Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse"

Transkript

1 Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse November 2013 Analysen må ikke offentliggøres eller anvendes overfor 3. mand uden BEDSTpensions forudgående skriftlige accept. BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget Hillerød Cvr. nr

2 1 Indhold 1 Indhold Konklusion og opsummering passivt er ikke passivt Passiv forvaltning Produkternes aktivsammensætning og risiko Produkternes forventede afkast efter omkostninger Historisk afkast og performance i forhold til benchmark og det aktivt forvaltede produkt AP Basic Skandia Basic Nordea Liv og Pension Afkast sammenligninger på tværs af selskaber Afkast i høj risiko profilerne primo 2012 til ultimo juni De lave risikoprofilers afkast primo 2012 til ultimo juni Skandia og APs afkast 2011 til ultimo juni Bilag hvordan er de passivt investerede produkter skruet sammen? AP Pension Skandia Nordea Bilag - beregningsforudsætninger BEDSTpensions risikogrupper Depotfremskrivning af produkterne Hvordan bestemmes det fremtidige afkast? Forudsatte prognoserenter og risiko Summarisk benchmarkanalyse 2

3 2 Konklusion og opsummering passivt er ikke passivt Talrige akademiske undersøgelser har vist, at investeringsforeninger, som er aktivt forvaltede, i gennemsnit underperformer markedet væsentligt 1, så meget at det i gennemsnit kan koste et væsentligt tab på over 1% årligt i forhold til markedsudviklingen. Den samme logik turde gøre sig gældende for pensionsordninger, idet disse jo i høj grad forvaltes af de samme formueforvaltere, der også forvalter investeringsforeningerne. Trods det er stort set alle danske pensionsselskaber tilhængere af udelukkende aktiv forvaltning, som hævdes at give et merafkast i forhold til passiv forvaltning. I 2010 og 2011 er der dog introduceret passivt forvaltede lavprisprodukter på det danske marked, Skandias og APs Basic produkter, og senere Nordea Liv og Pensions Index produkter (Oprindeligt kaldet basispension). Passivt plejede investeringsprodukter er et interessant alternativ til de aktivt forvaltede, dyrere pensionsprodukter. I det beregningseksempel, som er anført i afsnit 3.2, vil man nemt kunne spare flere kr. på at vælge det passiv forvaltede produkt frem for et tilsvarende aktivt forvaltet. Omkostningerne er lave, men passivt viser sig bare ikke at være passivt. I AP er man meget langt fra at kunne følge de normale, brede indeks på aktiesiden målt på afkastet i 2011 til I Skandia er aktivsammensætningen på aktivtyper aktivt styret, og der er derfor ingen garanti for at man kan følge indeks. Indtil videre kan Skandia ikke helt leve op til at følge indeks i de to første år 2011 og 2012, minus de investeringsomkostninger, der nu engang er. Endeligt har Nordea Liv og Pension en kort historik, men især efter ultimo 2012 ligger omkostningerne så højt, at det må frygtes at det bliver svært fremover at følge indeks. Hvis vi, som i afsnit 5, ser på afkastet fra primo 2012 til halvårsskiftet 2013 har Nordea Liv og Pensions produkt dog ikke klaret sig dårligere end de to billigere, konkurrerende produkter. Så desværre er passivt ikke bare passivt, og de forskellige selskaber har forskellige indeks mål, og de har generelt svært ved at følge de forventede standardindeks. Ved et passivt forvaltet produkt skal man passe på at de dyre aktivklasser såsom emerging market aktier og kreditobligationer ikke er helt valgt fra optimal risikospredning tilsiger jo at man i hvert fald skal investere bredt i alle traditionelle aktiver unoterede alternative investeringer må man nok give afkald på. På det danske marked ser det ud til at et ægte lavprisprodukt som følger brede indeks ikke rigtigt er her endnu. Skandias produkt er delvist aktivt forvaltet med hermed følgende muligheder for større omkostninger og afvigende afkast i både positiv og negativ retning. APs produkt afviger markant fra indeks i performance, og Nordea Liv og Pensions produkt har en omkostning, der må frygtes at sænke det fremtidige afkast. BEDSTpension må derfor konstatere, at passivt forvaltede produkter er interessante, men vi har ikke set beviset endnu for, at der kan leveres et konsistent afkast på indeksniveau (minus en lave omkostning), som det ellers var ideen. Det er skuffende. 1 Se fx Finansinvest, Maj 2012, Aktiv vs. Passive forvaltning, held eller dygtighed. Summarisk benchmarkanalyse 3

4 3 Passiv forvaltning 3.1 Produkternes aktivsammensætning og risiko Alle de 3 selskaber, der tilbyder passivt forvaltede lavprisprodukter, tilbyder produktet med en fast aktiv sammensætning, herudover tilbyder AP også et livscyklusprodukt, der ikke vil blive behandlet yderligere her. BEDSTpensions risikogrupper er nærmere forklaret i afsnit 7.1. Tabel 1. Forventet afkast og risiko i de passivt forvaltede produkter Risiko og forventet bruttoafkast i de passivt forvaltede produkter Produkt Brut. afk. RG Std. FY Max gev. Max tab AP Pension Basic Meget Høj 7,17% 6 25,85% 58,87% -44,53% NLP Index Aktiefond 7,14% 6 25,72% 58,58% -44,30% Skandia Basic 4 6,97% 6 24,31% 55,59% -41,65% Skandia Basic 3 6,49% 5 20,05% 46,59% -33,60% NLP Index Høj risiko 6,40% 5 19,62% 45,63% -32,84% AP Pension Basic Høj Risiko 6,33% 5 19,70% 45,74% -33,08% Skandia Basic 2 5,86% 4 14,80% 35,47% -23,74% NLP Index Mellem risiko 5,66% 4 13,77% 33,21% -21,89% AP Pension Basic Mellem Risiko 5,41% 4 13,52% 32,44% -21,62% Skandia Basic 1 5,29% 4 10,79% 26,86% -16,28% NLP Index Lav risiko 4,93% 3 8,61% 22,14% -12,29% AP Pension Basic Lav Risiko 4,51% 3 7,65% 19,81% -10,79% Skandia og AP (fra 2010) og Nordea Liv og Pension (fra 2011) udbyder hver et passivt forvaltet pensionsprodukt. Samtlige selskaber tilbyder det passivt forvaltede produkt i 4 risikoprofiler, hvor målsætningen for den højeste risiko profil er 100% aktier (eller risikoaktiver), den næste risikogruppe har ca. 75% aktier, herefter 50% aktier og endeligt 25% aktier i den laveste risikogruppe. I den ovenstående tabel 1 er det forventede bruttoafkast (før alle omkostninger, PAL skat m.v.) angivet, idet der er taget udgangspunkt i produkternes faktiske aktivsammensætning ultimo 2012, jf. BEDSTpensions Beregningsforudsætninger. Produkterne klumper sig for det meste snævert sammen i hver sin risikogruppe, med et forventet bruttoafkast i risikogruppe 6 på godt 7%, knap 6,5% i risikogruppe 5, knap 6% i risikogruppe 4 og under 5% i risikogruppe 3. Det forventede afkast afspejles også i 1-års standardafvigelsen og i det forventede maksimale 1 års tab (og gevinst). Der er en interessant afvigelse for Skandia Basic 1, der har et så højt forventet afkast og risiko, at produktet hopper op i risikogruppe 4. Skandia Basic demonstrerer dette produkts særlige Summarisk benchmarkanalyse 4

5 karakteristika, det er aktiv styret i aktivallokeringen, selvom de underliggende fonde er passivt forvaltet. Dvs. at selvom fondene er passive, så kan Skandia styre aktivallokeringen aktivt, således at fordelingen på de enkelte fonde ændres aktivt. I vores tilsvarende analyse sidste år lå Skandia Basic 1 således med den laveste risiko af alle passivt forvaltede produkter, og de øvrige profiler (med undtagelse af Basic 2) lå også nederst i hver deres risikogruppe. I år derimod ligger alle Basic produkter i den høje ende, bortset fra Skandia Basic 4, der af uanede årsager har lavere risiko end sidste år, og den laveste i sin risikokategori. Den aktive strategi understreges også af fx markedskommentarerne, i halvårskommentaren hedder det således om Basic 4, at det har været defensivt investeret og ligger under benchmark i afkast, mens Basic 1 ligger over benchmarkafkast, men nu anføres at være mere defensivt investeret. Skandias Basic produkt kan således ikke siges at være et passivt forvaltet produkt, derimod er det et lav pris produkt som de passivt forvaltede, da der investeres i meget billige fonde. Forvaltningen er aktiv, med mulighed for at slå markedet men også mulighed for at øge usynlige omkostninger i form af tegningsprovisioner, indløsningsfradrag og kursspread mellem køb og salg på de underliggende fonde. 3.2 Produkternes forventede afkast efter omkostninger Beregningseksemplet i tabel 2, tager udgangspunkt i en 50 årig, med et eksisterende depot på 1 mio. kr., en årlig opsparing på kr. og en pensionsalder på 67 år. Da de enkelte produkter i Tabel 2. Beregningseksempel, forventet slutdepot og nettoafkast Produkt Direkte omk. Skjulte omk. Kickback Samlede omk. Afkast PAL skat Ultimo depot Skandia Basic ,63% 6 AP Basic Meget Høj ,54% 6 NLP Index Aktiefond ,08% 6 Net. Afk. RG Skandia Basic ,23% 5 AP Basic Høj Risiko ,82% 5 NLP Index Høj risiko ,43% 5 Skandia Basic ,70% 4 Skandia Basic ,20% 4 AP Basic Mellem Risiko ,04% 4 NLP Index Mellem risiko ,79% 4 AP Basic Lav Risiko ,28% 3 NLP Index Lav risiko ,16% 3 hver risikoprofil, er ret for ens så vidt angår risiko (bortset fra Skandia Basic 1), må omkostninger og evne til at følge indeks være meget afgørende for hvorledes produkterne performer. Summarisk benchmarkanalyse 5

6 Som det ses i tabel 2, slår de forventede omkostninger igennem på det forventede afkast, således at Skandia Basic generelt giver det bedste forventede afkast efter omkostninger. AP s produkter er generelt de næstbedste, idet investeringsomkostninger efter modregning af kick back faktisk er billigere end de tilsvarende fra Skandia. AP s noget dårligere placering skyldes de direkte administrationsomkostninger. Nordea Liv og Pension indtager bundplaceringen, idet investeringsomkostninger er så høje, at det ikke passer vældigt godt sammen med de øvrige passivt forvaltede produkter. I forhold til sidste år er investeringsomkostningerne steget markant på Nordea Liv og Pension, i det angivne eksempel med omkring kr. og dermed en fordobling på de lavere risikoprofiler, men også en markant forhøjelse på de højere risikoprofiler. Nordea Liv og Pension har således et passivt forvaltet produkt men omkostningsniveauet svarer bestemt ikke til det, man kan forvente af et passivt forvaltet produkt. De såkaldte skjulte omkostninger i den ovenstående tabel udtrykker omkostningerne til investering (for APs vedkommende bør kick back fratrækkes omkostningerne). Argumentet for at investere passivt er jo at spare omkostninger, For Nordea Liv og Pension er besparelsen på investeringsomkostningerne beskedne, i den højeste risikoprofil er investeringsomkostningerne, som det ses i tabellen, godt 245 t. DKK, hvor omkostningerne i det tilsvarende aktivt forvaltede produkt (Aktiv Aktiefond) er knap 364 t. DKK. Besparelsen er altså ca. 120 t. DKK, og lavere i de lavere risikogrupper, ned til ca. 40 t. DKK i forhold til Active Lav Risiko. For AP og Skandia kan besparelsen på investeringsomkostningerne løbe op i 200 t. DKK. for den højeste riskoprofil, og omkring 100t. DKK for de laveste. Der er altså store besparelser at finde i de passivt forvaltede produkter, hvilket naturligvis er særdeles attraktivt. Det kræver naturligvis at afkastet også er attraktivt, altså at man får det forventede markedsafkast? Summarisk benchmarkanalyse 6

7 4 Historisk afkast og performance i forhold til benchmark og det aktivt forvaltede produkt Hvordan er det så gået for disse ordninger i det korte tidsrum, de har eksisteret? For at vurdere performance er tabellerne nedenfor suppleret med det meget anvendte brede aktieindeks MSCI World All Countries (målt i danske kroner). Dette indeks viste ultimo september 2012 et afkast på 14,3% for året (helåret 2011: -4,6%). Til at vurdere obligationsinvesteringerne er anvendt Barclays Global Treasury (forkortet BT), som er noget snævert, idet det kun omfatter investment grade stats obligationer, varigheden er ca. 6 år. Med den meget stærke performance som de såkaldte kreditobligationer har leveret, kan man sige, at det er et venligt indeks, selvom rentefaldet globalt set naturligvis også gavner BT indekset. 4.1 AP Basic AP var første selskab på markedet med passivt forvaltede produkter, og akummulerede afkast fra primo 2011 til ultimo 2012 er angivet nedenfor. Figur 1. AP s normale Profil fonde, Basic og indeks afkast 2011 og 2012 akkumuleret Afkast akk Afkast akk Som det ses af figuren, har performance været bedst for det aktivt forvaltede produkt sammenlignet med det tilsvarende passivt forvaltede Basic produkt, dog undtagen AP Basic Lav. Dette kan tilskrives et meget dårligt afkast i APs Basic aktier i 2011, der var langt dårligere end indeks. Kombinationen af et dårlige aktieår (2011) og et godt (2012) gør i øvrigt at de forskellige risikoprofiler har stort set samme afkast dog som nævnt med en stor negativ afvigelse for aktier i AP Basic. I denne periode ser den aktive forvaltning godt ud, idet den distancerer indeks. 4.2 Skandia Basic Skandia lancerede også sit passive produkt i slutningen af 2010, og afkastene i den nedenstående tabel viser, at også her har den 2 årige periode fra primo 2011 til ultimo 2012 været præget af, at risikoprofilen ikke har haft den store betydning, idet afkast er stort set ens over perioden. Summarisk benchmarkanalyse 7

8 Figur 2. Skandias normale Match fonde, Basic og indeks afkast 2011 og 2012 akkumuleret Afkast akkumuleret Afkast akkumuleret Generelt har Skandia underperformet på aktiesiden i forhold til det bredt aktieindeks, og derfor er performance bedst for de lave risikogrupper. Derimod har de lavere risikoprofiler overperformet i hvert fald sammenlignet med statsobligationer. 4.3 Nordea Liv og Pension Afkast kan kun angives for 2012, da produktet ikke eksisterede i størstedelen af Nordea Liv og Pension har det nyeste indeks produkt, og i 2012 har Basispension performet bedre end Aktivpension. Figur 3. NLP s normale Aktivpension fonde, Index fonde og indeks afkast i Afkast i 2012 Afkast i 2012 Summarisk benchmarkanalyse 8

9 Det passivt forvaltede produkt performer dog ringere end det valgte brede aktieindex. Forklaringen er uden tvivl den ret store mængde alternativer som indgik i Aktivpension i 2012, disse prisfastsættes noget trægere end aktier, og har derfor ikke kunne følge helt med i aktieopturen i På samme måde som for AP og Skandia overperformer de lavere risikoprofiler, hvilket dog sikker skyldes at det valgte obligationsindeks er for snævert, idet realkreditobligationer og andre obligationstyper med højere afkast end statsobligationer, nok er det der typisk investeres i. Summarisk benchmarkanalyse 9

10 5 Afkast sammenligninger på tværs af selskaber Da man normalt ikke skal lægge stor vægt på kortsigtede afkast, og den nuværende historik for nærværende er meget kort, er det her valgt også at anvende halvårsafkastet for I det nedenstående afsnit vises afkastet for aktive og passive produkter, idet perioden er forlænget til ultimo 1. halvår 2013 for at få lidt mere historik med i afkastet. Startåret er primo 2012, da Nordea Liv og Pensions produkt ikke var oprettet primo I et senere afsnit er afkastet for AP og Skandia belyst fra primo Afkast i høj risiko profilerne primo 2012 til ultimo juni 2013 Figur 4. Sammenligning af AP, Skandia, Nordea afkast 2012 til ult. juni Afkast til ultimo juni 2013 høje profiler Afkast til ultimo juni 2013 høje profiler Som det ses, har Skandia Match performet stærkt i den for aktier gode 1 ½ års periode. APs aktivt forvaltede produkter ligger også godt til, mens Nordea Liv og Pension har haft det passive produkt som det bedste, hvilket som nævnt må tilskrives den tidligere vægt på alternativer. Skandias Basic produkter ligger i bunden, mens Nordea Liv og Pension og APs passive produkter ligger ret ens, som der bør forventes af passivt forvaltede produkter. 5.2 De lave risikoprofilers afkast primo 2012 til ultimo juni 2013 Også i de lavere risikoprofiler har Skandias aktivt forvaltede Match produkter klaret sig bedst i perioden. APs aktivt forvaltede produkt klarer sig skidt i den laveste risikogruppe men i mellem risiko ligger det igen nr. 2. Nordea Liv og Pensions Basispension har igen bedre afkast end det aktivt forvaltede produkt, mens Skandias og APs passive forvaltede produkt ligger dårligere end det aktivt forvaltede. Summarisk benchmarkanalyse 10

11 Figur 5. Sammenligning af AP, Skandia, Nordea afkast 2012 til ult. juni Afkast til ultimo juni 2013 lave profiler Afkast til ultimo juni 2013 lave profiler Generelt er det overraskende, at Nordea Liv og Pensions passivt forvaltede produkt er det, som klarer sig bedst både blandt de høje og de lave risikoprofiler. Som nævnt har Nordea Liv og Pension, især i 2013, de klart højeste omkostninger og burde derfor ligge i bund afkastmæssigt. Passivt forvaltet er ikke bare passivt forvaltet! Når der anvendes forskellige indeks og investeringsmåde, idet der åbenbart ikke blot tages udgangspunkt i de bredest mulige indeks som fx MSCI AC, ja så vil afkast variere, idet man bare ved udgangspunktet jo i virkeligheden har lavet et aktivt bud i markedet. Her i 2012 til halvåret 2013 var Nordea Liv og Pensions gæt det bedste, men pointen er at produktet burde ligge sidst blandt ægte indeksprodukter. 5.3 Skandia og APs afkast 2011 til ultimo juni 2013 Som tidligere nævnt, er det kun Skandias og APs produkter, hvor vi tal tilbage fra starten af 2011, og for fuldstændighedens skyld, er afkastet her ført frem til ultimo halvårsskiftet Som det ses af figuren, klarer AP Basic i de to høje risikoprofiler sig skidt. Det er ikke overraskende da det også var tilfældet i perioden 2011 til 2012, men også i halvåret 2013 har AP Basic et afkast, der ikke imponerer. Også Skandias Basic produkt har et afkast, der ikke imponerer egentlig overraskende da produktet ved indgangen til 2013 havde en høj risiko, jf. tabel 1. Men det relativt dårlige afkast (for de høje riskogrupper) sammelignet med indeks i 2011 til 2012 har altså ikke ændret sig i 1. halvår Hvis man ser på de lavere risikogrupper er forskellen mindre, og for den laveste risikogruppe er de passive produkter hos AP og Skandia faktisk bedre end det tilsvarende aktivt forvaltede produkt. Summarisk benchmarkanalyse 11

12 AP Profil 35 Skandia Match 7 Skandia Basic 4 AP Basic Meget Høj AP Profil 25 Skandia Match 5 Skandia Basic 3 AP Basic Høj Risiko AP Profil 15 Skandia Match 3 Skandia Basic 2 AP Basic Lav Risiko AP Basic Mellem AP Profil 7 Skandia Basic 1 Skandia Match 1 Figur 6. Sammenligning af AP og Skandias afkast 2011 til ult. juni Afkast primo 2011 til ult. juni 2013 Afkast primo 2011 til ult. juni 2013 Skandia Basic 1 med den laveste risikoprofil ligger fint (endda lidt over) benchmark, mens især Basic 2 og 3 er noget lavere, end de burde være. Summarisk benchmarkanalyse 12

13 6 Bilag hvordan er de passivt investerede produkter skruet sammen? 6.1 AP Pension APs passive aktieinvesteringer er foretaget i to Vanguard fonde, heraf er ca. 17% i en Emerging Markets fond, resten i en bred fond for de udviklede økonomier, hvilket skulle sikre en god risikospredning. Investeringerne i obligationer sker hovedsageligt via APs egne interne fonde, der indeholder især danske obligationer. Der er en smule (ca. 5%) europæiske obligationer og US kredit obligationer (alle investment grade) i fondene, hvilket giver en OK risikospredning, men der er altså ikke adgang til aktiver som non-investment grade og relativt få internationale obligationer. Benchmark er tilsvarende Barclays Europe Aggregate, et snævert geografisk indeks, dog bredt for så vidt angår obligationstyper. Aktiefonden, der hovedsageligt investeres i, er angivet til at være den globale aktiefond Vanguard Global Stock Index Inst. EUR Hgd., som formentlig er valutasikret, hvilket især på kort sigt kan give betydelige afvigelser til gængse indeks (som opgøres i lokal valuta, men senere måles i danske kroner). Det angivne benchmark indeks er for aktier MSCI World Free NR USD. 6.2 Skandia Det strategiske udgangspunkt i Basic 4 er 10% i emerging markets, hvilket er noget for lidt i henhold til et verdensindeks (jf. APs 17%), hermed bliver det lettere at få lave omkostninger. Som positivt for risikospredningen, angives det i målsætningen, at der investeres i alternative investeringer (dog er der pt. intet investeret). For obligationernes vedkommende er målsætningen at ca. halvdelen af obligationerne placeres i emerging markets, high yield og investment grade obligationer, hvilket giver en god risikospredning, dog udgør dansk realkredit p.t. næsten 50% af investeringerne. Alt i alt er Skandias investeringer vel spredt, selvom andelen af Emerging Markets er lidt fedtet. 6.3 Nordea Nordea angiver deres eget benchmark til at være MSCI AC NR (DKK), hvilket er et fint og bredt indeks, såfremt man kan følge dette afkast. Nordeas obligationsbenchmark er et sammensat benchmark af danske obligationsindeks, hovedsageligt danske stater, inkonverterbare realkredit og konverterbar realkredit, hvilket medfører, at det ikke nødvendigvis følger det her anvendte verdensomspændende BT statsobligationsindeks. Sammensætningen af obligationsporteføljen er altså lidt fedtet, idet den er dansk baseret, hvilket i udgangspunktet er billigt, men det giver en lavere risikospredning. Summarisk benchmarkanalyse 13

14 7 Bilag - beregningsforudsætninger Det følgende afsnit er en summarisk gennemgang, for en fuld beskrivelse henvises til det vedlagte bilag Beregningsforudsætninger. 7.1 BEDSTpensions risikogrupper BEDSTpension anvender 7 risikogrupper til at placere produkterne i, og ud fra hvert enkelt produkts aktivsammensætning, har BEDSTpension beregnet dels den 1-årige standardafvigelse og dels det maksimale tab inden for 1 år, med en sandsynlighed på et ud af 40 år. Tabel 4: Det maksimale 1-årige tab i risikogrupperne Risikogruppe Tabsinterval 1. Maksimal sikkerhed 0% til -1% 2. Sikkerhed -1% til -5% 3. Konservativ -5% til -15% 4. Balanceret -15% til -25% 5. Vækst -25% til -35% 6. Stærk vækst -35% til -50% 7. Aggressiv -50% til - 100% Der findes pt. ingen pensionsprodukter på det danske marked i risikogruppe 7, medens bankernes kontantordninger er de eneste produkter i risikogruppe 1. Pensionsselskabernes pensionsprodukter befinder sig typisk i risikogrupperne Depotfremskrivning af produkterne BEDSTpension Advice (databank og prognoseberegning) indeholder informationer om produkternes direkte og indirekte omkostninger samt afkastforudsætninger for de underliggende aktiver. Alle beregninger er foretaget i Advice, eksporteret til Excel ark, hvorefter tabeller og figurer er dannet. Afkastforudsætninger og indirekte omkostninger er normalt uafhængige af, om produktet sælges som firmapension eller som privatprodukt. Det samme er ikke tilfældet med de direkte omkostninger. Her vil der qua den kraftige konkurrence på firmapensionsmarkedet være store forskelle mellem de direkte omkostninger på private ordninger og firmapensioner. De direkte administrationsomkostninger for firmapensioner fastsættes forskelligt fra selskab til selskab, men sædvanligt anvendte parametre er: Antallet af medarbejdere der er med i pensionsordningen Pensionsordningens kompleksitet (få frie valg ctr. stor valgfrihed) Opsparingens størrelse i pensionsordningen 7.3 Hvordan bestemmes det fremtidige afkast? Når pensionsselskaberne udarbejder tilbud, baseres de fremtidige afkast på de samfundsforudsætninger, Forsikring & Pension og Finansrådet i fællesskab har vedtaget. Summarisk benchmarkanalyse 14

15 BEDSTpension har valgt at regne mere detaljeret end de nuværende fælles samfundsforudsætninger, der ellers anvendes i branchen. Selskabernes faktiske investeringer har ændret sig meget, siden de fælles regel blev udformet. Nye aktivklasser er kommet til i selskabernes jagt på højere afkast og forsøg på bedre risikospredning, og det tager de gamle meget forenklede regler ikke højde for. BEDSTpension har derfor indarbejdet en yderligere detaljeringsgrad i afkastforudsætningerne, som kan ses af nedenstående tabel. BEDSTpensions samlede beregningsforudsætninger fremgår af hjemmesiden Om os og Sådan regner vi og i øvrigt af det vedlagte bilag Beregningsforudsætninger. I beregningen af et fremtidigt afkast betyder det også, at to aktiefonde der eksempelvis investerer i danske aktier, vil blive ligestillet, upåagtet at den ene investerer aktivt og den anden passivt. 7.4 Forudsatte prognoserenter og risiko 2013 Aktivklasser 'Samfunds BEDSTpension BEDSTpension forudsætninger' 2012 risiko Inflation 2,0% 2,0% Obligationer og pantebreve 4,0% Kontant placering* 1,5% 2,0% 1,0% Danske Obligationer, korte 3,0% 2,0% Danske Obligationer, lange 4,5% 7,0% Øvrige danske og udenlandske obligationer 4,0% 5,0% Højrente og emerging markets obligationer 5,0% 10,0% Non investment grade obligationer 6,0% 20,0% Indeksobligationer 2,0% 2,0% plus inflation 7,0% Aktier 7,0% Danske aktier 7,0% 25,0% Globale aktier 7,0% 25,0% Emerging markets aktier 8,0% 30,0% Unoterede aktier 8,0% 30,0% Ejendomme 7,0% 7,0% 25,0% Andet** 0,0% *For kontantpuljer kan rentesatsen efter 2017 ifølge Samfundsforudsætninger ikke sættes højere end den aktuelle sats, og ikke over 1,5% før skat, medmindre der er en bindende aftale om en højere sats efter **Andet benyttes til fx markedsværdien af finansielle instrumenter brugt til afdækning. Summarisk benchmarkanalyse 15

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016 Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 Agenda Hvem er Finanshuset i Fredensborg A/S? Uvildig rådgivning Få mest muligt ud af opsparingen i den

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2013 Juli 2014 Denne rapport er udelukkende til selskabets interne brug, og rapporten må ikke i uddrag eller i sin helhed overdrages

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til?

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 2 - Marts 2010 Hvad kan man bruge garantier til? En stor del af pensionsopsparingen er stadig placeret i produkter med en garanti for en pension af en given størrelse

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar December 2016 December 2016 20. december 2016 Danske obligationsfonde underperformer Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo januar 2016 ÅTD ultimo januar 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo januar 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Havregrød og postevand eller store saftige bøffer med en kold øl fra mikrobryggeriet. Om det bliver det ene eller det andet, du skal indtage, når du går på

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Februar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 28. februar 2015 Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Men en kortvarig negativ korrektion på 10-15 procent

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere