> Indhold > 40 år og tre grundlæggende værdier > I stedet for et gymnasium kom der... et gymnasium > hvordan går det så med gydda?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "> Indhold > 40 år og tre grundlæggende værdier > I stedet for et gymnasium kom der... et gymnasium > hvordan går det så med gydda?"

Transkript

1 40 år på Holbækvej

2 > Indhold > 40 år og tre grundlæggende værdier 2 > i stedet for et gymnasium kom der... et gymnasium 4 > Hvordan går det så med Gydda? 10 > Det første år glemmer man aldrig 12 > Rektor med besvær 16 > Rektorerne på Holbækvej 18 > German teachers hate stuffed birds 20 > Krig og fred gennem 40 år 22 > Fra sprit til bit 26 > Det første julesold blev den bedste erindring 30 > I Danmark er jeg født eller Internationale 32 > En gevaldig lussing 38 > Næste stop

3 > 40 år og tre grundlæggende værdier > Af: Rektor Claus Niller 2 > Claus Niller i Tivoli som nyslået student i Kirsten Thomas larsen Ved et tilfælde stødte jeg for et par år siden på et kort smalfilmklip fra Katedralskolen på Holbæk vej anno Ved første øjekast blev jeg slået af, hvor meget skolen ligner sig selv. Og ved nærmere eftersyn forbavsedes jeg over alt det, der er sket på de 40 år. Set i relation til en skoles dagligdag er 40 år lang tid. For en skole, der snart er 1000 år gammel, er 40 år derimod ingenting. For os, der har kendt skolen siden 1969, er der tale om en fantastisk udvikling. Båret af værdier, som sætter fagligheden højt, som skaber et enestående skolemiljø, og som sikrer, at her er plads til alle. Værdier skabt af dygtige medarbejdere, fremsynede politikere og ikke mindst de elever, der siden 1969 har gennemført deres gymnasie- eller hf-forløb her på Katedralskolen. Det er en daglig fornøjelse at opleve en skole, hvor eleverne trives og udfolder deres hverdag i tre af de vigtigste år af deres liv. Og eleverne spiller med deres energi og engagement en helt afgørende rolle for det gode miljø på skolen. I dette jubilæumsskrift forsøger vi at give et kalejdoskopisk vue over de 40 år ved hjælp af billeder, interviews og beretninger fra nogle af de personer i hvis liv, Katedralskolen har spillet en vigtig rolle. Jubilæumsskriftet beretter om både de lyse og de konfliktfyldte stunder. De lyse stunder har der været flest af. Men især i de første år på Holbækvej blev stemningen ødelagt af gentagne konfrontationer. Når jeg kigger tilbage på den tid, er det derfor også med beklagelse over, at tingene udartede. Det kan godt være, at institutionen og samfundet forekom nogle elever at være stive og utilnærmelige størrelser. Men for mig at se lå en stor del af forklaringen på konfrontationerne også hos en lille gruppe af elever, der egentlig ikke ønskede at være en del af fællesskabet. Det var ikke kun et problem på Katedralskolen, men også mange andre steder i samfundet. Når historien om de tumultariske år derfor har en plads i dette skrift, er det også for at kvittere for senere generationers mere konstruktive indsats. Elevernes engagement og mod til at have meninger sammenholdt med deres respekt for demokratiet er en vigtig årsag til, at vi med rette kan kalde Roskilde Katedralskole for en rummelig skole. Der er grund til optimisme. Skolen har nu 900 elever og 100 medarbejdere, og vi påbegynder i tilknytning til jubilæet opførelsen af en ny idrætshal. Der er fortsat meget at se frem til og glæde sig over på RKS.

4 bennie hansen, billedbutikken 3 > Det er en daglig fornøjelse at opleve en skole, hvor eleverne trives og udfolder deres hverdag i tre af de vigtigste år af deres liv.

5 4 > I stedet for et gymnasium kom der et gymnasium > Af: Carsten Sivertsen Tag en katedralskole, der ikke ligger ved katedralen, og tag så et gymnasium, der netop ligger ved katedralen, men ikke hedder noget med katedral. Dette gymnasium blev der plads til, efter at katedralskolen måtte flytte, fordi der ikke var plads til at drive et moderne gymnasium ved katedralen. Sådan var elementerne kort fortalt da Roskilde Katedralskole smed fortøjningerne og rykkede til Holbækvej. Den, der skriver disse linjer, var en af de årgange, der nød godt af at glide ind som det tynde øl i de bygninger, Katedralskolen havde forladt. Ved foden af Roskilde Domkirke, med udsigt over fjorden, midt i byens liv. Masser af atmosfære og harmoni. Det gode spørgsmål var: Hvordan Søren kunne Roskilde Katedralskole bare kappe trosserne og flytte ud på en mark? Det var der naturligvis en god forklaring på. En primær kilde er i den sammenhæng de ikke udgivne erindringer fra daværende rektor på Roskilde Katedralskole G. Tolderlund-Hansen. Han var centralt placeret i den proces, der førte Katedralskolen bort fra den historiske placering i byens midte.

6 Roskilde Tidende 5 > Translokationen mandag den 17. juni 1968 blev den sidste i de gamle bygninger. Traditionen bød, at første realist og første student var med ved flaghejsningen, og sådan var det også det år. Rektor Tolderlund blev bistået af Birthe Olsen (senere Harrild), der havde taget realeksamen, og af årets første student, Flemming Bahner.

7 > Modsatte side: Og dér lå den nye skole med masser af plads og tidssvarende faciliteter. Dengang sidste stop før markerne mod Svogerslev. I dag mere centralt placeret mellem boliger, center og institutioner. 6 Pladsen blev for trang Det var pladsmangel, der førte til rokaden og til, at Tolderlund kom til at regere på to gymnasier. Men det skete ikke med hans gode vilje. I sine erindringer skrev Tolderlund om udflytningen: Det skete på tværs og på trods af, hvad jeg havde ønsket og gennem lang tid arbejdet for. At have levet i en årrække på selve Domkirkepladsen i Roskilde, at have færdedes dagligt i de idylliske stræder, på Tuttesti og i parkerne går ikke sporløst hen over en. Næsten 1000 år på samme sted Allerede i 1961, hvor forhandlingerne om løsningen af Katedralskolens pladsproblemer havde stået på i nogle år, skrev Tolderlund til undervisningsministeriets chefforhandler (det var staten, der ejede Katedralskolen): I anledning af de forhandlinger, som føres om opførelse af en ny Katedralskole i Roskilde, vil jeg gerne, at man under overvejelse af kravet om overdragelse til Roskilde kommune af en del af statens arealer ved Holbækvej tager i betragtning, hvad det betyder, at der kan skaffes en anden statsinstitution, Katedralskolen, mulighed for at forblive på det sted, hvor den har hørt hjemme i næsten 1000 år. Brevet fortsatte med en detaljeret gennemgang af, at den historie, der var startet omkring 1020, ville blive grundigt rystet ved en flytning. Og Tolderlund afsluttede brevet med disse ord: Der er således mange grunde til, at vi fra skolens side må henstille, at man under overvejelserne tager så vidtgående hensyn til skolens tarv som muligt. Man kan ved at værge statens interesser på ét område komme til at skade dem på et andet. For en skole kan det være helt afgørende, at værdifulde traditioner ikke brydes. I Roskilde har vi mulighed for, at det ikke sker. Resultatløse forhandlinger Årene gik med forhandlinger, og en af mulighederne var at bygge nyt vest for domkirken i Rektorboligens have og at inddrage arealer fra Brøndanstalten og nogle private ejendomme. Desuden skulle Lille Maglekildestræde som en del af disse planer nedlægges. Men planerne gik i vasken, fordi kommunen kædede en ellers positiv holdning sammen med et ønske om at overtage de statsejede arealer ved Holbækvej. Årene gik, og forhandlingerne førte ingen vegne. Køge Gymn a sium var etableret, men aflastningen var ikke stor nok, og Katedralskolen tiltrak fortsat mange elever.

8 RKS 7

9 > Undervisningsdirektør Sigurd Højby var en af talerne ved indvielsen den 17. september At indvielsen først fandt sted på det tidspunkt skyldtes formentlig, at en ceremoni før sommerferien ville have kollideret med eksamensaktiviteterne. 8 RKS

10 Ud af dødvandet I 1964 valgte undervisningsministeriet at skære igennem og foreslå opførelse af en ny skole på statens arealer ved Holbækvej. Som alternativ foreslog ministeriet at udnytte et tilbud fra Tåstrup om at købe en grund, hvor der kunne bygges et nyt gymnasium til aflastning af Katedralskolen. Tolderlund uddyber i sine erindringer ikke forslaget om Tåstrup-løsningen, men det ligner unægtelig et eksempel på vaskeægte kanonbådsdiplomati fra et ministerium, der ønsker at få et projekt ud af dødvandet: Hvis I ikke makker ret, kan vi da bare bygge nyt i nabokommunen! Det endte med, at Roskilde sagde ja til en løsning på Holbækvej, og dermed var kursen sat mod det, der blev det RKS, vi kender i dag. Nye elever på Domkirkepladsen Og skæbnen ville så, at datidens udfordringer med mange ansøgninger til gymnasiet nødvendiggjorde, at de rømmede lokaler igen blev fyldt op med elever. Det nye gymnasium i den gamle katedralskoles lokaler kom til at hedde det noget flade Roskilde Kommunale Gymnasium. Senere blev det til Amtsgymnasiet i Roskilde og i dag Roskilde Gymnasium. I de fleste af årene dog bedst kendt som Amtet. Tanken om at lokalerne kun midlertidigt skulle anvendes til gymnasium, blev snart opgivet. I midten af 60 erne blev der ellers luftet planer om at bygge et nyt gymnasium i østbyen, og det kom da også nogle år senere med opførelsen af Himmelev Gymnasium. Men inden da var søgningen til gymnasium og HF blevet så stor, at bygningerne på Domkirkepladsen endegyldigt var blevet permanent hjemsted for det kommunale gymnasium. En moderne skole For Roskilde Katedralskoles elever og ansatte var det dog ikke kun et smerteligt farvel til midtbyen. Den nye skole på Holbækvej havde al den plads og de moderne faciliteter, som de gamle bygninger manglede. Måske var udflytningen oven i købet en saltvandsindsprøjtning til en 1000 år gammel institution? I 2009 er Roskilde Katedralskole under alle omstændigheder et af de gymnasier, der oplever størst søgning af samtlige danske gymnasier. Med eller uden katedral. 9

11 > En rks er fortæller > Hvordan går det så med Gydda? > Af: Lise Svenstrup, formand for Roskildenser-Samfundet 10 bennie hansen Som formand for skolens gamle elevforening vil jeg på alle 700 medlemmers vegne sige et hjerteligt til lykke med 40-års udflytningen af skolens bygninger fra Domkirkepladsen til Holbækvej. Både før og efter 1969 har vores forening hvert år arrangeret en jubilarfest med det formål, der står først i vores vedtægter, nemlig at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever fra RKS. Jamen er det dig? De sidste mange år har vi nydt godt af rektor Claus Niller Nielsens gæstfri tilbud om at holde festerne på skolen. Her er der god plads til de ca. 350 deltagere. Vi i bestyrelsen er enige om, at vi ved den lejlighed får valuta for vores anstrengelser vinteren og foråret igennem med at finde frem til jubilarerne ved at overvære gensynsglæden og forbavselsen ved mødet mellem de gamle kammerater. Den første time fyger det gennem luften med udbrud som: Jamen, er det virkelig dig..., hold op, hvor du ligner dig selv fra dengang..., nej, dig kunne jeg altså ikke kende, undskyld, men er du ikke...? kan I huske dengang... og det er ligegyldigt, om det drejer sig om 10-, 20-, 25-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70-, eller 75-års jubilarer. Det er fantastisk at se, hvor folk lynhurtigt falder tilbage i de roller, de havde dengang, de var i års alderen. De hygger sig, synger, danser, historier udveksles, og måske genopfriskes gamle romancer. Båndet blev knyttet igen For to år siden fortalte to 50-års jubilarer os deres historie: De havde været bedste venner i gymnasietiden, men havde derefter tabt forbindelsen, da den ene flyttede til Australien. I forbindelse med 40-års jubilæet havde ham, der blev her i Danmark, kontaktet ambassaden derude og havde der fået at vide, at der fandtes en dansk forening i det område, han mente, vennen boede i Foreningen kendte godt en dansker med det navn og gav ham hans telefonnummer. Han ringede, og de talte sammen, som om de havde talt sammen dagen før. Efter lidt tid spurgte ham i Danmark: Hvordan går det så med Gydda? og svaret lød: Hun ligger da ovenpå og sover. Men sig mig, hvordan kunne du vide, at hun var her, og vi var gift? Jo, svarede ham i DK, det kunne da ikke blive anderledes, sådan som I sværmede i gymnasiet!

12 > Lise Svenstrup er et af 700 medlemmer i Roskildenser-Samfundet. Det blev stiftet i 1916 for at styrke sammenholdet mellem gamle elever. Foreningen uddeler desuden legater og studie- og uddannelseslån til medlemmerne. Her ses hun i 2006 sammen med 70-års jubilaren Børge Fleischer. Læs mere på De har besøgt hinanden siden da og samledes så til 50-års jubilæet med resten af klassen det er bare én af mange dejlige historier. Frisk 70-års jubilar Jeg har ligeledes haft fornøjelsen af at have en ualmindelig frisk 70-års jubilar til bords regn selv ud, hvor gammel han så må være! Han havde det nyeste digitale udstyr med i mobiltelefon og kamera og tog billeder under middagen og holdt en fin tale. Der er også mange klasser med et stærkt sammenhold, som har mødtes år efter år, lige siden de gik ud, og som holder styr på hinandens adresser, så vi i Roskildenser-Samfundet kan få en komplet liste tilsendt inden næste jubilæum. Det er selvfølgelig meget populært i vores bestyrelse at få kontakt med netop de klasser, der letter os i arbejdet. Virkeliggør drømmene Udover jubilarfesterne uddeler vi rejselegater til et antal nye studenter hvert år ved dimittendfesten i juni, hvor vi hjælper med til at virkeliggøre deres drømme og planer om at rejse ud i verden og opleve og samle erfaringer med et studie-relevant formål. Lad os håbe, at Roskilde Katedralskole i mange årtier ud i fremtiden vil befinde sig på Holbækvej i stadig vækst og udvikling såvel åndeligt som bygningsmæssigt. 11

13 > En rks er fortæller > Det første år glemmer man aldrig > Af: Esben Andreasen 12 I forsommeren 1970 var de sidste eksaminer bestået, og så skulle jeg finde et job. Valget blev Roskilde, som havde opslag i mine fag, både på det kommunale gymnasium og på Katedralskolen. Jeg valgte først Katedralskolen, og dagen efter ansøgningen nåede frem, blev jeg ringet op af rektor Tolderlund-Hansen. Ville jeg komme ned og besøge skolen så kunne vi tale om en eventuel ansættelse? Fremme på skolen et par dage senere fik jeg en fin modtagelse. Tolderlund viste skolen frem med synlig stolthed skolens andet år på marken sproglaboratoriet, som dengang forekom at være selve nøglen til fremtidens sprogundervisning, og det gamle bibliotek i kælderen som det absolut ældste. RKS Også yngre lærere Så kom frokosten, og jeg havde ingen mad med. Jeg blev sat ved Tolderlunds bord og fik et par stykker smørrebrød fra hans madpakke. Andre lærere hilste på, blandt andre Ib Lumholt, som sagde, at jeg skulle vide, at der også var yngre lærere på skolen. Han forekom mig nu ikke at være helt ung selv. Og så præsenterede Tolderlund mig for forsamlingen, som en mulig ny kollega.

14 > Modsatte side: Året er 1974, og Esben Andreasen står på talerstolen ikke i hverken tweed eller cowboyjakke, men i skindjakke. Tilbage på hans kontor foreslog han en ansættelse og jeg sagde, at jeg ville da også ansøge det kommunale gymnasium. Men, sagde Tolderlund, det ville han ikke tilråde. Og derved blev det. Senere talte jeg med Else Pade, som fik jobbet på det kommunale gymnasium. Hun var udsat for det samme, så mon ikke de to rektorer havde clearet det i forvejen? Tweed til en engelsklærer I sommerens løb købte jeg mig en tweedjakke, engelsklærer-uniformen, for en sådan gik både Lumholt og Victor Møller med. Men det gik den på samme vis som Brier s stiløvelser, fordi jeg ikke kunne se den praktiske nytte af at oversætte sætninger som Hold min høje hat, mens jeg vasker mig. Tweeden blev skiftet ud med en cowboyjakke. The hos fru Smedegaard Til de indledende manøvrer hørte også en invitation til the hos fru Smedegaard, som jeg erstattede i engelsk. Hun indførte mig i elevernes skolemæssige baggrund, og hver kommuneskole fik sit prædikat. Det var nu svært at benytte for en ung lærer, som hellere læste beat-generation digte, Bob Dylan og Mandela s No Easy Walk to Freedom end bogkælderens The British Spirit og On England and America. Er skolen en smittekilde? Pædagogikum gik for sig på den måde, at jeg i frikvartererne på 10 minutter cyklede til det kommunale gymnasium, frem og tilbage. Ved juletid bestod jeg engelsk, ved forårstid religion, og så var der to prøver i teoretisk pædagogikum. Den skriftlige skrev en stykker af os på Københavns Universitets konsistorialkontor, fordi vi ikke havde tid til at sidde den af ved at gå til forelæsninger. Den mundtlige i skolehygiejne foregik samme sted, og jeg fik som spørgsmål: Er en skole en mulig smittekilde i tilfælde af en epidemi? (det tør siges!) og Er filttæpper lettere at holde bakteriefrie end linoleum? Det sidste spørgsmål dummede jeg mig på. Med nye vaskemidler, fik jeg forklaret, er filttæpper at foretrække så blev jeg så meget klogere. Det koster en kasse øl En helt uforglemmelig dag opstod, da mit første barn blev født meget tidligt om morgenen. Jeg kom i skole ret euforisk, og selvfølgelig fik mine daværende elever lokket årsagen ud af mig. Det 13

15 14 bennie hansen, billedbutikken plejer at koste en kasse øl, sagde de, og i mit glade humør gik jeg med på ideen. Vi gik over Holbækvej til det lille vandtårn, to elever gik hen til købmanden, og i skjul nød vi så en øl hver i den dejlige morgenstund. Så sneg vi os usete tilbage. Et par dage efter blev jeg passet op af inspektor Børge Damstedt, som venligt forklarede grønskollingen, at der altså ikke var en sådan sædvane. Rød i hovedet kunne jeg jo godt se, at den gik ikke! Optræk til ballade På skolen var der optræk til ballade. Eleverne var ved at organisere sig i DGS og ønskede at overnatte på skolen for at få organisationsformen gennemdiskuteret. Baggrunden må have været en central opfordring fra DGS, for jeg husker, at jeg i min sympati for sagen på et lærermøde nævnte, at man på det gymnasium på Frederiksberg, jeg selv var student fra, havde fået lov. Ja, men sådan gør vi ikke her! var Tolderlunds korte svar. Det kom til afstemning, og vi var fire ud af samtlige lærere, som gik ind for overnatningen. Så blev det torsdag, og Tolderlund, som i mellemtiden havde indhentet byens brandinspektørs forbud som eleverne totalt ignorerede tog det sidste stik: Over højttalerne i hvert eneste klasselokale lød det, at skolen aflyste al undervisning efter kl. 12, og at eleverne skulle forlade skolen. De fleste elever blev taget på sengen. De havde regnet med at skulle tage hjem for at hente soveposer. Nu stod skolen fast, en inspektør ved både hoveddøren og indgangen til cykelkælderen sørgede for, at alle elever kom ud hurtigt og så blev skolen aflåst! Konflikten ulmede Konflikten mellem de oprørske elever og skolen ulmede, og elevrådsformandens hævn bestod i en tale ved translokationen, hvor han i lignelser talte om skolen som en grisefarm. Et lille stykke tid sad lærerne vantro og påhørte grisetalen. Så begyndte de at udvandre alle og nogle forældre tog sig for at tale eleven fra at fuldende sin uendelige tale. Lærerne kom tilbage, og translokationen fortsatte. Mistede lysten Mon ikke året havde taget på Tolderlunds lyst til at være rektor? Han meddelte i hvert fald, at han havde opsagt sin stilling for at blive studielektor på Det tyske Gymnasium i Åbenrå. Forinden fik vi dog sagt pænt farvel til hinanden, da Tolderlund inviterede til en flot middag og festligt samvær på Svogerslev Kro. Tolderlund iført et postbuds uniformsjakke og med en af ham skrevet lejlighedssang som jeg desværre ikke kan finde og hvis indhold jeg kun svagt husker fra det første år, som man aldrig glemmer. > Året er 2009, den 25. februar, og der er religion på skemaet i 3.g

16 > Bægeret var fuldt Den episode, der omtales af Esben Andreasen i forbindelse med translokationen, fik følgende ord med på vejen af Dagbladet: 15 Det var i sin natur en meget bemærkelsesværdig ting, der skete ved translokationen på Roskilde Katedralskole fredag aften. Vi tænker ikke på dette, der må føles som en pinlig episode, at en elev valgt af de andre elever til at holde en tale til dimittenderne i anledning af deres farvel til skolen benyttede lejligheden til at misbruge talerstolen til klovnerier (som med at søge forvirret i sine lommer efter manuskript, læste op af et forkert manuskript og til sidst talte om svineavl i historisk belysning) Nej, det bemærkelsesværdige lå i, at et så stort antal dimittender fandt spøgen for grov og formen så udæskende, at de valgte at rejse sig fra deres pladser midt i salen og udvandre. Tilmed var en kvindelig student så modig for mod hører der til foran talerstolen at bringe skolen en undskyldning og forklare de mange tilstedeværende forældre, at sådan var de fleste studenter ikke. Skribenten fortsatte: Det aktivistiske oprør som den officielle taler havde lagt op til, blev et opgør med modsat fortegn. Det blev et oprør mod den ånd og den tone og den holdning, som alt for ofte hidtil har været antaget at være den herskende mellem vores dages studenter og andre unge. Det var en magtfuld demonstration fra det tavse flertal, som her fandt lejlighed til at sige, at nu kunne det være nok. Nu var bægeret fuldt.

17 > Den 13. december kunne Kurt Zimmermann ånde lettet op og se frem til en fastansættelse på Katedralskolen. (Artikel fra Dagbladet). Den 12. december 1990 gav folketingsvalget Socialdemokratiet en kraftig fremgang på 14 mandater. Poul Schlüter fik et hak i tuden med fem færre mandater, men dannede alligevel en ny regering sammen med Venstre, der godt og vel havde hentet ind, hvad de konservative tabte. I Kalundborg-kredsen var der genvalg til socialdemokraten Jytte Hilden, og det gav så at sige nyvalg til en rektor på Katedralskolen. Kurt Zimmermann havde på det tidspunkt været konstitueret rektor i mere end syv år, fordi Jytte Hilden som medlem af Folketinget havde haft orlov fra rektorstillingen siden Kritik for at blokere Jytte Hilden havde nået at være fungerende rektor et år fra januar 1983 til januar 1984, og hun holdt sin rektorpost indtil 1990, hvor valget sikrede hende en ny periode på tinge. Hilden var i den mellemliggende tid blevet kritiseret for at blokere posten, men hun kunne med fuld ret henvise til, at loven gav hende mulighed for at fastholde stillingen, mens hun passede sit job i Folketinget. I 1988 sagde hun således til Dagbladet: Reglerne er jo ikke lavet af hensyn til mig, men fordi en politisk tilværelse er meget usikker. Faktisk kunne jeg ønske mig, at langt flere havde de samme orlovsmuligheder som tjenestemænd. Lærerrådsformand Marie-Louise Holm, der var medlem af Skolerådet, repræsenterede flertallet i rådet, da hun over for avisen gav udtryk

18 17 > Rektor med besvær > Af: Carsten Sivertsen for, at det var vigtigt for langtidsplanlægningen, at der sad en fast ansat rektor på skolen. Men regler var regler, og amtet kunne ikke gøre andet end at henholde sig til dem. Fast job til Zimmermann Men så kom valget i 1990, og Jytte Hilden havde inden da aftalt med Roskilde Amt, at hun kunne vende tilbage til rektorjobbet, hvis hun ikke blev valgt til Folketinget. Men valgt blev hun, og en tilfreds Kurt Zimmermann blev kort efter fastansat i den stilling, han havde bestredet i syv år. Han havde dog også søgt den stilling, der var blevet ledig på det daværende Amtsgymnasium efter Knud Hemmingsen, men allerede dagen efter det socialdemokratiske succesvalg sagde Zimmermann til Dagbladet: I det øjeblik det ligger fast, at jeg kan få stillingen på Katedralskolen, trækker jeg min ansøgning fra Amtsgymnasiet tilbage. Den fjerde i kongerækken Sådan gik det til, at Kurt Zimmermann blev den fjerde rektor på skolen på Holbækvej efter Tolderlund-Hansen, Henrik Lange og Jytte Hilden. I 1999 blev han afløst af den nuværende rektor Claus Niller, som i øvrigt fuskede lidt med historien ved at ændre på navnetavlen med rektorerne siden Reformationen. Dermed fik Kurt Zimmermann den placering, han fortjente, og det blev klart for eftertiden, at han rent faktisk sad som skolens chef allerede fra 1984.

19 > Rektorerne på Holbækvej 18 Skolen har haft fem rektorer, mens adressen har været Holbækvej 59. Det er: G. Tolderlund-Hansen: indtil 1971 Henrik Lange: Jytte Hilden: Kurt Zimmerman: Claus Niller: fra 1999.

20 > Claus Niller ved tavlen med navne over rektorer siden Reformationen. Da skolen er grundlagt i ca. 1020, er tavlen langt fra fyldestgørende. bennie hansen, billedbutikken 19

21 > En rks er fortæller > German teachers hate stuffed birds > By: Kent Valentine 20 Stine Larsen, Polfoto

22 > Gunnar Stig tried to squeeze some German into my feeble mind, but alas, it just dribbled out the other side. Class photo with birds from easy photo Dear RKS, I have fond memories of you; you re where I learned Danish, and where I learned absolutely no German, despite studying it for 6 months. To begin with, I wasn t even very good at English. Sure, it was my first language, but I passed through the Australian school system during a brief period in the 80s when the government didn t think that children needed to learn grammar. As a result, in my RKS English class, I was ranked 4th, despite being the only native speaker. 21 All this is only background for the folly that was Kent trying to learn German... in Danish. Learning a second language is difficult, but learning a third language via a second language is a challenge for people with brains bigger than mine. Gunnar Stig tried to squeeze some German into my feeble mind, but alas, it just dribbled out the other side. Did I learn Danish? Jo. Did I learn German? Nein. Did I team up with my class-mates, gather as many stuffed birds as possible from the science rooms and put them on Gunnar Stig s desk before he came to class? You bet I did! Ahh RKS, you might not have taught me German, but you sure taught me how much a German teacher hates stuffed birds. Kent Valentine is a critically acclaimed, Australian, stand-up comedian.

23 > En rks er fortæller > Mikkel Vedby Rasmussen forlod RKS som student i Allerede dengang var hans interesse for samfundsforhold stor. 22 Ungdomsoprør, kold krig, oliekrise, Murens fald, Sovjets kollaps, månelanding, Muhammedkrise, terrorangreb, kz-lejrenes genkomst i Europa, diktaturernes fald i Spanien og Portugal, højkonjunktur, kartoffelkur, autonome optøjer, Irak krig, it-boble, pc, mobiltelefon, genteknologi, 3 Mile Island og Tjernobyl, nedskydning af Palme, indmeldelse i EF... Jo, der skete noget i perioden mellem 1969 og 2009! Plads i bevidstheden Der skal noget til at trænge sig vej ind i en hormonpåvirket teenagers hjerne. Her står kampen nemlig mellem nære faktorer som det modsatte køn, den næste fest og pensum til den forestående eksamen. Men for Mikkel Vedby Rasmussen, student fra 1991, var Murens fald og Golfkrigen nogle af de begivenheder, der også placerede sig stærkt i bevidstheden. Og det var en type af begivenheder, som senere blev yderst relevante for det, der blev hans arbejdsområde militære studier og sikkerhedspolitik. Med de to historiske begivenheder fik vi i de år verdenspolitikken tæt ind på livet. Som unge troede vi, at verden kunne forandres, og med Murens fald så vi, at det også var muligt. Danmark er i krig I dag er Mikkel Vedby Rasmussen chef for DIMS Dansk Institut for Militære Studier, og han residerer på Svanemøllens Kaserne. Når en dansk soldat er dræbt i Afghanistan eller på en anden mission, går kasernens flag på halv stang. Det er et af de synlige beviser på, at verden er blevet mindre, og at Danmark er i krig. Meget har ændret sig på 40 år: Vietnam krigen var langt borte, og den kolde krig kunne vi ikke gøre noget ved alligevel. Det var konflikter, som ganske vist prægede debatten og holdningerne for 40 år siden, men Danmark stod udenfor og kiggede på begivenhederne. Siden blev hændelser ude i verden mere konkrete og vedkommende for os danskere. Sikkerhedspolitikken kom tættere på. Måske en arbejdsskade Mikkel Vedby Rasmussen tager hver dag metroen og S-toget til og fra arbejdet, og han tænker altid på, hvad en terrorhandling kunne føre til: Det er måske en arbejdsskade. Men de farer, der eksisterer, trænger sig mere på end det nukleare ragnarok, der prægede den kolde krig. Globalisering og integration har bragt os nær

24 > Krig og fred gennem 40 år > Af: Carsten Sivertsen 23 bennie hansen, billedbutikken

25 > Det er måske en arbejdsskade. Men de farer, der eksisterer, trænger sig mere på end det nukleare ragnarok, der prægede den kolde krig. mere den europæiske og globale virkelighed. Medlemskabet af EF i 1972 var ekstremt vigtigt, fordi vi blev mindre nordiske og mere europæiske. Der kom nye temaer i debatten. Sagt på en anden måde blev Cuba mindre interessant, mens Portugal blev mere interessant. 24 Forholdet til USA Da Reagan kom til som præsident i 1981, skærpede han USA s retorik over for den kommunistiske verden, og det skabte splid mellem Europa og USA: Reagan talte om det gode og det onde. Du kan kalde ham den tids George W. Bush. På den anden side stod den europæiske holdning, som var præget af, at tingene ikke nødvendigvis var sorte og hvide. Det var sådan noget, vi diskuterede i gymnasiet. Her 25 år efter kan Mikkel Vedby godt forestille sig en situation, hvor den skarpe retorik fra amerikansk side kunne have fristet Sovjetunionen til at trykke på knappen: Man kan ikke se helt bort fra, at Sov jetunionen kunne have tænkt, at så kan det også være lige meget. Nu skete der i stedet det, at Sovjetunionen forsvandt under fødderne på Gorbatjov. Og vi fik heldigvis ikke konflikten. bennie hansen, billedbutikken Optimismen forsvandt Derimod var der konflikt i Ex-Jugoslavien, og den fik meget af optimismen fra Jerntæppets fald til at forsvinde: Vi blev konfronteret med en ondskab, som vi ikke troede på stadig eksisterede i Europa. En af konsekvenserne var, at Danmark begyndte at føre en mere aktivistisk udenrigspolitik. Denne aktivisme er fortsat, og kommende studenter, der melder sig til forsvaret, kan regne med, at de som aktive i Danmarks forsvar kan blive sendt til mange forskellige brændpunkter.

26 De næste 40 år vil på mange måder ligne de sidste 20 år mere end de første 20 år. Globaliseringen har gjort en afgørende forskel. Skarpt ekko Jeg har et yndlingscitat fra en engelsk forsker, der i 1900-tallets begyndelse talte om begivenheder i fjerne egne, der gav et skarpt ekko over hele verden. Det er blevet endnu mere sandt, end det var dengang. Tingene går ekstremt hurtigt. Det så vi fx, da Jyllands-Posten trykte nogle tegninger. Sikkerhedspolitik er kommet ind alle steder. Det gælder flygtningedebatten, og det gælder fx også debatten om råstoffer, energi og forurening. Hvordan påvirker det danskerne? I disse år er der mange, som laver vognborge mod forandring. Der er flere typer af vognborge. I den ene ende er der Dansk Folkepartis vognborg, hvor tingene helst skal være som i I den anden ende er der den socialdemokratiske, hvor det handler om at beskytte velfærdsstaten. Det er naturlige reaktioner på forandringer, men heldigvis er der også mange, som er gode til at forme deres liv efter forandringen. Åbent sind Og her vender forskeren og institutlederen tilbage til det punkt, som han selv stod på i 1991: Der er masser af trusler, men netop derfor er det en god ting at være 18 år og have et åbent sind. Den 18-årige er på Facebook og snakker måske med en, der sidder i Tokyo. Den 18- årige rejser og lærer andre lande at kende. Det giver nogle anderledes muligheder for fredeligt samvær og forståelse end dem, vi tidligere har kendt. Det giver håb. > Der er masser af trusler, men netop derfor er det en god ting at være 18 år og have et åbent sind, siger Mikkel Vedby her på skolebilledet fra 1.e i Mikkel Vedby Rasmussen er 36 år og ph.d. i statskundskab. Han har været ansat på Dansk Institut for Internationale Studier og på Københavns Universitet, inden han blev udpeget til at opbygge Dansk Institut for Militære Studier. easy photo 25

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Kære studenter tillykke med jeres eksamen

Kære studenter tillykke med jeres eksamen Kære studenter tillykke med jeres eksamen Nu sidder I her foran mig - foran jeres forældre uden måske helt at have forstået det endnu. Jeres tid på GG er ved at være slut. Det er vemodigt og festligt på

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC

Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC Af rektor Jens Otto Madsen Kære hf-studenter, kære kursister I dag er en rigtig festdag! I har nået det mål, I satte jer den sommer for to eller

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere