Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage"

Transkript

1 Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni er renterne igen faldet tilbage og de europæiske har nået det laveste i et års tid, mens de amerikanske stadig ligger over bundpunktet fra maj. I det perspektiv har rentestigningerne været på ferie siden årsskiftet! De omfattende lempelser, som den Europæiske Centralbank (ECB) anhar givetvis forlænget sommerferien for rentestigningerne, men på et tidspunkt forventer vi, at bedre noncerede på deres møde 5. juni, nøgletal efterhånden vil overbevise markederne om, at renterne skal op. Selvom vi venter, at renterne stiger fra de aktuelle lave niveauer, er der som sagt på den korte bane kun udsigt til afdæmpede stigninger. Den geopolitiske uro er stadig til stede i Ukraine og Irak, mangel på inflationært pres (deflationsusikkerhed i Europa), den stærkt negative vækst i 1. kvt. i USA var en kedelig overraskelse for markedsstemningen og ECBs lempelser 5. juni var kraftigere end ventet. Vi venter, at de 10årige renter i USA og UK ligger på 3,25 % om 12 mdr. I Danmark ser vi s renten i 1,95 % om 12 mdr. og 1,9 % i Euroland. Moderate niveauer, men dog over markedsforventningerne. Dette er en investeringsanalyse Se vores vinderliste på statsobligationer her. Se vores vinderliste på realkreditobligationer her, Udgiver: Jyske Markets Renter Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen Læs flere renteanalyser på plus.jyskebank.dk Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

2 Tilbageblik på 1. halvår 2014 Første halvår af 2014 bød på svag økonomisk vækst, men masser af overraskelser. For det første var der skuffende vækst. Chokvæksten på 2,9 % i USA i 1. kvt. var det tydeligste eksempel på svagere end ventet vækst. Årets start bød også på bekymringer om væksten i Kina, mens Euroland listede af sted og Japan oplevede et momsrelateret boom i BNP før momsforhøjelsen i april. USA's skuffende vækst var (heldigvis) mest et resultat af engangs faktorer som dårligt vintervejr og forskydelser af forsikringsydelser i forbindelse med den amerikanske sundhedsreform, populært kaldet Obamacare. Der er derfor, at vi forventer en langt stærkere vækst i resten af året. For det andet betød den svage inflationsudvikling i Euroland, at frygten for deflation (negativ inflation) trak overskrifter og var medvirkende til, at ECB på deres juni møde lempede pengepolitikken mere end de fleste havde forventet. Markedsmæssigt havde de nye markeder (Emerging Markets) en turbulent periode i slutningen af januar, hvor også aktierne kom under lidt pres. Lidt markedsuro var der også i marts med uroen i Ukraine og Ruslands annektering af Krim. Det gav mindelser om koldkrigstiden og førte til vestlige sanktioner mod Rusland. På det seneste har de borgerkrigslignede tendenser i Irak ført til forhøjede oliepriser. Tilbageblik på renterne i 1. halvår 2014 Med ujævn vækst, overraskende uro på den geopolitiske front og ECBs markante lempelser er det set i bakspejlet ikke så underligt, at renterne lå underdrejede i 1. halvår Dertil kan vi tilføje, at lederen af den amerikanske centralbank, Fed, Janet Yellen har formået at overraske ved at forekomme endnu mere forsigtig med strammere pengepolitik end hendes forgænger Bernanke. ECB lempelser trækker de korte europæiske renter væk fra de amerikanske, men ikke de lange Divergerende inflationsudvikling: Eurozonen bekymrer I forbindelse med centralbankerne er det også blevet hævdet, at investorerne nedjusterer deres slutniveauer for politikrenterne. Dvs. de simpelthen ikke forventer, at centralbankrenterne skal ende på et ligeså højt niveau som i tidligere økonomiske opsving. Årsagen skulle være, at de langsigtede vækstudsigter ikke er så stærke, som de plejer at være. Endvidere har den hyperlempelige pengepolitik de sidste 6 år ikke fået hverken væksten eller inflationen til at accelerere (tværtimod er deflationsrisikoen blevet et fokuspunkt, især i Europa), så det langsigtede ligevægtsniveau for renterne kan være lavere. Svagheden ved den forklaring er dog, at det er lidt uforklarligt, hvorfor investorerne lige netop nu skulle foretage den nedjustering af terminalrenterne. Fed præsident Yellen er også fortaler for, at ligevægtsrenteniveauet kan være faldet, som hun udtrykte i en tale i IMF forleden, whether it s because of slower productivity growth, or headwinds from the financial crisis or demographic trends that socalled equilibrium real interest rates may be at a lower level than we ve seen historically. 2

3 Renteudsigterne for 2. halvår 2014: Nøgletallene vinder til sidst og giver højere renter Vi forventer stadig, at det er et midlertidigt fænomen, at renterne ligger så lavt. Og de europæiske renter vil være forsinkede i forhold til de amerikanske kommende stigninger. Vores vækstbillede er stadig positivt med tiltagende vækst fremadrettet. Vi forventer også, at den aktuelle deflationsfrygt vil drive over. Den løbende forbedring i de amerikanske nøgletal vil efterhånden presse Fed (den amerikanske nationalbank) til at genoverveje deres meget lempelige holdning. Vi har i den anledning på baggrund af den seneste stærke amerikanske jobrapport fremrykket tidspunktet for den første Fed rentestigning fra juli 2015 til april Endelig er der ikke udsigt til, at den europæiske gældskrise og den amerikanske gældsloftsdebat umiddelbart blusser op igen. Bedre nøgletal i USA vil trække renterne op De større stigninger i renterne forventer vi dog først kommer senere, da der er flere faktorer, der dæmper renteudviklingen på den korte bane, som beskrevet ovenfor. Hvad taler for, at renterne falder/(eller stiger mindre) end vores hovedscenarie? Markant forværring af makronøgletallene, som vil øge frygten for en lavvækstperiode i USA og fornyet tilbagegang i Europa. Med den tætte kobling mellem arbejdsmarkedet og pengepolitikken, som USA s centralbank har lagt op til, vil svage amerikanske jobrapporter være dæmpende for renten. Dog har Fed forsøgt at nedtone arbejdsløshedsprocentens betydning i takt med, at erhvervsfrekvensen er faldet, som dermed har accelereret faldet i arbejdsløsheden. I Kina vil det være vækst markant under 7 %, der kan øge nervøsiteten. I Japan vil fokus være på, hvor meget væksten dæmpes af momsforhøjelsen i april Hvis frygten for deflation blusser yderligere op, vil det trække inflationsforventningerne ned og dermed vil renterne falde. I øjeblikket ser vi en bekymrende tendens i Europa, og ECB har reageret med lempelser. Mere frygt i markedet, f.eks. hvis EM uroen blusser kraftigt op. Eller hvis geopolitiske kriser i Ukraine/Rusland og Irak eskalerer. Eller, hvis den europæiske gældskrise (mod forventning) igen blusser op, og hvis ECBs sikkerhedsnet ikke er så ubegrænset, som markedet tror. Det vil få investorerne til at flygte fra aktiemarkedet til statsobligationer og vil sende renterne ned. En mere generel korrektion i aktiemarkedet efter flere år med pæne stigninger vil også kunne trække renterne ned. Hvad taler for, at renterne stiger hurtigere end vores hovedscenarie? Kraftigere stramningssignaler fra centralbankerne fx som følge af 3

4 stærkere end forventet vækst eller mindre sandsynlighed for svag vækst i centralbankernes optik. Gældskrisefrygten lægger sig vedvarende, og myndighederne vurderes at være kommet afgørende foran i krisebekæmpelsen. Nye kraftige aktiekursstigninger og vedvarende øget risikoappetit vil starte en trafik ud af statsobligationer og ind i andre aktivklasser. Det vil få renterne til at stige kraftigere. Kina får mere styr sine problemer i boligmarkedet og den finansielle sektor, og væksten tiltager. Højere end forventet inflation, for eksempel som følge af stigende råvarepriser eller lønstigninger i USA. 4

5 STATSRENTER USA Fedfunds 1 år 2 år 5 år 30 år Markedsrente i dag 0, ,71 7 3,39 Forventning om 3 mdr 0,25 5 2,70 Forventning om 6 mdr 0,25 0,60 2,95 0 0,80 0 2,30 3,25 3,95 Euroland ECB 1 år 2 år 5 år 30 år Markedsrente i dag 0, ,32 1,22 2,19 Forventning om 3 mdr 0,15 7 1,30 Forventning om 6 mdr 0,15 0,15 1,60 0,15 0,10 0,25 0,85 1,90 2,65 DANMARK Nationalbanken 1 år 2 år 5 år 30 år Markedsrente i dag 0, ,49 1,60 2,22 Forventning om 3 mdr 0,20 0,17 1,65 Forventning om 6 mdr 0,20 0,25 1,75 0,20 0,15 0,35 1,15 1,95 2,65 England BOE 1 år 2 år 5 år 30 år Markedsrente i dag 0 0 0,86 4 2,65 3,41 Forventning om 3 mdr 0 1,10 2,80 Forventning om 6 mdr 0 1,30 2,95 0,75 1,10 1,65 5 3,25 3,70 SWAPRENTER EUROLAND Euribor 6M SWAP 1 SWAP 2 SWAP 5 SWAP 10 SWAP 30 Markedsrente i dag 0,30 0,29 0,31 0,64 1,43 2,20 Forventning om 3 mdr 0,47 5 Forventning om 6 mdr 5 1,85 0,45 0,65 1,20 2,15 2,70 Danmark Cibor 6M SWAP 1 SWAP 2 SWAP 5 SWAP 10 SWAP 30 Markedsrente i dag ,94 1,76 2,48 Forventning om 3 mdr 0,67 1,80 Forventning om 6 mdr 0,80 2,10 0,65 0,90 0 2,40 2,80 5

6 Dagens rentekurver og forventninger Tilbageblik og forventninger USA USA 5,0 4,5 4,0 2 år Repo mdr 15 mdr 12 mdr 9 mdr 6 mdr 3 mdr Euroland stat Euroland statsrenter 5,00 4, år Repo 21 mdr 15 mdr 12 mdr 9 mdr 6 mdr 3 mdr Danmark stat Danmark statsrenter 5,00 4, år Repo mdr 6 15 mdr 12 mdr 9 mdr 6 mdr 3 mdr

7 Danmark swap Danmark swaprenter ,0 4,5 4,0 2 år 21 mdr 15 mdr 12 mdr 9 mdr 6 mdr 3 mdr Euroland swap Euroland swaprenter 5,00 4, år 21 mdr 15 mdr 12 mdr 9 mdr 6 mdr 3 mdr 7

8 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde, opbevarings, volumen, markeds, valuta og produktspecifikke vilkår. 8

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Japan som investerings destination

Japan som investerings destination Perspektiv 1 15 som investerings destination Af porteføljeforvalter Morten Springborg og porteføljeforvalter Lars Wincentsen Budgetunderskuddet i er i en kategori for sig selv, og centralbankens nye kvantitative

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015 ONSDAG 31. DECEMBER NR. 251 / 2014 ÅRGANG 119 PRIS 28,00 KR. Udenlandsk arbejdskraft / 20-21 Topchefers klare ønske til statsministerens nytårstale: Åbn grænserne Helle Ib / 21 Ønskeseddel fra topchefer

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere