AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER"

Transkript

1 AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER MODELNR.: XR210 AUTOMATISK OPLADNING MED FJERNBETJENING, MOPPE OG UV-LYS VIGTIGT!! Hår og snavs kan let sætte sig i bevægelige dele som børster og hjul, hvilket kan påvirke effektiviteten af støvsugeren og i værste fald beskadige den. Tjek og rengør altid støvsugeren efter hvert brug. Tøm støvbeholder regelmæssigt og rengør forsigtigt filtret. Manglende rengøring/vedligeholdelse dækkes ikke af garantien!

2 Tak for dit køb af vores nye robotstøvsuger XR210. Læs vejledningen grundigt, før du tager støvsugeren i brug! Sikkerhedsforanstaltninger: Undlad at adskille, udføre vedligeholdelse og ændre produktet. Det må kun gøres af teknikere, der er godkendt af vores virksomhed, da det ellers kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade. Rør ikke ved støvsugerens ledning med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød. Undgå at få tøj og fingre, hår osv. viklet ind i robotstøvsugerens børste eller hjul, da det kan medføre personskade. Forsigtig Brug kun den oplader, der følger med robotstøvsugeren, da brug af andre opladere kan medføre skader på produktet, elektrisk stød eller brand på grund af den høje spænding. Bøj ikke ledningen for meget, og undlad at placere tunge genstande på ledningen og træde på den, da det kan medføre beskadigelse af ledningen, brand eller elektrisk stød. Sørg for, at støvsugeren ikke kommer i nærheden af cigaretter, lightere, tændstikker og andet glødende eller brandbart materiale såsom rensebenzin. Bemærk Glem ikke at slukke for strømmen under transport og når støvsugeren stilles væk i længere tid, da batteriet ellers kan tage skade. Sørg for at sætte opladerens stik ordentligt i stikkontakten, da det ellers kan medføre elektrisk stød, kortslutning, røgudvikling eller brand. Kontroller, at opladeren og stikket er forbundet Fjern alle skrøbelige genstande (herunder ordentligt, da det ellers kan medføre manglende lamper, tekstiler, glasflasker osv.), før opladning eller i værste tilfælde brand. støvsugeren startes, da der ellers er risiko for, at de går i stykker, eller at støvsugerens funktion påvirkes. Vær forsigtig ved brug af støvsugeren i nærheden af børn for at undgå at skræmme dem og for at undgå, at de kommer til skade. Undlad at sidde og stå på støvsugeren, da det kan medføre beskadigelse af støvsugeren eller personskade. Undgå at der kommer vand og anden væske ind i støvsugeren, da det kan medføre skader på produktet. Brug ikke støvsugeren på små borde og stole eller på andre små områder, da det kan medføre risiko for beskadigelse af støvsugeren. Brug ikke støvsugeren udendørs, da det kan beskadige produktet. Støvsugeren må ikke anvendes til kommerciel brug, da den kan blive beskadiget af overdreven brug. Sørg for, at der ikke ligger løse tråde, ledninger og andre genstande, der er længere end 150 mm, på gulvet, da der er risiko for, at de sætter sig fast i børsten. Støvsugeren må ikke bruges af handicappede (personer med fysisk eller mentalt handicap) og børn, og den må ikke bruges, før betjeningsvejledningen er læst grundigt igennem.

3 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Funktionsbeskrivelse 3. Støvsugerens dele 4. Indledning i. Betjeningspanel på støvsugeren ii. Oplysninger om funktion på displayet iii. Dele iv. Installation af opladerstation og opladning af støvsugeren v. Montering, afmontering og rengøring af støvbeholder vi. Montering, afmontering og rensning af hovedbørste, gulvbørste og sidebørste vii. Montering, afmontering og rengøring af venstre og højre hjul samt forhjul viii. Rengøring af sensor og det infrarøde vindue 5. Udskiftning af batterier 6. Fjernbetjening i. Betjeningspanel ii. Anvendelse og visninger på betjeningspanelet 7. Automatisk opladerstation i. Opladerstationens taster, funktioner og indikatorer ii. Anvendelse af taster og funktioner og samt indikatorstatus på opladerstationen 8. Virtuel væg i. Virtuel vægs taster, funktioner og indikatorer ii. Beskrivelse af den virtuelle vægs funktion iii. Anvendelse af omskifter og indikatorer på den virtuelle væg iv. Placering af den virtuelle væg 9. Fejlfinding 10. Tekniske specifikationer 1

4 Anvendelsesområde: Produktet er hovedsageligt beregnet til private hjem, hotelværelser og små kontorer, og det er velegnet til rengøring af tæpper med kort luv, trægulve, hårde gulve, fliser osv. Funktionsbeskrivelse: Støvsugeren er en ny generation af robotstøvsugere. Den er udstyret med et genopladeligt batteri, styres ved hjælp af et intelligent program og har følgende funktioner: automatisk støvsugning, gulvvask, sterilisering, timerindstillet rengøring, fuldautomatisk opladning og rengøring (såkaldt "full go"), fjernbetjening og hastighedsindstillinger. Derudover er den nem at bruge og rengøre. Støvsugerens dele: Støvsuger Fjernbetjening Automatisk oplader Oplader til Vejledning Monteringstape laderstation Space Isolator Mopping part Mop Dust brush Virtuel væg Mopperamme Moppe Støvbørste Sidebørste Filter 2

5 Indledning: Betjeningspanel på støvsugeren: Display Display ikoner Menu visning: 1. Ikon for dag/uge 2. Ikon for hjulrotation/hastighed 3. Ikon for UV-lys 4. Ikon for automatisk rengøring 5. Ikon for punktrengøring 6. Ikon for aktuel uge 7. Fejlikon 8. Ikon for oplader/strøm 9. Visning af tidspunkt/fejlkode Berøringstast: 1. UV-lys 2. Automatisk rengøring 3. Punktrengøring Oplysninger om funktion på displayet: Sørg for, at støvsugeren er fuldt opladet, og tænd derefter for den. Der lyder et lydsignal, og på displayet vises følgende: 1. viser automatisk den aktuelle ugedag ud fra datoen. 2. vises, hvis der opstår fejl. "88:88" angiver fejlkoden fra E001 til viser batteriniveauet. Tre bjælker betyder, at batteriet er fuldt opladet. Jo, lavere batteriniveau, jo færre bjælker vises der. 4. betyder, at støvsugeren oplades. Ikonet blinker, når batteriet ikke er fuldt opladet. Det holder op med at blinke, når batteriet er fuldt opladet. 5. viser den timerindstillede rengøringstid, det aktuelle klokkeslæt og fejlkoden. 6. betyder kørehastighed. 1 betyder hurtig kørsel, og 2 betyder langsom kørsel. 7. angiver om UV-lyset er slået til eller fra. 8. angiver, om støvsugeren er indstillet til punktrengøring. 9. angiver, om støvsugeren er indstillet til automatisk rengøring. Følgende displayfunktioner kan kun vælges og indstilles med fjernbetjeningen. 1. valg af én rengøringsdag, flere rengøringsdage eller rengøring alle ugens syv dage. 2. visning af tidspunkt og indstilling for timerindstillet rengøring. 3. juster hastigheden. 4. visning af den aktuelle ugedag. 3

6 Berøringstasternes funktion 1. Tast til automatisk rengøring 2. Tast til punktrengøring Funktionsbeskrivelse a Fjern genstande og forhindringer, der kan komme i vejen for støvsugeren, og tryk derefter på tasten til automatisk rengøring. Støvsugeren vil derefter rengøre i et spiralmønster, i et lineært mønster og i et zigzagmønster samt følge vægindstillingerne automatisk. b Vælg, om støvsugeren skal køre hurtigt eller langsomt under rengøringen. c Støvsugeren standser, hvis batteriniveauet bliver for lavt. Derefter afgiver den 10 lydsignaler og kører automatisk tilbage til opladerstationen for at blive opladet. d Støvsugeren standser rengøringen, hvis du trykker på en tast under rengøringen. a Tryk på tasten til punktrengøring. Derefter rengør støvsugeren et område på ca. 1 m 2 i et spiralformet mønster. b Indstil støvsugeren til hurtig rengøring i 2 minutter og langsommere rengøring i 4 minutter. Støvsugeren standser automatisk efter rengøringen. c Støvsugeren standser rengøringen, hvis du trykker på en tast under rengøringen. 3. Tast til UV-lys a Tænd for strømmen på selve støvsugeren. Derefter tændes displayet. b Tryk på tasten til UV-lys. Ikonet vises. UV-lyset forbliver tændt, mens støvsugeren rengør, og slukkes, når støvsugeren standser. c Tryk på tasten, hvis UV-lyset ikke skal bruges. Derefter slukkes ikonet. d UV-lysets tænd/sluk-tilstand gemmes automatisk i hukommelsen. : Tasterne på støvsugeren er elektroniske berøringstaster, så du skal kun trykke let på dem. Rengør tasterne og området mellem dem for vand og oliepletter, da der ellers er risiko for, at deres funktion svigter. Dele: Støvsugerens overside og forside Håndtag Stødfanger foran Infrarød modtager Elektrode til automatisk opladning Knap til støvbeholder Display Sensorvindue 4

7 Støvsugerens underside og bagside Gulvsensor Batteridæksel Sidebørste Gulvsensor Højre hjul Afbryder Strømstik Forhjul UV-steriliseringslys Venstre hjul Gulvbørste Hovedbørste Mopperamme Moppe Støvbeholder Luftudtag Installation af opladerstation og opladning af støvsugeren: Automatisk genopladning: 1. Installer opladerstationen, så den er placeret solidt og fladt på gulvet og monteret på en lodret væg (den monteres på væggen ved hjælp af monteringstapen) 2. Der må ikke være nogen forhindringer, huller eller hældninger 3 m foran opladerstationen og 0,5 m på begge sider af opladerstationen. Se figur 1. 0,5 m 3 m 0,5 m Figur 1 3. Støvsugeren kan ikke finde opladerstationen, hvis stationens infrarøde vindue er tildækket. 4. Sæt adapterens stik i opladerstationens strømstik. Se figur 2. Højspænding! Elektrisk fare! Må ikke berøres med våde hænder! : Ret adapterens ledning helt ud, og placer den langs væggen, da der ellers kan opstå problemer med den automatiske genopladning. Figur 22 Manuel opladning: 1. Du kan bruge adapteren eller opladerstationen til at oplade støvsugeren direkte. 2. Sæt adapterens stik i støvsugerens strømstik for at bruge adapteren til direkte opladning. Se figur I. Højspænding! Elektrisk 5

8 3. Slut adapteren til opladerstationen. Sørg for, at støvsugeren berører opladerstationen og at der er god kontakt mellem opladerstationens og støvsugerens elektroder. Se figur 2. Højspænding! Elektrisk fare! Må ikke berøres med våde hænder! 4. Tryk på DOCKING på fjernbetjeningen, hvis du vil oplade støvsugeren. Støvsugeren vil automatisk søge tilbage til opladerstationen inden for det tilgængelige område. Se figur 3. Figur 2 5. Tryk på en vilkårlig tast på støvsugeren eller på tasterne POWER OFF og DOCKING på fjernbetjeningen, mens støvsugeren søger tilbage til opladerstationen. Derefter standser støvsugeren. Figur 3 Figur 4 6. Når batteriet er helt afladet, begynder den først bjælke på opladerikonet at blinke. Derefter begynder den anden og derefter den tredje bjælke at blinke, hvilket viser, at støvsugeren oplades. Når støvsugeren er opladet, holder bjælkerne op med at blinke. Se figur 4 og 5. Figur 5 7. Tænd støvsugeren. Hvis der vises tre bjælker, er støvsugeren fuldt opladet, og hvis der vises to bjælker, er batteriniveauet faldet. Hvis der ikke vises nogen bjælker, skal støvsugeren oplades. Se figur 6. Figur 6 Automatisk opladning: Støvsugeren søger automatisk tilbage til opladerstationen for at blive opladet, hvis batteriniveauet falder til et for lavt niveau under rengøringen. : 1. Støvsugeren vil muligvis ikke være i stand til at finde opladerstationen på grund af forhindringer, et fladt batteri eller komplekse omgivelser. Opladerstationen bør derfor placeres i så frit et område som muligt. 2. Når støvsugeren er færdig med rengøringen, vil batteriet være meget varmt, og opladningen vil derfor tage længere tid 6

9 Montering, afmontering og rengøring af støvbeholder: Montering og afmontering af støvbeholder: 1. Skub støvbeholderen ud ved at trykke på knappen på beholderens overside. Se figur 1 og 2. Figur 2 Figur 1 2. Tryk på den røde knap. Derved frigøres blæseren automatisk. Se figur Vend blæseren om, frigør de to holdere, og åbn dækslet. Se figur 4 og 5. Figur 3 Figur 4 Figur 5 4. Åbn holderen. Derved kan du se filteret. Se figur 6. Figur 6 5. Tryk på den halvrunde holder med den ene hånd for at frigøre tilholderen fra filternettet. Fjern derefter filtergitteret med den anden hånd, og sæt et nyt filter i. Se figur Vend støvbeholderen på hovedet, træk moppen ud, frigør mopperammen, og træk derefter mopperammen ud af støvbeholderens bund ved at frigøre rammen i højre og venstre side. Se figur 8 og 9. Alle dele skal monteres og samles igen, som før de blev afmonteret og skilt ad. Figur 7 Figur 8 Figur 9 7

10 : Brug ikke moppen og mopperammen på tæpper eller ujævne flader. Rengøring af støvbeholderen og blæseren: 1. Hæld støvet ud, og rengør den med støvbørsten. Se figur 1. Figure 1 2. Frigør blæseren, og rengør derefter luftindgangen/- udgangen med støvbørsten. Se figur 2 og Rengør ikke blæseren med vand! Figur 2 Figur 3 4. Frigør blæseren, tag filteret ud, og rengør derefter støvbeholderen med vand. Se figur 4. Figur 4 5. Rengør filteret med en hårtørrer eller støvbørsten. Se figur 5 og Saml og monter delene igen efter rengøringen på samme måde, som før de blev afmonteret og skilt ad. Figur 5 Figur 6 Montering, afmontering og rensning af hovedbørste, gulvbørste og sidebørste: Montering og afmontering af hovedbørste og gulvbørste 1. Tryk låsestyret fremad, og løft dækslet op med højre tommelfinger, Løft derefter hovedbørstens stang op med venstre hånd. Se figur 1 og 2. Figur 1 Figur 2 2. Tag hovedbørsten og gulvbørsten ud. Se figur 3. 8

11 3. Isæt hovedbørsten og gulvbørsten i hullerne, når de skal monteres igen, før dækslet lukkes. Figur 3 Montering og afmontering sidebørste: 1. Løsn skruen i sidebørstens hovedaksel, før sidebørsten udskiftes. 2. Tryk sidebørsten mod hovedakslen, og stram derefter skruen. Se figuren. Rensning af hovedbørste og gulvbørste: 1. Fjern regelmæssigt hår og store støvartikler fra hovedog gulvbørsten for at opnå bedre rengøring. Fjern støvet ved luftindtaget. Fjern snavs og støv med støvbørsten. Drej forsigtigt børsten, og fjern hår, garn og andet, der har sat sig fast i børsten, ved at klippe det fri eller trække det ud. 2. Se ovenfor, hvordan hovedbørsten og gulvbørsten afmonteres og monteres igen med henblik på rensning. 9

12 Montering, afmontering og rengøring af venstre og højre hjul samt forhjul: Montering, afmontering og rengøring af venstre og højre hjul: 1. Løsn skruen til venstre og højre hjul med en skruetrækker. Se figur Tag venstre og højre hjul ud, og rengør dem med børsten. Se figur 2. De må ikke rengøres med vand! Figur 1 3. Sæt hjulene tilbage i deres oprindelige position, og stram skruen. Figur 2 Montering, afmontering og rengøring af forhjul: 1. Træk forhjulet ud med fingrene, og rengør det. Se figuren. 2. Monter hjulet igen ved at sætte det i støvsugeren og trykke det på plads. Rengøring af sensor og det infrarøde vindue: 1. Rengør sensoren og det infrarøde vindue ved hjælp af en vatpind eller en blød klud. 2. Vægsensoren sidder på støvsugerens forside, mens gulvsensoren og det infrarøde vindue sidder på støvsugerens underside. Se figuren nedenfor. 3. Sørg for at holde vinduet rent, så støvsugeren kan fungere optimalt. 10

13 Udskiftning af batterier: Udskiftning af støvsugerens batteri: 1. Løsn skruen med en skruetrækker, fjern dækslet, og tag batteriet ud. Se figur 1 og Sørg for at vende batteriet korrekt, så der ikke opstår skader! 3. Sæt støvsugeren til opladning, når den ikke bruges, for at sikre, at batteriet holder længst muligt. Udskiftning af den virtuelle vægs batterier: 1. Løsn skruerne, og tag dækslet af. Se figur Sørg for at vende batterierne korrekt, så der ikke opstår skader! Se figur Korrekt placering af batterierne. Se figur Tag batterierne ud, hvis væggen ikke skal bruges i en længere periode. Figur 1 Figur 2 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Udskiftning af fjernbetjeningens batterier: 1. Åbn batteridækslet, og udskift batterierne. Se figur Sørg for at vende batterierne korrekt, så der ikke opstår skader! Se figur Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode. Figur 1 Figur 2 1. Husk at tage batteriet ud af støvsugeren, før den bortskaffes. 2. Husk at slukke støvsugeren og den virtuelle væg, før du tager batterierne ud. 3. Udsæt ikke batterierne for højere temperaturer end 45 C, og undlad at smide dem i vandet. 4. Undgå at slå på og støde batterierne hårdt og tabe dem fra stor højde. 5. Aflever batterierne til genbrug, eller bortskaf dem på forsvarlig vis. De må ikke smides ud med husholdningsaffald eller brændes, da det medfører fare for eksplosion! 11

14 Fjernbetjening: Betjeningspanel: Oversigt Beskrivelse af taster 1. Automatisk rengøring/torsdag 2. Punktrengøring/fredag 3. Indstilling af klokkeslæt/tirsdag 4. Indstilling af timerindstillet rengøring/mandag 5. UV-sterilisering/onsdag 6. Automatisk opladning/søndag 7. Hastighedsindstilling/lørdag 8. Sluk/annuller 9. Støvsugeren kører selv ud, når den er fuldt opladet 10. Bekræft 11. Fremad 12. Baglæns 13. Til venstre 14. Til højre Der er 14 taster i alt. Anvendelse og visninger på betjeningspanelet: : Nedenstående fremgangsmåde SKAL følges, da der ellers er risiko for, at fjernbetjeningen ikke vil fungere korrekt. 1. Udfør altid nedenstående kontrolprocedure for støvsugeren og fjernbetjeningen, når du har opladet den efter første brug eller vedligeholdelse. 2. Kontroller, at fjernbetjeningen og støvsugeren har nok strøm. Sluk støvsugeren, tryk på OK på fjernbetjeningen i 4 sekunder eller længere, og tænd derefter støvsugeren uden at slippe tasten OK. Slip tasten OK, når støvsugeren har bippet 2 gange. Dermed er kontrollen færdig. 3. Udfør ovenstående kontrol igen, hvis der ikke lyder nogen bip. Funktion Beskrivelse Automatisk rengøring Tryk på tasten. Derefter påbegynder støvsugeren den automatiske rengøring. Tryk på tasten igen, for at standse støvsugeren. Punktrengøring Tryk på tasten. Derefter påbegynder støvsugeren punktrengøringen, dvs. grundig rengøring af et lille område. Tryk på tasten igen, for at standse støvsugeren. Indstilling af ugedag og klokkeslæt 1. Tænd støvsugeren. 2. Tryk på på fjernbetjeningen. Derefter begynder ikonet på støvsugerens display at blinke. 3. Tryk på tasten med den korrekte ugedag på fjernbetjeningen. Ikonet viser nu den korrekte ugedag, hvor 1 betyder søndag, 2 betyder mandag osv. op til 7, som betyder lørdag. 4. Indstil klokkeslættet, når du har indstillet den korrekte ugedag. 5. Tryk på for at gå til indstillingen af klokkeslæt. Derefter begynder ikonet " " på støvsugerens display at blinke. 6. Tryk på eller for at indstille den korrekte time. 7. Tryk på igen. Derefter blinker " ". 8. Tryk på eller for at indstille det korrekte minuttal. 12

15 Indstilling af timerindstillet rengøring Valg af hastighed Sluk/annuller/stop Tasten OK UV-lys Automatisk opladning Fremad Baglæns: Til venstre Til højre 9. Tryk på "OK" for at gemme indstillingerne, når du er færdig med at indstille ugedag og klokkeslæt. Indstilling af ugedage, hvor der skal gøres rent: 1. Tænd støvsugeren. 2. Tryk på knappen til indstilling af timerindstillet rengøring. Derefter begynder ikonet på støvsugerens display at blinke. 3. Tryk på en eller flere taster med ugedage eller på alle tasterne med ugedage alt efter, om der skal gøres rent én dag om ugen, flere dage om ugen eller alle ugens dage. Derefter begynder den eller de valgte dage at blinke. I betyder 1 søndag, 2 betyder mandag osv. op til 7, som betyder lørdag. 4. Tryk på. "D" i på displayet begynder at blinke. Derved kører støvsugeren selv ud, når den er fuldt opladet, og tilbage igen. 5. Tryk på tasten med den relevante ugedag igen, hvis du vil annullere indstillingen af den pågældende dag. 6. Indstil, hvornår på de pågældende ugedage, der skal gøres rent, når du har indstillet ugedagene. 10. Indstilling af rengøringstid: 11. Tryk på for at gå til indstillingen af timerindstillet rengøring. Derefter begynder ikonet " " på støvsugerens display at blinke. 12. Tryk på eller for at vælge den time, rengøringen skal starte. 13. Tryk på igen. Derefter blinker " ". 14. Tryk på eller for at vælge det minut, rengøringen skal starte. 7. Tryk på "OK" for at gemme indstillingerne, når du er færdig med at indstille ugedag og klokkeslæt. Bemærk! Hvis du indstiller støvsugeren til timerindstillet rengøring samt fuldautomatisk opladning og rengøring samtidig (full go), tilsidesættes den timerindstillede rengøring, og der udføres kun fuldautomatisk opladning og rengøring (full go). Tryk gentagne gange på tasten "SAT/V". Du kan vælge mellem høj eller lav hastighed. Støvsugeren husker automatisk den valgte hastighed. 1. Tænd for støvsugeren ved at trykke på afbryderen på støvsugeren. Derefter kan du bruge denne tast til at tænde og slukke støvsugeren. 2. Tryk også på tasten for at standse rengøringen i den valgte tilstand. 3. Brug tasten til at nulstille dine indstillinger, hvis du foretager en forkert indstilling eller ønsker at stoppe med at indstille støvsugeren. 4. Tryk på tasten i mindst 5 sekunder for at slette alle indstillinger, rydde hukommelsen og gå tilbage til fabriksindstillingerne. 1. Tryk på "OK" for at gemme dine indstillinger. Du kan slå UV-lyset til og fra med denne tast, når støvsugeren er i standby eller kører. Til/fra-indstillingen gemmes automatisk i hukommelsen. Når støvsugeren er i standby eller kører, søger støvsugeren tilbage til opladerstationen for at blive opladet, når du trykker på tasten "SUN/DOCK". Tryk på "Fremad" for at få støvsugeren til at køre fremad. Tryk på tasten " for at standse den. Støvsugeren standser automatisk, hvis den møder en forhindring. Tryk på tasten, og hold den nede. Støvsugeren kører baglæns, mens den rengør. Den standser, når du slipper tasten. Tryk på tasten, og hold den nede, indtil støvsugeren drejer mod venstre i den ønskede retning. Støvsugeren standser automatisk, hvis den møder en forhindring. Tryk på tasten, og hold den nede, indtil støvsugeren drejer mod højre i den ønskede retning. Støvsugeren standser automatisk, hvis den møder en forhindring. 13

16 1. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på 10 m (radiosignalets rækkevidde). Hvis du befinder dig længere væk fra støvsugeren, fungerer fjernbetjeningen muligvis ikke. 2. Støvsugeren vil muligvis ikke være i stand til at finde opladerstationen på grund af forhindringer, komplekse omgivelser, eller fordi batteriet er fladt. Automatisk opladerstation: Opladerstationens taster, funktioner og indikatorer: Oversigt Beskrivelse 1. Dekorativ LED-lampe (der kan hældes lidt duftvæske på lampen) 2. Tænd/sluk-knap til dekorativ lampe 3. Strømindikator 4. Opladningsindikator 5. Signalsender 6. Positiv opladningselektrode 7. Negativ opladningselektrode 8. Strømstik Anvendelse af taster og funktioner og samt indikatorstatus på opladerstationen: Nr. Funktion Beskrivelse 1 Dekorativ LEDlampe 2 Tænd/sluk-knap til dekorativ lampe Tænd den dekorative lampe for at skabe en god atmosfære, og kom lidt duftvæske på den, så der udsendes en dejlig duft, når den er blevet varm. Tryk på knappen for at tænde/slukke den dekorative lampe. 3 Strømindikator Strømindikatoren lyser, når opladerstationen er tilsluttet strømkilden, og er slukket, når strømmen er afbrudt. 4 Opladningsindikator Indikatoren blinker, når genopladeren er forbundet med støvsugeren. 5 Signalsender Signalet er den eneste måde, hvorpå støvsugeren kan finde tilbage til opladerstationen for at blive opladet, så signalsenderen skal holdes ren. Den må ikke tildækkes, og der må ikke stå noget foran den. 6 7 Positiv og negativ opladningselektrode Opladerstationens og støvsugerens elektroder er forbundet under opladningen. Derfor skal området omkring elektroderne holdes rent, de må ikke tildækkes, og der må ikke stå noget foran dem, da det kan forhindre opladningen. 8 Strømstik Adapterens stik skal sættes i opladerstationens strømstik. Dette strømstik kaldes også genopladeren og er forbindelsesleddet mellem støvsugeren og adapteren under opladningen. Genopladeren skal derfor være placeret stabilt mod væggen, og adapterledningen skal holdes væk fra genopladeren, da der ellers er risiko for, at ledningen vikles ind i støvsugeren. : Visse duftvæsker kan beskadige plastoverfladen, så kontroller, at duftvæsken er egnet til denne brug før anvendelse. 14

17 Virtuel væg: Virtuel vægs taster, funktioner og indikatorer: Oversigt 1. Omskifter Beskrivelse (1) Sluk (2) Lav (3) Medium (4) Høj 2. Signalhoved 3. Infrarødt afstandssignal 4. Strømindikator Beskrivelse af den virtuelle vægs funktion: Den virtuelle væg, der fås som tilbehør til støvsugeren, kan blokere et område ved at udsende et specielt infrarødt signal. Derved kan du blokere støvsugerens adgang til områder, hvor der ikke skal gøres rent. Anvendelse af omskifter og indikatorer på den virtuelle væg: Nr. Betegnelse Beskrivelse 1 Omskifter Du kan skifte mellem funktioner ved at indstille Sluk, Lav, Medium og Høj. (1) Sluk Indstil til denne position for at slukke for strømmen. (2) Lav (3) Medium til forskellige positioner: Indstil til Lav, og tænd for strømmen. Derved dækker den virtuelle væg et område på 4 m. Indstil til Medium, og tænd for strømmen. Derved dækker den virtuelle væg et område på 6 m. Indstil til Høj, og tænd for strømmen. Derved dækker den virtuelle væg et (4) Høj område på 8 m. 2 Signalhoved Du kan justere den virtuelle vægs område med. 3 Infrarødt afstandssignal 4 Strømindikator : Det infrarøde afstandssignal medfører, at støvsugeren kører uden for den virtuelle vægs rækkevidde på cm, uden at den støder ind i den. Strømindikatoren blinker hvert 8. sekund, indtil batteriniveauet falder til et for lavt niveau, når du har indstillet til Lav, Medium og Høj, og støvsugeren fungerer normalt. 1. Åbn batteridækslet, før du tager den virtuelle væg i brug, og isæt 2 stk. D-batterier. Sørg for at sætte batterierne i, så de vender korrekt, da den virtuelle væg ellers ikke vil fungere, hvilket kan medføre skader og uheld. 2. Batterilevetiden afhænger af den valgte senderafstand og brugstiden. Vælg altid den korrekte senderafstand og den lavest mulige senderkraft for at spare på batterierne, og husk at slukke på omskifteren, når den virtuelle væg ikke bruges. 3. Der kan forekomme udsving i retningen, transmissionen af det infrarøde signal fra den virtuelle væg samt støvsugerens modtageafstand som følge af påvirkninger fra det omgivende miljø og støvsugerens bevægelser under brug. Ovennævnte udsving kan variere ud fra de faktiske omgivelser og forskellen i støvsugerens og den virtuelle vægs batteriniveau. 15

18 Placering af den virtuelle væg: 1. Den virtuelle væg placeres som regel ved trapper eller døre. 2. Den kan også placeres sådan, at støvsugeren ikke kan køre gennem bestemte områder. 3. Fjern så vidt muligt genstande, der kan risikere at blokere den virtuelle væg, fra det ønskede område, så funktionen ikke forringes. 1. Placer den virtuelle væg på samme niveau som støvsugeren. 2. Kontroller, om støvsugeren kan komme forbi den virtuelle væg. 3. Sørg for at placere den virtuelle væg og genopladeren mindst 2,5 m fra hinanden, da der ellers vil opstå interferens. 4. Monter ikke opladerstationen inden for den virtuelle vægs signalrækkevidde. Fejlfinding: Støvsugeren fungerer dårligt eller fungerer slet ikke. 1. Kontroller, om der er tændt på støvsugerens afbryder. 2. Kontroller, om støvbeholderen, filteret og luftindtaget er rene, og om sidebørsten fungerer. 3. Kontroller, om der sker et stort fald i batterispændingen. Fjernbetjeningen fungerer ikke. 1. Kontroller fjernbetjeningens batteriniveau. 2. Kontroller støvsugerens batteriniveau. 3. Udfør den kontrolprocedure for støvsugeren og fjernbetjeningen, som er nævnt under Anvendelse og visninger på betjeningspanelet. 4. Kontroller, om fjernbetjeningen er inden for signalrækkevidden. Støvsugeren oplades ikke. 1. Kontroller, om adapteren er forbundet ordentligt med opladeren, og om genopladerens strømindikator lyser. 2. Kontroller, om batteriniveauet er for lavt. Hvis det er tilfældet, skal du oplade støvsugeren direkte med adapteren. Øget støj under rengøring 1. Rengør støvbeholderen og filteret. 2. Kontroller, om børsten eller sidebørsten er for snavset. Støvsugeren standser pludseligt og udsender et lydsignal. 1. Kontroller, om den indstillede rengøringstid er forbi. 2. Kontroller, om der vises fejlkoder på displayet, og se nedenstående oversigt. 16

19 Information om fejlkoder, der kan forekomme under brug: Fejlkod e Årsag til fejl Forklaring E001 Manglende Sensoren var blokeret, eller støvsugeren sad fast på et trin. gulvregistrering i venstre side E002 Manglende Sensoren var blokeret, eller støvsugeren sad fast på et trin. gulvregistrering i venstre side/midten E003 Manglende Sensoren var blokeret, eller støvsugeren sad fast på et trin. gulvregistrering i højre side/midten E004 Manglende Sensoren var blokeret, eller støvsugeren sad fast på et trin. gulvregistrering i højre side E005 Kollision i venstre side Den venstre del af støvsugerens forside sad fast, og den kunne ikke komme væk. E006 Kollision i højre side Den højre del af støvsugerens forside sad fast og kunne ikke bevæges. E007 Venstre del af Støvsugeren sad fast i nærheden af forhindringen. vægsensoren E008 Venstre/midterste del af Støvsugeren sad fast i nærheden af forhindringen. vægsensoren E009 Midterste del af Støvsugeren sad fast i nærheden af forhindringen. vægsensoren E010 Modtagelse af infrarødt signal øverst Der modtages ikke noget signal på grund af forhindringen, eller den infrarøde modtager er beskadiget. E011 Modtagelse af infrarødt signal til venstre Der modtages ikke noget signal på grund af forhindringen, eller den infrarøde modtager er beskadiget. E012 Modtagelse af infrarødt signal i midten Der modtages ikke noget signal på grund af forhindringen, eller den infrarøde modtager er beskadiget. E013 Modtagelse af infrarødt signal til højre Der modtages ikke noget signal på grund af forhindringen, eller den infrarøde modtager er beskadiget. E014 Højre del af vægsensoren Støvsugeren sad fast på grund af forhindringen. E015 Højre/midterste del af Støvsugeren sad fast på grund af forhindringen. vægsensoren E016 Hovedbørstefunktion Støvsugeren sad fast på grund af en forhindring. E017 Støvblæserfunktion Støvblæsernes motor var blokeret eller beskadiget. E018 Lavt batteriniveau Ved opladning E019 Der registreres ingen Venstre hjul kan ikke registrere hastigheden. hastighed for venstre hjul E020 Der registreres ingen Højre hjul kan ikke registrere hastigheden. hastighed for højre hjul E021 Der registreres ingen Forhjulet er blokeret, slidt eller beskadiget. rotationshastighed for forhjulet E022 Venstre hjul berører ikke Venstre hjul hænger ud over en trappe eller berører ikke gulvet. Afbryderen var 17

20 gulvet beskadiget. E023 Højre hjul berører ikke gulvet Højre hjul hænger ud over en trappe eller berører ikke gulvet. Afbryderen var beskadiget. E024 Batteritemperatur Batteritemperaturen er for høj. Sluk støvsugeren, vent et stykke tid, og tænd støvsugeren igen. E025 Batteriets NTC-modstand Batteritemperatursensoren kortsluttede eller blev beskadiget. (NTC negativ temperatur koefficient) er kortsluttet E026 Åbent kredsløb med batteriets NTC-modstand Dårlig kontakt til batteri. Batteritemperatursensoren kortsluttede eller blev beskadiget (NTC negativ temperaturkoefficient) E27 Fejl på trykt Det trykte kredsløbskort var beskadiget kredsløbskort E28 Fejl på trykt Det trykte kredsløbskort var beskadiget kredsløbskort E29 Fejl på trykt Det trykte kredsløbskort var beskadiget kredsløbskort E30 Fejl på trykt Det trykte kredsløbskort var beskadiget kredsløbskort E031 For høj strømstyrke i Det venstre hjul var blokeret, eller motoren var beskadiget. højre hjulmotor E032 For høj strømstyrke i Det højre hjul var blokeret, eller motoren var beskadiget. venstre hjulmotor E033 Ingen strøm i strømbeholderens motor Støvbeholderen var ikke isat, der var dårlig ledningsforbindelse, eller motoren var beskadiget. E034 Hovedbørstefejl Hovedbørstens tilslutning var dårlig, eller motoren var beskadiget. Hvis fejlen stadig forekommer efter ovenstående kontrol, skal du kontakte virksomhedens eftersalgsafdeling, vedligeholdelsesafdeling eller tekniske afdeling. Du må ikke selv skille støvsugeren ad eller foretage vedligeholdelsesarbejde. 18

21 Tekniske specifikationer: Model XR210 1 Mærkespænding 14,4 V 2 Batteri Genopladeligt batteri (opladningstiden er ca. 5 timer) 3 Driftstid max Ca minutter 4 Mærkeeffekt <24 W 5 Driftstemperatur +10 til 30 grader 6 Luftfugtighed ved drift 85 relativ fugtighed 7 Indgangsspænding/-effekt 24 V 1 A 8 Trådløs fjernbetjening ISM-frekvensbånd 2,4 GHz 9 Mål mm (inklusive hjulhøjde) 10 Vægt 3,2 kg 11 Batterikapacitet 1500 ma 12 Støvbeholders kapacitet 370 ml Tekniske specifikationer for fjernbetjening: Anvendelsesmodel XR210 Mærkespænding Batteri Fjernbetjeningstilstand Modtage- og sendeafstand Sendeeffekt Driftstemperatur Luftfugtighed ved drift Mål Vægt 3 V 2 AAA-batterier ISM-frekvensbånd 2,4 GHz 10 m 0 db +10 til 30 grader 85 relativ fugtighed 80 g mm Tekniske specifikationer for opladerstation: 1 Mål L B H: mm 2 Vægt 230 g 3 Mærkespænding 24 V 4 Driftstemperatur +10 til 30 grader 5 Luftfugtighed ved drift 85 relativ fugtighed Tekniske specifikationer for virtuel væg: 1 Mål L B H: mm 2 Vægt 140 g 3 Mærkespænding 3 V 4 Driftstemperatur +10 til 30 grader 5 Luftfugtighed ved drift 85 relativ fugtighed 19

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER VIGTIGE OPLYSNINGER FØR BRUG

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER VIGTIGE OPLYSNINGER FØR BRUG INSTRUKTION MANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne Robo.com² robotstøvsuger bør kun anvendes til rengøring i hjemmet som foreskrevet i denne brugervejledning. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING ROBOTSTØVSUGER WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L Krone X4 RL L = med lithium batteri, R = remote (fjernbetjening) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere