DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

2

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på 500 BRT og derunder side 19 Handelsskibe over 500 BRT Fiskeskibe Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 5 17.

4 FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT: D. = dampskib Fy. = fyrskib M. = motorskib Hvalf. = hvalfanger S. = sejlskib Is. = isbryder SM. = sejlskib med hjælpemotor Kr. = kran Lgt. = lægter Lf. = lystfartøj Bgs. = bugserskib Lst. = lastskib Bj. = bjærgningsskib Pa. = skib, der er indrettet Bjkr. = bjærgningskran til at medtage flere end 12 passagerer Bjlgt. = bjærgningslægter Patr. = patruljefartøj Ff. = fiskefartøj Pont. = ponton Fg. = færge Sdp. = sandpumper Fry. = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Tk. Ud. = tankskib = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over 500 BRT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER I 106 tilfælde er handelsskibe paa 500 BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 13 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge og strøm var de almindeligste årsager i de 24 søulykkestilfælde opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". 9 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag", og blandt disse er påsejlet ved kaj, vanskelige besejlingsforhold og svigtende styremaskine de oftest forekommende. Af de 23 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: uforsigtig navigering og vagthavende faldet i søvn eller forladt broen. I 34 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I 27 af disse skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib og i 3 tilfælde, at det ikke har været muligt at klarlægge årsagen til en stedfunden brand. Den 31. december 1972 var der registreret 1028 danske handelsskibe mellem 20 og 500 BRT. 8

9 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

10 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT I 31 tilfælde er handelsskibe over 500 BRT blevet ramt af en søulykke. 4 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" såsom selvantændelse i ladning og påsejling. 1 af de under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes, at vagthavende var faldet i søvn. At 12 sager rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1972 var der registreret 401 danske handelsskibe over 500 BRT. 10

11 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 Andet havari 3 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

12 FISKESKIBE I 88 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 16 tilfælde er skibet forlist. Blandt de 13 søulykker henført under "Fejl ved skib eller udrustning" er fejl ved omstyring og fejl i elektrisk anlæg samt i olieovne forekommende årsager. Blandt de 11 under "Anden besætningen utilregnelig årsag" nævnte søulykker skyldes mange, at det pågældende skib er blevet påsejlet af et andet skib, og en del skyldes vanskelige besejlings og manøvreforhold. Af de 19 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: mangelfuld navigering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og beruselse. At 32 søulykker er rubriceret under "Uopklaret" skyldes i 16 tilfælde manglende søforklaring fra et udenlandsk skib, i 1 tilfælde påsejlet af ukendt skib samt i flere tilfælde en brand, hvor det ikke har været muligt at fastslå brandårsagen. Den 31. december 1972 var der registreret 1655 danske fiskeskibe på 20 BRT og derover. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 2 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1973 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på 500 BRT og derunder Handelsskibe over 500 BRT Fiskeskibe I alt : 38 (49) 31 (43) 14 (27) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. Blandt ulykkestilfælde opført under "Andet arbejde" og "Anden årsag" kan nævnes klemt hånd eller fod under arbejde med tungt gods, fald fra trappe og leg i elevator. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe på 500 BRT og derunder Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 1 2 Kæntring 1 1 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 4 4 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde 2 2 Anden årsag 1 1 I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe over 500 BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 5 5 Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 2 Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Fiskeskibe Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 1 1 Kæntring Skibet forlist eller forsvundet 1 3 Brand, eksplosion 1 1 Andet havari 1 2 Overbordfald 3 3 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag 1 1 I alt

18

19 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R

20 ABELONE Ålborg M.Lst Slemmestad Ålborg Bølgeplader Limfjorden 10.januar Ålborg 2.februar Tåge. ADI Odense M.Lst Goole Rotterdam Ballast Maskinhavari 29.september Odense 10.oktober Havari på gear mellem hovedmotor og skrue. Bugseret til havn. ADM. COURBET Havneby M.Sdp Kiel Grønsund Østersøen 6.januar Hamburg 9.januar Kollideret i tåge med M/S SE VERNAJA af Zemlja. fra S. foreligger ikke. AMANDA Dragør M.Sdp Newhaven Dublin Ballast Det irske Hav 19.januar 7.marts Vejrforholdene. Forlist. ANNA LIND M.Lst Aberdeen Tannanger Cement Kæntring 5.juni 8.juni Ringe stabilitet. Forlist. ANNE BEWA M.Lst Rotterdam Løvholmen Ballast Østersøen l.juni Svendborg 5.juni Kollideret i tåge med M/S ARE FRIESECKE af Hamburg. fra A.F. foreligger ikke. ANNE BIRTHE Marstal M.Lst Brunsbüttel Holtenau Kielerkanalen 30.september Odense 8.november Kollideret med tysk SLOMAN ALSTERTOR under overhalingsmanøvre. fra S.A. foreligger ikke 20

21 ANNE LEA M.Lst Mantylouto Foynes Træ Pentland Firth 4.oktober Kalmar 17.oktober Kollideret i tåge med M/S William J.EVERARD af London. fra W. J. E. foreligger ikke. BALKA Næstved M.Lst Le Legue Lübeck China clay Slagside 13.november Hamburg 19.november Under hårdt vejr forskød ladningen sig, hvilket medførte så stærk slagside, at man måtte forlade skibet. Forlist. BALTIC PROC TOR M.Lst Pointe á Pierre Port au Prince Olie i td. Port au Princebugten 3.oktober 28.januar 1974 Manglende omhu ved navigeringen. BALTIC PROC TOR M.Lst Antigua Philipsburg Olieprodukter St.Martins S.kyst 19.november 28.januar 1974 Manglende omhu ved navigeringen. BIRGITTE LÖN BORG M.Lst Antwerpen Latakia Maskinhavari Den engelske Kanal 11.marts Uopklaret. Bugseret til nødhavn. BIRKA Marstal M.Lst Willebrook Flensburg Gødning Påsejling Rupelfloden 20.august Ærøskøbing 23.oktober Kollideret med belgisk tankpram TORNADO. fra T. foreligger ikke. 21

22 BIRTHE JUNIOR M.Lst Teneriffe Stykgods Maskinhavari Atlanterhavet 25.januar Havari på skylleluftblæser. Bugseret til nødhavn. BODIL DAMMANN M.Sdp Ralplads Ral Grådyb 27.oktober 8.januar 1974 Kollideret i tåge med SUSANNE SCAN af Århus. BOTNIA Odense M.Lst Odense Ymuiden Ballast Storebælt 10.maj Odense 14.juni Usigtbart vejr i forbindelse med radarsvigt og undladelse af at benytte loddet i tide. BØLGEN Korshavn SM.Lst Stigsnæs Fredericia Svovl Skanseodde 3.oktober Tåge. CAROLINE Frederiksværk M.Lst Thisted Frederiksværk Gl. jern Kattegat 14.september Frederiksværk 18.september Kollideret med M/S SUSANNE BO af Havneby. CARSTEN SIF M.Lst Casablanca Cardiff Finisterre 24.december 14.februar 1974 Skibet søgte læ på grund af vejrforholdene, men manglede specialkort over området. CHARLES TRI GON M.Lst Ghent Rochester Stål Påsejling 3.februar Rotterdam 14.februar Påsejlede i tæt tåge engelsk M/S WINCHESTER BROOK, som lå til ankers. fra W.B. foreligger ikke. 22

23 CORALIA Fuglefjord SM.Lst Gøtu havn Fuglefjord Gøtuvíks Ø.side 27.august Fuglefjord 25.oktober Tåge. DINA M.Lst Falkenberg Århus Ballast Ved Falkenberg havn 29.oktober 10.december DITTE HOLMØ Frederikshavn M.Lst Kollideret med svensk HONDO. DORCA Marstal M.Lst Bremen Nørresundby Kielerkanalen 22.oktober Ålborg 23.oktober Kollideret med M/S EDEN FISCHER af Barrow. fra E. F. foreligger ikke. DORTHEA Bandholm M.Lst Struer Härö Ballast Maskinhavari Kattegat 11.april Frederikssund 9.juli Styremaskinen havareret. Bugseret til havn. EASTHOLM Søby M.Lst Norrköping Bremen Stykgods Sveriges Ø.kyst 7.juli Ærøskøbing 25.juli Mangelfuld navigering. 23

24 ELLEN BAGGE Korsør M.Lst Næstved Kolberg Ballast Østersøen 3.marts Korsør 16.marts Manglende omhu ved navigeringen. ELLYANN Grenå M.Lst Hals Rønne Cement Lysegrund 27.august Ærøskøbing 10.september Tåge. ELSE STEVNS Svendborg M.Lst Frederikshavn Åbo Fiskemel Kalmar Sund 25.november Fredericia 4.december Uforsigtig navigering. ESBJERG M.Pa Fanø Passagerer havn 3.februar 19.februar Tåge. Kollideret med M/S STENA TRAILER af Göteborg. ESSOKRATES Havnetankbåd havn 20.juni 29.august Undladt at afgive signal før passage af mole. Kollideret med Ff. TOLEDO af. EVA THOLSTRUP M.Lst Felixstone Køge Propangas Kielerkanalen 26.november Fredericia 30.november Kollideret i tåge med vesttysk M/S GUNDA. fra G. foreligger ikke. EVA VESTA Svendborg M.Lst Emden Valetta Maskinhavari Atlanterhavet 25.september Cadiz 13.november Brud på krumtapaksel. 24

25 FREDERIK BER TELSEN Julianehåb Motorbåd Kagssimiut Julianehåb Munkebugten 11.november Julianehåb 13.november Vejrforholdene. GERT HANSEN Marstal M.Lst Hamburg Kielerkanalen 6.september Ærøskøbing 10.september Kollideret i tåge med cypriotisk M/S SIBRIT. fra S. foreligger ikke. GITTE STEEN Assens M.Lst Boston Hommelvik Ballast Bostonkanalen 11.april Trondhjem 17.april Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M/S FLENDYKE af Hull. GRETHE DANIA M.Lst Kenitra London Papir Atlanterhavet 13.august Lissabon 20.august Uopklaret. Kollideret med fransk M/S SAINT MAGET. fra S.M. foreligger ikke. GRETHE WIESE M.Lst Uddevalla Algier Papir Maskinhavari 20.januar Frederikshavn 22.januar GRUNNINGUR Funningi Motorbåd Funningsfjord Funningi Eksplosion Funningsfjord 2.november Fuglefjord 5.november Uopklaret. Eksplosion i lukafet. Forlist. 25

26 HABI Bandholm SM.Lst Stege Odense Hvede Ulvsund 12.september Odense 19.september Taget fejl af afmærkningen. HANNIBAL Årøsund M.Lst Vlissingen Crome sand Elben 6.oktober Haderslev 11.oktober Kollideret i tåge med M/S KANO PALM af Liverpool. Forlist. fra K. P. foreligger ikke. HELLE ALB M.Lst Leixoes Newhaven Stykgods Havari Biscayabugten 13.oktober 28.januar 1974 Vejrforholdene. Dækslast skredet og kastet over bord. Lugepresenninger revet itu. Skader på skib og ladning. HELLE THOL STRUP M.Lst Arklow Milford Haven St. Georgekanalen Kollideret med norsk M/S GOL. fra G. foreligger ikke. HELLE WONSILD M.Tk Ålborg Fredericia V. Røsnæs fiskerihavn 16.oktober Fredericia 19.oktober Vagthavende styrmand ikke på broen. Faldet i søvn på sit kammer. HEYKUR Tórshavn M.Lst Akureyri Eyjafirdi 21.december Tórshavn 7.januar 1974 Vagthavende lod broen være ubemandet, mens han purrede ud. 26

27 HÆNG I Bgs. Påsejling Løgstør havn 5.juli Ukendskab til slæbebådens manøvrering. Påsejlet Lf. NIRVANA af Frederikssund, som lå fortøjet ved kaj. INGE FRANK Vejle M.Lst Brand Montrose havn 18.februar Flensburg 7.marts Uopklaret. Brand opstået i maskinrummet i nærheden af oliefyret. IKIUT Godthåb SM.Lægebåd Fiskenæsset Søen Havari Fiskenæs Fjord 20.december Frederikshåb 21.december Ramt af forkert sø under redningsaktion. Bordfyldt med havari til følge. INGER POULSEN Nørresundby SM.Lst Kiel Lübeck Ballast Kielerfjorden 1.oktober Ålborg 9.oktober Kollideret i tåge med M/S STEVNSNÆS af Thurø. JENBO Marstal M.Lst Påsejling Hull red 18.februar Uopklaret. Påsejlet til ankers af M/S BEVESIER af Rotterdam. fra B. foreligger ikke. JENS OLE Kolby Kås SM.Lst Kalundborg Odense Hvede Odense Fjord 18.december Kalundborg 20.februar 1974 Overså lysbøje på grund af skarpt lys fra Lindøværftet. 27

28 JENS ROHDE Kalundborg M.Sdp Romsø Kiel Sand Påsejling Østersøen 21.maj Kalundborg 23.maj Påsejlet af M/S LEKNESS af London, mens J. R. lå opankret i tåge. Kæntret. fra L. foreligger ikke. KAMINA Ålborg SM.Lst Stettin Helsingborg Ballast Sundet 10.april Fejlnavigering. KAREN SVARRER Nordby M.Lst Wisbech Thyborøn Ballast Wire i skruen Thyborøn havn 19.maj Lemvig 25.september Fik wire i skruen under tillægningsmanøvre. KARIN Grenå M.Lst Randers Rønne Lecagrus Sundet 15.august Rønne 16.august Kollideret i tåge med Ff. SH 0059 af Klaipeda. fra SH 0059 foreligger ikke. KIM M.Lst Leningrad Goole Træ Havari Den finske Bugt 21.november Lovisa 22.november Forringet stabilitet som følge af overisning. Søgt nødhavn. KNUD DAMMANN Lemvig M.Sdp Eksplosion Lemvig havn 12.april Under tændingsforsøg af skærebrænder forplantede en mindre eksplosion i skærebrænderens slanger sig til gasflaskens højtryksmanometer, som blev slået itu, hvorved gas strømmede ud og antændtes. 28

29 KRAKA Næstved M.Lst Kristiansand Bremen Papir og kobber Påsejling Weserfloden 8.april Styringen svigtede. Tørnet fortøjede skibe. LADY VALERIE SM.Lst Sprunget læk Søby red 7.juli Ærøskøbing 22.august Sprunget læk. Forlist. LEE M.Lst Åbo Irland Træ Kielerkanalen 24.december Ærøskøbing 2.januar 1974 Kollideret med M/S LEUNA I af Rostock. fra L. foreligger ikke. LEIF STÆRKE Ommel M.Lst Ålborg Frederikshavn Ballast Limfjorden 30.december Ærøskøbing 21.januar 1974 Fejlnavigering. LILLAN COAST Næstved M.Lst Rotterdam Dunkirk Ballast 20.oktober Tørnet uidentificeret undervandshindring. LOKE Næstved M.Lst Bremen Hamburg Stykgods Weserfloden 5.oktober Næstved 11.oktober Kollideret med M/S GERD af Wien. Forlist. fra G. foreligger ikke. LONE STEVNS Thurø M.Lst Brand Svendborg havn 9.marts Brændbart materiale stuvet for tæt ved olieovns aftræksror. 29

30 LONNI TRANS M.Lst Bari Trieste Eksplosion Adriaterhavet 21.november Fredericia 18.januar 1974 Udsivet gas fra gasflaske. 2 kommet til skade. MARY ELSE THOLSTRUP M.Lst Rotterdam Køge Gas Kielerkanalen 29.april Køge 30.april Kollideret i tåge med M/S TARAGONA af Monrovia. fra T. foreligger ikke. MASCOT Marstal M.Lst Århus Malö Ballast Brand Skagerrak 2.maj 17.maj Brand opstået ved oliekamin. MAUDE WONSILD M.Lst Gela Lissabon Stykgods Lissabon havn 3.april Lissabon 4.april Kollideret med M/S ADELHEID SIBUM af HarenEms. fra A.S. foreligger ikke. MAUDE WONSILD M.Lst Malmö Århus Stykgods Sundet 7.december 19.december Selvstyreren svigtede. MEE THOLSTRUP M.Lst Göteborg Fredericia Butangas Svanegrund 9.september Køge 8.oktober Mangelfuld navigering. 30

31 MERCANTIC Dragør M.Lst Sundsvall Androssan Middelgrunden 26.november 29.november Manglende omhu ved navigeringen. MERC MARINER Dragør M.Lst Rendsburg Gävle Ballast Østersøen 27.maj Gdynia 8.juni Vagthavende faldt i søvn. METTE DANIA M.Lst Norrköping Kenitra Woodpulp Kielerkanalen 9.september Svendborg 13.september Kollideret med vesttysk M/S ILKA. fra I. foreligger ikke. MORSINES Rudkøbing M.Lst Stugsund Mohammedia Maskinhavari 6.november Lækage på hovedmotorens kølesystem. MORVIANA Rudkøbing M.Lst Lissabon Stykgods Møns N.kyst 5.juni Fredericia 13.juni Vagthavende forlod broen uden at være afløst og faldt i søvn i skibets salon. MÆRSK SERVER M.Lst Slugen 5.oktober 23.oktober MØLLENÆS Klaksvík SM.Lst Stubbekøbing Hobro Ballast Als rev 20.december Klaksvík 20.marts 1974 Forvekslet lys med indsejlingslys. 31

32 NAUJA Godthåb SM.Lst Godthåb Frederikshåb Post Sprunget læk Atlanterhavet 19.december Frederikshåb 21.december N. O. PETERSEN Marstal M.Lst Assens La Pallice Papir Kæntring Ud for La Pallice 7.oktober 18.oktober Ringe stabilitet. Forlist. NORDHAVN D.Sdp Sundet N. Ballast Sundet 23.januar 31.januar Uopklaret. Kollideret i tåge med M/S INARI af Helsingfors. fra I. foreligger ikke. PETER FREM M.Lst Påsejling Århus havn 10.december Århus 20.december Påsejlet ved kaj af M/S POIN TE ALLEGRE af Le Havre. fra P.A. foreligger ikke. PETER SIF M.Lst Norrköping Leith Hvede Sundet S. 2.januar Edinburgh 10.januar Uopklaret. Kollideret i tåge med M/S PIONER af Skärhamn. fra P. foreligger ikke. PINEN Nykøbing Mors M.Pa.Fg Salling Mors Ved færgelejet på Mors 6.august Nykøbing Mors 7.august Vejrforholdene. 32

33 PUTTE PAN Fåborg M.Sdp Søen Frederikssund Ral Roskilde Fjord 11.januar Frederikssund 19.januar Tåge. Kollideret med M/S SANDSUGE REN af Frederiksværk. SIGNE THOL STRUP Middelfart M.Lst Neksø Isle of Grain Ballast Kielerkanalen 10.januar Århus 17.januar Kollideret i tåge med M/S JU PITER af Hamburg. fra I. foreligger ikke. SIGNE THOL STRUP Middelfart M.Lst Århus Antwerpen Ballast Århus Bugt 3.oktober Århus 15.oktober Selvstyreren svigtede. SINE BOYE Marstal M.Lst Gdynia Western Point Gdansk 23.oktober Ærøskøbing 5.november Styremaskinen svigtede som følge af træsplinter i stb. kontraventil. SONJA HOVE Svendborg M.Lst Lissabon Perth Fosfat 4.juli Rotterdam 25.juli Undladt at benytte ekkoloddet. STEVNSNÆS Thurø M.Lst Wismar Gunness Kainit Kielerfjorden 1.oktober Ålborg 9.oktober Kollideret i tåge med M/S IN GER POULSEN af Nørresundby. 33

34 SUSANNE BO Havneby M.Lst Kattegat 14.september Fredericia 28.september Kollideret med M/S CAROLINE af Frederiksværk. SUSANNE SCAN Århus M.Lst Lowestoft Stykgods Grådyb 27.oktober 3.december Kollideret i tåge med BODIL DAMMANN af. SUSANNE THOL STRUP Køge M.Tk Propangas Eksplosion Køge havn 17.januar Køge 18.januar Ufuldstændig lukning af afblæsningsventil medførte, at gas strømmede ud på dækket, blev suget ind i dieselmotorens køleluftblæser og antændt ved gnistdannelse. l omkommet. TERNAN Klaksvík M.Fg Fuglefjord Klaksvík Indsejlingen til Klaksvík 16.august Klaksvík 20.august Grundstødt i tåge. Radarbilledet var dårligt. THOMAS BJERCO Århus M.Lst Sluis Kil Århus Urea Maskinhavari 17.februar Frederikshavn 20.februar Manglende smøreolie på grund af pludselig forøget smøreolieforbrug. Bugseret til Skagen. THOMAS BJERCO Århus M.Lst Antwerpen Reykjavik Stykgods Islands S.kyst 16.marts Reykjavik 20.marts l forsvundet under bjærgningen. 34

35 TIM Klaksvík SM.Lst Tórshavn Klaksvík Salt Kæntring Atlanterhavet 16.januar Klaksvík 22.januar Uopklaret. Forlist. TINOU BELL M.Lst Talamonebugten Mogadiscio Sprængstof Kæntring Atlanterhavet 31.marts 6.april Kæntret på grund af vand i lastrummet. Forlist. TOKIDO Marstal M.Lst Mariager Svendborg Ballast Svendborgsund 24.januar Tåge i forbindelse med lavvande. TORA BUUR Randers M.Lst Antwerpen Jernprofiler Kæntring 2.juni 13.juni Vandfyldning af lastrum som følge af utilstrækkelig skalkning af luge. Forlist. UFFE Næstved M.Lst Maybank Tarragona Papir Den engelske Kanal 25.maj Næstved 5.juni Kollideret i tåge med M/S KANDALAKSHIY ZALIV af Sevastopol. fra K.Z. foreligger ikke. Forlist. ULLA KILDE Årøsund M.Lst Porsgrunn Nakskov Salpeter Nakskov Fjord 5.marts Nakskov 6.marts Tåge. VIBEKE HØJ Horsens M.Lst Limhamn Trelleborg Sten Forlis Ud for Møn 24.august Horsens 6.september Kæntret med rallast lastet ud for Møn. Forlist. 35

36 VILLA ANDREA SEN M.Lst Kalmar Preston Træ Skagerrak 20.juni Frederikshavn 27.juni Kollideret med M.Fg. KØBEN HAVN af Larvik. fra K. foreligger ikke. VOLMER Vordingborg M.Lst Rouen Seinen 20.november Ærøskøbing 17.december Kollideret med M/S LATTUGA af Monrovia. fra L. foreligger ikke. ÅGE Rønne M.Lst. 104 Rønne Neksø Cement Østersøen 21.maj Rønne 28.maj Tåge i forbindelse med radarsvigt. 36

37 H A N D E L S S K I B O V E R B R T

38 ALAMEDA M.Lst Capetown Genova Stykgods Havari Atlanterhavet 18.januar 15.marts Vejrforholdene. BB. side bordfyldt. Surringen på containere sprængt. 4 containere over bord; flere i drift. AROSIA M.Lst Antwerpen Amsterdam Stykgods Brand 11.juli Amsterdam 13.juli Uopklaret. Brand opstået i partladning af Carbon Black. BELGIAN REE FER M.Lst Cristobal Gulfport Gulfportkanalen 16.september Vanskelige besejlingsforhold. BLIKUR Tórshavn M.Lst Klaksvík Runavík Ud for Klaksvík 15.februar Tórshavn 10.april Kraftig snebyge udviskede radarbilledet. BOGOTA M.Lst Nakskov Hamburg Ballast Kielerkanalen 21.februar 3. maj Kollideret med M/S HENDRYK JENDZA af Gdynia. fra H. J. foreligger ikke. BORNHOLM Rønne M.Pa Rønne Kronløbet 22.maj 15.august Tåge. 38

39 EMMA JEBSEN Åbenrå M.Lst Yokohama Keelung Stykgods Påsejling Stillehavet 10.november Hongkong 20.november Påsejlet ukendt objekt i søen. FALSTRIA M.Lst London Göteborg Containere Havari december 11.januar 1974 Vejrforholdene. Skader på klædning m.m. l container mistet over bord, andre i drift. GRØNLAND M.Lst Ålborg Godthåb Maskinhavari Atlanterhavet 26.februar Skålefjorden l.marts Brud på tandhjul. Bugseret til nødhavn. GRØNLAND M.Lst Brand Atlanterhavet 7.juli Brand opstået i maskinværkstedet ved svejsearbejde, hvorved en glødeskal antændte isoleringen mellem skibsside og skod. GRØNLAND M.Lst Ålborg Godthåb Kattegat 10.oktober Godthåb 14.oktober Maskinstop + derefter at ankeret ikke kunne falde medførte grundstødningen. HEERING MILLE M.Lst Baton Rouge Rotterdam Sojabønner Bahama Banke 31.januar Rotterdam 23.februar Grundstødt ved indsejlingen til Providencekanalen. 39

40 HELLE SKOU M.Lst Guatemala Peru Ballast Stillehavet 27.september Callao 8.oktober Kollideret med M/S GOLAR FROST af Monrovia. fra G.F. foreligger ikke. IBERIAN REE FER M.Lst. Fry Påsejling Osaka Red 29.juli Påsejlet af japansk No. 2 DAI EI MARU, mens I. R. lå opankret. fra D.M. foreligger ikke. JILL CORD Nordby M.Lst Port Headland Osaka Jernmalm Tomogasima Suido 25.april Osaka l.maj Kollideret i tåge med japansk M/S SEIUN MARU. fra S.M. foreligger ikke. JOTA M.Lst Thessaloniki Montreal Ferrosilicium Brand Middelhavet 6.juli Kalamata 8.juli Uopklaret. Maskinrumsbrand. JYTTE STEEN Assens M.Lst Livorno Liverpool Ris Havari Atlanterhavet 20.december Lissabon 26.december Vejrforholdene. Stb. skanseklædning brækket af, pejlrør knækket, vand i lastrum. KAPTAJN NIEL SEN M.Sdp Disken Sundet l.maj Fejlbedømmelse af passageafstand. Kollideret med Ff. EJNER af Skagen. 40

41 KIRSTEN HAL SKOV Hundested M.Sdp Grønsund Kiel Langelandsbælt 10.januar Svendborg 21.februar og 7.marts Kollideret i tåge med M/S FU SINATORE af Genova. fra F. foreligger ikke. KRONBORG Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Automobiler og passagerer Påsejling Helsingborg havn 22.juli Helsingør 27.juli Manglende manøvreevne som følge af strømsvigt. KÄRNAN Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Sundet N. 23.januar Helsingør 29.januar Uopklaret. Kollideret i tåge med russisk trawler LATGATE. fra L. foreligger ikke. LONE TERKOL Århus M.Tk Tarragona Berri Ethylhexanol Port de Bouc red 4.august MARGARET CORD M.Lst Yokohama Portland O. Tokyobugten 20.november Tokyo 30.november Kollideret med amerikansk NANCY LYKES. fra N.L. foreligger ikke. MORTEN MOLS Odden Færgehavn M.Pa.Fg Odden Færgehavn Ebeltoft Ud for Odden Færgehavn 19.juni Ebeltoft 20.juli Fejlplacering af kost. Rørte grunden og kom straks efter fri. 41

42 NETTE THERESA Århus M.Tk Ålborg Stigsnæs Ballast Kattegat S. 8.juli 13.august Vagthavende styrmand faldt i søvn. NETTE THERESA Århus M.Tk Themsen Cadishead Olie Manchesterkanalen 25.juli Ålborg 15.august Motorstop som følge af svigtende kølevandstilførsel. NIGERIA M.Lst New Orleans Conakry Stykgods Brand Atlanterhavet 5.juli Brand i bomuldsladning. PRIMA MÆRSK D.Tk Lissabon Khor Al Amayd Ballast Eksplosion Det indiske Ocean 13.marts Donges 23.april Oliegas antændt under svejsearbejde i lasttank. 3 omkommet. SIENA M.Lst Brand Rotterdam havn 1.juli Uopklaret. Brand på radiostation. SINALOA M.Lst Århus Bremen Stykgods Kielerkanalen 9.november Kollideret med M/S ATAIR af Rostock. 42

43 TASMANIA M.Lst Djibouti Rotterdam Expeller Brand Atlanterhavet 19. og 27. januar Hamburg 17.april Selvantændelse i ladning af expeller. ØRNEN M.Pa Malmö Passagerer Malmö havn 4.januar 19.januar Kollideret i tæt tåge med M/S ISARTAL af Lübeck. fra I. foreligger ikke. 43

44

45 F I S K E S K I B E

46 AMAZONE Hirtshals M.Ff Brand Kirkwall havn 20.februar Hirtshals 7.marts Fejl i det elektriske system. AMAZONE Hirtshals Ff Kirkwall Hirtshals Kirkwall 23.februar Hirtshals 7.marts Fejlnavigering ANNE DORTHE Århus Ff På fiskeri 28.april Århus 8.maj Påsejlet af D/S WESTON af Panama. Forlist. fra W. foreligger ikke. ANNIE KIRK Thyborøn SM.Ff Thyborøn 20.juni Hjørring 22.juni Undladelse af at afgive tågesignaler og at stoppe maskinen. Kollideret i tåge med Ff. EL SE BOEL af Hirtshals. Forlist. BAUNHOLM Hirtshals SM.Ff Hirtshals Skagerrak 23.august Hjørring 26.september Kollideret med ukendt skib. BERIT NORD FISK Skagen M.Ff Tørnet kaj Skagen havn 6.marts Svigtende omstyring. 46

47 BIRGIT Gilleleje Ff Brand Gilleleje havn 28.marts Mindre brand i kistebænk nær olieovn i styrehus. BOGANI SM.Ff Forsvundet 6.november 10.december Forlist i dårligt vejr. 3 omkommet. BYRGID Klaksvik SM.Ff Sand Klaksvik Fagralid 16.november Klaksvik 20.november Vejrforholdene. Forlist. BØRMA SM.Ff Peterhead Peterhead havn 20.januar 14.marts Vejr og strømforholdene. Grundstødt under slæbning af M.Ff. SKAGERAK. CORAL Egernsund SM.Ff Skagen Gråsten Kattegat 4.februar Fejlnavigering. DON QUIJOTE Sukkertoppen M.Ff På fiskeri Davisstrædet 27.juli Færingehavn 31.juli Grundstødt på ukendt skær. Forlist. DUX Skagen M.Ff Skagen Kattegat 13.januar Frederikshavn 5.februar Kollideret med polsk S/S BALTYK. fra B. foreligger ikke. 47

48 ELKANA SM.Ff På fiskeri i Grådyb Barre 31.oktober 12.november Kollideret med SM.Ff. ROLAND af ELSE BOEL Hirtshals M.Ff Hirtshals 20.juni Hjørring 22.juni Undladelse af at afgive tågesignaler og at stoppe maskinen. Kollideret i tåge med Ff. AN NIE KIRK af Thyborøn. A.K. forliste. ELSE MARIE EJSING Frederikshavn SM.Ff Frederikshavn Sprunget læk Skagerrak 13.juli Frederikshavn 18.juli Uopklaret. Lækage i skottet mellem dammen og maskinrummet. ELSE SMEDE GAARD M.Ff Cuxhaven De frisiske Øer 19.maj 5.juli Drevet for ankeret med motorstop. ENGLUND Skagen SM.Ff Brand Skagen havn 16.januar Frederikshavn 25.januar Ukendskab til opfyring af oliefyr. Stikflamme fra oliefyr. ERCATO SM.Ff Eksplosion 8.januar Gaseksplosion ved tænding af glødelegeme i glødehovedmotor. 48

49 FUSION Gilleleje SM.Ff Brand Gilleleje havn 17.marts Uopklaret. Mindre brand opstået ved oliekaminen. GITTE Udbyhøj SM.Ff Brand Udbyhøj havn 30.marts Uopklaret. GITTEKATHE RINA SM.Ff Brand havn 20.februar Overophedet olieovn som følge af utæt flyder i oliestandsregulatoren. GRETHE DOREEN SM.Ff Slugen 5.oktober 23.oktober GRØNBAK Hanstholm SM.Ff Hanstholm Fiskeri Brand 20.juni Thisted 5.juli HANSJANE Skagen M.Ff Hanstholm Hanstholm havn 19.november Thisted 21.november Vejrforholdene. Tørnet mole under indsejling. Forlist. 49

50 HAVLIT Hirtshals M.Ff Hirtshals 31.oktober Hjørring 9.november Undladelse af at holde behørig udkig. Kollideret mad Ff. TONNI af Sirevåg. fra T. foreligger ikke. HAVØRNIN Søldarfjord M.Ff På fiskeri Atlanterhavet 5.oktober Tórshavn 8.oktober Kollideret med Ff. ARTIC AVENGER af Hull. fra A.A. foreligger ikke. HELLEDORTHE Hanstholm SM.Ff Hanstholm Sprunget læk 10.marts Thisted 19.marts Uopklaret. Forlist. A.P. Hansen Thyborøn SM.Ff Påsejling 2.oktober Lemvig 8.oktober Påsejlet af engelsk M/S ETHEL EVERALD. fra E.E. foreligger ikke. HVARRE BANK Thyborøn M.Ff Thyborøn Østersøen Påsejling Jernbanebroen i Ålborg 6.7.marts Lemvig 12.marts Føreren var beruset. Påsejlede vejbroen og jernbanebroen mellem Ålborg og Nørresundby. IFIGENIA Skagen M.Ff Skagen Skagerrak 2.august Frederikshavn 15.august Kollideret med M/S BIELSKO af Stettin. fra B. foreligger ikke. 50

51 ILSE PEDERSEN Thorsminde SM.Ff Thorsminde Indsejlingen til Thorsminde l.maj Thorsminde 6. juli Vejrforholdene i forbindelse med vanskelige besejlingsforhold. INGA GISSEL Grenå SM.Ff Grenå Ud for Fornæs 9. januar Grenå 18. januar Tåge samt svigtende strømforsyning til decca og ekkolod. INGE Kalundborg SM.Ff Søen Neksø N. for Neksø 19. juni Kalundborg 28. juni Vagthavende faldt i søvn. ISBORG Skálavík M.Ff På fiskeri Nordatlanten 24.august Tórshavn 3.september Kollideret i tåge med Ff. H. ØSTERVOLD af Bergen. fra H.Ø. foreligger ikke. JENS THOMSEN Hvide Sande Ff Hvide Sande Jyllands V. kyst 10. marts Tåge. JOHANNE ELISE Strandby SM.Ff Strandby Ålbæk Bugt 10. januar Frederikshavn 25. januar Kollideret i tåge med SM.Ff. LILLY LISE af Strandby. 51

52 J.S. HOLM Hirtshals Ff Brand Hirtshals havn 20.november Oliefyret i maskinrum formodes at have "slået ud". JUTTA Bønnerup Strand SM.Ff Århus Gilleleje Forlis Kattegat 1.december Uopklaret. Forlist. 2 omkommet. KAPILSSUND Nólsoy M.Ff Nólsoy Glyvursnes 24.marts Tórshavn 2.april Uforsigtig navigering. KIRSTEN Århus SM.Ff Århus Sletterhage 19.november Århus 28.november Fiskegrej i skruen. Forlist under flottagning. KONGSNÆS Stubbekøbing SM.Ff Brand Stubbekøbing havn 21.oktober Uopklaret. Oliefyrsbrand. LARSIS Frederikshavn SM.Ff Frederikshavn Kattegat 4. februar Frederikshavn 19. februar Undladelse af at holde behørig udkig. Kollideret med M/S DARSS af Rostock. fra D. foreligger ikke. 52

53 LEITHAMAR Vestmann SM.Ff Vestmann Tórshavn Påsejlet klippe Kirkebønes 7. juni Strømforholdene. LILLY LISE Strandby SM.Ff Strandby Ålbæk Bugt 10. januar Frederikshavn 25. januar Undladelse af at afgive tågesignaler. Kollideret i tåge med SM.Ff. JOHANNE ELISE af Strandby. LISSER Skagen SM.Ff Hanstholm Jyllands V.kyst 6. januar Frederikshavn 10. januar Undladelse af at benytte ekkolod. Forlist under bjærgningsforsøg. LIZZI SM.Ff Grimsby Humberfloden 7.maj 7.august Kollideret med M/S FORMOL af Bilbao. fra F. foreligger ikke. LUMINO M.Ff marts 20.marts Uopklaret. Kollideret med hollandsk trawler KLAASJE. fra K. foreligger ikke. MAGNUS HEINA SON Saltangará D.Ff Brand Isafjord 9. oktober Isafjord 11. oktober Uopklaret. Brand opstået i fyrrum i forbindelse med kedelopvarmning efter endt kedelreparation. 53

54 MARIANNE HJORTH Neksø M.Ff På fiskeri Østersøen 25. februar Neksø 28. februar Kollideret med M/S VILNIUS af Leningrad. fra V. foreligger ikke. MARIANNE WESTH Svaneke SM.Ff Neksø Sprunget læk Østersøen 9. oktober Rønne 22. oktober Arbejdet sig læk i søen. MERETE LAU Frederikshavn M.Ff Ystad Frederikshavn Påsejling Falsterbokanalen 8. februar Frederikshavn 19. februar Vejrforholdene. Påsejlede duc d'albe. MIHABAROCK Hanstholm M.Ff Grådyb 5. juni 28. juni Maskinstop. MILTON Hirtshals M.Ff Hirtshals 31.august Hirtshals 6.september Påsejlet af M/S NOWOMOKOW af Leningrad. fra N. foreligger ikke. MOLBOEN Neksø SM.Ff Neksø Brand Østersøen 19. februar Neksø 22. februar Uopklaret. Brand opstået i maskinrummet. 54

55 NEPTUN Vágur M.Ff Klaksvík Tvøroyri Suderøs Ø.kyst 28.september Vágur 9. oktober Forsat af strøm. NYGGJAMID Tórshavn Ff Tórshavn Kollefjord Sprunget læk Kalbak Fjord 18.marts Tórshavn 23.marts Sat på grund. Forlist under bjærgningsforsøg. ODDBJØRG Tórshavn Ff. 20 Tórshavn N. for Hvannasund 17. august Tórshavn 24.august Føreren faldet i søvn på vagten. Forlist. OKSØ Gilleleje SM.Ff Brand Gilleleje havn 18.september Olieregulator til varmeovn defekt. ORIENT Tejn Ff Påsejling Tejn havn 4. juni Rønne 28. juni Påsejlet ved kaj af Ff. PAITA af Skagen. PAITA Skagen SM.Ff Påsejling Tejn havn 4. juni Rønne 28. juni Svigtende omstyring. Påsejlede under havnemanøvre Ff. ORIENT og Ff. FONTANA, begge af Tejn, da O. og F. lå fortøjet ved kaj. 55

56 PARTHENON Skagen M.Ff Hirtshals Norges S. kyst 2. juli Hjørring 23. juli Fejlaflæsning af decca. PAUL ROSEN BERG Hirtshals M.Ff Hirtshals Brand 14. juli Hjørring 25. juli Uopklaret. Brand opstået i lukaf agter. PAUL ROSEN BERG Hirtshals M.Ff Brand Hirtshals havn 27. november Hirtshals 17. december Gløder fra skærebrænder faldet gennem kabelgennemføring i styrehustop. PIA MUSHOLM Hirtshals M.Ff Frederikshavn Hanstholm Maskinhavari Skagerrak 22. september Frederikshavn 4. oktober Beskadigede lejer i hovedmotor. POLARLAKS Svaneke M.Ff Ved Frederikshåb Isblink 6. september Under fiskeri drevet på skær ved Frederikshåb Isblink. POPPY Oyri M.Ff Runavík Skaalefjord 13. januar Tórshavn 3.maj Vagthavende faldet i søvn. 56

57 RAMONA Hirtshals M.Ff På fiskeri Brand 2. juni Hirtshals 12. juni Utæt flange på fødetank. Petroleum sprøjtet ud over varmt udstødsrør og antændt. RITA SM.Ff På fiskeri Påsejling Kattegat 23. oktober Ålborg 23.oktober Påsejlet af M/S GARNES af Bergen, mens R. lå opankret. Forlist. ROLAND SM.Ff Grådyb Barre 31. oktober 12.november Kollideret med Ff. ELKANA af. ROSHOLM SM.Ff Brand 11. juni 13.august Uopklaret. Brand opstået i motorrummet i nærheden af akkumulatorbatteriet. RUTANA Hirtshals M.Ff Hirtshals Brand Skagerrak 24.november Oliefyr slået ud. Brand i maskinrum. SATURN Gøtu M.Ff Skála Skalafjord 1.marts Fuglefjord 6.april Fejlagtig afstandsbedømmelse på grund af dækslys og lys i land. SIGATÍNDUR Leirvík SM.Ff Leirvík Tørnet kaj Leirvík havn 26. januar Fuglefjord 18.april Svigtende omstyring. 57

58 SKAGERAK M.Ff Peterhead Peterhead havn 20. januar 2.april Bugseret til Peterhead på grund af motorstop som følge af wire i skruen. Grundstødt, da slæbetrossen sprang. STENBJERG Hanstholm SM.Ff På fiskeri Brand 18.maj Brand i maskinrum. STRANDBY SM.Ff Grimsby Ud for Grimsby 17. januar 29. januar Uopklaret. Kollideret med engelsk M/S JANE WESTON. fra J. W. foreligger ikke. SUNDAENNI Hvannasund M.Ff Eksplosion Hvannasund havn 11.august Tændte gasblus i gasfyldt fryserum. 1 kommet til skade. SUSANNE SM.Ff Påsejling 6. juni 15.august Påsejlet af M/S HANSEAT af Stade, mens S. lå opankret. fra H. foreligger ikke. SUZANJØNZØE Thyborøn SM.Ff Thyborøn Sprunget læk 12. januar Lemvig 17. januar Uopklaret. Forlist. 58

59 SVANEN Grenå Ff Brand Grenå havn 9.marts Brand opstået ved tændt olieovn. SYRENEN Østerby Havn SM.Ff På fiskeri Kattegat 1. februar Frederikshavn 12. februar Kollideret i tåge med M/S SCHWEDT af Rostock. Forlist. 1 omkommet. fra R. foreligger ikke. SØREN KYNDI Hanstholm SM.Ff Neksø Østersøen 21.maj Rønne 28.maj Kollideret i tåge med M/S CLARO af Arendal. fra C. foreligger ikke. TOLEDO SM.Ff havn 20. juni 7.august Undladt at afgive signal for passage af mole. Kollideret med havnetankbåd ESSOKRATES af. VAGN DAM Thyborøn SM.Ff Brand Thyborøn havn 3.november Manglende isolering omkring udstødsrør i maskinen. Brand i styrehus, messe og maskinrum. WINNI RITA Hanstholm Ff. På fiskeri Sprunget læk 9.marts Thisted 19.marts Uopklaret. Forlist. 59

60 ØRNIN Tórshavn SM.Ff På fiskeri Maskinhavari Nordatlanten 3.august 60

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

Dänemark. Hans Klüche

Dänemark. Hans Klüche t Hans Klüche Dänemark Entdeckungsreisen im meerumschlungenen Königreich: Von den Dünenstränden der Nordsee zu den Klippen von Bornholm und Møn, vom nördlichen Skagen ins weltstädtische Kopenhagen Skjern

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 50 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Klubstandere, alfabetisk ordnet

Klubstandere, alfabetisk ordnet Klubstandere, alfabetisk ordnet Landsforeninger Danmarks Fritidssejler Union Danmarks Tursejlerforening Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Dansk Sejlunion Foreningen til Langturssejladsens Fremme J-klubben

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Katalogoplysninger. Kæm e Racer. Dommer: Jørn Schmidt. Dommer: Jørn Schmidt. vildtsort. Dommer: Jørn Schmidt. Fransk Vædder, chinchilla

Katalogoplysninger. Kæm e Racer. Dommer: Jørn Schmidt. Dommer: Jørn Schmidt. vildtsort. Dommer: Jørn Schmidt. Fransk Vædder, chinchilla Katalogoplysninger Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser: L Voksne dyr & ungdyr (enkeltdyr,

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Status pr. 1.maj `13 No: 49 renovationsvogne på Biogas/gas Sv: 71 renovationsvogne på Biogas/gas Dk: 12 renovationsvogne El/Diesel-hybrid RenoNorden i Danmark

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Hovedpunkter i høringssvarene

Hovedpunkter i høringssvarene Bilagshæfte Hovedpunkter i høringssvarene... 2 Storkøbenhavn... 2 Øvrige Sjælland... 3 Lolland-Falster... 5 Fyn... 6 Jylland... 7 Strukturplan 9. udgave... 10 Strukturplan enkelte menigheder... 12 Kirkeskat

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 5. august 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 294-298 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 110 294,

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født?

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født? Fastholdelse i golfsporten Du er blevet kontaktet fordi du enten har meldt dig ud af golfklubben eller er tilmeldt et passivt medlemskab. I bestræbelserne på at forbedre og udvikle tilbuddet i golfklubben

Læs mere

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By Sjælland Sø 01-jul 11.00 Furesøbadet Frederiksborgvej 101 Værløse Havn 01-jul 12.00 Blegstrædehagen Kanalvej (v. Holbæk Havn) Holbæk AquaCamp 01-jul 13.30 Fløng Svømmehal, Hedehusene Fløng Byvej 24 Hedehusene

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Det Jydske Byskyttestævne

Det Jydske Byskyttestævne Resultater Fra: Renskrevet og redigeret af Benny Lykke Det Jydske Byskyttestævne Fredag og Lørdag den 20 og 21 August 2010 Stævnet blev afviklet på banerne i Skibby Byskyttestævnet her i 2010 havde en

Læs mere