Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008"

Transkript

1 Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Idrætsvej Vamdrup v. læsekonsulenterne Lotte Koefoed Jensen og Majbrit Jensen 1

2 Indhold 1. Indledning s Førstehjælp s Maries Rejse s Om hobbitterne s Høje og lave placeringer s Sammenfatning s Indsatsområder s Perspektivering s Oversigt over klasselæseprøven TL3 Kolding Kommune s Koder og resultater for alle 8. klasser, TL3, nov s. 12 2

3 1. Indledning Alle elever i 8. klasse i Kolding Kommunes folkeskoler er i november 2008 prøvet med klasselæseprøven Tekstlæseprøven 3 (TL3). TL3 indeholder tre forskellige tekster, der stiller krav om brug af forskellige læseformer. Førstehjælp en instruktiv tekst, der kræver punktlæsning med specifikt læseformål Maries Rejse (lix 41) en ældre tekst, der kræver intensiv læsning Om Hobbitterne (lix 47) en skønlitterær tekst fra et kendt univers, der kræver indholdslæsning. I Fælles Mål II 1, gældende fra skoleåret står at trinmålet efter 9. klasse med hensyn til læsning er: Det skrevne sprog læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster læse sprogligt udviklende tekster bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk anvende hensigtsmæssige læseteknikker anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning læse norske og svenske tekster. Ifølge PISA s definition indebærer en funktionel læsekompetence, at læseren er i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for gennem dette at opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og være i stand til at deltage i samfundslivet 2 Jævnfør Mål for læsning forventes elever i 8. klasse at kunne beherske tekster på et lix-tal mellem 40 og 50 med alderssvarende indhold 3. Disse udsagn indeholder forskellige overordnede forventninger til, hvilke læsefærdigheder eleverne skal have erhvervet sig gennem grundskoleforløbet. Sikkert er det, at eleverne ved afslutningen af folkeskolen har brug for at besidde en funktionel læsekompetence for at kunne fortsætte i det videre uddannelsessystem og for at kunne fungere i vores meget skriftsproglige samfund. Derfor er resultaterne af læseprøven TL3 i 8. klasse et væsentligt pejlemærke i forhold til at vurdere, om eleverne har opnået en funktionel læsekompetence og i forhold til Kolding Kommunes målsætning om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i p Annemarie Møller Andersen, Niels Egelund mf. Forventninger og færdigheder danske unge i en international sammenligning s. 55, AKF, DPU, SFI, Mål for læsning, p. 16, Forlaget Læs,

4 Lavere TEMPO Højere I TL3 indføres resultaterne fra hver af de tre prøver først i 9 K-kategorier: Større FORSTÅELSE Mindre Rigtige (Ri%) (100-90%) (89-75%) (74-50%) (< 50%) K1 K4 K7 K9 Godt læsetempo og sikre resultater K2 Godt læsetempo og nogenlunde sikre resultater K5 Godt eller jævnt læsetempo og noget usikre resultater Svingende læsetemp o og meget usikre resultater Jævnt læsetempo og sikre resultater Jævnt læsetempo og nogenlunde sikre resultater K3 Langsomt læsetempo Og sikre resultater K6 Langsomt læsetempo og nogenlunde sikre resultater K8 Langsomt læsetempo og noget usikre resultater og derefter i 5 G-grupper: G1 (K1+K2) Godt læsetempo og sikre resultater G2 (K3) Langsomt læsetempo og sikre læseresultater G3 (K4+K5+K7) Godt læsetempo og noget svingende læseresultater G4 (K6+K8) Langsomt læsetempo og noget svingende læseresultater G5 (K9) Svingende læsetempo og meget usikre læseresultater G1 og G2 rummer begge sikre læsere. Elever i G3 og G4 har meget svingende læseresultater. Deres rigtighedsprocent kan variere mellem 89% og helt ned til 50% rigtige besvarelser. G5 læsere har under 50% rigtige. Man kan således ikke udlede, at elever, der placerer sig i G3 og G4, har et uproblematisk læsestandpunkt. Grupperne dækker over meget forskellige præstationer, hvor særligt elever, der placerer sig i K7 og K8 læser alt for usikkert. 4

5 2. Førstehjælp Førstehjælp er en pjece om førstehjælp. Det er en informativ tekst, der kræver punktlæsning med et specifikt læseformål. Det betyder, at eleven skal være i stand til fleksibelt at kunne veksle mellem skimming, hurtiglæsning og intensiv læsning. Besvarelsen sker ved afkrydsning. TL3 november 2008: Førstehjælp 100% 5,0% 10,0% 7,0% 4,0% 6,0% 5,0% 7,0% 8,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 90% 8,0% 5,5% 13,8% 9,0% 13,0% 80% 11,3% 70% 37,0% 39,0% 39,0% 42,0% 37,0% 40,0% 39,0% 60% 31,0% 37,5% 50% 8,0% 6,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 40% 6,3% 30% 20% 40,0% 44,0% 46,0% 41,0% 42,0% 47,0% 41,0% 47,5% 31,3% 10% 0% Landsnorm 97 Kolding 03 Kolding 04 Kolding 05 Kolding 06 Kolding 07 G1 G2 G3 G4 G5 Tospr. 07 Kolding 08 Tospr. 08 I delprøven Førstehjælp er fordelingen mellem grupperne stort set uforandret i forhold til Mht. til de tosprogede elever er deres resultater i 2008 markant dårligere end det stærkt bekymrende resultat i er der kun 38% af de tosprogede elever i 8. klasse, - mod 44% af hele gruppen - der læser sikkert og med rimeligt tempo. 14% af de tosprogede elever læser teksten med en sikkerhed under 50% det vil sige, at disse elever ikke får noget brugbart ud af teksten. 3. Maries Rejse I opgaven Maries Rejse er der tale om intensiv læsning af en ældre reportage fra århundredets begyndelse med den tids sprogbrug. Lixtallet er 41. Teksten tager udgangspunkt i cementarbejderes historiske vilkår og kræver, at læseren har en ret omfattende baggrundsviden og et tilstrækkeligt ordkendskab. Af de tre tekstopgaver i TL3 er Maries Rejse den vanskeligste, og den der kræver den største baggrundsviden. Besvarelsen sker ved at eleven vælger et af fire ord, som han eller hun mener er det korrekte ud fra konteksten 5

6 TL3 november 2008: Maries Rejse 100% 7% 6% 4% 8% 4% 4% 90% 12% 13% 18% 10% 15% 10% 80% 70% 60% 35% 43% 44% 42% 36% 42% 50% 40% 6% 2% 4% 4% 4% 3% 30% 20% 34% 37% 36% 36% 41% 41% 10% 0% Landsnorm 97 Kolding 03 Kolding 04 Kolding 05 Kolding 06 Kolding 07 12% 4,7% 8,5% 11,5% 18% 16,6% 42,7% 50% 1,1% 55,1% 2% 18% 43,0% 0,0% 16,6% Tospr. 07 Kolding 08 Tospr. 08 G1 G2 G3 G4 G5 I opgaven Maries Rejse ses det samme mønster som i Førstehjælp. Især her viser gruppen af tosprogede elever en markant forringelse, dog er andelen af G5-læsere stort set uændret. Fra at der i 2007 var 20% i grupperne G1 og G2 (sikre resultater), er der i 2008 kun 17% G1 og G2 læsere. 4. Om hobbitterne Om hobbitterne er en lang beskrivende beretning og stammer fra indledningen til Tolkiens Eventyret om Ringen. Tekstens lixtal er på 47. Genren er en eventyrroman og læseformen er almindelig indholdslæsning karakteriseret ved hurtig læsning af ord og sammenhæng mellem ordene. Læseforståelsen retter sig mod de væsentligste træk i indholdet uden at læseren skal opfatte alle detaljer. Da testen blev til i 1998, var universet fra Ringenes Herre rimelig ukendt blandt folkeskolens ældste elever. Historien er i mellemtiden filmatiseret, og sceneriet og fantasy-genren er blevet almen kendt på 8. klassetrin. Derfor er denne delprøve blevet meget lettere for eleverne. Spørgsmålene til teksten kan forholdsvis let besvares, hvis man kender lidt til Tolkiens univers. For at læse hele teksten på 10 min. kræver det en læsehastighed på 177 ord pr. minut. Maximumtiden til læseopgaven er 20 minutter, hvilket betyder en læsehastighed på 89 ord pr. minut. Ved Folkeskolens Afgangsprøve kræver opgaven i Læsning en læsehastighed på omkring 200 ord pr. minut for at kunne nå at læse hele teksten og løse opgaverne, der besvares ved afkrydsning. 6

7 TL3 november 2008: Hobbitterne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landsnorm 97 7% 12% 1% 8% 1% 9% 1% 9% 1% 9% 1% 12% 1% 12,7% 0,3% 1,3% 17,5% 19% 46% 6% 22% Kolding 03 42% 7% 37% Kolding 04 39% 6% 46% Kolding 05 44% 41% 43% 7% 10% 8% 39% 40% 39% Kolding 06 Kolding 07 G1 G2 G3 G4 G5 To-spr % 7% 41,7% 7,3% 41,3% 6,3% 32% 38,0% 33,8% Kolding 08 Tospr. 08 I delopgaven Hobbitterne anes en lille tilbagegang for hele gruppen af prøvede elever. Andelen af usikre og langsomme læsere G4+G5 er på 13% - hvilket ikke er set siden kommunen påbegyndte klasselæseprøverne i 8. kl. i De tosprogede elever ligger i denne delprøve tættere på hele gruppens resultater end i Førstehjælp og Maries Rejse. 5. Høje og lave placeringer Efter opgørelse af elevernes resultater på de enkelte opgaver, er det muligt at opstille en oversigt over elevens relative læseresultat i en høj, midt eller lav placering. Disse udtryk beskriver elevens relative placering målt alene ved antallet af rigtige, altså læseforståelse. Der er ikke taget hensyn til læsehastighed. En høj placering er udtryk for, at elevens antal rigtige er blandt de 20-25% bedste resultater. En midt placering vil sige, at rigtighedsintervallet rummer 50% af alle elever. En lav placering betyder, at elevens antal rigtige er blandt de 20-25% svageste resultater. En sådan opstilling kan foretages for hver af de tre læseopgaver. Det bedst tænkelige resultat er således, en elev, der har 3 høje og dermed 0 lave placeringer. Det dårligste resultat er omvendt en elev, der har 3 lave placeringer. Når resultaterne fra læseprøverne i 8. klasse opgøres i procentfordeling af høje placeringer, ser oversigten således ud: 7

8 TL procentfordeling af høje placeringer 100% 90% 28% 28% 27% 31% 29% 24,7% 26,9% 80% 35,7% 38,5% 70% 60% 34% 35% 33% 38,2% 36% 37% 35,5% 50% 40,5% 40% 37,2% 30% 26% 23% 25% 23% 22% 26,0% 24,9% 20% 21,4% 21,8% 10% 11% 13% 15% 10% 12% 11,2% 12,7% 0% 2,4% 2,6% Landsnorm 97 Kolding 03 Kolding 04 Kolding 05 Kolding 06 Kolding 07 To-spr høje 2 høje 1 høj 0 høje Kolding 08 Tospr. 08 For hele gruppens vedkommende ses en lille fremgang i grupen af de dygtigste læsere. Med hensyn til de tosprogede elever er der ikke sket en lignende positiv udvikling. Forskellen mellem gruppen af tosprogede og hele gruppen er iøjnefaldende fra 3% til 13%. 8

9 TL procentfordeling af lave placeringer % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landsnorm 97 3% 3% 4% 3% 5% 4,1% 7,1% 2,4% 6,4% 9% 9% 8% 12% 10% 8,0% 8,8% 17,9% 22% 21% 21% 24,8% 21,8% 25,6% 29% 27% 65% 67% 67% Kolding 03 Kolding 04 Kolding 05 57% 58% 63,0% Kolding 06 Kolding 07 To-spr lave 1 lave 2 lave 3 lave 31,0% 44,1% Kolding 08 67,0% Tospr ,5% 47,4% Opgørelsen over de lave placeringer er interessant, idet elever, der har 2 eller 3 lave placeringer, må antages ikke at have de nødvendige læsemæssige forudsætninger for at kunne begå sig på en ungdomsuddannelse. For hele gruppen ses en stigning i andelen af elever med 0 lave placeringer fra 63% til 67%, hvilket er en positiv udvikling. Med hensyn til de tosprogede elever ses en lignende stigning i gruppen af 0 lave fra 41% til 47%. Differencen mellem hele gruppen og gruppen af tosprogede elever er påfaldende. 9

10 6. Sammenfatning Resultaterne fra årets klasselæseprøver på 8. årgang viser, at der for hele gruppen ikke er sket nogen positiv udvikling hverken for de sikre læsere eller for de usikre læsere. For gruppen af tosprogede læsere ses en meget bekymrende negativ udvikling for såvel de dygtigste som for de svageste læsere. Den største polarisering mellem de tosprogede og hele gruppen ses, når det gælder den intensive læsning (Maries Rejse) og punktlæsning (Førstehjælp). Det er dybt problematisk, idet det netop er disse læseformer, der skal anvendes, når man skal læse for at lære. Læseforståelse og faglig læsning er nøgleord, når man skal sikre alle elever en brugbar og effektiv læsekompetence, hvilket er nødvendigt, når man skal klare sig i en ungdoms- eller videregående uddannelse. Forudsætninger for en god læseforståelse og en god læseudvikling er: relevant erfaringsbaggrund for tekstens emne og genre aktiv læseindstilling sprogsikkerhed ordforråd relevante og automatiserede afkodningsfærdigheder Disse forudsætninger skal der undervises i gennem hele skoleforløbet - i alle fag! 7. Indsatsområder Resultaterne fra læseprøverne peger tydeligt på behovet for at styrke indsatsen i forhold til læseforståelse og faglig læsning. Der skal undervises i læseforståelsesstrategier faglig læsning i alle fag dansk som andetsprog viden om verden/forforståelse viden om sprog viden om tekster/genrer 8. Perspektivering Når skolerne åbner efter sommerferien 2009 er der uddannede læsevejledere på langt de fleste af folkeskolerne i Kolding Kommune. Det kan hvis ressourcen udnyttes rigtigt betyde et væsentligt kvalitetsløft af indsatsen på læseområdet. I Kolding Kommune har det ikke været muligt at indgå fælles kommunale aftaler om læsevejledernes arbejdsopgaver og de tildelte ressourcer. Det efterlader den enkelte skoleleder med et stort ansvar for at indgå aftaler med læsevejlederen på egen skole og for at få udarbejdet rammer for arbejdet. Læsevejlederen kan på læseområdet give faglig sparring til skoleledelsen. Indsatsen bør være særlig fokuseret på mellemtrinnet og udskolingen og på gruppen af tosprogede elever. 10

11 9. Oversigt over resultater af læseprøven TL3 Kolding Kommune Klassetrin og prøve 8. kl. TL3 Førstehjælp 8. kl. TL3 Maries Rejse 8. kl. TL3 Hobbitterne 8. kl. TL3 Høje mht. sikkerhed 8. kl. TL3 Lave mht. sikkerhed Kategorier Landsnorm 1997 Tidl. Kolding Kommune 2006 Kolding Kommune nov Tosprogede nov Kolding Kommune nov Tosprogede nov Sikre resultater G1 + G2 48% 46% 50% 45% 50,5% 37,6% Svingende tempo, svingende 47% 46% 45% 44% 44,5% 48,8% resultater G3 + G4 Meget usikre resultater G5 5% 8% 5% 10% 5,0% 13,8% Sikre resultater G1 + G2 40% 45% 44% 20% 44,1% 16,6% Svingende tempo, svingende 53% 51% 52% 68% 51,2% 71,7% resultater G3 + G4 Meget usikre resultater G5 7% 4% 4% 12% 4,7% 11,5% Sikre resultater G1 + G2 28% 50% 47% 39% 45,3% 40,1% Svingende tempo, svingende 65% 50% 52% 60% 54,5% 58,8% resultater G3 + G4 Meget usikre resultater G5 7% 1% 1% 1% 0,3% 1,3% 3 høje placeringer 12% 11% 2% 12,7% 2,5% 2 høje placeringer 22% 26% 21% 24,9% 21,8% 1 høj placeringer 37% 38% 40% 35,5% 37,1% 0 høje placeringer 29% 24% 36% 26,9% 38,5% 0 lave placeringer 58% 63% 44% 67,0% 47,5% 1 lav placeringer 27% 25% 31% 21,8% 20,5% 2 lave placeringer 10% 8% 18% 8,8% 25,5% 3 lave placeringer 5% 4% 7% 2,4% 6,5% 11

12 10. Koder og resultater for alle 8. klasser, TL3, nov klasse - TL Førstehjælp Klasse nr. G1 G2 G3 G4 G5 1 37,50 0,00 25,00 25,00 12, ,25 0,00 18,75 0,00 0, ,08 46,15 0,00 30,77 0, ,00 0,00 40,00 0,00 8, ,64 0,00 72,73 0,00 13, ,00 0,00 30,00 5,00 15, ,94 0,00 47,06 0,00 0, ,45 0,00 45,45 0,00 9, ,00 4,55 36,36 9,09 0, ,00 0,00 65,00 0,00 0, ,38 0,00 38,10 9,52 0, ,78 0,00 65,22 0,00 0, ,38 4,76 33,33 9,52 0, ,09 0,00 36,36 0,00 4, ,83 0,00 47,83 4,35 0, ,06 0,00 47,06 0,00 5, ,50 4,17 45,83 0,00 12, ,18 4,55 22,73 0,00 4, ,83 0,00 34,78 13,04 4, ,18 0,00 47,06 11,76 0, ,00 0,00 37,50 4,17 8, ,00 4,00 40,00 4,00 0, ,50 4,17 54,17 0,00 4, ,50 4,17 25,00 8,33 0, ,33 0,00 66,67 0,00 0, ,37 5,26 31,58 10,53 5, ,18 0,00 47,06 11,76 0, ,00 00,00 37,50 0,00 12, ,50 6,25 37,50 25,00 18, ,29 0,00 42,86 42,86 0, ,64 0,00 36,36 0,00 0, ,08 4,55 27,27 0,00 0, ,64 0,00 31,82 0,00 4, ,00 0,00 25,00 5,00 15, ,83 0,00 41,67 0,00 12, ,86 33,33 9,52 14,29 0,00 Kolding 08 47,51 3,18 38,95 5,52 4,83 Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Landsnorm klasse - TL Maries Rejse 4 Alle tal er i procent 12

13 Klasse nr. G1 G2 G3 G4 G5 1 33,33 0,00 52,38 0,00 14, ,13 0,00 47,83 4,35 8, ,62 0,00 38,10 9,52 4, ,64 0,00 36,36 0,00 0, ,87 0,00 34,78 4,35 0, ,29 0,00 41,18 0,00 23, ,67 0,00 45,83 12,50 0, ,00 0,00 31,82 18,18 0, ,13 0,00 47,83 8,70 4,35 10 udgår udgår udgår udgår udgår 11 25,00 0,00 45,83 8,33 20, ,00 0,00 36,00 12,00 0, ,50 0,00 45,83 12,50 4, ,83 0,00 33,33 16,67 4, ,00 0,00 80,00 0,00 0, ,89 0,00 36,84 5,26 0, ,06 0,00 29,41 11,76 11, ,25 0,00 37,50 6,25 0, ,50 0,00 56,25 18,75 12, ,29 0,00 57,14 28,57 0, ,82 0,00 68,18 0,00 0, ,00 0,00 22,73 27,27 0, ,09 9,09 18,18 9,09 4, ,00 0,00 25,00 0,00 0, ,33 0,00 37,50 0,00 4, ,62 4,76 38,10 9,52 0, ,25 12,50 37,50 18,75 0, ,25 0,00 43,75 0,00 0, ,08 0,00 38,46 38,46 0, ,00 0,00 32,00 0,00 4, ,45 0,00 54,55 0,00 0, ,00 0,00 45,00 20,00 5, ,18 0,00 47,06 0,00 11, ,64 0,00 77,27 4,55 4, ,27 13,64 36,36 13,64 9, ,00 0,00 60,00 0,00 10,00 Kolding 08 43,00 1,13 42,72 8,49 4,67 Kolding Kolidng Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Landsnorm

14 8. klasse - TL Om Hobitterne Klasse nr. G1 G2 G3 G4 G5 1 33,33 0,00 45,83 20,83 0, ,33 0,00 46,67 0,00 0, ,05 5,26 52,63 21,05 0, ,29 5,88 29,41 29,41 0, ,25 12,50 43,75 12,50 0,00 6 6,25 0,00 56,25 31,25 6, ,86 0,00 28,57 28,57 0, ,91 9,09 50,00 0,00 0, ,45 18,18 22,73 13,64 0, ,45 9,09 31,82 13,64 0, ,00 15,00 45,00 10,00 0, ,67 29,17 25,00 4,17 0, ,05 38,10 19,05 23,81 0, ,75 12,50 18,75 50,00 0, ,50 0,00 56,25 6,25 0, ,00 15,38 23,08 61,54 0, ,00 0,00 44,00 0,00 0, ,91 4,55 50,00 4,55 0, ,00 15,00 25,00 15,00 0, ,18 0,00 58,82 0,00 0, ,36 9,09 31,82 22,73 0, ,64 18,18 40,91 27,27 0, ,00 5,00 60,00 0,00 0, ,62 0,00 38,10 14,29 0, ,83 0,00 39,13 8,70 4, ,05 4,76 76,19 0,00 0, ,45 4,55 45,45 4,55 0, ,83 4,35 47,83 0,00 0, ,18 0,00 58,82 0,00 0, ,33 4,17 41,67 20,83 0, ,45 0,00 40,91 13,64 0, ,52 8,70 21,74 13,04 0, ,29 0,00 58,82 5,88 0, ,33 8,33 29,17 4,17 0, ,0 0,00 56,00 4,00 0, ,83 0,00 71,67 12,50 0,00 Kolding 08 37,98 7,32 41,71 12,71 0,28 Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Landsnorm

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Greve Kommune. Læseundersøgelse. Greve Kommune 2010-2011

Greve Kommune. Læseundersøgelse. Greve Kommune 2010-2011 Greve Kommune Læseundersøgelse Greve Kommune 2010-2011 September 2011 Indholdsfortegnelse En fælles indsats... 2 Introduktion til læseundersøgelsen... 3 Kommunale læsetiltag i skoleåret 2010-2011... 4

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1.-3.-5.-7. årgang Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1 Forord. I forbindelse med handleplanen Indsats og evaluering på læseområdet er det

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE/SKOLE GØRE HER OG NU - 7 KONKRETE TILTAG

HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE/SKOLE GØRE HER OG NU - 7 KONKRETE TILTAG HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE/SKOLE GØRE HER OG NU - 7 KONKRETE TILTAG 1. En plan for at modvirke tendenser til segregering i institutioner og skoler. Den segregerede skole er dårlig for de tosprogede børns

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning Gl. Hasseris skole Handleplan for læsning 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor læsepolitik s. 4 Om læsning s. 5 Den interaktive læsemodel s. 5 Viden om verden s. 6 Viden om sprog s. 6 Viden om tekster s. 6 Bogstav-lyd

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Undervisningen i 7. til 10. klasse skal hjælpe eleverne med at blive bevidste om læsformål, læseteknik, læringsstrategier og læsehastighede, så de er klar til at

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 1. Læsning og skrivning side 5 Læsning i alle fag side 5 Forældrene i samarbejde om læsning side 6 Når det er svært at lære at læse side

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Læsepolitik for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Indhold Forord.. 3 Formål for læseundervisningen. 4 Læsevejledere.. 4 Dansklærerens ansvar i forbindelse med læsning... 5 Faglærerens ansvar i forbindelse

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Animeret til læsning

Animeret til læsning Animeret til læsning - et udviklingsprojekt under Nationalt Videncenter for Læsning Hanne Pedersen, Jette Hagelskjær, Aase Holmgaard VIA University-College Hvordan kan animationsfilmens og skriftsprogets

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 EN FÆLLES INDSATS... 4 INTRODUKTION TIL LÆSEUNDERSØGELSEN... 5 LÆSEMÅL FOR SKOLEÅRET 2009 2010 OG SKOLEÅRET 2010-2011...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 EN FÆLLES INDSATS... 4 INTRODUKTION TIL LÆSEUNDERSØGELSEN... 5 LÆSEMÅL FOR SKOLEÅRET 2009 2010 OG SKOLEÅRET 2010-2011... 1 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 EN FÆLLES INDSATS... 4 INTRODUKTION TIL LÆSEUNDERSØGELSEN... 5 LÆSEMÅL FOR SKOLEÅRET 2009 2010 OG SKOLEÅRET 2010-2011... 6 KONKLUSION: LÆSEUNDERSØGELSEN

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010

Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010 Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010 EJBYSKOLENS HANDLINGSPLAN FOR LÆSNING 2010...3 EJBYSKOLENS SYN PÅ LÆSNING...4 LÆSEFORSTÅELSE...4 LÆSEOPLEVELSE...4 LÆRINGSCENTRET...5 LÆSNINGENS MANGE FACETTER...5

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Faglig læsning i skolens humanistiske fag Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet Indhold 1. Den humanistiske fagrække 2. Hvad karakteriserer

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og Årsplan 2012-13 Dorte Schmidt Dansk 4. klasse Periode Emne Mål Evaluering OL emne Udtrykke forståelse af det Eleverne skal i 33 læste mundtligt og skriftligt makkerpar lave OL OL London 2012 Lytte aktivt

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Lyt og Læs. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Lyt og Læs. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Lyt og Læs Understøttende undervisning Birkerød Skole Lyt & Læs Indledning Vi ønsker med Lyt og Læs, at introducere eleverne til den gode læsning. Denne understøttende undervisning er et supplement til

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011 INSPIRATION TIL MATERIALET Fælles Mål Prøven i læsning Læseprocessen Arbejdet med læsning i de ældste klasser Elevens overblik over genrer, læsemåder og læseteknikker

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 Skjoldhøjskolen INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 FORÆLDRENES

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Læseforståelse faglig læsning Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Projekt Læseforståelse faglig læsning blev gennemført som led i Projekt Partnerskab om Folkeskolen.

Læs mere

LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ

LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ ROSKILDE KOMMUNE Politisk mål på folkeskoleområdet "Færdigheder og kundskaber inden for fagene" LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ 2006 3. klasse Indledning Med udgangspunkt i det politiske mål på folkeskoleområdet

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 KVALITETSRAPPORT Tilst Skole INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Udviklingsprojektet Læseprofiler

Udviklingsprojektet Læseprofiler Udviklingsprojektet Læseprofiler Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Effektmål for projekt Læseprofiler Skolen ved Bülowsvej Projektleder: Pernille Frost Projektdeltagere: 2 læsevejledere

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Læsevejleder Netværkskursus - marts 210. Materialer Faglig læsning og skrivning

Læsevejleder Netværkskursus - marts 210. Materialer Faglig læsning og skrivning Læsevejleder Netværkskursus - marts 210 Materialer Faglig læsning og skrivning Slides fra 2011 Læsevejlederrollen EVA 2009 *** Det er nødvendigt, at skolen har rum til at læsevejlederen kan være med til

Læs mere

SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - MELLEMTRIN

SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - MELLEMTRIN SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - MELLEMTRIN Århus Kommune Børn og Unge DU ER MEDSPILLER I DIT BARNS SPROG- OG LÆSEUDVIKLING SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR 3 Ved du, at

Læs mere

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Lena Lindenskov & Uffe Thomas Jankvist Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup 15 16 januar 2015 Hvad vi bl.a. vil

Læs mere

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

Giv eleverne førerkasketten på. Om udvikling af gode faglige læsevaner

Giv eleverne førerkasketten på. Om udvikling af gode faglige læsevaner Giv eleverne førerkasketten på Om udvikling af gode faglige læsevaner Odense Lærerforening, efterår 2011 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet Det glade budskab! Læsning

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor?

Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor? Test og prøver i folkeskolens læseundervisning Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor? Formålet med denne artikel er at belyse ligheder og forskelle mellem de mest anvendte prøver

Læs mere

Egtved Skoles læsepolitik

Egtved Skoles læsepolitik Egtved Skoles læsepolitik Indskoling og mål Se 'Fælles ' Sprog og udtryksformer - børnehaveklassen Trinmål efter 2. klassetrin. 1. kl. Tekster lix 5-10 med læses med forståelse. 2. kl. Tekster lix 10-15

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY Formål med faget dansk som andetsprog s. 1 Slutmål for faget dansk som andetsprog efter 10. klassetrin s. 1 Læseplan for faget dansk som andetsprog s. 3 Dansk som

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

LÆSEPOLITIK UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING

LÆSEPOLITIK UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING JUELSMINDE SKOLE 1. UDGAVE EFTERÅRET 2013 UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING KÆRE KOLLEGER Med den megen fokus på PISA undersøgelser og lignende, er det især indenfor området faglig læsning, der er

Læs mere

Læseprofil. 1. - 4. Årgang

Læseprofil. 1. - 4. Årgang Læseprofil 1. - 4. Årgang 2008 Karen Marie Jensen og Solvejg Pedersen Læsekonsulenter PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen Vesthimmerlands 1 Baggrund: I april 2003 blev der i udarbejdet en læseprofil

Læs mere

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Pige idræt Årgang: Lærer: 7. årgang Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer

Læs mere

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2013 Fagcenter Småbørn og Undervisning 01-11-2013 Side 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2012/13... 3 Sammenfatning... 4 Beslutning...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Indhold: 1. Målet med en handleplan målrettet tosprogede elever... 2 2. Skolernes arbejde med dansk som andetsprog... 4 2.1. Inspiration til den sproglige

Læs mere

9. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

9. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 9. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Årsplan for 0.x i dansk

Årsplan for 0.x i dansk Årsplan for 0.x i dansk Lærer Hold 0.x Katrine Amtkjær Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Forfatterskab Naja Marie Aidt 33-35 2 TEMA: Kærlighed

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Årsplan for gruppe 3 2013-14

Årsplan for gruppe 3 2013-14 Årsplan Denne årsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for Folkeskolen. Jeg har taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. eller 6. årgang. Årsplanen er endvidere udarbejdet

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Juni 2007 Projekterfaringer It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Baggrund Fem folkeskoler deltog i projektet med hver én klasse på 3. årg. Det var Ejer Bavnehøj Skolen, Knudsøskolen, Mølleskolen,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere