Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember sider kr ved henvendelse til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til"

Transkript

1 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter og paa Fiskeri 50 Onsdag 0 desember 924- sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektcrens kontor. Fiskeutbytte indtil (De store fiskerier). Sto r s i l d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 9370, hjemmeforbrukt V ærdi ca. kr. 6 3 Q S i i d fis k e t i S o g n og F jo r dan e i hl.: opfisket 65230, iset 22067, saltet Værdi ca. kr Va a r sil d i hl.: opfisket l , iset 50000, saltet , anvendt til sildolje,s2,s00, anvendt til hermetik 90000, hjemmeforbrukt Værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk) i stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , anvendt til j{lipfisk , Biprodukter i hl.: damplt'edicintran 5286, lever til andre transorter 9976, rogn Værdi ca. kr K Y s t mak re i l\g.: opfisket 5802, solgt fersk , saltet og Hekket , saltet rund Værdi ca. kr GOO Nordsjøsild i tdr.: ilandbragt 066. s l and s s i l d, hjemført i tdr.: Værdi (værdien av salt og tønder fratrukket) ca. kr ris l i il g og sm Cl a s i l d i skj.: Tilførsler til fabrikkene i Siwanger (indtil 30/), Bergen (indtil (;/2), Trondhjem (indtil 3 /). Aalesund (indtil G/2), Haugesund (indtil 30/9) og Kopervik (lndtil 309): Brisling 56297, blanding 207 :i50, smaasild , mossa 32,s 84. Væråi iait kr fet s i l d i hl.: (fra l juli) opfisket 37626, iset 6220, saltet 6946, anvendt til sildolje 2432, anvendt til hermetik Værdi ca. kr B Cl nkf is k i kg. opfisket for de vigtigere steder: Aalesund og Borgund til G/ 2, Andenes og Bleik til 3/0, Værøy og Røst til 2pill, Øksnes, Melbo. SkUnna, Kristiansund, Maaløy til 30/g : ialt , derav kveite 97308, svartkveite , flyndre 2% 334, lange , blaalange , brosme l 780~796, torsk , hyse , sei , anden , iset , saikt , hjellhængt , anderledes anvendt Værdi ialt ca. kr Fisket. Oversigt - utarbeidet efter de indkomne rapporter. Uken 30 november-6 desember. Anmeldt ukefangsf:.fetsiid 2643 hl., bankfisk (Aalesund) 4000 kg, kystmakre 3800 kg. Fet s i l d f i os k et i Nordland fylke var godt flere steder i sidste uke. Vik blev sat et større og 2 mindre stæng i Sandvaag, hvorav optat 900 hl. fabrikvare, pris 0-5 kr. og med snurpenot optat ca. 700 hl. Leirfjord i Stamnes blev sat 2 sildestæng som indeholdt 250 hl. og snurpet 500 hl, alt solgt til hermetik, middelpris 0 kr. pr. hl. begyndelsen av uken var der et godt garnfiske i Eidsfjorden i ihadsel; men var noget mindre de sidste nætter. Der blev sat 3 sildestæng, hvorav optat 2 og gjenstaar et stæng uoptat. Optat blev 60'0 hl. Pris garnsild og notsild 0-5 kr. pr. hl. Eidsfjord er tilstede 00 drivgarnsbaater, 7 landnotbruk, 4 kjøpefar,tøier og 3 landkjøpere. Sørfjord i Sortland blev i pken optat 3000 hl., hvorav 800 hl. solgt til hermetik og resten til sildolje, :pris 8-2 kr. pr. hl. Garnfisket var ubetydelig. Til fisket her er rfremmøtt 25 snurpenøter, 0 landnotbruk og 2 garnrbaater. fredag blev der sat flere stæng i Vikosen, men disses indhold er vkjendt. Øksnes var der et bra sildefiske, idet i Aandfjord hlev sat 6 notstæng, hvorav optat hl. blandet 'faibriksild og skjæresild, pris 4-5 kr. og med snurpenot 70'0 hl. fabrikvare. Med sæuegarn hadde man

2 " 28947,, i - " ~ ~.z;; ~. 50 F S K E T S o ANG 0 desember 924 fra 6-4 hl., pris 60 kr. pr. hl. alt opfisket i Nordland fylke hl. feisild ('Se tabellen). fjor var partiet hl., hvorav saltet bare 652 hl. Fisket i Nordland har iaar været bedre end ifjor. Litt fetsildfisket var der ogsaa i Troms 'fylke i sidste uke. Skjærvøy er i de 2 sidste uker opfisket 955 h., hvorav 80'0 fabrikvare og resten saltet. Prisen var henholdsvis l og 45 kr. pr. hl. Fisket foregik i Oksfjord, Storvik og Sørkjos. Her er tilstede 3 landnotbruk, 0 garnskøiter og 4 kjøpefartøier. Sifjord i Torsken er stængt yderligere 900 hl. sild til fabrikvare, pris kr pr. hl. og i Katfjord i Hillesøy er sat et mindre siæng agnsild, pris 24 kr. Forøvrig intet,fiske i,fylket, hvor der nu er opfisket ialt 3 78 bl. (se tabellen). fjor aptat hl. og saltet 2884 hl. Stoksund i Sør- Trøndelag er siden sidste beretning optat 2250 hl. sild av_størrelse 5, 6 og 7 streiks, som alt,er iset. Prisen var fra 5-7 kr. pr.:hl. alt i Sør- Trøndelag iaar hl. (se tabellen). For hele landet er der i tiden juli--6 desember anmeldt opfisket: Distrikt alt : hl., Der!JV --~~ --Solg-t- So l-g t----:-he-r--:- -s-al-te-thl., sildoljef:j- metikfabr. jhrikker il. hl. hl. Fi~mlarken ' [ Troms fylke... '' Nordland fylke.lj ! Namdalen i S. Trøndel3g fylke i! 32476i , Møre fylke...',,i "" Sogn og Fj. fyike ll 6970, , 739 -alt!!,3!~ 2' (24-32-, _' 69 4 ~6 - Mot i, " i 922 lil " i 92, i i K y Still a kre l fis k e t drives fremdeles av 5 smaabaater paa Ognabugten utfor Egersund. Makrellen er av middels størrelse og delvis mindre men av god kvalitet. Sidste uke fi~!:::~';' 800 l<:g., pris 90 øre pr. kg. for Aalesund blev i sidste uke op~isket 3000 kg. makrel, som solgtes til kr..30 pr. kg. Totalfangsten for hele landet utgjør nu ca kg. makre til en samlet værdi av ca kr.!,fjor blev der opfisket kg. kystmakre til værdi 3.6 m,ill. kr. B ank :f i s k e t ha Aalesund var i sidste uke :helt hindret av uveir. Nogen faa baater drev hjemmefisket og ilandbragte 20'0.0 kg. hyse og 2000 kg. anden fisk til en værdi av kr for Værøy og Røst er i uken nov. orpfisket 630'0 kg. flyndre som alt blev iset. Pris kr..00 pr. kg., værdi kr Brisling- og smaasildfisket. Hvorfra THførsler til Trondhjem / _3 / 924. ndkomne rapporter Nordland fylke l i [ 2.00 Nord-Trøndelag fylke i Sør-Trøndelag fylke... i - -; _ - i ' Møre fylk::... :: = = ~ ~~~ ~:~~ ~0 -=00 Ti'j-;-i-----s6 ---=-3462S-=-- 205' -! : : Værdi kr ( - j 277 Tilførsler til Stavanger 6 / _ 30/ 924..so. (5.. ~.. (5..:.5'". (5... Hvorfra _.~.~ t';j.~.~ 'O.~ '[ --', lfj --,.~ ~.~ ~ E ~.~ ~ ~ ~,.~ ~ i, ~;: ~ Xl o.. Cf) lo.. CO :~ : >-"< Hordaland fylke. i 700 Sogn og Fjordane: ~-'! : 5.00! fylke \ l od 200\ 5.00 Møre fylke... i ' Sør-Trøndel.fylkel - _ , ', Nordland fylke \ , Ti~~ ~ 7500:--=- 7760,--=-' 000 Røkt -3" =- 7500i-=- 7760'-=-'-000- Værdi ~ ~ 22500:'-= = 3000 Tilførsel til Aalesund og Søndmør 3 / cl-. Hvorfra Hvorfra ===== Værdi kr. Smaasild skj. l 890 Pris pr. skj. Blanding skj. 360 Tilførsler til Bergen og omegn 3 / Pris pr. skj Smaa.sild pris pr.. Bla~~ing!Pris pr M?~sa Pri~'pr. skj. skj. SKJ. i skj :~<J. ' skj. Hordaland fylke Sogn og Fjoidane fylke _. ~.~0 4 -= Tils ,:, 6 - Værdi kr = ~---8i-=-- Fetsldfiisket. Fylkesm«nden, Tromsø, beretter 6i2: Skjervøy 29/: Denne uke opfisket Oksfjord 0'20 hl. sild, hvorav solgt shdoljefabrik 900 hl. og resten handelsvare, pris henholdsvis og 40 il 43 pr. hl., tilstede 2 landnotbruk, 6 garnskøiter og 4 kjøpefartøier.

3 crans 40'2 0 desembzr 924 F S K E T S o A N O Torsken 29/: Sifjord yderligere stængt 900 hl. sild, optat alt fabrikvare, pris 7.50' pr. hl., belæg som før. Hillesøy 6/2: Denne uke et mindre stæng Katfjord, optat 54 hl., alt anvendt agn, pris 24 pr. hl. Skjervøy 6/2: Optisket denne uke Storvik, Sørkjos 900 hl. fabriksild og 35 hl. garn sild, pris henholdsvis og 43 pr. hl., tilstede 3 landnotbruk, 0' garnskøiter og 4 kjøpefartøier, ingenstaaende stæng. alt optat pr. 6/2 378 hl., hvorav 724 saltet handelsvare, 23 8~G sildoljefabrik, 74 agn. Fylkesmanden, Bodø, beretter 6/2: Vik: Et større, 2 mindre stæng Sandvaag, 90'0' hl. fabrikvare, pris 0.-5, snurpebaat ca. 700' hl. Samnes: Forrige uke 2 sildestæng Leirfjord, tilsammen 250' hl., poset ca. 50'0 hl., alt solgt hermetik, gjennemsnitspris lo'. Hadsel: Begyndelsen uken bra garnfiske E,ids!fjord, sidste nætter mindre optat, 2 gjenstaar, mindre stæng snurpenøter, ialt 600 hl., pris garnsild 40'-,60', notsud 0'-5, tilstede 4 kjørpefartøier, 3 landkjøpere, 7 landnotbruk, 0.0' drivgarnsbaater. Sortland: Sørfjord denne uke optat 30'00' h., hvorav 800' hermetikvare, resten fabrikvare, pris 8-2, ubetydelig garnfiske, tilstede 25 snurpenøter, lo' landnotbruk, 2 garnbaater, igaar kastet flere laas Vikosen, jndhold ukjendt. Øksnes: Denne uke 6 landstæng Aandfjol~d 2 00'0' hl., blandet fabriksild, skjæresild, pris 4-5, poset 700 hl. fabrikvare, sættegarn 0.-4 maal, pris 60'. alt opfisket inden fylket ' hl., hvorav saltet handelsvare ', saltet skjæresild 6295 tønder solgt sildoljefabrik 655, solgt hermetikfabrik 90. og eksportert 2250', resten agn og hjemmeforbruk eller anvendelse ikke opgit. Lensmanden i Bjørnør (Sør- Trøndelag) beretter 4/2: Sildefiskeberetning fra Bjørnøl' distrikt for tiden 5/ til 4/2. tiden fra 5/ til 4/2 antages sat 2 notstæng i strøket Stoksund og Skjørafjordensamt Kraakøy-Nes, hvorav 3 større og 9 mindre stæng. Garnfisket ube,tydelig. tiden 5/ til 4/2 antages opfisket 2250 hl. smaasild, streks, alt solgt til isning. Pris kr. 5 og kr. 7 pr. hl. Med det tidligere opfiskede kvantum skulde for indeværende fiske være opfisket ialt 5395 hl., hvorav iset 300'0' hl., solgt sildoljefabrik 820' h., saltet handel,svare 350' hl. Optagnillg fortsættes. Fylkesmanden, Molde, beretter /2: sidste uke er anmeldt opfisket 960. hl. smaasild (hermetikvare) i Bolsøy. Pr~s kr. 6.50' pr. hl. - alt anmeldt optisket i fylket 0'2525 hl., hvorav saltet som skjæresild 47980' hl., til handelsvare 7920' hl., hermetik hl., agn 2063 hl., sildoljefabrik 549 hl. og hjemmeforbruk 57 hl. Fylkesmanden, Molde, beretter 6/2: denne uke er opfisket 2 hl. sldaas.nd (hermetikvare) i Bolsøy. Pris 6.50' pr. hl. - alt anmeldt opfisket i fylket 0'2537 hl., hvorav saltet som skjæresild 47980' hl., til handelsvare 7920' hl., hermetik hl., agn 20'63 hl., sildoljefabr,ik 549 hl. og hjemmeforbruk 57 hl. fisket utenlands. Det svenske sildefiske, A op_ fisket uken Saltet uken Opfisket ialt Saltet ialt ar som endte som endte til til -e =c==-=-'=r -~----~-- == ~ = i hl. hl. hl. hl /2 : 20'25 6/2 6/ h / h2 8h ' 8h2 500' Efter fiskeriintendentens rapport st iller fisket 924~ 25 sig som følger indtil : (a. storsild, b. blandsild, c. smaasild). i li landbragt Tid Garnsild Trawlsild Snurpe- valar hl. notsild hl ======== Gøteborg ' Uken 23/ _29/ _7;...6_8_a_b, 2 SO' a!----. i Fra sæsongens beg 'S S venge... Danmark... 2 h_29/ 950' Total is 962 Herav er saltet 2328 hl. Ukens fangststeder : Trawlsild: S. S. O, Vinga, snurpenotsilå : Nidingarna, Anholt. Ukens priser: Trawlsilden: Kr pr. hl., middelpris kr Snurpenotsilden : Kr pr. hl, middelpris kr. 40'. For uken som endte 6j opfiskedes 995 hl. hawlsild, 030 hl. notsild, middelpris Gøteborg kr. 36, respektive kr. 33. Totalfangst hl. trawlsild, 9992 hl. notsild. Totalsaltning 2328 hl. Def engelske sildefiske. Fisket Yarmouth~Lowestoft: Aar Opfisket uken som endte l Opfisket ialtti~ crans Saltet ialt til /! / / 84477S 8/ h' h2 5820'74 24/ 40'865 Det hollandske sildefiske! tdr. 24/ Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 28/ : fisket indtil 9/: Sid ste uke alt tdr. tdr Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 25/: Fisket indtil 24/: Sidste uke kantjes alt kantjes Utført ialt til tdr. 20'40'

4 ---~. -~~~~~~~~--~~~~ F S K E T S 'O A N O 0 desember 924 -~-, ---, Det nyfundlandske torskefiske. Opfisket kg. Tilvirket kg. Utført kg. indtil /0 924 indtil 30/ Utførselen av klipfisk fra uthavnene: Oktober 924 kg. Portugal c:. "pamen !talien Britisk Vestindien Kanada Grækenland....? Brasilien......? Labrador-eksport: Spanien......? alt? Det kanadiske torskefiske. Opfisket kg. indtil 30/", Tilvirket kg. indtit 3 / Det islandske torskefiske. Aug.-Old. 924 kg Utført kg. indtil 3s Uopgit Tilvirket Utført kg. til kg. indtil 5/ Amerikas fiskerier. tiden jan.-aug. er der ilandbragt i de vigtigste fiskehavne i U. S. A. følgende mægder av de vigtigste fiskearter: Atlanterhavskysten: Boston, Gloucester og Portland: Torsk, fersk.. saltet.... Hyse, fersk saltet.. Makre, fersk saltet.. ".... Kveite, fersk saltet Stillehavskysten. Seattle: Laks " " K veite, fersk.... Januar - August Det franske torskefiske.»the Fishing News«skriver 6/2: De franske fartøiers torskefiskesæsong ved Nyfundland er nu slut og,fiskerne vendt hjem for at lægge op for vinteren. Fisket iaar har git daarlige resultater, fangsten er ikke mindre end 30 til 40 pd. under forrige aars. Danmarks fiskerier 923. Av den nylig utkomne officielle danske fiskeristatistik for 923 skal vi gi følgende utdrag: Samlet mængde- og værdiutbytte sammenlignet med en del tidligere aar: Kg Kr Paa de enkelte vigtigste fiskearter fordeler mængde og værdi sig saaledes sammenlignet med 922: kg. Rødspætter Kuler Torsk Makrei Sild Aal i vaad (gule).. l Aal i ruser (blk. aal) l Skrubbe l Hornfisk Laks Hummer kr l ~ ka 0 7' kr , (l5g l Det oplyses at avsætningsforholdene ihar været noget lettere i 923 og der er til tider opnaadd gode priser -raa de fremmede markeder. Det sjøgaaende fiskeri har derfor, trods det ualmindelig uroligeveir, været drevet med større kraft end i aaret forut. l de indre farvande har navnlig silde- og makre}fisket hat heldige perioder. Sammenlignet med 922 er utbyttet av torskefiskeriet forøket med kr., av Hadfisk med kr., av sild og makre med l kr. og av aal med kr. Den største utbytieforøkelse falder dog paa koljefisket, der har været kr. større end foregaaende aar. V ærdien av østersfiskeriet er ikke medregnet i stati- -stiken, men det oplyses, at der i sæsongen blev indbragt og solgt l 25 0'00 sikr. østers. Heller ikke regner statistiken med værdien av de fisk, som forbrukes i fiskernes egne husholdninger eller ombord paa fartøiene. UtførselS!forlholdene har for saa vidt ikke ændret sig, som hovedmængden av overskuds:produktionen likesom i 'foregaaende aar avsættes paa det engelske marked. De

5 desember 924 f S K E T S mere stabile valutaforhold, der indtraadte,i Tyskland i aarets sidste halvdel, har bragt mere liv i avsætningen sydpaa end i de tof.dregaaende aar. Likesom i 922 og 92 har adskillige av de større sjøgaaende fiskerfartøier - navnligfra Skagen og vestkysten - arbeidet med engelske bavne som basis og avsat fangster der. Nogen faa hrtøier fiskede en kortere periode ogsaa fra skotske, belgiske, hollandske og tyske havne, men hele denne trafik har været av mindre omfang end i 922. De gode priser, der i vinter- og foraarsmaanedene opnaaddes ved de offentlige fiskeauktioner i Esbjerg) bevirket, at de fleste fartøier foretrak at drive fiskeri herfra fremfor at søke hemmede havne. Den samlede fiskerflaate bestod ved utgangen av 923 av fartøier og baater. De 558 var over 5 brutto tons, 59 laa mellem 5 og -5 tons, og resten var derunder. Med motor var forsynet 572 fartøier. Den samlede værdi av fartøier og baater beløp sig til 28 mill. kr., mens redskapene er opgjort til en værdi av 7/( mill. kr. Ferskfiskforsendelsene til Tyskland. Hurtig befordring arv fersk fisk til Tyskland over Tralleborg-Sassnits. Kung. jarnvagsstyrelsen meddeler at efter overenskomst med de tyske jernbanemyndighetene,par den svenske jernbanestyrelse utarbeidet ny transportplan for fersk fisk i vognlaster til Tyskland over færgelinjen Tralleborg-Sassnitz, hvorved disse forsendelser komnier til at gis en særlig hurtik befordring. Forsendelse~ som saaledes avga ar fra Gøteborg med persontog nr. 20 kl..58 fm., med ekstra godstog nr. 433 kl em. eller med blandet tog nr. 795 kl. 5.9 em., er med e] transporttid av bare /~ døgn fremme i Berlin allerede kl fm. og i Hamburg kl. 5.5 fm. andre dagen efter avgangen,fra Gøteborg. Eksport av ferskfisk til talien. A v generalkonsulatet, Genua, 6 okt Generalkonsulatet har anstillet undersøkelser i anledn ing av den i pressen omtalte 'ferskfiskforsendelse ha England til!talien og kan oplyse at der ifor et par dage siden ankom to vognladninger med ferskfisk fra [ngland, en til Oenua og en til Milano. Dette betegner englændernes første forsøk paa at utnytte den nylig c prettede»ferryboatline«over kanalen for ferskfiskeksport til Halien. deen er forøvrig ikke ny, idet der tidljgere fra Danmark er sendt flere frysevogner med fersk fisk til Genua og Milano. Til nogen regelmæssig trafik er det imidlertid ikke blit, antagelig paa grund av mangel paa organisation. Branchekyndige folk mener o A N O 53 dog at denne ferskrfiskimport kan ha utsigt til at bli en god forretning, da det er knap tilgang paa ferskfisk fra Middelhavet og da den altid er meget dyr. Jeg kan anføre at detaljprisene i Genua fbi bedste sort lvliddelhavsfisk som sjøtunge,»rouget«og lignende er omkring 30 lire pr. kg. En stor del av denne ferskfisk som sælges i Genua og Milano kommer fra Adriatenhavet. øst, kysten av talien er nem Hg ganske godt forsynt med ferskfisk og der kan neppe, i hvert fald foreløbig bli tale om at importere fersldisk dertil. Jeg undlater ikke at gjøre opmerksom paa at man maa gjøre regning paa at møte adskillig motstand mot detaljsalg av utenlandsk ferskesk 'paa fisketorvene i Genua. Det er neppe sandsynlig, at en øket import av ferskfisk skulde ha nogen større indflydelse paa konsum.et av stokfisk. Kristiania fiskemarked Børsnoteringer for omsætning (tøndesalg eller pr. 00 kg.) fra grossist til detaljist, frit tilkjørt kjøper, pr. 30 dager. slandssild, pr. td. a 90 kg kr Nordsjøsild, pr. td. fiskepakket » Salt fisk: Torsk, saltet i kasser (00 kg.), pr. kg.»0.8;) -»- (60 kg.).....» 0.90 Rødskjær: Vækkerfisk, pr. kg... Høkkerfisk, pr. kg Danskfisk, pr. kg Sei: lma middelsei, pr. kg Vekselkursene (salgskurser).»»»» 2.l Pari i Utenlandsk mynt l/l':> 24 ";'2 24 kurs l - ================================= ====== London... kr. pr. J.. Berlin guldmark Paris fres. Stockholm sv. kr. Kjøbenhavn d. kr. gj Amsterdam gylden e:o. Ziirich sw. fres. ~ New-York... dollar Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag clck. kr. sland, nominel 00 sl. kr. Wien, østerr. kroner pr. æ... Warschau, polske mark (mill.) pr. æ r Lissabon, pence pr. escudo... Tyske mark pr. æ... o Buenos Aires, pence pr. peso.... -g Rio de Janeiro, pence pr. mils.... o Yokohama, sh/d. pr. yen l Manila, sh/d. pr. dollar l Meksiko, pence pr. dollar.... Shanghai, sh/d. pr. tael.... Bombay, sh/d... Honkong, sh/d i / i : ! ~Q /3 5 3 /32 /8 /tg 3/3 2 2/6 /4 / /H 5'/~ /7/:2 3/~ /5 3 /:32 2/4 3 ;8

6 4 54 f S K E T S o A N O 0 desember Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tran: Bergen. Uklaret damptran, nordlands.... -"- finmarks.... Do. seidampfran... '. '.... Prima koldklaret damptran.... Raa mediein, Nordlands uklaret..... Blank do. do. Blank industriel.... Brunblank medicin, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rundfisk: Tynd vestre, houænder.... Fyldig "...,. Almindelig ".... Bremer.... Samfængt, (taliener).... Høstrundfisk.... Usorteret fin!arks over 200 gr.... Finmarks, gr.... do do. over Titling: Finmarks, gr..... Hollænder... :.... Brelner...,.... Rotskjær: Zartfisk...,.,,...,,.... V ækkerfisk.,.... Høkkerfisk.,...,.... Danskfisk... ",.... Sei: Prima storsei do. middelssei Afrikasei do. Smaasei 50/60.., / /60..., / /40..., Brosmer: flekket..,...,...,...,. Rund...,...,...,.,.... Hyser: Samf. vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/50..., /40.. " / / Klipfisk: ste sort, Lofots...,.... Finmarks...,.... Fetsild: Skjæresild, fiskepakket..,.... Garnsild, fiskepakket !;/2 Kr. Kr pr. tønde pr. kilo pr. tønde.2.2 pr. kg, , pr. vegt / pr. kg /2 6h2 Storsild: Kr. Kr. Eksportpakket pr. 0 kg pr. tønde slandssild pr. kg. Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg pr. tønde Aalesund. 28/ 5/2 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands ~Jf. tønde Do. Finmarks Koldklaret damptran Bruntran /!).92 Klipfisk: Søndmørsk... l / 33/34 Lofots...,... f finmarks..., / /33.00 Længe /3 3.00/32.00 Brosme /25 pr. vegt Sil d: Storsild, eksportpakket 0 kg. '" 30/ /32.00 pr. td. slandssild / /0.92 pr. kg. Kristiansund N. Kr. Kr. Tran: Uklaret damptran... 50/53 53/55.00 pr. td. Blank medicintran /.5 pr. kg. Brunblank / /0.95 Bruntran / /0.92 Rogn: Samf. (stavfyldt tønde) ) Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm,,.,...'l Sekunda " 50/60 "....5 Samt. middels 40/50 "... f " Smaasei 20/40 ".5 Klipfisk: N ordmørs og Lofots /35.00 pr. vegt Finmarks.... 3/ /33.00 Længe : {Blanklænge Blaalænge Brosme...,...,... 23/ /23.50 Sei...,.... 8/ S i d: Sto r s i l d, eksportpakket pr. 0 kg. 30/3.00 3/32.00 pr. td. ) Uten omsætning.

7 0 desember 924 f s K E T s o A 55 P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist. K l i P fis k p ris ene noteres i Spanien i pesetas (ptas.) pr. kvintal (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena og Malaga = 50 kg., i Barcelona og Taragona = 40 kg. Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. "tvintal = 60 kg. Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.). Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45 kg., i Buenos Aires i pesos pr. kasse = 45 kg. og i Rio de Janeiro i milreis pr. kasse = 58 kg. K l i P li s k. og tør fis k p ris ene i Halien noteres i lire pr. 00 kg. Fiskemarkedet utenlands. De tyske fe r skf i s k p ris e r noteres i mluk (M) pr. pund = Y:l kg. F er s k s i l d P ri::; ene noteres pr. kasse = kg. Prisen paa indføn saltsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utførselslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved Fiskeridirektøretts kontor foretatte omregning til norsk mynt og ve gt i øre pr. nor s ken het (kg., tdr. m. v.) efter valutakursene paa den dag, som prisene antas at gjælde for. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene refererer. Paa grund av de ustabile værdilorhold mellem de forskjelli~e landes penger maa disse tal kun opfattes som et i forskjellig grad efter omstændighetene o m tre n t l i g uttrykk for d~ faktiske prisp-r. Klipfisk og tør"fisk. Barcelona: Konsulatet beretter 28/: Man stadfæ~ter herved konsulatets foregaaende rapport angaaende klipfiskmarkedet i Barcelona av 4 ds. og der blev senere tilført dette marked følgende partier klipesk: Pr. d.s.»ngunn,z fra sland kg.»»»borg«fra sland »»»»Mjølnir«fra sland 35000»» Tysk damper fm Hamburg.. 3ilbao, pr. jernbane » 70000» kg. alt islandsfisk. Fra Norge ankom pr. d.s.»brio«et litet parti bestaaende av 20 bundter == 6000 kg. klipfisk-ænger. Det ser nu ut til at de tidligere fastsatte maksimalpriser for klipfisk vil bli modifisert, og uten at der eudnu kan siges noget bestemt desangaaende, formoder man at prisene for ovenstaaende partier vil komme til at dreie sig omkring 95 ptas. pr. 40 kg. fra lager for lste sort og vanlig avslag for 2den sort. Der,siges at være ventende under første halvdel av næstkommende maaned et par ladninger klipfisk fra sland med tilsammen 700 il 800 tons, saa beholdningene kommer formodentlig til at bli mere end tilstrækkelige, da nemlig avsætningen henimot juletider og derefter fremover indtil medio januar maaned som vanlig flauner av. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 28/ : oktober 924: ndførsel kg. kg. kg. kg. Norsk i slandsk Engelsk ! : Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 29/: Som tidligere indberettet er de portugisiske fiskefartøier som iaar har deltat i torskefisket paa Nyfundlandsbankene, nu alle vendt hjem med sine saltfiskladninger, og i disse dager er derefter de første partier av den tilvirkede vare bragt paa markedet hersteds. Det er anslagsvis ca. 500 il 600 kvintaler il 60' kg. som hittil er ankommet hertil. Prisene er faldt litt høiere ut end ventet, og der noteres nu pr. kvintal levert fra grossistenes lager for stor fisk esc. 430', smaafalden fisk esc Altsaa litt over hvad den norske klipfisk i den sid ste tid har betinget her. Selv med saavidt høie priser vil det efter opgivende ikke kunne undgaaes at adskillige fiskefartøier lider tap paa sæsongens drift. Prisene falder i begyndelsen gjerne ret høie for den illdenlandske nyfisk, hvis ankomst atid ventes med begjærlighet av 'Publilm~. Eftersom sæsongen skrider frem vil gjerne interessen slappes noget og med den ogsaa prisene. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/2: Nye tilførsler 0000 kvintaler islandsk. Beholdninger 30' islandsk, norsk. Priser FhmHuk 08- (kr pl'. kg.), islandsk 0-8 ptas. Kurs pund 33.79, francs Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/2: Fisket langs kysten har i den forløpne uke ogsaa været mindre godt og kjøperne har derfor igjen vist adskillig interesse for klipfisk. Kjøperne fra indlandet begynder igjen at vise større kjøpel'yst og det har i den senere tid fundet sted ganske livlig omsætning av klirpfisk. Da julen er forestaaende, haaper man i de næste uker paa et livlig marked og paa noget høiere priser. Første sort norsk Finmarkfisk er senest omsat til ptas. 0'8- og for islandsfisk er betalt ptas. 0-8 pr. kvintal levert fra lager Bilbao. Rio de Janeiro: Legationen, Rio de Janeiro, beretter 4/2: Klipfisktilførsel siden 4 november 4200 kasser. Beholdning Rio de Janeiro kasser. Pris norsk 60 milreis kassen. Kurs 6 pence pr. milreis. Prisene synkende tendens. Ankommet kasser skotsk fisk. Havana: Legationen, Havana, beretter 8/2: Klipfisktilførsel siden 4 november 5600 kasser. Beholdningene kan ikke fastslaaes. Pris norsk 3.50 amerikanske dollars kassen il 45 kilo. Efterspørselen efter klipfisk livlig, prisene stigende tendens. Fersk fisk og sild. Wesermunde: Fiskeriagenten, Hamburg., beretter 6/2: uken fra T novbr.. til 3 desbr. ankom til Wesermunde fiskemarked 4 tra\vlere med tilsammen pund fersk fisk. Derav

8 56 F S K E T S GAN O Q desember ~ 2 fra shavet (ved Nordkap) med 4990'0 pund, gjennemsnitlig ca. 24 9'0'0 pund,)2 fra sland med pund, gjennemsniuig ca pund, 9 fra Nordsjøen med 4080'0 pund, gjennemsnitlig ca. 5 60'0 pund og 8 fra østersjøen med pund, gjennemsnitlig ca pund. Tilførslene var større end i den foregaaende uke. Fra England ankom 6 dampere med pund fersk sild. Auktionsprisene var: Hyse....» l.. Torsk..» l.. Sei.... Rødspætter.... Pigvar.. Kveite.. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 6/2: M '5 pr. pund» » » » 0.0'-0.3» » » Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. lli. b. H.) ankom fra Norge 400 pund kveite, som i auktionen opnaadde 46 pf. pr. pund. Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom fra Norge ca. 30 pund sjøaal, 350 pund lerflyndre og 20 pund aal, som i auktionen opnaadde: Sjøaal.... Lerflyndre, stor......» smaa... Aal, blandet » smaafaldende.... M pr. pund» » '0.20».44».5 Fra Gt. Y armouth og LowestoH ankom til Altona i ukens løp 5 dampere med 0396 kasser og 90 tons løs sild og en baat fra Ostende med 5 tons brisling. Desforuten ankom fra Leith 28 kasser fersk sild og brisling. Prisene for engelsk sild var høiere pf pundet fol" prima vare og 9-25 pf. pundet for kanalvare. Tilførslene av brisling var rikelige. begyndelsen av uken var prisene pf og steg senere til 0'-'2'0 pf. pundet. Hummer. fram burg: Fiskeriagenten beretter 6/2: Med ruteskibene ankom fra Norge 33 kasser og 6 kurve levende hummer og fra Danmark 8 kasser med baat og pr. jernbane ca. 400 pund, hovedsagelig av norsk oprindelse. Prisen var uforandret M. 7 pr. pund fortoldet. guldmark el' idag = ca. kr..59. Rogn. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/2: Dam'lig sardin fiske nordkysten. Vigo 20'0 kurver. Liten rognomsætning. Priser 00-0'. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/2: Fra Vigo rapporteres om en ukef'angst paa kun ca. 200 kurver og langs hele Nordkysten forøvrig meldes ogsaa om dam'lig fiske. Som følge herav har det kun været liten omsætning av rogn. Prisene holder sig omtrent uforandret og de sidste salg skal ha fundet sted til ptas. 0'0'--0' pr. td.»extra SUrperior< levert fra lager. ngen nye rogntilførsler har fundet sted i den forløpne uke. Beholdningene av rogn langs Nordkystenanslaaes for tiden at utgjøre: Bilbao 5-60'0 tønder, Santander 6-20'00 tønder, Gijon 000' tønder, Pasajes tønder. Paa andre fiskepladser langs kysten forøvrig beregnes nt ligge ca. 2-,500 tønder, saa de samlede rognbeholdninger langs hele Nordkysten antages for tiden at utgjøre ca tønder. Tran. Hamburg: Fisker,iagenten beretter 6/2: Fra Norge ankom U37 fate og 20 tdr. Fra England og Skotland 727 fate, fra Holland 580 fate og 43 fate fra Spanien og Portugal. Markedet var rolig og noteringene er gjennemgaaende litt lavere. Noteringene er: Dampmedicintran.. kr pr. 00 kg, Lys sæltran» ~/--» levertran....» »-- Brunblank....» »-- Brun....»0' »-- Linolje er flau og noteres for loko vare fl. 54 til ;:i4nl pr. 00 kg. Salt sild. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 29/: denne uke er indkommet damperne»martha«og»fanak med hellholds\ i,.~ 4275/ og 450/2 og 450/ tønder sild fra Yal'llouth. Forretningen ligger meget stille. Prisene har ildze fo ' andret sig. Der bl,ir forlangt fra lager for Matties, gjennpllsnitsaltet 63/, for Matties. Trade 66/. Danzig: Konsulatet, Danzig, beretter /2: uken 24 til 30 noypjiber ankom hertil ialt ca tur. sild fra Yarmollth. Fra Norge var der ingen tilførsel i beretningsuken. Markedet er fremdeles fm:.! og prisene nogelllundc ufol' andret sammenlignet med forrige rapport. Ham burg: Fiskeriagenten beretter 6/~~: Tilførslene androg til :2~3n tdr. Derav 99 tell'. fra Norge, 582 td'. fra England og Skotland, 28 tdr. fra Holland og 48 tdr. fra Helgien. Markedet var yderst rolig og maa nærmest betegnes SOllJ forretningsløst. Fiskeindførselen. flg. Det Statistiske Centralbyraa's maanedsopgaver er der iaar i oktober og i tiden jan.--old. indført fersk og levende fisk til følgende værdi. (Tallene i parantes gjælder tilsvarende tid 923): Oktober kl' (305927), jan.-okt. kr (8050). Fiskeutførselell. eksporttabellen i forrige nullllller ('' eksporten av sild- og fiskemel til Tyskland ved en feil komnh't til at staa i række med fiskeeksporten til Danlllark Fiskere! Abonner paa oplysningsbladel for fiskeriene! "Fiskets Gang" koster kun kr. 6.- pr. aar.

9 0 desember 924 fs KETS o A N O De tyske ferskfiskmarkeder.' Organisation og drift. A v fiskeri agent Johan Reusch, Hamburg, 26/ 924. Tysklands betydeligste og største ferskfisklmarkeder er: Wesennilnde (Geestemiinde), Cuxhaven, Altona, amburf.{ og desuten Bremerhaven, Emden og Norden- ham. Wesermiindes fiskerihavn blev paabegyndt i aaret lsl)2 og indviet den l november 896. Havnen, som er 70 m. bred, har kailængde av 800 m. Paa kaien er o:pført 4 store haller, hvor fisken auktioneres og pakkes og hvor ogsaa de større Hskefirmaer har s<ine kontorer og lagerruill. Cuxhaven, som formodentlig har et av de mest moderne og bedst indrettede fiskemarkeder, som der for tiden gives, fik sit marked aapnet i 908. Det kan i denne lorbindelse nævnes, at da Hamburgs senat i 907 fremsatte propositionen om bevilgning av de nødvendge midler til bygning av dette marked, blev beløpet -- i for Sl aaelse a v sakens store betydning -- forhøiet til det cobbelte av Hamburgs Biirgersfhaft (parlamentet) blev markedet betydelig utvidet. Cuxhavens Eskerihavn har en længde av 00'0 m. Den ydre havn er ca. 00' m. bred og den indre del ca. ts ilt,. Kaimurene, som er av jernbeton, har en samlet længde av ca. 900 m. Paa østsiden av havnen ligger de store auktions- og pakhaller, som er 850' m. lang og '-57 m. bred, og paa vestsiden ligger rederienes kontorbygninger og verksteder 'for reparation av maskiner, garn etc. 3 is<fabrikker med en daglig produktion av ca. 200 tans -forsyner fiskemarkedet med is. pakhallen og i auktionshallen har de større firmaer sine lagerrum og kjølerum til opbevaring av fisk. De fra sjøen ankomne fiskedampere losser fisken pau østsiden og maa, saasnart de er utlosset, forhale til den fjiotsahe side. Det nuværende Altona,f,iskemarked blev paabegyndt i 92 og indviet i 923. Auktionshallen har en længde av 320 m. Gulvet i hallen ligger ca..2 ill. høiere end kaien, hvilket, bortset fra de rent hygieniske fordele, ogsaa har den store for" del, at fisken lettere kan transporteres ind i jernbanevognene resp. transportv'ognene. Wesermiinde, Cuxhaven og Hamburg ligger Eskehallenes gulv i høide med kaien. Ogsaa i Altona har de større firmaer i Hskebranchen sine kontorer og lagerrum i auktionshallen. Godsjernbanestationen, som ligger omtrent 500 m. fra hallen, har fire jernbanespor og der kan paa hvert spor samtidig lastes 5 a 6 jernbanevaggons. St. Pauli fiskemarked (Hamburg) blev bygget i 896 og utvidet i 908 'Og i 96. Auktionshallen er 70 m. lang og 30 m. bred og markedet har en kailængde av 20 m. Losningen av de tyske fiskedampere foregaar i den rækkefølge de ankommer og fisken losses om natten, som regel begynder losni.ngen om ahenen kl. 0. Fisken, som saa vidt det lar sig gjøre, allerede er sortert ombord paa trawleren, blir losset i kurve a 50 kg. Ved losningen blir den eltersortert og styrtet i kasser paa 00 pund (i HamburgjAltona paa 50 pund). Kassene blir efterveiet og bragt lind i auktionshallen, hvor de blir opstablet eter sort og størrelse. Bedærvet og til menneskelig ernæring ubrukelig fisk blir forsynet med et s:pecielt merke og blir opstablet for sig. Al fersk fisk, som ankommer med de tyske trawlere, blir solgt til høistbydende ved offentlig auktion. Auktionene begynder som regel om morgenen kl. 6j~--7. Saasnart en kjøper har <faat tilslaget, blir det kvantum kasser han har kjøpt, ~orsynt med sedler med hans 'firmanavn. Straks efter begynder hans folk at boruransportere fisken, da det gjælder at 'faa den ompakket og ekspedert hurtigst mulig. Allerede om <ehermidagen maa al fisk være bragt til jernbanen, for at den kan ankomme til de indenlandske bestemmelsessteder den næste morgen eller i løpet av den næste dag. Fisken bur, naar den ikke blir sendt i hele vaggonladninger, pakket i kurver av piletræ for det meste av 0'0.-50 pund. Paa bunden av kurven lægges pergamentpapir med et lag malet is, derefter kommer avvekslende et lag fisk.og et lag is og paa toppen et større kvantum is, som blir godt tildækket med papir, hvorelter laaget blir syd fast med sterk hyssing eller jerntraad. Fisken pa~kes med ryggen op. De tyske fiskemakeder er bygget av staten resp. ved kommunal hjælp. Saaledes er Wesermiinde fiskemarked bygget av den preussiske stat. Cuxhaven 'Og St. Pauli av Hamburgs stat. For Altonas vedkommende overtok den preussiske stat halvparten av beløpet og Altolla kommune den anden halvpart. Da staten resp. kommunen har bygget disse anlæg, er det forstaaelig, at disse myndigheter ogsaa har grepet ind i administrationen og at de forlanger utbytte av den anlagte kapital. Paa St. Pauli Hskemarked er der ansat 3 auktionatorer, som av rent praktiske grunde har slaat sig sammen til et selskap under navn av Hamburger F,ischauktion G. m. b. H. Av o:msætningen maa dette selskap avgi til Hamburgs stat 4 pet., som omtrent dækker rentene av

10 58 F S K E T S o anlægskapitalen. Administrationen av fiskemarkeder er underlagt den Staatliche fischereidiredion i Hamburg._ Hamburg.bar for tiden ca. 40 Hskedampere. Paa Altona fiskemarked er der kun ansat en auktionator ved firmaet H. Koser. Dette Æirma maa avgi til Alon~ kommune l ~4 pet. av omsætningen. Administrationen av Altona fiskemarked er underlagt Altona Fischereidiredion. Altona har for tiden ca. 85 fiskedampere. Cuxhaven er f,iskemarkedet helt stathg, men av praktiske grunde er forvaltningen underlagt et privat selskap bestaaende av derværende redere og fiskehandlere, hvis præses er den derværende fiskeridirektør. Alle andeie i dette selskap tilhører imidlertid staten, som ogsaa indkasserer hele overskuddet. Hamburgs stat har i Cuxhaven avsluttet kontrakt med en derværende bank, som mot en godtgjørelse av /2 pd. av auktionsomsætningen overtar alle ind- og utbetalinger. Banken er forpligtet til at utbetale rederne sit tilgodehavende den fjerde dag eaer auktionssalget og maa paa den anden side indrømme kjøperne en kredit av omkring 8 dage. Alle regninger for kjøp av fisk i en uke maa være indbetalt til banken inden fredag i den derpaa følgende uke. Alle firmaer, som kjøper i fiskeauktionen, maa kunne bevisliggjøre, at de i banken har kredit for det beløp, som de daglig agter at kjøpe for. Auktionatorene og ledelsen av markedet kjender til, hvor stor kredit hvert enkelt Erma har og det blir av den resp. aven repræsentant fra banken, som altid er tilstede ved auktionene, nøie passet paa, at ikke kreditten blir overskredet. Skulde allikevel en overskridelse Hnde sted l maa banken overta ansvaret. Der er fremdeles i Cuxhaven truffet den overenskomst med jernbanestyret, at alle beløp for efterkravssendeser blir utbetalt allerede dagen efter at forsendelsen har fundet sted, hvilket er av stor betydning Jar de i,fiskehandelen interesserte firmaer. \V'eser.munde har den preussiske stat ogsaa av prakt:ske grunde overlatt ledelsen av fiskemarkedet til et l)riv Cl jselskap: F ischerei-betriebsgenossenschaft bestaaende av derværende redere og interesserte firmaer i fiskebranohen. Med dette selskap har den preussiske stat avsluttet kontrakt og selskapet maa avlgi til staten en Dfocentual andel av overskuddet.. Tilførslene av fersk fisk til ovennævnte 4 auktionsmarkeder var,i 923: Vi esermunde pund Cuxhaven » Altona » st. Pauli » En prisopgave over det danske fiskes industrielle utnyttelse. Legationen, Kjøbenhavn, indbereter at ifølge en meddelelse i»børsen«f:or 25/0 har Den polytekniske LæreanstaHs Fond for teknisk kemi utsat følgende prisopgave:»der ønskes,en redegjørelse for muligheten av i høiere grad end tilfæildet er nu for tiden, til fiskeriet i Danmark og sland at knytte teknisk-kemiske industrier til utnyttelse av f:iskeprodukter og for, hvorledes fiskeri og industri bør samarbeide, samt for, hvorledes de industrielle virksomheter eller stationer skal indrettes<' Til pris har fondet bevilget et beløp paa indtil 4000 kr. og konkurrancen er aapen for danske og islændere. Fondet har søkt Erhvervsministeriet 0m et tilskud ti,l forhøiese av prisen. Ovennævnte blad heter det videre: betragtning arv den nationaløkonomiske betydning, som fiskeriet har, og som den industrielle utnyttelse av fiskeriprodukter har muhgthet for atfaa, har Den polytekniske Læreanstalts Fond for teknisk kemi ønsket at utsætte en prisopgavefor nærmere at 'faa belyst, hvor vidt og eventuelt hvorledes der bedst vil!<junne kny t t es in dus tri e r, S a a som fis k e kon ser ve S-, ifiskemels- og Æiskeoljefabrikker til fiskerliet. Det ansees ikke Jfor usandsynlig at et studium av, hvorledes :fiskeutnyttelse er organiseret log utøves rpaa steder i utlandet, hvor der i øieblikket Endes en betydelig industri av denne art i fotibindelse med et studium av,fiskeriets vilkaar og muligheter i Danmark og sland vil : kunne gi oplysninger, paa hvilke der kan baseres forslag om et organiseret samarbeide meuem fiskeri og industri. Veirvarslingsanlæg i Haugesund. Haugesunds havnevæsen har netop Opført et tidsmæssig v;eirvarslingsanlæg, saaledes at vindens retning ogsaa om natten kan angives. Dagsignalene er som &ør de vanlige sorte kegler, men meget høiere og tydeligere anbragt. Naf-signalene er elektriske, røde lygier. Anlægiget er anbragt paa taket av Haugesunds sjømandsforenings bygning, ret op for nordre del av dampskibsikaien. Signalraaens høide over havet er ca. 35 meter. Dagsignalene heises paa nordsiden og over husets taarn, natsignallene paa sy;dsiden og over samme. Skibe, som passerer gjen nem Karmsundet, er omtrent tvens av signal'et, idet Ganpeskjær lygt passeres.

11 45440 " " " 0 desember ~ 924 fs K E S o A N O 59 Fiskeutførselen januar-oktober 924. Efter det Statistiske O~ntralbyraas maanedsopgaver. Varernes navn a> oktober Januar-oktbr. ~,åj ::"2 ~ ~ a> Varernes navn O_k_to_b_e_r Januar-oktbr. 924 l Sild, fersk ialt kg.] 3096; r Herav: i Vaarsild... : \i! Storsild...,.-! t-:tsild... " Bris!ing i Fis/l, fersk, ialt... " H.erav: Torsk \akrel....! [ Kveite (hellefisk) [ Flyndre i Laks [ 58] [ ørret , 352 Anden i iørfisk ialt : lierav : Rotskjær ~.)45: RUildfisk , i Lange " 2 695: l2 Sei Hyse (kolje)... " l ~l~;~~f; 'i~~; : : : : : : " \ " Herav: Torsk , ' Lange Sei... ' Hyse (kolje) Brosme..., i Sild, saltet ialt...!" Herav: i Vaarsild... i " Storsild (slosild) '" Fetsild ! Skjæresild... i " [ Nordsjøsild ' slandssild... i Brisling Kryddersaltet, herunder appetitsild Brisling, kr.saltet (an- sjos) Salt fisk, ialt... [ " Herav: Torsk i tdr: og ka:serl " løs l fartø.. " Makre... Anden... '"... Sild, røkt, flækket! l l l :2684 l Hermetik ialt... kg ] ' Herav: Røkt smaasild og, brisling i olje \ Do. i tomat " Do. ellers ] Urøkt smaasild og i i brisling i olje..." ] \ \ Do. i tomat..., Do. ellers \ l, Vaarsid, kippers, (røkt og urøkt) i i olje i R Do. i tomat '[ \ 0934 Do. ellers , ! Makre... 35i Fisk forøvrig..." ! Krabber, ræker, skjæl" ! Rogn (ogsaa kaviar)" [ Fiskeboller, (pud- ding, kaker o..)" ! Sildemel \ Fiskemel...\ ] Hvalkjøtmel... : Levermel...,l Sæl- og kobbeskindj" Hvalbarder Fiskeguano... " Hva/guano Benmel Rogn, saltet: Av torsk.... Anden.... Tran ialt... hl. Herav: Dampmedicin.... Raamedicin.... Blank.... Brunblank.... Brun.... Av sæl... Av bottlenose.... Av hval.... kke særskilt opgit Sildetran " Fra utenl. fangstfelterhjemført tran og anden... kg Hærdet spisefett (av Hummer... st kr. Ræker.,... kg tran, alle sl).... kg. Hærdet teknisk fett (av tran, alle sl.). " ! l l [ ] ~--~----~----~~----~ ~ ~ ~ ~~E ~

12 40 l etc., fiskeutførselen fra januar Hi 29 novernber 924 n uken som endte 29 november. tde Sild! tdr. ta'r t!r. "d' k" kg. k T tdr '. k tdr. tdr tdr tdr. tdr tdr. tdr.! l l. g"',,,,,(., g. g.... ~ :...-._', ~L_=_ ~.~.=~~~_~.~~~:~-~ ~~~~...:: ~--~---': - ':---- i Kristiania... " i sol ' ! Kristansand " Egersund _ Stavanger _. 5 Kopervik ) Haugesund 2) 3550! ergen 3 ) : florø 4 ) Måløy Aalesund 5) l Molde 6) ~ Kristansund 7 ) Trondhjem 8) i , Bodø [ Svolvær 9) Narvik E) Tromsø 0)... - Hammerfestll) 75 - ~oool [ Vardø 2 ) i :r~~ ~~3 l Vadsø Andre 3) ~ [ alt llq 38 : ~ uken '~~-249~ s Hærdet Hval- Sæl- Bottle~... Siid, Makrei, Makrei, l laks, Levcm6 Anden Fisk Fisk Toldsteder hvaitran l tran tran nosetran Sldetran Sild, fersk rakt saltet fersk fm'sl< aa! fersk fisk Hummer, Stlt~t,! tdr. idr. tdr. tdr. idr. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. stk. t:;;,9i i Kristiania Kristiansand l Egersund Stavanger Kopervik ) Haugesund 2 ) Berg~n3)... ~ ~ Florø) Måløy , Aalesund 5) on Molde G) Kristiansund ,50 Trondhjem 8 ) , ,57 Bodø ,5 292 Svol,:,ær 9 ) :: ! Narvlk....; Tromsø 0 ) ' , H~mm~Jfestll) = = ~ Vardø )... ~2 = Vadsø...,' Andre3) ~~.3~~ =- = J 4, : saltet i tdr. Sildemel kg. _. ~:~ld~st~der ~a~~a-r-si~ld~,o~-:~-~~~-t; -~:::--;.~~~U~:~',oli-;~~~--~~~:,,'~~', " ;~~~~~f""!-;:~3kr--~r~.:-. ~S~;-~~~ ~~~r~~~e~d-- '-~-~,~-,~-~ -~R~-Og-Ui-~-P'-~-!~'-; ~--r-;a-~-' --:'--B-la-nk~-:-~U-nnk"""'7-B-i-.u-n--;--k~-'!-~-;'- Fiskeguano kg. Sælskind Hermetik kg. kg.,--~----~------~----~------~----~ , ~ , , , , ,5 34, fi2862 alt ~?~,~~ 842 [_9 33~~880~?_~~ ~~=~~~~ 68~ 235j50-28:l=22~ 832 ~75'l9'7~ ,8295i , uken - J ~=~~_~_2~ ~._~= i.~-===--j ~_7 _ ~! ,5 ) Desuten 998 kg. ræker. 2) Desuten 5888 kg. ræker..3) D~suten 0646 kg. ræker, 3740 kg. hvairosskiud og kg. levermel. 4) Desuten 685 kg. ræker. 5) Desuien 3465 kg. ræker, l kg. fiskemel og k~. levermel. G) Desuten 582 kg, ræker. 7) Desuten kg. ræker. b) Desuten 6078 kg. ræker. 8) Desuten kg. fiskemel og 33,5 730 kg. levermel. 0) Desuten 600 kg. røkt fisk. ) Desuten 550 kg. hvalrosskind og 6800 kg. levermel. 2) Desuten 2372 kg. hvalrosskind. 3) Desuten kg. fiskemel, 23542,5 kg. levermel, 9446 kg. ræker, kg margarit, 2083 tdr. llvaloljefettsyre, 860 tdr. fettsyreiran, 92'.J:2 tdr. spisefett. L.) Herav 84,50 tdr. fra Fredrikstad og 4 HO tdr. fra Sandefjord.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<:

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<: i e fi ket 7 a arg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00.pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. fisket Uken 3/0-6/.

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere