009 er Roskilde Katedralskole under alle omstændigheder et af de gymnasier, der oplever størst søgning af samtlige danske gymnasier. Med eller uden katedral. 9

11 > En rks er fortæller > Hvordan går det så med Gydda? > Af: Lise Svenstrup, formand for Roskildenser-Samfundet 10 bennie hansen Som formand for skolens gamle elevforening vil jeg på alle 700 medlemmers vegne sige et hjerteligt til lykke med 40-års udflytningen af skolens bygninger fra Domkirkepladsen til Holbækvej. Både før og efter 1969 har vores forening hvert år arrangeret en jubilarfest med det formål, der står først i vores vedtægter, nemlig at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever fra RKS. Jamen er det dig? De sidste mange år har vi nydt godt af rektor Claus Niller Nielsens gæstfri tilbud om at holde festerne på skolen. Her er der god plads til de ca. 350 deltagere. Vi i bestyrelsen er enige om, at vi ved den lejlighed får valuta for vores anstrengelser vinteren og foråret igennem med at finde frem til jubilarerne ved at overvære gensynsglæden og forbavselsen ved mødet mellem de gamle kammerater. Den første time fyger det gennem luften med udbrud som: Jamen, er det virkelig dig..., hold op, hvor du ligner dig selv fra dengang..., nej, dig kunne jeg altså ikke kende, undskyld, men er du ikke...? kan I huske dengang... og det er ligegyldigt, om det drejer sig om 10-, 20-, 25-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70-, eller 75-års jubilarer. Det er fantastisk at se, hvor folk lynhurtigt falder tilbage i de roller, de havde dengang, de var i års alderen. De hygger sig, synger, danser, historier udveksles, og måske genopfriskes gamle romancer. Båndet blev knyttet igen For to år siden fortalte to 50-års jubilarer os deres historie: De havde været bedste venner i gymnasietiden, men havde derefter tabt forbindelsen, da den ene flyttede til Australien. I forbindelse med 40-års jubilæet havde ham, der blev her i Danmark, kontaktet ambassaden derude og havde der fået at vide, at der fandtes en dansk forening i det område, han mente, vennen boede i Foreningen kendte godt en dansker med det navn og gav ham hans telefonnummer. Han ringede, og de talte sammen, som om de havde talt sammen dagen før. Efter lidt tid spurgte ham i Danmark: Hvordan går det så med Gydda? og svaret lød: Hun ligger da ovenpå og sover. Men sig mig, hvordan kunne du vide, at hun var her, og vi var gift? Jo, svarede ham i DK, det kunne da ikke blive anderledes, sådan som I sværmede i gymnasiet!

12 > Lise Svenstrup er et af 700 medlemmer i Roskildenser-Samfundet. Det blev stiftet i 1916 for at styrke sammenholdet mellem gamle elever. Foreningen uddeler desuden legater og studie- og uddannelseslån til medlemmerne. Her ses hun i 2006 sammen med 70-års jubilaren Børge Fleischer. Læs mere på De har besøgt hinanden siden da og samledes så til 50-års jubilæet med resten af klassen det er bare én af mange dejlige historier. Frisk 70-års jubilar Jeg har ligeledes haft fornøjelsen af at have en ualmindelig frisk 70-års jubilar til bords regn selv ud, hvor gammel han så må være! Han havde det nyeste digitale udstyr med i mobiltelefon og kamera og tog billeder under middagen og holdt en fin tale. Der er også mange klasser med et stærkt sammenhold, som har mødtes år efter år, lige siden de gik ud, og som holder styr på hinandens adresser, så vi i Roskildenser-Samfundet kan få en komplet liste tilsendt inden næste jubilæum. Det er selvfølgelig meget populært i vores bestyrelse at få kontakt med netop de klasser, der letter os i arbejdet. Virkeliggør drømmene Udover jubilarfesterne uddeler vi rejselegater til et antal nye studenter hvert år ved dimittendfesten i juni, hvor vi hjælper med til at virkeliggøre deres drømme og planer om at rejse ud i verden og opleve og samle erfaringer med et studie-relevant formål. Lad os håbe, at Roskilde Katedralskole i mange årtier ud i fremtiden vil befinde sig på Holbækvej i stadig vækst og udvikling såvel åndeligt som bygningsmæssigt. 11

13 > En rks er fortæller > Det første år glemmer man aldrig > Af: Esben Andreasen 12 I forsommeren 1970 var de sidste eksaminer bestået, og så skulle jeg finde et job. Valget blev Roskilde, som havde opslag i mine fag, både på det kommunale gymnasium og på Katedralskolen. Jeg valgte først Katedralskolen, og dagen efter ansøgningen nåede frem, blev jeg ringet op af rektor Tolderlund-Hansen. Ville jeg komme ned og besøge skolen så kunne vi tale om en eventuel ansættelse? Fremme på skolen et par dage senere fik jeg en fin modtagelse. Tolderlund viste skolen frem med synlig stolthed skolens andet år på marken sproglaboratoriet, som dengang forekom at være selve nøglen til fremtidens sprogundervisning, og det gamle bibliotek i kælderen som det absolut ældste. RKS Også yngre lærere Så kom frokosten, og jeg havde ingen mad med. Jeg blev sat ved Tolderlunds bord og fik et par stykker smørrebrød fra hans madpakke. Andre lærere hilste på, blandt andre Ib Lumholt, som sagde, at jeg skulle vide, at der også var yngre lærere på skolen. Han forekom mig nu ikke at være helt ung selv. Og så præsenterede Tolderlund mig for forsamlingen, som en mulig ny kollega.

14 > Modsatte side: Året er 1974, og Esben Andreasen står på talerstolen ikke i hverken tweed eller cowboyjakke, men i skindjakke. Tilbage på hans kontor foreslog han en ansættelse og jeg sagde, at jeg ville da også ansøge det kommunale gymnasium. Men, sagde Tolderlund, det ville han ikke tilråde. Og derved blev det. Senere talte jeg med Else Pade, som fik jobbet på det kommunale gymnasium. Hun var udsat for det samme, så mon ikke de to rektorer havde clearet det i forvejen? Tweed til en engelsklærer I sommerens løb købte jeg mig en tweedjakke, engelsklærer-uniformen, for en sådan gik både Lumholt og Victor Møller med. Men det gik den på samme vis som Brier s stiløvelser, fordi jeg ikke kunne se den praktiske nytte af at oversætte sætninger som Hold min høje hat, mens jeg vasker mig. Tweeden blev skiftet ud med en cowboyjakke. The hos fru Smedegaard Til de indledende manøvrer hørte også en invitation til the hos fru Smedegaard, som jeg erstattede i engelsk. Hun indførte mig i elevernes skolemæssige baggrund, og hver kommuneskole fik sit prædikat. Det var nu svært at benytte for en ung lærer, som hellere læste beat-generation digte, Bob Dylan og Mandela s No Easy Walk to Freedom end bogkælderens The British Spirit og On England and America. Er skolen en smittekilde? Pædagogikum gik for sig på den måde, at jeg i frikvartererne på 10 minutter cyklede til det kommunale gymnasium, frem og tilbage. Ved juletid bestod jeg engelsk, ved forårstid religion, og så var der to prøver i teoretisk pædagogikum. Den skriftlige skrev en stykker af os på Københavns Universitets konsistorialkontor, fordi vi ikke havde tid til at sidde den af ved at gå til forelæsninger. Den mundtlige i skolehygiejne foregik samme sted, og jeg fik som spørgsmål: Er en skole en mulig smittekilde i tilfælde af en epidemi? (det tør siges!) og Er filttæpper lettere at holde bakteriefrie end linoleum? Det sidste spørgsmål dummede jeg mig på. Med nye vaskemidler, fik jeg forklaret, er filttæpper at foretrække så blev jeg så meget klogere. Det koster en kasse øl En helt uforglemmelig dag opstod, da mit første barn blev født meget tidligt om morgenen. Jeg kom i skole ret euforisk, og selvfølgelig fik mine daværende elever lokket årsagen ud af mig. Det 13

15 14 bennie hansen, billedbutikken plejer at koste en kasse øl, sagde de, og i mit glade humør gik jeg med på ideen. Vi gik over Holbækvej til det lille vandtårn, to elever gik hen til købmanden, og i skjul nød vi så en øl hver i den dejlige morgenstund. Så sneg vi os usete tilbage. Et par dage efter blev jeg passet op af inspektor Børge Damstedt, som venligt forklarede grønskollingen, at der altså ikke var en sådan sædvane. Rød i hovedet kunne jeg jo godt se, at den gik ikke! Optræk til ballade På skolen var der optræk til ballade. Eleverne var ved at organisere sig i DGS og ønskede at overnatte på skolen for at få organisationsformen gennemdiskuteret. Baggrunden må have været en central opfordring fra DGS, for jeg husker, at jeg i min sympati for sagen på et lærermøde nævnte, at man på det gymnasium på Frederiksberg, jeg selv var student fra, havde fået lov. Ja, men sådan gør vi ikke her! var Tolderlunds korte svar. Det kom til afstemning, og vi var fire ud af samtlige lærere, som gik ind for overnatningen. Så blev det torsdag, og Tolderlund, som i mellemtiden havde indhentet byens brandinspektørs forbud som eleverne totalt ignorerede tog det sidste stik: Over højttalerne i hvert eneste klasselokale lød det, at skolen aflyste al undervisning efter kl. 12, og at eleverne skulle forlade skolen. De fleste elever blev taget på sengen. De havde regnet med at skulle tage hjem for at hente soveposer. Nu stod skolen fast, en inspektør ved både hoveddøren og indgangen til cykelkælderen sørgede for, at alle elever kom ud hurtigt og så blev skolen aflåst! Konflikten ulmede Konflikten mellem de oprørske elever og skolen ulmede, og elevrådsformandens hævn bestod i en tale ved translokationen, hvor han i lignelser talte om skolen som en grisefarm. Et lille stykke tid sad lærerne vantro og påhørte grisetalen. Så begyndte de at udvandre alle og nogle forældre tog sig for at tale eleven fra at fuldende sin uendelige tale. Lærerne kom tilbage, og translokationen fortsatte. Mistede lysten Mon ikke året havde taget på Tolderlunds lyst til at være rektor? Han meddelte i hvert fald, at han havde opsagt sin stilling for at blive studielektor på Det tyske Gymnasium i Åbenrå. Forinden fik vi dog sagt pænt farvel til hinanden, da Tolderlund inviterede til en flot middag og festligt samvær på Svogerslev Kro. Tolderlund iført et postbuds uniformsjakke og med en af ham skrevet lejlighedssang som jeg desværre ikke kan finde og hvis indhold jeg kun svagt husker fra det første år, som man aldrig glemmer. > Året er 2009, den 25. februar, og der er religion på skemaet i 3.g

16 > Bægeret var fuldt Den episode, der omtales af Esben Andreasen i forbindelse med translokationen, fik følgende ord med på vejen af Dagbladet: 15 Det var i sin natur en meget bemærkelsesværdig ting, der skete ved translokationen på Roskilde Katedralskole fredag aften. Vi tænker ikke på dette, der må føles som en pinlig episode, at en elev valgt af de andre elever til at holde en tale til dimittenderne i anledning af deres farvel til skolen benyttede lejligheden til at misbruge talerstolen til klovnerier (som med at søge forvirret i sine lommer efter manuskript, læste op af et forkert manuskript og til sidst talte om svineavl i historisk belysning) Nej, det bemærkelsesværdige lå i, at et så stort antal dimittender fandt spøgen for grov og formen så udæskende, at de valgte at rejse sig fra deres pladser midt i salen og udvandre. Tilmed var en kvindelig student så modig for mod hører der til foran talerstolen at bringe skolen en undskyldning og forklare de mange tilstedeværende forældre, at sådan var de fleste studenter ikke. Skribenten fortsatte: Det aktivistiske oprør som den officielle taler havde lagt op til, blev et opgør med modsat fortegn. Det blev et oprør mod den ånd og den tone og den holdning, som alt for ofte hidtil har været antaget at være den herskende mellem vores dages studenter og andre unge. Det var en magtfuld demonstration fra det tavse flertal, som her fandt lejlighed til at sige, at nu kunne det være nok. Nu var bægeret fuldt.

17 > Den 13. december kunne Kurt Zimmermann ånde lettet op og se frem til en fastansættelse på Katedralskolen. (Artikel fra Dagbladet). Den 12. december 1990 gav folketingsvalget Socialdemokratiet en kraftig fremgang på 14 mandater. Poul Schlüter fik et hak i tuden med fem færre mandater, men dannede alligevel en ny regering sammen med Venstre, der godt og vel havde hentet ind, hvad de konservative tabte. I Kalundborg-kredsen var der genvalg til socialdemokraten Jytte Hilden, og det gav så at sige nyvalg til en rektor på Katedralskolen. Kurt Zimmermann havde på det tidspunkt været konstitueret rektor i mere end syv år, fordi Jytte Hilden som medlem af Folketinget havde haft orlov fra rektorstillingen siden Kritik for at blokere Jytte Hilden havde nået at være fungerende rektor et år fra januar 1983 til januar 1984, og hun holdt sin rektorpost indtil 1990, hvor valget sikrede hende en ny periode på tinge. Hilden var i den mellemliggende tid blevet kritiseret for at blokere posten, men hun kunne med fuld ret henvise til, at loven gav hende mulighed for at fastholde stillingen, mens hun passede sit job i Folketinget. I 1988 sagde hun således til Dagbladet: Reglerne er jo ikke lavet af hensyn til mig, men fordi en politisk tilværelse er meget usikker. Faktisk kunne jeg ønske mig, at langt flere havde de samme orlovsmuligheder som tjenestemænd. Lærerrådsformand Marie-Louise Holm, der var medlem af Skolerådet, repræsenterede flertallet i rådet, da hun over for avisen gav udtryk

18 17 > Rektor med besvær > Af: Carsten Sivertsen for, at det var vigtigt for langtidsplanlægningen, at der sad en fast ansat rektor på skolen. Men regler var regler, og amtet kunne ikke gøre andet end at henholde sig til dem. Fast job til Zimmermann Men så kom valget i 1990, og Jytte Hilden havde inden da aftalt med Roskilde Amt, at hun kunne vende tilbage til rektorjobbet, hvis hun ikke blev valgt til Folketinget. Men valgt blev hun, og en tilfreds Kurt Zimmermann blev kort efter fastansat i den stilling, han havde bestredet i syv år. Han havde dog også søgt den stilling, der var blevet ledig på det daværende Amtsgymnasium efter Knud Hemmingsen, men allerede dagen efter det socialdemokratiske succesvalg sagde Zimmermann til Dagbladet: I det øjeblik det ligger fast, at jeg kan få stillingen på Katedralskolen, trækker jeg min ansøgning fra Amtsgymnasiet tilbage. Den fjerde i kongerækken Sådan gik det til, at Kurt Zimmermann blev den fjerde rektor på skolen på Holbækvej efter Tolderlund-Hansen, Henrik Lange og Jytte Hilden. I 1999 blev han afløst af den nuværende rektor Claus Niller, som i øvrigt fuskede lidt med historien ved at ændre på navnetavlen med rektorerne siden Reformationen. Dermed fik Kurt Zimmermann den placering, han fortjente, og det blev klart for eftertiden, at han rent faktisk sad som skolens chef allerede fra 1984.

19 > Rektorerne på Holbækvej 18 Skolen har haft fem rektorer, mens adressen har været Holbækvej 59. Det er: G. Tolderlund-Hansen: indtil 1971 Henrik Lange: Jytte Hilden: Kurt Zimmerman: Claus Niller: fra 1999.

20 > Claus Niller ved tavlen med navne over rektorer siden Reformationen. Da skolen er grundlagt i ca. 1020, er tavlen langt fra fyldestgørende. bennie hansen, billedbutikken 19

21 > En rks er fortæller > German teachers hate stuffed birds > By: Kent Valentine 20 Stine Larsen, Polfoto

22 > Gunnar Stig tried to squeeze some German into my feeble mind, but alas, it just dribbled out the other side. Class photo with birds from easy photo Dear RKS, I have fond memories of you; you re where I learned Danish, and where I learned absolutely no German, despite studying it for 6 months. To begin with, I wasn t even very good at English. Sure, it was my first language, but I passed through the Australian school system during a brief period in the 80s when the government didn t think that children needed to learn grammar. As a result, in my RKS English class, I was ranked 4th, despite being the only native speaker. 21 All this is only background for the folly that was Kent trying to learn German... in Danish. Learning a second language is difficult, but learning a third language via a second language is a challenge for people with brains bigger than mine. Gunnar Stig tried to squeeze some German into my feeble mind, but alas, it just dribbled out the other side. Did I learn Danish? Jo. Did I learn German? Nein. Did I team up with my class-mates, gather as many stuffed birds as possible from the science rooms and put them on Gunnar Stig s desk before he came to class? You bet I did! Ahh RKS, you might not have taught me German, but you sure taught me how much a German teacher hates stuffed birds. Kent Valentine is a critically acclaimed, Australian, stand-up comedian.

23 > En rks er fortæller > Mikkel Vedby Rasmussen forlod RKS som student i Allerede dengang var hans interesse for samfundsforhold stor. 22 Ungdomsoprør, kold krig, oliekrise, Murens fald, Sovjets kollaps, månelanding, Muhammedkrise, terrorangreb, kz-lejrenes genkomst i Europa, diktaturernes fald i Spanien og Portugal, højkonjunktur, kartoffelkur, autonome optøjer, Irak krig, it-boble, pc, mobiltelefon, genteknologi, 3 Mile Island og Tjernobyl, nedskydning af Palme, indmeldelse i EF... Jo, der skete noget i perioden mellem 1969 og 2009! Plads i bevidstheden Der skal noget til at trænge sig vej ind i en hormonpåvirket teenagers hjerne. Her står kampen nemlig mellem nære faktorer som det modsatte køn, den næste fest og pensum til den forestående eksamen. Men for Mikkel Vedby Rasmussen, student fra 1991, var Murens fald og Golfkrigen nogle af de begivenheder, der også placerede sig stærkt i bevidstheden. Og det var en type af begivenheder, som senere blev yderst relevante for det, der blev hans arbejdsområde militære studier og sikkerhedspolitik. Med de to historiske begivenheder fik vi i de år verdenspolitikken tæt ind på livet. Som unge troede vi, at verden kunne forandres, og med Murens fald så vi, at det også var muligt. Danmark er i krig I dag er Mikkel Vedby Rasmussen chef for DIMS Dansk Institut for Militære Studier, og han residerer på Svanemøllens Kaserne. Når en dansk soldat er dræbt i Afghanistan eller på en anden mission, går kasernens flag på halv stang. Det er et af de synlige beviser på, at verden er blevet mindre, og at Danmark er i krig. Meget har ændret sig på 40 år: Vietnam krigen var langt borte, og den kolde krig kunne vi ikke gøre noget ved alligevel. Det var konflikter, som ganske vist prægede debatten og holdningerne for 40 år siden, men Danmark stod udenfor og kiggede på begivenhederne. Siden blev hændelser ude i verden mere konkrete og vedkommende for os danskere. Sikkerhedspolitikken kom tættere på. Måske en arbejdsskade Mikkel Vedby Rasmussen tager hver dag metroen og S-toget til og fra arbejdet, og han tænker altid på, hvad en terrorhandling kunne føre til: Det er måske en arbejdsskade. Men de farer, der eksisterer, trænger sig mere på end det nukleare ragnarok, der prægede den kolde krig. Globalisering og integration har bragt os nær

24 > Krig og fred gennem 40 år > Af: Carsten Sivertsen 23 bennie hansen, billedbutikken

25 > Det er måske en arbejdsskade. Men de farer, der eksisterer, trænger sig mere på end det nukleare ragnarok, der prægede den kolde krig. mere den europæiske og globale virkelighed. Medlemskabet af EF i 1972 var ekstremt vigtigt, fordi vi blev mindre nordiske og mere europæiske. Der kom nye temaer i debatten. Sagt på en anden måde blev Cuba mindre interessant, mens Portugal blev mere interessant. 24 Forholdet til USA Da Reagan kom til som præsident i 1981, skærpede han USA s retorik over for den kommunistiske verden, og det skabte splid mellem Europa og USA: Reagan talte om det gode og det onde. Du kan kalde ham den tids George W. Bush. På den anden side stod den europæiske holdning, som var præget af, at tingene ikke nødvendigvis var sorte og hvide. Det var sådan noget, vi diskuterede i gymnasiet. Her 25 år efter kan Mikkel Vedby godt forestille sig en situation, hvor den skarpe retorik fra amerikansk side kunne have fristet Sovjetunionen til at trykke på knappen: Man kan ikke se helt bort fra, at Sov jetunionen kunne have tænkt, at så kan det også være lige meget. Nu skete der i stedet det, at Sovjetunionen forsvandt under fødderne på Gorbatjov. Og vi fik heldigvis ikke konflikten. bennie hansen, billedbutikken Optimismen forsvandt Derimod var der konflikt i Ex-Jugoslavien, og den fik meget af optimismen fra Jerntæppets fald til at forsvinde: Vi blev konfronteret med en ondskab, som vi ikke troede på stadig eksisterede i Europa. En af konsekvenserne var, at Danmark begyndte at føre en mere aktivistisk udenrigspolitik. Denne aktivisme er fortsat, og kommende studenter, der melder sig til forsvaret, kan regne med, at de som aktive i Danmarks forsvar kan blive sendt til mange forskellige brændpunkter.

26 De næste 40 år vil på mange måder ligne de sidste 20 år mere end de første 20 år. Globaliseringen har gjort en afgørende forskel. Skarpt ekko Jeg har et yndlingscitat fra en engelsk forsker, der i 1900-tallets begyndelse talte om begivenheder i fjerne egne, der gav et skarpt ekko over hele verden. Det er blevet endnu mere sandt, end det var dengang. Tingene går ekstremt hurtigt. Det så vi fx, da Jyllands-Posten trykte nogle tegninger. Sikkerhedspolitik er kommet ind alle steder. Det gælder flygtningedebatten, og det gælder fx også debatten om råstoffer, energi og forurening. Hvordan påvirker det danskerne? I disse år er der mange, som laver vognborge mod forandring. Der er flere typer af vognborge. I den ene ende er der Dansk Folkepartis vognborg, hvor tingene helst skal være som i I den anden ende er der den socialdemokratiske, hvor det handler om at beskytte velfærdsstaten. Det er naturlige reaktioner på forandringer, men heldigvis er der også mange, som er gode til at forme deres liv efter forandringen. Åbent sind Og her vender forskeren og institutlederen tilbage til det punkt, som han selv stod på i 1991: Der er masser af trusler, men netop derfor er det en god ting at være 18 år og have et åbent sind. Den 18-årige er på Facebook og snakker måske med en, der sidder i Tokyo. Den 18- årige rejser og lærer andre lande at kende. Det giver nogle anderledes muligheder for fredeligt samvær og forståelse end dem, vi tidligere har kendt. Det giver håb. > Der er masser af trusler, men netop derfor er det en god ting at være 18 år og have et åbent sind, siger Mikkel Vedby her på skolebilledet fra 1.e i Mikkel Vedby Rasmussen er 36 år og ph.d. i statskundskab. Han har været ansat på Dansk Institut for Internationale Studier og på Københavns Universitet, inden han blev udpeget til at opbygge Dansk Institut for Militære Studier. easy photo 25

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor.

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor. Translokationstale 2013 Vi er her for at lære og vi kan li det! Kære Studenter Vi er her for at lære og vi kan li det! Sådan var der én af jer, der udtrykte det på det strategi-seminar, som skolens bestyrelse

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet?

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 25. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I i forvejen om dette årti i jeres eget hjemland

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere