Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud"

Transkript

1 Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

2 Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger Vis kursisternes tilstedeværelse Ændret tilstedeværelse 15 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 2. udgave. November 2012 Udgives af UNI-C Ansvarlig: Hanne Mortensen Redaktion: Else Marie Schmidt, EF Kommunikation, Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Stig Møller Dtp: Stig Bing

3 4 Brugerguide til EfterUddannelse.dk A-kassens sider Introduktion EfterUddannelse.dk portalen for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er en nem og smidig adgang for virksomheder og kursister til informationer og kursusudbud. EfterUddannelse.dk understøtter digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Skoler, som anvender det administrative system EASY-A, skal foretage fraværsregistrering for AMU-kursister i EASY-A eller direkte via portalen. EfterUddan - nelse.dk gør det muligt for virksomheder og kursister at ansøge digitalt om VEUgodtgørelse og befordringstilskud. Den digitale ansøgning er obligatorisk at bruge for virksomheder, som udbetaler løn til deres medarbejdere under uddannelsen. Den enkelte a-kasse kan hente både fraværsoplysninger og ansøgninger elektronisk via en integration mellem portalen og a-kassens administrative system. For de a-kasser, som ikke har etableret en sådan systemintegration, er der mulighed for at slå fraværsoplysninger op på portalen, se ansøgninger for medlemmerne samt sende statussvar til EfterUddannelse.dk, så både virksomheder og kursister kan følge processen på portalen. Den vedlagte vejledning beskriver, hvordan man som medarbejder i en a-kasse uden systemintegration logger ind på EfterUddannelse.dk, henter ansøgninger og sender status- og behandlingssvar til EfterUddannelse.dk samt slår fraværsoplysninger op.

4 0. Kom i gang 5 0. Kom i gang Du kommer ind på VEU-administratorens side via adressen EfterUddannelse.dk/admin. Fra denne side kan du som VEU administrator i en a-kasse: Hente ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Give svar på behandling Få overblik over medlemmernes tilstedeværelse Få overblik over ændringer i medlemmernes tilstedeværelse Vælg Jeg er VEU-administrator og log ind med din digitale signatur. For at anvende digital signatur på EfterUddannelse.dk skal du være tildelt login-rettigheden Ret til at administrere VEU kurser. Tildelingen af denne rettighed sker via Virk.dk. Læs herunder, hvordan du tjekker/får tildelt denne rettighed. Log ind på Virk.dk med digital medarbejder signatur. Klik på Brugeradministration. Vælg Brugeradministration i listen.

5 6 Brugerguide til EfterUddannelse.dk A-kassens sider Klik på Brugerprofil. I bunden af siden kan du se, om du har den/de nødvendige rettigheder. Det vil sige login-rettigheden Ret til at administrere VEU kurser, og/eller login-rettigheden Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Er det ikke tilfældet, klikker du på Tilbage til menu. Klik på Virk-administrator for at se, hvem der er Virk-administrator i virksom heden. Kopier -adressen for din virksomheds virk-administrator over i en mail, og send en anmodning til Virk-administratoren om at få tildelt rettigheden Ret til at administrere VEU kurser. Hvis du selv vil være Virkadministrator, kan du sende en anmodning om at blive oprettet. Vælg en Virk-administrator (hvis der er flere end én) og klik på Send anmodning. Læs eventuelt Virk.dk s vejledning om tildeling af rettigheder samt beskrivelse af, hvad det betyder at være Virk-administrator: https://www.virk.dk/rettigheder/hjaelp_til_virk-administrator/tildeling_af_rettigheder. https://www.virk.dk/rettigheder/om_virk-administrator. Eller se de 2 interaktive guider:

6 1. Ansøgninger 7 1. Ansøgninger Når du er logget ind som VEU-administrator med login-rettigheden Ret til at administrere VEU kurser, får du mulighed for at vælge området Ansøgninger, hvor du kan få en oversigt over alle aktive ansøgninger. Oversigten dækker ansøgninger fra 1. juli 2011 og fremefter, da der først fra denne dato er kommet nyt ansøgningsskema samt nye regler, der gør det muligt at søge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud for kurser med startdato fra 1. juli Klik på Ansøgninger. Klik på Søg for at hente alle aktive ansøgninger frem. Søgningen kan indsnævres ved at vælge en status eller et bestemt uddannelsessted. Det er ligeledes muligt at indtaste en bestemt kursist, virksomhed, start-/slutdato for ansøgningen, start-/slutdato for kurset, sagsbehandler eller intern reference. Endelig kan du vælge at søge på resultatet af ansøgningen. Marker her, hvis det kun skal gælde ansøgninger med ændringer eller ansøgninger, der foreligger i kladde. I dette tilfælde giver billedet overblik over ansøgninger med startdato den og slutdato den Klik på en kursist for at se den enkelte ansøgning.

7 8 Brugerguide til EfterUddannelse.dk A-kassens sider Sagsbehandling Under dette område kan man sende behandlingssvar til virksomhed eller kursist. A-kassen kan: Godkende ansøgningen Sende meddelelse om godkendelse Sende meddelelse om afslag Returnerere ansøgningen til virksomhed eller kursist, hvis der er fejl i ansøgningen Afslutte ansøgningen Videresende ansøgningen til en anden a-kasse eller til VEU-systemet, hvis en kursist har skiftet a-kasse eller er i restance Behandlingssvar Marker ud for det ønskede behandlingssvar. Når behandlingssvar er valgt skal man klikke på Gem eller Send for at få gemt sagsbehandlingen. Vedhæft eventuelt et bilag for eksempel i forbindelse med meddelelse om udbetaling, afslag eller andet. Bilaget skal være i pdf-format. Klik på Gem, hvis du ønsker at gemme ændringen som kladde og vente med at sende informationen til ansøgeren. Sagsbehandlingssvarene Godkendelse af ansøgning og Udbetalingsmeddelelse medfører, at ansøgningen får status Under behandling overfor ansøger. Der kan sendes flere udbetalingsmeddelelser. Det er relevant ved lange forløb. Klik på Send for at registrere det valgte behandlingssvar og sende informationen til ansøgeren. Hvis man vælger sagsbehandlingssvaret Afslag, bliver ansøgningen automatisk afsluttet.

8 1. Ansøgninger 9 I forbindelse med Returner ved fejl i ansøgningen, skal fejlene markeres i kolonnen Fejl i ansøgningen. Hvis der er angivet en mailadresse i ansøgningen, sendes der automatisk en mail til ansøger om, at ansøgningen er returneret. Ansøgninger med status Returner kan redigeres af ansøger, der herefter skal signere og sende ansøgningen igen. Når en returneret ansøgning sendes til a-kassen igen, får den nye ansøgning et nyt versionsnummer. Status Returner kan også anvendes, hvis der er kommet ændringer til en ansøgning, efter at den er sendt til a-kassen. Bruges, hvis a-kassen vurderer, at grundlaget for ansøgningen har ændret sig så meget, at ansøgningen skal signeres på ny. Vælg den a-kasse, ansøgningen skal sendes til. Videresend bruges, hvis kursisten ikke længere er medlem af a-kassen, eller hvis kursisten skifter a-kasse midt i kursusforløbet. Angiv den dato som videresendelse skal virke fra. Datoen skal være indeholdt i kursusperioden. Du kan derfor tidligst angive 1. kursusdag i "med virkning-fra"- datofeltet. Hvis du angiver 1. kursusdag i datofeltet, sendes hele ansøgningen videre til den anden a-kasse. Hvis du angiver en dato midt i forløbet, bliver der sendt en kopi af ansøgningen til den anden a-kasse. I skal så hver især behandle jeres del af ansøgningen.

9 10 Brugerguide til EfterUddannelse.dk A-kassens sider Tilstedeværelse Klik her for at åbne. Under dette område kan man se kursistens tilstedeværelse og eventuelle fraværsårsager. Funktionen Tilstedeværelse er først synlig, når kursets startdato er overskredet. Funktionen giver samme information, som hvis man slår kursistens tilstedeværelse op via Vis tilstedeværelse, se side 14. Med funktionen Tilstedeværelse får man dog kun information om tilstedeværelse og fravær, der er relevant i forhold til den kursustilmelding, som ansøgningen vedrører. Sagsbehandling historik Klik her for at åbne. Under dette område kan man se en log over ansøgningen. Virksomhed og kursist har adgang til samme log.

10 1. Ansøgninger 11 Ansøgning Klik her for at se hele ansøgningen. Ændringer, der er sket efter at ansøgningen er sendt til a-kassen, er markeret med rødt. Ændringer kan for eksempel forekomme, hvis uddannelsesstedet ændrer i uddannelsesoplysningerne det vil sige ændrer fag, varighed, adresse på undervisningsstedet eller lignende. Hvis a-kassen vurderer at ændringerne har ændret grundlaget for ansøgningen i en sådan grad, at ansøgningen bør signeres igen, kan a-kassen returnere ansøgningen til ansøger læs mere om status Returner på side 9. Systemændringer er ligeledes markeret.

11 12 Brugerguide til EfterUddannelse.dk A-kassens sider Udbetalingsoplysninger Klik her for at se, hvem VEUgodtgørelse og befordringstilskud skal udbetales til.

12 2. Afsluttede ansøgninger Afsluttede ansøgninger Hvis du vælger området Afsluttede ansøgninger får du en oversigt over alle afsluttede og annullerede ansøgninger. Oversigten dækker ansøgninger fra 1. juli Klik på Afsluttede ansøgninger. Klik på Søg. Billedet viser nu en oversigt over alle afsluttede og anullerede ansøgninger. En ansøgning bliver automatisk annulleret, hvis kursistens tilmelding slettes, skiftes ud eller hvis kursisten alligevel ikke er VEUberettiget for eksempel hvis kursisten registreres som ledig på dagpenge i uddannelsesstedets administrative system efter, at ansøgningen er sendt til a-kassen. Søgningen kan indsnævres ved at vælge en status eller et bestemt uddannelsessted. Det er ligeledes muligt at indtaste en bestemt kursist, virksomhed, start-/slutdato for ansøgningen, start-/slutdato for kurset, sagsbehandler eller intern reference. Klik på en kursist for at se den afsluttede ansøgning. Sagsbehandling Her er det muligt at se samme informationer som beskrevet på side 8. Skal ansøgningen genoptages, kan det ske fra området Sagsbehandling. Det kan for eksempel være relevant hvis en ansøgning skal genåbnes, fordi en ansøger klager over et afslag.

13 14 Brugerguide til EfterUddannelse.dk A-kassens sider 3. Vis kursisternes tilstedeværelse Under dette område kan du få en oversigt over den enkelte kursists tilstedeværelse og fravær på kurserne. Klik på Vis tilstedeværelse. Indtast det CPR-nummer, du vil se tilstedeværelse for. Indtast en dato for at indsnævre visningen, da du ellers søger tilstedeværelsesoplysninger langt tilbage i tiden. Klik på Søg. Oversigten viser de hold, kursisten har deltaget på, samt om kursisten har været til stede eller fraværende på de enkelte kursusdage. Ligeledes angives årsagen til fraværet: Fraværende (ej til stede) Afbrudt uddannelse Syg Skolens forhold samt eventuelle kommentarer til fraværet. Første gang du slår tilstedeværelsesoplysninger op for en kursist, bliver den markeret med rød stjerne.

14 4. Ændret tilstedeværelse Ændret tilstedeværelse Under dette område kan du få en samlet oversigt over, om der er sket ændringer til én eller flere kursisters tilstedeværelse siden sidste gang, du slog kursisterne op. Klik på Ændret tilstedeværelse, for at se, om der er sket ændringer til én eller flere kursisters tilstedeværelse. Klik på et cpr-nummer for at se den enkelte kursists registreringer. Klik her for at opdatere kursistens tilstedeværelse på fanen Vis tilstedeværelse. Ændringerne forsvinder herefter fra billedet. Klikker du på en kursists cprnummer kan du se ændringen til kursistens tilstedeværelse under området Vis tilstedeværelse. Ændringen er vist med rødt.

15 Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger MINIVEJLEDNING Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger På EfterUddannelse.dk har arbejdsgivere og kursister hidtil kun kunnet se status på sagsbehandlingen og ikke resultatet af heraf. Dvs.

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere