Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien"

Transkript

1 Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

2 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund og Ledernes Hovedorganisation i regi af Træets Arbejdsmiljøudvalg. Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet som den foreligger, og Tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Industriens Branchearbejdsmiljøråd Web: Denne vejledning kan downloades fra Bureau: Dplus.dk August 2012

3 Indhold Generel maskinsikring... 6 Når der tales om afskærmning, stop og bremse på maskiner, hvilke principper er der så tale om? I dette afsnit sættes fokus på de generelle principper for maskinsikring. Maskiner i drift Instruktion, kontrol og opstilling af maskiner er en vigtig del af sikker drift. I bilag til vejledningen finder du tjekliste, som du kan bruge til at kontrollere maskinen. Reparation og vedligehold Hvordan skal man forholde sig i forbindelse med reparation og vedligehold af maskiner? I denne vejledning bruges tre forskellige udråbstegn i forbindelse med teksten. Et grønt, et gult og et rødt udråbstegn. Det grønne udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor det anbefales at udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det gule udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man bør udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det røde udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man skal udføre (i følge lovgivningen) en bestemt handling i forbindelse med arbejdet 3

4 I denne vejledning vil Træets Arbejdsmiljøudvalg komme med gode råd til hvordan virksomhederne kan arbejde sikker med og omkring maskiner 4

5 Indledning Træ- og møbelindustrien er præget af mange tekniske hjælpemidler herunder: Træbearbejdningsmaskiner Løfteborde og kraner Lakeringsanlæg Trucks Robotter Pakkeanlæg Det viser antallet af alvorlige ulykker og hørenedsættelser. For at forebygge disse ulykker og påvirkninger har Industriens Branchearbejdsmiljøråd udarbejdet en række vejledninger. Tekniske hjælpemidler skal være indrettet og udstyret på en sådan måde, at de beskytter brugeren mod ulykker og unødige støjpåvirkninger. Desværre har det vist sig, at mange tekniske hjælpemidler er indrettet sådan, at ansatte ikke er sikret og beskyttet mod ulykker og støjpåvirkninger. 5

6 Generelle principper for maskinsikring Alle træbearbejdningsmaskiner skal være indrettet og udstyret på en sådan måde, at de beskytter brugeren mod ulykker. Dette sker i praksis ved, at fabrikanten af maskinen allerede i konstruktionen af maskinen skal overveje mulige risici. Andre risici kan elimineres og forebygges ved hjælp af afskærmninger, nødstopsforanstaltninger og instruktion. For at forebygge ulykker er det vigtigt, at alle bevægelige dele på maskiner og fremtræk er afskærmet på en sådan måde, at medarbejdere ikke kan komme til at berøre dem under driften. Det er derfor vigtigt, at afskærmninger er konstrueret således, at de ikke kan åbnes eller fjernes, før maskinens bevægelige dele står helt stille. At de er indrettet på en sådan måde, at det ikke er muligt at nå ind til bevægelige dele, før disse står helt stille. I det følgende vil vi se nærmere på de principper, som er gældende for sikring af træbearbejdningsmaskiner. Typer af afskærmning Afskærmningen skal være fremstillet af solidt materiale. Den må ikke være fremstillet på en måde, der betyder, at den udgør en yderligere sikkerhedsrisiko for operatøren. Dertil kommer, at afskærmningen skal være opbygget og anbragt således, at det ikke er muligt for operatøren eller andre ansatte at række ind i risikoområdet. Og endelig skal afskærmningen være udformet og konstrueret, så den beskytter mod materialer og værktøj, der kan blive slynget ud i arbejdslokalet. Udsug som skærm Når skærme kombineres med et udsug, skal man samtidig være opmærksom på, at skærmene forhindrer operatøren i at nå det skærende værktøj - også selv om den fleksible slange fra udsuget bliver afmonteret. Fast afskærmning En fast afskærmning bør være indrettet på en sådan måde, at skærmen ikke kan forblive på plads, medmindre den er fastgjort. Dertil kommer, at den måde, skærmen fastgøres på, skal være solid. Har man brug for at åbne den faste afskærmning, må det kun ske ved at anvende en eller anden form for værktøj. Man bør dog ikke montere faste afskærmninger, hvis operatøren skal have jævnlig adgang til maskinen. 6

7 7

8 Bevægelig afskærmning med ellås En bevægelig afskærmning er en afskærmning, der kan åbnes. Skærmen kan være fastgjort med et hængsel, så den forbliver på maskinen. Hvis der ikke er bremse på de bevægelige dele, skal afskærmningen være forsynet med en el-lås, som holder afskærmningen lukket, indtil de bevægelige dele står stille. Bevægelig afskærmning med overvågning Hvis der er bremse på de bevægelige dele, eller hvis de bevægelige dele stopper hurtigt, skal man forsyne afskærmningen med en overvågning, som sikrer, at maskinen kun kan starte, hvis afskærmningen er på plads. Og hvis afskærmningen åbnes under drift, stopper de bevægelige dele, inden man kan nå at komme ind i det farlige område. Sådanne afskærmninger er velegnede på steder, hvor der skal være adgang i forbindelse med maskinens drift. Justerbar afskærmning En justerbar afskærmning skal være nem at indstille. Den skal være så nem, at man ikke behøver værktøj til at justere den. Også her gælder det, at afskærmningen skal være fastgjort solidt. Og ligeledes skal det være sådan, at skærmen kun kan fjernes, ved hjælp af værktøj. Når den justerbare afskærmning er på plads, må det ikke være muligt at kunne komme i berøring med bevægelige dele. Fremtrækssikring Det skærende værktøj eller fremtrækkets hjul/kæder skal være sikret på en sådan måde, at operatøren hverken kan berøre værktøj eller hjul/kæder. Det betyder, at åbningen omkring indføringen skal være langt fra både værktøj og hjul/kæder. Samtidig skal den fri spalteåbning være så lille, at den sikrer operatøren mod at komme i kontakt med værktøj og hjul/kæder. Kan det ikke lade sig gøre med en lille fri spalteåbning, skal man montere en stoplineal/følerliste ved selve indføringen. Ud over disse måder til at sikre sig mod berøring skal fremtrækket også være forsynet med et nødstop - se næste afsnit. Selv den bedste afskærmning kan ikke erstatte rigtig adfærd og holdning til sikkerhed. Du kan finde retningslinjer for farezoner på Arbejdstilsynets hjemmeside (www. at.dk) under vejledninger - AT-Vejledning B.1.3 Maskiner og Maskinanlæg. Emner, der kræver stor spalteåbning (f.eks. flækning af træ på rundsav), giver også stor risiko for berøring med maskinens bevægelige dele. Her må man sikre operatøren på anden måde. Det kan for eksempel være i form af et faldgitter, der lukker spalteåbningen, når emnet er ført igennem åbningen. 8

9 Stopanordninger Man kan stoppe bevægelige værktøjer og maskindele ved brug af driftsstop, eller når vi taler om sikkerhed, ved brug af nødstop eller sikkerhedsstop. Nødstop og sikkerhedsstop skal være forbundet med en bremse, der skal sikre, at maskinen stopper inden for 10 sekunder. Ønsker man at genstarte træbearbejdningsmaskinen, skal det ske på normal vis gennem de normale startanordninger. Nødstoppet skal dog først være bragt tilbage til klarstilling igen og derefter resetfunktion. Nødstop Ud over afskærmning af maskinen skal der findes nødstop hvor der er risiko for uheld. Nødstoppet skal kombineres med en automatisk bremse, hvis maskinen er til fare på grund af efterløb. Nødstoppet skal være godkendt sikkerhedsudstyr. Nødstoppet skal re-settes manuelt, før genstart af maskinen kan finde sted. Nødstoppet på en træbearbejdningsmaskine kan være formet som en trykknap eller som et håndtag, men det kan også være formet som en stang, en plade eller lignende. Hvad enten det er formet som det ene eller det andet, så skal nødstoppet være rødt. Er nødstoppet en trykknap, er der yderligere det krav, at det skal have form som en paddehat. Ud over farven og formen skal operatøren eller andre kunne læse ordet NØDSTOP på eller lige ved siden af selve nødstoppet. Der er dog igen en undtagelse, og det er, hvis nødstoppet er formet som en paddehat. Her behøver man ikke at skrive ordet NØDSTOP, men kan i stedet nøjes med en gul bundplade. Imidlertid skal denne gule bundplade have en diameter, som er dobbelt så stor som diameteren på trykknappen. Hvis nødstoppet er en rød wire, skal den være forsynet med holdbare skilte, hvor man kan læse ordet NØDSTOP. Skiltene skal sidde med passende mellemrum ned langs wiren. Husk at afprøve nødstop og sikkerhedsstop med jævne mellemrum. Sikkerhedsstop Sikkerhedsstop standser maskinen, når en person bevæger sig ind i et risikoområde. F.eks. ved at åbne en el-overvåget låge/dør/ skærm, bryde et lysgitter eller gå ind på en trædemåtte. Et lysgitter/lysbom består af en eller flere lysstråler, som i samme øjeblik, en ansat bryder strålerne, stopper træbearbejdningsmaskinen. Her er det vigtigt, at strålerne er placeret således, at det ikke er muligt for operatøren eller andre at omgå dem - og det hvad enten man forsøger sig over, under eller på siden af maskinen. Montering af lysgitter sker efter fastlagte standarder. Det er kun tilladt at anvende godkendt sikkerhedsudstyr til lysbom/ lysgitter. Almindelige fotoceller kan ikke bruges. 9

10 Trædemåtter skal ligeledes være godkendt udstyr. Trædemåtten får maskinen til at stoppe, når operatøren træder på den. Trædemåtter, lysbom og lysgitter skal placeres i god afstand fra maskinen, så maskinen kan nå at stoppe, inden man kommer ind i det farlige område. Manuelt styret bremse På nogle ældre træbearbejdningsmaskiner styrer operatøren bremsen manuelt. Det kan være ved at sætte foden på en pedal eller ved at sætte hånden på en knap eller lignende. Automatisk styret bremse De bevægelige dele i maskinen kan være forsynet med en bremse på motoren eller andre steder på maskinen. Uanset hvor bremsen sidder, skal den være sådan indrettet, at den starter nedbremsningen af maskinen i samme øjeblik, nødstoppet eller sikkerhedsstoppet bliver aktiveret. Her gælder det, at afskærmningen af de bevægelige dele forbliver på plads, indtil nedbremsningen er bragt til ende og maskinen stoppet. 10

11 Maskiner i drift Instruktion af operatørerne Kontrol af maskinen Selv om maskinerne er sikret, skal det også sikres, at den pågældende medarbejder, som skal betjene maskinen, er instrueret i at bruge maskinen, og at vedkommende forstår instruktionen. Her kommer arbejdsmiljøorganisationen ind i billedet. arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for at opstille de principper og retningslinjer, der skal sikre, at medarbejderne får en instruktion, der minder om de forhold, medarbejderen stilles over for i praksis under almindelig produktion, opstilling, rengøring og vedligehold. Man kan således ikke instruere en medarbejder i en type træbearbejdsningsmaskine for derefter at placere den samme medarbejder ved en anden type maskine - og det selv om maskinerne minder om hinanden. Manglende instruktion i træ- og møbelindustrien udgør en stor risikofaktor for de ansatte Det er også vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen skelner mellem instruktion og oplæring. Det er ikke altid nok kun med instruktion. Operatører, der kun har ringe eller slet intet kendskab til træbearbejdningsmaskiner, skal have instruktionen suppleret med en egentlig oplæring i at anvende træbearbejdningsmaskiner. Ud over at opstille principper for instruktion og oplæring skal arbejdsmiljøorganisationen også sørge for, at der løbende bliver ført kontrol med virksomhedens maskiner og anlæg, så de fortsat overholder kravene til sikkerhed, og at de ansatte betjener maskinerne korrekt. Normen for sikring af maskiner ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling, derfor er det vigtigt, at der arbejdes kontinuerligt med sikkerheden ved eksisterende maskiner. Før man kaster sig ud i sikring af de forskellige maskiner, bør man først gennemføre en systematisk risikovurdering. Der er jo ingen grund til at lave noget, som ikke er nødvendigt og samtidig måske overse andre alvorlige problemer. Det bør være arbejdsmiljøorganisationen, som foretager risikovurderingen. Hvis der er tale om komplicerede anlæg eller maskiner, eller hvis der er tvivl om, at de fundne løsninger opfylder kravene til maskinsikring, kan det anbefales at bruge ekstern rådgivning. Ældre maskiner, der ikke skal være CE-mærket, skal opfylde de samme sikkerhedskrav som maskiner med CE-mærkning. 11

12 Mange ældre maskiner har ikke sikring af f.eks. låger og skærme. De kan mangle de nødvendige nødstop, og de kan være uden bremser på motorerne, hvor der er krav om det. De fleste ældre maskiner kan sikres, så de lever op til gældende krav, men enkelte kan i deres konstruktion være så farlige, at det kan være vanskeligt at foretage en tilfredsstillende sikring. 12

13 Tjekskema til risikovudering af maskiner Fabrikant: Dato: Afdeling: Maskine: Område: Krav: Ja Nej Brugsanvisning Sikkerhedsafbryder Nødstop Bremse Indløbssikring Afskærmning Faste afskærmninger Bevægelige afskærmninger Lysbom, lysgitter, trædemåtter osv. Opstilling Vedligeholdelse Støj, støv og gasser Ergonomi APV Er der brugsanvisning på maskinen? Er brugsanvisningen tilgængelig for operatøren? Er brugsanvisningen på dansk? Er der en sikkerheds- eller hovedafbryder, som kan låses (evt. med hængelås), og virker den? Er der monteret nødstop på maskinen? Er nødstoppet placeret ved betjeningspladsen? Stopper alle farlige maskindele, når nødstoppet trykkes ned? Standser maskinens værktøjer inden for 10 sek. ved aktivering af nød- eller sikkerhedsstop? Er der monteret følerliste ved indføring af emner? Er maskinen afskærmet, så man ikke kan komme til skade ved: Roterende værktøjer Udslyngning af emner Fremtrækshjul Kæder og remme Stempler (trykluft eller hydrauliske) Trykfødder (max. åbning 6 mm) Valser Er afskærmningerne fastholdt med bolt eller lignende? Stopper alle farlige maskindele, når afskærmningen åbnes? Er afskærmningerne fastholdt, indtil farlige maskindele er stoppet? Kan man gå udenom lysstrålen eller trædemåtten og ind i farlige områder? Kan maskinen indkøres og afprøves med alle afskærmninger monteret? Kan maskinen rengøres, smøres og repareres på en sikker måde? Spreder maskinen støj, spåner, støv eller gasser? Kan emner og hjælpematerialer påfyldes/ fratages i god rækkeafstand? Kan emner og hjælpematerialer påfyldes/ fratages i god arbejdshøjde? Er der gode pladsforhold, og kan maskinen betjenes sikkert? Er der udarbejdet en APV på maskinen? 13

14 Tjekliste til brug før og under kørsel med maskiner Inden du starter maskinen skal du sikre dig: 1. at maskinens start, stop og nødstop fungerer. 2. at sikkerhedsudstyret er på plads og fungerer. 3. at alle er ude af maskinanlægget inden start. 4. at værktøjet er korrekt opspændt på spindel. 5. at maskinens omdrejningstal er korrekt i forhold til værktøjet og opgaven (kun helt og korrekt mærket værktøj må benyttes). 6. at udsugningen er tændt og fungerer. 7. at der ikke er glemt værktøj eller andre løse genstande på eller i maskinen. 8. at der er ryddeligt og tilstrækkeligt plads rundt om maskinen 9. at der er tilstrækkelig belysning til, at arbejdet kan udføres sikkert 10. at emner, der skal bearbejdes, er placeret og stablet, så de ikke kan vælte under arbejdet. Når maskinen er i drift skal du sikre: 1. at der altid anvendes automatisk fremføring af emnet, hvor det er muligt. 2. at der ved manuel fremføring, hvor hænder og fingre er i nærheden af roterende værktøjer, altid anvendes skubbepind, stødbræt, skabelon osv. 3. at de skærende værktøjer hele tiden holdes skarpe. 4. at du er opmærksom på emner med knaster og revner, som kan medføre udslyngning af emner. 5. at du aldrig er placeret lige bag det roterende værktøj eller andre steder, hvor der er risiko for udslyngning af emner. 6. at der ALDRIG foretages indgreb eller justeringer, når maskinen er i drift. 7. at maskinen aldrig forlades uden, at den er stoppet. 8. at arbejdsområdet rundt om maskinen til stadighed holdes ryddeligt og rent. 9. at beskadiget værktøj repareres eller kasseres. 14

15 15

16 Opstilling Under opstilling af maskiner skal alle sikkerhedskrav overholdes. Det vil sige, at alle afskærmninger er monteret korrekt - og dermed giver operatøren fuld beskyttelse. Det samme gælder, når man er færdig med vedligeholdelsesarbejdet og begynder at bruge maskinen igen. Der findes situationer, hvor man ikke kan opstille med monterede skærme eller ikke kan anvende dem i fuld udstrækning. Her skal man sørge for, at maskinen er sikret på anden måde, f.eks. ved reduceret drift, trinvis drift, tohåndsbetjening elle lignende, så operatøren og andre ansatte ikke kan komme i kontakt med det roterende værktøj, bevægelige maskindele og evt. udslyngede værktøjer og emner. Mange ulykker sker ved opstilling og afprøvning, fordi den ansatte bare lige skulle... Men uanset på hvilken måde maskinleverandøren har indrettet maskinen, skal det være således, at omstillingen til alternativ sikring kun kan foregå ved hjælp af en nøgle. Nøglen til omskifteren skal opbevares hos den person, der foretager opstillingen. I opstillingsfasen kan maskinen ikke køre i normal drift. Efter opstillingen bringes maskinen tilbage til driftsopstilling og beskytter operatøren på normal vis. Såfremt maskinen ved visse operationer skal kunne fungere med frakoblede beskyttelsesanordninger, skal følgende betingelser være opfyldt: Maskinen må ikke kunne køre i automatisk drift. Alle roterende værktøjer skal være helt afskærmede. Maskinen må kun køre ved tryk på trykknap, tohåndsbetjening eller en 3 positions holdekontakt. Maskinen må kun køre meget langsomt eller i få sekunder ad gangen. Rengøring En god og effektiv produktion kræver også en god rengøringsmoral. Det er nu engang vanskeligt at producere effektivt og sikkert, hvis man skøjter rundt i afskær og spåner. Affald skal fjernes ved maskinerne så hurtigt som muligt for at undgå, at man kommer til at snuble eller glide. Gangarealer skal holdes fri, så man let og ubesværet kan bevæge sig rundt i lokalet uden at risikere at komme til skade. Man skal gøre maskiner og lokaler rene med en støvsuger eller eventuelt med en sugeslange fra spånudsugningsanlægget. Derimod må man ikke bruge trykluftspistol eller tørfejning, når man gør rent. Der må ikke bruges trykluft og tørfejning til rengøring i træ og møbelindustrien. 16

17 Reparation og vedligehold Reparation og vedligehold af maskiner og anlæg er vigtigt fordi det både forlænger deres levetid, men også fordi de dermed ikke forfalder og udvikler sig til en sikkerhedsrisiko. Der er altså både gode økonomiske og sikkerhedsmæssige grunde til at vedligeholde sine maskiner og anlæg. Ved reparation eller vedligeholdelse, på en maskine, der ikke er overskuelig, er det ikke tilstrækkeligt, at man blot slukker for hovedkontakten. I den situation vil en operatør eller en anden ansat kunne komme til at tænde for hovedkontakten og dermed starte maskinen. Maskinen skal derfor være forsynet med en afbryder, der kan låses. På den måde kan man effektivt forhindre, at nogen kommer til at starte maskinen ved et uheld. Mindre maskiner kan være forsynet med et stik, som kan trækkes ud og dermed sikrer, at maskinen ikke starter utilsigtet. Den person, der låser afbryderen og er i gang med at vedligeholde maskinen, skal tage nøglen med sig og opbevare den, mens arbejdet står på. Det er vigtigt, at man skriver en sådan fremgangsmåde ned og opbevarer den sammen med blandt andet vedligeholdelsesskemaet for den enkelte maskine. Der er vigtigt, at reparatøren sikrer sig, at alle afskærmninger er korrekt monteret efter reparationen. Mange ulykker sker desværre, fordi en reparatør har glemt at montere en afskærmning eller monteret den forkert. HUSK! montering af afskærmningerne efter reparationen Tjekliste ved reparation og vedligeholdelse af maskiner 1. Hovedafbryderen er afbrudt. 2. Hovedafbryderen aflåses vedligeholdelsesmedarbejderen opbevarer nøglen. 3. Pneumatiske og hydrauliske anlæg skal gøres trykløse før reparation og vedligehold på maskinen og anlæg. 4. Skærefaste handsker bruges under håndtering af skarpe værktøjer. 5. Skærende værktøjer transporteres i transportkasse. 6. Maskinen afprøves og afleveres til drift efter kontrol af sikkerhedssystemerne (nødstop, afskærmninger mv.). 17

18 Rengøring En god og effektiv produktion kræver også en god rengøringsmoral. Det er nu engang vanskeligt at producere effektivt og sikkert, hvis man skøjter rundt i afskær og spåner. Affald skal fjernes ved maskinerne så hurtigt som muligt, for at undgå, at man kommer til at snuble eller glide. Gangarealer skal holdes fri, så man let og ubesværet kan bevæge sig rundt i lokalet uden at risikere at komme til skade. Man skal gøre maskiner og lokaler rene med en støvsuger eller eventuelt med en sugeslange fra spånudsugningsanlægget. Derimod må man ikke bruge trykluftspistol eller tørfejning, når man gør rent. Der må ikke bruges trykluft og tørfejning til rengøring i træ og møbelindustrien Praktiske eksempler på maskinsikring Vi kender det godt alle sammen, man står ved maskinen og kan godt se, at den ikke er helt sikkerhedsmæssigt i orden, men hvordan løser man problemet? Mange ledere og arbejdsmiljørepræsentanter har derfor gennem en årrække efterspurgt en praktisk anvendelig vejledning med praktiske eksempler på maskinsikring. Nyere og nye maskiner vil som regel have et højere sikkerhedsniveau end ældre maskiner. Specielt kan maskiner, der er taget i brug før 1. januar 1995, have et lavere sikkerhedsniveau. Nyere CE-mærkede maskiner kan dog stadig have alvorlige mangler, der kan skyldes dårlig konstruktion, mangelfuld risikovurdering, manglende vedligehold eller misfortolkning af kravene. Det er derfor vigtigt, at virksomheden både i forhold til køb og ibrugtagning af nye maskiner og ved den øvrige maskinpark gennem sikkerhedsrunderinger, analyse af nærved ulykker og i arbejdet med APV, er opmærksom på sikkerhedsrisici. Den praktiske løsning findes ofte i et samarbejde mellem virksomhedens arbejdsmiljøorganisation og den udførende interne eller eksterne reparatør. På hjemmesiden og på www. kenderdudet.dk kan du finde et bilag til denne vejledning under navnet Praktiske eksempler på maskinsikring.

19

20 Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Træets Arbejdsgivere H. C. Andersens Boulevard København V Tlf F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf Dansk Byggeri Kejsergade København K Tlf Lederne Vermlandsgade København S Tlf Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

Hvorfor skal man bruge lysbomme og lysgitre?

Hvorfor skal man bruge lysbomme og lysgitre? Hvorfor skal man bruge lysbomme og lysgitre? Lysbomme og lysgitre er produktionsvenlige sikkerheds-anordninger som ikke er i vejen for operatøren. Samtidigt ved operatøren at han kan stole på at sikkerhedssystemet

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser.

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser. Tekniske hjælpemidler Bord- og formatrundsave Indledning En bordrundsav er en rundsav med én klinge, der ikke flyttes under brugen, og med savspindel under bordet. Se fig. 1. Stødpind Forlængerbord Overdækning

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Industrirobotter og sikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed Maskinsikkerhed Aps Industrirobotter og sikkerhed 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger -

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Køb af maskiner og anlæg

Køb af maskiner og anlæg Køb af maskiner og anlæg Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri,

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Overfladebehandling Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r AUTO APV trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares Ja

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Robotter. Industri. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Robotter. Industri. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Robotter Industri Industriens Branchearbejdsmiljøråd Mange medarbejdere har i de senere år fået en ny kollega i form af en robot. Robotterne er for alvor på vej ind i danske virksomheder, hvor de fjerner

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere