Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015"

Transkript

1 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Partistøtte Byrådsmedlemmer xg Kommissioner, råd og nævn Venskabsbysamarbejde mv. xg Internationalt samarbejde xg Projekt indenfor dagtilbudsområdet xg Det lokale Beskæftigelsesråd xg Valg Administrationsbygninger, Tekniske Drift og Anlæg - øvrige opgaver Flere Administrationsbygninger, ejendomsservice Flere Administrationsbygninger, andre udgifter og indtægter Rammebesparelse i administrationen xg Forsikring, pulje til risikostyring xg Personalepleje xg Personaleforhold xg Central uddannelsekonto xg Kontorelever Projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" xg Projekt "Europe Direct" xg Kantinen Økonomi og Løn/bmr/

2 Sikkerhedsleder mv. xg Mobile faciliteter til arrangementer xg Øvrige fællesudgifter Digitaliseringsforum xg SB-Sys, udvikling xg Fælles programportefølge xg Udvikling Internet og Intranet xg Superbrugerorganisation xg Kulturfonden xg Forsikringer Organisation og Udvikling, Administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, HR og Organisation Organisation og Udvikling, IT og Digitalisering Afdelingsledere i Børne- og Ungeområdet Mindreudgift til løn overføres til den centrale lønpulje Direktion Merudgift til løn overføres til den centrale lønpulje Økonomi og Løn Planafdelingen Overført til Projekt "Yderområder på forkant" De Tekniske Områder - Sekretariatet Teknisk Drift og Anlæg Adm. udgifter overført til anlægsprojekter xg Borgerservice Socialcentret Økonomi og Løn/bmr/

3 Handicap, Social og Psykiatri Børne- og Familiecenter Jobcentret Jobcentret, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Sundhed og ældreområdet: - Myndighed Udvikling og administration Betaling fra takstinstitutioner for tilsyn og adm Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Indtægter efter forskellige love Lønpulje, løn, barsler, sygdom mv. xg Overført til Direktionen Overført fra Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet Lønpulje, bredbånd xg Akutmidler til lokal forsøgsordning xg Praktikpladsaftalen nov xg Trepartsaftalens midler xg Tjenestemandspension (overføres til central lønpulje) xg Boliger og byudvikling Kommunale boliger Kommunale boliger, teknisk drift Flere Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Administration mv. i alt Økonomi og Løn/bmr/

4 Arbejdsmarkedsområdet Social sikring Aktivering og beskæftigelse Beskæftigelsesordninger: - Industrivej Barslevvej Arbejdsmarkedssudvalgets rådighedsbeløb xg Arbejdsmarkedsområdet i alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme 0 0 Infocenter Struer, turismeområdet Turisme EU-projekt "Grøn Vækst Limfjorden" xg Projekt cykelturismen i Limfjordslandet xg Projekt Aarhus 2017 xg Projekt "Madlandet i Vest" xg Tilskud til Sansefestival i ikke tilført her - som planlagt Projekt "Lydens By" xg EU projekt "Fokuseret Erhvervsservice" xg Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" xg Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Boliger og byudvikling Støttet byggeri, driftssikring, herunder lejetab ved fraflytning Økonomi og Løn/bmr/

5 Erhvervs- og Turismeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Drift - jord, ejendomme, skøjtebane mv Kommunale ejendomme Teknisk Drift og Anlæg, vedligeholdelse af kommunale ejendomme xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Teknisk Drift og Anlæg, rengøring i Struer Kommune Teknisk Drift og Anlæg, administration Energibesparende foranstaltninger xg Yderligere effektivisering af bygningsdrift xg Betaling for brug af genbrugspladsen xg "Serviceteam" - seniorjob xg Veje og grønne områder Park og Vej Digitalisering vedr. grønne områder xg Teknisk Drift og Anlæg Kommunal parkeringskontrol Vejbelysning Vintertjeneste xd Genbrug og affald Renovation mv. og genbrugsstation Økonomi og Løn/bmr/

6 Kollektiv trafik og havne Busdrift xg Venø Færgefart Oddesund Havn Øvrige miljøudgifter Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" xg Vådområdeprojektet "Serup Kær" xg Vådområdeprojektet "Resenkær" xg Benkjær Pumpelaug Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" xg Vandløbsvæsen xg Naturforvaltningsprojekter Natura Jordforurening Bærbare batterier Øvrige miljøudgifter Skadedyrsbekæmpelse Beredskab Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Ældre og handicappede Ældreboliger Pulje til udligning af husleje xg Udligningsbeløb overgangsregler xg Sparekonto vedr. lukning af plejehjem / xg Økonomi og Løn/bmr/

7 Tømning af Enggård Centret xg Demografimidler - frigivet til udvalget xg Demografimidler, ikke frigivet Udvikling og administration: - Projekt, Løft af ældreområdet xg Projekt Spisevenner i Struer xg Efteruddannelse og opskoling xg mio. kr. projektet / xg Akut- og omstillingspulje / xg Pulje vedr. ny struktur / xg Resursetilpasning ældreområdet / xg Ny organisation Ældre og Sundhed samt Bestiller xg Nyt vagtplansystem xg Partnerskabsprojekt hjemmesygepleje / xg Partnerskabsprojekt/økonomistyring på ældreområdet xg Fordeling til øvrige konti ledelse og adm. xg Betaling for midlertidige boliger Udvikling og administration i alt Plejeboliger: Plejeboliger, fælles udgifter Ledelse og administration Demenskoordinator Café Kilen Pårørendegruppe for demente Demensafdelingen, Svalegangen Økonomi og Løn/bmr/

8 - Lærkehuset Servicearealer Baunekrogen Uglev Ældrecenter Ældrecentret Solvang Enggård Centret Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund, Voldgade Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojetk xg Vestcenter Kilen, bygning og serviceareal Specialpleje Plejeboliger i alt Hjemmepleje: - Kaffeordning på Sundheds- og ældreområdet xg Hjemmepleje, ledelse og administration Hjemmeplejen, fællesudgifter Transport Hjemmehjælp, udførerenhed Flyverkorps Hjemmesygepleje Social- og sundhedsuddannelser, Hjemmeplejen Social- og sundhedsuddannelser, plejehjem Hjemmeplejens døgnafsnit Sygeplejeklinik Specialpleje Aktivitetsområdet Hjemmepleje i alt Myndighed Økonomi og Løn/bmr/

9 - Hjemmehælp, bestiller xg / xg- - Madservice, bestiller Myndighed i alt Kostområdet: - Ledelse og administration Madservice, udfører Mad til plejen, udfører Centerfunktion Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Centret Kostområdet i alt Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Enggård Centret Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Vestc. Kilen Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solvang Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Uglev Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Bøgelund Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, plejehjem fælles Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Baunekrogen Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Asp Plejecenter Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Rosengården Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solglimt Udbud af kørsel, rammebesparelse xg Børne- og Familiecenter, afløsning, aflastning SL Omsorgsarbejde xg Økonomi og Løn/bmr/

10 Rådgivning fra Falck xg EGU - kommunale praktikpladser Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem Børne- og Familiecenter, rådgivning Forsorgs- og krisecentre Børne- og Familiecenter, ledsageordning Drift af hjælpemiddelcentral mv Førtidspensioner og personlige tillæg Handicap og Psykiatri: Afløsning, aflastning SL 102 xg Lokal Psykiatriskole Sundhedsskole, udvikl. hæmmede mv / xg- - ADHD uddannelse Teknisk drift ved Huset (Teknisk Drift og Anlæg) Psykiatrigruppen Psykiatrigruppen E Handicapgruppen Kontaktpersonordning, Handicap og Psykiatri / xg Botilbud for personer med særlige sociale problemer Handicap og Psykiatri i alt Opholdskommunerefusion Indtægter fra den centrale refusionsordning Økonomi og Løn/bmr/

11 Parasollen Botilbudet Bjerggade Botilbudet Bjerggade 54, takstregulering 2015 xg Ten. drift Botilbudet Bjerggade 54 (Teknisk Drift og Anlæg) Tekn. drift ved Center Midtbyen (Teknisk Drift og Anlæg) STUdie Ved Fjorden Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Værestedet Troia Troia, døgnophold Troia, døgnophold, taksregulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, Troia Fjordbo, Thyholm, botilbud Fjordbo, Thyholm, botilbud, takstregulering 2015 xg Fjordbo, Thyholm, dagcenter Fjordbo, Thyholm, dagcenter, takstregulering 2015 xg Fønixgården Fønixgården, takstregulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Ung Ved Fjorden Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Struer Værkstedet, værkstedet Struer Værkstedet, værkstedet - takstregulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, værkstedet Struer Værkstedet, dagcenter Struer Værkstedet, dagcenter, takstregulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, dagcenter Struer Værkstedet, daghjem Struer Værkstedet, daghjem, takstretulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, daghjem Andre sociale udgifter Sociale formål, kontante ydelser Økonomi og Løn/bmr/

12 Boligsikring og boligydelse Socialudvalgets rådighedsbeløb / xg Flytning af beboere fra Uglev Ældrecenter xg Tinglysning ved lån til ejendomsskat Socialudvalget Økonomi og Løn/bmr/

13 Kultur- og Fritidsudvalget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller xg Projekt Grøn Ordning, Energinet xg Teknisk drift, omklædning Toftum Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, omklædning Hjerm Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, omklædning Idrætsparken (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, svømmehallen (Teknisk Drift og Anlæg) Struer Bibliotek Biblioteket, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Museer Museer, renovering og flytning af KX lokomotiv xg Teatre Musikskolen Teknisk drift, musikskolen Musikarrangementer i øvrigt Udstilling og musikdag xg Indkøb af kunst xg Aarhus 2017 xg Andre kulturelle opgaver Projekt for udvikling af Oddesund xg Kulturfest xg Pulje til underskudsdækning xg Langhøj Sognegård Underskud overført til "uden overførsel", selvforv. ophørt Aktivitetscenter Struer Andre sognegårde Midtpunktet xg Gimsing Sognegaard, renovering xg Lyngs Mølle xg Økonomi og Løn/bmr/

14 Folkeoplysning xg Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg Teknisk drift, skoler, (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Teknisk Drift og Anlæg, administrative arbejdspladser xg Teknisk drift, SFO, (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Skolebiblioteker Folkeskoler - fælles udgifter Pædagogisk IT Kompetenceuddannelse og diplomuddannelser xg Lederudvikling xg IT i folkeskolerne xg SUS - Specialundervisningscenter Struer xg Lærerprojekt, Comenius xg Resen Skole - renovering før salg - mangler omkontering af udgifter xg Resen Skole - overføres til ressourcetilpasningspuljen - folkeskole Parkskolens SFO flyttet xg Gimsing Skole Økonomi og Løn/bmr/

15 Gimsing Skole - SFO Hjerm Skole Hjerm Skole - SFO Humlum Skole Humlum Skole - SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - SFO Parkskolen Parkskolen - SFO Bremdal Skole Bremdal Skole - SFO klasse Struer Østre Skole Struer Østre Skole - SFO, dagforanstaltninger Struer Østre Skole - SFO, aftenforanstaltninger Struer Østre Skole, to-sprogscenter Thyholm Skole Indkøb af møbler for kr., afvikles over fem år fra 2011 Art Thyholm Skole SFO Omfordeling af midler til SFO, jf. rammerne for SUS Omfordeling af midler til Skolerne, jf. rammerne for SUS Fælles udgifter - samlede skolevæsen: Skoleudvikling xg Venskabsbysamarbejde xg LP-model (læring og pædagogisk praksis) xg Udviklingspulje, Børne- og Uddanelsesudvalget xg Læsevejlederkoordinator xg Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Økonomi og Løn/bmr/

16 Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning xg Ungdommens Uddannelsesvejledning, projekt ungdomsudd. xg Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolen Ungdomsskolen, / Drop Out Specialklub Elliot (Ungdomsskolen) xg Fritidspas og fritidsvejleder Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Skoleskibet Marilyn Anne Tilskud til statsligt finansierede selv.ejende inst Vejledning og opkvalificering af årige xg Børne- og Uddannelsesudvalget, rådighedsbeløb og reserverede beløb xg Børnepasning mv. Fælles udgifter, støttepædagoger, børnehaver og integr. inst Støttepædagoger, inklusion børnepasning xg Dagtilbud, fælles formål Dagpasning, demografi 0 0 Dagpleje, daginstitioner og SFO, forældrebetaling, fripladser, søskenderabat mv Sundt frokostmåltid i daginstitutioner Etablering af vuggestuer Mellemoffentlige betalinger Resursetilpasning, daginst. og SFO Resursetilpasning, dagpleje PAU-elever Økonomi og Løn/bmr/

17 Venskabsbysamarbejde xg Daginstitutionssystem xg Kompetenceudvikling lederteams xg Kompetenceudvikling - løft til daginstitutioner xg Børnekulturugen xg Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (Struer Østre Skole fra ) Teknisk drift daginstitutioner (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Vedligeholdelse af ejendomme (Børne- og Uddannelsesudvalget) xg Kollegial sparring - også i dagplejen xg Gæstepleje, rådighedsbeløb 0 0 Asp Dagpleje Humlum Dagpleje Gimsing Dagpleje Hjerm Dagpleje Midtbyen Dagpleje Vestbyen Dagpleje Bremdal Dagpleje Thyholm Dagpleje Støttepædagoger / inklusion børnepasning xg Nedlagte dagtilbud - bliver overført til de 2 institutioner det vedrører Støttepædagoger integrerede institutioner Børnehaven Skovhuset Skovhuset, støttepædagoger / inklusion xg Langhøj Dagtilbud Langhøj Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Økonomi og Løn/bmr/

18 Gimsing Dagtilbud, børnehave Gimsing Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Bremdal Dagtilbud Bremdal Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Vestbyens Børnehave Midtbyens dagtilbud Midtbyens Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Humlum Børnehus Humlum Børnehus, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Børnekulturugen xg Særlige dagtilbud og særlige klubber, støttepædagoger / inklusion xg Tilskud til private institutioner Børn og unge med særlige behov 0 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Struer Skolehjem, undervisningsdel Økonomi og Løn/bmr/

19 Struer Skolehjem, undervisningsdel, takstregulering 2015 xg Struer Skolehjem, skoledelen, teknisk drift Struer Skolehjem, døgndelen Struer Skolehjem, døgndelen, teknisk drift Struer Skolehjem, døgndelen, takstregulering 2015 xg Teknisk drift Struer Skolehjem (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Forebyggende foranst., børn/unge brutto xg Børn og unge med særlige behov Potentiale på det specialiserede område (rammebesparelse) foreslås modregnet i udgifter uden overførsel - da det ikke er konkret udmøntet i 2014 xg Nordstjernen Nordstjernen, takstregulering 2015 xg Teknisk drift Nordstjernen (Teknisk Drift og Anlæg) UU tilskud til unges ophold på højskoler og UU dusørløn Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Forebyggelse og sundhedsfremme Den kommunale tandpleje Den kommunale tandpleje, afhjælpning af venteliste i CTN xg Tandplejen, planlagt vedligeholdelse (Teknisk Drift og Anlæg) xg Tandplejen, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Økonomi og Løn/bmr/

20 Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) xg Fordelt fra øvrige konti xg Sundhedscenter Struer Sundhedscenter Struer, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Sundhedsfremme og forebyggelse, projekter og puljer: - Projektpulje xg overskud/underskud afsl. projekter Pulje til forebyggelse xg Trivselscafé Thyholm xg Sex og samfund xg Naturprojektet Den Grønne Ring - sundhed i naturen xg Energitræning til kræftpatienter xg overskud/underskud afsl. projekter Tobaksforebyggelse xg Vægtstoprådgivningsforløb for voksne i arbejde xg Kronikerpuljen xg overskud/underskud afsl. projekter -2 - Projekt hjerneskadeloordinator xg Patientuddannelser, diagnoser på tværs, KOL xg Patientuddannelser, diagnoser på tværs xg Projekt "Indflydelse på egen sundhed" xg Vægtstop og kostvejledning for børn og unge, sunde skridt til indskolingen xg Kræftplan III xg Ældrevejledning xg overskud/underskud afsl. projekter Sundhedscenter Thyholm xg Sundhedscenter Thyholm, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Storrygerpuljen xg Økonomi og Løn/bmr/

21 Sundhedstjenesten DUÅ projekt xg Forebyggende hjemmebesøg xg Høreomsorg xg Rådgivning og rådgivningsinstitutioner xg Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter, hospice, færdigbeh. patienter, begravelseshjælp mv Sundhedsudvalget i alt Drift i alt Anlæg og finansiering Byggemodning, Gartnerlunden Kloakseparering Skolegade 2 og Enghavevej 19 B Energistyring i kommunale bygninger Låneoptagelse 100% Pulje til landsbyfornyelse Indsatspuljen Udarbejdelse af badevandsprofiler Oddesund - oplevelser på natur,- kultur- og fritidsområdet Fritidscenter Struer, anlægstilskud Vejvæsenets puljebeløb, ej frigivet Slidlag Trafiksikkerhedsprojekter, puljebeløb Cyklistprøven, konkurrence Cykelbane på Gimsinglundvej Økonomi og Løn/bmr/

22 Rumlefelter Vinderupvej / Sommerstedvej Oversigtsareal Hedevej / Klosterhedevej "Respekt for fart" Den Grønne Ring - sundhed i naturen Søndergade fra Tegltorvet til Danmarksgade Ny sti omkring Kilen og lodsejerkompensation Øster Strand (Den Grønne Ring - Sundhed i Naturen) Havnen og Byen Havneparken ved Lagunen Anlægstorvet, færdiggørelse af bystien (etape 2) Nye busskure Hullet - udskiftning af "Tarzanbane" Historiske infotavler og siltning til Struer Lystanlæg Generel kystsikring fra Jetski rampe på Vrald Odde Naturstier i Oddesundområdet Den Grønner Ring - Quistrup Møllebæk stien IT i folkeskolerne Asfalt på P-plads ved Thyholm Skole Nedrivning af dramasal, Thyholm Skole Nedrivning af SFO Humlegården Idrætsfaciliteter for børn og unge, renovering af omklædningsrum i Langhøj Midtpunktet - opdatering af nuværende køkken Nordvestjysk Fjordkultur, renovering af bygning Sundhedscenter Nedrivning af børnehaven Humlegården og Skolegade Baunegården, udbygning med vuggestue Nordstjernen, energispareprojekt Enggård Centret, energispareprojekt TROIA, energispareprojekt Etablering af handicaptoilet ved rådhusets mødelokale 3 og Integration af SB-SYS med MapGuide Økonomi og Løn/bmr/

23 Anlæg/finansiering i alt Låneoptagelse Anlæg brutto Teknik- og Miljøudvalgets pulje til vejanlæg, genbevilling af overskud/underskud på afsluttede anlægsprojekter: Andre overførsler Struer Kommunes bidrag til en femtedelsløsning vedr. AAB, Grønnedal, afd Andre overførsler Opsummering: Drift Anlæg/finansiering Teknik- og Miljøudvalget, overskud på afsluttede anlægsprojekter Andre overførsler Genbevilling i alt Økonomi og Løn/bmr/

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning 726.097.947 18.308.530 118.539.341 547.891 116.170.523 547.891 064242 Kommissioner, råd og nævn

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2016 Bilag 2

Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2016 Bilag 2 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning 114.166.546 5.666.459 7.086.774 111.797.728 5.314.459 6.115.799 064242 Kommissioner, råd og nævn 107.966 15.000 37.969 Kommisioner, råd

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Økonomi og Løn/ /hs 1

Økonomi og Løn/ /hs 1 Korr. Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 108.374 105.391 110.212 1.838 4.927 84.785 80.378 80.826-3.958-16 74.179 70.842 70.842-3.337

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Indledning Den årlige aftale, der indgås mellem Regeringen og KL, fastlægger i store træk rammerne for den kommunale økonomi for kommende

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013: er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12 HØRINGSFORSLAG: B: LUKNING AF STRUER ØSTRE SKOLE Med det faldende børnetal er der brug for at vurdere antallet af skoler i midtbyen: Struer Østre Skoles elever fordeles på Gimsing Skole og Parkskolen.

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere